ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital (ETX Capital, εμείς ή εμάς), είναι Εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FCA) με τον αριθμό αναφοράς Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα που παρέχονται από εμάς έχουν υψηλά επίπεδα κινδύνου που μπορεί να τα καθιστά εντελώς ακατάλληλα για κάποιους επενδυτές. Η παρούσα Προειδοποίηση Κινδύνου παρέχεται σύμφωνα με τους κανόνες της FCA. Έχει ως σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κινδύνους που ενέχει η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών μας, ωστόσο δεν συνιστά έναν περιεκτικό οδηγό των εν λόγω κινδύνων. Σε κάθε περίπτωση, εσείς καθορίζετε αν οι αντίστοιχοι κίνδυνοι ανταποκρίνονται στην επενδυτική στρατηγική σας και τα όρια ανοχής κινδύνων που έχετε θέσει. Δεν θα πρέπει να συναλλάσσεστε με παράγωγα, παρά μόνο εάν κατανοείτε τη φύση του συμβολαίου που έχετε συνάψει και το βαθμό της έκθεσής σας στον κίνδυνο. Φροντίστε να κερδοσκοπείτε με χρήματα που έχετε την οικονομική ευχέρεια να χάσετε. Σε μια συναλλαγή ενδέχεται να χάσετε σύντομα ποσό που υπερβαίνει την αρχική σας κατάθεση για το άνοιγμα της συναλλαγής. Δεν παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές. Σε περίπτωση που δεν είστε σίγουροι για το αν η μορφή αυτή επενδύσεων είναι κατάλληλη για εσάς, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από εξουσιοδοτημένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Δεν είμαστε εξουσιοδοτημένοι να παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές οποιουδήποτε είδους και συνεπώς δεν θα σας δώσουμε τέτοιες συμβουλές. Παρόλα αυτά, από καιρού εις καιρό, μπορεί να σας παρέχουμε πραγματικές πληροφορίες σε σχέση με μια υποκείμενη αγορά για την οποία απευθύνατε ερώτηση. Παρόλο που τα μέσα παραγώγων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου, ορισμένες επενδύσεις δεν είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Το κάθε μέσο ενέχει διαφορετικά επίπεδα έκθεσης σε κίνδυνο και, όταν αποφασίζετε αν θα πραγματοποιήσετε συναλλαγές με αυτά τα μέσα, πρέπει να γνωρίζετε και να λάβετε σοβαρά υπόψη τα παρακάτω: 1 Συμβόλαια επί διαφορών (CFD) Τα συμβόλαια επί διαφορών μπορούν να συνδέονται με συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (future) τα οποία συνάπτονται για εμπορεύματα, δείκτες, μετοχές και ζεύγη νομισμάτων. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης, ο διακανονισμός αυτών των συμβολαίων μπορεί να γίνει μόνο με μετρητά. Η επένδυση σε CFD ενέχει κινδύνους παρόμοιους με την επένδυση σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης, τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζετε. Οι συναλλαγές σε CFD μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης ενδεχόμενη υποχρέωση (βλ. παράγραφο 12 παρακάτω). 1

2 2 Κυλιόμενο forex ή option νομισμάτων Η επένδυση σε κυλιόμενο forex ή σε option νομισμάτων ενέχει παρόμοιους κινδύνους με την επένδυση σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Οι συναλλαγές σε κυλιόμενο forex ή option νομισμάτων μπορεί να ενέχουν επίσης ενδεχόμενη υποχρέωση (βλ. παράγραφο 12 παρακάτω). Αν στο παρελθόν είχατε επιδιώξει μόνο συντηρητικές μορφές επενδύσεων, ίσως χρειαστεί να μελετήσετε τις συναλλαγές με νομίσματα διεξοδικότερα πριν να προβείτε σε ανάλογη επένδυση. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ο περιορισμένος κίνδυνος για την αγορά options σημαίνει ότι ενδέχεται να χάσετε ολόκληρη την επένδυση σε options σε περίπτωση που το option λήξει χωρίς αξία. Αν θέλετε να συνεχίσετε με την επένδυση, αποδέχεστε ότι τα κεφάλαια που έχετε δεσμεύσει είναι αποκλειστικά κεφάλαια κινδύνου και η ζημία από την επένδυση δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τον τρόπο ζωής σας ούτε να επηρεάσει το μελλοντικό συνταξιοδοτικό σας πρόγραμμα. Επιπλέον, κατανοείτε πλήρως τη φύση και τους κινδύνους των επενδύσεων σε νομίσματα και δεν πρόκειται να παραμελήσετε τις υποχρεώσεις σας απέναντι σε τρίτους, σε περίπτωση που υποστείτε επενδυτικές ζημίες. 3 Αγορές εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και ξένο συνάλλαγμα Οι ξένες αγορές ενέχουν διαφορετικούς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγαλύτερους κινδύνους από τις αγορές του ΗΒ, όπως είναι ο κίνδυνος πολιτικών ή δημοσιονομικών αλλαγών στην ξένη χώρα, που μπορεί να επηρεάσουν τους όρους κατάστασης, την εμπορευσιμότητα ή την τιμή ενός ξένου νομίσματος. Τα ενδεχόμενα κέρδη ή ζημίες από συναλλαγές σε ξένες αγορές ή με συμβόλαια σε ξένο νόμισμα θα επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε συναλλαγές ή διαθέτετε κεφάλαια στο λογαριασμό που διατηρείτε με εμάς σε νόμισμα διαφορετικό από το εθνικό/εγχώριο νόμισμα, εκτίθεστε σε κίνδυνο σε διαφορετικά νομίσματα. Η διαχείριση του εν λόγω κινδύνου αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη ενώ εμείς δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τις όποιες ζημίες ενδεχομένως υποστείτε ως αποτέλεσμα. Οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που πραγματοποιείτε δεν διεξάγονται στη διατραπεζική αγορά, ούτε σε χρηματιστήριο συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που υπόκειται σε ρύθμιση από οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή ως καθορισμένη αγορά συμβολαίων. 4 Δυαδικά δικαιώματα (options) Οι συναλλαγές σε δυαδικά options είναι άκρως κερδοσκοπικές, ενέχουν εξαιρετικό κίνδυνο ζημίας και δεν ενδείκνυνται για όλους τους επενδυτές. Ο διακανονισμός συναλλαγών με δυαδικά options γίνεται αποκλειστικά με μετρητά. Η ETX Capital θα παρέχει τις τιμές που θα χρησιμοποιηθούν για τις συναλλαγές και την αποτίμηση των δυαδικών options σύμφωνα με τις ισχύουσες πολιτικές και διαδικασίες συναλλαγών. Οι τιμές συναλλαγών που καθορίζονται για περιουσιακά στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο της ETX Capital είναι αντίστοιχες με τις τιμές πώλησης δυαδικών options που ισχύουν στο σημείο πώλησης. Ως εκ τούτου, οι τιμές μπορεί να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα επίπεδα των αγορών σε πραγματικό χρόνο κατά τη χρονική στιγμή που εκτελείται η πώληση του δυαδικού option. 5 Περιθώριο Στο πλαίσιο μιας συναλλαγής ενδέχεται να υποστείτε ζημίες μεγαλύτερες από το ποσό που καταθέσατε αρχικά σε εμάς για να ανοίξετε την εν λόγω συναλλαγή (το Περιθώριο). Οι ζημίες αγορών που υπερβαίνουν το Περιθώριο λαμβάνονται από το λογαριασμό σας. Ίσως κληθείτε να καταθέσετε ένα συμπληρωματικό Περιθώριο σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να διατηρηθεί η συναλλαγή σας. Θα επανεκτιμούμε συνεχώς την αξία των ανοικτών συναλλαγών σας στη διάρκεια κάθε 2

3 ημέρας συναλλαγών, ενώ τα κέρδη ή οι ζημίες θα εμφανίζονται αμέσως στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση ζημίας, ίσως χρειαστεί να καταθέσετε αμέσως συμπληρωματικά κεφάλαια στο λογαριασμό σας προκειμένου να διατηρήσετε ανοικτές τις συναλλαγές σας. Ενδέχεται επίσης να αλλάξουμε τις τιμές Περιθωρίου ή/και τις εθνικές απαιτήσεις συναλλαγών ανά πάσα στιγμή, γεγονός που μπορεί να επιφέρει επίσης αλλαγή στο Περιθώριο το οποίο πρέπει να διαθέτετε για μια συναλλαγή. Αν δεν έχετε επαρκές περιθώριο στο λογαριασμό σας, η συναλλαγή μπορεί να κλείσει με ζημία χωρίς να ερωτηθείτε σχετικά, ενώ θα φέρετε την υποχρέωση κάλυψης οποιουδήποτε ελλείμματος προκύψει. Οι συναλλαγές νομισμάτων με περιθώριο είναι ένα από τα είδη επένδυσης με τους μεγαλύτερους κινδύνους στις χρηματοπιστωτικές αγορές και ενδείκνυνται μόνο για έμπειρους ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες. Δεδομένης της πιθανότητας απώλειας ολόκληρης της επένδυσης, η κερδοσκοπία σε ξένα χρηματιστήρια θα πρέπει να διενεργείται με κεφάλαια κινδύνου των οποίων η απώλεια δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική ευμάρεια του ιδιώτη ή του θεσμικού πελάτη. 6 Συναλλαγές off-exchange (εκτός χρηματιστηρίου) Όταν συναλλάσσεστε με εμάς, εμπλέκεστε σε συναλλαγές off-exchange (που επίσης είναι γνωστές ως over-the-counter, ή OTC) με παράγωγα που δεν είναι μεταβιβάσιμα. Αυτό σημαίνει ότι εμπλέκεστε σε συναλλαγές κατευθείαν με εμάς και οι εν λόγω συναλλαγές πρέπει να διευθετηθούν με εμάς. Θα είμαστε ο αντισυμβαλλόμενός σας στις συναλλαγές, δηλαδή όταν πωλείτε, θα είμαστε ο αγοραστής και όταν αγοράζετε, θα είμαστε ο πωλητής. Δεν θα μπορείτε να πουλήσετε ή να μεταβιβάσετε τις συναλλαγές σας σε τρίτους. Τούτο μπορεί να ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο από την επένδυση σε χρηματοοικονομικό προϊόν που είναι μεταβιβάσιμο, ή με παράγωγο χρηματιστηρίου, επειδή η δυνατότητά σας να ανοίγετε ή να κλείνετε συναλλαγές και να αντισταθμίζετε θέσεις περιορίζεται σε ό,τι σας προσφέρουμε, καθώς δεν υπάρχει άλλη αγορά για αυτές τις συναλλαγές. Οι τιμές που αναφέρουμε δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα την ευρύτερη αγορά. Αν και αναμένουμε ότι αυτές οι τιμές θα σχετίζονται εύλογα με τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά χονδρικής, οι τιμές που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να διαφέρουν από τις τιμές που διατίθενται σε άλλους συμμετέχοντες στην αγορά χονδρικής. Συνεπώς, μπορεί να επιδείξουμε σημαντικό βαθμό διακριτικής ευχέρειας κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων περιθωρίου και τη συλλογή των κεφαλαίων περιθωρίου. Έχουμε το δικαίωμα να προσφέρουμε οποιαδήποτε τιμή επιθυμούμε καθώς και τιμές που προέρχονται από εξωτερικές πηγές ή που δεν καθορίζονται σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια. Μπορεί να καθορίζουμε τις τιμές μας προσφέροντας spread από τιμές τρίτων μερών, ωστόσο δεν έχουμε καμία υποχρέωση να κάνουμε ή να συνεχίσουμε να παρέχουμε αυτήν την προσφορά. Οι υποχρεώσεις μας όσον αφορά την προσφορά τιμών και αντιστάθμισης ή τη ρευστοποίηση συναλλαγών στο λογαριασμό σας, καθώς και την καταβολή πληρωμών σε εσάς, διέπονται αποκλειστικά και μόνο από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας. Οι τιμές που προσφέρουμε ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν ή να μην αντικατοπτρίζουν τις διαθέσιμες τιμές σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο, διατραπεζική αγορά ή άλλη αγορά ξένου συναλλάγματος. 7 Πλατφόρμες συναλλαγών της ETX Capital Οι πλατφόρμες συναλλαγών της ETX Capital δεν λειτουργούν ως ανταλλακτήριο. Πρόκειται για ηλεκτρονικές συνδέσεις που σας επιτρέπουν να συναλλάσσεστε μαζί μας. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση συναλλαγών με άλλα νομικά πρόσωπα ή με πελάτες. Η διαθεσιμότητα και η λειτουργία της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από τυχόν μη διαθεσιμότητα 3

4 της πλατφόρμας για οποιονδήποτε λόγο, διέπεται αποκλειστικά από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας. 8 Τα Όρια Απωλειών μπορεί να μην είναι εγγυημένα Με εξαίρεση την περίπτωση που έχουμε προσφέρει μια εγγυημένη εντολή περιορισμού ζημιών (stop loss) και έχετε καταβάλει το απαραίτητο ασφάλιστρο για τη συγκεκριμένη προστασία, η εντολή περιορισμού ζημιών (stop loss) που έχετε στη διάθεσή σας δεν είναι εγγυημένη. Η χρήση εντολών περιορισμού ζημιών που έχουν ως σκοπό τον περιορισμό των ζημιών σε συγκεκριμένα ποσά μπορεί να μην είναι πάντα εφικτές, επειδή οι συνθήκες της αγοράς ή οι τεχνολογικοί περιορισμοί μπορεί να καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση αυτών των εντολών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ζημία σας μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η Ολίσθηση (Slippage) (γνωστή και ως 'gapping') λαμβάνει χώρα όταν η αγορά κινείται πέρα από την τιμή στην οποία θέσατε την εντολή σας stop loss. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή η συγκεκριμένη υποκείμενη αγορά έχει καταστεί ασυνήθιστα ευμετάβλητη. Για παράδειγμα, η υποκείμενη αγορά μπορεί να σταμάτησε τις συναλλαγές σε ένα σημείο πάνω από την τιμή της εντολής σας stop loss και μετά από μια χρονική περίοδο μπορεί να ξαναρχίσει συναλλαγές σε μια τιμή κάτω από την τιμή της εντολής σας stop loss. Σε μια τέτοια περίπτωση θα κλείσουμε την ανοιχτή σας συναλλαγή στην επανέναρξη -ή όσο πιο σύντομα γίνεται από την επανέναρξησυναλλαγών στην υποκείμενη αγορά, δηλ. στην επόμενη διαθέσιμη τιμή. Επιπροσθέτως, οι αγορές μπορεί επίσης να είναι εξαιρετικά πολυάσχολες όταν η υποκείμενη αγορά καθίσταται ευμετάβλητη και, σύμφωνα με την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών μας, θα εκτελέσουμε εντολές με απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η εκτελεστεί η εντολή σας stop loss σε τιμή χαμηλότερη από την τιμή της εντολής σας stop loss σε μια ραγδαία πτωτική υποκείμενη αγορά. 9 Επίδοση Παρελθόντος Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι απαραιτήτως ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δεν μπορεί να γίνει η οποιαδήποτε δήλωση σε σχέση με τις μελλοντικές επιδόσεις. 10 Αναστολή συναλλαγών Κατά καιρούς, οι συνθήκες των αγορών και η λειτουργία κανόνων σε συγκεκριμένες αγορές (π.χ. η αναστολή συναλλαγών λόγω ευμεταβλητότητας, η έλλειψη ρευστότητας στην υποκείμενη αγορά) μπορεί να καταστήσουν τις συναλλαγές πιο ριψοκίνδυνες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει, σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις, σε αλλαγή του διακανονισμού ενός συμβολαίου. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το διακανονισμό για συμβόλαια που εκπνέουν σε δεδομένη ημερομηνία, αν οι συναλλαγές αναστέλλονται τη συγκεκριμένη ημερομηνία. 11 Leverage (μόχλευση) και gearing Η μόχλευση (Leverage) ή αλλιώς gearing, σας επιτρέπει να κάνετε συναλλαγές με συγκριτικά μικρή κατάθεση (επίσης γνωστό ως περιθώριο) σε σχέση με τη συνολική αξία του συμβολαίου. Παρόλα αυτά, αυτό σημαίνει ότι μια μικρή κίνηση στην υποκείμενη αγορά μπορεί να έχει δυσανάλογα δραματική επίπτωση στη συναλλαγή σας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ολόκληρου του ποσού περιθωρίου και να σας αφήσει υπεύθυνους για τις όποιες άλλες απώλειες προκάλεσε αυτή η θέση. Συνεπώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να τοποθετείτε μόνο χρήματα που έχετε τη δυνατότητα να χάσετε. 4

5 12 Συναλλαγές ενδεχόμενης υποχρέωσης Όταν μια συναλλαγή είναι στο περιθώριο, απαιτούμε από εσάς να κάνετε μια σειρά πληρωμές, έναντι της τιμής αγοράς, αντί να πληρώσετε άμεσα ολόκληρη την τιμή αγοράς. Ενδέχεται να χάσετε το σύνολο του περιθωρίου που έχετε καταθέσει για να δημιουργήσετε ή να διατηρήσετε μια θέση. Αν η αγορά κινηθεί αντίθετα από τις προβλέψεις σας, ίσως χρειαστεί να καταβάλετε ένα σημαντικό συμπληρωματικό περιθώριο σε σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να διατηρήσετε τη θέση σας. Ακόμη και αν μια συναλλαγή δεν είναι στο περιθώριο, μπορεί ακόμη να ενέχει την υποχρέωση για περαιτέρω πληρωμές σε συγκεκριμένες συνθήκες πέρα και πάνω από όποιο ποσό πληρώθηκε όταν συνήψατε το συμβόλαιο. Οι συναλλαγές ενδεχόμενης υποχρέωσης που δεν συναλλάσσονται σε -ή σύμφωνα με τους κανόνες- ενός αναγνωρισμένου ή εντεταλμένου ανταλλακτηρίου μπορεί να σας εκθέσουν σε σημαντικά μεγαλύτερους κινδύνους. 13 Ανοίγματα, προμήθειες και κόστος Πριν ξεκινήσετε να συναλλάσσεστε μαζί μας, πρέπει να λάβετε λεπτομέρειες για όλες τις προμήθειες και άλλες χρεώσεις που μπορεί να είστε υποχρεωμένοι να καλύψετε. Αν κάποιες χρεώσεις δεν εκφράζονται σε χρηματικούς όρους, θα πρέπει να λάβετε ξεκάθαρη επεξήγηση των χρεώσεων αυτών με χρηματικούς όρους. Στην περίπτωση των future, όπου η προμήθεια χρεώνεται ως ποσοστό, συνήθως θα είναι ως ποσοστό της συνολικής αξίας του συμβολαίου και όχι απλά ως ποσοστό της αρχικής σας πληρωμής. Ανάλογα με τη μορφή συναλλαγής που κάνετε και το πόσο χρόνο διαρκεί, μπορεί να απαιτήσουμε από εσάς να χρηματοδοτήσετε το κόστος. Επίσης, αν συναλλάσσεστε με νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα βάσης σας μπορεί να ζητήσουμε να μετατρέψετε τα ξένα νομίσματα στο νόμισμα βάσης σας. Το σύνολο του κόστους χρηματοδότησης και του κόστους ξένου συναλλάγματος μπορεί να ξεπεράσει τα κέρδη της συναλλαγής σας ή να αυξήσει τις απώλειές σας από μία συναλλαγή. 14 Φορολογικός κίνδυνος Αποδέχεστε τον κίνδυνο ότι οι συναλλαγές σας και τα όποια σχετικά κέρδη μπορεί να υπόκεινται σε φορολόγηση. Δεν ισχυριζόμαστε ούτε εγγυούμαστε ότι δεν θα υπάρχει φόρος ή φόρος χαρτοσήμου (εκτός του φόρου συναλλαγών). Θα είστε υπεύθυνοι για όλους τους φόρους και φόρους χαρτοσήμου σε σχέση με τις συναλλαγές σας. Η ETX Capital δεν παρέχει φορολογικές συμβουλές στους πελάτες και είστε υπεύθυνοι για τα δικά σας φορολογικά ζητήματα. 15 Τα χρήματά σας Αν είστε κατηγοριοποιημένος ως πελάτης λιανικής (όπως ορίζεται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας), θα διακρατούμε τα χρήματά σας σε διαχωρισμένο πελατειακό τραπεζικό λογαριασμό, ξεχωριστά από τα χρήματά μας. Παρόλα αυτά, πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό μπορεί να μην παρέχει απόλυτη προστασία (για παράδειγμα σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμών της τράπεζάς μας). Αν έχετε κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελματίας Πελάτης ή ως Επιλέξιμος Αντισυμβαλλόμενος (όπως ορίζεται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας), τα χρήματά σας δεν πρόκειται να διαχωριστούν από τα χρήματα που τηρούνται στους λογαριασμούς μας και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της διεξαγωγής των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας της εταιρείας μας, θα αναλάβετε το ρόλο του γενικού πιστωτή. 5

6 Επίσης εφιστούμε την προσοχή σας στην ενότητα "Τα Χρήματά σας" στους Όρους και Προϋποθέσεις μας. 16 Κίνδυνος σαββατοκύριακου Κατά το σαββατοκύριακο, όταν γενικά οι αγορές νομισμάτων, εμπορευμάτων και οι λοιπές αγορές είναι κλειστές για συναλλαγές, μπορεί να προκύψουν διάφορες καταστάσεις, εξελίξεις ή γεγονότα, με αποτέλεσμα οι αγορές να ανοίξουν σε σημαντικά διαφορετική τιμή από εκείνη που έκλεισαν το απόγευμα της Παρασκευής. Δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα ETX Capital για να υποβάλλετε ή να αλλάξετε εντολές στη διάρκεια του σαββατοκύριακου ή σε άλλες χρονικές στιγμές κατά τις οποίες οι αγορές είναι συνήθως κλειστές. Οι εντολές stop loss που έχουν αφεθεί για την προστασία ανοικτών θέσεων και κρατούνται το σαββατοκύριακο διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να εκτελεστούν σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από την καθορισμένη τιμή τους. 17 Πτώχευση Σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας ενδέχεται να προβούμε σε ρευστοποίηση ή κλείσιμο θέσεων χωρίς τη συναίνεσή σας. 18 Συστάσεις από τρίτα μέρη Μπορούμε να αποζημιώνουμε, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, οποιοδήποτε τρίτο μέρος το οποίο πρότεινε την εταιρεία μας σε εσάς για τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Τα εν λόγω τρίτα μέρη δεν είναι απαραίτητο και δεν υποχρεούνται να έχουν ειδικές γνώσεις στον τομέα των συναλλαγών, ενώ ενδέχεται να εμπίπτουν σε περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, ανάλογα με τη μέθοδο αποζημίωσής τους. Θα πρέπει να έχετε ερευνήσει διεξοδικά τον τρόπο αποζημίωσης ανάλογων προσώπων και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν εκχωρείτε άδεια σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα να συναλλάσσονται για λογαριασμό σας. Θα πρέπει να προβαίνετε σε συναλλαγές παραγώγων εφόσον είστε έτοιμοι να εκτεθείτε στον υψηλό βαθμό κινδύνου που ενέχουν και ιδιαιτέρως στους κινδύνους που περιγράφονται στην παρούσα Αναφορά Προειδοποίησης Κινδύνου. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο απώλειας των συνολικών ποσών που έχετε καταθέσει, καθώς επίσης για την καταβολή οποιωνδήποτε ζημιών, χρεώσεων (όπως τόκο) και λοιπών ποσών (όπως κόστος) με τα οποία επιβαρυνόμαστε κατά τη διαδικασία ανάκτησης πληρωμών από εσάς. 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου

Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Plus500CY Ltd. Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Κινδύνου Τα Συμβόλαια επί της Διαφοράς (CFD) ενδέχεται να θέσουν το κεφάλαιό σας σε κίνδυνο εάν χρησιμοποιηθούν με κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών 1. Εισαγωγή H Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital, (η ETX Capital, «εμείς») είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών 1. Εισαγωγή H Monecor (London) Limited, με το εμπορικό όνομα ETX Capital, (η ETX Capital, «εμείς») είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ TeleTrade - DJ Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων Μάιος 2012 Εισαγωγή Η Διεθνής Εταιρεία Συμβούλων TeleTrade- DJ (αποκαλούμενη στο εξής «Εταιρεία») είναι μία Επιχείρηση Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Περιθώριο (margin)

Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Οδηγός για το Περιθώριο (margin) Ορισμός του περιθωρίου: Οι συναλλαγές με περιθώριο σας επιτρέπουν να εκταμιεύετε ένα μικρό ποσοστό μόνο της αξίας της επένδυσης που θέλετε να κάνετε, αντί να χρειάζσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD)

Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Προειδοποιηση για τουσ επενδυτεσ 28/02/2013 Συμβάσεις επί διαφορών (CFD) Βασικά μηνύματα Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences «CFD») είναι σύνθετα προϊόντα και δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παραγώγων DEGIRO

Όροι Παραγώγων DEGIRO Όροι Παραγώγων EGIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Απλή Εκτέλεση... 3 Άρθρο 4. Εντολές... 4 Άρθρο 5. Θέσεις... 4 Άρθρο 6. Κίνδυνος και Αξία Εγγυήσεων... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs

Οδηγός συναλλαγών. Σε CFDs Οδηγός συναλλαγών Σε CFDs Περιεχόμενα Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs... 2 Κατάσταση Λογαριασμού... 2 Διαγράμματα... 2 Είδη Εντολών για τα CFDs... 2 ΣΤΟ DEMO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1 Οδηγός Συναλλαγών σε CFDs Καλώς ήλθατε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ερωτήσεις Κοκολιού Έλλη Α.Μ. 1207 Μ 093 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α) Η αγορά συναλλάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Plus500CY Ltd. Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η παρούσα Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών αποτελεί μέρος των Συμβάσεων των Πελατών, όπως ορίζονται στη Συμφωνία Χρήστη. 1. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. EurobankTrader

Οδηγός χρήσης. EurobankTrader Οδηγός χρήσης EurobankTrader Περιεχόμενα Δημιουργία Σελίδων (Προβολών)... 2 Αναζήτηση Συμβόλου & Λίστες Προβολής... 2 Συναλλαγές: καταχώρηση & τύποι εντολών... 2 Καταχώρηση σχετικών εντολών... 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός

Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός Saxo Bank A/S Cyprus Αγίας Φυλάξεως 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 3022 Λεμεσός ΤΗΛ: +357 250 21 121 ΦΑΞ: +357 250 21 120 Τηλέφωνο χωρίς χρέωση (Από Σταθερό) Κύπρος: 800 932 93 E mail: CyrpusDesk@SaxoBank.com Web

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός παραθύρου ταχείας συναλλαγής

Ανατομία ενός παραθύρου ταχείας συναλλαγής Ανατομία ενός παραθύρου ταχείας συναλλαγής Η επιλογή ταχείας συναλλαγής σάς προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο και διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση της εντολής σας. FOREX CFD FOREX Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος

Απόστολος Γ. Χριστόπουλος axristop@econ.uoa.gr Προπαρασκευαστικό μάθημα στο ΤΕΙ Πειραιά Θέμα: Παράγωγα Προϊόντα Παράγωγα προϊόντα Προθεσμιακές Συμφωνίες Συμφωνίες Ανταλλαγών Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Δικαιώματα Προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ Πιστωτής: Διεύθυνση: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Εισαγωγή Αν μια τράπεζα θέλει να μειώσει τις διακυμάνσεις των κερδών που προέρχονται από τις μεταβολές των επιτοκίων θα πρέπει να έχει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Κυριαζόπουλος Γεώργιος ΤΜΗΜΑ: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.1.2015 L 11/37 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/62 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες

Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες Βασικές Χρηματοοικονομικές έννοιες 1 Περιεχόμενα Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αγορές Χρήματος Χρηματοοικονομική Διοίκηση Μακροπρόθεσμο χρέος 2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Οι μονάδες οι οποίες έχουν τρέχουσες

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Πελατών CUSTOMER TERMS AND CONDITIONS

Όροι και Προϋποθέσεις Πελατών CUSTOMER TERMS AND CONDITIONS Όροι και Προϋποθέσεις Πελατών 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Στην παρούσα Συμφωνία οι όροι εμείς, εμάς δικό μας, και εμείς οι ίδιοι αναφέρονται στην Monecor (London) Limited ανά περίπτωση. Η Monecor (London) Limited

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό;

Οδηγός επενδύσεων. Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; Γιατί η ΕΑΚΑΑ εκδίδει τον παρόντα οδηγό; 19 Οκτωβρίου 2012 Οδηγός επενδύσεων Τι είναι η ΕΑΚΑΑ; ΕΑΚΑΑ σημαίνει Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Πρόκειται για ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έδρα της οποίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων

Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων 1. Εισαγωγή Εισαγωγή ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων Η διαπραγµάτευση των ικαιωµάτων επί Μετοχών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ξεκινά στις 7 Ιανουαρίου 2003. Τα ικαιώµατα επί

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 10/1/2017

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 10/1/2017 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 659,33 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,15%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 41,11 εκατ. εκ των οποίων 14,20 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Γενικά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρoνται από τη Atlantic Securities Ltd καλύπτουν µεγάλο φάσµα Χρηµατοοικονοµικών Μέσων. Κάθε τύπος χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/12/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 22/12/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 638,99 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 1,71%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 49,43 εκατ. εκ των οποίων 6,78 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύουμε τα χρήματά σας

Προστατεύουμε τα χρήματά σας Προστατεύουμε τα χρήματά σας Ένας οδηγός σχετικά με τον τρόπο που το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με το παρόν φυλλάδιο Το παρόν φυλλάδιο επεξηγεί

Διαβάστε περισσότερα

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3

* ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3 -- 981 -- * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.ΣΥ.Λ. Νο. 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 1999 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Λ.Σ.: 2497 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Ν.304 ΘΕΜΑ: Λογιστική Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα

Λογιστική ΙΙ. Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Λογιστική ΙΙ Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Ηρειώτης-Μπάλιος-Ναούμ 1 Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Τι είναι οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Πως αποτιμώνται νομισματικά και μη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Πελατών ETX CAPITAL

Όροι και Προϋποθέσεις Πελατών ETX CAPITAL ETX CAPITAL Όροι και Προϋποθέσεις Πελατών 31 Iανουαρίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 2 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ... 3 3 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΑΣ... 4 4 ΒΑΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 5 5 ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ... 6 6 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Πελατών

Όροι και Προϋποθέσεις Πελατών Όροι και Προϋποθέσεις Πελατών Iανουάριος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 2 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ... 3 3 Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΑΣ... 4 4 ΒΑΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ... 5 5 ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ... 6 6 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ... 9 7

Διαβάστε περισσότερα

26 Μαΐου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

26 Μαΐου 2010. Τμήμα Ανάλυσης FXGreece ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 26 Μαΐου 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ***Η αναφορά αυτή πρέπει να διαβαστεί απαραίτητα με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/294/19-2-2004 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Ύλη και διαδικασία εξετάσεων για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

Credit Risk Διάλεξη 4

Credit Risk Διάλεξη 4 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠΜΣ στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Credt Rsk Διάλεξη 4 Αντιστάθμιση πιστωτικού κινδύνου Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unp.gr http://web.xrh.unp.gr/faculty/anthropelos

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 23/5/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 639,48 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 2,76%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 141,48 εκατ. εκ των οποίων 15,75 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στo FX

Κέντρο Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στo FX Κέντρο Εκπαίδευσης Εισαγωγή στo FX Περιεχόμενα Η αγορά συναλλάγματος (FOREX)... 2 Τι διαμορφώνει τα ζεύγη ισοτιμιών;... 2 Ξεκινώντας... 2 Εξωτικά ζεύγη ισοτιμιών (Exotics)... 2 Crosses ισοτιμιών... 2 Συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015

Greek Finance Forum* 28/04/15. Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές. GFF Athens - London 28/04/2015 28/04/15 - Greek Finance Forum Καθημερινή Ανάλυση και Σχόλιο για τις αγορές Greek Finance Forum* Τα όσα αναγράφονται σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προτροπή για αγορά, πώληση ή/και διακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/5/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός Δείκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 27/5/2016 Γενικός Δείκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδος στο Χ.Α. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 645,40 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη 0,56%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 83,98 εκατ. εκ των οποίων 1,84 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ZULUTRADE

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ZULUTRADE ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ZULUTRADE ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι παρακάτω πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Για τις τελευταίες ενημερώσεις παρακαλούμε να μεταβαίνετε στην σελίδα http://el.zulutrade.com/ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ BRAND NAME ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ H Ύπαρξη ενός Ισχυρού Brand Name Αποτελεί Ικανή Συνθήκη Βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης στο τέλος του παρόντος εγγράφου. ΤΑΣΗ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ / ΘΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει εθνική ανάγκη διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και αποφυγής οποιωνδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ»

Α.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ Η ΕΤΕΣΕΠ στη πιο πάνω επιστολή της αναφέρει και τα εξής: «ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ» - 1025 - * ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Ε.Σ.Υ.Λ. * Νο. 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αθήνα, 11 Αυγούστου 2000 Αριθ.Πρωτ.: Λ.Σ. 2568 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ Νο 307 ΘΕΜΑ: Λογιστικός

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση Συναλλαγών Forex: Μάθετε Τα Γεγονότα!

Εκτέλεση Συναλλαγών Forex: Μάθετε Τα Γεγονότα! www.fxcm.gr 210-9690406/8 Εκτέλεση Συναλλαγών Forex: Μάθετε Τα Γεγονότα! ΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ NO DEALING DESK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 3 Πως η υπηρεσία No Dealing Desk (stp) της FXCM κερδίζει χρήματα; 3 Πως

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2016

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2/2/2016 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Άνοδο στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 557,16 µονάδες, σηµειώνοντας κέρδη 0,78%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 35,65 εκατ. εκ των οποίων 2,05 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα