ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ"

Transcript

1 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IIΙ, τεύχ. 1&2 2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1&2 35 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΖΩΝΗΣ Θ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής Δρ Ηλ. Μηχ & Μηχ Υπολ. ΕΜΠ Περίληψη Οι απαιτήσεις ενός μητροπολιτικού δικτύου ευρείας ζώνης για παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πολυμέσων με αλληλεπίδραση είναι πολύ μεγάλες. Πέρα όμως από τις τεχνικές δυσκολίες τεράστιο είναι και το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας ενός τέτοιου δικτύου. Στη δημοσίευση αυτή θα ασχοληθούμε με δύο καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την οργάνωση ενός τέτοιου δικτύου: την κατανομή του ελέγχου υπηρεσίας και την κατανομή του περιεχομένου. Το κόστος επικοινωνίας, το κόστος αποθήκευσης, η αντοχή σε βλάβες, η απόδοση των εξυπηρετητών καθώς και η ακροαματικότητα του περιεχομένου είναι μερικοί από τους παράγοντες που μελετώνται τόσο θεωρητικά όσο και με εξομοιώσεις και πειραματικές μετρήσεις. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευρείας ζώνης σε εκατομμύρια χρήστες, δημιουργεί πολλαπλά τεχνολογικά και τεχνικά προβλήματα [1]. Παράλληλα οι οικονομικοί παράγοντες παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ορίζουν την «καταλληλότερη» υποδομή και καθορίζουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στις βιώσιμες και τις ανέφικτες λύσεις. Άμεση ή έμμεση απόρροια του κόστους είναι και ορισμένες από τις βασικότερες απαιτήσεις σε μια αρχιτεκτονική ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευρείας ζώνης. Τέτοιες απαιτήσεις είναι ο μεγάλος βαθμός αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας, η αντοχή στα σφάλματα και τις βλάβες, καθώς και η επεκτασιμότητα του δικτύου διανομής. Στη δημοσίευση μελετάμε το πρόβλημα της κατανομής ελέγχου υπηρεσίας και συγκρίνουμε την περίπτωση κεντρικού και κατανεμημένου ελέγχου. Πέρα όμως από την αρχιτεκτονική, σημαντική είναι και η κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων στους ενδιάμεσους κόμβους του δικτύου, έτσι ώστε να περιορίζονται οι απαιτήσεις σε μηχανισμούς αποθήκευσης δεδομένων και βίντεο, να ελαττώνεται όσο το δυνατό η πολυπλοκότητα και το κόστος του δικτύου, να αυξάνει η αντοχή σε πιθανές βλάβες ή μη φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, έτσι ώστε τελικά να βελτιώνεται η συνολική επίδοση του συστήματος. Στη δημοσίευση προτείνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων και λειτουργιών σε εξυπηρετητές και ενδιάμεσους κόμβους του δικτύου με γνώμονα κυρίως την επίδοση, την αξιοπιστία και την επεκτασιμότητα, καθώς και κατανομή του περιεχομένου σε επιμέρους εξυπηρετητές. 2. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ : µ : µ SCP: Service Control Point d fr : µ µ (frames/ block) N cmax: µ µ µ n max : µ µ p max : µ p i : µ R dr : µ (bits/sec) R pl : µ (frames/sec) s fr : µ frame (bits/frame) Ts : µ µ Tu : T dr : µ µ µ (sec/ block). 3. ΚΑΤΑΝΟΜH ΕΛEΓΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣIΑΣ Δύο είναι οι βασικότερες αρχιτεκτονικές κατανομής ελέγχου: η αρχιτεκτονική κεντρικού ελέγχου και η αρχιτεκτονική κατανεμημένου ελέγχου, όπου έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται η παροχή της υπηρεσίας. Υποβλήθηκε: Έγινε δεκτή:

2 36 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IIΙ, τεύχ. 1&2 2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1& Αρχιτεκτονική Κεντρικού Ελέγχου 3.2. Αρχιτεκτονική Κατανεμημένου Ελέγχου Με τον όρο αρχιτεκτονική κεντρικού ελέγχου ή συγκεντρωτική αρχιτεκτονική δεν εννοούμε ότι ένας εξυπηρετητής είναι υπεύθυνος για όλους τους χρήστες ή για όλες τις υπηρεσίες, αλλά για συγκεκριμένους συνδρομητές το περιεχόμενο μιας εφαρμογής πολυμέσων π.χ. βίντεο μεταφέρεται κατευθείαν από έναν Κεντρικό Εξυπηρετητή Πολυμέσων (ΚΕΠ) μέσω του δικτύου, και οι λειτουργίες σηματοδοσίας και ελέγχου για τους συγκεκριμένους συνδρομητές γίνονται από ένα κεντρικό σημείο µ µ : µ : µ SCP Σχήμα 1: Κατανεμημένη Αρχιτεκτονική Εξυπηρετητών Figure 1. Distributed Server Architecture. SSP SSP SSP - - Η μεταφορά δεδομένων πολυμέσων από τον ΚΕΠ, γίνεται μέσα από ένα συγκεκριμένο κανάλι που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για κάθε χρήστη. Αν η μεταφορά γίνεται με σταθερό ρυθμό δεν χρειάζεται επιπλέον τοπικός ενταμιευτής για κάθε χρήστη στο τοπικό μεταγωγέα/ δρομολογητή, μια και το εύρος ζώνης που απαιτείται είναι σταθερό και η μετάδοση είναι πιο κοντά σε Σύγχρονο Τρόπο Μετάδοσης (Synchronous Transfer Mode, STM) παρά σε Ασύγχρονο Τρόπο Μετάδοσης (Asynchronous Transfer Mode, ATM). Σε περίπτωση που η μετάδοση δεν γίνεται με σταθερό ρυθμό, ένας επιπλέον τοπικός ενταμιευτής χρειάζεται τουλάχιστο στο τοπικό γραφείο μετάδοσης. Διάφορες τεχνικές μετάδοσης με μη σταθερό ρυθμό είναι η μέθοδος αποθήκευσης και προώθησης (store-and-forward) και η μέθοδος περιοδικής κλιμάκωσης του πλαισίου μετάδοσης [2]. Στην περίπτωση του συστήματος Κεντρικού Ελέγχου, η επεξεργασία και η μεταφορά του περιεχομένου των ταινιών γίνεται στον ΚΕΠ. Αν ο ΚΕΠ πάθει κάποια βλάβη, γίνει αδρανής ή μη ικανός να εξυπηρετήσει τις υπάρχουσες συνδέσεις ταινιών, τότε εκείνες οι συνδέσεις απορρίπτονται με αποτέλεσμα να πέφτει κατακόρυφα η ποιότητα των υπηρεσιών, εκτός και αν υπάρχει κάποιος άλλος ΚΕΠ που θα αναλάβει αυτόματα τον έλεγχο. Στην περίπτωση του κατανεμημένου ελέγχου, δεν υπάρχει ένας κεντρικός επεξεργαστής, αλλά η λειτουργία του ΚΕΠ κατανέμεται μέσα στο δίκτυο χρησιμοποιώντας Τοπικούς Επεξεργαστές Πολυμέσων (ΤΕΠ). Η εύρεση της θέσης του καταλληλότερου ΤΕΠ, μπορεί να γίνει είτε με χρήση μιας Πύλης 1ου Επιπέδου ή πιο αποτελεσματικά με ένα συνδυασμό από SCP και Ευφυή Τερματικά, τα οποία μπορούν με τη σειρά τους να είναι κεντρικά ή κατανεμημένα, ανάλογα με το μέγεθος, το είδος και την "ευφυΐα" του δικτύου, και τις απαιτήσεις σε ανοχή σε βλάβες. Αν ένας ΤΕΠ είναι συνδεδεμένος στον τοπικό μεταγωγέα, τότε μπορεί να είναι ο τυπικός εξυπηρετητής του συγκεκριμένου μεταγωγέα. Εντούτοις, για οικονομικούς λόγους μπορεί να μην είναι εφικτό να αντιστοιχεί ένας ΤΕΠ ανά μεταγωγέα. Σε αυτή την περίπτωση οι συνδρομητές που είναι φυσικά συνδεδεμένοι σε ένα μεταγωγέα, μπορούν να εξυπηρετούνται από έναν άλλο ΤΕΠ ή από έναν ΚΕΠ. Σε αυτή την κατανεμημένη αρχιτεκτονική, εξισορροπημένη κατανομή του φορτίου και επανα-δρομολόγηση της κλήσης είναι απαραίτητες για αποφυγή ή τουλάχιστο περιορισμό των συγκρούσεων και μεγαλύτερη αντοχή του συστήματος σε περίπτωση βλάβης. Ο σκοπός της κατανομής της λειτουργικότητας του ΚΕΠ τοπικά είναι η μείωση του κόστους της επικοινωνίας επιτρέποντας στους χρήστες να προσπελαύνουν τα περιεχόμενα τοπικά και να μην είναι αναγκασμένοι να συνδέονται κάθε φορά σε κάποιο ΚΕΠ. Κατά συνέπεια η ακριβής μορφή της αρχιτεκτονικής του κατανεμημένου συστήματος πολυμέσων εξαρτάται από το μοντέλο πρόσβασης των συνδρομητών, καθώς και σε επιλογές στη διαδικασία προώθησης των υπηρεσιών. Για παράδειγμα, είναι πιο πιθανό να τοποθετηθούν όλες οι ταινίες που έχουν μεγαλύτερη ακροαματικότητα και είναι επίκαιρες σε ΤΕΠ, ώστε να μειώνεται η συχνότητα πρόσβασης στους ΚΕΠ και κατά συνέπεια και το κόστος που σχετίζεται με τις ταινίες αυτές. Η κατανεμημένη αρχιτεκτονική που προτείνεται εδώ είναι μια μορφή Ιεραρχικής Αρχιτεκτονικής. Μπορεί να ποικίλλει από δύο επίπεδα με έναν ΚΕΠ και πολλούς ΤΕΠ, μέχρι ένα πολυεπίπεδο σχήμα με πολλούς ενδιάμεσους εξυπηρετητές. Ο αριθμός των επιπέδων ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος του δικτύου, το κόστος του δικτύου και των εξυπηρετητών, και τις απαιτήσεις σε απόδοση του δικτύου. Συγκρίνοντας την κατανεμημένη αρχιτεκτονική ελέγχου, με την αρχιτεκτονική κεντρικού ελέγχου, η δεύτερη μπορεί να έχει μικρότερο κατά μέσο όρο αριθμό συνδέσεων, μικρότερο κόστος και αυξημένη αξιοπιστία, αλλά έχει αυξημένες απαιτήσεις σε τοπικούς αποθηκευτικούς χώρους και τοπικούς εξυπηρετητές. Μια σύγκριση των απαιτήσεων των δύο ειδών αρχιτεκτονικής φαίνεται στον Πίνακα 1. Αυτές οι πολύ υψηλές απαιτήσεις μπορούν να εξομαλυνθούν με κατάλληλο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος.

3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IIΙ, τεύχ. 1&2 2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1&2 37 µµ µ µ / µ µ µ o Πίνακας 1: Σύγκριση Κεντρικού και Κατανεμημένου Ελέγχου Table 1: Comparison of central and Distributed Control 4. ΚΑΤΑΝΟΜH ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΟΥ Μετά την επιλογή της αρχιτεκτονικής του μητροπολιτικού δικτύου ευρείας ζώνης, ακολουθεί ο καθορισμός της κατανομής, του μέρους και της αναπαραγωγής του περιεχομένου στους Τοπικούς Εξυπηρετητές Πολυμέσων. Βασικά κριτήρια είναι η αύξηση της διαθεσιμότητας του περιεχομένου, η αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών, η μείωση του χρόνου αναμονής, η μείωση της πιθανότητας να συμβεί λάθος που να μην μπορεί να αποκατασταθεί, και φυσικά το κόστος. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα σύστημα εύρωστο και ανθεκτικό στα λάθη και η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου που να μπορεί να αντεπεξέρχεται και σε μη φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, βλάβες και υπερφόρτωση του συστήματος, ανταγωνιστικές ή/ και συγκρουόμενες κλήσεις. Βέβαια πρέπει να παρατηρήσουμε ότι το σημείο αποθήκευσης του περιεχομένου εξαρτάται και από τη φύση της εφαρμογής. Για παράδειγμα, σε περίπτωση μιας εφαρμογής με δεδομένο περιεχόμενο π.χ. ταινίες με επιλογή, σημαντικό θεωρείται το σημείο αποθήκευσης των ταινιών, ενώ σε περίπτωση μιας εφαρμογής με ανοικτό περιεχόμενο, όπως πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σημαντικό είναι το σημείο αποθήκευσης και του μεγέθους των προσωρινά αποθηκευμένων δεδομένων Αποθήκευση σε Κεντρικό Σύστημα Στην περίπτωση της αποθήκευσης του περιεχομένου σε ένα κεντρικό σύστημα, κάθε προμηθευτής υπηρεσιών ευρείας ζώνης έχει έναν ΚΕΠ. Πάνω σε αυτό τον εξυπηρετητή είναι αποθηκευμένο όλο το περιεχόμενο, ενώ δεν υπάρχουν αντίγραφα κατανεμημένα σε άλλα σημεία του δικτύου. Κατά συνέπεια δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ευφυΐα ή αλγόριθμοι για επιλογή του περιεχομένου μέσα στο συγκεκριμένο εξυπηρετητή. Εντούτοις, αντίγραφα του περιεχομένου μπορούν να υπάρχουν εσωτερικά στον ΚΕΠ, ώστε να μπορεί ο εξυπηρετητής να παρέχει ταυτόχρονα πολλές εξόδους ταινιών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η αξιοπιστία του και ο βαθμός χρησιμοποίησής του. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για το σχεδιασμό παράλληλων συστημάτων ή συστημάτων με πίνακες δίσκων ικανών να αυξήσουν την αξιοπιστία και το λόγο απόδοση προς τιμή τέτοιων συστημάτων [3][4]. Εντούτοις, θα μείνουμε μόνο σε αρχιτεκτονικές και τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν στο δίκτυο και όχι εσωτερικά στον εξυπηρετητή Αποθήκευση σε Κατανεμημένο Σύστημα Η αποθήκευση του περιεχομένου και αντιγράφων σε ένα κατανεμημένο σύστημα έχει ως σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους της υποδομής και λειτουργίας του δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του κόστους των συνδέσεων και του χώρου αποθήκευσης, και ταυτόχρονα την αύξηση της αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας του δικτύου. Η αποθήκευση του περιεχομένου είναι συνήθως απόφαση της γενικής αρχιτεκτονικής του συστήματος παροχής υπηρεσιών ευρείας ζώνης, και για το λόγο αυτό αντιμετωπίζει ολόκληρο το δίκτυο ως μια οντότητα. Αντίθετα, η στρατηγική δημιουργίας και αποθήκευσης αντιγράφων συνήθως αναφέρεται σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο με σκοπό να μειωθεί το συνολικό κόστος και ο αριθμός των αντιγράφων, και να μειωθεί η καθυστέρηση επανα-δρομολόγησης. Η αρχή που προτείνεται για την καλύτερη οργάνωση των τοπικών μεταγωγέων/ δρομολογητών είναι η Ομαδοποίηση. Σε κάθε ομάδα ανήκει ένας αριθμός από ΤΕΠ και από μεταγωγείς/ δρομολογητές. Ο αριθμός τους ποικίλλει ανάλογα με γεωγραφικούς, οικονομικούς, διοικητικούς και πολιτικούς λόγους [5]. Στο Σχήμα 2, το σύστημα παροχής υπηρεσιών πολυμέσων είναι χωρισμένο σε τρεις ομάδες από σημεία πρόσβασης (μεταγωγείς), που μπορεί να έχουν ή όχι αντίστοιχους αποκλειστικούς ΤΕΠ. Για παράδειγμα, στην ομάδα 1, ο μεταγωγέας 3 έχει αντίστοιχο ΤΕΠ, ενώ ο μεταγωγέας 1 δεν έχει. Σε αυτή την περίπτωση ένας συνδρομητής που είναι φυσικά συνδεδεμένος στο μεταγωγέα 3, θα εξυπηρετηθεί από τον αντίστοιχο ΤΕΠ 3, ενώ αν είναι συνδεδεμένος στο μεταγωγέα 1, θα εξυπηρετηθεί πρώτα από έναν ΚΕΠ ή ένα ΤΕΠ που βρίσκεται στην ομάδα 1, π.χ. τον ΤΕΠ του κόμβου 3. Άρα είναι κρίσιμο να καθοριστεί ο αριθμός των ΤΕΠ ανά ομάδα και ο τόπος που θα τοποθετούνται. Το σύνολο των εξυπηρετητών πολυμέσων μπορεί να διαμοιραστεί με βάση πολλά διαφορετικά σχεδιαστικά κριτήρια. Για παράδειγμα, αν η κύρια σχεδιαστική επιλογή είναι ο περιορισμός του κόστους επικοινωνίας, τότε το σύστημα πρέπει να διαμοιραστεί με βάση την απόσταση των κόμβων. Σε αυτή την περίπτωση, ΤΕΠ τοποθετημένοι μέσα σε μια περιορισμένη γεωγραφική απόσταση συγκροτούν μια ομάδα, ώστε να εξασφαλίζουν ότι η τοπική πρόσβαση στο δίκτυο θα εξυπηρετείται από έναν ΤΕΠ που ανήκει στη συγκεκριμένη ομάδα. Άλλο σχεδιαστικό κριτήριο διαχωρισμού είναι η δημιουργία ομάδων που έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Ο διαχωρισμός αυτός οδηγεί σε περιορισμό του κόστους αποθήκευσης, μια και κάθε ΤΕΠ σε μια ομάδα με κοινά ενδιαφέροντα έχει ανάλογο περιεχόμενο. Έτσι, το περιεχόμενο που χρειάζεται για κάθε τοπικό κόμβο πρόσβασης είναι πολύ πιθανό να είναι το ίδιο, οπότε είναι αρκετό να υπάρχουν ένας με δύο ΤΕΠ εγκαταστημένοι σε αυτή την ομάδα.

4 38 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IIΙ, τεύχ. 1&2 2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1&2 µ 1 µ µ 3 ATM µ μεταγωγέων που μεσολαβούν μέχρι να φτάσει η ταινία από τον ΤΕΠ στο χρήστη. Το μέγεθος του βίντεο μπορεί να υπολογιστεί ως το απαιτούμενο εύρος ζώνης για τη μεταφορά της ταινίας (σε Mbits/sec) επί το χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά (sec). Μέγεθος Ταινίας (Gbits) = (Απαιτούμενο Εύρος Ζώνης (Mb/s) x Διάρκεια Σύνδεσης (s) / 1000) Έτσι, για παράδειγμα, αν έχουμε μια ταινία που απαιτεί εύρος ζώνης 3 Mb/s και μεταφέρεται πάνω από ένα δίκτυο ευρείας ζώνης για 1.5 ώρα, ενώ μεταξύ του εξυπηρετητή και του χρήστη μεσολαβούν 2 ATM μεταγωγείς, τότε το κόστος επικοινωνίας είναι: Κόστος = (3 Mb/s x (1.5 x 3600 s ) /1000) x 2 = 32.4 Gbits switched Το κόστος αυτό μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε χρήματα, αν είναι γνωστό το κόστος ανά Gbits switched καθώς και το κόστος σύνδεσης μεταξύ των ATM μεταγωγέων Κόστος Αποθήκευσης Σχήμα 2: Ομαδοποίηση περιεχομένου και εξυπηρετητών Figure 2: Grouping of Content and Servers 4.3. Κριτήρια Κατανομής Περιεχομένου Για την κατανομή του περιεχομένου και των αντιγράφων στο μητροπολιτικό δίκτυο, λαμβάνονται υπόψη διάφορα στοιχεία μεταξύ των οποίων είναι και τα εξής: Στατιστικά στοιχεία σε σχέση με την πρόσβαση σε κάθε συγκεκριμένο μεταγωγέα, καθώς και τον αριθμό και το ρυθμό πρόσβασης σε κάθε ταινία. Η πληροφορία αυτή μπορεί να ληφθεί είτε από ανάλυση της αγοράς, είτε από μετρήσεις που γίνονται σε μια περιορισμένη φάση. Συγκέντρωση και ομαδοποίηση της πληροφορίας. Ο αριθμός των Ομάδων που θα συνδέονται με κάθε ATM μεταγωγέα και κάθε ΤΕΠ. Γεωγραφική/ τοπολογική πληροφορία. Ο συνολικός αριθμός των ATM μεταγωγέων, οι πίνακες δρομολόγησης με τις από άκρη σε άκρη συνδέσεις, και η απόσταση (μετρημένη σε αριθμό ενδιάμεσων ATM μεταγωγέων) στο μονοπάτι μεταξύ οποιωνδήποτε δύο μεταγωγέων της ίδιας ομάδας. Πληροφορία σχετικά με τους εξυπηρετητές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες των ΚΕΠ και ΤΕΠ. Πληροφορία σχετικά με το περιεχόμενο. Ο χρόνος της αναμονής (σε ώρες), και το μέγεθος των ταινιών/ περιεχομένου (σε GBytes). Πιο συγκεκριμένα με βάση το κόστος και την απόδοση του μοντέλου μπορούμε να έχουμε τα εξής κριτήρια: Κόστος Επικοινωνίας Το κόστος επικοινωνίας μιας σύνδεσης βίντεο μπορεί να περιγραφεί σαν το γινόμενο του μεγέθους της ταινίας (σε GBits) επί την απόσταση που μεταφέρεται. Ως απόσταση μπορούμε να θεωρήσουμε τον αριθμό των τοπικών ATM Το κόστος αποθήκευσης είναι το συνολικό μέγεθος σε GBytes που χρειάζονται για την αποθήκευση του περιεχομένου και πιθανών αντιγράφων. Το κόστος των δίσκων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την τεχνολογία, το χρόνο πρόσβασης και ανάκλησης και το μέγεθος του δίσκου. Επιπλέον, πολλοί μικροί δίσκοι οργανωμένοι σε πίνακες είναι πιο φτηνοί και έχουν το πλεονέκτημα της εύκολης αντικατάστασης, αλλά επειδή οι ταινίες συνήθως αποθηκεύονται σαν ενότητες είναι πολύ πιθανό να αφήνουν πολλά μικρά τμήματα ανεκμετάλλευτα. Από την άλλη πλευρά, μια ιεραρχική αποθήκευση σε Σκληρούς και Οπτικούς Δίσκους μπορεί να μειώσει και κατανείμει σημαντικά το κόστος. Εντούτοις, σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστεί η απόδοση του συστήματος. Αν και το κόστος των δίσκων δεν είναι απολύτως ανάλογο του μεγέθους τους, μπορεί με καλή προσέγγιση να υπολογιστεί το κόστος αποθήκευσης, αν είναι γνωστό το κόστος ανά MByte Βαθμός Αντοχής σε Βλάβες Ο βαθμός αντοχής σε βλάβες είναι ιδιαίτερα σημαντικός, γιατί ορίζει το βαθμό αξιοπιστίας και τη διαθεσιμότητα του συστήματος. Ορίζεται ως το ποσοστό των αιτήσεων των χρηστών που μπορούν να ικανοποιηθούν και να ολοκληρωθούν σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που επικρατούν στο σύστημα (π.χ. βλάβες στους εξυπηρετητές, συγκρούσεις μεταξύ των αιτήσεων των χρηστών, υπερφόρτωση του συστήματος). Γενικά μπορούμε να διαχωρίσουμε τις απορρίψεις κλήσεων σε δύο κατηγορίες: Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι απορρίψεις κλήσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια αποκατάστασης της κλήσης εξαιτίας αποτυχίας εύρεσης κατάλληλου εξυπηρετητή να εξυπηρετήσει την κλήση. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι απορρίψεις κλήσεων που προκύπτουν ενώ η κλήση έχει

5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IIΙ, τεύχ. 1&2 2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1&2 39 αποκατασταθεί, αλλά διακόπτεται εξαιτίας προβλήματος στο σύστημα (π.χ. βλάβη του εξυπηρετητή, συγκρούσεις μεταξύ των αιτήσεων των χρηστών, υπερφόρτωση του συστήματος). Ο βαθμός αντοχής του συστήματος σε βλάβες εξαρτάται από τον τρόπο αποθήκευσης/ κατανομής του περιεχομένου και των αντιγράφων που έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα. Επιπλέον, εξαρτάται από τον τρόπο διαχείρισης του συστήματος και την ικανότητα του δικτύου να βρει εναλλακτικό εξυπηρετητή πολυμέσων και να ανακατευθύνει την αίτηση του χρήστη Απόδοση του Εξυπηρετητή Η απόδοση του εξυπηρετητή ορίζεται ως ο αριθμός των παράλληλων ταινιών (ροές βίντεο και ήχου) που μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα ένας εξυπηρετητής με μια δεδομένη ποιότητα υπηρεσίας (QoS). Ο αριθμός των παράλληλων ταινιών πολλαπλασιάζεται με τις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης κάθε ροής για να δώσει κατά προσέγγιση την απαραίτητη απόδοση του εξυπηρετητή (σε Bbits/sec). Ο συνολικός αριθμός των ροών βίντεο που μπορεί να υποστηρίξει ένας εξυπηρετητής είναι περιορισμένος, όπως και ο αριθμός των ταυτόχρονων προσπελάσεων της ίδιας ροής βίντεο τόσο για τεχνικούς λόγους όσο και για λόγους πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου. Αν η απόδοση του εξυπηρετητή υπερβαίνει κάποια σχεδιαστικά όρια, ο εξυπηρετητής θα πρέπει να βασίζεται σε κάποια ιδιαίτερα ισχυρή πλατφόρμα ή να υποστηρίζεται από ειδικά συστήματα παράλληλης μετάδοσης βίντεο, ώστε να μπορέσει να διατηρήσει την αναμενόμενη ποιότητα. Μελέτες για τη δομή του εξυπηρετητή, τη διάταξη των δίσκων και του συστήματος προσπέλασης των αρχείων μπορούν να βρεθούν στα [4-8]. Αν Ts είναι ο μέσος χρόνος για να διαβάσει από το δίσκο ο εξυπηρετητής ένα μπλοκ δεδομένων και να το μεταδώσει, και Tu είναι ο μέσος χρόνος που καλύπτουν τα δεδομένα σε βίντεο και ήχο για κάθε χρήστη, τότε ο μέγιστος αριθμός χρηστών n max που μπορεί να εξυπηρετήσει ο συγκεκριμένος εξυπηρετητής θα είναι: Tu nmax Ts Tu nmax Ts Έστω, R pl (frames/sec) ο ρυθμός που παίζεται το βίντεο, και d fr (frames/ block) τα δεδομένα που υπάρχουν ανά μπλοκ. Έστω ακόμα ότι το μέσο μέγεθος του frame είναι s fr (bits/frame), R dr (bits/sec) ο ρυθμός ανάκλησης του βίντεο από το δίσκο, και T dr (sec/ block) η καθυστέρηση μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο μπλοκ στο δίσκο. Τότε θα έχουμε ότι: Tu dfr και Ts T R pl dr d οπότε τελικά ο μέγιστος αριθμός χρηστών θα είναι: dfr nmax dfr s fr Rpl Tdr R dr Για παράδειγμα, έστω ο ρυθμός που παίζεται το βίντεο είναι R pl = 25 frames /sec, και έστω ότι κατά μέσο όρο 1 αποθηκεύεται 1 frame/ block, και ότι κάθε frame έχει κατά μέσο όρο μέγεθος s fr = 0,3 Mb/frame, ο δίσκος έχει κατά μέσο όρο ρυθμό ανάκλησης R dr = 1Gb/sec και καθυστέρηση T dr = 1msec/block. Τότε ο μέγιστος αριθμός χρηστών που μπορούν να εξυπηρετηθούν είναι 30. Κατά συνέπεια, με 50 τέτοιους δίσκους μπορούν να εξυπηρετηθούν 1500 χρήστες. Αυτό όμως θα οδηγήσει σε προβλήματα στην απόδοση του εξυπηρετητή. Όλες αυτές οι προϋποθέσεις μπορεί να κάνουν τον εξυπηρετητή περιεχομένου ιδιαίτερα ακριβό. Κατά συνέπεια, μια από τις ανάγκες της κατανομής του περιεχομένου και δημιουργίας αντιγράφων σε διαφορετικούς εξυπηρετητές είναι να κατανεμηθούν και οι αιτήσεις των χρηστών, ώστε να κρατηθεί το κόστος του εξυπηρετητή συγκριτικά χαμηλό και ο βαθμός αξιοπιστίας του συστήματος υψηλός Κατανομή Περιεχομένου και Αντιγράφων Μια τεχνική για να βελτιωθεί η απόδοση του συστήματος χωρίς ουσιαστικά να αυξηθεί η απαραίτητη χωρητικότητα των δίσκων είναι να αποθηκεύεται σε κάθε εξυπηρετητή, η αρχή από κάθε ταινία (5-7 λεπτά) [9]. Με αυτό τον τρόπο, όταν μια ταινία επιλέγεται από το χρήστη, ένα μικρό κομμάτι της είναι ήδη στον ΤΕΠ, ενώ η υπόλοιπη αρχίζει να μεταφέρεται με μικρή προτεραιότητα μετά το πέρασμα κάποιου χρονικού διαστήματος, φυσικά μικρότερου από το αποθηκευμένο τμήμα. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο βελτιώνεται ο χρόνος που χρειάζεται για να ξεκινήσει μια ταινία, αλλά αυξάνει και η απόδοση του συστήματος, όταν ο χρήστης απλά δεν έχει ακόμα αποφασίσει για την ταινία που θα δει, και βλέπει λίγο από την αρχή κάθε μιας. Γενικά, η κατανομή του περιεχομένου και των αντιγράφων μπορεί να τυποποιηθεί σε ένα προγραμματιστικό πρόβλημα, αν είναι γνωστή η "δημοτικότητα" μιας ταινίας, δηλαδή με τι πιθανότητα θα την παρακολουθήσουν κάποιοι συνδρομητές. Αντίθετα, εμείς θα μελετήσουμε τέσσερις 1 Το μέγεθος κάθε frame μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Ιδιαίτερα αν χρησιμοποιείται κωδικοποίηση MEPG-II όπου τα I, P, B frames έχουν πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους. fr R dr s fr

6 40 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IIΙ, τεύχ. 1&2 2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1&2 ευριστικές μεθόδους υπολογισμού της κατανομής του περιεχομένου Μέθοδος 1 Η μέθοδος αυτή είναι η πιο απλοϊκή. Υποθέτει ότι ένας ΤΕΠ είναι συνδεδεμένος σε κάθε τοπικό ATM μεταγωγέα, και βασίζεται απλά σε στατιστικές μετρήσεις του αριθμού και του ρυθμού πρόσβασης σε κάθε ταινία. Το περιεχόμενο είναι τοποθετημένο στους επεξεργαστές σύμφωνα με αύξουσα σειρά του ρυθμού πρόσβασης από τον κάθε τοπικό μεταγωγέα. Αρχικά αποθηκεύεται στον τοπικό εξυπηρετητή το περιεχόμενο ή το είδος του περιεχομένου που προσπελαύνεται πιο συχνά από τους τοπικούς χρήστες. Η διαδικασία συνεχίζεται με βάση τη λίστα προτίμησης των χρηστών, μέχρι να καλυφθεί η χωρητικότητα του τοπικού εξυπηρετητή. Αν η ομαδοποίηση των ΤΕΠ γίνεται με βάση τα κοινά ενδιαφέροντα των χρηστών, κάθε ΤΕΠ μέσα στην ομάδα θα έχει ανάλογα περιεχόμενα. Έτσι, είναι πιθανό μια ταινία να αποθηκευτεί σχεδόν σε όλους τους ΤΕΠ μιας ομάδας, οδηγώντας σε υπερβολική επανάληψη του περιεχομένου. Από την άλλη, αν τα κριτήρια ομαδοποίησης των ΤΕΠ είναι άλλα, το αποτέλεσμα μπορεί να οδηγήσει σε τελείως διαφορετικό περιεχόμενο από εξυπηρετητή σε εξυπηρετητή μέσα στην ίδια ομάδα, με αποτέλεσμα έναν πολύ μικρό βαθμό επανάληψης του περιεχομένου και μικρή διαθεσιμότητα του συστήματος Μέθοδος 2 Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο που μοιάζει με τη μέθοδο βέλτιστης κατανομής αρχείων [10]. Η μέθοδος αυτή κατανέμει τα περιεχόμενα αντιμετωπίζοντας όλους τους ΤΕΠ μιας ομάδας σαν ένα κοινό σύνολο. Σκοπός αυτής της μεθόδου είναι ο περιορισμός του κόστους των τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, σε σχέση με τη χωρητικότητα του εξυπηρετητή. Βασική ιδέα της μεθόδου είναι ότι το περιεχόμενο είναι χωρισμένο σε διακριτά τμήματα μεταβλητού μεγέθους. Έτσι, προσπαθεί να τοποθετήσει όσο το δυνατό περισσότερα τμήματα περιεχόμενου μέσα σε προκαθορισμένο αριθμό εξυπηρετητών που ανήκουν σε μια ομάδα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις προτιμήσεις των χρηστών της ομάδας. Φυσικά ο αριθμός των εξυπηρετητών και της συνολικής τους χωρητικότητας μπορεί να διαφέρει από ομάδα σε ομάδα. Σε αυτή τη μέθοδο αντίγραφα του περιεχομένου δεν λαμβάνονται υπόψη. Ο αλγόριθμος επαναλαμβάνεται σε κάθε ομάδα, μέχρι να καλυφθούν όλες οι ομάδες. Έστω Ν και Μ ο αριθμός των ΤΕΠ και των ταινιών αντίστοιχα, και έστω c i και s j η χωρητικότητα του ΤΕΠ i και το μέγεθος της ταινίας j αντίστοιχα (σε GBytes). Έστω ακόμα ότι f ij το πλήθος των προσπελάσεων της ταινίας j από τον ΤΕΠ i σε έναν καθορισμένο χρόνο. Ο αλγόριθμός κατανομής συνοψίζεται στα επόμενα βήματα: Βήμα 1. Δημιούργησε έναν ταξινομημένο πίνακα από βάρη όπου κάθε στοιχείο θα έχει το βάρος κάθε ταινίας. Το βάρος υπολογίζεται σε μια συνάρτηση W ij = W(f ij,s j ). Βήμα 2. Αν ο πίνακας έχει αδειάσει, ο αλγόριθμος σταματά. Αλλιώς, για κάθε ταινία j επέλεξε τον ΤΕΠ i με το μεγαλύτερο f ij και αποθήκευσε την ταινία j στον ΤΕΠ i. Βήμα 3. Αν η χωρητικότητα c i του ΤΕΠ i δεν επαρκεί για την αποθήκευση της ταινίας, επέλεξε τον επόμενο ΤΕΠ k με τον αμέσως μικρότερο f kj. Βήμα 4. Ενημέρωσε τον πίνακα με τα βάρη, σβήσε τη γραμμή j από τον πίνακα, και πήγαινε στο βήμα Μέθοδος 3 Η μέθοδος 3, σε αντίθεση από τη μέθοδο 2, κατανέμει τα περιεχόμενα, αλλά επιπλέον δημιουργεί αντίγραφα του περιεχομένου για να αυξήσει την διαθεσιμότητά του και την αντοχή σε βλάβες. Τοποθετεί μέχρι δύο αντίγραφα από κάθε ταινία σε διαφορετικούς τοπικούς εξυπηρετητές πολυμέσων της ίδιας ομάδας χωρίς όμως να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς στη χωρητικότητα των εξυπηρετητών. Η μέθοδος μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να αποθηκεύονται μέχρι ν > 2 αντίγραφα από κάθε ταινία μέσα στην ίδια ομάδα. Έστω Ν ο αριθμός των ΤΕΠ και f ij το πλήθος των προσπελάσεων της ταινίας j από τον ΤΕΠ i σε έναν καθορισμένο χρόνο. Ο αλγόριθμός κατανομής συνοψίζεται στα επόμενα βήματα: Βήμα 1. Δημιούργησε έναν ταξινομημένο πίνακα από βάρη όπου κάθε στοιχείο θα έχει το βάρος κάθε ταινίας. Το βάρος υπολογίζεται σε μια συνάρτηση W ij = W(f ij ). Βήμα 2. Αν ο πίνακας έχει αδειάσει, ο αλγόριθμος σταματά. Αλλιώς, για κάθε ταινία j επέλεξε τον ΤΕΠ i με το μεγαλύτερο f ij και αποθήκευσε την ταινία j στον ΤΕΠ i. Αν δύο εξυπηρετητές έχουν τον ίδιο ακριβώς ρυθμό προσπέλασης στην ταινία, επέλεξε τον ένα από τους δύο τυχαία. Βήμα 3. Επέλεξε τον επόμενο ΤΕΠ k με τον αμέσως μικρότερο f kj και αποθήκευσε ένα αντίγραφο της ταινίας και στον ΤΕΠ k. Βήμα 4. Ενημέρωσε τον πίνακα με τα βάρη, σβήσε τη γραμμή j από τον πίνακα, και πήγαινε στο βήμα 2. Στο σημείο αυτό μπορούμε να δούμε ένα παράδειγμα της μεθόδου. Έστω ο Πίνακας 2 με τις συχνότητες προσπέλασης ταινιών από διάφορους ΤΕΠ. Ξεκινάμε από την ταινία 1. Η ταινία έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα προσπέλασης από τον ΤΕΠ 3. Για το λόγο αυτό αποθηκεύεται η ταινία 1 στον ΤΕΠ 3. Δεύτερο μεγαλύτερο ρυθμό προσπέλασης έχει για τη συγκεκριμένη ταινία ο ΤΕΠ 1. Για το λόγο αυτό αποθηκεύεται η ταινία και στον ΤΕΠ 1. Στη συνέχεια η γραμμή 1 διαγράφεται, και ο αλγόριθμος προχωρά στην ταινία 2. Όταν φτάσουμε στην ταινία 4, το πρώτο αντίγραφο αποθηκεύεται στον ΤΕΠ 1. Οι τοπικοί επεξεργαστές ΤΕΠ 3 και ΤΕΠ 4, έχουν τον ίδιο ρυθμό προσπέλασης στην ταινία και για το λόγο αυτό επιλέγεται τυχαία ο ένας από τους δύο. Η μέθοδος 3 εγγυάται ότι δύο αντίγραφα από κάθε ταινία θα αποθηκευτούν στην ομάδα των ΤΕΠ, κατά συνέπεια μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία 100% σε πιθανότητα

7 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, IIΙ, τεύχ. 1&2 2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1&2 41 βλάβης σε έναν εξυπηρετητή. Το αντάλλαγμα βέβαια είναι το μεγαλύτερο κόστος σε δίσκους αποθήκευσης Πίνακας 2: Παράδειγμα με αριθμούς προσπέλασης ταινιών Table 2: Numerical example of movies access times Μέθοδος 4 Η μέθοδος 4 είναι ανάλογη με τη μέθοδο 3. Κατανέμει τα περιεχόμενα και δημιουργεί αντίγραφα. Εδώ όμως λαμβάνονται υπόψη και περιορισμοί στη χωρητικότητα των εξυπηρετητών που σημαίνει άμεσα ότι λαμβάνεται υπόψη και το κόστος. Η μέθοδος τοποθετεί μέχρι δύο αντίγραφα από κάθε ταινία σε διαφορετικούς τοπικούς εξυπηρετητές πολυμέσων της ίδιας ομάδας, μερικές ταινίες όμως που δεν είναι πολύ δημοφιλείς, μπορεί να μην αποθηκευτούν δύο αντίγραφα λόγω έλλειψης χώρου. Επειδή οι ταινίες δεν είναι δυνατό να αποθηκεύονται τμηματικά, σαν δεύτερο κριτήριο επιλογής ανάμεσα στις ταινίες είναι το μέγεθός τους, και ανάμεσα στους εξυπηρετητές ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος. Η μέθοδος μπορεί να τροποποιηθεί, ώστε να αποθηκεύονται μέχρι ν > 2 αντίγραφα από κάθε ταινία μέσα στην ίδια ομάδα. Έστω Ν και c i ο αριθμός των ΤΕΠ και η χωρητικότητα του ΤΕΠ i σε μια ομάδα, αντίστοιχα. Ο αλγόριθμος κατανομής συνοψίζεται στα επόμενα βήματα: Βήμα 1. Δημιουργούμε ένα πίνακα με βάρη της μορφής W ij = W(f ij,s j ), όπου f ij το πλήθος των προσπελάσεων της ταινίας j από τον ΤΕΠ i σε έναν καθορισμένο χρόνο και s j, το μέγεθος της ταινίας, και έναν πίνακα με τον ελεύθερο αποθηκευτικό χώρο κάθε ΤΕΠ. Βήμα 2. Αν ο πίνακας με τις ταινίες έχει αδειάσει ή όλοι οι εξυπηρετητές έχουν μηδενικό ελεύθερο χώρο, ο αλγόριθμος σταματά. Αλλιώς, επέλεξε την ταινία j με το απολύτως μεγαλύτερο f ij ανεξάρτητα του i και αποθήκευσε την ταινία j στον ΤΕΠ i. Αν δύο ταινίες έχουν τον ίδιο ακριβώς ρυθμό προσπέλασης, επέλεξε την ταινία με το μεγαλύτερο μέγεθος. Αν η ταινία έχει τον ίδιο ακριβώς ρυθμό προσπέλασης για δύο εξυπηρετητές επέλεξε τον εξυπηρετητή με το μεγαλύτερο ελεύθερο αποθηκευτικό χώρο. Αν η ταινία δεν χωράει στο συγκεκριμένο εξυπηρετητή, επέλεξε εκείνο τον εξυπηρετητή με τον αμέσως μικρότερο ρυθμό προσπέλασης που χωράει την ταινία. Αν η ταινία δεν χωράει σε κανένα τοπικό εξυπηρετητή, τοποθέτησέ την στον κεντρικό εξυπηρετητή. Βήμα 3. Επέλεξε τον επόμενο ΤΕΠ k με τον αμέσως μικρότερο f kj και αποθήκευσε ένα αντίγραφο της ταινίας και στον ΤΕΠ k, με βάση τους κανόνες ii-iv του βήματος 2. Βήμα 4. Ενημέρωσε τον πίνακα με τις ταινίες και τον πίνακα με τον ελεύθερο χώρο των εξυπηρετητών, σβήσε τη γραμμή j από τον πίνακα, και πήγαινε στο βήμα Μέθοδος 5 Η μέθοδος 5 κατανέμει τα περιεχόμενα και δημιουργεί αντίγραφα. Εδώ όμως λαμβάνονται υπόψη και περιορισμοί στη χωρητικότητα των εξυπηρετητών που σημαίνει άμεσα ότι λαμβάνεται υπόψη και το κόστος καθώς και οι δυνατότητες του εξυπηρετητή. Αυτό έχει πρακτικά το νόημα ότι, αν όλες οι δημοφιλείς ταινίες τοποθετηθούν στον ίδιο εξυπηρετητή, αυτό θα τον υπερφορτώσει με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τους χρήστες με την απαιτούμενη ποιότητα. Για το λόγο αυτό εισάγουμε έναν ακόμα παράγοντα: το βαθμό χρησιμοποίησης u i του εξυπηρετητή ΤΕΠ i. Ο βαθμός αυτός αλλάζει κάθε φορά που μία νέα ταινία αποθηκεύεται σε ένα συγκεκριμένο εξυπηρετητή πολυμέσων. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιήσει ακριβώς τα ίδια βήματα με τη μέθοδο 4 με τη διαφορά ότι το βάρος μπορεί να υπολογίζεται με βάση μια συνάρτηση της μορφής: W ij = W(f ij,s j,u i ) 4.5. Πλήθος Δίσκων και Αντιγράφων ανά Εξυπηρετητή Μέχρι τώρα υποθέσαμε ότι δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των συνδρομητών που μπορούν να προσπελάσουν μια ταινία. Έτσι υποθέταμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες ένα αντίγραφο της ταινίας ανά ΤΕΠ είναι αρκετό για να εξυπηρετήσει όλους τους συνδρομητές που θέλουν ταυτόχρονα πρόσβαση σε αυτή την ταινία. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει περιορισμός και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος και την τεχνολογία των αποθηκευτικών μονάδων του εξυπηρετητή. Στη συνέχεια θα υπολογίσουμε το πλήθος των δίσκων που είναι απαραίτητοι ανά ΤΕΠ, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους συνδρομητές που είναι εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένοι. Έστω λοιπόν ένας ΤΕΠ με Μ ταινίες και Κ συνδρομητές που είναι συνδεδεμένοι. Κάθε συνδρομητής προσπελαύνει μια ταινία ή ένα αντίγραφό της. Οι Μ ταινίες είναι κατανεμημένες σε δ δίσκους του ΤΕΠ. Η επιλογή των ταινιών που θα αποθηκευτούν σε κάθε ΤΕΠ, μπορεί να βασίζεται στην πιθανότητα η συγκεκριμένη ταινία να προσπελαστεί από κάποιο χρήστη [11]. Για παράδειγμα, η συνολική δημοτικότητα των ταινιών ενός ΤΕΠ μπορεί να εκφραστεί από ένα διάνυσμα της μορφής: P p1, p2,..., p όπου p i i 1 1 Η πιθανότητα να προσπελαστεί μια ταινία μπορεί να αλλάζει από μέρα σε μέρα ή και από ώρα σε ώρα. Επιπλέον, μια νέα ταινία μπορεί να προστεθεί στο σύνολο των ταινιών

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP

ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP ΠΡΟΤΥΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΦΟΡΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ SIP Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική

Διαβάστε περισσότερα

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package

6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package 6DEPLOY Module 0: Introduction to the E- Learning Package INTRODUCTION This e- learning package is just one element of a comprehensive set of facilities provided by the 6DEPLOY project to support the deployment

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ GMPLS» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΜΠΙΚΟΣ A.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Προσαρμοστικοί Αλγόριθμοι Εξισορρόπησης Φόρτου σε Κατανεμημένα Περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απόδοση ικτυακών Πόρων Μέσω Οικονοµικών Μηχανισµών ηµοπρασιών Εµµανουήλ ραµιτινός [mdramit@aueb.gr] ιδακτορική ιατριβή 2006 ii ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογής Σύγκρισης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Ανάπτυξη Εφαρμογής Σύγκρισης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανάπτυξη Εφαρμογής Σύγκρισης Τιμών Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Διαβάστε περισσότερα

A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ A.T.E.I ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VoIP Εφραιμίδης Παναγιώτης (ΚΑΣ : 503516) Επιβλέπων καθηγητής : Α. Παπακώστας Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

THESSALONIKI, FEBRUARY 2005

THESSALONIKI, FEBRUARY 2005 1 University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies Professors: A.A. Economides & A. Pomportsis THESSALONIKI, FEBRUARY 2005 2 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Δίκτυα Διανομής Υπηρεσιών Περιεχομένου (CDN Content Delivery Νetworks) Eπιβλέπων Καθηγητής:Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)»

«Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P.)» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420

Πανεπιστήμιο Κύπρου http://winnt-1.cs.ucy.ac.cy/csyiazti/ip-qos EPL420 Πανεπιστήμιο Κύπρου IP QOS 19991 ΕΠΛ420 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων με την χρήση πολυμέσων και πολυσυνδέσεων Internet Protocol Quality of Services Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ csyiazti@hotmail.com Στέλλα Αριστείδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ QUALITY OF SERVICE ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Νιανιάκας Χρήστος Μπούρας Κωνσταντίνος Στάμος Ιωάννης Ζαούδης

Χρήστος Νιανιάκας Χρήστος Μπούρας Κωνσταντίνος Στάμος Ιωάννης Ζαούδης Π Π Π Σ Τ Μ Η Υ Π Δ Μ Υ Α -3 Σ Χρήστος Νιανιάκας A.M.: 3017 Υ Χρήστος Μπούρας, PhD Καθηγητής τμήματος Ε Κωνσταντίνος Στάμος, PhD Ιωάννης Ζαούδης, PhD Π, Ι 2013 Αντί προλόγου Η ολοκλήρωση της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ B

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ B ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ B «Σύστηµα VoIP µε χρήση δορυφορικών επικοινωνιών» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς Πληροφορίας σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική Μελέτη Μηχανισμών Εκτίμησης Ελλιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Κοινωνικών Δικτύων ως Βάση ενός Συστήματος Συστάσεων

Χρήση Κοινωνικών Δικτύων ως Βάση ενός Συστήματος Συστάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου»

«ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ «ιαμόρφωση προτύπου για ανάπτυξη προσαρμοστικών εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου» ιπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη υπηρεσιών για τον προσδιορισµό παραµέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Υλοποίηση DSR πρωτοκόλλου πάνω από Bluetooth που αποσκοπεί στην δημιουργία εφαρμογών σε MANETs. Σπύρος Γ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Υλοποίηση DSR πρωτοκόλλου πάνω από Bluetooth που αποσκοπεί στην δημιουργία εφαρμογών σε MANETs. Σπύρος Γ. Υλοποίηση DSR πρωτοκόλλου πάνω από Bluetooth που αποσκοπεί στην δημιουργία εφαρμογών σε MANETs ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπύρος Γ. Μαντζουράτος Επιβλέπων : Γρηγόρης Μέντζας Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Οκτώβριος 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca -

It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca - It is not because things are difficult that we d o not dare; it is because we do not dare that they are difficul t. - Seneca - 2 Πρόλογος Εδώ και χρόνια γίνεται λόγος για το Voice over IP. Όλα άρχισαν

Διαβάστε περισσότερα