ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27682,60 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε Σελίδα 1 από 27

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26/2/2015 ΑΡ. ΜΕΛ: 11/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27682,60 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ) Η τεχνική έκθεση αυτή αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης που δεν μπορούν να εκτελεστούν από το αρμόδιο τμήμα οχημάτων του Δήμου και θα ανατεθούν σε εξωτερικά συνεργεία των απορριμματοφόρων, φορτηγών, μηχανημάτων και επιβατικών οχημάτων του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος Στις εν λόγω εργασίες συμπεριλαμβάνονται και τα ανταλλακτικά τα οποία θα απαιτηθούν. Διευκρινίζεται ότι, καθίσταται αδύνατος οποιοσδήποτε προσδιορισμός της προς προμήθεια ποσότητας υλικών ή υπηρεσιών, επειδή η προσμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη από τη φύση της σύμβασης, (λόγω άγνωστων κάθε φορά έκτακτων συντηρήσεων του κάθε οχήματος ξεχωριστά), για το λόγο αυτό, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους ανταλλακτικών-υλικών & εργασιών, αλλά μόνο την κατ εκτίμηση δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών ανταλλακτικών-υλικών, εργασιών και το γενικό σύνολο σύμφωνα και με το Άρθρο 3 παρ 9 του π.δ 28/80. Οι επισκευές συντηρήσεις θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ορισμούς των κατασκευαστών των οχημάτων μηχανημάτων του Δήμου και τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται θα είναι πάντα καινούργια και όχι μεταχειρισμένα. Όλα τα υλικά / ανταλλακτικά τα οποία θα χρησιμοποιούνται θα φέρουν σήμανση CE και θα είναι πιστοποιημένα ως γνήσιααυθεντικά, εργοστασιακής προέλευσης ή επίσημου εργοστασιακού προμηθευτή, καινούργια και αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας και θα καλύπτονται από εγγύηση. Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος προτείνει τα γνήσια ανταλλακτικά τα οποία προτείνονται από τα εργοστάσια κατασκευής των αντίστοιχων οχημάτων. Απορρίπτονται ανταλλακτικά αντίγραφα γνησίων και ανταλλακτικά που δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχημάτων και των αντίστοιχων μηχανικών μερών τους κατά περίπτωση. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν τη γνησιότητα αλλά και καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων προτεινόμενων ανταλλακτικών καθώς και την εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού τους. Ο μειοδότης θα πρέπει να αποδέχεται με δήλωσή του η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά του ότι τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα φέρουν την προαναφερόμενη σήμανση. Η μη απόδειξη ύπαρξης της σήμανσης CE για ανταλλακτικά και αναλώσιμα αποτελεί αιτία δωρεάν αντικατάστασης τους άμεσα από τον μειοδότη. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση στον μειοδότη. Η παράδοση και παραλαβή των εργασιών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις κάθε φορά τρέχουσες ανάγκες του δήμου και τα οχήματα μηχανήματα θα παραδίνονται στο Γραφείο κίνησης του Δήμου στο χώρο στάθμευσης των οχημάτων του Δήμου «στη θέση του όρχου τκ Σελίδα 2 από 27

3 Ναύπακτος» με δικά του έξοδα, επισκευασμένα, έτοιμα προς λειτουργία και ελεύθερα από κάθε βάρος, Τα μηχανήματα και οχήματα τα οποία πιθανόν να έχουν ανάγκη εργασιών επισκευής και συντήρησης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, ανά υπηρεσία στην οποία ανήκουν. 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ ΕΙΔΟΣ OXHM. Ίπποι Άδεια 1ης ημέρας κυκλοφορίας 1 ΚΗΥ 7690 MAZDA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 16 5/8/ KHY 7662 ΗΥUNDAI Ι.Χ.-ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11 23/12/ ΜΖ 9992 HONDA ΜΗΧΑΝΑΚΙ 1 18/12/ ΜΕΝ 780 HONDA MHXANAKI ΔΗΜΑΡΧΕΙΑΣ 1 7/7/ ΚΗΥ 7683 Τζιπ ΚIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14 2/8/ ΚΗΥ Χ 4 FORD 7 ΚΗΥ 7659 SUZUKI VITARA 8 ΚΗΥ 7670 SUZUKI ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) 17 24/3/ /11/ /6/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 1 ΚΗΥ 7682 ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ FORD WERKE ΕΙΔΟΣ OXHM. Ίπποι Άδεια 1ης ημέρας κυκλοφορίας ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 17 6/8/ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ ΕΙΔΟΣ OXHM. Σελίδα 3 από 27 Ίπποι Άδεια 1ης ημέρας κυκλοφορίας 1 KHY 7661 ACTROS MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ 72 12/8/ ΚΗΥ 7669 ΑΤΕCO -// /3/ KHO // KHΙ 3209 VOLVO VOLVO ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 33 3/7/ ΚΗΥ 7697 IVECO ΑΝΑΤ/ΝΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΑΚΙ 24 4/3/ ΚΗΥ 7672 PIAGIO ΦΟΡ/ΚΙ-ΟΡΧΟΥ 9 31/1/ ΚΗΥ //- -//- ΗΛΕΚΤ/ΓΩΝ 9 31/1/ ΜΕ DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ 62 29/1/ ΜΕ MITS/BISΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 18 2/5/ ΚΗΥ 7666 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 72 28/01/ ΚΗΥ 7698 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 35 9/3/ ΚΗΥ 7657 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 3/4/ ΚΗΙ 1905 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 33 20/10/ ΜΕ NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 21 20/3/ ΚΗΟ 6909 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 36 30/12/1991

4 α/α 16 ΚΗΥ 7681 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 16/6/ ΚΗΥ 7658 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 9/4/2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ 30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΟΣ OXHM. Ίπποι Άδεια 1ης ημέρας κυκλοφορίας 1 ΚΗΥ 7667 ΤΟΥΟΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 23/3/ ΚΗΥ 7668 RENAULT- ESPACE -// /3/ ΜΕ G.C.B. ΕΣΚΑΠΤΙΚΟ 80 2/10/ ΚΗΥ 7676 SEAT IBIZA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 11/3/ KHY 7688 VW 6 ΜΕ JCB PERKINS 7 ΚΗΟ 6984 TOYOTA ΚΛΕΙΣΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ JCB ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 93 πραγμ. Ισχύ 17 19/2/ /9/ /9/ ΚΗΥ 7680 ΚΛΟΥΒΑ ΚΛΟΥΒΑ 14 17/7/ ΚΗΟ ΚΗΟ X 4 NISSAN 4 X 4 NISSAN 11 ΜΕ JCB 12 ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 13 ΚΗΥ Χ 4 ΝAVARA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 97 πραγμ. Ισχύ 140 πραγμ. Ισχύ 16 26/8/ /12/ /5/ /2/ /1/ ΚΗΟ 6990 MAZDA ΑΓΡΟΤΙΚΟ 17 2/4/ ΚΗΥ 7694 MERCEDES ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 25 5/11/ ΜΕ JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 21 21/12/ ΚΗΟ 6988 FUJI HEAVY (SUBARU) 18 KHY 7664 MERCEDES KOINO MH ANAΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ 19 ME JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 97 πραγμ. Ισχύ 8 21/12/ /12/2003 2/3/ ΚΗΟ 6954 SUZUKI ΤΖΙΠ 11 27/7/ ΚΗΟ 6953 SUBARU ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 8 20/6/ ΚΗΥ 7654 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 57 12/6/ ΜΕ KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 24 ΜΕ RAM ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 97 πραγμ. Ισχύ 102 πραγμ. ισχύ 27/9/ /1/2009 α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ 1 ΚΗΥ 7675 PIAGIO ΕΙΔΟΣ OXHM. ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΩΝ Σελίδα 4 από 27 Ίπποι Άδεια 1ης ημέρας κυκλοφορίας 9 31/1/2005

5 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ ΕΙΔΟΣ OXHM. Ίπποι Άδεια 1ης ημέρας κυκλοφορίας 1 KHO 6994 ΙVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 57 10/12/ ΚΗΟ 6993 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 57 7/10/ KHY 7691 IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (20 ΘΕΣΕΩΝ) 18 16/2/ ΚΗΥ 7651 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 57 17/1/ ΚΗΥ ΚΗΥ 7686 TOYOTA- HILUX TOYOTA- HILUX 7 ΚΗΟ 6989 MAZDA 8 ΚΗΥ 7663 FORD ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ 12 ατόμων 17 24/8/ /11/ /3/ /6/ ΚΗΥ 7687 NISSAN ΑΓΡΟΤΙΚΟ 16 1/2/ ΜΒΙ 786 PIAGGIO ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΜΒΙ 792 PIAGGIO -// Τα οχήματα παρουσιάζονται ομαδοποιημένα ανά είδος (ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ/ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ / ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ / ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ στο Παράρτημα 1. Οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής, και οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος 2015, δίδονται ενδεικτικά ομαδοποιημένες παρακάτω. (Οι κυριότερες εργασίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους και δεν αποκλείουν άλλες δευτερεύουσες εργασίες που τυχόν θα προκύψουν και δεν μπορούν να προβλεφθούν). Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1. Επισκευή και συντήρηση κινητήρα Ρεκτιφιέ στροφάλου Εφαρμογή κουζινέτων Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων Πλάνισμα καπακιού Πλάνισμα κορμού κινητήρα Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων Αντικατάσταση χιτωνίων Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή Αλλαγή οδηγών βαλβίδων Αλλαγή εδρών βαλβίδων Φλάντζες τσιμούχες Ελατήρια Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων Ρύθμιση βαλβίδων Αλλαγή αντλίας νερού Έλεγχος - επισκευή αντλίας πετρελαίου Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού Σελίδα 5 από 27

6 Επισκευή υπερσυμπιεστή Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου Αλλαγή λαδιών Έλεγχος καυσαερίων Αποσυναρμολόγηση συναρμολόγηση Βαφή κινητήρα 2. Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων Αλλαγή φουρκέτες Αλλαγή συγχρόνιζε Αλλαγή ρουλεμάν Αλλαγή γραναζιών Επισκευή αργό γρήγορο Φλάντζες τσιμούχες Πρωτεύων άξονας κομπλέ Δευτερεύων άξονας κομπλέ Σταυροί ταχυτήτων Σταθερά ταχυτήτων Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων Αλλαγή λαδιών σασμάν (βαλβολινες) 3. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν Ζεύγη φερμουίτ Επισκευή δίσκου Επισκευή πλατώ Αλλαγή φυσούνας 4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) Αλλαγή αμορτισέρ Αλλαγή - επισκευή σούστες Αλλαγή μπρακέτα Αλλαγή σινεμπλόκ Αλλαγή κόντρες κλπ. 5. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος Ακραξώνιο Πείρος ακραξωνίου Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων Ρουλεμάν μουαγιέ Τσιμούχες μουαγιέ Ροδέλες Ροδέλες μεταλλικές Γλίστρες - κουζινέτα Τάπες πηροδακτυλιών Γρασσαδοράκια Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής - μεγάλης μπάρας Έλεγχος - επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης Έλεγχος - επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού Έλεγχος - αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως Σελίδα 6 από 27

7 Επισκευή ατέρμονα 6. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών Στρόφαλος Ρουλεμάν Ελατήρια κόφλερ, σετ Δακτυλίδια Μπιέλες Σετ ελατήρια Σετ φλάντζες Σκάστρα κόφλερ Σετ φλάντζες κόφλερ Σετ ελατήρια κόφλερ Βαλβίδα κόφλερ Χιτώνιο κόφλερ Φίλτρα 7. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού Επισκευή - αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν Επισκευή - αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων Φλάντζες τσιμούχες 8. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων Γενική επισκευή μίζας Αλλαγή μίζας Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό - αυτομάτου Αλλαγή δυναμό Έλεγχος και επισκευή φωτισμού Αλλαγή φαναριών Αντικατάσταση ρελέ Επισκευή γραμμής καλωδίων Έλεγχος διαρροών Αντικατάσταση αισθητήρων 9. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας οχήματος Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης Έλεγχος - επισκευή - αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί Επισκευή καθισμάτων αέρος Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων Επισκευή αρθρώσεων θυρών Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών Τσιμούχες στεγανοποίησης Σελίδα 7 από 27

8 10. Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου 11. Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης Έλεγχος δικτύου αέρος Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας Έλεγχος - αλλαγή φυσούνες τροχών Έλεγχος - αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων Έλεγχος - τορνάρισμα ταμπούρων Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ Λίπανση - αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών - μουαγιέ Τσιμούχες δαχτυλίδια Αλλαγή τακάκια (τεμ) Αλλαγή δισκόπλακας (τεμ) 12. Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής (βλέπε το Παράρτημα 2) Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» όπως ισχύουν σήμερα. Συγκεκριμένα θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου για τις ενδεικτικές εργασίες που περιγράφονται στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς που έχουν υποχρέωση να συντάξουν οι συμμετέχοντες και με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών των τιμοκαταλόγων τους. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) Με την παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπεται η προμήθεια ελαστικών που προορίζονται για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων των Υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ κατά το έτος 2015, σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα και τις συνήθεις και αναμενόμενες κινήσεις των οχημάτων. Η τεχνική έκθεση προδιαγραφές συντάσσεται μετά από υπόδειξη του αρμοδίου συντηρητή για τα οχήματα / μηχανήματα τα οποία χρήζουν άμεσης αντικατάστασης ελαστικών. Δεν αποκλείεται η προμήθεια και άλλων ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου κατά τη διάρκεια του έτους εφόσον απαιτηθεί. Όλα τα προσφερόμενα είδη των ελαστικών θα είναι καινούργια κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας παραγωγής τελευταίου εξαμήνου και θα παρέχεται εγγύηση καλής ποιότητας καλής λειτουργίας και συμφωνίας προς τις προδιαγραφές για χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) έτους. Η εξαγωγή των παλαιών ελαστικών και η τοποθέτηση των νέων στα οχήματα-μηχανήματα του Δήμου, θα γίνεται από τεχνικό προσωπικό του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του (εφόσον είναι εντός του Δήμου Ναυπακτίας), ή διαφορετικά σε συνεργαζόμενο συνεργείο εντός του Δήμου Ναυπακτίας. Μετά την αντικατάσταση θα γίνεται ζυγοστάθμιση των οχημάτων/μηχανημάτων. Το κόστος της αντικατάστασης και ζυγοστάθμισης θα συμπεριλαμβάνεται στις προσφερόμενες τιμές προμήθειας των ελαστικών. Η τοποθέτηση των ελαστικών σε κάθε όχημα, θα γίνεται κατόπιν εντολής / υπόδειξης του υπεύθυνου συντηρητή του Δήμου, έχοντας πάντα υπόψη τον εγκεκριμένο εργοστασιακό τύπο, καθώς και τον τύπο του ελαστικού που πρέπει να φέρει κάθε όχημα/μηχάνημα με βάση την άδεια κυκλοφορίας του και την σχετική έγκριση τύπου που έχει. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η παράδοση των ελαστικών μπορεί να γίνει τμηματικά έχοντας υπόψη τις Σελίδα 8 από 27

9 ανάγκες του Δήμου και κατά την ημέρα τοποθέτησης θα πιστοποιείται ότι είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου. Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.» όπως ισχύουν σήμερα και σύμφωνα με την Απόφαση Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 109/2013. Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) Τα υπό προμήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με : Την Υ.Α. αριθμ /2622/ (ΦΕΚ 589/ ) σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάσταση τους σ' αυτά. (όπως ισχύει σήμερα). Προτυποποίηση κατά E.T.R.T.O. (European Tires And Rim Technical Organization) JATMA και ΤRA. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 25 ης ΝΟΕ 2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους. Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα υπό προμήθεια ελαστικά, θα έχουν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές επί ποινή αποκλεισμού εκτός εάν αναγράφεται η λέξη επιθυμητό στην αντίστοιχη προδιαγραφή. Θα είναι απολύτως καινούργια, αμεταχείριστα, αρίστης ποιότητας χωρίς κατασκευαστικά ελαττώματα,σύγχρονης τεχνολογίας, δεν θα προέρχονται από αναγόμωση. Η πρώτη ύλη κατασκευής των ελαστικών θα είναι μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. Ο σκελετός (Carcass) θα αποτελείται από δέσμη λινών (από Nylon ή άλλη συνθετική ίνα ή πλέγματος χαλύβδινων συρμάτων) και θα ενισχύεται με μια ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (Breaker/Belt), οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. Ο σκελετός θα δέχεται αναγόμωση (regroovable). Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά πρέπει υποχρεωτικά να είναι χωρίς αεροθάλαμο «Tubeless», των οποίων ο τύπος θα πιστοποιείται από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας. Θα έχουν αυλακωτή χάραξη πέλματος που να εξασφαλίζει ασφαλή ομαλή οδήγηση και γερό κράτημα κατάλληλα για μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις για διαδρομές εντός και εκτός δρόμου. Τα ελαστικά των φορτηγών θα φέρουν μικτό πέλμα,για γενική χρήση. Θα φέρουν σήμανση σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς. (επωνυμία του Οίκου, τεχνικά χαρακτηριστικά, χώρα παραγωγής (made in...), ημερομηνία κατασκευής, σήμανση DOT, κ.λ.π.) που θα αποδεικνύουν την προέλευση τους. Θα φέρουν αυτοκόλλητο στο πέλμα τους το οποίο θα απεικονίζει την εξοικονόμηση καυσίμου, την κατηγορία εξωτερικού θορύβου κύλισης και την πρόσφυση σε υγρό οδόστρωμα. Κατά την ημερομηνία παράδοσης και τοποθέτησης των ελαστικών από το προμηθευτή θα πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (06) έξι μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους, η οποία και θα αναγράφεται ανάγλυφα ή έγλυφα στο προφίλ των ελαστικών. Όλα τα ελαστικά θα έχουν γραπτή εγγύηση ενός (1) έτους. Όλα τα ελαστικά θα έχουν ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρείας. Ειδικότερα ισχύουν οι παρακάτω διαστάσεις-προδιαγραφές όπως απεικονίζονται στο σχετικό πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών ελαστικών. Σελίδα 9 από 27

10 Α/Α 1 2 ΔΙΑΣΤΑΣΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ / TUBELESS 12,5/80/R18 EMΠΡΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟ Πινάκας Τεχνικών Χαρακτηριστικών Ελαστικών (επί ποινή αποκλεισμού) RADIAL / ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ LI ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ OΧΙ ΤΕΜ 4 ΟΧΙ ΤΕΜ /28 ΟΧΙ ΤΕΜ /R14 C τυπου wan 8L NAI 8 Λινά ΤΕΜ 4 Τα υπό προμήθεια ελαστικά που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και πρέπει να έχουν δομή «ακτινωτή» (Radial) θα αποτελούνται επί ποινή αποκλεισμού από σκελετό με πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. Ο Δείκτης φορτίου αναφέρεται σε μονά/διπλά ελαστικά. Σελίδα 10 από 27

11 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μετά τους σχετικούς ελέγχους για τη τήρηση των παραπάνω όρων και το μακροσκοπικό έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, να προβεί στη τοποθέτηση τους και στην ανάλογη ζυγοστάθμιση τους (από τον ίδιο ή από συνεργάτη του,o οποίος θα εδρεύει εντός των ορίων του Δήμου Ναυπακτίας ). Η τιμή για αυτές τις εργασίες συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του. Ο μειοδότης, για κάθε ένα από τα είδη, πρέπει να υποβάλλει αν ζητηθεί, πριν την τοποθέτηση στα οχήματα, τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης. Η παράδοση των ελαστικών θα γίνεται τμηματικά,ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και ο χρόνος παράδοσης δεν θα ξεπερνά τις 15 μέρες μετά την παραγγελία της Υπηρεσίας. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την προσφορά του, να παραδώσει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος IIΙ, καθώς, επίσημους καταλόγους των κατασκευαστριών εταιρειών από τους οποίους να προκύπτουν όλα τα ζητούμενα χαρακτηριστικά των ελαστικών καθώς και το πιστοποιητικό ISO 9001 ή ISO/TS της κατασκευάστριας εταιρείας. Η δαπάνη της ανωτέρω υπηρεσίας, έχοντας υπόψη τον υπό έγκριση προϋπολογισμό και το κατεπείγον έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών με αρ. πρωτ 2620/ , δύνατε να ανέλθει στο ποσό των ,60 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και αφορά στους Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2015 του Δήμου Ναυπακτίας Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης των εργασιών μπορούν να υποβληθούν ξεχωριστές και μεμονωμένες προσφορές, τόσο ως προς τη συντήρηση για κάθε ομάδα οχημάτων που αναφέρεται παραπάνω, όσο και για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών. Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ NΑΥΠΑΚΤΟΣ 26/2/2015 Ο Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ ΣΕΛΙΔΑ 11 ΑΠΟ 27

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26/2/2015 ΑΡ. ΜΕΛ: 11/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27682,60 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ) 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ ΕΙΔΟΣ OXHM. Ίπποι Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1 ΚΗΥ 7690 MAZDA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 16 2 KHY 7662 ΗΥUNDAI Ι.Χ.-ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 11 3 ΜΖ 9992 HONDA ΜΗΧΑΝΑΚΙ 1 4 ΜΕΝ 780 HONDA MHXANAKI 1 5 ΚΗΥ 7683 Τζιπ ΚIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14 6 ΚΗΥ Χ 4 FORD ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 17 7 ΚΗΥ 7659 SUZUKI VITARA 14 8 ΚΗΥ 7670 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) 9 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α ,76 15 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 1 ΚΗΥ 7682 ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ FORD WERKE ΕΙΔΟΣ OXHM. Ίπποι Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 17 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α ,00 20 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ ΕΙΔΟΣ OXHM. Ίπποι Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών ΣΕΛΙΔΑ 12 ΑΠΟ 27

13 ΣΕΛΙΔΑ 13 ΑΠΟ 27 μέσων 1 KHY 7661 ACTROS MERCEDES ΑΠΟΡ/ΡΟ 72 2 ΚΗΥ 7669 ΑΤΕCO -// KHO // KHΙ 3209 VOLVO VOLVO ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 33 5 ΚΗΥ 7697 IVECO ΑΝΑΤ/ΝΟ ΜΕ ΓΕΡΑΝΑΚΙ 24 6 ΚΗΥ 7672 PIAGIO ΦΟΡ/ΚΙ-ΟΡΧΟΥ 9 7 ΚΗΥ //- -//- ΗΛΕΚΤ/ΓΩΝ 9 8 ΜΕ DULEVO ΣΑΡΩΘΡΟ 62 9 ΜΕ MITS/BISΙ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΚΗΥ-7666 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΚΗΥ 7698 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ 7657 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 1905 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΜΕ NISSAN ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΚΗΟ 6909 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ 7681 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΥ 7658 ΜΑΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 41 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α ,30 30 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ ΕΙΔΟΣ OXHM. Ίπποι Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1 ΚΗΥ 7667 ΤΟΥΟΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 2 ΚΗΥ 7668 RENAULT- ESPACE -// ΜΕ G.C.B. ΕΣΚΑΠΤΙΚΟ 80 4 ΚΗΥ 7676 SEAT IBIZA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 5 KHY 7688 VW ΚΛΕΙΣΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 17 6 ΜΕ JCB 93 πραγμ. JCB PERKINS Ισχύ 7 ΚΗΟ 6984 TOYOTA ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 17 8 ΚΗΥ 7680 ΚΛΟΥΒΑ ΚΛΟΥΒΑ 14 9 ΚΗΟ X 4 NISSAN ΚΗΟ X 4 NISSAN ΜΕ JCB ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 97 πραγμ. ΕΡΓΟΥ Ισχύ 12 ΜΕ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 13 ΚΗΥ Χ 4 ΝAVARA ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 140 πραγμ. Ισχύ 16

14 14 ΚΗΟ 6990 MAZDA ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΗΥ 7694 MERCEDES ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΚΗΟ 6988 FUJI KOINO MH HEAVY ANAΤΡΕΠΟΜΕΝΟ (SUBARU) 8 18 KHY 7664 MERCEDES ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ME JCB ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 97 πραγμ. Ισχύ 20 ΚΗΟ 6954 SUZUKI ΤΖΙΠ ΚΗΟ 6953 SUBARU ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ 8 22 ΚΗΥ 7654 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ KOMATSU ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 24 ΜΕ RAM ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 97 πραγμ. Ισχύ 102 πραγμ. ισχύ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α ,91 α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ 1 ΚΗΥ 7675 PIAGIO ΕΙΔΟΣ OXHM. ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΚΗΠΟΥΡΩΝ Ίπποι Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 9 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α ,00 α/α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚ/ΡΙΑΣ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΠΟΣ ΟΧ/ΤΟΣ ΕΙΔΟΣ OXHM. ΣΕΛΙΔΑ 14 ΑΠΟ 27 Ίπποι Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1 KHO 6994 ΙVECO ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡ/ΝΟ 57 2 ΚΗΟ 6993 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 57 3 KHY 7691 IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (20 ΘΕΣΕΩΝ) 18 4 ΚΗΥ 7651 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 57 5 ΚΗΥ 7684 TOYOTA- ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ HILUX ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 17 6 ΚΗΥ 7686 TOYOTA- ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ HILUX ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 17 7 ΚΗΟ 6989 MAZDA ΑΓΡΟΤΙΚΟ-ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 17 8 ΚΗΥ 7663 FORD ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ 12 ατόμων 17 9 ΚΗΥ 7687 NISSAN ΑΓΡΟΤΙΚΟ 16

15 10 ΜΒΙ 786 PIAGGIO ΜΗΧΑΝΑΚΙ 1 11 ΜΒΙ 792 PIAGGIO -//- 1 ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α ,80 1 ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ Κ.Α ,23 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ,00 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) Α/Α ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ Μ. Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ/ΤΕΜ (ευρώ) ΔΑΠΑΝΗ 1 12,5/80/R18 EMΠΡΟΣ ΤΕΜ /4/26 ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΕΜ /28 ΟΠΙΣΘΙΟ ΤΕΜ /R14 C ΤΕΜ ΣΥΝΟΛΟ 4620 ΦΠΑ 23% 1062,6 ΔΑΠΑΝΗ 5.682,60 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ NΑΥΠΑΚΤΟΣ 26/2/2015 Ο Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Ηλ/γος Μηχανικός ΤΕ ΣΕΛΙΔΑ 15 ΑΠΟ 27

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26/2/2015 ΑΡ. ΜΕΛ: 11/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27682,60 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) (κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών) Της επιχείρησης ή κοινοπραξίας, επιχειρήσεων με έδρα. οδός.... αριθμ.... Τ.Κ.: Τηλ.: Fax:.. Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών στοιχείων του, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση των εργασιών επισκευής των οχημάτων του Δήμου με τις ακόλουθες τιμές ανά εργασία επισκευής & με ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του επίσημου τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών της επιχείρησής μου, για την / τις κατηγορία / ες της / των εργασίας / ών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Τεχνική Έκθεση. Οι κυριότερες εργασίες επισκευής και συντήρησης οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το έτος 2015 και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους αφορούν σε επισκευές: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Είδος / οι οχημάτων: Δίδονται ομαδοποιημένες οι κυριότερες εργασίες που προκύπτουν ανά είδος επισκευής οι οποίες είναι ενδεικτικές: Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 1.1 Ρεκτιφιέ στροφάλου 1.2 Εφαρμογή κουζινέτων 1.3 Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 1.4 Πλάνισμα καπακιού ΣΕΛΙΔΑ 16 ΑΠΟ 27 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

17 1.5 Πλάνισμα κορμού κινητήρα 1.6 Αλλαγή δακτυλιδιών μπιελών και εφαρμογή πείρων 1.7 Αντικατάσταση χιτωνίων 1.8 Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρμογή 1.9 Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1.10 Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1.11 Φλάντζες τσιμούχες 1.12 Ελατήρια 1.13 Επισκευή μηχανισμού κίνησης βαλβίδων 1.14 Ρύθμιση βαλβίδων 1.15 Αλλαγή αντλία νερού 1.16 Έλεγχος - επισκευή αντλίας πετρελαίου 1.17 Καθαρισμός ακροφύσιων ψεκασμού 1.18 Επισκευή υπερσυμπιεστή 1.19 Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου 1.20 Αλλαγή λαδιών 1.21 Έλεγχος καυσαερίων 1.22 Αποσυναρμολόγηση - συναρμολόγηση 1.23 Βαφή κινητήρα Σύνολο Κατηγορίας 1 2 Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων 2.1 Αλλαγή φουρκέτες 2.2 Αλλαγή συγχρόνιζε 2.3 Αλλαγή ρουλεμάν 2.4 Αλλαγή γραναζιών 2.5 Επισκευή αργό γρήγορο 2.6 Φλάντζες τσιμούχες 2.7 Πρωτεύων άξονας κομπλέ 2.8 Δευτερεύων άξονας κομπλέ 2.9 Σταυροί ταχυτήτων 2.10 Σταθερά ταχυτήτων 2.11 Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων ταχυτήτων 2.12 Αλλαγή λαδιών σασμάν (βαλβολίνες) Σύνολο Κατηγορίας 2 3. Επισκευή και συντήρηση συμπλέκτη 3.1 Επισκευή άνω τρόμπας συμπλέκτη 3.2 Επισκευή κάτω τρόμπας συμπλέκτη 3.3 Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεμάν 3.4 Ζεύγη φερμουίτ 3.5 Επισκευή δίσκου 3.6 Επισκευή πλατώ 3.7 Αλλαγή φυσούνας Σύνολο Κατηγορίας 3 4. Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασμών) 4.1 Αλλαγή αμορτισέρ 4.2 Αλλαγή - επισκευή σούστες 4.3 Αλλαγή μπρακέτα 4.4 Αλλαγή σινεμπλόκ 4.5 Αλλαγή κόντρες κλπ. ΣΕΛΙΔΑ 17 ΑΠΟ 27

18 Σύνολο Κατηγορίας 4 5. Επισκευή και συντήρηση εμπρόσθιου συστήματος 5.1 Ακραξώνιο 5.2 Πείρος ακραξωνίου 5.3 Ρουλεμάν πείρων ακραξωνίων 5.4 Ρουλεμάν μουαγιέ 5.5 Τσιμούχες μουαγιέ 5.6 Ροδέλες 5.7 Ροδέλες μεταλλικές 5.8 Γλίστρες - κουζινέτα 5.9 Τάπες πηροδακτυλιών 5.10 Γρασσαδοράκια 5.11 Αλλαγή ακρόμπαρα μικρής - μεγάλης μπάρας 5.12 Έλεγχος - επισκευή μηχανισμού διεύθυνσης 5.13 Έλεγχος - επισκευή υδραυλικής αντλίας τιμονιού 5.14 Έλεγχος - αλλαγή μαρκούτσια πιέσεως 5.15 Επισκευή ατέρμονα Σύνολο Κατηγορίας 5 6. Επισκευή και συντήρηση αεροσυμπιεστών 6.1 Στρόφαλος 6.2 Ρουλεμάν 6.3 Ελατήρια κόφλερ, σετ 6.4 Δακτυλίδια 6.5 Μπιέλες 6.6 Σετ ελατήρια 6.7 Σετ φλάντζες 6.8 Σκάστρα κόφλερ 6.9 Σετ φλάντζες κόφλερ 6.10 Σετ ελατήρια κόφλερ 6.11 Βαλβίδα κόφλερ 6.12 Χιτώνιο κόφλερ 6.13 Φίλτρα Σύνολο Κατηγορίας 6 7. Επισκευή και συντήρηση διαφορικού 7.1 Επισκευή - αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεμάν 7.2 Επισκευή - αντικατάσταση μειωτήρων - ημιαξονίων 7.3 Φλάντζες τσιμούχες Σύνολο Κατηγορίας 7 8. Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων 8.1 Γενική επισκευή μίζας 8.2 Αλλαγή μίζας 8.3 Γενική επισκευή και έλεγχος δυναμό - αυτομάτου 8.4 Αλλαγή δυναμό 8.5 Έλεγχος και επισκευή φωτισμού 8.6 Αλλαγή φαναριών 8.7 Αντικατάσταση ρελε 8.8 Επισκευή γραμμής καλωδίων 8.9 Έλεγχος διαρροών 8.10 Αντικατάσταση αισθητήρων Σύνολο Κατηγορίας 8 ΣΕΛΙΔΑ 18 ΑΠΟ 27

19 9. Επισκευή και συντήρηση καμπίνας οχήματος 9.1 Αντικατάσταση αμορτισέρ κουβουκλίου 9.2 Αντικατάσταση μπουκάλας ανύψωσης 9.3 Έλεγχος - επισκευή - αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 9.4 Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καμπίνας 9.5 Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω μέρους καμπίνας 9.6 Αντικατάσταση πατώματος καμπίνας 9.7 Επισκευή συστήματος άρθρωσης καμπίνας στο σασί 9.8 Επισκευή καθισμάτων αέρος 9.9 Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά περίπτωση 9.10 Επισκευή μηχανισμού βάσης καθίσματος 9.11 Αντικατάσταση εμπρόσθιου υαλοπίνακα 9.12 Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 9.13 Επισκευή αρθρώσεων θυρών 9.14 Αντικατάσταση μηχανισμών ανύψωσης παραθύρων 9.15 Αντικατάσταση μηχανισμού ασφάλισης θυρών 9.16 Τσιμούχες στεγανοποίηση Σύνολο Κατηγορίας Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου 10.1 Επισκευή και συντήρηση ταχογράφου Σύνολο Κατηγορίας Επισκευή και συντήρηση συστήματος πέδησης 11.1 Έλεγχος δικτύου αέρος 11.2 Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 11.3 Έλεγχος - αλλαγή φυσούνες τροχών 11.4 Έλεγχος - αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 11.5 Έλεγχος - τορνάρισμα ταμπούρων 11.6 Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερμουίτ 11.7 Λίπανση - αντικατάσταση ρουλεμάν τροχών μουαγιέ 11.8 Τσιμούχες δαχτυλίδια 11.9 Αλλαγή τακάκια Αλλαγή δισκόπλακας Σύνολο Κατηγορίας Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής 12.1 Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευής (συμπληρώνεται το Παράρτημα 2) Σύνολο Κατηγορίας 12 ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΕΛΙΔΑ 19 ΑΠΟ 27

20 Β. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ έκπτωση στις τιμές του τιμοκαταλόγου γνήσιων ανταλλακτικών της επιχείρησής μου ή του αντιπροσώπου που σας καταθέτω σφραγισμένο σε ακέραιες μονάδες: ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:... % ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : %, / / 2015 (Τόπος και ημερομηνία) Ο Προσφέρων./ /2015 Ναύπακτος Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 20 ΑΠΟ 27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Αρ. Μελέτης: 17/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ Η Μ Ο Σ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Προϋπολογισµός.: 244.270,00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΙΤΛΟΣ: «Προµήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 28/5/213 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 16572 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 117 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην ανάδειξη αναδόχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες για τη φύλαξη της ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ. Το κτίριο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πόλη 30/03/12 ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΟΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρθρο Αρθ.Αν

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: 19.720,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γρηγόριος Κυριάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22510-55637 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 90/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Χαλκίδα 20/02/2014 Αριθ. Πρωτ: 15029 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ. 34 100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΛΗΡΟΦ.: ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/7/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3999/876 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η /Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : Ε.Ταγιάδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. μελέτης : 72/2014 Τίτλος Εργασίας: «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ISO» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 68770 /02-10 - 2012 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα