ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

2 Εισαγωγή- Λειτουργία Γ.Γ. Εμπορίου Τα τελευταία δύο χρόνια με την υπηρεσιακή ευσυνειδησία και αξιοπρέπεια των υπαλλήλων της Γραμματείας, διαμορφώθηκε, από κοινού, ένα δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, με αξιοκρατία, σύστημα στόχων / αξιολόγησης και συμμετοχή. Υπηρετήσαμε, όλοι μαζί, με συνέπεια, εργατικότητα και αποτελεσματικότητα, στον κρίσιμο τομέα του Εμπορίου, πετυχαίνοντας (ενάντια σε πολλά στοιχήματα απαισιοδοξίας) στόχους που φαίνονταν απροσπέλαστοι: υλοποιήσαμε έργα εθνικής σημασίας που είχαν τελματώσει για δεκαετίες: Γενικό Εμπορικό Μητρώο, Ηλεκτρονικές Προμήθειες, Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπορίου κλπ. Τα περισσότερα από αυτά, έργα πληροφορικής, μας φέρνουν πλέον στην πρωτοπορία της Ευρώπης. βελτιώσαμε το επιχειρηματικό περιβάλλον, επιταχύνοντας τη σύσταση της επιχείρησης μέσω Υπηρεσίας Μίας Στάσης, μετατρέποντας τον Αγορανομικό Κώδικα σε ένα σύγχρονο Κανονισμό Διάθεσης και Διακίνησης Προϊόντων και Υπηρεσιών, απλοποιώντας την απονομή των εμπορικών σημάτων ελέγξαμε την παραβατικότητα στην αγορά: παρεμπόριο, λαθρεμπόριο καυσίμων, δημιουργήσαμε αυτοβούλως το δικό μας πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Εσωτερικής Αγοράς: o με νέα προτάγματα: ηλεκτρονικό εμπόριο και τιμολόγηση, εφοδιαστική αλυσίδα o φέρνοντας πιο κοντά τον παραγωγό στην κατανάλωση o αποτινάζοντας γραφειοκρατικές και αντιαναπτυξιακές αντιλήψεις, o παρεμβαίνοντας στο κανονιστικό πλαίσιο της αγοράς και απλοποιώντας το επιχειρηματικό περιβάλλον Προβήκαμε σε ένα τεράστιο νομοθετικό / κανονιστικό έργο μέσα σε ελάχιστο χρόνο, διατηρώντας στο ακέραιο την κοινωνική διαβούλευση: δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι νόμοι που προτάθηκαν στη βουλή υπερψηφίστηκαν με συντριπτική και πολυκομματική πλειοψηφία. Ανακαλύπτοντας ότι πολλά ζητήματα απαιτούσαν διυπουργικές λύσεις, «προκαλέσαμε» τη συνεργασία των λοιπών συναρμόδιων υπηρεσιών / φορέων, φέρνοντας για πρώτη φορά στο ίδιο φιλόξενο τραπέζι της ΓΓΕ, δημόσιους υπαλλήλους που χειρίζονταν το ίδιο θέμα αλλά ποτέ δεν είχαν ξανασυναντηθεί. Όπου χρειάστηκε διαπραγματευτήκαμε ενάντια στις βουλές της τρόικα, αλλού συνεργαστήκαμε αποσπώντας ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και εμπειρία. Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός 2

3 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (προμήθεια αγαθών παροχή υπηρεσιών) Αναμόρφωση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου Εφαρμογή νέων μεθόδων εκτέλεσης διαγωνισμών Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ-πρώην ΑΓΟΡΑ) Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί Εμπειρογνωμοσύνη για δράσεις προς αποτελεσματική εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων Απλούστευση των διαδικασιών της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΓΓΕ μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.) Θεσμική Παρέμβαση: Ίδρυση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο Όφελος Στάδια Εξέλιξης & επόμενα βήματα Υπηρεσίες Μιας Στάσης Πτωχευτικός Κώδικας Εμπορικά Σήματα Νέο Νομικό Πλαίσιο Εμπορικών Σημάτων & εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Μητρώο Εμπορικών Σημάτων Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

4 2.6 Κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών στον Τύπο Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Ηλεκτρονικό Εμπόριο «Επιχειρηματικά φιλική Ελλάδα» - 30 εμπόδια Απελευθέρωση επαγγελμάτων Απλοποίηση Διαδικασιών για Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Αναθεώρηση του κν 2190/ Πρότυπα Καταστατικά Ψηφιοποίηση του Αρχείου των Διευθύνσεων Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων & Αναλογιστικής ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ Αναθεώρηση Αγορανομικών Διατάξεων/Αγορανομικού Κώδικα και Έλεγχος Κανονισμών που περιορίζουν Παραεμπόριο- Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παρεμπορίου (ΣΥΚΑΠ) Καύσιμα Τιμές Καυσίμων Αντιμετώπιση Λαθρεμπορίας Καυσίμων Έλεγχοι στην Αγορά Καυσίμων ΘΕΣΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπορίου Επιμελητήρια Λαϊκές Αγορές πλανόδιο εμπόριο Κεντρικές Αγορές Χονδρεμπορίας Ασφάλιση Πιστώσεων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

5 5.1 Σήμα Ελληνικού Προϊόντος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Μελέτη Λιανεμπορίου Μελέτη Χονδρεμπορίου Νωπών Οπωροκηπευτικών Αναπτυξιακός Σχεδιασμός του τομέα του Εμπορίου στην περίοδο Χαρτογράφηση των Αγορών Προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ) Εφοδιαστική Αλυσίδα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Νέος Οργανισμός Εκπαίδευση Αξιολόγηση Στοχοθεσία Πλαίσιο κινήτρων για τους εργαζόμενους Ανασχεδιασμός του portal της ΓΓΕ Διάκριση της ΓΓΕ στον διαγωνισμό «Open Public Data Hackathon» που διοργάνωσε το ΥΔΜΗΔ

6 1. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (προμήθεια αγαθών παροχή υπηρεσιών). Για πολλά χρόνια, η διαχείριση των κρατικών προμηθειών δεν ήταν προτεραιότητα για τις Γεν. Δ/νση Κρατικών Προμηθειών πολιτικές ηγεσίες του Υπ. Ανάπτυξης. Υποτιμήθηκε ο ρόλος τους ως προς την ορθολογική δημοσιονομική διαχείριση, τη βελτίωση της ποιότητας των προμηθευόμενων προϊόντων, τη μείωση του διοικητικού κόστους. Τα τελευταία 4 χρόνια, με βασικό στόχο τη διαφάνεια και λογοδοσία, υλοποιήθηκε σημαντικός αριθμός ενεργειών και δράσεων και ανελήφθησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες που ξαναέθεσαν στο προσκήνιο το ρόλο των δημοσίων συμβάσεων. 1.1 Αναμόρφωση νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου Εφαρμογή νέων μεθόδων εκτέλεσης διαγωνισμών. Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών/ Δ/νση Μεταφ. Μέσων και Μηχανολογικ ού Εξοπλισμού / Διεύθυνση Προμηθειών Τροφίμων Χημικών και Κλωστ/κων Ειδών Δ/νση Ιατρικού Εξοπλισμού, Επιστημονικώ ν Οργάνων και Παροχής Με το Ν. 4038/2012 (Α 14) τροποποιήθηκαν από το τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων ορισμένα άρθρα του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου), εκσυγχρονίζοντας έτσι το νομοθετικό πλαίσιο υλοποίησης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών. Οι νέες διατάξεις θεσπίζουν πλέον και για κάτω από το κατώφλι των κοινοτικών Οδηγιών τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών πλαισίου, τη χρήση της τεχνικής του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και τα δυναμικά συστήματα αγορών κατά τη διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων. Από το τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων και μέσω της ένταξης αιτημάτων φορέων στο Ε.Π.Π. υιοθετήθηκε για ορισμένα είδη η μέθοδος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού στην πράξη. Επιπρόσθετα, σε πλήθος αιτημάτων έγινε ορθολογική συγκέντρωση αναγκών διαφόρων φορέων και προωθήθηκε η ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών ενοποιημένων διαγωνισμών με τη μορφή συμφωνίας πλαίσιο διενεργούμενοι με ηλεκτρονικό τρόπο από τις αρμόδιες εκτελεστικές διευθύνσεις της ΓΓΕ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση πληροφορικής και την ομάδα έργου του ΕΣΗΔΠ. Ταυτόχρονα, συστήθηκε με μέλη της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών και επικεφαλής το τμήμα Μεταφορικών μέσων της Δ/νσης Προμηθ. Μεταφορικών Μέσων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού ομάδες εργασίας για τη δημιουργία προτύπων κειμένων συμφωνιών πλαίσιο για 6

7 Υπηρεσιών αγαθά τα οποία προμηθεύονται ως επί το πλείστον οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης. Περαιτέρω, με επικεφαλής στελέχη των Διευθύνσεων Πολιτικής Προμηθειών (τμήματα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Προγραμματισμού και Στοιχείων), της Διεύθυνσης Προμηθειών Τροφίμων Χημικών και Κλωστ/κων Ειδών (Τμήμα Βιομηχ. Προϊόντων), της Διεύθυνσης Ιατρικού Εξοπλισμού, Επιστημονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών και της Δ/νσης Προμηθ. Μεταφορικών Μέσων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (Τμήμα Μεταφορικών Μέσων) και σε συνεργασία με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (European Commission Task Force for Greece TFGR διοργανώθηκε διημερίδα για εξειδικευμένα θέματα δημοσίων συμβάσεων στο ΕΚΔΑΑ με ευρύτατη συμμετοχή υπαλλήλων από το σύνολο των αναθετουσών Αρχών και της ΕΑΑΔΗΣΥ. Έτσι, υλοποιούνται ήδη και μάλιστα με ηλεκτρονικό τρόπο, διαγωνισμοί με τη μορφή της συμφωνίας πλαίσιο για τις ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης για είδη όπως φωτοαντιγραφικό χαρτί, μελάνια και οθόνες ενώ προωθούνται επόμενοι για πάγιες και επαναλαμβανόμενες ανάγκες με βάση σχετικά αιτήματα φορέων και ανάλυση αγοράς. Από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών και με επικεφαλής το Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων, έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας με μέλη από την ανωτέρω Δ/νση, τις Εκτελεστικές Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών Διευθύνσεις και την Τεχνική Διεύθυνση η οποία επεξεργάστηκε την αναμόρφωση του Π.Δ. 118/2007 προκειμένου να επιτευχθεί εξορθολογισμός των διαδικασιών, άρση των δυσλειτουργιών από την εφαρμογή ανελαστικών διατάξεων και σύντμηση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών. Το σχέδιο Π.Δ. βρίσκεται προ σταδίου έγκρισης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Δ/νση Ιατρικού Εξοπλισμού, Επιστημονικώ ν Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών Με το Ν. 4072/2012 (Α 86) ενισχύθηκε η ΓΓΕ ακόμα περαιτέρω. Η Γραμματεία απέκτησε την αρμοδιότητα, μέσω ΚΥΑ, της σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ως Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή, με στόχο την ορθολογική κατανομή και αξιοποίηση των δημοσίων πόρων και την επίτευξη υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Μπορεί έτσι επιτέλους το Ελληνικό Δημόσιο να αγοράζει συγκεντρωτικά υπηρεσίες όπως, υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας, ταχυδρομικές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Ήδη διενεργήθηκε από την Δ/νση Ιατρικού Εξοπλισμού, Επιστημονικών Οργάνων και Παροχής Υπηρεσιών και συμβασιοποιήθηκε το Μάρτιο του 2014 ο πρώτος μεγάλος διαγωνισμός 7

8 «Ταχυδρομικές Υπηρεσίες» προϋπολογισμού δαπάνης 11 εκ. για τις ανάγκες των Υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων ενώ προωθούνται παράλληλα και άλλα σχετικά με Υπηρεσίες αιτήματα φορέων (π.χ. υπηρεσίες φύλαξης του Υπ. Οικονομικών). Ξεκίνησε η τροποποίηση του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (π.δ.118/2007) με αλλαγές τόσο στον τρόπο κατάθεσης των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων και του ύψους των εγγυητικών επιστολών λαμβανομένης υπόψη τόσο της ανάγκης για απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας των δημοσίων συμβάσεων καθώς και της παρούσας οικονομικής συγκυρίας. Η προσπάθεια αυτή εντάχθηκε στο συνολικό σχέδιο δράσης για την αναμόρφωση και απλόποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία και επί τη βάση σχετικού σχεδίου δράσης το οποίο υπεβλήθη στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική, σταδιακά για το σύνολο της Κεντρικής Κυβέρνησης, χρήση των ηλεκτρονικών διαδικασιών κατά τη διεξαγωγή των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ηλεκτρονική δημοσίευση της διακήρυξης, την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών καθώς και την ηλεκτρονική τιμολόγηση τόσο για τον κλασικό διαγωνισμό όσο και για τις συμφωνίες πλαίσιο. Ενισχύθηκε με τροποποίηση σχετικής υπουργικής απόφασης ο ρόλος της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών της ΓΓΕ ως Κεντρικής Αναθέτουσας Αρχής για κατηγορία αγαθών τα οποία προμηθεύονται συχνότερα οι φορείς του Δημοσίου όπως φωτοαντιγραφικό χαρτί και ηλεκτρονικούς υπολογιστές τα οποία επελέγη να γίνονται κεντρικά από την ως άνω Γενική Διεύθυνση με χρήση συμφωνίας πλαίσιο και τμημάτων ανάλογα με τη σχετική αγορά τη χρήση τμημάτων (lots). Με το Ν. 4155/2013 για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και την έκδοση του σχετικού δευτερογενούς κανονιστικού πλαισίου θεσπίστηκε έτσι για πρώτη φορά η ηλεκτρονική διαδικασία διενέργειας διαγωνισμών [Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»]. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή μετάβαση προς τις ηλεκτρονικές προμήθειες, 8

9 συστήθηκαν στη ΓΓΕ, με πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις, δύο HELP DESK αποτελούμενα από στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών τα οποία ενημερώνουν σε καθημερινή βάση τους φορείς απαντώντας σε ερωτήματά τους που αφορούν τη χρήση των εξής δύο ηλεκτρονικών συστημάτων: 1. Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) & 2. Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ πρώην «ΑΓΟΡΑ»). Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, έτσι, με την απόκτηση κωδικού και ψηφιακής υπογραφής να καταθέτουν ηλεκτρονικά την προσφορά τους, να αξιολογούνται με ηλεκτρονικό τρόπο και να πληρώνονται ηλεκτρονικά (e submission, e evaluation, e invoicing). Από τη σχετική νομοθεσία σε συνάρτηση και με το ηλεκτρονικό σύστημα προβλέφθηκε η δυνατότητα διασύνδεσης αυτού με τα συστήματα τρίτων φορέων για την απλοποίηση της διοικητικής διαδικασίας και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Επιπρόσθετα, σχεδιάζεται η διοικητική αναδιοργανωσή των Αναθετουσών Αρχών με επαναπροσδιορισμό της αγοραστικής τους δυνατότητας από ορισμένο ποσό και άνω ενώ και για συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών. Με το Ν. 4155/2013 η ΓΓΕ και η ΕΠΥ ορίστηκαν Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές (σε συμφωνία με τους Ν /1995 κ Ν. 3850/2007 αντίστοιχα για κάθε Αρχή) ενώ σε συνεργασία με τις αναθέτουσες Αρχές των Υπουργείων και τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, η ΓΓΕ προχωρά σε ενοποίηση των κατακερματισμένων Αναθετουσών αρχών σε μεγαλύτερες ανά υπουργείο / περιφέρεια. Τεχνική Δ/νση ΕΥΣΕΔ Η Τεχνική Διεύθυνση προχώρησε σε ριζική επανεξέταση των τεχνικών προδιαγραφών για κύρια αγαθά προμήθειας από τις Αναθέτουσες Αρχές με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού αλλά και τον περιορισμό των προσφυγών κατά τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Επιπλέον, ενισχύθηκε το σύστημα της διαβούλευσης με τη συστηματική παρακολούθηση και επεξεργασία των σχετικών σχολίων. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τις εκτελεστικές διευθύνσεις προωθήθηκε έρευνα αγοράς σε πλείονες κλάδους αγαθών τα οποία προμηθεύεται πάγια το Δημόσιο όπως άλευρα του στρατού ή και η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση με στόχο την ορθολογικότερη οργάνωση των σχετικών προμηθειών και την επίτευξη πλείστου οφέλους για το δημόσιο. 9

10 Ξεκίνησε η τροποποίηση του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (π.δ.118/2007) με αλλαγές τόσο στον τρόπο κατάθεσης των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων και του ύψους των εγγυητικών επιστολών λαμβανομένης υπόψη τόσο της ανάγκης για απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας των δημοσίων συμβάσεων καθώς και της παρούσας οικονομικής συγκυρίας. Η προσπάθεια αυτή εντάχθηκε στο συνολικό σχέδιο δράσης για την αναμόρφωση και απλόποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα το οποίο υλοποιείται. 1.2 Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθ. & Δ/νση Πληρ/κής Ξεκίνησε επιτέλους η υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων με την κατακύρωση στην ανάδοχο εταιρεία του σχετικού διαγωνισμού που άρχισε να σχεδιάζεται από το Στόχος της πλατφόρμας είναι η εδραίωση ενός περιβάλλοντος σταθερότητας και απλών διαδικασίων για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες προχωρούμε ταυτόχρονα με την απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου στην εγκατάσταση και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις δημόσιες συμβάσεις. Η πλατφόρμα, έχοντας τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει πλήθος φορέων, εισάγει την ηλεκτρονική διαδικασία στην υποβολή και αξιολόγηση προσφορών από το στάδιο της διακήρυξης έως και την υπογραφή και παρακολούθηση της σύμβασης. Με περαιτέρω δυνατότητες για σχηματισμό μητρώου οικονομικών φορέων, υποστήριξη συστημάτων όπως οι συμφωνίες πλαίσιο, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, ο ηλεκτρονικός κατάλογος και τα δυναμικά συστήματα αγορών δημιουργεί μία νέα σελίδα στον τρόπο εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν συστηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών ομάδες εργασίας με ενεργό ρόλο υπαλλήλων από όλες τις Διευθύνσεις και στόχο την επικαιροποίηση του έργου σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία, για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή του στο σύνολο των υπαγομένων φορέων. Περαιτέρω, οργανώνονται σε τακτική βάση σε συνεργασία με την ανάδοχο 10

11 εταιρεία παρουσιάσεις του έργου για την ενημέρωση των υπαλλήλων της ΓΓΕ και την προώθηση της καλύτερης εφαρμογής του συστήματος στην πράξη από όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης. Αποτελέσματα: Ήδη από τα τέλη του 2013 μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 45 διαγωνισμοί που διενεργούνται από την ΓΓΕ αλλά και από άλλους φορείς του Δημοσίου. Εξ αυτών, 22 έχουν αποσφραγισθεί και βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης. Τέλος, προσφάτως δημοσιεύθηκαν μέσω του συστήματος 3 νέοι διαγωνισμοί με τη μορφή της «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» για τις ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης σε φωτοαντιγραφικό χαρτί, μελάνια και επίπεδες οθόνες. Για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος - συστήθηκε στη ΓΓΕ helpdesk το οποίο - σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία του ΕΣΗΔΠ - θα ενημερώνει τους φορείς απαντώντας σε πιθανά ερωτήματά τους κατά τη χρήση του συστήματος. Υλοποιείται ένα φιλόδοξο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: - Εκπαιδεύτηκαν ήδη - πάνω από 1000 δημόσιοι υπάλληλοι - Εγκρίθηκε από το ΕΚΚΔΑ σχετικό πρόγραμμα για την άμεση εκπαίδευση εκπαιδευτών για να απευθυνθεί στη συνέχεια η γραμματεία στο σύνολο των Ενημερώνονται διαρκώς επιχειρήσεις (σε συνεργασία με τα επιμελητήρια και τους κοινωνικούς εταίρους) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ-πρώην ΑΓΟΡΑ) Δ/νση Με το Ν. 4013/2011 (Α 204) συστάθηκε το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 11

12 Πολιτικής Προμηθειών Συμβάσεων (αρχική σχεδίαση με την ονομασία AGORA). Το ΚΗΜΔΣ αποτελεί τμήμα του ΕΣΗΔΗΣ και επιτυγχάνει την πλήρη αποτύπωση των προγραμματιζομένων συμβάσεων του Δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των ΟΤΑ (Δήμων και Περιφερειών). Πεδίο εφαρμογής του είναι όλο το φάσμα των δημοσίων συμβάσεων αγαθών, υπηρεσιών και έργων άνω των 1000, σε όλα τα στάδια (από το αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής έως και την εντολή πληρωμής) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης. Το ΚΗΜΔΣ είναι σύστημα ανοικτό και προσβάσιμο σε κάθε πολίτη επιδιώκοντας τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και το δημοσιονομικό έλεγχο. Μπορεί πλέον ο κάθε πολίτης, ελεγκτής, επιχειρηματίας, να γνωρίζει: - Ποιος (πρόσωπο) ζητά να αγοραστεί κάτι - Ποιες οι προδιαγραφές και όροι - Σε ποιον κατακυρώθηκε και - Έναντι ποιου τιμήματος. Στη ΓΔΚΠ και υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών σχεδιάστηκε και λειτουργεί helpdesk σε συνεργασία με φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων). Ήδη μέχρι σήμερα έχουν γίνει επεξεργασίες κωδικών ενώ έχουν διεκπεραιωθεί επιτυχώς e-ticket και mail. Παράλληλα, διοργανώθηκαν σεμινάρια για την επιμόρφωση και εκπαίδευση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης που καλούνται να το εφαρμόσουν. Το σύστημα είναι σε πλήρη λειτουργία: σημειώνονται κάθε ημέρα πάνω από εγγραφές από 9500 περίπου εγγεγραμμένους χρήστες. Η πραγματικότητα αυτή καθιστά το Μητρώο ένα γενικότερο εργαλείο χαρτογράφησης της αγοράς με στόχο την υιοθέτηση και εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί Παράλληλα με την προώθηση και υλοποίηση του ΕΣΗΔΠ, προχωρήσαμε στην εφαρμογή για πρώτη φορά στο ελληνικό Δημόσιο της μεθόδου των ηλεκτρονικών 12

13 πλειστηριασμών. Για το σκοπό αυτό, ετοιμάστηκαν σχέδια διακηρύξεων και έγιναν οι Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών, Δ/νση Προμηθειών Τροφίμων Χημικών και Κλωστ/κων Ειδών, Δ/νση Διοικητικού & Δ/νση Πληροφ/κής σχετικές τροποποιήσεις σε υπάρχουσες ηλεκτρονικές υποδομές τρίτων. Ειδικότερα, στις έλαβε χώρα με επιτυχία ο πρώτος ηλεκτρονικός πλειστηριασμός ως μέσο οικονομικής αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών στον πρόχειρο διαγωνισμό χαρτιού που προκήρυξε η Δ/νση Διοικητικού της ΓΓΕ. Η χρήση της τεχνικής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας οδήγησε σε μείωση του αρχικώς προβλεπόμενου προϋπολογισμού του διαγωνισμού της τάξης των 3,4%. Στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν δύο ακόμα ανοικτοί διαγωνισμοί με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού από τη ΓΓΕ, ο ένας στις για την προμήθεια χαρτιού για τις ανάγκες του ΟΑΕΔ, με τον οποίο επήλθε μείωση στην τελική τιμή του μειοδότη της τάξης του 2,26% και ο άλλος στις για την προμήθεια διαφόρων τύπων μελανιών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της ΓΓΕ. Ολοκληρώθηκε επίσης ο διαγωνισμός για την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του ΟΑΕΔ, ο οποίος διεξήχθη με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού από τον ίδιο τον ΟΑΕΔ με την υποστήριξη της ΓΓΕ. Με την υλοποίηση της σύμβασης του ΕΣΗΔΠ θα παρέχεται άμεσα η δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών σε ενιαίο ηλεκτρονικό περιβάλλον για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών που εκτελούνται από τη ΓΓΕ Εμπειρογνωμοσύνη για δράσεις προς αποτελεσματική εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων Υποβλήθηκε πρόταση στα πλαίσια του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με αντικείμενο την εμπειρογνωμοσύνη για δράσεις προς αποτελεσματική εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων. Σκοπός του έργου αυτού είναι η παροχή εμπειρογνωμοσύνης με στόχο τη διευκόλυνση της οργανωτικής και επιχειρησιακής τεχνολογικής λειτουργίας ΕΥΣΕΔ του συστήματος προς τη Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών. Οι κύριοι άξονες του εγχειρήματος είναι: - Η οργανωτική και επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος, 13

14 - Η τεχνολογική ετοιμότητα Οι εμπειρογνώμονες θα παρέχουν στη ΓΓΕ υπηρεσίες για: - Τον αποτελεσματικό συντονισμό και την παρακολούθηση των εργασιών στο πλαίσιο των αξόνων επιχειρησιακής και τεχνολογικής ετοιμότητας. - Τη διαχείριση των απαραίτητων οργανωτικών / επιχειρησιακών αλλαγών που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία της πλατφόρμας. - Τεχνικά θέματα υλοποίησης και λειτουργίας της πλατφόρμας Απλούστευση των διαδικασιών της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΓΓΕ μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (Μ.Ε.Τ.Π.) Υποβλήθηκε πρόταση στα πλαίσια του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », η οποία εντάχθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου Απόφασης Ένταξης 466 Α /15/2/2013. Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η απλούστευση των υφιστάμενων διαδικασιών ΕΥΣΕΔ της Τεχνικής Διεύθυνσης της ΓΓΕ (ΓΓΕ), με τη δημιουργία του Μητρώου Ενιαίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΜΕΤΠ) και κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου (κανονιστική πράξη) για την εφαρμογή του. Συγκεκριμένα, η απλούστευση διαδικασιών θα αφορά την αναθεώρηση των διαδικασιών που απορρέουν από τις αρμοδιότητες της Τεχνικής Διεύθυνσης και τη μεθοδολογία που ακολουθεί για τη μελέτη, τον έλεγχο, την επεξεργασία και θεώρηση-έγκριση των καταρτιζομένων τεχνικών προδιαγραφών που χρησιμοποιούνται στις διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών του Δημοσίου. 1.3 Θεσμική Παρέμβαση: Ίδρυση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ν. 4013/2011) Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών Με το Ν. 4013/2011 ιδρύθηκε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία είναι επιφορτισμένη με την προαγωγή της εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, τη διασφάλιση της διαφάνειας, τη διαρκή βελτίωση του νομικού πλαισίου και τον έλεγχο της τήρησής του από τις αναθέτουσες αρχές. Η Αρχή εποπτεύει 14

15 και συντονίζει τη δράση των φορέων της κεντρικής διοίκησης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και γνωμοδοτεί για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις. Η ΕΑΑΔΗΣΥ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών και τις λοιπές αρμόδιες Αρχές επί των δημοσίων συμβάσεων (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, Υπουργείο Εσωτερικών) και επί τη βάση σχετικού σχεδίου δράσης προχωρά σε πρόταση για την απλοποίηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις. Παράλληλα στην ίδια κατεύθυνση αξιοποιήθηκαν και κατέστησαν μετά από επεξεργασία εθνικός νόμος και τα πορίσματα του ΟΟΣΑ στην υλοποιούμενη συμφωνία συνεισφοράς για τη μείωση των διοικητικών βαρών. Ακόμη, τις προσπάθειες που ξεκίνησε στα τέλη του 2011 με τη δημιουργία Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής για τη διαχείριση θεμάτων δημοσίων συμβάσεων και τη συμβασιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις δημόσιες συμβάσεις συνεχίζει η ΓΓΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών, Υγείας- ΕΠΥ) με εξέταση της πρότασης για αντιστοίχιση του κωδικολογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) με τους ΚΑΕ του ΓΛΚ για την αποτελεσματικότερη προμήθεια προιόντων. 15

16 2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) Δ/ση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως, Τμήμα ΓΕΜΗ Με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, για πρώτη φορά οι εταιρείες ιδρύονται μέσω υπηρεσιών μιας στάσης και εγγράφονται στο ΓΕΜΗ (μια μεγάλη βάση ηλεκτρονικών δεδομένων που καταγράφει τα στοιχεία και την εξέλιξη κάθε μορφής εμπορικής οντότητας), με αποτέλεσμα τη μείωση του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις καθώς και την εξοικονόμηση χρόνου. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της εθνικής μας οικονομίας και απελευθερώνεται η επιχειρηματικότητα με την εισαγωγή νέων πρακτικών στο Δημόσιο τομέα με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πολίτη Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο Ψηφίστηκε ο νόμος για την απλοποίηση της αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων (ξεκίνησαν να συστήνονται μέσω των ΥΜΣ), όπου είχε περιληφθεί η πρόταση για αύξηση των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου Γ.Ε.ΜΗ και τοποθέτηση σε αυτό Εκτελεστικού Διευθυντή. Ξεκίνησε η διαδικασία αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ η οποία βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης κατά ποσοστό 65%. Διεύθυνση ΑΕ και Πίστεως, Τμήμα ΓΕΜΗ Εκδόθηκαν: - ΚΥΑ "Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών" (ΦΕΚ Β ), με την οποία καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και η επικοινωνία τους με τους λοιπούς φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου. - ΥΑ σύστασης του Εποπτικού Συμβουλίου Γ.Ε.ΜΗ. - ΚΥΑ για τη λειτουργία των ΚΕΠ ως υπηρεσίες μιας στάσης. - ΚΥΑ για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας ΓΕΜΗ, των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ και του Τμήματος ΓΕΜΗ. - Ερμηνευτικές εγκύκλιοι για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και των 16

17 Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. - ΚΥΑ αυτοαπογραφής των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ Όφελος Το όφελος για τον πολίτη, τον επιχειρηματία, τη δημόσια διοίκηση είναι σημαντικό, καθώς: Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και τις διοικητικές επιβαρύνσεις: Για παράδειγμα, για τη σύσταση μιας απλής ομόρρυθμης εταιρείας τα βήματα που απαιτούνται για έναν επιχειρηματία μειώνονται από 9 σε 1, χωρίς να απαιτείται σε κανένα από αυτά απευθείας επαφή με το Δημόσιο, παρά μόνο σε ένα τελικό σημείο και σε μία στάση. Μειώνουμε το κόστος σύστασης για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, καταργείται το τέλος προελέγχου επωνυμίας και τα τέλη δημοσίευσης στο ΦΕΚ για τις ΑΕ και ΕΠΕ. Για παράδειγμα, το κόστος έως σήμερα για τη σύσταση ΕΠΕ με κεφάλαιο ευρώ Διεύθυνση ΑΕ και Πίστεως, Τμήμα ΓΕΜΗ στο ΕΒΕΑ ανερχόταν στα 786 ευρώ. Μετά τη λειτουργία της ΥΜΣ το κόστος μειώθηκε κατά 235 ευρώ (57% λιγότερο κόστος). Επιπλέον, από 1/1/2015 καταργείται η υποχρεωτική συνδρομή στα Επιμελητήρια, μειώνοντας έτσι το κόστος σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ακόμη, με πρόσφατη νομοθετική αλλαγή (ν. 4254/2014), καταργήθηκε η υποχρέωση πληρωμής Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου κατά τη σύσταση των εταιρειών, μειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 1% επί του αρχικού κεφαλαίου. Αναδιοργανώνεται ο δημόσιος τομέας και περιορίζεται το διοικητικό κόστος: Οι υπάλληλοι που απελευθερώνονται από τα μέχρι σήμερα πολλαπλά σημεία εξυπηρέτησης για τη σύσταση επιχειρήσεων στο Δημόσιο, μπορούν πλέον να διατεθούν σε άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες. Περιορίζεται η διαφθορά και η κακοδιοίκηση που ταλαιπωρούν τους πολίτες λόγω των πολύπλοκων και αδιαφανών διαδικασιών: Για πρώτη φορά στη χώρα μας η δημόσια διοίκηση συνεργάζεται και διαλειτουργεί για την ίδρυση μιας επιχείρησης μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, χωρίς εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, παρά μόνο στο τελικό σημείο μίας στάσης. Παράλληλα, όλα τα τέλη αποπληρώνονται 17

18 μέσω του τραπεζικού συστήματος Στάδια Εξέλιξης & επόμενα βήματα Από την ίδρυσή του έως σήμερα, το ΓΕΜΗ έχει περάσει από τα παρακάτω στάδια ανάπτυξης (γενιές): 1 η γενιά ΓΕΜΗ: Εκκίνηση 4/4/11 με τη μετάπτωση των ακροθιγών στοιχείων των 59 επιμελητηρίων της χώρας. 2 η γενιά ΓΕΜΗ: Σεπτέμβριος Με τη 2 η γενιά κατέστη εφικτή η αναζήτηση εμπορικών επωνυμιών σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς και η δημοσιοποίηση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ εκείνων των ανακοινώσεων εταιρεικών πράξεων που κατά το νόμο απαιτείται. 3 η γενιά ΓΕΜΗ: Ολοκληρώθηκε η πλήρης λειτουργία της 3 ης γενιάς ΓΕΜΗ, η οποία Δ/νση ΑΕ & Πίστεως, Τμήμα ΓΕΜΗ διασφάλισε την εμπορική δημοσιότητα που απαιτείται κατά την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας. 4 η γενιά ΓΕΜΗ: Ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στο ΓΕΜΗ Λόγω της μη υποστήριξης του Εποπτικού Συμβουλίου αλλά και γενικότερα της λειτουργίας του ΓΕΜΗ από την ΚΕΕΕ, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου έφερε στη Βουλή προς ψήφιση άρθρο στο Νόμο 4072/2012, το οποίο μεταξύ άλλων ρυθμίσεων για τη λειτουργία του ΓΕΜΗ, προέβλεπε και τη μεταφορά της εποπτείας του ΓΕΜΗ από την ΚΕΕΕ στη ΓΓΕ. Με την καταψήφιση του εν λόγω άρθρου (αρ. 233) δυστυχώς επέρχονται οι δεν απλοποιήθηκε ο τρόπος έκδοσης της ΚΥΑ σχετικά με το ύψος και τον τρόπο επιβολής τελών και διοικητικών κυρώσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση της 3ης γενιάς του ΓΕΜΗ με τη μέθοδο της αυτοαπογραφής. Παρά ταύτα, ετοιμάστηκαν και υπογράφηκαν ΥΑ για τα στοιχεία της μερίδας καθώς και για την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ από ειδικές επιστημονικές ομάδες εργασίας που συγκροτήθηκαν για το σκοπό αυτό. 2.2 Υπηρεσίες Μιας Στάσης Δ/νση ΑΕ & Από 4/4/11 που λειτούργησε για πρώτη φορά η Υπηρεσία Μιας Στάσης μέχρι σήμερα 18

19 Πίστεως, Τμήμα ΓΕΜΗ έχουν συσταθεί περίπου εταιρείες. Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο σημείων επαφής για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει 59 επιμελητήρια και συμβολαιογραφικά γραφεία, διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για να αποκτήσουν οι εμπορικές εταιρείες νομική προσωπικότητα και οικονομική δραστηριότητα. Σήμερα, μετά την επίλυση διαφόρων τεχνικών ζητημάτων, οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης λειτουργούν ικανοποιητικά παρέχοντας άμεση εξυπηρέτηση στους πολίτες. 2.3 Πτωχευτικός Κώδικας Με το Ν. 4013/2011 καταργήθηκε η διαδικασία συνδιαλλαγής και εισήχθη η νέα προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, με στόχο τη διόρθωση ατελειών του νόμου, που καθιστούσαν δυνατή την κατάχρηση του θεσμού της συνδιαλλαγής. Περαιτέρω, με τον πρόσφατο Ν. 4072/2012 του Υπουργείου μας πραγματοποιήθηκαν Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως επί μέρους βελτιώσεις, ώστε η διαδικασία να καταστεί ταχύτερη και αποτελεσματικότερη, πιο φιλική για τους πιστωτές και τους εργαζομένους και λιγότερο τρωτή σε καταχρήσεις. Ειδικότερα με τις διατάξεις του νέου νόμου, προβλέπονται τα εξής: Η δυνατότητα του δικαστηρίου ανάλογα με την κατάσταση της επιχείρησης και το όφελος των εργαζομένων, να διατάσσει τη διατήρηση αναγκαίων θέσεων εργασίας έως ότου να επικυρωθεί ή να απορριφθεί το σχέδιο εξυγίανσης, ώστε ούτε η πλειονότητα των εργαζομένων να θίγεται, ούτε να επέρχεται βλάβη της επιχείρησης από την παραμονή πλεονάζοντος προσωπικού. Η απαλοιφή οποιασδήποτε δυνατότητας παρερμηνείας και καταχρηστικής επίκλησης σχετικά με την εξάλειψη του αξιόποινου. 2.4 Εμπορικά Σήματα Νέο Νομικό Πλαίσιο Εμπορικών Σημάτων & εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Δ/νση Από τις τέθηκε σε ισχύ ο νέος νόμος περί σημάτων (άρ

20 Εμπορικής Βιομηχανική ς Ιδιοκτησίας Ν.4072/2012 Α 86). Έπειτα από πολλές δεκαετίες, η χώρα μας αποκτά επιτέλους ένα πλήρως αναμορφωμένο νομικό πλαίσιο, ενσωματώνοντας κοινοτικές οδηγίες αλλά και εκσυγχρονίζοντας / απλοποιώντας τις διαδικασίες απονομής σήματος. Ακολουθώντας τις τάσεις και τα πορίσματα της νεότερης εθνικής και κοινοτικής νομολογίας, σειρά έγκριτων νομικών (ακαδημαϊκών, διοικητικών και δικηγόρων), αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων προχώρησε σε ρηξικέλευθες λύσεις και μεθόδους. Με το νέο νόμο: 1. Επιταχύνεται η διαδικασία καταχώρισης σήματος με την εισαγωγή του θεσμού του εξεταστή (μονομελούς οργάνου) και εισάγονται προθεσμίες για την έκδοση της σχετικής απόφασης. 2. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων αναβαθμίζεται καθώς α) αναλαμβάνει την εξέταση των ένδικων μέσων που στρέφονται κατά του κατατεθειμένου ή καταχωρισμένου σήματος ή κατά των απορριπτικών αποφάσεων των εξεταστών και β) πέραν του προέδρου της που παραμένει πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου, το δεύτερο μέλος της θα είναι έμπειρος δικηγόρος πλήρους απασχόλησης και ο δεύτερος, είτε νομικός ή με επαρκή διοικητική εμπειρία στο δίκαιο των σημάτων. 3. Ενσωματώνονται ρυθμίσεις που αφορούν στην προστασία των διεθνών σημάτων, μετά την κύρωση από την Ελλάδα του Πρωτοκόλλου της Μαδρίτης για τη διεθνή καταχώριση των σημάτων. 4. Εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης καταχώρισης σήματος και η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου σημάτων. 5. Προβλέπεται προαιρετικός διορισμός δικηγόρου κατά την κατάθεση της δήλωσης σήματος και υποχρεωτικός διορισμός δικηγόρου σε περίπτωση άσκησης ή απόκρουσης ενδίκου μέσου ενώπιον της ΔΕΣ. 6. Μειώνεται το ύψος των υφισταμένων σήμερα τελών που αφορούν στα εμπορικά σήματα. Το νέο πλαίσιο, άρχισε να εφαρμόζεται από τις

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη υπ αρ. 01/2013 Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 και τις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΕΚΑΠΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Απολογισμός 2004 2007 2004 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ i v ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 7 Ι. Οι Παρεμβάσεις στο χώρο του Ηλεκτρισμού 10 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑ Α ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟ ΙΑ ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΛΑ Α Μια πρωτοβουλία του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΑ 30 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. Ιανουάριος 2014 1/42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...4 2. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...6 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 2.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...6

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους Αναθέτουσα Αρχή: «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 Απρίλιος 2015 Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2015 Συντονίστηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΕΚΑ Ιούνιος 2013 Ιανουάριος 2015 1 ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής αποτελεί βασικό αναπτυξιακό υπουργείο, έχοντας στην αρμοδιότητά του βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008

Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων. 17 Ιουνίου 2008 Πίνακας αναλυτικής καταγραφής προόδου των µεταρρυθµίσεων του ΕΠΜ 2005-2008 17 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΟΥ / ΔΡ Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2 Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη.

51.860,00 (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός. 42.162,60 (χωρίς Φ.Π.Α.) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 17/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 8303 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα