ΤΜΗΜΑ Α Μαρούσι, Αριθµ.Πρωτ. Βαθµ.Προτ Ταχ. /νση : Α. Παπανδρέου 37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ Α ----- Μαρούσι, 30-11 - 2012 Αριθµ.Πρωτ. Βαθµ.Προτ Ταχ. /νση : Α. Παπανδρέου 37"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αναρτητέα ΤΜΗΜΑ Α Μαρούσι, Αριθµ.Πρωτ. Βαθµ.Προτ Ταχ. /νση : Α. Παπανδρέου 37 Φ.1/Α/653/150826/ΙΒ Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Μ. Αδαµοπούλου Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Κατανοµή πιστώσεων Τακτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 του Υπουργείου Παιδείας και, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6Ε του ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου Λογιστικού κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010). 2) To Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/ ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Στρατηγικής ». 3) Το Ν. 4095/2012 (ΦΕΚ 226/Α/15/11/2012) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2013». 4) Την αριθµ. 2/72624/0020/ (ΦΕΚ 1790/Β/2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών. 5) Την αριθµ. πρωτ. 2/84353/ ΠΓΚ/ εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού του αναφερόµενου Υπουργείου, Αποφασίζουµε Την κατανοµή των προβλεπόµενων στον εγκεκριµένο τακτικό Προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και, Πολιτισµού και Αθλητισµού έτους 2013 ανώτατων δεσµευτικών ορίων δαπανών κατά µείζονα κατηγορία, στους επιµέρους Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων (ΚΑΕ) των ειδικών φορέων του αναφερόµενου Υπουργείου, σύµφωνα µε τον κάτωθι πίνακα:

2 0 110 Κεντρική υπηρεσία Κεντρική υπηρεσία Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) Κεντρική υπηρεσία Βασικός µισθός Κεντρική υπηρεσία Οικογενειακή παροχή Κεντρική υπηρεσία Επίδοµα θέσης ευθύνης Κεντρική υπηρεσία Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου µισθολογίου - βαθµολογίου Κεντρική υπηρεσία Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Κεντρική υπηρεσία Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών Κεντρική υπηρεσία Λοιπά ειδικά επιδόµατα Κεντρική υπηρεσία Βασικός µισθός Κεντρική υπηρεσία Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Κεντρική υπηρεσία Οικογενειακή παροχή Κεντρική υπηρεσία Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ Κεντρική υπηρεσία Ειδικό ερευνητικό επίδοµα Κεντρική υπηρεσία Αποζηµίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύµβαση εργασίας Κεντρική υπηρεσία Επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή Κεντρική υπηρεσία Λοιπές αποζηµιώσεις Κεντρική υπηρεσία Εισφορές στο ΙΚΑ Κεντρική υπηρεσία Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς Κεντρική υπηρεσία Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Κεντρική υπηρεσία Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Κεντρική υπηρεσία Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι..Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Κεντρική υπηρεσία Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι..Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) , Κεντρική υπηρεσία Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές (Τρέχουσες & Κεντρική υπηρεσία Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Κεντρική υπηρεσία Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Κεντρική υπηρεσία Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες Κεντρική υπηρεσία Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων Κεντρική υπηρεσία Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις Αποζηµίωση για απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου Κεντρική υπηρεσία υπαλλήλων που έχουν διατεθεί στα γραφεία βουλευτών Κεντρική υπηρεσία Αποζηµιωσεις υπαλλήλων που µετατασσονται σε προβληµατικες περιοχές Κεντρική υπηρεσία πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Κεντρική υπηρεσία Πρόσθετες παροχές (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) , Κεντρική υπηρεσία Πληρωµές για µετακινήσεις (Τρέχουσες & Κεντρική υπηρεσία Πληρωµές για µετακινήσεις Κεντρική υπηρεσία Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού (τακτικοί Ι..Α.Χ.) Κεντρική υπηρεσία Εξοδα µετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό Κεντρική υπηρεσία Εξοδα µετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα µόνιµου προσωπικού (τακτικών Ι..Α.Χ.) Κεντρική υπηρεσία Κεντρική υπηρεσία Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραµµατείς και οι Ειδικοί Γραµµατείς) Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραµµατείς και οι Ειδικοί Γραµµατείς) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΕΙ ΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΕ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Κεντρική υπηρεσία µετακινήσεις Κεντρική υπηρεσία Έξοδα για µετακίνηση προσωπικού

3 800, Κεντρική υπηρεσία Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Κεντρική υπηρεσία Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες Κεντρική υπηρεσία Λοιπές µισθώσεις Κεντρική υπηρεσία Ταχυδροµικά Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Κεντρική υπηρεσία (τέλη, µισθώµατα και δαπάνες εγκαταστάσεων) Κεντρική υπηρεσία απάνες κινητής τηλεφωνίας Κεντρική υπηρεσία Λοιπές µεταφορές Κεντρική υπηρεσία Υδρευση και άρδευση Κεντρική υπηρεσία Ηλεκτρική ενέργεια Κεντρική υπηρεσία Χρήση φυσικού αερίου Κεντρική υπηρεσία απάνες καθαριότητας Κεντρική υπηρεσία ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά Κεντρική υπηρεσία Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η προµήθεια χάρτου) Κεντρική υπηρεσία Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων Κεντρική υπηρεσία Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Κεντρική υπηρεσία Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισµού, ελλιµενισµού, αερολιµένων και λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων Κεντρική υπηρεσία Κεντρική υπηρεσία Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού Κεντρική υπηρεσία Αµοιβές φυσικών προσώπων Κεντρική υπηρεσία Αµοιβές νοµικών προσώπων Κεντρική υπηρεσία Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συµπεριλαµβάνονται φυσικά και νοµικά πρόσωπα) Κεντρική υπηρεσία Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Κεντρική υπηρεσία Αµοιβές για, µετ,επιµόρφωση Κεντρική υπηρεσία Λοιπές δαπάνες και ειδικές αµοιβές Κεντρική υπηρεσία λοιπές υπηρεσίες Κεντρική υπηρεσία Πληρωµή υποχρεώσεων από µισθώµατα Κεντρική υπηρεσία Πληρωµή υποχρεώσεων από µισθώµατα 7 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Κεντρική υπηρεσία (τέλη, µισθώµατα και δαπανες εγκαταστάσεων) Κεντρική υπηρεσία Λοιπές µεταφορές Κεντρική υπηρεσία απάνες ύδρευσης και άρδευσης Κεντρική υπηρεσία απάνες ηλεκτρικής ενέργειας Κεντρική υπηρεσία απάνες φυσικού αερίου Κεντρική υπηρεσία ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις Κεντρική υπηρεσία Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία Κεντρική υπηρεσία απάνες δηµοσίων σχέσεων Κεντρική υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Κεντρική υπηρεσία Λοιπές αµοιβές , Κεντρική υπηρεσία ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τρέχουσες & απλήρωτες Κεντρική υπηρεσία ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια ειδών καθαριότητας Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Κεντρική υπηρεσία Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού 2

4 Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες κοινοχρήστων Κεντρική υπηρεσία ιάφορες προµήθειες Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια χρωµάτων και λοιπών συναφών υλικών Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια χηµικών υλικών και αεραφρού Κεντρική υπηρεσία Λοιπές προµήθειες Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια επίπλων Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια συσκευών θέρµανσης και κλιµατισµού Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. µηχανών γραφείου Κεντρική υπηρεσία Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών Προµήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, µετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισµού Κεντρική υπηρεσία Κεντρική υπηρεσία Κεντρική υπηρεσία Κεντρική υπηρεσία Κεντρική υπηρεσία Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και µικροεξοπλισµού Προµήθεια υγειονοµικών, φαρµακευτικών και ορθοπεδικών ειδών κ.λπ. Πληρωµή υποχρεώσεων από προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εξοπλισµού Κεντρική υπηρεσία Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών Κεντρική υπηρεσία Λοιπές προµήθειες Κεντρική υπηρεσία Μηχανές και εξοπλισµός γραφείου Κεντρική υπηρεσία Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα , Κεντρική υπηρεσία ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & Κεντρική υπηρεσία ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Κεντρική υπηρεσία Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Κεντρική υπηρεσία Επιχορήγηση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής Κεντρική υπηρεσία Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστηµονικά ιδρύµατα Κεντρική υπηρεσία Επιχορήγηση σε λοιπούς αθλητικούς φορείς Κεντρική υπηρεσία Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων και οργανισµών Κεντρική υπηρεσία Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδροµές σε διεθνείς οργανισµούς και κοινότητες του εξωτερικού Κεντρική υπηρεσία Σε πολιτικούς και οικονοµικούς οργανισµούς Κεντρική υπηρεσία Σε επιστηµονικούς, πολιτιστικούς οργανισµούς και ιδρύµατα Κεντρική υπηρεσία Εισοδηµατικές ενισχύσεις και λοιπές µεταβιβάσεις Κεντρική υπηρεσία Κεντρική υπηρεσία Εισοδηµατική ενίσχυση οικογενειών µε τέκνα που σπουδάζουν µακριά του τόπου µόνιµης κατοικίας τους Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά Κεντρική υπηρεσία Επιχορήγηση εποπτευοµένων από το Υπουργείο Παιδείας, ιά Βίου και Φορέων για την καταβολή αµοιβών προσωπικού καθαριότητας µε σύµβαση µίσθωσης έργου Κεντρική υπηρεσία µεταβιβαστικές πληρωµές Κεντρική υπηρεσία Εισφορές και συνδροµές σε διεθνείς οργανισµούς , Κεντρική υπηρεσία ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Τρέχουσες & απλήρωτες Κεντρική υπηρεσία ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κεντρική υπηρεσία ιάφορες σύνθετες δαπάνες Κεντρική υπηρεσία απάνες και αµοιβές για την παραγωγή και εκτέλεση προγραµµάτων τηλεόρασης και ραδιοφωνίας

5 Κεντρική υπηρεσία απάνες αγοράς, ενοικίασης, παραγωγής, συντήρησης κινηµατογραφικών ταινιών και ταινιών µικρής διάρκειας καθώς επίσης και δαπάνες δανειστικής ταινιοθήκης Κεντρική υπηρεσία Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε Κεντρική υπηρεσία Κάθε είδους έξοδα µετακίνησης και διαµονής δηµοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συµµετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό Κεντρική υπηρεσία δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες Κεντρική υπηρεσία Λοιπές δαπάνες Κεντρική υπηρεσία απάνες µετακίνησης για συµµετοχή στις εργασίες κοινοτικών οργάνων Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Βασικός µισθός Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Οικογενειακή παροχή Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Επίδοµα θέσης ευθύνης Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Αποζηµίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύµβαση εργασίας Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Εισφορές στο ΙΚΑ Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Αποζηµίωση σπουδαστών δηµοσίων σχολών που Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία πραγµατοποιούν στις δηµόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελµα 500, Κεντρική υπηρεσία Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές (Τρέχουσες & Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία αποζηµιωσεις υπαλλήλων που µετατασσονται σε προβληµατικες Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Πρόσθετες παροχές (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία εισφορές ) 700, Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Πληρωµές για µετακινήσεις (Τρέχουσες & Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Πληρωµές για µετακινήσεις Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού (τακτικοί Ι..Α.Χ.) Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Εξοδα µετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία 800, Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Εξοδα µετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα µόνιµου προσωπικού (τακτικών Ι..Α.Χ.) Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Μισθώµατα κτιρίων Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα και δαπάνες εγκαταστάσεων) Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Υδρευση και άρδευση 7.000

6 Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Ηλεκτρική ενέργεια Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Αµοιβές νοµικών προσώπων Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συµπεριλαµβάνονται φυσικά και νοµικά πρόσωπα) λοιπές υπηρεσίες Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Πληρωµή υποχρεώσεων από µισθώµατα Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα και δαπανες εγκαταστάσεων) Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία απάνες ύδρευσης και άρδευσης Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία απάνες ηλεκτρικής ενέργειας Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Συντήρηση και επισκευή µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Αµοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Λοιπές αµοιβές , Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τρέχουσες & απλήρωτες Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία 2000, Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (επιστηµονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασµούς, λοιπά ιδρύµατα και οργανισµούς) Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Επιχορήγηση σε λοιπά επιστηµονικά και πνευµατικά ιδρύµατα Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Επιχορήγηση σε βιβλιοθήκες Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύµατα Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Επιχορηγήσεις, εισφορές και συνδροµές σε διεθνείς οργανισµούς και κοινότητες του εξωτερικού Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Σε λοιπούς διεθνείς οργανισµούς , Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Τρέχουσες & απλήρωτες ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία ιάφορες σύνθετες δαπάνες Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία απάνες λειτουργίας των ιστορικών αρχείων, εκτός δαπανών προσωπικού 1 δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες Βιβλιοθήκες και ιστορικά αρχεία απάνες ς, πολιτισµού και αθλητισµού Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.)

7 ΚΩ ΙΚΟΣ , , , Βασικός µισθός Οικογενειακή παροχή Λοιπά ειδικά επιδόµατα Βασικός µισθός Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Οικογενειακή παροχή Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ. Ειδικό ερευνητικό επίδοµα Λοιπά επιδόµατα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ. Εισφορές στο ΙΚΑ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές (Τρέχουσες & Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Πρόσθετες παροχές (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) Πληρωµές για µετακινήσεις (Τρέχουσες & Πληρωµές για µετακινήσεις Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού (τακτικοί Ι..Α.Χ.) Εξοδα µετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα µόνιµου προσωπικού (τακτικών Ι..Α.Χ.) Εξοδα µετάθεσης ή απόσπασης στο εξωτερικό Εξοδα µετακίνησης στο εξωτερικό όσων υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες του εξωτερικού µετακινήσεις Έξοδα για µετακίνηση προσωπικού Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες Μισθώµατα κτιρίων Λοιπές µεταφορές ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά Αµοιβές φυσικών προσώπων Λοιπές δαπάνες και ειδικές αµοιβές λοιπές υπηρεσίες Λοιπές µεταφορές Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία Αµοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων

8 ΚΩ ΙΚΟΣ 1000, , ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τρέχουσες & απλήρωτες ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού Προµήθεια επίπλων Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. µηχανών γραφείου Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (επιστηµονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασµούς, λοιπά ιδρύµατα και οργανισµούς) , , , , τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια Επιχορήγηση για κάθε είδους έξοδα λειτουργίας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισµούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Τρέχουσες & απλήρωτες ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ιάφορες σύνθετες δαπάνες απάνες λειτουργίας των υπηρεσιών εποπτείας των ελληνικών σχολείων της αλλοδαπής Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές (Τρέχουσες & Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων Αποζηµίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Πρόσθετες παροχές (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) Πληρωµές για µετακινήσεις (Τρέχουσες & Πληρωµές για µετακινήσεις Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού (τακτικοί Ι..Α.Χ.) Εξοδα µετακίνησης µαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν µετακινήσεις Έξοδα για µετακίνηση προσωπικού Έξοδα µετακίνησης µαθητών που εξετάζονται σε άλλο λύκειο από αυτό που φοιτούν Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες Λοιπές µισθώσεις

9 , τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια τριτοβάθµια Λοιπές µεταφορές ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η προµήθεια χάρτου) Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων λοιπές υπηρεσίες Λοιπές µεταφορές ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τρέχουσες & απλήρωτες ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ιάφορες προµήθειες Λοιπές προµήθειες Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού Προµήθεια επίπλων Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα τριτοβάθµια Πρωτοβάθµια Πρωτοβάθµια Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) Πρωτοβάθµια Βασικός µισθός Πρωτοβάθµια Οικογενειακή παροχή Πρωτοβάθµια Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου µισθολογίου - βαθµολογίου Πρωτοβάθµια Επίδοµα θέσεως ευθύνης και επίδοµα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ς Πρωτοβάθµια Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών Πρωτοβάθµια Αποζηµίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια Πρωτοβάθµια Αποζηµίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύµβαση εργασίας Πρωτοβάθµια Εισφορές στο ΙΚΑ Πρωτοβάθµια Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς Πρωτοβάθµια Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Πρωτοβάθµια Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Πρωτοβάθµια Aµοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµια Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών , Πρωτοβάθµια Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές (Τρέχουσες & Πρωτοβάθµια Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Πρωτοβάθµια Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων Πρωτοβάθµια Υπερωριακή αποζηµίωση εκπαιδευτικών (µόνιµων και αναπληρωτών) Πρωτοβάθµια Πρωτοβάθµια Πρωτοβάθµια Αµοιβές ωροµισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Πρόσθετες παροχές (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) Πρωτοβάθµια Αµοιβές ωροµισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου , Πρωτοβάθµια Πληρωµές για µετακινήσεις (Τρέχουσες & Πρωτοβάθµια Πληρωµές για µετακινήσεις

10 Πρωτοβάθµια Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού (τακτικοί Ι..Α.Χ.) Πρωτοβάθµια Εξοδα µετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό Πρωτοβάθµια Εξοδα µετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα µόνιµου προσωπικού (τακτικών Ι..Α.Χ.) Πρωτοβάθµια µετακινήσεις Πρωτοβάθµια Έξοδα για µετακίνηση προσωπικού 800, Πρωτοβάθµια Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες Πρωτοβάθµια Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες Πρωτοβάθµια ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά Πρωτοβάθµια Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η προµήθεια χάρτου) 1000, Πρωτοβάθµια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τρέχουσες & απλήρωτες Πρωτοβάθµια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Πρωτοβάθµια Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ Πρωτοβάθµια Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού Πρωτοβάθµια Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης Πρωτοβάθµια Προµήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας Πρωτοβάθµια Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού Πρωτοβάθµια Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού Πρωτοβάθµια προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Πρωτοβάθµια Μηχανήµατα-εργαλεία-µηχανολογικά όργανα , Πρωτοβάθµια ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & Πρωτοβάθµια ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Πρωτοβάθµια Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και 1.51 τουριστικούς οργανισµούς) Πρωτοβάθµια Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες , Πρωτοβάθµια ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Τρέχουσες & απλήρωτες Πρωτοβάθµια ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Πρωτοβάθµια ιάφορες σύνθετες δαπάνες Πρωτοβάθµια απάνες για το σχολικό αθλητισµό (αρθρ.63 ν.1566/85) Πρωτοβάθµια απάνες λειτουργίας των µαθητικών κατασκηνώσεων & φιλοξενίας Πρωτοβάθµια δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες Πρωτοβάθµια απάνες ς, πολιτισµού και αθλητισµού ευτεροβάθµια ευτεροβάθµια Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) ευτεροβάθµια Βασικός µισθός ευτεροβάθµια Οικογενειακή παροχή ευτεροβάθµια Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου µισθολογίου - βαθµολογίου ευτεροβάθµια Επίδοµα θέσεως ευθύνης και επίδοµα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ς ευτεροβάθµια Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών ευτεροβάθµια Αποζηµίωση υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια ευτεροβάθµια Αποζηµίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύµβαση εργασίας ευτεροβάθµια Εισφορές στο ΙΚΑ ευτεροβάθµια Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς ευτεροβάθµια Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%)

11 ευτεροβάθµια Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών ευτεροβάθµια Aµοιβές αναπληρωτών εκπαιδευτικών ευτεροβάθµια Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς αναπληρωτών εκπαιδευτικών , ευτεροβάθµια Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές (Τρέχουσες & ευτεροβάθµια Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές ευτεροβάθµια Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων ευτεροβάθµια Υπερωριακή αποζηµίωση εκπαιδευτικών (µόνιµων και αναπληρωτών) ευτεροβάθµια ευτεροβάθµια ευτεροβάθµια Αµοιβές ωροµισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Πρόσθετες παροχές (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) ευτεροβάθµια Αµοιβές ωροµισθίων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου 3 700, ευτεροβάθµια Πληρωµές για µετακινήσεις (Τρέχουσες & ευτεροβάθµια Πληρωµές για µετακινήσεις ευτεροβάθµια Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού (τακτικοί Ι..Α.Χ.) ευτεροβάθµια Εξοδα µετάθεσης ή απόσπασης στο εσωτερικό ευτεροβάθµια Εξοδα µετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα µόνιµου προσωπικού (τακτικών Ι..Α.Χ.) ευτεροβάθµια µετακινήσεις ευτεροβάθµια Έξοδα για µετακίνηση προσωπικού , ευτεροβάθµια Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες ευτεροβάθµια Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες ευτεροβάθµια Λοιπές µεταφορές ευτεροβάθµια Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η προµήθεια χάρτου) ευτεροβάθµια λοιπές υπηρεσίες ευτεροβάθµια Λοιπές µεταφορές 1000, ευτεροβάθµια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τρέχουσες & απλήρωτες ευτεροβάθµια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ευτεροβάθµια Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ ευτεροβάθµια Προµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων ευτεροβάθµια Προµήθεια ειδών διατροφής, ιµατισµού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης ευτεροβάθµια Προµήθεια ειδών άθλησης και ψυχαγωγίας ευτεροβάθµια Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού ευτεροβάθµια Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού ευτεροβάθµια προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού ευτεροβάθµια Μηχανήµατα-εργαλεία-µηχανολογικά όργανα , ευτεροβάθµια ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & ευτεροβάθµια ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ευτεροβάθµια Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς) ευτεροβάθµια Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες ευτεροβάθµια Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (επιστηµονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασµούς, λοιπά ιδρύµατα και οργανισµούς) ευτεροβάθµια Επιχορήγηση στη Σιβιτανίδειο Σχολή ευτεροβάθµια Επιχορήγηση σε λοιπές σχολές, ινστιτούτα και οργανισµούς εκπαιδευτικού χαρακτήρα

12 ευτεροβάθµια Επιχορήγηση σε εθνικά γυµναστήρια για δαπάνες λειτουργίας , ευτεροβάθµια ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Τρέχουσες & απλήρωτες ευτεροβάθµια ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ευτεροβάθµια ιάφορες σύνθετες δαπάνες ευτεροβάθµια απάνες για το σχολικό αθλητισµό (αρθρ.63 ν.1566/85) ευτεροβάθµια απάνες σχολικών εκδηλώσεων (ν.1566/85 αρθρ. 47 παρ.2 και 3) ευτεροβάθµια ευτεροβάθµια Κάθε είδους δαπάνες του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασµού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΕΛΙΓΕ) δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες κατηγορίες ευτεροβάθµια Λοιπές δαπάνες ευτεροβάθµια απάνες ς, πολιτισµού και αθλητισµού Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) Βασικός µισθός Οικογενειακή παροχή Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου µισθολογίου - βαθµολογίου Επίδοµα θέσεως ευθύνης και επίδοµα ειδικής απασχόλησης των στελεχών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας ς Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών Βασικός µισθός Οικογενειακή παροχή Εισφορές στο ΙΚΑ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι..Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι..Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) , , Μισθοδοσία αρχιερέων και ιεροκηρύκων Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές (Τρέχουσες & Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Υπερωριακή αποζηµίωση εκπαιδευτικών (µόνιµων και αναπληρωτών) πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Πρόσθετες παροχές (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές ) Πληρωµές για µετακινήσεις (Τρέχουσες & Πληρωµές για µετακινήσεις Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού (τακτικοί Ι..Α.Χ.) µετακινήσεις Έξοδα για µετακίνηση προσωπικού

13 800, , , Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες 7 7 Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 1 Υδρευση και άρδευση Ηλεκτρική ενέργεια Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισµού, ελλιµενισµού, αερολιµένων και λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τρέχουσες & απλήρωτες ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών Προµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών καθαριότητας Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες κοινοχρήστων ιάφορες προµήθειες Λοιπές προµήθειες Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµόσιου δικαίου (οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, γεωργικούς, βιοτεχνικούς, βιοµηχανικούς και τουριστικούς οργανισµούς) Επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές και σχολικές εφορείες Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (επιστηµονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασµούς, λοιπά ιδρύµατα και οργανισµούς) Επιχορήγηση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες Επιχορήγηση σε λοιπούς εκκλησιαστικούς οργανισµούς Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων και οργανισµών Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά Επιχορήγηση στον εκτός προϋπολογισµού λογαριασµό της ληψοδοσίας του δηµόσιου ταµείου "Κεφάλαιο προς πληρωµή µισθού εφηµεριακού κλήρου" για κάλυψη του ελλείµµατός του (α.ν. 536/1945)

14 0 240 Τεχνολογικός Τοµέας Τεχνολογικός Τοµέας Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) Τεχνολογικός Τοµέας Βασικός µισθός Τεχνολογικός Τοµέας Οικογενειακή παροχή Τεχνολογικός Τοµέας Επίδοµα θέσης ευθύνης Τεχνολογικός Τοµέας Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου µισθολογίου - βαθµολογίου Τεχνολογικός Τοµέας Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Τεχνολογικός Τοµέας Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών Τεχνολογικός Τοµέας Βασικός µισθός Τεχνολογικός Τοµέας Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Τεχνολογικός Τοµέας Οικογενειακή παροχή Τεχνολογικός Τοµέας Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής απασχόλησης Τεχνολογικός Τοµέας Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ Τεχνολογικός Τοµέας Ειδικό ερευνητικό επίδοµα Τεχνολογικός Τοµέας Λοιπά επιδόµατα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ Τεχνολογικός Τοµέας Λοιπές αποζηµιώσεις Τεχνολογικός Τοµέας Εισφορές στο ΙΚΑ Τεχνολογικός Τοµέας Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς Τεχνολογικός Τοµέας Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Τεχνολογικός Τοµέας Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Τεχνολογικός Τοµέας Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι..Ο.Χ.) γενικά 46 (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Τεχνολογικός Τοµέας Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι..Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) 500, Τεχνολογικός Τοµέας Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές (Τρέχουσες & Τεχνολογικός Τοµέας Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Τεχνολογικός Τοµέας Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων , Τεχνολογικός Τοµέας ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τρέχουσες & απλήρωτες Τεχνολογικός Τοµέας ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τεχνολογικός Τοµέας Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ Τεχνολογικός Τοµέας Προµήθεια επιστηµονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυµάτων Τεχνολογικός Τοµέας προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Τεχνολογικός Τοµέας Προµήθεια επιστηµονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυµάτων , Τεχνολογικός Τοµέας ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & Τεχνολογικός Τοµέας ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Τεχνολογικός Τοµέας Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (επιστηµονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασµούς, λοιπά ιδρύµατα και οργανισµούς) Τεχνολογικός Τοµέας Τεχνολογικός Τοµέας Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του τεχνολογικού τοµέα Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα για δαπάνες φοιτητικής µέριµνας Τεχνολογικός Τοµέας Επιχορήγηση στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Τεχνολογικός Τοµέας Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Τεχνολογικός Τοµέας Επιχορήγηση στο Ε.Ι.Ν Τεχνολογικός Τοµέας ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ Τεχνολογικός Τοµέας Χορηγούµενα δάνεια σε ευρώ- συνάλλαγµα Τεχνολογικός Τοµέας Χορηγούµενα δάνεια σε σπουδαστές Πανεπιστηµιακός Τοµέας

15 ΚΩ ΙΚΟΣ Πανεπιστηµιακός Τοµέας Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) Πανεπιστηµιακός Τοµέας Βασικός µισθός Πανεπιστηµιακός Τοµέας Οικογενειακή παροχή Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επίδοµα θέσης ευθύνης Πανεπιστηµιακός Τοµέας Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου µισθολογίου - βαθµολογίου Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών Πανεπιστηµιακός Τοµέας Βασικός µισθός Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Πανεπιστηµιακός Τοµέας Οικογενειακή παροχή Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστηµιακής απασχόλησης Πανεπιστηµιακός Τοµέας Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ Πανεπιστηµιακός Τοµέας Ειδικό ερευνητικό επίδοµα Πανεπιστηµιακός Τοµέας Λοιπά επιδόµατα, προσωπική διαφορά αποδοχών κ.λπ Πανεπιστηµιακός Τοµέας Λοιπές αποζηµιώσεις Πανεπιστηµιακός Τοµέας Εισφορές στο ΙΚΑ Πανεπιστηµιακός Τοµέας Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς Πανεπιστηµιακός Τοµέας Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Πανεπιστηµιακός Τοµέας Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 500, Πανεπιστηµιακός Τοµέας Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές (Τρέχουσες & Πανεπιστηµιακός Τοµέας Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Πανεπιστηµιακός Τοµέας Αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων , Πανεπιστηµιακός Τοµέας Πληρωµές για µετακινήσεις (Τρέχουσες & Πανεπιστηµιακός Τοµέας Πληρωµές για µετακινήσεις Πανεπιστηµιακός Τοµέας Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού (τακτικοί Ι..Α.Χ.) 1000, Πανεπιστηµιακός Τοµέας ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τρέχουσες & απλήρωτες Πανεπιστηµιακός Τοµέας ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Πανεπιστηµιακός Τοµέας Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ Πανεπιστηµιακός Τοµέας Προµήθεια επιστηµονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυµάτων Πανεπιστηµιακός Τοµέας προµήθειες αγαθών και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού Πανεπιστηµιακός Τοµέας Προµήθεια επιστηµονικών συγγραµµάτων και βοηθηµάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 2000, Πανεπιστηµιακός Τοµέας ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & Πανεπιστηµιακός Τοµέας ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επιδοτήσεις, οικονοµικές ενισχύσεις, κάλυψη ελλειµµάτων ειδικών διαχειρίσεων, ειδικών λογαριασµών κ.λπ Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επιδότηση επιτοκίων δανείων που χορηγούνται σε φοιτητές για µεταπτυχιακές σπουδές Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (επιστηµονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασµούς, λοιπά ιδρύµατα και οργανισµούς) Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επιχορήγηση σε λοιπά επιστηµονικά και πνευµατικά ιδρύµατα Πανεπιστηµιακός Τοµέας Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επιχορήγηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού τοµέα Επιχορήγηση σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα για δαπάνες φοιτητικής µέριµνας Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επιχορήγηση στο Ι.Κ.Υ Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταµεία και λογαριασµούς Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστηµονικά ιδρύµατα Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επιχορηγήσεις για αποδοχές προσωπικού γενικά.000

16 Πανεπιστηµιακός Τοµέας Επιχορήγηση στα Α.Ε.Ι. για δαπάνες µισθοδοσίας έκτακτου διδακτικού προσωπικού , Πανεπιστηµιακός Τοµέας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Τρέχουσες & απλήρωτες Πανεπιστηµιακός Τοµέας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Πανεπιστηµιακός Τοµέας ιάφορες σύνθετες δαπάνες Πανεπιστηµιακός Τοµέας απάνες λειτουργίας επιτροπής αθλητισµού τριτοβάθµιας ς Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) Βασικός µισθός Οικογενειακή παροχή Επίδοµα θέσης ευθύνης , , Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου µισθολογίου - βαθµολογίου Βασικός µισθός Επίδοµα χρόνου υπηρεσίας Οικογενειακή παροχή Πάγια αποζηµίωση για δηµιουργία και ενηµέρωση βιβλιοθήκης κ.λπ. 19 Ειδικό ερευνητικό επίδοµα Λοιπές αποζηµιώσεις Εισφορές στο ΙΚΑ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τρέχουσες & απλήρωτες ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & 7.34 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ 7.34

17 Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (επιστηµονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασµούς, λοιπά ιδρύµατα και οργανισµούς) Επιχορήγηση σε λοιπά επιστηµονικά και πνευµατικά ιδρύµατα Επιχορήγηση σε λοιπά ειδικά ταµεία και λογαριασµούς Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 34 Επιχορήγηση σε λοιπά ερευνητικά και επιστηµονικά ιδρύµατα 34 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α Αποδόσεις εσόδων που εισπράχτηκαν για τρίτους Απόδοση στην Ακαδηµία Αθηνών Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) Νέας Γενιάς Βασικός µισθός Νέας Γενιάς Οικογενειακή παροχή Νέας Γενιάς Επίδοµα θέσης ευθύνης Νέας Γενιάς Μισθολογικές διαφορές βάση ενιαίου µισθολογίου - βαθµολογίου Νέας Γενιάς Λοιπές αποζηµιώσεις Νέας Γενιάς Εισφορές στο ΙΚΑ Νέας Γενιάς Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς Νέας Γενιάς Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς Αµοιβές υπαλλήλων µε σχέση εργασίας Ι.. ορισµένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών Αµοιβές προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι..Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι..Ο.Χ.) γενικά (συµπεριλαµβάνεται και το εποχικό προσωπικό) , Νέας Γενιάς Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές (Τρέχουσες & Νέας Γενιάς Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Νέας Γενιάς Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Νέας Γενιάς Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες Νέας Γενιάς Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζηµιώσεις Νέας Γενιάς πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Πρόσθετες παροχές (περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές Νέας Γενιάς εισφορές ) 700, Νέας Γενιάς Πληρωµές για µετακινήσεις (Τρέχουσες & Νέας Γενιάς Πληρωµές για µετακινήσεις Νέας Γενιάς Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού (τακτικοί Ι..Α.Χ.)

18 Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς Εξοδα µετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα µόνιµου προσωπικού (τακτικών Ι..Α.Χ.) Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραµµατείς και οι Ειδικοί Γραµµατείς) Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραµµατείς και οι Ειδικοί Γραµµατείς) Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς µετακινήσεις Έξοδα για µετακίνηση προσωπικού 800, Νέας Γενιάς Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Νέας Γενιάς Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες Νέας Γενιάς Ταχυδροµικά Νέας Γενιάς Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα και δαπάνες εγκαταστάσεων) Νέας Γενιάς απάνες κινητής τηλεφωνίας Νέας Γενιάς Υδρευση και άρδευση Νέας Γενιάς Ηλεκτρική ενέργεια Νέας Γενιάς ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά Νέας Γενιάς Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η προµήθεια χάρτου) Νέας Γενιάς Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων Νέας Γενιάς Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισµού, ελλιµενισµού, αερολιµένων και λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά Νέας Γενιάς Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού Νέας Γενιάς Αµοιβές φυσικών προσώπων Νέας Γενιάς Αµοιβές νοµικών προσώπων Νέας Γενιάς Αµοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συµπεριλαµβάνονται φυσικά και νοµικά πρόσωπα) Νέας Γενιάς Λοιπές αµοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες Νέας Γενιάς λοιπές υπηρεσίες Νέας Γενιάς απάνες ηλεκτρικής ενέργειας Νέας Γενιάς απάνες καθαριότητας Νέας Γενιάς Εκδόσεις εκτυπώσεις και βιβλιοδεσία Νέας Γενιάς Αµοιβές και έξοδα φυσικών προσώπων Νέας Γενιάς Λοιπές αµοιβές 1000, Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τρέχουσες & απλήρωτες ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ. Προµήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών

19 Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς Προµήθεια βιβλίων, συγγραµµάτων, περιοδικών, εφηµερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων Προµήθεια υγειονοµικού, φαρµακευτικού υλικού και ειδών καθαριότητας Νέας Γενιάς Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Νέας Γενιάς Προµήθεια ειδών καθαριότητας Νέας Γενιάς Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Νέας Γενιάς Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού Νέας Γενιάς Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών Νέας Γενιάς Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών Νέας Γενιάς Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης και δαπάνες κοινοχρήστων Νέας Γενιάς ιάφορες προµήθειες Νέας Γενιάς Λοιπές προµήθειες Νέας Γενιάς Προµήθεια κεφαλαιακού εξοπλισµού Νέας Γενιάς Προµήθεια επίπλων Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς Προµήθεια γραφοµηχανών, µηχανηµάτων φωτοαντιγραφής κ.λπ. µηχανών γραφείου Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραµµάτων και λοιπών υλικών Προµήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, µετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισµού Νέας Γενιάς Προµήθεια κάθε είδους µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 2000, Νέας Γενιάς ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ (Τρέχουσες & Νέας Γενιάς ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ Νέας Γενιάς Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (επιστηµονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασµούς, λοιπά ιδρύµατα και οργανισµούς) Νέας Γενιάς Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύµατα Νέας Γενιάς Επιχορηγήσεις σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Νέας Γενιάς Επιχορήγηση σε λοιπά πολιτιστικά ιδρύµατα , Νέας Γενιάς Νέας Γενιάς ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (Τρέχουσες & απλήρωτες ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Νέας Γενιάς ιάφορες σύνθετες δαπάνες Νέας Γενιάς απάνες υποχρεώσεων απο διεθνείς διµερείς συµφωνίες Νέας Γενιάς ιάφορες σύνθετες δαπάνες Νέας Γενιάς απάνες συνθέτου περιεχοµένου που δεν κατονοµάζονται ειδικά Νέας Γενιάς Προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε Νέας Γενιάς Κάθε είδους έξοδα µετακίνησης και διαµονής δηµοσίων εν γένει υπαλλήλων κ.λπ. προσώπων για συµµετοχή τους στις εργασίες κοινοτικών οργάνων στο εξωτερικό 15.94

20 , , Αµοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι..Α.Χ.) Βασικός µισθός Οικογενειακή παροχή Επίδοµα θέσης ευθύνης Επίδοµα προβληµατικών και παραµεθορίων περιοχών Εισφορές στο ΙΚΑ Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς Εργοδοτική εισφορά υπέρ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (5,10%) Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές (Τρέχουσες & Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές ώρες Πληρωµές για µετακινήσεις (Τρέχουσες & Πληρωµές για µετακινήσεις Εξοδα µετακίνησης στο εσωτερικό µόνιµου προσωπικού (τακτικοί Ι..Α.Χ.) Εξοδα µετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα µόνιµου προσωπικού (τακτικών Ι..Α.Χ.) Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραµµατείς και οι Ειδικοί Γραµµατείς) Εξοδα µετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (περιλαµβάνονται ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, τα µέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν.Γραµµατείς και οι Ειδικοί Γραµµατείς) , Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες (Τρέχουσες & Πληρωµές για λοιπές υπηρεσίες Ταχυδροµικά Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, µισθώµατα και δαπάνες εγκαταστάσεων) 2 απάνες κινητής τηλεφωνίας Λοιπές µεταφορές Υδρευση και άρδευση Ηλεκτρική ενέργεια ιαφηµίσεις και δηµοσιεύσεις γενικά Εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (περιλαµβάνεται και η προµήθεια χάρτου) Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων Κάθε είδους δαπάνες δηµοσίων σχέσεων Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισµού, ελλιµενισµού, αερολιµένων και λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς γενικά Αµοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού Αµοιβές φυσικών προσώπων

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/30-3-2010 και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Το προβλεπόµενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/30-3-2010 και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, Ηράκλειο Ταχ. Κώδικας : 71202 Πληρ. Αλ. Χοχλιδάκη, Όλγα Σηφάκη Τηλ. : 2813-404546, 2813-404504 Fax : 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

(05.02.2010) Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

(05.02.2010) Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Καρπενήσι 02-04-2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεχίζεται η διαδικασία της διαβούλευσης για το σχεδιασµό της νέας Προγραµµατικής περιόδου2014 2020, στην Ευρυτανία. Οµιλία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ

ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 1 2 Πίνακας περιεχοµένων ΜΕΡΟΣ Α : «ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... 5 Βασικές Αρχές του Κανονισµού Καθαριότητας ήµου Αλιάρτου - Θεσπιέων... 5 Στόχοι του κανονισµού... 5 Νοµικό Πλαίσιο... 7 ΜΕΡΟΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Κοινωφελής ηµοτική Επιχείρηση ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Μιχαηλίδου Ναταλία Τηλ: 2310 726668 Email: dekpam@otenet.gr depkaa@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης

Οµιλητής: Κ. Μίχος Συντελεστές:. Μπάτζιος,. άβαρης 1 η Επιστηµονική συνάντηση για τις Τοπικές Ποικιλίες στην Ελλάδα Πολλαπλασιαστικό υλικό τοπικών ποικιλιών: Υφιστάµενη κατάσταση και προοπτικές για την επίσηµη καταγραφή, παραγωγή και εµπορία τους Οµιλητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 27/07/2015 Α.Π.: οικ. 1329 ΠΡΟΣ : (Ως Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14 / 10 / 2015 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 138.737 ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 71202 ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ»

Επιµορφωτικό Πρόγραµµα Ο.ΜΕ.. 21 22 Ιανουαρίου 2006 Ν Α Υ Π Λ Ι Ο «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΛΟΓΟΥ» ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Επιµορφωτικό Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ. ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της 25/2014 απόφασης του Μονοµελούς

Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ. ΘΕΜΑ : Ορισµός δικαστικού επιµελητή για την επίδοση της 25/2014 απόφασης του Μονοµελούς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Α Α: ΒΙΗΦΩΕ5-5ΑΣ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς την 3 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ NATURA2000

ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ NATURA2000 ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ & ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΣΗ ΙΚΤΥΟΥ NATURA2000 Μόσχος Βογιατζής /ντής ασικών Χαρτών & Φυσικού Περιβάλλοντος Τηλ.: 2310 370524 E-mail: mvogiatz@ktimatologio.gr ΦΟΡΕΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28 / 5 / 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Κορδελιού-Ευόσµου Εύοσµος 12/10/201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΡ ΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Ανάπτυξης και ιαχείρισης Ανθρώπινου υναµικού Ταχ. /νση: Π. Μελά 24, 6224 Εύοσµος Τηλ: 2313-302.100

Διαβάστε περισσότερα

Άνω Άκρο (ΙΙ) Ι. Γενικά

Άνω Άκρο (ΙΙ) Ι. Γενικά Άνω Άκρο (ΙΙ) Ι. Γενικά Α. Πήχης Ο πήσης (αντιβράχιο) Εκτείνεται από τον αγκώνα ως τον καρπό Ο σκελετός του αποτελείται από 2 οστά την κερκίδα & την ωλένη Μεταξύ των οστών αυτών εκτείνεται ο µεσόστεος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 244/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, -2/5/2012- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6102 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕYE ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Β6 Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2015. Αριθμός Απόφασης 275/2015 Θέμα 13 ο : Τροποποίηση της σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 12 / 11-06-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 445 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση µελέτης παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου. Ν.3852/10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου. Ν.3852/10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 379/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 6 Ο: Έκτακτες δαπάνες πάγιας προκαταβολής Κ Ξηροποτάµου.

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρµογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθµού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιηµένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγµατικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου Τίτλος: «Ας µιλήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ. Ευκαιρία για την ελληνική γεωργία ; Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ. Ευκαιρία για την ελληνική γεωργία ; Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑ Ευκαιρία για την ελληνική γεωργία ; Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ιηµερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος 2006 Βιοκαύσιµα: η σκοπιµότητα Επιτακτική ανάγκη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Φεβρουαρίου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ανάθεσης του έργου «ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ» στην Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Ανάθεσης του έργου «ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ» στην Π.Ε. Ζακύνθου για το έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ Τ.Κ. 29100 ZAKYNΘΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α. ΝΟΜΟΙ 1. Ν. 679/77 (Α 245) «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». Περιλαμβάνονται διατάξεις για τη σύσταση των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµός-Α/Α Συστήµατος : 13142 Αναρτητέα στο µητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαµάτα, 15 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Άρθρο 4 Κοινοί διαδικαστικοί κανόνες ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ε- νηµέρωσης σχετικά µε την ανταλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 30/12/2014 [Ώρα 18:30 ] ΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ Α ΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ Υ ΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Π.Ο. Πεντέλης - Ν. Μάκρης, ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΓΟ : "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΝΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ' ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 21 ΜΑΪΟΣ 2006 I. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24 105 64 Αθήνα Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax. 331 2033 Email: itep@otenet.gr Αθήνα, 10 Μαΐου 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμφίκλεια Φθιώτιδας, 01/07/2014 Αριθ. Πρωτ.: 722 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή «Υπηρεσιών Καθαριότητας» Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισµού 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΛΒΩΕ5-Τ5Α ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 31 η Μαΐου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Διεύθυνση Ελέγχου Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων Ημερομηνία: 31 Ιουλίου 2008 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ10-Ρ5Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩ10-Ρ5Ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 24-10-2012 Αριθµ. Απόφασης: 656 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας Θράκης ΒΙ.ΠΕ. Ωραιοκάστρου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α. Π. : 3301 / 311.31 Θεσσαλονίκη, 05-10-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 62/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια εισαγωγή στην πολιτική συνοχής της ΕΕ

Μια εισαγωγή στην πολιτική συνοχής της ΕΕ Μια εισαγωγή στην πολιτική της ΕΕ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Πολιτική Τι είναι η πολιτική ; Η πολιτική είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ Στοχεύει όλες τις περιφέρειες τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΘΩΝΟΣ 9 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 6040125 ΤΜΗΜΑ : ΝΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση το στόχο της εργασίας που ήταν να εντοπιστούν και να παρουσιαστούν οι ποσοτικές (διαφορές βαθµολογικής απόδοσης) και οι ποιοτικές διαφορές (που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 3,4,5 Απριλίου 1998 ιαρκές Συνεδρίου του Συνασπισµού για τη Συνθήκη του Αµστερνταµ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Εισηγητής: Παναγιώτης Λαφαζάνης Α. ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ www.rsijournal.eu,www.ladias-chra.gr,www.panteion.gr/topa 39. Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παράγωγης ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 40. Ενισχύσεις λειτουργιάς για την προώθηση της παράγωγης ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές 41. Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 253/2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 16/2014 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 253/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας Στη Σιάτιστα και στο ηµοτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής Συνοµοσπονδίας το οποίο τροποποιεί τη Σύµβαση µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Ελβετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 169 & Κουτσούµπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Προµήθεια παιχνιδιών για την κάλυψη των αναγκών των ηµοτικών Παιδικών Σταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ Αλεξάνδρεια, 13-02-2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4699 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 588/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 588/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 588/2011 ΘΕΜΑ: 21 ο Ορθή επανάληψη της από 16/08/2011 εισήγησης του Αντιπεριφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής

στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης

Το Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης Ίδρυµα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης (2) Ταχ. /νση: Οδ.Ανδρούτσου και ώδεκα Αποστόλων Ταχ.Κωδ.: 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: κ. Σοφιανό Ουτατζή Τηλ.: 2541029282 2107210812 e mail: fthrace@otenet.gr ΞΑΝΘΗ, 12.07.2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Αθήνα, 9 Νοεµβρίου 2012 ΑΠ: 00680 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ Ι ΙΑ ΜΕΣΑ Υποέργο: Πράξη: Προϋπολογισµός: «ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ16/12 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ

ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ16/12 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΨΕΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ.ΣΧ. & ΣΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ Νο81 ΕΛΤΙΟ ΑΤΑΚΤΟ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 deltioatakto@yahoo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση :. Μποφώρ 7, 71202 Ηράκλειο Πληρ.: Αλκ. Χοχλιδάκη, Ολ. Σηφάκη Τηλ.: 2813-404546, 2843404504 Fax : 2810-335040 Email : achochli@mou.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου

Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Συλλόγου ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών Χειρουργείου Άρθρο 1 ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «Σύλλογος ιπλωµατούχων Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 24 ΘΕΜΑ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη συνοικία Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό

Όλη η χώρα. Νέοι γεωργοί. Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 «ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

KAI : 15.422,80 2 - 15.422,80

KAI     : 15.422,80 2 -  15.422,80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ KAI ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π..

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών

Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, υπ αριθ. 85 (ΦΕΚ 141/τ. Α /21-6- 2012) για την «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία

Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία Oδηγία 94/33/ΕΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των νέων κατά την εργασία ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007 2013» ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1296/Β /30.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 22138 ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΙΕΥ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 05/02/2014 Πληροφορίες : Μπούρκουλας Σπύρος Τσαλέρα Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία:

Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου. Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Συµπεράσµατα από την ανάλυση συχνοτήτων στη Γεωµετρία Α Λυκείου Για το 1 ο θέµα που αφορά τη θεωρία: Η µεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων (73,5) δεν επιλέγει ως ερώτηµα την διατύπωση ορισµών εκ µέρους των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 10 / 06 /2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 2679 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 0.2%-4.8% του γενικού πληθυσµού προσβάλλεται από τη νόσο της Ψωρίασης Το Εθνικό ιαδηµοτικό ίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (Ε ΥΠΠΥ), οι ήµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #5 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2013-14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων Νέος Νόµος 4110/2013 ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ Κλίµακα Άρθρου 9 του Ν. 2238/94 Εισήχθη µε το Νέο

Διαβάστε περισσότερα

π. Γεώργιος Ρουσάκης Αναισθησιολόγος Αυχενικό Πλέγµα Βραχιόνιο Πλέγµα Οσφυϊκό Πλέγµα Ιερο-κοκκυγικό Πλέγµα ίνουν γένεση σε όλα τα περιφερικά νεύρα που ενδιαφέρουν τον αναισθησιολόγο ΑυχενικόπλέγµαΑ1 Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 43 ης /19-9-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 43 ης /19-9-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α Ηµερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α Ηµερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Καθορισµός και διαχείριση διδακτέας ύλης των θετικών µαθηµάτων της Α Ηµερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 0- Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη /0 του.σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:29/10/2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 385 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιηµένο µέχρι και τον ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α /10.2.2004)) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 449/2014 Περίληψη Έγκριση του προϋπολογισμού & του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 20ης Τακτικής και ηµόσιας Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Βόλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π. Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ε ΡΑ: ΜΑΝ ΗΛΑΡΑ-ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ.22. «Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟ ΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΗ ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 19/2014 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 183/2014 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη.

Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Αρχιτεκτονική Σχολή Ε.Μ.Π. ΠΜΣ Κατεύθυνση Β : Πολεοδομία Χωροταξία Καποδίστριας Ι: Η περίπτωση του Νομού Λασιθίου, ήμος Νεάπολης, Κρήτη. Πως η διοικητική οργάνωση συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ίρις Περουλιού

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Νικόλαος ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 µήνες 1. Άγιος Νικόλαος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 µήνες 1

Άγιος Νικόλαος ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος 8 µήνες 1. Άγιος Νικόλαος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 8 µήνες 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 03/12/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ: 152933 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΖΛΞ. Fax: 213 1501501 Email: attiki@mou.gr

ΑΔΑ: ΒΛ1Π7Λ7-ΖΛΞ. Fax: 213 1501501 Email: attiki@mou.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταµένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης:194 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20

ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 Πίνακας περιεχομένων ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 4-5 1.ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ... 6-20 1.1 Αλλαγή του πολιτικού συστήματος... 6-9 1.1.1 Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Διαφάνεια παντού...

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Ευγενία Μπιτσάνη Επίκουρος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΝΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ρυθµίσεις θεµάτων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης»

«Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ & ΟΜΟΡΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ναύπλιο 7 4 2015 ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θέμα «Κατάργηση της Ηλεκτρονικής Καταγραφής και αλλαγή του ν. 4036/2012» Οι πολιτικές που εφαρμόζονται στον

Διαβάστε περισσότερα

3 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2014 24 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

3 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2014 24 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 2014 24 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 3 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 24 ης Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ * ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ * 210-5724834 * 6977056661 * dimilon2002@yahoo.gr Γνωστικό αντικείµενο: «Νοµικά Μαθήµατα & Εργασιακές Σχέσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr. Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 2014-15

ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr. Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 2014-15 Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε. ΕΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΙΝ ΑΡΟΥ & ΘΙΣΒΗΣ 2 ΘΗΒΑ 322 00 ΤΗΛ:22620-25959 ΦΑΞ:22620-25936 e-mail:eskase@ath.forthnet.gr Αρ.πρωτ: 79 Ηµερ: 24-02-2015 ΕΙ ΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360

Ταχ. /νση: Ερµού 23-25 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 32 53 748 210 33 75 360 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Μαρτίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1025108/84/0013 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ:1047 Ταχ. /νση: Ερµού

Διαβάστε περισσότερα