Application to enrol in a NSW Government school

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Application to enrol in a NSW Government school"

Transcript

1 Application to enrol in a NSW Government school Αίτηση Application εγγραφής to enrol σε in κρατικό a NSW σχολείο Government της NSW school Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε να εγγράψετε το παιδί σας σε κρατικό σχολείο της NSW. Το παρόν έντυπο αίτησης εγγραφής πρέπει να συμπληρωθεί στα Αγγλικά. Αν χρειάζεστε εξήγηση για οποιεσδήποτε από τις ερωτήσεις ή βοήθεια για τη συμπλήρωση αυτής της αίτησης, ζητήστε βοήθεια από το προσωπικό του σχολείου. Μπορείτε ευχαρίστως να παράσχετε περαιτέρω πληροφορίες σε συνημμένο φύλλο. Ανατρέξτε στις σελίδες 15 και 16 του παρόντος εντύπου για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμπλήρωση αυτής της αίτησης και τα έγγραφα που χρειάζεται να παράσχετε στο σχολείο. Εξηγήσεις για το σκοπό και τη χρήση των πληροφοριών που παρέχετε θα βρείτε στη σελίδα 13. Το σχολείο θα σας ειδοποιήσει για τα αποτελέσματα της αίτησής σας. Οι πληροφορίες που έχετε παράσχει θα χρησιμοποιηθούν από το σχολείο για την εγγραφή του μαθητή αν γίνει δεκτή η αίτησή σας. Παρακαλείστε να μην αγοράσετε είδη όπως σχολικές στολές μέχρι να λάβετε επιβεβαίωση της εγγραφής. Στοιχεία μαθητή (Student details) A. Στοιχεία μαθητή (A. Student details) Επώνυμο Family name Πρώτο μικρό όνομα First given name Δεύτερο μικρό όνομα Second given name Προτιμώμενο κύριο όνομα Preferred first name Φύλο Gender Άρρεν Male Θήλυ Female Ημερομηνία γέννησης Date of birth Σε ποιο έτος επιδιώκετε να εγγραφεί αυτός ο μαθητής/μαθήτρια; (σημειώστε μόνο ένα τετράγωνο) Into which year are you seeking to enrol this student (mark only one box) Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης Intended start date K ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ (OFFICE USE ONLY) School name Student registration number Roll Class (eg 3 SMITH, 9R2) Date of enrolment at this school day month year Current scholastic year in which the student is enrolled (K-12) House group Special Religious Education (SRE)/Special Education in Ethics (SEE) Out of home care Name of statutory care provider Greek 1

2 Στοιχεία μαθητή (Student details) ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (STUDENT S BROTHERS AND SISTERS) Έχει αυτός ο μαθητής αδέλφια εγγεγραμμένα αυτή τη στιγμή, ή προηγουμένως (τα τελευταία 5 χρόνια), σε κρατικό σχολείο της NSW; Brothers or sisters currently enrolled at a NSW Government school Αν ναι, όνομα του πιο πρόσφατου σχολείου; If yes, name of most recent school? Αν ναι, παρακαλείστε να παράσχετε τα στοιχεία του πιο πρόσφατα εγγεγραμμένου αδελφού ή αδελφής. Details of most recently enrolled brother or sister Φύλο Gender Επώνυμο αδελφού/αδελφής Brother s/sister s family name Άρρεν Male Θήλυ Female Ημερομηνία γέννησης Date of birth Όνομα αδελφού/αδελφής Brother s/sister s given name ΓΗΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗ (ABORIGINALITY) Είναι ο μαθητής Αυτόχθων ή Νησιώτης Τόρες Στρέιτ στην καταγωγή; Aboriginal or Torres Strait Islander origin Αυτόχθων Aboriginal Νησιώτης Τόρες Στρέιτ Torres Strait Islander Και Αυτόχθων και Νησιώτης Τόρες Στρέιτ Both Aboriginal and Torres Strait Islander ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (LANGUAGES OTHER THAN ENGLISH SPOKEN AT HOME) Μιλά ο μαθητής γλώσσα εκτός της Αγγλικής στο σπίτι; (Does the student speak a language other than English at home?), Αγγλικά μόνο, English only Αν ναι, ποιες γλώσσες εκτός της Αγγλικής ομιλούνται στο σπίτι; Γράψτε τις συγκεκριμένες γλώσσες που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, Σουαχίλι (όχι Αφρικανικά), Πουντζάμπι (όχι Ινδικά), Auslan (Αυστραλιανή Νοηματική Γλώσσα), Αγγλικά Αυτοχθόνων, Κρεολικά Τόρες Στρέιτ (Torres Strait Creole). Κύρια γλώσσα εκτός της Αγγλικής που ομιλείται στο σπίτι από το μαθητή (Main language other than English spoken at home) Άλλες γλώσσες που ομιλούνται στο σπίτι Other language(s) spoken at home ΕΙΔΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (SPECIAL RELIGIOUS EDUCATION) Ειδική Θρησκευτική Εκπαίδευση (SRE) μπορεί να παρέχεται από εγκεκριμένες θρησκευτικές ομάδες σε ορισμένα σχολεία. Θέλετε να παρακολουθήσει ο μαθητής μαθήματα Ειδικής Θρησκευτικής Εκπαίδευσης; Do you wish the student to attend Special Religious Education classes? Αν ναι, καθορίστε την τάξη Ειδικής Θρησκευτικής Εκπαίδευσης που θα θέλατε να παρακολουθήσει ο μαθητής. Το σχολείο θα είναι σε θέση να σας δώσει μια λίστα των τάξεων που παρέχονται. (SRE class nominated by parent) Η απάντηση στην επόμενη ερώτηση είναι προαιρετική. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για προγραμματισμό των τάξεων Ειδικής Θρησκευτικής Εκπαίδευσης. Student s religion (if any) Ποιο είναι το θρήσκευμα του μαθητή; Αν δεν ισχύει, γράψτε «no religion» (κανένα θρήσκευμα) ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΘΙΚΗ (SPECIAL EDUCATION IN ETHICS) Η Ειδική Αγωγή στην Ηθική είναι μια επιλογή σε ορισμένα σχολεία για μαθητές που δεν παρακολουθούν μαθήματα Ειδικής Θρησκευτικής Εκπαίδευσης. Η Ειδική Αγωγή στην Ηθική είναι ένα πρόγραμμα για ηθική λήψη αποφάσεων, δράση και προβληματισμό, μέσα σε λαϊκό (μη θρησκευτικό) πλαίσιο, βασισμένο σε έναν φιλοσοφικό κλάδο. Θέλετε να παρακολουθήσει ο μαθητής μαθήματα Ειδικής Αγωγής στην Ηθική, αν είναι διαθέσιμα στο σχολείο; Special Education in Ethics classes requested ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (STUDENT S MOBILE PHONE) Αριθμός κινητού τηλεφώνου του μαθητή (αν ισχύει) Student s mobile phone number (if applicable) Greek 2

3 Στοιχεία μαθητή (Student details) ΧΩΡΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (COUNTRY OF BIRTH) Ποια είναι η χώρα γέννησης του μαθητή που επιδιώκει να εγγραφεί; What is the country of birth of the student seeking to be enrolled? ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΑΘΗΤΗ (STUDENT S RESIDENCY STATUS) Αυστραλός υπήκοος Ποια είναι η κατάσταση διαμονής του μαθητή; Australian citizen What is the student s residency status? Μόνιμος κάτοικος Permanent resident Νεοζηλανδός υπήκοος New Zealand citizen Κάτοχος προσωρινής βίζας Temporary visa holder Νησιώτης Νόρφολκ rfolk Islander Προσδιορισμός διαμονής Residence determination Ένας μαθητής που γεννήθηκε στην Αυστραλία είναι αυτόματα Αυστραλός υπήκοος μόνο αν τουλάχιστον ένας γονέας ήταν Αυστραλός υπήκοος ή μόνιμος κάτοικος όταν γεννήθηκε ο μαθητής. Για να προσδιορίσετε την κατάσταση διαμονής του μαθητή, ανατρέξτε στην πολιτική Απόδειξης της Ταυτότητας και της Κατάστασης Διαμονής στον ιστοτόπο του Υπουργείου. Αν ο μαθητής είναι κάτοχος προσωρινής βίζας, επικοινωνήστε με το Πρόγραμμα Προσωρινών Κατοίκων στο Αν ο μαθητής είναι κάτοχος ή έχει υποβάλει αίτηση για βίζα υποκατηγορίας 571, επικοινωνήστε με το Πρόγραμμα Σπουδαστών Εξωτερικού στο Αν γεννήθηκε στο εξωτερικό, ποια ημερομηνία αφίχθηκε ο μαθητής στην Αυστραλία; If born overseas, on what date did the student arrive in Australia? Για Αυστραλογεννημένους υπηκόους, εάν ο μαθητής ζούσε στο εξωτερικό για δύο ή περισσότερα χρόνια, ποια ημερομηνία επέστρεψε ο μαθητής στην Αυστραλία; Date of return to Australia for Australian born citizens living overseas for two or more years Αν ο μαθητής είναι κάτοχος μόνιμης ή προσωρινής βίζας παρακαλείστε να παράσχετε τις παρακάτω πληροφορίες If the student is a permanent or temporary visa holder please provide the following information Υποκατηγορία τρέχουσας βίζας Current visa sub-class Ημερομηνία λήξης βίζας Visa expiry date Αν αυτή δεν είναι η πρώτη εγγραφή του μαθητή σε Αυστραλιανό σχολείο, ποια ήταν η πρώτη ημερομηνία εγγραφής του μαθητή σε Αυστραλιανό σχολείο; If this is not the student s first enrolment at an Australian school, what was the student s first date of enrolment at an Australian school? ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (PREVIOUS SCHOOLS) Παρακαλείστε να παράσχετε στοιχεία οποιουδήποτε σχολείου όπου έχει προηγουμένως εγγραφεί ο μαθητής/μαθήτρια (στη NSW, σε άλλη πολιτεία ή στο εξωτερικό) αρχίζοντας από το πιο πρόσφατο. Όνομα προηγούμενου σχολείου φοίτησης; Name of school last attended? Τοποθεσία τελευταίου σχολείου φοίτησης (προάστιο/πόλη/πολιτεία/χώρα) Location of school last attended Ημερομηνίες φοίτησης (για παράδειγμα: από 05/2009 έως 06/2011) έως Dates of attendance μήνας έτος μήνας έτος Ονόματα και τοποθεσίες άλλων σχολείων φοίτησης (Names of other schools and their locations) Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο, επισυνάψτε μια σελίδα με την ένδειξη «Previous Schools» (Προηγούμενα Σχολεία). ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (KINDERGARTEN STUDENTS) Τη χρονιά πριν πάει σχολείο, φρόντιζε το μαθητή σε τακτική βάση άτομο που δεν ήταν γονέας του ή/και παρακολουθούσε άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα; n-parental care in the year before school Αν ναι, υποδείξτε ποια από τα παρακάτω ισχύουν και αν η φοίτηση ήταν περιορισμένου ωραρίου (λιγότερο από 15 ώρες την εβδομάδα) ή πλήρους ωραρίου (15 ώρες ή περισσότερο την εβδομάδα). Προσχολικό κέντρο (Preschool) Παρατεταμένη ημερήσια φροντίδα (με προσχολικό πρόγραμμα) Long Day Care (with a preschool program) Παρατεταμένη ημερήσια φροντίδα (χωρίς προσχολικό πρόγραμμα) Long Day Care (without a preschool program) Οικογενειακή ημερήσια φροντίδα (Family day care) Παππούς/γιαγιά (Grandparent) Με περιορισμένο ωράριο (Part time) Με πλήρες ωράριο (Full time) Ταχυδρομικός κώδικας (Postcode) Με περιορισμένο ωράριο (Part time) Με περιορισμένο ωράριο (Part time) Με περιορισμένο ωράριο (Part time) Με περιορισμένο ωράριο (Part time) Με πλήρες ωράριο (Full time) Με πλήρες ωράριο (Full time) Με πλήρες ωράριο (Full time) Με πλήρες ωράριο (Full time) Ταχυδρομικός κώδικας (Postcode) Ταχυδρομικός κώδικας (Postcode) Άλλη τυπική ή ανεπίσημη φροντίδα Με περιορισμένο ωράριο (Part time) Με πλήρες ωράριο (Full time) Other formal or informal care (π.χ. περιστασιακή φροντίδα, παιδική ομάδα, άλλος συγγενής, νταντά, φίλος, γείτονας) Τα προσχολικά κέντρα συνήθως λειτουργούν κατά τις σχολικές ημέρες και τριμηνιαίες περιόδους λειτουργίας του σχολείου, και παρέχουν δομημένη προσχολική μάθηση σε παιδιά ένα ή δύο χρόνια πριν αρχίσουν το σχολείο. Οι υπηρεσίες παρατεταμένης ημερήσιας φροντίδας προσφέρουν ολοήμερη φροντίδα κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους σε παιδιά ηλικίας 0 έως 6 ετών. Μπορεί επίσης να προσφέρουν «προσχολικά προγράμματα» ειδικά για παιδιά ένα ή δύο χρόνια πριν από το σχολείο. Όνομα προσχολικού κέντρου ή υπηρεσίας παρατεταμένης ημερήσιας φροντίδας Name of preschool/long day care service Greek 3

4 Οικογενειακά στοιχεία (Family details) B. Γονέας/Φροντιστής 1 με τον οποίο ζει συνήθως αυτός ο μαθητής B. Parent/Carer 1 with whom this student normally lives Αν ισχύει, πρέπει να παράσχετε αντίγραφα οποιωνδήποτε σχετικών δικαστικών εντολών του οικογενειακού ή άλλου δικαστηρίου. Τίτλος (π.χ. Mr/Ms/Mrs/Dr) Title (eg Mr/Ms/Mrs/Dr) Φύλο Gender Άρρεν Male Θήλυ Female Σχέση προς το μαθητή (π.χ. μητέρα/πατέρας/φροντιστής) Relationship to student (eg mother/father/carer) Επώνυμο Family name Όνομα Given name Χώρα γέννησης Country of birth Γηγενής καταγωγή Aboriginality Αυτόχθων Aboriginal ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ (OCCUPATION GROUP) Νησιώτης Τόρες Στρέιτ Torres Strait Islander Τεχνίτες, υπάλληλοι και ειδικευμένο προσωπικό γραφείου, πωλήσεων και εξυπηρέτησης Tradesmen/women, clerks and skilled office, sales and service staff Και Αυτόχθων και Νησιώτης Τόρες Στρέιτ Both Aboriginal and Torres Strait Islander Επιλέξτε τον κλάδο που περιγράφει καλύτερα το επάγγελμά σας. Σημειώστε μόνο ένα τετράγωνο. Αν έχετε αφυπηρετήσει, συνταξιοδοτηθεί ή σταματήσατε να εργάζεστε τους τελευταίους 12 μήνες, επιλέξτε τον κλάδο στον οποίο εργαζόσασταν προηγουμένως. Δείτε τη σελίδα 16 για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα. Κλάδος 8 Group 8 Κλάδος 4 Group 4 Κλάδος 3 Group 3 Δεν έχω έμμισθη εργασία τους τελευταίους 12 μήνες Have not been in paid work in the last 12 months Χειριστές μηχανών, προσωπικό φιλοξενίας, βοηθοί, εργάτες και εργαζόμενοι σε παρεμφερείς τομείς Machine operators, hospitality staff, assistants, labourers and related workers Κλάδος 2 Group 2 Κλάδος 1 Group 1 Άλλοι διευθυντές επιχειρήσεων, προσωπικότητες τεχνών / μέσων ενημέρωσης / αθλητισμού και επικουρικοί επαγγελματίες Other business managers, arts/media/sportspersons and associate professionals Ανώτερο διοικητικό προσωπικό σε μεγάλη επιχείρηση ή οργανισμό, κρατική διοίκηση και ένοπλες δυνάμεις, και πτυχιούχοι επαγγελματίες Senior management in large business organisation, government administration and defence, and qualified professionals Επάγγελμα Occupation ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (SCHOOL EDUCATION) Ποια είναι η υψηλότερη εκπαιδευτική βαθμίδα που ολοκληρώσατε; Για άτομα που ποτέ δεν φοίτησαν σε σχολείο, σημειώστε «Έτος 9 ή ισοδύναμο ή κατώτερο» (σημειώστε μόνο ένα τετράγωνο) Έτος 12 ή ισοδύναμο Year 12 or equivalent Έτος 11 ή ισοδύναμο Year 11 or equivalent ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (EDUCATIONAL QUALIFICATIONS) Ποιος είναι ο ανώτατος τίτλος σπουδών που έχετε αποκτήσει; Κανένας μη σχολικός τίτλος σπουδών non-school qualification Πιστοποιητικό I έως IV (συμπεριλαμβανομένου πιστοποιητικού τεχνικής κατάρτισης) Certificate I to IV (including trade certificate) Έτος 10 ή ισοδύναμο Year 10 or equivalent Ανώτερο δίπλωμα/δίπλωμα Advanced diploma/diploma Έτος 9 ή ισοδύναμο ή κατώτερο Year 9 or equivalent or below Πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανώτερο Bachelor degree or above ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (LANGUAGES OTHER THAN ENGLISH SPOKEN AT HOME) Μιλά αυτός ο γονέας/φροντιστής γλώσσα εκτός της Αγγλικής στο σπίτι; (Does this parent/carer speak a language other than English at home?), Αγγλικά μόνο, English only Αν ναι, ποιες γλώσσες εκτός της Αγγλικής ομιλούνται στο σπίτι; Γράψτε τις συγκεκριμένες γλώσσες που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, Σουαχίλι (όχι Αφρικανικά), Πουντζάμπι (όχι Ινδικά), Auslan (Αυστραλιανή Νοηματική Γλώσσα), Αγγλικά Αυτοχθόνων, Κρεολικά Τόρες Στρέιτ (Torres Strait Creole). Κύρια γλώσσα εκτός της Αγγλικής που ομιλείται στο σπίτι από το γονέα/φροντιστή 1 (Main language other than English spoken at home) Άλλες γλώσσες που ομιλούνται στο σπίτι Other language(s) spoken at home Μπορεί να διατίθενται διερμηνείς κατά τη διάρκεια σχολικών συνεντεύξεων. Θα χρειαστεί διερμηνέας; Interpreter required Greek 4

5 Οικογενειακά στοιχεία (Family details) B. Γονέας/Φροντιστής 2 με τον οποίο ζει συνήθως αυτός ο μαθητής B. Parent/Carer 2 with whom this student normally lives Αν ισχύει, πρέπει να παράσχετε αντίγραφα οποιωνδήποτε σχετικών δικαστικών εντολών του οικογενειακού ή άλλου δικαστηρίου. Τίτλος (π.χ. Mr/Ms/Mrs/Dr) Title (eg Mr/Ms/Mrs/Dr) Φύλο Gender Άρρεν Male Θήλυ Female Σχέση προς το μαθητή (π.χ. μητέρα/πατέρας/φροντιστής) Relationship to student (eg mother/father/carer) Επώνυμο Family name Όνομα Given name Χώρα γέννησης Country of birth Γηγενής καταγωγή Aboriginality Αυτόχθων Aboriginal ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ (OCCUPATION GROUP) Νησιώτης Τόρες Στρέιτ Torres Strait Islander Τεχνίτες, υπάλληλοι και ειδικευμένο προσωπικό γραφείου, πωλήσεων και εξυπηρέτησης Tradesmen/women, clerks and skilled office, sales and service staff Και Αυτόχθων και Νησιώτης Τόρες Στρέιτ Both Aboriginal and Torres Strait Islander Επιλέξτε τον κλάδο που περιγράφει καλύτερα το επάγγελμά σας. Σημειώστε μόνο ένα τετράγωνο. Αν έχετε αφυπηρετήσει, συνταξιοδοτηθεί ή σταματήσατε να εργάζεστε τους τελευταίους 12 μήνες, επιλέξτε τον κλάδο στον οποίο εργαζόσασταν προηγουμένως. Δείτε τη σελίδα 16 για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα. Κλάδος 8 Group 8 Κλάδος 4 Group 4 Κλάδος 3 Group 3 Δεν έχω έμμισθη εργασία τους τελευταίους 12 μήνες Have not been in paid work in the last 12 months Χειριστές μηχανών, προσωπικό φιλοξενίας, βοηθοί, εργάτες και εργαζόμενοι σε παρεμφερείς τομείς Machine operators, hospitality staff, assistants, labourers and related workers Κλάδος 2 Group 2 Κλάδος 1 Group 1 Άλλοι διευθυντές επιχειρήσεων, προσωπικότητες τεχνών / μέσων ενημέρωσης / αθλητισμού και επικουρικοί επαγγελματίες Other business managers, arts/media/sportspersons and associate professionals Ανώτερο διοικητικό προσωπικό σε μεγάλη επιχείρηση ή οργανισμό, κρατική διοίκηση και ένοπλες δυνάμεις, και πτυχιούχοι επαγγελματίες Senior management in large business organisation, government administration and defence, and qualified professionals Επάγγελμα Occupation ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (SCHOOL EDUCATION) Ποια είναι η υψηλότερη εκπαιδευτική βαθμίδα που ολοκληρώσατε; Για άτομα που ποτέ δεν φοίτησαν σε σχολείο, σημειώστε «Έτος 9 ή ισοδύναμο ή κατώτερο» (σημειώστε μόνο ένα τετράγωνο) Έτος 12 ή ισοδύναμο Year 12 or equivalent Έτος 11 ή ισοδύναμο Year 11 or equivalent ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (EDUCATIONAL QUALIFICATIONS) Ποιος είναι ο ανώτατος τίτλος σπουδών που έχετε αποκτήσει; Κανένας μη σχολικός τίτλος σπουδών non-school qualification Πιστοποιητικό I έως IV (συμπεριλαμβανομένου πιστοποιητικού τεχνικής κατάρτισης) Certificate I to IV (including trade certificate) Έτος 10 ή ισοδύναμο Year 10 or equivalent Ανώτερο δίπλωμα/δίπλωμα Advanced diploma/diploma Έτος 9 ή ισοδύναμο ή κατώτερο Year 9 or equivalent or below Πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανώτερο Bachelor degree or above ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (LANGUAGES OTHER THAN ENGLISH SPOKEN AT HOME) Μιλά αυτός ο γονέας/φροντιστής γλώσσα εκτός της Αγγλικής στο σπίτι; (Does this parent/carer speak a language other than English at home?), Αγγλικά μόνο, English only Αν ναι, ποιες γλώσσες εκτός της Αγγλικής ομιλούνται στο σπίτι; Γράψτε τις συγκεκριμένες γλώσσες που χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, Σουαχίλι (όχι Αφρικανικά), Πουντζάμπι (όχι Ινδικά), Auslan (Αυστραλιανή Νοηματική Γλώσσα), Αγγλικά Αυτοχθόνων, Κρεολικά Τόρες Στρέιτ (Torres Strait Creole). Κύρια γλώσσα εκτός της Αγγλικής που ομιλείται στο σπίτι από το γονέα/φροντιστή 2 (Main language other than English spoken at home) Άλλες γλώσσες που ομιλούνται στο σπίτι Other language(s) spoken at home Μπορεί να διατίθενται διερμηνείς κατά τη διάρκεια σχολικών συνεντεύξεων. Θα χρειαστεί διερμηνέας; Interpreter required Greek 5

6 Οικογενειακά στοιχεία (Family details) C. Γονείς/φροντιστές με τους οποίους ζει συνήθως αυτός ο μαθητής C. Parents/carers with whom this student normally lives Όνομα για χρήση σε όλη την αλληλογραφία (π.χ. Mr and Mrs A. Black, Ms B. Green) (Name to be used for all correspondence) Διεύθυνση κατοικίας (π.χ. 1 High Street, Sydney, NSW, 2000) (Residential address) Είναι αυτή η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή που πρόκειται να εγγραφεί; Is this the residential address of the student to be enrolled? Διεύθυνση αλληλογραφίας (Correspondence address) Αν έχετε διεύθυνση αλληλογραφίας που διαφέρει από τη διεύθυνση κατοικίας σας, γράψτε την παρακάτω (π.χ. PO Box 51, Sydney, NSW, 2001). Αν χρειαστεί να επικοινωνήσει το σχολείο με ένα γονέα/φροντιστή, διευκρινίστε, κατά σειρά προτίμησης, με ποιον να επικοινωνήσει Αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες ή ώρες όσον αφορά κάποιον αριθμό επικοινωνίας, συμπεριλάβετε λεπτομέρειες στο χώρο που διατίθεται για σχόλια, δίπλα στον αριθμό (π.χ. Δευτέρα και Τρίτη μόνο). ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ/ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΩΣ ΠΡΩΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ (NAME OF PARENT/CARER TO CONTACT FIRST) Αριθμός τηλεφώνου (κινητό) Phone number (mobile) Αριθμός τηλεφώνου (κατοικίας) Phone number (home) Αριθμός τηλεφώνου (εργασίας) Phone number (work) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Contact address) Σχόλια (Comments) ΟΝΟΜΑ ΓΟΝΕΑ/ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ (NAME OF PARENT/CARER TO CONTACT SECOND) Αριθμός τηλεφώνου (κινητό) Phone number (mobile) Αριθμός τηλεφώνου (κατοικίας) Phone number (home) Αριθμός τηλεφώνου (εργασίας) Phone number (work) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Contact address) Σχόλια (Comments) Greek 6

7 Οικογενειακά στοιχεία (Family details) D. Γονείς/φροντιστές που δεν ζουν με αυτό το μαθητή D. Parents/carers not living with this student Να συμπληρωθεί μόνο αν ισχύει. Πρέπει να παράσχετε αντίγραφα οποιωνδήποτε σχετικών εντολών του οικογενειακού ή άλλου δικαστηρίου. Εκτυπώστε και επισυνάψτε πρόσθετες σελίδες αν απαιτείται για πολλαπλούς γονείς/φροντιστές που δεν ζουν μ αυτό το μαθητή. Τίτλος (π.χ. Mr/Ms/Mrs/Dr) Title (eg Mr/Ms/Mrs/Dr) Σχέση προς το μαθητή (π.χ. μητέρα/πατέρας/φροντιστής) Relationship to student (eg mother/father/carer) Επώνυμο Family name Φύλο Gender Άρρεν Male Θήλυ Female Όνομα Given name Γηγενής καταγωγή Aboriginality Αυτόχθων Aboriginal Νησιώτης Τόρες Στρέιτ Torres Strait Islander Και Αυτόχθων και Νησιώτης Τόρες Στρέιτ Both Aboriginal and Torres Strait Islander ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ (OCCUPATION GROUP) Επιλέξτε τον κλάδο που περιγράφει καλύτερα το επάγγελμά σας. Σημειώστε μόνο ένα τετράγωνο. Αν έχετε αφυπηρετήσει, συνταξιοδοτηθεί ή σταματήσατε να εργάζεστε τους τελευταίους 12 μήνες, επιλέξτε τον κλάδο στον οποίο εργαζόσασταν προηγουμένως. Δείτε τη σελίδα 16 για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα. Κλάδος 8 Group 8 Κλάδος 4 Group 4 Κλάδος 3 Group 3 Δεν έχω έμμισθη εργασία τους τελευταίους 12 μήνες Have not been in paid work in the last 12 months Χειριστές μηχανών, προσωπικό φιλοξενίας, βοηθοί, εργάτες και εργαζόμενοι σε παρεμφερείς τομείς Machine operators, hospitality staff, assistants, labourers and related workers Τεχνίτες, υπάλληλοι και ειδικευμένο προσωπικό γραφείου, πωλήσεων και εξυπηρέτησης Tradesmen/women, clerks and skilled office, sales and service staff Κλάδος 2 Group 2 Κλάδος 1 Group 1 Άλλοι διευθυντές επιχειρήσεων, προσωπικότητες τεχνών / μέσων ενημέρωσης / αθλητισμού και επικουρικοί επαγγελματίες Other business managers, arts/media/sportspersons and associate professionals Ανώτερο διοικητικό προσωπικό σε μεγάλη επιχείρηση ή οργανισμό, κρατική διοίκηση και ένοπλες δυνάμεις, και πτυχιούχοι επαγγελματίες Senior management in large business organisation, government administration and defence, and qualified professionals Επάγγελμα Occupation ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (SCHOOL EDUCATION) Ποια είναι η υψηλότερη εκπαιδευτική βαθμίδα που ολοκληρώσατε; Για άτομα που ποτέ δεν φοίτησαν σε σχολείο, σημειώστε «Έτος 9 ή ισοδύναμο ή κατώτερο» (σημειώστε μόνο ένα τετράγωνο) Έτος 12 ή ισοδύναμο Year 12 or equivalent ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (EDUCATIONAL QUALIFICATIONS) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (CONTACT DETAILS) Αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες ή ώρες όσον αφορά κάποιον αριθμό επικοινωνίας, συμπεριλάβετε λεπτομέρειες στο χώρο που διατίθεται για σχόλια, δίπλα στον αριθμό (π.χ. Δευτέρα και Τρίτη μόνο). Σχόλια (Comments) Αριθμός τηλεφώνου (κινητό) Phone number (mobile) Αριθμός τηλεφώνου (κατοικίας) Phone number (home) Αριθμός τηλεφώνου (εργασίας) Phone number (work) Έτος 11 ή ισοδύναμο Year 11 or equivalent Ποιος είναι ο ανώτατος τίτλος σπουδών που έχετε αποκτήσει; Κανένας μη σχολικός τίτλος σπουδών Πιστοποιητικό I έως IV (συμπεριλαμβανομένου non-school qualification πιστοποιητικού τεχνικής κατάρτισης) Certificate I to IV (including trade certificate) Έτος 10 ή ισοδύναμο Year 10 or equivalent Ανώτερο δίπλωμα/δίπλωμα Advanced diploma/diploma Προτιμώμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αλληλογραφία (Preferred address for correspondence) Έτος 9 ή ισοδύναμο ή κατώτερο Year 9 or equivalent or below Πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανώτερο Bachelor degree or above Greek 7

8 Οικογενειακά στοιχεία (Family details) D. Γονείς/φροντιστές που δεν ζουν με αυτό το μαθητή (συνέχεια) D. Parents/carers not living with this student (continued) Διεύθυνση κατοικίας (π.χ. 1 High Street, Sydney, NSW, 2000) (Residential address) Κατοικεί ο μαθητής ορισμένες φορές σ αυτή τη διεύθυνση; Does the student sometimes reside at this address? Διεύθυνση αλληλογραφίας (Correspondence address) Αν έχετε διεύθυνση αλληλογραφίας που διαφέρει από τη διεύθυνση κατοικίας σας, γράψτε την παρακάτω (π.χ. PO Box 51, Sydney, NSW, 2001). Πρόσθετες επαφές έκτακτης ανάγκης (Additional emergency contacts) E. Πρόσθετες επαφές έκτακτης ανάγκης E. Additional emergency contacts Παρακαλείστε να ορίσετε δύο άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών με τα οποία μπορούμε να επικοινωνήσουμε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν το σχολείο δεν μπορέσει να επικοινωνήσει με τους γονείς/φροντιστές που αναφέρονται στο Τμήμα C. Ιδανικά κάθε άτομο που προτείνετε για επικοινωνία θα πρέπει να κατοικεί στη γειτονιά του σχολείου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συζητήσει με αυτά τα άτομα αν δέχονται να τους ειδοποιούν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (πρώτη προτίμηση) (CONTACT DETAILS (first preference)) Επώνυμο Family name Όνομα Given name Σχέση με το μαθητή (π.χ. γείτονας/θεία/θείος) Relationship to student (eg neighbour/aunt/uncle) Αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες ή ώρες όσον αφορά κάποιον αριθμό επικοινωνίας, συμπεριλάβετε λεπτομέρειες στο χώρο που διατίθεται για σχόλια, δίπλα στον αριθμό (π.χ. Δευτέρα και Τρίτη μόνο). Σχόλια (Comments) Αριθμός τηλεφώνου (κινητό) Phone number (mobile) Αριθμός τηλεφώνου (κατοικίας) Phone number (home) Αριθμός τηλεφώνου (εργασίας) Phone number (work) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (δεύτερη προτίμηση) (CONTACT DETAILS (second preference)) Επώνυμο Family name Όνομα Given name Σχέση με το μαθητή (π.χ. γείτονας/θεία/θείος) Relationship to student (eg neighbour/aunt/uncle) Αν υπάρχουν ειδικές συνθήκες ή ώρες όσον αφορά κάποιον αριθμό επικοινωνίας, συμπεριλάβετε λεπτομέρειες στο χώρο που διατίθεται για σχόλια, δίπλα στον αριθμό (π.χ. Δευτέρα και Τρίτη μόνο). Σχόλια (Comments) Αριθμός τηλεφώνου (κινητό) Phone number (mobile) Αριθμός τηλεφώνου (κατοικίας) Phone number (home) Αριθμός τηλεφώνου (εργασίας) Phone number (work) Greek 8

9 Στοιχεία μαθητή πρόσθετες πληροφορίες (Student details - additional information) F. Ειδικές περιστάσεις F. Special circumstances Υπάρχουν τυχόν ειδικές περιστάσεις σχετικά με το μαθητή που επιδιώκει να εγγραφεί, τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζει το σχολείο πριν από την εγγραφή; Are there any special circumstances about the student seeking to be enrolled that the school should know prior to enrolment? (π.χ. ώριμη ηλικία, εγκυμοσύνη, ζει χωρίς γονική επίβλεψη, υπόκειται σε δικαστική απόφαση, θύμα εκφοβισμού από άλλους, εξωοικογενειακή φροντίδα που οργανώθηκε από την πολιτεία, μαθητής που αναζητεί άσυλο και ζει σε κέντρο κράτησης μεταναστών, π.χ. κοινοτική κράτηση). Αν ναι, παρακαλείστε να παράσχετε μια σύντομη περιγραφή των περιστάσεων. Γράψτε στους ανάλογους χώρους παρακάτω. G. Μαθητές με πρόσθετες μαθησιακές και υποστηρικτικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας G. Students with additional learning and support needs, including disability Χρειάζεται υποστήριξη ο μαθητής για μάθηση λόγω αναπηρίας; Does the student require support for learning because of disability? Η νομοθεσία και η πολιτική του NSW Department of Education and Communities αναγνωρίζουν ότι ενδέχεται να απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις για μαθητές με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο σχολείο. Το προσωπικό του σχολείου και οι γονείς συνεργάζονται για τον προσδιορισμό των ρυθμίσεων που ενδέχεται να χρειάζονται για να ικανοποιούνται οι μαθησιακές και υποστηρικτικές ανάγκες του μαθητή. Υπάρχει κάτι που κάνετε ή τροποποιείτε στο σπίτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να ικανοποιήσουμε τις ειδικές ανάγκες του μαθητή στο σχολείο; Is there anything that you do or modify at home that may help us at school to meet the student s educational needs? Αν ναι, διευκρινίστε If yes, please specify Αναφέρετε τυχόν μαθησιακές ρυθμίσεις που μπορεί να απαιτούνται για να επιτρέπουν στο μαθητή να συμμετέχει στο σχολείο (συμπληρώστε το μόνο αν ισχύει) Please indicate any learning adjustments that may be required to allow the student to participate at school αλλαγές σε μαθησιακά προγράμματα ή/και στρατηγικές διδασκαλίας changes to learning programs and/or teaching strategies επικοινωνία, π.χ. ομιλία ή/και ακοή communication, eg speaking and/or listening τροποποίηση στον εξοπλισμό, έπιπλα, μαθησιακούς χώρους ή/και διδακτικά μέσα modification to equipment, furniture, learning spaces and/or learning materials υποστήριξη για ανάγκες προσωπικής φροντίδας, π.χ. υγιεινή, ώρες γευμάτων ή/και ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης support for personal care needs, eg hygiene, mealtimes and/or health care needs κοινωνική στήριξη για ασφαλείς επαφές με άλλα παιδιά και εκπαιδευτικό προσωπικό social support to engage safely with other children and teachers άλλο (διευκρινίστε) other (please specify) Υποδείξτε αν ο μαθητής έχει οποιαδήποτε από τα παρακάτω Please indicate if the student has any of the following αυτισμό autism σωματική αναπηρία a physical disability διαταραχή συμπεριφοράς behaviour disorder εξασθενημένη ακοή a hearing impairment δυσκολίες στη μάθηση difficulties in learning νοητική αναπηρία intellectual disability γλωσσική διαταραχή a language disorder επίκτητο εγκεφαλικό τραύμα acquired brain injury ψυχική διαταραχή mental health disorder εξασθενημένη όραση a vision impairment άλλο (διευκρινίστε) other (please specify) Έχει ετοιμάσει κάποιος προηγούμενος εκπαιδευτικός φορέας ένα τεκμηριωμένο σχέδιο στήριξης των πρόσθετων μαθησιακών αναγκών του μαθητή; Has any previous education provider prepared a documented plan to support the student s additional learning needs? Αν ναι, παρακαλείστε να παράσχετε λεπτομέρειες If yes, please provide details Greek 9

10 Στοιχεία μαθητή πρόσθετες πληροφορίες (Student details - additional information) H. Ιατρικά στοιχεία και ιατρικές παθήσεις μαθητή H. Student medical details and health conditions Είναι αναγκαίο να ενημερώσετε το σχολείο πριν εγγραφεί το παιδί σας αν πάσχει από οποιεσδήποτε ιατρικές παθήσεις. Σ αυτές πρέπει να περιλάβετε τυχόν αλλεργίες που γνωρίζετε ότι έχει. Θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με το σχολείο αμέσως μόλις ενημερωθείτε για τυχόν νέες διαγνώσεις αλλεργίας, άλλων ιατρικών παθήσεων ή αλλαγών σε μια υπάρχουσα πάθηση. Αυτό θα βοηθά το σχολείο να υποστηρίζει την ασφάλεια και την ευημερία του παιδιού σας και θα επιτρέπει να γίνεται προγραμματισμός για τον προσδιορισμό του καλύτερου τρόπου αντιμετώπισης της ατομικής υγείας και των αναγκών υποστήριξης του παιδιού σας. Αυτές είναι σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή φοίτηση του παιδιού σας στο σχολείο. Σημείωση: Όπου χρησιμοποιούνται οι λέξεις «το παιδί σας», θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως αναφορά στο μαθητή ο οποίος ζητά να εγγραφεί. Αριθμός Medicare του μαθητή Student s Medicare number Αριθμός μητρώου κάρτας Medicare Student s Medicare card reference number Ημερομηνία λήξης της κάρτας Medicare Medicare card valid to date Όνομα γιατρού/ιατρικού κέντρου Doctor s name/medical centre μήνας έτος Διεύθυνση γιατρού (π.χ. 1 High Street, Sydney, NSW, 2000) (Doctor s address) Αριθμός τηλεφώνου (εργασίας) του γιατρού Doctor s phone number (work) Παράσχετε το όνομα, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου οποιουδήποτε άλλου γιατρού ή ειδικού γιατρού ο οποίος ενδέχεται να παρακολουθεί προς το παρόν το παιδί σας για οποιαδήποτε αλλεργία ή άλλη ιατρική πάθηση που ίσως περιλάβετε στη λίστα, όταν συμπληρώσετε το Τμήμα Η. Επισυνάψτε πρόσθετη σελίδα αν χρειαστεί. Αλλεργία / Ιατρική Πάθηση Allergy / Medical Condition Όνομα Γιατρού Doctor s Name Διεύθυνση Address Τηλέφωνο Telephone Αν το παιδί σας έχει ένα τεκμηριωμένο σχέδιο υποστήριξης οποιωνδήποτε υγειονομικών ή ιατρικών αναγκών από προηγούμενο σχολείο ή οργανισμό (π.χ. προσχολικό κέντρο ή κέντρο περιστασιακής φροντίδας, κτλ), παραδώστε το στο σχολείο επισυνάπτοντάς το στο παρόν έντυπο. ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΣΕ ΤΣΙΜΠΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΜΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΑ, ΛΑΤΕΞ, ΤΡΟΦΙΜΑ (Π.Χ. ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ, ΑΥΓΑ, ΦΙΣΤΙΚΙΑ) Ή ΑΛΛΑ. ALLERGIES THESE CAN INCLUDE ALLERGIES TO INSECT STINGS, DRUGS, LATEX, FOOD (EG NUTS, EGGS, PEANUTS) OR OTHER. Αν το παιδί σας έχει κάποια αλλεργία, δώστε διευκρινίσεις στο παρακάτω πλαίσιο. Γι αυτή την αλλεργία, απαντήστε τις 11 ερωτήσεις που ακολουθούν (όπου ισχύει). Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος, επισυνάψτε πρόσθετες σελίδες σημειωμένες ευκρινώς με την ένδειξη «Τμήμα H». Για οποιεσδήποτε πρόσθετες αλλεργίες που έχει το παιδί σας, απαντήστε κάθε μία από τις 11 ερωτήσεις (όπου ισχύει) σε ξεχωριστή σελίδα για κάθε αλλεργία. Επισυνάψτε αυτές τις πρόσθετες πληροφορίες (με την ευκρινή ένδειξη «Τμήμα H») στο πίσω μέρος του παρόντος εντύπου. Αλλεργία σε Allergy to 1. Έχει διαγνώσει γιατρός αυτή την αλλεργία; 1. Has a doctor diagnosed this allergy? 2. Είναι αυτή σοβαρή αλλεργία (αναφυλαξία); 2. Is this a severe allergy (anaphylaxis)? Η αναφυλαξία (anaphylaxis) είναι μια σοβαρή, ενδεχομένως απειλητική για τη ζωή, αλλεργική αντίδραση. 3. Έχει μπει το παιδί σας στο νοσοκομείο λόγω σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης (αναφυλαξίας) ή οποιασδήποτε άλλης αλλεργίας; 3. Has your child been hospitalised with a severe allergic reaction (anaphylaxis) or any other allergy? 4. Αν ναι, ποιο νοσοκομείο; 4. If yes, which hospital? 5. Έχει το παιδί σας σχέδιο ASCIA Action Plan for Anaphylaxis; 5. Does your child have an ASCIA Action Plan for Anaphylaxis? 6. Αν ναι, έχετε επισυνάψει αυτό το σχέδιο; 6. If yes, is this plan attached? 7. Έχει συνταγογραφηθεί στο παιδί σας αυτοένεση αδρεναλίνης (δηλαδή EpiPen /Anapen ); 7. Has your child been prescribed an adrenaline autoinjector (i.e. EpiPen /Anapen )? Αν έχει συνταγογραφηθεί στο παιδί σας αυτοένεση αδρεναλίνης, θα χρειαστεί να παράσχετε στο σχολείο μια από αυτές (και να την ανανεώσετε πριν από την ημερομηνία λήξης). Κάθε φορά που συνταγογραφείται στο παιδί σας μια νέα αυτοένεση αδρεναλίνης, ο γιατρός θα πρέπει να εκδίδει ένα επικαιροποιημένο ASCIA Action Plan for Anaphylaxis. Είναι σημαντικό να παρέχετε στο σχολείο αντίγραφο κάθε επικαιροποιημένου σχεδίου. Greek 10

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς)

1419 GRE. Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Application for a Visitor visa Tourist stream Αίτηση για Visitor visa Tourist stream (Βίζα Επισκέπτη για Τουριστικούς σκοπούς) Form 1419 GRE GREEK Σχετικά με αυτό το έντυπο Σημαντικό Παρακαλείστε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE

Request for information. Αίτημα για πληροφορίες SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE AUS193.0808 (Page 1 of 7/Σελίδα 1 από 7) Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτημα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink

Customer s name Όνοµα πελάτη Centrelink Reference Number Αριθµός Μητρώου Πελάτη του Centrelink Request for information SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND GREECE Αίτηµα για πληροφορίες ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑ ΑΣ OFFICE USE ONLY ΓIA EΠIΣHMH XPHΣH MONO

Διαβάστε περισσότερα

TDR. Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) 1 of 53. Patient s details Στοιχεία ασθενή.

TDR. Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) 1 of 53. Patient s details Στοιχεία ασθενή. Treating doctor s report (Outside Australia) Έκθεση θεράποντος ιατρού (εκτός Αυστραλίας) TDR Patient s details Στοιχεία ασθενή Name Όνοµα Address ιεύθυνση Date of birth Hµεροµηνία γέννησης Instructions

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας

Πολιτικές. Κανονισμοί Λειτουργίας Πολιτικές & Κανονισμοί Λειτουργίας ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ 1.1 Φιλοσοφία 1.2 Μητρική Γλώσσα (Γλώσσα Α ) 1.3 Ξένες Γλώσσες (Γλώσσα Β ) 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ AKAΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου. Έντυπο τελικής έκθεσης. Τελική Αφηγηματική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου. Έντυπο τελικής έκθεσης. Τελική Αφηγηματική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα I Παράρτημα II.1 Παράρτημα II.2 Παράρτημα III Παράρτημα V.1 Παράρτημα V.2 Παράρτημα V.3 Παράρτημα V.4 Παράρτημα V.5 Παράρτημα V.6 Παράρτημα V.7 Αίτηση επιχορήγησης ιδρύματος δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ The Workplace Learning Guide for Parents and Carers Ο οδηγός σας για προγράμματα μάθησης στο χώρο εργασίας που παρέχονται σε μαθητές από κρατικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για ασθενείς

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για ασθενείς Εγχειρίδιο Πληροφοριών για ασθενείς Παρακαλώ αφήστε αυτές τις οδηγίες για τον επόμενο ασθενή ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το Νοσοκομείο ευχαριστεί τους διαφημιστές που έκαναν εφικτή την πραγματοποίηση αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Πρακτική άσκηση φοιτητή Erasmus Παράρτηµα V.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines

ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH. Medimate. Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα. Helping you make better decisions about medicines ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GREEK - ENGLISH Medimate Βοηθώντας σας να παίρνετε καλύτερες αποφάσεις για τα φάρμακα Helping you make better decisions about medicines 1 Contents 3 Why do I need to know about my medicines?

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. Αυτό το έντυπο είναι μέρος της αίτησής

Διαβάστε περισσότερα

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο

MOD. Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία. Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου. If you have a partner Εάν έχετε σύντροφο Income and Assets Eισόδημα και περιουσιακά στοιχεία MOD IA Purpose of this form Σκοπός αυτού του εντύπου This form is part of your claim for an Australian Age Pension. Αυτό το έντυπο είναι μέρος της αίτησής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Δείτε τη συζήτηση που ακολουθεί στο ενημερωτικό σημείωμα NPP σχετικά με τα δικαιώματά σας.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Δείτε τη συζήτηση που ακολουθεί στο ενημερωτικό σημείωμα NPP σχετικά με τα δικαιώματά σας. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πρόκειται για μια επισκόπηση σχετικά με τον τρόπο που οι ιατρικές πληροφορίες που σας αφορούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αποκαλυφθούν από εμάς καθώς και τα δικαιώματά σας όσον αφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων GOC Care AGED AND COMMUNITY CARE SERVICES Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων Ένας Οδηγός για την κατανόηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο Brisbane και στο Gold

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για πρακτική με

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για πρακτική με ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για πρακτική με ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 2012 Επιμέλεια: Α. Χουρμουζιάδη, Ν. Λιόλιος, Ι. Θεριοδάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE)

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE) Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Η ασφαλιστική Εταιρεία Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία «Chartis Europe Limited», εγγεγραµµένη στα µητρώα της Αγγλίας και της Ουαλίας µε

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απαραίτητος Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για Εθελοντές

Ο Απαραίτητος Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για Εθελοντές Ο Απαραίτητος Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για Εθελοντές 1 This resource kit was developed by Safe Work Australia in conjunction with the Department of Prime Minister and Cabinet Not-for-Profit

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός (τάξη του 2016)

Εσωτερικός Κανονισμός (τάξη του 2016) Πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου International Baccalaureate Diploma Programme Εσωτερικός Κανονισμός (τάξη του 2016) (Ισχύει από Σεπτέμβριο 2014, ενημερώθηκε 19 Σεπτεμβρίου 2014) ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2014 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: foitmer.yp@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης

Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Παροχές αναπηρίας Πώς να επικοινωνήσετε με τις υπηρεσίες της Κοινωνικής Ασφάλισης Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Η ιστοσελίδα μας, www.socialsecurity.gov, είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών για όλα τα προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης. Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία

Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης. Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία Τα δικαιώματά σας σε ηλικία συνταξιοδότησης Ένας οδηγός λήψης αποφάσεων και χειρισμού των παροχών που δικαιούστε στην τρίτη ηλικία Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Αυστραλίας (Australian Human Rights

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα στις, 1 Ιουλίου 2015, ο Παρασκευάς Σαρρής ως νόμιμος εκπρόσωπος της Τουριστικής επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα