ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2006) 349 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισαβόνας: Χρηµατοδότηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ Προσθήκη ευρωπαϊκής αξίας {SEC(2006) 841} {SEC (2006) 842} {SEC(2006) 856} EL EL

2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Εφαρµογή του κοινοτικού προγράµµατος της Λισαβόνας: Χρηµατοδότηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ Προσθήκη ευρωπαϊκής αξίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ EΕ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL 2 EL

3 1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ Η εταιρική σχέση για την ανάπτυξη και την απασχόληση είναι η ναυαρχίδα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επιτυχία της εξαρτάται από το κατά πόσο οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, δεδοµένου ότι ο ρόλος τους είναι ζωτικός για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, του ανταγωνισµού και της καινοτοµίας που οδηγούν στην αειφόρο οικονοµική µεγέθυνση και ανάπτυξη. Περαιτέρω, στα συµπεράσµατα του εαρινού Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του 2006 τονίζεται ότι µια πλήρως ολοκληρωµένη χρηµατοοικονοµική αγορά και µια επαρκής πρόσβαση σε χρηµατοδότηση είναι ζωτικά στοιχεία για την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η διαδικασία της Λισαβόνας προσφέρει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορεί να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση µέσω µεταρρυθµίσεων σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ. Η βελτίωση αυτή είναι αναγκαία παρά το γεγονός ότι ήδη, σε πολλά κράτη µέλη συναντώνται τα χαρακτηριστικά ενός διεθνοποιηµένου περιβάλλοντος για τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ. Στον πρόσφατα δηµοσιευµένο κατάλογο των 20 πρώτων κρατών στον κόσµο στην πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, τα µισά κράτη είναι µέλη της ΕΕ 1. Εποµένως, µία από τις κύριες προκλήσεις είναι η διάδοση των ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, η πολυµορφία των ευρωπαϊκών ΜΜΕ αποτελεί πλεονέκτηµα. Οι ΜΜΕ είναι διαφορετικές τόσο ως προς τη νοοτροπία της επιχείρησης, όσο και ως προς τους τρόπους µε τους οποίους καινοτοµούν. Μερικές παρέχουν τεχνολογία αιχµής, ενώ άλλες προσαρµόζουν σταδιακά τις διαδικασίες και τα προϊόντα ή αναπτύσσουν νέες στρατηγικές µάρκετινγκ. Άλλες πάλι δεν εφαρµόζουν σχεδόν καµία καινοτοµία, αλλά η κοινωνική τους συµβολή είναι απαραίτητη. Αυτή η πολυµορφία συνεπάγεται διαφορετικές ανάγκες χρηµατοδότησης για κάθε ΜΜΕ. ηµιουργεί, επίσης, δυνατότητες για τη βελτίωση των πολιτικών των κρατών µελών τα οποία αλληλοδιδάσκονται τις ορθές πρακτικές, έτσι ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση τόσο σε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου όσο και στη δανειακή χρηµατοδότηση. Η Ευρώπη πρέπει να προσπαθήσει να αυξήσει τη διαθεσιµότητα κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου για τις ΜΜΕ µε υψηλό αναπτυξιακό δυναµικό. Ύστερα από µια ισχυρή πτώση από τα 4,2 δισ. ευρώ το 2001 η οποία οφειλόταν στην κατάρρευση της τεχνολογικής «φούσκας», οι επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο στην Ευρώπη παρέµειναν στάσιµες στα 2 δισ. ευρώ περίπου. Μπορεί η αύξηση του αριθµού επενδύσεων σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο επέκτασης από το 2004 και µετά να είναι κάπως ενθαρρυντική, ωστόσο τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια φαίνεται να µην καταφέρνουν να παρέχουν µια δίοδο προς το επόµενο στάδιο για σηµαντικό αριθµό επιτυχηµένων επιχειρήσεων των οποίων η συνεχιζόµενη ανάπτυξη έχει τόσο µεγάλη σηµασία για την ΕΕ. Μια πρόσφατη έρευνα 2 έδειξε ότι το 14% των 23 εκατ. ΜΜΕ που είναι καταχωρισµένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται καλύτερη πρόσβαση στη δανειακή χρηµατοδότηση, καθώς ενδέχεται να εξακολουθήσουν να συναντούν δυσκολίες για δανειοληψία ή µικροπιστώσεις για το επόµενο σχέδιό τους. 1 2 Best Markets for Entrepreneurial Finance, Milken Institute, 2005 Capital Access Index, Oκτώβριος 2005 Έρευνα στο Flash Eυρωβαρόµετρο 174, Σεπτέµβριος 2005 EL 3 EL

4 Στην πλευρά της ζήτησης, πολλοί επιχειρηµατίες χρειάζονται καθοδήγηση σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των εναλλακτικών µορφών χρηµατοδότησης καθώς και σχετικά µε το βέλτιστο τρόπο παρουσίασης των επενδυτικών σχεδίων τους σε πιθανούς χρηµατοδότες. Τα προγράµµατα επενδυτικής ετοιµότητας πρέπει επίσης να αξιοποιήσουν τη βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική. Γενικά, η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει µια νοοτροπία στο πλαίσιο της οποίας επιχειρηµατίες και χρηµατοδότες από κοινού θα είναι πιο πρόθυµοι να αναλάβουν και να µοιραστούν τον κίνδυνο. Η επίλυση του προβλήµατος αυτού είναι ζωτική, επειδή οι ΜΜΕ είναι βασικές πηγές καινοτοµίας και δηµιουργίας θέσεων εργασίας, οι κινητήρες της ευρωπαϊκής οικονοµικής ανάπτυξης, των οποίων οι δραστηριότητες προωθούν τη διαρθρωτική αλλαγή και τη βελτίωση της ευηµερίας για το σύνολο της Ευρώπης. Συµπληρώνοντας την ανακοίνωση σχετικά µε τις σύγχρονες πολιτικές για τις ΜΜΕ, η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει ένα σύνολο ενεργειών σχετικά µε τη χρηµατοδότηση καινοτόµων ΜΜΕ. Αξιοποιεί το έργο της Επιτροπής για τη βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, για την ενίσχυση των επενδύσεων στον τοµέα της έρευνας και της εµπορικής αξιοποίησής της καθώς και προηγούµενες ανακοινώσεις σχετικά µε την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση. 2. ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Tο µέλλον της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη εξαρτάται από µια ολοκληρωµένη, ανοικτή και ανταγωνιστική χρηµατοοικονοµική αγορά που θα καλύπτει και τα κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου και, ιδίως, το µέρος των αγορών κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου που γενικά αναφέρεται ως επιχειρηµατικά κεφάλαια 3. Για τους επιχειρηµατίες που επιδιώκουν την οικονοµική ανάπτυξη η εξωτερική χρηµατοδότηση καθίσταται αναγκαία όταν έχουν εξαντληθεί τα αρχικά τους κεφάλαια. Καλά ενηµερωµένοι ιδιώτες επενδυτές έχουν καίρια σηµασία για την έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων, αλλά υπάρχει σοβαρή και µόνιµη έλλειψη επιχειρηµατικών αγγέλων και λοιπών αρχικών επενδυτών στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις των επιχειρηµατικών αγγέλων στην Ευρώπη εκτιµάται ότι ανέρχονται σε λιγότερο από το 10% των αντίστοιχων επενδύσεων στις Ηνωµένες Πολιτείες. Η απόφαση αρχικής επένδυσης βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην υποκειµενική εκτίµηση των προοπτικών του επιχειρηµατία. Η συσσωρευµένη εµπειρία είναι σηµαντική για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων, γεγονός που εξηγεί γιατί τα άτοµα µε επιτυχηµένο ιστορικό ως επιχειρηµατίες βρίσκονται συχνά στην καλύτερη θέση για να αξιολογήσουν και να υποστηρίξουν νέες ευκαιρίες. Τα άτοµα αυτά πρέπει να ενθαρρυνθούν να γίνουν επενδυτές - επιχειρηµατικοί άγγελοι. Η Ευρώπη διαθέτει πολύ λίγους επιχειρηµατικούς αγγέλους, όπως διαθέτει και πολύ λίγα ιδιωτικά ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων τα οποία επίσης επενδύουν στο προλειτουργικό στάδιο. 3 Risk capital markets cover informal investors (business angels), venture capital funds and growth stock markets. Για το πλήρες γλωσσάριο βλ. παράρτηµα II. EL 4 EL

5 Η έλλειψη αρχικών επενδυτών οφείλεται εν µέρει στη χαµηλή απόδοση η οποία δεν καθιστά ελκυστικές αυτές τις επενδύσεις. Η 10ετής απόδοση όσον αφορά τις γενικές επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων ανερχόταν σε 6,3% στην Ευρώπη σε σύγκριση µε το 26% στις Ηνωµένες Πολιτείες 4. Αυτά τα χαµηλά ποσοστά απόδοσης δεν µπορούν σαφώς να δηµιουργήσουν τα επίπεδα ιδιωτικής επένδυσης που χρειάζεται η Ευρώπη. Ωστόσο, η αδυναµία ανάπτυξης επενδύσεων στο προλειτουργικό στάδιο και στο στάδιο εκκίνησης ειδικότερα αποτρέπει τις νέες επιχειρήσεις από το να επιτύχουν ένα µέγεθος στο οποίο θα µπορούν να προσελκύσουν κεφάλαιο επέκτασης. Οι δυσκαµψίες στις αγορές προϊόντων και εργατικού δυναµικού µειώνουν τις αποδόσεις, ενώ τα κενά στην αλυσίδα χρηµατοδότησης εµποδίζουν πολλές επιχειρήσεις σε στάδιο εκκίνησης να επιτύχουν το δυναµικό ανάπτυξής τους. Η έλλειψη ιδιωτικών πηγών χρηµατοδότησης σε προλειτουργικά στάδια και σε στάδια εκκίνησης αντισταθµίζεται εν µέρει από δηµόσιους επενδυτές ή συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Τα χρηµατοδοτικά µέσα των προγραµµάτων της ΕΕ έχουν επίσης χρησιµοποιηθεί συχνά για τέτοιους σκοπούς και οι νέοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα συµβάλλουν στη στοχοθέτηση των κρατικών ενισχύσεων για τη γεφύρωση του κενού της αγοράς. Ωστόσο, η αποτελεσµατική δηµόσια επένδυση πρέπει να δηµιουργήσει συµπράξεις µε ιδιώτες επενδυτές και η έλλειψη ιδιωτών επενδυτών εµποδίζει πολλές επιχειρήσεις σε στάδιο εκκίνησης να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Τα κράτη µέλη καλούνται να δηµιουργήσουν κίνητρα για τους ιδιώτες επενδυτές που επιθυµούν να επενδύσουν σε επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης δηµόσιων πόρων για τη στοχοθέτηση της συνεπένδυσης µε επιχειρηµατικούς αγγέλους. Η Επιτροπή θα προσδιορίσει και θα διαδώσει τις ορθές πρακτικές που µπορούν να συµβάλουν στη βελτίωση των προϋποθέσεων για τις επενδύσεις των επιχειρηµατικών αγγέλων. 4 Αριθµοί στα τέλη του Οι αριθµοί αυτοί κρύβουν διαφορές ως προς τις µεθόδους και τα δεδοµένα, που όµως δεν µεταβάλλουν τα συµπεράσµατα σχετικά µε το χαµηλό ευρωπαϊκό αριθµό. Πηγές: «Venture Capital Returns Held Steady At Year-End 2004», NVCA , και «Pan-European survey of performance», EVCA EL 5 EL

6 Τριπλασιασµός επενδύσεων σε αρχικά στάδια επιχειρήσεων από ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων Το κενό στη χρηµατοδότηση των αρχικών σταδίων εµποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη των ΜΜΕ στην ΕΕ. Στις Ηνωµένες Πολιτείες οι επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων στα αρχικά στάδια ανέρχεται στο 0,04% περίπου του ΑΕΠ. Το επίπεδο αυτό έχουν ήδη επιτύχει ή υπερβεί η Σουηδία, η ανία και το Ηνωµένο Βασίλειο το Αν θέλει να το επιτύχει αυτό και η λοιπή ΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να επενδύσει 6 δισ. ευρώ περίπου το χρόνο. Αυτό το ποσό θα αντιστοιχούσε σε τριπλασιασµό των σηµερινών επιπέδων. Τα επίπεδα αυτά επιτεύχθηκαν πρόσκαιρα κατά το παρελθόν, η πρόκληση όµως είναι να τα επιτύχουµε σε µόνιµη βάση. Ορισµένες από τις επενδύσεις αυτές ενδέχεται να κρατούν το κλειδί για το µέλλον της Ευρώπης. Οι µεταρρυθµίσεις που σκιαγραφούνται στην παρούσα ανακοίνωση, όπως π.χ. η αφαίρεση των εµποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις και η αποδοτική χρήση πηγών χρηµατοδότησης θα βοηθήσουν στην επίτευξη του στόχου αυτού. Η σύγκριση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες αποκαλύπτει µεγάλο περιθώριο βελτίωσης, ιδίως στον τοµέα της τεχνολογίας. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, η συνολική επένδυση επιχειρηµατικών κεφαλαίων στην τεχνολογία είναι τετραπλάσια εκείνης της Ευρώπης. Περαιτέρω, η µέση επένδυση στην Ευρώπη ανέρχεται σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ στις Ηνωµένες Πολιτείες, περιορίζοντας το δυναµικό οικονοµικής ανάπτυξης 6. Για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσµια κλίµακα, η Ευρώπη χρειάζεται ουσιαστική αύξηση τόσο της χρηµατοδότησης από επιχειρηµατικά κεφάλαια όσο και της κλίµακας των επενδύσεων. Στην Ευρώπη, τα επιχειρηµατικά κεφάλαια φαίνεται να χρηµατοδοτούν έργα νωρίτερα και µε µικρότερα ποσά από ό,τι στις ΗΠΑ και, όπως έχει ήδη αναφερθεί ανωτέρω, παράγουν επίσης χαµηλότερες αποδόσεις 7. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να αντικατοπτρίζει εν µέρει το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι κεφαλαιούχοι, περισσότερο από ό,τι οι οµόλογοί τους των ΗΠΑ, χρηµατοδοτούν σχέδια πριν αυτά να είναι έτοιµα για τις εµπορικές πιέσεις που τα συνοδεύουν. Το γεγονός αυτό µπορεί να συνδέεται µε την έλλειψη κατάλληλων πηγών για επενδύσεις σε πολύ πρώιµα στάδια. Περαιτέρω προβλήµατα προκαλούνται από τον κατακερµατισµό της αγοράς. Κατά συνέπεια, πολλά κεφάλαια δεν µπορούν να καταστούν επαρκώς εξειδικευµένα και οι οµάδες διαχείρισής τους δεν µπορούν να αναπτύξουν την ειδική κλαδική εµπειρογνωµοσύνη που απαιτείται για επιτυχείς επενδύσεις. Το αποτέλεσµα είναι µια αγορά επιχειρηµατικών κεφαλαίων η οποία είναι πολύ λιγότερο αποδοτική από ό,τι στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι διαφορές µεταξύ των επιστροφών των κορυφαίων και των τελευταίων ευρωπαϊκών ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων είναι µεγάλες. Τα κορυφαία ταµεία µπορούν σταθερά να παρέχουν κατάλληλες αποδόσεις και να προσελκύουν ιδιώτες επενδυτές «Annual Survey of Pan-European Private Equity & Venture Capital Activity» Βλ. «Money for Growth: The η Εuropean Technology Investment Report 2005», PriceWaterhouseCoopers. «Profitability of venture capital investment in Europe and the United States», European Economy series of Economic Papers, αριθ EL 6 EL

7 Η Ευρώπη είναι επίσης απρόθυµη να αναλάβει κινδύνους και δεν διαθέτει πνεύµα οικονοµικής ανάπτυξης. Ούτε οι επιχειρήσεις ούτε τα ταµεία είναι αρκετά επιθετικά κατά την επιδίωξη ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, οι επαγγελµατίες διαχειριστές επιχειρηµατικών κεφαλαίων πρέπει να είναι σε θέση να διαθέτουν κεφάλαια και να επενδύουν διασυνοριακά χωρίς αυτό να επιφέρει δυσµενή φορολογική µεταχείριση ή εκτεταµένη νοµική γραφειοκρατία. Αυτό όµως δεν ισχύει ακόµη στην Ευρώπη. Μια βασική πτυχή κάθε επιτυχηµένης επένδυσης επιχειρηµατικών κεφαλαίων είναι η στρατηγική εξόδου το σηµείο στο οποίο ο επενδυτής επιχειρηµατικού κεφαλαίου µπορεί να µεταφέρει την επένδυσή του αλλού, απελευθερώνοντας κεφάλαια που θα ανακυκλωθούν σε νέες επιχειρήσεις. υστυχώς, η ευρωπαϊκή αγορά είναι επίσης αδύναµη σε αυτό το στάδιο. Απαιτείται ευκολότερη πρόσβαση σε ολοκληρη την ΕΕ σε αναπτυσσόµενα χρηµατιστήρια ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να καταχωρίζονται εύκολα και οι µετοχές να είναι αµέσως προσβάσιµες σε ποιοτικούς επενδυτές από ολόκληρη την ΕΕ. Αυτή η ευκολότερη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση µέσω χρηµατιστηρίων µπορεί να παράσχει ευκαιρίες για την επιβίωση των επιχειρήσεων που επιδιώκουν να διευρύνουν την κεφαλαιακή τους βάση µε ανταγωνιστικούς όρους. Η εισαγωγή τίτλων στο χρηµατιστήριο παρέχει µια φυσική οδό εξόδου για τους επενδυτές επιχειρηµατικών κεφαλαίων και δίνει οδηγίες αξιολόγησης για πωλήσεις σε άλλες εταιρείες. Παρόλο που εισαγωγή τίτλων στο χρηµατιστήριο στην Ευρώπη έχει αυξηθεί τελευταία, η δραστηριότητα στο πλαίσιο µιας εντονότερης νοοτροπίας επενδύσεων συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο θα ήταν σε υψηλότερο επίπεδο. Υπάρχουν εναλλακτικές ευκαιρίες καταχώρισης που δηµιουργούνται από τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια οι οποίες επιτρέπουν σε αναπτυσσόµενες εταιρείες να συγκεντρώσουν κεφάλαια. Ωστόσο, θα ωφελούσε σαφώς όλους τους συµµετέχοντες στην αγορά, εάν οι ανταλλαγές αυτές µπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω λειτουργώντας εκτός των συνόρων, παρέχοντας ρευστότητα και επιτυγχάνοντας την κρίσηµη µάζα για συµβουλευτικές υπηρεσίες. Το γεγονός είναι ότι χωρίς αγορές εξόδου µε ρευστότητα για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, µε µια κρίσηµη µάζα συµβουλευτικών υπηρεσιών γύρω τους, τα ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων θα αντιµετωπίζουν πάντα δυσκολίες. Η αδυναµία τους στραγγαλίζει την οικονοµική ανάπτυξη βασικών ΜΜΕ. Η Επιτροπή, τα κράτη µέλη και τα χρηµατιστήρια πρέπει συνεπώς να συνεργαστούν για να ελαφρύνουν τις διασυνοριακές λειτουργίες των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών, να αφαιρέσουν τα εµπόδια όσον αφορά τη χρήση ανταγωνιστικών συστηµάτων συµψηφισµού και διακανονισµού και να εφαρµόσουν κοινούς κανόνες εµπορίας. ιαφορετικά, οι αναµενόµενες αποδόσεις θα µειωθούν και οι ευκαιρίες οικονοµικής ανάπτυξης θα τεθούν σε κίνδυνο. Οι ελπιδοφόρες µικρές επιχειρήσεις δεν θα έχουν ευκαιρίες να αναπτυχθούν σε µεσαίου µεγέθους και µεγάλες επιχειρήσεις, µειώνοντας µε τον τρόπο αυτό το δυναµισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισαβόνας, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να συνεργαστούν µε τα λοιπά ενδιαφερόµενα µέρη ώστε να αλλάξουν το πρόσωπο των επενδύσεων των επιχειρηµατικών κεφαλαίων στην Ευρώπη. Η «ιάσκεψη Κορυφής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων 2005» στο Λονδίνο προσδιόρισε τους ακόλουθους βασικούς τοµείς δράσης: πρέπει να ενθαρρυνθεί η επένδυση των επιχειρηµατικών αγγέλων τα ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων πρέπει να καταστούν µεγαλύτερα και πιο επαγγελµατικά και πρέπει να συνεργαστούν στενά µε πηγές καινοτοµίας EL 7 EL

8 η Ευρώπη πρέπει να υπερβεί τον κατακερµατισµό της αγοράς επιχειρηµατικών κεφαλαίων η Ευρώπη χρειάζεται χρηµατιστήρια µε ρευστότητα προσανατολισµένα στην οικονοµική ανάπτυξη οι επιχειρηµατίες πρέπει να επιδιώκουν περισσότερο την οικονοµική ανάπτυξη και να είναι πιο έτοιµοι για επενδύσεις οι κυβερνήσεις πρέπει να ανταµείβουν την επιτυχία µε τις πολιτικές τους. Η ΕΕ πρέπει να δηµιουργήσει ένα περιβάλλον το οποίο, παρά την κυκλική φύση του κλάδου, επιτυγχάνει διατηρήσιµη ανάπτυξη στο επίπεδο της επένδυσης επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Για το λόγο αυτό απαιτείται ευνοϊκό κανονιστικό περιβάλλον για το σύνολο της αλυσίδας χρηµατοδότησης, από το διερευνητικό στάδιο έως την έξοδο του επενδυτή. Περαιτέρω, η δηµόσια παρέµβαση πρέπει να στοχεύσει στην οικοδόµηση της εµπορικής αγοράς. Η δηµόσια επένδυση για την αντιστάθµιση της αδυναµίας της αγοράς πρέπει κατά το δυνατόν να βρίσκεται σε κάποια απόσταση έτσι ώστε οι αποφάσεις επενδύσεων να λαµβάνονται µε µοναδικό γνώµονα την πειθαρχία της αγοράς και σε σύµπραξη µε τον ιδιωτικό τοµέα. Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχουν το στόχο αυτό. 3. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΕΙΑΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ Οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι εταιρείες αµοιβαίων εγγυήσεων διαθέτουν πείρα στη χρηµατοδότηση µεταγενέστερων σταδίων ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Το πλεονέκτηµα αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί για να εξασφαλιστεί η οικονοµική ανάπτυξη και απασχόληση. Οι νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες («Basel II») έχουν ενισχύσει την τάση να δίνεται από τις τράπεζες ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη για ενδελεχή εκτίµηση του κινδύνου όσον αφορά τους πελάτες τους. Το γεγονός αυτό έχει δηµιουργήσει ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ πρέπει να διατηρήσουν στενό διάλογο µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει το διάλογο αυτό. Ο ουσιαστικός ανταγωνισµός στις χρηµατοοικονοµικές αγορές βελτιώνει την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, χαµηλώνοντας το κόστος κεφαλαίου. Η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνες στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, εξετάζοντας κατά πόσον ο ανταγωνισµός λειτουργεί στις εν λόγω αγορές. Οι ενέργειες αυτές συµπληρώνουν τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής για άρση των κανονιστικών φραγµών από την ενιαία αγορά. Τα κράτη µέλη καλούνται να εφαρµόσουν ορθές πρακτικές κατά τη χρήση των εγγυήσεων για την υποστήριξη τραπεζικού δανεισµού σε πλήρη συµµόρφωση µε τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων στις ΕΕ. Ειδικότερα, οι εγγυήσεις πρέπει να χρησιµοποιούνται για να βοηθήσουν τις καινοτοµικές ΜΜΕ να χρηµατοδοτήσουν την έρευνα και την καινοτοµία (συµπεριλαµβανοµένης της οικολογικής καινοτοµίας) και για τις µεταβιβάσεις επιχειρήσεων. Οι εγγυήσεις δανείων µειώνουν τον κίνδυνο του τραπεζικού δανεισµού και οι µερικές, καλά στοχοθετηµένες δηµόσιες εγγυήσεις µπορούν να έχουν µεγάλο αντίκτυπο στο δανεισµό των ΜΜΕ. Οι εγγυήσεις µπορούν επίσης να είναι αντικυκλικές, συµβάλλοντας στη διατήρηση του όγκου δανειοδότησης των τραπεζών στην περίπτωση οικονοµικής κάµψης. Τα κράτη µέλη καλούνται επίσης να εξασφαλίσουν ότι η εθνική νοµοθεσία διευκολύνει την παροχή µικροχρηµατοδότησης (δάνεια µικρότερα των ευρώ). Τα δάνεια αυτά EL 8 EL

9 παρέχουν ένα σηµαντικό µέσο για να ενθαρρυνθεί η επιχειρηµατικότητα µέσω της αυτοαπασχόλησης και των πολύ µικρών επιχειρήσεων, ιδίως µεταξύ των γυναικών και των µειονοτήτων. Το µέσο αυτό ευνοεί όχι µόνον την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηµατικότητα αλλά και την κοινωνική ένταξη. Σε διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής τους, οι ΜΜΕ ενδέχεται να αντιµετωπίσουν ειδικές χρηµατοδοτικές ανάγκες, όπως π.χ. η ενίσχυση του ισολογισµού τους ή χρηµατοδότηση µεταβίβασης της επιχείρησης. Η ενδιάµεση χρηµατοδότηση (υβρίδια δανείων και ιδίων κεφαλαίων) παρέχει δυνατότητα για καινοτοµικές λύσεις σε αυτά τα προβλήµατα. Παραδείγµατος χάρη, τα ενδιάµεσα µέσα µπορούν να αποτρέψουν τη διάλυση της ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα είναι αποτελεσµατικά όσον αφορά τη χρηµατοδότηση της οικονοµικής ανάπτυξης µπορούν να συµβάλουν στην ικανοποίηση της ανάγκης για ισχυρότερους ισολογισµούς ώστε να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των τραπεζών στο νέο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον µπορούν επίσης να βοηθήσουν τη χρηµατοδότηση των µεταβιβάσεων επιχειρήσεων (αυτό καθίσταται ακόµη πιο σηµαντικό δεδοµένου ότι, µε το ρυθµό που συνταξιοδοτούνται οι επιχειρηµατίες, πάνω από ΜΜΕ κάθε χρόνο αναµένεται να αλλάξουν ιδιοκτησία 8 και πολλές µεταβιβάσεις απαιτούν χρηµατοδότηση που να είναι ελκυστική για όλους τους συµµετέχοντες). Τα κράτη µέλη πρέπει συνεπώς να ενθαρρύνουν την επέκταση της υβριδικής αγοράς, έχοντας υπόψη ότι αυτά δεν είναι δάνεια µε ευνοϊκούς όρους, ότι είναι σηµαντικό να αποφευχθεί ο παραγκωνισµός των ιδιωτικών χρηµατοδοτήσεων και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα κρατικά προγράµµατα είναι βιώσιµα και δεν προκαλούν στρεβλώσεις στην αγορά. Η Επιτροπή θα προσδιορίσει ορθές πρακτικές όσον αφορά τη χρήση υβριδικών µέσων. ιάλογος και υγιής κεφαλαιακή διάρθρωση Η κεφαλαιακή διάρθρωση που έχει υπερβολικό χρέος και πολύ µικρά ίδια κεφάλαια καθιστά τις επιχειρήσεις πιο επικίνδυνες και αποτελεί εµπόδιο στις επενδύσεις. Η φορολογία που ευνοεί το χρέος εις βάρος των παρακρατούµενων κερδών και των νέων ιδίων κεφαλαίων έχει αναγνωριστεί ως εµπόδιο για τη δηµιουργία ισχυρότερων ισολογισµών. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να εξετάσουν τις δυνατότητες για πιο ουδέτερη φορολόγηση των διαφόρων µορφών χρηµατοδότησης. Για να ενισχυθεί ο διάλογος µεταξύ τραπεζών και ΜΜΕ, το Στρογγυλό Τραπέζι της Επιτροπής παρέχει ευκαιρίες για συζήτηση και υιοθέτηση κοινών απόψεων. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν τέτοια φόρουµ σε εθνικό επίπεδο. 4. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ EΕ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ Τα κυριότερα µέσα της ΕΕ για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας και για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση είναι το «πρόγραµµαπλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία (ΠΑΚ)» και η πρωτοβουλία «κοινοί ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ µικρές έως µεσαίες επιχειρήσεις (JEREMIE)» των διαρθωτικών ταµείων. Το «έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο έρευνας» θα συµπεριλάβει µέτρα για να βοηθήσει τις ΜΜΕ να καλύψουν ορισµένες χρηµατοδοτικές ανάγκες που συνδέονται µε την έρευνα. 8 Τελική έκθεση της οµάδας εµπειρογνωµόνων για τη µεταβίβαση ΜΜΕ, Ιούλιος EL 9 EL

10 Το ΠΑΚ θα χορηγήσει περίπου ένα δισεκατοµµύριο ευρώ µέσω των χρηµατοδοτικών του µέσων, τα οποία αναµένεται ότι θα κινητοποιήσουν νέα κεφάλαια χρηµατοδότησης για τις ΜΜΕ ύψους περίπου 30 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Το νέο πρόγραµµα θα προσφέρει ευελιξία στις επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων, αφού παρέχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιούνται οι επενδύσεις αυτές για την υποστήριξη παράλληλων ταµείων (side-funds) συνδεόµενων µε επιχειρηµατικούς αγγέλους. Ταυτόχρονα, θα παράσχει υποστήριξη σε τράπεζες για τη συγκέντρωση και πώληση χαρτοφυλακίων δανείων ΜΜΕ, ώστε να ελευθερωθεί δανειοδοτική ικανότητα. Το ΠΑΚ θα υποστηρίξει την απορρόφηση περιβαλλοντικών τεχνολογιών, ιδίως συγχρηµατοδοτώντας ταµεία κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου που παρέχουν κεφάλαια σε εταιρείες οι οποίες επενδύουν στην οικολογική καινοτοµία. Θα παράσχει επίσης εγγυήσεις για τη δανειακή χρηµατοδότηση, την ενδιάµεση χρηµατοδότηση και τις µικροπιστώσεις προς ΜΜΕ. Συνολικά, ΜΜΕ αναµένεται να επωφεληθούν από αυτές τις διευκολύνσεις µεταξύ 2007 και Η πρωτοβουλία JEREMIE θα συνδυάσει επιδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µε δανειακό κεφάλαιο και άλλους χρηµατοδοτικούς πόρους για την υποστήριξη της σύστασης και της επέκτασης καινοτοµικών πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ. Θα υποστηρίξει επίσης τη µεταφορά τεχνολογίας και τους δεσµούς µεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων και θα βελτιώσει τη διαθεσιµότητα µικροπιστώσεων που απευθύνονται σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε εµπορικές πιστώσεις. Η χρηµατοδότηση από µέσα που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE µπορεί επίσης να συνδυαστεί µε µέτρα στήριξης επιχειρήσεων και µε µέτρα θεσµικής ανάπτυξης που χρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία. Tο «έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα ( ») θα υποστηρίξει βασικούς τοµείς έρευνας µε σκοπό την ενίσχυση του ευρωπαϊκού δυναµικού καινοτοµίας και ανταγωνιστικότητας. Ευκαιρίες στις ΜΜΕ προσφέρονται από τα προγράµµατα «Συνεργασία» και «Ικανότητες». Η «χρηµατοδοτική διευκόλυνση καταµερισµού του κινδύνου» θα παράσχει πρόσθετο όγκο και µεγαλύτερη ικανότητα ανάληψης κινδύνων στην κοινοτική δανειοδότηση για επενδύσεις στην έρευνα. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EΤΕ) κατά την εφαρµογή των χρηµατοδοτικών της µέσων και για τη χρησιµοποίηση της πρωτοβουλίας JEREMIE. Η ΕΤΕπ θα χορηγήσει, ιδίως, από το δικό της αποθεµατικό, εντολή επιχειρηµατικού κεφαλαίου ύψους ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ προς το ΕΤΕ µεταξύ 2007 και Για να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες, η Επιτροπή καλεί τα κράτη µέλη να αυξήσουν τη χρηµατοδότηση που διοχετεύεται σε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου κάνοντας αποτελεσµατική περιφερειακή χρήση της πρωτοβουλίας JEREMIE. Για να τονώσει τη χρηµατοδότηση κατά το διερευνητικό και το προλειτουργικό στάδιο (εκκίνησης) µιας επιχείρησης, η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης τη συνεργασία µεταξύ δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτούνται από την Επιτροπή, όπως η Europe INNOVA και η PRO-INNO Europe, και δικτύων όπως το Ευρωπαϊκό ίκτυο Αγγέλων Επιχειρήσεων (EBAN). Θα πρέπει να εφαρµοστούν όσο το δυνατόν ευρύτερα τα διδάγµατα ορθής πρακτικής, είτε προέρχονται από τα κράτη µέλη είτε από την Επιτροπή είτε από µη κυβερνητικές οργανώσεις. Σήµερα η Επιτροπή επανεξετάζει τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων για τα κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου ώστε να αυξηθεί η ευελιξία των κρατών µελών, συγκεκριµένα να EL 10 EL

11 υπάρχουν υψηλότερα κατώφλια και δυνατότητα συνέχισης των επενδύσεων (follow-on). Επιπλέον, κάνει µια ανασκόπηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτοµία καθώς και των κανόνων για την υποστήριξη νεαρών, καινοτοµικών επιχειρήσεων τόσο άµεσα όσο και µέσω υπηρεσιών στήριξης επιχειρήσεων. Σχετικά µε τα φορολογικά εµπόδια στις επιχειρηµατικές επενδύσεις, η Επιτροπή θα συγκαλέσει µια οµάδα εµπειρογνωµόνων για να εντοπίσουν περιπτώσεις διπλής φορολόγησης και να συσκεφτούν τρόπους υπέρβασής τους. Η Επιτροπή προσπαθεί επίσης να άρει τα φορολογικά εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν επενδύουν στο εξωτερικό. Για να διαµορφωθούν µακροπρόθεσµες πολιτικές σχετικά µε την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση απαιτείται πρώτα να αξιολογηθούν οι εφαρµοζόµενες πολιτικές µε βάση κάποια µετρήσιµα αποτελέσµατα. Η βελτίωση των δεδοµένων διευκολύνει την αξιολόγηση της κάθε πολιτικής και των αποτελεσµάτων της σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. Αυτό έχει βασική σηµασία για την επιλογή των καλύτερων προσεγγίσεων, την αποφυγή της γραφειοκρατίας, την καλλιέργεια σε µεγαλύτερο βαθµό της νοοτροπίας συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο και την αύξηση της κινητικότητας των περιουσιακών στοιχείων. Η Επιτροπή κατανοεί τη σηµασία που έχουν τα αξιόπιστα δεδοµένα σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ και η χρήση των δεδοµένων αυτών για την παρακολούθηση των επιπτώσεων του νέου χρηµατοδοτικού περιβάλλοντος στην πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση και, εποµένως, η εξασφάλιση συνέχειας στην παρούσα ανακοίνωση. Στήριξη από τα χρηµατοδοτικά µέσα της ΕΕ ένα παράδειγµα επιτυχίας Μια επιχείρηση µε επίκεντρο της δραστηριότητάς της τις έξυπνες κάρτες, η οποία ιδρύθηκε το 1991, έλαβε υποστήριξη από επιχειρηµατικούς αγγέλους το Όταν η επιχείρηση απογειώθηκε, έλαβε χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών κεφαλαίων το 1999 από ένα γνωστό ταµείο επιχειρηµατικών κεφαλαίων υποστηριζόµενο από τα κοινοτικά ταµεία. Το ταµείο επιχειρηµατικών κεφαλαίων πούλησε το µερίδιό του το εκέµβριο του 2004, συναλλαγή η οποία του απέδωσε πάνω από 18 φορές το κεφάλαιο που είχε επενδύσει αρχικά. Τα κεφάλαια που ελευθερώθηκαν µπορούσαν να επιστρέψουν στη δεξαµενή κεφαλαίων για περαιτέρω επενδύσεις. Η επιχείρηση είναι σήµερα κορυφαίος ανεξάρτητος προµηθευτής εξαρτηµάτων και τεχνολογίας στην αγορά ηµιαγωγών και συναλλάσσεται σε παγκόσµιο επίπεδο, προσφέροντας υπηρεσίες εφοδιαστικής. 5. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Παρόλο που σε πολλά κράτη µέλη ορισµένες πτυχές του χρηµατοδοτικού περιβάλλοντος χαρακτηρίζονται από ποιότητα, σε άλλα η πρόσβαση των ΜΜΕ στη δανειακή χρηµατοδότηση και στα επιχειρηµατικά κεφάλαια εξακολουθεί να είναι δύσκολη. Με βάση τις συγκεκριµένες προτάσεις που αναφέρονται παραπάνω, η αλληλοεκµάθηση πολιτικών (policy learning) είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο και θα βοηθήσει τα κράτη µέλη να βελτιώσουν τις επιδόσεις των χρηµατοδοτικών τους συστηµάτων. Οι µικροοικονοµικοί όροι, όπως οι δυσκαµψίες της αγοράς εργασίας, µπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των επενδύσεων. Η Επιτροπή, εποµένως, εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσµευση των EL 11 EL

12 κρατών µελών να εφαρµόσουν µεταρρυθµίσεις στα προγράµµατα εθνικών µεταρρυθµίσεων της Λισαβόνας. Οι ΜΜΕ έχουν να αντιµετωπίσουν ασαφή πτωχευτική νοµοθεσία, αργοκίνητα δικαιοδοτικά συστήµατα και αδύναµα δικαιώµατα πιστωτών. Τα κράτη µέλη καλούνται, εποµένως, να βελτιώσουν τα νοµικά τους συστήµατα και τις δικαστικές τους διαδικασίες που επηρεάζουν τις κεφαλαιαγορές και να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη µείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος των ΜΜΕ. Τα νέα κράτη µέλη, ιδίως, έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν γρήγορα τα χρηµατοδοτικά τους συστήµατα, υιοθετώντας συνολικά ορθές πρακτικές. Τα κράτη µέλη καλούνται να µελετήσουν συστήµατα που, όσον αφορά τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση, παρέχουν πλεονεκτήµατα για επιχειρηµατίες, εργαζοµένους και επενδυτές σε καινοτοµικές ΜΜΕ και συµβαδίζουν απόλυτα µε τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Ωστόσο, είναι σηµαντικό τα κίνητρα αυτά να είναι προσεκτικά σταθµισµένα ώστε να µην δηµιουργούν κατώφλια (όπως, ξαφνικά, την ανάγκη να πληρώνονται πολύ υψηλότερες κοινωνικές εισφορές) που δυσκολεύουν περισσότερο τις µικρές εταιρείες να αναπτυχθούν σε µεσαίες ή µεγάλες. Επειδή οι επενδύσεις, ιδίως η χρηµατοδότηση του επιχειρηµατικού κινδύνου, γίνονται για µεγάλες χρονικές περιόδους, τα κράτη µέλη θα πρέπει να αποσκοπούν σε σταθερές πολιτικές που να προσφέρουν ασφάλεια στους επενδυτές. Το γεγονός αυτό µειώνει την αποτελεσµατικότητα των βραχυπρόθεσµων µέτρων πολιτικής και υποστηρίζει τις µακροπρόθεσµες λύσεις. Τόσο τα κράτη µέλη όσο και ο τοµέας των επιχειρηµατικών κεφαλαίων θα πρέπει να προσπαθήσουν να αυξήσουν την ελκυστικότητα των επιχειρηµατικών κεφαλαίων ως ενός είδους τοποθέτησης για θεσµικούς επενδυτές. Οι επενδύσεις σε επιχειρηµατικά κεφάλαια που προµηνύονται δεόντως αποδοτικές µπορεί να ταιριάζουν στις µακροπρόθεσµες στρατηγικές των συνταξιοδοτικών ταµείων και των ασφαλιστικών εταιρειών. Τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να εµποδίζουν τους θεσµικούς επενδυτές να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους µε επενδύσεις σε επιχειρηµατικά κεφάλαια. Η ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της οδηγίας για τις επαγγελµατικές συντάξεις και ο «κανόνας του συνετού επενδυτή» αναµένεται να επιτρέψουν στα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά ταµεία να λάβουν µια επαγγελµατική απόφαση για το αν θα εκτεθούν στις επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Το στοιχείο αυτό και ο εντοπισµός των υπόλοιπων εµποδίων αναµένεται να βοηθήσουν στην αποκόµιση των οφελών της ενιαίας αγοράς. EL 12 EL

13 Eυκολότερες διασυνοριακές επενδύσεις σε επιχειρηµατικά κεφάλαια Σε µια ενιαία αγορά οι επαγγελµατίες διαχειριστές επιχειρηµατικών κεφαλαίων θα πρέπει να µπορούν να αντλούν κεφάλαια και να επενδύουν διασυνοριακά, χωρίς να υφίστανται δυσµενή φορολογική µεταχείριση ή να αντιµετωπίζουν βαρύ γραφειοκρατικό φόρτο. Αυτό δεν ισχύει σήµερα στην ΕΕ. Με 25 διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας, η άντληση επιχειρηµατικών κεφαλαίων και η διασυνοριακή επένδυσή τους είναι περίπλοκη και ακριβή. Ως αποτέλεσµα, οι ευρωπαϊκές αγορές επιχειρηµατικών κεφαλαίων είναι κερµατισµένες και χάνουν ευκαιρίες µεγέθυνσης. Χρειάζονται συγκεκριµένα και ρεαλιστικά βήµατα για να υπερπηδηθούν τα νοµικά, κανονιστικά και φορολογικά εµπόδια στο δρόµο των διασυνοριακών ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Οι προσπάθειες να τύχουν αναγνώρισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρηµατικά κεφάλαια που διέπονται από εθνικές ρυθµίσεις είχαν έως τώρα µικρή επιτυχία. Μια οµάδα εµπειρογνωµόνων του τοµέα θα υποβάλει προσεχώς έκθεση για τους νοµικούς και κανονιστικούς φραγµούς στην αποτελεσµατική, από την άποψη του κόστους, πρόσβαση στην αγορά για διαχειριστές ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Χρειάζεται η συστράτευση των κρατών µελών σε αυτό το ζήτηµα. Γι αυτό το σκοπό, η Επιτροπή θα καλέσει τους αντιπροσώπους των κρατών µελών να συζητήσουν τα επόµενα βήµατα. Από την πλευρά της ζήτησης, οι ευρωπαίοι επιχειρηµατίες συχνά δεν γνωρίζουν ή δεν νιώθουν τις ανησυχίες των επενδυτών. Αυτό τους εµποδίζει να παρουσιάσουν τα σχέδιά τους σε δυνητικούς επενδυτές µε αρκετά πειστικό τρόπο. Προγράµµατα επενδυτικής ετοιµότητας µε επαγγελµατική διαχείριση µπορούν να προετοιµάσουν τους επιχειρηµατίες, αφενός, να κατανοήσουν τα οφέλη και τους περιορισµούς των διάφορων µορφών χρηµατοδότησης και, αφετέρου, να παρουσιάσουν µε τον καλύτερο τρόπο τα σχέδιά τους. Τα κράτη µέλη καλούνται να εφαρµόσουν τέτοια προγράµµατα επενδυτικής ετοιµότητας, σε συνεργασία µε τοπικές οργανώσεις, όπως δίκτυα επενδυτών και συµβούλων µε εµπειρογνωσία που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ευρύτερα. Για να υποστηρίξει τα κράτη µέλη, η Επιτροπή θα οργανώσει ανταλλαγές εµπειριών, στρογγυλά τραπέζια µε αυτό το θέµα µεταξύ χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και ΜΜΕ, οµάδες εµπειρογνωµόνων για τη βέλτιστη πρακτική, εκθέσεις και µελέτες. Με αυτό τον τρόπο, θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ενιαία αγορά κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου. 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η βελτίωση της πρόσβασης στη δανειακή χρηµατοδότηση και στη χρηµατοδότηση µε συµµετοχές στο µετοχικές κεφάλαιο θα βοηθήσει όλες τις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Οι πολιτικές που παρουσιάζονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχουν µια σταθερή βάση γι αυτή τη βελτίωση, αφού οδηγούν στη δηµιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης και περισσότερης ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, εάν δεν διατίθεται χρηµατοδότηση για καινοτοµικές επιχειρήσεις που µεγαλώνουν, η ΕΕ δεν θα είναι σε θέση να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της σχετικά µε την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. EL 13 EL

14 Η εταιρική σχέση της Λισαβόνας προσφέρει ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο τα κράτη µέλη µπορούν να βελτιώσουν την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για τις ΜΜΕ, αν µη τι άλλο εντοπίζοντας και αξιοποιώντας ορθές πρακτικές. Η πρόκληση σήµερα είναι αυτό να γίνει πραγµατικότητα και η Επιτροπή θα παρακολουθήσει την πρόοδο που θα σηµειωθεί στη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ και θα παράσχει µια πρώτη έκθεση το 2009 που θα ενσωµατωθεί στις εκθέσεις σχετικά µε την πρόοδο όσον αφορά την ανανεωµένη στρατηγική της Λισαβόνας. Για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η Ευρώπη χρειάζεται τα εξής: 1. Περισσότερη ανάπτυξη µέσω επενδύσεων σε κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει: (1) Να καταβληθούν προσπάθειες για την επίτευξη µιας ενιαίας αγοράς επιχειρηµατικών κεφαλαίων που να επιτρέπει τις διασυνοριακές επενδύσεις χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες. (2) Να τονωθεί η συνεργασία των επενδυτών σε επενδύσεις προλειτουργικού σταδίου, µε ιδιαίτερη προσοχή στους επιχειρηµατικούς αγγέλους, µε τον εντοπισµό και τη διάδοση ορθών πρακτικών. (3) Να ευνοηθεί η άνοδος επαγγελµατικότερων ταµείων επιχειρηµατικών κεφαλαίων που πραγµατοποιούν µεγαλύτερες επενδύσεις, ακόµη και όταν χρησιµοποιούν κοινοτικά µέσα (µέσα ΠΑΚ, JEREMIE). Τα κοινοτικά θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη θα πρέπει να δηµιουργήσουν τους όρους που θα επιτρέψουν τον τριπλασιασµό, σε σταθερή και διαρκή βάση, των επενδύσεων επιχειρηµατικών κεφαλαίων σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε προλειτουργικό στάδιο και σε στάδιο εκκίνησης έως το Περισσότερη χρηµατοδότηση της καινοτοµίας από τις τράπεζες. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει: (4) Να διοργανωθεί ένα στρογγυλό τραπέζι µεταξύ τραπεζών και ΜΜΕ για την ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης και να προταθούν τρόποι για τη βελτίωση των προοπτικών για µακροπρόθεσµες τραπεζικές σχέσεις (5) Να χρησιµοποιηθούν τα κοινοτικά µέσα για την κινητοποίηση δανειοδοτικών προγραµµάτων που να απευθύνονται σε καινοτοµικές ΜΜΕ (6) Να προσκληθούν εµπειρογνώµονες για να αξιολογήσουν τα πλεονεκτήµατα των συστηµάτων φορολογικών ελαφρύνσεων για νεαρές καινοτοµικές επιχειρήσεις. 3. Καλύτερη διακυβέρνηση. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή προτείνει: (7) Να κληθούν οι ενδιαφερόµενοι να εφαρµόσουν ορθές πρακτικές όταν χρησιµοποιούν δηµόσιο χρήµα για επενδύσεις σε επιχειρηµατικά κεφάλαια (8) Να αναπτυχθούν εργαλεία και δείκτες για να αξιολογηθούν τα αποτελέσµατα των πολιτικών στη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη EL 14 EL

15 (9) Να προσδιοριστούν και να διαδοθούν ορθές πρακτικές σε προγράµµατα επενδυτικής ετοιµότητας. EL 15 EL

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι,

Ομιλία «Economist» 11/05/2015. Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία «Economist» 11/05/2015 Κυρίες και Κύριοι, Μετά από 6 χρόνια βαθιάς ύφεσης, το 2014, η Ελληνική οικονομία επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς, οι οποίοι μπορούν να ενισχυθούν. Παράλληλα, διαφαίνονται προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs»

Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» Σημεία Ομιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο Συνέδριο «GR FOR GROWTH FUNDING SMEs» 20 06 2014 «Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας έχει σταθεροποιηθεί. Η εμπιστοσύνη στις

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399)

ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) MEMO/11/819 Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 ηµιουργική Ευρώπη: Συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/11/1399) Τι είναι το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη»; Το πρόγραµµα «ηµιουργική Ευρώπη» θα υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητες για την περίοδο

Προτεραιότητες για την περίοδο Προτεραιότητες για την περίοδο 2014-2019 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα ελληνική πραγματική οικονομία Τι περιλαμβάνει ο συνολικός απολογισμός του 2010 και ποιο είναι το πρόγραμμα της ΕΤΕπ για το 2011; Το πρόσθετο πακέτο στήριξης της ΕΤΕπ, ανήλθε σε 61 δις κατά την τριετία 2008-2010, ποσό κατά 11 δις υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει τη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει τη EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.4.2009 COM(2009) 211 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει τη Σύσταση της Επιτροπής που συµπληρώνει τις συστάσεις 2004/913/EK και 2005/162/EK

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ένας βιώσιμος τρόπος για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ

Ένας βιώσιμος τρόπος για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ Ένας βιώσιμος τρόπος για την επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων της ΕΕ Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.6.2008 COM(2008) 394 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας

«Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας «Ανάπτυξη στην πράξη» Οι πολιτικές µας Ανάπτυξη: το εθνικό µας στοίχηµα Ανάσχεση της ύφεσης, τόνωση των επενδύσεων, ρευστότητα στην αγορά και στην πραγµατική οικονοµία για επανεκκίνηση στα τέλη του 2011

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009

Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 ελτίο τύπου 25 Φεβρουαρίου 2010 Marfin Popular Bank: Προκαταρκτικά οικονοµικά αποτελέσµατα για το έτος 2009 Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου που αναλογούν στους µετόχους διαµορφώθηκαν σε 30.0 εκατ. το δ τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

5188/17 ΣΠΚ/νικ 1 DGG 1A

5188/17 ΣΠΚ/νικ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5188/17 ECOFIN 11 UEM 6 SOC 7 EMPL 4 COMPET 10 ENV 20 EDUC 5 RECH 6 ENER 5 JAI 17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν ένα βιώσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ Αθήνα, 15 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ στην παρουσίαση του «Οδηγού Χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία, για Περιφέρειες, Δήμους, ΜΚΟ και Επιχειρήσεις».

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008

EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 EIB AT 50 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2008 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην εκδήλωση της

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις για τόνωση της ρευστότητας στις µµε Τι προτείνει η οµάδα εργασίας για τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συστάσεις για τόνωση της ρευστότητας στις µµε Τι προτείνει η οµάδα εργασίας για τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Συστάσεις για τόνωση της ρευστότητας στις µµε Τι προτείνει η οµάδα εργασίας για τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 Σειρά συστάσεων για την έναρξη παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0430/1. Τροπολογία. Bas Eickhout εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 8.1.2014 A7-0430/1 1 Παράγραφος -1 (νέα) -1. θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να δοθεί δηµόσια στήριξη για την ανάπτυξη της CCS στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας 8.1.2014 A7-0430/2 2 Παράγραφος 1 1. αναγνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΟΛΛΑΝ ΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΟΛΛΑΝ ΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΟΛΛΑΝ ΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ» παρουσίαση: κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά

«Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά «Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Πέμπτη 27/01/2011, Μέγαρο Καρατζά ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ «Σας καλωσορίζω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 25.10.2016 SWD(2016) 344 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ενηµερωτικό Σηµείωµα Αθήνα, 28/9/2010 Το ΥΠΑΑΝ και το Υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία και µε άλλα Υπουργεία, όπως το ΥΠΕΚΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής

προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής προχωρώντας με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής των ΕΔΕΤ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων;

Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Ποια είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων; Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Παρέχει χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε υγιή και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων:

Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: 6 ο Συνταξιοδοτικό Φόρουμ Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 Επενδύσεις & Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Ακινήτων: Τα οφέλη των έμμεσων επενδυτικών οχημάτων όπως REITs/ AIFs για τα Ταμεία Προνοίας Δρ. Γεώργιος Μούντης

Διαβάστε περισσότερα

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις

Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Μέσο: ΚΕΡΔΟΣ Ημ. Δημοσίευσης: 23 Ιουλίου 2014 Outsourcing: Ένας μηχανισμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις Κωνσταντίνος Ε. Καρύδης* Ο Peter Bendor-Samuel, στο βιβλίο του Turning Lead into Gold: The Demystification

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" Η ΕΣΕΕ ανακοίνωσε ότι οι 4 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, EUROCOMMERCE

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ 10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕ Όπως είδαµε στην Ενότητα 9, οι ΑΞΕ µπορούν να έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στις χώρες υποδοχής τους. Οι αναµενόµενες αυτές θετικές επιδράσεις τους οδηγούν συχνά στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΥ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ Τονίζει την ατοµικότητα και όχι την οµοιοµορφία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Αποτελούν ένα αποτελεσματικό όχημα για την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ProCredit Group event: Ιnternational B2B event ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 9.5.16. «Η επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Τι θα πρέπει να προσδοκούν οι: Πολύ Μικρές Μικρές Μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας από το ΕΤΕΑΝ κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο

Τι θα πρέπει να προσδοκούν οι: Πολύ Μικρές Μικρές Μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας από το ΕΤΕΑΝ κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο Κώστας Γαλιάτσος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕΑΝ Τι θα πρέπει να προσδοκούν οι: Πολύ Μικρές Μικρές Μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας από το ΕΤΕΑΝ κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 1 Θεσμικός ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Economic Policy Reforms Going for Growth Edition. Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006.

Economic Policy Reforms Going for Growth Edition. Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006. Economic Policy Reforms Going for Growth - 2006 Edition Summary in Greek Μεταρρυθµίσεις οικονοµικής πολιτικής Με στόχο την ανάπτυξη -Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Περίληψη Κατά τις δύο περασµένες δεκαετίες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση.

Θα ήθελα κατ αρχήν να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα διοργάνωση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Ομιλία προέδρου ΚΕΕ & ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, στο συνέδριο The Economist Intelligent Leaders Summit, με θέμα Oxygenating the future through digital strategy Αθήνα, 26 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Επιχειρήσεων Νικόλαος Καρανάσιος

Στρατηγική Επιχειρήσεων Νικόλαος Καρανάσιος Στρατηγική Επιχειρήσεων Νικόλαος Καρανάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επίκουρος Καθηγητής 04 Ευθύνη: Οι εμπλεκόμενοι Οι «παράγοντες» της οικονομίας Το Διοικητικό Συμβούλιο Οι Σύμβουλοι της Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2009 έως 30 ης Σεπτεμβρίου 2009 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009 Κέρδη προ φόρων, 160,32 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 2,00 εκ. ευρώ, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα