Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11 /2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ε.Ε. Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/164 ΑΡ. 84 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Μ.Πολυχρονοπούλου Χ.Πεδιωτίδη Αριθ. Τηλεφώνου: , FAX: ΠΡΟΣ Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Φορείς Κύριας Ασφάλισης του πίνακα αποδεκτών με την παράκληση να ενημερώσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες τους. 2. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλευσης Τμήμα Συντάξεων Παπαδιαμαντοπούλου Αθήνα 3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. Δ/νση: Α Συντ/σηςκαι Ροής Εφαρμογών Τμήμα: Β Λαγουμιτζή Αθήνα 4. Ο.Π.Σ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Ομάδα Υποέργου Παροχών Πατησίων Αθήνα 5. Από ένα αντίτυπο σε κάθε Υπάλληλο των Τμημάτων Απονομών Συντάξεων. ΘΕΜΑ: «Επιτάχυνση διαδικασίας απονομής συντάξεων. Έκδοση αποφάσεων προσωρινής σύνταξης. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011» Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. 170/τ. Α/ ) και αφού λάβαμε υπόψη το με αρ. πρωτ. Φ 80000/οικ.20259/1371/ έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή του: Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επιδιώκεται η συντόμευση του χρόνου έκδοσης των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης από τους φορείς ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο και το ΝΑΤ.

2 Έτσι θεσπίζεται η υποχρέωση των φορέων αυτών να εκδίδουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης στις κατωτέρω αναφερόμενες αποκλειστικές προθεσμίες: i) Εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όταν θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης. ii) Εντός έξι (6) μηνών σε περίπτωση αίτησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών από τον φορέα μας είναι να έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν. 2676/99, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 15 του ν. 3846/2010. Για τις περιπτώσεις αιτήματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας οι ανωτέρω προθεσμίες αρχίζουν από την ημερομηνία που καθίσταται οριστική η γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Συνεπώς σε κάθε περίπτωση, για να ισχύσουν οι προθεσμίες αυτές θα πρέπει ο συνταξιοδοτικός φάκελος να είναι πλήρης. Β. Έκδοση αποφάσεων προσωρινής σύνταξης Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος αδυνατούν να τηρήσουν τις ανωτέρω αποκλειστικές προθεσμίες, υποχρεούνται να προβαίνουν στην έκδοση πράξης προσωρινής σύνταξης μέσα στις παρακάτω προθεσμίες: i) Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις θεμελίωσης αυτοτελούς δικαιώματος συνταξιοδότησης, εφόσον συνοδεύεται από: α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σχετικά με τον πραγματοποιηθέντα χρόνο ασφάλισης, και β) όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. ii) Εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, εφόσον συνοδεύεται από: α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία: α 1 ) θα αναγράφονται οι χρόνοι ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε οργανισμό για τους οποίους έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και α 2 ) θα δηλώνεται ότι στην περίπτωση, που τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν δικαιωθεί σύνταξης από τους προηγούμενους ασφαλιστικούς οργανισμούς, θα δικαιούται σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφόσον πληρούνται τόσο οι προϋποθέσεις της αρμοδιότητας σε β φάση του άρθρου 14 του Ν.1902/90 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από 1/1/2011 με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3863/11 (δηλ. για αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2010: 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη διακοπή της απασχόλησης για συνταξιοδοτικά αιτήματα γήρατος και αναπηρίας και 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για συνταξιοδοτικά αιτήματα θανάτου. Για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από 1/1/2011 και μετά: 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή την διακοπή της απασχόλησης για συνταξιοδοτικά αιτήματα γήρατος και 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για συνταξιοδοτικά αιτήματα αναπηρίας και θανάτου), όσο και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το συνολικό χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης, και β) όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 2

3 Δεδομένης της υποχρέωσης των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος να προβούν στην έκδοση των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες, σας εφιστούμε την προσοχή στην περίπτωση που πριν τη λήξη προθεσμίας έκδοσης της απόφασης προσωρινής σύνταξης εκτιμηθεί ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση οριστικής απόφασης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, υποχρεούστε να προβαίνετε είτε στην έκδοση της προσωρινής σύνταξης, είτε σε αιτιολογημένη πράξη απόρριψης όταν δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Σας επισημαίνουμε ότι, στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, πλην όμως ο ασφαλισμένος έχει καταθέσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης και της Υ.Δ. του ν. 1599/86 σχετικά με τον χρόνο ασφάλισής του, θα προβαίνετε στην έκδοση προσωρινής απόφασης σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου, λαμβανομένων υπόψη τόσο των δεδομένων που προκύπτουν από την υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου όσο και των στοιχείων που προκύπτουν από τον Ο.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. σχετικά με τον χρόνο ασφάλισης. Υπολογισμός ποσού προσωρινής σύνταξης. Το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του 80% του ποσού της σύνταξης που προκύπτει βάσει του χρόνου ασφάλισης και των μεικτών αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή σε περίπτωση προγενέστερης διακοπής της ασφάλισής του, του τελευταίου μήνα απασχόλησής του, όπως αυτές προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Το προκύπτον βάσει του ανωτέρω τρόπου υπολογισμού ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατά κατηγορία σύνταξης κατωτάτου ορίου. Συμψηφισμός ποσού προσωρινής σύνταξης. Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης τα καταβληθέντα ποσά προσωρινής σύνταξης συμψηφίζονται με τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν βάσει του τελικού ποσού σύνταξης. Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τα ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και μάλιστα εντόκως, υπό την προϋπόθεση ότι αποδειχθεί δόλος του ασφαλισμένου. Σε αρνητική περίπτωση, δηλαδή εάν ο ασφαλισμένος ενήργησε καλόπιστα τα ποσά αυτά επιστρέφονται άτοκα. Γ. Μη έκδοση αποφάσεων προσωρινής σύνταξης Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 δεν εκδίδεται πράξη προσωρινής σύνταξης στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Όταν ο ασφαλισμένος δηλώνει γραπτώς κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ότι δεν επιθυμεί την έκδοση προσωρινής σύνταξης, υπό την 3

4 προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έχει ενημερωθεί από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για τη δυνατότητα έκδοσης προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης. β. Όταν δεν πληρούνται οι κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (π.χ. όριο ηλικίας και απαιτούμενες κατά περίπτωση ημέρες ασφάλισης) γ. Όταν εφαρμόζονται οι Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα. δ. Όταν οι ασφαλισμένοι δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. ε. Όταν ζητείται η σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου/ης από τους γονείς του. στ. Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη. ζ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. η. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Δ. Υπηρεσιακές ενέργειες Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης θα πρέπει να ενημερώνεται ο ασφαλισμένος ότι υπάρχει δυνατότητα έκδοσης προσωρινής απόφασης εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών, ο οποίος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον χρόνο ασφάλισής του σε περίπτωση που επιθυμεί την έκδοση προσωρινής απόφασης, εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση της οριστικής μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμεί την έκδοση προσωρινής σύνταξης. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνεται ο ασφαλισμένος ότι σε περίπτωση κατάθεσης βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ισχύουν οι προαναφερόμενες προθεσμίες για την έκδοση της οριστικής απόφασης. Εάν ο ασφαλισμένος δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί μη χορήγησης προσωρινής σύνταξης, πριν τη λήξη της προθεσμίας για την έκδοση της προσωρινής απόφασης θα εξετάζεται εάν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης οριστικής απόφασης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία και σε αρνητική περίπτωση θα προβαίνετε στην έκδοση της προσωρινής σύνταξης. Ευνόητο είναι ότι εάν η βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης ή η σχετική με τον χρόνο ασφάλισης υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου κατατεθεί μεταγενέστερα της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, η προθεσμία των 45 ή των 75 ημερών για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης θα υπολογίζεται βάσει της ημερομηνίας υποβολής της βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. 4

5 Ε. Ισχύς διατάξεων. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι από Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την και μετά θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν από την ισχύ της διάταξης, θα αντιμετωπιστούν ως εξής: Για τις περιπτώσεις που ο συνταξιοδοτικός φάκελος είναι πλήρης και έτοιμος για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης ( ήτοι ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης, έκδοση οριστικής γνωμάτευσης για τις περιπτώσεις αναπηρίας), θα προβαίνετε στην έκδοση οριστικής απόφασης εντός των προαναφερόμενων στην παρ. Α της παρούσας εγκυκλίου προθεσμιών, οι οποίες θα υπολογίζονται από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο αδυνατείτε να εκδώσετε οριστική απόφαση στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, καθώς και στις περιπτώσεις που δεν είναι πλήρης ο συνταξιοδοτικός φάκελος και δεν έχει υποβληθεί από τον ασφαλισμένο υπεύθυνη δήλωση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 3607/2007, θα προβαίνετε σε έκδοση προσωρινής απόφασης εντός των προβλεπόμενων από τις νέες διατάξεις προθεσμιών, αφού προηγουμένως καλείται ο ασφαλισμένος προκειμένου να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον χρόνο ασφάλισής του. Επισημαίνουμε ότι για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν την 5/8/2011, εφόσον αφορούν συνταξιοδοτικές περιπτώσεις που είχαν εξαιρεθεί από την χορήγηση προσωρινής σύνταξης με την διάταξη του Ν.3607/2007 ( π.χ. σύνταξη αναπηρίας, χορήγηση σύνταξης με τις κοινοτικές διατάξεις σε περίπτωση θεμελίωσης αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τον χρόνο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ.λ.π.) η έναρξη καταβολής της προσωρινής σύνταξης θα είναι η 5/8/2011. ΣΤ. Παρακράτηση ποσού 20% επί των αναδρομικών ποσών προσωρινής σύνταξης. Τέλος, προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις, όπου κατά την αναγγελία της προσωρινής σύνταξης στην μηχανογράφηση το ποσό των κρατήσεων θα είναι μεγαλύτερο από το μηνιαίο ποσό της προσωρινής σύνταξης, παρακαλείται η Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών του Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, όπως κατά τον υπολογισμό των αναδρομικών για την πρώτη πληρωμή μέσω τράπεζας, πέρα από την κράτηση ασθενείας, παρακρατεί και ποσό 20% για τυχόν άλλες κρατήσεις (φόρο, εισφορά αλληλεγγύης κ.τ.λ.). Ζ. Διαδοχική Ασφάλιση α) Αρμόδιος φορέας για την καταβολή προσωρινής σύνταξης 5

6 Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, όταν το συνταξιοδοτικό αίτημα κρίνεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, το Ίδρυμα καθίσταται αρμόδιο για την καταβολή της προσωρινής σύνταξης όταν από την Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα προκύπτει, ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι τελευταίος φορέας και με το συνολικό χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης που δηλώνει ο αιτών, συντρέχουν οι ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας μας. β) Ποσό της προσωρινής σύνταξης Στις περιπτώσεις που το συνταξιοδοτικό αίτημα κρίνεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του 80% του ποσού της σύνταξης που προκύπτει βάσει του συνολικού χρόνου της διαδοχικής ασφάλισης και των μεικτών αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή σε περίπτωση προγενέστερης διακοπής της ασφάλισής του, του τελευταίου μήνα απασχόλησής του, όπως αυτές προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Σε κάθε περίπτωση το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου ανά κατηγορία σύνταξης. γ) Συμψηφισμός ποσών προσωρινής σύνταξης μεταξύ των Οργανισμών Όπως προαναφέρθηκε, μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης τα καταβληθέντα ποσά προσωρινής σύνταξης συμψηφίζονται με τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν βάσει του τελικού ποσού σύνταξης. Στις περιπτώσεις που μετά την έκδοση απόφασης προσωρινής σύνταξης, και κατά την πορεία εξέτασης του συνταξιοδοτικού αιτήματος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και την αλληλογραφία με τους άλλους φορείς προκύψει ότι πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας μας, πλην όμως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της αρμοδιότητας σε α φάση του άρθρου 14 του Ν.1902/90 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από 1/1/2011 με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3863/11: i. Θα εκδίδεται απορριπτική απόφαση λόγω αναρμοδιότητας (μη ύπαρξη 1500 Η.Ε. ή 500 Η.Ε. και 1000 Η.Ε. ή 300 Η.Ε.). ii. Θα διαβιβάζεται το αίτημα στον προηγούμενο ασφαλιστικό οργανισμό με τις περισσότερες ημέρες εργασίας, προκειμένου να το κρίνει με τις διατάξεις της νομοθεσίας του. iii. Θα ενημερώνεται ο προηγούμενος ασφαλιστικός οργανισμός ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει προβεί στην καταβολή της προσωρινής σύνταξης. Επισημαίνεται ότι η προσωρινή σύνταξη θα συνεχίζει να καταβάλλεται μέχρι την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης από τον απονέμοντα οργανισμό. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν είναι το Ίδρυμα ο απονέμων οργανισμός, τα ποσά της προσωρινής σύνταξης που καταβλήθηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα αναζητούνται από τον ασφαλισμένο, αλλά θα συμψηφίζονται με τα ποσά της οριστικής σύνταξης που θα καταβάλλει ο απονέμων οργανισμός. Η διαδικασία έκδοσης προσωρινής απόφασης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και απόδοσης ποσών που καταβλήθηκαν σαν προσωρινή σύνταξη από το Ίδρυμα και αρμόδιος για την καταβολή της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης είναι άλλος ασφαλιστικός οργανισμός, θα είναι η ακόλουθη: 6

7 Συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβλήθηκαν μέχρι 31/8/2011 με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης Το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων χορηγεί Προσωρινή Σύνταξη γιατί το Ίδρυμα είναι τελευταίος Οργανισμός. Από αλληλογραφία προκύπτει ότι το Ίδρυμα δεν είναι αρμόδιο. Το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων εκδίδει απορριπτική απόφαση και την διαβιβάζει στον προηγούμενο με τις περισσότερες ημέρες εργασίας Ασφαλιστικό Οργανισμό με την πληροφορία ότι έχει χορηθεί Προσωρινή Σύνταξη η οποία συνεχίζει να καταβάλλεται. Ο προηγούμενος Aσφαλιστικός Οργανισμός με βάση την απορριπτική απόφαση του Υποκαταστήματος Απονομής Συντάξεων εξετάζει εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του και εφόσον διαπιστώσει ότι είναι αρμόδιος για την απονομή και την χορήγηση της αιτούμενης σύνταξης, με fax : 1. ενημερώνει το Υποκατάστημα που έχει εκδώσει την απορριπτική απόφαση ότι εντός του μηνός..θα προβεί στην έκδοση της οριστικής σύνταξης και καταβολής του ποσού της σύνταξης από τον μήνα, και 2. ζητά να του γνωστοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τον υπολογισμό της τμηματικής μας σύνταξης (άρθρο 1 του Ν.3232/04) και την καταβολή της Προσωρινής Σύνταξης. Το τμήμα Απονομής Συντάξεων του Υποκαταστήματος που έχει εκδώσει την απορριπτική απόφαση σε συνεργασία τόσο με το τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του ασφαλισμένου όσο και με το ΟΠΣ προβαίνει σε: 1. έκδοση απόφασης διακοπής καταβολής της Προσωρινής Σύνταξης στην οποία βεβαιώνονται το χρονικό διάστημα, τα ποσά που καταβλήθηκαν σαν προσωρινή σύνταξη και ο αριθμός λογαριασμού τράπεζας του Υποκαταστήματος Πληρωμών Συντάξεων του συνταξιούχου στον οποίο θα πιστωθούν τα ποσά της Προσωρινής Σύνταξης από τον απονέμοντα Οργανισμό. 2. κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης στο Τμήμα Λογιστηρίου του Υποκαταστήματος Πληρωμών Συντάξεων του συνταξιούχου προκειμένου να ελεγχθεί εάν πιστώθηκαν από τον απονέμοντα οργανισμό τα ποσά της Προσωρινής Σύνταξης που έλαβε ο συνταξιούχος και 3. διαβίβασή της μαζί με τον συνταξιοδοτικό φάκελο, στο Περιφερειακό Υποκατάστημα που υπάγεται. Στη συνέχεια οι υπηρεσίες απονομών συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος γνωστοποιούν στον απονέμοντα Οργανισμό μέσω fax : 1. τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 1 του Ν.3232/04 για τον υπολογισμό της τμηματικής μας σύνταξης, και 2. ότι καταβλήθηκε Προσωρινή Σύνταξη το χρονικό διάστημα, τα ποσά της οποίας ανέρχονται σε..ευρώ καθώς και τον αριθμό Λογαριασμού Τράπεζας στον οποίο θα πιστωθούν τα ποσά της Προσωρινής Σύνταξης. 7

8 Συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από 1/9/2011 και μετά με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης Το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων χορηγεί Προσωρινή Σύνταξη γιατί το Ίδρυμα είναι τελευταίος Οργανισμός. Από αλληλογραφία προκύπτει ότι το Ίδρυμα δεν είναι αρμόδιο. Το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων εκδίδει : 1. απορριπτική απόφαση λόγω αναρμοδιότητας. 2. απόφαση συμμετοχής στην οποία γνωστοποιούνται τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 1 του Ν.3232/04 για τον υπολογισμό της τμηματικής μας σύνταξης. Τις παραπάνω αποφάσεις διαβιβάζει στον προηγούμενο με τις περισσότερες ημέρες εργασίας Ασφαλιστικό Οργανισμό με την πληροφορία ότι έχει χορηθεί Προσωρινή Σύνταξη η οποία συνεχίζει να καταβάλλεται. Ο προηγούμενος Aσφαλιστικός Οργανισμός με βάση την απορριπτική απόφαση του Υποκαταστήματος Απονομής Συντάξεων εξετάζει εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του και εφόσον διαπιστώσει ότι είναι αρμόδιος για την απονομή και την χορήγηση της αιτούμενης σύνταξης, με fax ενημερώνει το Υποκατάστημα που έχει εκδώσει την απορριπτική απόφαση ότι εντός του μηνός..θα προβεί στην έκδοση της οριστικής σύνταξης και καταβολής του ποσού της σύνταξης από τον μήνα. Το τμήμα Απονομής Συντάξεων του Υποκαταστήματος που έχει εκδώσει την απορριπτική απόφαση σε συνεργασία τόσο με το τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του ασφαλισμένου όσο και με το ΟΠΣ προβαίνει σε: έκδοση απόφασης διακοπής καταβολής της Προσωρινής Σύνταξης στην οποία θα βεβαιώνονται το χρονικό διάστημα, τα ποσά που καταβλήθηκαν σαν προσωρινή σύνταξη και ο αριθμός λογαριασμού τράπεζας του Υποκαταστήματος Πληρωμών Συντάξεων του συνταξιούχου στον οποίο θα πιστωθούν τα ποσά της Προσωρινής Σύνταξης από τον απονέμοντα Οργανισμό, την οποία θα κοινοποιεί στο Τμήμα Λογιστηρίου του Υποκαταστήματος Πληρωμών Συντάξεων του συνταξιούχου προκειμένου να ελεγχθεί εάν πιστώθηκαν από τον απονέμοντα οργανισμό τα ποσά της Προσωρινής Σύνταξης που έλαβε ο συνταξιούχος και θα την γνωστοποιεί στον Απονέμοντα οργανισμό μέσω fax. 8

9 Η. Αιτήσεις που εξετάζονται κατ εφαρμογή των διατάξεων των Κοινοτικών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης Με τις οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο 28/2010 (Τμήμα IV- Συντάξεις) σας ενημερώσαμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του νέου Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/09 επιβάλλεται η άμεση έκδοση απόφασης προσωρινού χαρακτήρα, ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατό συντομότερη καταβολή ενός ποσού σύνταξης στον αιτούντα. Επιπρόσθετα στην υπ αριθ. 7 αιτιολογική σκέψη θέσπισης του ανωτέρω Κανονισμού παροτρύνονται τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προθεσμίες έγκαιρης απάντησης στα αιτήματα των προσώπων που υπάγονται στους Κοινοτικούς κανονισμούς. Με βάση τα ανωτέρω η διάταξη του άρθρου 38 του Ν. 3996/11 συμβαδίζει απόλυτα με τις απαιτήσεις και το πνεύμα του κοινοτικού νομοθέτη. Στο πλαίσιο αυτό, τα ανωτέρω Α-Δ αναφερόμενα θα εφαρμόζονται ανάλογα στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης για σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου κατ εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών (ή των διμερών συμβάσεων) όταν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με βάση μόνο τους ελληνικούς χρόνους ασφάλισης. Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τη δημοσίευση του νόμου, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα χορηγηθεί η εν λόγω προσωρινή σύνταξη, αφού κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ 9

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 1. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης Σταδίου Αθήνα 2. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) Αγ. Κωνσταντίου Αθήνα 3. Ο.Α.Ε.Ε. Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Ακτή Μιαούλη Πειραιάς 4. Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) Σωκράτους Αθήνα 5. Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Σύνταξης Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) Αχαρνών Αθήνα 6. Ε.Τ.Α.Α. Τομέας Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Κολοκοτρώνη Αθήνα 7. Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. Τομέας Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών Θεσ/νίκης (ΤΣΠΕΑΘ) Καλλιρόης 5 & Περραιβού Αθήνα 8. Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. Τομέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου (ΤΑΙΣΥΤ) Χρ. Λαδά Αθήνα 9. Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. Τομέας Σύνταξης Εφημ/πωλών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΤΣΕΥΠΑ) Ευπόλιδος Αθήνα 10. Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. Τομέας Σύνταξης Εφημ/πωλών & Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσ/νίκης (ΤΣΕΥΠΘ) Γεωργίου Σταύρου Θεσ/νίκη 11. Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε. Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θες/νίκης (ΤΑΤΤΑΘ) Κουμουνδούρου Αθήνα 12. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) Πατησίων Αθήνα 13. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) Εθνικής Αντιστάσεως Πειραιάς 14. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) Κάνιγγος Αθήνα 15. Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Τραπέζης Ελλάδος (ΤΠΣ-ΤΕ) Σίνα Αθήνα 10

11 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/86) Η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται και υπογράφεται υποχρεωτικά από τον/την αιτούντα/-ούσα. Στην περίπτωση που η Υπεύθυνη Δήλωση κατατίθεται από νόμιμο εκπρόσωπό του/της απαιτείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του/της αιτούντος/-σας. Το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αριθμός Μητρώου ΠΡΟΣ (1) : ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Όνομα: Επώνυμο: Όνομα & Επώνυμο Πατέρα: Όνομα & Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου, για αλλοδαπούς): Τόπος κατοικίας: Αριθμός τηλεομοιοτύπου (FAX): Α.Φ.Μ.: Τηλ.: Οδός: Αριθ.: Τ.Κ.: Διεύθυνση Ηλεκτρον. Ταχυδρομείου ( ): Δ.Ο.Υ.: ΙΒΑΝ (4) : Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, καθώς και τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.3996/2011, δηλώνω ότι τα ασφαλιστικά στοιχεία μου ή του/της θανόντος/-ούσας, είναι τα εξής: Στον ακόλουθο πίνακα συμπληρώνονται οι φορείς κύριας ασφάλισης, το χρονικό διάστημα έναρξης και λήξης της ασφάλισης σε αυτούς, καθώς και οι ημέρες ασφάλισης για τις οποίες έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Έλαβα γνώση και αποδέχομαι τα εξής: i. Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης που η αίτηση για σύνταξη έχει υποβληθεί μέχρι 31/12/2010 εάν δεν δικαιωθώ σύνταξης από τους προηγούμενους του τελευταίου ασφαλιστικούς οργανισμούς, τότε εφόσον ο τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα μου 11

12 ii. iii. iv. χορηγήσει σύνταξη: α) εάν έχω πραγματοποιήσει στην ασφάλισή του 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε, από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη ή τη διακοπή της απασχόλησης, για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας και 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, β) εάν συμπληρώνω με το συνολικό χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης που η αίτηση για σύνταξη έχει υποβληθεί από 1/1/2011 και μετά εάν δεν δικαιωθώ σύνταξης από τους προηγούμενους του τελευταίου ασφαλιστικούς οργανισμούς, τότε εφόσον ο τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα μου χορηγήσει σύνταξη: α) εάν έχω πραγματοποιήσει στην ασφάλισή του 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε, από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη ή τη διακοπή της απασχόλησης, για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε για περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ή αναπηρίας, β) εάν συμπληρώνω με το συνολικό χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Στην περίπτωση που μου χορηγηθεί προσωρινή σύνταξη με ποσό μεγαλύτερο από αυτό που δικαιούμαι να λάβω με την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης, θα επιστρέψω τις διαφορές ποσών με παρακράτηση του ¼ της μηνιαίας σύνταξής μου μέχρι την εξόφληση. Στην περίπτωση που μου καταβληθεί προσωρινή σύνταξη με τα στοιχεία που δηλώνω και προσκομίζω και στη συνέχεια διαπιστωθεί ότι αυτά είναι ανακριβή ή αναληθή και δεν δικαιούμαι να λάβω σύνταξη, εκτός των προβλεπόμενων κυρώσεων του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986), υποχρεούμαι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 3996, να επιστρέψω εντόκως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα παροχή. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχω δικαίωμα συνταξιοδότησης και μου έχει καταβληθεί προσωρινή σύνταξη χωρίς υπαιτιότητά μου, υποχρεούμαι, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις να επιστρέψω άτοκα κάθε αχρεωστήτως καταβληθείσα παροχή. Ο/ Η δηλ. (Υπογραφή) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: 1. Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα όπου απευθύνεται η Υπεύθυνη Δήλωση. 2. Αναγράφεται ολογράφως. 3. «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.» 4. Αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Τραπεζικού Λογαριασμού. 5. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Δήλωση συνεχίζεται και υπογράφεται από τον δηλούντα ή τη δηλούσα. (5) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται να μου χορηγήσει Προσωρινή Σύνταξη στην περίπτωση που: Υπάρχει προφανής έλλειψη των νόμιμων προϋποθέσεων. Δεν έχουν κατατεθεί απαραίτητα δικαιολογητικά. Λαμβάνω ταυτοχρόνως και άλλη σύνταξη. Δεν έχω διακόψει την εργασία μου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση. Για τη συνταξιοδότησή μου εφαρμόζονται οι Κοινοτικοί Κανονισμοί 1408/71 και 574/72 και οι Κανονισμοί των Διμερών Συμβάσεων & το συνταξιοδοτικό μου δικαίωμα δεν θεμελιώνεται με βάση τους ελληνικούς χρόνους. Είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης (π.χ., χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας) Αιτούμαι σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου τέκνου μου. 2. Η έναρξη της προθεσμίας καταβολής προσωρινής σύνταξης σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή γήρατος σε ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων (π.χ. τυφλοί, νεφροπαθείς κ.α.) καθορίζεται από το χρόνο στον οποίο οριστικοποιείται η κρίση των Υγειονομικών Επιτροπών. 12

13 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/86) Η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται και υπογράφεται υποχρεωτικά από τον/την αιτούντα/-ούσα. Στην περίπτωση που η Υπεύθυνη Δήλωση κατατίθεται από νόμιμο εκπρόσωπό του/της απαιτείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του/της αιτούντος/-σας. Το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αριθμός Μητρώου ΠΡΟΣ (1) : ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Όνομα: Επώνυμο: Όνομα & Επώνυμο Πατέρα: Όνομα & Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ή Διαβατηρίου, για αλλοδαπούς): Τόπος κατοικίας: Αριθμός τηλεομοιοτύπου (FAX): Α.Φ.Μ.: Τηλ.: Οδός: Αριθ.: Τ.Κ.: Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου ( ): Δ.Ο.Υ.: ΙΒΑΝ (4) : Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, καθώς και τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.3996/2011, δηλώνω ότι δεν επιθυμώ να μου καταβληθεί Προσωρινή Σύνταξη. Ο/ Η δηλ. (Υπογραφή) ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: 6. Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα όπου απευθύνεται η Υπεύθυνη Δήλωση. 7. Αναγράφεται ολογράφως. 8. «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.» 9. Αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του Τραπεζικού Λογαριασμού. 10. Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου, η Δήλωση συνεχίζεται και υπογράφεται από τον δηλούντα ή τη δηλούσα. (5) 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Γενική Κατηγορία Ν. 1902/90, άρθρο 27 παρ. 1 περ. 1 α Ν.3863/10, άρ.10 παρ.11 Ημέρες Ασφάλισης Άνδρες 65 Ηλικία Γυναίκες 60 ο ο ο ο ο ο 2015 Ισχύει το όριο ηλικίας που ορίζεται κατά το έτος συμπλήρωσης του 60 ου έτους Παρατηρήσεις Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα(πλην ΟΓΑ) Για τις γυναίκες που έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010 προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης, δεν αυξάνεται το όριο ηλικίας από 1/1/ Γενική Κατηγορία Ν. 1902/90, άρθρο 27 παρ. 1 περ 1 β Ν.3863/10 άρθρο 10 παρ12 3. Διατάξεις 35ετίας Ν. 825/78, άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 3863/10, άρθρο 10 παρ.2 4. Διατάξεις 35ετίας(Ν. 2874/2000, άρθρο 32, περ. α) 5. Διατάξεις 37ετίας Ν. 3029/2002, άρθρο 2 παρ. 6 Ν. 3863/10 άρθρο 10 παρ. 10 ΑΝΔΡΕΣ Η.Ε , Ισχύει το όριο ηλικίας που ορίζεται κατά το έτος συμπλήρωσης των Η.Ε , , ΕΤΟΣ ΣΥΜ/ΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΟΡΙΟ Η.Ε. ΗΜΕΡ. ΓΙΑ ΣΥΝΤ. ΗΛΙΚΙΑΣ , από τις ΕΤΟΣ ΣΥΜ/ΣΗΣ ΟΡΙΟ οποίες Η.Ε. ΗΛΙΚΙΑΣ σε βαριά και ανθυγιεινά & 9 επαγγέλματα & & & & Χωρίς όριο ηλικίας (Χ.Ο.Η.) ΗΜ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αναζητούνται τα όρια ηλικίας & χρόνος ασφάλισης που ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των ημερών εργασίας Για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31/12/2010: Μόνο εξαρτημένη εργασία Μέχρι 300 ημέρες ασφάλισης κατ έτος Για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μετά την 1/1/2011 λαμβάνονται υπόψη όλοι οι χρόνοι ασφάλισης ( και αυτοτελώς απασχολούμενων) καθώς επίσης και οι πλέον των 300 ημέρες ασφάλισης κατ έτος Μόνο εξαρτημένη εργασία Μέχρι 300 ημέρες ασφάλισης κατ έτος Η διάταξη ισχύει μόνο για όσους μέχρι 31/12/2010 είχαν πραγματοποιήσει Η.Ε. 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ημέρες Ηλικία Ασφάλισης Άνδρες Γυναίκες Παρατηρήσεις 6. Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (Κ.Β.Α.Ε.) (Ν. 1902/90, άρθρο 27 παρ. 1 περ. 3β, Ν. 3029/2002, άρθρο 2 παρ. 6, Ν. 3863/10 άρθρο 10 παρ , από τις οποίες σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα και από αυτές 1000 την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την αίτηση για συνταξιοδότηση Αναζητείται το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των Η.Ε. από τις οποίες 3600 στον Κ.Β.Α.Ε Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα(πλην ΟΓΑ) Για τις γυναίκες που έχουν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010 τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης από τις οποίες στις διατάξεις του Κ.Β.Α.Ε., παραμένει το όριο ηλικίας των 55 έτων 7. Μητέρες και χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων (Ν. 1902/90, άρθρο 27 παρ. 1, περ. 3δ Ν. 3655/2008, Ν. 3863/10 άρθρ. 10 παρ. 17 περ. β Το όριο ηλικίας των 55 ετών εξακολουθεί να ισχύει για όσους μέχρι την 31/12/10 είχαν η.ε. και κατά την συμπλήρωση των ημερών είχαν ανήλικο τέκνο Μητέρες και χήροι πατέρες φυσικού ή θετού τέκνου που δεν έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης των ημερών ή παιδιού οποιασδήποτε ηλικίας, ανίκανου για κάθε βιοποριστική εργασία. Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας (από δική τους εργασία) από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ). 8. Μητέρες ή πατέρες ανάπηρων τέκνων (Ν. 3232/2004, άρθρο 5 παρ. 4, Ν. 3518/2006, άρθρο 61 παρ. 6) Ν. 3996/11 άρθρο 37 παρ Χ.Ο.Η. Μητέρες ή πατέρες τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 9. Σύζυγοι αναπήρων (Ν. 3232/2004, άρθρο 5 παρ. 4, Ν. 3518/2006, άρθρο 61 παρ. 6 Ν. 3996/11 άρθρο 37 παρ Χ.Ο.Η. Σύζυγοι αναπήρων, με ποσοστό αναπηρίας του/της συζύγου 80% και άνω, με δεκαετή έγγαμο βίο τουλάχιστον, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση. 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ημέρες Ασφάλισης Ηλικία Άνδρες Γυναίκες Παρατηρήσεις 10 α. Οικοδόμοι (Ν. 1543/1985, άρθρο 43, Ν. 1902/1990, άρθρο 27 παρ.1 περ. 3β, Ν. 3232/2004, άρθρο 15 παρ. 12) 10 β. Οικοδόμοι (Ν. 1759/1988, άρθρο 2 παρ. 12, Ν. 2335/1995, άρθρο 6 παρ. 6, Ν. 3232/2004, άρθρο 15 παρ. 12) 11. Προσωπικό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) (Ν. 1694/1987, άρθρο 36, Ν. 3232/2004, άρθρο 15 παρ. 12) 12 α. Εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείωνλιγνιτωρυχείων (Ν. 997/1979, άρθρο 20 παρ. 1-3) 4.500, από τις οποίες σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές 1000 την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την αίτηση για συνταξιοδότηση 4.500, όλες σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες και από αυτές 500 την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την αίτηση για συνταξιοδότηση 4.500, από τις οποίες στις ειδικότητες του νόμου και από αυτές 1000 την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας ή την αίτηση για συνταξιοδότηση τουλάχιστον σε υπόγειες στοές μεταλλείωνλιγνιτωρυχείων, από τις οποίες τουλάχιστον 500 μετά την ισχύ του Ν. 997/79 ( ). Οι 500 ημέρες προσαυξάνονται από ανά 175 ημέρες κατά μέσο όρο για κάθε χρόνο και μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των ημερών ασφάλισης Για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων στις οικοδομικές /τεχνικές εργασίες λαμβάνονται και οι ημέρες ασφάλισης με την ιδιότητα του εργάτη καθαριότητας των Ο.Τ.Α, καθώς και οι ημέρες που τυχόν πραγματοποιήθηκαν σε υπόγειες στοές μεταλλείωνλιγνιτωρυχείων. Ειδικότητες: απασχόληση στην αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία και καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης, επισκευής και πλυσίματος μέσων καθαριότητας, οδοκαθαριστές, εργάτες αφοδευτηρίων, εκταφείς νεκρών, καθαριστές οστών Για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων στις ανωτέρω εργασίες λαμβάνονται και οι ημέρες ασφάλισης σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες. Οι γυναίκες ασφαλίζονται στον ΚΒΑΕ 12 β. Εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείωνλιγνιτωρυχείων και σε υποθαλάσσιες εργασίες (Ν. 1654/1986, Ν. 1469/84 άρθρο 12 παρ. 3, 4 Ν. 2084/92, άρθρο 48 παρ. 2) 4.500, αποκλειστικά σε στοές μεταλλείων λιγνιτωρυχείων και σε υποθαλάσσιες εργασίες 50 16

17 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 12 γ. Εργαζόμενοι σε υπόγειες στοές ή στην επιφάνεια μεταλλείωνλιγνιτωρυχείων (Ν. 2335/95, άρθρο 13 παρ. 2) Ημέρες Ηλικία Ασφάλισης Άνδρες Γυναίκες τουλάχιστον, από τις οποίες σε εργασίες μεταλλείωνλιγνιτωρυχείων 60 Ειδικές προϋποθέσεις 13. Ηθοποιοί θεάτρου πρόζας και μουσικού θεάτρου, μουσικοί εγχόρδων και κρουστών, τεχνικοί θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολείς, προσωπικό σκηνής (Ν. 1210/81 άρθρο 2 παρ. 3, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 Ν. 1276/82) Να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην κάθε ειδικότητα και από αυτές 1000 την τελευταία 13ετία. 14. Ηθοποιοί μελοδραματικού θεάτρου, χορωδοί-μονωδοί, μουσικοί πνευστών οργάνων (άρθρο 1 ΠΔ 212/84) 15. Μουσικοί εγχόρδων, κρουστών, πνευστών οργάνων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και Θεσσαλονίκης που διέκοψαν την απασχόλησή τους στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην ΕΡΤ, σε Ο.Τ.Α. από (άρθρο 69 παρ, Δ1 Ν. 2065/1992) 16. Χορευτές (ΠΔ 212/84, άρθρο 1) 17. Τυφλοί (Ν. 612/77, άρθρο 1) 18. Παραπληγικοί/τετραπληγικοί (Ν. 1902/90, άρθρο 40 παρ. 8) 19. Πάσχοντες από Β ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία (Ν. 2227/94, άρθρο 16 παρ. 3) Χ.Ο.Η. Να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην κάθε ειδικότητα και από αυτές 1000 την τελευταία 13ετία. Να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην κάθε ειδικότητα Να έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης στην ειδικότητα και από αυτές 1000 την τελευταία 13ετία. Τυφλοί και στα δύο μάτια, πριν από την έναρξη της ασφάλισης στο ΙΚΑ Ποσοστό αναπηρίας 67% 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 20. Νεφροπαθείς (Ν. 3075/2002, άρθρο 2 παρ. 2, Ν. 3232/2004, άρθρο 5 παρ. 3) 21. Αιμορροφιλικοί (Ν. 3232/2004, άρθρο 5 παρ.1) 22. Υποβληθέντες σε μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων (Ν. 3232/2004, άρθρο 5 παρ.1) 23. Μεταμοσχευθέντες με μυελό των οστών (Ν. 3232/2004, άρθρο 5 παρ.1) 24. Πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία/τετραπληγία (Ν. 3518/2006, άρθρο 61 παρ. 4) 25. Ακρωτηριασμένοι κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο (Ν. 3518/2006, άρθρο 61 παρ. 4) Ημέρες Ηλικία Ασφάλισης Άνδρες Γυναίκες Χ.Ο.Η Χ.Ο.Η Χ. Ο. Η Χ. Ο. Η. Ειδικές προϋποθέσεις Πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% Πάσχοντες από αιμορροφιλία τύπου Α ή Β, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% Μεταμοσχευθέντες με συμπαγή όργανα (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας) ευρισκόμενοι σε συνεχή ανοσοκασταστολή, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% Ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% Ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% Ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% 18

19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ (Για ασφαλισμένους για πρώτη φορά πριν από την ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ημέρες Ηλικία Ασφάλισης Άνδρες Γυναίκες Ειδικές προϋποθέσεις 26. Γενική Κατηγορία Ν. 1902/90, άρθρο 27 παρ. 1, περ. 3 α, Ν.3863/10 άρθρ.10 παρ Γενική Κατηγορία Ν. 1902/90, άρθρο 27 παρ. 1 περ. 3 α N 3863/2010 Άρθρο 10 παρ , από τις οποίες 100 ημέρες εργασίας κατ έτος την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας , όπως αυτές διαμορφώνονται για τις γυναίκες ασφαλισμένες από 1/1/2011 για τη λήψη πλήρους σύνταξης ( βλ. παρ. 2), από τις οποίες 100 ημέρες εργασίας κατ έτος την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας Διατάξεις 35ετίας Ν. 2874/2000, άρθρο 32, περ. β Ν.3863/2010 Άρθρο 10 παρ Μητέρες & χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων Ν. 1902/90, άρθρο 27 παρ. 1, περ. 3δ Ν.3655/08 Ν. 3863/2010 Άρθρο 17 περ. β , από τις οποίες σε βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα & & & & & Το όριο ηλικίας των 50 ετών εξακολουθεί να ισχύει για όσους μέχρι την 31/12/10 είχαν η.ε. και κατά την συμπλήρωση των ημερών είχαν ανήλικο τέκνο Για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 31/12/2010: Μόνο εξαρτημένη εργασία Μέχρι 300 ημέρες ασφάλισης κατ έτος Για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μετά την 1/1/2011 λαμβάνονται υπόψη όλοι οι χρόνοι ασφάλισης ( και αυτοτελώς απασχολούμενων) καθώς επίσης και οι πλέον των 300 ημέρες ασφάλισης κατ έτος Πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα παιδί (φυσικό ή θετό) που να μην έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης των ημερών ή παιδί οποιασδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία. Δεν πρέπει να λαμβάνουν άλλη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας (από δική τους εργασία) από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ). 19

20 20

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟ 2014--2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 2014-2019 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Χαλάνδρι 29/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 31494 ΑΠΟΦΑΣΗ 851 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΟ 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Δ. 737 ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020

Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Διαδικασίες υποβολής προτάσεων Προϋποθέσεις για την ένταξη έργων στο ΕΠ Κρήτη 2014-2020 Ηράκλειο 23 Δεκεμβρίου 2015 Α. Γενικά Στοιχεία Καν 1303/2013 ΕΕ Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ. Α/23.12.2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 23-6-2009 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 528/075 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός Καθορισμού των Τελών Διέλευσης, των Τελών Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και του Ύψους των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης για όλη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 95/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 322/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαρτίου 2014 για την επιβολή ειδικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ

Α. ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡOΝΟΣ ΔΙΑΤHΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛIΩΝ, ΣΤΟΙΧΕIΩΝ ΔΙΑΦYΛΑΞΗ Εφαρμόζεται από 1.1.2007 αλλά και για προηγούμενα χρόνια εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι επιεικέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα»

ΘΕΜΑ: «Κινητικότητα υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα τηλ.213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20.000 ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΡΟ 112 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λεωφ. Βουλιαγμένης & Δωδεκανήσου 3 174 56 Άλιμος Αθήνα ΤΗΛ: 210 9933888

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ:ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 76 Τηλέφωνο: 2313304000 Fax: 2310697897 Ωραιόκαστρο, 2-9-2015 Αρ. Πρωτ. 20835 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 -- 1005 -- * ΦΠΑ * Νο. 37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Αυγούστου 1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1085775/3427/876/Α0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1229 1) Διεύθυνση 14η ΦΠΑ Τμήμα Α/ΙΙ 2) Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 71013 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα, 2-12-2013 Αρ. Πρωτ: 660/2/56404 στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα, 13-11-2014. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Αρ. Πρωτ.: 227

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα, 13-11-2014. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Αρ. Πρωτ.: 227 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Κέρκυρα, 13-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & Αρ. Πρωτ.: 227 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιό Φρούριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Τα πεδία συμπληρώνονται από τον αιτούντα με τη βοήθεια της Υπηρεσίας υποδοχής της αίτησης εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά τα αντίστοιχα δεδομένα. A. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Τα πεδία συμπληρώνονται από τον αιτούντα με τη βοήθεια της Υπηρεσίας υποδοχής της αίτησης εφόσον υπάρχουν και είναι γνωστά τα αντίστοιχα δεδομένα. A. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 30-09-204 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.:83 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Π/ΣΜΟΥ,ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α

Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α Π.Δ. 396/94 (ΦΕΚ 220 Α - Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 6 Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΗΣ 1. Ανήλικο τέκνο αλλοδαπών που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα από την 9 η -7-2015 και φοιτά σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - παρ. 1 του άρθ. 1Α

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015

Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 154(I)/2015 Ν. 154(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας

H Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική

Σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύθηκε ο νόμος 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α /13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 24/07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. οικ. ΣΥΡ 1304 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελ. 7/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 52

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου

Β. 'Εκπτωση 50% στα οίκοθεν πρόσθετα τέλη για βεβαιωμένες οφειλές χρονικής περιόδου -- 355 -- * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26/1/1999 ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ: Ε33/3 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝ - ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 27934 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 Αρ. 4366, 23.11.2012 161(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2137/85 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ. (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ (Θεσμική Επιτροπή Συγκλήτου Πανεπιστημίου Πατρών) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (Συνεδρία 455/8.12.2010) 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η αναγνώριση της Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κωδ. : 101 87 Τηλ.: 210 5230589 Δ/νση ηλεκτρ.ταχ.:

Διαβάστε περισσότερα

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 25/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013

66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4444, 23.5.2014 Ν. 66(Ι)/2014 66(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: C

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δασικά οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α 289) Άρθρο 1 - Γενικές διατάξεις 1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΟΥΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Λογιστηρίου Γραφείο Πολιτιστικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Aποφαση 256276: Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των δράσεων: Ι.Γ.α: Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων Ι.Γ.β: Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας

Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22/739 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπλοκή των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτη Έκθεση της Ελλάδας 1. Η Ελλάδα υπέγραψε το Προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013 ΠΟΛ.1076/17.3.2014 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.07.2013), αναφορικά με τις ελεγχόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: ΠΛ. Ρήγα Φεραίου αρ.1 Πληροφορίες: κ. Γ. Γεωργάκο Τηλέφωνο: 2421350106 Fax:2421097610 Ηλεκτρονική δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 4403/12.07.2012 Η 10 η Εφορεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β (Αιγιαλού - Παραλίας) Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδριάσεων 24/2012 του δημοτικό συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου για το θέμα των Διαθεσιμοτήτων-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Δημοσιονομικοί κανόνες και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος. 2. Την έκτακτη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης.

δ ) Άρθρο 42β 5 : Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσης για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλεισµένης χρήσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα την διάταξη του άρ. 43 α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΕΠΕ ΕΔΡΑ: ΣΑΜΟΥ 28 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 009551501000

ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΕΠΕ ΕΔΡΑ: ΣΑΜΟΥ 28 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 009551501000 ΠΑΛΟΡ ΛΟΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΕΠΕ ΕΔΡΑ: ΣΑΜΟΥ 28 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 009551501000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2014-31/12/2014 Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706826 2015-04-15

15PROC002706826 2015-04-15 15PROC276826 215-4-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 15 Απριλίου 215 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 14536(473) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση των παροχών (συντάξεων) σε χρήμα που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.»

ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση των παροχών (συντάξεων) σε χρήμα που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 20.6. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Πρωτ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Χολαργός, 25.06.09. Αριθ.Διακηρ. : 2/2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Χολαργός, 25.06.09. Αριθ.Διακηρ. : 2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Ε.Ο.Φ) - Ν.Π.Δ.Δ Μεσογείων 284,15562 Χολαργός Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες: Αϊβαλιώτου Χριστίνα-Αργυρώ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕιΝΑ Πρόλογος.. Εισαγωγή... 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ημερ. Ανάρτησης: 05/01/2015 ΠΟΛ. 1002 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Ταχ.Κώδικας : 106 74, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18487 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1439 17 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33759/Φ.710 Κανονισμός Ειδικών Αδειών Παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Θ9-ΔΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49Θ9-ΔΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β49Θ9-ΔΣ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις

για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις 23. 6. 90 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 158/59 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (90/314/EOK) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 19-12-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26984

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) Αριθμ. Πρωτ.:Δ/2450 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών

Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών Άρθρο. Ανάλυση εισφορών και συντάξεων του Ταμείου Βενζινοπωλών Υπογράφηκε και πήρε το δρόμο για δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η νέα Υπουργική Απόφαση για τις εισφορές και τις συντάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Υπουργική Απόφαση 1726/2003 «Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης δάσους ή δασικής έκτασης στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 7 11 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 145 Κριτήρια βαθμολογίας του καθεστώτος ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ: 03/06/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ Αρ. Πρ. 9533 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΟΥΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΡ. ΤΗΛ: 2221066142 Τις κατασκηνώσεις ΑΡ. ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003475798 2015-12-11

15PROC003475798 2015-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 10/12/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 33118 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ.: 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες: Σ.Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 18-06-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 2988 8 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Κώδ.:45221 - ΚΑΣΤΡΟ Πληρ/ρίες: Τρυψιάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3481/2006 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ τ. Α 162/2-8-2006) τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο νόµος 2664/1998 για το Εθνικό Κτηµατολόγιο, όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo.

ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061 ήµος Αµαρίου Ρεθύµνης. ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ Πληροφ.: Β. Φασουλάς Τηλ/νο : 28333 40000-11 FAX : 28333 22246 e-mail: kyaf2006@yahoo. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγία Φωτεινή : 7/6/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτοκόλλου: 307 7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ: Ταχ. /νση: Αγία Φωτεινή ΚΑΘΕ Ταχ. Κώδ.: 74061

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 12 63100 Πολύγυρος Αρμόδιος: Β. Κότσυφα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001604412 2013-09-04

13PROC001604412 2013-09-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ Αριθμός Διακήρυξης ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βόλος 06 / 10 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 97004 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού Πληροφορίες: Ν. Γρηγοριάδης - Ο. Τάχα Τηλ. : 2310 996759-997240

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου

ΑΡΘΡΟ 1 Περιγραφή του µισθίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 21 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 215(Ι)/2012 215(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) (ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Άρθρο: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ. Αλεξ/πολη 07-05-2014 Αριθ.πρωτ. οικ.τ.τ. 2149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ο β ΜΑΙ^ΒΚ' ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709

ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 ΚΥΑ Φ.80000/οικ.16011/1709 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις συμμετοχής, ύψος της χρηματοδότησης ανά ωφελούμενο, σύναψη σύμβασης και διαδικασία παρακολούθησης και πληρωμής παρόχων, για τη λειτουργία του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Λουτράκι 26/01/2016 Αρ. Πρωτ. 1255 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός των όρων υπηρεσιών προς τους αστέγους».

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 112/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

Τιμολόγιο Μελέτης. 320.000,00 (με ΦΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013(Ε.Γ.Τ.Α.Α.- ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Δρ. Νικόλαος Καραϊβάζογλου Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Σερρών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών) 1 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας

ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Ο Νομάρχης Καρδίτσας ΕΚΛΟΓΙΚΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Καρδίτσα, 25 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 3039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ TMHMA ΕΚΛΟΓΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Πληροφορίες : Χρήστος Ράντης

Διαβάστε περισσότερα