σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)"

Transcript

1 Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων Λεωφόρος Γεωργίου Γεννηµατά Μαγούλα Αττικής τηλ.: fax: Ηµεροµηνία σύνταξης: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Υπεύθυνος Σύνταξης : ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΠΑΣ Υπεύθυνος Έγκρισης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 1 από 24

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ HQF ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΡΟ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΎΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΚΟΝΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ HQF ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ HQF ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 2 από 24

3 1. Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί την περιβαλλοντική δήλωση της Hellenic Quality Foods Α.Ε.Τ. (HQF) για το έτος Σκοπός της είναι η παροχή πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόµενο σχετικά µε το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) στην µονάδα παραγωγής νωπών και κατεψυγµένων προϊόντων ζύµης, τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιδόσεις καθώς και την συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των περιβαλλοντικών αυτών επιδόσεων για την περίοδο Η εταιρεία έχει εγγραφεί στο ελληνικό µητρώο καταχωρηµένων οργανισµών EMAS µε αριθµό καταχώρησης EL000007, στις Η Περιβαλλοντική ήλωση της Hellenic Quality Foods ΑΕΤ αφορά σε όλες τις δραστηριότητες της µονάδας στη Μαγούλα Αττικής, τα σχετικά τµήµατα παραγωγής νωπών και κατεψυγµένων προϊόντων ζύµης, συντήρησης του παραγωγικού εξοπλισµού και των οχηµάτων διανοµής των προϊόντων της εταιρείας, ελέγχου ποιότητας και αποθηκών και της λειτουργίας των γραφείων της σύµφωνα µε το οργανόγραµµα, και είναι δεσµευτική για όλα τα µέλη και τους συνεργάτες της επιχείρησης. Η Περιβαλλοντική ήλωση καλύπτει κατ ελάχιστο τις απαιτήσεις των Κανονισµών 761/2001 και 196/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Είναι δοµηµένη ώστε να περιγράφει τα στοιχεία της επιχείρησης και του εφαρµοζόµενου συστήµατος EMAS ακολουθώντας αντίστοιχη θεµατολογική σειρά µε αυτή που περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ (παράγραφος 3.2) του Κανονισµού 761/ Πολιτική για το περιβάλλον της HQF Εργοστάσιο Μαγούλας Η επιχείρηση θεωρεί ότι η λειτουργία µιας παραγωγικής µονάδας δεν πρέπει να είναι µόνο σύµφωνη µε τη περιβαλλοντική νοµοθεσία και κανονισµούς, αλλά ότι θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την υιοθέτηση πολιτικών που στόχο έχουν να περιορίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της µονάδας. Στη κατεύθυνση αυτή έχει θέσει σε λειτουργία ένα καταγεγραµµένο σύστηµα διαχείρισης περιβάλλοντος, σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών Κανονισµών 761/2001 και 196/2006, έτσι ώστε οι παραγωγικές διαδικασίες της να γίνουν φιλικότερες προς το περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτού του συστήµατος η διοίκηση της εταιρίας δεσµεύεται ότι: θα καθορίσει χαρακτηριστικά περιβαλλοντικής απόδοσης για κάθε διαδικασία που λαµβάνει χώρα σε αυτό θα λειτουργεί σε συµφωνία µε την υπάρχουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία και κανονισµούς και θα συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς ελέγχου αναπτύσσει λειτουργικές διαδικασίες που στόχο έχουν να αποτρέψουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος προοδευτικά και µέσω στόχων και προγραµµάτων, θα βελτιώσει το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, µειώνοντας τα απόβλητα που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του εργοστασίου, προωθώντας την ανακύκλωση ή την επαναχρησιµοποίηση, ή την ασφαλή µεταφορά και καταστροφή των αποβλήτων της. Θα διαθέτει τις πληροφορίες σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της στο προσωπικό της επιχείρησης, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος. Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 3 από 24

4 ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες περιβαλλοντικών ατυχηµάτων, και είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τη ρύπανση που µπορεί να προκύψει από ένα τέτοιο ατύχηµα προάγει τη συνεργασία µε προµηθευτές, εργολάβους και υπεργολάβους που έχουν αναπτύξει έµπρακτα ενδιαφέρον για τη προστασία του περιβάλλοντος προωθεί την κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό, ώστε να διαβεβαιώνει ότι αυτό είναι σε θέση να λειτουργεί σε συµφωνία µε τις δεσµεύσεις της παρούσας περιβαλλοντικής πολιτικής Για την HQF Μαγούλα 15/1/2009 Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Γενικός ιευθυντής Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 4 από 24

5 3. Η Εταιρεία και οι Εγκαταστάσεις Η HQF είναι η επιχειρηµατική οντότητα που προέκυψε το 1999 από την ενοποίηση των δραστηριοτήτων των εταιριών ΑΦΟΙ ΜΙΜΙΚΟΥ και ΚΑΝΑΚΙ Α.Ε. Ο νέος φορέας είναι µια αµιγώς ελληνική εταιρία που παράγει και διακινεί δύο µάρκες τροφίµων ποιότητας (προϊόντα ζύµης ΚΑΝΑΚΙ, προϊόντα κοτόπουλου ΜΙΜΙΚΟΣ), µε βλέψεις όχι µόνο στην ελληνική αγορά αλλά και σε αυτή του εξωτερικού. Η HQF διαθέτει σήµερα επτά εργοστάσια παραγωγής, ένα στη Μαγούλα Αττικής στο οποίο γίνεται η παραγωγή των προϊόντων ζύµης και έξι στη Ν. Αρτάκη Ευβοίας για την καθετοποιηµένη παραγωγή των πουλερικών και των ζωοτροφών. Η παρούσα περιβαλλοντική δήλωση (για τα έτη 2006 και 2007) αφορά αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της HQF στη Μαγούλα Αττικής. Η µονάδα καλύπτει έκταση κτιριακών εγκαταστάσεων m 2 σε µία συνολική έκταση m 2. Τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης και µαζί τους οι διοικητικές υπηρεσίες από το καλοκαίρι του 2005 µετεγκαταστάθηκαν και στεγάζονται στη Μαγούλα. Οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις έχουν συνολική έκταση m 2 η δε συνολική έκταση γηπέδων και αγροκτηµάτων ξεπερνά τα m 2. Πιο συγκεκριµένα, τα προϊόντα της εταιρίας HQF είναι προϊόντα ζύµης (τα οποία διακρίνονται σε προϊόντα µαγειρικής όπως φύλλα και ζύµες και προϊόντα έτοιµα προς ψήσιµο όπως έτοιµες πίτες κλπ) και πουλερικά τα οποία επίσης διακρίνονται σε ολόκληρα και τεµαχισµένα κοτόπουλα, σε προψηµένα προϊόντα από κοτόπουλο και σε αλλαντικά από κοτόπουλο. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης συστήµατος ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνοδεύουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης η διοίκηση της επιχείρησης ενέκρινε την ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης σύµφωνο µε τις οδηγίες των Κανονισµών 761/2001 και 196/2006 (EMAS) για το Εργοστάσιο Μαγούλας. Η συµµετοχή στο κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου δηλώνει την πρόθεση της επιχείρησης να ενσωµατώσει περιβαλλοντικές απαιτήσεις στην επιχειρηµατική δραστηριότητά της, αλλά και να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις. Η HQF πιστεύει ότι η ολοκληρωµένη περιβαλλοντική διαχείριση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της σωστής επιχειρησιακής προσπάθειας. Η πρωτοβουλία για ανάπτυξη και πιστοποίηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης είναι ακρογωνιαίος λίθος της δέσµευσης για µείωση του κόστους και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 5 από 24

6 H παρούσα Περιβαλλοντική ήλωση συντάσσεται στα πλαίσια των απαιτήσεων του κοινοτικού Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Σε αυτή παρουσιάζεται η περιβαλλοντική πολιτική, οι περιβαλλοντικοί στόχοι και η περιβαλλοντική επίδοση της επιχείρησης. Επίσης γίνεται αναλυτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και του συστήµατος διαχείρισης που έχει εγκατασταθεί για τον έλεγχο και τον περιορισµό των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η Περιβαλλοντική ήλωση έχει συνταχθεί µε κύριο γνώµονα τη διαφάνεια και το ειλικρινές ενδιαφέρον για ολοκληρωµένη πληροφόρηση των ενδιαφερόµενων µερών. Η επιχείρηση πρόκειται να εκδώσει µια νέα Περιβαλλοντική ήλωση για επαλήθευση από τον εξωτερικό επαληθευτή το Η µονάδα διαθέτει επίσης ένα αποδοτικό πρόγραµµα αντιµετώπισης καταστροφών το οποίο είναι κοινοποιηµένο στο Υπουργείο Εθνικής Αµύνης και ως καταφύγιο σε περίοδο πολέµου. Μία πλήρως καταγεγραµµένη διαδικασία εφαρµόζεται περισσότερο από επτά έτη και ασκήσεις ετοιµότητας για την αντιµετώπιση περιπτώσεων πυρκαγιάς ή φυσικών καταστροφών εκτελούνται δύο φορές ανά έτος. Το σύστηµα λειτούργησε αποδοτικά κατά τη διάρκεια του καταστροφικού σεισµού της 9 ης Σεπτεµβρίου του 1999, όπου παρά τις ζηµιές που υπέστη το κτίριο, δεν υπήρξε κανένας τραυµατισµός, βλάβη σε εξοπλισµό ή επίπτωση στο περιβάλλον και το εργοστάσιο ήταν σε θέση να επαναλειτουργήσει σε διάστηµα µικρότερο των 48 ωρών µετά τον σεισµό. Τέλος η HQF σε όλες τις µονάδες της εφαρµόζει Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίµων (HACCP) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του CODEX ALIMENTARIUS από το 2003 (πιστοποιηµένο από τον Φορέα Πιστοποιήσεων Lloyd s) και µέσα στο 2008 προχώρησε στην εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων (Σ ΑΤ) ISO 22000, το οποίο και πιστοποίησε (ΕΛΟΤ). Κατά την περίοδο από την προηγούµενη περιβαλλοντική δήλωση µέχρι σήµερα δεν έχουν γίνει σηµαντικές αλλαγές στις κτιριακές εγκαταστάσεις της HQF στη Μαγούλα Αττικής. Το εργοστάσιο κτίστηκε το Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα της εταιρείας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα Έγγραφο Αρ. Πρωτοκόλλου Ηµερ. Έκδοσης Ηµερ. Λήξης Έγκριση Περιβαλλοντικών ΠΕΧΩ οικ.3620/φ.περιβ. _9/07, 31/5/2007 Όρων ΠΕΧΩ 2016/07 30/5/2012 Άδεια Λειτουργίας 3270/Φ 14ΜΑΓ7 20/11/2001 Αορίστου χόνου Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας /Φ.701.4/ /11/ /11/2009 Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 6 από 24

7 4. Παραγωγική ιεργασία Στο εργοστάσιο Μαγούλας παράγονται και συσκευάζονται τα παρακάτω προϊόντα 1. Προϊόντα µαγειρικής Φύλλα (κρούστας, παραδοσιακό και Βηρυτού) Ζύµες (σφολιάτα και ζύµη κουρού) Καταίφι Βάση πίτσας 2. Προϊόντα έτοιµα για ψήσιµο Μπουκίτσες Οικογενειακές πίτες Πίτσες Mini Calzone Mini Hot Dog (Νέο προϊόν) Πριν την έναρξη παραγωγής ενός νέου προϊόντος το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης διενεργεί εκτεταµένες δοκιµές ώστε να καθορίσει πλήρως τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Κατόπιν σχεδιάζει την παραγωγή σε βιοµηχανική κλίµακα και ορίζει τις προδιαγραφές των Α υλών. Στη συνέχεια εντοπίζονται οι προµηθευτές µε κύρια κριτήρια την αξιοπιστία και τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων τους καθώς επίσης και την ορθή διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και της λειτουργίας τους. Η HQF ΑΕΤ έχει σχεδιάσει (εντός του 2008) και παράγει Mini Hot Dog ως νέο προϊόν, βασιζόµενο σε ύλες και υλικά, αλλά και µεθόδους που ήδη υπήρχαν στην παραγωγική διαδικασία και ως εκ τούτου δε µεταβάλλονται τα περιβαλλοντικά θέµατα του εργοστασίου. Με την άφιξη των Α υλών στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Μαγούλας ξεκινούν µία σειρά αυστηρών ελέγχων στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της µονάδας. Οι έλεγχοι αυτοί είναι µικροβιολογικοί (εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση τους), χηµικοί (αξιολογούν τη περιεκτικότητα τους σε θρεπτικά συστατικά) και µηχανικοί (διασφαλίζουν τη σωστή συµπεριφορά τους στη παραγωγική διαδικασία). Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 7 από 24

8 Η παραγωγική διαδικασία συνοπτικά παρουσιάζεται στο ακόλουθο ροϊκό διάγραµµα : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗ ΖΥΜΩΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ EXTRUDER ΚΟΠΗ ΓΕΜΙΣΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μετά τη παραγωγή των προϊόντων ακολουθεί η άµεση κατάψυξή τους και διατήρηση τους στους -18º C. Η διαδικασία αυτή γίνεται ως εξής: ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΞΗΣ καταψύχουν το τελικό προϊόν σε ελάχιστο χρόνο ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΨΥΓΕΙΑ διατηρούν τα προϊόντα σε θερµοκρασίες κάτω των - 18º C. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ καταγράφει συνεχώς τη θερµοκρασία και διασφαλίζει τη συνεχή διατήρηση της στα προδιαγεγραµµένα επίπεδα. Τέλος τα προϊόντα τοποθετούνται σε ασφαλείς συσκευασίες που τα προστατεύουν από παράγοντες και από τα προβλήµατα ψύξης. εξωγενείς 5. Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Το σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης όπως έχει αναλυτικά περιγραφεί στις προηγούµενες Περιβαλλοντικές ηλώσεις δεν έχει υποστεί µεταβολές και συνοπτικά παρουσιάζεται παρακάτω. Η διαδικασία ανάπτυξης και εφαρµογής του συστήµατος ξεκίνησε µε την υιοθέτηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και τη δέσµευση της διοίκησης επ αυτού. Στη συνέχεια ορίστηκε ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω : Επιβλέπει την εφαρµογή του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης ιασφαλίζει την σωστή εφαρµογή του συστήµατος και τη συνεχή του βελτίωση Εισάγει πρακτικές και διαδικασίες στη κατεύθυνση της επίτευξης και διατήρησης της πολιτικής για το περιβάλλον Εκπροσωπεί την επιχείρηση σε θέµατα περιβάλλοντος Ενηµερώνει τη διοίκηση σχετικά µε την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης Προωθεί την εκπαίδευση του προσωπικού Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 8 από 24

9 Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελείται από : Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Τις ιαδικασίες Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Τις Οδηγίες Εργασίας Τα Αρχεία Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Τα Έγγραφα εξωτερικής προέλευσης (όπως νοµοθεσία και κανονισµοί). Οι αρµοδιότητες και υπευθυνότητες για την εφαρµογή του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης αφορούν τα υψηλά και µεσαία διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τµηµάτων τους. Ένα συνοπτικό οργανόγραµµα φαίνεται παρακάτω, µετά τις αλλαγές που έγιναν στην οργανωτική δοµή του εργοστασίου προϊόντων ζύµης ΚΑΝΑΚΙ, µε την ενοποίηση των ιευθύνσεων Παραγωγής και Τεχνικής ιεύθυνσης στη ιεύθυνση Εργοστασίου. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ HQF ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡ ΙΑΣ AREA MANAGER Ο ΗΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ LOGISTICS SUPERVISOR ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Τα υψηλά και µεσαία διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης που εµπλέκονται στην εφαρµογή του συστήµατος είναι µέλη της επιτροπής περιβάλλοντος. Τα καθήκοντα τους στα πλαίσια του συστήµατος καθορίζονται στις αντίστοιχες διαδικασίες και οδηγίες εργασίας. Όλα τα σχετικά θέµατα τους κοινοποιούνται µε αλληλογραφία µέσω του εσωτερικού δικτύου. Ανάµεσα στα καθήκοντα τους συµπεριλαµβάνεται και η ενηµέρωση του προσωπικού των τµηµάτων τους σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα. Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 9 από 24

10 6. Περιβαλλοντικά Θέµατα Τα περιβαλλοντικά θέµατα που προκύπτουν από τις παραγωγικές δραστηριότητες (της τάξεως των 7250 tn τελικού προϊόντος για το έτος 2008) : Ατµοσφαιρικές εκποµπές (πχ αιθάλη και CO 2 από λειτουργία λεβήτων ζεστού νερού για την παραγωγή και τη θέρµανση των κτιρίων και από οχήµατα διανοµής προϊόντων) Υγρά απόβλητα από το πλύσιµο των χώρων παραγωγής και σκευών καθώς και αστικά λύµατα τα οποία επεξεργάζονται στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού Στερεά απόβλητα (υποπροϊόντα ζύµης, υλικά συσκευασίας (πλαστικά και χαρτιά) από τις πρώτες ύλες και τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή) Καταναλώσεις φυσικών πόρων (νερό για τη λειτουργία των ψυκτικών εγκαταστάσεων, το πλύσιµο φορτηγών διανοµής και παραγωγικών χώρων, από το προσωπικό και τέλος σε µικρότερο µέρος στην παραγωγή του προϊόντος) Καταναλώσεις ενέργειας (Ηλεκτρική, υγραέριο LPG, πετρέλαιο) Η HQF Εργοστάσιο Μαγούλας κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µέσω της γενικότερης πολιτικής της για µείωση, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση υλικών και προϊόντων. Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί δείκτες συσχετισµού των παραπάνω µεγεθών και του όγκου παραγωγής των τελικών προϊόντων του εργοστασίου. Η διεύθυνση κάθε τµήµατος είναι υπεύθυνη να ανασκοπεί τα παραπάνω στοιχεία και να προτείνει δυνατούς τρόπους βελτίωσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων εκτός της προφανούς θετικής επίδρασης στο περιβάλλον, ελαττώνει και το κόστος λειτουργίας της µονάδας. Οι διαδικασίες εντοπισµού και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησης κάτω από κανονικές και µη κανονικές συνθήκες λειτουργίας έχουν καθοριστεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζονται. Με βάση τις διαδικασίες αυτές θα γίνει ανασκόπηση όλων των µελλοντικών δραστηριοτήτων της µονάδας µε στόχο την διερεύνηση επιπρόσθετων κρίσιµων σηµείων αναφορικά µε τη προστασία του περιβάλλοντος. 7. Περιβαλλοντική Επίδοση 7.1. ιαχείριση Φυσικών Πόρων Ενέργεια Οι ανάγκες σε ενέργεια καλύπτονται χρησιµοποιώντας αποκλειστικά υγραέριο (LPG) και ηλεκτρική ενέργεια, ενώ µόνο στα οχήµατα χρησιµοποιείται ως καύσιµα το πετρέλαιο. LPG Η επιχείρηση έχει αποφασίσει να χρησιµοποιεί αποκλειστικά LPG (ή φυσικό αέριο όταν είναι διαθέσιµο και για το οποίο έχει ήδη δώσει στοιχεία ετησίων αναγκών στην εταιρία που διαχειρίζεται το φυσικό αέριο στην περιοχή της Αττικής), σε κάθε δυνατή εφαρµογή,. Η επιχείρηση παρακολουθεί και καταγράφει τις καταναλώσεις της σε ενέργεια βάση σχετικής διαδικασίας. Τα δεδοµένα συγκεντρώνονται µε σκοπό τη µέτρηση και τη σύγκριση της κατανάλωσης. Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 10 από 24

11 Το υγραέριο (LPG) χρησιµοποιείται στους φούρνους ψησίµατος και ξήρανσης στα τµήµατα φύλλου κρούστας, καταϊφιού και πίτσας καθώς επίσης και για ανάγκες θέρµανσης. υνατότητα επιµερισµού της κατανάλωσης του υγραερίου σε παραγωγή και θέρµανση των κτιρίων δεν είναι δυνατή. Η ετήσια κατανάλωσή του το 2003 ήταν 280tn, το 2004 ήταν 250tn, το 2005 ήταν 253 tn, το 2006 ήταν 250 tn, το 2007 ήταν 227 tn και το 2008 ήταν 258 tn. είκτης LPG = Κατανάλωση LPG/Παραγόµενο Προϊόν ,0418 kgr LPG/kgr Προϊόντος ,0458 kgr LPG/kgr Προϊόντος ,0548 kgr LPG/kgr Προϊόντος ,0562 kgr LPG/kgr Προϊόντος kgr LPG/kgr Προϊόντος kgr LPG/kgr Προϊόντος ,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0, Series1 0,0418 0,0458 0,0548 0,0562 0,0502 0,0581 Το πρόγραµµα αντικατάστασης των καυστήρων στο τµήµα παραγωγής φύλλου κρούστας συνεχίστηκε και το 2006 µε αντικατάσταση 7 καυστήρων και 84 κεφαλών καυστήρων, το 2007 µε αντικατάσταση 8 καυστήρων και 90 κεφαλών καυστήρων ενώ το 2008 αντικαταστάθηκαν 150 κεφαλές. Παρότι έγινε αντικατάσταση 150 νέων κεφαλών καυστήρων, διαπιστώθηκε αύξηση του δείκτη LPG από 0,0502 το 2007 σε 0,0581 το Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στην αυξηµένη κατανάλωση LPG για θέρµανση των χώρων παραγωγής και γραφείων κατά τους χειµερινούς µήνες. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Το πετρέλαιο χρησιµοποιείται για τη κίνηση των σαράντα οχηµάτων διανοµής της επιχείρησης. Τα οχήµατα σχεδόν στο σύνολό τους είναι αγορασµένα τα έτη 2000 και 2001 και χρησιµοποιούν τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Η επιχείρηση παρακολουθεί τη συντήρηση των οχηµάτων και όλα τα οχήµατα υποβάλλονται σε ετήσιο κρατικό έλεγχο καυσαερίων. Η κατανάλωση πετρελαίου είναι : lt για το 2004 µε km διανυθέντα lt για το 2005 µε km διανυθέντα lt για το 2006 µε km διανυθέντα lt για το 2007 µε km διανυθέντα lt για το 2008 µε km διανυθέντα Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 11 από 24

12 και µε βάση τα διανυθέντα χιλιόµετρα (το έτος 2008 ήταν km) ο δείκτης κατανάλωσης για τα οχήµατα διανοµής της HQF στη Μαγούλα Αττικής διαµορφώνεται: είκτης Κατανάλωσης Πετρελαίου lt/100km lt/100km lt/100km lt/100km lt/100 km Η κατανάλωση των οχηµάτων διανοµής προϊόντων διαµορφώνεται στα παραπάνω επίπεδα τόσο από τη λειτουργία του κινητήρα του οχήµατος όσο και από τη λειτουργία του αυτόνοµου ψυκτικού µηχανήµατος που καταναλώνει επίσης πετρέλαιο Series ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας επίσης παρακολουθείται και ανήλθε σε 8,3ΜWh για το 2004 ενώ το 2005 µειώθηκε κατά 5% και έφτασε σε 7,98ΜWh, το 2006 υπήρξε περαιτέρω µείωση στις 7,50 MWh λόγω της µειωµένης παραγωγής, ενώ το 2007 η κατανάλωση ανέβηκε στις 8,17 MWh κυρίως λόγω αυξηµένης ζήτησης το πολύ θερµό καλοκαίρι που είχε σαν συνέπεια την εντατικότερη λειτουργία των ψυκτικών και κλιµατιστικών µηχανηµάτων και την υπερωριακή απασχόληση των παραγωγικών τµηµάτων τους µήνες Νοέµβριο και εκέµβριο, όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς λογαριασµούς της ΕΗ. To 2008 η συνολική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε σε 8,33 MWh κατά 1,9% που είναι απόρροια της αύξησης της παραγωγής του εργοστασίου. Η µείωση του δείκτη της ηλεκτρικής ενέργειας (που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα για τα έξι τελευταία χρόνια) από 1,303 Wh/kgr Προϊόντος το 2007 σε 1,150 Wh/kgr Προϊόντος το 2008 συνηγορεί στην καλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του υποσταθµού (cos(φ)=0,99). είκτης Κατανάλωσης Ρεύµατος = Κατανάλωση Ρεύµατος/Παραγόµενο Προϊόν ,233 Wh/kgr Προϊόντος ,029 Wh/kgr Προϊόντος ,287 Wh/kgr Προϊόντος ,213 Wh/kgr Προϊόντος ,303 Wh/kgr Προϊόντος ,150 Wh/kgr Προϊόντος Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 12 από 24

13 2008 1, , , , , , Series1 1,233 1,029 1,287 1,213 1,303 1, Νερό Η επιχείρηση τροφοδοτείται µε νερό από το αστικό δίκτυο ύδρευσης. Η κατανάλωση νερού όπως καταγράφεται στα λογιστικά αρχεία είναι m 3 για το έτος 2004, m 3 για το έτος 2005, m 3 για το 2006 και m 3 για το Μια διαρροή στο δίκτυο ύδρευσης που διαπιστώθηκε από την αύξηση των τριµηνιαίων λογαριασµών και ο καθυστερηµένος εντοπισµός του σηµείου της είναι η αιτία της αυξηµένης κατανάλωσης το έτος 2006, γεγονός που απεικονίζεται στη µείωση κατά 41% του καταναλισκόµενου νερού το 2007, όταν και είχε επισκευαστεί η διαρροή. Το έτος 2008 η εκτιµώµενη κατανάλωση θα κυµανθεί στα ίδια επίπεδα. (Τα στοιχεία από το ήµο Μαγούλας έρχονται µε ετήσια σχεδόν καθυστέρηση) Series m m m m m m 3 Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 13 από 24

14 Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες και Ανακύκλωση αυτών Σε περιπτώσεις που είναι δυνατόν να υπάρχει εφαρµογή, η επιχείρηση προωθεί την ανακύκλωση ή επαναχρησιµοποίηση Α υλών και υλικών συσκευασίας. Έτσι η HQF έχει συνάψει σύµβαση µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (από τις 15/05/2002, αόριστης χρονικής ισχύος) σχετικά µε την περισυλλογή των υλικών συσκευασίας των προϊόντων που παράγει και διακινεί και µε βάση τα στοιχεία των τελευταίων ετών έχει διαθέσει στην ελληνική αγορά και πληρώσει τέλη για τα προϊόντα ΚΑΝΑΚΙ που παράγονται στο εργοστάσιο της Μαγούλας για τις παρακάτω ποσότητες : Series συσκευασίες συσκευασίες συσκευασίες συσκευασίες συσκευασίες συσκευασίες Η επιχείρηση παρακολουθεί διαρκώς τη φύρα της παραγωγής, και λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα για τη µείωση της. Στόχος της επιχείρησης είναι η συνεχή µείωση των Α και βοηθητικών υλών σαν ποσοστό του συνολικού όγκου παραγωγής Ατµοσφαιρικές Εκποµπές Σκόνη Η παραγωγική δραστηριότητα του εργοστασίου δεν προκαλεί κανενός είδους σκόνη Καυσαέρια Καύσης Η επιχείρηση σύµφωνα µε τη σχετική διαδικασία και την υφιστάµενη νοµοθεσία διενεργεί µετρήσεις σχετικά µε τις εκποµπές των καυστήρων των λεβήτων σε τακτικά διαστήµατα. Τα αποτελέσµατα καταγράφονται και οι αρµόδιες αρχές ελέγχουν τα αρχεία. Οι εκποµπές µε βάση την κατανάλωση LPG (µε θεωρητικό υπολογισµό) ήταν 818tn το 2003, 736tn το 2004, 739tn το Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 14 από 24

15 2005, 727tn το 2006, 662tn το 2007 και το tn και έτσι δείκτης για το CO 2 διαµορφώνεται: είκτης Εκποµπής CO 2 = Εκποµπές CO 2 /Παραγόµενο Προϊόν ,122 kgr CO 2 /kgr προϊόντος ,159 kgr CO 2 /kgr προϊόντος ,161 kgr CO 2 /kgr προϊόντος ,163 Kgr CO 2 /kgr προϊόντος ,146 Kgr CO 2 /kgr προϊόντος ,170 Kgr CO 2 /kgr προϊόντος Series1 0,122 0,159 0,161 0,163 0,146 0,17 Παρατηρείται στο δείκτη εκποµπών ότι το τελευταίο έτος υπήρξε αύξηση η οποία είναι ανάλογη της αύξησης στην κατανάλωση του LPG και η οποία έχει αναλυθεί σε προηγούµενη παράγραφο (7.1.1, LPG) Θόρυβος και ονήσεις Ο θόρυβος από τη λειτουργία της µονάδας βρίσκεται εντός των επιπέδων που καθορίζει η νοµοθεσία 61dB(A) µε όριο τα 65 db(a) όπως αυτό καθορίζεται από το Π 1180/81 και περιγράφεται στη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της µονάδας. Το έτος 2008 έγινε έλεγχος και µετρήσεις από εξωτερικό σύµβουλο (Μελ. Γραφείο Καϊµάκη Στυλιανής) για την επιβεβαίωση της διατήρησης αυτού του επιπέδου θορύβου Στερεά Απορρίµµατα Στα στερεά απόβλητα συµπεριλαµβάνονται υλικά συσκευασίας όπως χαρτί, χαρτοκιβώτια, αλουµίνιο, πλαστικό παλέτες καθώς επίσης και υπολείµµατα Α υλών. Στόχος της επιχείρησης είναι η µείωση των αποβλήτων καθώς επίσης και η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας στον βαθµό που αυτό είναι εφικτό. Τα παραπάνω εκτός της βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης, θα έχουν και θετική επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα του εργοστασίου της Μαγούλας καθώς θα επιφέρουν µείωση στα δροµολόγια προς το ΧΥΤΑ και µείωση του όγκου, άρα και των τελών για την απόρριψη σε αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία µε την εταιρία ΒΙΣ στο Βόλο, ιδίων επιχειρηµατικών συµφερόντων, η οποία παράγει χαρτοκιβώτια (Άδεια Λειτουργίας από Ν.Α.Μαγνησίας, /νση Βιοµηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας, 20 Ιουνίου 2003, Αρ.Πρωτ. 1254/Φ ), και το έτος 2004 (σε συνέχεια των προηγουµένων ετών) λειτούργησε πρόγραµµα συλλογής και αποστολής προς ανακύκλωση χάρτινων συσκευασιών οι οποίες προκύπτουν από τις Α ύλες και τα υλικά Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 15 από 24

16 που χρησιµοποιεί στην παραγωγική της διαδικασία. Κατά το πρώτο έτος το εργοστάσιο προϊόντων ζύµης ΚΑΝΑΚΙ έστειλε στη ΒΙΣ kgr χαρτιού και χαρτονιού προς ανακύκλωση και παραγωγή νέων χαρτοκιβωτίων µε ανακυκλωµένο χαρτί, το έτος 2005, kgr χαρτιού και χαρτονιού, το kgr, το kgr και το kgr. Από το έτος 2008 το έργο της µεταφοράς εκτελείται από την εταιρεία Γ.ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς στερεών αποβλήτων από την Περιφέρεια Αττικής, Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας, /νση ΠΕΧΩ, Τµήµα Α, 18/07/2006, Αρ.Πρωτ. ΠΕΧΩ 4775 /ΦΠΕΡΙΒ-ΣΑ/06). Κατά το έτος 2004 η λειτουργία της εγκατάστασης δηµιούργησε 863 tn, τo 2005, 707 tn, το tn, το tn και το tn στερεών αποβλήτων. Με βάση τα προηγούµενα και αφού µε την ανακύκλωση του χαρτιού και του χαρτονιού ο όγκος των υπολοίπων µειώθηκε σηµαντικά, ο σχετικός δείκτης (ο οποίος εκφράζει τις ποσότητες α ύλης ζύµη- και στερεά απόβλητα τα οποία δεν δύνανται να ανακυκλωθούν) διαµορφώνεται: είκτης Στερεών Αποβλήτων = Στερεά Απόβλητα/Παραγόµενο Προϊόν ,185 kgr στερεών αποβλήτων/kgr προϊόντος ,113 kgr στερεών αποβλήτων /kgr προϊόντος ,114 kgr στερεών αποβλήτων /kgr προϊόντος ,150 kgr στερεών αποβλήτων /kgr προϊόντος ,147 kgr στερεών αποβλήτων /kgr προϊόντος ,141 kgr στερεών αποβλήτων /kgr προϊόντος , , , , , , Series1 0,185 0,113 0,114 0,15 0,147 0,141 Τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων για λογαριασµό της HQF, έχει αναλάβει η αδειοδοτηµένη για τέτοιους είδους δραστηριότητες εταιρεία FORTES (Αδ.λειτ. ΠΕΧΩ 456/φπεριβ-ΣΑ/2005, ). Άλλο είδος στερεών αποβλήτων είναι οι συσσωρευτές (µπαταρίες) οι οποίες προέρχονται από τα οχήµατα διανοµής και τα περονοφόρα της HQF. To 2006 η HQF έστειλε (υλοποιώντας το ΠΠ 05) 60 συσσωρευτές προς ανακύκλωση, και το συσσωρευτές και 1630kgr συσσωρευτών και το κιλά συσσωρευτών, µέσω σου Συστήµατος Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥ ΕΣΥΣ» µε αρ. άδειας ΥΠΕΧΩ Ε 11868/04, µε την οποία η HQF έχει υπογράψει σύµβαση συνεργασίας από τις Ένα ακόµα είδος στερεού απόβλητου είναι τα µηχανέλαια (που χρησιµοποιούνται στα οχήµατα και στον εξοπλισµό παραγωγής). Τα λάδια αυτά συλλέγονται και ανακυκλώνονται σύµφωνα µε το ΠΠ 04. Για το σκοπό αυτό η HQF συνεργάζεται µε την αδειοδοτηµένη για το σκοπό αυτό εταιρεία ΕΛΤΕΠΕ µε την οποία έχει υπογράψει σχετική τριετή σύµβαση στις και κατά τα εξεταζόµενα έτη ανακύκλωσε: Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 16 από 24

17 kgr ορυκτελαίων kgr ορυκτελαίων kgr ορυκτελαίων kgr ορυκτελαίων kgr ορυκτελαίων Series Τέλος τα προκύπτοντα µεταλλικά στερεά απόβλητα από εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, ύλες και υλικά η HQF τα συγκεντρώνει σε συγκεκριµένο χώρο στο προαύλιο του εργοστασίου και όταν συγκεντρωθούν ποσότητες ικανές να γεµίσουν ένα φορτηγό, τα πουλάει για να χρησιµοποιηθούν για ανακύκλωση. Τα προηγούµενα χρόνια τα µεταλλικά είδη που πουλήθηκαν ήταν: kgr kgr kgr kgr kgr Series Series Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 17 από 24

18 Στα στερεά απόβλητα που πετιούνται στο ΧΥΤΑ περιλαµβάνονται επίσης πλαστικά υλικά και µεταλλικοί περιέκτες από συσκευασίες Α υλών τα περισσότερα από τα οποία έχουν υπολείµµατα αυτών και η συγκέντρωση τους σε µεγάλες ποσότητες για να δικαιολογηθεί το µεταφορικό κόστος προς ανακύκλωση δεν έχει καταστεί δυνατή, λόγω του κινδύνου επιµόλυνσης, αφού η διατήρησή τους απαιτεί ψυχόµενο χώρο, που η HQF σήµερα δε διαθέτει. Το 2008 η εταιρεία συλλέγει και προωθεί προς ανακύκλωση όσα πλαστικά προκύπτουν και τα οποία µπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει προσωρινά, δηλαδή όσων δεν φέρουν υπολείµµατα και εποµένως δεν απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης υλοποιώντας το αντίστοιχο πρόγραµµα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι ποσότητες για το έτος 2008 ήταν οι kgr τις οποίες έδωσε στην εταιρεία ΕΛΠΙΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ (Αρ. Αδείας 3840/ Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος Νοµ. Αυτ.Βοιωτίας και 1450/ /νση Ανάπτυξης Νοµ.Αυτ.Βοιωτίας) Υγρά Απόβλητα Στα υγρά απόβλητα της παραγωγικής µονάδας συµπεριλαµβάνονται τα νερά πλύσης των γραµµών παραγωγής και των µεταφορικών οχηµάτων της επιχείρησης, καθώς και τα αστικά λύµατα m m m m m m Series1 Series Τα παραπάνω απόβλητα επεξεργάζονταν στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού που διαθέτει η εγκατάσταση µέχρι τον Μάρτιο του Έκτοτε η µονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για εργασίες συντήρησης και αναβάθµισης. Τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης προωθούνται µέσω αδειοδοτηµένων (ΒΥΤΙΑ-ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΜΕ-ΕΠΕ, αρ.πρωτ. 58/31580, , /νση Μτεαφορών & Επικοινωνιών, Τµήµα Αδειών Κυκλοφορίας, Νοµαρχία Αθηνών) µεταφορέων στη ΜΕΛ της Μεταµόρφωσης. Για το 2008 έχουν δοθεί περίπου m 3. Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 18 από 24

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΟΥΣ 2011 Σελίδα 1 από 23 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 1221/2009 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011 για το έτος 2011 (Κατηγορία μικρών οργανισμών επικυρωμένη από εξωτερικό φορέα) Αριθμός καταχώρησης στο μητρώο καταχωρημένων οργανισμών EMAS EL-000014 ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Υιοί Σερ. Φροσυνού Α.Β.Ε.Ε Αδρανή - Σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕΛ. 1 ΑΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣ. & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. EL-000072 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ, ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ Εδρα: Ρωμεϊκα Ασπροχώματος Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας Τηλ. 27210

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων

Βιομηχαν. Περιβάλλοντος. Σταματία. α: Φούντα. Φοιτήτρια. Επιβλέπων Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχαν νικών Συστημάτωνν Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ς και Προστασίας Περιβάλλοντος Διπλωματική Εργασία Περιβαλλοντική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ. Συνοπτική περίληψη Συνοπτική περίληψη Η παρούσα µελέτη αφορά στην καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ Αλµωπίας, ο οποίος είναι από τους πρώτους ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν στον Ελλαδικό χώρο, και αποσκοπεί στην εξεύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ PLANNING TRANSPORT AND ENVIRONMENTAL CONSULTANTS ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 2 Πιλοτικές εφαρµογές νέων µορφών οργάνωσης εργασίας ΕΡΓΑΣΙΑ 2.5 Αναπροσαρµογή µοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα