Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων:"

Transcript

1 Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων: Τεχνολογικές παράμετροι και θεσμικό πλαίσιο Νικόλαος Μουσιόπουλος Καθηγητής και τ. Κοσμήτορας ΠολυτεχνικήςΣχολήςΑ.Π.Θ., Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

2 Επικίνδυνα απόβλητα Ποια είναι τα επικίνδυνα απόβλητα; Οικιακά δημοτικά απόβλητα Προϊόντα βαφής, κήπου (φυτοφάρμακα-εντομοκτόνα), αυτοκίνησης, συσκευασίες προϊόντων καθαρισμού, περιέκτες υπό πίεση, χρώματα, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, κατάλοιπα νοσηλείας στο σπίτι Απόβλητα από τη λειτουργία επιχειρήσεων Σφαγεία, κρεοπωλεία, χρωματοπωλεία, φαρμακεία, συνεργεία αυτοκινήτων, κλπ. Απόβλητα εργοταξίου Χρώματα, μονωτικά υλικά, αφροί πολυουρεθάνης κλπ. Ιατρικά απόβλητα Δημόσια νοσοκομεία, Ιδιωτικές κλινικές, Ιδιωτικά ιατρεία/οδοντιατρεία/κτηνιατρεία Βιομηχανικά επικίνδυνα απόβλητα

3 Συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων Δεξαμενή συλλογής επικινδύνων υλικών Κάδος συλλογής συσκευασιών Κάδος συλλογής συσσωρευτών Κάδος αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών& κατεδαφίσεων Δοχεία συλλογής βελονών και επικίνδυνων μολυσματικών υλικών Κλωβός συλλογής ΑΗΗΕ

4 Θεσμικό πλαίσιο (1/2) Κεντρικό στοιχείο του θεσμικού πλαισίου είναι η απόδοση της αποκλειστικής ευθύνης για τη δημιουργία υποδομών διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων στους παραγωγούς των αποβλήτων, σύμφωνα με τη βασική αρχή«ο ρυπαίνων πληρώνει»

5 Θεσμικό πλαίσιο (2/2) Το πρόβλημα δεν έγκειται στην ύπαρξη επαρκούς θεσμικού πλαισίου ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β) που ορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β), με την οποία εγκρίνονται οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές διαχείρισης ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β), με την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων(ΕΣΔΕΑ) αλλά Στην ελλιπή εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου Στην έλλειψη κατάλληλων υποδομών

6 Το πρόβλημα Συχνές καταγγελίες για καταστρατήγηση θεσμικού πλαισίου (π.χ. νοσοκομειακά απόβλητα, περίπτωση Ασωπού ποταμού) Περιορισμένες δυνατότητες σύννομης διαχείρισης Μη ύπαρξη Χώρων Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) σε πανελλαδικό επίπεδο Εξαιρέσεις: ΧΥΤΕΑ ΔΕΗ(Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας- Πεδίο Καρδίας) ΧΥΤΕΑ Αλουμίνιον της Ελλάδας (Άγιος Νικόλαος- Βοιωτία) Μη ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων καύσης Απαγόρευση καύσης σε τσιμεντοβιομηχανίες(με μια εξαίρεση)

7 Χρήση Εναλλακτικών Καυσίμων στην ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (1/2) Σενάρια μίγματος καυσίμων: Pet coke 100%. Pet coke 70% -«DSS»30%. Pet coke 70% «Υπολείμματα Ανακύκλωσης Συσκευασιών» 30%. Pet coke 70% -«ASF»30%. Pet coke 70% -«DSS»10%- «Υπολείμματα Ανακύκλωσης Συσκευασιών» 10% -«ASF» 10%. Pet coke 70% -«Υπολείμματα Ανακύκλωσης Αυτοκινήτων» 30%.

8 Χρήση Εναλλακτικών Καυσίμων στην ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (2/2) Συνεισφορά του εργοστασίου στα επίπεδα αέριας ρύπανσης στην περιοχή για τα υπό μελέτη σενάρια λειτουργίας PM 10 av. annual PM 10 max diurnal av. NO 2 av. annual

9 Πρακτικές διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων (1/2) Αποθήκευση σε ειδικούς χώρους εντός των μονάδων παραγωγής των επικινδύνων αποβλήτων Η πρακτική εφαρμόζεται κυρίως από βιομηχανίες οι οποίες παράγουν μεγάλες ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων «Ημι-νόμιμη» διαδικασία καθώς οι ποσότητες παραμένουν «μαύρο κουτί» λόγω ελλιπών ελέγχων Μεταφορά στο εξωτερικό με σκοπό τη διάθεση ή την αξιοποίηση Η διασυνοριακή μεταφορά γίνεται προς κατάλληλες εγκαταστάσεις εντός της ΕΕ (κυρίως στη Γερμανία με ποσοστό πάνω από 70%), λόγω απουσίας των απαιτούμενων υποδομών στην Ελλάδα

10 Πρακτικές διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων (2/2) Η επεξεργασία των επικινδύνων αποβλήτων απαιτείται να πραγματοποιείται κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό και να βασίζεται στις παρακάτω αρχές: Εξάλειψη ή μείωση της επικινδυνότητας των αποβλήτων με τη μετατροπή των εμπεριεχομένων επικινδύνων συστατικών σε μη επικίνδυνα Μετατροπή των επικινδύνων συστατικών των αποβλήτων σε άλλες ουσίες οι οποίες αν και είναι επικίνδυνες, μπορούν να υποστούν ευκολότερα περαιτέρω επεξεργασία Μετατροπή των επικινδύνων αποβλήτων σε μορφές τέτοιες, ώστε να εμποδίζεται ή να ελαχιστοποιείται η απελευθέρωση ρύπων στο περιβάλλον, σε περίπτωση που τα απόβλητα αυτά οδηγηθούν σε τελική διάθεση Επιλεκτική κατακράτηση επικίνδυνων συστατικών των αποβλήτων, με αποτέλεσμα την απομάκρυνσή τους από τα απόβλητα Διαχωρισμός επικινδύνων συστατικών των αποβλήτων με βάση κάποια φυσική ιδιότητα τους Καταστροφή των οργανικών ουσιών που εμπεριέχονται στα απόβλητα και συνεπαγόμενη μείωση του όγκου τους, με παράλληλη παραγωγή αερίων

11 Ενδεικτικά κόστη Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων είναι ιδιαίτερα δαπανηρή Αποκομιδή Ανακύκλωση ΧΥΤΑ Καύση ΧΥΤ επικινδύνων /t /t /t /t /t

12 Ανάγκη για πρόοδο Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει τις απαιτούμενες λύσεις: Μείωση των ποσοτήτων αποβλήτων Μείωση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στα προϊόντα Αντικατάστασή τους από φιλικότερες ουσίες Σχεδιασμός για το Περιβάλλον Αύξηση της ανακυκλωσιμότητας Αύξηση της επαναχρησιμοποίησης Απαίτησηγιακαλύτεροσχεδιασμό: Συλλογικών σχημάτων συλλογής αποβλήτων Προϊόντων

13 Διαχείριση βιομηχανικών προϊόντων στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους

14 Απόβλητα Ηλεκτρικού& Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού αποτελούν ρεύμα προτεραιότητας, καθώς: Αφορούν συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό των συνολικών ποσοτήτων αποβλήτων Τα ΑΗΗΕ αυξάνονται κατά 3-5% κάθε χρόνο, σχεδόν 3 φορές ταχύτερα από κάθε άλλο ρεύμα αποβλήτων Περιέχουν σημαντικό ποσοστό πολύτιμων στοιχείων(π.χ. Fe, Cu, Al, Au) Ένας τόνος Η/Υ περιέχει 17 φορές περισσότερο χρυσό από την αντίστοιχη ποσότητα μεταλλεύματος χρυσού Περιέχουν σημαντικό ποσοστό επικινδύνων στοιχείων(π.χ. Pb, Cd, Ni, As) Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο για ιστορικά ΑΗΗΕ που εισήλθαν στην αγορά πριν την εφαρμογή της οδηγίας Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS Directive)

15 Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΗΗΕ (1/8) Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΗΗΕ απαιτείται η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων Κατασκευαστές βιομηχανικών προϊόντων Συλλογικά συστήματα συλλογής ΑΗΗΕ Καταναλωτές Δημόσιες αρχές Ρυθμιστικές αρχές

16 Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΗΗΕ (2/8)

17 Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΗΗΕ (3/8) Reuse Refurbishment and reuse Components reuse Recycling Incineration with energy recovery Landfill

18 Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΗΗΕ (4/8)

19 Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΗΗΕ (5/8)

20 Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΗΗΕ (6/8)

21 Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΗΗΕ (7/8) Βασικοί στόχοι για ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ: Παροχή κινήτρων στους κατασκευαστές: Βελτίωση επαναχρησιμοποιησιμότητας και ανακυκλωσιμότητας προϊόντων Μείωση της χρήσης τοξικών ουσιών Διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ υποβάλλονται σε επεξεργασία με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο Παροχή κινήτρων στους καταναλωτές για τη στροφή τους σε «πράσινες» επιλογές Ανάγκη για καλύτερο σχεδιασμό προϊόντων Μείωση των συνολικών παραγόμενων αποβλήτων

22 Ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΗΗΕ (8/8) Η ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΗΗΕ μπορεί να αποτελέσει πηγή κερδοφορίαςγια: Κατασκευαστές βιομηχανικών προϊόντων μέσω της αξιοποίησης εξαρτημάτων Καταναλωτές μέσω της μείωσης των τελών ανακύκλωσης Ανακυκλωτές μέσω των κερδών από την ανάκτηση υλικών Υπό αυτό το πρίσμα, τα ΑΗΗΕ αποτελούν γόνιμο πεδίο και πιθανή ιστορία επιτυχίας ("win-win") για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

23 Προώθηση εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (1/3) Κατά τις τρέχουσες πρακτικές, οι κατασκευαστές δίνουν ως επί το πλείστον έμφαση στο κόστος παραγωγής, ενώ συχνά παραμελούνται θέματα οικολογικού σχεδιασμού Η συγκεκριμένη πολιτική έρχεται σε αντίφαση με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης που προωθείται σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια Στρατηγικόστόχοθαπρέπεινααποτελείοσυγκερασμόςπολιτικών: κοινωνική εταιρική ευθύνη οικο-αποδοτικότητα φιλικότητα προς το περιβάλλον

24 Προώθηση εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (2/3) Παράμετροι που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ανάπτυξη νέων προϊόντων

25 Προώθηση εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ (3/3)

26 Multicriteria Matrix (1/4) Όλα τα εξαρτήματα ενός προϊόντος δεν έχουν την ίδια σημαντικότητα όσον αφορά σε οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο Σύμφωνα με το Νόμο του Pareto, ένα μικρό μέρος των εξαρτημάτων είναι υπεύθυνο για τη μεγάλη πλειοψηφία του οικονομικού και περιβαλλοντικούαντίκτυπου(κανόνας80/20) Θα είχε ενδιαφέρον για ένα κατασκευαστή να γνωρίζει ποια είναι τα εξαρτήματα με τη μέγιστη υπολλείπουσα αξία Προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση αναπτύχθηκε μεθοδολογία που βασίζεται στις αρχές της πολυκριτηριακής ανάλυσης ( Multicriteria Matrix ), σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι: (i) κατασκευαστικό κόστος, (ii) περιβαλλοντικό φορτίο, (iii) βάρος, (iv) ποσότητα και(v) ευκολία στην αποσυναρμολόγηση

27 Multicriteria Matrix (2/4) Ο στόχος της μεθοδολογικής προσέγγισης Multicriteria Matrix είναιδιττός: Ιεράρχηση των εξαρτημάτων ως προς τη «σημαντικότητά» τους στη συνολική συμπεριφορά του προϊόντος Αναγνώριση εκείνων με τη μεγαλύτερη υπολλείπουσα αξία Με τον τρόπο αυτό η προσπάθεια για τη βελτίωση της συνολικής συμπεριφοράς ενός προϊόντος είναι περισσότερο στοχευμένη και κατά συνέπεια αποτελεσματική Προσδιορισμός βέλτιστης μεθόδου διαχείρισης των επιμέρους εξαρτημάτων, όταντοπροϊόνφτάσειστοτέλοςτηςωφέλιμήςτουζωής Εντοπίζονται τα εξαρτήματα που πρέπει να προωθηθούν για εναλλακτική διαχείριση και διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα που δεν εμφανίζουν «ενδιαφέρον» και μπορούν να σταλούν για τελική απόθεση ή αποτέφρωση σε κατάλληλες μονάδες

28 Multicriteria Matrix (3/4) Ονομασία: netmod ISDN network terminal Κατασκευαστής: Intracom S.A.

29 Multicriteria Matrix (4/4)

30 Συμπεράσματα Η ορθολογική διαχείριση των ΑΗΗΕ αποτελεί μεγάλη πρόκληση Οι κατασκευαστές προϊόντων ΗΗΕ πρέπει να στραφούν προς τη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των προϊόντων τους τόσο για τη συμμόρφωση με το ολοένα και αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο όσο και για την άντληση μεγαλύτερου μεριδίου στις σύγχρονες περισσότερο περιβαλλοντικά ευαίσθητες αγορές Σημαντική υπολειμματική αξία των εν αχρηστία προϊόντων ΗΗ Η εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ καθίσταται ιδιαίτερα βιώσιμη και κερδοφόρα Μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης των ΑΗΗΕ θα πρέπει να θεσπιστεί, όπου όλες οι διαθέσιμες εναλλακτικές (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, θερμική κατεργασία, ασφαλής διάθεση υπολειμμάτων) θα πρέπει να συνυπάρχουν

31 Έναρξη: Οκτώβριος 2012 Στρατηγικός Σχεδιασμός Προϊόντων

32 Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Βασικοί στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: Απόκτηση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την παραγωγή και τη διάθεση προϊόντων, με προδιαγραφές που συνδυάζουν τη λειτουργικότητα, την οικονομία και την περιβαλλοντική ανταπόκριση, από άποψη αισθητικής αρτιότητας, επιλογής υλικών και υφής επιφανειών Εξασφάλιση επιστημονικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων Ανάπτυξη ιδιαιτέρων τεχνολογικών και διοικητικών προσόντων

33 Λόγοι επιλογής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διεπιστημονική προσέγγιση του σχεδιασμού των προϊόντων (Ανάπτυξη προϊόντων Λειτουργικός σχεδιασμός Διοικητικές αρετές Περιβαλλοντικές επιδόσεις) Προώθηση της καινοτομίας των προϊόντων Γεφύρωση της αναγνώρισης ευκαιριών και πρωτότυπων ιδεών με την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά Εντοπισμός και επιρροή των σύγχρονων καταναλωτικών αναγκών Μείωση των απαιτούμενων πόρων μέσω εφαρμογής Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στην παραγωγή Εργονομικός σχεδιασμός προϊόντων, ώστε να ταιριάζουν στο ανθρώπινο σώμα, τις κινήσεις και τις ικανότητές του Ενίσχυση εταιρικού προφίλ (Branding)

34 Λόγοι επιλογής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διδακτική αριστεία (Συνεργασία με αναγνωρισμένους Καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό) Επιστημονική και ερευνητική αριστεία «Ο φοιτητής στο επίκεντρο» Άρτιες υποδομές (Βιβλιοθήκη, εργαστήρια, αίθουσες, εξοπλισμός κλπ.) Στενή συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην επιστημονική περιοχή

35 Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων: Τεχνολογικές παράμετροι και θεσμικό πλαίσιο Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Περισσότερες πληροφορίες:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ανακύκλωση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους Βασίλειος Η. Κοντζίνος Η πτυχιακή αυτή κατατέθηκε στο Τμήμα Μηχανολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση

ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση ΦΙΛΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενέργεια και Ενεργειακή Διαχείριση Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Επάρκεια των καυσίμων οικονομία του υδρογόνου Αποκεντρωμένα συστήματα εκδημοκρατισμός της παραγωγής ενέργειας Περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του επικαιροποιημένου ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου» # # #S # #S # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #S # # # #S # # # #S # # # # #S #S # # # # #S # # # # # # # #S # # # # #S # # # # # # # # # # #S # # # # #S #S # #S # # # # #S # # #S # # # # # #S #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΕΦ Τμ. Ηλεκτρολογίας Πτυχιακή Εργασία Τρόποι ανακύκλωσης Ηλεκτρικού, Ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού επιπέδου 1 κατά OSI απαραίτητου για τη λειτουργία των απομακρυσμένων τηλεφωνικών κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων

Πτυχιακή Εργασία. Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Οικολογική ανακύκλωση οχημάτων Φραγκουλίδου Μαρίνα Α.Μ.: 2792

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 22.11.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

διαχείριση Επιπλέον,. ΦΟΥΡΚΑΣ τα αποτελέσµατα από τη σύγκριση

διαχείριση Επιπλέον,. ΦΟΥΡΚΑΣ τα αποτελέσµατα από τη σύγκριση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- 4 ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ. Παρέµβαση ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ; σε Π. ΤΑΒΑΝΙΩΤΗΣ παιδιάτρους 5 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ H/M EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ιαχείριση Νοσοκοµειακών Αποβλήτων : Συµπεράσµατα από την Ελληνική Πραγµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΞΥΠΝΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επιμέλεια Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα