σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)"

Transcript

1 Περιβαλλοντική Δήλωση 2008 σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς 761/2001 & 196/2006 για την εφαρµογή Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυµος Εταιρία Τροφίµων Λεωφόρος Γεωργίου Γεννηµατά Μαγούλα Αττικής τηλ.: fax: Ηµεροµηνία σύνταξης: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Υπεύθυνος Σύνταξης : ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΑΜΠΑΣ Υπεύθυνος Έγκρισης : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΖΙΤΖΟΓΛΟΥ Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 1 από 24

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ HQF ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΡΟ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΎΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΚΟΝΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ HQF ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ HQF ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 2 από 24

3 1. Εισαγωγή Το παρόν αποτελεί την περιβαλλοντική δήλωση της Hellenic Quality Foods Α.Ε.Τ. (HQF) για το έτος Σκοπός της είναι η παροχή πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόµενο σχετικά µε το εφαρµοζόµενο Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) στην µονάδα παραγωγής νωπών και κατεψυγµένων προϊόντων ζύµης, τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιδόσεις καθώς και την συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των περιβαλλοντικών αυτών επιδόσεων για την περίοδο Η εταιρεία έχει εγγραφεί στο ελληνικό µητρώο καταχωρηµένων οργανισµών EMAS µε αριθµό καταχώρησης EL000007, στις Η Περιβαλλοντική ήλωση της Hellenic Quality Foods ΑΕΤ αφορά σε όλες τις δραστηριότητες της µονάδας στη Μαγούλα Αττικής, τα σχετικά τµήµατα παραγωγής νωπών και κατεψυγµένων προϊόντων ζύµης, συντήρησης του παραγωγικού εξοπλισµού και των οχηµάτων διανοµής των προϊόντων της εταιρείας, ελέγχου ποιότητας και αποθηκών και της λειτουργίας των γραφείων της σύµφωνα µε το οργανόγραµµα, και είναι δεσµευτική για όλα τα µέλη και τους συνεργάτες της επιχείρησης. Η Περιβαλλοντική ήλωση καλύπτει κατ ελάχιστο τις απαιτήσεις των Κανονισµών 761/2001 και 196/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Είναι δοµηµένη ώστε να περιγράφει τα στοιχεία της επιχείρησης και του εφαρµοζόµενου συστήµατος EMAS ακολουθώντας αντίστοιχη θεµατολογική σειρά µε αυτή που περιγράφεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ (παράγραφος 3.2) του Κανονισµού 761/ Πολιτική για το περιβάλλον της HQF Εργοστάσιο Μαγούλας Η επιχείρηση θεωρεί ότι η λειτουργία µιας παραγωγικής µονάδας δεν πρέπει να είναι µόνο σύµφωνη µε τη περιβαλλοντική νοµοθεσία και κανονισµούς, αλλά ότι θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την υιοθέτηση πολιτικών που στόχο έχουν να περιορίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της µονάδας. Στη κατεύθυνση αυτή έχει θέσει σε λειτουργία ένα καταγεγραµµένο σύστηµα διαχείρισης περιβάλλοντος, σύµφωνο µε τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών Κανονισµών 761/2001 και 196/2006, έτσι ώστε οι παραγωγικές διαδικασίες της να γίνουν φιλικότερες προς το περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτού του συστήµατος η διοίκηση της εταιρίας δεσµεύεται ότι: θα καθορίσει χαρακτηριστικά περιβαλλοντικής απόδοσης για κάθε διαδικασία που λαµβάνει χώρα σε αυτό θα λειτουργεί σε συµφωνία µε την υπάρχουσα περιβαλλοντική νοµοθεσία και κανονισµούς και θα συνεργάζεται µε τους αρµόδιους φορείς ελέγχου αναπτύσσει λειτουργικές διαδικασίες που στόχο έχουν να αποτρέψουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος προοδευτικά και µέσω στόχων και προγραµµάτων, θα βελτιώσει το επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, µειώνοντας τα απόβλητα που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του εργοστασίου, προωθώντας την ανακύκλωση ή την επαναχρησιµοποίηση, ή την ασφαλή µεταφορά και καταστροφή των αποβλήτων της. Θα διαθέτει τις πληροφορίες σχετικά µε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της στο προσωπικό της επιχείρησης, καθώς επίσης και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος. Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 3 από 24

4 ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες περιβαλλοντικών ατυχηµάτων, και είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τη ρύπανση που µπορεί να προκύψει από ένα τέτοιο ατύχηµα προάγει τη συνεργασία µε προµηθευτές, εργολάβους και υπεργολάβους που έχουν αναπτύξει έµπρακτα ενδιαφέρον για τη προστασία του περιβάλλοντος προωθεί την κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό, ώστε να διαβεβαιώνει ότι αυτό είναι σε θέση να λειτουργεί σε συµφωνία µε τις δεσµεύσεις της παρούσας περιβαλλοντικής πολιτικής Για την HQF Μαγούλα 15/1/2009 Κωνσταντίνος Γιαζιτζόγλου Γενικός ιευθυντής Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 4 από 24

5 3. Η Εταιρεία και οι Εγκαταστάσεις Η HQF είναι η επιχειρηµατική οντότητα που προέκυψε το 1999 από την ενοποίηση των δραστηριοτήτων των εταιριών ΑΦΟΙ ΜΙΜΙΚΟΥ και ΚΑΝΑΚΙ Α.Ε. Ο νέος φορέας είναι µια αµιγώς ελληνική εταιρία που παράγει και διακινεί δύο µάρκες τροφίµων ποιότητας (προϊόντα ζύµης ΚΑΝΑΚΙ, προϊόντα κοτόπουλου ΜΙΜΙΚΟΣ), µε βλέψεις όχι µόνο στην ελληνική αγορά αλλά και σε αυτή του εξωτερικού. Η HQF διαθέτει σήµερα επτά εργοστάσια παραγωγής, ένα στη Μαγούλα Αττικής στο οποίο γίνεται η παραγωγή των προϊόντων ζύµης και έξι στη Ν. Αρτάκη Ευβοίας για την καθετοποιηµένη παραγωγή των πουλερικών και των ζωοτροφών. Η παρούσα περιβαλλοντική δήλωση (για τα έτη 2006 και 2007) αφορά αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις της HQF στη Μαγούλα Αττικής. Η µονάδα καλύπτει έκταση κτιριακών εγκαταστάσεων m 2 σε µία συνολική έκταση m 2. Τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης και µαζί τους οι διοικητικές υπηρεσίες από το καλοκαίρι του 2005 µετεγκαταστάθηκαν και στεγάζονται στη Μαγούλα. Οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις έχουν συνολική έκταση m 2 η δε συνολική έκταση γηπέδων και αγροκτηµάτων ξεπερνά τα m 2. Πιο συγκεκριµένα, τα προϊόντα της εταιρίας HQF είναι προϊόντα ζύµης (τα οποία διακρίνονται σε προϊόντα µαγειρικής όπως φύλλα και ζύµες και προϊόντα έτοιµα προς ψήσιµο όπως έτοιµες πίτες κλπ) και πουλερικά τα οποία επίσης διακρίνονται σε ολόκληρα και τεµαχισµένα κοτόπουλα, σε προψηµένα προϊόντα από κοτόπουλο και σε αλλαντικά από κοτόπουλο. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης συστήµατος ελέγχου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνοδεύουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης η διοίκηση της επιχείρησης ενέκρινε την ανάπτυξη και εφαρµογή Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης σύµφωνο µε τις οδηγίες των Κανονισµών 761/2001 και 196/2006 (EMAS) για το Εργοστάσιο Μαγούλας. Η συµµετοχή στο κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου δηλώνει την πρόθεση της επιχείρησης να ενσωµατώσει περιβαλλοντικές απαιτήσεις στην επιχειρηµατική δραστηριότητά της, αλλά και να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις. Η HQF πιστεύει ότι η ολοκληρωµένη περιβαλλοντική διαχείριση πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της σωστής επιχειρησιακής προσπάθειας. Η πρωτοβουλία για ανάπτυξη και πιστοποίηση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης είναι ακρογωνιαίος λίθος της δέσµευσης για µείωση του κόστους και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 5 από 24

6 H παρούσα Περιβαλλοντική ήλωση συντάσσεται στα πλαίσια των απαιτήσεων του κοινοτικού Συστήµατος Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS). Σε αυτή παρουσιάζεται η περιβαλλοντική πολιτική, οι περιβαλλοντικοί στόχοι και η περιβαλλοντική επίδοση της επιχείρησης. Επίσης γίνεται αναλυτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και του συστήµατος διαχείρισης που έχει εγκατασταθεί για τον έλεγχο και τον περιορισµό των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Η Περιβαλλοντική ήλωση έχει συνταχθεί µε κύριο γνώµονα τη διαφάνεια και το ειλικρινές ενδιαφέρον για ολοκληρωµένη πληροφόρηση των ενδιαφερόµενων µερών. Η επιχείρηση πρόκειται να εκδώσει µια νέα Περιβαλλοντική ήλωση για επαλήθευση από τον εξωτερικό επαληθευτή το Η µονάδα διαθέτει επίσης ένα αποδοτικό πρόγραµµα αντιµετώπισης καταστροφών το οποίο είναι κοινοποιηµένο στο Υπουργείο Εθνικής Αµύνης και ως καταφύγιο σε περίοδο πολέµου. Μία πλήρως καταγεγραµµένη διαδικασία εφαρµόζεται περισσότερο από επτά έτη και ασκήσεις ετοιµότητας για την αντιµετώπιση περιπτώσεων πυρκαγιάς ή φυσικών καταστροφών εκτελούνται δύο φορές ανά έτος. Το σύστηµα λειτούργησε αποδοτικά κατά τη διάρκεια του καταστροφικού σεισµού της 9 ης Σεπτεµβρίου του 1999, όπου παρά τις ζηµιές που υπέστη το κτίριο, δεν υπήρξε κανένας τραυµατισµός, βλάβη σε εξοπλισµό ή επίπτωση στο περιβάλλον και το εργοστάσιο ήταν σε θέση να επαναλειτουργήσει σε διάστηµα µικρότερο των 48 ωρών µετά τον σεισµό. Τέλος η HQF σε όλες τις µονάδες της εφαρµόζει Σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των τροφίµων (HACCP) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του CODEX ALIMENTARIUS από το 2003 (πιστοποιηµένο από τον Φορέα Πιστοποιήσεων Lloyd s) και µέσα στο 2008 προχώρησε στην εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας τροφίµων (Σ ΑΤ) ISO 22000, το οποίο και πιστοποίησε (ΕΛΟΤ). Κατά την περίοδο από την προηγούµενη περιβαλλοντική δήλωση µέχρι σήµερα δεν έχουν γίνει σηµαντικές αλλαγές στις κτιριακές εγκαταστάσεις της HQF στη Μαγούλα Αττικής. Το εργοστάσιο κτίστηκε το Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα της εταιρείας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα Έγγραφο Αρ. Πρωτοκόλλου Ηµερ. Έκδοσης Ηµερ. Λήξης Έγκριση Περιβαλλοντικών ΠΕΧΩ οικ.3620/φ.περιβ. _9/07, 31/5/2007 Όρων ΠΕΧΩ 2016/07 30/5/2012 Άδεια Λειτουργίας 3270/Φ 14ΜΑΓ7 20/11/2001 Αορίστου χόνου Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας /Φ.701.4/ /11/ /11/2009 Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 6 από 24

7 4. Παραγωγική ιεργασία Στο εργοστάσιο Μαγούλας παράγονται και συσκευάζονται τα παρακάτω προϊόντα 1. Προϊόντα µαγειρικής Φύλλα (κρούστας, παραδοσιακό και Βηρυτού) Ζύµες (σφολιάτα και ζύµη κουρού) Καταίφι Βάση πίτσας 2. Προϊόντα έτοιµα για ψήσιµο Μπουκίτσες Οικογενειακές πίτες Πίτσες Mini Calzone Mini Hot Dog (Νέο προϊόν) Πριν την έναρξη παραγωγής ενός νέου προϊόντος το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης διενεργεί εκτεταµένες δοκιµές ώστε να καθορίσει πλήρως τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Κατόπιν σχεδιάζει την παραγωγή σε βιοµηχανική κλίµακα και ορίζει τις προδιαγραφές των Α υλών. Στη συνέχεια εντοπίζονται οι προµηθευτές µε κύρια κριτήρια την αξιοπιστία και τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προϊόντων τους καθώς επίσης και την ορθή διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και της λειτουργίας τους. Η HQF ΑΕΤ έχει σχεδιάσει (εντός του 2008) και παράγει Mini Hot Dog ως νέο προϊόν, βασιζόµενο σε ύλες και υλικά, αλλά και µεθόδους που ήδη υπήρχαν στην παραγωγική διαδικασία και ως εκ τούτου δε µεταβάλλονται τα περιβαλλοντικά θέµατα του εργοστασίου. Με την άφιξη των Α υλών στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Μαγούλας ξεκινούν µία σειρά αυστηρών ελέγχων στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της µονάδας. Οι έλεγχοι αυτοί είναι µικροβιολογικοί (εξασφαλίζουν την ασφαλή χρήση τους), χηµικοί (αξιολογούν τη περιεκτικότητα τους σε θρεπτικά συστατικά) και µηχανικοί (διασφαλίζουν τη σωστή συµπεριφορά τους στη παραγωγική διαδικασία). Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 7 από 24

8 Η παραγωγική διαδικασία συνοπτικά παρουσιάζεται στο ακόλουθο ροϊκό διάγραµµα : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗ ΖΥΜΩΜΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ EXTRUDER ΚΟΠΗ ΓΕΜΙΣΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Μετά τη παραγωγή των προϊόντων ακολουθεί η άµεση κατάψυξή τους και διατήρηση τους στους -18º C. Η διαδικασία αυτή γίνεται ως εξής: ΤΟΥΝΕΛ ΨΥΞΗΣ καταψύχουν το τελικό προϊόν σε ελάχιστο χρόνο ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΨΥΓΕΙΑ διατηρούν τα προϊόντα σε θερµοκρασίες κάτω των - 18º C. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ καταγράφει συνεχώς τη θερµοκρασία και διασφαλίζει τη συνεχή διατήρηση της στα προδιαγεγραµµένα επίπεδα. Τέλος τα προϊόντα τοποθετούνται σε ασφαλείς συσκευασίες που τα προστατεύουν από παράγοντες και από τα προβλήµατα ψύξης. εξωγενείς 5. Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Το σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης όπως έχει αναλυτικά περιγραφεί στις προηγούµενες Περιβαλλοντικές ηλώσεις δεν έχει υποστεί µεταβολές και συνοπτικά παρουσιάζεται παρακάτω. Η διαδικασία ανάπτυξης και εφαρµογής του συστήµατος ξεκίνησε µε την υιοθέτηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και τη δέσµευση της διοίκησης επ αυτού. Στη συνέχεια ορίστηκε ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ο οποίος και είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω : Επιβλέπει την εφαρµογή του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης ιασφαλίζει την σωστή εφαρµογή του συστήµατος και τη συνεχή του βελτίωση Εισάγει πρακτικές και διαδικασίες στη κατεύθυνση της επίτευξης και διατήρησης της πολιτικής για το περιβάλλον Εκπροσωπεί την επιχείρηση σε θέµατα περιβάλλοντος Ενηµερώνει τη διοίκηση σχετικά µε την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης Προωθεί την εκπαίδευση του προσωπικού Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 8 από 24

9 Το σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελείται από : Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Τις ιαδικασίες Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Τις Οδηγίες Εργασίας Τα Αρχεία Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Τα Έγγραφα εξωτερικής προέλευσης (όπως νοµοθεσία και κανονισµοί). Οι αρµοδιότητες και υπευθυνότητες για την εφαρµογή του συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης αφορούν τα υψηλά και µεσαία διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης, σύµφωνα µε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τµηµάτων τους. Ένα συνοπτικό οργανόγραµµα φαίνεται παρακάτω, µετά τις αλλαγές που έγιναν στην οργανωτική δοµή του εργοστασίου προϊόντων ζύµης ΚΑΝΑΚΙ, µε την ενοποίηση των ιευθύνσεων Παραγωγής και Τεχνικής ιεύθυνσης στη ιεύθυνση Εργοστασίου. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ HQF ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ ΗΓΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΒΑΡ ΙΑΣ AREA MANAGER Ο ΗΓΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ LOGISTICS SUPERVISOR ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ Τα υψηλά και µεσαία διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης που εµπλέκονται στην εφαρµογή του συστήµατος είναι µέλη της επιτροπής περιβάλλοντος. Τα καθήκοντα τους στα πλαίσια του συστήµατος καθορίζονται στις αντίστοιχες διαδικασίες και οδηγίες εργασίας. Όλα τα σχετικά θέµατα τους κοινοποιούνται µε αλληλογραφία µέσω του εσωτερικού δικτύου. Ανάµεσα στα καθήκοντα τους συµπεριλαµβάνεται και η ενηµέρωση του προσωπικού των τµηµάτων τους σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα. Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 9 από 24

10 6. Περιβαλλοντικά Θέµατα Τα περιβαλλοντικά θέµατα που προκύπτουν από τις παραγωγικές δραστηριότητες (της τάξεως των 7250 tn τελικού προϊόντος για το έτος 2008) : Ατµοσφαιρικές εκποµπές (πχ αιθάλη και CO 2 από λειτουργία λεβήτων ζεστού νερού για την παραγωγή και τη θέρµανση των κτιρίων και από οχήµατα διανοµής προϊόντων) Υγρά απόβλητα από το πλύσιµο των χώρων παραγωγής και σκευών καθώς και αστικά λύµατα τα οποία επεξεργάζονται στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού Στερεά απόβλητα (υποπροϊόντα ζύµης, υλικά συσκευασίας (πλαστικά και χαρτιά) από τις πρώτες ύλες και τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή) Καταναλώσεις φυσικών πόρων (νερό για τη λειτουργία των ψυκτικών εγκαταστάσεων, το πλύσιµο φορτηγών διανοµής και παραγωγικών χώρων, από το προσωπικό και τέλος σε µικρότερο µέρος στην παραγωγή του προϊόντος) Καταναλώσεις ενέργειας (Ηλεκτρική, υγραέριο LPG, πετρέλαιο) Η HQF Εργοστάσιο Μαγούλας κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση όλων των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µέσω της γενικότερης πολιτικής της για µείωση, επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση υλικών και προϊόντων. Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί δείκτες συσχετισµού των παραπάνω µεγεθών και του όγκου παραγωγής των τελικών προϊόντων του εργοστασίου. Η διεύθυνση κάθε τµήµατος είναι υπεύθυνη να ανασκοπεί τα παραπάνω στοιχεία και να προτείνει δυνατούς τρόπους βελτίωσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι η βελτίωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων εκτός της προφανούς θετικής επίδρασης στο περιβάλλον, ελαττώνει και το κόστος λειτουργίας της µονάδας. Οι διαδικασίες εντοπισµού και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επιχείρησης κάτω από κανονικές και µη κανονικές συνθήκες λειτουργίας έχουν καθοριστεί, τεκµηριωθεί και εφαρµόζονται. Με βάση τις διαδικασίες αυτές θα γίνει ανασκόπηση όλων των µελλοντικών δραστηριοτήτων της µονάδας µε στόχο την διερεύνηση επιπρόσθετων κρίσιµων σηµείων αναφορικά µε τη προστασία του περιβάλλοντος. 7. Περιβαλλοντική Επίδοση 7.1. ιαχείριση Φυσικών Πόρων Ενέργεια Οι ανάγκες σε ενέργεια καλύπτονται χρησιµοποιώντας αποκλειστικά υγραέριο (LPG) και ηλεκτρική ενέργεια, ενώ µόνο στα οχήµατα χρησιµοποιείται ως καύσιµα το πετρέλαιο. LPG Η επιχείρηση έχει αποφασίσει να χρησιµοποιεί αποκλειστικά LPG (ή φυσικό αέριο όταν είναι διαθέσιµο και για το οποίο έχει ήδη δώσει στοιχεία ετησίων αναγκών στην εταιρία που διαχειρίζεται το φυσικό αέριο στην περιοχή της Αττικής), σε κάθε δυνατή εφαρµογή,. Η επιχείρηση παρακολουθεί και καταγράφει τις καταναλώσεις της σε ενέργεια βάση σχετικής διαδικασίας. Τα δεδοµένα συγκεντρώνονται µε σκοπό τη µέτρηση και τη σύγκριση της κατανάλωσης. Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 10 από 24

11 Το υγραέριο (LPG) χρησιµοποιείται στους φούρνους ψησίµατος και ξήρανσης στα τµήµατα φύλλου κρούστας, καταϊφιού και πίτσας καθώς επίσης και για ανάγκες θέρµανσης. υνατότητα επιµερισµού της κατανάλωσης του υγραερίου σε παραγωγή και θέρµανση των κτιρίων δεν είναι δυνατή. Η ετήσια κατανάλωσή του το 2003 ήταν 280tn, το 2004 ήταν 250tn, το 2005 ήταν 253 tn, το 2006 ήταν 250 tn, το 2007 ήταν 227 tn και το 2008 ήταν 258 tn. είκτης LPG = Κατανάλωση LPG/Παραγόµενο Προϊόν ,0418 kgr LPG/kgr Προϊόντος ,0458 kgr LPG/kgr Προϊόντος ,0548 kgr LPG/kgr Προϊόντος ,0562 kgr LPG/kgr Προϊόντος kgr LPG/kgr Προϊόντος kgr LPG/kgr Προϊόντος ,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0, Series1 0,0418 0,0458 0,0548 0,0562 0,0502 0,0581 Το πρόγραµµα αντικατάστασης των καυστήρων στο τµήµα παραγωγής φύλλου κρούστας συνεχίστηκε και το 2006 µε αντικατάσταση 7 καυστήρων και 84 κεφαλών καυστήρων, το 2007 µε αντικατάσταση 8 καυστήρων και 90 κεφαλών καυστήρων ενώ το 2008 αντικαταστάθηκαν 150 κεφαλές. Παρότι έγινε αντικατάσταση 150 νέων κεφαλών καυστήρων, διαπιστώθηκε αύξηση του δείκτη LPG από 0,0502 το 2007 σε 0,0581 το Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στην αυξηµένη κατανάλωση LPG για θέρµανση των χώρων παραγωγής και γραφείων κατά τους χειµερινούς µήνες. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Το πετρέλαιο χρησιµοποιείται για τη κίνηση των σαράντα οχηµάτων διανοµής της επιχείρησης. Τα οχήµατα σχεδόν στο σύνολό τους είναι αγορασµένα τα έτη 2000 και 2001 και χρησιµοποιούν τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον. Η επιχείρηση παρακολουθεί τη συντήρηση των οχηµάτων και όλα τα οχήµατα υποβάλλονται σε ετήσιο κρατικό έλεγχο καυσαερίων. Η κατανάλωση πετρελαίου είναι : lt για το 2004 µε km διανυθέντα lt για το 2005 µε km διανυθέντα lt για το 2006 µε km διανυθέντα lt για το 2007 µε km διανυθέντα lt για το 2008 µε km διανυθέντα Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 11 από 24

12 και µε βάση τα διανυθέντα χιλιόµετρα (το έτος 2008 ήταν km) ο δείκτης κατανάλωσης για τα οχήµατα διανοµής της HQF στη Μαγούλα Αττικής διαµορφώνεται: είκτης Κατανάλωσης Πετρελαίου lt/100km lt/100km lt/100km lt/100km lt/100 km Η κατανάλωση των οχηµάτων διανοµής προϊόντων διαµορφώνεται στα παραπάνω επίπεδα τόσο από τη λειτουργία του κινητήρα του οχήµατος όσο και από τη λειτουργία του αυτόνοµου ψυκτικού µηχανήµατος που καταναλώνει επίσης πετρέλαιο Series ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας επίσης παρακολουθείται και ανήλθε σε 8,3ΜWh για το 2004 ενώ το 2005 µειώθηκε κατά 5% και έφτασε σε 7,98ΜWh, το 2006 υπήρξε περαιτέρω µείωση στις 7,50 MWh λόγω της µειωµένης παραγωγής, ενώ το 2007 η κατανάλωση ανέβηκε στις 8,17 MWh κυρίως λόγω αυξηµένης ζήτησης το πολύ θερµό καλοκαίρι που είχε σαν συνέπεια την εντατικότερη λειτουργία των ψυκτικών και κλιµατιστικών µηχανηµάτων και την υπερωριακή απασχόληση των παραγωγικών τµηµάτων τους µήνες Νοέµβριο και εκέµβριο, όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς λογαριασµούς της ΕΗ. To 2008 η συνολική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε σε 8,33 MWh κατά 1,9% που είναι απόρροια της αύξησης της παραγωγής του εργοστασίου. Η µείωση του δείκτη της ηλεκτρικής ενέργειας (που δίνεται στον ακόλουθο πίνακα για τα έξι τελευταία χρόνια) από 1,303 Wh/kgr Προϊόντος το 2007 σε 1,150 Wh/kgr Προϊόντος το 2008 συνηγορεί στην καλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης του υποσταθµού (cos(φ)=0,99). είκτης Κατανάλωσης Ρεύµατος = Κατανάλωση Ρεύµατος/Παραγόµενο Προϊόν ,233 Wh/kgr Προϊόντος ,029 Wh/kgr Προϊόντος ,287 Wh/kgr Προϊόντος ,213 Wh/kgr Προϊόντος ,303 Wh/kgr Προϊόντος ,150 Wh/kgr Προϊόντος Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 12 από 24

13 2008 1, , , , , , Series1 1,233 1,029 1,287 1,213 1,303 1, Νερό Η επιχείρηση τροφοδοτείται µε νερό από το αστικό δίκτυο ύδρευσης. Η κατανάλωση νερού όπως καταγράφεται στα λογιστικά αρχεία είναι m 3 για το έτος 2004, m 3 για το έτος 2005, m 3 για το 2006 και m 3 για το Μια διαρροή στο δίκτυο ύδρευσης που διαπιστώθηκε από την αύξηση των τριµηνιαίων λογαριασµών και ο καθυστερηµένος εντοπισµός του σηµείου της είναι η αιτία της αυξηµένης κατανάλωσης το έτος 2006, γεγονός που απεικονίζεται στη µείωση κατά 41% του καταναλισκόµενου νερού το 2007, όταν και είχε επισκευαστεί η διαρροή. Το έτος 2008 η εκτιµώµενη κατανάλωση θα κυµανθεί στα ίδια επίπεδα. (Τα στοιχεία από το ήµο Μαγούλας έρχονται µε ετήσια σχεδόν καθυστέρηση) Series m m m m m m 3 Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 13 από 24

14 Πρώτες και Βοηθητικές Ύλες και Ανακύκλωση αυτών Σε περιπτώσεις που είναι δυνατόν να υπάρχει εφαρµογή, η επιχείρηση προωθεί την ανακύκλωση ή επαναχρησιµοποίηση Α υλών και υλικών συσκευασίας. Έτσι η HQF έχει συνάψει σύµβαση µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (από τις 15/05/2002, αόριστης χρονικής ισχύος) σχετικά µε την περισυλλογή των υλικών συσκευασίας των προϊόντων που παράγει και διακινεί και µε βάση τα στοιχεία των τελευταίων ετών έχει διαθέσει στην ελληνική αγορά και πληρώσει τέλη για τα προϊόντα ΚΑΝΑΚΙ που παράγονται στο εργοστάσιο της Μαγούλας για τις παρακάτω ποσότητες : Series συσκευασίες συσκευασίες συσκευασίες συσκευασίες συσκευασίες συσκευασίες Η επιχείρηση παρακολουθεί διαρκώς τη φύρα της παραγωγής, και λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα για τη µείωση της. Στόχος της επιχείρησης είναι η συνεχή µείωση των Α και βοηθητικών υλών σαν ποσοστό του συνολικού όγκου παραγωγής Ατµοσφαιρικές Εκποµπές Σκόνη Η παραγωγική δραστηριότητα του εργοστασίου δεν προκαλεί κανενός είδους σκόνη Καυσαέρια Καύσης Η επιχείρηση σύµφωνα µε τη σχετική διαδικασία και την υφιστάµενη νοµοθεσία διενεργεί µετρήσεις σχετικά µε τις εκποµπές των καυστήρων των λεβήτων σε τακτικά διαστήµατα. Τα αποτελέσµατα καταγράφονται και οι αρµόδιες αρχές ελέγχουν τα αρχεία. Οι εκποµπές µε βάση την κατανάλωση LPG (µε θεωρητικό υπολογισµό) ήταν 818tn το 2003, 736tn το 2004, 739tn το Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 14 από 24

15 2005, 727tn το 2006, 662tn το 2007 και το tn και έτσι δείκτης για το CO 2 διαµορφώνεται: είκτης Εκποµπής CO 2 = Εκποµπές CO 2 /Παραγόµενο Προϊόν ,122 kgr CO 2 /kgr προϊόντος ,159 kgr CO 2 /kgr προϊόντος ,161 kgr CO 2 /kgr προϊόντος ,163 Kgr CO 2 /kgr προϊόντος ,146 Kgr CO 2 /kgr προϊόντος ,170 Kgr CO 2 /kgr προϊόντος Series1 0,122 0,159 0,161 0,163 0,146 0,17 Παρατηρείται στο δείκτη εκποµπών ότι το τελευταίο έτος υπήρξε αύξηση η οποία είναι ανάλογη της αύξησης στην κατανάλωση του LPG και η οποία έχει αναλυθεί σε προηγούµενη παράγραφο (7.1.1, LPG) Θόρυβος και ονήσεις Ο θόρυβος από τη λειτουργία της µονάδας βρίσκεται εντός των επιπέδων που καθορίζει η νοµοθεσία 61dB(A) µε όριο τα 65 db(a) όπως αυτό καθορίζεται από το Π 1180/81 και περιγράφεται στη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της µονάδας. Το έτος 2008 έγινε έλεγχος και µετρήσεις από εξωτερικό σύµβουλο (Μελ. Γραφείο Καϊµάκη Στυλιανής) για την επιβεβαίωση της διατήρησης αυτού του επιπέδου θορύβου Στερεά Απορρίµµατα Στα στερεά απόβλητα συµπεριλαµβάνονται υλικά συσκευασίας όπως χαρτί, χαρτοκιβώτια, αλουµίνιο, πλαστικό παλέτες καθώς επίσης και υπολείµµατα Α υλών. Στόχος της επιχείρησης είναι η µείωση των αποβλήτων καθώς επίσης και η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας στον βαθµό που αυτό είναι εφικτό. Τα παραπάνω εκτός της βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης, θα έχουν και θετική επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα του εργοστασίου της Μαγούλας καθώς θα επιφέρουν µείωση στα δροµολόγια προς το ΧΥΤΑ και µείωση του όγκου, άρα και των τελών για την απόρριψη σε αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία µε την εταιρία ΒΙΣ στο Βόλο, ιδίων επιχειρηµατικών συµφερόντων, η οποία παράγει χαρτοκιβώτια (Άδεια Λειτουργίας από Ν.Α.Μαγνησίας, /νση Βιοµηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας, 20 Ιουνίου 2003, Αρ.Πρωτ. 1254/Φ ), και το έτος 2004 (σε συνέχεια των προηγουµένων ετών) λειτούργησε πρόγραµµα συλλογής και αποστολής προς ανακύκλωση χάρτινων συσκευασιών οι οποίες προκύπτουν από τις Α ύλες και τα υλικά Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 15 από 24

16 που χρησιµοποιεί στην παραγωγική της διαδικασία. Κατά το πρώτο έτος το εργοστάσιο προϊόντων ζύµης ΚΑΝΑΚΙ έστειλε στη ΒΙΣ kgr χαρτιού και χαρτονιού προς ανακύκλωση και παραγωγή νέων χαρτοκιβωτίων µε ανακυκλωµένο χαρτί, το έτος 2005, kgr χαρτιού και χαρτονιού, το kgr, το kgr και το kgr. Από το έτος 2008 το έργο της µεταφοράς εκτελείται από την εταιρεία Γ.ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Άδεια Συλλογής και Μεταφοράς στερεών αποβλήτων από την Περιφέρεια Αττικής, Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας, /νση ΠΕΧΩ, Τµήµα Α, 18/07/2006, Αρ.Πρωτ. ΠΕΧΩ 4775 /ΦΠΕΡΙΒ-ΣΑ/06). Κατά το έτος 2004 η λειτουργία της εγκατάστασης δηµιούργησε 863 tn, τo 2005, 707 tn, το tn, το tn και το tn στερεών αποβλήτων. Με βάση τα προηγούµενα και αφού µε την ανακύκλωση του χαρτιού και του χαρτονιού ο όγκος των υπολοίπων µειώθηκε σηµαντικά, ο σχετικός δείκτης (ο οποίος εκφράζει τις ποσότητες α ύλης ζύµη- και στερεά απόβλητα τα οποία δεν δύνανται να ανακυκλωθούν) διαµορφώνεται: είκτης Στερεών Αποβλήτων = Στερεά Απόβλητα/Παραγόµενο Προϊόν ,185 kgr στερεών αποβλήτων/kgr προϊόντος ,113 kgr στερεών αποβλήτων /kgr προϊόντος ,114 kgr στερεών αποβλήτων /kgr προϊόντος ,150 kgr στερεών αποβλήτων /kgr προϊόντος ,147 kgr στερεών αποβλήτων /kgr προϊόντος ,141 kgr στερεών αποβλήτων /kgr προϊόντος , , , , , , Series1 0,185 0,113 0,114 0,15 0,147 0,141 Τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων για λογαριασµό της HQF, έχει αναλάβει η αδειοδοτηµένη για τέτοιους είδους δραστηριότητες εταιρεία FORTES (Αδ.λειτ. ΠΕΧΩ 456/φπεριβ-ΣΑ/2005, ). Άλλο είδος στερεών αποβλήτων είναι οι συσσωρευτές (µπαταρίες) οι οποίες προέρχονται από τα οχήµατα διανοµής και τα περονοφόρα της HQF. To 2006 η HQF έστειλε (υλοποιώντας το ΠΠ 05) 60 συσσωρευτές προς ανακύκλωση, και το συσσωρευτές και 1630kgr συσσωρευτών και το κιλά συσσωρευτών, µέσω σου Συστήµατος Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσσωρευτών «ΣΥ ΕΣΥΣ» µε αρ. άδειας ΥΠΕΧΩ Ε 11868/04, µε την οποία η HQF έχει υπογράψει σύµβαση συνεργασίας από τις Ένα ακόµα είδος στερεού απόβλητου είναι τα µηχανέλαια (που χρησιµοποιούνται στα οχήµατα και στον εξοπλισµό παραγωγής). Τα λάδια αυτά συλλέγονται και ανακυκλώνονται σύµφωνα µε το ΠΠ 04. Για το σκοπό αυτό η HQF συνεργάζεται µε την αδειοδοτηµένη για το σκοπό αυτό εταιρεία ΕΛΤΕΠΕ µε την οποία έχει υπογράψει σχετική τριετή σύµβαση στις και κατά τα εξεταζόµενα έτη ανακύκλωσε: Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 16 από 24

17 kgr ορυκτελαίων kgr ορυκτελαίων kgr ορυκτελαίων kgr ορυκτελαίων kgr ορυκτελαίων Series Τέλος τα προκύπτοντα µεταλλικά στερεά απόβλητα από εξαρτήµατα, ανταλλακτικά, ύλες και υλικά η HQF τα συγκεντρώνει σε συγκεκριµένο χώρο στο προαύλιο του εργοστασίου και όταν συγκεντρωθούν ποσότητες ικανές να γεµίσουν ένα φορτηγό, τα πουλάει για να χρησιµοποιηθούν για ανακύκλωση. Τα προηγούµενα χρόνια τα µεταλλικά είδη που πουλήθηκαν ήταν: kgr kgr kgr kgr kgr Series Series Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 17 από 24

18 Στα στερεά απόβλητα που πετιούνται στο ΧΥΤΑ περιλαµβάνονται επίσης πλαστικά υλικά και µεταλλικοί περιέκτες από συσκευασίες Α υλών τα περισσότερα από τα οποία έχουν υπολείµµατα αυτών και η συγκέντρωση τους σε µεγάλες ποσότητες για να δικαιολογηθεί το µεταφορικό κόστος προς ανακύκλωση δεν έχει καταστεί δυνατή, λόγω του κινδύνου επιµόλυνσης, αφού η διατήρησή τους απαιτεί ψυχόµενο χώρο, που η HQF σήµερα δε διαθέτει. Το 2008 η εταιρεία συλλέγει και προωθεί προς ανακύκλωση όσα πλαστικά προκύπτουν και τα οποία µπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει προσωρινά, δηλαδή όσων δεν φέρουν υπολείµµατα και εποµένως δεν απαιτούν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης υλοποιώντας το αντίστοιχο πρόγραµµα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι ποσότητες για το έτος 2008 ήταν οι kgr τις οποίες έδωσε στην εταιρεία ΕΛΠΙΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ (Αρ. Αδείας 3840/ Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος Νοµ. Αυτ.Βοιωτίας και 1450/ /νση Ανάπτυξης Νοµ.Αυτ.Βοιωτίας) Υγρά Απόβλητα Στα υγρά απόβλητα της παραγωγικής µονάδας συµπεριλαµβάνονται τα νερά πλύσης των γραµµών παραγωγής και των µεταφορικών οχηµάτων της επιχείρησης, καθώς και τα αστικά λύµατα m m m m m m Series1 Series Τα παραπάνω απόβλητα επεξεργάζονταν στη µονάδα βιολογικού καθαρισµού που διαθέτει η εγκατάσταση µέχρι τον Μάρτιο του Έκτοτε η µονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για εργασίες συντήρησης και αναβάθµισης. Τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης προωθούνται µέσω αδειοδοτηµένων (ΒΥΤΙΑ-ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΜΕ-ΕΠΕ, αρ.πρωτ. 58/31580, , /νση Μτεαφορών & Επικοινωνιών, Τµήµα Αδειών Κυκλοφορίας, Νοµαρχία Αθηνών) µεταφορέων στη ΜΕΛ της Μεταµόρφωσης. Για το 2008 έχουν δοθεί περίπου m 3. Εργοστάσιο Μαγούλας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ Σελίδα 18 από 24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα

3. Πρώτες Ύλες και Απόβλητα Ε. Ελέγχουμε την κατανάλωση ρεύματος στα Καταστήματα Το πρόγραμμα ανακατασκευής των καταστημάτων μας το 1, είχε ως αποτέλεσμα, τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος στα καταστήματά μας, η οποία μειώθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Σελίδα 2 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ...3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ...5 ΕΙΚΤΕΣ...8 i) ενεργειακή απόδοση...8

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες

Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Περιβαλλοντική ιαχείριση σε ξενοδοχειακές µονάδες Συστήµατα διαχείρισης, εξοικονόµησης και αειφορίας Περιβαλλοντική διαχείριση και ξενοδοχειακές µονάδες Από στοιχεία των τελευταίων 20 ετών, το κόστος ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, ιαφάνεια Νοµοθετικό πλαίσιο Κανονισµός για την Εκούσια Συµµετοχή Οργανισµών σε Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου : «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη» ΠΡΩΤΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ (σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας

Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία. Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας Η συµβολή του ήµου Λαρισαίων στην πορεία προς µια Κοινωνία Ανακύκλωσης ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ιωακειµίδου Ξένια Αντιδήµαρχος Καθαριότητας 1 Ο ήµος Λαρισαίων µετά τον Καλλικράτη

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων

Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων WASTEMED ΕΠΕ Συλλογή και μεταφορά ιατρικών αποβλήτων Ενεργειακές μελέτες Ενεργειακά πιστοποιητικά Περιβαλλοντικές μελέτες Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων Εταιρική Παρουσίαση H WASTEMED Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 3 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ISO 9001:

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΦΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Επωνυμία επιχείρησης Αντικείμενο παραγωγής (προϊόντα διατροφής, αντικείμενα τέχνης, αντικείμενα οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ

ΕΝ ISO Εµβαλωµατής Αντώνης ΑΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ HACCP ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ EΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Εµβαλωµατής Αντώνης Υπεύθυνος ιαχείρισης Ποιότητας-ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ Μήτρακας Μανασσής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις

Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.03 Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 29.9.2014 Αλλαγή κωδικοποίησης και μορφοποίησης εγγράφων ΣΔΠ Προσθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο

Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εξοικονόμηση ενέργειας και κτίρια: Επισκόπηση εξελίξεων για τον τεχνικό κόσμο Εισηγητής: Αμανατίδης Άνθιμος Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ

Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Learning and Teaching Conference 25 Ιανουαρίου 2014, ΑΘΗΝΑ Δημήτριος Λεκκός Πολιτικός Μηχανικός TE, Ελεγκτής Δόμησης Β Τάξης MSc in Environment pollution Control MEDITERRANEAN COLLEGE School of Engineering

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221/2009 για την εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221/2009 για την εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Περιβαλλοντική Δήλωση 2011 σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1221/2009 για την εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) Hellenic Quality Foods Ανώνυμος Εταιρία Τροφίμων Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)»

ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε65)» ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δεκέμβριος 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 4.. Ενεργειακά Ισοζύγια Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

H Honda για πολλά χρόνια είναι πρωτοπόρος στις δράσεις τις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ευθύνες που τις αναλογούν ως ένας παγκόσµιος κατασκευαστής οχηµάτων. Είναι σοβαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ιανουάριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής-Διαιτολογίας Πρακτική Άσκηση στη Βιομηχανία-Αναλυτική Έκθεση Πεπραγμένων «Sunday s Gastronomy Catering»-Αφοί Στενιώτη Ο.Ε Έδρα:Μαγνησίας 51 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04

ιαχείριση Μη Συµµορφώσεων ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 1 από 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ρ04 Κωδικός: Ρ04 Έκδοση: 01 Σελ. 2 από 6 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ηµεροµηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες Συντάχθηκε: Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001- Διεργασιακή Προσέγγιση Διάλεξη 4 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Σαββίδης Τεχνικός Δ/ντης Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας

Δημήτριος Σαββίδης Τεχνικός Δ/ντης Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας Δημήτριος Σαββίδης Τεχνικός Δ/ντης Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε. Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας Λίγα Λόγια για την Pyramis 1 Αμιγώς ελληνική οικογενειακή επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04)

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΠΕ (21-7-04) 1. Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται µόνο στα θέµατα εφαρµογής του ΠΠΕ και δεν έχουν ως αντικείµενό τους τον έλεγχο της σύνταξης του ΠΠΕ, το οποίο θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Παράρτηµα 1 Όροι και ορισµοί Στο παρόν παρουσιάζονται οι όροι και ορισµοί βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού/ κανονιστικού πλαισίου και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024:2012. Αιτών Αµεροληψία Ανάκληση Ανασκόπηση Αντικειµενική απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες Μέθοδοι και Εργαλεία για την Αειφόρο Ανάπτυξη Κανονιστική Νοµοθεσία Προληπτικά εργαλεία: όρια εκποµπών στα στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα υποχρέωση εκπόνησης ΜΠΕ Κατασταλτικά εργαλεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Αθήνα 30-6-08 Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΑΝ ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΥΝΑΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 Από Γεώργιο Παπαλόη i H εσωτερική επιθεώρηση ενός συστήµατος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑ Η ΑΒΕΕ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Έκδοση 1 / 01.09.08

Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑ Η ΑΒΕΕ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Έκδοση 1 / 01.09.08 Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑ Η ΑΒΕΕ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Έκδοση 1 / 01.09.08 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητοί συνεργάτες, πελάτες, προµηθευτές και εργαζόµενοι Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑ Η ΑΒΕΕ, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ για το έτος 2011 για το έτος 2011 (Κατηγορία μικρών οργανισμών επικυρωμένη από εξωτερικό φορέα) Αριθμός καταχώρησης στο μητρώο καταχωρημένων οργανισμών EMAS EL-000014 ΦΡΟΣ ΜΠΕΤΟΝ Υιοί Σερ. Φροσυνού Α.Β.Ε.Ε Αδρανή - Σκυρόδεμα

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα

Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα Τα ελληνικά γαλακτοκοµικά προϊόντα µοχλός ανάπτυξης της οικονοµίας Θεµατική ενότητα Γαλακτοκοµικά προϊόντα και ο σύγχρονος καταναλωτής Εισήγηση Συστήµατα ποιότητας στη παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013»(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Επιχείρηση αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005) ΕΣΥ KO-22000/01/01/11-06-2008 1/6 ΕΣΥ ΚΟ-22000 Έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΟ & ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Quality HELLENIC LABORATORIES & SERVICES OF CHEMISTRY & QUALITY MANAGEMENT Αµαρυσίας Αρτέµιδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Κύριε.., Με εκτίµηση, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κύριε.., Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Τµήµα Ανατολικής Κρήτης, στα πλαίσια του σκοπού του και των δράσεων του προχώρησε στη σύσταση Οµάδας Εργασίας µε θέµα τις «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ.

Εισηγητής : Γαλατσάνος Χ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 39001:2012 & ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σε ότι έχει να κάνει με τις γενικότερες επί του θέματος της εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ

Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ. Φιλίππου Εμμανουήλ, 18/6/2014 9:03 πμ. 18/6/2014 9:03 πμ 1 Αρχή 1η: Ανάλυση των πιθανών κινδύνων Αναλυτικός προσδιορισμός των πιθανών κίνδυνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας των τροφίμων από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της-συγκομιδή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20

Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 Έκδοση στην Ελληνική γλώσσα του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 Αθήνα, 2006-02-20 1. Νέο διεθνές πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΠΕ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝ-ISO14000 - ΕΜΑS ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΠΠΕ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝ-ISO14000 - ΕΜΑS ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΠΠΕ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝ-ISO14000 - ΕΜΑS ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ /νση ευτεροβάθµιας Eκπαίδευσης Βοιωτίας - 2 ο ΤΕΕ.ΕΠΑΣ Θήβας

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου?

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Ενημερωτικό Υλικό Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως επηρεάζουν το Περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα? Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Νωπά φυτικά προϊόντα 1 από 17 Περιεχόμενα 2 από 17 1. Εισαγωγή Η παρούσα προδιαγραφή συντάχθηκε με σκοπό τον καθορισμό των συγκεκριμένων απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Κατευθύνσεις και εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων ΚΑΠΕ, 21 Ιουνίου 2016 Κωνσταντίνος Αλβανός, ΜΒΑ Μέλος Δ.Σ. Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης και Ενέργειας Ανακαίνιση υφιστάμενης οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας

ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας ίνουµε φως σε κάθε στιγµή της ζωής σας αναπτυξη δικτυου Ο Ε ΗΕ σχεδιάζει, προγραµµατίζει και διασφαλίζει την υλοποίηση της ανάπτυξης του ικτύου, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την εξέλιξη της ζήτησης, τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα