ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Αλογάριαστος Κωνσταντίνος ΑΕΜ 4987 Επιβλέπων Καθηγητής: Λουκάς Πέτρου Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2008

2 Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή... 5 Κεφάλαιο 2. Εξελικτικοί Αλγόριθμοι Γενικά περί εξελικτικών αλγορίθμων Γενετικοί Αλγόριθμοι Δυαδική κωδικοποίηση Πραγματικές παράμετροι Τελεστές και λειτουργία του γενετικού αλγορίθμου Συνάρτηση fitness Κύκλος ενός γενετικού αλγορίθμου Τελεστής αναπαραγωγής ή επιλογής Τελεστής διασταύρωσης Τελεστής μετάλλαξης Κεφάλαιο 3. Γενετικοί αλγόριθμοι πολλαπλών στόχων Προβλήματα βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων Μέτωπο Pareto Γενετικοί αλγόριθμοι πολλαπλών στόχων Vector Evaluated Genetic Algorithm Weight Based Genetic Algorithm Multiple Objective Genetic Algorithm Ελιτισμός Κεφάλαιο 4. Παραλληλοποίηση γενετικών αλγορίθμων Παράλληλος υπολογισμός Αξιολόγηση απόδοσης Αρχιτεκτονική κύριας μνήμης Κατηγορίες παράλληλων υπολογιστών Λογισμικό παράλληλου υπολογισμού Παραλληλοποίηση γενετικών αλγορίθμων Γενετικοί αλγόριθμοι Master-slave Μaster-slave γενετικοί αλγορίθμοι πολλαπλών στόχων Άλλα χαρακτηριστικά γενετικών αλγορίθμων master-slave Γενετικοί αλγόριθμοι island model Island-model γενετικοί αλγόριθμοι πολλαπλών στόχων

3 4.5 Μετανάστευση σε island-model γενετικούς αλγορίθμους Τοπολογία της σύνδεσης Συχνότητα μετανάστευσης Ρυθμός μετανάστευσης Μέθοδοι αντικατάστασης Γενετικοί αλγόριθμοι diffusion Κεφάλαιο 5. Εισαγωγή στο MPI Ορισμός του MPI Κλήσεις προγραμμάτων MPI MPI C/C++ bindings Τύποι Δεδομένων του MPI Αρχικοποίηση του MPI Τερματισμός του MPI Communicators Μέγεθος του Communicator Τάξη διεργασίας Μεταφορά δεδομένων στο MPI Αποστολή δεδομένων Λήψη Δεδομένων Επιστροφή λαθών Εξειδικευμένες συναρτήσεις MPI Broadcast communications Non-blocking Send και Receive Ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ δυο διεργασιών Κεφάλαιο 6. Περιγραφή του προγράμματος Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας Δομή του προγράμματος Τοπολογία αλγορίθμου Περιγραφή των αρχείων του πηγαίου κώδικα Βοηθητικά αρχεία Βασικά αρχεία και αρχεία προβλημάτων παράλληλου γενετικού αλγορίθμου ενός στόχου Βασικά αρχεία και αρχεία προβλημάτων παράλληλου γενετικού αλγορίθμου πολλαπλών στόχων Κεφάλαιο 7. Αποτελέσματα και Συμπεράσματα

4 7.1 Συστοιχία υπολογιστών Πρόβλημα Schaffer Πρόβλημα Fonseca Πρόβλημα Deb Γενικά συμπεράσματα Κεφάλαιο 8. Σκέψεις και προτάσεις για περαιτέρω εμβάθυνση Προτάσεις στο επίπεδο του ατόμου Προτάσεις στο χειρισμό περιορισμών Προτάσεις στο επίπεδο του αλγορίθμου πολλαπλών στόχων Προτάσεις στο επίπεδο της παραλληλοποίησης του αλγορίθμου Τοπολογία σύνδεσης συστοιχίας MPI Τοπολογία αλγορίθμου Μετανάστευση Εύρεση ολικού μετώπου Pareto Παράρτημα. Θέματα χρήσης της συστοιχίας υπολογιστών Α) Απομακρυσμένη σύνδεση Β) MPI Γ) makefile Δ) Εκτέλεση προγραμμάτων και παράμετροι γραμμής εντολών ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΝΑΦΟΡΕΣ

5 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Το θέµα αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη παράλληλου γενετικού αλγορίθµου που να είναι ικανός να αντιµετωπίζει προβλήµατα βελτιστοποίησης τόσο ενός στόχου, όσο και πολλαπλών στόχων. Επίσης στους στόχους της διπλωµατικής είναι η υλοποίηση της παραλληλοποίησης µε χρήση του προτύπου MPI και η εξέταση της απόδοσης του γενετικού αλγορίθµου πολλαπλών στόχων στη συστοιχία υπολογιστών του εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών της σχολής. Η αναφορά της διπλωµατικής εργασίας περιλαµβάνει τα παρακάτω κεφάλαια: Στο 2 ο κεφάλαιο δίνεται ο ορισµός των εξελικτικών αλγορίθµων και αναπτύσσονται τα βασικά χαρακτηριστικά του γενετικού αλγορίθµου, δηλαδή ο κύκλος του γενετικού αλγορίθµου και οι γενετικοί τελεστές της επιλογής, της διασταύρωσης και της µετάλλαξης. Στο 3 ο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι γενετικοί αλγόριθµοι πολλαπλών στόχων, δηλαδή οι γενετικοί αλγόριθµοι που λύνουν προβλήµατα βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων. Αρχικά δίνεται ο ορισµός του προβλήµατος πολλαπλών στόχων και εξηγούνται οι διαφορές του από το απλό πρόβληµα βελτιστοποίησης ενός στόχου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισµένες δηµοφιλείς µέθοδοι για την τροποποίηση των γενετικών αλγορίθµων ώστε να λύνουν προβλήµατα πολλαπλών στόχων. Στο 4 ο κεφάλαιο αρχικά ορίζεται ο παράλληλος υπολογισµός και παρουσιάζονται είδη παράλληλων συστηµάτων υπολογιστών. Στη συνέχεια αναφέρονται οι τρόποι µε τους οποίος ένας γενετικός αλγορίθµος µπορεί να εκµεταλλευτεί τα παράλληλα συστήµατα υπολογιστών ώστε να αυξήσει τόσο την απόδοση όσο και τη σύγκλιση του. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στους παράλληλους γενετικούς αλγορίθµους πολλαπλών στόχων. Στο 5 ο κεφάλαιο περιγράφεται το MPI, το πρότυπο µέσω του οποίο επιτυγχάνουµε την παραλληλοποίηση. Εξηγείται µε παραδείγµατα χρήσης ο τρόπος λειτουργίας των πιο συνηθισµένων ρουτινών του, ενώ παρουσιάζονται συνοπτικά και οι πιο εξειδικευµένες ρουτίνες του. Στο 6 ο κεφάλαιο περιγράφεται ο γενετικός αλγόριθµος που έχει αναπτυχθεί. Παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του και εξηγούνται οι επιλογές που έγιναν για την ανάπτυξη του. Επίσης παρουσιάζεται µέσω σχηµάτων η δοµή και η λειτουργία του, καθώς και η ιεραρχία των αρχείων της C++, πηγαίου κώδικα και αρχείων κεφαλίδας από τα οποία αποτελείται. 5

6 Στο 7 ο κεφάλαιο αρχικά ορίζονται τα δοκιµαστικά προβλήµατα βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων που χρησιµοποιήθηκαν για τις µετρήσεις. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι µετρήσεις που πάρθηκαν µε χρήση διαγραµµάτων, αιτιολογούνται τα αποτελέσµατα και διατυπώνονται συµπεράσµατα για την απόδοση του παράλληλου γενετικού αλγορίθµου πολλαπλών στόχων. Στο 8 ο κεφάλαιο διατυπώνονται σκέψεις και προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του αλγορίθµου που αναπτύχθηκε. Οι σκέψεις και προτάσεις αυτές παρουσιάστηκαν εν µέρει κατά την περίοδο κατασκευής του προγράµµατος και εν µέρει µετά από ανάλυση των δοκιµαστικών µετρήσεων, αλλά δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθούν γιατί ξέφευγαν από τους στόχους της διπλωµατικής εργασίας. Στο παράρτηµα περιγράφονται βασικά στοιχεία για τη χρήση της συστοιχίας υπολογιστών του εργαστηρίου αλλά και για τις ρυθµίσεις που χρειάζεται να γίνουν προκειµένου να εκτελεστεί το πρόγραµµα πάνω στη συστοιχία και να παρθούν οι δοκιµαστικές µετρήσεις. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Λουκά Πέτρου για τη σηµαντική συµπαράσταση και καθοδήγηση του. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους µεταπτυχιακούς φοιτητές Χρήστο Παπαχρήστου και Χρήστο ίου για τη βοήθεια τους πάνω σε προγραµµατιστικά ζητήµατα και στην τεχνική υποστήριξη της συστοιχίας υπολογιστών. 6

7 Κεφάλαιο 2 Εξελικτικοί Αλγόριθµοι 2.1 Γενικά περί εξελικτικών αλγορίθµων Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι (evolutionary algorithms) αποτελούν τεχνικές αναζήτησης και βελτιστοποίησης που έχουν προέλευση και έµπνευση από τον κόσµο της βιολογίας. Ειδικότερα, χρησιµοποιούν την ιδέα της φυσικής επιλογής και της επιβίωσης του καλύτερου (survival of the fittest), όπως την είχε ορίσει ο αρβίνος. Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι µιµούνται τις φυσικές διαδικασίες της επιλογής ή αναπαραγωγής, (selection, reproduction), της µετάλλαξης (mutation) και της διασταύρωσης (crossover) και τις χρησιµοποιούν ως µηχανισµούς ή τελεστές αναζήτησης (search operators), ώστε να βρουν καλύτερες λύσεις πιο γρήγορα σε προβλήµατα βελτιστοποίησης (optimization problems). Οι υποψήφιες λύσεις του προβλήµατος βελτιστοποίησης έχουν το ρόλο των ατόµων (individuals) ενός πληθυσµού και η «συνάρτηση ικανότητας» (fitness function) καθορίζει το περιβάλλον µέσα στο οποίο «ζούνε» οι λύσεις. Η εξέλιξη του πληθυσµού λαµβάνει χώρα µετά την επαναλαµβανόµενη εφαρµογή αυτών των τελεστών. Οι εξελικτικοί αλγόριθµοι έχουν χρησιµοποιηθεί για να λύσουν µε επιτυχία πολλά προβλήµατα από διάφορα επιστηµονικά πεδία, όπως η µηχανική, η οικονοµία, η ροµποτική, η φυσική και η χηµεία. Αυτή η επιτυχία τους οφείλεται στο γεγονός πως οι γενετικοί αλγόριθµοι, σε αντίθεση µε τις κλασικές τεχνικές βελτιστοποίσης, δεν κάνουν καµιά υπόθεση σχετικά µε τη µορφή του τοπίου της fitness function (fitness landscape, [12]) Ο όρος «εξελικτικοί αλγόριθµοι» είναι πολύ γενικός και εµπεριέχει σχετιζόµενες αλλά όχι ίδιες µεταξύ τους µεθοδολογίες που όλες εκµεταλλεύονται ιδέες από τη φυσική εξέλιξη και επιλογή. Οι εν λόγω µεθολογίες είναι οι εξής: 1)Γενετικοί Αλγόριθµοι (genetic algorithms) 2)Γενετικός Προγραµµατισµός (genetic programming) 3)Εξελικτικός Προγραµµατισµός (evolutionary programming) 4)Εξελικτική Στρατηγική (evolution strategy) Μεταξύ αυτών, µακράν η πιο χρησιµοποιούµενη τεχνική είναι οι Γενετικοί Αλγόριθµοι. Στη συνέχεια θα αναφερθούµε αποκλειστικά σε αυτούς, καθώς ο αλγόριθµος που αναπτύχθηκε ως µέρος της διπλωµατικής εργασίας ανήκει στην κατηγορία των γενετικών αλγορίθµων. 2.2 Γενετικοί Αλγόριθµοι Ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα ενός γενετικού αλγορίθµου ήταν ο John Holland του πανεπιστηµίου του Michigan, Ann Arbor στα τέλη της δεκατίας του Έκτοτε, αυτός και οι φοιτητές του έχουν συνεισφέρει πολλά στην ανάπτυξη τους. 7

8 Οι γενετικοί αλγόριθµοι χωρίζονται σε 2 κατηγορίες ανάλογα µε την κωδικοποίηση τιµών των µεταβλητών του συστήµατος που συνιστούν το γονιδίωµα ενός ατόµου (genotype). Στους Γ.Α. δυαδικής κωδικοποίησης (binary-coded) και στους Γ.Α. πραγµατικών παραµέτρων (real-parameter) υαδική κωδικοποίηση Στη δυαδική κωδικοποίηση, κάθε µεταβλητή αναπαρίσταται µε µια σειρά δυαδικών αριθµών (binary string) σταθερού µήκους. Για παράδειγµα, αν οι µεταβλητές ενός ατόµου είναι οι x 1 =8 και x 2 =10 και χρησιµοποιούµε 5 bits για την αναπαράσταση της καθεµιάς, τότε ο γενότυπος του ατόµου θα είναι Σε αυτή την αναπαράσταση θεωρήσαµε πως το κατώτερο και το ανώτερο όριο των µεταβλητών είναι 0 και 31 αντίστοιχα, τότε έχουµε ακριβώς 32 διαφορετικές πιθανές λύσεις. Φυσικά, µπορούµε να αλλάξουµε τα όρια και το µήκος της σειράς ώστε να αναπαραστήσουµε διαφορετικού πλήθους ακέραιους ή δεκαδικούς αριθµούς ([1],σελ 81-82). Μπορούµε να ελέγξουµε την ακρίβεια των τιµών, αλλά πάντα αυτή θα είναι πεπερασµένη. Ο λόγος που κωδικοποιούνται οι µεταβλητές σε µια σειρά bits είναι να επιτύχουµε µια αναπαράσταση όσο πιο κοντά στη φυσική βιολογική του χρωµοσώµατος. ηλαδή θεωρούµε ότι κάθε bit της σειράς αναπαριστά ένα γονίδιο που επηρεάζει το φαινότυπο του ατόµου Πραγµατικές παράµετροι Σε αυτή την αναπαράσταση κάθε µεταβλητή του συστήµατος αντιστοιχίζεται σε ένα πραγµατικό αριθµό (πχ του τύπου double στη C/C++), δηλαδή δεν έχουµε κάποιου είδους κωδικοποίηση. Όπως φαίνεται, η αναπαράσταση σε αυτή τη µορφή είναι ευκολότερη και πιο γρήγορη από υπολογιστικής άποψης, καθώς η τιµή κάθε µεταβλητής δε χρειάζεται µετατροπή από το δυαδικό στο δεκαδικό σύστηµα για να υπολογιστεί ([8], σελ ). Οπότε οι µεταβλητές µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατευθείαν για να υπολογιστεί η τιµή της συνάρτησης fitness. Τα προβλήµατα µε αυτή την αναπαράσταση εµφανίζονται στην εφαρµογή των τελεστών αναζήτησης. Όπως θα φανεί στη συνέχεια, η αναπαράσταση σε δυαδική κωδικοποίηση βοηθά στην υλοποίηση και στην οπτικοποίηση κατά τη διάρκεια της εφαρµογής των τελεστών. 2.3 Τελεστές και λειτουργία του γενετικού αλγορίθµου Συνάρτηση fitness Η συνάρτηση fitness έχει σα σκοπό την αξιολόγηση κάθε λύσης του πληθυσµού ενός γενετικού αλγορίθµου, αντιστοιχίζοντας µια τιµή σε κάθε άτοµο (fitness value). Στις περισσότερες περιπτώσεις που δεν έχουµε περιορισµούς, η συνάρτηση fitness επιλέγεται ως ίδια µε τη συνάρτηση στόχου του προβλήµατος. Οπότε αν στόχος του προβλήµατος 8

9 είναι η ελαχιστοποίηση της, µια λύση µε µικρότερη τιµή fitness είναι καλύτερη από µια µε µεγαλύτερη τιµή. Προφανώς το αντίθετο ισχύει όταν ο στόχος είναι η µεγιστοποίηση της συνάρτησης Κύκλος ενός γενετικού αλγορίθµου Ο γενετικός αλγόριθµος ξεκινά την αναζήτηση µε ένα τυχαίο πληθυσµό ατόµων. Αρχικά αντιστοιχίζεται µια τιµή fitness σε κάθε άτοµο. Στην συνέχεια ο πληθυσµός τροποποιείται από τρεις βασικούς τελεστές και ένα νέος, πιθανώς καλύτερος, πληθυσµός δηµιουργείται. Αυτός ο κύκλος του αλγορίθµου ονοµάζεται γενιά (generation). Υπάρχουν διάφορα κριτήρια τερµατισµού του γενετικού αλγορίθµου. Μπορούµε να επιλέξουµε αρχικά τον µέγιστο αριθµό γενιών και ο αλγόριθµος να σταµατήσει µόλις ο αριθµός αυτός συµπληρωθεί. Εναλλακτικά, µπορούµε να εξετάζουµε σε κάθε γενιά το µέγιστο fitness του πληθυσµού και ο αλγόριθµος να σταµατήσει µόλις προσεγγίσει τη ζητούµενη τιµή, δηλαδή όταν συγκλίνει. Τέλος, µπορούµε να θέσουµε εξαρχής το χρονικό διάστηµα για το οποίο θα τρέξει ο αλγόριθµος. Στη συνέχεια θα δούµε αναλυτικά τους τρεις βασικούς τελεστές του γενετικού αλγορίθµου Τελεστής αναπαραγωγής ή επιλογής Ο κύριος στόχος του τελεστή αναπαραγωγής είναι να δηµιουργήσει αντίγραφα των καλών λύσεων και να εξαλείψει τις κακές λύσεις, ενώ το µέγεθος του πληθυσµού διατηρείται σταθερό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτευχθεί αυτό: tournament selection, proportionate selection και ranking selection. Στο tournament selection, παίζονται τουρνουά, δηλαδή γίνεται σύγκριση µεταξύ 2 τυχαία επιλεγµένων µελών και η καλύτερη λύση εισάγεται στον πληθυσµό. Αν επαναληφθεί µε προσοχή, κάθε λύση θα συµµετέχει σε ακριβώς δυο τουρνουά. Η καλύτερη λύση του πληθυσµού θα κερδίσει και τις δυο φορές οπότε θα έχει δυο αντίγραφα στο νέο πληθυσµό, ενώ η χειρότερη θα χάσει και τις δυο και δε θα έχει κανένα αντίγραφο. Οι υπόλοιπες λύσεις θα έχουν µεταξύ µηδέν και δυο αντιγράφων στο νέο πληθυσµό. Αυτή η µέθοδος έχει αποδειχθεί ότι έχει καλύτερη ή ίση σύγκλιση και καλύτερο ή ίσο χρόνο υπολογισµού σε σχέση µε τις άλλες ([1], σελ. 85). Το tournament selection είναι η µέθοδος επιλογής που χρησιµοποιείται και στον αλγόριθµο που αναπτύχθηκε. Στο proportionate selection κάθε λύση αντιστοιχεί σε αντίγραφα ανάλογα µε την τιµή fitness που έχει. Ο µηχανισµός που λειτουργεί η µέθοδος είναι παρόµοιος µε τη λειτουργία µιας ρουλέτας, στην οποία ο τροχός είναι χωρισµένος σε Ν κοµµάτια, όπου Ν το µέγεθος του πληθυσµού. Το κάθε κοµµάτι χωρίζεται αναλογικά µε βάση τη τιµή fitness f i κάθε λύσης. Σε κάθε άτοµο αντιστοχεί πιθανότητα p i =f i /Σf i. Στη συνέχεια, ο τροχός γυρίζει Ν φορές και κάθε φορά επιλέγει µια λύση ανάλογα µε τη θέση του δείκτη. Στατιστικά, τα αντίγραφα κάθε ατόµου θα είναι Ν*p i. Έτσι οι καλύτερες λύσεις αναµένεται να έχουν περισσότερα αντίγραφα στο νέο πληθυσµό. Όµως η µέθοδος αυτή παρουσιάζει µεγάλη διακύµανση στα αποτελέσµατα της ([1], σελ ). Το ranking selection είναι µια παραλλαγή της προηγούµενης µεθόδου, όπου τα άτοµα κάθε πληθυσµού ταξινοµούνται ανάλογα µε την τιµή fitness τους από το χειρότερο στο καλύτερο. Μετά σε κάθε λύση αντιστοιχίζεται µια τιµή fitness ίση µε τον αριθµό της 9

10 κατάταξης τους, δηλαδή 1 για το χειρότερο και Ν για το καλύτερο και τέλος εφαρµόζεται µε αυτές τις τιµές η προηγούµενη µέθοδος Τελεστής διασταύρωσης Ο τελεστής διασταύρωσης εφαρµόζεται στο νέο πληθυσµό που δηµιουργείται από την εφαρµογή του τελεστή αναπαραγωγής. Με λίγη σκέψη βλέπουµε πως ο τελεστής αναπαραγωγής δεν µπορεί να δηµιουργήσει νέες λύσεις στον πληθυσµό, µόνο να δηµιουργήσει περισσότερα αντίγραφα των καλών λύσεων. Η δηµιουργία νέων λύσεων πραγµατοποιείται από τον τελεστή διασταύρωσης και τον τελεστή µετάλλαξης. Η λειτουργία του τελεστή διασταύρωσης εξαρτάται από την αναπαράσταση που θα χρησιµοποιήσουµε για τις µεταβλητές µας. Για την περίπτωση της δυαδικής κωδικοποίησης υπάρχουν διάφορες τεχνικές, αλλά συνήθως επιλέγονται δυο σειρές από bits (που ανήκουν σε δυο λύσεις) και ένα µέρος της µιας σειράς ανταλλάσεται µε κάποιο µέρος της άλλης σειράς ώστε να δηµιουργηθούν δυο νέες σειρές από bits, δηλαδή δυο νέες λύσεις. Όπως στη βιολογία, αναµένουµε πως µια ή και οι δυο νέες λύσεις που θα δηµιουργηθούν από δυο καλές λύσεις θα είναι καλύτερες από τους γονείς τους. Στην περίπτωση του single-point crossover επιλέγεται ένα σηµείο και τα bits δεξιά του ανταλλάσονται µεταξύ των strings. Θεωρούµε το προηγούµενο παράδειγµα µε δυο λύσεις, τη µια x 1 =8 και x 2 =10 µε αναπαράσταση και τη άλλη x 1 =14 και x 2 =6 µε αναπαράσταση Αν τοποθετήσουµε το σηµείο ανταλλαγής στην τρίτη θέση από αριστερά προκύπτουν δυο νέα strings, τα µε x 1 =10 και x 2 =6 και µε x 1 =12 και x 2 = > > Στο multi-point crossover ακολουθείται η ίδια διαδικασία µόνο που το γονιδίωµα χωρίζεται σε περισσότερα του ενός σηµεία ([1], σελ 89-90) Για την περίπτωση όµως της αναπαράστασης µε πραγµατικές παραµέτρους, η παραπάνω απλή διαδικασία δε µπορεί να εφαρµοστεί. Υπάρχουν όµως διάφορες τεχνικές για να επιτευχθεί η λειτουργία του τελεστή. Η πιο απλή είναι η γραµµική όπου για δυο αρχικές λύσεις x 1 και x 2 δηµιουργούνται οι τρεις λύσεις 0.5(x 1 +x 2 ), 1.5x 1-0.5x 2 και -0.5x x 2 και επιλέγονται οι δυο καλύτερες ως απόγονοι. Αυτή η τεχνική όµως δεν µπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία της αναζήτησης επαρκώς. Μια καλύτερη τεχνική είναι αυτή του blend crossover. Σε αυτή την περίπτωση αρχικά ο συντελεστής βάρους γ, ένας τυχαίος πραγµατικός αριθµός. Στη συνέχεια δηµιουργούνται οι δυο λύσεις µε τιµές α) x 3 =x 1 +γ(x 1 -x 2 ) και x 4 =x 2 -(1-γ)(x 1 -x 2 ), αν x 1 <x 2 ή β) µε τιµές x 3 = x 1 - γ(x 1 -x 2 ) και x 4 =x 2 +(1-γ)(x 1 -x 2 ), αν x 1 >x 2. Αυτή είναι η µέθοδος διασταύρωσης που χρησιµοποιείται και στον αλγόριθµο που αναπτύχθηκε Τελεστής µετάλλαξης Ο τελεστής µετάλλαξης είναι ο δεύτερος τελεστής µέσω του οποίο επιτυγχάνεται η δηµιουργία νέων λύσεων, δηλαδή ουσιαστικά η αναζήτηση του αλγορίθµου. Όπως και µε 10

11 τον προηγούµενο τελεστή, η λειτουργία του τελεστή διασταύρωσης εξαρτάται από την αναπαράσταση που θα χρησιµοποιήσουµε για τις µεταβλητές µας. Στην περίπτωση της αναπαράστασης µε δυαδική κωδικοποίηση, ο τελεστής σαρώνει κάθε σειρά από strings και µεταβάλλει το 1 σε 0 ή το 0 σε 1 µε πιθανότητα µετάλλαξης p m. ηλαδή για κάθε στοιχείο παράγεται ένας τυχαίος αριθµός ανάµεσα στο 0 και στο 1. Αν αυτός ο αριθµός είναι µεταλύτερος από το 1-pm ή µκρότερος από το p m (ανάλογα µε την υλοποίηση) τότε η µετάλλαξη εκτελείται. Για παράδειγµα αν έχουµε τη σειρά µε x 1 =10 και x 2 =6, µια µετάλλαξη στο 4 ο bit θα δηµιουργήσει τη σειρά µε x 1 =8 και x 2 =6. Όπως έχουµε πει, κάθε bit αναπαριστά ένα γονίδιο στο γονιδίωµα ενός ατόµου, συνεπώς η µετάλλαξη εκτελείται µε παρόµοιο τρόπο µε τον οποίο συµβαίνει και η βιολογική µετάλλαξη, µε αλλαγή γονιδίων. Στην περίπτωση της αναπαράστασης µε πραγµατικές παραµέτρους υπάρχουν διάφοροι τρόποι υλοποίησης. Ένας απλός και δηµοφιλής τρόπος είναι να χρησιµοποιήσουµε µια κανονική κατανοµή πιθανότητας µε µηδενική µέση τιµή, έτσι ώστε η νέα λύση να έχει τιµή x 1 +N(0,σ i ), όπου το σ i καθορίζεται από το χρήστη ως παράµετρος της κατανοµής. Αυτή η παράµετρος έχει µεγάλη σηµασία για τη λειτουργία του τελεστή µετάλλαξης και πρέπει να επιλέγεται µε προσοχή. Επίσης µπορεί να µεταβάλλεται σε κάθε γενιά του αλγορίθµου µε βάση κάποιο προκαθορισµένο κανόνα ([1], σελ. 119), όπως στην υλοποίηση του αλγορίθµου που αναπτύχθηκε. 11

12 Κεφάλαιο 3 Γενετικοί αλγόριθµοι πολλαπλών στόχων 3.1 Προβλήµατα βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων Ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης πολλαπλών στόχων (multi-objective optimization problem) αποτελείται από περισσότερες από µία συναρτήσεις στόχου (objective functions). Αυτό συµβαίνει συχνά σε προβλήµατα που συναντούµε στην πράξη. Υπάρχουν θεµελιώδεις διαφορές µεταξύ των αρχών ενός single-objective και ενός multi-objective προβλήµατος. Σε ένα single-objective πρόβληµα, ο στόχος είναι να βρούµε µια λύση που βελτιστοποιεί τη µοναδική objective function. Όµως το multi-objective πρόβληµα δεν είναι απλά µια επέκταση του single-objective προβλήµατος ώστε να βρούµε την καταλληλότερη λύση για κάθε µια από τις objective functions. Σε µαθηµατική γλώσσα, ένα γενικό multi-objective πρόβληµα µπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Να ελαχιστοποιηθούν/µεγιστοποιηθούν οι συναρτήσεις f m (x) m=1,2,..,m δεδοµένων των περιορισµών ανισότητας g i (x) 0 και των περιορισµών ισότητας h k (x)=0 µε τις µεταβλητές x i να έχουν τιµές ( ) ( ) j=1,2,..,j k=1,2,...,k i=1,2,..,n Μια λύση x είναι ένα διάνυσµα από n µεταβλητές x=(x 1,x 2,..,x n ) T. Μια λύση που ικανοποιεί όλους τους περιορισµούς ισότητας και ανισότητας λέγεται εφικτή λύση (feasible solution), ενώ µια που δεν τους ικανοποιεί όλους λέγεται µη εφικτή λύση (infeasible solution). Σύµφωνα µε την αρχή την δυαδικότητας (duality principle, [1], σελ.14), µπορούµε να µετατρέψουµε κάθε πρόβληµα µεγιστοποίησης σε πρόβληµα ελαχιστοποίησης (και αντίστροφα) αν πολλαπλασιάσουµε κάθε objective function f m µε -1. Συνεπώς µπορούµε να αναπτύξουµε αλγορίθµους που λύνουν µόνο προβλήµατα του ενός τύπου και να χρησιµοποιήσουµε την αρχή της δυαδικότητας για να µετατρέψουµε τα προβλήµατα που επιθυµούµε. Μια σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα single-objective και στα multi-objective προβλήµατα είναι πως στα τελευταία οι objective functions συνιστούν και αυτές ένα χώρο πολλαπλών διαστάσεων όπως και ο χώρος πολλαπλών διαστάσεων των µεταβλητών. Οπότε κάθε λύση x του χώρου µεταβλητών (decision variable space) αντιστοιχίζεται σε ένα σηµείο στο χώρο των συναρτήσεων (objective function space), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα. 12

13 Εικόνα 3.3 Χώρος συναρτήσεων και μέτωπο Pareto προβλήματος Ας υποθέσουµε για παράδειγµα πως έχουµε το διάγραµµα του παραπάνω σχήµατος, που αντιστοχεί στον χώρο συναρτήσεων ενός προβλήµατος. Εδώ φαίνεται ότι η λύση Α κυριαρχεί επί της λύσης C, γιατί είναι καλύτερη και για τις δυο objective functions f1 και f2. To ίδιο ισχύει και για τη λύση Β, κυριαρχεί επί της λύσης C. Αν συγκρίνουµε όµως τη λύση Α µε τη λύση Β, βλέπουµεπως πωςη Α είναι χειρότερη από τη Β γιατη συνάρτηση f1 αλλά είναι καλύτερη από τη Β για τη συνάρτηση f2. Συνεπώς καµία από αυτές τις λύσεις δεν κυριαρχεί επί της άλλης (είναι non-dominated µεταξύ τους). Όπως φαίνεται από το σχήµα, και οι δυο αυτές λύσεις είναι pareto-optimal. Ιδανικά, ο στόχος µας είναι να βρούµε όσο το δυνατόν περισσότερες pareto-optimal λύσεις. Πρακτικά, έχουµε δύο στόχους: 1) Να βρούµε ένα σύνολο λύσεων όσο πιο κοντά γίνεται στο Pareto Front 2) Να βρούµε ένα σύνολο λύσεων που είναι όσο το δυνατόν πιο διαφορετικές µεταξύ τους Ο πρώτος στόχος είναι παρόµοιος µε αυτόν των single-objective προβληµάτων, ο δεύτερος όµως όχι. Είναι σηµαντικό να έχουµε λύσεις που είναι διαφορετικές µεταξύ τους, ώστε να είµαστε σίγουροι πως αντιστοιχούν σε ένα καλό σύνολο συµβιβασµών µεταξύ των objective functions. ηλαδή η «διακριτότητα» των λύσεων πρέπει να ισχύει και στους δύο χώρους, των µεταβλητών και των συναρτήσεων ([1], σελ.22). 3.2 Γενετικοί αλγόριθµοι πολλαπλών στόχων Οι γενετικοί αλγόριθµοι που µελετήσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο αφορούσαν επίλυση single-objective προβληµάτων. Αντίθετα, σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούµε σε multiπροηγούµενη παράγραφο, objective genetic algorithms (MOGA). Όπως αναφέραµε στην στόχος µας είναι να βρούµε όσο το δυνατόν περισσότερες pareto-optimaloptimal λύσεις. Μιας και οι γενετικοί αλγόριθµοι επεξεργάζονται ένα πληθυσµό λύσεων σε κάθε επανάληψη (γενιά), 14

14 συµπεραίνουµε πως αυτό το χαρακτηριστικό τους δίνει ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στην επίλυση multi-objective προβληµάτων. Ένα βασικό στοιχείο των MOGA είναι η ικανότητα τους να δίνουν την ίδια βαρύτητα σε κάθε non-dominated λύση και να διατηρούν ταυτόχρονα πολλές τέτοιες λύσεις. Οπότε µετά από µερικές γενιές ο πληθυσµός µπορεί να συγκλίνει κοντά στο Pareto-front. Οι multi-objective γενετικοί αλγόριθµοι βασίζονται στις αρχές του βασικού γενετικού αλγόριθµου, αλλά έχουν τις απαραίτητες επεκτάσεις ώστε να µπορούν να χειριστούν multiobjective προβλήµατα. Στη συνέχεια θα δούµε ορισµένες υλοποιήσεις τέτοιων αλγορίθµων Vector Evaluated Genetic Algorithm Ο Vector Evaluated Genetic Algorithm (VEGA) δηµιουργήθηκε από τον Schaffer το 1984 και ήταν ο πρώτος multi-objective αλγόριθµος. Αποτελεί µια απλή επέκταση ενός κοινού single-objective γενετικού αλγορίθµου. Ο Schaffer σκέφτηκε να χωρίσει τον πληθυσµό του αλγορίθµου σε κάθε γενιά σε Μ ίσους υποπληθυσµούς τυχαία, όπου Μ είναι ο αριθµός των objective functions. Κάθε υποπληθυσµός αντιστοιχίζεται µια τιµή fitness που βασίζεται σε µια διαφορετική objective function. Στη συνέχεια εφαρµόζουµε τον τελεστή επιλογής ξεχωριστά σε κάθε υποπληθυσµό και το αποτέλεσµα το τοποθετούµε σε ξεχωριστό πληθυσµό (mating pool). Μετά ενώνουµε όλες τις mating pools και εφαρµόζουµε σε όλο τον πληθυσµό τους τελεστές διασταύρωσης και µετάλλαξης. Ανακατεύουµε τυχαία τον πληθυσµό, τον χωρίζουµε πάλι σε Μ ίσους υποπληθυσµούς και επαναλαµβάνουµε για όσες γενιές του αλγορίθµου έχουν καθοριστεί([1], σελ. 170). Αυτός ο αλγόριθµος, παρά την απλότητα του και την ταχύτητα στην εκτέλεση, έχει ορισµένα µειονεκτήµατα. Κάθε λύση αξιολογείται µόνο µε βάση µια objective function και δεν ελέγχεται για τις υπόλοιπες εξίσου σηµαντικές Μ-1 objective functions. Έτσι είναι πιθανό πως θα προτιµηθούν λύσεις που είναι κοντά στο βέλτιστο κάποιας συνάρτησης. Ο Schaffer αρχικά πίστευε ότι η διασταύρωση θα ένωνε αυτές τις λύσεις σε κάποιες που είναι πιο συµβιβαστικές, αλλά κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει πάντα στα πειράµατα. Πολύ συχνά ο αλγόριθµος συγκλίνει σε λύσεις που βρίσκονται στο βέλτιστο για µια συνάρτηση ([1], σελ. 179) Weight Based Genetic Algorithm Οι Hajela και Lin πρότειναν ένα γενετικό αλγόριθµο που βασίζεται σε βάρη (WBGA). Σε αυτή την υλοποίηση κάθε objective function πολλαπλασιάζεται µε ένα βάρος w i. Κάθε µέλος αναπαριστά τις µεταβλητές του x i καθώς και τα αντίστοιχα βάρη, που είναι διαφορετικά για κάθε άτοµο. Στη συνέχεια ο αλγόριθµος συµπεριφέρεται όπως και ένας κανονικός γενετικός αλγόριθµος. Λόγω των διαφορετικών βαρών για κάθε άτοµο, ο αλγόριθµος βρίσκει διαφορετικές pareto-optimal λύσεις σε µια µόνο εκτέλεση του. Η επιλογή των κατάλληλων βαρών για κάθε άτοµο είναι πολύ σηµαντική προκειµένου να 15

15 διατηρηθεί η διαφορετικότητα των λύσεων. Ένα µειονέκτηµα του συγκεκριµένου αλγορίθµου είναι η δυσκολία που έχει στη επίλυση προβληµάτων, των οποίων το µέτωπο Pareto είναι µη κυρτό. ([1], σελ ) Multiple Objective Genetic Algorithm Αυτός ο αλγόριθµος παρουσιάστηκε το 1993 από τους Fonseca και Fleming. Χρησιµοποιεί την κατάταξη του πληθυσµού σε non-dominated sets (non-dominated sorting, [1] σελ. 40). Ο MOGA διαφέρει από έναν τυπικό γενετικό αλγόριθµο στον τρόπο µε τον οποίο αντιστοιχίζεται η τιµή fitness σε κάθε άτοµο. Σε κάθε άτοµο δίνεται µια τάξη (rank) ίση µε 1 συν τον αριθµό των ατόµων από τα οποία κυριαρχείται. Συνεπώς, σε όλες τις nondominated λύσεις δίνεται πάντα µια τιµή τάξης ίση µε 1. Στη συνέχεια µια αυθαίρετη τιµή fitness αντιστοιχίζεται σε κάθε άτοµο µέσω µια ειδικής συνάρτησης mapping. Συνήθως αυτή η συνάρτηση αντιστοιχίζει τη fitness ως 1 για τον καλύτερο άτοµο και Ν για το χειρότερο, όπου Ν ο πληθυσµός. Στη συνέχεια υπολογίζεται ο µέσος όρος κάθε rank. Με αυτό τον τρόπο δίνεται έµφαση στις non-dominated λύσεις του πληθυσµού ([1], σελ. 191) Ελιτισµός Ελιτισµός ονοµάζεται η τεχνική να ευνοούνται τα καλύτερα µέλη ενός πληθυσµού δίνοντας τους την ευκαιρία να µεταφερθούν κατευθείαν χωρίς αλλαγές στην επόµενη γενιά. Το βασικό χαρακτηριστικό του ελιτισµού είναι πως διασφαλίζει πως το µέσο fitness ενός πληθυσµού δεν χειροτερεύει, γιατί µια καλή λύση που ανακαλύπτεται νωρίς δε θα χαθεί ποτέ εκτός και αν βρεθεί κάποια καλύτερη. Επίσης η παρουσία των καλύτερων µελών αυξάνει την πιθανότητα να δηµιουργηθούν καλύτεροι απόγονοι. Ο ελιτισµός µπορεί να υλοποιηθεί µε µεταβλητή έκταση. Για παράδειγµα, σε έναν singleobjective γενετικό αλγόριθµο µπορεί απλώς η καλύτερη λύση του πληθυσµού να σηµειώνεται και να ανανεώνεται σε κάθε γενιά αν έχει βρεθεί καλύτερη λύση. Στο άλλο άκρο, όλες οι κορυφαίες λύσεις (elites) ενός πληθυσµού µεταφέρονται κατευθείαν στο νέο πληθυσµό. Με αυτό τον τρόπο όµως λίγες νέες λύσεις έχουν την ευκαιρία να εισέλθουν και αυτές στον πληθυσµό και έτσι η αναζήτηση δεν προοδεύει αρκετά. Η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι όταν ο ελιτισµός υλοποιείται σε ένα µέτριο βαθµό. Συνήθως µεταφέρονται τα a καλύτερα µέλη, µε a να παίρνει τιµές από 10% και άνω. Σε multi-objective υλοποιήσεις, ως καλύτερα µέλη θεωρούνται αυτά που αντιστοιχούν σε τάξεις (ranks) που κατατάσσονται ψηλότερα. Εδώ µπορούµε να υλοποιήσουµε ελιτισµό µε a=1, όπου µόνο τα άτοµα του non-dominated set θεωρούνται κορυφαία, ή µε a=2, όπου τα άτοµα των δυο κορυφαίων τάξεων θεωρούνται κορυφαία. 16

16 Κεφάλαιο 4 Παραλληλοποίηση γενετικών αλγορίθµων 4.1 Παράλληλος υπολογισµός Ο παράλληλος υπολογισµός (parallel computing) είναι ένα είδος υπολογισµού στο οποίο πολλές εντολές εκτελούνται ταυτόχρονα. Βασίζεται στην αρχή ότι τα µεγάλα προβλήµατα µπορούν σχεδόν πάντα να χωριστούν σε µικρότερα, που µπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα (παράλληλα). Ο παράλληλος υπολογισµός χρησιµοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, κυρίως στον υπολογισµό υψηλής απόδοσης (high performance computing), αλλά το ενδιαφέρον για αυτόν έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των φυσικών περιορισµών που εµποδίζουν την αύξηση της συχνότητας λειτουργίας των επεξεργαστών (frequency scaling, [26]). Τα τελευταία χρόνια η κυρίαρχη αρχιτεκτονική στους επεξεργαστές είναι αυτή των πολυπύρηνων επεξεργαστών (multicore processors). Παραδοσιακά, το λογισµικό των υπολογιστών έχει γραφεί για σειριακό υπολογισµό. Για να επιλυθεί ένα πρόβληµα, κατασκευάζεται ένας αλγόριθµος που παράγει µια σειρά εντολών. Αυτές οι εντολές εκτελούνται σε µια κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) σε ένα υπολογιστή. Μόνο µια εντολή µπορεί να εκτελεστεί κάθε φορά, και µόλις τελειώσει η εκτέλεση της εκτελείται η επόµενη. Αντίθετα, ο παράλληλος υπολογισµός χρησιµοποιεί πολλαπλά υπολογιστικά στοιχεία ταυτόχρονα για να λύσει ένα πρόβληµα. Το πρόβληµα διαχωρίζεται σε ανεξάρτητα κοµµάτια έτσι ώστε κάθε υπολογιστικό στοιχείο να µπορεί να εκτελέσει το µέρος που του αντιστοιχεί στον υπολογισµό του αλγορίθµου ταυτόχρονα µε τα υπόλοιπα. Τα υπολογιστικά στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω µπορεί να είναι ένας υπολογιστής µε πολλαπλούς επεξεργαστές, µια οµάδα υπολογιστών που βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο, εξειδικευµένο υλικό, ή ένας συνδυασµός όλων των προηγούµενων Αξιολόγηση απόδοσης Η απόδοση ενός αλγορίθµου σε ένα σύστηµα παράλληλου υπολογισµού εξαρτάται από την παραλληλοποίηση του αλγορίθµου. Ένα τρόπο για να αξιολογήσουµε αυτή την απόδοση µας δίνει ο νόµος του Amdahl. Σύµφωνα µε αυτό το νόµο, το κοµµάτι του προγράµµατος που δε µπορεί να παραλληλιστεί θα περιορίσει τη συνολική επιτάχυνση που επιτυγχάνεται από την παραλληλοποίηση. Σε µαθηµατική µορφή διατυπώνεται από τη σχέση: =, όπου S είναι η επιτάχυνση του του προγράµµατος, Τ s ο χρόνος που απαιτείται για να τρέξει ακολουθιακά το πρόγραµµα, Τ p ο χρόνος που απαιτείται για να τρέξει παράλληλα και P είναι το κλάσµα του αλγορίθµου που είναι παραλληλοποιήσιµο. Για παράδειγµα, αν το ακολουθιακό κοµµάτι του αλγορίθµου αποτελεί το 10% του συνολικού χρόνου εκτέλεσης, δε µπορούµε να έχουµε επιτάχυνση πάνω από 10x, όσους επεξεργαστές και 17

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων

ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων ιεργασίες και Επεξεργαστές στα Κατανεµηµένων Συστηµάτων Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2006-2007 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

13.2 Παράλληλος Προγραµµατισµός Γλωσσάρι, Σελ. 1

13.2 Παράλληλος Προγραµµατισµός Γλωσσάρι, Σελ. 1 13.2 Παράλληλος Προγραµµατισµός Γλωσσάρι, Σελ. 1 ΓΛΩΣΣΑΡΙ Αµοιβαίος αποκλεισµός (mutual exclusion) Στο µοντέλο κοινού χώρου διευθύνσεων, ο αµοιβαίος αποκλεισµός είναι ο περιορισµός του αριθµού των διεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Ηεπιχείρηση ζωοτροφών ΒΙΟΤΡΟΦΕΣ εξασφάλισε µια ειδική παραγγελίααπό έναν πελάτη της για την παρασκευή 1.000 κιλών ζωοτροφής, η οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΘΕΜΑ 1 ο (2.5 µονάδες) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Τελικές εξετάσεις 21 Σεπτεµβρίου 2004 ιάρκεια: 3 ώρες Το παρακάτω σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ανάληψη. Α ληροφόρητη αναζήτηση

Ε ανάληψη. Α ληροφόρητη αναζήτηση ΠΛΗ 405 Τεχνητή Νοηµοσύνη Το ική Αναζήτηση Local Search Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών Πολυτεχνείο Κρήτης Ε ανάληψη Α ληροφόρητη αναζήτηση σε πλάτος, οµοιόµορφου κόστους, σε βάθος,

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex

Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Γραµµικός Προγραµµατισµός - Μέθοδος Simplex Η πλέον γνωστή και περισσότερο χρησιµοποιηµένη µέθοδος για την επίλυση ενός γενικού προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, είναι η µέθοδος Simplex η οποία αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή

Γενετικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή Τεχνητή Νοημοσύνη 08 Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) Εισαγωγή Σε αρκετές περιπτώσεις το μέγεθος ενός προβλήματος καθιστά απαγορευτική τη χρήση κλασικών μεθόδων αναζήτησης για την επίλυσή του.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού

ιατύπωση τυπικής µορφής προβληµάτων Γραµµικού Ο αλγόριθµος είναι αλγεβρική διαδικασία η οποία χρησιµοποιείται για την επίλυση προβληµάτων (προτύπων) Γραµµικού Προγραµµατισµού (ΠΓΠ). Ο αλγόριθµος έχει διάφορες παραλλαγές όπως η πινακοποιηµένη µορφή.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές

Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Κατασκευές Γενικά Για Τη Βελτιστοποίηση Η βελτιστοποίηση µπορεί να χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) την Βελτιστοποίηση Τοπολογίας (Topological Optimization) και β) την Βελτιστοποίηση Σχεδίασης (Design Optimization).

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών

Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις προβλήματα οριακών τιμών Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν βοήθημα στο μάθημα Αριθμητικές Μέθοδοι του 5 ου εξαμήνου του ΤΜΜ ημήτρης Βαλουγεώργης Καθηγητής Εργαστήριο Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός

Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός Κεφάλαιο 5ο: Ακέραιος προγραμματισμός 5.1 Εισαγωγή Ο ακέραιος προγραμματισμός ασχολείται με προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού στα οποία μερικές ή όλες οι μεταβλητές είναι ακέραιες. Ένα γενικό πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 12 η Αναζήτηση/Ταξινόμηση Πίνακα Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπύρηνοι επεξεργαστές Multicore processors

Πολυπύρηνοι επεξεργαστές Multicore processors Πολυπύρηνοι επεξεργαστές Multicore processors 1 Μετάβαση στους πολυπύρηνους(1) Απόδοση των µονοεπεξεργαστών 25% ετήσια βελτίωση της απόδοσης από το 1978 έως το 1986 Κυρίως από την εξέλιξη της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στο OpenMP Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed Systems Group Τι είναι το OpenMP Πρότυπο Επέκταση στη C/C++ και τη Fortran

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1)

Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Case 06: Το πρόβληµα τωνlorie και Savage Εισαγωγή (1) Το εσωτερικό ποσοστό απόδοσης (internal rate of return) ως κριτήριο αξιολόγησης επενδύσεων Προβλήµατα προκύπτουν όταν υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο

C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή 2 ο Κεφάλαιο C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 2 ο Τύποι Δεδοµένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδοµένων Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Μνήµη και Μεταβλητές Σχέση Μνήµης Υπολογιστή και Μεταβλητών Η µνήµη (RAM) ενός

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί Αλγόριθμοι

Γενετικοί Αλγόριθμοι Βελτιστοποίηση Συστημάτων & Υδροπληροφορική Γενετικοί Αλγόριθμοι Χρήστος Μακρόπουλος & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μάρτιος 2011 1 The Gene

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Πρόλογος του καθηγητή Τιμολέοντα Σελλή... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εργαλεία γλωσσών προγραμματισμού...17 1.1 Γλώσσες προγραμματισμού τρίτης γεννεάς... 18 τι είναι η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων. Βιβλιογραφία Ενότητας

ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων. Βιβλιογραφία Ενότητας ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Βελτιστοποίηση κώδικα σε επεξεργαστές ΨΕΣ Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kehtarnavaz [2005]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. Ιδιότητες & Εφαρµογές

Κ. Ι. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ. Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ. Ιδιότητες & Εφαρµογές Κ Ι ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Τοµέας Φυσικών Επιστηµών Σχολή Ναυτικών οκίµων ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ Ιδιότητες & Εφαρµογές ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ Έστω 2 2 πίνακας: a b A= c d Όπως γνωρίζουµε, η ορίζουσα του Α είναι ο αριθµός a

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Θεµελίωση Γενετικών Αλγορίθµων

Θεµελίωση Γενετικών Αλγορίθµων Θεµελίωση Γενετικών Αλγορίθµων Σηµερινό Μάθηµα Προβληµατισµοί Σχήµατα Τάξη Οριστικό Μήκος ΘεώρηµατωνΣχηµάτων Υπόθεση δοµικών Στοιχείων Πλάνη 1 Προβληµατισµοί Τι προβλέψεις µπορούν να γίνουν για τη χρονική

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets

Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets Ανάπτυξη Plugins για το AgentSheets Thought Amplifier AgentSheets Ανάπτυξη Plugins AgentSheets 2.5 Συγγραφείς Τεκµηρίωσης: Alexander Repenning και Ronald Sudomo Εξελληνισµός Τεκµηρίωσης: Λίνος Βίγκλας,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΜΥΡΜΗΓΚΙΩΝ ANT COLONY OPTIMIZATION METHODS Χρήστος Δ. Ταραντίλης Αν. Καθηγητής ΟΠΑ ACO ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Η ΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΑΤΑΞΗΣ (1/3) Ε..Ε. ΙΙ Oι ACO

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone

ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone ΠροσδιορισµόςΒέλτιστης Λύσης στα Προβλήµατα Μεταφοράς Η µέθοδος Stepping Stone Hµέθοδος Stepping Stoneείναι µία επαναληπτική διαδικασία για τον προσδιορισµό της βέλτιστης λύσης σε ένα πρόβληµα µεταφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή

Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ Ξεκινάµε την εργαστηριακή µελέτη της Ψηφιακής Λογικής των Η/Υ εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των δεδοµένων που αποθηκεύουν και επεξεργάζονται οι υπολογιστές και προχωρώντας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ÁÈÇÍÁ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ηµεροµηνία: Κυριακή 19 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1.

Διαβάστε περισσότερα

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Τεχνολογίες Κύριας (και η ανάγκη για χρήση ιεραρχιών μνήμης) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης i Στα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ ΕΦΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙ ΠΙΓΝΙΩΝ Εξετάσεις 13 Φεβρουαρίου 2004 ιάρκεια εξέτασης: 2 ώρες (13:00-15:00) ΘΕΜ 1 ο (2.5) α) Για δύο στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης

Περιεχόμενα. Δομές δεδομένων. Τεχνικές σχεδίασης αλγορίθμων. Εισαγωγή στον προγραμματισμό. Υποπρογράμματα. Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης Περιεχόμενα Δομές δεδομένων 37. Δομές δεδομένων (θεωρητικά στοιχεία)...11 38. Εισαγωγή στους μονοδιάστατους πίνακες...16 39. Βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες...25 40. Ασκήσεις στους μονοδιάστατους

Διαβάστε περισσότερα

2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ. πληθυσµού µε πιθανότητα τουλάχιστον ίση µε 100(1 α)%. Το. X ονοµάζεται κάτω όριο ανοχής ενώ το πάνω όριο ανοχής.

2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ. πληθυσµού µε πιθανότητα τουλάχιστον ίση µε 100(1 α)%. Το. X ονοµάζεται κάτω όριο ανοχής ενώ το πάνω όριο ανοχής. 2.6 ΟΡΙΑ ΑΝΟΧΗΣ Το διάστηµα εµπιστοσύνης παρέχει µία εκτίµηση µιας άγνωστης παραµέτρου µε την µορφή διαστήµατος και ένα συγκεκριµένο βαθµό εµπιστοσύνης ότι το διάστηµα αυτό, µε τον τρόπο που κατασκευάσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υπολογιστές και Δεδομένα Κεφάλαιο 3ο Αναπαράσταση Αριθμών www.di.uoa.gr/~organosi 1 Δεκαδικό και Δυαδικό Δεκαδικό σύστημα 2 3 Δεκαδικό και Δυαδικό Δυαδικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών.

5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών. 5. Γεννήτριες Τυχαίων Αριθµών. 5.1. Εισαγωγή. Στο Κεφάλαιο αυτό θα δούµε πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε τυχαίους αριθµούς από την οµοιόµορφη κατανοµή στο διάστηµα [0,1]. Την κατανοµή αυτή, συµβολίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή.

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή. Η Αριθµητική Ανάλυση χρησιµοποιεί απλές αριθµητικές πράξεις για την επίλυση σύνθετων µαθηµατικών προβληµάτων. Τις περισσότερες φορές τα προβλήµατα αυτά είναι ή πολύ περίπλοκα ή δεν έχουν ακριβή αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1

Κατακερματισμός. 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 Κατακερματισμός 4/3/2009 Μ.Χατζόπουλος 1 H ιδέα που βρίσκεται πίσω από την τεχνική του κατακερματισμού είναι να δίνεται μια συνάρτησης h, που λέγεται συνάρτηση κατακερματισμού ή παραγωγής τυχαίων τιμών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 08: Επιλογή Διαφημιστικών Μέσων Ι ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Το πρόβλημα της επιλογής των μέσων διαφήμισης (??) το αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι διαφημιστικές εταιρείες στην προσπάθειά τους ν' αναπτύξουν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος

Εισαγωγή στους Αλγόριθµους. Αλγόριθµοι. Ιστορικά Στοιχεία. Ο πρώτος Αλγόριθµος. Παραδείγµατα Αλγορίθµων. Τι είναι Αλγόριθµος Εισαγωγή στους Αλγόριθµους Αλγόριθµοι Τι είναι αλγόριθµος; Τι µπορεί να υπολογίσει ένας αλγόριθµος; Πως αξιολογείται ένας αλγόριθµος; Παύλος Εφραιµίδης pefraimi@ee.duth.gr Αλγόριθµοι Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης

Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Παράλληλη Επεξεργασία Κεφάλαιο 7 ο Αρχιτεκτονική Συστημάτων Κατανεμημένης Μνήμης Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Καθηγητής Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας kmarg@uom.gr http://eos.uom.gr/~kmarg

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Λουκάς Γεωργιάδης. http://www.cs.uoi.gr/~loukas/courses/data_structures/ email: loukas@cs.uoi.gr

Δομές Δεδομένων. Λουκάς Γεωργιάδης. http://www.cs.uoi.gr/~loukas/courses/data_structures/ email: loukas@cs.uoi.gr Δομές Δεδομένων http://www.cs.uoi.gr/~loukas/courses/data_structures/ Λουκάς Γεωργιάδης email: loukas@cs.uoi.gr Αλγόριθμος: Μέθοδος για την επίλυση ενός προβλήματος Δεδομένα: Σύνολο από πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι Χρήστος Γκόγκος ΤΕΙ Ηπείρου Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Παρουσίαση 19 Hashing - Κατακερματισμός 1 / 23 Πίνακες απευθείας πρόσβασης (Direct Access Tables) Οι πίνακες απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί των δομών δεδομένων. Μονάδες 8 Β. Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation)

Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Προβλήµατα Μεταφορών (Transportation) Μέθοδος Simplex για Προβλήµατα Μεταφοράς Προβλήµατα Εκχώρησης (assignment) Παράδειγµα: Κατανοµή Νερού Η υδατοπροµήθεια µιας περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cslab.ece.ntua.gr/diplom/

http://www.cslab.ece.ntua.gr/diplom/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http://www.cslab.ece.ntua.gr/ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί

Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί Επιστημονικοί Υπολογισμοί - Μέρος ΙΙΙ: Παράλληλοι Υπολογισμοί Χαρμανδάρης Βαγγέλης, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εαρινό Εξάμηνο 2013/14 Κεφάλαιο 4: Παράλληλοι Αλγόριθμοι Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τοµέας Μαθηµατικών, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόµενα Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 36 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Πολλές από τις αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΙΑΒΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΥΜΑΣ ΕΣΠΟΤΑΤΟΥ 3 ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έννοια της συνάρτησης είναι στενά συνυφασµένη µε τον πίνακα τιµών και τη γραφική παράσταση.

Διαβάστε περισσότερα

Αδιέξοδα (Deadlocks)

Αδιέξοδα (Deadlocks) Αδιέξοδα (Deadlocks) Περίληψη Αδιέξοδα (deadlocks) Τύποι πόρων (preemptable non preemptable) Μοντελοποίηση αδιεξόδων Στρατηγικές Στρουθοκαµηλισµός (ostrich algorithm) Ανίχνευση και αποκατάσταση (detection

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων

HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων HMY 795: Αναγνώριση Προτύπων Διάλεξη 5 Κατανομές πιθανότητας και εκτίμηση παραμέτρων δυαδικές τυχαίες μεταβλητές Bayesian decision Minimum misclassificaxon rate decision: διαλέγουμε την κατηγορία Ck για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές

4.3. Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικοί ταξινοµητές Γραµµικός ταξινοµητής είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιεί γραµµικές διακριτικές συναρτήσεις Οι ταξινοµητές αυτοί αναπαρίστανται συχνά µε οµάδες κόµβων εντός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί δυαδικοί αριθμοί 4. Αριθμητικές πράξεις δυαδικών αριθμών

1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί δυαδικοί αριθμοί 4. Αριθμητικές πράξεις δυαδικών αριθμών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΑ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ (ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Γ. Τσιατούχας Παράρτηµα A ιάρθρωση 1. Βάσεις αριθμητικών συστημάτων 2. Μετατροπές μεταξύ ξύβάσεων 3. Αρνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17)

Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17) Άπληστοι Αλγόριθµοι (CLR, κεφάλαιο 17) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Σχεδιασµός αλγορίθµων µε Άπληστους Αλγόριθµους Στοιχεία άπληστων αλγορίθµων Το πρόβληµα επιλογής εργασιών ΕΠΛ 232

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα:

3. Τα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα βιβλία, τα ψυγεία και οι τηλεοράσεις ανήκουν στα: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η χρησιµότητα της Πολιτικής Οικονοµίας είναι κυρίως: α) Η δυνατότητα που µας παρέχει να επεµβαίνουµε στο οικονοµικό σύστηµα για να βελτιώνουµε τους όρους ζωής του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Λύσεις µε κατάλληλο σχολιασµό και παρατηρήσεις σε θέµατα από παλαιότερες πανελλαδικές εξετάσεις. Γενικές οδηγίες και παρατηρήσεις κατά την αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου...

Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7. 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9. 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31. 94 Συσκευές εισόδου... Περιεχόµενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 9 92 Μονάδες µέτρησης χωρητικότητας... 31 93 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή... 37 94 Συσκευές εισόδου...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα