Αντώνης Ταργουτζίδης Νικόλαος Βαγιόκας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντώνης Ταργουτζίδης Νικόλαος Βαγιόκας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ"

Transcript

1 Αντώνης Ταργουτζίδης Νικόλαος Βαγιόκας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ

2 ΤΕΧΝΙΚΑ EΡΓΑ: ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ISBN Α Έκδοση: Οκτώβριος 2004 Copyright ΕΛληνικό ΙNστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Λιοσίων 143 και Θειρσίου 6, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: Fax: Internet: ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

3 TEXNIKA EPΓA: BAΣIKOI KIN YNOI KAI METPA ΠPOΛHΨHΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνικά Έργα: Βασικοί κίνδυνοι και µέτρα πρόληψης Αθήνα

4 E Λ. I N. Y. A. E. 4 Για τη συγγραφή του παρόντος συνεργάστηκαν οι: Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος Mηχανικός, ΜΒΑ Νικόλαος Βαγιόκας, Χηµικός Μηχανικός, M.Sc. Η γλωσσική επιµέλεια του κειµένου και η επιµέλεια της έκδοσης έγινε από την Εβίτα Καταγή, από το Τµήµα Εκδόσεων του Κέντρου Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Η παρούσα έκδοση πραγµατοποιήθηκε µε την οικονοµική ενίσχυση του «Λογαριασµού για την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.)» Απαγορεύεται η ανατύπωση µέρους ή όλου του εντύπου µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.

5 TEXNIKA EPΓA: BAΣIKOI KIN YNOI KAI METPA ΠPOΛHΨHΣ π π π Àªµ À π.π.à... Πρόεδρος: Αντιπρόεδροι: Μέλη: - Βασίλειος Μακρόπουλος - Ανδρέας Κολλάς (Γ.Σ.Ε.Ε.) - Βασίλειος Κορκίδης (Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε.) - Ιωάννης Αδαµάκης (Γ.Σ.Ε.Ε.) - Θεόδωρος έδες (Σ.Ε.Β.) - Νικόλαος Θωµόπουλος (Γ.Σ.Ε.Ε.) - Γεράσιµος Παπαδόπουλος (Γ.Σ.Ε.Ε.) - ηµήτριος Τζαβάρας (Σ.Ε.Β.) - Γεώργιος Χαµπηλοµάτης (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 5

6

7 TEXNIKA EPΓA: BAΣIKOI KIN YNOI KAI METPA ΠPOΛHΨHΣ ÈÛ ÁˆÁ Ένας στους τρεις εργαζόµενους που χάνουν τη ζωή τους κατά την εργασία ανήκει στο χώρο των κατασκευών. Η πιθανότητα εργατικού ατυχήµατος στα τεχνικά έργα είναι διπλάσια από το µέσο όρο όλων των άλλων κλάδων. Ο συγκεκριµένος κλάδος είναι σαφώς ο πιο επικίνδυνος για το εργατικό δυναµικό, όχι µόνο στη χώρα µας αλλά και γενικότερα στην ΕΕ. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, οι κυριότερες αιτίες ατυχηµάτων των εργαζόµενων στις κατασκευές είναι: πτώσεις ανθρώπων από ύψος, πτώσεις αντικειµένων, διαχείριση φορτίων, µηχανήµατα τεχνικών έργων. Σύµφωνα µε το Ίδρυµα για τις Συνθήκες ιαβίωσης και Εργασίας οι κυριότερες απειλές για την υγεία των εργαζόµενων στις κατασκευές είναι: µυϊκή καταπόνηση (µυοσκελετικά προβλήµατα), θόρυβος (επαγγελµατική βαρηκοΐα), δονήσεις άνω άκρων (σύνδροµο δονήσεων χειρός βραχίονα), χηµικές ουσίες (δερµατίτιδα). ø π ƒ ª ø Àæ ºÚ ÙÈ Να καλύπτονται (αν είναι µικρά) ή να περιφράσσονται και να σηµαίνονται. Καλή αντιστήριξη µέσα και έξω. Σωστή γωνία εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής. Να κατασκευάζεται ασφαλής πρόσβαση πάνω και γύρω από αυτά. Να µη γίνονται εργασίες κοντά τους, εκτός από τις απολύτως απαραίτητες. Να µην αφήνονται αντικείµενα ή χηµικές ουσίες κοντά στο στόµιό τους. Να µη γίνεται άσκοπη διέλευση ανθρώπων ή οχηµάτων κοντά σ αυτά. Να µην εξασθενούν κοντινές κατασκευές από το φρεάτιο. Να µη γίνονται επεµβάσεις στη δοµή των διαβάσεων. ÚÁ Û Û ÔÚÔÊ Μπαριέρες ή στηθαία αποτροπής πτώσης. Στηρίγµατα για χέρια και πόδια ή σκάλα εδάφους. Προστασία, αν υπάρχει ασβέστης ή άλλο επικίνδυνο υλικό από κάτω. Έλεγχος σταθερότητας και αντοχής του δαπέδου εργασίας πριν την έναρξη των εργασιών. 7

8 E Λ. I N. Y. A. E. Να µη γίνονται βιαστικές κινήσεις για την κάθοδο. Οι εργασίες στην οροφή, να περιορίζονται µόνο στις απολύτως απαραίτητες. Ατοµικός εξοπλισµός αποτροπής πτώσης που να καλύπτει όλη την επιφάνεια κίνησης (να στηρίζεται σε διαµήκη µπάρα). Κάγκελα 1m και θωράκιο (σοβατεπί) 15cm ή πλέγµα ή δίχτυ. 8 ΠψÛÈ Να στηρίζονται καλά πάνω στο κτίριο. Να γίνεται καλή στήριξη στο έδαφος (ορθοστάτες) και τακτικός έλεγχος, ειδικά µετά από βροχή. Να κατασκευάζονται ασφαλείς διάδροµοι κίνησης (µαδέρια) µε πλάτος τουλάχιστο 60cm. Να υπάρχουν κλειστά άκρα σε όλους τους διαδρόµους. Να µη χρησιµοποιούνται για αναρρίχηση µέρη που δε σχεδιάστηκαν για το σκοπό αυτό (π.χ. χιαστί αντηρίδες). Να κατασκευάζονται µόνο από εκπαιδευµένο προσωπικό. Να διαθέτουν χειρολισθήρα (κουπαστή) σε ύψος 1m από το δάπεδο, µε ενδιάµεση ράβδο και θωράκιο (σοβατεπί) 15cm παντού. Να µη γίνονται επεµβάσεις στη δοµή τους και ιδιοκατασκευές σε αυτήν. Να µην υπερφορτώνονται. Να µην έχουν φθαρµένα στοιχεία. Να µην εγκαταλείπονται εργαλεία ή αντικείµενα πάνω στους διαδρόµους. Να υπάρχει δίχτυ και προστατευτικό προστέγασµα. Εργασία σε σκαλωσιά επιτρέπεται µόνο αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Απαγορεύεται η σκαλωσιά να βρίσκεται κοντά σε εναέρια καλώδια. Π.. 778/80. ºÔÚËÙ ÛÎ Ï Να αποφεύγονται, αν η εργασία µπορεί να γίνει µε άλλο τρόπο. Να στηρίζονται καλά στο δάπεδο και όχι σε ολισθηρό έδαφος. Να είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς πρόχειρες ενώσεις (µατίσµατα). Να προεξέχουν 1m από την επιφάνεια ανόδου.

9 TEXNIKA EPΓA: BAΣIKOI KIN YNOI KAI METPA ΠPOΛHΨHΣ Να µη γίνεται υπερέκταση του σώµατος κατά την εργασία πάνω σε αυτές. Να µην ανεβαίνει προσωπικό µε εργαλεία. Να γίνονται µόνο εργασίες που µπορούν να γίνουν µε το ένα χέρι (ώστε το άλλο να χρησιµοποιείται για στήριξη). Σωστή γωνία (οριζόντια απόσταση του σηµείου στήριξης της βάσης από το άνω σηµείο στήριξης ίση µε το 1/4 του ύψους πρόσβασης της σκάλας). Να χρησιµοποιούνται σε ύψος µέχρι 2 σκαλοπάτια από την κορυφή. Να συγκρατούνται από δεύτερο άτοµο. Οι σκάλες τύπου Λ να ανοίγουν πλήρως και να κλειδώνουν. Απαγορεύεται η χρήση µεταλλικής σκάλας όπου υπάρχει ηλεκτρικό ρεύµα. Η κάθοδος και η άνοδος να γίνεται µε µέτωπο στα σκαλοπάτια. Π.. 17/78. Ó ˆÙÈÎfi ÂÍÔappleÏÈÛÌfi Ο ανυψωτικός µηχανισµός να εγκαθίσταται και να ελέγχεται τακτικά µόνο από εκπαιδευµένο προσωπικό. Να τον χειρίζεται µόνο εκπαιδευµένο προσωπικό. Να παρέχεται καλή στήριξη στο έδαφος ακόµη και όταν δεν είναι σε λειτουργία (αντίβαρα, πέλµατα, σχοινιά κ.λπ.). Να αποσυνδέεται ο εξοπλισµός από ενέργεια στο τέλος της µέρας. Να φέρει ένδειξη του µέγιστου βάρους και πλήρη τεχνικά στοιχεία. Να αναφέρεται αν προορίζεται για ανύψωση ατόµων ή όχι. Να χρησιµοποιείται µόνο υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες και να ελέγχεται µετά από έντονη κακοκαιρία. Αν κινείται σε τροχιές να υπάρχουν εµπόδια σε κάθε άκρο, τουλάχιστο 1m πριν από αυτό και διάταξη πέδησης. Να εξασφαλίζεται και να περιφράσσεται η διαδροµή του και να υπάρχει ελεύθερος χώρος τουλάχιστο 60cm. Οι σιδηροτροχιές πρέπει να ενώνονται µε αρµοκάλυπτρα ή διπλούς ακροσύνδεσµους και να έχουν επαρκή διατοµή. Οι κάδοι ανύψωσης ηµίρρευστων υλικών πρέπει να είναι από σιδηρό έλασµα πάχους τουλάχιστον 5mm µε ενδιάµεση ενισχυτική στεφάνη. Απαγορεύεται η χρήση κιβωτίων ή κάδων πρόχειρης κατασκευής. Η ανάρτηση των κιβωτίων των κάδων και των λοιπών εξαρτηµάτων ανύψωσης στο άγκιστρο να γίνεται µε επιµέλεια, ώστε η αντίστοιχη λαβή να εφαρµόζει καλά µέσα στο άγκιστρο και τα χείλη των κάδων να είναι οριζόντια. Τα στοιχεία της χρησιµοποιούµενης αρτάνας (το υλικό, η διάµετρός της, το µήκος) εξαρτώνται από την εκάστοτε εργασία (βάρος, διαστάσεις και άλλα στοιχεία του προς ανύψωση αντικειµένου). 9

10 E Λ. I N. Y. A. E. 10 Απαγορεύεται η περιβολή των αντικειµένων προς ανύψωση απ ευθείας µε το σχοινί ή το συρµατόσχοινο. Οι αρτάνες να επιθεωρούνται πριν τη χρήση τους. Οι αρτάνες που χρησιµοποιούνται πρέπει να έχουν επαρκές µήκος ώστε η σχηµατιζόµενη γωνία στην κορυφή τους να είναι οξεία, για τη µείωση της καταπόνησής τους. Απαγορεύεται η χρήση αλυσίδας που παραµορφώθηκε ή έχει µατίσµατα και συρµατόσχοινου µε κοµµένα σύρµατα. Να χρησιµοποιούνται άγκιστρα ασφαλείας που να δένονται µε ειδικούς σφιγκτήρες στο συρµατόσχοινο. Να προστατεύονται από φθορά τα συρµατόσχοινα. Να µη στρίβονται και να µην αποθηκεύονται κοντά σε χηµικά. Απαγορεύεται η παραµονή ή η διέλευση κοντά ή κάτω από αναρτηµένο φορτίο. Ο χειριστής να έχει πλήρη εποπτεία του χώρου κίνησης του φορτίου. Απαγορεύεται η ανύψωση φορτίου υπό γωνία. Απαγορεύεται η λειτουργία κοντά σε εναέρια καλώδια. Αν χρειάζεται, να γίνεται συνεννόηση µε τη ΕΗ. Στους γερανούς µεταβλητής ακτίνας δράσης πρέπει να εξασφαλίζεται η ευστάθεια της θέσης του χειριστή. Ο γερανός πρέπει να: - Έχει σηµειωµένα τα φορτία ασφάλειας στις διάφορες ακτίνες της κεραίας, βάσης ή αρπάγης. (Στην περίπτωση γερανού µε κινητή κεραία, τη µέγιστη ακτίνα στην οποία επιτρέπεται η χρησι- µοποίησή της). -Είναι εφοδιασµένος µε αυτόµατο δείκτη, ευκρινή από το χειριστή, που να δείχνει την ακτίνα της κεραίας, βάσης ή αρπάγης κάθε στιγµή καθώς και το φορτίο ασφάλειας για την ακτίνα αυτή. Π.. 395/94, Π.. 89/99, Π.. 304/00. ø π π πª ø ίχτυ και προστατευτικό προστέγασµα στη σκαλωσιά. Κάγκελα 1m και θωράκιο (σοβατεπί) 15cm παντού. Αντικείµενα επιτρέπεται να ρίχνονται από ύψος µόνο µέσα από ειδικό σωλήνα.

11 TEXNIKA EPΓA: BAΣIKOI KIN YNOI KAI METPA ΠPOΛHΨHΣ Να µη γίνεται διέλευση κάτω από σκαλωσιές. Να µην αφήνονται αντικείµενα δίπλα σε φρεάτια. Να µη στοιβάζονται υλικά µε αστάθεια ή σε µεγάλο ύψος. Να µην αφήνονται εργαλεία ή αντικείµενα στους διαδρόµους των σκαλωσιών. Προσοχή στη µεταφορά υλικών µεγάλου µήκους. Χρήση ατοµικού εξοπλισµού προστασίας κεφαλιού (κράνος). π Ã πƒπ º ƒ πø Να γίνεται προσπάθεια αποφυγής της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων. Να προτιµούνται συσκευασίες µικρού βάρους. Να χρησιµοποιείται κατάλληλος εξοπλισµός (γερανάκια, περονοφόρα, αµαξίδια κ.λπ.) για µεγάλα βάρη. Σωστή στάση σώµατος κατά την ανύψωση φορτίων. Πριν ανυψωθεί οποιοδήποτε αντικείµενο να εξασφαλίζεται η ικανότητα ανύψωσης µε ασφάλεια. Αν υπάρχουν αµφιβολίες να ζητείται βοήθεια ή να χρησιµοποιείται ανυψωτικό µέσο. Πριν ανυψωθεί ένα αντικείµενο να εξετάζεται για λιπαρές ουσίες (γράσα κ.λπ.) που µπορούν να το κάνουν να γλιστρήσει από τα χέρια. Να εξασφαλίζεται η ορατότητα και ότι η διεύθυνση κίνησης είναι καθαρή από λιπαρές ουσίες και εµπόδια. Όταν δύο άτοµα σηκώνουν ένα βάρος θα πρέπει να συντονίσουν τις ενέργειές τους και να καθορίσουν τον τρόπο που θα ειδοποιήσει ο ένας τον άλλο αν χρειαστεί απρόοπτα να αφήσουν το βάρος. Στην ανύψωση βαριών αντικειµένων να χρησιµοποιούνται όσο γίνεται τα πόδια, για να κουράζεται λιγότερο η µέση. Σωστή θέση των ποδιών. εν πρέπει ποτέ να είναι κλειστά, για να µη χάνεται η ισορροπία. Πρέπει να βρίσκονται σε διάσταση 50cm. Σωστή θέση της ράχης. Ποτέ κυρτή, αλλά αντίθετα σκυµµένη, µε λυγισµένα τα γόνατα. Από τη στιγµή που τα γόνατα τεντώνονται, η ράχη επιστρέφει σε όρθια θέση. Σωστή θέση των βραχιόνων. Κοντά στον κορµό και κατά το δυνατόν τεντωµένοι. Τα βάρη δεν πρέπει ποτέ να πιάνονται µε τις άκρες των δακτύλων, γιατί µε τον τρόπο αυτό η προσπάθεια ανύψωσης βλάπτει ορισµένους µύες και τένοντες. Πρέπει να πιάνονται µε ολόκληρο το χέρι. Προσοχή σε κοφτερές άκρες και καρφιά που προεξέχουν. Να µη µεταφέρονται υλικά πριν βγουν ή χτυπηθούν προς τα µέσα τα καρφιά. Η µεταφορά ή ανύψωση αντικειµένων µε κοφτερά ή µυτερά άκρα να γίνεται µε γάντια. Π.. 397/94 11

12 E Λ. I N. Y. A. E. 12 ª Ã ª Ã π ø ƒ ø Τα µηχανήµατα τεχνικών έργων πρέπει να φέρουν: -πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας, αποδεικτικά ασφάλισης, αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας, -ζώνες ασφάλειας, -φάρο, -ηχητικό σήµα οπισθοπορείας, -σύστηµα πυρόσβεσης, -κανονικό και εφεδρικό σύστηµα πέδησης, -διάταξη φωτισµού. Πρέπει να τα χειρίζεται µόνο άτοµο µε άδεια και εξουσιοδότηση από τον εργοδότη. Να κινούνται µε ασφαλή ταχύτητα και µακριά από εναέρια καλώδια. Να υπάρχουν ειδικοί χώροι κίνησης του οχήµατος όπου απαγορεύεται η προσπέλαση πεζών. Να συντηρούνται τακτικά. Να µην υπερφορτώνονται ή χρησιµοποιούνται για χρήσεις άλλες από αυτές για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί. Τα µηχανήµατα όταν δεν χρησιµοποιούνται πρέπει να ακινητοποιούνται πλήρως, χωρίς φορτίο, µε συστήµατα µανδάλωσης και µε τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στους πίνακες χειρισµού και τα συστήµατα εκκίνησης. Οι κάδοι φόρτωσης και λοιπά κινητά στοιχεία πρέπει να εξασφαλίζονται και µηχανικά µε πείρους, τάκους κ.λπ. Π.. 395/94, Π.. 89/99, Π.. 304/00 π ø ƒø Οι δονήσεις χειρός και βραχίονα είναι ταλαντώσεις που µεταφέρονται στους εργαζόµενους από διάφορες εργασίες. Μπορεί να προκληθούν από φορητά εργαλεία µε ηλεκτρική ή πνευµατική ισχύ που κρατιούνται ή κατευθύνονται από εργαζόµενους, όπως: κοµπρεσέρ, αερόκλειδα, σβουράκια κ.λπ. ή σφυριά (πάνω από µισή ώρα κάθε µέρα). Οι συνέπειες µπορεί να είναι επώδυνες, όπως: επώδυνες κρίσεις λεύκανσης δακτύλων (διεγειρόµενες από συνθήκες υψηλής ή χαµηλής θερµοκρασίας), απώλεια αίσθησης αφής και θερµοκρασίας, µυρµήγκιασµα και πόνος, αδυνα- µία σύσφιξης χεριού, απώλεια δεξιότητας χεριού. Η ταχύτητα εκδήλωσης των συµπτωµάτων εξαρτάται από έναν αριθµό παραγό-

13 TEXNIKA EPΓA: BAΣIKOI KIN YNOI KAI METPA ΠPOΛHΨHΣ ντων συµπεριλαµβανοµένου του επιπέδου δονήσεων που φτάνει στα χέρια και το χρόνο έκθεσης. Σε κάποιους ανθρώπους τα συµπτώµατα εµφανίζονται µετά από λίγους µήνες έκθεσης, σε κάποιους άλλους µετά από αρκετά χρόνια. Να προτιµάται εξοπλισµός µε χαµηλά επίπεδα δονήσεων. Να συντηρείται τακτικά ο εξοπλισµός. Να διατηρούνται ζεστά τα χέρια (γάντια, τρίψιµο) κατά τη χρήση εξοπλισµού µε δονήσεις. Να προτιµούνται εργαλεία που κατευθύνονται και όχι που στηρίζονται από τον εργαζόµενο. Να ελέγχεται χρονικά η έκθεση σε δονήσεις (εναλλαγή θέσεων εργασίας, ενδιάµεσες εργασίες χωρίς δόνηση κ.λπ.). Να ελαχιστοποιείται η απαραίτητη σωµατική δύναµη. Επίβλεψη της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε δονήσεις. Oδηγία 2002/44/EK ƒàµ Οι συνέπειες του θορύβου για την ακοή, λόγω της σταδιακής ανάπτυξής τους, δεν γίνονται άµεσα αντιληπτές. Είναι όµως µη αναστρέψιµες. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, ένας θόρυβος µπορεί να είναι επικίνδυνος όταν ξεπερνά τα 85dB. Πρακτικά ένας θόρυβος είναι επικίνδυνος όταν κάποιος χρειάζεται να φωνάζει για να ακούγεται. Η µείωση του θορύβου στα τεχνικά έργα είναι δύσκολη. Κάποια συλλογικά µέτρα είναι η χρήση καινούριου και λιγότερο θορυβώδους εξοπλισµού, η χρήση σιγαστήρων ή καλυµµάτων, σε όσα µηχανή- µατα είναι δυνατόν, και η κατάλληλη χωροθέτηση των θορυβωδών µηχανηµάτων έτσι ώστε να επηρεάζουν όσο το δυνατόν λιγότερους εργαζόµενους. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να αφαιρούνται καλύµµατα κινητήρων και άλλων µηχανηµάτων χωρίς να επανατοποθετούνται µετά τη συντήρηση. Όταν δεν είναι δυνατόν να µειωθεί ο θόρυβος στο εργοτάξιο, θα πρέπει να µειώνεται η έκθεση των εργαζοµένων σε αυτόν µε εξοπλισµό ατοµικής προστασίας (ωτοασπίδες, ωτοβύσµατα) και µε εναλλαγή θέσεων εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις η χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, είναι η µόνη πρακτικά εφικτή. 13

14 E Λ. I N. Y. A. E. Tα MAΠ πρέπει να συντηρούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Π.. 85/91, Oδηγία 2003/10/EK. 14 ƒª π π Η δερµατίτιδα είναι µία από τις συνηθέστερες επαγγελµατικές ασθένειες. Προκαλείται από την επαφή του δέρµατος µε χηµικές ουσίες που υπάρχουν στα δοµικά υλικά (τσιµέντο, χρώµατα κ.λπ.). Τα κύρια συµπτώµατα είναι κνησµός, ερεθισµός, εκδορές και απολέπιση του δέρµατος. Εάν υπάρξει επιδείνωση το δέρµα µπορεί να σχιστεί και να επέλθει αιµορραγία. Η ταχύτητα εµφάνισης της νόσου εξαρτάται από το χηµικό παράγοντα που την προκαλεί καθώς και από τη διάρκεια και τη συχνότητα της έκθεσης σε αυτόν. Η δερµατίτιδα δεν είναι µεταδοτική ασθένεια. Εάν διαγνωστεί έγκαιρα και ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα, οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν πλήρως. Για το λόγο αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία η πρόληψη. Να αποφεύγεται η δερµατική επαφή µε χηµικές ουσίες. Να χρησιµοποιείται ενυδατική κρέµα µετά την εργασία. Εάν διαπιστωθούν τα συµπτώµατα να γίνει άµεση επίσκεψη σε γιατρό. Να χρησιµοποιούνται µέσα ατοµικής προστασίας των χεριών (γάντια). Να γίνεται εκπαίδευση στον ασφαλή χειρισµό επικίνδυνων ουσιών. Να γίνεται εφαρµογή του Π.. 90/99 για τις χηµικές ουσίες. µè ÏÈÔÁÚ Ê 1. HSE, 2002, Preventing Dermatitis at Work: Advice for Employers and Employees, url:http://www.hse.gov.uk 2. HSE, 1998, Health Risks from Hand-Arm Vibration: Advice for Employers, url:http://www.hse.gov.uk 3. European Agency for Safety and Health at Work, 2001, Accident Prevention in the Constructing Sector, Facts 15, url:http://www.osha.eu.int 4. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2001, Third European Survey on Working Conditions 2000, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg

15 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «TEXNIKA EPΓA: BAΣIKOI KIN YNOI KAI METPA ΠPOΛHΨHΣ» ΣΕΛΙ ΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΠΡΑΞΙΟΝ ΑΒΕΕ Μαγνησίας 26 Αθήνα. Τηλ.: Φαξ: ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

16 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ Λιοσίων 143 & Θειρσίου 6, Αθήνα Τηλ.: , Φαξ: , Internet: ISBN: ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές

Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές Ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές ιεθνές Γραφείο Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2001 ιεθνές Γραφείο Εργασίας (.Γ.Ε.) Κώδικας Πρακτικής του.γ.ε Ασφάλεια και υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ π π π À À π π π º π ƒ π Το έργο συγχρηµατοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% από το Ελληνικό ηµόσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.. 305/96,

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε κομμωτήρια

Πρόληψη επαγγελματικών παθήσεων και ατυχημάτων για τους εργαζόμενους σε κομμωτήρια ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 71,42% το οποίο αντιστοιχεί σε 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης ΑΕΒΕ 1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης Η επιχείρηση έχει την επωνυµία ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ. Η επιχείρηση κατασκευάζει µεταλλικές κατασκευές, εξοπλισµό καταστηµάτων και γραφείων καθώς και επιπλώσεις και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF LABOUR & SOCIAL SECURITY GENERAL DIRECTORATE OF WORKING CONDITIONS AND HEALTH Centre for Occupational Health & Safety (K.Y.A.E.) ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Β. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ Ο Φακελος ασφαλειας και υγειας του εργου περιλάµβανει το µητρωο του εργου και οδηγιες και χρησιµα στοιχεια σε θεµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008

ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 ΤΕΕ Θράκης Κομοτηνή 21-11-2008 Μαρία Σ. Δόση-Σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Πτυχιούχος αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταμένη Τμήματος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Κατεδαφίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (- Π.Δ. 305 / 1996, άρθρο 3, παράγραφος 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - Εγκύκλιος: 130159/07-05-1997 του Υπουργείου Εργασίας) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Είδος έργου και χρήση αυτού:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 1034/2013 ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ " ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί όσο υπάρχουν ατυχήματα, παραλίγο ατυχήματα, ανασφαλείς συνθήκες και ότι άλλο μπορεί να συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2...2 2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ...2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ...2...2 2. ΚΙΝ ΥΝΟΙ...2...3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...3...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ΥΓΕΙΑ και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ στον ΚΛΑΔΟ της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η ΥΓΕΙΑ και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ στον ΚΛΑΔΟ της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΥΓΕΙΑ και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ στην ΕΡΓΑΣΙΑ στον ΚΛΑΔΟ της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα