ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή."

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Θεσσαλονίκη, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εξεταστική: 6/6/2015 4/7/2015 Εισαγωγή στην Οργάνωση Διεθνούς Κοινωνίας Συνεννόηση με τον κ. καθηγητή. Σάββατο Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο Τμήμα1: 8π.μ.-11π.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ αίθ. 1-4 Τμήμα2: 8π.μ.11π.μ. Β Αμφ. +αίθ 5-8 Τμήμα3: 11π.μ.-2 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ Β Αμφ Εμπράγματο Δίκαιο 2 μ.μ.-5 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β Αμφ. + αίθ. 1-8 Εργατικό Δίκαιο 5 μ.μ.-8μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β Αμφ. + αίθ. 1-8 Τρίτη Κληρονομικό Δίκαιο 8 π.μ.-11π.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης +Β Αμφ+ αίθ. 1-8 Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Εμπορικό-Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) 11π.μ.-2μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ Β. Αμφ.+αίθ. 1-7 Εμπορικό Δίκαιο, Στοιχεία Χερσαίου και Θαλάσσιου Εμπορίου και Δίκαιο Ανταγωνισμού 11π.μ.-2μ.μ. αίθ. 8 Συνταγματικές Ελευθερίες Τμήμα1:2 μ.μ.-5:00μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+αίθ. 1-4 Τμήμα 2:2 μ.μ. 5:00μ.μ. Β αμφ+αίθ 5-8 Πέμπτη Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος-Απόδειξη) 8π.μ.-11π.μ. Αμφ. Δ Ευρυγένης+ Β. Αμφ. + αίθ. 1-8 Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Εμπορικό Δίκαιο 11π.μ.-2μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης +Β Αμφ+ αίθ

2 Δίκαιο της Δικαιοπραξίας Τμήμα1: 2μμ.-5μμ Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ αίθ. 1-4 Τμήμα2: 2μμ-5μ.μ Αμφ Β αμφ+ αίθ. 5-8 Τμήμα3: 5μμ-8μμ Αμφ Ευρ+Β αμφ Σάββατο Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο 8π.μ.-11π.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ Β Αμφ. + αίθ. 1-8 Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Αστικό Δίκαιο Τμήμα1: 11 π.μ.-2μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ αίθ. 1-4 Τμήμα2: 11π.μ.-2μ.μ. Β Αμφ.+ αίθ. 5-8 Τμήμα3: 2μ.μ.-5μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ Β Αμφ. Συνταγματικό Δίκαιο 5μ.μ.-8μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+Β Αμφ+ αίθ. 1-8 Τρίτη Οικογενειακό Δίκαιο Τμήμα1:8-π.μ 11π.μ.Αμφ. Δ. Ευρυγένης+Β Αμφ Τμήμα2: 11π.μ.-2μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+Β Αμφ Πτωχευτικό Δίκαιο 2μ μ-5 μ.μ Α αμφ +Β Αμ φ. +αίθ 1-8 Φορολογικό Δίκαιο (Γενικό-Ειδικό) 5μ.μ.-8μμ Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ Β Αμφ.+ αίθ. 1-8 Πέμπτη Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο 8 π.μ.-11 π.μ. Αμφ. «Δ. Ευρυγένης» + Β. Αμφ. +αίθ. 1-8 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών 11π.μ.-2μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β. Αμφ. + αίθ. 1-8 Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο Ι (Γενικό Μέρος) 2μ.μ.-5μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ Β Αμφ. + αιθ. 1-8 Σάββατο Ενοχικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) 8π.μ.-11π.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+Β Αμφ+ αίθ. 1-8 Ιστορία Ελληνικού Ρωμαϊκού Δικαίου Τμήμα1: 11 π.μ.-2μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+Β Αμφ Τμήμα2: 2μ.μ-5μμ Αμφ. Δ. Ευρυγένης+Β Αμφ Δίκαιο Εμπορικών Δικαιοπραξιών (Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό) Τμήμα1:5 μ.μ.-8:00μμ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης +αίθ. 1-4 Τμήμα2: 5 μ.μ.-8:00 μ.μ. Β Αμφ+αίθ 5-8 2

3 Τρίτη Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 8π.μ.-11π.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+Β Αμφ.+αίθ. 1-8 Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Τμήμα1: 11.πμ.-2μ.μ. Αμφ. Δ.Ευρυγένης+ αίθ. 1-4 Τμήμα2: 11πμ.-2μ.μ. Β Αμφ. + αίθ. 5-8 Τμήμα3:2μ.μ.- 5μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+αιθ 1-4 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 μ.μ.-8 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+Β Αμφ+αίθ 1-8 Πέμπτη Ειδικά Μαθήματα Εμβάθυνσης στο Ποινικό Δικον. Δίκαιο 8πμ.-11π.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ Β Αμφ. + αίθ. 1-8 Διοικητικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) 11π.μ.-2 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+ Β Αμφ. + αίθ τυπ. Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) Τμήμα1: 2.μ.-5μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + αιθ. 1-4 Τμήμα2: 2μ.μ.-5μ.μ. Αμφ. Β + αίθ. 5-8 Τμήμα3: 5μμ.μ.-8.μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης +Β αμφ Σάββατο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο ( Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση) 8π.μ.-11π.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β Αμφ. + αίθ. 1-8 Δίκαιο Ανταγωνισμού και Προστασία Καταναλωτή στα Πλαίσια του Εμπορικού Δικαίου 11π.μ.-2μμ Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β Αμφ. Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος) 2μ.μ.-5μ.μ. Α μφ. Δ. Ευρυγένης+Β Αμφ+αίθ. 1-8 Τρίτη Γενική Θεωρία της Ποινής και Στοιχεία Σωφρονιστικού Δικαίου 8π.μ.-11π.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+Β Αμφ+αίθ. 1-8 Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου 11π.μ.-2μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+Β Αμφ+ αίθ. 1-8 Ενοχικό Δίκαιο (Ειδικό Μέρος) 2 μ.μ.-5μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης+Β Αμφ+ αίθ

4 Β ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Σάββατο Στοιχεία Δημόσιας Οικονομικής 8μ.μ. (Αμφ Β ) Γενική Κοινωνιολογία 8 μ.μ. αίθ. 5 Σάββατο Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου 8 μ.μ. Αμφ.Β + αίθ. 7,8 Κοινωνιολογία του Δικαίου 8 μ.μ. Αμφ. Δ Ευρυγενης +αίθ. 5,6 Δευτέρα Πολιτική Επιστήμη 6μμ γραφείο κ. Καθηγητή? -Νεότερη Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία μμ αίθουσα τυπογραφείου? Τρίτη Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο ΙΙ (ειδικό μέρος) 8μμ Β Αμφ. Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο 8 μ.μ. αίθουσα 5 Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο+International Trade Law 8μμ Αμφ. Δ. Ευρυγένης Ειδικά Μαθήματα Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8 μ.μ. αίθ. 6 Σάββατο Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Δίκαιο της Εκμετάλλευσης 8μ.μ. Αμφ Δ Ευρυγένης +αίθ 1-4 Συλλογικές Σχέσεις Εργασίας: Συνδικαλιστικές Ελευθερίες, Συλλογικές Διαφορές 8 μ.μ. Β Αμφιθέατρο+ αίθ

5 Δευτέρα Πολιτειολογιa+Droit Constitutionnel Approfondi-Le contenntieux Constitutionnel 4μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου Τρίτη Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου 5μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 5μ.μ. Β Αμφ. Ναυτικό Δίκαιο 5 μ.μ. αίθ. 5-8 Υπαλληλικό Δίκαιο-Δίκαιο Παιδείας 8 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης Δίκαιο Περιβάλλοντος-Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο 8 μ.μ. Β Αμφ. Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο 8 μ.μ. αίθ. 1-4 Πέμπτη Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 11 π.μ. Β Αμφ. Θέματα Ειδικού Ποινικού Δικαίου 11 π.μ. αίθ. 5,6,7 Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο 11 π.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης Εκκλησιαστικό Δίκαιο + Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο 2 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β Αμφ. Εισηγήσεις Ρωμαϊκού Δικαίου 2 μ.μ. αίθ.5-8 5

6 Γ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δευτέρα Ιστορία και Εισηγήσεις του Ελληνικού Δικαίου Για την ώρα συνεννόηση με τον κ. Καθηγητή Αστική Προστασία Καταναλωτή 9 π.μ. γραφείο κ. Καθηγητή Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών 11 π.μ. γραφείο κ. Καθηγητή ή αίθουσα τυπογραφείου Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο 1μ.μ. γραφ. κ. Καθηγητή Δίκαιο Αεροπορικής Μεταφοράς 3 μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου Θεσμοί Αγίου Όρους 5 μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο 5 μ.μ σπουδαστήριο τομέα Ειδικά Μαθήματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 7 μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου -Διεθνείς Θεσμοί 8μμ. Γραφείο κ Καθηγητή Τρίτη Δίκαιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η Επικοινωνίας 3 μμ (γραφείο κ. Καθηγητή) -Δίκαιο Αθλητικών Ανωνύμων Εταιριών 5μ.μ. Β Αμφιθέατρο -Λογιστική Εμπορικών Εταιριών 6μμ σπουδαστήριο τομέα εμπορικού αιθ 407? Εγκληματολογία 7 μ.μ.β Αμφιθέατρο Τετάρτη Διπλωματική Ιστορία 10π.μ. αίθουσα 109 Σύγχρονα Θέματα Εργατικού Δικαίου 12 π.μ. γραφείο κ. Καθηγητή Προστασία Μισθώσεων 2 μ.μ. γραφείο κ. Καθηγητή Ασφαλιστικά Μέτρα 4 μ.μ. γραφείο κ. Καθηγητή 6

7 Δίκαιο Εξωτ. Σχέσεων της Ε.Ε. (Διεθνείς Σχέσεις με Ιδιαίτερη Έμφαση στις Ευρωπαϊκές Σχέσεις-παλιός τίτλος ) 6 μμ. αίθ. Τυπογραφείου Ειδικοί Θεσμοί Ναυτικού Δικαίου 8μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου (η γραφείο κ. Καθηγητή) Παρασκευή Δικαστική Ψυχολογία-Ανακριτική 6μμ γραφείο κ. Καθηγητή Σάββατο Εξασφάλιση Απαιτήσεων 11πμ μαζί με την Εμβάθυνση Αστικού (κ. Κουτσουράδης) Δευτέρα Ιστορία των Θεσμών 10π.μ. γραφείο κ. Καθηγητή Εκλογικό και Κοινοβουλευτικό Δίκαιο 12π.μ. αίθουσα τυπογραφείου Τραπεζικό Δίκαιο 2μμ αίθουσα τυπογραφείου -Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο -European Human Rights Law -European Constitutional Law 4μμ γραφείο κ. Καθηγητή Νέες Συμβατικές Μορφές των Σύγχρονων Συναλλαγών 6 μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου Τετάρτη Στοιχεία Ιδιωτικού Δικαίου του Τουρισμού 9 π.μ. αιθ. τυπογραφείο Διοικητική Επιστήμη 11π.μ. γραφ. κ. Καθηγητή Δίκαιο Δημόσιας Τάξης 1 μ.μ. γραφείο κ. Καθηγητή Χρηματιστηριακό Δίκαιο 3 μ.μ. (αίθ. Τυπογραφείου) Ειδικές Διαδικασίες - Διαιτησία 5 μ.μ. αίθ. Τυπογραφείου Ιδιωτικό Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου 7μ.μ. γραφείο κ. Καθηγητή ή τυπογραφείο 7

8 Πέμπτη Κυπριακό Δίκαιο 6 μ.μ. αίθουσα 8 -Σωφρονιστική 8μ.μ. Β Αμφιθέατρο Παρασκευή Ποινική Δικονομία-Ειδικές Διαδικασίες 6μμ γραφείο κ Καθηγητή Δευτέρα Ειδικά Θέματα Φορολογικού Δικαίου+ Δημοσιονομικό Δίκαιο 8 π.μ. γραφ. κ. Καθηγητή Τα Θεμέλια Αστικού Δικαίου 10 π.μ. γραφείο Καθηγητή Δίκαιο Διοικητικών Συμβάσεων 12μ. μ. γραφ. κ. Καθηγητή Δίκαιο Χερσαίας Μεταφοράς 2μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου Πολιτειολογία 4μμ τυπογραφείο Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 6μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου Δίκαιο και Πληροφορική (Ηλεκτρονική Επεξεργασία του Δικαίου) 8μ.μ. αιθ τυπογραφείου Τρίτη Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο 8μ.μ. Αμφιθέατρο «Δ. Ευρυγένης Τετάρτη Δίκαιο, Φύλο, Ισότητα 9π.μ. αίθουσα τυπογραφείου Διεθνές και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκαιο 11π.μ. γραφείο κ. καθηγητή Ειδικά Μαθήματα Αστικής Ευθύνης 1 μ.μ. γραφείο κ. Καθηγητή Δίκαιο Συνεταιρισμών 3μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου 8

9 Η Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη ( Jean Monnet) 7μ.μ. αίθουσα τυπογραφείου Πέμπτη Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών 8 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β Αμφ Παρασκευή Εκούσια Δικαιοδοσία 10 π.μ. γραφείο κ. Καθηγητή Οικονομική Ανάλυση του Δικαίου και των Θεσμών 12π.μ. αίθουσα τυπογραφείου Δίκαιο Κρατικού Παρεμβατισμού 2μμ γραφείο κ. Καθηγητή -Σύγχρονα Διεθνή Θέματα και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 5μ.μ. αίθουσα 109 -Διεθνείς Σχέσεις 8μ.μ. γραφείο κ Καθηγητή Σάββατο Δίκαιο των Ανηλίκων 6μ.μ. Αμφ. «Δ. Ευρυγένης» + Β αμφ. -Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά 8μ.μ. (Β Αμφιθέατρο) Πέμπτη Συγκριτικό Εκκλησιαστικό Δίκαιο 2 μ.μ. Αμφ. Δ. Ευρυγένης + Β Αμφ. -Δίκαιο του Κτηματολογίου 5 μ.μ.αίθουσες 7,8 -Σύγχρονη Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία ( ) οι εξετάσεις θα οριστούν από τους διδάσκοντες με ανακοίνωση από τους ίδιους. ΠΡΟΣΟΧΗ Αναλυτικό Πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από τους κ.κ. Καθηγητές. 9

HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη

HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη HESSALONICA-Acts xvii.t Θεσσαλονίκη, Η πύλη του Βαρδάρη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Α Ι Θ Ο Υ Σ Ε Σ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Α Ι Θ Ο Υ Σ Ε Σ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2011 Α Ι Θ Ο Σ Ε Σ 01/09/2011 02/09/2011 08:00-10:30 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΕY Σαριπόλων,1,2,3,4,5,6,7,9,=

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Δημήτρης Τουρνάς Θεσσαλονίκη, 26-5-2015 Τηλ. : 2310-996510 Fax : 2310-995272 Αριθμ. Πρωτ. Μ.588

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2732 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

www.unic.ac.cy ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

www.unic.ac.cy ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ www.unic.ac.cy ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10 + 1 λόγοι για να επιλέξετε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 2 Τμήμα Νομικής 4 Πορεία του Τμήματος 4 Ακαδημαϊκή Αναγνώριση 5 Μέθοδοι Διδασκαλίας 6 Διαπανεπιστημιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [05]

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [05] ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [05] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ [05.01.---.] Ψυχομάνης Σπ. Δ. Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) Εκδόσεις Σάκκουλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Δημήτρης Τουρνάς Θεσσαλονίκη, 30-6-2014 Τηλ. : 2310-996510 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 /01/2015 Αριθ. πρωτ.:37 Α ΕΞΑΜΗΝΟ. «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία» [Κ.Μ. 203] ΥΠ Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/01/15

Αθήνα, 20 /01/2015 Αριθ. πρωτ.:37 Α ΕΞΑΜΗΝΟ. «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία» [Κ.Μ. 203] ΥΠ Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/01/15 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Αθήνα, 20 /01/2015 Αριθ. πρωτ.:37 28/01/15 «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία» [Κ.Μ. 203] ΥΠ Θ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ 08.00-10.00 102 Λ-Μ 08.00-10.00 108 Α-Κ 08.00-10.00 209 Ν - Π 08.00-10.00 300 Ρ-Σ 08.00-10.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.. 2 ΙΙ. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ.3 ΙΙΙ. ΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.. 5 ΙV. ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ...7 V. ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 9 VΙ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ.12

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy

www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών www.nup.ac.cy 1 Οδηγός Σπουδών 2 3 Το Όραμα μας Η ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού οργανισμού, ευρωπαϊκών προδιαγραφών, του οποίου τα μέλη εργάζονται συλλογικά για την εξέλιξη της κοινωνίας μέσα από τη διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών

Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών και Φοιτητών Νομικής (European law students' association - ELSA) αποτελεί τον μεγαλύτερο διεθνή, αυτόνομο, μη κερδοσκοπικό και μη πολίτικο οργανισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ Υποχρεωτικά Δ Ζτοσ Ζτοσ Υποχρεωτικά Β Ζτοσ Υποχρεωτικά Α Ζτοσ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ Υποχρεωτικά Γ ΝΟΜ 105 Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ του Δικαίου ( A Εξάμθνο) 5 ΝΟΜ 113 Συνταγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 5/9/2012 ΤΕΤΑΡΤΗ 16:30-18:30 Ι 29 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Μ. ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 18/9/2012 ΤΡΙΤΗ 14:00-16:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Iωάννας Κυριτσάκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Iωάννας Κυριτσάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Iωάννας Κυριτσάκη Διεύθυνση κατοικίας: Ακρίτα 18, 67100, Ξάνθη Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2541066447 & 6947267632 E-mail: ikiritsa@env.duth.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2004-2008 Διδακτορική Διατριβή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς.

1999-2004 Πτυχιούχος της νομικής σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ημερομηνία ορκωμοσίας 28-04-2004. Βαθμός πτυχίου 7,00 Λίαν καλώς. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ Διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 26 Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54641 Διεύθυνση Γραφείου Ερμού 41- Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624 Κινητό τηλέφωνο 6948304620

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β. Δ Ο Υ Β Λ Η Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Β α σ ί λ ε ι ο ς Δ ο ύ β λ η ς Όνομα Πατρός Αλέξανδρος Όνομα Μητρός Μαγδαληνή Τόπος και Χρόνος Γέννησης Αθήνα, 1954

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης

Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης 5 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 5 Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Α/Α ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 542 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Π -Μάρκετινγκ + Μάνατζμεντ: Βελτίωση παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας

603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 603 Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας προήλθε από το αντίστοιχο Τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων που λειτουργούσε ήδη επί Κ.Α.Τ.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τμήματα / Σχολές και Επιστημονικά Πεδία Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ» Στη μνήμη του Ευρωβουλευτή και Δικαστή ΕΔΔΑ, Καθηγητή Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα