ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΣΡΩΑ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΔΚΠΑ (Καθηγητές και Αναπληρωτές)"

Transcript

1 ΠΝΔΠΙΣΗΜΙ ΘΗΝΩΝ ΥΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΥΗΜΔΙ ΜΗΣΡΩ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΚΙ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΜΔΛΩΝ (ύμφωνα με το ΦΔΚ 2619/ ) ΓΝΧΣΗΚ ΝΣΗΚΔΗΜΔΝ : ΦΤΙΚΥΗΜΔΙ ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΣΤ ΣΜΗΜΣ ΚΙ ΣΤ ΔΚΠ (Καθηγητές και ναπληρωτές) ΔΠΩΝΤΜ ΝΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΥΛΗ /ΣΜΗΜ ΜΗ ΗΝ 9819 ΘΔ/ ΥΜΔΗ ΚΤΣΔΛ ΝΓΡΔ 1029 ΘΔ/ ΥΜΔΗ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝ /ΦΔΚ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ - ΤΓΡ ΚΣΣ/ 248/ , Σ. ΝΠΓΓ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ- ΣΣΗΣΗΚ ΜΥΝΗΚ/245/ , Σ. ΝΠΓΓ ΙΣΔΛΙΓ uoa./personel/l aboratories/physic alchem/pdf/sami os.pdf uoa./personel/l aboratories/physic alchem/pdf/kouts elos.pdf ΔΙΓΙΚΣΗ Σ Υεκεία-Μορηαθές Προζοκοηώζεης ηαηηζηηθής Μεταληθής (Θεωρ/θή Καηεύζ/ζε) Κηλεηηθή Θεωρία Μορηαθές προζοκοηώζεης (Θεωρ/θή Καηεύζ/ζε) ~akoutsel/

2 ΜΔΛΗ ΓΔΠ ΗΜΔΓΠΗ ΔΠΩΝΤΜ ΝΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΙΓΡΤΜ/ ΥΛΗ/ΣΜ ΗΜ ΘΔΓΧΡΤ ΘΔΓΧΡ 5174 ΔΜΠ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΚΡΓΗΝΝ ΥΨΓΧ- ΣΔΦΝΗ ΔΜΠ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΒΘΜΙΓ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣΡΗ ΒΡΝ ΝΣ 2585 ΠΘ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΓΗΝΝΚΤΓ Κ ΓΗΝΝΚΤΓ Κ ΠΠΓΠΤΛ ΝΓΡΔ 1596 ΠΘ/ΥΜΔΗ ΠΝΓΗΧ- Σ ΚΘΓΣ ΠΘ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΓΝΩΣΙΚ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝ/ ΦΔΚ ΔΠΗΣΜ ΚΗ ΣΔΥΝΗΚ Σ ΤΛΗΚ/17/ η.ν.π.γ.γ. ΛΔΚΣΡΥΜΔΗ - ΛΔΚΣΡΜΓΝΣΗ Κ ΤΛΗΚ/75/ η.γ ΦΤΗΚ ΥΜΔΗ/ 683/ ΣΓ ΛΔΚΣΡΥΜΔΗ/8 83/ ηγ ΛΔΚΣΡΥΜΔΗ/6 46/ ΣΓ ΝΗΚΛ ΠΘ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚ ΥΜΔΗ ΚΗ ΛΔΚΣΡΥΜΔΗ/ 184/ Σγ ΠΤΛΗ ΗΝ ΠΘ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΕΤ ΓΜΣΡ ΠΘ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ λαζηόποσιος - Σδακαιής λάζηος 1556 ΠΘ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ Παποσηζής τηιιέας 408 ΠΘ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ Εηώγας Ηωάλλες ΠΘ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚ ΥΜΔΗ/ 532/ ηγ ΦΤΗΚ ΥΜΔΗ/ 52/ ΣΝΠΓΓ ΦΤΗΚ ΥΜΔΗ/ 84/ ηνπγγ ΦΤΗΚ ΥΜΔΗ/ 64/ ηνπγγ ΦΤΗΚ ΥΜΔΗ/ 197/ ΣΓ a. tua. t ut ΙΣΔΛΙΓ ng.ntua./the_peo ple/th.theodorou ng.ntua./the_peo ple/ch.karayanni aut/index.php? st=138 aut/index.php? st=114 aut/index.php? st=112 aut/index.php? st=123 aut/index.php? st=84 aut/index.php? st=87 aut/index.php? st=57 aut/index.php? st=122 aut/index.php? st=125 ΔΙΓΙΚΣΗΣ ηαηηζηηθή Μεταληθή-Μορηαθές προζοκοηώζεης (Θεωρ/θή Τποιογ. Καηεύζ/ζε)

3 ΗΓΛ ΜΗΥΛ ΠΘ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΔΦΡΜΜΔΝ ΚΒΝΣΗΚ ΥΜΔΗ/469/ ηγ ΚΡΦΗΛ- ΓΛΤ ΠΝΣΔΛΔ Μ ΠΘ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ωηερόποσιος ωηήρες 5732 ΠΘ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΚΡΣ ΚΤΡΤΚΛ ΠΝΓΗΧΣΤ ΚΣ- ΝΣΗΝ ΓΔΡΗ- Μ ΚΣ- ΝΣΗΝ ΠΘ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ 7223 ΠΘ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ 3935 ΠΘ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΚΤ ΜΡΗ ΔΜΠ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΔΛ ΜΡΚ 2266 ΠΘ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΕΠΛ ΒΗΛΔΗ ΠΘ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣΡΗ ΚΘΓΣ ΚΘΓΣ ΚΒΝΣΗΚ ΥΜΔΗ/52/ ηνπγγ ΛΔΚΣΡΥΜΔΗ/ 740/ ηγ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΠΛΤΜΔΡ, ΚΛΛΔΗΓ ΚΗ ΓΗΛΤΜΣ/ 839/ ΣΓ ΦΜΣΚΠΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΔΝ ΤΛ, ΠΣΗΚΔ ΗΓΗΣΣΔ ΤΛΗΚ, ΦΤΗΚ ΤΦΛ ΠΗΔΔ/ 89/ ηνπγγ ΔΝΣΞ ΠΌ Σ ΚΣΡΓΘΔΝ ΓΔΝΗΚ ΣΜΜ (ΦΔΚ 2243/ ) ΦΤΗΚΥΜΔΗ- ΥΜΗΚ ΘΔΡΜΓΤΝΜΗΚ/ 159/ ηνπγγ ΦΜΣΚΠΗΚΔ ΚΗ Μ ΚΣΣΡΔΠΣΗΚΔ ΜΔΘΓΗ ΚΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΥΡΚΣΡΗΜΤ Σ ΤΛΗΚ/307/ η.γ ΘΔΡΜΦΤΗΚΔ ΗΓΗΣΣΔ/ 92/ ηνπγγ ΔΠΗΣΜ ΚΗ ΣΔΥΝΛΓΗ ΤΛΗΚ/ 1246/ ηγ t g.ntua. aut/index.php? st=52 aut/index.php? st=69 aut/index.php? st=83 aut/el/personn el/dep/93?dep=kar at aut/el/personn el/dep/93?dep=ko uro aut/el/personn el/dep/93?dep=pan ay ng.ntua./the_peo ple/m.koui aut/el/personn el/dep/93?dep=ass ae aut/el/personn el/dep/93?dep=zas pa ΘΔΧΡΣΗΚ. ΤΠΛΓΗΣΗΚ ΥΜΔΗ ΘΔΧΡΣΗΚ. ΤΠΛΓΗΣΗΚ ΥΜΔΗ Ποισκερώλ θαη Μορηαθές Προζοκοηώζεης θαη ζεωρεηηθή ΚΡΗΚΚ ΓΔΧΡΓΗ 7185 ΠΠ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ/

4 164/ η.ν.π.γ.γ. ΜΡΤΛ ΓΔΧΡΓΗ ΠΠ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ (ΘΔΧΡΣΗΚ ΥΜΔΗ ΚΗ ΔΦΡΜΓΔ Σ ΤΠΛΓΗΣ Σ ΥΜΔΗ)/ 112/ η.ν.π.γ.γ. ΒΛΥ ΚΣ ΠΗ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΝΣΗΝ ΚΘΓΣ ΜΔΛΗ ΒΗΛΔΗ ΠΗ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΓΓΛ ΝΣΗΓ ΚΗΣΠΤΛ ΠΠΓΗΝΝ ΚΠΤΛ ΡΗΕ ΓΜ- ΣΡΗ 1666 ΠΚ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΠΤΡ ΠΚ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΘΔΦ- Ν ΠΚ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΠΝ ΠΚ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΠΣ- Λ ΦΤΗΚΥΜΔΗ/ 789/ η. Γ ΦΤΗΚΥΜΔΗ/ 659/ η. Γ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΚΣΛΤΣΗΚ ΓΗΔΡΓΗ/ 748/ η. Γ ΔΠΗΣΜ ΚΗ ΣΔΥΝΛΓΗ ΠΛΤΜΔΡ/ 635/ η. Γ ΥΜΗΚ ΓΤΝΜΗΚ/ 445/ , η. Γ LASER ΦΧΣΥΜΔΗ- ΥΜΗΚ ΚΗΝΣΗΚ/ 4/ η. ΝΠΓΓ ΠΚ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΜΡΗΚ ΤΣΜΣ ΜΔ ΦΜΣΚΠΗΚΔ ΜΔΘΓΤ/ 1068/ η. Γ ΦΡΝΣ ΣΤΡ 6812 ΠΚ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΘΔΧΡΣΗΚ ΥΜΔΗ/ 30/ η. ΝΠΓΓ emistry.upatras. ut uoc. oc. y.uoc. oc. upatras./faculty/ karaiskakis/ m.chem.upatras. /index.php/en/mar oulis-george uoi./?q=el/node/ 93 uoi./?q=el/node/ 94 istry.uoc./uocch istry.uoc./uocch istry.uoc./uocch istry.uoc./uocch istry.uoc./uocch istry.uoc./uocch θαη σποιογηζηηθή τεκεηα ηαηηζηηθή Μεταληθή Ποισκερώλ Θεωρ/θή -Κβαληηθή Υεκεία Φζηθοτεκεία (Φαζκαηοζθοπηθές Σετληθές) Υεκεία

5 ΦΡΤΓΚ ΓΗΧΡΓ 7089 ΠΚ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΦΤΣ ΓΔΧΡΓΗ 7159 ΠΚ/ΔΠΗΣΜ ΤΛΗΚ ΡΚΗΣΕ ΘΔΓΧΡ -ΠΔΣΡ ΚΘΓΣ ΠΚ/ΦΤΗΚ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΚΤΡΗΚΤ ΓΔΧΡΓΗ ΠΘ/ΥΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΤΠΛΓΗΣΗΚ ΥΜΔΗ/ 655/ , η. Γ ΦΤΗΚΥΜΔΗ/ 280/ η. ΝΠΓΓ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΣΜΗΚ, ΜΡΗΚ ΦΤΗΚ/ 469/ , η. Γ ΛΔΚΣΡΥΜΔΗ/ 385/ ΣΓ ΣΤΚΗΓ ΜΗΥΛ ΠΘ/ΥΜΗΚ ΚΘΓΣ ΔΦΡΜΜΔΝ ΘΔΡΜΓΤΝΜΗΚ ΜΥΝΗΚ ΓΗ ΥΜΗΚΤ ΜΥΝΗΚΤ/ 140/ ηνπγγ ΚΜ ΜΡΗ ΠΗ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΜΚΡΜΡΗΚ ΤΣΜΣ/ 53/ η.νπγγ ΜΤΛ- ΚΜ ΓΝ 1487 ΠΗ/ΥΜΔΗ ΚΘΓΣΡΗ ΜΗΥΛΗΓ Γ 1426 ΠΗ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΚΘΓΣ ΚΤΛΗΚ ΣΤΡΤ- Λ ΠΗ/ΥΜΔΗ ΝΠΛΡΧΣ ΡΗ ΚΘΓΣΡΗ ΘΔΧΡΣΗΚ ΥΜΔΗ/ 116/ η.νπγγ ΦΤΗΚΥΜΔΗ- ΚΡΤΣΛΛΥΜΔΗ / 670/ η.γ ΚΡΤΣΛΛΥΜΔΗ / 258/ η.νπγγ y.uoc. oc. r istry.uoc./uocch als.uoc./el/gener al/personnel/fytas. html s.uoc./el/faculty/ p.rakitzis aut/el/personn el/dep/93?dep=kyr ia aut/el/personn el/dep/93?dep=sto uk uoi./node/52 uoi./?q=el/node/ 59 uoi./?q=el/node/ 66 uoi./?q=el/node/ 71 Υεκεία (Φαζκαηοζθοπηθές Σετληθές) Φσζηθή Δθαρκοζκέλε Θερκοδσλακηθή - ηαηηζηηθή Μεταληθή - Κβαληηθοί Τποιογηζκοί ΔΡΔΤΝΗΣΔ ΗΜΔΓΠΗ

6 ΔΠΩΝΤΜ ΝΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΙΓΡΤΜ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝ ΙΣΔΛΙΓ ΚΜΗΣ ΔΤΣΡ ΔΗΔ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΣΗ l-.html ΜΔΡΚΤΡ ΘΔΓΧΡ ΔΗΔ ΦΤΗΚΥΜΔΗ l-.html ΠΔΣΛΚ ΗΝ ΔΗΔ ΦΤΗΚΥΜΔΗ l-.html ΠΗΠ ΣΔΡΗ ΔΗΔ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΣΓΜΣP- Υ l-.html ΝΗΚΛ ΔΗΔ ΦΤΗΚΥΜΔΗ l-.html ΥΡΤΗΚ ΓΔΧΡΓΗ ΔΗΔ ΦΤΗΚΥΜΔΗ l-.html ΠΠΓΠΤ- Λ ΜΣΘΗ ΔΗΔ ΤΠΛΓΗΣΗΚ ΥΜΔΗ ΠΡΒΣ ΣΔΡΧ ΓΜΚΡΗΣ nhrf/institutes/ibm cb/index_ibmcb_researc h_personnel.html ΠΠΓΚΧ- ΣΚ ΚΤΡΗΚ ΓΜΚΡΗΣ ΝΠΤΛΤ ΜΔΡΠ ΓΜΚΡΗΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ emokritos. ΦΤΗΚΥΜΔΗ demokritos. ΦΤΗΚΥΜΔΗ emokritos. mokritos./index. mokritos./index. mokritos./index. ΔΙΓΙΚΣΗΣ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΤΛΗΚ ΣΜΗΚ ΚΗ ΜΡΗΚ ΦΤΗΚ/ ΘΔΧΡ/Κ- ΤΠΛΓΗΣΗΚ ΥΜΔΗ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΤΛΗΚ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΤΛΗΚ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΤΛΗΚ Υεκεία ΘΔΧΡ/Κ ΣΣΗΣΗΚ ΜΥΝΗΚ ΚΗ Μ ΓΡΜΜΗΚ ΓΤΝΜΗΚ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΤΛΗΚ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ

7 ΣΔΡΗΧΣ ΘΔΓΧΡ ΓΜΚΡΗΣ ΦΛΡ ΠΛΤΚΡ Π ΓΜΚΡΗΣ ΦΤΗΚΥΜΔΗ kritos. ΦΤΗΚΥΜΔΗ kritos. mokritos./index. mokritos./index. ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΠΔΗΡΜΣΗΚ ΦΤΗΚΥΜΔΗ ΜΔΛΗ ΛΛΓΠΗ (Καθηγητές & ναπληρωτές Καθηγητές) ΔΠΩΝΤΜ ΝΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΙΓΡΤΜ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝ ASHFOLD MICHAEL University A Physical Chemistry Bristol GB stol.ac.uk ΙΣΔΛΙΓ ac.uk/chemistry/ ΔΙΓΙΚΣΗΣ Experimental Physical Chemistry- Photochemistry & Photophysics, Laser spectroscopy, Pulsed Laser ablation ΔΡΔΤΝΗΣΔ ΛΛΓΠΗ ΔΠΩΝΤΜ ΝΜ Κωδ. ΠΔΛΛ ΒΘΜΙΓ XANTHEAS SOTIRIOS Pacific Noerthwest National Laboratory ΙΓΡΤΜ ΒΘΜΙΓ ΓΝΩΣΙΚ ΝΣΙΚΔΙΜΔΝ A COMPUTATIONAL CHEMISTRY ni.gov ΙΣΔΛΙΓ ov/science/staff/st aff_info.asp?staff_ num=5610 ΔΙΓΙΚΣΗΣ Theoretical (Quantum) Computational Chemistry

8