ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΧΩΝ (ABS) ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΕΥΡΩ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 14/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 45587/ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια, τοποθέτηση και πιστοποίηση συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) σε οχήματα του Δήμου Λαγκαδά Αριθμός Μελέτης: 14/2014 Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Λαγκαδά να αναθέσει σε κατάλληλο εξωτερικό συνεργείο την τοποθέτηση Συστήματος Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS) σε παλαιά οχήματα του άνω των 3,5 τόνων μικτού βάρους και την πιστοποίηση των υφιστάμενων Συστημάτων Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS) σε οχήματα του Δήμου. Η τοποθέτηση αυτού του συστήματος είναι υποχρεωτική, έτσι ώστε από 01/01/2015 σύμφωνα με το υπ αριθμό 38679/ έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα εν λόγω οχήματα να μπορούν κυκλοφορούν σύννομα. Η τοποθέτηση των συστημάτων ABS θα γίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ αρ /2098/2006 Υπουργικής Απόφασης καθώς και της υπ αρ. 9527/535/2009 εγκυκλίου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι οποίες αναφέρουν αναλυτικά τόσο την ακολουθούμενη διαδικασία, όσο και τις απαραίτητες βεβαιώσεις. Η παρούσα μελέτη αφορά τα οχήματα καλαθοφόρο, καδοπλυντήριο και απορριμματοφόρα που χρήζουν τοποθέτησης συστήματος Αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) και τα οχήματα απορριμματοφόρα, φορτηγά, λεωφορεία, αλατοδιανομέα και βυτιοφόρο που χρήζουν πιστοποίησης του υφιστάμενου συστήματος Αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS), και τα οποία παρατίθενται στη συνέχεια αναλυτικά σε πίνακες. Η δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των ,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους κωδικούς ΚΑ με ποσό 492,00, ΚΑ με ποσό ,00, ΚΑ με ποσό 1.968,00, ΚΑ με ποσό 246,00, ΚΑ με ποσό 984,00 και ΚΑ με ποσό 246,00 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτος 2014 και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Λαγκαδά. Ο κωδικός αριθμός είδους CPV 2008: (εξοπλισμός φρένων). Η εκτέλεση της προμήθειας τοποθέτησης και πιστοποίησης του συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) σε παλαιά οχήματα του Δήμου όπως περιγράφεται στη μελέτη, θα γίνει κατά το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο έως 31/12/2014, κατόπιν εντολών και συνεννοήσεως με το Αμαξοστάσιο του Δήμου. Η πληρωμή της παροχής υπηρεσιών θα γίνεται μετά την συγκέντρωση και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η εκτέλεση της εργασίας διέπεται από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Νόμος 3463/2006) και του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.». Συγκεκριμένα θα γίνει με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση του εντύπου που παρατίθεται στο τέλος. Λαγκαδάς 10/10/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

3 Προμήθεια, τοποθέτηση και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πιστοποίηση συστήματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ σε οχήματα του Δήμου Λαγκαδά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 14/2014 Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (1) Το Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS) που θα τοποθετηθεί σε κάθε όχημα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και όλα τα εξαρτήματα που το αποτελούν (Εγκέφαλος Διαχείρισης συστήματος, Διαμορφωτές, Σετ ασφάλειας προστασίας συστήματος ηλεκτρονικής μονάδας ABS και οχήματος εντός καμπίνας, Ενδεικτική λυχνία βλαβών, Αισθητήρες ελέγχου ταχύτητας σε 4 τροχούς, σιλικονούχες καλωδιώσεις κα.) να παρέχονται από τον ίδιο κατασκευαστή. (2) Το Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS) πρέπει να έχει και την αντίστοιχη έγκριση τύπου σύμφωνα με την οδηγία 71/320/ΕΟΚ & 98/12/ΕΟΚ και αυτό θα αποδεικνύεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό. (3) Το Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS) θα πρέπει να είναι καινούριο. (4) Το Σύστημα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS) θα πρέπει να εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο των απαιτούμενων αξόνων του οχήματος. (5)Σε περίπτωση βλάβης ή οποιασδήποτε αστοχίας του Συστήματος Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS), το ίδιο το σύστημα θα πρέπει να επιστρέφει το σύστημα πέδησης του οχήματος σε λειτουργία ασφαλούς κατάστασης, θέτοντας εκτός λειτουργίας ABS τους προβληματικούς άξονες και επιτρέποντας σε αυτούς την πλήρη λειτουργία της πέδης πορείας, της εφεδρικής πέδης και της πέδης στάθμευσης. (6) Τα Συστήματα Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS) που θα εγκατασταθούν, θα πρέπει να συνοδεύονται από τις κάτωθι βεβαιώσεις: Βεβαίωση καλής τοποθέτησης, Βεβαίωση καλής λειτουργίας Βεβαίωση τοποθέτησης ABS από Κ.Τ.Ε.Ο. (7) Τα υλικά και οι εργασίες θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την ημέρα της προσωρινής παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 1 Ολοκληρωμένο σύνολο εγκατάστασης συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) περιλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων που απαιτούνται, αισθητήρες, βαλβίδες, γρανάζια, καλωδίωση, εγκέφαλος και κάθε άλλο υλικό και μικρουλικό που θα απαιτηθεί για πλήρη και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης εγκατάσταση. Το σετ θα είναι συμβατό με κάθε τύπο οχήματος που διαθέτει ο Δήμος και δεν φέρει τέτοιο. Το σύστημα θα είναι αναγνωρισμένου τύπου και κατασκευαστή και θα φέρει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις καταλληλότητας για τοποθέτηση σε ανάλογα οχήματα της Ε.Ε. και θα είναι κατασκευασμένο και πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 28366/2098/06 και τις ακόλουθες εγκυκλίους όπως ισχύουν.

4 A/A 1. ΑΡΘΡΟ 2 Εγκατάσταση και πιστοποίηση του παραπάνω συστήματος στα ανάλογα οχήματα η οποία θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: εργασία πλήρους και απολύτως λειτουργικής εγκατάστασης του συστήματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του συστήματος και τυχόν του οχήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 28366/2098/06 όπως ισχύει, έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών που συνοδεύουν την εγκατάσταση (πχ βεβαίωση συνεργείου, βεβαίωση μηχανολόγου κλπ), διενέργεια ελέγχου ΚΤΕΟ, ενημέρωση άδειας οχήματος περιλαμβανομένων όλων των συναλλαγών με τις σχετικές υπηρεσίες περιλαμβανομένων όλων των τυχόν εξόδων (παράβολα κλπ), καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για παράδοση του οχήματος με το σύστημα σε πλήρη λειτουργία και πιστοποιημένο βάση της απόφασης 28366/2098/06 και με ενημερωμένη την άδεια του οχήματος. Το σύστημα θα συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους ενώ ο εγκαταστάτης θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με βάση την απόφαση 28366/2098/06, όπως και το προς εγκατάσταση σύστημα. Όλα τα πιστοποιητικά θα παραδοθούν στον επιβλέποντα της εργασίας πριν την παραλαβή αυτής. Η προσωρινή παραλαβή, θα γίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή του εκάστοτε οχήματος με την προϋπόθεση ότι το όχημα συνοδεύεται με όλες τις παραπάνω βεβαιώσεις (παράγραφος 6). Η οριστική παραλαβή του κάθε οχήματος θα γίνεται μετά το πέρας ενός (1) έτους από την προσωρινή παραλαβή. Αριθμός Κυκλοφορίας Αναλυτικός κατάλογος των οχημάτων του Δήμου που χρήζουν εγκατάστασης Συστήματος Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS) επισυνάπτεται στη συνέχεια. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εργοστάσιο Κατασκευής Είδος-τύπος οχήματος Φ. Ίπποι Ημερομηνία 1 ης κυκλοφορίας ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Μ.Β. 19Τ 66 17/10/1997 ΚΗΟ 8556 WDB MERCEDES 2. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΟ 8547 WDB MERCEDES Μ.Β. 15Τ 66 9/9/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Μ.Β. 17Τ ΚΗΟ 8892 WDB K MERCEDES 57 23/4/ ΚΗΟ 7905 WDB MERCEDES AΠΟΡ/ΦΟΡΟ 66 16/05/ ΚΗΙ 3796 WDB MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 36 11/6/2002 MERCEDES BENZ- HEPHA ME WDB ESTUS ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 86 18/2/2000 ΑΡΘΡΟ 3 Πιστοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) στα ανάλογα οχήματα η οποία θα περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: βεβαίωση συνεργείου, διενέργεια ελέγχου ΚΤΕΟ, ενημέρωση άδειας οχήματος περιλαμβανομένων όλων των συναλλαγών με τις σχετικές υπηρεσίες περιλαμβανομένων όλων των τυχόν εξόδων (παράβολα κλπ).

5 Αναλυτικός κατάλογος των οχημάτων του Δήμου που χρήζουν πιστοποίηση των υφιστάμενων Συστημάτων Αντιμπλοκαρίσματος Τροχών (ABS) επισυνάπτεται στη συνέχεια. A/A Αριθμός Κυκλοφορίας ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εργοστάσιο Κατασκευής ΚΗΟ 8636 WDB K MERCEDES Είδος-τύπος οχήματος Φ. Ίπποι Ημερομηνία 1 ης κυκλοφορίας ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Μ.Β. 12,8Τ 38 8/3/1999 ΚΗΟ 8718 WDB K MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Μ.Β. 18Τ 57 14/2/2000 DAIMLER KHO 8927 WOB K CHRYSLO AΠΟΡ/ΦΟΡΟ 38 04/09/ ΚΗΙ 7841 WDB970073IK MERCEDES AΠΟΡ/ΦΟΡΟ 38 30/04/ ΚΗΟ 8737 ZCF095D MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 38 28/03/ ΚΗΗ 2028 WDB L MERCEDES ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 72 30/04/ KHO 8665 WDB K MERCEDES AΠΟΡ/ΦΟΡΟ 38 09/06/99 8. WDB L MERCEDES - ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ KHH 6580 BENZ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 29 03/10/ KHH 1852 ZCFA1LG IVECO SPA ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ Μ.Β. 15,5 Τ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ) 35 28/2/ ΚΗΙ 1934 YV2E406A3YB VOLVO ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 33 10/11/ ΜΕ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ KHO 8807 WJMB1VMTO0C IVECO MAGIRUS ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ Μ.Β.19Τ 57 3/7/ ΚΗΟ 8722 WJMB1VMTO0CO63695 IVECO-MAGIRUS ΦΟΡΤΗΓΟ 57 21/02/ ΚΗΟ 8840 WJMB1VMTO0C IVECO MAG ΦΟΡΤΗΓΟ 57 09/11/ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΗΙ 6832 YS9215HD0H KASSBOHRER ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 54 ΘΕΣΕΩΝ 72 2/9/ ΚΗΟ 8696 ZCFA1AD FIAT-IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 35 19/10/ ΚΗΙ 7779 WDB K MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 72 11/09/ KHI E4CCA31B271B90 VOLVO AΠΟΡ/ΦΟΡΟ 33 16/06/ ΚΗΟ 8745 WJMB1VMTO0C IVECO MAG ΦΟΡΤΗΓΟ 57 31/03/2000 ΛΑΓΚΑΔΑΣ 10/10/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

6 Προμήθεια, τοποθέτηση και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πιστοποίηση συστήματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ σε οχήματα του Δήμου Λαγκαδά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 14/2014 Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η συνολική δαπάνη της προμήθειας, εγκατάστασης και πιστοποίησης ABS των οχημάτων έχει προϋπολογισθεί σε ,00 ΕΥΡΩ εκ των οποίων τα ,00 ΕΥΡΩ είναι για την αξία εργασιών και τα 3.082,00 ΕΥΡΩ για Φ.Π.Α. 23%. Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Λαγκαδά και πιο συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό του έτους 2014 και θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς εξόδων. Η ανάδειξη μειοδότη προκύπτει ύστερα από υπολογισμό της συνολικά χαμηλότερης τιμής με εφαρμογή στις τιμές του προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης των προσφερόμενων κατά τα ανωτέρω τιμών. Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Ολοκληρωμένο σύνολο εγκατάστασης συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) ως άρθρο 1 Εγκατάσταση και πιστοποίηση του συστήματος του άρθρου 1 στα ανάλογα οχήματα ως άρθρο 2 Πιστοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων στα ανάλογα οχήματα ως άρθρο 3 ΛΑΓΚΑΔΑΣ 10/10/2014 Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ Δαπάνη σε ΕΥΡΩ Τεμάχιο , ,00 Τεμάχιο 6 400, ,00 Τεμάχιο , ,00 Αξία ,00 Φ.Π.Α. 23% 3.082,00 Σύνολο ,00 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

7 Προμήθεια, τοποθέτηση και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πιστοποίηση συστήματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ σε οχήματα του Δήμου Λαγκαδά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 14/2014 Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ ΑΡΘΡΟ 1 Αντικείμενο της εργασίας ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η συγγραφή αυτή αφορά την προμήθεια, τοποθέτηση και πιστοποίηση συστήματος αντιπλοκαρίσματος τροχών (ABS) σε οχήματα του Δήμου Λαγκαδά. ΑΡΘΡΟ 2 Διατάξεις που ισχύουν Η διενέργεια του διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Άρθρο 70 και λοιπές διατάξεις του Π.Δ. 28/ Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του Ν.3731/2008). 3. Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α). 4. Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 5. Της εγκυκλίου 11 (Αρ. πρωτ /28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ Τμήματος του Ν.Σ.Κ - Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α βαθμού». 6. Της ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400/ τεύχος Β) με την οποία ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων. 7. Της Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας 3373/390/ Άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. ΑΡΘΡΟ 3 Συμβατικά τεύχη Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προς ανάθεση υπηρεσία, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΠΔ 28/1980 ως κατωτέρω: (α) Η διακήρυξη δημοπρασίας (β) Το τιμολόγιο (γ) Ο προϋπολογισμός της μελέτης. (δ) Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων. (ε) Η Τεχνική περιγραφή της μελέτης.

8 ΑΡΘΡΟ 4 Τρόπος εκτέλεσης Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που θα καθορίσει το αρμόδιο όργανο κατά τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980 του ισχύοντος ΔΚΚ και της 3373/390/ Απόφασης Υπουργού Προεδρίας. Άρθρο 5 ο Ανακοίνωση Κατακύρωσης 1. Στον ανάδοχο που θα γίνει η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: (α) Το είδος (β) Την ποσότητα. (γ) Την τιμή. (δ) Το δήμο για τον οποίο προορίζεται η υπηρεσία. (ε) Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. (στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και της Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση του διαγωνισμού. (ζ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει μόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 3. Ο πάροχος στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ο πάροχος μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όμως στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό πάροχο, η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό πάροχο. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον πάροχο προβλέπεται να γίνει με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συμμετοχής παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 5. Εάν ο πάροχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού. Άρθρο 6 ο Εγγυήσεις 1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης α. Ο πάροχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση μερική ή ολική, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας της παροχής υπηρεσίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ που του κατακυρώθηκε (άρθρο 157 του Ν. 4281/2014). β. Η εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. γ. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που την περιβάλλει, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα : (α) Την ημερομηνία έκδοσης.

9 (β) Τον εκδότη. (γ) Να απευθύνεται στον Δήμο Λαγκαδά (δ) Τον αριθμό της εγγύησης. (ε) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. (στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του ανάδοχου της υπηρεσίας υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. (ζ) Τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης και τις ανατιθέμενες εργασίες. (η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως. (θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Δήμου Λαγκαδά και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. (ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (ια) Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Επιπλέον, ο εκδώσας την εγγυητική επιστολή θα δηλώνει ότι: Οι υποχρεώσεις του από την εγγύηση λύνονται μόνο δια της επιστροφής σ αυτόν, της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ή με έγγραφη δήλωση του Δήμου ότι εξέλειψε ο λόγος για τον οποίο κατετέθη. Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί: Ότι με την υπογραφή της σύμβασης, όλα τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανατιθέμενες κάθε φορά εργασίες, θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των τεχνικών χαρακτηριστικών όπως αυτά ζητούνται από την σχετική μελέτη. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα είναι αορίστου διαρκείας, και επιστρέφεται ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 2. Εγγύηση προκαταβολής. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανάδοχο σε κανένα στάδιο υλοποίησης της σύμβασης. Άρθρο 7 ο - Έκπτωση του αναδόχου Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δήμου και καλείται να υπογράψει τη σύμβαση ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος όταν: 1. Δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε για να υπογράψει τη σύμβαση. 2. Δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του ή υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών. 3. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ. 28/1980. Άρθρο 8 ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας και κατά την διάρκεια εκτέλεσης αυτής. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Άρθρο 9 ο Παραλαβή εργασιών Η παραλαβή των ανατιθέμενων εργασιών θα γίνει από την οικεία επιτροπή του άρθρου 28 του ΠΔ 28/1980 η οποία και συντάσσει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής του άρθρου 67 του ΠΔ 28/1980. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις της μελέτης, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την αποκατάστασή τους. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

10 Άρθρο 10 ο Τόπος, τρόπος εκτέλεσης εργασιών διάρκεια σύμβασης Οι αναγκαίες εργασίες τοποθέτησης στα αναφερόμενα στην μελέτη οχήματα του Δήμου θα γίνουν σε ιδιωτικά συνεργεία κατάλληλα εξοπλισμένα σε υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό. Το γραφείο κίνησης συντάσσει «δελτίο ή εντολή επισκευής και επιθεώρησης οχήματος» το οποίο και διαβιβάζει προς έλεγχο και έγκριση από την Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Λαγκαδά. Αφού λάβει την έγκριση (εντολή) από την παραπάνω επιτροπή ο ανάδοχος, προχωρά στην προμήθεια των απαραίτητων υλικών και στη συνέχεια τοποθετεί στο όχημα που αναγράφεται στην παραπάνω εντολή το σύστημα αντιπλοκαρίσματος τροχών. Η σύμβαση θα διαρκέσει από την ημερομηνία υπογραφής αυτής και για διάστημα έως 31/12/2014. Άρθρο 11 ο Τρόπος πληρωμής Οι πληρωμές της αξίας των εργασιών θα γίνονται μετά την τιμολόγηση αυτών, την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής ή βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών και την εκκαθάριση τυχών απαιτήσεων από πλευράς Δήμου Λαγκαδά. Για την πρώτη πληρωμή σε περίπτωση τμηματικών πληρωμών θα πρέπει προηγουμένως να καταβληθούν οι δαπάνες δημοσίευσης. Η πληρωμή θα γίνεται εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και εφόσον μπορεί να γίνει παραλαβή εργασιών. Επί της αξίας των τιμολογίων θα διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις. Η αξία του Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. Άρθρο 12 ο - Χρόνος παράδοσης Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει και να παραδώσει έτοιμο προς χρήση το σύστημα αντιπλοκαρίσματος τροχών εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης έγκρισης της επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου. ΆΡΘΡΟ 13 ο - Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση- αντικατάσταση 1. Σε περίπτωση που το προς μίσθωση αντικείμενο παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης, επιβάλλεται πρόστιμο 2,5% επί της συμβατικής αξίας της εκάστοτε ανάθεσης. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. β. Για καθυστέρηση, που υπερβαίνει το 1/2 του παραπάνω χρονικού διαστήματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας των εργασιών επισκευής ή συντήρησης που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή αντικατάστασης, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο πάροχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 4. Η είσπραξη του προστίμου, γίνεται με παρακράτηση από το ποσό που έχει να λαμβάνει ο πάροχος ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο πάροχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

11 ΆΡΘΡΟ 14 ο - Κήρυξη ανάδοχου ως έκπτωτου 1. Ο μειοδότης που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 2. Με την ίδια διαδικασία, ο μειοδότης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση, εφόσον δεν παρέδωσε το μίσθιο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη διακήρυξη και σύμβαση. 3. Στον έκπτωτο πάροχο μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β. Εκτέλεση της σύμβασης σε βάρος του εκπτώτου παρόχου είτε από τους υπόλοιπους παρόχους που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ' ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια του διαγωνισμού, είτε με απ' ευθείας μίσθωση, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά του Δήμου ή η τυχόν διαφορά που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου παρόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα σύμβαση, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. γ. Προσωρινός αποκλεισμός του παρόχου από συμβάσεις του Δήμου και των δημοτικών του προσώπων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών. δ. Καταλογισμός στον πάροχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας της μίσθωσης για την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα να τις παραδώσει μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Άρθρο 15 ο - Λοιπά Στοιχεία Όλα τα υλικά πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και το σύστημα ABS να είναι τουλάχιστον 6 ης γενιάς και θα συνοδεύονται από test peport του κατασκευαστή. Οι Εργασίες επισκευής θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. ΛΑΓΚΑΔΑΣ 10/10/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Προμήθεια, τοποθέτηση και πιστοποίηση συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) σε οχήματα του Δήμου Λαγκαδά ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 14/2014 Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α/Α Περιγραφή Μονάδα Ποσότητα Ολοκληρωμένο σύνολο εγκατάστασης συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS). Εγκατάσταση και πιστοποίηση του συστήματος στα ανάλογα οχήματα. Πιστοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων στα ανάλογα οχήματα ως άρθρο 3 Τεμάχιο 9 Τεμάχιο 9 Τεμάχιο 16 Τιμή Μονάδας σε ΕΥΡΩ Αξία Φ.Π.Α. 23% Σύνολο Προσφερόμενη τιμή σε ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός Υπηρεσίας ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ,00 ΦΠΑ 23% 3.082,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% ,00 ΛΑΓΚΑΔΑΣ 10/10/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΣΑΡΔΑΚΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.960,00 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ. ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά»

Προµήθεια «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & G.I.S. ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ. Προ πολογισµό : 6.744,40 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ. Προ πολογισµό : 6.744,40 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιέ 12/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1656 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΣΥΚΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Θέµα : «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659

Νίκαια, 21-10-2014 Αρ.Πρωτ. 68659 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Βουλγαρίας και εκτελείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία 2007 2013 Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002788050 2015-05-20

15PROC002788050 2015-05-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι: 18/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΟΙΚ 18228 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λευκάδα 19-3-2015 ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αριθ. Πρωτ: 1734 Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα