3rd International Rhodes Tourism Forum. ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3rd International Rhodes Tourism Forum. ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις"

Transcript

1 3rd International Rhodes Tourism Forum ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN TOURISM DESTINATIONS Γιάννης Μιχαηλίδης Γ. ιευθυντής Hospitality & Tourism Consulting

2 1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3 Ποια είναι η σχέση της Προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος µε τον Τουρισµό ; Το Φυσικό Περιβάλλον αποτελεί το σηµαντικότερο µέρος του τουριστικού προϊόντος. Είναι αυτό που στηρίζει την ανταγωνιστικότητα πολλών τουριστικών προορισµών. Η τουριστική βιοµηχανία επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον.

4 Μόδα ή Ανάγκη ; Πράσινα Βραβεία ΜΜΕ Περιβάλλον Green Design Festival 87% δηλώνει ότι ενδιαφέρεται πολύ ή αρκετά για το περιβάλλον Mοre than Green Περιβάλλον Eταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αειφόρος & βιώσιµη ανάπτυξη Πρόγραµµα ανακύκλωσης σε ξενοδοχεία Περιβαλλοντική διαχείριση στο αεροδρόµιο ΕΒ Green Marketing Πράσινος στόλος Rent a car Oι καταναλωτές εκφράζουν επιφυλάξεις για τις προθέσεις των επιχ. που εφαρµόζουν στρατηγικές green marketing Nielsen

5 Περιβάλλον και Τουρισµός Σήµερα Χαµηλό το ποσοστό των τουριστικών επιχειρήσεων που εφαρµόζουν κάποιο πρόγραµµα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Αισθητή η απουσία των τουριστικών φορέων σε θέµατα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Σηµαντικά προβλήµατα στις τουριστικές επενδύσεις και έλλειψη αυστηρού νοµοθετικού πλαισίου. Προβλήµατα και στο χωροταξικό που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος. Τεράστια και ίσως ανυπέρβλητα τα προβλήµατα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον στους τουριστικούς προορισµούς-ακόµα και στις προστατευόµενες περιοχές.

6 Περιβαλλοντική ιαχείριση Τουριστικών Προορισµών Συνέργιες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των τοπικών συλλογικών φορέων (ιδιαίτερα των τουριστικών) και της τοπικής κοινωνίας στην εφαρµογή ενεργειών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Ενιαίος τουριστικός φορέας ή ένας αυτόνοµος φορέας

7 Ενέργειες Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Προστατευόµενες Περιοχές Εξοικονόµηση Ενέργειας Θαλάσσιο Περιβάλλον Ανακύκλωση Ενηµέρωση Τουριστικών Επιχ. Συµµετοχή σε Επιδοτούµενα Προγράµµατα Χωροταξικό Προστασία ασών Τουριστικές Επενδύσεις Προστασία Χλωρίδας & Πανίδας Προστασία Ακτών Υδάτινοι Πόροι Λειψυδρία Ενηµέρωση επισκεπτών Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

8 Προστασία Ακτών Η έλλειψη καθαριότητας αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των ελληνικών ακτών. Αντιµετώπιση : OXI Eιδικά τασάκια τσέπης σε καπνιστές για ασφαλή και πρακτική απόρριψη NAI Κανόνες λειτουργίας των προς ενοικίαση ακτών Τοπική Αυτοδιοίκηση Επιµόρφωση από τοπικό φορέα

9 Προστασία ασών Πυρκαγιές Η Μεσόγειος βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των πιο επικίνδυνων περιοχών στο κόσµο Κλιµατικές αλλαγές & αλλαγές στη χρήση γης ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος Πιθανή καταστροφή πολιτιστικού µνηµείου Μερική/ολική αποχώρηση επισκεπτών Βραχυπρόθεσµη/µεσοπρόθεσµη/ µακροπρόθεσµη µείωση επισκεπτών (ανάλογα την έκταση του συµβάντος και τη «συµβολή» των ΜΜΕ) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ιαχείριση Κρίσεων Ενέργειες για την Προστασία των δασών (τεχνολογία, ενηµέρωση, διαχείριση, σχέδιο ετοιµότητας, εκπαίδευση κτλ.)

10 Case Study Kelowna,BC Canada University of Victoria (Hystad, Keller) Πυρκαγιά σε τουριστικό θέρετρο καταστράφηκαν 240 σπίτια και καταλύµατα, και το ορεινό πάρκο ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. Μόνο το 30% των τουριστικών επιχ. γνώριζαν το σχέδιο αντιµετώπισης, µόνο 5% από αυτές ανταποκρίθηκε, ένα 26% είχε δηµιουργήσει δικό του σχεδιασµό για την αντιµετώπιση πυρκαγιάς και µόνο το 4% θεωρούσε την πυρκαγιά ως πιθανή καταστροφική απειλή. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Κατά τη διάρκεια του συµβάντος υπήρξε 40% (µ.ο) µείωση εσόδων και η µείωση συνεχίστηκε για τους επόµενους 2 µήνες µε µ.ο % που οφείλεται κυρίως στη δηµοσιότητα Οι επιχ. εστίασης είχαν τη πιο γρήγορη ανάρρωση και τα µικρά καταλύµατα παρουσίασαν τη µεγαλύτερη οικονοµική ζηµιά Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ Regional Tourism Authority Ανάπτυξη και εφαρµογή νέου σχεδίου αντιµετώπισης Επιµόρφωση τουριστικών επιχ. για το σχέδιο αντιµετώπισης και ετοιµότητας Επιµόρφωση επισκεπτών και κοινωνίας για την προστασία των δασών

11 Τουριστικές Επενδύσεις ηµόσιος τοµέας Η περίπτωση της Νάξου Ιδιωτικός τοµέας Cavo Sidero Kρήτη Σχόλιο Ανάπτυξη χωρίς καµία επιβάρυνση στο περιβάλλον δεν γίνεται. Οι καιροί επιβάλλουν οι τουριστικές επενδύσεις να πιστοποιούν έµπρακτα, όχι µόνο τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και την περιβαλλοντική τους ευαισθησία µε συγκεκριµένο σχέδιο και ενέργειες.

12 Οφέλη Εφαρµογής Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Τουριστικών Προορισµών Προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος τουριστικό προϊόν Απόκτηση σηµαντικού συγκριτικού πλεονεκτήµατος Σηµαντική αύξηση στην αναγνωρισιµότητα του προορισµού στον ελληνικό και παγκόσµιο τουριστικό χάρτη δηµοσιότητα Βελτίωση της εικόνας/image του προορισµού Πολλαπλά οφέλη από προβολή και word of mouth Αποτελεσµατικότερη προβολή και ανάπτυξη των εναλλακτικών µορφών τουρισµού που σχετίζονται άµεσα µε το φυσικό περιβάλλον

13 Το παράδειγµα του Abruzzo - Iταλία Αυτόνοµος Φορέας ανέλαβε την αναδιοργάνωση του προορισµού µετά την ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη. Ενέργειες υποδοµή: Ξενοδοχειακές µονάδες εντεταγµένες αισθητικά στο περιβάλλον 10 γραφεία ενηµέρωσης, 1000 εθελοντές κάθε χρόνο 60 επιστηµονικές έρευνες έχουν γίνει ή βρίσκονται σε εξέλιξη 150 οικοτουριστικές διαδροµές στον εθνικό δρυµό 120 εξειδικευµένοι συνεργάτες Σήµερα η περιοχή προσελκύει 2,000,000 επισκέπτες ετησίως Νew Forest, UK 2007 Responsible Tourism Award Επισκέπτες, Τοπική Κοινωνία, Τουριστικές Επιχ. και όλοι οι φορείς που εµπλέκονται µε τον τουρισµό

14 Σήµερα κανένας τουριστικός προορισµός στην Ελλάδα δεν εφαρµόζει κάποιο πρόγραµµα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Στο ΕΣΠΑ, το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» έχει συνολικό προϋπολογισµό 2,7 δισ. ευρώ Πρόσφατα ανακοινώθηκε το πιλοτικό πρόγραµµα «Πράσινη Ζωή στην Πόλη» ύψους 100 εκ. ευρώ για την Αθήνα

15 Περιβαλλοντική ιαχείριση σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Επιλογή µεµονωµένων ενεργειών εσωτερικά από την εταιρεία (πχ ανακύκλωση, χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων κτλ.) Πιστοποίηση Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ISO Ecolabel Ένταξη σε προγράµµατα διεθνών φορέων

16 Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης κατά ISO ιεθνές πρότυπο που ορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης σε µια εταιρεία Πεδίο εφαρµογής: Ξενοδοχεία και εταιρείες παροχής τουριστικών υπηρεσιών) Περιλαµβάνει: Καθορισµό Περιβαλλοντικής Πολιτικής,διαδικασίες, στόχους της επιχείρησης σε σχέση µε το περιβάλλον κτλ. Εκτιµάται ότι περίπου ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παγκοσµίως εφαρµόζουν ΣΠ κατά ISO Πολύ περιορισµένη χρήση στον ελληνικό τουριστικό χώρο. Σύµφωνα µε έρευνα του ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης ένα µεγάλο ποσοστό ξενοδοχείων δεν έχει επιδιώξει οι ενέργειες που εφαρµόζει να προσδίδουν τα αναµενόµενα οφέλη.

17 Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα - Ecolabel Στην παρούσα φάση αφορά καταλύµατα και camping. Σκοπός: ο περιορισµός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των τουριστικών καταλυµάτων. Στόχος: να βοηθήσει τους Ευρωπαίους καταναλωτές να διακρίνουν τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Περιλαµβάνει περίπου 70 υποχρεωτικά κριτήρια και άλλα περίπου προαιρετικά. Σήµερα ΜΟΝΟ 5 (!) ξενοδοχειακά καταλύµατα έχουν πάρει το οικολογικό σήµα στην Ελλάδα. Οι κανονισµοί που το διέπουν αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικό εργαλείο στο σχεδιασµό νέων ξενοδοχειακών συγκροτηµάτων. Επίσηµος φορέας Πιστοποίησης Ανώτατο Συµβούλιο Απονοµής Οικολογικού Σήµατος - ΥΠΕΧΩ Ε Πληροφορίες στο Ευρωπαϊκή Κοινότητα

18 Ένταξη σε προγράµµατα διεθνών φορέων/οργανισµών Πάνω από 30 φορείς /οργανισµοί παρέχουν οικολογικά σήµατα και προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης στον τουριστικό τοµέα. Πεδίο εφαρµογής: Ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, εστιατόρια, ταξιδιωτικά γραφεία,οργανωτές συνεδρίων. Προσοχή στην επιλογή του φορέα Kριτήρια επιλογής Κριτήρια ένταξης Αριθµός µελών Αναγνωρισιµότητα φορέα Ενέργειες προώθησης των µελών

19 Συµπέρασµα Η περιβαλλοντική ευαισθησία/πιστοποίηση θα πρέπει να είναι ενταγµένη στο στρατηγικό επιχειρησιακό πλάνο, ώστε τα οφέλη προβολής να έρχονται ως φυσική συνέπεια (όχι αυτοσκοπός). Η προστασία του περιβάλλοντος για την τουριστική βιοµηχανία δεν εντάσσεται στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αποτελεί διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

20 Περιβαλλοντικές Τάσεις Επισκεπτών και Τουριστικών Επαγγελµατιών Association of Corporate Travel Executives Επαγγελµατικά ταξίδια. Το 70% δήλωσε ότι χρησιµοποιεί ηλεκτρονικές σελίδες για την κράτηση ενός ταξιδιού ώστε να έχει τη δυνατότητα εύρεσης «φιλικών» προς το περιβάλλον επιχειρήσεων. Τα Green Meetings (η εφαρµογή φιλικά περιβαλλοντικών πρακτικών σε όλα τα στάδια υλοποίησης του συνεδρίου) αποκτούν όλο και µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά. Σύµφωνα µε έρευνες στην Γερµανία το 42% των τουριστών προτιµούν καταλύµατα πιστοποιηµένα µε οικολογικά σήµατα Έρευνα της Travel Industry Association Αµερική 2007 Το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε πως θα επέλεγε ένα ξενοδοχείο ή ένα resort εφόσον γνώριζε για την περιβαλλοντική πολιτική του. Παρεµφερή ποσοστά για επιλογή αεροπορικών εισιτηρίων (µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα) εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων (που προσφέρουν υβριδικά αυτοκίνητα) κτλ. Έρευνα IMEX 2007 Το 75% των meeting planners δήλωσαν ότι η εταιρική ευθύνη σε θέµατα περιβάλλοντος θα αυξηθεί και ποσοστό 42% δήλωσε ότι οι φιλικές περιβαλλοντικά πρακτικές παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επιλογή συνεργατών.

21 Σηµαντικότερα Οφέλη Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Τουριστικών Επιχ. Μείωση σε λειτουργικά κόστη από την εφαρµογή του προγράµµατος. Σηµαντικά οφέλη σε θέµατα εικόνας και προβολής της επιχείρησης Συµµετοχή /Υποψηφιότητα σε βραβεία πολλαπλά οφέλη προβολής Πχ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος - οι βραβευθέντες µετέχουν και στα ευρωπαϊκά βραβεία, Βραβεία περιβαλλοντικής διαχείρισης που οργανώνει η ΙΜΕΧ τα τελευταία χρόνια κτλ. Ανταπόκριση στις νέες τάσεις-ανάγκες των ταξιδιωτών και των συνεργατών πελατών (Β2Β).

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Τουρισμός και Περιβάλλον» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο ««Τουρισμός και Περιβάλλον»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ιωάννης Δισλίας Θεόδωρος Χατζημήτρος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ικ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ γ ρ ο τ ο π ω ν Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2002 Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 1 1.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ, ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας

Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας Μαριάννα Σιγάλα Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοικησησ υπηρεσιων στον τουρισμο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ευάγγελος Χρήστου ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ Mαρκετινγκ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000-

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 26000- ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΑΤΕbank)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Εισηγήσεις της ηµερίδας Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης

Κεφάλαιο 2 Εισηγήσεις της ηµερίδας Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης Κεφάλαιο 2 Ελληνικός τουρισµός και κλιµατική αλλαγή: πολιτικές προσαρµογής και νέα στρατηγική ανάπτυξης Η ηµερίδα συνδιοργανώθηκε, από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012)

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012) Στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισµό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 2ο Θέµα Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia

Πρόταση ποιότητας η έκθεση xenia 39η xenia ημέρα 3η, 4η ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΤΕΠ Χρήση φυσικών πόρων Θεσμικό πλαίσιο για την χρήση φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07

Περί Απολογισμού 05. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 05 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 07 1. Προφίλ Εταιρίας 09 1.1 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 09 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 11 1.3 Όραμα, Αποστολή, Αξίες και Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace

Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μελέτη περίπτωσης των ξενοδοχείων Elounda Beach Hotel & Elounda Bay Palace

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Συνεδριακός Τουρισμός Εμπειρική Έρευνα στην πόλη Χανίων» Της φοιτήτριας ΑΜΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό

1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό 1. Πληροφορίες για τον Απολογισμό Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της WIND Ελλάς είναι ο τέταρτος κατά σειρά ετήσιος Απολογισμός που εκδίδουμε και ο τρίτος σύμφωνα με το πρότυπο των δεικτών του GRI.

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 http://www.observatory.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής ιαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (ΕΜΑS) Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Εισαγωγικό Σηµείωµα 2 Vodafone & Περιβάλλον 3 Η Εταιρεία 4 Η ιστορία της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα