Το Σχεδιαστικό Εργαστήριο ως μέθοδος εξ αποστάσεως διδασκαλίας της σχεδίασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Σχεδιαστικό Εργαστήριο ως μέθοδος εξ αποστάσεως διδασκαλίας της σχεδίασης"

Transcript

1 971 Το Σχεδιαστικό Εργαστήριο ως μέθοδος εξ αποστάσεως διδασκαλίας της σχεδίασης Π. Φώταρης, Ε. Μαυρομμάτη Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών, Περίληψη Η διδασκαλία με τη μορφή σχεδιαστικού εργαστηρίου αποτελεί τη δημοφιλέστερη μέθοδο διδασκαλίας του σχεδιασμού σε ακαδημαϊκό επίπεδο: αποφεύγει την ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ θεωρητικής γνώσης και πρακτικών ικανοτήτων, προτρέποντας τους σπουδαστές να κατακτήσουν τη γνώση βάσει των εμπειριών που αποκτούν από κάθε εργαστηριακή δραστηριότητα και να αξιοποιήσουν την ψυχοκινητική τους τεχνογνωσία σε καλλιτεχνική έκφραση. Προάγει την ελευθερία πειραματισμού, εξερεύνησης, ανακάλυψης και σύνθεσης, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία και την ομότιμη μάθηση. Παρόμοια φιλοσοφία ακολουθεί το εικονικό σχεδιαστικό εργαστήριο (Virtual Design Studio ή VDS), μια μορφή εργαστηρίου που χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για τις ανάγκες της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια συγκριτική μελέτη της διδασκαλίας του κλασικού και του εικονικού σχεδιαστικού εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζονται οι αρχές, τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους με στόχο την αξιοποίηση του εικονικού σχεδιαστικού εργαστηρίου στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Λέξεις-κλειδιά: καλλιτεχνικό/σχεδιαστικό εργαστήριο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, virtual design studio 1. Σχεδιαστικό εργαστήριο: θεωρίες μάθησης και διαδικασία H διδασκαλία σχεδίασης μέσω σχεδιαστικού εργαστηρίου (design studio) έχει καθιερωθεί ως η βασική μέθοδος εκπαίδευσης σχεδιασμού στις σχολές Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού από το 1940 (Chen & You, 2010; Schon, 1988). Το design studio στη σύγχρονη μορφή του υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό τις παιδαγωγικές αρχές του Bauhaus, οι οποίες αν και άρχισαν να εφαρμόζονται λίγο πριν τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο βασίστηκαν σε παλαιότερες εκπαιδευτικές μεθόδους που ξεκίνησαν από τις μεσαιωνικές συντεχνίες και εξελίχθηκαν μέσω διάφορων κινημάτων (π.χ. Arts and Crafts) κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η σύγχρονη διδασκαλία του design studio διαφέρει από την τυπική τάξη τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο διάταξης του μαθησιακού περιβάλλοντος. Το εργαστήριο αποτελεί μια αρένα παραγωγής και προσωπικών συζητήσεων, με τον χώρο του να περιλαμβάνει διάφορα απαραίτητα υλικά και εργαλεία, σχεδιαστήρια ή πάγκους εργασίας, σκαμπό, καβαλέτα, χαρτιά, εικόνες, μοντέλα, βιβλιοθήκες, εποπτικά μέσα κ.ά. (Brocato, 2009). Εκεί οι σπουδαστές δημιουργούν και εκθέτουν τα έργα τους, ενώ περνούν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους συζητώντας μεταξύ τους. Αυτή η επικοινωνία και συνεργασία είναι

2 972 η κύρια διαφορά που διακρίνει το συγκεκριμένο περιβάλλον από μια αίθουσα διδασκαλίας ή ένα αμφιθέατρο. Το design studio βασίζεται στην αλληλεπίδραση της εσωτερικής γνώσης του σπουδαστή με το προσφερόμενο προς εκμάθηση υλικό (Maher, Simoff & Cicognani, 2002), αποφεύγοντας την ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ θεωρητικής γνώσης και πρακτικών ικανοτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τη διαδικασία σχεδιασμού βιώνοντάς την, με τους εκπαιδευτές να παρακολουθούν την πρόοδό τους επιτόπου κάνοντάς τους παράλληλα παρατηρήσεις που επιτρέπουν την ανάλυση και εξέλιξη των αποτελεσμάτων εκμάθησης. Επειδή δεν υπάρχει μια «απόλυτη» μεθοδολογία διδασκαλίας, το design studio χαρακτηρίζεται ως «εγγενώς δυναμικό, μια σύγκλιση της αυθόρμητης δράσης και της γνώσης προσαρμοσμένη στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις» (Wojtowicz, Seebohm, & Wright, 2001). Ακολουθεί έναν συνδυασμό εποικοδομητικής θεωρίας μάθησης (Piaget, 1954; Von Glaserfeld, 1989) και κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών (π.χ. ανακαλυπτική μάθηση, κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky, θεωρία της δραστηριότητας). Οι τελευταίες υποστηρίζουν ότι η μάθηση δεν αποτελεί μια ατομική λειτουργία της ανθρώπινης νόησης αλλά περιλαμβάνει μια διαδικασία συμμετοχής σε «κοινότητες πράξης» ή «μάθησης» (Βρασίδας, Ζεμπύλας & Πέτρου, 2005), είτε πραγματικές, είτε εικονικές (Palloff & Pratt, 1999). Η γνώση προσδιορίζεται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματώνεται, οι γνώσεις της κοινότητας είναι πιο εκτεταμένες από αυτές του ατόμου, ενώ κάθε μέλος της κοινότητας μπορεί να συμβάλει στη γνωστική ανάπτυξη της ομάδας (Κόμης, 2001). Ο εκπαιδευτής παρέχει ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον στον σπουδαστή βοηθώντας τον να αυτό-αναπτυχθεί, όπως πρεσβεύει ο Piaget, ως ενεργός διαμεσολαβητής των κοινωνικών-πολιτισμικών νοημάτων που διαπραγματεύονται, ενώ ταυτόχρονα τον βοηθά να εσωτερικεύσει όλα αυτά που υποστηρίζουν την ανάπτυξή του (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Η διδασκαλία σε περιβάλλον εργαστηρίου επιτρέπει στους σπουδαστές να εξασκήσουν τις τεχνικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, να κατανοήσουν τους μηχανισμούς της μάθησης και να κατακτήσουν τη γνώση βάσει των εμπειριών που αποκτούν από κάθε εργαστηριακή δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται (Hetland et al., 2007). Μέσα από τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση, οι σπουδαστές εστιάζουν την προσοχή τους σε ιδέες και έννοιες και επικυρώνουν τα πορίσματά τους για τον κόσμο με την ανάληψη και την περάτωση δραστηριοτήτων και συνθετικών εργασιών που τους παροτρύνουν στην ενεργό συμμετοχή. Σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς τους θα πρέπει να επιβεβαιώνουν και να ελέγχουν συνεχώς τις υποθέσεις τους, τις επιλογές τους και τα συμπεράσματά τους. Το design studio ωθεί τους σπουδαστές να μετατρέψουν τις νοητικές τους λειτουργίες και τις πληροφορίες που λαμβάνουν σε παραστατικό περιεχόμενο και να αξιοποιήσουν την ψυχοκινητική τους τεχνογνωσία σε καλλιτεχνική έκφραση. Υπάρχει ελευθερία πειραματισμού, εξερεύνησης, ανακάλυψης και σύνθεσης, με τον εκπαιδευτή να διευκολύνει τη μάθηση παρέχοντας κάποιες λύσεις και εναλλακτικές προτάσεις. Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας του design studio είναι η

3 973 συνεργασία μεταξύ των σπουδαστών. Η συνεργατική μάθηση, συγκρινόμενη με ατομικά και ανταγωνιστικά μαθησιακά σενάρια, φέρνει τους σπουδαστές σε ένα υψηλότερο επίπεδο επίτευξης, τους προσφέρει γνωστικά πλεονεκτήματα και αυξάνει τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων (Kvan, 2001). Επιπλέον διαδραματίζει θετικό ρόλο στην ενίσχυση του πνεύματος ομαδικής εργασίας και της επικοινωνίας, χαρακτηριστικά που είναι πολύτιμα για το επάγγελμα του σχεδιαστή (Cuff, 1991), ενώ παράλληλα ευνοεί την ομότιμη συνεργατική μάθηση (peer learning), κατά την οποία κάθε σπουδαστής συμβάλλει με την προσωπική του εμπειρία, προοπτική, διορατικότητα, πληροφορία, δεξιότητα και συμπεριφορά στην βελτίωση των μαθησιακών επιτεύξεων της υπόλοιπης τάξης (Dillenbourg, 1999). Ο εκπαιδευτής στο design studio έχει τον ρόλο του υποστηρικτή, συμβούλου και πνευματικού καθοδηγητή (Austerlitz & Sachs, 2006; Schon, 1988). Βασιζόμενος κυρίως στις εμπειρίες του, καθοδηγεί τους σπουδαστές κατά την επίλυση ενός σχεδιαστικού προβλήματος μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων στρατηγικών και της παροχής εναλλακτικών λύσεων και προτάσεων. Επιπλέον, ενεργοποιεί τη δημιουργικότητά τους μέσω της αξιολόγησης και της άσκησης κριτικής επί των σχεδίων τους (Kvan, 2001). Η κριτική έχει την μορφή εξατομικευμένου διαλόγου και παρέχει πολύτιμη στήριξη στους σπουδαστές, καθώς τους βοηθά να κατανοήσουν βαθύτερα τις λεπτομέρειες του προβλήματος, να εφαρμόσουν τις κατάλληλες τεχνικές αντιμετώπισής του και να αναπτύξουν την δεξιότητα του αναστοχασμού (Fiedler, 1999). Ο αναστοχασμός αποτελεί στοιχείο ορισμού της μεταγνωστικής δραστηριότητας και καθορίζεται ως η διαδικασία εκείνη κατά τη οποία κάποιος σταματά προσωρινά την διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος για να αναθεωρήσει την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί. Χρησιμοποιώντας αυτήν την αναθεώρηση μπορεί να προγραμματίσει και να κατευθύνει τη μελλοντική πορεία της διερεύνησης, αξιολογώντας έτσι τη σκέψη και την πορεία του προς τη μάθηση (αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση) (Fiedler, 1999). Στην περίπτωση της διδασκαλίας μέσω σχεδιαστικού εργαστηρίου, ο αναστοχασμός είναι απαραίτητος προκειμένου η ίδια η διαδικασία της σχεδίασης να αποτελέσει ερέθισμα μάθησης. Οι διαμεσολαβητικές συζητήσεις σε επίπεδο τάξης έχουν ως στόχο την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων και περιλαμβάνουν τόσο την προτεινόμενη λύση όσο και τον τρόπο σύλληψής της (Schon, 1988). Καθώς εκφράζει προφορικά τις σκέψεις του σχετικά με το πώς χρησιμοποίησε τις διάφορες στρατηγικές δράσης για να καταλήξει στην τελική λύση, ο σπουδαστής βοηθιέται στην κατανόηση του τρόπου εντοπισμού των προβληματικών καταστάσεων που απαντώνται σε πραγματικές συνθήκες, ενώ παράλληλα αποκτά συνείδηση του πώς αντιλαμβάνεται και ελέγχει την ίδια του τη σκέψη. Η ανάπτυξη αναστοχαστικής σκέψης κατά τη διδασκαλία μέσω σχεδιαστικού εργαστηρίουo προκύπτει συνδυαστικά από τη μάθηση μέσα από την πράξη, τον διαμοιρασμό εμπειριών, την αναζήτηση εποικοδομητικής κριτικής και συμβουλών, την αναθεώρηση των σχεδιαστικών προτάσεων βάσει της κριτικής και την ανασκόπηση της διαδικασίας επίλυσης του σχεδιαστικού προβλήματος.

4 Μέθοδος διδασκαλίας σχεδιαστικού εργαστηρίου Τα στοιχεία του σύγχρονου μοντέλου design studio, όπως αυτό εφαρμόζεται στις περισσότερες σχολές Αρχιτεκτονικής και Καλών Τεχνών, περιλαμβάνουν συνήθως τον καθορισμό ενός σχεδιαστικού προβλήματος, περιοδικές διαλέξεις, τακτικές κριτικές και συζητήσεις με τον εκπαιδευτή και την τάξη, αξιολόγηση των εργασιών από μια κριτική επιτροπή, παρουσίαση και εξέταση της τελικής σχεδιαστικής πρότασης, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.ά. (Brocato, 2009; Kuhn, 2001). Μια τυπική τάξη εργαστηρίου αποτελείται από σπουδαστές, ενώ η διδασκαλία κυμαίνεται μεταξύ 4 και 12 ωρών την εβδομάδα. Τελικός στόχος του μαθήματος είναι η αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου σχεδιαστικού προβλήματος, ορισμένου από τον εκπαιδευτή υπό την μορφή μιας ανάθεσης σχεδιασμού (design brief), και η παραγωγή ενός τελικού προϊόντος. Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του σχεδιαστικού εργαστηρίου Πλεονεκτήματα Ενθάρρυνση δημιουργικότητας Ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών μεταξύ των σπουδαστών Επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων σχεδιασμού Προώθηση καινοτόμων ιδεών Άσκηση εποικοδομητικής κριτικής και ανταλλαγή ιδεών Υιοθέτηση αναστοχαστικού τρόπου σκέψης Ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας μεταξύ των σπουδαστών Απόκτηση γνώσεων και έμπνευσης μέσω της παρατήρησης της δουλειάς των άλλων Άμεση αξιολόγηση της προόδου Σύναψη σχέσεων με επαγγελματίες του χώρου Μειονεκτήματα Ελλιπής καλλιέργεια κοινωνικής ευθύνης Εμφάνιση εγωκεντρισμού και αποξένωσης Υπερβολική παρότρυνση αυτοέκφρασης Προσκόλληση στο σχεδιαστικό στυλ του εκπαιδευτή Αποφυγή παράθεσης σχολίων, υποτίμηση τους, πλήξη Δίλημμα διαμοιρασμού πληροφοριών και ιδεών Καλλιέργεια αντιπαλότητας και ανταγωνισμού Εκμετάλλευση της δουλειάς των άλλων για προσωπικό όφελος Την ανάθεση του σχεδιαστικού προβλήματος ακολουθεί μια συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών (brainstorming) μέσα στην τάξη, κατά την οποία οι σπουδαστές απαριθμούν όσο το δυνατόν περισσότερα χαρακτηριστικά του δοθέντος προβλήματος έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια αλυσίδα συνειρμών που τελικά θα προσφέρει το αναδυόμενο υπόβαθρο στη λύση του προβλήματος. Καθ όλη την πορεία της εργασίας τους, οι σπουδαστές εκθέτουν τις δουλειές τους για να λάβουν εποικοδομητική κριτική όχι μόνο από τον εκπαιδευτή τους ή από εξωτερικούς αξιολογητές αλλά και από τους ίδιους τους συναδέλφους τους (Kuhn, 2001; Moggridge, 2007). Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί επιτρέπει την ανάπτυξη κοινωνικών επαφών μεταξύ των σπουδαστών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας (Valkenburg, 2001). Γι αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να υπάρχει ένας κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος στο εργαστήριο, ο οποίος θα επιτρέπει την ανάρτηση ή έκθεση όλων των εργασιών προκειμένου αυτές να είναι προσβάσιμες από όλους (Kuhn, 2001). Η παρατήρηση της δουλειάς των άλλων θα μπορέσει να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης, βοηθώντας στην προσέγγιση του θέματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες (Craig & Zimring, 2000). Τέλος, το design studio περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις

5 975 χαρακτηριστικές και επίσημες φάσεις κριτικής, οι οποίες ονομάζονται desk critique ή desk crit (ατομική διόρθωση), pin-up (ανάρτηση πινακίδων παρουσίασης), interim ή midterm crit (ενδιάμεση παρουσίαση) και final crit (τελική παρουσίαση), αντίστοιχα (Kvan 2001). Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του design studio παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα γ γ ι r r r Το εικονικο σχεοιαστικο εργαστήριο Μέχρι σήμερα δεν έχει καθιερωθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο για την εικονική διδασκαλία στούντιο (Virtual Design Studio - VDS), καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες συνεχώς εξελίσσονται. Οι διάφορες προτάσεις εμφανίζουν ως γενικά χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: συνεργασία, μέσα (media), εργαλεία, διάρκεια, αποστάσεις, ανάθεση σχεδιασμού, τεχνολογική υποδομή (Dave & Danahy, 2000). Αν και η μεθοδολογία της διδασκαλίας είναι παρόμοια με αυτήν του παραδοσιακού design studio, ωστόσο εμφανίζει κάποιες σημαντικές διαφορές (Maher, Simoff & Cicognani, 2002): οι συμμετέχοντες είναι γεωγραφικά κατανεμημένοι, η διαδικασία σχεδιασμού και η επικοινωνία υποστηρίζεται από υπολογιστές, τόσο το μαθησιακό υλικό όσο και το αποτέλεσμα της δουλειάς των σπουδαστών (προσχέδια, τεχνικά σχέδια, αποδόσεις, τεκμηρίωση, παρουσίαση κ.λπ.) δίνονται σε ψηφιακή μορφή και, τέλος, η επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ασύγχρονη ή/και σύγχρονη. Τα στάδια της διαδικασίας σχεδίασης που ακολουθούνται είναι και εδώ τέσσερα: α) έρευνα, ανάλυση του προβλήματος, β) ανάπτυξη ιδεών, γ) αναθεώρηση ιδεών, δ) παρουσίαση και αξιολόγηση. Αρχικά οι σπουδαστές προτείνουν ιδέες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην επίλυση του προβλήματος, χρησιμοποιώντας συνήθως κάποιο λογισμικό για τη δημιουργία ψηφιοποιημένων προσχεδίων. Ωστόσο, η χρήση λογισμικού από την αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού οδηγεί στην παραγωγή λιγότερων σχεδιαστικών προτάσεων λόγω χρονικών περιορισμών, καθώς είναι πιο χρονοβόρα και επίπονη η ανάπτυξη προτάσεων με λογισμικό από τα χαμηλής πιστότητας σκίτσα στο χέρι. Το συγκεκριμένο γεγονός επιφέρει επιπτώσεις στην υπόλοιπη σχεδιαστική διαδικασία, αφού το πρόβλημα δεν εξετάζεται στο απαιτούμενο βάθος (Wang et al., 2002). Η ίδια φάση χαρακτηρίζεται από την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και κριτικής μεταξύ των σπουδαστών, η οποία πραγματοποιείται μέσω των εργαλείων επικοινωνίας, ενώ είναι απαραίτητη η δυνατότητα κοινής χρήσης αρχείων και η ύπαρξη ικανοποιητικών ταχυτήτων σύνδεσης. Στη συνέχεια οι σπουδαστές μοιράζονται τις ιδέες τους με τους εκπαιδευτές και βάσει της κριτικής και των συμβουλών που λαμβάνουν από τους τελευταίους αναθεωρούν συνεχώς το έργο τους μέχρις ότου να καταλήξουν στην τελική πρόταση που πρόκειται να υποβάλουν. Την υποβολή των έργων ακολουθούν οι φάσεις κριτικής, οι οποίες είναι κοινές με τις αντίστοιχες του παραδοσιακού design studio (Kvan, 2001), με μόνη διαφορά το ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν ασύγχρονα ή σε πραγματικό χρόνο κάνοντας χρήση ΤΠΕ. Η ασύγχρονη επικοινωνία διασφαλίζει στους εκπαιδευτές ορισμένα πλεονεκτήματα σχετικά με την οργάνωση του χρόνου παρατηρήσεων / κριτικής και τη σύγκριση του

6 976 έργου πολλών σπουδαστών. Ωστόσο, η ογκώδης ηλεκτρονική αλληλογραφία που καλούνται να διεκπεραιώσουν αυξάνει τον εργασιακό τους φόρτο (Bender, Wood & Vredevoogd, 2004), με αποτέλεσμα ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής σχεδίων και της παράθεσης κριτικών σχολίων να είναι μεγάλος, αναγκάζοντας έτσι τους σπουδαστές να συνεχίσουν την εργασία τους ανεπηρέαστοι από τις διάφορες κριτικές (Zimring et al., 2001). Επιπλέον, η κατανεμημένη φύση του VDS δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτές να δουν τις εναλλακτικές λύσεις που απέρριψαν οι ίδιοι οι σπουδαστές κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, όπως θα συνέβαινε στην παραδοσιακή κριτική, καθώς οι τελευταίοι υποβάλλουν μόνο ορισμένες επιλεγμένες ιδέες τους. Όσον αφορά στην άσκηση ομότιμης κριτικής, αυτή είναι περιορισμένη εξαιτίας λιγοστού χρόνου, έλλειψης κινήτρων και περιορισμένου ενδιαφέροντος από την πλευρά των σπουδαστών. Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση με σύγχρονη επικοινωνία έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει τη συμμετοχή ατόμων στην κριτική επιτροπή ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης. Εντούτοις, οι κριτές δεν έχουν την ευκαιρία να δουν όλα τα έργα του κάθε σπουδαστή ταυτόχρονα παρά μόνο διαδοχικά, με αποτέλεσμα να μην αποκτούν μια σφαιρικότερη εικόνα της δουλειάς του. Ακόμη, ενώ οι τελικές εργασίες στο παραδοσιακό design studio παρουσιάζονται σε εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους και υψηλής ανάλυσης, στην περίπτωση του VDS εμφανίζονται στις περιορισμένου μεγέθους οθόνες των κριτών, με τον μικρό χώρο ψηφιακής έκθεσης να δυσχεραίνει τη μελέτη των λεπτομερειών (Dave & Danahy, 2000). Τέλος, ο μη δομημένος διάλογος που υπάρχει σε μια παραδοσιακή τελική αξιολόγηση σπάνια επιτυγχάνεται online λόγω τεχνικών περιορισμών αλλά και μειωμένου ενδιαφέροντος από τους κριτές (Zimring et al., 2001). Μια αναλυτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του VDS γίνεται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Virtual Design Studio Άρση γεωγραφικών και χρονικών περιορισμών Υποστήριξη περισσότερων σπουδαστών ανά τάξη Ανάπτυξη διαπολιτισμικών ανταλλαγών Προώθηση ομαδικής εργασίας Απόκτηση αυξημένων δεξιοτήτων σε ΤΠΕ Μεγαλύτερη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε διαλέξεις και κριτικές επιτροπές Συνεχής διαθεσιμότητα του μαθησιακού υλικού Αποτελεσματικότερη διαχείριση χρόνου εκπαιδευτών Έκθεση της δουλειάς των σπουδαστών στην ευρύτερη σχεδιαστική κοινότητα Απόκτηση γνώσεων/ έμπνευσης μέσω παρατήρησης της δουλειάς των άλλων Υποστήριξη σχέσεων επικοινωνίας ενός-προς-έναν, ενός-προς-πολλούς και πολλών-προς-πολλούς Δυνατότητα παροχής διαλέξεων κατ απαίτηση υπό τη μορφή βίντεο Υψηλό κόστος υλικοτεχνικού εξοπλισμού Ανάγκη συνεχών αναβαθμίσεων και τεχνικής υποστήριξης Ασυμβατότητα μεταξύ εφαρμογών λογισμικού ή/και υλικού Δυσκολότερη ανάπτυξη αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ των σπουδαστών Επιθυμητή η πρότερη εξοικείωση όλων των συμμετεχόντων με ΤΠΕ Παραγωγή λιγότερων εναλλακτικών σχεδιαστικών προτάσεων Αμφίβολη αξιοπιστία των πληροφοριών από το Διαδίκτυο Αυξημένος φόρτος εργασίας εκπαιδευτών Υποχρεωτική ψηφιοποίηση των παραγόμενων έργων Προϋπόθεση ύπαρξης ευρυζωνικών συνδέσεων Ανομοιογενές επίπεδο δεξιοτήτων σε ΤΠΕ μεταξύ των σπουδαστών Δυσκολία οργάνωσης και διαχείρισης του μαθήματος

7 Σύγκριση, συμπεράσματα και προτάσεις Οι ομοιότητες μεταξύ του παραδοσιακού και του εικονικού εργαστηρίου είναι πολυάριθμες. Και στις δύο περιπτώσεις η διαδικασία σχεδίασης αποτελείται από τα ίδια στάδια, ενώ παροτρύνεται ο αναστοχασμός και ο διαμοιρασμός γνώσεων μεταξύ των σπουδαστών. Ακόμα, αμφότερες οι μέθοδοι βασίζονται στον καθορισμό του σχεδιαστικού προβλήματος, την ανάθεση της επίλυσής του με εργασίες και την άσκηση τακτικής κριτικής (ομότιμης και μη) σε αυτές. Άλλα κοινά στοιχεία αποτελούν οι διεξαγωγές διαλέξεων και η τελική παρουσίαση και εξέταση της ολοκληρωμένης σχεδιαστικής πρότασης ενώπιον μιας κριτικής επιτροπής. Υπάρχουν όμως και σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, όπως φαίνεται αναλυτικά στον επόμενο πίνακα. Πίνακας 3: Σύγκριση παραδοσιακού και Virtual Design Studio Παραδοσιακό Design Studio Virtual Design Studio Ανάθεση σχεδιασμού (Design brief) Διανέμεται μέσα στην τάξη, ακολουθούμενη από μια συζήτηση. Ενθαρρύνει κυρίως την ανάπτυξη ατομικών λύσεων στο σχεδιαστικό πρόβλημα. Συναντήσεις πρόσωπο-με-πρόσωπο εκπαιδευτώνσπουδαστών. Χρήση πολλών διαφορετικών μέσων για την ανάπτυξη των σχεδιαστικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστικών εργαλείων. Άτυπες συγκεντρώσεις των σπουδαστών κατά τη διάρκεια του μαθήματος για να συζητηθεί το σχεδιαστικό πρόβλημα. Διεξαγωγή desk crits σε πολλαπλά σκαριφήματα διφορούμενης, συγκεχυμένης και ελλιπούς φύσης που έχουν γίνει δια χειρός. Ομότιμη μάθηση μέσω της αλληλοβοήθειας των σπουδαστών. Μεγαλύτερη ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του μαθήματος φέρει ο εκπαιδευτής, ο οποίος πρέπει να καθοδηγήσει κατάλληλα την πρόοδο των σπουδαστών. Διεξαγωγή final crit σε μοντέλα και σχέδια. Κριτικές επιτροπές αποτελούμενες από τοπικούς εκπαιδευτές Παρουσίαση της τελικής σχεδιαστικής πρότασης με σχέδια σε χαρτί και μακέτες (τυπωμένα σε πραγματική διάσταση). Δημοσιεύεται διαδικτυακά, ακολουθούμενη από online συζήτηση. Προωθεί την εργασία κατά ομάδες. Διαδικασία σχεδιασμού Εικονικές συναντήσεις μέσω τηλεδιασκέψεων. Αξιολόγηση Όλες οι σχεδιαστικές προτάσεις μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή. Ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των σπουδαστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φόρουμ συζητήσεων και υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων. Διεξαγωγή desk crits σε προσχέδια δημιουργημένα εξαρχής σε υπολογιστή, τα οποία δίνουν μια πιο σαφή οπτική αναπαράσταση της αρχικής ιδέας. Ομότιμη μάθηση μέσω παρατήρησης της δουλειάς των άλλων. Μεγαλύτερη ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του μαθήματος φέρουν οι σπουδαστές, οι οποίοι πρέπει να οργανώσουν κατάλληλα το χρόνο τους. Διεξαγωγή final crit με σύγχρονη / ασύγχρονη επικοινωνία. Κριτικές επιτροπές με απομακρυσμένους εκπαιδευτές. Παρουσίαση της τελικής σχεδιαστικής πρότασης με προσομοιώσεις και θέαση σχεδίων σε υπολογιστή. Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος μιας τάξης VDS μπορεί να είναι κατά πολύ μεγαλύτερο συγκρινόμενο με μια τυπική τάξη παραδοσιακού design studio. Η ανάθεση σχεδιασμού στο παραδοσιακό εργαστήριο συζητείται μέσα στην τάξη, ενώ αντίθετα στο VDS δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο και οι συζητήσεις επ αυτής γίνονται online, κάτι που ισχύει επίσης για τις διαλέξεις και τις κριτικές. Η δε ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας μετατοπίζεται από τον

8 978 εκπαιδευτή στους σπουδαστές, οι οποίοι πρέπει να οργανώσουν κατάλληλα το χρόνο τους στο εικονικό εργαστήριο. Όσον αφορά στην ατομική διόρθωση, αυτή διεξάγεται σε προσχέδια δημιουργημένα εξαρχής σε υπολογιστή, ενώ η επικοινωνία (σύγχρονη ή/και ασύγχρονη) διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ΤΠΕ. Η ομότιμη μάθηση επιτυγχάνεται όχι τόσο μέσω της αλληλοβοήθειας των σπουδαστών, όπως συμβαίνει στο παραδοσιακό design studio, αλλά κυρίως μέσω της παρατήρησης της δουλειάς των άλλων. Τέλος, στο VDS η παρουσίαση της ολοκληρωμένης σχεδιαστικής πρότασης πραγματοποιείται online στην οθόνη του υπολογιστή των απομακρυσμένων εκπαιδευτών, ενώ στο παραδοσιακό studio χρησιμοποιούνται συνήθως μοντέλα και σχέδια με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Βάσει των όσων έχουν αναφερθεί έως τώρα, γίνεται σαφές ότι η αποτελεσματικότητα ενός μαθήματος VDS εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο εξοικείωσης των συμμετεχόντων με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και από τον βαθμό αντιμετώπισης κάποιων επιπρόσθετων θεμάτων, όπως π.χ. του υψηλού κόστους του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, της ανάγκης συνεχών αναβαθμίσεων και τεχνικής υποστήριξης, της ασυμβατότητας μεταξύ διαφόρων εφαρμογών λογισμικού ή/και υλικού, της αμφίβολης αξιοπιστίας των πληροφοριών που προέρχονται από το Διαδίκτυο κ.λπ. Ιδιαίτερο πρόβλημα εμφανίζεται κατά το στάδιο κριτικής και αξιολόγησης, λόγω του ότι η αλληλεπίδραση που πραγματοποιείται αδυνατεί να φτάσει τα αντίστοιχα επίπεδα του παραδοσιακού design studio αφού περιορίζεται από την ανάλυση της οθόνης, το εύρος ζώνης του δικτύου και - κυρίως - από τους ψυχολογικούς ή πρακτικούς περιορισμούς στην επικοινωνία. Μια πρόταση αντιμετώπισης του παραπάνω προβλήματος για τον σκοπό της εξ αποστάσεως διδασκαλίας studio αποτελεί η αξιοποίηση του διαδικτυακού τόπου deviantart (DA) ως εργαλείο VDS (Φώταρης, 2010). Το deviantart αποτελεί μια ανοικτή και δυναμική διαδικτυακή κοινότητα καλλιτεχνικής έκφρασης και αναζήτησης, διαλόγου και πολιτιστικής ενημέρωσης, η οποία έχει ως σκοπό την ανάδειξη και προβολή των δημιουργών τέχνης και του έργου τους σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της τέχνης: εικαστικά, λογοτεχνία, κινηματογράφο, φωτογραφία, εφαρμοσμένες τέχνες και πολυμέσα. Υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα μάθημα εικονικού σχεδιαστικού εργαστηρίου ως εργαλείο ανάθεσης και ανάρτησης εργασιών, ομότιμης μάθησης και εξ αποστάσεως αξιολόγησης. Αφού προηγήθηκε μια αρχική διερεύνηση αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης διδακτικής μεθόδου μέσω συνεντεύξεων σε ειδικούς, ξεκίνησε η πιλοτική χρήση του DeviantArt για την εξ αποστάσεως διδασκαλία της θεματικής ενότητας «Γραφιστική» (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Τα πρώτα αποτελέσματα που προέκυψαν από το εν λόγω πείραμα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά (Πίνακας 4), αν και υπάρχουν ακόμα κάποια θέματα που πρέπει να ξεπεραστούν, όπως π.χ. ο βαθμός συμμετοχής των σπουδαστών και ο αριθμός των σχολίων επί των υποβληθέντων έργων (Φώταρης, 2010). Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι περαιτέρω έρευνα θα οδηγήσει στη διεξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, καθώς και στην εύρεση τρόπων αντιμετώπισης των παρατηρούμενων αδυναμιών.

9 979 Πίνακας 4: Κριτικός απολογισμός της χρήσης του deviantart group EAP-GTP στη διδασκαλία του μαθήματος «Γραφιστική». Πλεονεκτήματα Παροχή προσωπικού χώρου έκθεσης των έργων του κάθε φοιτητή Εξοικείωση των φοιτητών με την ιδέα της έκθεσης των έργων τους στο ευρύ κοινό Ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών μεταξύ των φοιτητών Απόκτηση γνώσεων και έμπνευσης μέσω της παρατήρησης της δουλειάς των άλλων Προβολή της παραγωγής της σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΕΑΠ στην ευρύτερη σχεδιαστική κοινότητα Άσκηση ομότιμης κριτικής Δημιουργία αίσθησης υποστήριξης και βοήθειας των φοιτητών από την εκπαιδευτική κοινότητα Απόκτηση συνολικής διατμηματικής εποπτικής εικόνα (overview) των εργασιών Μειονεκτήματα Μειωμένη συμμετοχή φοιτητών στο group Αποφυγή παράθεσης σχολίων Ύπαρξη μεγάλου αριθμού από «lurkers» Ελλιπή κίνητρα ενασχόλησης με το group Φόβος έκφρασης προσωπικής άποψης και επώνυμης συμμετοχής στη διαδικασία ομότιμης κριτικής Περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος Μεγάλος φόρτος εργασίας για τους εκπαιδευτές Βιβλιογραφία Austerlitz, N., & Sachs, A. (2006). Community Collaboration and Communication in the Design Studio. Open House International, 31 (3), pp Bender, D., Wood, B. J., & Vredevoogd, J. D. (2004). Teaching Time: Distance Education versus Classroom Instruction. American Journal of Distance Education, 18 (2), pp Brocato, K. (2009). Studio based learning: Proposing, critiquing, iterating our way to person centeredness for better classroom management. Theory Into Practice, 48 (2), pp Chen, W., & You, M. (2010). Student response to an Internet-mediated industrial design studio course. International Journal o f Technology and Design Education, 20,p p Craig, D. L., & Zimring, C. (2000). Supporting collaborative design groups as design communities. Design Studies, 21 (2), pp Cuff, D. (1992). Architecture: The story o f practice. Cambridge, MA: The MIT Press. Dave, B., & Danahy, J. (2000). Virtual Study Abroad and Exchange Studio. Automation in Construction, 9, pp Fiedler, S. (1999). The Studio Experience: Challenges and Opportunities fo r Self Organized Learning. Athens, GA: The University of Georgia, Department of Instructional Technology. Hetland, L., Winner, E., Veenama, S., & Sheridan, K. M. (2007). Studio thinking: The real benefits o f visual arts education. New York: Teachers College Press.

10 980 Kuhn, S. (2001). Learning from the architecture studio: implications for project-based pedagogy. International Journal o f Engineering Education, 17 (4-5), pp Kvan, T. (2001). The pedagogy of virtual design studios. Automation in Construction, 10(3), pp Maher M. L., Simoff S. J., & Cicognani A. (2002). The potential and current limitations in a Virtual Design Studio. VDS Journal. Ανακτήθηκε 20/5/2010, από τη διεύθυνση Moggridge, A. (2007). Designing Interactions. Cambridge, MA: The MIT Press. Palloff, R., & Pratt, K. (1999). Building learning communities in cyberspace: Effective strategies fo r the online Classroom. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Piaget, J. (1954). The Construction o f Reality in the Child. New York: Basic Books. Schon, D. A. (1988). Educating the Reflective Practitioner. London: Jossey-Bass. Valkenburg, R. C. (2001). Schon revised: describing team designing with reflectionin-action. Στο: P. A. Lloyd, P. A., & H. H. C. M. Christiaans (επιμ.), Proceedings o f DTRS 5. Delft: DUP Science, pp Von Glaserfeld, E. (1989). Cognition, construction of knowledge, and teaching. Synthese, 80 (1), pp Wang, L., Shen, W., Xie, H., Neelamkavil, J., & Pardasani A. (2002). Collaborative conceptual design-state of the art and future trends. Computer-Aided Design, 34, pp Βρασίδας X., Ζεμπύλας Μ., & Πέτρου Α. (2005). Σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα και ο ρόλος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Στο: Συμεών Ρετάλης (επιμ.), Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης, σελ Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Κόμης, Β. (2001). Πληροφορική και Εκπαίδευση - Τόμος Β. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2007). Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας - Ολική Προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Α. Ράπτη. Φώταρης, Π. (2010). Διδακτική της Σχεδίασης μέσω καλλιτεχνικού εργαστηρίου (studio) και προσαρμογή στην Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του προγράμματος "Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα, υπό την επίβλεψη της Ε. Μαυρομμάτη. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 6.Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διαδικασία Διδασκαλίας και Μάθησης 6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.2 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» του Διεθνούς Ερευνητικού Προγράμματος: Ανάπτυξη θεωρητικού σχήματος κατανόησης της ποιότητας στην εκπαίδευση: Εγκυροποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4

1. Εισαγωγή 1. 4. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 2 5. Πίνακες Μαθημάτων 2 6. Περιγραφή Μαθημάτων 4 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών - Μάστερ (ΜΑ) στα Διαδραστικά Πολυμέσα 1. Εισαγωγή 1 2. Όραμα και Στόχοι του τμήματος 1 3. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά

Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση. Oμάδα Ά Εξέλιξη των Τεχνολογιών και Υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ιστού και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Oμάδα Ά Εισαγωγή Η ολοένα και αυξανόμενη πρόοδος στις τεχνολογίες και υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού Web, διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr

Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr Διαπολιτισμική μεσολάβηση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ευγενία Αρβανίτη, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών earvanitis@upatras.gr 1 4/30/2014 Σχολικές κοινότητες μάθησης εστιάζουν στην προσωπικότητα του μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Πρόγραμμα_SPA. Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς Πρόγραμμα: Πρόληψη άγχους στους Εκπαιδευτικούς οργανισμούς 1. Εισαγωγή 1.1. Γενική εισαγωγή στο εργασιακό άγχος Η φύση της εργασιακής ζωής έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών.

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ. Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ

Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Σχεδιασμός Μαθησιακών Δραστηριοτήτων με την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Ενημερωτική Συνάντηση Ομάδων Εργασίας Ν.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Το mentoring στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ένα χρόνο μετά: Αποτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ: Θέμα Διαλόγου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MENTORING ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» Συντονιστής: Ιωσήφ Φραγκούλης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις, καλές πρακτικές που

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Χρήσιμες Διαδικτυακές Υπηρεσίες του Κέντρου Παραγωγικότητας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 Θέματα Παρουσίασης 1. Κυπριακή Πύλη Επιχειρήσεων 2. E-Gnosis 3. Ενημέρωσέ με 4. Δικτυωθείτε και Εξελιχθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

One Laptop Per Child

One Laptop Per Child One Laptop Per Child Παρουσίαση του μαθητικού υπολογιστή Αν. Καθηγητής Τσινάκος Αύγουστος, Προϊστάμενος, Τμ. Βιομηχανικής Πληροφορικής TEI Kαβάλας tsinakos@teikav.edu.gr Γιατί μας αφορά ή όλη προσπάθεια?

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΣ Γεωγραφίας στα πλαίσια του Νέου Σχολείου

ΑΠΣ Γεωγραφίας στα πλαίσια του Νέου Σχολείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΑΠΣ Γεωγραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης

Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Ηλεκτρονική Μάθηση Μορφές Ηλεκτρονικής Μάθησης Σύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Εικονική αίθουσα διδασκαλίας Τεχνολογίες Τηλεδιάσκεψης Ασύγχρονη Ηλεκτρονική Μάθηση Ηλεκτρονική Μάθηση σε Εξατομικευμένο Ρυθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα