Ιωάννης Ξενάκης Ph.D.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννης Ξενάκης Ph.D."

Transcript

1 Ιωάννης Ξενάκης Ph.D. Προσωπικά Στοιχεία Βιογραφικό σηµείωµα May 2015 Επώνυµο: Ξενάκης Όνοµα: Ιωάννης Hmepage: Ηµ. Γεν. : 26 Οκτ Tel. Office: Περιγραφή Είµαι µέλος της ερευνητικής οµάδας του The Interactive Systems Design Labratry f the Department f Prduct and Systems Design Engineering (DPSD) - University f the Aegean που ειδικεύεται στο χώρο των Interactive Media αλλά και τα πεδία των: Human-Cmputer Interactin f Infrmatin Systems, Cmplex Systems και Audivisual Arts. Τα ερευνητικά µου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται, µεταξύ άλλων, στα πεδία της ενσωµατωµένης νόησης (embdied cgnitin), και ιδιαίτερα στην συναισθηµατική δραστηριότητα συµπεριλαµβανοµένης της αισθητικής εµπειρίας και την επιρροή τους στη σχεδιαστική διεργασία. Εν γένη εργάζοµαι σε νατουραλιστικές εξηγήσεις που αφορούν ένα εύρος γνωστικών και συναισθηµατικών φαινοµένων, που συσχετίζονται µε την κατανόηση της αλληλεπίδρασης. Τα τελευταία χρόνια διδάσκω στο Department f Prduct and Systems Design Engineering, Design studis καθώς και Ιστορία Σχεδίασης & Τεχνολογίας. Επίσης είµαι ζωγράφος. Η ζωγραφική µου αφορά µια καταγραφή προβληµατισµών και σκέψεων µέσα από µια αλληγορική αναπαράσταση. Οι συνθέσεις µου µε βάση τη µεικτή τεχνική είναι έργα που αποµακρύνονται συνεχώς από την αξία της παραστατικότητας αναζητώντας όµως ταυτόχρονα στοιχεία και µορφές οικείες από το ορατό µας περιβάλλον. Πολλά από αυτά χαρακτηρίζονται από την ανάγκη του καλλιτέχνη για εξωτερίκευση της ανθρώπινης φθοράς µέσα από το εικαστικό λεξιλόγιο. Έτσι το ανθρώπινο σώµα µοιάζει τις περισσότερες φορές να είναι η αφορµή που άλλοτε είναι προφανές και άλλοτε µετουσιώνεται σε εικαστικές κηλίδες, αποτυπώνοντας την κατακερµατισµένη πραγµατικότητα την οποία βιώνουµε. Με εξπρεσιονιστική, ροµαντική διάθεση αλλά και σουρεαλιστικά στοιχεία, οι απεικονίσεις αυτές πολλές φορές ξεπερνούν το σώµα ως όριο και µετατρέπονται σε φανταστικούς αλληγορικούς βιωµατικούς χώρους. Σπουδές Διδακτορικό δίπλωµα (Ph.D.) 2013 Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τίτλος διατριβής: "The rle f aesthetic emtins in human-artifact interactin prcess", «Ο ρόλος των αισθητικών συναισθηµάτων κατά την αλληλεπίδραση ανθρώπουτεχνουργήµατος» 1

2 Supervisr: Prfessr Jhn Darzentas, Head f the Department f Prduct and Systems Design Engineering, University f the Aegean, Greece. C-supervisr: Dr. Argyris Arnells, The KLI Institute - An Institute fr the Advanced Study f Natural Cmplex Systems, Klsterneuburg, Austria. Επιστηµονικές περιοχές: αισθητική θεωρία, γνωστική ψυχολογία, συναισθήµατα, θεωρία σχεδίασης, και σχεδίαση αλληλεπίδρασης. Αυτό που προτείνεται στην παρούσα διατριβή είναι µια νατουραλιστική εξήγηση των αισθητικών συναισθηµάτων που αναδύονται σαν κανονιστικές λειτουργίες σε συνθήκες αβεβαιότητας κατά την αλληλεπίδραση, οι οποίες είναι διαθέσιµες στον γνωστικό πράκτορα προκειµένου να προσδώσει αξία στις δυναµικές προϋποθέσεις της αλληλεπίδρασης. Αυτές οι τιµές επηρεάζουν το σύστηµα προσδοκίας του γνωστικού πράκτορα συµβάλλοντας στην εκπλήρωση του στόχου του. Οι αισθητικές αξίες θεωρούνται λειτουργικές ενδείξεις που ενισχύουν ή αποδυναµώνουν την προσδοκία του πράκτορα για επίλυση της δυναµικής αβεβαιότητας που αναδύθηκε κατά συγκεκριµένη αλληλεπίδραση. Οι εν λόγω αξίες προτείνεται ότι οδηγούν σε µηχανισµούς επίλυσης προβληµάτων, οι οποίοι βοηθούν τον πράκτορα να αναδιαµορφώσει τους αλληλεπιδραστικούς του στόχους. Αυτό σηµαίνει ότι τα αισθητικά συναισθήµατα επηρεάζουν τη διεργασία κατά την οποία ο πράκτορας επιλέγει δράση µέσω της διαµόρφωσης των προσδοκιών αλληλεπίδρασης ενδυναµώνοντας ή όχι τις αποφάσεις του να ενεργήσει. Ως εκ τούτου, τα αισθητικά συναισθήµατα επηρεάζουν τις δυναµικές µορφές δράσης του πράκτορα, δηλαδή, τις αναδυόµενες αναπαραστάσεις του καθώς και τα αισθητικά του νοήµατα. Έτσι, τα αισθητικά συναισθήµατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εξυπηρετώντας σηµαντικές γνωστικές διεργασίες. Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (M.Sc.) στη Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιοµηχανικών Προϊόντων και Συστηµάτων Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Αισθητικές Κρίσεις στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Τεχνουργήµατος. Μελέτη, Διεύρυνση και Εµπλουτισµός αντιληπτικού Πλαισίου» Στην εργασία αυτή λαµβάνεται ως βάση το αντιληπτικό πλαίσιο των τριών επίπεδων αντίληψης του περιβάλλοντος του Nrman και των συνεργατών του από τον χώρο της ψυχολογίας. Επίσης επιχειρείται η αναδιαµόρφωση και επέκτασή του, βασιζόµενοι σε θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν την έννοια της αισθητικής ιδιότητας και της αισθητικής κρίσης στην αισθητική φιλοσοφία, την οικολογική θεωρία του Gibsn για την άµεση αντίληψη, στην θεωρία της δραστηριότητας (activity thery) που εστιάζει στη γνωστική ανάπτυξη καθώς και στην αλληλο-εξέλιξη (c-evlutin) του χρήστη και του περιβάλλοντος στο οποίο δρα, αλλά και σε σηµαντικές µελέτες πάνω στην αλληλεπίδραση. Αυτή η νέα προσέγγιση είναι προσανατολισµένη στην αισθητική εµπειρία και την αισθητική αξιολόγηση του τεχνουργήµατος µε στόχο πρώτον, να αναπτύξει και στη συνέχεια να παρουσιάσει το νέο πλαίσιο αντίληψης του τεχνουργήµατος παραθέτοντας αναλυτικά τα βήµατα και τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα κατά την αλληλεπίδραση. Δεύτερον να εντοπίσει, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, το σηµείο όπου παράγονται τα βασικά συναισθήµατα της αισθητικής κρίσης, που δεν είναι άλλα από την ευχαρίστηση ή τη δυσαρέσκεια που οδηγούν το δέκτη στην αισθητική αξιολόγηση - κρίση Πτυχίο (B.A.) & µεταπτυχιακό (M.A.) στη ζωγραφική 2004 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πτυχίο (B.S.) στην τεχνολογία γραφικών τεχνών 1998 Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2

3 Δηµοσιεύσεις Διεθνή επιστηµονικά περιοδικά 1. Xenakis I. & Arnells A., (2014) Aesthetic perceptin and its minimal cntent: a naturalistic perspective. Frnt. Psychl. 5:1038. Abstract: Aesthetic perceptin is ne f the mst interesting tpics fr philsphers and scientists wh investigate hw it influences ur interactins with bjects and states f affairs. Over the last few years, several studies have attempted t determine hw aesthetics is represented in an bject, and hw a specific feature f an bject culd evke the respective feelings during perceptin. Despite the vast number f appraches and mdels, we believe that these explanatins d nt reslve the prblem cncerning the cnditins under which aesthetic perceptin ccurs, and what cnstitutes the cntent f these perceptins. Adpting a naturalistic perspective, we here view aesthetic perceptin as a nrmative prcess that enables agents t enhance their interactins with physical and sci-cultural envirnments. Cnsidering perceptin as an anticipatry and preparatry prcess f detectin and evaluatin f indicatins f ptential interactins (what we call interactive affrdances ), we argue that the minimal cntent f aesthetic perceptin is an emtinally valued indicatin f interactin ptentiality. Aesthetic perceptin allws an agent t nrmatively anticipate interactin ptentialities, thus increasing sense making and reducing the uncertainty f interactin. This cnceptin f aesthetic perceptin is cmpatible with cntemprary evidence frm neurscience, experimental aesthetics, and interactin design. The prpsed mdel vercmes several prblems f transcendental, art-centered, and bjective aesthetics as it ffers an alternative t the idea f aesthetic bjects that carry inherent values by explaining the aesthetic as emergent in perceptin within a cntext f uncertain interactin. 2. Xenakis I. & Arnells A., (2013) The relatin between interactin aesthetics and affrdances. Design Studies, 34(1), Abstract: Even thugh aesthetics and affrdances are tw imprtant factrs based n which designers prvide effective ways f interactin thrugh their artifacts, there is n study r theretical mdel that relates these tw aspects f design. We suggest a theretical explanatin that relates the underlying functinality f aesthetics, in particular, f interactin aesthetics and f affrdances in the design prcess. Our claim is that interactin aesthetics are ne amng ther factrs that allw users t enhance the detectin f actin pssibilities and cnsequently, the detectin f affrdances. Our aim is first t discuss the rle f interactin aesthetics in the design prcess, and secnd t suggest an explanatin fr their rle in the detectin f affrdances when users interact with artifacts αναφορά αναφορές Η Design Research Sciety και ο εκδόσεις Elsevier πρότειναν το παρών άρθρο ως ένα από τα καλύτερα άρθρα για το 2013 όπου και προτάθηκε ανάµεσα στα 9 υποψήφια άρθρα για το Design Studies Award 2013 Το άρθρο είναι το 5 ο πιο αναγνωσµένο στο περιοδικό Design Studies 6 µήνες µετά την δηµοσίευσή του. 3. Xenakis I., Arnells A., Spyru T. & Darzentas J., (2012) Mdelling Aesthetic Judgment: An Interactive-semitic Perspective. Cybernetics & Human Knwing, 19(3), αναφορά Abstract: Aesthetic experience, as a cgnitive activity is a fundamental part f the interactin prcess 3

4 in which an agent attempts t interpret his/her envirnment in rder t supprt the fundamental prcess f decisin making. Prpsing a fur level interactive mdel, we underline and indicate the functins that prvide the peratins f aesthetic experience and, by extensin, f aesthetic judgement. Particurarly in this paper, we suggest an integratin f the fundamental Peircean semitic parameters and their related levels f semitic rganisatin with the prpsed mdel. Our aim is t prvide a further theretical understanding with respect t the perceptin f aesthetics and t enrich ur mdels regarding the functinality f aesthetic interpretatin, using the theretical interpretive richness prvided by the semitic perspective. 4. Xenakis I., Arnells A. & Darzentas J., (2012) The Functinal Rle f Emtins in Aesthetic Judgement.New Ideas in Psychlgy, 30(2), , Abstract: Explring emtins, in terms f their evlutinary rigin; their basic neurbilgical substratum, and their functinal significance in autnmus agents, we prpse a mdel f minimal functinality f emtins. Our aim is t prvide a naturalized explanatin - mstly based n an interactivist mdel f emergent representatin and appraisal thery f emtins - cncerning basic aesthetic emtins in the frmatin f aesthetic judgment. We suggest tw prcesses the Cgnitive Variables Subsystem (CVS) which is fundamental fr the accmplishment f the functin f heuristic learning; and Aesthetic Appraisal Subsystem (AAS) which primarily affects the elicitatin f aesthetic emtinal meanings. These tw subsystems (CVS and AAS) are rganizatinally cnnected and affect the actin readiness f the autnmus agent. Mre specifically, we cnsider the emtinal utcme f these tw subsystems as a functinal indicatin that strengthens r weakens the anticipatin fr the reslutin f the dynamic uncertainty that emerges in the particular interactin. Το άρθρο ήταν το 3 ο περισσότερο αναγνωσµένο στο περιοδικό New Ideas f Psychlgy για τους πρώτους 6 µήνες δηµοσίευσής του. 11 αναφορές Κεφάλαια σε βιβλία 1. Xenakis, I., & Arnells, A. (2015). Aesthetics as an Emtinal Activity That Facilitates Sense-Making: Twards an Enactive Apprach t Aesthetic Experience. In A. Scarinzi (Ed.), Aesthetics and the Embdied Mind: Beynd Art Thery and the Cartesian Mind-Bdy Dichtmy (pp ). Springer Netherlands αναφορά Abstract: Nwadays, aesthetics are generally cnsidered as a crucial aspect that affects the way we cnfrnt things, events, and states f affairs. Hwever, the functinal rle f aesthetics in the interactin between agent and envirnment has nt been addressed effectively. Our bjective here is t prvide an explanatin cncerning the rle f aesthetics, and especially, f the aesthetic experience as a fundamental bdily and emtinal activity in the respective interactins. An explanatin f the functinal rle f the aesthetic experience culd ffer new rientatins t ur understanding f embdied cgnitin and f aesthetics as a fundamental part f it. We argue that aesthetic experience, especially its emtinal dimensin, is an evaluative prcess that influences the anticipatin fr stable and successful interactins with the envirnment. In ther wrds, aesthetics facilitates sense-making as they affect what might be anticipated by an actin tendency with respect t an envirnment. Διεθνή Συνέδρια 1. Xenakis I., (2013). On the rle f aesthetic emtins in sense-making: twards a naturalized explanatin f the aesthetic, Prceedings f the 1st Internatinal Cnference Aesthetics and the Embdied Mind, Bremen, Germany. 2. Xenakis I. & Arnells A. (2012). Reducing Uncertainty in the Design Prcess: the Rle f Aesthetics, Presented at the, 8th Internatinal Cnference n Design & αναφορές 4

5 Emtin, Lndn, UK. Abstract: Uncertainty in the design prcess is a cmmn situatin in which, designers and users are making decisins that are uncertain with respect t the (degree f) fulfillment f their gals. Therefre, design-participants (designers and users) need t develp ways that will handle and reduce their design-uncertainty in rder t chse the best actin befre learning and prevent the pssible failure f the interactin. Prviding an explanatin fr the general rle f aesthetics in an interactin, we suggest that aesthetics thrugh their emtinal dimensin (aesthetic emtins) are implicitly assciated with the design prcess by inducing the reductin f design-uncertainty. Frm ur perspective aesthetics are abut actin. They are a fundamental aspect f design that enhances the cmmunicatin between the design-participants by prmting the achievements f gals in the design prcess. 3. Xenakis I., Arnells A. & Darzentas J. (2011). Emtins and their Functinal Rle in Aesthetic Judgment Interactivist Summer Institute 2011, Syrs, Greece Vsinakis S. & Xenakis I. (2011). A Virtual Wrld Installatin in an Art Exhibitin: Prviding a Shared Interactin Space fr Lcal and Remte Visitrs. Prceedings f the Re-thinking Technlgy in Museums 2011 (pp ), Limerick, Ireland Abstract: Visiting museums and exhibitins represented in multi-user 3D envirnments can be an efficient way f learning abut the exhibits in an interactive manner and scialising with ther visitrs. The rich educatinal infrmatin presented in the virtual envirnment and the presence f remte users culd als be beneficial fr the visitrs f the physical exhibitin space. In this paper we present the design and implementatin f a virtual exhibitin that allwed lcal and remte visitrs cexist in the envirnment, access the interactive cntent and cmmunicate with each ther. The virtual exhibitin was accessible t the remte users frm the Web and t lcal visitrs thrugh an installatin in the physical space. The installatin prjected the virtual wrld in the exhibitin envirnment and let users interact with it using a handheld gesture-based device. We perfrmed an evaluatin f the 3D envirnment with the participatin f bth lcal and remte visitrs. The evaluatin results indicate that the virtual wrld was cnsidered exciting and easy t use by the majrity f the participants. Furthermre, accrding t the evaluatin results, virtual museums and exhibitins seem t have significant advantages fr remte visitrs cmpared t typical museum web sites, and they can als be an imprtant aid t lcal visitrs and enhance their experience. Αναφορές All Indices Citatins 35 h-index 3 i10-index 2 Xenakis, I., & Arnells, A. (2015). Aesthetics as an Emtinal Activity That Facilitates Sense-Making: Twards an Enactive Apprach t Aesthetic Experience. In A. Scarinzi (Ed.), Aesthetics and the Embdied Mind: Beynd Art Thery and the Cartesian Mind-Bdy Dichtmy (pp ). Springer Netherlands. 1 αναφορά 1. Xenakis I. & Arnells A., (2014) Aesthetic perceptin and its minimal cntent: a naturalistic perspective. Frnt. Psychl. 5:1038. Xenakis I. & Arnells A., (2014) Aesthetic perceptin and its minimal cntent: a naturalistic perspective. Frnt. Psychl. 5: αναφορά 2. Xenakis, I., & Arnells, A. (2015). Aesthetics as an Emtinal Activity That Facilitates Sense-Making: Twards an Enactive Apprach t Aesthetic Experience. In A. Scarinzi 5

6 (Ed.), Aesthetics and the Embdied Mind: Beynd Art Thery and the Cartesian Mind- Bdy Dichtmy (pp ). Springer Netherlands. Xenakis I. & Arnells A., (2013) The relatin between interactin aesthetics and affrdances. Design Studies, 34(1), Baxter, W. L., Aurisicchi, M., & Childs, P. R. N. (2015). A psychlgical wnership apprach t designing bject attachment. Jurnal f Engineering Design, 0(0), Senir, T. (2015). The Arts and Humanities in the Internet f Things. REACT Hub, Bristl. Retrieved frm 18 αναφορές 5. Servidi, R., Davies, B., & Hapeshi, K. (2015). Human-Cmputer Interactin in Cnsumer Behaviur. In H.-R. Kaufmann (Ed.), Handbk f Research n Managing and Influencing Cnsumer Behavir (pp ). Hershey, PA: Business Science Reference. 6. Xenakis, I., & Arnells, A. (2015). Aesthetics as an Emtinal Activity That Facilitates Sense-Making: Twards an Enactive Apprach t Aesthetic Experience. In A. Scarinzi (Ed.), Aesthetics and the Embdied Mind: Beynd Art Thery and the Cartesian Mind- Bdy Dichtmy (pp ). Springer Netherlands. 7. Muñz Tenj, H. (2014). Víncul diseñ-estética-aprpiación del cncimient en expsicines interactivas (Link design- aesthetics- learning apprpriatin in interactive exhibits). Revista KEPES, 10, Bartuskva, A., & Krejcar, O. (2014). Sequential Mdel f User Brwsing n Websites - Three Activities Defined: Scanning, Interactin and Reading: In 10th Internatinal Cnference n Web Infrmatin Systems and Technlgies (pp ). Barcelna, Spain: SCITEPRESS - Science and Technlgy Publicatins. di: / Xenakis, I., & Arnells, A. (2014). Aesthetic perceptin and its minimal cntent: a naturalistic perspective. Frntiers in Psychlgy, 5(1038). di: /fpsyg Niu, D. F., Xie, L., Yang, S., & Lyu, C. (2014). An Evaluatin Mdel fr the Interactive Interface f Electr-Mechanical Prducts Based n Feature Analysis. Jurnal f Nrtheastern University (Natural Science), 35(6), di: /j.issn Righi, S., Orland, V., & Marzi, T. (2014). Attractiveness and affrdance shape tls neural cding: Insight frm ERPs. Internatinal Jurnal f Psychphysilgy, 91(3), di: /j.ijpsych Pucill, F., & Cascini, G. (2014). A framewrk fr user experience, needs and affrdances. Design Studies, 35(2), di: /j.destud Lazard, A. (2014). What Can E-Health D fr Yu? The Influence f Perceived Affrdances fr Use f Medical Websites. Department f Advertising and Public Relatins The University f Texas at Austin. 14. Ying, F. T., Wang, G. Y., Ta, Y., & Cai, J. X. (2013). Integrating Cntrlling and Anthrpmrphic Affrdances n Smart Prduct Design. Advanced Materials Research, , di: /www.scientific.net/amr Niu, D. F., Yang, S., & Deng, M. (2013). Principles f Interactin Design Research Based 6

7 n Cgnitive Characteristics. Applied Mechanics and Materials, , di: /www.scientific.net/amm Braha, D., Brwn, D. C., Chakrabarti, A., Dng, A., Fadel, G., Maier, J. R., Wd, K. (2013). DTM AT 25: ESSAYS ON THEMES AND FUTURE DIRECTIONS. Presented at the 2013 ASME Internatinal Design Engineering Technical Cnferences & Cmputers and Infrmatin in Engineering Cnference IDETC/CIE 2013, Prtland, Oregn, USA. 17. Bellette, A., & Grushka, K. (2013). Embdiment f Phtgraphic Imagery Thrugh the Lens f Time + Light + Memry. In Arts Cnference Papers. Budapest, Hungary. Retrieved frm 18. Bauters, M., Burchert, J., Funke, T., Klamma, R., Kren, I., Kämäräinen, P., Purma, J. (2013). Cncept & Prttype fr Artefact and Mbile Layer (N. D4.1, MS21) (p. 97). Helsinki, Finland: Aalt University. Retrieved frm 19. Turner, P. (2012). The figure and grund f engagement. AI & SOCIETY, di: /s Xenakis I., Arnells A., Spyru T. & Darzentas J., (2012) Mdelling Aesthetic Judgment: An Interactive-semitic Perspective. Cybernetics & Human Knwing, 19(3), Xenakis I. & Arnells A. (2012). Reducing Uncertainty in the Design Prcess: the Rle f Aesthetics, Presented at the, 8th Internatinal Cnference n Design & Emtin, Lndn, UK 3 αναφορές 21. Xenakis, I., & Arnells, A. (2015). Aesthetics as an Emtinal Activity That Facilitates Sense-Making: Twards an Enactive Apprach t Aesthetic Experience. In A. Scarinzi (Ed.), Aesthetics and the Embdied Mind: Beynd Art Thery and the Cartesian Mind- Bdy Dichtmy (pp ). Springer Netherlands 22. Xenakis, I., & Arnells, A. (2014). Aesthetic perceptin and its minimal cntent: a naturalistic perspective. Frntiers in Psychlgy, 5(1038). di: /fpsyg Xenakis I., Arnells A., Spyru T. & Darzentas J., (2012) Mdelling Aesthetic Judgment: An Interactive-semitic Perspective. Cybernetics & Human Knwing, 19(3), Xenakis I., Arnells A. & Darzentas J., (2012) The Functinal Rle f Emtins in Aesthetic Judgement. New Ideas in Psychlgy, 30(2), , 11 αναφορές 24. Xenakis, I., & Arnells, A. (2015). Aesthetics as an Emtinal Activity That Facilitates Sense-Making: Twards an Enactive Apprach t Aesthetic Experience. In A. Scarinzi (Ed.), Aesthetics and the Embdied Mind: Beynd Art Thery and the Cartesian Mind- Bdy Dichtmy (pp ). Springer Netherlands 25. McBride, R. (2014). Twards a Sublime State f Cnsciusness. Jurnal f Cnsciusness Studies, 21(11-12), Miret Latas, M. À. (2014). Arteterapia en un entrn esclar inclusiv y el Métd del Análisis de la Interacción (Phd). Departament de Pedaggía y Psiclgía de la UdL Dctrad Universitari en Educación, Sciedad y Calidad de Vida, Lleida, Spain. 27. Xenakis, I., & Arnells, A. (2014). Aesthetic perceptin and its minimal cntent: a 7

8 naturalistic perspective. Frntiers in Psychlgy, 5(1038). di: /fpsyg Adnan, W. A. W., Nr, N. L. M., Saman, F. M., Zailani, S. N., & Hashim, W. N. W. (2014). Evaluatin f Graceful Mvement in Virtual Fitting thrugh Expressed Emtinal Respnse and Emtin Expressed via Physilgy Measures. In M. Kursu (Ed.), Human- Cmputer Interactin. Advanced Interactin Mdalities and Techniques (pp ). Springer Internatinal Publishing. 29. Mõttus, M., & Lamas, D. (2013). Visual Aesthetics f Interactin Design. In T. Stefanut & C. Rusu (Eds.), RCHI 2013, Cluj-Napca (pp ). Bucharest, Rmania: Matrix Rm. 30. Mõttus, M., Lamas, D., Pajusalu, M., & Trres, R. (2013). The evaluatin f interface aesthetics. In Prceedings f the Internatinal Cnference n Multimedia, Interactin, Design and Innvatin (pp. 3:1 3:10). New Yrk, NY, USA: ACM. di: / Cultn, P. (2013). Empathy in the Internet f Things. In Prceedings f a wrkshp at the 27th Internatinal British Cmputer Sciety HCI Cnference: The Internet f Things : Interacting with Digital Media in Cnnected Envirnments. Lndn. 32. Xenakis I. & Arnells A., (2013) The relatin between interactin aesthetics and affrdances. Design Studies, 34(1), Xenakis I. & Arnells A. (2012). Reducing Uncertainty in the Design Prcess: the Rle f Aesthetics, Presented at the, 8th Internatinal Cnference n Design & Emtin, Lndn, UK. 34. Xenakis I., Arnells A., Spyru T. & Darzentas J., (2012) Mdelling Aesthetic Judgment: An Interactive-semitic Perspective. Cybernetics & Human Knwing, 19(3), Xenakis I., Arnells A., Spyru T. & Darzentas J., (2012) Mdelling Aesthetic Judgment: An Interactive-semitic Perspective. Cybernetics & Human Knwing, 19(3), Xenakis, I., & Arnells, A. (2015). Aesthetics as an Emtinal Activity That Facilitates Sense-Making: Twards an Enactive Apprach t Aesthetic Experience. In A. Scarinzi (Ed.), Aesthetics and the Embdied Mind: Beynd Art Thery and the Cartesian Mind- Bdy Dichtmy (pp ). Springer Netherlands 1 αναφορά Ακαδηµαϊκή Εµπειρία Οµιλίες 1. August On the rle f aesthetic emtins in sense-making: twards a naturalized explanatin f the aesthetic, 1st Internatinal Cnference Aesthetics and the Embdied Mind, Bremen, Germany 2. September Design, Meaning and Aesthetics, SuSeDe, Emerging theries, methdlgies and applicatins in the area f design: Sustainability and Service Design, Syrs, Greece 3. September Reducing Uncertainty in the Design Prcess: the Rle f 8

9 Aesthetics, 8th Internatinal Cnference n Design & Emtin, Lndn, UK 4. July Emtins and their Functinal Rle in Aesthetic Judgment, ISI 2011, Syrs, Greece Κριτής σε Διεθνή Επιστηµονικά Περιοδικά και Συνέδρια Autmatin in Cnstructin Bilgical Thery The internatinal jurnal f Mediterranean Archaelgy and Archaemetry Οργάνωση Διεθνών Συνεδρίων 1. Interactivist Summer Institute, July 29 - August 1, 2011 Department f Prduct and Systems Design Engineering University f the Aegean, Syrs, Greece The gathering explres the frntiers f understanding f life, mind, and cgnitin. There is a grwing recgnitin - acrss many disciplines - that phenmena f life and mind, including cgnitin and representatin, are emergents f far-frm-equilibrium, interactive, autnmus systems. Mind and bilgy, mind and agent, are being re-united. The classical treatment f cgnitin and representatin within a frmalist framewrk f encdingist assumptins is widely recgnized as a fruitless maze f blind alleys. Frm neurbilgy t rbtics, frm cgnitive science t philsphy f mind and language, dynamic and interactive alternatives are being explred. Dynamic systems appraches and autnmus agent research jin in the effrt. The interactivist mdel ffers a theretical apprach t matters f life and mind, ranging frm evlutinary- and neur-bilgy (including the emergence f bilgical functin) thrugh representatin, perceptin, mtivatin, memry, learning and develpment, emtins, cnsciusness, language, ratinality, sciality, persnality and psychpathlgy. This wrk has develped interfaces with studies f central nervus system functining, the ntlgy f prcess, autnmus agents, philsphy f science, and all areas f psychlgy, philsphy, and cgnitive science that address the persn. 2. 5th Hellenic Cnference n Artificial Intelligence, Setn 08. Syrs, Greece, 2-4 Oct SETN'08 is rganised by EETN, in cllabratin with the Department f Prduct and Systems Design Engineering at the University f the Aegean. Artificial Intelligence (AI) is a dynamic field that cnstantly expands int new applicatin areas, discvers new research challenges and facilitates the develpment f innvative prducts. Tday s infrmatin verlad and rapid technlgical advancement raise needs fr effective management f the cmplexity and hetergeneity f knwledge, fr intelligent and adaptable man-machine interfaces and fr prducts and applicatins that can learn and take decisins n themselves. AI can prvide the methds and techniques t address these needs 3. 8th Annual Internatinal Gatherings in Bisemitics. Syrs June 2008 The 8th Gathering in Bisemitics is rganized by University f the Aegean, Department f Prduct and Systems Design Engineering Internatinal Sciety fr Bisemitic Studies (ISBS) Bisemitics is an interdisciplinary research agenda investigating the myriad frms f cmmunicatin and significatin fund in and between living systems. It is thus the study f representatin, meaning, sense, and the bilgical significance f cdes and sign prcesses, frm genetic cde sequences t intercellular signaling prcesses t animal display behavir t human 9

10 semitic artifacts such as this are exemplified by webpage Συµµετοχή σε εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 1. DesignReq, Γενικευµένη Αρχιτεκτονική Συνεργατικού Συστήµατος Υποστήριξης της Σχεδίασης Επίπλου, ΕΛΚΕΔΕ Το παρόν έργο έχει ως στόχους: Την αναζήτηση και καταγραφή των απαιτήσεων των σχεδιαστών προϊόντων και ιδιαίτερα της σχεδίασης επίπλου, κυρίως κατά τις πρώτες φάσεις του κύκλου ζωής της σχεδίασης µε έµφαση στη χρήση µεθόδων και µεθοδολογιών σχεδίασης Την πρόταση µιας γενικευµένης αρχιτεκτονικής για τη σχεδίαση ενός πληροφοριακού συστήµατος και λογισµικού εργαλείου το οποίο υποστηρίζει την διαδικασία σχεδίασης, ειδικά στις πρώτες φάσεις του κύκλου ζωής µε έµφαση στη συνεργασία των µελών µιας οµάδας σχεδίασης Την παρουσίαση του πρωτοτύπου λογισµικού που έχει υλοποιηθεί για να υποστηρίξει την γενικευµένη αρχιτεκτονική. Ειδικότερα αναλύονται τα παρακάτω: Ανάλυση απαιτήσεων για την λειτουργία του συνεργατικού περιβάλλοντος. Απαραίτητος εξοπλισµός σε υλικό (hardware) και λογισµικό (sftware), Απαραίτητες διαδικασίες για την εγκατάσταση του συνεργατικού περιβάλλοντος, Ανάλυση και παρουσίαση των δυνατοτήτων του συνεργατικού περιβάλλοντος οι οποίες προέρχονται από εµπειρικά σενάρια χρήσης και συνάδουν µε το προαναφερθέν πλαίσιο της συνεργατικής σχεδίασης επίπλου Οι στόχοι του προγράµµατος DESIGN REQ είναι: Αναγνώριση των απαιτήσεων µιας γενικευµένης αρχιτεκτονικής για ένα σύστηµα υποστήριξης της συνεργατικής σχεδίασης προϊόντων, µε ειδίκευση στο έπιπλο (Έτος 1) Σχεδίαση πληροφοριακών δοµών περιγραφής και διαχείρισης της πληροφορίας του συστήµατος υποστήριξης της συνεργατικής σχεδίασης και υλοποίηση πρωτοτύπων λογισµικού (Έτος 2) Υλοποίηση, λειτουργία και αξιολόγηση του συστήµατος υποστήριξης της συνεργατικής σχεδίασης (Έτος 3) Tα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του προτεινόµενου συστήµατος είναι τα παρακάτω: Βασίζεται σε τεχνολογίες διαδικτύου, και σε εργαλεία ανοικτού κώδικα Διαχείριση χρηστών και οµάδων χρηστών Υποστήριξη παρακολούθησης και συνεργατικής διαχείρισης έργων και ροής εργασίας Υποστήριξη αποµακρυσµένης διαχείρισης περιεχοµένου σε πολλαπλές µορφές Αναζήτηση και εντός των περιεχοµένων των αρχείων Τεχνολογίες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, όπως frum και chat. Υποστήριξη σηµαντικών τεχνολογικών προτύπων για επεκτασιµότητα και ολοκλήρωση µε άλλες εφαρµογές Προσβασιµότητα σύµφωνα µε τις οδηγίες του W3C.WAI. 2. EUREKA F-JEWEL, Functinal Jewellery That Adds Aesthetics and Durability t Quality-Of-Life Enhancing Medical Appliances. EU Το έργο Λειτουργικό Κόσµηµα (Functinal Jewellery, F-JEWEL) διερευνά τις ευκαιρίες συνεργασίας δύο πολύ διαφορετικών βιοµηχανιών: της βιοµηχανίας κοσµηµάτων και αυτήν της σχεδίασης ιατρικών συσκευών. Το έργο προτείνει ότι είναι δυνατόν να σχεδιαστούν προσωπικές ιατρικές συσκευές οι οποίες έχουν αισθητική αξία και αντιµετωπίζουν ιατρικές ανάγκες των κατόχων τους. Αυτή η προσέγγιση µπορεί να προσθέσει αξία τόσο στην βιοµηχανία σχεδίασης κοσµηµάτων µέσα από την αναγνώριση νέων σκοπών για τη σχεδίαση, όσο και στην βιοµηχανία ιατρικών συσκευών µέσα από την µείωση του κοινωνικού στίγµατος που συνδέεται µε τη χρήση ιατρικών συσκευών και βοηθηµάτων. Η τεχνολογική ανάπτυξη που προβλέπεται από το έργο είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον συνεργασίας (webbased cllabrative wrkspace) το οποίο θα υποστηρίξει τις συνέργειες των δύο βιοµηχανιών ώστε να δουλέψουν από κοινού στην σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσµατα του έργου θα βρίσκονται σε µια επαναχρησιµοποιήσιµη µορφή η οποία θα µπορεί να ενηµερώνεται από τους χρήστες-συνεργάτες και θα αποτελεί ένα όχηµα συνεργασίας, παρά σε µια στατική αναφορά. Το διαδικτυακό περιβάλλον συνεργασίας θα συµβάλει στην καλή κατανόηση των θεµάτων που πρέπει να συζητηθούν ώστε να 10

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία.

Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. New Campus Το MBS College είναι το μοναδικό Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στη νότια Ελλάδα που χορηγεί Διεθνή και Αναγνωρισμένα Πανεπιστημιακά πτυχία. 02 Χαιρετισμός Προέδρου του MBS College 03 MBS

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Ένα ολοκληρωµένο µοντέλο ενιαίας διαδικτυακής παρουσίας της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Απόψεις ΣΥ.ΚΑ.Π. Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Απόψεις Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και με το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Σύνδεσμος Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π) Λευκωσία, Ιανουάριος 2015 Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ τ ο υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ γ ι α τ ο α κ α δ η µ α ϊ κ ό έ τ ο ς 2007-2008 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: "Νέος Γραµµατισµός": ψηφιακό χάσµα και δεξιότητες οµαδοκεντρικής εργασίας - η συστηµική προσέγγιση ως µέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η διαχείριση της γνώσης (Knowledge Management) στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης και ενδεχόµενες περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Στρατηγικό Μάνατζμεντ και Συστημικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr

We W lcome to a world of Opportunities! elcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr Welcome to a world of Opportunities! www.amc.edu.gr περιεχόμενα εισαγωγή περιεχόμενα ακαδημαϊκά προγράμματα Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου 6-7 Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 8-9 Σημαντικοί

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 1 Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Οργανωσιακά και επιχειρησιακά μοντέλα ηλεκτρονικής υγείας: Έρευνα πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας.

Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων Υλικό ηλεκτρονικής µάθησης στο αντικείµενο Αγρο-οικολογίας: Βασικές αρχές βιολογικής γεωργίας. Ιωάννης Ε. Στάγιας Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή :

Περίληψη. Η διατριβή ακολουθεί την εξής δομή : Περίληψη Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή διαπραγματευόμαστε την κατασκευή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού που να απευθύνεται στους μαθητές της Γ- Λυκείου, για τη διδασκαλία του Μαθήματος των Αρχών Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ» ΣΤΙΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες

Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες Περιβάλλον Ανάπτυξης - Στόχοι - Υπηρεσίες ΕΠΣΕΤ Κοινωνικά Δίκτυα - Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» Άξονας Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα