Ελένη Καραΐσκου Ελένη Μαλαματένιου Φαίδρα Οικονομοπούλου. Αθήνα, Μάρτης ΕΜΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελένη Καραΐσκου Ελένη Μαλαματένιου Φαίδρα Οικονομοπούλου. Αθήνα, Μάρτης 2008...ΕΜΠ"

Transcript

1

2 Ελένη Καραΐσκου Ελένη Μαλαματένιου Φαίδρα Οικονομοπούλου Αθήνα, Μάρτης ΕΜΠ 1

3 Ανακύκλωση και Αρχιτεκτονική Μια σχέση αλληλεπίδρασης 2

4 Θα θέλα με να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Κατ αρχάς ευχαριστούμε τους υπεύθυνους καθηγητές μας Κ. Δεμίρη και Ε.Ευαγγελινό για την βοήθεια τους. Επίσης ευχαριστούμε θε ρμά τους καθηγητές Ι.Λιακατά και την Γ.Μαρίνου για τις συμβουλές και το χρήσιμο υλικό που μας παρείχαν. 3

5 «...Τα υπόλοιπα του παρελθόντος δεν απορρίπτονται ούτε μένουν αναξιοποίητα, αλλά λαμβάνουν μέρος στη διαμόρφωση του νέου...» (Fayet R. 2003, 102) «...Στην επανάχρηση υλικών υπάρχει πάντα ένα ταίριασμα υλικών που μοιάζουν να είναι ασυμβίβαστα...» (Ed Van Hinte 2007, 14) «...Χρειάζεται να κάνεις μια μεταστροφή στο τρόπο σκέψης σου για να αρχίσουν να σου αρέσουν τα απορρίμματα ως υλικά...» Taeke de Jong (Ed van Hinte, 2007, 78) «...Όπως ο βασιλιάς Μίδας μετέτρεπε ότι άγγιζε σε χρυσό, έτσι κι εμείς πρέπει να μετατρέψουμε όλα αυτά τα σκουπίδια της σύγχρονης κοινωνίας σε όφελος μας, να μετατρέψουμε το άχρηστο σε χρήσιμο...» Rem Κoolhas ( el croquis OMA/Rem Koolhaas τεύxos 53,19) 4

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Πρωτογενής ανακύκλωση Τούβλα, κεραμικά πλακάκια, σκυρόδεμα Ξύλο, γυαλί, άσφαλτος Μέταλλα -αλουμίνιο, χάλυβας, χαλκός Χώματα, πέτρες και μπάζα εκσκ αφών Παραδείγματα επανάχρησης διάφορων δομικών υλικών για δημιουργία νέων κτηρίων Δευτερογενής ανακύκλωση ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Χαρτί Ελαστικά και παρμπρίζ αυτοκ ινήτω ν Αλλα υλικά...68 Μοκ έτες...70 Ιστιοπλοϊκό πανί...71 Ηλεκτρικές συσκευές (πλυντήριο)...72 Παλέτες...73 Πλαστικές-σύνθετες συσκευασίες...74 Scrap House...78 Villa welpelo «ΜΟ ΝΑΔΕΣ ΧΩΡΟΥ» Container Άτρακτοι αεροσκαφών Δεξαμενές, Αγωγοί αποχέτευσης

7 6

8 4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Επανάχρηση του «γκρίζου νερού» στα καζανάκια τω ν αποχωρητηρίων 4.2 Επανάχρηση του «γκρίζου νερού» που έχει ήδη υψηλότερη θερμοκρασία από το νερό ύδρευσης, ώστε να μειωθεί η απαιτούμενη ενέργεια για τη θέρμανση το υ καθαρού νερού Επανάχρηση αέρα για θέρμανση H ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επανάχρηση υλικών στη λαϊκή αρχιτεκτονική της Ελλάδας Το έργο του Δ. Πικιώνη Ανακύκλωση οικοδομικών ή άλλων υλικών από ανάγκη και με έντονο το στοιχείο της προσωρινότητας Πρωτογ ενής ανακύκλωση στην Ελλάδα Δευτερογενής ανακύκλωσης στην Ελλάδα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑ ΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

9 8

10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι παραγωγικές δραστηριότητες του ανθρώπου, ανάμεσα στις οποίες και η οικοδομική δραστηριότητα, μετέβαλαν πάντοτε τις φυσικές ισορροπίες. Η οικοδομική δραστηριότητα κατά κανό να θεωρείται ως εχθρική επέμβα ση προς το περιβάλλον, καθώς προϋποθέτει τη δαπάνη πρώτων υλών και ενέργειας και οδηγεί στην παραγωγή απορριμμάτων. Μέχρι πριν μερικά χρό νια δεν αποτελούσε ίσως πρόβλημα. Σήμερα όμως βρισκόμαστε α ντιμέτωπο ι με δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε στο σχεδιασμό της οικοδομικής δραστηριότητας. Οι παραγωγικοί ρυθμοί έχουν επιταχυνθεί, οι φυσικοί πόροι απειλούνται από εξάντληση, η τα χύτα τη δημογραφική ανάπτυξη οδηγεί σε όλο αυξανό μενους ρυθμούς κατανάλω σης, τα προϊόντα το υ σύγχρονου κόσμου οδηγούνται στην απόρριψη πριν συμπληρώσουν το ν κύκλο ζωής τους. Οι κοινωνίες μας, πέραν της αναζήτησης νέων πηγών πρώτων υλών και καινούργιων μεθόδων παραγωγής ενέργειας, έχουν ανάγκη εξεύρεσης τρό πω ν αξιο πο ίησης των απορριμμάτων το υς.(sustainable London, 2007) Τα απορρίμματα είναι γνωστό ότι μπορούν να μεταποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν (ανακύκλωση) ως πρώτη ύλη νέων κατασκευών, ή επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας (ene rgy from wa ste). Υπάρχει όμως και μία τρίτη δ υνατό τητα χρήσης τω ν απορριμμάτων χωρίς μεταποίηση ή με ελαφρά μεταποίηση η οποία δεν έχει εκ τιμηθεί ακόμα αρκετά. Η δυνατότητα αυτή, εξεταζόμενη με οικονομικούς όρους, είναι ιδ ιαίτερα σημαντική για το περιβάλλον, καθώς δεν δαπανάται ενέργεια για το ν μετασχηματισμό τω ν απορριμμάτων και έτσι ο κύκλος της επανάχρησής τους είναι συντομότερος. Η οικοδομική δραστηριότητα, ανά τους αιώνες, έχει παρουσιάσει αξιόλογα παραδείγματα επανάχρησης υλικών με ελαφρά μεταποίηση, τα οποία δεν πρέπει να λησμονούνται (πχ. βυζαντινοί ναοί). Η μελέτη παραδειγμάτων επανάχρησης αντικειμένων και εφαρμογών της ανακύκλωσης στην σύγχρονη αρχιτεκτονική πρακ τική μπορεί να καταδείξει, ότι τέτοιες προσπάθειες όχι μόνο σέβονται το περιβάλλον, αλλά παρουσιάζουν ιδ ιαίτερη εφ ευ ρ ετικό τητα, φρεσκάδα και μο ναδ ικότητα, και έτσι δίκαια μπορούν να χαρακτηριστούν ως προτάσεις που προάγουν την πολιτιστική ανάπτυξη του τό που στον οποίο γίνονται. Εν ολίγοις αποτελούν αξιόλογα αρχιτεκτονήματα για τα οποία αξίζει να γίνει λόγος και όχι απλές κατασκευές... 9

11 10

12 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να κατανοήσουμε την θέση της ανακύκλωσης και επανά χρησης τω ν υλικών στην παραγωγική διαδικασία, θα πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στον τρόπο μετασχηματισμού της ύλης. Οι πρώτες ύλες παραλαμβάνονται συνήθως με εξόρυξη, περνούν από διάφορα στάδια επεξεργασίας και καταλήγουν στα τελικά προϊόντα, τα οποία διατίθενται στην κατανάλω ση, στην χρήση και τελικά όταν πλέον για διάφορους λόγους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, οδηγούνται στην απόρριψη. Αυτά είναι εν συντομία τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος 1. Τα δύο τελευταία στάδια (κατανάλωση και απόρριψη) είναι αυτά που συντηρούν την παραγωγική διαδικασία, γιατί δημιουργούν την ανάγκη για παραγωγή νέων αγαθών. Όλα τα προϊόντα έχουν ένα πεπερασμένο χρό νο ζωής, ο οποίος καθορίζεται από διάφορους παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι κοινωνικοί (π.χ. τα προϊόντα αλλάζουν με βάση τις αλλαγές συμπεριφοράς τω ν καταναλω τώ ν της εκάστοτε κοινωνίας), οικονομικοί (π.χ. τα προϊόντα αλλάζουν λόγω του ανταγωνισμού ή λόγω αλλαγής της εκάσ το τε μόδας), τεχνολογικοί (π.χ. αλλαγές που οφείλονται στη τεχνολογική πρόοδο).κάθε φορά που συμβαίνουν οι αλλαγές αυτές, «παλαιότερα» προϊόντα οδηγούνται στην απόρριψη, με αποτέλεσμα την συσσώρευση ενός τεράστιου όγκου απορριμμάτων. Κύκλος ζωής ύλης και προϊόντων 1 Η Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) ορίζει τη διαδικασία της Εκτιμήσεω ς του Κύκλου Ζωής ως εξής: «Η εκτίμηση του κύκλου ζωής είναι μία αντικειμενική μέθοδος για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών φορτίων που συνδέονται με ένα προϊόν, μια διεργασία ή μία δραστηριότητα με αναγνώριση και υπολογισμό της ενέργειας και των υλικών που χρησιμοποιούνται και των εκπομπών τους στο περιβάλλον και η αξιολόγηση και εκμετάλλευση ευκαιριών για επίτευξη περιβαλλοντικών βελτιώσεων. Η εκτίμηση καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, της διεργασίας ή της δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας τη παραλαβή και την επεξεργασία πρώτων υλώ ν, τη μεταποίηση, τη μεταφορά και τη διανομή, τη χρήση ή την επαναχρησιμοποίηση, τη συντήρηση, την ανακύκλωση και την τελική απόθεση. (Καρβούνης Σωτ., Γεωργάκελλος Δημ. 2003, 419) 11

13 Ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση Η έννοια της ανακύκλωσης Η φύση δεν παράγ ει απορρίμματα και απόβλητα. Έχει από μόνη της φροντίσει να διαθέτει ένα μηχανισμό, την σαπροβιωτική αλυσίδα, η οποία μεριμνά για την φυσική ανακύκλωση της απορριφθείσας ύλης των διαφόρων οργανισμών. Στα φυσικά οικοσυστήματα αυτό που θεωρείται απόβλητο από έναν οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη ύλη για κάποιον άλλον κι έτσι και συνεχίζεται αρμονικά ο κύκλος της ζωής και τίποτα δε χάνεται. (http://www.oikologio.gr) Η συνεχής δημογραφική αύξηση όμως, σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη και την κατασπατάληση τω ν φυσικών πόρων από τον άνθρωπο, έχει απορυθμίσει το μηχανισμό αυτό, σε βαθμό που αυτή η φυσική διεργασία, από μόνη της, δεν μπορεί πλέον να αποκαταστήσει την φυσική ισορροπία. Τεχνητά έργ α και ανθρωπογενείς κατασκευές επιβαρύνουν κατά πολύ το περιβάλλον. Η ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στη σύγχρονη εποχή. Είναι λο ιπό ν αναγκαία η παρέμβαση της οργανωμένης και θεσμοθετημένης ανακύκλωσης για να επανέλθει η ισορροπία στο οικοσύστημα. Οι προσπάθειες που άρχισαν πριν από πολλά χρόνια για την παραγωγή ενέργειας, οικονομικής και παράλληλα μη επιβαρυντικής για το περιβάλλον, συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Oι προσπάθειες αυτές οδήγησαν σε δύο βασικές κατευθύνσεις: την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική, το νερό κι η βιομάζα, καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας, που επιτυγχάνεται κυρίως με την επανάχρηση ή ανακύκλωση υλικών, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, κλπ. Η ανακύκλωση, τόσο σαν φιλοσοφία όσο και σαν συμπεριφορά, καθώς κι η σημασία της για την προστασία το υ φυσικού περιβάλλοντος, γίνεται όλο και πιο επίκαιρη. Με το ν όρο ανακύκλωση εννοούμε την διαδικασία κατά την οποία ήδη χρησιμοποιημένα προϊόντα ή υλικά επανεισάγονται στον κύκλο παραγ ωγής, ως νέες πρώτες ύλες, συμβάλλοντας έτσι δραστικά στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας. Πρόκ ειται ουσιαστικά για την πορεία τω ν αγαθών από το στάδιο της απόρριψης στο στάδιο της επαναχρησιμοποίησης το υς, αυτούσιων ή επεξεργασμένων, στην ίδ ια ή σε διαφορετική λειτουργία. 12

14 Οι κύριοι παράγοντες που επηρεά ζουν την ανακύκλωση είναι ο οικολογικός, ο ενεργειακός κι ο οικονομικός. Οι δύο πρώτοι αποτελούν πάντα θετική σταθερά (καθώς μέσω της ανακύκλωσης υπάρχει πάντα οικολογικό κι ενεργειακό όφελος), ενώ ο οικονομικός παράγοντας είναι αυτός που ανάλογα με το αν είναι θετικός ή αρνητικός καθορίζει και την τελική απόφαση για την πραγματοποίηση ή όχι της ανακύκλωσης. Ειδικά στον τομέα της αρχιτεκτονικής δραστηριότητας, η χρήση ανακυκλωμένων υλικών στις κατασκευές καθορίζεται επιπλέον από το υς παράγοντες της αισθητικής και της λειτουργίας. Οι παράγοντες αυτοί προσαρμόζονται και διαφοροποιούνται ανάλογα με την πολιτισμική και κοινωνική κατάσταση κάθε συγκεκριμένου τόπο υ σε μία συγκεκριμένη χρο νική περίοδο. Η έννοια της επανάχρησης στην αρχιτεκτονική αναφέρεται συνήθως στην αποκατάσταση παλιών, εγκαταλελειμμένων κτιρίων, στην επανέντα ξη τους στον σύγχρονο δομικό ιστό. Αντικείμενο όμως αυτής της εργασίας είναι η επανάχρηση στη μικροκλίμακα το υ αρχιτεκτονικού έργου, δηλαδή η επανάχρηση-ανακύκλωση των δομικών αλλά και άλλων υλικών για τη δημιουργία νέων κατασκευών. Αντικείμενο της εργασίας Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει ότι οι κατασκευές από ήδη χρησιμοποιημένες πρώτες ύλες ή προϊόντα μπορούν να είναι υψηλής πο ιό τητα ς και έντονου αρχιτεκτονικού χαρακ τήρα, με ελάχιστες αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον καθώς επίσης και να προσδιορίσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επανάχρησης τω ν υλικών αυτών. 13

15 Μονή Όσιου Λουκά, Όσιος Λουκάς Καπνικαρέα Παναγία Γοργοεπήκοος, Aθήνα Η αψίδα του Κωνσταντίνου στη Ρώμη 14

16 2.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η διαδικασία της ανακύκλωσης τω ν υλικών υπήρχε από την αρχαιότητα και έπαιζε σημαντικό ρόλο στην οικοδομική δραστηριότητα το υ ανθρώπου. Οι νεότεροι οικισμοί χτίζονταν στη θέση προγενέστερων, οι οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί ή καταστραφεί, αξιο πο ιώντας και ενσωματώνοντας τα ερ είπια τω ν παλαιότερων. Έτσι εξοικονομούσαν πρώτες ύλες και χρόνο. Όσο αφορά στη λεκάνη της Μεσογείου μπορεί να λεχθεί, ότι μετά την κατάρρευση του αρχαίου κόσμου η δόμηση βασίζεται στην επανάχρηση οικοδομικών μελών. O λατινικός όρος spolia αναφέρεται σε αυτά ακριβώς τα οικοδομικά μέλη που επαναχρησιμοποιούνται 2. Η έκ τασ η το υ φαινομένου διαπιστώνεται και από τις διαδοχικές επισ τρώσ εις που συνθέτουν το υπόστρωμα τω ν σημερινών πόλεων. Με αυτό το ν τρόπο γινόταν μία φυσική ανακύκλωση τω ν υλικών. Στην αψίδα του Κω νσταντίνο υ στη Ρώμη χρησιμοποιούνται spolia από 4 διαφορετικές χρο νικ ές περιόδους, όπως φαίνεται στην εικόνα με το ν διαφορετικό χρωματισμό. Κατά τους βυζαντινούς χρόνους η πρακτική της επαναχρησιμοποίησης δομικού υλικού συνεχίζεται, αλλά εξυπηρετεί και αισθητικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα την παραγωγ ή γραφικών συ νθ έσ εω ν. Αυτό που παλιότερα επέβαλε η ανάγκη και ήταν τρόπος ζωής, γίνεται και τρόπο ς έκφρ ασης. Στην Παναγ ία Γοργοεπήκοο στην Αθήνα (εκκ λησία του τέλους του 12.ου αιώνα) οι εξωτερικές επιφάνειες είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από μαρμάρινα spolia, αρχαία, ελληνικά ρωμαϊκά, παλαιο χριστιανικ ά και βυζαντινά με ένα εξαιρετικά γραφικό αποτέλεσμα ενώ στην Παναγ ία το υ Όσιου Λουκά ( ) έχει χρησιμοποιηθεί αρχαίο οικοδομικό υλικό: ογκώδεις λιθόπλινθοι χαμηλά, μικρότεροι λίθοι ψηλότερα, πλινθοπερίκλειστο και απλά τούβλα στα πάνω μέρη τω ν όψεων (Χ.Μπούρας 2001, 250). Αρχαιότητα Βυζάντιο Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη Άλλα χαρακ τηριστικά παραδείγματα είναι η μεταβυζαντινή εκκ λησ ία της Καπνικαρέα ( ), η παλιά βασιλική του Αγ. Πέτρου στη Ρώμη, το Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη, όπου η βυζαντινή οχύρωση ανακατασκευάστηκε από τους Οθωμανούς με χρήση αρχαίων οικοδομικών μελών (1431μ.Χ.), και πολλά άλλα. (http://en.wikipedia.org/wiki/spolia) 2 Αυτό βέβαια ήταν δυνατό να γίνει χάρη στην ισχνή σύσταση ή την απουσία ακόμα συνθετικού κονιάματος των λιθοδομών, που επέτρεπε την εύκολη αφαίρεση και επαναχρησιμοποιήση των λίθων.( Ευαγγελινός 2005,15) 15

17 Αναγέννηση Σε άλλες περιπτώσεις, στην ισλαμική αρχιτεκτονική για παράδειγ μα, παρατηρείται η επανάχρηση και εφ αρμογή αυτούσιων αρχιτεκτονικών μελών. Στο μεγάλο τέμενος στην Ka iroua n στην Τυνησία υπάρχουν 414 κολώνες σχεδόν όλες από τις οποίες έχουν παρθεί από τα ερείπια κατεστραμμένων ρωμαϊκών κτηρίων της Καρχηδόνας. (www.wikipedia.com) Στην Cordoba στην Ισπανία επίσ ης στο μεγάλο τέμενος χρησιμοποιούνται κολώνες σε επανάχρηση. (Ettinghausen,Grabar1994,132). Στην Αναγέννηση (14 ος -16 ος αιώνας) επίσ ης το παλιό διατηρείται και πάνω το υ προστίθεται το νέο. Το παράδειγμα της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri είναι χαρακ τηριστικό. Σε αυτή τη βασιλική εκκ λησία της Ρώμης η πρόσοψη είναι εναπομένον τμήμα τω ν λουτρώ ν του Διοκλητιανού, το οποίο ο Miche lange lo Buonarroti στα μέσα του 16 ου αιώνα ενσωμάτωσε στη σύνθεση της εκκ λησία ς. Η επανάχρηση δομικών υλικών από μνημεία του παρελθόντος είχε βέβαια τότε πρακτική αξία καθώς γινόταν εξοικονόμηση σε ακριβό οικοδομικό υλικό (μάρμαρα) και εργατικά (λαξευμένοι λίθοι). Μεταγενέστερα όμως, θα μπορούσε κανείς να διαπιστώσει ότι προσδίδει στα αρχιτεκτονικά έργα έναν ενδιαφέροντα διακοσμητικό χαρακτήρα, ενώ διατηρούν την ιστορική μνήμη, καθώς φέρουν στοιχεία από προηγούμενες εποχές. Γεγονός είναι πάντως ότι σε κάθε περίπτωση το παλιό και το νέο συνυπήρχαν στην οικοδομική διαδικασία, το δεύτερο συμπλήρωνε το πρώτο. Θέμα οικολογικής διαχείρισης δεν υπήρχε, γιατί οι σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση δεν είχαν διαταραχθεί. Santa Maria degli Angeli e dei Martiri 16 Kairuan, Τυνησία, Μέγα Τέμενος, 9 ος αιώνας Λεπτομέρεια με τις κολώνες-spolia

18 Η βιομηχανική επανάσταση που θα ακολουθήσει, θα αποτελέσει τομή για τον κατασκευαστικό τομέα. Νέα υλικά θα δοκιμαστούν στις κατασκευές (χάλυβας, γυαλί) και θα δημιουργηθούν νέες κατασκευαστικές δυνατότητες στον τομέα της δομικής μηχανικής. Παράλληλα η αλματώδης βιομηχανική ανάπτυξη θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγής. Οι κοινωνίες θα απομακρυνθούν από την πρακ τική της οικιακής οικονομίας και θα ακολουθήσουν ένα καταναλω τικό μοντέλο. Το 1851 θα κατασκευαστεί στο Hyde Park στο Λο νδ ίνο το Crystal Palace, με σχέδια το υ Joseph Pax ton, ένα κτήριο φτιαγμένο από σίδηρο και γυαλί προορισμένο για να στεγάσει τη μεγάλη έκθ εσ η το υ 1851 και να αποσυναρμολογηθεί μετά τη λήξη της. Το μεγάλο αυτό εκθ εσιακό κτήριο (564 μ μήκος, με ένα εσωτερικό ύψος 124 μ) ξανασυναρμολογήθηκ ε στο Sydenham Hill, και παρέμεινε εκεί με κάποιες τροποποιήσεις από 1854 έω ς το 1936, όταν καταστράφηκε από πυρκαγιά. Αποτελεί εντυπωσιακό δείγμα τω ν δ υνατο τήτω ν που προσφ έρουν οι αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες, όχι τόσο όσον αφορά τη μορφή αλλά περισσότερο «όσον αφορά την κατασκευαστική μέθοδο εκφρασμένη ως συνολικό σύστημα, από την αρχική σύλληψη, την παραγωγή και την μεταφορά των στοιχείων του μέχρι την τελική ανέγερση και την αποσυναρμολόγησή του.» (Kenneth Frampton1999, 41). Η απόσταση από την αθροιστική λογ ική οικοδόμησης του παρελθόντος είναι ορατή. Θα ακολουθήσουν οι παγκόσμιοι πόλεμοι, που θα αφήσουν μία τεράστια κληρονομιά απορριμμάτων, τα οποία οφείλονται κυρίως στις κατεδαφίσεις και τις καταστροφές και εντοπίζονται γύρω από τις μεγάλες πόλεις. Οι κοινωνίες όμως έχοντας να αντιμετωπίσουν πληθώρα ζωτικών προβλημάτων, αδιαφορούν γενικά για την τύχη τω ν απορριμμάτων τους, τα οποία χω ρίς ιδ ιαίτερη μέριμνα απλώς συσσωρεύονται ή καίγονται. Βιομηχανική επανάσταση. Παγκόσμιοι πόλεμοι Cordoba, Ισπανία, Μεγάλο Τέμενος, προσθήκη al-mansur,987 Tο Crystal Palace στο Λονδίνο 17

19 Το οικολογικό πρόβλημα Δράση καλλιτεχνών Μετά το υς πολέμους δημιουργούνται αρκετές χωματερές χωρίς να λαμβάνεται υπ όψιν η περιβαλλοντική τους επίδρ αση όπως η ρύπανση τω ν υδάτων και η εκ πομπή αερίων. Η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία εξελίσσεται με βάση την αύξηση της παραγωγ ής και της κατανάλωσης, δεδομένου ότι τα προϊόντα σχεδιάζονται με σκοπό τη γρήγορη ανάλωση, ενώ αυξάνονται και οι συσκευασίες. (http://www.wasteonline.org.uk/resources/informationsheets/historyofwaste.htm) Στα νεότερα χρό νια η επαναχρησιμοποίηση υλικών στην κατασκευή ξαναέρχεται στο προσκήνιο όχι πλέον για λόγους τόσο οικονομικούς όσο περιβαλλοντολογικούς. Η εκβιομηχάνιση της παραγωγ ής οικοδομικών υλικών έχει καταστήσει τα οικοδομικά υλικά πιο προσιτά σε τιμές και η οικοδομική δραστηριότητα όπως και οι υπόλοιπες παραγωγικές διαδικασίες εντατικοποιείται. Όμως η συνεχής επιβ άρυ νσ η του περιβάλλοντος και η κατασπατάληση τω ν πρώτων υλών δημιουργούν την ανάγκη για μία πιο συνετή διαχείριση των πόρων και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων όπου αυτό είναι δυνατό.. Εάν παλιότερα την επαναχρησιμοποίηση τω ν λαξευμένω ν λίθω ν, που αποτελούσαν ένα βασικό υλικό δόμησης επέβ α λα ν λόγοι κυρίως οικονομικοί, μετά τους παγκόσμιους πολέμους την επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση υλικών δόμησης υπαγορεύουν λόγοι περιβαλλοντολογικοί. Η διαχείριση τω ν απορριμμάτων είναι και αυτή μέρος του συνολικότερου περιβαλλοντικού προβλήματος. Τα χρό νια που ακολουθούν η ευαισθητοποίηση της κο ινωνίας για περιβαλλοντολογικά θέματα συνεχώς θα αυξάνεται με αποκορύφωμα τη δεκαετία του (Κίνημα hippies) Στο πεδίο της τέχνης και της λογοτεχνίας το υ εικοστού αιώνα είναι εύκολο να αναπαράγουμε ένα γενεαλογικό δέντρο καλλιτεχνών και διανοητών που ενδιαφέρθηκαν για τα φθαρμένα και τα απορριφθέντα στοιχεία. Οι Ντανταϊστές πρώτοι υπενθυμίζουν τα ευρήματα της δουλείας του Duchamp για χρήση αντικειμένων με απρόσμενο τρό πο. Τα απορρίμματα και τα αποκόμματα χρησιμοποιήθηκαν σαν καλλιτεχνικό υλικό και από το υς σουρρεαλιστές και επανεμφανίστηκαν μετά το Β παγκόσμιο πόλεμο στα έργα το υ Νέου Ρεαλισμού (Nouveau Réalisme) όπως στα Tableau-Pièges του Daniel Spoerri, στους φτιαγμένους από σκισμένες αφίσες πίνακ ες του Raimond Hains, στη σειρά Poubelles (σκουπίδια) το υ Arman, ο οποίος το 1960 γέμισε την γνωστή έκ θ εση 18

20 Plein στην Ga le rie Iris Cle rt με σκουπίδια, στα γλυπτά του Cesar που μορφώνονται από παραμορφωμένα αμαξώματα αυτοκ ινήτω ν και στα γλυπτά της Jean Tinguely που αναμειγνύουν πλαστικά παιχνίδια με οργανικά (τρίχωμα ) και ανόργανα (μέταλλο) απορρίμματα. Τις δεκαετίες του 50 και του 60 στην Ιταλία καλλιτέχνες όπως οι Ettore Colla και o Pino Pascali δημιουργούν συνθέσεις από φθαρμένα υλικά. Το 1961 ο Pietro Manzoni προκαλεί με το γνωστό έργο Me rde d artiste. Την ίδια επο χή περίπου ο Joseph Beuys δημιουργεί συνθέσεις με οργανικά και ανόργανα υλικά και με μακάβριο πολλές φορές περιεχόμενο. (Ponte A. 2006, 11) Το 1967 δημιουργείται το κίνημα της Arte Povera («φτωχή τέχνη») στην Ιταλία, στα πλαίσια του οποίου θα δημιουργήσουν οι ο Gio vanni Anse lmo, Alighie ro Boetti, Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Piero Gilardi, Jannis Kounellis, Giuseppe Penone, έργ α αποκλειστικά από απορρίμματα, φτωχά υλικά (www.tate.org.uk/collections). Συμπερασματικά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τα σκουπίδια μπαίνουν στους εκθεσιακούς χώ ρους και στα μουσεία. Οι καλλιτέχνες σχολιάζουν έτσι την σύγχρονη πραγματικότητα και διαμαρτύρονται για την αποξένωση του ανθρώπου από τη φύση. Ο Marcel Duchamp είναι ο πατέρας των readymades. Το Bicycle Wheel ανήκει στη σειρά αυτή. Συνολικά δημιούργησε 21 readymades όλα μεταξύ 1915 και Τα readymades προκαλούν τη νοητική συμμετοχή του θεατή, μεταφέρουν μηνύματα και προκαλούν καταργώντας κάθε κανόνα της παραδοσιακής τέχνης. Fountain, 1917 Bicycle wheel Pablo Picasso Yannis Kounnelis, Untitled.2006 Courtesy Cheim & Read, New York. 19

21 Δεκαετία 60 Παράλληλα γίνονται και οι πρώτες απόπειρες ενσωμάτωσης χρησιμοποιημένων υλικών στην αρχιτεκτονική, λόγω οικολογικής ευαισθητοποίησης. Τη δεκαετία του 60 ο Alfred Heineken συνέλαβε την ιδέα της χρήσης των γυάλινων μπουκαλιών 3 μπύρας της εταιρίας του, ως τούβλα, μετά από ένα ταξίδι το υ στις Ο λλανδ ικ ές Αντίλλες, όπου η λατινοαμερικάνικη ακτή Bidonvilles ήταν γεμάτη άδεια μπουκάλια που μό λυναν το περιβάλλον. Αναζητώντας έναν τρόπο να αξιοποιήσει αυτά τα, άχρηστα πλέον, αντικείμενα και λαμβάνο ντας υπόψη τα στεγαστικά προβλήματα που α ντιμετωπίζει ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, αποφάσισε να παράγ ει μπουκάλια «WO rld BΟttles» που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, μετά την κατανάλω ση της περιεχόμενης μπύρας, ως δομικά υλικά-ως τούβ λα. Ο John Habraken ανέλαβε το 1962 μαζί με το Heineken Technisch Beheer το σχεδιασμό αυτού το υ μπουκαλιού και το 1965 κατασκευάστηκε μία πρωτότυπη κ ατοικ ία με αυτά τα μπουκ άλια. Ο αέρας που περιείχαν τα μπουκάλια, παρείχε στο σπίτι την απαραίτητη μόνωση. Η προσπάθεια αυτή δεν συνεχίστηκε λόγω τω ν προβλημάτων που προέβλεπαν οι σύμβουλοι της επιχείρησ ης, αλλά παρά ταύτα παραμένει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο θέμα της δ υνατό τητας στέγασης από χρησιμοποιημένες συσκευασίες (Pawley Martin, 1973, 769). Άλλωστε ο σχεδιασμός μπουκαλιού με στόχο την χρήση το υ σε κατασκευές ίσως και να ήταν περιττός, αφού ήδη αυτοί που χρειάζονται δομικά υλικά μικ ρού κόστους, χρησιμοποιούν απλά αυτά που βρίσκουν στον γύρω χώρο. (Pawley 1975,29) 3 Για να κατασκευαστεί ένα γυάλινο μπουκάλι χρειάζεται ενέργεια περίπου ίση με αυτήν που καταναλώνει μια λάμπα 100 W όταν λειτουργεί συνεχώς για 8 ώρες. 20

22 Το 1965 στην Αμερική, στο νό τιο Κο λο ράντο, ιδρύεται η πόλη Drop City, μία κοινότητα καλλιτεχνών την οποία οργάνωσαν ο παραγωγός τα ινιώ ν Gene Bernofsky και οι καλλιτέχνες JoAnn Bernofsky, Richard Kallweit και Clark Richert. Η πρόθεση ήταν να δημιουργηθεί μία εγκατάσταση, η οποία θα λειτουργούσε σα πραγματική πόλη, συνεχίζοντας τη λογ ική της τέχνης drop art 4 που είχε αναπτυχθεί νωρίτερα στα πανεπιστήμια το υ Κάνσας και το υ Κολοράντο. Εμπνευσμένοι από τις αρχιτεκτονικές ιδέες του Buckminste r Fuller και το υ Steve Baer οι κάτοικοι της κοινότητας κατασκεύασαν οι ίδ ιο ι θόλους (domes) από επαναχρησιμοποιημένα μεταλλικά φύλλα αμαξωμάτων αυτοκινήτων. Οι θόλοι αυτοί είναι βασισμένοι σε γεωμετρικά στερεά που εγγράφονται σε σφαίρα και σε άλλα γεωμετρικά πολύεδρα (domes και zomes 5 ) και στεγάζουν διάφορα στούντιο και άλλους χώρο υς διαβίωσης. (Kahn 1970,9). Πόλη Drop City 4 Η τέχνη Drop Art (μερικές φορές αποκαλούμενη " droppings ") ξεπήδησε από τα " happenings " του Allan Kaprow και των αυτοσχέδιων performances, μερικά έτη νωρίτερα,των John Cage, Robert Rauschenberg και Buckminste r Fuller στο Black Mountain College. 5 Ενα dome είναι ένα πολύπλευρο πολύεδρο στο οποίο όλες οι ακμές ανήκουν στην επιφάνεια μιας σφαίρας. Τα domes αναπτύσσονται από το τετράεδρο, το οκτάεδρο και το εικοσάεδρο. Τα zomes είναι δομές που αναπτύσσονται από μία σειρά πολύεδρων (τα ζονόεδρα) στα οποία οι πλευρές έχουν ακμές παράλληλες και ίσες. 21

23 Δεκαετία 70 Τη δεκαετία του 70 η εντατικοποίηση της βιομηχανικής παραγωγ ής ωθούσε την κοινή γνώμη κατά τω ν καταναλω τικώ ν προτύπων του αναπτυσσόμενου παγκόσμιου καπιταλισμού. Το κίνημα τω ν hippies ήταν σε έξαρση και πολλές μεθοδευμένες προσπάθειες γίνονταν από αρχιτέκτονες και βιομηχανίες προς την ανακάλυψη τρόπω ν αξιοποίησης τω ν καταναλω τικώ ν προϊόντων του σύγχρονου κόσμου που πλεόναζαν. Τολμηροί οραματιστές υποστήριζαν ότι τα αγαθά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οικοδομική δραστηριότητα για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος στέγασης. Οι εφημερ ίδ ες της εποχής παρότρυναν «προς ένα παγκόσμιο σύστημα κατοίκησης βασιζόμενο στην καταναλωτική βιομηχανία.» (Martin Pawley, 1976) και παρέθεταν οικονομικές και στατιστικές αναλύσεις που εξηγούσαν για το πώς αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί. (Fuhrmann Ernst 1979,Futures) Παρότι σε πειραματικό επίπεδο έγιναν πολλές προσπάθειες με σκοπό να καταδείξουν μία νέα κατεύθυνση 6 προς την ενοποίηση, ουσιαστικά, της καταναλωτικής και της οικοδομικής βιομηχανίας, λίγες είχαν τη δυναμική της άμεσης υλοποίησης. 6 «..Φανταστείτε, παραδείγματος χάριν, ότι τα σπίτια θα μπορούσαν να χτιστούν από κονσερβοκούτια. Αυτή η μικρή πειραματική κατασκευή 1, που εικονίζεται εδώ, καλύπτει 25 μ2 επιφάνειας με 1700 μεταλλικά κονσερβοκούτια, κολλημένα μεταξύ τους με χάλκινες κολλήσεις. Το θέμα δεν είναι η εκτέλεση ούτε το ίδιο το σπίτ ι όπως κατασκευάστηκε, αλλά το γεγονός ότι τέτοια κονσερβοκούτια παράγονται παγκοσμίως σε μία σχεδόν ακατάληπτη κλίμακα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες η ετήσια παραγωγή κονσερβοκουτιών ανέρχεται στις μονάδες, που σημαίνει στη δική μας υποθετική περίπτωση ότι με κονσερβοκούτια που στεγάζουν χώρο 140μ2 (εθνικός μέσος όρος επιφάνειας κατοίκησης) κατοικίες θα μπορούσαν να οικοδομηθούν το χρόνο από τρέχον απόθεμα. Η κατασκευή τούβλων από την άλλη πλευρά ανέρχεται μόλις στα μονάδες το χρόνο, και αρκεί για την παραγωγή ίσως κατοικιών.» (Martin Pawley,1976) 22

24 Η πιο σημαντική από αυτές ήταν σίγουρα το πρόγραμμα Fourgonette. Προ τεινόμενο σαν μέρος ενός ερ ευνητικού προγράμματος το υ 1972 από την Unidad - λαϊκή κυβέρνηση της Χιλής, το πρόγραμμα ήταν μέρος μιας γενικής προσπάθειας να δημιουργηθούν βοηθητικές μονάδες κατο ικ ίας εκ τάκ του ανάγκης, χαμηλού κόστους χωρίς να χρησιμοποιηθεί εργατικό δυναμικό ούτε πρώτες ύλες από την κατασκευαστική βιομηχανία. Η προτεινόμενη πηγή στην περίπτωση αυτή ήταν η γραμμή παραγ ωγής αυτοκ ινήτω ν 2CV Fourgonette, της C itroe n Chile na SA, στο Santiago, η οποία κρίθηκε αντιοικονομική και αναζητήθηκαν άλλοι τρόπο ι αξιοποίησης της. Έτσι προκρίθηκ ε και εφαρμόστηκε η χρησιμοποίηση της γραμμής αυτής για την κατασκευή κατο ικ ιών με τη συναρμολόγηση μελών αμαξωμάτων με στόχο μία ετήσια παραγωγή περίπου πέντε χιλιάδων μονάδων κατο ικ ίας. Η σπουδαιότητα του προγράμματος έγκ ειτα ι στο ότι το είδος της μεταποίησης που είχε προταθεί παλιότερα με καταναλω τικά αγαθά όπως τα κονσερβοκούτια ή τα γυάλινα μπουκάλια μπύρας (πχ. WOBO-Project) μπορούσε να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα ή πιο εξελιγμένα καταναλωτικά προϊόντα. Επιπλέον αποτέλεσε μία προσπάθεια συμφιλίωσης της βιομηχανικής παραγωγ ής με το κοινωνικό αίτημα για στέγαση. Fourgonette project 23

25 Παραγκουπόλεις Δυστυχώς όμως σήμερα, ακόμη και σε κοινωνίες που τα αγαθά παράγονται σε ποσότητες που καθιστούν την αποκομιδή τους προβληματική, ένα μεγάλο μέρος το υ πληθυσμού καταφεύγει σε αυτά ακριβώς τα απορρίμματα για να καλύψει τις ανάγκες του. Συγκ εκ ριμένα, για το ν το μέα της στέγασης, η ιδέα της κατασκευής κατο ικ ιών ή μεγαλύτερων κτιρίων με βασικά δομικά υλικά τα απορρίμματα δεν είναι πρωτότυπη ιδέα. Στην προσπάθεια επιβίωσης, άνθρωποι σε χώρες το υ τρίτου κόσμου, πρόσφυγ ες ή τσιγγάνοι αναγκάζονται να κατασκευάσουν μόνοι τους πρόχειρα αυτοσχέδια καταλύματα (αρκετές φορές παράνομα ή αυθαίρετα) από προϊόντα που ο υπόλοιπος κόσμος θεωρεί άχρηστα, όπως από υπολείμματα και ρετάλια ξύλω ν, μεταλλικών αυλακωτών φύλλων (όπως αλουμινίου) και φύλλων πλαστικού. Αυτά τα καταλύματα φυσικά δεν έχουν τις σύγχρονες δυτικές προδιαγραφές, αλλά καλύπτουν την πρωταρχική ανάγκη το υ ανθρώπου για «μια στέγη πάνω από το κεφάλι». Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι μένουν σε παραγκουπόλεις, ένα ποσοστό που αγγίζει τον ένα στους έξι ανθρώπους ανά το ν κόσμο (Sinclair 2006, 138). Χτίζονται συνήθως στα περίχωρα πόλεων, σε χώρες με άνιση κατανομή του πλούτου, και μερικές φορές ο πληθυσμός το υς φθάνει αυτόν μιας πόλης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα παραγκουπόλεων συναντιούνται στη Νότια Αφρική, στις Φιλιππίνες, στην Αργ εντινή, στη Βενεζουέλα, στη Βραζιλία (όπου ονομάζονται Fave las), στο Περού και στις Δυτικές Ινδίες (Jamaica, Trinidad, Haiti). 24

26 25

27 1 2 26

28 3. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ανακύκλωση των υλικών στη κατασκευή διαχωρίζεται σε τέσσερα είδη: Σε πρωτογενή και δευτερογενή - ανάλογα με τον τομέα που χρησιμοποιούνται τα ανακυκλωμένα υλικά - και σε άμεση και έμμεση - ανάλογα με το πόση επεξεργασία χρειάζονται τα υλικά για να επαναχρησιμοποιηθούν. (Asam,Claus 2005, 2-1) Στην πρωτογενή ανακύκλωση τα υλικά χρησιμοποιούνται στην ίδ ια εφα ρμογή της αρχικής το υς χρήσης, ενώ στη δευτερογενή αξιοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς με αλλαγή του χρηστικού τους χαρακ τήρα. Καθώ ς θέμα αυτής της διάλεξης είναι η ανακύκλωση και επανάχρηση υλικών στην οικοδομική δραστηριότητα, την πρωτογ ενή ανακύκλωση αφορούν καθαρά οικοδομικά υλικά ενώ τη δευτερογενή «μη οικοδομικά υλικά», δηλαδή αυτά που προέρχονται από τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία. Στην άμεση (Demontage Bauteilrecycling) τα υλικά μπορούν να λάβουν ξα νά μέρος στην κατασκευή κτιρίων με ελάχιστη ή ανύπαρκτη μεταποιητική διαδικασία. Τα άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά προτιμώνται από περιβαλλοντικής άποψης, γιατί η ποιοτική αξία του υλικού δεν μειώνεται και η ενέργεια που κ αταναλώ νεται κατά την επανάχρηση το υς είναι πολύ λιγότερη σε σχέση με αυτή τω ν ανακυκλωμένων υλικών. Βέβαια ένα προϊόν για να επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς επιπλέο ν επεξεργασία πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις: Πρέπει καταρχήν να διατίθεται σε επαρκείς ποσότητες, καθώς και να είναι σε σωστό μέγεθος ή κλίμακα (πχ. είναι ασύμφορο να φτιάξει κανείς ένα το ίχο από κινητά τηλέφω να ). Τρίτος και σημαντικότερος παράγοντας είναι κατά πόσον χρειάζεται τα προϊόντα αυτά να υποστούν επεξεργασία για να επαναχρησιμοποιηθούν ή ποια στοιχεία των προϊόντων αυτών μπορούν αυτούσια να πάρουν απευθείας άλλη χρήση. (Ed Van Hinte 2007, 112) Στην έμμεση (Baustoffrecycling) προηγ είται ένας μετασχηματισμός το υς προτού αυτά επαναχρησιμοποιηθούν. Πρόκ ειται ουσιαστικά για τα ανακυκ λω μένα υλικά. 27

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ;

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ; ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ορισμός: Είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις

Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Κατηγορίες αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών βιομηχανικών αποβλήτων. Ο όρος «απόβλητα κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια. Γιατί ανακυκλώνουμε;

Ανακύκλωση. Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια. Γιατί ανακυκλώνουμε; Ανακύκλωση Τα χαρτιά, τα γυαλιά, τα μέταλλα, δεν είναι σκουπίδια Είναι πρώτη ύλη και ενέργεια. Είναι η διαλογή τους προστασία για το περιβάλλον. Εσύ συμμετέχεις στην ανακύκλωση; Γιατί ανακυκλώνουμε; Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας. Τσόγκας Βασίλης ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΜΗΜΑ : Α3 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ : Σωτηρόπουλος Σάββας Τσόγκας Βασίλης ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα, η κοινωνική και τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΧΟI: ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ Ανακύκλωση Σιδήρου ΣΤΟΧΟΙ Ενημέρωση των συμμαθητών για το θέμα της ανακύκλωσης σιδήρου. Ευαισθητοποίηση των μαθητών και για το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο για την ανακύκλωση σιδήρου. Απόκτηση οικολογικής

Διαβάστε περισσότερα

5.000 τόνοι μπάζα πνίγουν καθημερινά την Αττική

5.000 τόνοι μπάζα πνίγουν καθημερινά την Αττική 5.000 τόνοι μπάζα πνίγουν καθημερινά την Αττική Στα συρτάρια το Προεδρικό Διάταγμα που θα έλυνε το πρόβλημα της διαχείρισής το Καμπανάκια κινδύνου χτυπά στην Αττική, καθώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς

Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς Εναλλακτική Διαχείριση (Ανακύκλωση) Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Ενημερωτικό Σημείωμα προς Μελετητές Μηχανικούς Α. Νομοθετικό Πλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μελέτη Βαζαίου Σοφία Μούσιου Σταυρούλα Καριτσά Κερασούλα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού

Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τι χάνω αν δεν κάνω ανακύκλωση Ανακύκλωση Χαρτιού Ανακύκλωση Γυαλιού Ο ρόλος του Πολίτη στη Ανακύκλωση του Γυαλιού Τι κερδίζω με την ανακύκλωση Τα οφέλη με την ανακύκλωση δεν είναι μόνο άμεσα οικονομικά, είναι κυρίως περιβαλλοντικά. Με την ανακύκλωση ωστόσο πετυχαίνουμε: Να επαναχρησιμοποιήσουμε πρώτη ύλη από αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

TITLE: ECOdome NAME OF PARTICIPANT: NIKOS ASIMAKIS ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

TITLE: ECOdome NAME OF PARTICIPANT: NIKOS ASIMAKIS ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ: ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Εισαγωγή Κατανάλωση ενέργειας Στις μέρες μας το ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό περιβάλλον είναι αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν. Οι πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Πέγκυ Σφυρή Μυρτώ Τσίρου Σοφία Τερζοπούλου Χρήστος Τελούσης

Ερευνητική εργασία : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Πέγκυ Σφυρή Μυρτώ Τσίρου Σοφία Τερζοπούλου Χρήστος Τελούσης Ερευνητική εργασία : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Πέγκυ Σφυρή Μυρτώ Τσίρου Σοφία Τερζοπούλου Χρήστος Τελούσης ΙΣΤΟΡΙΑ Ο αρχαιότερος επαγγελµατίας ανακυκλωτής είναι ο παλιατζής. Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Από τα οικολογικά δοµικά υλικά, τα φυσικά εµπεριέχουν καθόλου

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ Το κοινοτικό συμβούλιο Γαλάτας με τη στήριξη τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου κατασκεύασε

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Τα σκουπίδια μας... Αυξάνονται χρόνομετοχρόνο!

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3.

Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3. Α. Λόγοι συντήρησης Ονομάζεται και οξείδωση Τα μέταλλα τείνουν να επιστρέφουν στη μορφή του οξειδίου Τρεις βασικές μορφές: 1. αλλοίωση μάζας 2. αποφλοίωση 3. ευλογίαση Είδος διάβρωσης Επιστημονικά ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα στο κτίριο ΙΙ δεν προβλέπεται κάποια προσθήκη Έργο : ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Διεύθυνση : ΟΔΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ & ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κυρίες και Κύριοι, Η στροφή στην οικολογία εμφανίζεται σήμερα σαν μία νέα τάση, απόρροια της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το φυσικό του περιβάλλον. Συγκεκριμένα ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

1o ΕΠΑ.Λ. Μεσολογγίου

1o ΕΠΑ.Λ. Μεσολογγίου 1o ΕΠΑ.Λ. Μεσολογγίου Μάθημα: Ερευνητική εργασία-project Θέμα: «Ανακύκλωση και κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά» Καθηγητής: Λιάπης Λάμπρος Τμήμα: Α3 Τί είναι η ανακύκλωση; Ανακύκλωση είναι η διάσωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα

Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα Σκουπιδοεγγραμματισμός: μια σύγχρονη πραγματικότητα; Νεόφυτος Νικολάου, Χρυσόστομος Συρίμης, Ευρυπίδου Αφροδίτη Ευρίσα, Σεργίου Μαρίνα (όλοι οι μαθητές είναι 15 χρονών) Γυμνάσιο Αγίας Βαρβάρας Κάτω Πολεμιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δόμηση. Επαγγελματισμός. Όραμα. Άνθρωπος

Δόμηση. Επαγγελματισμός. Όραμα. Άνθρωπος ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δόμηση Επαγγελματισμός Όραμα Άνθρωπος Εμπειρία Αξιοπιστία Αναζητούμε τους τρόπους, τα υλικά, τις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 6 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η Επισκόπηση χωρίζεται σε δύο μέρη: Α. Γενικό μέρος (συμπληρώνεται από όλα τα Σχολεία) Β. Ειδικό Μέρος που αντιστοιχεί στο θέμα που επιλέγεται κάθε χρόνο (Νερό,

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014

Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Εναλλακτική Διαχείριση A.H.H.E. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας 2014 Δουζίνας Άκης Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το χρονικό δημιουργίας του συλλογικού συστήματός

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε:

1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 1.1 Τι είναι η Χημεία και γιατί τη μελετάμε: 1. Τι ονομάζεται περιβάλλον; Οτιδήποτε μας περιβάλλει ονομάζεται περιβάλλον. Για παράδειγμα στο περιβάλλον ανήκουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Απορρίμματα Τι είναι τα απορρίμματα; Απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών και αντικειμένων τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΠΕ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Βιωματικό εργαστήριο : «Το τρίπτυχο Μειώνω-Επαναχρησιμοποιώ- Ανακυκλώνω μέσα από καθημερινές πρακτικές» Σχεδιασμός-συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης

Σώστε τη γη. Κρεσφόντης Χρυσοσπάθης Επειδή ο πληθυσμός της γης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνοντας συνεχώς, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο γλυκό νερό. Με τον τρόπο αυτό, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, το γλυκό νερό ρυπαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Τα μνημεία που συναντάμε στους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, είναι φτιαγμένα με δομικούς λίθους διαφόρων πετρωμάτων, συνήθως ασβεστολίθων και μαρμάρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 6: Βιομάζα Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ

Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ Απόβλητα από Εκσκαφές Κατασκευές Κατεδαφίσεις ΑΕΕΚ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Το 2002, μέσα στις εκατοντάδες εναρμονιστικά Νομοσχέδια, υπήρχε και το Νομοσχέδιο για τη ιαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Η ΑΠΑ του κλάδου των δομικών υλικών ανήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 (Υπάρχει και σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία που μπορεί να διατεθεί) Επιβλέπων: I Zιώμας (Τηλ. 210-7722358, Email: ziomas@chemeng.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΙΤΙΑ ΘΕΜΑ:ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:1) 1)ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 2)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:16/01/2010 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜ7460 ΜΙΣΙΟΣ ΑΜ7495

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΙΤΙΑ ΘΕΜΑ:ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:1) 1)ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ 2)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:16/01/2010 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜ7460 ΜΙΣΙΟΣ ΑΜ7495 ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ:ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:1) 1)ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΜ7460 2)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΙΟΣ ΑΜ7495 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:16/01/2010 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ? Το «οικολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ

Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ Η σχέση μας με τη γη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑ *Φέρουσα χωρητικότητα Ο μέγιστος αριθμός ατόμων ενός είδους που μπορεί να υποστηρίζεται από ένα δεδομένο οικοσύστημα. Ο προσδιορισμός της για τον άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ Μέλη της ομάδας: ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του τσιμέντου στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Μανώλης Χανιωτάκης Διευθυντής Ποιότητας και Ανάπτυξης Προϊόντων Ομίλου

Η συμβολή του τσιμέντου στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Μανώλης Χανιωτάκης Διευθυντής Ποιότητας και Ανάπτυξης Προϊόντων Ομίλου Η συμβολή του τσιμέντου στην ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού Μανώλης Χανιωτάκης Διευθυντής Ποιότητας και Ανάπτυξης Προϊόντων Ομίλου 27 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ιστορική αναδρομή Παραγωγή / Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

η ενέργεια του μέλλοντος

η ενέργεια του μέλλοντος η ενέργεια του μέλλοντος τι είναι τα pellets; Τα Pellets ή αλλιώς συσσωματώματα ή σύμπηκτα, είναι είδος φυσικού βιολογικού καυσίμου. Τα pellets έχουν τη μορφή μικρών κυλίνδρων μήκους 30 χιλιοστών και διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής

Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Στρατηγική αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής Κείμενο θέσεων και πολιτικής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Κατά τα τελευταία 100 χρόνια η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα έχει αυξηθεί κυρίως λόγω της χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Πράσινα Δώματα. Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος. Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Πράσινα Δώματα Δήμος Ρόδου Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου Τμήμα Περιβάλλοντος Παρουσίαση στο 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου Ποθητός Σταματιάδης, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε.

Honda earthdreams Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Κοιτάζοντας στο μέλλον, σκοπός μας είναι να γίνουμε η εταιρεία που το σύνολο της κοινωνίας θα θέλει να υπάρχουμε. Soichiro Honda, 1956 ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ή ΑΝΑΓΚΗ Πωληθέντα Αυτοκίνητα ανά περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Βαρουτά-Φλώρου Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. M.Sc. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΣΥΝΟΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ

Ευαγγελία Βαρουτά-Φλώρου Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. M.Sc. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΣΥΝΟΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ-ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ Η ΑΝΤΛΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΗΣΗ, ΤΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2014 Παράγει ενέργεια το σώμα μας; Πράγματι, το σώμα μας παράγει ενέργεια! Για να είμαστε πιο ακριβείς, παίρνουμε ενέργεια από τις

Διαβάστε περισσότερα

2015 Σκέψου διαφορετικά, για να σώσεις τον πλανήτη!

2015 Σκέψου διαφορετικά, για να σώσεις τον πλανήτη! Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Σκέψου διαφορετικά, για να σώσεις τον πλανήτη! Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Ρύπανση του εδάφους

4.2 Ρύπανση του εδάφους 110 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 4.2 Ρύπανση του εδάφους Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ρυπαίνουν το έδαφος Ερωτήσεις κατανόησης θεωρίας και προβλήματα 2-1. Η ρύπανση του εδάφους οφείλεται κυρίως στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: Δεκέμβριος 2016, ετήσια μείωση 0,5% Ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΟΝΔΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στην οικογένεια μου και στους φοιτητές μου.

Στην οικογένεια μου και στους φοιτητές μου. Στην οικογένεια μου και στους φοιτητές μου. 6 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 14 Ενότητα πρώτη: Εννοιολογικές διερευνήσεις... 19 Η διατήρηση της υλικής πολιτισμικής κληρονομιάς ως διεπιστημονικό πεδίο...19 Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua.

γυαλί χαρτί χαρτόνι ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! υπόλοιπα απόβλητα πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα http://uest.ntua. χαρτί χαρτόνι γυαλί πλαστικό μέταλλο βιοαπόβλητα ή οργανικά απόβλητα υπόλοιπα απόβλητα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανακύκλωσε και εσύ! «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; Η ενέργεια υπάρχει παντού παρόλο που δεν μπορούμε να την δούμε. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της από τα αποτελέσματα της.

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία

Ανακύκλωση. Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Ανακύκλωση Υποομάδα : Σαμαρά Μαρία, Γιώργος Ευαγγελινός Σεφέρογλου Μαρία, Σαρίγγελος Βασίλης και Παρασκευά Μαρία Συντονιστής: Παρασκευά Μαρία Θέμα: Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Στόχοι ομάδας: -Ανεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 Η εταιρεία ZEME ECO FUELS & ALLOYS LTD πρόκειται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας που θα περιλαμβάνει την παραγωγή υψηλής αξίας κραμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό. 22 Μαρτίου «Νερό για τις Πόλεις: Ανταποκρινόµενοι στην Αστική Πρόκληση»

Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό. 22 Μαρτίου «Νερό για τις Πόλεις: Ανταποκρινόµενοι στην Αστική Πρόκληση» Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό 22 Μαρτίου 2011 «Νερό για τις Πόλεις: Ανταποκρινόµενοι στην Αστική Πρόκληση» Σήµερα, 22 Μαρτίου 2011, γιορτάζουµε την Παγκόσµια Ηµέρα για το Νερό, ένα θεσµό που, για 18 η χρονιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Η ενέργεια από βιόµαζα είναι µία ανανεώσιµη µορφή ενέργειας Τι ονοµάζουµε ανανεώσιµη ενέργεια ; Η ενέργεια που αναπληρώνεται από το φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο.

Ακρόπολη 447 π.χ. Παλάτι του Μίνωα (Κνωσός) Πύλη των λεόντων (Μυκήνες) Κατασκευασμένη από πεντελικό μάρμαρο και ασβεστόλιθο. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ το αρχαιότερο δομικό υλικό 1) Σύγχρονα υλικά (σκυρόδεμα και χάλυβας) περιόρισαν τη χρήση της. 2) Η τρωτότητα της υπό σεισμικές δυνάμεις κατέστησαν ακατάλληλη ως δομικό σύστημα. την Σήμερα η

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ

Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ Οι Περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων [Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.)] Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ 159/2011) Η διαχείριση των στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Τόπος Διαμονής 30% Αγόρι Κορίτσι 70% 48% Δήμος Χωριό 52% Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 98 μαθητές από την Α, Β και Γ τάξη του λυκείου μας.

Γενικά. Τόπος Διαμονής 30% Αγόρι Κορίτσι 70% 48% Δήμος Χωριό 52% Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 98 μαθητές από την Α, Β και Γ τάξη του λυκείου μας. Γενικά 30% Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά 98 μαθητές από την Α, 70% Αγόρι Κορίτσι Β και Γ τάξη του λυκείου μας. Όπως παρουσιάζεται στο Τόπος Διαμονής διάγραμμα το 30% ήταν αγόρια ενώ το 70% κορίτσια.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα