ESIGN LAB Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ. Αν θέλεις να προβλέψεις το μέλλον, πρέπει να το δημιουργήσεις. Lab γυρίζει σελίδα!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ESIGN LAB Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ. Αν θέλεις να προβλέψεις το μέλλον, πρέπει να το δημιουργήσεις. Lab γυρίζει σελίδα!"

Transcript

1

2 ESIGN LAB Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ Αν θέλεις να προβλέψεις το μέλλον, πρέπει να το δημιουργήσεις. Με την φιλοσοφία αυτή, το 2015 το Design Lab γυρίζει σελίδα! Μέσα στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται με τά το ξεκαθάρισμα του τοπίου της κρίσης, το Design Lab όχι μόνον αφουγκράζεται αλλά συνδιαμορφώνει ενεργά, μέ σα από τις επιλογές του, τις τάσεις εκείνες που δεί - χνουν περισσότερο υπο σχόμενες για το προσεχές μέλλον. Το Design Lab, μετά από έξι ιδιαίτερα επιτυχημένες εκδηλώσεις από το 2009 έως σή με ρα, είναι πλέον ένας καταξιωμένος θεσμός στον χώρο της αρχιτεκτονικής και του design στην Ελλάδα. Μέσα από το ειδικό του βά ρος, φιλοδοξεί να δώσει στοχ ευμέ νη ώθηση στα συ γκρι τικά πλεονεκτήματα που θα επιτρέψουν τόσο την αναγέν νηση της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού στη χώρα, όσο και την ουσιαστική επικοινωνία των Ελλήνων αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών με το Ευρωπαϊκό και το διε θνές περι βάλλον. ΠΟΤΕ Μαΐου 2015 ΠΟΥ «Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι) 02 DESIGN LAB ATHENS 03 DESIGN LAB ATHENS

3 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ DESIGN LAB ATHENS 2015 «H ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» MENTORS TEAM Όπως είχαμε ήδη ανακοινώσει στο πλαίσιο του Design Lab Athens 2014, από τούδε το Design Lab καθιερώνει τη συνεργασία του με επιλεγμένους επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι θα αποτελούν το Mentors Team της κάθε διοργάνωσης. Το Mentors Team θα έχει βαρύνοντα ρόλο στη γενική φυσιογνωμία και το ύφος της εκδήλωσης, ενώ θα συμμετέχει κάθε χρόνο στην σχεδίαση και την υλο ποίηση του concept. Κάθε χρονιά, το Design Lab δίνει έμφαση σε μία διαφορετική θεματική με προο πτικές για τον χώρο της αρχιτεκτονικής και του design στην Ελ λά δα, λαμ βάνοντας πάντα υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις και συμμετέχοντας ενεργά σε αυτές. Το 2015, το Design Lab Athens θα εξερευνήσει και θα συντονίσει τις δυναμικές εκείνες που διαφαίνονται μέσα από την θεματική της τουριστικής ανάπτυξης. Ο τουρισμός αναδεικνύεται σε ατμομηχανή της Ελληνικής οικονομίας για το άμεσο μέλλον και το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί είναι εκείνο της ποιό τητας: Οι επιπτώσεις για τον σχεδιασμό είναι πολυδιάστατες και αφο ρούν τό σο τη φυσιογνωμία των νέων κατασκευών και των υλικών ή του εξοπλισμού τους, όσο και μια φρέσκια ματιά που να αφο ρά το περιβάλλον και την ανα βάθμισή του - είτε αυτό είναι χτι - σμέ νο, είτε φυσικό, μέσα από υπαίθριες διαμορφώσεις. Η ανταπόκριση της αγοράς στις νέες αυτές ανάγκες είναι το μεγάλο ζητούμενο για τα χρόνια που έρχονται, και το Design Lab Athens 2015 θα γίνει εργα στή ριο υλικών και ιδεών σε προοπτική που ξεπερνά κατά πολύ τα Ελληνικά πλαί σια. Χτίζοντας πάνω στην παράδοση που έχει δημιουργήσει, το Design Lab εγκαινιάζει μια νέα επο χή και επαναπροσδιορίζει εντελώς τη φυσιογνωμία και τις δυ να - τό τητες της εμπορικής έκθεσης. Το Mentors Team του Design Lab Athens 2015, αποτελούν οι κάτωθι συνεργάτες, τους οποίους καλωσορίζουμε στην ομάδα του Design Lab: Σταύρος Μαρτίνος Αρχιτέκτονας - Αρχισυντάκτης Archisearch.gr. Κώστας Πουλόπουλος Αρχιτέκτονας BIG Architects. Ελευθερία Ντεκώ Lighting Designer Θάνος Ζακόπουλος Designer. Founder & Creative Director CTRLZAK. Umberto Davoli Agent εταιρειών επίπλων, με σημαντική εμπειρία και γνώσεις στον χώρο του επίπλου και του design. Βασίλης Μπαρτζώκας Επιχειρηματίας με σημαντική δράση στον χώρο της Αρχιτεκτονικής και του Design. Ιδρυτής DESIGNLOBBY & ARCHISEARCH.gr, ΕΣΩ (Συνέδριο για την Αρχιτεκτονική & το Inte rior Design) ARKKI (Σχολείο Αρχιτεκτονικής για παιδιά και νέους). 04 DESIGN LAB ATHENS

4 ΜΟΡΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ Το Design Lab Athens 2015 αποτελείται από δυο παράλληλους κύκλους ειδικών εκδηλώσεων, οι οποίοι εκτείνονται τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό χώρο και θα έχουν την κάτωθι μορφή: Α: Εμπορική Έκθεση Exhibitors profile Το Design Lab Athens 2015 επανατοποθετείται και σε ό,τι αφορά την κατανομή των εκθεμάτων - πλέον παρουσιάζει 4 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες κατανέμονται κατά Αίθουσα ή υπαίθριο χώρο, ως εξής: MATERIALS Αίθουσες Δ6 & Δ7 Κεντρική Αυλή FURNITURE INDOOR / OUTDOOR-TEXTILES Αίθουσα Δ12 Προαύλιο Δ12 DESIGN & ART OBJECTS-LIGHTING Αίθουσα Δ10 OUTDOOR LIVING Κεντρική Αυλή & Προαύλιο Δ12 Β : Παράλληλες Εκδηλώσεις Το 2015, το Design Lab ξεκινά μια δυναμική συνεργασία με την διεθνή πλατφόρμα Αρχιτεκτονικής Archisearch.gr και τον Αρχιτέκτονα Σταύρο Μαρτίνο σε επίπεδο επιμέλειας των Παράλληλων Εκδηλώσεων που θα πλαισιώσουν την εμπορική έκθεση. Οι Παράλληλες Εκδηλώσεις απο - κτούν πλέον κεντρικό ρόλο στο Design Lab, επειδή γίνονται αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της εμπορικής έκθεσης- καθεμία από αυτές, με δια - φο ρετικό τρόπο, είναι από ένα εργαστήριο δοκιμής στην πράξη των ίδιων των υλικών που εκτίθενται στα περίπτερα, πάνω σε συγκεκριμένες, εξατομικευμένες ιδέες και επιθυμίες. Το αποτέλεσμα είναι πάντοτε χειροπιαστό και οι εφαρμογές γίνονται επί τόπου, μπροστά στα μάτια όλων. Ο πειραματισμός με τα υλικά γίνεται θέαμα ανοιχτό στους επισκέπτες και το Design Lab μετατρέπεται σε ουσιαστικό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στους επαγγελματίες και την αγορά: Ταυτοχρόνως, είναι εμπορική έκθεση, εργαστήριο, έρευνα αγοράς και γιορτή. Αυτό, είναι εγγύηση για τη μεγαλύτερη δυνατή επισκεψιμότητα και προσθέτει στην έκθεση επιπλέον δυναμική. Στόχος είναι να οικοδομηθεί μια κοινότητα επικοινωνίας η οποία θα έχει διάρκεια πολύ πέρα από τις ημέρες της ίδιας της έκθεσης. Οι Παράλληλες Εκδηλώσεις του Design Lab Athens 2015, προβλέπο - νται συναρπαστικές, άκρως επαγγελματικές και πολυεπίπεδες- λεπτομερέστερες ανακοινώσεις σύντομα, εφόσον βρισκόμαστε στο στάδιο της οριστικής κατάρτισής τους! Υλικά Αρχιτεκτονικής και Διακόσμησης. Οικολογικά Υλικά. Είδη Μπάνιου. Συστήματα Retail Design (Shop Fitting, Visual Merchan dising, P.O.S. Marketi ng). Έπιπλα Εσωτερικού & Εξωτερικού χώρου. Έπιπλα Κουζίνας. Βιομηχανικός Σχεδιασμός. Υφάσματα-Ταπετσαρίες- Χαλιά-Κουρτίνες. Αντικείμενα design & εφαρμο σμένης τέχνης. Αρχιτεκτονικός και Διακοσμητικός Φωτισμός. Αρχιτεκτονικά και Διακοσμητικά Υλικά για Εξωτερικούς Χώρους. Καλύψεις Αιθρίων. Έπιπλα Εξωτερικού Χώρου. Φωτισμός Εξωτερικών Χώρων. Συστήματα Σκίασης. Θέρμανση-Ψύξη Εξωτερικ ών Χώρων. Αρχιτεκτονική Κήπων-Φυτά. VISITORS PROFILE Αρχιτέκτονες Interior-Industrial Designers Τεχνικές Εταιρείες-Κατασκευαστές κτιρίων Ιδιοκτήτες και στελέχη ξενοδοχειακών μονάδων Ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων εστίασης Ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων λιανικής Ιδιοκτήτες και στελέχη παραγωγικών-βιομηχανικών μονάδων Graphic Designers End users / καταναλωτές-λάτρεις του σύγχρονου design

5 PARTICIPATION Ιδιαίτερος τρόπος εκθεσιακής ανάπτυξης Ένα βασικό χαρακτηριστικό των διοργανώσεων του Design Lab από το 2011, είναι ο επαναπροσδιορισμός της εταιρικής έκθεσης, στην οποία εισά - γει πιο εμφατικά από ποτέ την ιδέα του εργαστηρίου. Η κεντρική ιδέα του σχεδιασμού, η οποία βασίζεται σε μία modular λογική σύνθεσης και κα τα - σκευής η οποία παρέχει στην έκθεση συνοχή, διακόπτεται στον χώ ρο και στο χρόνο από αυθόρμητες περιοχές κατασκευών και εφαρμογών σε φυ - σι κή κλίμακα. Επιπλέον, η έκθεση πλαισιώνεται με μια σειρά από πα ράλ λη - λα events που έχουν να κάνουν με την αρχιτεκτονική και τον σχε διασμό, αναδεικνύοντας νέες τάσεις και προβληματισμούς που βρί σκο νται ακόμα σε επίπεδο έρευνας και prototyping. Σκοπός τους είναι να αναδειχθούν οι επι θυμίες του μέλλοντος και να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας ανά - μεσα στους νέους αρχιτέκτονες και τους εκπροσώπους των εταιρειών οι οποίες, σύντομα, θα κληθούν να καλύψουν τις δικές τους, πρωτογενείς ακόμα ανάγκες με νέα προϊόντα. Η έκθεση δομείται αποκλειστικά από προκατασκευασμένα στοιχεία σε μια λογική που όμως διαφοροποιείται σημαντικά από τις δομές που είναι δια - θέσιμες σήμερα στις εκθέσεις, καθώς οι κατασκευές είναι ιδιαίτερα απλές, ώστε να μην υπερισχύουν της εκάστοτε εταιρικής παρουσίας. Η χρή ση σταθερών κατασκευών χαμηλού κόστους από όλους τους εκθέτες, μειώνει αισθη τά το κόστος κατασκευής των περιπτέρων- έτσι, το κόστος συμμετοχής μειώνεται σημαντικά, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται το αισθητικό επίπεδο του περιπτέρου αλλά και της έκθεσης. Οι ιδέες της modular κατασκευής και της χρησιμοποίησης ενός κοινού αρχιτεκτονικού λεξιλογίου για την εξυπηρέτηση διαφορετικών αναγκών, δεν είναι νέες. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική εισήγαγε αυτές τις έννοιες ως απά - ντηση στα αρχιτεκτονικά προβλήματα της εποχής. Η εφαρμογή τους με διαφορετική ίσως προσέγγιση και ερμηνεία στον χώρο της έκθεσης, απαντά σε ζητήματα που εισάγονται τώρα όπου ο κορεσμός της αγοράς και η ειδι - κή οικονομική κατάσταση επιτάσσουν νέες λύσεις. Γενικά, δεν επιτρέπονται οι κατασκευές γυψοσανίδας, ενώ για κά θε άλλη κατασκευή θα πρέπει να υπάρξει σχετική έγκριση από την οργανωτική επιτροπή του Design Lab. Κόστος συµµετοχής Εντός των Αιθουσών: 110,00/μ 2 προ ΦΠΑ για το ενοίκιο του απαιτούμενου χώρου Στον Εξωτερικό Χώρο: 60,00/μ 2 προ ΦΠΑ για το ενοίκιο του απαιτούμενου χώρου. Παροχές που περιλαμβάνονται στη τιμή Γενικός Φωτισμός Αίθουσας. Οι εκθέτες πρέπει να φροντίσουν οι ίδιοι για επιπρόσθετο, ειδικό φωτισμό στον χώρο του περιπτέρου τους. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους της διαχείρισης του χώρου της «Τεχνόπολις». Καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων. Φύλαξη των κοινόχρηστων χώρων της έκθεσης από εταιρεία security. Παρουσίαση στον Κατάλογο Εκθετών. 09 DESIGN LAB ATHENS

6

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΛΩΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΕΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αρθρ. 30 του Ν. 3498/2006 Εγκύκλιος 15566/2011 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014

Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Αποκλειστικές Συνεντεύξεις με ομιλητές του συνεδρίου WIRE 2014 Στο πλαίσιο των εργασιών για την προετοιμασία του συνεδρίου το ΕΚΤ ήρθαμε σε επαφή με μερικούς από τους κεντρικούς ομιλητές στο WIRE2014 και

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις

Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Μια αγορά που αναζητά νέες λύσεις Συνέντευξη με τον Γιώργο Μπένο, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων & Marketing σελ.12 Προϊόντα προστιθέμενης αξίας σελ.22 Νερό, κάνοντας πράξη την υπεύθυνη διαχείριση σελ.28 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης

Τα πιο ανταγωνιστικά δίδακτρα σπουδών στο πιο μοντέρνο φροντιστήριο της πόλης http://aidromon.gr/ Αγαπητοί μαθητές και γονείς, Λόγω της σύνθετης και ρευστής κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης η εκπαίδευση αλλάζει συνεχώς και αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις με αποτέλεσμα να βρίσκεστε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010

sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 Italcementi Group sdreport Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2010 ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Περιληπτική Περιγραφή Ελλάδα sdreport Περιληπτική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΛΑ ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης

Αρωματικά φυτά. Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 03 ΤΕΥΧΟΣ Νο ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αρωματικά φυτά Ο θησαυρός της ελληνικής γης με... άρωμα ανάπτυξης ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η ανταγωνιστικότητα περνά

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

KOSTAL Γέφυρα για τους κοινούς μας στόχους Νέες προοπτικές ανοίγονται με Smart connections.

KOSTAL Γέφυρα για τους κοινούς μας στόχους Νέες προοπτικές ανοίγονται με Smart connections. KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstr. 6 79108 Freiburg i. Br. Deutschland Telefon: +49 761 47744-100 Fax: +49 761 47744-111 KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L. Edificio abm Ronda Narciso Monturiol y Estarriol,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα