ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R"

Transcript

1 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μ Ε Β Α Σ Η Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α C O M I N T E R

2 ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LDV COMINTER I ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ II ΠΕΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ III ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

3 I ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» II Πεδίο δράσης II 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Το Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο μέσω της εμπορευματοποίησης αγαθών ή/ και υπηρεσιών στις ξένες αγορές, καθώς και μέσω της βελτιστοποίησης των αγορών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και το συντονισμό των διεθνών εργασιών των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης ή/ και των εξωτερικών εταίρων. Χάρη στην ανάλυση και ανασύνθεση των πληροφοριών που προβαίνει, δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα στις εξελίξεις του περιβάλλοντος χώρου. Στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής, ο κάτοχος του διπλώματος «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου» εκτελεί τα εξής: - μελέτες και παρακολούθηση του εμπορικού χώρου - εξαγωγικές πωλήσεις - εισαγωγικές αγορές - συντονισμό των υπηρεσιών υποστήριξης σε εσωτερικό και εξωτερικό - διαχείριση σχέσεων σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον Καθήκον του είναι να είναι διαρκώς έτοιμος να συλλέξει πληροφορίες για τις ξένες αγορές προκειμένου να προετοιμάσει τις εμπορικές αποφάσεις. Είναι υπεύθυνος για την αγορά και την πώληση, επεξεργάζεται προσαρμοσμένες προσφορές, διενεργεί πωλήσεις και συμμετέχει σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης αγορών. Διασφαλίζει τη διοικητική και εμπορική παρακολούθηση των πωλήσεων και των αγορών και συντονίζει τις υπηρεσίες υποστήριξης και τους εξωτερικούς παροχείς. Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων του σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο. II 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ II 2 1 Σχετικές θέσεις εργασίας

4 Οι πιθανές θέσεις εργασίες είναι κατά πολύ διαφοροποιημένες και ετερογενείς μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μην διευκολύνουν την πλήρη παράθεσή τους. Ο κάτοχος του διπλώματος «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου», ανάλογα με την εμπειρία του, το μέγεθος της επιχείρησης και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται, έχει πρόσβαση σε πολλά επίπεδα ευθυνών. Επομένως, μπορεί να απασχοληθεί στις εξής θέσεις εργασίας (μη εξαντλητικός κατάλογος): A. Στο πλαίσιο μιας πρώτης ένταξης στον επαγγελματικό χώρο: - Βοηθός Τομέα Εμπορικών Εξαγωγών - Βοηθός Τομέα Εισαγωγών - Βοηθός Διαμετακομιστικού Εμπορίου - Βοηθός Υπευθύνου Ζώνης - Βοηθός Προϊσταμένου Παραγωγής - Βοηθός Διαχείρισης Πωλήσεων - Βοηθός Διεθνών Πωλήσεων B. Μετά από μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία: - Υπάλληλος Τομέα Εμπορικών Εξαγωγών - Υπεύθυνος Διεθνών Αποστολών - Υπεύθυνος Ζώνης - Προϊστάμενος Παραγωγής - Υπεύθυνος Διαχείρισης Πωλήσεων - Υπεύθυνος Διεθνών Αγορών - Πράκτορας Εμπορικής Ανάπτυξης - Υπεύθυνος Πελατείας II 2 2. ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το επάγγελμα αυτό ασκείται κυρίως σε σχέση με μια πελατεία επαγγελματιών των εξής τομέων: - Εμπορικές εταιρείες (εταιρείες εισαγωγών-εξαγωγών, διανομείς, εταιρείες χονδρικής ), συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου. - Κάθε βιομηχανική και εμπορική επιχείρηση και κυρίως επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.

5 - Παροχείς υπηρεσιών (μεταφορές, διαμετακομίσεις, τραπεζικές εργασίες, ασφάλειες ). - Οργανισμοί παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης (Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τοπικοί οργανισμοί). - Εταιρείες παροχής υπηρεσιών συνοδείας στο εξωτερικό. II.2.3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η θέση του κατόχου του διπλώματος «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ποικίλλει ανάλογα με τις δομές και τα καθήκοντα του εργοδοτικού οργανισμού: - στο πλαίσιο μιας μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν δραστηριοποιείται στον τομέα των εξαγωγών, εξαρτάται άμεσα από τον προϊστάμενο της επιχείρησης ή τον υπεύθυνο εμπορικού τομέα. - στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα των εξαγωγών, ανάλογα με την περίπτωση, εξαρτάται από τον υπεύθυνο εξαγωγών, τον υπεύθυνο ζώνης, τον υπεύθυνο μάρκετιγκ ή/ και τον υπεύθυνο εμπορικού τομέα τον υπεύθυνο αγορών, τον υπεύθυνο διαχείρισης πωλήσεων - στο πλαίσιο ενός οργανισμού υποστήριξης διεθνούς ανάπτυξης ή ενός παροχέα υπηρεσιών, εξαρτάται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας. II.2.4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι τροποποιήσεις αυτού του περιβάλλοντος, σημαντικές την τελευταία δεκαετία, γνωρίζουν σήμερα έντονη επιτάχυνση υπό την επιρροή διαφόρων παραγόντων: - η συνεχής ενσωμάτωση νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί νέες προοπτικές στις εμπορικές και εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο ενός διευρυμένου ανταγωνισμού - η συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη, προσεγγίζοντας τους παράγοντες του διεθνούς εμπορίου, απαιτεί νέες δεξιότητες και προϋποθέτει αυξημένα προσόντα, κυρίως στον τομέα των ανταλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα - η τροποποίηση των ανταλλαγών συνεπάγεται βαθιές αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη αυτή αυξάνει την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα των εργασιών στο χώρο του διεθνούς εμπορίου, απαιτεί καλή γνώση ξένων γλωσσών και παρέχει νέες δυνατότητες που διευκολύνουν την επαγγελματική ενσωμάτωση και κινητικότητα. Όλες αυτές οι αλλαγές απαιτούν συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων του κατόχου του διπλώματος «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου» και συντήρηση των δεξιοτήτων του. II.2.5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

6 Ο κάτοχος του διπλώματος «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου» ασκεί τις δραστηριότητές του σε σχέση με τους εξής: - τη διεθνή πελατεία (τρέχουσα και πιθανή) της επιχείρησης, - τους ξένους προμηθευτές (τρέχοντες και πιθανούς), - τους παροχείς υπηρεσιών (τρέχοντες και πιθανούς) που δρουν στο πλαίσιο των διεθνών δραστηριοτήτων. Η δραστηριότητα αυτή προϋποθέτει: - καλή γνώση ξένων γλωσσών - άνοιγμα προς τη διαπολιτισμικότητα - μόνιμη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας - μετακινήσεις στο εξωτερικό - τήρηση της νομοθεσίας, των κανόνων της ηθικής και της δεοντολογίας. III Περιγραφή των δραστηριοτήτων III 1 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΝΤΑΙ Δραστηριότητα 1: Μελέτες και παρακολούθηση του διεθνούς εμπορικού χώρου 1- Συνεχής παρακολούθηση του εμπορικού χώρου (τεκμηριωμένη έρευνα) 2- Συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν το εξωτερικό (έρευνα πεδίου) 3- Προετοιμασία λήψης αποφάσεων Δραστηριότητα 2 : Εξαγωγικές πωλήσεις 1- Έρευνα με στόχο την επεξεργασία προσαρμοσμένων προσφορών 2- Εξαγωγικές πωλήσεις 3- Διασφάλιση της παρακολούθησης των πωλήσεων Δραστηριότητα 3 : Εισαγωγικές αγορές

7 1- Επεξεργασία μιας βάσης δεδομένων που αφορά πιθανούς προμηθευτές 2- Συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των αγορών 3- Διασφάλιση της παρακολούθησης των αγορών Δραστηριότητα 4 : Συντονισμός των υπηρεσιών υποστήριξης εισαγωγών και εξαγωγών 1- Συσχετισμός εισαγωγικών και εξαγωγικών εργασιών 2- Διασφάλιση τεκμηριωμένης παρακολούθησης εισαγωγικών και εξαγωγικών εργασιών 3- Συντονισμός ελέγχου ποιότητας και εγγύηση χρήσης πρακτικών σύμφωνων με τη νομοθεσία και τους κανόνες της ηθικής Δραστηριότητα 5 : Διαχείριση σχέσεων στο πολυπολιτισμικό τους πλαίσιο 1- Καθορισμός μηνυμάτων με ενσωμάτωση των διαπολιτισμικών στοιχείων 2- Υποστήριξη ενός πολυπολιτισμικού δικτύου σχέσεων

8 ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ Μονάδες πιστοποίησης Επαγγελματικές αρμοδιότητες Επαγγελματικές συμπεριφορές Γνώσεις UC1 : Διεθνές μάρκετιγκ UC11 Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών UC11S1 Συνεχής εποπτεία του εμπορικού χώρου (τεκμηριωμένη έρευνα), συλλογή πληροφοριών στο εξωτερικό, διασφάλιση της αξιοπιστίας και της καταλληλότητάς τους στο πλαίσιο της έρευνας UC11WC1 Οργάνωση προτεραιοτήτων εργασίας, καθορισμός ενός πλάνου εργασίας και αυτονομία στην οργάνωση της προσωπικής εργασίας 1 Διεθνές μάρκετιγκ 1.1 Διαδικασία μάρκετιγκ 1.2 Αρχές και δομές της αγοράς 1.3 Σχέδιο μάρκετιγκ 1.4 Εποπτεία και μελέτη της αγοράς UC11S2 Ανάλυση και επιλογή εμπορικών πληροφοριών και προσδιορισμός νομοθετικών περιορισμών στις ξένες αγορές UC11S3 Επεξεργασία συγγραφής υποχρεώσεων για την ανάθεση μελετών σε υπεργολαβία και διασφάλιση της παρακολούθησης της εφαρμογής τους στην ξένη αγορά UC11S4 Διατύπωση συστάσεων για τον καθορισμό ενός λειτουργικού σχεδίου δράσης σύμφωνου με την εμπορική πολιτική της επιχείρησης και με τα συμπεράσματα της UC11WC2 Προσοχή στις δυνατότητες και τις απειλές που εντοπίζονται στο οικείο περιβάλλον UC11WC3 Υιοθέτηση τρόπου σκέψης με γνώμονα τους κανόνες του εμπορίου 1.5 Διαγνωστική ανάλυση εξαγωγών 1.6 Στρατηγικές διεθνοποίησης 1.7 Δίκτυα υποστήριξης διεθνοποίησης 2 Περιβάλλον πληροφορικής 2.1 Τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών 3 Περιβάλλον 3.1 Οικονομία

10 διαγνωστικής ανάλυσης της ξένης αγοράς Οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες και δείκτες ανθρώπινου δυναμικού Δείκτης ανάπτυξης και ανταλλαγών σε διεθνές επίπεδο UC11S5 Ανάλυση και κατάρτιση της σύνθεσης των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν Προσαρμογή της εθνικής οικονομίας στο πλαίσιο της διεθνούς οικονομίας Αρχές οργάνωσης των διεθνών ανταλλαγών Βασικές αρχές ανταλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο 3.2 Γεωπολιτική Ειδικές ζώνες Ειδικές σημειώσεις και κίνδυνοι χώρας Ταυτότητες Φυσικοί και ανθρώπινοι πόροι 3.3 Νομικό πλαίσιο και κανονισμοί Νομικό σύστημα Πεδίο διαμόρφωσης κανονισμών (προδιαγραφές, πιστοποίηση, ανταλλαγές κανονισμών) Διεθνές νομικό πλαίσιο Τελωνειακοί και φορολογικοί κανονισμοί 4 Εργαλεία διαχείρισης 4.1 Στατιστική ανάλυση (στατιστικές περιγραφής και μέθοδοι πρόβλεψης)

11 5. Επικοινωνία 5.1 Γραπτή επαγγελματική επικοινωνία (εργαλεία εσωτερικής επικοινωνίας) UC12 Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης UC12S1 Χρήση κατάλληλων τεχνικών για τη συλλογή των διαθέσιμων πληροφοριών από κάθε μέσο υποστήριξης UC12WC1 Διεξαγωγή μεθοδικής εποπτείας με τη βοήθεια εργαλείων πληροφορικής 2. Περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής 2.2 Συνιστώσες και λειτουργικότητες στη διαμόρφωση περιβάλλοντος συστημάτων πληροφορικής UC12S2 Οργάνωση και αξιολόγηση της διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών 2.3 Εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας 2.4 Προστασία δεδομένων 2.5 Βάση δεδομένων υπαρχόντων και πιθανών πελατών UC12S3 Χρήση και ενημέρωση μιας βάσης δεδομένων εμπορικών επαφών 5. Επικοινωνία 5.2 Κόστος και αποτελεσματικότητα της πληροφορίας UC12S4 Τακτική ενημέρωση και εμπλουτισμός του συστήματος εμπορικής πληροφόρησης 5.3 Διαχείριση πληροφοριών UC12S5 Επικοινωνία με στόχο την προετοιμασία λήψης αποφάσεων UC21 Διασφάλιση νέων και παρακολούθηση των υπαρχόντων UC21S1 Προσδιορισμός και επιλογή των στόχων με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά των ξένων αγορών UC2: Εξαγωγικές πωλήσεις UC21WC1 Επικοινωνία με τις επαφές, χρήση και διεύρυνση του δικτύου επαγγελματικών 1. Διεθνές μάρκετιγκ 1.8 Σχέδιο αναζήτησης νέων πελατών 1.9 Ανάλυση της ζήτησης της αγοράς

12 πελατών/ εταίρων UC21S2 Αξιολόγηση των δυνατοτήτων των υπαρχόντων πελατών UC21S3 Οργάνωση των μεθόδων διασφάλισης νέων πελατών και επικοινωνία με πιθανούς πελάτες επαφών UC21WC2 Συμμόρφωση με τη νομοθεσία με γνώμονα τα συμφέροντα της επιχείρησης 1.10 Εμπορική και χρηματοοικονομική ανάλυση υπαρχόντων και πιθανών πελατών 1.11 Ποιότητα υπηρεσιών προς τους πελάτες 1.12 Δίκτυα διανομής 5. Επικοινωνία UC21S4 Ανάλυση, αξιολόγηση και παρακολούθηση των μεθόδων διασφάλισης πιθανών πελατών UC21WC3 Ομαδική εργασία 5.4 Διαπροσωπική επικοινωνία (προφορική και μη προφορική επικοινωνία, τεχνικές διεξαγωγής συνεντεύξεων πρόσωπο με πρόσωπο και τηλεφωνικώς) 5.5 Γραπτή επικοινωνία (εργαλεία εξωτερικής επικοινωνίας) 6. Ξένες γλώσσες UC21S5 Σύσταση, διαχείριση και ενημέρωση ενός επαρκούς και πολυπολιτισμικού δικτύου επαφών UC21S6 Υποστήριξη ενός δικτύου πωλήσεων και ενός χαρτοφυλακίου πελατών UC22 Διαπραγμάτευση UC22S1 Σύνταξη προσαρμοσμένης προσφοράς UC22WC1 Εξάσκηση της ενεργούς ακρόασης και της ενσυναίσθησης 1. Διεθνές μάρκετιγκ Ορισμός και προσαρμογή μιας εμπορικής προσφοράς (προϊόν/ υπηρεσία) UC22S2 Προετοιμασία και οργάνωση της αποστολής πώλησης 7. Διαπραγμάτευση 7.1 Στρατηγικές και τεχνικές διαπραγμάτευσης UC22S3 Διαπραγμάτευση σε ξένη γλώσσα με 7.2 Εργαλεία ενίσχυσης πωλήσεων (σημεία πώλησης, μέθοδοι υποστήριξης των πωλήσεων, )

13 τους ξένους πελάτες/ εταίρους 7.3 Αναφορές και εκθέσεις εμπορικών εργασιών 4. Εργαλεία διαχείρισης 4.2 Κόστος, περιθώρια, τιμές και τελωνειακοί δασμοί 4.3 Στατιστική ανάλυση πωλήσεων 4.4 Ανάλυση αξίας πελάτη 4.5 Προϋπολογισμός ταμείου και πώλησης 4.6 Τιμολόγηση, ΦΠΑ 6. Ξένες γλώσσες UC3: Εισαγωγικές αγορές UC31 Επιλογή πηγών για τον προσδιορισμό πιθανών προμηθευτών UC31S1 Προσδιορισμός πιθανών προμηθευτών UC31S2 Επιλογή πιθανών προμηθευτών UC31WC1 Προετοιμασία ενός πλάνου εργασίας και ενός καταλόγου προτεραιοτήτων UC31WC2 Διασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών και των προτύπων ποιότητας 8. Μάρκετιγκ αγορών 8.1 Πολιτική αγορών 8.2 Κυκλώματα και δίκτυα εφοδιασμού 8.3 Αρχές λειτουργίας των θέσεων εργασίας, των πλατφορμών αγοράς, των δημοπρασιών n-line 8.4 Τρόποι αναζήτησης πιθανών προμηθευτών 8.5 Κριτήρια επιλογής πιθανών προμηθευτών

14 UC32 Οργάνωση των διαπραγματεύσεων UC32S1 Αποστολή πρόσκλησης για υποβολή προσφορών στους προεπιλεγμένους προμηθευτές UC32S2 Προετοιμασία και οργάνωση των διαπραγματεύσεων με έναν ξένο προμηθευτή UC32WC1 Υιοθέτηση συμπεριφοράς σύμφωνης με τους κανονισμούς και ικανότητα προαγωγής των συμφερόντων της επιχείρησης 8. Μάρκετιγκ αγορών 8.6 Διαδικασία αγοράς: εντοπισμός των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων 8.7 Διεθνής πρόσκληση υποβολής προσφορών - αίτηση υποβολής προσφορών 8.8 Τελωνειακό καθεστώς και διαχείριση κινδύνων UC32S3 Αξιολόγηση των προσφορών και των προμηθευτών 8.9 Εργαλεία και μέθοδοι αξιολόγησης και σύγκρισης προσφορών και προμηθευτών 8.10 Σύμβαση αγοράς 8.11 Γενικοί όροι πώλησης 4 Εργαλεία διαχείρισης 4.7 Διαχείριση προμηθειών 4.8 Συνιστώσες τιμής κόστους στις εισαγωγές 4.9 Προϋπολογισμοί προμηθειών και αγορών 4.10 Τρόποι αξιολόγησης της αποδοτικότητας των προμηθευτών 7. Διαπραγμάτευση 7.4 Διαπραγμάτευση αγορών

15 UC4: Διεύθυνση και διαχείριση εργασιών διεθνούς εμπορίου UC41 Επιλογή παροχέων υπηρεσιών σε εργασίες διεθνούς εμπορίου UC41S1 Προσδιορισμός και αναζήτηση των παροχέων υπηρεσιών για εργασίες διεθνούς εμπορίου (ασφάλειες, διοικητική μέριμνα, χρηματοδοτήσεις) 2. Περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής 2.7 Εργαλεία λογισμικού για τη διαχείριση διεθνών εμπορικών εργασιών 2.8 EDI (ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων) και Web EDI UC41S2 Κατάρτιση ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των διαφόρων παροχέων υπηρεσιών με βάση τα καθορισμένα κριτήρια UC41S3 Αξιολόγηση της απόδοσης των παροχέων υπηρεσιών UC41S4 Επικοινωνία και διαπραγμάτευση με πιθανούς παροχείς υπηρεσιών UC41S5 Παροχή των στοιχείων που απαιτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της επιχείρησης προκειμένου να καταρτιστούν οι συμβάσεις εταιρικών σχέσεων ή παροχής υπηρεσιών 9 Διαχείριση 9.1 Αποφάσεις και διαδικασία λήψης αποφάσεων 9.2 Διαχείριση έργου 10 Διεθνείς εμπορικές τεχνικές 10.1 Παροχείς υπηρεσιών διεθνών εργασιών 10.2 Κριτήρια επιλογής πιθανών παροχέων 10.3 Επιλογή μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής ανάθεσης των διεθνών εμπορικών εργασιών 10.4 Παρακολούθηση των παροχέων που επιλέχθηκαν UC42 Διασφάλιση της παρακολούθησης της τεκμηρίωσης CUC42S1 Συντονισμός της διεύθυνσης πωλήσεων και αγορών UC42S2 Υλοποίηση της παρακολούθησης της UC42WC1 Διασφάλιση της καλής εκτέλεσης των εργασιών με εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών, αποφυγή 10 Διεθνείς εμπορικές τεχνικές 10.5 Διεθνής διοικητική μέριμνα

16 των εργασιών αλυσίδας τεκμηρίωσης (εισαγωγές και εξαγωγές) προβλημάτων και συγκρούσεων 10.6 Incterms 10.7 Μέσα μεταφοράς, τιμολόγησης, επιλογής και συμβάσεις UC42S3 Καθορισμός και εφαρμογή εναλλακτικών και προσαρμοσμένων λύσεων με στόχο την υπέρβαση ενδεχόμενων δυσκολιών CUC42WC2 Βέλτιστη κατανομή χρόνου και πόρων 10.8 Διαχείριση της αλυσίδας τεκμηρίωσης των διεθνών εργασιών 10.9 Μέσα και τεχνικές πληρωμής Τρόποι χρηματοδότησης των τρεχουσών εμπορικών εργασιών (εισαγωγές και εξαγωγές) UC42S4 Έλεγχος της ποιότητας UC42WC3 Δημιουργία σταθερών σχέσεων με τους κατάλληλους εταίρους Διαχείριση τελωνειακών διαδικασιών Τρόποι κάλυψης κινδύνων (εμπορικών και πολιτικών, μεταφοράς, μη συμμόρφωσης ) UC42S5 Διασφάλιση της διαχείρισης της ποιότητας της εξυπηρέτησης πελατών (Relatinship Management-SRM) Συμβάσεις πώλησης και διανομής σε διεθνές επίπεδο Πολιτική τιμών Διαχείριση επεισοδίων Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και εμπορικά σήματα 4. Εργαλεία διαχείρισης Διαχείριση των λογαριασμών των πελατών και διαχείριση ταμείου Διαγράμματα τάσης Χρηματοοικονομικά μαθηματικά 9 Διεύθυνση

17 9.3. Οργάνωση και διαχείριση του χρόνου UC5 Διαχείριση σχέσεων σε ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο UC51 Ξένη γλώσσα εμπορικής δραστηριότητας A UC51S1 Ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσών - επίπεδο Β2 UC52 Ξένη γλώσσα εμπορικής δραστηριότητας B UC52S1 Ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο γλωσσών - επίπεδο Β2 UC53 Διαχείριση και επικοινωνία σε διαπολιτισμικό επίπεδο UC53S1 Συγκέντρωση, ανάλυση και επιλογή των πληροφοριών που αφορούν διαδικασίες λήψης αποφάσεων και μέθοδοι διαπραγμάτευσης σε διάφορες χώρες UC53WC1 Αξιοποίηση της εμπειρίας, εφαρμογή των καλών πρακτικών 11. Διαχείριση και επικοινωνία σε διαπολιτισμικό επίπεδο 11.1 Υποδείγματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας 11.2 Υποδείγματα διαπολιτισμικής διαχείρισης UC53S2 Συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν κοινωνικές και πολιτισμικές πρακτικές με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία με τις ξένες επαφές UC53WC2 Εξέταση των πολιτισμικών διαφορών στον κόσμο του εμπορίου 11.3 Διαχείριση πολυπολιτισμικών ομάδων (διαπροσωπική επικοινωνία, συγκεντρώσεις, επικοινωνία σε επίπεδο ομάδας) 11.4 Πολιτισμικές πρακτικές (έθιμα) 3 Περιβάλλον UC53S3 Ενωμάτωση, εφαρμογή και εμπλουτισμός του πολυπολιτισμικού δικτύου ξένων επαφών Νομικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων για άτομα και ομάδες (εργασιακός κώδικας) 1. Διεθνές μάρκετιγκ UC53S4 Ενίσχυση, προώθηση και διαχείριση του δικτύου πωλήσεων και επαφών 1.13 Ενίσχυση των δικτύων πώλησης (αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, τελικός διανομέας, εικονικές ομάδες, αμοιβή, παροχή κινήτρων, προώθηση, έλεγχος)

18 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

19 ΨΗΦΙΔΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α. Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Γ Κ Α1. Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών Α2. Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης Β. Δ Ι Ε Θ Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α Κ Α Ι Ν Ο Μ Ι Κ Α Θ Ε Μ Α Τ Α Β1. Διεθνή οικονομικά Β2. Διεθνή νομικά θέματα Γ. Ε Ξ Α Γ Ω Γ Ε Σ Γ1. Διασφάλιση νέων και παρακολούθηση των υπαρχόντων πελατών/ εταίρων Γ2. Διαπραγμάτευση Δ. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ε Σ Δ1. Επιλογή πηγών για τον προσδιορισμό των πιθανών προμηθευτών

20 Ε. Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ Ε1. Επιλογή παροχέων υπηρεσιών σε εργασίες διεθνούς εμπορίου Ε2. Διασφάλιση της διεύθυνσης των διεθνών εργασιών Σ Τ. Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Σ Ε Ε Ν Α Π Ο Λ Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο ΣΤ1. Αγγλικά ΣΤ2. Ξένη γλώσσα Β ΣΤ2. Διαχείριση και επικοινωνία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

21 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A B Γ Δ 1 A1 Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών A2 Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης B1 Διεθνή οικονομικά B2 Διεθνή νομικά θέματα Γ1 Διασφάλιση νέων και παρακολούθηση των υπαρχόντων πελατών/ εταίρων Γ2 Διαπραγμάτευση Δ1 Επιλογή πηγών για τον προσδιορισμό των πιθανών προμηθευτών Ε1 Επιλογή παροχέων υπηρεσιών σε εργασίες διεθνούς εμπορίου Ε2 Διασφάλιση της διεύθυνσης των διεθνών εργασιών ΣΤ1 Ξένη γλώσσα Α ΣΤ2 Ξένη γλώσσα Β ΣΤ3 Διαχείριση και επικοινωνία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

22 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ A B Γ Δ 1 A1 Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών A2 Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης B1 Διεθνή οικονομικά B2 Διεθνή νομικά θέματα Γ1 Διασφάλιση νέων και παρακολούθηση των υπαρχόντων πελατών/ εταίρων Γ2 Διαπραγμάτευση Δ1 Επιλογή πηγών για τον προσδιορισμό των πιθανών προμηθευτών Ε1 Επιλογή παροχέων υπηρεσιών σε εργασίες διεθνούς εμπορίου Ε2 Διασφάλιση της διεύθυνσης των διεθνών εργασιών ΣΤ1 Ξένη γλώσσα Α ΣΤ2 Ξένη γλώσσα Β ΣΤ3 Διαχείριση και επικοινωνία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

23 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΨΗΦΙΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ A B C D 1 A1 Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών 2 A2 Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης 3 B1 Διεθνή οικονομικά 4 B2 Διεθνή νομικά θέματα 5 Γ1 Διασφάλιση νέων και παρακολούθηση των υπαρχόντων πελατών/ εταίρων 6 Γ2 Διαπραγμάτευση 7 Δ1 Επιλογή πηγών για τον προσδιορισμό των πιθανών προμηθευτών 8 Ε1 Επιλογή παροχέων υπηρεσιών σε εργασίες διεθνούς εμπορίου 9 Ε2 Διασφάλιση της διεύθυνσης των διεθνών εργασιών 10 ΣΤ1 Αγγλικά 11 ΣΤ2 Ξένη γλώσσα Β 12 ΣΤ3 Διαχείριση και επικοινωνία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

24 ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ A B C D 1 A1 Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών 28 2 A2 Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης 24 3 B1 Διεθνή οικονομικά 26 4 B2 Διεθνή νομικά θέματα 18 5 Γ1 Διασφάλιση νέων και παρακολούθηση των υπαρχόντων πελατών/ εταίρων 20 6 Γ2 Διαπραγμάτευση 17 7 Δ1 Επιλογή πηγών για τον προσδιορισμό των πιθανών προμηθευτών 17 8 Ε1 Επιλογή παροχέων υπηρεσιών σε εργασίες διεθνούς εμπορίου 10 9 Ε2 Διασφάλιση της διεύθυνσης των διεθνών εργασιών ΣΤ1 Αγγλικά ΣΤ2 Ξένη γλώσσα Β ΣΤ3 Διαχείριση και επικοινωνία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

25 Α. ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ψηφίδα διεθνούς μάρκετιγκ αποτελείται από δύο υποψηφίδες: Εμπορική μελέτη και προσέγγιση ξένων αγορών Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης θα έχει τη δυνατότητα να αποδείξει ότι μπορεί να παρουσιάσει και να εκτελέσει με επιτυχία τα μαθησιακά αποτελέσματα που περιέχονται στην ψηφίδα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν είτε με προφορική είτε με γραπτή εξέταση να αποδεικνύουν επάρκεια στα κριτήρια απόδοσης όλων των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω απαντήσεων σε δομημένες ομάδες ερωτήσεων που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα μαθησιακά αποτελέσματα. Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υποψήφιοι είναι ικανοί να: Α1. Α2. Εποπτεύουν τον εμπορικό χώρο Αναλύουν και επιλέγουν εμπορικές πληροφορίες Επεξεργάζονται τη συγγραφή υποχρεώσεων για την ανάθεση μελετών σε υπεργολαβία και διασφαλίζουν την παρακολούθηση της εφαρμογής τους Διατυπώνουν συστάσεις για τον καθορισμό ενός λειτουργικού σχεδίου δράσης Αναλύουν και καταρτίζουν τη σύνθεση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν. Οργανώνουν προτεραιότητες της εργασίας, καθορίζουν πλάνο εργασίας και αυτονομία στην οργάνωση της προσωπικής εργασίας Εντοπίζουν τις δυνατότητες και τις απειλές που εντοπίζονται στο οικείο περιβάλλον Χρησιμοποιούν κατάλληλες τεχνικές για τη συλλογή των διαθέσιμων πληροφοριών από κάθε μέσο υποστήριξης Οργανώνουν και αξιολογούν τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών Χρησιμοποιούν και ενημερώνουν μια βάση δεδομένων εμπορικών επαφών Ενημερώνουν τακτικά και εμπλουτίζουν το σύστημα εμπορικής πληροφόρησης Κάνουν μεθοδική εποπτεία με τη βοήθεια εργαλείων πληροφορικής Η απόδειξη της επάρκειας γνώσης μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική. Στην περίπτωση που ο αξιολογητής χρησιμοποιεί την προφορική αξιολόγηση τότε θα πρέπει να γίνεται καταγραφή της διαδικασίας με μαγνητικό μέσο. Όλα τα στοιχεία θα φυλάσσονται στον ατομικό φάκελο των υποψηφίων (πορτφόλιο καταρτιζομένου). ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στόχος του περιεχομένου της ψηφίδας είναι να ενθαρρύνει και να καθοδηγήσει τον υποψήφιο στα απαιτούμενα βήματα για τη γνωριμία με το διεθνές μάρκετιγκ με πρακτικό τρόπο. Οι καταρτιζόμενοι θα μπορούν να αντλήσουν μαθησιακά αποτελέσματα και με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε υπηρεσίες - εταιρείες που προωθούν το διεθνές εμπόριο και οι οποίες

26 δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους. Επίσης χρήσιμες πληροφορίες παρέχονται από τράπεζες, μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, εμπορικά επιμελητήρια και δημόσιες επιχειρήσεις. Η πρόσβαση σε πηγές του διαδικτύου θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κατάρτισης ενώ η όλη διδακτική και διαδικασία μάθησης θα πρέπει να έχει σαν επίκεντρο τον καταρτιζόμενο. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η πιστοποίηση της ψηφίδας και των υποψηφίδων μπορεί να γίνει είτε «ολιστικά» (σύνολο της ψηφίδας) με τη χρήση στοιχείων του πορτφόλιο καταρτιζομένων, είτε μερικά (πιστοποίηση υποψηφίδων). Θα βασίζεται στην αξιολόγηση που είναι ευθύνη των εκπαιδευτών. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται καθ όλη τη διάρκεια της κατάρτισης και καλό θα είναι να περιλαμβάνει πρακτικές εξετάσεις που θα διενεργούνται κατά τη διάρκεια του χρόνου κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης. Παρότι η ομαδική δουλειά μπορεί να είναι χρήσιμη και επιθυμητή, εν τούτοις η συμπλήρωση του πορτφόλιο των στοιχείων θα πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα. Για να καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης αξιολόγησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να αιτιολογούν και αποδεικνύουν τις προτάσεις ενεργειών που προτείνουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι υποψήφιοι θα καλούνται να αιτιολογούν και να αποδεικνύουν τις απαντήσεις που δίνουν στις ερωτήσεις που τίθενται. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να συμπληρώνουν έντυπα αξιολόγησης τα οποία θα περιλαμβάνονται στο πορτφόλιο. Α1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μαθησιακά αποτελέσματα Εποπτεύει τον εμπορικό χώρο (τεκμηριωμένη έρευνα), συλλέγει πληροφορίες από το εξωτερικό, διασφαλίζει την αξιοπιστία και την καταλληλότητά τους στο πλαίσιο της έρευνας. Αναλύει και επιλέγει εμπορικές πληροφορίες και προσδιορίζει νομοθετικούς περιορισμούς στις ξένες αγορές. Επεξεργάζεται την συγγραφή υποχρεώσεων για την ανάθεση μελετών σε υπεργολαβία και διασφάλιση της παρακολούθησης της εφαρμογής τους στην ξένη αγορά. Διατυπώνει συστάσεις για τον καθορισμό ενός λειτουργικού σχεδίου δράσης σύμφωνου με την εμπορική πολιτική της επιχείρησης και με τα συμπεράσματα της διαγνωστικής ανάλυσης της ξένης αγοράς. Αναλύει συνθέτει τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν.

27 Οργανώνει προτεραιότητες της εργασίας, καθορίζει πλάνο εργασίας και αυτονομία στην οργάνωση της προσωπικής εργασίας Εντοπίζει τις δυνατότητες και τις απειλές που εντοπίζονται στο οικείο περιβάλλον Ενδεικτικό πρόγραμμα κατάρτισης Η διαδικασία του μάρκετιγκ Έννοια του μάρκετιγκ, στόχοι, εξέλιξη Έννοια του στρατηγικού και του επιχειρησιακού μάρκετιγκ Δομή και λειτουργία μιας αγοράς Συνιστώσες μιας αγοράς σε όρους προσφοράς: έννοια του άμεσου και του διευρυμένου ανταγωνισμού, καταστάσεις ανταγωνισμού Συνιστώσες μιας αγοράς σε όρους ζήτησης (ανάλυση ζήτησης, διάφοροι πελάτες, διαδικασία αγοράς και συμπεριφορές αγοράς) Μακροοικονομικά μεγέθη και συντελεστές ανάλυσης της αγοράς Προσδιορισμός των κυκλωμάτων και των δικτύων διανομής (τρόποι τελικής και ενδιάμεσης διανομής) Προσδιορισμός των φορέων εμπορικής επικοινωνίας Διάφορα περιβάλλοντα μιας αγοράς Σχέδιο μάρκετιγκ Συνιστώσες και συνοχή ενός σχεδίου που αφορά μίγμα μάρκετιγκ (marketing mix) Έννοια του προϊόντος ή/ και της υπηρεσίας Εποπτεία Αρχές και προκλήσεις της οικονομικής ενημέρωσης Εργαλεία και μέθοδοι εποπτείας (όπως η συγκριτική ανάλυση ή benchmarking) Ειδικές πηγές πληροφόρησης σε διεθνές επίπεδο Εποπτεία ανταγωνισμού, εμπορίου, οικονομίας, τεχνολογίας, νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου Σύστημα πληροφοριών μάρκετιγκ (SIM): ορισμός, χρησιμότητα, συνιστώσες

28 Μελέτες αγοράς - Βασικές τεχνικές μελέτης της αγοράς Ιδιαιτερότητες των διεθνών μελετών Περιεχόμενο συγγραφής υποχρεώσεων Περιεχόμενο μιας μελέτης χώρας και μεθοδολογία μελέτης χώρας Κίνδυνοι χώρας (πολιτικοί και εμπορικοί) Περιεχόμενα και μεθοδολογία μιας τεκμηριωμένης τομεακής μελέτης Περιεχόμενο και μεθοδολογία ειδικών μελετών Διαγνωστική εξαγωγών Περιεχόμενο και μεθοδολογία μιας εσωτερικής διαγνωστικής στον τομέα των εξαγωγών (ισοζύγιο πλεονεκτημάτων/ αδυναμιών) Σκοποί της εξωτερικής διαγνωστικής, ισοζύγιο απειλών/ ευκαιριών Πίνακας σύνθεσης της εσωτερικής και της εξωτερικής διαγνωστικής (ανάλυση Πλεονεκτημάτων/Αδυναμιών/Ευκαιριών/Απειλών ή SWOT) Στρατηγική διεθνοποίησης Διαδικασίες και στρατηγικές διεθνούς ανάπτυξης Κριτήρια επιλογής αγορών Ανάλυση επιλογής αγορών Δίκτυα στήριξης διεθνοποίησης Διατάξεις στήριξης της διεθνούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων Έννοια και ιδιαιτερότητες του διεθνούς μάρκετιγκ Ιδιαιτερότητες του σχεδίου που αφορά το μίγμα μάρκετιγκ σε διεθνές επίπεδο Πολιτικές μάρκετιγκ σε διεθνές επίπεδο (προτυποποιημένο, προσαρμοσμένο μάρκετιγκ και μίγμα μάρκετιγκ) Τμηματική ανάλυση, καθορισμός στόχων, τοποθέτηση Τμηματική ανάλυση: έννοια, στόχοι και διαδικασία (κριτήρια, όροι αποτελεσματικότητας, τεχνικές τμηματικής ανάλυσης 20/80, ABC, RFM, ) Κριτήρια επιλογής στόχων και στρατηγικών της αγοράς Τοποθέτηση: έννοια, κριτήρια, επιλογή τοποθέτησης (ανάγνωση καρτών αντίληψης)

29 Εξεύρεση νέων πελατών σε διεθνές επίπεδο Τεχνικές αναζήτησης νέων πελατών διεθνώς (εμπορικές εκδηλώσεις, ατομικές και συλλογικές αποστολές, άμεσο μάρκετιγκ και διαδίκτυο) Εργαλεία εξεύρεσης νέων πελατών σε διεθνές επίπεδο Εκτιμώμενος προϋπολογισμός αναζήτησης νέων πελατών Επιδοτήσεις αναζήτησης νέων πελατών σε διεθνές επίπεδο Πολιτική προσφοράς σε διεθνές επίπεδο (προϊόν, τιμή) Πολιτική προϊόντος σε διεθνές επίπεδο (τεχνική και εμπορική διάσταση) Πολιτική αγοράς σε διεθνές επίπεδο και μέθοδοι καθορισμού τιμών Ποιότητα υπηρεσιών προς τους πελάτες Πολιτική παρουσίας στο εξωτερικό Κριτήρια επιλογής μορφής παρουσίας Τρόποι πρόσβασης στις ξένες αγορές: τυπολογία, χαρακτηριστικά Εξέταση των ιδιαιτεροτήτων του εμπορικού μηχανισμού της χώρας στόχου Κριτήρια επιλογής διαμεσολαβητών Εργαλεία και τεχνικές ενίσχυσης δικτύων πώλησης Πολιτική διεθνούς επικοινωνίας Ιδιαιτερότητες της επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο Εργαλεία και δράσεις επικοινωνίας σε διεθνές επίπεδο Α2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Μαθησιακά αποτελέσματα Χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνικές για τη συλλογή των διαθέσιμων πληροφοριών από κάθε μέσο υποστήριξης

30 Οργανώνει και αξιολογεί τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών Χρησιμοποιεί και ενημερώνει μια βάση δεδομένων εμπορικών επαφών Ενημερώνει τακτικά και εμπλουτίζει το σύστημα εμπορικής πληροφόρησης Εποπτεύει μεθοδικά με τη βοήθεια εργαλείων πληροφορικής Ενδεικτικό πρόγραμμα κατάρτισης Σύστημα πληροφοριών και τεχνολογίες πληροφορίας Προτυποποίηση διαδικασιών, τυπολογία μεθόδων ηλεκτρονικής οργάνωσης (αυτόνομοι σταθμοί εργασίας, κλειστά δίκτυα, ανοιχτά δίκτυα) Αρχιτεκτονική συστήματος πληροφορικής μιας επιχείρησης (υλικό, λογισμικό) Συστήματα αξιοποίησης, θέση εργασίας (εργονομία και οργάνωση), φορμάτ δεδομένων, αποθήκευση και αρχειοθέτηση Δίκτυα πληροφορικής (LAN, WAN), έννοιες intranet και extranet Τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών Οργάνωση των συστημάτων πληροφόρησης, αξιολόγηση των πληροφοριών Έννοιες δικτυακής πύλης, ιστοσελίδας, τράπεζας δεδομένων, μηχανών αναζήτησης Διαχείριση τεκμηρίωσης, θησαυρός και ευρετήριο Μέθοδοι πρόσβασης: πρωτόκολλο διατύπωσης ερωτημάτων στις μηχανές αναζήτησης Συνιστώσες κόστους πληροφορίας Κριτήρια αποτελεσματικότητας των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί Επαγγελματικές χρήσεις λογισμικού αυτοματισμού γραφείου (σε σχέση με τη γραπτή επικοινωνία) Επεξεργαστής κειμένου: βασικές και προηγμένες λειτουργίες (στιλ εμφάνισης, παρακολούθηση αλλαγών, προστασία εγγράφων, κοινή χρήση εγγράφων, συνδέσεις με τα υπόλοιπα λογισμικά, διαχείριση αντικειμένων)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΨΗΦΙΔΩΝ A B C D 1 A1 Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών 154 11 154 154 2 A2 Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης 112 8 112 112 3 B1 Διεθνή οικονομικά 168 12 168 168 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMINTER

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMINTER ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMINTER ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LDV COMINTER I ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΔΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΔΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΔΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α. Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Μ Α Ρ Κ Ε Τ Ι Γ Κ Α1. Εμπορική μελέτη και προσέγγιση των ξένων αγορών Α2. Σύστημα εμπορικής πληροφόρησης Β. Δ Ι Ε Θ Ν Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α Κ Α Ι Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Ημερομηνία Εκπαιδευτική ενότητα Τίτλος μαθήματος Διάρκεια 1 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Υπολογιστικά φύλλα 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ Internet και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Tο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13

Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι διεθνείς συναλλαγές και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα... 17 Ι. Η αρχή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων... 17 Α. Κόστος εργασίας και εξειδικεύσεις...

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Παρουσίαση : Ιωάννης Κυρίτσης, Αν. Καθηγητής, Αν. Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Από τα αρχαιότερα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα (1927) Εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 5: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & Εκπαίδευση Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Κεφάλαιο 4 ο. Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Κεφάλαιο 4 ο Η ψηφιακή επιχείρηση: Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό επιχειρείν Διδακτικοί στόχοι Να εξηγηθεί πώς το διαδίκτυο μετασχηματίζει τις επιχειρήσεις Να συγκριθούν οι κατηγορίες του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ87 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΟΙΚΗΣΗ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Σύστημα λήψης αποφάσεων. Λήψη αποφάσεων σε επίπεδο λειτουργικής δραστηριότητας. Εσωτερικός Κανονισμός. Λήψη αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού Κεφάλαιο 9 Προμήθειες και Διοίκηση Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ αποτίμηση συνεισφοράς προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού περιγραφή λειτουργίας και βασικής διαδικασίας προμηθειών από στρατηγική, τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA Κατεύθυνση «Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Ελεγκτική Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Project LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Project coordinator: Schulungszentrum Fohnsdorf

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC)

Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) Κύκλος Μαθημάτων Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης της Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Mondragon (ΜCC) προώθηση από το Δίκτυο Κ.Α.Π.Α. (Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ενότητα 1: Τα κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρηματοπιστωτικό/Τραπεζικό Δίκαιο

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρηματοπιστωτικό/Τραπεζικό Δίκαιο 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1205005 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ε ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρηματοπιστωτικό/Τραπεζικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ]

Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[ ] Κεφάλαιο 1 [Δείγμα σημειώσεων για την ύλη[1.2-1.3] 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την οικογένεια.

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Θωμάς Κοντογιάννης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο. Παραδόσεις 1. Ασκήσεις Πράξης 1. Ελληνικά / Αγγλικά ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο. Παραδόσεις 1. Ασκήσεις Πράξης 1. Ελληνικά / Αγγλικά ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διεθνείς Τουριστικές συναλλαγές ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 1η: Εισαγωγή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) 1 Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Μέσω του σχεδιασμού και, ειδικά μέσω του επιχειρηματικού (υπό δημιουργία επιχείρηση) ή επιχειρησιακού (υφιστάμενη επιχείρηση) σχεδίου (business plan): διατυπώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1105502 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος 15 Πρώτο Μέρος: Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα....19 Κεφάλαιο 1 ο : Έννοια του Συστήματος 1.1 Τι είναι Σύστημα... 21 1.2 Αλληλεπίδραση Συστημάτων... 22 1.3 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 1 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/21998 Δημοσίευση του Οδηγού Κατάρτισης της νέας ειδικό τητας Στέλεχος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

4 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.cera.org.cy Εισαγωγή 3 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) έχει συσταθεί το 2003 σύµφωνα µε οδηγίες της Ε.Ε. Είναι η Εθνική Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και µε βάση τις αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΙΤΛΟΣ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής/τρια: Αρ. Μαθητών/τριών : Ημερομηνία: Χρόνος: Τμήμα: Ενότητα & Θέμα Μαθήματος: Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Απαραίτητες προϋπάρχουσες/προαπαιτούμενες γνώσεις (προηγούμενοι/προαπαιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης

Κεφάλαιο 1 ο. Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Κεφάλαιο 1 ο Διοίκηση και διαχείριση της ψηφιακής επιχείρησης Διδακτικοί στόχοι Να αναλυθεί ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον Ναοριστείτοπληροφοριακόσύστημα, η ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για ημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β

B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β B2B ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Β Ηλεκτρονική Αγορά Προσανατολισμένη σς Ενδιάμεσους : Η περίπτωση PART της BOEING Η Boeing στην προκειμένη περίπτωση, παίζει το ρόλο ενδιάμεσου στην παροχή ανταλλακτικών συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα βιβλίου. Τερζίδης, Κ., Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική

Περιεχόμενα βιβλίου. Τερζίδης, Κ., Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική Περιεχόμενα βιβλίου Τερζίδης, Κ., 2015. Μάνατζμεντ - Στρατηγική προσέγγιση. 3η εκδ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική Πρόλογος του καθηγητή Νίκου Μπλέσιου Πρόλογος στην 3η Έκδοση Εισαγωγικό Σημείωμα Κεφάλαιο 1

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα