Ελένη Καραΐσκου Ελένη Μαλαματένιου Φαίδρα Οικονομοπούλου. Αθήνα, Μάρτης ΕΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελένη Καραΐσκου Ελένη Μαλαματένιου Φαίδρα Οικονομοπούλου. Αθήνα, Μάρτης 2008...ΕΜΠ"

Transcript

1

2 Ελένη Καραΐσκου Ελένη Μαλαματένιου Φαίδρα Οικονομοπούλου Αθήνα, Μάρτης ΕΜΠ 1

3 Ανακύκλωση και Αρχιτεκτονική Μια σχέση αλληλεπίδρασης 2

4 Θα θέλα με να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Κατ αρχάς ευχαριστούμε τους υπεύθυνους καθηγητές μας Κ. Δεμίρη και Ε.Ευαγγελινό για την βοήθεια τους. Επίσης ευχαριστούμε θε ρμά τους καθηγητές Ι.Λιακατά και την Γ.Μαρίνου για τις συμβουλές και το χρήσιμο υλικό που μας παρείχαν. 3

5 «...Τα υπόλοιπα του παρελθόντος δεν απορρίπτονται ούτε μένουν αναξιοποίητα, αλλά λαμβάνουν μέρος στη διαμόρφωση του νέου...» (Fayet R. 2003, 102) «...Στην επανάχρηση υλικών υπάρχει πάντα ένα ταίριασμα υλικών που μοιάζουν να είναι ασυμβίβαστα...» (Ed Van Hinte 2007, 14) «...Χρειάζεται να κάνεις μια μεταστροφή στο τρόπο σκέψης σου για να αρχίσουν να σου αρέσουν τα απορρίμματα ως υλικά...» Taeke de Jong (Ed van Hinte, 2007, 78) «...Όπως ο βασιλιάς Μίδας μετέτρεπε ότι άγγιζε σε χρυσό, έτσι κι εμείς πρέπει να μετατρέψουμε όλα αυτά τα σκουπίδια της σύγχρονης κοινωνίας σε όφελος μας, να μετατρέψουμε το άχρηστο σε χρήσιμο...» Rem Κoolhas ( el croquis OMA/Rem Koolhaas τεύxos 53,19) 4

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Πρωτογενής ανακύκλωση Τούβλα, κεραμικά πλακάκια, σκυρόδεμα Ξύλο, γυαλί, άσφαλτος Μέταλλα -αλουμίνιο, χάλυβας, χαλκός Χώματα, πέτρες και μπάζα εκσκ αφών Παραδείγματα επανάχρησης διάφορων δομικών υλικών για δημιουργία νέων κτηρίων Δευτερογενής ανακύκλωση ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Χαρτί Ελαστικά και παρμπρίζ αυτοκ ινήτω ν Αλλα υλικά...68 Μοκ έτες...70 Ιστιοπλοϊκό πανί...71 Ηλεκτρικές συσκευές (πλυντήριο)...72 Παλέτες...73 Πλαστικές-σύνθετες συσκευασίες...74 Scrap House...78 Villa welpelo «ΜΟ ΝΑΔΕΣ ΧΩΡΟΥ» Container Άτρακτοι αεροσκαφών Δεξαμενές, Αγωγοί αποχέτευσης

7 6

8 4. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Επανάχρηση του «γκρίζου νερού» στα καζανάκια τω ν αποχωρητηρίων 4.2 Επανάχρηση του «γκρίζου νερού» που έχει ήδη υψηλότερη θερμοκρασία από το νερό ύδρευσης, ώστε να μειωθεί η απαιτούμενη ενέργεια για τη θέρμανση το υ καθαρού νερού Επανάχρηση αέρα για θέρμανση H ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Επανάχρηση υλικών στη λαϊκή αρχιτεκτονική της Ελλάδας Το έργο του Δ. Πικιώνη Ανακύκλωση οικοδομικών ή άλλων υλικών από ανάγκη και με έντονο το στοιχείο της προσωρινότητας Πρωτογ ενής ανακύκλωση στην Ελλάδα Δευτερογενής ανακύκλωσης στην Ελλάδα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑ ΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

9 8

10 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι παραγωγικές δραστηριότητες του ανθρώπου, ανάμεσα στις οποίες και η οικοδομική δραστηριότητα, μετέβαλαν πάντοτε τις φυσικές ισορροπίες. Η οικοδομική δραστηριότητα κατά κανό να θεωρείται ως εχθρική επέμβα ση προς το περιβάλλον, καθώς προϋποθέτει τη δαπάνη πρώτων υλών και ενέργειας και οδηγεί στην παραγωγή απορριμμάτων. Μέχρι πριν μερικά χρό νια δεν αποτελούσε ίσως πρόβλημα. Σήμερα όμως βρισκόμαστε α ντιμέτωπο ι με δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε στο σχεδιασμό της οικοδομικής δραστηριότητας. Οι παραγωγικοί ρυθμοί έχουν επιταχυνθεί, οι φυσικοί πόροι απειλούνται από εξάντληση, η τα χύτα τη δημογραφική ανάπτυξη οδηγεί σε όλο αυξανό μενους ρυθμούς κατανάλω σης, τα προϊόντα το υ σύγχρονου κόσμου οδηγούνται στην απόρριψη πριν συμπληρώσουν το ν κύκλο ζωής τους. Οι κοινωνίες μας, πέραν της αναζήτησης νέων πηγών πρώτων υλών και καινούργιων μεθόδων παραγωγής ενέργειας, έχουν ανάγκη εξεύρεσης τρό πω ν αξιο πο ίησης των απορριμμάτων το υς.(sustainable London, 2007) Τα απορρίμματα είναι γνωστό ότι μπορούν να μεταποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν (ανακύκλωση) ως πρώτη ύλη νέων κατασκευών, ή επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας (ene rgy from wa ste). Υπάρχει όμως και μία τρίτη δ υνατό τητα χρήσης τω ν απορριμμάτων χωρίς μεταποίηση ή με ελαφρά μεταποίηση η οποία δεν έχει εκ τιμηθεί ακόμα αρκετά. Η δυνατότητα αυτή, εξεταζόμενη με οικονομικούς όρους, είναι ιδ ιαίτερα σημαντική για το περιβάλλον, καθώς δεν δαπανάται ενέργεια για το ν μετασχηματισμό τω ν απορριμμάτων και έτσι ο κύκλος της επανάχρησής τους είναι συντομότερος. Η οικοδομική δραστηριότητα, ανά τους αιώνες, έχει παρουσιάσει αξιόλογα παραδείγματα επανάχρησης υλικών με ελαφρά μεταποίηση, τα οποία δεν πρέπει να λησμονούνται (πχ. βυζαντινοί ναοί). Η μελέτη παραδειγμάτων επανάχρησης αντικειμένων και εφαρμογών της ανακύκλωσης στην σύγχρονη αρχιτεκτονική πρακ τική μπορεί να καταδείξει, ότι τέτοιες προσπάθειες όχι μόνο σέβονται το περιβάλλον, αλλά παρουσιάζουν ιδ ιαίτερη εφ ευ ρ ετικό τητα, φρεσκάδα και μο ναδ ικότητα, και έτσι δίκαια μπορούν να χαρακτηριστούν ως προτάσεις που προάγουν την πολιτιστική ανάπτυξη του τό που στον οποίο γίνονται. Εν ολίγοις αποτελούν αξιόλογα αρχιτεκτονήματα για τα οποία αξίζει να γίνει λόγος και όχι απλές κατασκευές... 9

11 10

12 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να κατανοήσουμε την θέση της ανακύκλωσης και επανά χρησης τω ν υλικών στην παραγωγική διαδικασία, θα πρέπει πρώτα να αναφερθούμε στον τρόπο μετασχηματισμού της ύλης. Οι πρώτες ύλες παραλαμβάνονται συνήθως με εξόρυξη, περνούν από διάφορα στάδια επεξεργασίας και καταλήγουν στα τελικά προϊόντα, τα οποία διατίθενται στην κατανάλω ση, στην χρήση και τελικά όταν πλέον για διάφορους λόγους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, οδηγούνται στην απόρριψη. Αυτά είναι εν συντομία τα στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος 1. Τα δύο τελευταία στάδια (κατανάλωση και απόρριψη) είναι αυτά που συντηρούν την παραγωγική διαδικασία, γιατί δημιουργούν την ανάγκη για παραγωγή νέων αγαθών. Όλα τα προϊόντα έχουν ένα πεπερασμένο χρό νο ζωής, ο οποίος καθορίζεται από διάφορους παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες είναι κοινωνικοί (π.χ. τα προϊόντα αλλάζουν με βάση τις αλλαγές συμπεριφοράς τω ν καταναλω τώ ν της εκάστοτε κοινωνίας), οικονομικοί (π.χ. τα προϊόντα αλλάζουν λόγω του ανταγωνισμού ή λόγω αλλαγής της εκάσ το τε μόδας), τεχνολογικοί (π.χ. αλλαγές που οφείλονται στη τεχνολογική πρόοδο).κάθε φορά που συμβαίνουν οι αλλαγές αυτές, «παλαιότερα» προϊόντα οδηγούνται στην απόρριψη, με αποτέλεσμα την συσσώρευση ενός τεράστιου όγκου απορριμμάτων. Κύκλος ζωής ύλης και προϊόντων 1 Η Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) ορίζει τη διαδικασία της Εκτιμήσεω ς του Κύκλου Ζωής ως εξής: «Η εκτίμηση του κύκλου ζωής είναι μία αντικειμενική μέθοδος για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών φορτίων που συνδέονται με ένα προϊόν, μια διεργασία ή μία δραστηριότητα με αναγνώριση και υπολογισμό της ενέργειας και των υλικών που χρησιμοποιούνται και των εκπομπών τους στο περιβάλλον και η αξιολόγηση και εκμετάλλευση ευκαιριών για επίτευξη περιβαλλοντικών βελτιώσεων. Η εκτίμηση καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, της διεργασίας ή της δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας τη παραλαβή και την επεξεργασία πρώτων υλώ ν, τη μεταποίηση, τη μεταφορά και τη διανομή, τη χρήση ή την επαναχρησιμοποίηση, τη συντήρηση, την ανακύκλωση και την τελική απόθεση. (Καρβούνης Σωτ., Γεωργάκελλος Δημ. 2003, 419) 11

13 Ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση Η έννοια της ανακύκλωσης Η φύση δεν παράγ ει απορρίμματα και απόβλητα. Έχει από μόνη της φροντίσει να διαθέτει ένα μηχανισμό, την σαπροβιωτική αλυσίδα, η οποία μεριμνά για την φυσική ανακύκλωση της απορριφθείσας ύλης των διαφόρων οργανισμών. Στα φυσικά οικοσυστήματα αυτό που θεωρείται απόβλητο από έναν οργανισμό, αποτελεί χρήσιμη ύλη για κάποιον άλλον κι έτσι και συνεχίζεται αρμονικά ο κύκλος της ζωής και τίποτα δε χάνεται. (http://www.oikologio.gr) Η συνεχής δημογραφική αύξηση όμως, σε συνδυασμό με την τεχνολογική εξέλιξη και την κατασπατάληση τω ν φυσικών πόρων από τον άνθρωπο, έχει απορυθμίσει το μηχανισμό αυτό, σε βαθμό που αυτή η φυσική διεργασία, από μόνη της, δεν μπορεί πλέον να αποκαταστήσει την φυσική ισορροπία. Τεχνητά έργ α και ανθρωπογενείς κατασκευές επιβαρύνουν κατά πολύ το περιβάλλον. Η ενεργειακή και περιβαλλοντική κρίση είναι τα σημαντικότερα προβλήματα στη σύγχρονη εποχή. Είναι λο ιπό ν αναγκαία η παρέμβαση της οργανωμένης και θεσμοθετημένης ανακύκλωσης για να επανέλθει η ισορροπία στο οικοσύστημα. Οι προσπάθειες που άρχισαν πριν από πολλά χρόνια για την παραγωγή ενέργειας, οικονομικής και παράλληλα μη επιβαρυντικής για το περιβάλλον, συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Oι προσπάθειες αυτές οδήγησαν σε δύο βασικές κατευθύνσεις: την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική, το νερό κι η βιομάζα, καθώς και την εξοικονόμηση ενέργειας, που επιτυγχάνεται κυρίως με την επανάχρηση ή ανακύκλωση υλικών, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, κλπ. Η ανακύκλωση, τόσο σαν φιλοσοφία όσο και σαν συμπεριφορά, καθώς κι η σημασία της για την προστασία το υ φυσικού περιβάλλοντος, γίνεται όλο και πιο επίκαιρη. Με το ν όρο ανακύκλωση εννοούμε την διαδικασία κατά την οποία ήδη χρησιμοποιημένα προϊόντα ή υλικά επανεισάγονται στον κύκλο παραγ ωγής, ως νέες πρώτες ύλες, συμβάλλοντας έτσι δραστικά στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας. Πρόκ ειται ουσιαστικά για την πορεία τω ν αγαθών από το στάδιο της απόρριψης στο στάδιο της επαναχρησιμοποίησης το υς, αυτούσιων ή επεξεργασμένων, στην ίδ ια ή σε διαφορετική λειτουργία. 12

14 Οι κύριοι παράγοντες που επηρεά ζουν την ανακύκλωση είναι ο οικολογικός, ο ενεργειακός κι ο οικονομικός. Οι δύο πρώτοι αποτελούν πάντα θετική σταθερά (καθώς μέσω της ανακύκλωσης υπάρχει πάντα οικολογικό κι ενεργειακό όφελος), ενώ ο οικονομικός παράγοντας είναι αυτός που ανάλογα με το αν είναι θετικός ή αρνητικός καθορίζει και την τελική απόφαση για την πραγματοποίηση ή όχι της ανακύκλωσης. Ειδικά στον τομέα της αρχιτεκτονικής δραστηριότητας, η χρήση ανακυκλωμένων υλικών στις κατασκευές καθορίζεται επιπλέον από το υς παράγοντες της αισθητικής και της λειτουργίας. Οι παράγοντες αυτοί προσαρμόζονται και διαφοροποιούνται ανάλογα με την πολιτισμική και κοινωνική κατάσταση κάθε συγκεκριμένου τόπο υ σε μία συγκεκριμένη χρο νική περίοδο. Η έννοια της επανάχρησης στην αρχιτεκτονική αναφέρεται συνήθως στην αποκατάσταση παλιών, εγκαταλελειμμένων κτιρίων, στην επανέντα ξη τους στον σύγχρονο δομικό ιστό. Αντικείμενο όμως αυτής της εργασίας είναι η επανάχρηση στη μικροκλίμακα το υ αρχιτεκτονικού έργου, δηλαδή η επανάχρηση-ανακύκλωση των δομικών αλλά και άλλων υλικών για τη δημιουργία νέων κατασκευών. Αντικείμενο της εργασίας Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει ότι οι κατασκευές από ήδη χρησιμοποιημένες πρώτες ύλες ή προϊόντα μπορούν να είναι υψηλής πο ιό τητα ς και έντονου αρχιτεκτονικού χαρακ τήρα, με ελάχιστες αρνητικές επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον καθώς επίσης και να προσδιορίσει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επανάχρησης τω ν υλικών αυτών. 13

15 Μονή Όσιου Λουκά, Όσιος Λουκάς Καπνικαρέα Παναγία Γοργοεπήκοος, Aθήνα Η αψίδα του Κωνσταντίνου στη Ρώμη 14

16 2.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η διαδικασία της ανακύκλωσης τω ν υλικών υπήρχε από την αρχαιότητα και έπαιζε σημαντικό ρόλο στην οικοδομική δραστηριότητα το υ ανθρώπου. Οι νεότεροι οικισμοί χτίζονταν στη θέση προγενέστερων, οι οποίοι είχαν εγκαταλειφθεί ή καταστραφεί, αξιο πο ιώντας και ενσωματώνοντας τα ερ είπια τω ν παλαιότερων. Έτσι εξοικονομούσαν πρώτες ύλες και χρόνο. Όσο αφορά στη λεκάνη της Μεσογείου μπορεί να λεχθεί, ότι μετά την κατάρρευση του αρχαίου κόσμου η δόμηση βασίζεται στην επανάχρηση οικοδομικών μελών. O λατινικός όρος spolia αναφέρεται σε αυτά ακριβώς τα οικοδομικά μέλη που επαναχρησιμοποιούνται 2. Η έκ τασ η το υ φαινομένου διαπιστώνεται και από τις διαδοχικές επισ τρώσ εις που συνθέτουν το υπόστρωμα τω ν σημερινών πόλεων. Με αυτό το ν τρόπο γινόταν μία φυσική ανακύκλωση τω ν υλικών. Στην αψίδα του Κω νσταντίνο υ στη Ρώμη χρησιμοποιούνται spolia από 4 διαφορετικές χρο νικ ές περιόδους, όπως φαίνεται στην εικόνα με το ν διαφορετικό χρωματισμό. Κατά τους βυζαντινούς χρόνους η πρακτική της επαναχρησιμοποίησης δομικού υλικού συνεχίζεται, αλλά εξυπηρετεί και αισθητικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα την παραγωγ ή γραφικών συ νθ έσ εω ν. Αυτό που παλιότερα επέβαλε η ανάγκη και ήταν τρόπος ζωής, γίνεται και τρόπο ς έκφρ ασης. Στην Παναγ ία Γοργοεπήκοο στην Αθήνα (εκκ λησία του τέλους του 12.ου αιώνα) οι εξωτερικές επιφάνειες είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από μαρμάρινα spolia, αρχαία, ελληνικά ρωμαϊκά, παλαιο χριστιανικ ά και βυζαντινά με ένα εξαιρετικά γραφικό αποτέλεσμα ενώ στην Παναγ ία το υ Όσιου Λουκά ( ) έχει χρησιμοποιηθεί αρχαίο οικοδομικό υλικό: ογκώδεις λιθόπλινθοι χαμηλά, μικρότεροι λίθοι ψηλότερα, πλινθοπερίκλειστο και απλά τούβλα στα πάνω μέρη τω ν όψεων (Χ.Μπούρας 2001, 250). Αρχαιότητα Βυζάντιο Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη Άλλα χαρακ τηριστικά παραδείγματα είναι η μεταβυζαντινή εκκ λησ ία της Καπνικαρέα ( ), η παλιά βασιλική του Αγ. Πέτρου στη Ρώμη, το Επταπύργιο στη Θεσσαλονίκη, όπου η βυζαντινή οχύρωση ανακατασκευάστηκε από τους Οθωμανούς με χρήση αρχαίων οικοδομικών μελών (1431μ.Χ.), και πολλά άλλα. (http://en.wikipedia.org/wiki/spolia) 2 Αυτό βέβαια ήταν δυνατό να γίνει χάρη στην ισχνή σύσταση ή την απουσία ακόμα συνθετικού κονιάματος των λιθοδομών, που επέτρεπε την εύκολη αφαίρεση και επαναχρησιμοποιήση των λίθων.( Ευαγγελινός 2005,15) 15

17 Αναγέννηση Σε άλλες περιπτώσεις, στην ισλαμική αρχιτεκτονική για παράδειγ μα, παρατηρείται η επανάχρηση και εφ αρμογή αυτούσιων αρχιτεκτονικών μελών. Στο μεγάλο τέμενος στην Ka iroua n στην Τυνησία υπάρχουν 414 κολώνες σχεδόν όλες από τις οποίες έχουν παρθεί από τα ερείπια κατεστραμμένων ρωμαϊκών κτηρίων της Καρχηδόνας. (www.wikipedia.com) Στην Cordoba στην Ισπανία επίσ ης στο μεγάλο τέμενος χρησιμοποιούνται κολώνες σε επανάχρηση. (Ettinghausen,Grabar1994,132). Στην Αναγέννηση (14 ος -16 ος αιώνας) επίσ ης το παλιό διατηρείται και πάνω το υ προστίθεται το νέο. Το παράδειγμα της Santa Maria degli Angeli e dei Martiri είναι χαρακ τηριστικό. Σε αυτή τη βασιλική εκκ λησία της Ρώμης η πρόσοψη είναι εναπομένον τμήμα τω ν λουτρώ ν του Διοκλητιανού, το οποίο ο Miche lange lo Buonarroti στα μέσα του 16 ου αιώνα ενσωμάτωσε στη σύνθεση της εκκ λησία ς. Η επανάχρηση δομικών υλικών από μνημεία του παρελθόντος είχε βέβαια τότε πρακτική αξία καθώς γινόταν εξοικονόμηση σε ακριβό οικοδομικό υλικό (μάρμαρα) και εργατικά (λαξευμένοι λίθοι). Μεταγενέστερα όμως, θα μπορούσε κανείς να διαπιστώσει ότι προσδίδει στα αρχιτεκτονικά έργα έναν ενδιαφέροντα διακοσμητικό χαρακτήρα, ενώ διατηρούν την ιστορική μνήμη, καθώς φέρουν στοιχεία από προηγούμενες εποχές. Γεγονός είναι πάντως ότι σε κάθε περίπτωση το παλιό και το νέο συνυπήρχαν στην οικοδομική διαδικασία, το δεύτερο συμπλήρωνε το πρώτο. Θέμα οικολογικής διαχείρισης δεν υπήρχε, γιατί οι σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση δεν είχαν διαταραχθεί. Santa Maria degli Angeli e dei Martiri 16 Kairuan, Τυνησία, Μέγα Τέμενος, 9 ος αιώνας Λεπτομέρεια με τις κολώνες-spolia

18 Η βιομηχανική επανάσταση που θα ακολουθήσει, θα αποτελέσει τομή για τον κατασκευαστικό τομέα. Νέα υλικά θα δοκιμαστούν στις κατασκευές (χάλυβας, γυαλί) και θα δημιουργηθούν νέες κατασκευαστικές δυνατότητες στον τομέα της δομικής μηχανικής. Παράλληλα η αλματώδης βιομηχανική ανάπτυξη θα οδηγήσει στην αύξηση της παραγωγής. Οι κοινωνίες θα απομακρυνθούν από την πρακ τική της οικιακής οικονομίας και θα ακολουθήσουν ένα καταναλω τικό μοντέλο. Το 1851 θα κατασκευαστεί στο Hyde Park στο Λο νδ ίνο το Crystal Palace, με σχέδια το υ Joseph Pax ton, ένα κτήριο φτιαγμένο από σίδηρο και γυαλί προορισμένο για να στεγάσει τη μεγάλη έκθ εσ η το υ 1851 και να αποσυναρμολογηθεί μετά τη λήξη της. Το μεγάλο αυτό εκθ εσιακό κτήριο (564 μ μήκος, με ένα εσωτερικό ύψος 124 μ) ξανασυναρμολογήθηκ ε στο Sydenham Hill, και παρέμεινε εκεί με κάποιες τροποποιήσεις από 1854 έω ς το 1936, όταν καταστράφηκε από πυρκαγιά. Αποτελεί εντυπωσιακό δείγμα τω ν δ υνατο τήτω ν που προσφ έρουν οι αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες, όχι τόσο όσον αφορά τη μορφή αλλά περισσότερο «όσον αφορά την κατασκευαστική μέθοδο εκφρασμένη ως συνολικό σύστημα, από την αρχική σύλληψη, την παραγωγή και την μεταφορά των στοιχείων του μέχρι την τελική ανέγερση και την αποσυναρμολόγησή του.» (Kenneth Frampton1999, 41). Η απόσταση από την αθροιστική λογ ική οικοδόμησης του παρελθόντος είναι ορατή. Θα ακολουθήσουν οι παγκόσμιοι πόλεμοι, που θα αφήσουν μία τεράστια κληρονομιά απορριμμάτων, τα οποία οφείλονται κυρίως στις κατεδαφίσεις και τις καταστροφές και εντοπίζονται γύρω από τις μεγάλες πόλεις. Οι κοινωνίες όμως έχοντας να αντιμετωπίσουν πληθώρα ζωτικών προβλημάτων, αδιαφορούν γενικά για την τύχη τω ν απορριμμάτων τους, τα οποία χω ρίς ιδ ιαίτερη μέριμνα απλώς συσσωρεύονται ή καίγονται. Βιομηχανική επανάσταση. Παγκόσμιοι πόλεμοι Cordoba, Ισπανία, Μεγάλο Τέμενος, προσθήκη al-mansur,987 Tο Crystal Palace στο Λονδίνο 17

19 Το οικολογικό πρόβλημα Δράση καλλιτεχνών Μετά το υς πολέμους δημιουργούνται αρκετές χωματερές χωρίς να λαμβάνεται υπ όψιν η περιβαλλοντική τους επίδρ αση όπως η ρύπανση τω ν υδάτων και η εκ πομπή αερίων. Η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία εξελίσσεται με βάση την αύξηση της παραγωγ ής και της κατανάλωσης, δεδομένου ότι τα προϊόντα σχεδιάζονται με σκοπό τη γρήγορη ανάλωση, ενώ αυξάνονται και οι συσκευασίες. (http://www.wasteonline.org.uk/resources/informationsheets/historyofwaste.htm) Στα νεότερα χρό νια η επαναχρησιμοποίηση υλικών στην κατασκευή ξαναέρχεται στο προσκήνιο όχι πλέον για λόγους τόσο οικονομικούς όσο περιβαλλοντολογικούς. Η εκβιομηχάνιση της παραγωγ ής οικοδομικών υλικών έχει καταστήσει τα οικοδομικά υλικά πιο προσιτά σε τιμές και η οικοδομική δραστηριότητα όπως και οι υπόλοιπες παραγωγικές διαδικασίες εντατικοποιείται. Όμως η συνεχής επιβ άρυ νσ η του περιβάλλοντος και η κατασπατάληση τω ν πρώτων υλών δημιουργούν την ανάγκη για μία πιο συνετή διαχείριση των πόρων και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων όπου αυτό είναι δυνατό.. Εάν παλιότερα την επαναχρησιμοποίηση τω ν λαξευμένω ν λίθω ν, που αποτελούσαν ένα βασικό υλικό δόμησης επέβ α λα ν λόγοι κυρίως οικονομικοί, μετά τους παγκόσμιους πολέμους την επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση υλικών δόμησης υπαγορεύουν λόγοι περιβαλλοντολογικοί. Η διαχείριση τω ν απορριμμάτων είναι και αυτή μέρος του συνολικότερου περιβαλλοντικού προβλήματος. Τα χρό νια που ακολουθούν η ευαισθητοποίηση της κο ινωνίας για περιβαλλοντολογικά θέματα συνεχώς θα αυξάνεται με αποκορύφωμα τη δεκαετία του (Κίνημα hippies) Στο πεδίο της τέχνης και της λογοτεχνίας το υ εικοστού αιώνα είναι εύκολο να αναπαράγουμε ένα γενεαλογικό δέντρο καλλιτεχνών και διανοητών που ενδιαφέρθηκαν για τα φθαρμένα και τα απορριφθέντα στοιχεία. Οι Ντανταϊστές πρώτοι υπενθυμίζουν τα ευρήματα της δουλείας του Duchamp για χρήση αντικειμένων με απρόσμενο τρό πο. Τα απορρίμματα και τα αποκόμματα χρησιμοποιήθηκαν σαν καλλιτεχνικό υλικό και από το υς σουρρεαλιστές και επανεμφανίστηκαν μετά το Β παγκόσμιο πόλεμο στα έργα το υ Νέου Ρεαλισμού (Nouveau Réalisme) όπως στα Tableau-Pièges του Daniel Spoerri, στους φτιαγμένους από σκισμένες αφίσες πίνακ ες του Raimond Hains, στη σειρά Poubelles (σκουπίδια) το υ Arman, ο οποίος το 1960 γέμισε την γνωστή έκ θ εση 18

20 Plein στην Ga le rie Iris Cle rt με σκουπίδια, στα γλυπτά του Cesar που μορφώνονται από παραμορφωμένα αμαξώματα αυτοκ ινήτω ν και στα γλυπτά της Jean Tinguely που αναμειγνύουν πλαστικά παιχνίδια με οργανικά (τρίχωμα ) και ανόργανα (μέταλλο) απορρίμματα. Τις δεκαετίες του 50 και του 60 στην Ιταλία καλλιτέχνες όπως οι Ettore Colla και o Pino Pascali δημιουργούν συνθέσεις από φθαρμένα υλικά. Το 1961 ο Pietro Manzoni προκαλεί με το γνωστό έργο Me rde d artiste. Την ίδια επο χή περίπου ο Joseph Beuys δημιουργεί συνθέσεις με οργανικά και ανόργανα υλικά και με μακάβριο πολλές φορές περιεχόμενο. (Ponte A. 2006, 11) Το 1967 δημιουργείται το κίνημα της Arte Povera («φτωχή τέχνη») στην Ιταλία, στα πλαίσια του οποίου θα δημιουργήσουν οι ο Gio vanni Anse lmo, Alighie ro Boetti, Paolo Calzolari, Luciano Fabro, Piero Gilardi, Jannis Kounellis, Giuseppe Penone, έργ α αποκλειστικά από απορρίμματα, φτωχά υλικά (www.tate.org.uk/collections). Συμπερασματικά μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο τα σκουπίδια μπαίνουν στους εκθεσιακούς χώ ρους και στα μουσεία. Οι καλλιτέχνες σχολιάζουν έτσι την σύγχρονη πραγματικότητα και διαμαρτύρονται για την αποξένωση του ανθρώπου από τη φύση. Ο Marcel Duchamp είναι ο πατέρας των readymades. Το Bicycle Wheel ανήκει στη σειρά αυτή. Συνολικά δημιούργησε 21 readymades όλα μεταξύ 1915 και Τα readymades προκαλούν τη νοητική συμμετοχή του θεατή, μεταφέρουν μηνύματα και προκαλούν καταργώντας κάθε κανόνα της παραδοσιακής τέχνης. Fountain, 1917 Bicycle wheel Pablo Picasso Yannis Kounnelis, Untitled.2006 Courtesy Cheim & Read, New York. 19

21 Δεκαετία 60 Παράλληλα γίνονται και οι πρώτες απόπειρες ενσωμάτωσης χρησιμοποιημένων υλικών στην αρχιτεκτονική, λόγω οικολογικής ευαισθητοποίησης. Τη δεκαετία του 60 ο Alfred Heineken συνέλαβε την ιδέα της χρήσης των γυάλινων μπουκαλιών 3 μπύρας της εταιρίας του, ως τούβλα, μετά από ένα ταξίδι το υ στις Ο λλανδ ικ ές Αντίλλες, όπου η λατινοαμερικάνικη ακτή Bidonvilles ήταν γεμάτη άδεια μπουκάλια που μό λυναν το περιβάλλον. Αναζητώντας έναν τρόπο να αξιοποιήσει αυτά τα, άχρηστα πλέον, αντικείμενα και λαμβάνο ντας υπόψη τα στεγαστικά προβλήματα που α ντιμετωπίζει ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, αποφάσισε να παράγ ει μπουκάλια «WO rld BΟttles» που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, μετά την κατανάλω ση της περιεχόμενης μπύρας, ως δομικά υλικά-ως τούβ λα. Ο John Habraken ανέλαβε το 1962 μαζί με το Heineken Technisch Beheer το σχεδιασμό αυτού το υ μπουκαλιού και το 1965 κατασκευάστηκε μία πρωτότυπη κ ατοικ ία με αυτά τα μπουκ άλια. Ο αέρας που περιείχαν τα μπουκάλια, παρείχε στο σπίτι την απαραίτητη μόνωση. Η προσπάθεια αυτή δεν συνεχίστηκε λόγω τω ν προβλημάτων που προέβλεπαν οι σύμβουλοι της επιχείρησ ης, αλλά παρά ταύτα παραμένει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο θέμα της δ υνατό τητας στέγασης από χρησιμοποιημένες συσκευασίες (Pawley Martin, 1973, 769). Άλλωστε ο σχεδιασμός μπουκαλιού με στόχο την χρήση το υ σε κατασκευές ίσως και να ήταν περιττός, αφού ήδη αυτοί που χρειάζονται δομικά υλικά μικ ρού κόστους, χρησιμοποιούν απλά αυτά που βρίσκουν στον γύρω χώρο. (Pawley 1975,29) 3 Για να κατασκευαστεί ένα γυάλινο μπουκάλι χρειάζεται ενέργεια περίπου ίση με αυτήν που καταναλώνει μια λάμπα 100 W όταν λειτουργεί συνεχώς για 8 ώρες. 20

22 Το 1965 στην Αμερική, στο νό τιο Κο λο ράντο, ιδρύεται η πόλη Drop City, μία κοινότητα καλλιτεχνών την οποία οργάνωσαν ο παραγωγός τα ινιώ ν Gene Bernofsky και οι καλλιτέχνες JoAnn Bernofsky, Richard Kallweit και Clark Richert. Η πρόθεση ήταν να δημιουργηθεί μία εγκατάσταση, η οποία θα λειτουργούσε σα πραγματική πόλη, συνεχίζοντας τη λογ ική της τέχνης drop art 4 που είχε αναπτυχθεί νωρίτερα στα πανεπιστήμια το υ Κάνσας και το υ Κολοράντο. Εμπνευσμένοι από τις αρχιτεκτονικές ιδέες του Buckminste r Fuller και το υ Steve Baer οι κάτοικοι της κοινότητας κατασκεύασαν οι ίδ ιο ι θόλους (domes) από επαναχρησιμοποιημένα μεταλλικά φύλλα αμαξωμάτων αυτοκινήτων. Οι θόλοι αυτοί είναι βασισμένοι σε γεωμετρικά στερεά που εγγράφονται σε σφαίρα και σε άλλα γεωμετρικά πολύεδρα (domes και zomes 5 ) και στεγάζουν διάφορα στούντιο και άλλους χώρο υς διαβίωσης. (Kahn 1970,9). Πόλη Drop City 4 Η τέχνη Drop Art (μερικές φορές αποκαλούμενη " droppings ") ξεπήδησε από τα " happenings " του Allan Kaprow και των αυτοσχέδιων performances, μερικά έτη νωρίτερα,των John Cage, Robert Rauschenberg και Buckminste r Fuller στο Black Mountain College. 5 Ενα dome είναι ένα πολύπλευρο πολύεδρο στο οποίο όλες οι ακμές ανήκουν στην επιφάνεια μιας σφαίρας. Τα domes αναπτύσσονται από το τετράεδρο, το οκτάεδρο και το εικοσάεδρο. Τα zomes είναι δομές που αναπτύσσονται από μία σειρά πολύεδρων (τα ζονόεδρα) στα οποία οι πλευρές έχουν ακμές παράλληλες και ίσες. 21

23 Δεκαετία 70 Τη δεκαετία του 70 η εντατικοποίηση της βιομηχανικής παραγωγ ής ωθούσε την κοινή γνώμη κατά τω ν καταναλω τικώ ν προτύπων του αναπτυσσόμενου παγκόσμιου καπιταλισμού. Το κίνημα τω ν hippies ήταν σε έξαρση και πολλές μεθοδευμένες προσπάθειες γίνονταν από αρχιτέκτονες και βιομηχανίες προς την ανακάλυψη τρόπω ν αξιοποίησης τω ν καταναλω τικώ ν προϊόντων του σύγχρονου κόσμου που πλεόναζαν. Τολμηροί οραματιστές υποστήριζαν ότι τα αγαθά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οικοδομική δραστηριότητα για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου προβλήματος στέγασης. Οι εφημερ ίδ ες της εποχής παρότρυναν «προς ένα παγκόσμιο σύστημα κατοίκησης βασιζόμενο στην καταναλωτική βιομηχανία.» (Martin Pawley, 1976) και παρέθεταν οικονομικές και στατιστικές αναλύσεις που εξηγούσαν για το πώς αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί. (Fuhrmann Ernst 1979,Futures) Παρότι σε πειραματικό επίπεδο έγιναν πολλές προσπάθειες με σκοπό να καταδείξουν μία νέα κατεύθυνση 6 προς την ενοποίηση, ουσιαστικά, της καταναλωτικής και της οικοδομικής βιομηχανίας, λίγες είχαν τη δυναμική της άμεσης υλοποίησης. 6 «..Φανταστείτε, παραδείγματος χάριν, ότι τα σπίτια θα μπορούσαν να χτιστούν από κονσερβοκούτια. Αυτή η μικρή πειραματική κατασκευή 1, που εικονίζεται εδώ, καλύπτει 25 μ2 επιφάνειας με 1700 μεταλλικά κονσερβοκούτια, κολλημένα μεταξύ τους με χάλκινες κολλήσεις. Το θέμα δεν είναι η εκτέλεση ούτε το ίδιο το σπίτ ι όπως κατασκευάστηκε, αλλά το γεγονός ότι τέτοια κονσερβοκούτια παράγονται παγκοσμίως σε μία σχεδόν ακατάληπτη κλίμακα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες η ετήσια παραγωγή κονσερβοκουτιών ανέρχεται στις μονάδες, που σημαίνει στη δική μας υποθετική περίπτωση ότι με κονσερβοκούτια που στεγάζουν χώρο 140μ2 (εθνικός μέσος όρος επιφάνειας κατοίκησης) κατοικίες θα μπορούσαν να οικοδομηθούν το χρόνο από τρέχον απόθεμα. Η κατασκευή τούβλων από την άλλη πλευρά ανέρχεται μόλις στα μονάδες το χρόνο, και αρκεί για την παραγωγή ίσως κατοικιών.» (Martin Pawley,1976) 22

24 Η πιο σημαντική από αυτές ήταν σίγουρα το πρόγραμμα Fourgonette. Προ τεινόμενο σαν μέρος ενός ερ ευνητικού προγράμματος το υ 1972 από την Unidad - λαϊκή κυβέρνηση της Χιλής, το πρόγραμμα ήταν μέρος μιας γενικής προσπάθειας να δημιουργηθούν βοηθητικές μονάδες κατο ικ ίας εκ τάκ του ανάγκης, χαμηλού κόστους χωρίς να χρησιμοποιηθεί εργατικό δυναμικό ούτε πρώτες ύλες από την κατασκευαστική βιομηχανία. Η προτεινόμενη πηγή στην περίπτωση αυτή ήταν η γραμμή παραγ ωγής αυτοκ ινήτω ν 2CV Fourgonette, της C itroe n Chile na SA, στο Santiago, η οποία κρίθηκε αντιοικονομική και αναζητήθηκαν άλλοι τρόπο ι αξιοποίησης της. Έτσι προκρίθηκ ε και εφαρμόστηκε η χρησιμοποίηση της γραμμής αυτής για την κατασκευή κατο ικ ιών με τη συναρμολόγηση μελών αμαξωμάτων με στόχο μία ετήσια παραγωγή περίπου πέντε χιλιάδων μονάδων κατο ικ ίας. Η σπουδαιότητα του προγράμματος έγκ ειτα ι στο ότι το είδος της μεταποίησης που είχε προταθεί παλιότερα με καταναλω τικά αγαθά όπως τα κονσερβοκούτια ή τα γυάλινα μπουκάλια μπύρας (πχ. WOBO-Project) μπορούσε να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μεγαλύτερα ή πιο εξελιγμένα καταναλωτικά προϊόντα. Επιπλέον αποτέλεσε μία προσπάθεια συμφιλίωσης της βιομηχανικής παραγωγ ής με το κοινωνικό αίτημα για στέγαση. Fourgonette project 23

25 Παραγκουπόλεις Δυστυχώς όμως σήμερα, ακόμη και σε κοινωνίες που τα αγαθά παράγονται σε ποσότητες που καθιστούν την αποκομιδή τους προβληματική, ένα μεγάλο μέρος το υ πληθυσμού καταφεύγει σε αυτά ακριβώς τα απορρίμματα για να καλύψει τις ανάγκες του. Συγκ εκ ριμένα, για το ν το μέα της στέγασης, η ιδέα της κατασκευής κατο ικ ιών ή μεγαλύτερων κτιρίων με βασικά δομικά υλικά τα απορρίμματα δεν είναι πρωτότυπη ιδέα. Στην προσπάθεια επιβίωσης, άνθρωποι σε χώρες το υ τρίτου κόσμου, πρόσφυγ ες ή τσιγγάνοι αναγκάζονται να κατασκευάσουν μόνοι τους πρόχειρα αυτοσχέδια καταλύματα (αρκετές φορές παράνομα ή αυθαίρετα) από προϊόντα που ο υπόλοιπος κόσμος θεωρεί άχρηστα, όπως από υπολείμματα και ρετάλια ξύλω ν, μεταλλικών αυλακωτών φύλλων (όπως αλουμινίου) και φύλλων πλαστικού. Αυτά τα καταλύματα φυσικά δεν έχουν τις σύγχρονες δυτικές προδιαγραφές, αλλά καλύπτουν την πρωταρχική ανάγκη το υ ανθρώπου για «μια στέγη πάνω από το κεφάλι». Πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι μένουν σε παραγκουπόλεις, ένα ποσοστό που αγγίζει τον ένα στους έξι ανθρώπους ανά το ν κόσμο (Sinclair 2006, 138). Χτίζονται συνήθως στα περίχωρα πόλεων, σε χώρες με άνιση κατανομή του πλούτου, και μερικές φορές ο πληθυσμός το υς φθάνει αυτόν μιας πόλης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα παραγκουπόλεων συναντιούνται στη Νότια Αφρική, στις Φιλιππίνες, στην Αργ εντινή, στη Βενεζουέλα, στη Βραζιλία (όπου ονομάζονται Fave las), στο Περού και στις Δυτικές Ινδίες (Jamaica, Trinidad, Haiti). 24

26 25

27 1 2 26

28 3. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ανακύκλωση των υλικών στη κατασκευή διαχωρίζεται σε τέσσερα είδη: Σε πρωτογενή και δευτερογενή - ανάλογα με τον τομέα που χρησιμοποιούνται τα ανακυκλωμένα υλικά - και σε άμεση και έμμεση - ανάλογα με το πόση επεξεργασία χρειάζονται τα υλικά για να επαναχρησιμοποιηθούν. (Asam,Claus 2005, 2-1) Στην πρωτογενή ανακύκλωση τα υλικά χρησιμοποιούνται στην ίδ ια εφα ρμογή της αρχικής το υς χρήσης, ενώ στη δευτερογενή αξιοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς με αλλαγή του χρηστικού τους χαρακ τήρα. Καθώ ς θέμα αυτής της διάλεξης είναι η ανακύκλωση και επανάχρηση υλικών στην οικοδομική δραστηριότητα, την πρωτογ ενή ανακύκλωση αφορούν καθαρά οικοδομικά υλικά ενώ τη δευτερογενή «μη οικοδομικά υλικά», δηλαδή αυτά που προέρχονται από τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία. Στην άμεση (Demontage Bauteilrecycling) τα υλικά μπορούν να λάβουν ξα νά μέρος στην κατασκευή κτιρίων με ελάχιστη ή ανύπαρκτη μεταποιητική διαδικασία. Τα άμεσα επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά προτιμώνται από περιβαλλοντικής άποψης, γιατί η ποιοτική αξία του υλικού δεν μειώνεται και η ενέργεια που κ αταναλώ νεται κατά την επανάχρηση το υς είναι πολύ λιγότερη σε σχέση με αυτή τω ν ανακυκλωμένων υλικών. Βέβαια ένα προϊόν για να επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς επιπλέο ν επεξεργασία πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις: Πρέπει καταρχήν να διατίθεται σε επαρκείς ποσότητες, καθώς και να είναι σε σωστό μέγεθος ή κλίμακα (πχ. είναι ασύμφορο να φτιάξει κανείς ένα το ίχο από κινητά τηλέφω να ). Τρίτος και σημαντικότερος παράγοντας είναι κατά πόσον χρειάζεται τα προϊόντα αυτά να υποστούν επεξεργασία για να επαναχρησιμοποιηθούν ή ποια στοιχεία των προϊόντων αυτών μπορούν αυτούσια να πάρουν απευθείας άλλη χρήση. (Ed Van Hinte 2007, 112) Στην έμμεση (Baustoffrecycling) προηγ είται ένας μετασχηματισμός το υς προτού αυτά επαναχρησιμοποιηθούν. Πρόκ ειται ουσιαστικά για τα ανακυκ λω μένα υλικά. 27

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004

ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ 2004 Σημείωση: Το παρόν αποτελεί σύγγραμμα του 2004, και δεν έχει επικαιροποιηθεί με την νομοθεσία που έχει θεσπιστεί από τότε μέχρι σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΤΕΓ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΡΟΦΟΚΗΠΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΩΔΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΧΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΤΣΙΚΑ ΘΩΜΑΗ ΔΡΑΜΑ 2011 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΤΗ ΓΗ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΤΗ ΓΗ Σχολικό έτος 2013-2014 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕ ΤΗ ΓΗ Περιβαλλοντική ομάδα 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας Αειφορία!... Σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων του πλανήτη μας έτσι ώστε να παραταθεί η ζωή του.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ»

«ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ! ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TEI KΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Π Τ ΥΧ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Α Κ Α Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Α Η Λ ΙΑ Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥ Μ Α Κ Α ΒΑ Λ Α Σ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Φραγκουλίδου Μαρίνα Α.Μ.: 2792

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΣ : 2012-2013 Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ ΣΧΙΣΜΕΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ : ΠΕ 09 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ : ΠΕ04 02

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή

Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ Πτολεµαΐδα, 50200 Τηλ. 24630 54420-21-22 Fax. 24630 54423 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφοριακό υλικό για την καθηµερινή ζωή Με αφορµή την παγκόσµια ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

SWOT για τον ελληνικό χώρο»

SWOT για τον ελληνικό χώρο» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ. «ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Εργασία στα πλαίσια του μαθήματος: «Οικονομική Προσέγγιση στην Περιβαλλοντική Διαχείριση» «Πόλεις και Πράσινες Στέγες: Μία Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets

Διπλωματική Εργασία. Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Οικονομοτεχνική μελέτη για εργοστάσιο παραγωγής wood pellets Ιωάννης-Χρίστος Π. Μαραβέλιας Α.Μ : 2004010101 Επιβλέπων : Μουστάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου»

«Συστήματα Διαχείρισης Αποθεμάτων : Case Study Δόμηση Ρόδου» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ LOGISTICS, ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. Εισηγητής Καθηγητής κ. Μαρμάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από:

Ο χαρακτηρισµός µιας ουσίας ως «απόβλητο» δεν εξαρτάται µόνο από τις ιδιότητες της αλλά και από: 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1.1. Κατηγορίες στερεών αποβλήτων «Στερεά Απόβλητα νοούνται ουσίες ή αντικείµενα που εµφανίζονται κυρίως σε στερεά φυσική κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αυτοκινήτων 1 ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου - Παλαμαϊκή Σχολή. Τίποτα δεν πάει χαμένο Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών

Ανακύκλωση Αυτοκινήτων 1 ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου - Παλαμαϊκή Σχολή. Τίποτα δεν πάει χαμένο Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 08 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Συνέντευξη Σπύρος Παπαδόπουλος Ας κάνουμε κάτι... ένας έκαστος εξ ημών Ανακύκλωση Αυτοκινήτων 1 ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου -

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ Μην απορρίπτεις Τσαβέ Πηνελόπη Παρδαλίδης Θεολόγος Περιεχόμενα Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα