ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β434ΩΚΠ-64Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 29/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Αριθ.αποφ. 261/2012 Ψήφιση Επιχειρησιακού προγράµµατος ήµου Μεγαρέων για την περίοδο Στο ηµαρχιακό Κατάστηµα του ήµου Μεγαρέων σήµερα 28 Σεπτεµβρίου 2012 ηµέρα Παρασκευή & ώρα 8:30 µ.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το.σ/λιο του ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ αριθ / εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Θωµά Κεφαλόπουλου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις /ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 29 ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ Θωµ. Κεφαλόπουλος - Πρόεδρος Γεώργ.Σακελλαρίου Σωτ. Πιλίλης Αντώνης Ρήγας Αναστ. έσκος Νικ. Στρατουδάκης Κλεάνθης Βαρελάς Βασ. Μαυροειδή Ιωάν. Οικονόµου Βασιλειος Κόττας Αντ. Χοροζάνης Χρήστος Λαγός Ελευθ. Παπαλευθέρης Γεώργιος Κουµπέτσος Αργυρώ Κακαρίκου Αρ.Οικονοµοπούλου Αγγ. Μακρυγιάννης Αδαµ. Κοροβέση Καλ. Νικολάου Γρ.Σταµούλης Ιωαν. ήµας Γεωργ. Μιχάλαρος Γεωργ. Στρατούρης ηµ. Στρατιώτης Γεωργ. Μπερδελής Αθαν. Μαζιώτης

2 Αθαν. Ζάλης Αθαν. ρένης Αικ. Ψαρουλάκη Βασ. Χατζόπουλος Αλεξ. Καλιπόζη Ιωάν. Ποµώνης Σταύρος Φωτίου Πρόεδρος Σ/λίου ηµ.κοινοτήτας Ν. Περάµου Παν. Παρασκευάς Ο κ. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. Προσκληθείς παρίστανται, ο ήµαρχος κ. Ιωάννης Μαρινάκης καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ηµοτικής Κοινότητας Μεγάρων Νικόλαος Σωτηρίου. Στο τέλος της 256/12 αποφάσεως προσήλθε ο.σ/λος Χρήστος Λαγός. Στην αρχή της 258/12 αποφάσεως απεχώρησαν οι.σ/λοι Χρήστος Λαγός και Άγγελος Μακρυγιάννης. Στην αρχή της 259/12 αποφάσεως απεχώρησαν οι.σ/λοι Αλεξάνδρα Καλιπόζη και Αντώνης Χοροζάνης. Στην αρχή της 260/12 αποφάσεως προσήλθε ο.σ/λος Αντ. Χοροζάνης... Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 4 ο θέµα της ηµερησίας /ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει όψη των µελών του.σ/λίου Σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος για το ήµο µας για την περίοδο Το ηµ. Σ/λιο αφού έλαβε υπ όψη του το κατατεθέν σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για το ήµο µας για την περίοδο , συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. Αφού είδε και τις /ξεις των άρθρων του Ν.3852/2010. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙΕΠΤΑ (27) ΗΜ. Σ/ΛΩΝ Α) Ψηφίζει το κατατεθέν σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου Μεγαρέων για την περίοδο ως κάτωθι : 2

3 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σεπτέµβριιος 2012

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενικά Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Οµάδα Έργου Ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νοµικών Πρόσωπων του ήµου Μεθοδολογία Εργασίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση ηµογραφικά Στοιχεία Σύνοψη της SWOT Analysis Όραµα Αποστολή Αξίες Στόχοι ράσεις Επιχειρησιακού Προγράµµατος - Προϋπολογισµός ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΕΘΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...18 ιεθνές Ευρωπαϊκό και Εθνικό περιβάλλον της Τ.Α ιεθνή Ευρωπαϊκά Πρότυπα που εφαρµόστηκαν στην Οργάνωση της Τ.Α Εθνικό θεσµικό Πλαίσιο Νόµος Καλλικράτη Επιπτώσεις Οικονοµικής Ύφεσης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΜΟΥ...28 ηµογραφικά εδοµένα Περιβαλλοντικά εδοµένα Πολιτιστικά εδοµένα Οικονοµικά εδοµένα Βασικά Στοιχεία Οικονοµικών Αποτελεσµάτων Στοιχεία Ισολογισµών Κοινωνικά εδοµένα ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...65 Οργανόγραµµα εσωτερικής υπηρεσίας ήµου Μεγαρέων Περιγραφή ιευθύνσεων Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας υνατά Αδύνατα Σηµεία των Υπηρεσιών του ήµου (SWOT ANALYSIS) ΟΡΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΞΙΕΣ ιατύπωση Οράµατος ήµου ιατύπωση Αποστολής ήµου ιατύπωση Συστήµατος Αξιών ήµου

5 5. ΑΞΟΝΕΣ - ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΧΟΙ Προσδιορισµός Αξόνων του ήµου Καθορισµός Μέτρων και Στρατηγικών Στόχων του ήµου ιαµόρφωση Στρατηγικού Χάρτη ήµου Καθορισµός Κριτηρίων Ιεράρχησης Στόχων Κατάσταση Ιεραρχηµένων Στόχων ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΕΩΝ: ΕΡΓΑ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Καθορισµός Έργων και Σύνδεση τους µε Στόχους Καθορισµός Κρισίµων ιεργασιών και σύνδεση τους µε Στόχους Καθορισµός ιαδικασιών ιευθύνσεων Κοστολόγηση Έργων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Εκπόνηση Προϋπολογισµού Εσόδων Εκπόνηση Προϋπολογισµού Εξόδων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Ιεράρχηση Έργων Χρηµατοδοτικοί πίνακες Επιχειρησιακού προγράµµατος ανά άξονα και µέτρο Ετήσιος Προγραµµατισµός Έργων ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΕΡΓΑ Α ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΡΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΑΡΧΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

6 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καθορίζει τον οδικό χάρτη πορείας ενός Οργανισµού προς το µέλλον. Περιλαµβάνει: - Τη ιάγνωση παρούσας κατάστασης - Το Όραµα - Την Αποστολή - Τις Αξίες - Τους Στόχους - Τα Έργα που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι - Τον Προγραµµατισµό των έργων µε βάση την Εκτίµηση του Προϋπολογισµού 3ετίας Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στη συµµετοχική διαδικασία, ενώ ο σύµβουλος άσκησε ρόλο διευκολυντού (facilitator) στην αποτύπωση των προβληµάτων, στον σχεδιασµό των στόχων και στην καταγραφή των Έργων ράσεων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των στόχων. Με βάση την Ιεράρχηση Στόχων - Έργων και τον προϋπολογισµό έγινε η κατανοµή των έργων στην 3ετία. 1.2 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι: α) Η ανάπτυξη της περιοχής του ήµου Μεγαρέων µε εστίαση στα παρακάτω: - Βελτίωση των υποδοµών - Προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος - Βελτίωση της κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας - Οικονοµική ανάπτυξη και - Αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραµµάτων β) Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε: - Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας - Βελτίωση της ιαχείρισης Πόρων - Βελτίωση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης των δηµοτών - Βελτίωση των υποδοµών και του εξοπλισµού - Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στην υλοποίηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων - Ενίσχυση της Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τα προσδοκώµενα οφέλη από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος εκτιµάται ότι θα είναι τα ακόλουθα: 6

7 - Η ενίσχυση της λειτουργίας του ήµου ως θεσµού πολιτικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού. - Η βελτίωση εσόδων. - Η ανάπτυξη δεξιοτήτων των στελεχών του ήµου στον τοµέα Εκπόνησης και υλοποίησης Επιχειρησιακών Σχεδίων και στον τοµέα διαχείρισης έργων δράσεων που προκύπτουν από τα Επιχειρησιακά Σχέδια. - Η γενικότερη βελτίωση εξιοτήτων του Προσωπικού. - Η µείωση λειτουργικού κόστους. - Η ρεαλιστική κατανοµή πόρων. - Η µέγιστη δυνατή ικανοποίηση των Πολιτών. - Η αποτελεσµατική λειτουργία των Υπηρεσιών του ήµου και των Νοµικών Προσώπων. - Η προσαρµογή οµών και λειτουργιών στις νέες απαιτήσεις λειτουργίας. Οι κυριότεροι παράγοντες για την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι οι κατωτέρω: 1. Η συνειδητοποίηση ότι οι µεταβολές αλλαγές για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών, είναι µια διαρκής συστηµατική προσπάθεια σε όλο το περιβάλλον του ήµου. 2. Η ανάγκη ενεργού συµµετοχής του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού στελεχών στην προσπάθεια, µέσα από τη δηµιουργία θετικού κλίµατος για αλλαγές. 3. Η απλότητα και λιτότητα αποτύπωσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε τη χρήση σύγχρονων διεθνώς καταξιωµένων τεχνικών στρατηγικού σχεδιασµού Οργανισµών που εγγυώνται τη σωστή διάχυση των στόχων και δράσεων του Προγράµµατος σε όλο το ήµο. 4. Η χρήση εργαλείων και τεχνικών για την υποβοήθηση των στελεχών του ήµου στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Ο ήµος Μεγαρέων υλοποιώντας και εφαρµόζοντας την κείµενη νοµοθεσία και καλύπτοντας τις απαιτήσεις του ΥΠ.ΕΣ...Α σχετικά µε τη διαµόρφωση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ο.Τ.Α., προχώρησε στη διαδικασία εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ήµου και των Νοµικών Προσώπων. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνεται η ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του ήµου και των Νοµικών Προσώπων, ο καθορισµός της Στρατηγικής και των Αναπτυξιακών Προτεραιοτήτων, ο σχεδιασµός των απαραίτητων ράσεων και Έργων κάθε υπηρεσίας και Νοµικού Προσώπου για την επίτευξη της Στρατηγικής του ήµου, η ιεράρχηση των ράσεων Έργων κατά Σειρά Προτεραιότητας, ο Οικονοµικός Προγραµµατισµός, καθώς και οι είκτες παρακολούθησης της Υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υλοποιείται όπως προβλέπεται από το Π και µε την τροποποίηση σύµφωνα µε το ΦΕΚ Α µε την ενεργό συµµετοχή και τις εισηγήσεις των στελεχών και της ιοίκησης του ήµου σε όλα τα στάδια της δηµιουργίας και επεξεργασίας του. Το Νοµικό Πλαίσιο που καθορίζει τις απαιτήσεις του ΥΠ.ΕΣ...Α σύµφωνα µε τις οποίες συντάσσεται το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα είναι το εξής: 7

8 Εγκύκλιος 45, ηµερ. 22/10/2006 ΑΠ 58939, Υπ αριθµ Υπουργική απόφαση ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 «δοµή και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α», Τροποποίηση της υπ αριθµ / Υπουργικής Απόφασης, Α.Π /2/2011 Προεδρικό ιάταγµα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού) ΥΠ.ΕΣ...Α /ΕΓΚ.66/ : Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) ΟΤΑ «Οδηγός Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Ο.Τ.Α» Σεπτέµβριος 2007, ο οποίος έχει συνταχθεί από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο της εγκυκλίου 66, Α.Π / του ΥΠ.ΕΣ...Α. Πρότυπο Σύστηµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού Balanced Scorecard των Kaplan και Norton όπως προβλέπει ο ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α, ). ΦΕΚ A : Τροποποίηση του υπ αριθµ. 185/2007 (ΦΕΚ 221Α ) Προεδρικού ιατάγµατος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού». 1.3 Οµάδα Έργου Για τις ανάγκες του Έργου συγκροτήθηκε από τον ήµο ειδική Οµάδα Έργου, η οποία αποτελείται από τα εξής στελέχη του ήµου: ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ήµαρχος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΛΗΣ Αντιδήµαρχος Καθαριότητας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΨΑΡΟΥΛΑΚΗ Αντιδήµαρχος Ν. Περάµου ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ Αντιδήµαρχος Οικονοµικών ΘΩΜΑΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος ηµοτικού Συµβουλίου ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΒΑΣ Συνήγορος του Πολίτη 8

9 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΤΣΗ ΒΛΑΧΟΥ ΡΟΥΣΣΗΣ Προϊσταµένη Οικονοµικής Υπηρεσίας Προϊσταµένη Ταµειακής Υπηρεσίας Προϊστάµενος Τεχνικής Υπηρεσίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑMΠΑΞΗΣ Προϊστάµενος Πολεοδοµίας ΕΥΘΑΛΙΑ ΤΣΑΚΩΝΑ Προϊσταµένη Πολεοδοµίας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΟΣ ιευθυντής ήµου ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Γραφείο Προσωπικού ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΑΛΤΑ Υπεύθυνη Τµήµατος Αλλοδαπών ΜΑΤΙΝΑ ΣΟΥΡΜΠΑ Υπεύθυνη ηµοτολογίου ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΓΡΙΜΑΝΕΛΗΣ Προϊστάµενος Εσόδων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ Υπεύθυνη Ληξιαρχείου ΑΝΝΑ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ Υπεύθυνη Ταµείου ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Προϊστάµενος ΚΕΠ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΣΟΥΝΤΗΣ Προϊστάµενος ΚΑΠΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϊστάµενος Η.Κ.Ε. Η.ΜΕ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ Υπεύθυνη ηµοτικής Βιβλιοθήκης ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΛΕΣΗΣ Τεχνική Υπηρεσία 9

10 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΗΣ Αναπληρωτής /ντής Τ.Υ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Τεχνική Υπηρεσία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ Προϊστάµενος Εξωτερικών Υπηρεσιών ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ Ε..Υ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΛΤΑΣ Ειδικός Σύµβουλος ηµάρχου ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ειδικός Σύµβουλος ηµάρχου 1.4 Ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νοµικών Πρόσωπων του ήµου Μεθοδολογία Εργασίας Από την έναρξη υλοποίησης του έργου βασικό στοιχείο επιτυχίας θεωρήθηκε η διασφάλιση της µέγιστης δυνατής αποδοχής και συνέργιας της Οµάδας Έργου και των εµπλεκόµενων Στελεχών. Για το σκοπό αυτό, µε τη µέριµνα του εξωτερικού συµβούλου πραγµατοποιήθηκε σειρά ενηµέρωσης των στελεχών του ήµου µε στόχο την εξοικείωση των Στελεχών µε την εκπόνηση αλλά και την υλοποίηση Επιχειρησιακών προγραµµάτων. Για το λόγο αυτό η θεµατολογία κάλυψε τοµείς, που αφορούν τόσο την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος όσο και την µεθοδολογία Υλοποίησής του. Η θεµατολογία που καλύφθηκε ήταν η εξής: 1. Εισαγωγή στο στρατηγικό management. Τα επιχειρησιακά σχέδια και η αποτελεσµατική µεταφορά τους στην καθηµερινή πράξη. 2. Η διεργασία του επιχειρησιακού σχεδιασµού. 3. είκτες Παρακολούθησης πορείας Επιχειρησιακού Σχεδίου 4. Οι διεργασίες και τα έργα τα δοµικά στοιχεία για τη διαχείριση των επιχειρησιακών σχεδίων. 5. Η σηµασία των διαδικασιών και του Audit εφαρµογής τους στην επιτυχία των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 6. Μέθοδοι, εργαλεία και τεχνικές που υποστηρίζουν την αποτελεσµατική διοίκηση. 7. ιαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και η σύνδεσή της µε την στρατηγική και τα επιχειρησιακά σχέδια. 8. Τα διεθνή πρότυπα και οι διεθνείς κανονισµοί για τη διαχείριση της ποιότητας στη διοίκηση. 9. Η προσέγγιση της διεργασίας και η µεθοδολογία βελτίωσης των διεργασιών. 10

11 Αναλυτικά τα βήµατα της µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι τα παρακάτω: ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΗΜΟΥ 2 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΑΞΙΩΝ 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΞΩΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4 SWOT ANALYSIS ΜΕΣΩ BRAINSTORMING 5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΤΩΝ ΥΟ ΗΜΩΝ 6 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΟΝΩΝ -ΣΤΟΧΩΝ STRATEGY MAP 7 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 8 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΚΤΩΝ 9 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ MULTIVOTING (ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) 10 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ BRAINSTORMING 11 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 12 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ MULTIVOTING 13 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 14 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 15 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 11

12 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2.1 ιάγνωση Στη φάση της ιάγνωσης αναλύθηκαν οικονοµικά και δηµογραφικά στοιχεία του ήµου και µέσω της SWOT Analysis και µε την ευρεία συµµετοχή των ιευθυντών και των Προϊσταµένων υπηρεσιών, αποτυπώθηκαν όλα τα στοιχεία ( υνατά Αδύνατα Σηµεία Ευκαιρίες Απειλές) ηµογραφικά Στοιχεία Από τα ηµογραφικά Οικονοµικά Στοιχεία προέκυψε ότι ο µόνιµος πληθυσµός του ήµου κατά την απογραφή του 2011 έχει αυξηθεί σε σχέση µε το 2001 κατά 8% περίπου. Ένα άλλο σηµείο άξιο αναφοράς είναι ότι ο δείκτης νεανικότητας στο ήµο είναι 17,3% σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 (καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το 2011) όταν ο αντίστοιχος δείκτης στη Περιφέρεια Αττικής είναι 14,25% και στο σύνολο της χώρας είναι 15,19%. Ο δείκτης γήρανσης του πληθυσµού στο ήµο είναι 14,2 % ενώ στο σύνολο της χώρας είναι 16,71%, δηλαδή έχουµε αυξηµένο δείκτη νεανικότητας και µειωµένο δείκτη γήρανσης σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα Σύνοψη της SWOT Analysis Ακολουθεί η σύνοψη των δυνατών αδύνατων σηµείων ευκαιριών απειλών ενώ η αναλυτική περιγραφή τους καταγράφεται στο Κεφάλαιο 3.3. Αδύνατα Σηµεία ιοικητική Λειτουργία Εξυπηρέτηση Πολιτών: Ελλιπής επικοινωνία µεταξύ των τµηµάτων του ήµου λόγω υποδοµών, Ελλιπής εκπαίδευση επιµόρφωση προσωπικού, Μη ορθή χωροθέτηση των θέσεων εργασίας, Έλλειψη νοµικής υποστήριξης, Καθυστέρηση στην απάντηση αιτηµάτων πολιτών, Έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού, Ελλείψεις υποδοµών / κατάλληλων χώρων εργασίας, κλπ. Τεχνικές Υπηρεσίες: Μη µηχανογραφηµένη διαχείριση τεχνικών έργων, Αδυναµία υλοποίησης µέρους εκ του συνόλου των έργων του τεχνικού προγράµµατος, Έλλειψη σύγχρονων µεθόδων διαχείρισης Έργων, Αδυναµία παρακολούθησης Έργων, Έλλειψη συνεργασίας συντονισµού µεταξύ υπηρεσιών του ήµου, Ελλείψεις χώρων εργασίας για το προσωπικό της ΤΥ Περιβάλλον Καθαριότητα: Ελλιπής υλοποίηση προγραµµάτων ανακύκλωσης, Μη εφαρµογή συγχρόνων µεθόδων διαχείρισης απορριµµάτων, Ανεπάρκεια εξοπλισµού (οχήµατα και ΜΑΠ), Μικρός αριθµός κάδων απορριµµάτων (µπλε), Απουσία συστήµατος κοπής κλαδιών, Ελλιπές σύστηµα συλλογής κλαδιών (όχηµα) Οικονοµικές Υπηρεσίες: Έλλειψη πόρων & υποδοµών, Εξάρτηση από εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης, Αδυναµία αξιοποίησης πηγών εσόδων, Αδυναµία είσπραξης οφειλών, Έλλειψη συστήµατος financial reporting 12

13 Αδύνατα σηµεία ευρύτερης περιοχής του ήµου Μη θεσµοθετηµένη αστική συγκοινωνία, Κυκλοφοριακή συµφόρηση σε ώρες αιχµής (κέντρο Μέγαρα), ιέλευση βαρέων οχηµάτων από αστικές περιοχές, Περιπτώσεις µη καθαρών ακτών, Ανεπαρκής καθαρισµός φρεατίων, Ελλείψεις στα αντιπληµµυρικά έργα, Έλλειψη κατάλληλης αντιπληµµυρικής διαµόρφωσης στα ρέµατα, Ανεπάρκεια περιβαλλοντικής ευαισθησίας στους πολίτες, Έλλειψη κάδων ανακύκλωσης, Έλλειψη ενηµέρωσης πολιτών για έκτακτες ανάγκες, Έλλειψη υποδοµών για την πρόσβαση ΑµεΑ σε δηµοσιά κτίρια (κυρίως στα Μέγαρα), Εξάπλωση της µάστιγας των ναρκωτικών στην νεολαία, Ελλείψεις σχολείων σε υποδοµές και προσωπικό, Ανάγκη αναβάθµισης υπαρχόντων σχολείων, Ανεπαρκής ανάδειξη της ιστορικής κληρονοµίας, Έλλειψη χώρων απασχόλησης νέων κατά τον ελεύθερο χρόνο τους υνατά Σηµεία ιοικητική Λειτουργία Εξυπηρέτηση Πολιτών: Άµεση χορήγηση πιστοποιητικών πολιτών, Προθυµία προσωπικού, Ενηµέρωση πολιτών. Τεχνικές Υπηρεσίες: Καταρτισµένο επιστηµονικό προσωπικό τεχνικής υπηρεσίας, Άµεση χορήγηση πιστοποιητικών πολιτών. Περιβάλλον Καθαριότητα: Υλοποίηση συστήµατος ανακύκλωσης, Ύπαρξη εθελοντισµού για δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον και το πράσινο. Οικονοµικές Υπηρεσίες: ιαφάνεια στις διαδικασίες ανάθεσης των προµηθειών, Συστηµατική παρακολούθηση των συµβάσεων από την οικονοµική υπηρεσία. Ανθρώπινο υναµικό: Καλές επαγγελµατικές σχέσεις µεταξύ των υπάλληλων του δήµου, Φιλοτιµία προσωπικού. Ευκαιρίες Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα χρηµατοδότησης, Αξιοποίηση Σ..Ι.Τ., Αξιοποίηση δυναµικού της περιοχής, Ύπαρξη αξιοθέατων προς αξιοποίηση και ανάδειξη. Απειλές Εξωτερικού Περιβάλλοντος ιαρκής αλλαγή της νοµοθεσίας, πολυνοµία και επικαλυπτόµενες αρµοδιότητες υπουργείων, Μεταφορά αρµοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία στους Ο.Τ.Α. χωρίς την απαραίτητη µεταφορά πόρων (ανθρώπινο δυναµικό, οικονοµικοί πόροι), Η υστέρηση της ύπαρξης σύγχρονων υποδοµών, σε σχέση προς τις εξελισσόµενες ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας, Ο βαθµός της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών. 13

14 2.2 Όραµα Το όραµα του ήµου Μεγαρέων είναι: «Ο ήµος Μεγαρέων, ήµος πρότυπο για την ποιότητα της καθηµερινότητας στη ζωή των πολιτών, προασπιστής του φυσικού περιβάλλοντος, µε διαφάνεια και κοινωνική αλληλεγγύη,αξιοποιώντας όλους τους δυνατούς πόρους για το κοινό καλό». 2.3 Αποστολή Η αποστολή του ήµου Μεγαρέων είναι: Να εξυπηρετούνται οι πολίτες µε ταχύτητα και µε τη χρήση νέων τεχνολογιών µέσα σε περιβάλλον ευγένειας και φιλικότητας σε όλες τις φάσεις της επικοινωνίας του προσωπικού µε τους συναλλασσόµενους πολίτες. Να παρέχεται φροντίδα στα ΑµεΑ και στις ευπαθείς οµάδες εξαντλώντας κάθε δυνατότητα για συµπαράσταση σε περιπτώσεις που αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα επείγοντα και σοβαρά προβλήµατα. Να προστατεύεται Συστηµατικά το περιβάλλον και να συµβάλλει ο ήµος στην ανάπτυξη και λειτουργία µικρών Μονάδων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Να διασφαλίζεται η στήριξη στην αντιµετώπιση δυσκολιών, η Παιδεία, η Επιµόρφωση (δια Βίου Μάθηση) και η Επαγγελµατική Αποκατάσταση της Νεολαίας. Να παρέχονται υπηρεσίες που θα αναβαθµίσουν στο µέγιστο δυνατόν την ποιότητα της καθηµερινότητας των πολιτών. Να ενισχύεται η επιχειρηµατικότητα ώστε να συµβάλλει ο ήµος όσο γίνεται περισσότερο στην οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής. 2.4 Αξίες Οι αξίες που διέπουν τη λειτουργία του ήµου Μεγαρέων είναι οι εξής: Κοινωνική Αλληλεγγύη Αξιοκρατία Σεβασµός στο Περιβάλλον Σεβασµός στους Οικονοµικούς Πόρους Σεβασµός στον Πολίτη Σχέση Εµπιστοσύνης µε τον Πολίτη ιαφάνεια Ταχυτάτη Εξυπηρέτηση του Πολίτη Επικέντρωση στον ηµότη 14

15 2.5 Στόχοι Οι στόχοι του ήµου αποτυπώνονται στον παρακάτω Στρατηγικό Χάρτη, ενώ περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΣΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΩΝ & ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ ΑΞΟΝΑΣ 5 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΙΛΟΖΩΪΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΜΟΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ 6: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΚΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ - ΥΓΕΙΑ & ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑµεΑ & ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑ ΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΙΤ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΑΤΡΟΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΛΟΚΛΞΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙ- ΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΕΛΤΟΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ 15

16 2.6 ράσεις Επιχειρησιακού Προγράµµατος - Προϋπολογισµός Η επιµέρους εξειδίκευση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος σε δράσεις και ο αντίστοιχος προγραµµατισµός προϋπολογισµός περιγράφονται αναλυτικά στα επόµενα κεφάλαια. 16

17 17

18 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης αποτυπώνεται σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο περιγράφεται το σύγχρονο διεθνές και εθνικό περιβάλλον µέσα στα πλαίσια του οποίου απαιτείται να κινηθεί ο ήµος Μεγαρέων, γίνεται µια συνοπτική περιγραφή της περιοχής και παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα ηµογραφικά στοιχεία, καθώς και στατιστικά στοιχεία που αφορούν την Οικονοµική και Κοινωνική ζωή της περιοχής κα. Επίσης καταγράφονται και τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ηµότες. Σε δεύτερο επίπεδο περιγράφεται η διοικητική δοµή του ήµου, αποτυπώνονται τα δυνατά και αδύνατα σηµεία των υπηρεσιών του και παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα προβλήµατα ανά διεύθυνση του ήµου. 3.1 ΙΕΘΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ιεθνές Ευρωπαϊκό και Εθνικό περιβάλλον της Τ.Α. Στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης αναβαθµίστηκε µε επίκεντρο τον πολίτη. Τα τελευταία χρόνια έχουν διευρυνθεί σηµαντικά τα θέµατα στα οποία οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης µπορούν να συνεισφέρουν βλέποντας πλέον τον ρόλο τους ως βασικού παράγοντα στη διαµόρφωση των εξελίξεων: Στην προστασία του περιβάλλοντος. Στην προώθηση της απασχόλησης ιδιαίτερα στους νέους. Στην διαπολιτισµική επικοινωνία. Στο σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Στην καταπολέµηση της φτώχιας. Στην υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων. Στην καταπολέµηση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισµού. Στην ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στην κοινωνική οικονοµική και πολιτική ζωή. Η παγκοσµιοποίηση φαίνεται ότι δεν επηρεάζει αρνητικά, αλλά αντιθέτως ενδυναµώνει σταδιακά τις τοπικές αρχές και η έµφαση των διεθνών και περιφερειακών οργανισµών, κρατικών και µη, επικεντρώνεται τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς η τελευταία βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες και στα προβλήµατά τους. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ιδίως οι µεγάλες πόλεις, αντιµετωπίζουν κοινά προβλήµατα παγκοσµίως και κοινές, ή ανάλογες, είναι και οι λύσεις που επιδιώκουν να βρουν γι' αυτά. Υπάρχει διεθνώς ένα θετικό κλίµα υπέρ του θεσµού της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ρόλου που αυτή µπορεί να παίξει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Οι βασικοί λόγοι που συνέβαλαν στην διαµόρφωση του νέου ρόλου για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι: 1. H Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εµπράκτως επιδείξει το ενδιαφέρον της για την ενίσχυση των τοπικών αρχών. Το 2001, σε ένα κείµενο-σταθµό για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την "Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή ιακυβέρνηση", η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τη σηµασία των τοπικών και περιφερειακών αρχών για την καλύτερη υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης συγκεντρώνουν πληθώρα πλεονεκτηµάτων έναντι των κρατικών αλλά και διακρατικών οργανισµών καθώς βρίσκονται κοντά στους πολίτες, τους οποίους εκπροσωπούν άµεσα, αλλά και στα προβλήµατα που τους απασχολούν. Η 18

19 εγγύτητα αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να οργανώσουν και να κινητοποιήσουν µε αµεσότητα τις τοπικές κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές δυνάµεις. 2. Η νέα διεθνής οικονοµική πραγµατικότητα επικεντρώνεται ολοένα και περισσότερο στον τοµέα των υπηρεσιών, οι οποίες µπορούν να οργανωθούν και να λειτουργήσουν καλύτερα εντός των αστικών κέντρων και δια της συνεργασίας των αστικών κέντρων µεταξύ τους. 3. Ο πολιτισµός, όπως πάντοτε συνέβαινε, είναι κυρίως πολιτισµός πόλεων. Εποµένως, µέσω των πολιτιστικών επαφών ανάµεσα στις πόλεις, τίθενται τα θεµέλια για την πολιτισµική εξέλιξη, κατανόηση και ανοχή. 4. Τα αστικά κέντρα αποτελούν την κύρια πηγή της τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς σε αυτά κυρίως διεξάγεται η έρευνα και εφαρµόζεται η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, η οποία έχει µετατρέψει την γη στο περίφηµο "πλανητικό χωριό". 5. Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο από αυτό των κυβερνήσεων. Ένα πλήθος ιεθνών και περιφερειακών µη-κυβερνητικών οργανισµών που έχουν ως κύριο σκοπό τη συνεργασία µεταξύ πόλεων και τοπικών κοινωνιών. Ανάµεσα στους οργανισµούς αυτούς είναι και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τοπικών Κυβερνήσεων (UCUE), η οργάνωση EUROCITIES, το Συµβούλιο Ευρωπαϊκών ήµων και Περιφερειών και αρκετοί άλλοι. 6. Ο θεσµός της αδελφοποίησης, ως µια συµβολική πράξη που παρέχει την ευκαιρία για επικοινωνία ανάµεσα στους πληθυσµούς δύο πόλεων, προωθείται και θεσµικά στην Ευρώπη. Με την Τελική ιακήρυξη του 8ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου των Αδελφοποιηµένων Πόλεων, τον Μάιο του 2002, οι αντιπρόσωποι των πόλεων συµφώνησαν να καθιερώσουν την αδελφοποίηση ως ένα µέσο το οποίο θα φέρει κοντά τους ανθρώπους που θα ζήσουν αρµονικά, µε αλληλεγγύη και συνεργασία στη διευρυµένη Ευρώπη. Η οικονοµική συνεργασία, η συνεισφορά στην κοινωνική ζωή και η αειφόρος ανάπτυξη είναι σχετικά καινούργιες ιδιαίτερα σηµαντικές παράµετροι στη σχέση ανάµεσα σε αδελφοποιηµένες πόλεις. 7. Το πρόγραµµα «Καλλικράτης» κατά το οποίο οι 914 ήµοι και οι 124 Κοινότητες περιορίστηκαν σε 325 ήµους. 8. Το νέο ρυθµιστικό σχέδιο της Αθήνας / Αττικής. Η Αθήνα απαιτείται να γίνει η πρωτεύουσα του ανασχεδιασµού και της υλοποίησης δηµιουργικών παρεµβάσεων, που θα µεταλλάξουν την καθηµερινότητα του πολίτη και κάθε µορφής οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα, σε µια περισσότερο ανθρώπινη δραστηριότητα. Με αυτή την έννοια το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας επιχειρεί να αποτελέσει ένα ρεαλιστικό όραµα για την πόλη. Επιχειρεί να δώσει λύση, αλλά και µια βιώσιµη κατεύθυνση και διέξοδο στην οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική κρίση που δοκιµάζει τις αντοχές οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές της πόλης της Αθήνας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής. Ένας από τους πόλους είναι και ο ήµος Μεγαρέων ως Πόλη και υποδοχέας επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 19

20 ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ. Οι πολίτες αναµένουν από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης την ταχύτερη εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών σε ότι αφορά την ποιότητα ζωής της καθηµερινότητας και τις ειδικές υπηρεσίες που παρέχονται από τους ήµους. Παραδείγµατα των αναµενόµενων βελτιώσεων είναι η µείωση του χρόνου αναµονής σε πάσης φύσεως υπηρεσίες και η µείωση της γραφειοκρατίας. Υπάρχει η προσδοκία για παροχή υπηρεσιών που να είναι περισσότερο εξατοµικευµένες, φιλικές και προσαρµοσµένες στις ανάγκες των πολιτών. Όλοι οι πολίτες πρέπει να εξυπηρετούνται, ανεξαρτήτως από τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, το εισόδηµα ή τη γεωγραφική περιοχή. Ακόµη απαιτείται µεγαλύτερη διαφάνεια στη οικονοµική διαχείριση και δηµοκρατική συµµετοχή σε όλες τις φάσεις κατάστρωσης της πολιτικής. Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων επηρεάζεται από το κόστος των συναλλαγών µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση και λόγω του εντεινόµενου διεθνούς ανταγωνισµού οι επιχειρήσεις απαιτούν την περιστολή της γραφειοκρατίας και αναµένουν φθηνότερες και καλύτερες υπηρεσίες και ποιότητα, ώστε να παραµείνουν ανταγωνιστικές. Συµπερασµατικά χρειάζεται λειτουργική και οργανωτική ενίσχυση και αναβάθµιση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ώστε να ανταποκριθούν στις παγκοσµίως µεταβαλλόµενες συνθήκες µε στόχο: Την αποτελεσµατική και οικονοµικά αποδοτική λειτουργία. Τις υψηλότερες προσδοκίες από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Την αντιµετώπιση του προβλήµατος των περιορισµένων πόρων. Την αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,. Την ανάπτυξη της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Τη βελτίωση των υποδοµών και των υπηρεσιών. Τη διάχυση της πληροφόρησης. Την προβολή καινοτόµων ενεργειών και δράσεων. Τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες. Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών - Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (E-Government) Στις παραπάνω προκλήσεις µπορούν να συµβάλουν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν τους ΟΤΑ να αντιµετωπίσουν αυτές τις πολυάριθµες προκλήσεις. Οι τεχνολογίες αυτές αποτελούν ουσιαστικό εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσµατική διακυβέρνηση και για την παροχή βελτιωµένων υπηρεσιών στον πολίτη. Παράλληλα, δηµιουργούν µία νέα οικονοµία βασισµένη στη γνώση και αναβαθµίζουν το ρόλο του ανθρώπινου δυναµικού. Η ανάπτυξη της Κοινωνίας της Πληροφορίας που βασίζεται στη ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ δηµιουργεί νέα δεδοµένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευηµερία και ποιότητα ζωής. Σε αντίθεση µε άλλες τεχνολογικές αλλαγές, η ταχεία ανάπτυξη και διάδοση της Κοινωνίας της Πληροφορίας επηρεάζει όλους τους οικονοµικούς τοµείς, τις οργανωτικές και εργασιακές δοµές, τις δηµόσιες υπηρεσίες, τις πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Με την αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ αυξάνεται και ο αντίκτυπος τους στην κοινωνία. 20

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 6 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6

1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξη υγιών δημοσίων οικονομικών... 6 2 Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με δημοσιονομικό ενδιαφέρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίηση για την ώθηση της αποτελεσματικότητας στην οικονομία και την μείωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Επιχειρηματικότητα και Τουριστική Πολιτιστική Ανάπτυξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Ειρήνη Σωπασή

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» EL11 - Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR05M2OP001 Τίτλος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα Έκδοση 1.2 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα