Ιωάννης Ξενάκης Ph.D.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννης Ξενάκης Ph.D."

Transcript

1 Ιωάννης Ξενάκης Ph.D. Προσωπικά Στοιχεία Βιογραφικό σηµείωµα May 2015 Επώνυµο: Ξενάκης Όνοµα: Ιωάννης Hmepage: Ηµ. Γεν. : 26 Οκτ Tel. Office: Περιγραφή Είµαι µέλος της ερευνητικής οµάδας του The Interactive Systems Design Labratry f the Department f Prduct and Systems Design Engineering (DPSD) - University f the Aegean που ειδικεύεται στο χώρο των Interactive Media αλλά και τα πεδία των: Human-Cmputer Interactin f Infrmatin Systems, Cmplex Systems και Audivisual Arts. Τα ερευνητικά µου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται, µεταξύ άλλων, στα πεδία της ενσωµατωµένης νόησης (embdied cgnitin), και ιδιαίτερα στην συναισθηµατική δραστηριότητα συµπεριλαµβανοµένης της αισθητικής εµπειρίας και την επιρροή τους στη σχεδιαστική διεργασία. Εν γένη εργάζοµαι σε νατουραλιστικές εξηγήσεις που αφορούν ένα εύρος γνωστικών και συναισθηµατικών φαινοµένων, που συσχετίζονται µε την κατανόηση της αλληλεπίδρασης. Τα τελευταία χρόνια διδάσκω στο Department f Prduct and Systems Design Engineering, Design studis καθώς και Ιστορία Σχεδίασης & Τεχνολογίας. Επίσης είµαι ζωγράφος. Η ζωγραφική µου αφορά µια καταγραφή προβληµατισµών και σκέψεων µέσα από µια αλληγορική αναπαράσταση. Οι συνθέσεις µου µε βάση τη µεικτή τεχνική είναι έργα που αποµακρύνονται συνεχώς από την αξία της παραστατικότητας αναζητώντας όµως ταυτόχρονα στοιχεία και µορφές οικείες από το ορατό µας περιβάλλον. Πολλά από αυτά χαρακτηρίζονται από την ανάγκη του καλλιτέχνη για εξωτερίκευση της ανθρώπινης φθοράς µέσα από το εικαστικό λεξιλόγιο. Έτσι το ανθρώπινο σώµα µοιάζει τις περισσότερες φορές να είναι η αφορµή που άλλοτε είναι προφανές και άλλοτε µετουσιώνεται σε εικαστικές κηλίδες, αποτυπώνοντας την κατακερµατισµένη πραγµατικότητα την οποία βιώνουµε. Με εξπρεσιονιστική, ροµαντική διάθεση αλλά και σουρεαλιστικά στοιχεία, οι απεικονίσεις αυτές πολλές φορές ξεπερνούν το σώµα ως όριο και µετατρέπονται σε φανταστικούς αλληγορικούς βιωµατικούς χώρους. Σπουδές Διδακτορικό δίπλωµα (Ph.D.) 2013 Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τίτλος διατριβής: "The rle f aesthetic emtins in human-artifact interactin prcess", «Ο ρόλος των αισθητικών συναισθηµάτων κατά την αλληλεπίδραση ανθρώπουτεχνουργήµατος» 1

2 Supervisr: Prfessr Jhn Darzentas, Head f the Department f Prduct and Systems Design Engineering, University f the Aegean, Greece. C-supervisr: Dr. Argyris Arnells, The KLI Institute - An Institute fr the Advanced Study f Natural Cmplex Systems, Klsterneuburg, Austria. Επιστηµονικές περιοχές: αισθητική θεωρία, γνωστική ψυχολογία, συναισθήµατα, θεωρία σχεδίασης, και σχεδίαση αλληλεπίδρασης. Αυτό που προτείνεται στην παρούσα διατριβή είναι µια νατουραλιστική εξήγηση των αισθητικών συναισθηµάτων που αναδύονται σαν κανονιστικές λειτουργίες σε συνθήκες αβεβαιότητας κατά την αλληλεπίδραση, οι οποίες είναι διαθέσιµες στον γνωστικό πράκτορα προκειµένου να προσδώσει αξία στις δυναµικές προϋποθέσεις της αλληλεπίδρασης. Αυτές οι τιµές επηρεάζουν το σύστηµα προσδοκίας του γνωστικού πράκτορα συµβάλλοντας στην εκπλήρωση του στόχου του. Οι αισθητικές αξίες θεωρούνται λειτουργικές ενδείξεις που ενισχύουν ή αποδυναµώνουν την προσδοκία του πράκτορα για επίλυση της δυναµικής αβεβαιότητας που αναδύθηκε κατά συγκεκριµένη αλληλεπίδραση. Οι εν λόγω αξίες προτείνεται ότι οδηγούν σε µηχανισµούς επίλυσης προβληµάτων, οι οποίοι βοηθούν τον πράκτορα να αναδιαµορφώσει τους αλληλεπιδραστικούς του στόχους. Αυτό σηµαίνει ότι τα αισθητικά συναισθήµατα επηρεάζουν τη διεργασία κατά την οποία ο πράκτορας επιλέγει δράση µέσω της διαµόρφωσης των προσδοκιών αλληλεπίδρασης ενδυναµώνοντας ή όχι τις αποφάσεις του να ενεργήσει. Ως εκ τούτου, τα αισθητικά συναισθήµατα επηρεάζουν τις δυναµικές µορφές δράσης του πράκτορα, δηλαδή, τις αναδυόµενες αναπαραστάσεις του καθώς και τα αισθητικά του νοήµατα. Έτσι, τα αισθητικά συναισθήµατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εξυπηρετώντας σηµαντικές γνωστικές διεργασίες. Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (M.Sc.) στη Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιοµηχανικών Προϊόντων και Συστηµάτων Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Αισθητικές Κρίσεις στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου- Τεχνουργήµατος. Μελέτη, Διεύρυνση και Εµπλουτισµός αντιληπτικού Πλαισίου» Στην εργασία αυτή λαµβάνεται ως βάση το αντιληπτικό πλαίσιο των τριών επίπεδων αντίληψης του περιβάλλοντος του Nrman και των συνεργατών του από τον χώρο της ψυχολογίας. Επίσης επιχειρείται η αναδιαµόρφωση και επέκτασή του, βασιζόµενοι σε θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν την έννοια της αισθητικής ιδιότητας και της αισθητικής κρίσης στην αισθητική φιλοσοφία, την οικολογική θεωρία του Gibsn για την άµεση αντίληψη, στην θεωρία της δραστηριότητας (activity thery) που εστιάζει στη γνωστική ανάπτυξη καθώς και στην αλληλο-εξέλιξη (c-evlutin) του χρήστη και του περιβάλλοντος στο οποίο δρα, αλλά και σε σηµαντικές µελέτες πάνω στην αλληλεπίδραση. Αυτή η νέα προσέγγιση είναι προσανατολισµένη στην αισθητική εµπειρία και την αισθητική αξιολόγηση του τεχνουργήµατος µε στόχο πρώτον, να αναπτύξει και στη συνέχεια να παρουσιάσει το νέο πλαίσιο αντίληψης του τεχνουργήµατος παραθέτοντας αναλυτικά τα βήµατα και τις διεργασίες που λαµβάνουν χώρα κατά την αλληλεπίδραση. Δεύτερον να εντοπίσει, κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, το σηµείο όπου παράγονται τα βασικά συναισθήµατα της αισθητικής κρίσης, που δεν είναι άλλα από την ευχαρίστηση ή τη δυσαρέσκεια που οδηγούν το δέκτη στην αισθητική αξιολόγηση - κρίση Πτυχίο (B.A.) & µεταπτυχιακό (M.A.) στη ζωγραφική 2004 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Πτυχίο (B.S.) στην τεχνολογία γραφικών τεχνών 1998 Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2

3 Δηµοσιεύσεις Διεθνή επιστηµονικά περιοδικά 1. Xenakis I. & Arnells A., (2014) Aesthetic perceptin and its minimal cntent: a naturalistic perspective. Frnt. Psychl. 5:1038. Abstract: Aesthetic perceptin is ne f the mst interesting tpics fr philsphers and scientists wh investigate hw it influences ur interactins with bjects and states f affairs. Over the last few years, several studies have attempted t determine hw aesthetics is represented in an bject, and hw a specific feature f an bject culd evke the respective feelings during perceptin. Despite the vast number f appraches and mdels, we believe that these explanatins d nt reslve the prblem cncerning the cnditins under which aesthetic perceptin ccurs, and what cnstitutes the cntent f these perceptins. Adpting a naturalistic perspective, we here view aesthetic perceptin as a nrmative prcess that enables agents t enhance their interactins with physical and sci-cultural envirnments. Cnsidering perceptin as an anticipatry and preparatry prcess f detectin and evaluatin f indicatins f ptential interactins (what we call interactive affrdances ), we argue that the minimal cntent f aesthetic perceptin is an emtinally valued indicatin f interactin ptentiality. Aesthetic perceptin allws an agent t nrmatively anticipate interactin ptentialities, thus increasing sense making and reducing the uncertainty f interactin. This cnceptin f aesthetic perceptin is cmpatible with cntemprary evidence frm neurscience, experimental aesthetics, and interactin design. The prpsed mdel vercmes several prblems f transcendental, art-centered, and bjective aesthetics as it ffers an alternative t the idea f aesthetic bjects that carry inherent values by explaining the aesthetic as emergent in perceptin within a cntext f uncertain interactin. 2. Xenakis I. & Arnells A., (2013) The relatin between interactin aesthetics and affrdances. Design Studies, 34(1), Abstract: Even thugh aesthetics and affrdances are tw imprtant factrs based n which designers prvide effective ways f interactin thrugh their artifacts, there is n study r theretical mdel that relates these tw aspects f design. We suggest a theretical explanatin that relates the underlying functinality f aesthetics, in particular, f interactin aesthetics and f affrdances in the design prcess. Our claim is that interactin aesthetics are ne amng ther factrs that allw users t enhance the detectin f actin pssibilities and cnsequently, the detectin f affrdances. Our aim is first t discuss the rle f interactin aesthetics in the design prcess, and secnd t suggest an explanatin fr their rle in the detectin f affrdances when users interact with artifacts αναφορά αναφορές Η Design Research Sciety και ο εκδόσεις Elsevier πρότειναν το παρών άρθρο ως ένα από τα καλύτερα άρθρα για το 2013 όπου και προτάθηκε ανάµεσα στα 9 υποψήφια άρθρα για το Design Studies Award 2013 Το άρθρο είναι το 5 ο πιο αναγνωσµένο στο περιοδικό Design Studies 6 µήνες µετά την δηµοσίευσή του. 3. Xenakis I., Arnells A., Spyru T. & Darzentas J., (2012) Mdelling Aesthetic Judgment: An Interactive-semitic Perspective. Cybernetics & Human Knwing, 19(3), αναφορά Abstract: Aesthetic experience, as a cgnitive activity is a fundamental part f the interactin prcess 3

4 in which an agent attempts t interpret his/her envirnment in rder t supprt the fundamental prcess f decisin making. Prpsing a fur level interactive mdel, we underline and indicate the functins that prvide the peratins f aesthetic experience and, by extensin, f aesthetic judgement. Particurarly in this paper, we suggest an integratin f the fundamental Peircean semitic parameters and their related levels f semitic rganisatin with the prpsed mdel. Our aim is t prvide a further theretical understanding with respect t the perceptin f aesthetics and t enrich ur mdels regarding the functinality f aesthetic interpretatin, using the theretical interpretive richness prvided by the semitic perspective. 4. Xenakis I., Arnells A. & Darzentas J., (2012) The Functinal Rle f Emtins in Aesthetic Judgement.New Ideas in Psychlgy, 30(2), , Abstract: Explring emtins, in terms f their evlutinary rigin; their basic neurbilgical substratum, and their functinal significance in autnmus agents, we prpse a mdel f minimal functinality f emtins. Our aim is t prvide a naturalized explanatin - mstly based n an interactivist mdel f emergent representatin and appraisal thery f emtins - cncerning basic aesthetic emtins in the frmatin f aesthetic judgment. We suggest tw prcesses the Cgnitive Variables Subsystem (CVS) which is fundamental fr the accmplishment f the functin f heuristic learning; and Aesthetic Appraisal Subsystem (AAS) which primarily affects the elicitatin f aesthetic emtinal meanings. These tw subsystems (CVS and AAS) are rganizatinally cnnected and affect the actin readiness f the autnmus agent. Mre specifically, we cnsider the emtinal utcme f these tw subsystems as a functinal indicatin that strengthens r weakens the anticipatin fr the reslutin f the dynamic uncertainty that emerges in the particular interactin. Το άρθρο ήταν το 3 ο περισσότερο αναγνωσµένο στο περιοδικό New Ideas f Psychlgy για τους πρώτους 6 µήνες δηµοσίευσής του. 11 αναφορές Κεφάλαια σε βιβλία 1. Xenakis, I., & Arnells, A. (2015). Aesthetics as an Emtinal Activity That Facilitates Sense-Making: Twards an Enactive Apprach t Aesthetic Experience. In A. Scarinzi (Ed.), Aesthetics and the Embdied Mind: Beynd Art Thery and the Cartesian Mind-Bdy Dichtmy (pp ). Springer Netherlands αναφορά Abstract: Nwadays, aesthetics are generally cnsidered as a crucial aspect that affects the way we cnfrnt things, events, and states f affairs. Hwever, the functinal rle f aesthetics in the interactin between agent and envirnment has nt been addressed effectively. Our bjective here is t prvide an explanatin cncerning the rle f aesthetics, and especially, f the aesthetic experience as a fundamental bdily and emtinal activity in the respective interactins. An explanatin f the functinal rle f the aesthetic experience culd ffer new rientatins t ur understanding f embdied cgnitin and f aesthetics as a fundamental part f it. We argue that aesthetic experience, especially its emtinal dimensin, is an evaluative prcess that influences the anticipatin fr stable and successful interactins with the envirnment. In ther wrds, aesthetics facilitates sense-making as they affect what might be anticipated by an actin tendency with respect t an envirnment. Διεθνή Συνέδρια 1. Xenakis I., (2013). On the rle f aesthetic emtins in sense-making: twards a naturalized explanatin f the aesthetic, Prceedings f the 1st Internatinal Cnference Aesthetics and the Embdied Mind, Bremen, Germany. 2. Xenakis I. & Arnells A. (2012). Reducing Uncertainty in the Design Prcess: the Rle f Aesthetics, Presented at the, 8th Internatinal Cnference n Design & αναφορές 4

5 Emtin, Lndn, UK. Abstract: Uncertainty in the design prcess is a cmmn situatin in which, designers and users are making decisins that are uncertain with respect t the (degree f) fulfillment f their gals. Therefre, design-participants (designers and users) need t develp ways that will handle and reduce their design-uncertainty in rder t chse the best actin befre learning and prevent the pssible failure f the interactin. Prviding an explanatin fr the general rle f aesthetics in an interactin, we suggest that aesthetics thrugh their emtinal dimensin (aesthetic emtins) are implicitly assciated with the design prcess by inducing the reductin f design-uncertainty. Frm ur perspective aesthetics are abut actin. They are a fundamental aspect f design that enhances the cmmunicatin between the design-participants by prmting the achievements f gals in the design prcess. 3. Xenakis I., Arnells A. & Darzentas J. (2011). Emtins and their Functinal Rle in Aesthetic Judgment Interactivist Summer Institute 2011, Syrs, Greece Vsinakis S. & Xenakis I. (2011). A Virtual Wrld Installatin in an Art Exhibitin: Prviding a Shared Interactin Space fr Lcal and Remte Visitrs. Prceedings f the Re-thinking Technlgy in Museums 2011 (pp ), Limerick, Ireland Abstract: Visiting museums and exhibitins represented in multi-user 3D envirnments can be an efficient way f learning abut the exhibits in an interactive manner and scialising with ther visitrs. The rich educatinal infrmatin presented in the virtual envirnment and the presence f remte users culd als be beneficial fr the visitrs f the physical exhibitin space. In this paper we present the design and implementatin f a virtual exhibitin that allwed lcal and remte visitrs cexist in the envirnment, access the interactive cntent and cmmunicate with each ther. The virtual exhibitin was accessible t the remte users frm the Web and t lcal visitrs thrugh an installatin in the physical space. The installatin prjected the virtual wrld in the exhibitin envirnment and let users interact with it using a handheld gesture-based device. We perfrmed an evaluatin f the 3D envirnment with the participatin f bth lcal and remte visitrs. The evaluatin results indicate that the virtual wrld was cnsidered exciting and easy t use by the majrity f the participants. Furthermre, accrding t the evaluatin results, virtual museums and exhibitins seem t have significant advantages fr remte visitrs cmpared t typical museum web sites, and they can als be an imprtant aid t lcal visitrs and enhance their experience. Αναφορές All Indices Citatins 35 h-index 3 i10-index 2 Xenakis, I., & Arnells, A. (2015). Aesthetics as an Emtinal Activity That Facilitates Sense-Making: Twards an Enactive Apprach t Aesthetic Experience. In A. Scarinzi (Ed.), Aesthetics and the Embdied Mind: Beynd Art Thery and the Cartesian Mind-Bdy Dichtmy (pp ). Springer Netherlands. 1 αναφορά 1. Xenakis I. & Arnells A., (2014) Aesthetic perceptin and its minimal cntent: a naturalistic perspective. Frnt. Psychl. 5:1038. Xenakis I. & Arnells A., (2014) Aesthetic perceptin and its minimal cntent: a naturalistic perspective. Frnt. Psychl. 5: αναφορά 2. Xenakis, I., & Arnells, A. (2015). Aesthetics as an Emtinal Activity That Facilitates Sense-Making: Twards an Enactive Apprach t Aesthetic Experience. In A. Scarinzi 5

6 (Ed.), Aesthetics and the Embdied Mind: Beynd Art Thery and the Cartesian Mind- Bdy Dichtmy (pp ). Springer Netherlands. Xenakis I. & Arnells A., (2013) The relatin between interactin aesthetics and affrdances. Design Studies, 34(1), Baxter, W. L., Aurisicchi, M., & Childs, P. R. N. (2015). A psychlgical wnership apprach t designing bject attachment. Jurnal f Engineering Design, 0(0), Senir, T. (2015). The Arts and Humanities in the Internet f Things. REACT Hub, Bristl. Retrieved frm 18 αναφορές 5. Servidi, R., Davies, B., & Hapeshi, K. (2015). Human-Cmputer Interactin in Cnsumer Behaviur. In H.-R. Kaufmann (Ed.), Handbk f Research n Managing and Influencing Cnsumer Behavir (pp ). Hershey, PA: Business Science Reference. 6. Xenakis, I., & Arnells, A. (2015). Aesthetics as an Emtinal Activity That Facilitates Sense-Making: Twards an Enactive Apprach t Aesthetic Experience. In A. Scarinzi (Ed.), Aesthetics and the Embdied Mind: Beynd Art Thery and the Cartesian Mind- Bdy Dichtmy (pp ). Springer Netherlands. 7. Muñz Tenj, H. (2014). Víncul diseñ-estética-aprpiación del cncimient en expsicines interactivas (Link design- aesthetics- learning apprpriatin in interactive exhibits). Revista KEPES, 10, Bartuskva, A., & Krejcar, O. (2014). Sequential Mdel f User Brwsing n Websites - Three Activities Defined: Scanning, Interactin and Reading: In 10th Internatinal Cnference n Web Infrmatin Systems and Technlgies (pp ). Barcelna, Spain: SCITEPRESS - Science and Technlgy Publicatins. di: / Xenakis, I., & Arnells, A. (2014). Aesthetic perceptin and its minimal cntent: a naturalistic perspective. Frntiers in Psychlgy, 5(1038). di: /fpsyg Niu, D. F., Xie, L., Yang, S., & Lyu, C. (2014). An Evaluatin Mdel fr the Interactive Interface f Electr-Mechanical Prducts Based n Feature Analysis. Jurnal f Nrtheastern University (Natural Science), 35(6), di: /j.issn Righi, S., Orland, V., & Marzi, T. (2014). Attractiveness and affrdance shape tls neural cding: Insight frm ERPs. Internatinal Jurnal f Psychphysilgy, 91(3), di: /j.ijpsych Pucill, F., & Cascini, G. (2014). A framewrk fr user experience, needs and affrdances. Design Studies, 35(2), di: /j.destud Lazard, A. (2014). What Can E-Health D fr Yu? The Influence f Perceived Affrdances fr Use f Medical Websites. Department f Advertising and Public Relatins The University f Texas at Austin. 14. Ying, F. T., Wang, G. Y., Ta, Y., & Cai, J. X. (2013). Integrating Cntrlling and Anthrpmrphic Affrdances n Smart Prduct Design. Advanced Materials Research, , di: /www.scientific.net/amr Niu, D. F., Yang, S., & Deng, M. (2013). Principles f Interactin Design Research Based 6

7 n Cgnitive Characteristics. Applied Mechanics and Materials, , di: /www.scientific.net/amm Braha, D., Brwn, D. C., Chakrabarti, A., Dng, A., Fadel, G., Maier, J. R., Wd, K. (2013). DTM AT 25: ESSAYS ON THEMES AND FUTURE DIRECTIONS. Presented at the 2013 ASME Internatinal Design Engineering Technical Cnferences & Cmputers and Infrmatin in Engineering Cnference IDETC/CIE 2013, Prtland, Oregn, USA. 17. Bellette, A., & Grushka, K. (2013). Embdiment f Phtgraphic Imagery Thrugh the Lens f Time + Light + Memry. In Arts Cnference Papers. Budapest, Hungary. Retrieved frm 18. Bauters, M., Burchert, J., Funke, T., Klamma, R., Kren, I., Kämäräinen, P., Purma, J. (2013). Cncept & Prttype fr Artefact and Mbile Layer (N. D4.1, MS21) (p. 97). Helsinki, Finland: Aalt University. Retrieved frm 19. Turner, P. (2012). The figure and grund f engagement. AI & SOCIETY, di: /s Xenakis I., Arnells A., Spyru T. & Darzentas J., (2012) Mdelling Aesthetic Judgment: An Interactive-semitic Perspective. Cybernetics & Human Knwing, 19(3), Xenakis I. & Arnells A. (2012). Reducing Uncertainty in the Design Prcess: the Rle f Aesthetics, Presented at the, 8th Internatinal Cnference n Design & Emtin, Lndn, UK 3 αναφορές 21. Xenakis, I., & Arnells, A. (2015). Aesthetics as an Emtinal Activity That Facilitates Sense-Making: Twards an Enactive Apprach t Aesthetic Experience. In A. Scarinzi (Ed.), Aesthetics and the Embdied Mind: Beynd Art Thery and the Cartesian Mind- Bdy Dichtmy (pp ). Springer Netherlands 22. Xenakis, I., & Arnells, A. (2014). Aesthetic perceptin and its minimal cntent: a naturalistic perspective. Frntiers in Psychlgy, 5(1038). di: /fpsyg Xenakis I., Arnells A., Spyru T. & Darzentas J., (2012) Mdelling Aesthetic Judgment: An Interactive-semitic Perspective. Cybernetics & Human Knwing, 19(3), Xenakis I., Arnells A. & Darzentas J., (2012) The Functinal Rle f Emtins in Aesthetic Judgement. New Ideas in Psychlgy, 30(2), , 11 αναφορές 24. Xenakis, I., & Arnells, A. (2015). Aesthetics as an Emtinal Activity That Facilitates Sense-Making: Twards an Enactive Apprach t Aesthetic Experience. In A. Scarinzi (Ed.), Aesthetics and the Embdied Mind: Beynd Art Thery and the Cartesian Mind- Bdy Dichtmy (pp ). Springer Netherlands 25. McBride, R. (2014). Twards a Sublime State f Cnsciusness. Jurnal f Cnsciusness Studies, 21(11-12), Miret Latas, M. À. (2014). Arteterapia en un entrn esclar inclusiv y el Métd del Análisis de la Interacción (Phd). Departament de Pedaggía y Psiclgía de la UdL Dctrad Universitari en Educación, Sciedad y Calidad de Vida, Lleida, Spain. 27. Xenakis, I., & Arnells, A. (2014). Aesthetic perceptin and its minimal cntent: a 7

8 naturalistic perspective. Frntiers in Psychlgy, 5(1038). di: /fpsyg Adnan, W. A. W., Nr, N. L. M., Saman, F. M., Zailani, S. N., & Hashim, W. N. W. (2014). Evaluatin f Graceful Mvement in Virtual Fitting thrugh Expressed Emtinal Respnse and Emtin Expressed via Physilgy Measures. In M. Kursu (Ed.), Human- Cmputer Interactin. Advanced Interactin Mdalities and Techniques (pp ). Springer Internatinal Publishing. 29. Mõttus, M., & Lamas, D. (2013). Visual Aesthetics f Interactin Design. In T. Stefanut & C. Rusu (Eds.), RCHI 2013, Cluj-Napca (pp ). Bucharest, Rmania: Matrix Rm. 30. Mõttus, M., Lamas, D., Pajusalu, M., & Trres, R. (2013). The evaluatin f interface aesthetics. In Prceedings f the Internatinal Cnference n Multimedia, Interactin, Design and Innvatin (pp. 3:1 3:10). New Yrk, NY, USA: ACM. di: / Cultn, P. (2013). Empathy in the Internet f Things. In Prceedings f a wrkshp at the 27th Internatinal British Cmputer Sciety HCI Cnference: The Internet f Things : Interacting with Digital Media in Cnnected Envirnments. Lndn. 32. Xenakis I. & Arnells A., (2013) The relatin between interactin aesthetics and affrdances. Design Studies, 34(1), Xenakis I. & Arnells A. (2012). Reducing Uncertainty in the Design Prcess: the Rle f Aesthetics, Presented at the, 8th Internatinal Cnference n Design & Emtin, Lndn, UK. 34. Xenakis I., Arnells A., Spyru T. & Darzentas J., (2012) Mdelling Aesthetic Judgment: An Interactive-semitic Perspective. Cybernetics & Human Knwing, 19(3), Xenakis I., Arnells A., Spyru T. & Darzentas J., (2012) Mdelling Aesthetic Judgment: An Interactive-semitic Perspective. Cybernetics & Human Knwing, 19(3), Xenakis, I., & Arnells, A. (2015). Aesthetics as an Emtinal Activity That Facilitates Sense-Making: Twards an Enactive Apprach t Aesthetic Experience. In A. Scarinzi (Ed.), Aesthetics and the Embdied Mind: Beynd Art Thery and the Cartesian Mind- Bdy Dichtmy (pp ). Springer Netherlands 1 αναφορά Ακαδηµαϊκή Εµπειρία Οµιλίες 1. August On the rle f aesthetic emtins in sense-making: twards a naturalized explanatin f the aesthetic, 1st Internatinal Cnference Aesthetics and the Embdied Mind, Bremen, Germany 2. September Design, Meaning and Aesthetics, SuSeDe, Emerging theries, methdlgies and applicatins in the area f design: Sustainability and Service Design, Syrs, Greece 3. September Reducing Uncertainty in the Design Prcess: the Rle f 8

9 Aesthetics, 8th Internatinal Cnference n Design & Emtin, Lndn, UK 4. July Emtins and their Functinal Rle in Aesthetic Judgment, ISI 2011, Syrs, Greece Κριτής σε Διεθνή Επιστηµονικά Περιοδικά και Συνέδρια Autmatin in Cnstructin Bilgical Thery The internatinal jurnal f Mediterranean Archaelgy and Archaemetry Οργάνωση Διεθνών Συνεδρίων 1. Interactivist Summer Institute, July 29 - August 1, 2011 Department f Prduct and Systems Design Engineering University f the Aegean, Syrs, Greece The gathering explres the frntiers f understanding f life, mind, and cgnitin. There is a grwing recgnitin - acrss many disciplines - that phenmena f life and mind, including cgnitin and representatin, are emergents f far-frm-equilibrium, interactive, autnmus systems. Mind and bilgy, mind and agent, are being re-united. The classical treatment f cgnitin and representatin within a frmalist framewrk f encdingist assumptins is widely recgnized as a fruitless maze f blind alleys. Frm neurbilgy t rbtics, frm cgnitive science t philsphy f mind and language, dynamic and interactive alternatives are being explred. Dynamic systems appraches and autnmus agent research jin in the effrt. The interactivist mdel ffers a theretical apprach t matters f life and mind, ranging frm evlutinary- and neur-bilgy (including the emergence f bilgical functin) thrugh representatin, perceptin, mtivatin, memry, learning and develpment, emtins, cnsciusness, language, ratinality, sciality, persnality and psychpathlgy. This wrk has develped interfaces with studies f central nervus system functining, the ntlgy f prcess, autnmus agents, philsphy f science, and all areas f psychlgy, philsphy, and cgnitive science that address the persn. 2. 5th Hellenic Cnference n Artificial Intelligence, Setn 08. Syrs, Greece, 2-4 Oct SETN'08 is rganised by EETN, in cllabratin with the Department f Prduct and Systems Design Engineering at the University f the Aegean. Artificial Intelligence (AI) is a dynamic field that cnstantly expands int new applicatin areas, discvers new research challenges and facilitates the develpment f innvative prducts. Tday s infrmatin verlad and rapid technlgical advancement raise needs fr effective management f the cmplexity and hetergeneity f knwledge, fr intelligent and adaptable man-machine interfaces and fr prducts and applicatins that can learn and take decisins n themselves. AI can prvide the methds and techniques t address these needs 3. 8th Annual Internatinal Gatherings in Bisemitics. Syrs June 2008 The 8th Gathering in Bisemitics is rganized by University f the Aegean, Department f Prduct and Systems Design Engineering Internatinal Sciety fr Bisemitic Studies (ISBS) Bisemitics is an interdisciplinary research agenda investigating the myriad frms f cmmunicatin and significatin fund in and between living systems. It is thus the study f representatin, meaning, sense, and the bilgical significance f cdes and sign prcesses, frm genetic cde sequences t intercellular signaling prcesses t animal display behavir t human 9

10 semitic artifacts such as this are exemplified by webpage Συµµετοχή σε εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα 1. DesignReq, Γενικευµένη Αρχιτεκτονική Συνεργατικού Συστήµατος Υποστήριξης της Σχεδίασης Επίπλου, ΕΛΚΕΔΕ Το παρόν έργο έχει ως στόχους: Την αναζήτηση και καταγραφή των απαιτήσεων των σχεδιαστών προϊόντων και ιδιαίτερα της σχεδίασης επίπλου, κυρίως κατά τις πρώτες φάσεις του κύκλου ζωής της σχεδίασης µε έµφαση στη χρήση µεθόδων και µεθοδολογιών σχεδίασης Την πρόταση µιας γενικευµένης αρχιτεκτονικής για τη σχεδίαση ενός πληροφοριακού συστήµατος και λογισµικού εργαλείου το οποίο υποστηρίζει την διαδικασία σχεδίασης, ειδικά στις πρώτες φάσεις του κύκλου ζωής µε έµφαση στη συνεργασία των µελών µιας οµάδας σχεδίασης Την παρουσίαση του πρωτοτύπου λογισµικού που έχει υλοποιηθεί για να υποστηρίξει την γενικευµένη αρχιτεκτονική. Ειδικότερα αναλύονται τα παρακάτω: Ανάλυση απαιτήσεων για την λειτουργία του συνεργατικού περιβάλλοντος. Απαραίτητος εξοπλισµός σε υλικό (hardware) και λογισµικό (sftware), Απαραίτητες διαδικασίες για την εγκατάσταση του συνεργατικού περιβάλλοντος, Ανάλυση και παρουσίαση των δυνατοτήτων του συνεργατικού περιβάλλοντος οι οποίες προέρχονται από εµπειρικά σενάρια χρήσης και συνάδουν µε το προαναφερθέν πλαίσιο της συνεργατικής σχεδίασης επίπλου Οι στόχοι του προγράµµατος DESIGN REQ είναι: Αναγνώριση των απαιτήσεων µιας γενικευµένης αρχιτεκτονικής για ένα σύστηµα υποστήριξης της συνεργατικής σχεδίασης προϊόντων, µε ειδίκευση στο έπιπλο (Έτος 1) Σχεδίαση πληροφοριακών δοµών περιγραφής και διαχείρισης της πληροφορίας του συστήµατος υποστήριξης της συνεργατικής σχεδίασης και υλοποίηση πρωτοτύπων λογισµικού (Έτος 2) Υλοποίηση, λειτουργία και αξιολόγηση του συστήµατος υποστήριξης της συνεργατικής σχεδίασης (Έτος 3) Tα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του προτεινόµενου συστήµατος είναι τα παρακάτω: Βασίζεται σε τεχνολογίες διαδικτύου, και σε εργαλεία ανοικτού κώδικα Διαχείριση χρηστών και οµάδων χρηστών Υποστήριξη παρακολούθησης και συνεργατικής διαχείρισης έργων και ροής εργασίας Υποστήριξη αποµακρυσµένης διαχείρισης περιεχοµένου σε πολλαπλές µορφές Αναζήτηση και εντός των περιεχοµένων των αρχείων Τεχνολογίες σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας, όπως frum και chat. Υποστήριξη σηµαντικών τεχνολογικών προτύπων για επεκτασιµότητα και ολοκλήρωση µε άλλες εφαρµογές Προσβασιµότητα σύµφωνα µε τις οδηγίες του W3C.WAI. 2. EUREKA F-JEWEL, Functinal Jewellery That Adds Aesthetics and Durability t Quality-Of-Life Enhancing Medical Appliances. EU Το έργο Λειτουργικό Κόσµηµα (Functinal Jewellery, F-JEWEL) διερευνά τις ευκαιρίες συνεργασίας δύο πολύ διαφορετικών βιοµηχανιών: της βιοµηχανίας κοσµηµάτων και αυτήν της σχεδίασης ιατρικών συσκευών. Το έργο προτείνει ότι είναι δυνατόν να σχεδιαστούν προσωπικές ιατρικές συσκευές οι οποίες έχουν αισθητική αξία και αντιµετωπίζουν ιατρικές ανάγκες των κατόχων τους. Αυτή η προσέγγιση µπορεί να προσθέσει αξία τόσο στην βιοµηχανία σχεδίασης κοσµηµάτων µέσα από την αναγνώριση νέων σκοπών για τη σχεδίαση, όσο και στην βιοµηχανία ιατρικών συσκευών µέσα από την µείωση του κοινωνικού στίγµατος που συνδέεται µε τη χρήση ιατρικών συσκευών και βοηθηµάτων. Η τεχνολογική ανάπτυξη που προβλέπεται από το έργο είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον συνεργασίας (webbased cllabrative wrkspace) το οποίο θα υποστηρίξει τις συνέργειες των δύο βιοµηχανιών ώστε να δουλέψουν από κοινού στην σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο τα αποτελέσµατα του έργου θα βρίσκονται σε µια επαναχρησιµοποιήσιµη µορφή η οποία θα µπορεί να ενηµερώνεται από τους χρήστες-συνεργάτες και θα αποτελεί ένα όχηµα συνεργασίας, παρά σε µια στατική αναφορά. Το διαδικτυακό περιβάλλον συνεργασίας θα συµβάλει στην καλή κατανόηση των θεµάτων που πρέπει να συζητηθούν ώστε να 10

11 γίνει εφικτή η σχεδίαση και παραγωγή καινοτόµων προϊόντων που αντιµετωπίζουν σηµαντικές ανθρώπινες ανάγκες. Το διαδικτυακό περιβάλλον συνεργασίας θα χρησιµοποιηθεί και ως χώρος διάχυσης της σχετικής γνώσης (knwledge repsitry, disseminatin f knwledge) που θα αφορά µεταξύ άλλων σε εµπλεκόµενους, τεχνολογίες, και ευκαιρίες επιχειρηµατικότητας. Επιπλέον θα ολοκληρώνει εργαλεία υποστήριξης της συνεργασίας για δύο βιοµηχανίες που µέχρι τώρα είναι αποµονωµένες και χρειάζεται να γνωρίσουν η µία για την άλλη, τις νόρµες και πρακτικές δουλειάς. Η πορεία υλοποίησης του έργου Λειτουργικό Κόσµηµα διακρίνεται σε τρεις περιοχές ενδιαφέροντος (fcus areas) οι οποίες αντιστοιχούν στις τεχνολογίες, τους εµπλεκοµένους και την αγορά λειτουργικού κοσµήµατος. Απαιτήσεις και περιορισµοί εµπλεκοµένων στο λειτουργικό κόσµηµα: Η οπτική γωνία των τελικών χρηστών, πελατών και συνοδών-φροντιστών (Needs and cnstraints f F-jewelry stakehlders the perspective f end-users, wearers and carers) Σχεδίαση, ανάπτυξη περιεχοµένου και έρευνα αγοράς σκοπιµότητας (Design, Cntent develpment and market feasibility study) Στόχοι: ü ü Σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του διαδικτυακού χώρου συνεργασίας και παραγωγή των απαραιτήτων προδιαγραφών και περιεχοµένου Μελέτη σκοπιµότητας και έρευνα αγοράς για το λειτουργικό κόσµηµα Αρχιτεκτονική σχεδίαση και προδιαγραφές για τον διαδικτυακό χώρο συνεργασίας (Architectural design and design specificatins - cllabrative wrkspace fr f-jewel) Τεχνολογικές τάσεις για το λειτουργικό κόσµηµα (Technlgy trends fr f-jewelry) Μελέτη σκοπιµότητας και έρευνα αγοράς για το λειτουργικό κόσµηµα (Market feasibility study fr the f-jewelry market) Ανάπτυξη πρωτότυπου, λειτουργία, αξιολόγηση και µελλοντικά σενάρια εφαρµογής (Prttype develpment, peratin, evaluatin and future applicatin scenaris) Στόχοι: ü ü Η ανάπτυξη λειτουργία και αξιολόγηση του πρωτότυπου διαδικτυακού περιβάλλοντος συνεργασίας µε συµµετοχή χρηστών Η αναγνώριση επιχειρηµατικών µοντέλων και µελλοντικών σεναρίων εφαρµογής του λειτουργικού κοσµήµατος Διαδικτυακό περιβάλλον συνεργασίας (Cllabrative wrkspace) Έλεγχος, λειτουργία και αξιολόγηση του διαδικτυακού περιβάλλοντος συνεργασίας (Testing, peratin and evaluatin f cllabrative wrkspace) Αναδυόµενα επιχειρηµατικά µοντέλα και σενάρια περιβάλλουσας νοηµοσύνης για το λειτουργικό κόσµηµα (Emergent business mdels and ambient intelligence scenaris fr f-jewel) 3. E-FOLKART, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης. ΕΛΚΕΑ Ο σκοπός του προτεινόµενου έργου είναι η ενίσχυση της ηλεκτρονικής συνεργασίας και του ηλεκτρονικού επιχειρείν του κλάδου της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης µέσα από την σχεδίαση, ανάπτυξη και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών διαδικτύου. Οι στόχοι του προτεινόµενου έργου είναι: Η επέκταση της υπάρχουσας γνώσης και κατανόησης για τον κλάδο της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης µέσα από την αναγνώριση βασικών ρόλων και των απαιτήσεων τους για την επένδυση στις τεχνολογίες διαδικτύου σύµφωνα µε κατάλληλα επιχειρηµατικά µοντέλα που θα δίνουν µεγαλύτερες ευκαιρίες για το ηλεκτρονικό επιχειρείν και την ηλεκτρονική συνεργασία. Η σχεδίαση και ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ως µέρος µιας ενιαίας πύλης πληροφορίας η οποία θα υποστηρίζει τον κλάδο της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης όσον αφορά στην ηλεκτρονική συνεργασία και το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Η έρευνα και ανάπτυξη του προτεινόµενου έργου περιλαµβάνει τις παρακάτω βασικές δραστηριότητες: Αναγνώριση των απαιτήσεων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου παραδοσιακής λαϊκής τέχνης αναφορικά µε τη συµµετοχή τους στο ηλεκτρονικό επιχειρείν. Αναγνώριση κατάλληλων επιχειρηµατικών µοντέλων (τόσο αναφορικά στη σχέση µε τον τελικό 11

12 πελάτη όσο και διεπιχειρησιακά) για τον κλάδο µε έµφαση στις πύλες πληροφορίας. Ολοκλήρωση και διαχείριση ποιοτικής πληροφορίας για την µεγάλη ποικιλία προϊόντων παραδοσιακής λαϊκής τέχνης, περιλαµβάνοντας οδηγίες για τις διαδικασίες ψηφιοποίησης τρισδιάστατων προϊόντων. Οργάνωση και διαχείριση σηµασιολογικής γνώσης για την µεγάλη ποικιλία προϊόντων παραδοσιακής λαϊκής τέχνης, περιλαµβάνοντας ανοικτά και σύγχρονα πρότυπα διαδικτύου για µεταδεδοµένα και σηµασιολογία. Σχεδίαση και πρωτοτυποποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανοικτού κώδικα οι οποίες υποστηρίζουν την συνεργασία και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της κοινότητας της παραδοσιακής λαϊκής τέχνης µε έµφαση στην υποστήριξη φυσικών και εικονικών εκθέσεων των προϊόντων. Σχεδίαση και πρωτοτυποποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν στη βάση κατάλληλων επιχειρηµατικών µοντέλων και επικρατούντων σεναρίων χρήσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις. Οργάνωση της κατανεµηµένης διαχείρισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µέλη, επιπλέον της κεντρικής διαχείρισης. Ανθρωποκεντρική αξιολόγηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών µε έµφαση στην ευχρηστία και την προσβασιµότητα από όλους. Διδακτική Εµπειρία Διδασκαλία σε Προπτυχιακές Σπουδές Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τίτλος µαθήµατος: Ιστορία Σχεδίασης και Τεχνολογίας Ι Περιγραφή: Το µάθηµα αποτελεί µία βασική εισαγωγή σε ζητήµατα θεωρίας και µεθοδολογίας του σχεδιασµού (design). Ο εκπαιδευτικός στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε το σχεδιασµό και η ευαισθητοποίησή τους ως προς το εύρος και τις προεκτάσεις του. Ο ένας άξονας του µαθήµατος βασίζεται στο συνδυασµό και την εφαρµογή διαφόρων µεθόδων για τη διερεύνηση ενός θέµατος, για ανάπτυξη ιδεών, για αξιολόγηση, κλπ. Στον άλλο άξονα του µαθήµατος, αναλύονται οι υπάρχουσες προσεγγίσεις στην τρισδιάστατη µοντελοποίηση και ανάπτυξη προϊόντος, οι οποίες λαµβάνουν υπόψη και την παραγωγική διαδικασία Τίτλος µαθήµατος: Ιστορία Σχεδίασης και Τεχνολογίας ΙΙ Περιγραφή: Παρουσιάζεται και συζητείται η Ιστορία της Τεχνολογίας και της Σχεδίασης από τη βιοµηχανική επανάσταση έως σήµερα. Εξετάζονται οι µεγάλες διεθνείς εκθέσεις, πατέντες, Τεϋλορισµός, εξειδίκευση, τυποποίηση, µηχανοποίηση, κινήµατα σχεδίασης, Αrts and Crafts. Art Nuveau. Art Dec. Deutscher Werkbund. Wiener Werkstaette, το µοντέρνο κίνηµα η σχολή Bauhaus, η σχολή της Ulm, Φονξιοναλισµός, Εργονοµία, το design ως προπαγάνδα, το design ως στυλ, κρίση και κριτική του µοντερνισµού, Infrmal design, Ec design, Pp, Memphis. Εξετάζονται σηµαντικές εταιρείες και σηµαντικοί σχεδιαστές και συζητείται το έργο τους. Εξετάζονται ιστορικά θέµατα που σχετίζονται µε Σχεδίαση συστηµάτων, εταιρική ταυτότητα, εθνική ταυτότητα και παγκοσµιοποίηση, νέα υλικά νέες τεχνολογίες, CAD-CAM, Interface design, Virtual reality, design και περιβάλλον. Τίτλος µαθήµατος: Στούντιο ΙΙΙ, Δισδιάστατος & τρισδιάστατος Σχεδιασµός µε Νέα και Παραδοσιακά Μέσα σήµερα Περιγραφή: Στα εργαστήρια Στούντιο ΙΙΙ, του δεύτερου έτους βασικός στόχος είναι το Σχέδιο µε σκοπό την ανάπτυξη γνωστικής, τεχνικής και αισθητικής κρίσης, καθώς και δεξιοτήτων στην αναπαράσταση τρισδιάστατου χώρου µε την επιλεκτική χρήση γραµµών, επιπέδων και όγκων. Πρόθεση είναι η χρήση του σχεδίου ως αφαιρετική, δηµιουργική και αναλυτική µέθοδος διερεύνησης της δοµής και της φόρµας, της κατασκευής, του συνδέσµου και του υλικού. Για το λόγο αυτό οι εργασίες δεν αποσκοπούν σε τελικό χρηστικό προϊόν αλλά είναι πιο αφηρηµένες στη φύση τους. Η έµφαση αποδίδεται στην µεταφορά της αφηρηµένης ιδέας στο σχέδιο. Κατόπιν τα θέµατα δουλεύονται µέσω διαφορετικών µέσων (παραδοσιακών και νέων) για να περάσουν στον τρισδιάστατο σχεδιασµό και την κατασκευή στο χώρο. Η διερεύνηση των θεµάτων διεξάγεται µέσω σχεδίου, µοντελοποίησης, χρήσης τρισδιάστατων προγραµµάτων στον υπολογιστή, animatin, φωτογραφία και διαφορετικών σχεδιαστικών τεχνικών. Το µάθηµα περιλαµβάνει εισηγήσεις των 12

13 θεµάτων εργασίας, διαλέξεις που κυρίως αφορούν τον σχεδιασµό του χώρου και την επίδραση των νέων µέσων στην αντίληψη του από την avant-garde µέχρι σήµερα. Σε µεγάλο βαθµό οι εργασίες είναι οµαδικές, οι παρουσιάσεις τους, οι κριτικές διορθώσεις και µικρές ασκήσεις στο εργαστήριο που συµβαίνουν παράλληλα µε τις εργασίες, λειτουργούν υποστηρικτικά ως προς αυτές. Τίτλος µαθήµατος: Στούντιο ΙV, Δισδιάστατος & Τρισδιάστατος Σχεδιασµός µε Νέα και Παραδοσιακά Μέσα σήµερα Περιγραφή: Στη συνέχεια των εργαστηρίων Στούντιο IV, του δεύτερου έτους σπουδών βασικός στόχος είναι ο Τρισδιάστατος Σχεδιασµός µε τη χρήση διαγραµµάτων, σχεδίου, προπλασµάτων, ψηφιακής απεικόνισης, επεξεργασίας εικόνας/ήχου, animatin. Γίνονται εισηγήσεις για το λεξιλόγιο, τις αναλυτικές µεθόδους σύλληψης και τις τεχνικές παραγωγής της φόρµας ως µια ιεραρχηµένη χωρική συνέχεια. Εισάγονται αναλυτικά εργαλεία, υλικά και κατασκευαστικές τεχνικές, για την αντίληψη της τρισδιάστατης δοµής, του βάθους και του χώρου. Πρόθεση είναι η αντίληψη των πολλαπλών διαστάσεων της φόρµας και του χώρου και η ανάπτυξη δηµιουργικών ικανοτήτων και κριτικής παρατήρησης, απέναντι στις εφαρµογές της τεχνολογίας. Οι εργασίες δοµούνται έτσι ώστε να εισάγουν σε µια σχεδιαστική έρευνα, µε έµφαση στην εννοιολογική αντίληψη και στην αφαίρεση ως µέσα γένεσης σχεδιαστικών στρατηγικών. Στα εργαστήρια εναλλάσσονται η αναλυτική και συνθετική διαδικασία και διαφορετικά παραστατικά µέσα, εφόσον ο σχεδιασµός νοείται ως ένα σύνολο συνδέσεων και διαδραστικών σχέσεων. Το πρακτικό µέρος των εργαστηρίων συµπληρώνεται και µε εισηγήσεις πάνω σε θεωρητικά ζητήµατα. Τα θέµατα των εργασιών δουλεύονται µε συνδυασµό νέων και παραδοσιακών σχεδιαστικών µέσων, και η έµφαση δίνεται στη µεταφορά της αφηρηµένης ιδέας σε δυναµική σχεδιαστική πρόταση δύο και τριών διαστάσεων. Οι τεχνικές διερεύνησης και µεθοδολογίας που χρησιµοποιούνται, (µεταφορά, υπέρθεση, διάγραµµα, µετασχηµατισµοί, συστηµατική αποτύπωση και ανάλυση δεδοµένων, animatin), διευρύνονται µε γνώµονα τις λογικές ανάπτυξης και εφαρµογής των νέων ψηφιακών µέσων. Οι εργασίες οφείλουν να είναι συνεπείς σε εννοιολογικό και πρακτικό επίπεδο. Τίτλος µαθήµατος: Στούντιο V 2013 Περιγραφή: Τα εργαστήρια σχεδίασης βιοµηχανικών προϊόντων είναι ο τόπος όπου οι φοιτητές/ήτριες θα εργαστούν διεπιστηµονικά, και εφαρµόζοντας τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που έχουν αποκοµίσει θα συλλάβουν, θα αναλύσουν και θα εξελίξουν καινοτόµα και βιώσιµα προϊόντα και συστήµατα. Τίτλος µαθήµατος: Στούντιο VI 2013 Περιγραφή: Το µάθηµα αυτό είναι συνέχεια του Studi 5 και ακολουθεί την ίδια λογική. Στο Studi 6 δίνεται έµφαση στις σύγχρονες µεθόδους σχεδίασης και µαζικής παραγωγής. Προϋπόθεση για το παραπάνω είναι η ανάπτυξη µεγαλύτερης πρωτοβουλίας και τεχνικής αρτιότητας. Στο studi 6 επιχειρείται παράλληλα µία πρώτη επαφή µε την βιοµηχανία, και ενθαρρύνεται η συµµετοχή σε σχεδιαστικούς διαγωνισµούς και εκθέσεις. Οι φοιτητές/ήτριες εργάζονται σε οµάδες των 3 ατόµων, και καλούνται να ολοκληρώσουν δύο σχεδιαστικές εργασίες. Στόχος του µαθήµατος είναι η αξιοποίηση των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, για την παραγωγή ενός βιώσιµου βιοµηχανικού προϊόντος, στο πλαίσιο των σύγχρονων µεθόδων µαζικής παραγωγής. Τίτλος µαθήµατος: Στούντιο VII Περιγραφή: Έχοντας ολοκληρώσει στα Studi 5 και 6 µία περιεκτική εισαγωγή στη σχεδίαση προϊόντων, οι φοιτητές/ήτριες αποκτούν στο Studi 7 τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να είναι σε θέση να σχεδιάσουν σε επαγγελµατικό επίπεδο ως µέλη µίας διεπιστηµονικής οµάδας σχεδίασης. Έχοντας πλέον στη διάθεση τους τεχνολογίες αιχµής όπως CAM, rapid prttyping και 3D scanning τους δίνεται η δυνατότητα να σχεδιάσουν και να αναλύσουν µε υπολογιστή πιο πολύπλοκα προϊόντα και συστήµατα, έτοιµα προς παραγωγή. Παράλληλα εµβαθύνεται η επαφή µε την βιοµηχανία, είτε µε θέµατα εργασιών διαµορφωµένα σε συνεργασία µε εταιρείες παραγωγής είτε µε συµµετοχή σε σχεδιαστικούς διαγωνισµούς και εκθέσεις. Οι φοιτητές/ήτριες εργάζονται σε οµάδες και καλούνται να ολοκληρώσουν µία σχεδιαστική εργασία. Τίτλος µαθήµατος: Στούντιο VIII Περιγραφή: Στο Studi 8 κορυφώνεται τόσο το επίπεδο της σχεδίασης όσο και οι απαιτήσεις του µαθήµατος. Οι φοιτητές/ήτριες πλέον εργάζονται ατοµικά, µε θέµα δικής τους επιλογής, προαιρετικά προετοιµάζοντας την διπλωµατική τους εργασία. Βάσει της εκτίµηση τους για την εξέλιξη της τεχνολογίας, και των υλικών και 13

14 κοινωνικών συνθηκών καλούνται να σχεδιάσουν τα καινοτόµα προϊόντα και συστήµατα του άµεσου µέλλοντος. Η επαφή µε την βιοµηχανία αλλά και µε ερευνητές ενθαρρύνεται ώστε οι προτάσεις να είναι όχι µόνο τεχνικά εφικτές αλλά και κατάλληλες προς παραγωγή. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του µαθήµατος είναι µία πρόταση θέµατος στην αρχή του εξαµήνου συµπεριλαµβανοµένης αρχικής έρευνας η οποία να υποστηρίζει την καινοτοµία και την βιωσιµότητα της πρότασης. Τίτλος µαθήµατος: Ιστορία της Τέχνης Ι Περιγραφή: Στο µάθηµα αυτό γίνεται σύντοµη παρουσίαση των βασικών όρων, µεθοδολογιών και πρακτικών της ιστορίας της τέχνης. Με αναφορές σε συγκεκριµένα επιλεγµένα παραδείγµατα, οι φοιτητές αποκτούν µια θεµελιώδη κατάρτιση για τις µεθόδους ανάγνωσης της εικόνας και του αντικειµένου διαχρονικά. Επιπλέον, γίνεται µια κατ' αρχήν παρουσίαση των στυλ που κατά καιρούς αναπτύχθηκαν στη δυτική τέχνη από την ελληνική αρχαιότητα µέχρι και το Μεσαίωνα. Τίτλος µαθήµατος: Ιστορία της Τέχνης Ι Περιγραφή: Το µάθηµα αποτελεί µια αναδροµή στην ιστορία της τέχνης από την Αναγέννηση (14ος αιώνας), περίοδος που θεωρείται παραδοσιακά διαµορφωτική για το σύγχρονο κόσµο, µέχρι και τις τρέχουσες εικαστικές εξελίξεις. Επικεντρώνεται, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση, στον 19ο και τον 20ο αιώνα, όπου οι φοιτητές παρακολουθούν τη δηµιουργία των ουσιαστικών κανόνων που ορίζουν τη σηµερινή παραγωγή. Διδασκαλία σε Μεταπτυχιακές Σπουδές Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιοµηχανικών Προϊόντων και Συστηµάτων» Τίτλος µαθήµατος: Σχεδίαση Βιοµηχανικών Προϊόντων και Διαδραστικών Συστηµάτων (Στούντιο I) Το µάθηµα ασχολείται µε την διαδικασία δηµιουργίας-µελέτης, εξέλιξης και βελτιστοποίησης προϊόντων από την ιδέα ως το τελικό προϊόν. Οι φοιτήτριες/τές επεξεργάζονται και αναπτύσσουν έργα (prjects) σχεδιάζοντας µε µεθοδολογικό τρόπο προϊόντα. Οι κύριοι άξονες του µαθήµατος είναι: - Η ανάλυση του προϊόντος (έρευνα, ανάλυση και αξιολόγηση αγοράς, ανάλυση περιβάλλοντος, δοµής, κλπ). - Η σύνταξη του Brief (δεσµευτικά στοιχεία της εξέλιξης),εντοπισµός του προβληµατικού χώρου, design guidelines. - H εξέλιξη του προϊόντος ή προκαταρκτικός σχεδιασµός (ideapl, cncept,). - Ο λεπτοµερειακός σχεδιασµός, prttyping κλπ, µέχρι την τελική παρουσίαση. Στα πλαίσια του µαθήµατος σχεδιασµός θεωρείται ότι χαρακτηρίζεται από τον ορθολογιστικό τρόπο συγκέντρωσης στοιχείων και πληροφοριών, και το πέρασµα και την ενσωµάτωση τους στον τόπο της ιδέας και της αίσθησης µε στόχο. Το µάθηµα εξελίσσεται ως µια ερευνητική διαδικασία η οποία ασχολείται µε τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στα πλαίσια της κοινωνίας. Η προσωπική γραµµή του σχεδιαστή και η εφαρµογή της θεωρίας στην πράξη είναι στόχος. Τίτλος µαθήµατος: Σχεδίαση Βιοµηχανικών Προϊόντων και Διαδραστικών Συστηµάτων (Στούντιο II) Η διαδραστική σχεδίαση αφορά στη µελέτη της επικοινωνίας των ανθρώπων µε διαδραστικά προϊόντα και συστήµατα. Η έµφαση είναι στη δηµιουργική και συνεργατική σχεδίαση, ανακάλυψη και επιλογή διαλόγων, αλληλεπιδράσεων, διεπαφών και περιεχοµένου διαδραστικών προϊόντων και συστηµάτων κάθε είδους, συµπεριλαµβάνοντας από δικτυακούς τόπους και πολυµεσικές εφαρµογές ως εφαρµογές κινητών τηλεφώνων, φορητών, οικιακών ιατρικών, και άλλων συσκευών. Το µάθηµα δίνει έµφαση στην ολοκληρωµένη σχεδίαση ενός έργου διαδραστικής σχεδίασης (interactin design prject), π.χ. ενός συστήµατος διαδικτύου, πολυµέσων/ψηφιακών µέσων, κ.α. Η σχεδίαση ξεκινάει από την έρευνα απαιτήσεων και αγοράς και καταλήγει στην σχεδίαση διαδραστικών πρωτοτύπων και την αξιολόγηση τους µε συµµετοχή χρηστών σήµερα 2014 σήµερα 14

15 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήµατα - Κλασική Οµοιοπαθητική» Τίτλος µαθήµατος: Εφαρµογές Πληροφορικής Ι και ΙΙ Το µάθηµα εισάγει τους φοιτητές στη χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας. Σκοπός του είναι η κατανόηση της αξίας και των δυνατοτήτων των πληροφοριακών συστηµάτων. Έµφαση δίνεται σε αρχές, έννοιες και τάσεις των πληροφοριακών συστηµάτων, που διατηρούν την χρησιµότητά τους για ικανό χρονικό διάστηµα µέσα στο αντικείµενο των υπολογιστών και των εφαρµογών της πληροφορικής. Παρέχεται το νοητικό και θεωρητικό υπόβαθρο που εξηγεί τη λειτουργία των συσκευών, τους περιορισµούς του εξοπλισµού και τη λειτουργία του λογισµικού συστήµατος και των εφαρµογών. Παρουσιάζεται η αναπαράσταση διαφόρων τύπων πληροφορίας σε ψηφιακή µορφή Επίβλεψη Διπλωµατικών Εργασιών Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. Savpuls,T., (2012). Σχεδίαση εσωτερικών χώρων εµπορικών καταστηµάτων: µελέτη και καταγραφή των κοµβικών σηµείων λήψης σχεδιαστικών αποφάσεων βάσει της ψυχολογίας του καταναλωτή και η ένταξή τους σε µεθοδολογικά εργαλεία σχεδίασης.(thesis). Prduct & Systems Design Engineer, Aegean University, Syrs, Greece. Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, συζητείται ο τρόπος µε τον οποίο ο σχεδιαστής µπορεί να εκµεταλλευτεί στρατηγικά τη σχεδίαση του εσωτερικού χώρου ενός εµπορικού καταστήµατος ώστε να επικοινωνήσει την εικόνα του και κατ επέκταση της εταιρίας. Ταυτόχρονα καλείται να δηµιουργήσει λειτουργικό και ελκυστικό περιβάλλον σε εργαζόµενους και καταναλωτές. Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες σήµερα πρέπει να γνωρίζουν πως να εκµεταλλευτούν τα στρατηγικά εργαλεία που έχουν στα χέρια τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να µπορούν να είναι βιώσιµες. Η ισχυρή ταυτοποίηση της κάθε εταιρίας, αλλά και των προϊόντων της, είναι το κλειδί για τη σηµερινή αγορά. Οι καταναλωτές πλέον, δεν αγοράζουν απλά ένα προϊόν αλλά ένα τρόπο ζωής, µία φιλοσοφία. Η σηµερινή αγορά, απαιτεί ισχυροποίηση του µηνύµατος και ολοκληρωµένη επικοινωνία. Βασικό µέληµα είναι, µέσα από την υπάρχουσα επιστηµονική βιβλιογραφία από τα πεδία της σχεδίασης, της αρχιτεκτονικής, της ψυχολογίας και του marketing/branding να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις του σχεδιαστή κατά την σχεδιαστική διεργασία. Στόχος της µελέτης είναι η ένταξη αυτών των παραγόντων σε µεθοδολογικά εργαλεία µε σκοπό την υποστήριξη των σχεδιαστών στις σχεδιαστικές αποφάσεις τους. 2. Lentara, G,L., (2012). Μελέτη της εταιρικής αισθητικής: οι παράγοντες που επηρεάζουν την ερµηνεία της και την αναπαράστασή της. (Thesis). Prduct & Systems Design Engineer, Aegean University, Syrs, Greece. Η εταιρική αισθητική δεν περιορίζεται στα απτά στοιχεία της εταιρίας, αλλά κρύβει ένα σύνθετο δίκτυο χαρακτηριστικών (απτών και άυλων) τα οποία συνοδεύουν την ξεχωριστή ταυτότητα της κάθε εταιρίας, εισχωρώντας στην καθηµερινή ζωή της. Κάθε άτοµο ή οµάδα ατόµων, το οποίο έρχεται σε επαφή µε τις διάφορες εταιρικές ενδείξεις, αναπτύσσει την δική του ερµηνεία ως προς αυτές. Εποµένως στόχος της διπλωµατικής αυτής εργασίας είναι να κατανοήσουµε τους παράγοντες αυτούς που οδηγούν στην ερµηνεία των ενδείξεων αυτών, ώστε να εντοπίσουµε τους επιµέρους παράγοντες που πιθανόν µπορούν να οδηγήσουν τους χρήστες σε µια θετική αισθητική εµπειρία και βέβαια σε µια θετική αισθητική κρίση. 3. Raftpulu, M., (2012). Μελέτη της πολυδιάστατης και υποκειµενικής φύσης του χρώµατος και της ένταξής του στη σχεδιαστική διαδικασία. (Thesis). Prduct & 15

16 Systems Design Engineer, Aegean University, Syrs, Greece. Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει σκοπό να αναδείξει την πολύπλοκη φύση του χρώµατος και την επίδρασή του στον άνθρωπο. Βασιζόµενοι στη σηµειωτική προσέγγιση, όπου εξηγείται ο τρόπος µε τον οποίο το οπτικό χρωµατικό ερέθισµα ερµηνεύεται από τους εµπλεκόµενους χρήστες, απώτερος στόχος της εργασίας είναι να προταθούν οι παράγοντες εκείνοι που λαµβάνουν χώρα κατά τη σχεδίαση, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη αποτελεσµατικών µεθοδολογικών εργαλείων και συστηµάτων, µε τελικό στόχο την ενίσχυση της επιλογής των χρωµατικών συνδυασµών. 4. Spanidu, I. (2012). Μελέτη της έννοιας της αισθητικής στον χώρο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή και η σχέση της µε συστατικά ποιοτικών πτυχών που συνθέτουν την συνολική εµπειρία του χρήστη. (Thesis). Prduct & Systems Design Engineer, Aegean University, Syrs, Greece. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ένταξη της στην καθηµερινότητα του ανθρώπου δηµιούργησε νέες ανάγκες στους χρήστες κάνοντας επιτακτική την ανάγκη µελέτης, εξέλιξης και ενσωµάτωσης νέων µηοργανικών παραµέτρων ποιότητας στον διαδικτυακό σχεδιασµό. Στην παρούσα διπλωµατική εργασία ερευνάται ο αναδυόµενος ρόλος της αισθητικής στον χώρο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή ως µια τέτοια παράµετρος, καθώς και η σχέση της µε άλλες σηµαντικές πτυχές που επηρεάζουν την συνολική εµπειρία του χρήστη. Στόχος της εργασίας είναι να διευκρινιστεί µε ποιο τρόπο µπορεί να επηρεάσει άλλους αντιληπτούς και µη παράγοντες προκειµένου να χαρακτηρίσει την αλληλεπίδραση και ποια είναι η συµβολή της στην δηµιουργία και αξιολόγηση της εµπειρίας χρήστη. 5. Tsulufa, D. (2011). Μελέτη της αισθητικής απόφασης στη σχεδίαση: ο ρόλος της και η ένταξή της στη σχεδιαστική διεργασία (Thesis). Prduct & Systems Design Engineer, Aegean University, Syrs, Greece. Στη διπλωµατική αυτή διατριβή µελετάται η λήψη της αισθητικής απόφασης από το σχεδιαστή κατά τη διεργασία σχεδίασης ενός προϊόντος. Σκοπός είναι, βάσει της µελέτης του τρόπου λήψης της αισθητικής απόφασης και της προσπάθειας εντοπισµού των παραγόντων που λαµβάνουν χώρα, η διατύπωση µιας µεθοδολογίας σχεδίασης που υποστηρίζει το σχεδιαστή στη λήψη της εν λόγω απόφασης. Επιπλέον, για την πρόταση της σχεδιαστικής µεθοδολογίας διερευνώνται υπάρχουσες µεθοδολογίες που προσεγγίζουν και στηρίζουν την αισθητική απόφαση, έτσι ώστε να διακριθούν χρήσιµες διαδικασίες και βήµατα που συνδυάζονται µε νέα προτεινόµενα από την παρούσα εργασία. Συγχρόνως, επιχειρείται µια κριτική επισκόπηση αυτών των υπαρχόντων µοντέλων για την ανάδειξη των παραλείψεών τους, καθώς και της συνεισφοράς της προτεινόµενης σχεδιαστικής µεθοδολογίας. Άλλες δραστηρίοτητες Διδασκαλία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ΥΠΕΣΔΔΑ) 2006 Τίτλος προγράµµατος: «Βασικές Έννοιες, Λειτουργία & Υπηρεσίες Δικτύου», «Λειτουργία & Έλεγχοι Δροµολογητή», «Ασφάλεια Δικτύου» Το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» είναι ένα έργο µε το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής του Δηµόσιου Τοµέα. Πρόκειται για ένα δίκτυο πρόσβασης και κορµού για τους φορείς του Δηµοσίου, µε σκοπό να καλύψει όλες τις ανάγκες για τη µεταξύ τους επικοινωνία µε Τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάµεσα στους φορείς), Δεδοµένα (επικοινωνία υπολογιστών - Internet) και Vide (τηλεδιάσκεψη - τηλεκπαίδευση). Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών, µε την αναβάθµιση της µεταξύ τους επικοινωνίας µέσω της παροχής προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών µε χαµηλό κόστος, και η ενοποιηµένη εξυπηρέτηση των πολιτών, µε αυτοµατοποιηµένα και φιλικά προς τον χρήστη συστήµατα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών µε το Δηµόσιο. 16

17 Διδασκαλία εικαστικών στα πλαίσια του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Στα µαθήµατα αυτά οι µικροί µαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες γνωστικές, ερευνητικές, κατασκευαστικές, πολιτιστικές. Ταυτόχρονα αναπτύσσουν την προσωπικότητα, το χαρακτήρα τους, αλλά και τις γνώσεις τους, «µαθαίνοντας πώς να µαθαίνουν», «πώς να αποδέχονται τους άλλους» και «πώς να είναι υπεύθυνοι και δηµιουργικοί». ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Υπεύθυνος υλοποίησης επιµορφωτικού προγράµµατος µε αντικείµενο τα «Εικαστικά». Κοινωνικο-πολιτιστική εκπαίδευση και επιµόρφωση που αφορά θέµατα πολιτισµού, και περιβάλλοντος καθώς και ενηµέρωση για πολιτιστικά θέµατα. Εργασιακή Εµπειρία Υπεύθυνος παραγωγής: «Μεταξοτυπική Αθηνών Χρήστος Γαρμπής & ΣΙΑ ΟΕ». Υπεύθυνος Καλλιτεχνικού Τµήµατος «Αφοι Λοµβαρδιά & ΣΙΑ ΟΕ»» Η εταιρεία ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ είναι µέλος της Ένωσης Γραφικών Εφαρµογών Εικόνας (SGIA) και αποτελεί διακεκριµένο µέλος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Μεταξοτυπών (FESPA). Η FESPA συνενώνει τους συνδέσµους µεταξοτυπικών εταιρειών 28 ευρωπαϊκών χωρών και αποτελεί ένα έγκυρο βήµα ενηµέρωσης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εποικοδοµητικής συνεργασίας για όλες τις εταιρείες που θέλουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των σηµαντικότερων εξελίξεων στο χώρο της µεταξοτυπίας. Κάθε τέσσερα χρόνια διοργανώνει εκθέσεις σχετικές µε τη µεταξοτυπία, στις οποίες η εταιρεία ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ συµµετέχει και έχει αποσπάσει 12 τιµητικές διακρίσεις Σε συνεργασία µε τον ζωγράφο Άγγελο Λοµβαρδιά ο οποίος υπήρξε µαθητής του Π. Παρθένη επιµελήθηκαν καλλιτεχνικές εκτυπώσεις ζωγραφικών έργων µεγάλων Ελλήνων ζωγράφων όπως των Μώραλη, Τσαρούχη, Τέτση, Γουναρόπουλου, Κοκκινίδη, Χάρου, Αξελού, κ.α. Εκθέσεις Ζωγραφικής Ατοµικές και οµαδικές Mre than 64 artwrks are fund in private and public cllectins in Greece, France, Cyprus and USA Grup Shw, Iannis & Hellen Vati Ηall, Intellectual Center f Municipality Hermuplis, Greece 17

18 Grup Shw, Iannis & Hellen Vati Ηall, Intellectual Center f Municipality Hermuplis, Greece Persnal Shw, Intellectual Center f Municipality Hermuplis, Greece Grup Shw, GalleryAtrin, May-June, Thessalniki, Greece Grup Shw, Gallery Atrin, Thessalniki, Greece Persnal Shw, Retrspective Selectin , Intellectual Center f Municipality Hermuplis, Greece Persnal Shw, Intellectual Center f Municipality An Syrs, Greece Persnal Shw, Intellectual Center f Municipality An Syrs, Greece Grup Shw, Intellectual Center f Municipality Hermuplis, Greece Grup Shw, "Alumnus 2004", Factry A.S.K.T. Athens, Greece Grup Shw, "6th f Labratry f Painting",Intellectual Center f Municipality Arglida, Greece Συντήρηση και Αγιογράφηση του Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Αλίµου 18

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Declaration of authorship

Declaration of authorship Declaratin f authrship I, Iannis Xenakis, declare that this thesis is cmpsed by me and that all the wrk herein is my wn, unless explicitly attributed t thers. This wrk has nt been submitted fr any ther

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης

Εισαγωγή. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση λ Αθώ Ανθρώπου-Υπολογιστή Εισαγωγή γή Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσαμπάσης Αλληλεπίδραση η Ανθρώπου-Υπολογιστή «μελετά τη σχεδίαση,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΙ Κρήτης ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΙ Κρήτης ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Πτυχιακή Εργασία Μελέτη των δυνατοτήτων της πλατφόρµας ηλεκτρονικών παιχνιδιών XNA της Micrsft. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ήχου από ψάρια που υέρουν νηκτική κύστη: Παραμετρική ανάλυση του μοντέλου

Παραγωγή ήχου από ψάρια που υέρουν νηκτική κύστη: Παραμετρική ανάλυση του μοντέλου Παραγωγή ήχου από ψάρια που υέρουν νηκτική κύστη: Παραμετρική ανάλυση του μοντέλου Σππξίδσλ Κνπδνύπεο Τκήκα Μνπζηθήο Τερλνινγίαο θαη Αθνπζηηθήο, Τ.Δ.Ι. Κξήηεο skuz@staff.teicrete.gr Παλαγηώηεο Παπαδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών - Μάστερ (ΜΑ) στα Διαδραστικά Πολυμέσα 1. Εισαγωγή 1 2. Όραμα και Στόχοι του τμήματος 1 3. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ Γενικά Ταχυδρομική Διεύθυνση Ημερομηνία Γέννησης 16 Ιουλίου, 1976 Πατησίων 76 Τόπος Γέννησης Αθήνα, Ελλάδα Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος ΤΚ: 104 34 Εθνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου 120 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.3 1. Εισαγωγή Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου Πρόκειται για ένα μάθημα γνωριμίας με ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Εαρινό Εξάµηνο 2004-2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Στόχοι του µαθήµατος Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

University of San Francisco School of Management

University of San Francisco School of Management http://www.usfca.edu/ Ιδρύθηκε το 1855. Βρίσκεται στην πόλη του San Francisc της Califrnia των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στόχοι Χαρτογράφηση της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου του San

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων αποκτούν

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Θεματική ενότητα: Σχεδίαση πολυμεσικών εφαρμογών Ενδεικτικό Θέμα: Θέμα 1. Τα πολυμέσα στην εκπαίδευση: Σχεδίαση πολυμεσικής εφαρμογής για την διδασκαλία ενός σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Οικονόμου (Πανεπιστήμιο Γλασκώβης & Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση και αξιολόγηση μεθόδων ομογενοποίησης υδροκλιματικών δεδομένων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διερεύνηση και αξιολόγηση μεθόδων ομογενοποίησης υδροκλιματικών δεδομένων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εύα- Στυλιανή Στείρου Διερεύνηση και αξιολόγηση μεθόδων ομογενοποίησης υδροκλιματικών δεδομένων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Παραδόσεις 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DP2021 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Τρίτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης: Η Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ και η ψηφιοποίηση των συλλογών των έργων τέχνης και των αρχείων του Μουσείου Φωτεινή Αραβανή Βιβλιοθήκη Αρχείο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση. ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης Το Αναδυόµενο Οικοσύστηµα της Πρόσβασης στη Γνώση ρ. Εύη Σαχίνη Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης ΕΠΣΕΤ- Κοινωνικά ίκτυα & Περιεχόµενο Παραγόµενο από Χρήστες Νέες υποδοµές τεχνολογίες αιχµής, ΕΛ/ΛΑΚ, αυξηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες

Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1250 Διδάσκων Βασίλης Πανταζής, pantazisv@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο, 2 ο Μονάδες ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. 1993 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Τμήμα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Βιογραφικό σημείωμα. 1993 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), Τμήμα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων. Βιογραφικό σημείωμα Ι. Ατομικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο Τόπος Γέννησης Ηλίας Ευθυμίου Αθήνα Έτος Γέννησης 1966 Τόπος Κατοικίας Οικογενειακή Κατάσταση E-mail Πάροδος Μεγίστης, 85101 Ιαλυσός Ρόδου Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάνθη Καρατζά. Άργους 58 Κηφισιά 14564 Αττική. 6936976309 2102758632 mkaratza@gmail.com. Επαγγελματική Εμπειρία

Μαριάνθη Καρατζά. Άργους 58 Κηφισιά 14564 Αττική. 6936976309 2102758632 mkaratza@gmail.com. Επαγγελματική Εμπειρία Μαριάνθη Καρατζά Άργους 58 Κηφισιά 14564 Αττική 6936976309 2102758632 mkaratza@gmail.cm Ως επαγγελματίας της μάθησης σε οργανισμούς, έχω διανύσει μια πορεία που ισορροπεί ανάμεσα στο πεδίο των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ H ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Ενημερωτική παρουσίαση για μαθητές 26 Iανουαρίου 2014 Η XHMEIA είναι: Η χημική σύνθεση Η επιστήμη που μελετά τη μετατροπή μιάς μορφής της ύλης σε άλλες μορφές μέσω χημικών

Διαβάστε περισσότερα