ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 332/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 7 η Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Σπυρίδων Ζησιμόπουλος Μέλη: Νικόλαος Γεράσιμος, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Αριστομένη Κομισόπουλου, Αριστέα Σινανιώτη, Φαίδων Στράτος, Γαρυφαλιά Αθανασίου, Κυριάκος Μακαρώνας, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Χρήστου Ιωάννου Δέσποινα Κλαβανίδου, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Βασίλειου- Σπυρίδωνα Χριστιανού, Δημήτριος Γιαννέλης, Γεώργιος Σωτηρόπουλος, λόγω κωλύματος του τακτικού μέλους Ελίζας Αλεξανδρίδου και Γεωργία Μπεχρή-Κεχαγιόγλου Γραμματέας: Αικατερίνη Τριβέλη Θέμα της συνεδρίασης: η λήψη απόφασης επί της από αρ. πρωτοκόλλου 2500/ καταγγελίας της εταιρείας με την επωνυμία Εμμ. Ψιψίκας & Σία Ε.Ε.Ε. κατά της εταιρείας με την επωνυμία MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 703/77 και του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 1475/1995, όπως ισχύουν. Στη συνεδρίαση της 7 ης Σεπτεμβρίου είχε νομίμως κλητευθεί και παρίστατο η εταιρία MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής MAVA) δια των πληρεξουσίων δικηγόρων της Ευθυμία Κινινή και Ελένη Καραγεωργίου. Σημειώνεται δε ότι κατά τη συνέχιση της συζήτησης στη συνεδρίαση της 14 ης Σεπτεμβρίου 2007, παρίστατο ως πληρεξούσιος δικηγόρος της καταγγέλουσας, εκτός από τις δύο προαναφερόμενες δικηγόρους και ο Ιωάννης Χατζηπροδρόμου. Η καταγγέλλουσα εταιρία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΙΨΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.Ε. αν και νομίμως κλητευμένη δεν παρίστατο στη συζήτηση. 1 Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 1890/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1

2 Ο Γενικός Διευθυντής εισήγε προς συζήτηση την υπ αρ. πρωτοκόλλου 4099/ Εισήγηση της Γ.Δ.Α. και τη σχετική πρόταση της Υπηρεσίας να επιβληθεί στην καταγγελλομένη εταιρεία πρόστιμο υπολογιζόμενο μεν αρχικώς σε ποσοστό 2,5% (δύο και ήμισυ επί τοις εκατόν) επί του ποσού των ετησίων ακαθαρίστων εσόδων της από την πώληση καινουργών αυτοκινήτων για κάθε ένα από τα έτη διάρκειας της παραβάσεως των ως άνω διατάξεων ήτοι τα έτη 1997 έως και 2002 και, συνολικώς, ποσού ,52 ΕΥΡΩ μειούμενο όμως, εν συνεχεία, κατ εφαρμογήν του άρθρου 22 της από Ανακοίνωσης της Επιτροπής, στο ποσόν των ΕΥΡΩ (δέκα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων). Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της καταγγελλομένης εζήτησαν πριν από την έναρξη της συζήτησης αφού έλαβαν το λόγο από τον κ. Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και υπεστήριξαν και προφορικώς, το σχετικό έγγραφο αίτημα της καταγγελλομένης εταιρείας, υπ αρ. πρωτοκόλλου 210/ , να αναβληθεί η συζήτηση της καταγγελίας επειδή δεν είχε δοθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού απάντηση στο έγγραφο υπ αρ. πρωτοκόλλου 204/ αίτημα της καταγγελλομένης να της γνωστοποιηθεί ο τρόπος, η νόμιμη βάση και ο σκοπός συλλογής και περιελεύσεως στην κατοχή της Γ.Δ.Α. ωρισμένων εγγράφων απαριθμουμένων και εξειδικευομένων στο αίτημά της αυτό και επειδή, κατ ορθή εκτίμηση του εγγράφου τούτου αιτήματος, οι ζητηθείσες πληροφορίες είναι αναγκαίες σ εκείνην για την απόκρουση των προσαπτομένων παραβάσεων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξήτασε το αίτημα σε μυστική διάσκεψη και το απέρριψε διότι, α. η εν γένει έρευνα της καταγγελίας διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Ε (άρθρα 24, 25, 26, 27) του Ν. 703/1997 και, συγκεκριμένα, τα μνημονευόμενα στο ως άνω έγγραφο αίτημα της καταγγελλομένης (204/ ) έγγραφα, των οποίων, προς αποφυγή ασκόπων επαναλήψεων, παραλείπεται η εκ νέου ειδική απαρίθμηση, συνελέγησαν νομίμως και συνέχονται αναγκαίως με τις επιβαλλόμενες συνεπεία της καταγγελίας και επιτρεπτές κατά νόμο έρευνες οι οποίες λεπτομερώς μνημονεύονται στην Εισήγηση της Γ.Δ.Α. και β. με σαφήνεια προκύπτει από την Εισήγηση της Γ.Δ.Α. ότι εζητήθη από την καταγγελλομένη και εκείνη ανέπτυξε διεξοδικώς, και με το υπόμνημά της αρ. πρωτ. 1979/ , τις απόψεις, επιχειρήματα και, εν γένει, τους υπερασπιστικούς της ισχυρισμούς. Κατ ακολουθίαν κατά την ομόφωνη κρίση των μελών της Επιτροπής, δεν συντρέχει σοβαρός λόγος, εξ εκείνων του άρθρ. 12 του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Κ.Υ.Α. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Οικονομικών Ανάπτυξης 963/2001, Φ.Ε.Κ. Β 361/2001) για την αναβολή της συζήτησης της καταγγελίας. 2

3 Εν συνεχεία ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αφού εκάλεσε στην αίθουσα συνεδριάσεως και ανεκοίνωσε την απόφαση της Επιτροπής στους πληρεξουσίους δικηγόρους της καταγγελλομένης, έδωσε το λόγο στον Γενικό Εισηγητή ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την υπ αρ. πρωτ. 4099/ Εισήγηση της Γ.Δ.Α. επικουρούμενος από τους προαναφερόμενος υπαλλήλους της Γ.Δ.Α. και επρότεινε: «Με την παρούσα εισήγηση θεμελιώνονται η συμφωνία της καταγγελλόμενης με τους διανομείς της για άμεσο και έμμεσο καθορισμό τιμών, καθώς και η συμφωνία για χρηματοδότηση των επί πιστώσει πωλούμενων αυτοκινήτων σε συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Όπως αναφέρθηκε κατά την ανωτέρω ανάλυση και η δεύτερη εκ των αποδεδειγμένων παραβάσεων είχε ουσιαστικά ως αποτέλεσμα τον έμμεσο καθορισμό πώλησης καινουργών αυτοκινήτων. Συνεπώς, το ύψος του προστίμου για τις συγκεκριμένες παραβάσεις, θα πρέπει να καθοριστεί από κοινού. Πριν την επιμέτρηση του προστίμου που θα πρέπει να επιβληθεί στην καταγγελλόμενη, θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η Γ.Δ.Α. θεωρεί ότι δε θα πρέπει να επιβληθεί πρόστιμο στους διανομείς της καθ ης, εφόσον, σύμφωνα με πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις περιπτώσεις που η πρωτοβουλία εφαρμογής μίας παράνομης πρακτικής ανήκει στην γενική αντιπρόσωπο και επιβάλλεται σε οικονομικά ασθενέστερους συμβεβλημένους διανομείς, δε φαίνεται ενδεδειγμένο να επιβληθούν πρόστιμα στις οικονομικά ασθενέστερες αυτές επιχειρήσεις.. Και προτείνει την επιβολή προστίμου, το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των ευρώ.» Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της καταγγελλομένης αφού έλαβαν τον λόγο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ανέπτυξαν τις απόψεις τους και εζήτησαν την απόρριψη της Εισήγησης της Γ.Δ.Α. και, εν συνεχεία, έδωσαν διευκρινίσεις και απήντησαν σε ερωτήματα τα οποία τους ετέθησαν από τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εν συνεχεία, εζητήθη από πλευράς της καταγγελλομένης η εξέταση μαρτύρων και εξετάσθηκαν ενόρκως ως μάρτυρες οι κ.κ. [ ]. Μετά το πέρας της εξετάσεως του κ. [ ] ο Πρόεδρος επρότεινε και απεφασίσθη ομοφώνως κατά τις διατάξεις των άρθρ. 18 παρ. 3 και 19 του ως άνω Κανονισμού και ανεκοινώθη στους παρισταμένους παράγοντες της συζήτησης η διακοπή της συζήτησης και η συνέχισή της κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής της προκειμένου να κληθούν και εξετασθούν ο κ. Γενικός Διευθυντής, ο κ. Διευθυντής Πωλήσεων της καταγγελλομένης και ο κ. [ ] πρόσωπα των οποίων η συμμετοχή, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής, συμβάλλει στην εξέταση της υπόθεσης. 3

4 Την συνεχίσθηκε η διακοπείσα συνεδρίαση της Επιτροπής με την ίδια σύνθεση, στον ίδιο ως άνω τόπο και τα μέρη παρέστησαν όπως και κατά τη διακοπείσα συνεδρίαση. Προσήλθαν και εξετάσθηκαν ενόρκως με την άδεια της Επιτροπής οι κληθέντες κ. [ ] από πλευράς της καταγγελλομένης και ο κ. [ ], κληθείς κατ άρθρ. 18 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ε.Α., ο οποίος νομίμως εκλητεύθη, αν και έχει υποβάλει καταγγελία κατά της ιδίας καταγγελλομένης διότι στην προκειμένη υπόθεση εξετάζεται η καταγγελία της εταιρείας Ε. ΨΙΨΙΚΑΣ & Σία Ε.Ε.Ε.. Μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας και της εξετάσεως των μαρτύρων εζητήθη από τα μέρη και χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο της Ε.Α. προθεσμία έως της προκειμένου να υποβληθούν υπομνήματα, έγγραφα τα οποία ζητήθηκαν από την Επιτροπή ή θεωρεί η καταγγελλομένη αναγκαία για την προάσπιση των απόψεών της καθώς και τα ελλείποντα νομιμοποιητικά έγγραφα των πληρεξουσίων. Σύμφωνα με την από απόφασή της, η Ολομέλεια της Επιτροπής ανέθεσε σε τρία μέλη της οικείας σύνθεσης να εξετάσουν κατά πόσον παραλείφθησαν ή αγνοήθησαν από τη Γ.Δ.Α., κατά τη σύνταξη της παρούσας εισήγησης, κρίσιμα στοιχεία του φακέλου της παρούσας υπόθεσης. Τα εν λόγω μέλη διαπίστωσαν ότι δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. Η Επιτροπή συνήλθε σε διάσκεψη την 8 η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30), την οποία συνέχισε την 22 α Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00) και ολοκλήρωσε τη 1 η Μαρτίου 2007 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00) και αφού έλαβε υπόψη τα έγγραφα της υπόθεσης, την Εισήγηση της Γ.Δ.Α., τις απόψεις που διατυπώθηκαν από τα μέρη, προφορικώς και με τα υπομνήματα που κατετέθησαν, τις καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων οι οποίες περιέχονται στα οικεία πρακτικά, τα έγγραφα τα οποία προσκομίσθηκαν με επίκληση από την καταγγελλομένη εταιρεία και εκτιμώνται είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε ως μέσα για τη συναγωγή τεκμηρίων καθώς και τις παραδοχές των διαδίκων οι οποίες διατυπώνονται στην έγγραφη καταγγελία και τα υπομνήματα της καταγγελλομένης ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 1. Την η εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΙΨΙΚΑΣ & Σία Ε.Ε.Ε. η οποία εδρεύει στην Ημαθία και εκπροσωπείται νομίμως, κατέθεσε την από καταγγελία της με αριθμό πρωτοκόλλου 2500 και εζήτησε, κατά την ορθή εκτίμηση του σχετικού εγγράφου, να διαπιστωθεί, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ότι η συμπεριφορά της καταγγελλομένης εταιρείας με την επωνυμία MAVA 4

5 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. η οποία εδρεύει στη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως παραβιάζει τις διατάξεις περί ελευθέρου ανταγωνισμού και, συγκεκριμένα, των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 703/1977 και του Κανονισμού (Ε.Κ.) αρ. 1475/1995 όπως ισχύουν. 2. Η καταγγελία απετέλεσε αντικείμενο έρευνας από τη Γ.Δ.Α. η οποία, μετά από τις νόμιμες ενέργειες, απέληξε στη σύνταξη της υπ αρ. πρωτ. 4099/ Εισήγησης της Γ.Δ.Α.. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου1 παράγραφος 1 του Ν. 703/1977 όπως ισχύει : «Απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και κάθε μορφής εναρμονισμένη πρακτική επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, ιδίως δε αυτές που συνίστανται : α) τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής, γ) την κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού, ε) την εξάρτηση συνάψεως συμβάσεων από την εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων αποδοχή πρόσθετων παροχών, οι οποίες από τη φύση τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών». Η παράγραφος 3 της ως άνω διατάξεως καθιστά ολικά ή εν μέρει ανεφάρμοστη αυτήν την απαγόρευση για τις συμφωνίες που δημιουργούν οφέλη στους καταναλωτές σχετικά με τη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής προϊόντων ή την προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου, εφόσον οι συμφωνίες αυτές δεν επιβάλλουν περιορισμούς στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πέραν των απολύτως αναγκαίων και δεν παρέχουν δυνατότητα κατάργησης ή περιορισμού του ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα της σχετικής αγοράς. 4. Οι Κανονισμοί ομαδικής απαλλαγής είναι Κανονισμοί με την έννοια του άρθρου 249 παράγραφος 2 Συνθ. Ε.Κ. και συνεπώς νομοθετικές πράξεις της Κοινότητας (δευτερογενές κοινοτικό δίκαιο) 2 και έχουν άμεση εφαρμογή στα Κράτη μέλη. Οι κανονισμοί συνιστούν «θετική παρέμβαση» του Κοινοτικού Δικαίου, όπως έχει κριθεί από το Δ.Ε.Κ. στην απόφαση Walt Wilhem, 3 και συνεπώς τα εθνικά δικαστήρια και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τους εν λόγω κανονισμούς, ακόμα και σε περίπτωση που η υπό 2 Βλ. Μαρίνο, (2005): «Η διανομή αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Κανονισμός 1400/2002» (Εκδόσεις Σάκκουλα), σελ Βλ ΔΕΚ, απόφαση 14/68, Willhem (Walt) κατά Bundeskartellamt,, Συλλογή 1969, 1. Βλ Τζουγανάτο, (2001) «Οι συμφωνίες αποκλειστικής και επιλεκτικής Διανομής στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού», (Νομική Βιβλιοθήκη), σελ.127 5

6 εξέταση συμφωνία θεωρείται ότι επενεργεί περιοριστικά στον ανταγωνισμό. 4 Εφόσον συμφωνία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής κάποιου κανονισμού ομαδικής απαλλαγής τα εθνικά δικαστήρια και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 του Ν 703/ Στον τομέα των αυτοκινήτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει σειρά Κανονισμών ομαδικής απαλλαγής. Ο πρώτος σχετικός Κανονισμός (123/1985) 5 εξεδόθη το 1985 και ίσχυσε έως την Ο Κανονισμός αυτός αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 1475/1995, 6 ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την και ίσχυσε έως την 30 Σεπτεμβρίου 2002, οπότε και αντικαταστάθηκε από τον ισχύοντα αυτή τη στιγμή Κανονισμό 1400/ Οι συμφωνίες μεταξύ δύο επιχειρήσεων για άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών πώλησης ενός προϊόντος, αποτελούν στην ουσία εκφράσεις της ίδιας παράβασης, κάτι που προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 703/77 8 και από τη σχετική νομολογία 9. Συνεπώς, με δεδομένο ότι η συμφωνίες περί τιμών και εκπτώσεων, ήτοι ο άμεσος ή έμμεσος καθορισμός των τιμών, αποτελούν την ίδια παράβαση, η εξέταση των δύο καταγγελλομένων παραβάσεων επιβάλλεται να διεξαχθεί παράλληλα. 7. Σε σχέση με την υπό κρίση αγορά, το άρθρο 6 παράγραφος 1 του Κανονισμού 1475/1995, προβλέπει ότι η απαλλαγή δεν ισχύει σε περίπτωση που «ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής, ή άλλη επιχείρηση του δικτύου, περιορίζει, άμεσα ή έμμεσα την ελευθερία του διανομέα να καθορίζει τις τιμές και εκπτώσεις κατά τη μεταπώληση των προϊόντων της συμφωνίας ή των αντίστοιχων προϊόντων.» Η επιβολή τιμών, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η έμμεση επιβολή τιμών μέσω της επιβολής συγκεκριμένων εκπτώσεων ή της απαγόρευσης εκπτώσεων γενικά, κατατάσσεται στην κατηγορία των «μαύρων πρακτικών» (black practices), η συστηματική ή επανειλημμένη εφαρμογή των οποίων, έχει ως αποτέλεσμα τη μη εφαρμογή της απαλλαγής που προβλέπει ο Κανονισμός, ως προς τη συγκεκριμένη πράξη. 10 Σύμφωνα με το επεξηγηματικό φυλλάδιο του 4 Μαρίνος, ο.π. σελ 31. Βλ και ΠΕΚ, απόφαση 360/92P, Publishers Association κατά Επιτροπής, Συλλογή ΙΙ1995, 2011 σκέψη 45 5 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 015, της σ Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 145, της σ Επίσημη Εφημερίδα αριθ.l 203,της , σ Το οποίο αναφέρει ότι «Απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, ιδίως δε αυτές που συνίστανται : α) τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως ή άλλων όρων συναλλαγής, 9 Βλ. απόφαση υπ αρ. 277/IV/2005 της Επιτροπής Ανταγωνισμού, (ΣΕΣΜΕ), καθώς και Διοικ. Εφ. Αθ. Απόφαση υπ αριθμ. 1001/2006 (ΣΕΣΜΕ) 10 Βλ. Κανονισμό 1475/

7 Κανονισμού 1475/1995, το προνόμιο της απαλλαγής απόλλυται όσο διαρκεί η επιλήψιμη πρακτική. 11 Εξάλλου, στο δίκαιο του ανταγωνισμού γενικότερα, οι συμφωνίες περί καθορισμού τιμών θεωρούνται από τις πλέον επαχθείς παραβιάσεις των σχετικών κανόνων, λόγω του ότι έχουν ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Αυτό προκύπτει τόσο από τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 703/77 όσο και από τη νομολογία των Ευρωπαϊκών δικαστηρίων 12 και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 13 Η σοβαρότητα της συγκεκριμένης παράβασης καταφαίνεται και από το ότι χαρακτηρίζεται ως «μαύρη πρακτική» και συνεπάγεται τη μη εφαρμογή του Κανονισμού ομαδικής απαλλαγής για τους κάθετους περιορισμούς Εν προκειμένω, η εμπορική συνεργασία μεταξύ της καταγγελλομένης και της καταγγελλούσης, ήτοι των εταιρειών οι οποίες στο εξής θα αποκαλούνται για λόγους συντομίας αντιστοίχως ΜΑVA και ΨΙΨΙΚΑΣ, διήρκεσε από το 1977 έως και το Η καταγγελία της ΨΙΨΙΚΑΣ κατά της ΜAVA εστιάζεται στην από σύμβαση συνεργασίας των δύο μερών. και η καταγγέλλουσα επικαλείται παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 1475/1995 από την καταγγελλόμενη. Η ΜΑVA με επιστολές προς τους διανομείς της έχει επικαλεσθεί ότι οι συμβάσεις που έχει υπογράψει με αυτούς είναι διαμορφωμένες σύμφωνα με τον κανονισμό 1475/1995, και υπάρχει αναφορά στον εν λόγω Κανονισμό και στο κείμενο της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών. Περαιτέρω, η ΜΑVA, όπως προκύπτει από έγγραφα τα οποία προσκόμισε στη Γ.Δ.Α., δέχεται ότι το δίκτυο διανομής της είναι συμβατό με το συγκεκριμένο Κανονισμό, ενώ, παράλληλα, το σύνολο σχεδόν των εγγράφων που έχουν προσκομισθεί ή συλλεγεί από την Γ.Δ.Α. αναφέρονται στο διάστημα μεταξύ των ετών 1996 και 2002, περίοδο κατά την οποία ήταν σε ισχύ ο Κανονισμός 1475/1995. Εξ άλλου η συμβατική και εμπορική σχέση μεταξύ της καταγγέλλουσας και της καταγγελλομένης έληξε πριν από την έναρξη εφαρμογής του νέου Κανονισμού 1400/2002 περί ομαδικής απαλλαγής στον τομέα της διανομής αυτοκινήτων. Η εξέταση, επομένως, των επιμάχων ζητημάτων και των καταγγελλόμενων παραβάσεων πρέπει να γίνει με βάση τον Κανονισμό 1475/ Bλ. Επεξηγηματικό Φυλλάδιο Κανονισμού 1475/1995. Το επεξηγηματικό φυλλάδια του Κανονισμού 1475/1995, αναφέρει ότι απαγορεύεται στον αντιπρόσωπο να επιβάλει συγκεκριμένες τιμές και εκπτώσεις στους διανομείς. Βλ. σελ 28 του φυλλαδίου, απάντηση στην ερώτηση Βλ. αποφάσεις ΔΕΚ, Pronuptia de ParisGmbH κατάpronuptia de Paris Irmgard Schillgalis, υπόθ. 161/84, Συλλ(1986). Σελ. 353, σκέψη 23, Μetro-SB-Grossmarkte GmbH κατά Επιτροπής (No.1),υπόθ. 26/76, Συλ.(1977) Σελ. 1875, παράγραφος 21, SA Binon & Cue κατά. SA Agence et Messageries de la Presse, υπόθ. 243/83 Συλ. (1985) Σελ. 2015, παράγραφος Βλ. απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 91/ΙΙ/99 (FORD). 14 Κανονισμός 2790/99. Επίσημη Εφημερίδα, L -336, της , σ. 21, άρθρο 4. 7

8 9. Το δίκτυο της MAVA στην Ελληνική αγορά, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής. Είχε χαρακτηριστικά δικτύου επιλεκτικής διανομής διότι οι διανομείς της MAVA επελέγοντο με βάση ποιοτικά (κυρίως) αλλά και ποσοτικά κριτήρια τα οποία αποτελούσαν και όρους των συναπτομένων συμβάσεων στις οποίες συγκαταλέγεται και η από σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της καταγγελλομένης και της καταγγέλλουσας. Τέτοια ποιοτικά κριτήρια ήσαν να διαθέτει ο διανομέας χώρο και διαρρύθμιση κατάλληλο κατά την κρίση της MAVA, να έχει οργανώσει την εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση, να διαθέτει οργανωμένο συνεργείο φανοποιείο, ηλεκτρολογείο και βαφείο, καθώς και να διαθέτει κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, το οποίο αναλάμβανε την ευθύνη να επιμορφώνει σε σεμινάρια κατά τις υποδείξεις της MAVA. Αν ο διανομέας ήταν σε θέση να ικανοποιεί τα κριτήρια αυτά, τότε του εδίδετο από την καταγγελλομένη η δυνατότητα να συμβληθεί και να περιληφθεί στο δίκτυο της καθής. Παράλληλα, είχαν εφαρμογή και ποσοτικά κριτήρια, όπως η υποχρέωση εκ μέρους του διανομέα να επιτυγχάνει πωλήσεις συγκεκριμένου ύψους αριθμού οχημάτων και ποσού στόχου ετησίως. Το σύστημα διανομής που οργάνωνε και διατηρούσε η MAVA είχε επίσης και χαρακτηριστικά συστήματος αποκλειστικής διανομής, διότι οι διανομείς υπεχρεούντο να πωλούν τα προϊόντα που αγόραζαν από τη MAVA σε συγκεκριμένη μόνο περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας και να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε ορισμένες μόνον γεωγραφικές περιοχές όπως προκύπτει και από τον όρο 9 της σύμβασης μεταξύ της καταγγέλλουσας και της καταγγελλομένης, από τον οποίο προβλέπεται ως λόγος λύσεως αυτής η απόπειρα του εμπόρου να εξέλθει εμπορικά των ορίων της περιοχής ευθύνης του. Το συγκεκριμένο δίκτυο διανομής είναι συμβατό με τον Κανονισμό 1475/1995, o οποίος στο προοίμιο (σκέψη 4) αναφέρει ότι οι ρήτρες που αφορούν την αποκλειστική και επιλεκτική διανομή μπορούν να θεωρηθούν ως αναγκαία μέτρα εξορθολογισμού στον τομέα των αυτοκινήτων οχημάτων, που είναι διαρκή καταναλωτικά αγαθά και απαιτούν, σε τακτά διαστήματα όπως και σε απρόβλεπτες περιπτώσεις και σε διάφορους τόπους, ειδική συντήρηση και επισκευές. ΤΑ ΜΕΡΗ 10. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΨΙΨΙΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.Ε. (στο εξής «ΨΙΨΙΚΑΣ» ή «καταγγέλλουσα») Η καταγγέλλουσα εταιρεία έχει έδρα στη Βέροια και έχει ως αντικείμενο δραστηριοτήτων την αντιπροσωπεία αποκλειστική διανομή αυτοκινήτων στο νομό 8

9 Ημαθίας από το 1970 και ειδικότερα τη λιανική πώληση και επισκευή/συντήρηση αυτοκινήτων καθώς και την πώληση ανταλλακτικών. Από το 1970 μέχρι το 1977 αντιπροσώπευε τα σήματα AUDI και NSU. Το 1977 συνήψε σύμβαση διανομής με την καταγγελλομένη με αντικείμενο τη διακίνηση και την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης προϊόντων με το σήμα RENAULT. Η συνεργασία των μερών συνεχίστηκε με διαδοχικές συμβάσεις μέχρι το 2002, οπότε η MAVA έθεσε την καταγγέλλουσα εκτός του επισήμου δικτύου των αντιπροσώπων της αυτοκινητοβιομηχανίας RENAULT. Μετά τη λύση της σύμβασης και μέχρι σήμερα, η καταγγέλλουσα εταιρεία δραστηριοποιείται ως ανεξάρτητος έμπορος/επισκευαστής αυτοκινήτων. 11. ΜΑVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (στο εξής «MAVA» ή «καθ ής» ή «καταγγελλομένη»). Η εταιρεία εδρεύει στη Ν. Φιλαδέλφεια, Αττικής, και δραστηριοποιείται ήδη από τριών δεκαετιών περίπου στον τομέα εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων. Ειδικότερα, έχει αναλάβει την εισαγωγή και μεταπώληση των προϊόντων (αυτοκίνητα, ανταλλακτικά) του οίκου RENAULT, καθώς και την παροχή εξυπηρέτησης μετά την πώληση (σέρβις), βάσει διαδοχικών συμβάσεων που έχουν καταρτισθεί μεταξύ αυτής και της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας RENAULT S.A. (στο εξής RENAULT). Η RENAULT έχει εκχωρήσει στη MAVA, κατ αποκλειστικότητα, τα δικαιώματα: Διανομής καινούργιων οχημάτων RENAULT, Διανομής των συμβατικών ανταλλακτικών RENAULT, Παροχής των υπηρεσιών που σχεδιάστηκαν από τη RENAULT σχετικά με τα ανωτέρω προϊόντα, Οργάνωσης στην ελληνική επικράτεια δικτύου, στο οποίο θα πωλούνται τα συμβατικά προϊόντα RENAULT και θα παρέχονται οι συναφείς με αυτά υπηρεσίες. Χρήσης του τίτλου «εισαγωγέας RENAULT» καθώς και των σημάτων και επιγραφών της μάρκας για τη διανομή των παραπάνω προϊόντων και υπηρεσιών. Η MAVA, στο πλαίσιο των συμβατικών υποχρεώσεών της, έχει οργανώσει σε διακριτές γεωγραφικές περιοχές της χώρας εξειδικευμένο δίκτυο διανομής αποτελούμενο είτε από ελεγχόμενες από αυτήν αυτόνομες επιχειρήσεις είτε από ανεξάρτητους διανομείς / επισκευαστές. Η επιλογή των διανομέων / επισκευαστών γινόταν από τη MAVA με βάση κριτήρια ποιοτικού χαρακτήρα και, συγκεκριμένα, τη μακροχρόνια ενασχόληση του αντισυμβαλλομένου της με το αντικείμενο, τη φερεγγυότητά του, το κύρος του στην τοπική αγορά και άλλα συναφή. Τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονταν ομοιόμορφα ως προς όλους τους αντιπροσώπους διανομείς 9

10 τόσο για την επιλογή νέων συνεργατών όσο και κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων συνεργασίας. Το 2003, ο αριθμός των μελών-επιχειρήσεων του δικτύου της MAVA ανερχόταν σε 79. Σε 16 από αυτές συμμετείχε η ίδια, είτε ως απλός είτε ως ελέγχων μέτοχος. Τα βασικά οικονομικά στοιχεία της καθής, κατά τα έτη 2001 και 2002 είχαν ως εξής: Πίνακας 1: Οικονομικά στοιχεία της MAVA ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια Κεφάλαια Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Κύκλος Εργασιών Κέρδη (προ Φόρων) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 12. Η επιχειρηματική συνεργασία της ΨΙΨΙΚΑΣ με τη MAVA άρχισε το έτος 1977, με την υπογραφή μεταξύ τους ιδιωτικού συμφωνητικού εμπορικής συνεργασίας, με τους όρους του οποίου η πρώτη κατέστη διανομέας της δεύτερης στη Βέροια. Το συμφωνητικό αυτό ίσχυσε μέχρι την , οπότε συνήφθη νέα σύμβαση εμπορικής και τεχνικής συνεργασίας, η οποία καθόριζε τους όρους της μεταξύ τους συνεργασίας και συνεχίσθηκε μέχρι το 2002 οπότε και ελύθη συνεπεία καταγγελίας από τη MAVA. Κατά τη διάρκεια της εμπορικής σχέσης των μερών, είχε δημιουργηθεί σταδιακά σημαντικό χρέος της ΨΙΨΙΚΑΣ προς τη MAVA. Ενδεικτικά, στις η οφειλή της ΨΙΨΙΚΑΣ προς τη MAVA ανερχόταν στο ποσό των [ ] δρχ., ενώ στις το χρέος είχε ανέλθει στις [ ] δρχ. και, τότε, συμφωνήθηκε διακανονισμός για την εξόφλησή του, ενώ προς περαιτέρω διασφάλιση της ΜΑVA, ο Εμμ. Ψιψίκας δέχθηκε να προσημειωθεί υποθήκη επί ακινήτου ιδιοκτησίας του. Στις , όταν η οφειλή είχε φθάσει τις [ ] δρχ., έλαβε χώρα δεύτερος διακανονισμός, βάσει του οποίου η ΨΙΨΙΚΑΣ αποδέχθηκε να μεταβιβάσει στη ΜΑVA ακίνητο στη Βέροια (αξίας [ ] δρχ.) με σύμφωνο 10

11 εξώνησης. Για την εξασφάλιση της αποπληρωμής του ποσού συντάχθηκε «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ» (προϋπολογισμός αποτελεσμάτων) της ΨΙΨΙΚΑΣ για τις επόμενες χρήσεις και συνήφθησαν και ωρισμένες άλλες, μη σχετιζόμενες με την υπό κρίση υπόθεση, συμφωνίες μεταξύ των μερών. 13. Η σύμβαση της , πανομοιότυπη με αυτές τις οποίες συνήπτε κατά κανόνα η καθής με τους επίσημους διανομείς και επισκευαστές της κατά τον χρόνο εκείνο, περιελάμβανε συνοπτικώς τους εξής όρους: α. Η καθής ανέθετε στον διανομέα της (καταγγέλλουσα) την προώθηση της πώλησης και την εξυπηρέτηση μετά την πώληση των εμπορευμάτων (αυτοκινήτων και ανταλλακτικών) RENAULT, τα οποία ο διανομέας υπεχρεούτο να προμηθεύεται αποκλειστικά από τη MAVA ή επιχείρηση του επίσημου δικτύου RENAULT, ευρισκόμενη εντός της Κοινής Αγοράς ή του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) (άρθρ. 1 και 4α). β. Η σύμβαση είχε αόριστη διάρκεια με δυνατότητα (τακτικής) καταγγελίας της και από τα δύο μέρη με προειδοποιητική προθεσμία τουλάχιστον δύο ετών, ενώ η MAVA είχε και τη δυνατότητα να καταγγείλει εκτάκτως τη σύμβαση, με προειδοποιητική προθεσμία τουλάχιστον ενός έτους, στις περιπτώσεις που εδικαιολογούντο από τις περιστάσεις που προέβλεπε ο Κανονισμός 1475/1995. Επίσης, προεβλέπετο δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης οποτεδήποτε, δίχως τον περιορισμό των παραπάνω προθεσμιών, σε περίπτωση μεταβολής, λύσης, πτώχευσης ή άλλης αλλαγής στη νομική προσωπικότητα της αντισυμβαλλόμενης. Περαιτέρω, η MAVA εδικαιούτο να προβεί σε απρόθεσμη καταγγελία εφόσον ο διανομέας παραβίαζε οποιονδήποτε συμβατικό όρο ή (η καθής) διαπίστωνε ότι η μη έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων της αντισυμβαλλομένης (ΨΙΨΙΚΑΣ) σε τρίτους μπορούσε να κλονίσει την εμπορική της πίστη στην αγορά, ή και «αν [ενν. η αντισυμβαλλόμενη/διανομέας] αποπειραθεί να εξέλθει εμπορικά των ορίων της περιοχής ευθύνης τ[ης], είτε διατηρώντας υποκαταστήματα ή αποθήκες εκτός της περιοχής τ[ης], είτε αναζητήσει ενεργό πελατεία εκτός της περιοχής τ[ης], εάν δεν επιτύχει τους ετήσιους στόχους τ[ης] κατά 70% τουλάχιστον, εάν δεν καταβάλει έγκαιρα τις οικονομικές τ[ης] υποχρεώσεις στην [MAVA]...». Ο διανομέας μπορούσε να καταγγείλει την σύμβαση στην περίπτωση κατά την οποία η MAVA υπαίτια δεν εκτελούσε εγκαίρως παραγγελίες. γ. Η καταγγέλλουσα ως διανομέας θα εδραστηριοποιείτο αποκλειστικά στο Νομό Ημαθίας. 14. Ως προς τις «Παροχές Πριμ Πρόγραμμα Δραστηριότητας Όροι Συνεργασίας / Διαφάνειας», 11

12 η καθής είχε καθιερώσει τη χορήγηση παροχών (πριμ) προς τους διανομείς της, με την προϋπόθεση επίτευξης, από πλευράς των τελευταίων, σειράς ποσοτικών και ποιοτικών στόχων τους οποίους έθετε η ίδια με ετησίως αποστελλόμενα στους διανομείς Προγράμματα Δραστηριότητας Όρους Συνεργασίας / Διαφάνειας τα οποία εζητούσε να υπογράφονται από τους διανομείς ως αποδεκτά. Από την και μέχρι και το έτος 2001, η καθής έθεσε σε εφαρμογή το λεγόμενο «ποιοτικό πριμ» δηλαδή όρισε ότι σε περίπτωση που ο διανομέας πληρούσε όλες ανεξαιρέτως τις ετήσια καθορισμένες προϋποθέσεις που τίθεντο από τη MAVA, «πριμοδοτούνταν» με 25% επί του εμπορικού κέρδους που είχε επιτύχει την ίδια χρονιά. Τον πρώτο χρόνο εφαρμογής το ποιοτικό πριμ ήταν ένα (ενιαίο), ενώ τα τρία επόμενα χρόνια διαχωρίστηκε σε δύο, ανεξάρτητα μεταξύ τους, πριμ, όπως απεικονίζεται στον Πίνακα, που ακολουθεί. Πίνακας 2: Διάρκεια (1) [ ] (2) Πολιτική Τιμών (3) [ ] (4) [ ] (5) [ ] (6) [ ] Προϋποθέσεις Παροχή * 25% (7) Χρηματοδότηση FIREN 1ος Άξονας 2ος Άξονας (1) [ ] Προϋποθέσεις Παροχή* Προϋποθέσεις (2) Πολιτική Τιμών (3) [ ] (4) [ ] 15% (6) Ελάχιστο ποσοστό χρηματοδότησης μέσω FIREN το 40% του όγκου πωλήσεων Παροχή * 10% (5) [ ] (7) [ ] *Η Παροχή υπολογίζεται ως ποσοστό επί του εμπορικού κέρδους του διανομέα εντός του συγκεκριμένου έτους 12

13 Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ποιοτικού πριμ ήταν στην αρχή η επίτευξη του στόχου πωλήσεων, όπως αυτός καθοριζόταν στο ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριότητας, ενώ, από το έτος 2000, προϋπόθεση αποτελούσε και «η εκτέλεση του διαφημιστικού προγράμματος και η εκπλήρωση του διαφημιστικού προϋπολογισμού». Το 2002 (τελευταίο έτος συνεργασίας των μερών), η καθής εφήρμοσε ενιαίο πριμ, το οποίο συνδύαζε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, με τη σωρευτική πλήρωση των οποίων ο διανομέας θα εισέπραττε το 30% του εμπορικού του κέρδους ανά πωλούμενο αυτοκίνητο. Τα κριτήρια χωριστήκαν σε τρεις άξονες: Ο 1 ος Άξονας περιλάμβανε ποσοτικά κριτήρια (υλοποίηση στόχων πωλήσεων ανταλλακτικών καθώς και καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων), Ο 2 ος Άξονας περιλάμβανε τη χρήση των προγραμμάτων της MAVA (λ.χ. χρηματοδοτικά προγράμματα, πρόγραμμα «Χρυσή Εγγύηση» για τα μεταχειρισμένα), ενώ Ο 3 ος Άξονας περιλάμβανε άλλα ποιοτικά κριτήρια (όπως εμφάνιση προσωπικού, σήμανση, αυτοκίνητα Test-Drive κ.α.) ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 15. Η αγορά του αυτοκινήτου εν γένει Το αυτοκίνητο ως διαρκές καταναλωτικό αγαθό, βρίσκεται σε ώριμη φάση του κύκλου ζωής του και διατίθεται σε υψηλή τιμή. Η κατασκευή και διανομή του είναι έντασης κεφαλαίου, με υψηλό, σταθερό και μη ανακτήσιμο κόστος. Η δραστηριοποίηση επιχείρησης στον κλάδο του αυτοκινήτου απαιτεί μακρόχρονο σχεδιασμό και εξειδίκευση. Στην αγορά του επιβατικού αυτοκινήτου δραστηριοποιούνται παγκοσμίως περί τις 40 κατασκευαστικές επιχειρήσεις, ενώ ο κλάδος περιλαμβάνει τη χονδρική και λιανική πώληση αυτοκινήτων, τη χονδρική και λιανική πώληση ανταλλακτικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης/εργασιών συνεργείου. Στην Ελλάδα δεν κατασκευάζονται επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ η κατασκευή ανταλλακτικών ή αμαξωμάτων για αυτοκίνητα έχει μικρή ανάπτυξη. Σύμφωνα με μελέτη του Ι.Ο.Β.Ε. με θέμα «Η αγορά του αυτοκινήτου», η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο 2001, ο κλάδος κατασκευής εξοπλισμού μεταφορών (κατασκευή αυτοκινήτων, αμαξωμάτων και μερών και εξαρτημάτων οχημάτων) παρουσίαζε (τουλάχιστον) κατά την κρινόμενη περίοδο ελάχιστη συμμετοχή στη διαμόρφωση των οικονομικών μεγεθών της Ελλάδας (0,048% του Α.Ε.Π. το 1998), ενώ, αντίθετα, η συμμετοχή του κλάδου εισαγωγής, εμπορίας και διανομής αυτοκινήτων ήταν σημαντική (2,8% του Α.Ε.Π. το 1998). 13

14 Η εμπορία αυτοκινήτων στην χώρα, πραγματοποιείται, κατά κανόνα, μέσω συνδυασμένων δικτύων επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής, επικεφαλής των οποίων είναι κατασκευάστριες εταιρίες. Η κατασκευάστρια εταιρεία ορίζει, μέσω πολύπλοκων συμβάσεων (importer agreements), έναν αποκλειστικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Ο αντιπρόσωπος αναλαμβάνει να οργανώσει, εντός της επικράτειας, δίκτυο, το οποίο αφενός να περιλαμβάνει επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αυτοκινήτων και/ή ανταλλακτικών (διανομείς) καθώς και επιχειρήσεις επισκευής/συντήρησης (σέρβις), και αφετέρου να παρουσιάζει σχετική γεωγραφική πυκνότητα, ούτως ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς. Οι συμβάσεις με τις επιχειρήσεις διανομής και επισκευής/συντήρησης περιέχουν, με τη σειρά τους, (μη διαπραγματεύσιμους ως επί το πλείστον) όρους και ρήτρες τέτοιους ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση συμμόρφωση του δικτύου στην επιχειρηματική βούληση του αντιπροσώπου, που, προφανώς, δρα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των κατασκευαστών / προμηθευτών για την αγορά ή τις κατά περίπτωση αλλαγές στις συνθήκες της. Η δομή αυτή, συνεπώς, εξασφαλίζει στον κατασκευαστή αφενός την δυνατότητα να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της αγοράς, και αφετέρου, μέσω της συμμετοχής στο δίκτυο ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τον επιμερισμό του ενδογενή στη διανομή αυτοκινήτου σημαντικού επενδυτικού κινδύνου. Στην αγορά βεβαίως σημειώνεται έντονος διασηματικός (interbrand) ανταγωνισμός ο οποίος βασίζεται και επικεντρώνεται, ως επί το πλείστον, στην τιμή, τα παρεχόμενα κίνητρα (λ.χ. εγγύηση, χρηματοδότηση), την εξυπηρέτηση μετά την πώληση, την ποιότητα και τη διαφήμιση. Ως αποτέλεσμα αυτού, παρατηρείται, κατά κανόνα, περιορισμός του εμπορικού κέρδους ανά προϊόν, το οποίο επιχειρείται να καλυφθεί με εξωγενείς αυξήσεις στη ζήτηση. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.Α.), τα τελευταία έτη οι ανταγωνίστριες εταιρίες εναλλάσσονται στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων αυτοκινήτων, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο. Ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που συμβατικά αναλαμβάνουν, του επιχειρηματικού κινδύνου και του έντονου ανταγωνισμού, το περιθώριο κέρδους των διανομέων από την πώληση αυτοκινήτων είναι μικρό. Οι διανομείς στηρίζονται κατά βάση στα κάθε μορφής πριμ που λαμβάνουν από τους αντιπροσώπους, στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, στη διαμεσολάβηση, στη χρηματοδότηση από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς των πελατών τους, ενώ όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα και την άδεια των αντιπροσώπων προχωρούν σε καθετοποίηση των εταιριών τους, προσφέροντας εξυπηρέτηση (σέρβις), δραστηριότητα που αποφέρει κέρδος μεγαλύτερο συγκριτικά με την πώληση καινούριων αυτοκινήτων. 14

15 16.1. Σχετική αγορά Σχετική αγορά προϊόντος Η υπό κρίση υπόθεση αφορά στην ευρύτερη αγορά διανομής επιβατικών αυτοκινήτων, η οποία μπορεί να διαιρεθεί σε πλειάδα κατηγοριών με προσανατολισμό στο βασικό κριτήριο της δυνατότητας υποκατάστασης των προϊόντων από τη σκοπιά του αγοραστή. Το κριτήριο της λειτουργικής εναλλαξιμότητας για τον προσδιορισμό της αγοράς που έχει υιοθετηθεί σε υποθέσεις που αφορούν τη διανομή αυτοκινήτων σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ουσία σημαίνει ότι στην περίπτωση που ορισμένα αυτοκίνητα μπορούν να θεωρηθούν ως εναλλάξιμα από τον τελικό καταναλωτή, θα θεωρούνται και ως εναλλάξιμα και από τον ενδιάμεσο διανομέα. Συνεπώς, θα πρέπει να ορισθούν επιμέρους αγορές, εντός των οποίων να περιέχονται υποκατάστατα, από την πλευρά της ζήτησης, προϊόντα. Τα κριτήρια, με βάση τα οποία οι καταναλωτές επιλέγουν αυτοκίνητο, είναι, κυρίως: η τιμή, το μήκος, η ποιότητα κατασκευής (με σημαντικότερο κριτήριο την ασφάλεια λειτουργίας και κυκλοφορίας, αλλά και την άνεση, τον εξοπλισμό, την οδηγική συμπεριφορά, την απόδοση και αξιοπιστία του κινητήρα κ.ο.κ.), η σκοπούμενη χρήση του (αυτοκίνητα για χρήση εντός ή εκτός πόλης, οικογενειακά κ.ο.κ.), το γόητρο που συνοδεύει το αυτοκίνητο, και οι πρόσθετες δαπάνες που θα προκύψουν με τη χρήση του (λ.χ. κατανάλωση βενζίνης, κόστος ανταλλακτικών). Το μικρό και φθηνό αυτοκίνητο δεν είναι εναλλάξιμο με αυτοκίνητο πολυτελείας, διότι, μεταξύ άλλων, το μεν πρώτο είναι σχετικά φθηνό, μικρού μήκους και ως εκ τούτου εύκολο στην στάθμευση, προορίζεται ως επί το πλείστον για καθημερινές αποστάσεις εντός πόλης, παρέχει περιορισμένες ανέσεις και είναι πιο οικονομικό στη χρήση του, αντίθετα με το αυτοκίνητο πολυτελείας, το οποίο απευθύνεται σε καταναλωτές με διαφορετικές απαιτήσεις. Επίσης, ένα σπορ αυτοκίνητο απευθύνεται σε διαφορετικούς καταναλωτές από ένα μεγάλο οικογενειακό, ενώ, με το ίδιο κριτήριο της λειτουργικής εναλλαξιμότητας, μπορούν να προσδιορισθούν και άλλες διακριτές κατηγορίες στον ευρύτερο κλάδο των αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τον Σ.Ε.Α.Α., οι κατηγορίες αυτοκινήτων διακρίνονται ως εξής: Πίνακας 3: Κατηγορίες Αυτοκινήτων (κατά τον Σ.Ε.Α.Α.) Κατηγορία Τύπος Παράδειγμα 4X4 ATV Τύπου Jeep Chrysler Wrangler 4X4 SUV Τύπου Jeep Πόλης Honda HR-V 15

16 Κατηγορία Τύπος Παράδειγμα Α Μίνι Smart Smart Β Μικρά Volkswagen Polo C Μικρομεσαία Peugeot 307 D Μεγαλομεσαία B.M.W. 3-Series E Μεγάλα Mercedes E-Series F Πολυτελείας Lexus Gs300 G Υπερπολυτελείας Jaguar XJ-Type MPV Πολλαπλών Χρήσεων Fiat Multipla Sp Cabrio Σπορ Κάμπριο Saab 9-3 Cabriolet Sp Coupe Σπορ Κουπέ Hyundai Coupe Sp Roadster Σπορ Ρόουντστερ Mazda MX-5 VAN Βαν Μεγάλα Ford Transit VANETTE Βαν Μικρά Citroen Berlingo Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώντας ότι υπάρχει υποκατάσταση μεταξύ ορισμένων εκ των ανωτέρω αναφερόμενων κατηγοριών και ορίζει ως διακριτές σχετικές αγορές τις εξής κατηγορίες: Α (μίνι), Β (μικρά), C (μεσαία), D (μεγάλα), E (ανώτερη κατηγορία), F (πολυτελείας), S (σπορ), Μ (πολλαπλού σκοπού) και J (οχήματα τύπου jeep). Βάσει της ανωτέρω οριοθέτησης της σχετικής αγοράς οι κατηγορίες αυτοκινήτων κατά τον Σ.Ε.Α.Α. ορίζονται σε σχέση με τις σχετικές αγορές ως εξής: Πίνακας 4: Κατηγορία Σ.Ε.Α.Α. 4X4 ATV 4X4 SUV Α Β C D E F G Σχετική Αγορά J Α Β C D E F 16

17 Κατηγορία Σ.Ε.Α.Α. MPV VAN VANETTE Sp Cabrio Sp Coupe Sp Roadster Σχετική Αγορά M S Σχετική Γεωγραφική Αγορά Στην υπό κρίση περίπτωση σχετική γεωγραφική αγορά είναι το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας, όπου εκτείνεται το δίκτυο και αναπτύσσεται η δραστηριότητα της καθής και όπου η ΜΑVA (και συνεπώς τα προϊόντα του οίκου RENAULT) αντιμετωπίζει, υπό ομοιόμορφες συνθήκες, ανταγωνισμό από άλλους εισαγωγείς αυτοκινήτων 15. Σε ότι αφορά την καταγγέλλουσα ως σχετική γεωγραφική αγορά θα μπορούσε μεν να θεωρηθεί η βάσει της από σύμβασης οριοθετημένη περιοχή δραστηριότητάς της, ήτοι ο νομός Ημαθίας, αλλά στην υπό κρίση υπόθεση η περαιτέρω εξέταση της αγοράς αυτής παρέλκει αφενός μεν διότι η κρινόμενη συμπεριφορά της καθής εξετάζεται ως προς το σύνολο του δικτύου της σε όλη την επικράτεια, και, αφετέρου, διότι δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς παρεκκλίνουν από αυτά της εθνικής Μερίδια Αγοράς Τα μερίδια αγοράς στις υποθέσεις διανομής αυτοκινήτων υπολογίζονται, κατά κανόνα, κατ όγκο 16. Με βάση τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία του Σ.Ε.Α.Α., τα μερίδια αγοράς τα έτη 2001 και 2002 αντίστοιχα σε κάθε κατηγορία επιβατικών αυτοκινήτων που εμπορεύεται η καθής (RENAULT) υπολογίζεται ότι είχαν ως ακολούθως: 15 Βλέπε και Αποφάσεις Ε.Α. αρ. 288/IV/2005, Ε.Επ. υπόθ. COMP Mercedes Benz, σκέψη Άρθρ. 8, παρ. 1, στοιχ. α, Κανονισμού Ε.Κ. 1400/

18 Σχετική Αγορά Πίνακας 5: Μερίδια RENAULT στις επιμέρους σχετικές αγορές Μοντέλο Renault Μερίδιο Μοντέλου (%) Συν. μερίδιο Renault (%) Μερίδιο Μοντέλου (%) Συν. μερίδιο Renault (%) A Twingo 3,87 3,87 5,38 5,38 Clio 5,53 4,77 5,53 Β Thalia - 1,04 C Megane 2,96 2,96 2,72 2,72 D Laguna 4,11 4,11 4,36 4,36 E Safrane 0,03 0,03 0,06 0,06 F Vel Satis - - 4,98 4,98 Scenic 21,17 12,76 Grand Espace 0,13 24,64 - M Kangoo 3,34 3,48 Megane cabrio 4,97 1,92 27,57 S Megane coupe 22,60 14,48 5,81 16,24 16,40 Επομένως, τα μοντέλα RENAULT (που αντιπροσωπεύει η καθής) κατά την περίοδο εκείνη κατείχαν μερίδιο ποσοστού άνω του 5% σε δύο τουλάχιστον σχετικές αγορές, αυτές των μικρών αυτοκινήτων (Α: >5,50%), των αυτοκινήτων πολλαπλού σκοπού (Μ: >16,20%) και στην αγορά των αυτοκινήτων σπορ (S: >16,40%). Βάσει των στοιχείων του Σ.Ε.Α.Α., το μοντέλο RENAULT Scenic ήταν, το 2001, το δημοφιλέστερο αυτοκίνητο στη σχετική αγορά αυτοκινήτων πολλαπλού σκοπού, με πωλήσεις αυτοκινήτων, ενώ και το RENAULT Megane coupe ηγείτο της κατηγορίας των σπορ αυτοκινήτων, με συνολικά πωλήσεις. Το 2002 και τα δύο μοντέλα πέρασαν στην δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα, στις προτιμήσεις των αγοραστών για αυτοκίνητα των συγκεκριμένων κατηγοριών. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Σ.Ε.Α.Α. (αρ. πρωτ. 422/ έγγραφο), διαπιστώνεται ότι κατά την περίοδο , τα μερίδια της RENAULT σε τουλάχιστον δύο από τις τρεις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες οχημάτων υπερβαίνουν κατά πολύ το 5%. Συγκεκριμένα, το μερίδιο αγοράς της RENAULT στη σχετική αγορά αυτοκινήτων πολλαπλού σκοπού κυμάνθηκε από 30,74% έως και 58,46%, ενώ το μερίδιό της στη σχετική αγορά σπορ αυτοκινήτων κυμάνθηκε από 9,29% έως 29,55%. 18

19 Παρά τις σημαντικές διακυμάνσεις που παρατηρούνται σε κάποιες σχετικές αγορές (οι οποίες αποδίδονται κυρίως στο χρόνο εισόδου στην αγορά ενός νέου τύπου οχήματος από τους ανταγωνιστές), τα αυτοκίνητα RENAULT κατείχαν μερίδιο αγοράς άνω του 5% σε τουλάχιστον δύο σχετικές αγορές καθ όλη τη διάρκεια της κρινόμενης περιόδου. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΑ 17. Η ΨΙΨΙΚΑΣ, καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, και υποστηρίζει ότι «η καθής έχει προβεί επανειλημμένως σε παραβάσεις του ν. 703/77 και του Κανονισμού Αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, θέτει ιδιαίτερα επαχθείς όρους στους αντιπροσώπους της με αποτέλεσμα την ώθηση αυτών με μαθηματική ακρίβεια στην οικονομική καταστροφή τους, δεν αναλαμβάνει το κόστος της δημιουργίας των εγκαταστάσεων, τόσο των κτιριακών όσο και των μηχανολογικών για το στήσιμο μίας αντιπροσωπείας, επιβάλλει συνεχώς δυσβάσταχτους όρους λειτουργίας, εμφάνισης, όρους απασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού, απαιτεί την επιβολή τιμών, την απαγόρευση εκπτώσεων, την πολιτική στόχων με τις κατ ελάχιστο αριθμό πωλήσεις ανά έτος αυτοκινήτων, την απαγόρευση του παράλληλου εμπορίου». 18. Η καθής, εταιρεία MAVA, αντιτείνει αναλυτικώς και με διεξοδικό τρόπο κατά βάση (βλπ. σελίδες 20 έως 63 του εγγράφου υπομνήματος της ημερομηνίας ) ότι η καταγγελία είναι αβάσιμη και ζητεί να απορριφθούν τα αιτήματα που τη συνοδεύουν στο σύνολό τους, διότι οι καταγγελλόμενες ως μη νόμιμες πρακτικές είναι απολύτως σύννομες σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού. Περαιτέρω προβάλλει, και με το υπόμνημά της αλλά και προφορικώς κατά τη συζήτηση, και επικαλείται (στο κεφάλαιο περί καθορισμού του ύψους προστίμου) παραβιάσεις της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της μη αναδρομικότητας, της αναλογικότητας και ζητεί την απόρριψη της Εισήγησης της Γ.Δ.Α. άλλως την περαιτέρω έρευνα της υποθέσεως ως προς το εάν ή μη παρεμποδίσθηκε η λειτουργία του ελευθέρου ανταγωνισμού κατά την επίμαχη χρονική περίοδο. Επίσης (βλπ. σελίδες 8 έως και 18 του εγγράφου ως άνω υπομνήματος) ζητεί να κριθεί ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας παραβιάσθηκαν οι διατάξεις του άρθρ. 18 παρ. 3 και του 16 παρ. 4 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής καθώς και κανόνες της διοικητικής διαδικασίας. Ειδικώτερα, επικαλείται, συνοπτικώς, ότι παρεβιάσθη το δικηγορικό απόρρητο με την κατάσχεση της από επιστολής της προς τους νομικούς της παραστάτες, ότι ετέθησαν κατά την έρευνα ερωτήματα κατά μη σύννομο τρόπο, ότι δεν της εδόθη δυνατότητα πρόσβασης στο φάκελλο της ερεύνης ούτε απάντηση ως προς τον τρόπο συλλογής των αποδεικτικών στοιχείων και ότι 19

20 ωρισμένα έγγραφα που συμπεριλαμβάνονται στο φάκελλο της έρευνας για την επίδικη υπόθεση προέρχονται από έρευνα για άλλη υπόθεση. Τέλος αντιτίθεται στην υπό τρίτου κατάθεση εγγράφων και επικαλείται προσβολή του επιχειρηματικού απορρήτου της εκ του ότι, κατ εκείνην, αποκαλύφθηκαν σε τρίτο στοιχεία της υπό κρίση υπόθεσης. 19. Επειδή κατά τη διάρκεια της εξέτασης της υπόθεσης, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.) απέστειλε ερωτηματολόγια και συνέλεξε στοιχεία τόσο από τα διάδικα μέρη, όσο και από άλλους διανομείς του επίσημου δικτύου RENAULT και διεξήγαγε έλεγχο στα γραφεία της καθής κατά τρόπο απολύτως σύννομο, όπως είχε από τις κείμενες διατάξεις δικαίωμα, κατά την ομόφωνη κρίση της Επιτροπής, στην επίδικη υπόθεση δεν σημειώθηκε ούτε διενεργήθηκε από τη Γ.Δ.Α. οιαδήποτε μη σύννομη ή παράτυπη πράξη ή παράλειψη και η έρευνα διεξήχθη κατά τρόπο απολύτως σύννομο. Συνεπώς οι ως άνω σχετικές αιτιάσεις της καταγγελλομένης απορρίπτονται ως ουσιαστικά αβάσιμες για τους εξής, ειδικώτερα, λόγους: 20. Από το συνδυασμό των διατάξεων 24, 25, 26 και 27 του ν. 703/1997, 16, 17, 18, 19 και 20 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Κ.Υ.Α. 963/2001) και 5, 6, 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) προκύπτει ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, ευρύτατη εξουσία συλλογής πληροφοριών με υποβολή σχετικού αιτήματος προς οιανδήποτε επιχείρηση ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων και των δημοσίων ή άλλων αρχών. Καθιερώνεται μάλιστα από το ισχύον νομικό πλαίσιο υποχρέωση των δεκτών σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Ανταγωνισμού να παρέχουν πληροφορίες και συνδρομή υπό τη μόνη επιφύλαξη της τηρήσεως της υποχρεώσεως εχεμυθείας που απορρέει από ειδικούς νόμους. Έχει επίσης εξουσίες φορολογικού ελεγκτή οι οποίες τελούν υπό τον περιορισμό της τηρήσεως των διατάξεων του άρθρ. 9 του Συντάγματος και του άρθρ. 212 Κ.Π.Δ.. Εξ άλλου, από τις διατάξεις των άρθρ. 16 και 18 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης, προκύπτει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής έχει την εξουσία να αποφασίζει για τα στοιχεία που θα περιληφθούν στην εισήγηση και ότι ο Πρόεδρος, η Ολομέλεια ή το Τμήμα της Επιτροπής μπορεί να κλητεύσει στη συζήτηση οιονδήποτε τρίτον εφόσον, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, κρίνει ότι η συμμετοχή του συμβάλλει στην εξέταση της υπόθεσης. Στους τρίτους, μάλιστα, παρέχεται δυνατότητα υποβολής υπομνημάτων για κάθε υπόθεση που συζητείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού υπό τους όρους των σχετικών διατάξεων. 21. Εν προκειμένω, η αιτίαση σχετικά με τον τρόπο θέσεως των ερωτημάτων από πλευράς της Γ.Δ.Α. κρίνεται, εν όψει των ανωτέρω νομικά αβάσιμη διότι 20

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ )

Ανακοίνωση. Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/ ) Ανακοίνωση Απάντηση σε ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αρ. Πρωτ. 3945/12.10.2016) Σε απάντηση ερωτημάτων που περιλαμβάνονται στην από 12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με Αρ. Πρωτ. 3945,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 356/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 356/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 356/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 10 η Μαΐου 2007, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5048/29-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ballas, Pelecanos & Associates

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ballas, Pelecanos & Associates ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Οι Κανονισμοί (123/85, 1475/95, 1400/02) στην Ελλάδα Τα πρώτα δίκτυα (1990 1995). Η εμφάνιση των πολυεθνικών. Η πρώτη μετεξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2008 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1654 Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2008 Η Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 453 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 453 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1 453 /V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Ιουνίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη

Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη IP/04/285 Βρυξέλλες, 2 η Μαρτίου 2004 Τιµές των αυτοκινήτων: παρά τη σύγκλιση των τιµών, η αγορά αυτοκινήτου στο εξωτερικό είναι συχνά φθηνότερη Η τελευταία έκθεση σχετικά µε τις τιµές των αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 597/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, την 5 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.238/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.238/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ.238/III/2003 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 13η Μαρτίου 2003, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 C 138/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 Ανακοίνωση της Επιτροπής Συμπληρωματικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κάθετους περιορισμούς σε συμφωνίες για την πώληση και επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή (εισηγητή) και τους Παρέδρους Γεώργιο Παπαϊσιδώρου και Νικόλαο Βόγκα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 400 1 /V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 29 η Μαΐου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2016 Αθήνα, 21-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4608/21-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 33/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις 12-04-2016,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 135 / ΙΙ / 2000 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 2η Μαρτίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 με την

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92

E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, Ν. 5ί(Ι)/92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2721, 3.7.92 799 Ν. 5ί(Ι)/92 Ο περί Ρύθμισης των Σχέσεων Εμπορικού Αντιπροσώπου και Αντιπροσωπεύαμε νου Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010

L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 L 129/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 461/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαΐου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεθοδολογία και περιεχόμενο σύνταξης του Φακέλου Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 1980 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθ.: 341/2013 ) Θέμα: Θέμα: «Κλήση σε ακρόαση της εταιρείας αντικείμενο τον έλεγχο της παραβάσεως της κείμενης νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ 08-03-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 74/2013 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας

Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Τρίτη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τον τομέα της ενέργειας Βασικά θεσμικά θέματα Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Δ.Ν. Δικηγόρος Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007 Ιστορική διαδρομή Στόχος: Εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση

ποσό υπολογιζόμενο και ανάλογο του κύκλου εργασιών του Η Σύμβαση FRANCHISING Γενικά Ως franchising νοείται το σύνολο των δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν εμπορικά σήματα και επωνυμίες, πινακίδες καταστημάτων, πρότυπα χρήσεως, σχέδια, δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 21/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4786 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 375/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Ιανουαρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αθήνα ΠΟΛ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Α Ταχ. Δ/νση : Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Αθήνα ΠΟΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ;

1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; 1. Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ και με ποια διαδικασία για την έκδοση εγγυητικής επιστολής με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ; Απάντηση: Η επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με την ΕΤΕΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 4-6-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 693/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28-3-2013 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 5-7-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 171 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6726/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 115/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης Καταστατικού 36/2012 Μ. Π. Θ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Αυλώνας 16/05/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 42

Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης Καταστατικού 36/2012 Μ. Π. Θ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Αυλώνας 16/05/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 42 Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης Καταστατικού 36/2012 Μ. Π. Θ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ: ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ ΚΟΙΝ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα