Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού ,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας. Προϋπολογισμού 567.937,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015"

Transcript

1 Μελέτη προμήθειας υγρών Καυσίμων για τον Δήμο Ζίτσας ΜΑΙΟΣ, 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Αριθμ. Μελέτης: 09 /2014 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ. Κώδικας: Τηλ.: Fax: Πληροφορίες: Σ. Στάθης Προμήθεια «Υγρών Καυσίμων Λιπαντικών Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του», Προϋπολογισμού ,53 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 Προμήθεια «Υγρών Καυσίμων Λιπαντικών -Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του» Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Προμήθεια «Υγρών Καυσίμων Λιπαντικών - Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του», Προϋπολογισμού: ,53 Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα Μελέτη - τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται μετά από προφορική εντολή του αρμόδιου Αντιδημάρχου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του σε καύσιμα Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και είδη προστασίας κινητήρων των οχημάτων & μηχ/των έργου του Δήμου για τις ανάγκες θέρμανσης και κίνησης των οχημάτων του Δήμου ΖΙΤΣΑΣ και των Νομικών Προσώπων του, α) Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ζίτσας και β) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας γ) Σχολικής Επιτροπής Α'θμια Εκπαίδευσης δήμου Ζίτσας δ) Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης. Δήμου Ζίτσας Σκοπός είναι να υπάρχει επάρκεια σε καύσιμα για την κίνηση και λειτουργία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για την προστασία του κινητήρα και των μηχανικών σημείων τριβής ώστε να έχουμε την ομαλότερη δυνατή λειτουργία τους, αλλά και την επάρκεια σε θέρμανση των σχολικών μονάδων και κτιρίων του Δήμου Ζίτσας. (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, ελαιολιπαντικών και βενζίνης αμόλυβδης) καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Ζίτσας Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το τέλος του έτους ( ) Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του Δήμου Ζίτσας ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής Τα υπό προμήθεια καύσιμα θέρμανσης και κίνησης πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που ορίζει το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Γενικού Χημείου του Κράτους σύμφωνα με τα ΦΕΚ 410/ και 872/ και να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων. Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 2

3 Τονίζεται ότι οι ποσότητες που προβλέπονται είναι ενδεικτικές λόγω αδυναμίας ακριβούς υπολογισμού για κάποια είδη που δεν είναι σαφές το ωφέλιμο ζωής ή / και τα χιλιόμετρα που θα πραγματοποιηθούν. Ο ανάδοχος της προμήθειας των καυσίμων θα πρέπει να διαθέσει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αντλίες, δεξαμενές, ασφαλιστικά συστήματα αποθήκευσης καυσίμων, και ότι άλλο είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου για την αδειοδότηση λειτουργίας. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να εφοδιάσει το Δήμο Ζίτσας με την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίμων. Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή παραγγελία από το Δήμο Ζίτσας Η τροφοδοσία των οχημάτων με πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και ελαιολιπαντικών θα γίνεται εντός των Διοικητικών ορίων της κάθε δημοτικής ενότητας του Δήμου Ζίτσας, Συγκεκριμένα: Α. Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της δημοτικής ενότητας Εκάλης θα γίνεται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας αυτής. Β. Η προμήθεια των οχημάτων και μηχανημάτων που εξυπηρετούν τις ανάγκες στις δημοτικές ενότητες Πασσαρώνος, Μολοσσών, Ευρυμενών και Ζίτσας θα γίνεται εντός των ορίων της δημοτικής ενότητας Πασσαρώνος. (Οι παραγγελίες θα γίνονται με γραπτή εντολή από το Δήμο Ζίτσας). Ως μέγιστος χρόνος για την εκτέλεση της προμήθειας καθορίζεται ο χρόνος έως τις 31/12/2015. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις ΕΞΙ (6) βασικές ομάδες καυσίμων ή λιπαντικών, Ομάδα 1 ή Oμάδα 2 ή Oμάδα 3 ή Oμάδα 4 ή Oμάδα 5 ή Oμάδα 6 αλλά και για όλες τις Oμάδες 1,2,3,4,5,6 Η ενδεικτική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό ,53 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α. 23%., η χρηματοδότηση θα γίνει από Δημοτικούς Πόρους και θα βαρύνει K.A του προϋπολογισμού οικονομικού έτους : 2015 του Δήμου και των νομικών προσώπων του (ΚΕΔΗΖΙ, ΝΠΔΔ, Σχολική Επιτροπή Α'θμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή, Β'θμιας Εκπαίδευσης) Η εκτέλεση της προμήθειας θα εκτελεστεί με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, και θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α με την υπ' αριθμ /ΥΠΕΣ (ΕΚΠΟΤΑ), τον Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τΑ'/ 1995), ΠΔ 394/96(ΦΕΚ 226/τΑ'/ 1996) ΠΔ 60/2007 και τον Ν.3852/10. Το κριτήριο κατακύρωσης για τα μεν καύσιμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες με δύο δεκαδικά στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το δελτίο τιμών που εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για δε τα είδη προστασίας κινητήρα η χαμηλότερη τιμή. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού. Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 3

4 Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από περισσότερους προμηθευτές. Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Λόγω των χιλιομετρικών αποστάσεων των σημείων ανεφοδιασμού θα χωριστούν δυο ενότητες παράδοσης των καυσίμων λιπαντικών Η συνολική δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται στο ποσό των ,53 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και προέρχεται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου. Αναλυτικά: Για προμήθεια: Για Φ.Π.Α. (23%): ΣΥΝΟΛΟ: ,83 ευρώ ευρώ ,53 ευρώ Ελεούσα, 30 / 05 /2014 Ο Συντάξας Στάθης Σταύρος Ηλεκ/γος Μηχανικός. Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Προμήθεια «Υγρών Καυσίμων Λιπαντικών - Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του», Προϋπολογισμού: ,53 Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ A/A ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΑ Πετρέλαιο θέρμανσης lit. Πετρέλαιο κίνησης lit. Βενζίνη Αμόλυβδη lit. 1 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δημοτικές Ενότητες Πασσαρώνος, Ευρυμενών, Μολοσσών και Ζίτσας ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δημοτική Ενότητα Εκάλης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ) Δ. ΖΙΤΣΑΣ Ν.Π.Δ.Δ Δ. ΖΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Θ/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Θ/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 5

6 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δημοτικές Ενότητες Πασσαρώνος, Ευρυμενών, Μολοσσών και Ζίτσας Ποσοτ.(lit) ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δημοτική Ενότητα Εκάλης ΣΥΝΟΛΟ Α. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρα- βενζινοκινητήρα πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 lit 60,00 30,00 90,00 πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 lit 60,00 30,00 90,00 πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 lit 60,00 30,00 90,00 βενζινοκινητήρα SAE 10-40W lit 160,00 50,00 210,00 βενζινοκινητήρα SAE 15-40W lit 160,00 50,00 210,00 Β. Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων - Γράσα Β1. οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη) Βαλβολίνη SAE 85/90W-GL 5 lit 20,00 10,00 30,00 Βαλβολίνη SAE 75/90W-GL 5 lit 20,00 10,00 30,00 Βαλβολίνη SAE 85/140W-GL5 lit 20,00 10,00 30,00 Β2. Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Λάδι υδραυλικού SAE 10W30 lit 5,00 4,00 9,00 Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 32 lit 5,00 5,00 10,00 Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 46 lit 8,00 5,00 13,00 12 Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 68 lit 8,00 5,00 13,00 Β3. Λιπαντικά Γράσσα-Αντιψυκτικά 13 NGLI class 0 lit 8,00 4,00 12,00 14 NGLI class 2 lit 10,00 4,00 14,00 αξόνων 15 SAE 30 lit 5,00 3,00 8,00 16 Αντιψ/κό συμπυκν, lit 60,00 17,00 77,00 Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 6

7 17 Υγρά φρένων DOT 4 lit 5,00 4,00 9,00 Λάδι μίξεως 18 διχρονων lit 25,00 13,00 38,00 20 Υγρά μπαταρίας lit 5,00 1,50 6,50 Ελεούσα, 30 / 05 /2014 Ο Συντάξας Στάθης Σταύρος Ηλεκ/γος Μηχανικός Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Προμήθεια «Υγρών Καυσίμων Λιπαντικών - Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του», Προϋπολογισμού: ,53 Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι συνολικά για ολόκληρο το Δήμο Ζίτσας και τα Νομικά του πρόσωπα : ΟΜΑΔΑ 1 : ΚΑΥΣΙΜΑ (Πετρέλαιο- Βενζίνη-Λιπαντικά-Αντιψυκτικά) ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δημοτικές Ενότητες Πασσαρώνος, Ευρυμενών, Μολοσσών και Ζίτσας Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Τιμ. Μον. Ποσοτ.(lit) Μεγ Δαπάνη ( ) 1. Πετρέλαιο κίνησης lit 1,40 (Μέση τιμή. Η τιμή είναι κυμαινόμενη) , ,00 2. Βενζίνη αμόλυβδη lit 1,69 (μεση τιμή. Η τιμή είναι κυμαινόμενη) , ,00 3. Πετρέλαιο Θέρμανσης lit 1,29(μεση τιμή. Η τιμή είναι κυμαινόμενη) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Ο1ΥΠ.Α ,00 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β: :ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - Αντιψυκτικά ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δημοτικές Ενότητες Πασσαρώνος, Ευρυμενών, Μολοσσών και Ζίτσας Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Τιμ.Μον. Ποσοτ.(lit) Α. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρα- βενζινοκινητήρα 1 Μεγ Δαπάνη ( ) πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 lit 9,50 60,00 570,00 Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 8

9 πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 lit 7,90 60,00 474,00 πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 lit 7,30 60,00 438,00 βενζινοκινητήρα SAE 10-40W lit 8,80 160, ,00 βενζινοκινητήρα SAE 15-40W lit 10,50 160, ,00 Β. Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων - Γράσα Β1. οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη) Βαλβολίνη SAE 85/90W-GL 5 lit 5,20 20,00 104,00 Βαλβολίνη SAE 75/90W-GL 5 lit 5,20 20,00 104,00 Βαλβολίνη SAE 85/140W-GL5 lit 5,80 20,00 116,00 Β2. Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Λάδι υδραυλικού SAE 10W30 lit 7,40 5,00 37,00 Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 32 lit 4,80 5,00 24,00 Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 46 lit 4,80 8,00 38,40 Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 68 lit 4,80 8,00 38,40 Β3. Λιπαντικά Αντιψυκτικά - Γράσσα 13 NGLI class 0 lit 7,40 8,00 59,20 14 NGLI class 2 lit 7,40 10,00 74,00 15 αξόνων SAE 30 lit 5,30 5,00 26,50 16 Αντιψ/κό συμπυκν, lit 6,60 60,00 396,00 17 Υγρά φρένων DOT 4 lit 4,20 5,00 21,00 18 Λάδι μίξεως διχρονων lit 6,00 25,00 150,00 19 Υγρά μπαταρίας lit 3,00 5,00 15, ,50 ΦΠΑ= 1.327,91 ΣΥΝΟΛΟ Ο1ΥΠ.Β ΣΥΝΟΛΟ= 7.101,41 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1= ,41 ΟΜΑΔΑ 2 : ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο- Βενζίνη-Λιπαντικά - Αντιψυκτικά) Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 9

10 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Α: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δημοτική Ενότητα Εκάλης (καύσιμα) Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Τιμ.Μον. Ποσοτ.(lit) Μεγ Δαπάνη ( ) 1. Πετρέλαιο κίνησης lit 1,40(Μέση τιμή. Η τιμή είναι κυμαινόμενη) , ,00 2. Βενζίνη αμόλυβδη lit 1,69(Μέση τιμή. Η τιμή είναι κυμαινόμενη) 4.000, ,00 3. Πετρέλαιο Θέρμανσης lit 1,29(Μέση τιμή. Η τιμή είναι κυμαινόμενη) 3.500, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 02ΥΠ.Α ,00 ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β :ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - Αντιψυκτικά ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Δημοτική Ενότητα Εκάλης Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Τιμ.Μον. Ποσοτ.(lit) Α. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρα- βενζινοκινητήρα Μεγ Δαπάνη ( ) πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 lit 9,50 30,00 285,00 πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 lit 7,90 30,00 237,00 πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 lit 7,30 30,00 219,00 βενζινοκινητήρα SAE 10-40W lit 8,80 50,00 440,00 βενζινοκινητήρα SAE 15-40W lit 10,50 50,00 525,00 Β. Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων - Γράσα Β1. οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη) Βαλβολίνη SAE 85/90W-GL 5 lit 5,20 10,00 52,00 Βαλβολίνη SAE 75/90W-GL 5 lit 5,20 10,00 52,00 Βαλβολίνη SAE 85/140W-GL5 lit 5,80 10,00 58,00 Β2. Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Λάδι υδραυλικού SAE 10W30 lit 7,40 4,00 29,60 Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 32 lit 4,80 5,00 24,00 Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 10

11 11 12 Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 46 lit 4,80 5,00 24,00 Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 68 lit 4,80 5,00 24,00 Β3. Λιπαντικά Αντιψυκτικά - Γράσσα 13 NGLI class 0 lit 7,40 4,00 29,60 14 NGLI class 2 lit 7,40 4,00 29,60 15 αξόνων SAE 30 lit 5,30 3,00 15,90 16 Αντιψ/κό συμπυκν, lit 6,60 17,00 112,20 17 Υγρά φρένων DOT 4 lit 4,20 4,00 16,80 18 Λάδι μίξεως δίχρονων lit 6,00 13,00 78,00 19 Υγρά μπαταρίας lit 3,00 1,50 4, ,20 ΦΠΑ= 518,93 ΣΥΝΟΛΟ 02ΥΠ.Β ΣΥΝΟΛΟ= 2.775,13 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2= ,13 ΟΜΑΔΑ 3 : ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο- Βενζίνη) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Κ.Ε.ΔΗ.ΖΙ) Δ. ΖΙΤΣΑΣ Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Τιμ.Μον. Ποσοτ.(lit) Μεγ Δαπάνη ( ) 1,69 (Μέση τιμή. Η τιμή είναι 1. Βενζίνη αμόλυβδη lit κυμαινόμενη) ,00 2. Πετρέλαιο Θέρμανσης lit 1,29(Μέση τιμή. Η τιμή είναι κυμαινόμενη) ,00 ΣΥΝΟΛΟ Ομάδας ,00 ΟΜΑΔΑ 4 : ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο θέρμανσης): Ν.Π.Δ.Δ Δ. ΖΙΤΣΑΣ Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Τιμ.Μον. Ποσοτ.(lit) Μεγ Δαπάνη ( ) 1,29 (Μέση τιμή. Η τιμή είναι 1. Πετρέλαιο Θέρμανσης lit κυμαινόμενη) ,00 ΣΥΝΟΛΟ Ομάδας ,00 ΟΜΑΔΑ 5 : ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο θέρμανσης): ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Θ/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 11

12 Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Τιμ.Μον. Ποσοτ.(lit) Μεγ Δαπάνη ( ) 1,29 (Μέση τιμή. Η τιμή είναι 1. Πετρέλαιο Θέρμανσης lit κυμαινόμενη) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Ομάδας ,00 ΟΜΑΔΑ 6 : ΚΑΥΣΙΜΑ (πετρέλαιο θέρμανσης): ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β Θ/ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/Α Περιγραφή είδους Μ.Μ. Τιμ.Μον. Ποσοτ.(lit) Μεγ Δαπάνη ( ) 1,29 (Μέση τιμή. Η τιμή είναι 1. Πετρέλαιο Θέρμανσης lit κυμαινόμενη) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ Ομάδας ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ο1+Ο2+Ο3+Ο4+Ο5+Ο6)= ,53 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ,53 Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 12

13 Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ- ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ LIT (σε ) Α. Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρα- βενζινοκινητήρα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ πετρελαιοκινητήρων SAE 10W-40 90,00 9,50 855,00 πετρελαιοκινητήρων SAE 15W-40 90,00 7,90 711,00 πετρελαιοκινητήρων SAE 20W-50 90,00 7,30 657,00 βενζινοκινητήρα SAE 10-40W 210,00 8, ,00 βενζινοκινητήρα SAE 15-40W 210,00 10, ,00 Β. Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Γράσα -Αντιψυκτικά Β1. οδοντωτών τροχών (Βαλβολίνη) Βαλβολίνη SAE 85/90W-GL 5 30,00 5,20 156,00 Βαλβολίνη SAE 75/90W-GL 5 30,00 5,20 156,00 Βαλβολίνη SAE 85/140W-GL5 30,00 5,80 174,00 Β2. Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων Λάδι υδραυλικού SAE 10W30 9,00 7,40 66,60 Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 32 10,00 4,80 48,00 Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 46 13,00 4,80 62,40 12 Λάδι υδραυλικού Τύπος ISO 68 13,00 4,80 62,40 Β3. Λιπαντικά -Γράσσα -Αντιψυκτικά 13 NGLI class 0 12,00 7,40 88,80 14 NGLI class 2 14,00 7,40 103,60 15 αξόνων SAE 30 8,00 5,30 42,40 16 Αντιψ/κό συμπυκν, 77,00 6,60 508,20 17 Υγρά φρένων DOT 4 9,00 4,20 37,80 18 Λάδι μίξεως διχρονων 38,00 6,00 228,00 19 Υγρά μπαταρίας 6,50 3,00 19,50 Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 13

14 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = 8.029,70 ΦΠΑ = 1.846,83 ΣΥΝΟΛΟ = 9.876,53 Γ. ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Α/Α ΕΙΔΟΣ ΦΠΑ Πετρέλαιο θέρμανσης - Πετρέλαιο κίνησης - Βενζίνη 1 αμόλυβδη ,00 2 Λιπαντικά 9.876,53 ΣΥΝΟΛΟ = ,53 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ= ,53 Α. Για τα καύσιμα οι ανωτέρω τιμές είναι μέσες τιμές των καυσίμων του Τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. Β. Για τα λιπαντικά οι ανωτέρω τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη, χωρίς ατέλεια. Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,53 ευρώ με το Φ.Π.Α. για διάστημα ενός έτους (από υπογραφή σύμβασης έως 31/12/2015), και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΕΛΕΟΥΣΑ: 30 / 05 /2014 Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΟΥΣΑ: 30 / 05 /2014 Η Προϊσταμένη Δ/νσης Στάθης Σταύρος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός. Σιαμπίρη Δέσποινα Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Προμήθεια «Υγρών Καυσίμων Λιπαντικών - Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του», Προϋπολογισμού: ,53 Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Α. Καύσιμα Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τον σκοπό που προορίζονται, να πληρούν τουλάχιστον τις προδιαγραφές που εμφανίζονται αναλυτικά στον επόμενο πίνακα, και εγκεκριμένα για κυκλοφορία στην Ελλάδα. Η ποιότητα και οι προδιαγραφές (φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά) των καυσίμων καθορίζονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, καθώς και τις αποφάσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές των κρατικών διυλιστηρίων. Επίσης : α) Το πετρέλαιο κίνησης DIESEL πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. β) Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνα με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛ.Δ.Α.). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. Γενικά σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ακαθαρσιών, χρώματος ή άλλων ξένων στοιχείων. 1. Πετρέλαιο κίνησης Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Το πετρέλαιο κίνησης θα είναι μίγμα υδρογονανθράκων, καθαρό, διαυγές και δεν περιέχει νερό ή άλλες ξένες ύλες σε ποσοστό μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο από αυτό που φαίνεται στο ΦΕΚ 336/Β/1994. Οι εν λόγω υδρογονάνθρακες θα είναι αποστάγματα πετρελαίου ή προϊόντα πυρολύσεως ή και μίγματα αυτών σε τέτοιες αναλογίες, ώστε να πληρούνται όλοι οι όροι της παρούσης, και θα είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ: 410 / Β / και 426 / Β / Β. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ Το πετρέλαιο κίνησης θα φέρεται στην κατανάλωση με το φυσικό του χρώμα, χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών ή ιχνηθέτη. Γ. ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Για την βελτίωση των χαρακτηριστικών του πετρελαίου κίνησης επιτρέπεται η χρήση βελτιωτικών ουσιών. Η προσθήκη θα γίνεται με ευθύνη των εταιρειών, όσο αφορά την αποτελεσματικότητά των για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και με την προϋπόθεση, ότι δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον και δεν θα προκαλούν φθορές στους κινητήρες. Για την χορήγηση της σχετικής άδειας οι εταιρείες θα προσκομίζουν στην Δ/νση Πετροχημικών του Γ.Χ.Κ. λεπτομερή στοιχεία του πρόσθετου, όπως, τη χημική του σύνθεση, ποσοστό με το οποίο προστίθεται στο καύσιμο, τις βελτιώσεις που επιφέρει, πιστοποιητικό ότι το πρόσθετο χρησιμοποιείται σε χώρες της Κοινότητας και εν γένει ότι κατά περίπτωση κριθεί αναγκαίο για την διαπίστωση της καταλληλότητας του. Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 15

16 2. Βενζίνη Αμόλυβδη 1. Αριθμός Οκτανίων: RON 95 min κατά ΕΝ Περιεκτικότητα σε ενώσεις θείου: 0,1% max 3. Καθαρό, απαλλαγμένο από διάφορες προσμίξεις και νερό και σύμφωνα με το ΦΕΚ: 410 / Β / και 426 / Β / Λοιπά καύσιμα Οι προδιαγραφές των λοιπών καυσίμων θα πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης και των ΕΛ.ΔΑ. ειδικά το Πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1531 / Β / Τονίζεται ότι ο Δήμος ΖΙΤΣΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Τα παραπάνω στοιχεία θεωρούνται ουσιώδη και απαράβατα εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. 4.ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ- ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΑ Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. 176/94 (ΦΕΚ) τεχνικής προδιαγραφής και θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Επίσης ο προμηθευτής θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 Άρθρο 8 που θα αναφέρει ότι οι προδιαγραφές των προσφερόμενων λιπαντικών είναι σύμφωνες με αυτές της μελέτης. Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα είναι πρωτογενή - συνθετικά και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές προσφορές με προϊόντα από αναγεννημένα ελαιολιπαντικά. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Για τον ποιοτικό έλεγχο θα σταλούν δείγματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα που θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Ο ποιοτικός και δειγματοληπτικός έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά την διάρκεια χρήσης αυτών όταν συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής (διανυθέντα Km ή ώρες) των λιπαντικών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του Γ.Χ.Κ. διαπιστωθεί ότι τα προσφερόμενα λιπαντικά δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της μελέτης και της προσφοράς τους, θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Οι τιμές των προσφορών θα δοθούν υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού στις αντίστοιχες μονάδες βάρους ή όγκου που αναφέρονται στη μελέτη της Υπηρεσίας 1. πετρελαιοκινητήρων, SAE 10W -40, SAE 15W -40, SAE 20W -50 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό U.H.P.D. (ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL) πετρελαιοκινητήρων νέας γενιάς, αξεπέραστα υψηλής απόδοσης. Πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον: - Άριστη προστασία των τελευταίας τεχνολογίας Ευρωπαϊκών πετρελαιοκινητήρων μεταξύ των διαστημάτων αλλαγής λιπαντικού. Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 16

17 - Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών. - Ιδανική ροή του λιπαντικού σε χαμηλές θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας ταχεία λίπανση κατά το ξεκίνημα σε κρύες συνθήκες. Υψηλής απόδοσης λάδι πετρελαιοκινητήρων ειδικά σχεδιασμένο για βαριές συνθήκες λειτουργίας. ιδανικό για χωματουργικά μηχανήματα, φορτηγά και λεωφορεία που κάνουν μικρές διαδρομές με μεγάλα φορτία. Θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές ACEA E7/ E5/ E3/ B3/ B4, B2-98/2, E2-96/4, API CF-4, CG-4, MB 228.3, DHD-1, MAN 3275, VOLVO VDS-3, A LLISON C-4, Caterpillar ECF- 2 /-1 MERCEDES BENZ βενζινοκινητήρων συνθετικό SAE 10W -40, SAE 15W -40 Πλήρως συνθετικό λιπαντικό τεχνολογίας υψηλής απόδοσης και ταχείας ροής. Πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον: - Μέγιστη προστασία του κινητήρα κατά των φθορών. - Απόλυτη καθαρότητά του και εξαιρετική συμπεριφορά στην οξείδωση. - Ιδανική ρευστότητα σε υψηλές θερμοκρασίες, που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις των μεγάλων κατασκευαστών. - Εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατασκευαστών. Θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές ACEA A3/B4, API SM/CF και τις απαιτήσεις των κατασκευαστών όπως Mercedes Benz και VW και πιο συγκεκριμένα, για τα επιβατηγά και μικρά φορτηγά, ημιφορτηγά τις απαιτήσεις VW / κλπ 3. ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ συνθετική SAE 75 W 90, SAE 85 W 90, SAE 85W Υπερενισχυμένο, πολύτυπο λιπαντικό οδοντωτών τροχών που περιέχει στη σύνθεσή του πρόσθετα υψηλών πιέσεων, καθώς και ειδικά αντιδιαβρωτικά, αντιαφριστικά και αντιοξειδωτικά πρόσθετα για μέγιστη προστασία. Είναι κατάλληλο για χρήση στα διαφορικά των περισσοτέρων οχημάτων, όπως επίσης και σε μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων αυτοκινήτων. Τα πρόσθετα ψηλών πιέσεων εξασφαλίζουν άριστη συμπεριφορά σε μεγάλα φορτία και υψηλές ταχύτητες. Θα καλύπτουν τουλάχιστον τις προδιαγραφές API GL 5, MIL-L Mercedes Benz 235.0, MAN 342, ZFTE- ML 05A/ 07A/12E/16B/17B/19B/21A, Ford SQM-2G-9002 AA. 4. Υδραυλικό SAE 10W -30. Να Είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές:acea : Α3/Β3^3/Β4 ΑΡΙ: SL/CH-4,SM/CF,VW / εγκρίσεις των κατασκευαστών αυτοκινήτων (approval) MERCEDES BENZ Υδραυλικό τύπου ISO 32, ISO 46, ISO 68 Ενισχυμένα υδραυλικά ορυκτέλαια υψηλού δείκτη ιξώδους και υψηλής απόδοσης για υδραυλικά και κυκλοφοριακά συστήματα. Υψηλής ποιότητας λιπαντικό υδραυλικών τύπου HVLP ρευστότητας 32, 46, 68 κατά ISO, με άριστες απογαλακτοποιητικές,αντιαφριστικές, αντισκωριακές, αντιοξειδωτικές ιδιότητες με μεγάλη αντοχή σε υψηλές πιέσεις ταχύτητες και θερμοκρασίες το οποίο δεν θα περιέχει ψευδάργυρο. Κατάλληλο για όλα τα υδραυλικά συστήματα τα οποία απαιτούν υδραυλικά λιπαντικά τύπου HVLP. Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές / εγκρίσεις: DIN 51524/3HVL, 5131/3CLP, DENISON HF-O & HF -2 AFNOR NFE HM VICKERS M 2950 S /I 286 S, CINCINNATIMILA CRONP69, J.I. CASE POCLAIN 6. Γράσο ημίρρευστο (γρασοβαλβολίνη) αυτόματης λίπανσης Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: NLGI-000, GIR GP MYOO. Mg: Approval DBL 6833/2640 Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 17

18 7. Λίπος διαρκείας λιθίου (γράσο) για ρουλεμάν τροχών,εδράνων αξόνων Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: NLGI 2 8. αξόνων SAE 30 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: GM 6417-M, DEXRON III, Allison C4 9. Αντιψυκτικό νερού (συμπυκνωμένο) Να εξασφαλίζει αποτελεσματική ψύξη της μηχανής, προστασία από τον βρασμό, την διάβρωση, την ηλεκτρολυτική δράση, όπως και προστασία από φαινόμενα σπηλαίωσης. Να μην περιέχει καρκινογόνες ενώσεις, όπως αμίνες και νιτρώδη άλατα. Να περιέχει αιθυνογλυκόλη, SAE J1034, του ΦΕΚ 48 / Β / Να παρέχει αντιψυκτική προστασία έως -17 C. Θα καλύπτει τις προδιαγραφές / εγκρίσεις τουλάχιστον της VW (G12), GM 1899, ML 1970, Ford ESE-M97B18C Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές: BS , AFNOR R MAN: 324 SNF. 10. Υγρά φρένων DOT 4 Να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές SAE J1703 : Υγρό των 0,250 λίτρων. 11. δίχρονων κινητήρων 2 Τ Ορυκτέλαιο υψηλής ποιότητας ειδικά σχεδιασμένο για δίχρονους βενζινοκινητήρες κάθε τύπου, συγχρόνων μοτοσικλετών και σκούτερ. Κατάλληλο για ανάμιξη με όλους τους τύπους βενζίνης εξασφαλίζει υψηλή απόδοση και εξαιρετική καθαρότητα του δίχρονου κινητήρα, ενώ προστατεύει το σύστημα της εξάτμισης από τη συσσώρευση εξαθρακωμάτων. Ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές: API TC και ISO-L- EGD,JASO FC 12. ΥΓΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Απιονισμένο νερό κατάλληλο για μπαταρίες αυτοκινήτων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα αναγράφονται υποχρεωτικός στην συσκευασία των λιπαντικών. ΕΛΕΟΥΣΑ: 30 / 05 /2014 Ο Συντάξας ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΟΥΣΑ: 30 / 05 /2014 Η Προϊσταμένη Δ/νσης Στάθης Σταύρος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός. Σιαμπίρη Δέσποινα Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός Συγκοινωνιολόγος Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 18

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΖΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Τμήμα : Τεχνικών Έργων Προμήθεια «Υγρών Καυσίμων Λιπαντικών - Αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών προσώπων του», Προϋπολογισμού: ,53 Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο της συγγραφής Στην συγγραφή υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως θα γίνει η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του, α) Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου Ζίτσας και β) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας γ) Σχολικής Επιτροπής Α'θμια Εκπαίδευσης δήμου Ζίτσας δ) Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης. Δήμου Ζίτσας Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος ΖΊΤΣΑΣ. Ανάδοχος δε ο αναδειχθησόμενος μειοδότης για την εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας. Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις Όπως αναφέρονται στο άρθρο 2 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. Άρθρο 3 ο : Συμβατικά στοιχεία Όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της Γενικής Συγγραφής υποχρεώσεων. Άρθρο 4 ο : Ποιότητα υλικών Ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει την καλή ποιότητα των καυσίμων και λιπαντικών. Άρθρο 5 ο : Αυξομειώσεις ποσοτήτων προμήθειας Οι παραπάνω ποσότητες των υλικών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες τις υπηρεσίας που θα χειριστεί τα υλικά κατόπιν σχετικού υπηρεσιακού σημειώματος προς την Επιτροπή Παραλαβής. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν τη συνολική δαπάνη του ποσού της σύμβασης. Τα παραπάνω θα γίνονται χωρίς καμία αντίρρηση ή αξίωση του αναδόχου προς αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Άρθρο 6 ο : Έναρξη ισχύος της συμβάσεως και διάρκεια ισχύος Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 19

20 Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού και η διάρκεια ισχύος της δώδεκα (12) μήνες για τα καύσιμα και λιπαντικά του Δήμου Ζίτσας και δώδεκα (12) μήνες για το πετρέλαιο θέρμανσης των ΝΠΔΔ και Σχολικών Επιτροπών.. Άρθρο 7 ο : Αναπροσαρμογή τιμών Οι τιμές θα αναπροσαρμόζονται με την μεγαλύτερη έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής του οικείου υπουργείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΚΥΑ 11389/93), για την προμήθεια καυσίμων για το έτος 2015 (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης). Άρθρο 8 ο : Τροφοδοσία οχημάτων και Παραλαβή καυσίμων Λαμβανομένου υπόψη ότι ο Δήμος ΖΊΤΣΑΣ δεν διαθέτει δεξαμενές για την αποθήκευση των υγρών καυσίμων παρά μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης: Οι παραγγελίες για το πετρέλαιο θέρμανσης και λιπαντικών θα δίδονται τμηματικά με επιστολή ή FAX επί αποδείξει και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί εντός 48 ωρών. Η παραλαβή θα γίνεται από 7.30 μέχρι 14:00 μμ. κάθε εργάσιμης ημέρας και για της έκτακτες περιπτώσεις μέχρι αφαιρουμένων των αργιών. Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τον δωρεάν καθαρισμό των δεξαμενών όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Η ογκομέτρηση του πετρελαίου θα γίνεται στη δεξαμενή από την Επιτροπή Παραλαβής και από τους αρμόδιους των ΝΠΔΔ και των Σχολικών Επιτροπών και θα συντάσσεται το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής, όχι με τους μετρητές των οχημάτων του αναδόχου. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται απ' ευθείας στις δεξαμενές των δημοτικών κτηρίων, εντός 2 ημερών από την ζήτηση του. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 1. Τα καύσιμα που χρησιμοποιούν οι χλοοκοπτικές μηχανές και τα αλυσοπρίονα θα πρέπει με ευθύνη του προμηθευτή να παραδίδονται σε δικά του ειδικά δοχεία, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας, στην αποθήκη του Δήμου κατόπιν γραπτής παραγγελίας με επιστολή ή FAX επί αποδείξει. 2. Η παραλαβή των καυσίμων και των λιπαντικών που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες παραγράφους θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή η οποία ορίζεται κάθε χρόνο από το Δ.Σ. 3. Τα πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα οχήματα του Δήμου θα τροφοδοτούνται με υγρά καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) κατευθείαν από αντλία του αναδόχου. Με την τροφοδοσία του κάθε οχήματος θα εκδίδεται δελτίο αποστολής όπου θα αναφέρονται: α. ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος β. ο αριθμός των λίτρων και το είδος των υγρών καυσίμων που συμπληρώθηκαν στο ντεπόζιτο του οχήματος γ. το όνομα του οδηγού του οχήματος δ. ημερομηνία και ώρα της συναλλαγής Το δελτίο αποστολής θα υπογράφεται από τον οδηγό του οχήματος, τον ανάδοχο πρατηριούχο και θα παραδίδεται από τον εκάστοτε οδηγό στον προϊστάμενο του Γραφείου Κινήσεως Οχημάτων. Τα δελτία αποστολής θα παραδίδονται στο τέλος κάθε μήνα στο Γραφείο Προμηθειών όπου θα συντάσσεται το Πρωτόκολλο Παραλαβής. Μαζί με το τιμολόγιο θα παραδίδονται, στο τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών για την έκδοση σχετικού χρηματικού εντάλματος. Προμήθεια Υγρών Καυσίμων 2015 Δήμου Ζίτσας 20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ KAI ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΕΩΣ 30-6-2017» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η ) ΕΡΓΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ.ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Κ.Α. 3020043 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 140 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια ελαιολιπαντικών και ορυκτελαίων, προς κάλυψη των αναγκών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού της ΟΛΘ ΑΕ για ένα () έτος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2

Hμ/νία: 27/04/2010 Αρ. Πρωτ: 6253 Αριθμ Διακήρυξης:2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ: 22410-35445 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ όπως κατωτέρω ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ: όπως τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός T.K. 85100 FAX: 2241364695 ΤΗΛ:224364615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΔΟΣ 10/09/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Α.Δ.Α.: Β4Θ4Ω1Ρ-ΡΧ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθμός Διακήρυξης :1 ΤΜΗΜΑ : ΗΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Β. Διακολιός

Διαβάστε περισσότερα