Το Σχεδιαστικό Εργαστήριο ως μέθοδος εξ αποστάσεως διδασκαλίας της σχεδίασης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Σχεδιαστικό Εργαστήριο ως μέθοδος εξ αποστάσεως διδασκαλίας της σχεδίασης"

Transcript

1 971 Το Σχεδιαστικό Εργαστήριο ως μέθοδος εξ αποστάσεως διδασκαλίας της σχεδίασης Π. Φώταρης, Ε. Μαυρομμάτη Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών, Περίληψη Η διδασκαλία με τη μορφή σχεδιαστικού εργαστηρίου αποτελεί τη δημοφιλέστερη μέθοδο διδασκαλίας του σχεδιασμού σε ακαδημαϊκό επίπεδο: αποφεύγει την ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ θεωρητικής γνώσης και πρακτικών ικανοτήτων, προτρέποντας τους σπουδαστές να κατακτήσουν τη γνώση βάσει των εμπειριών που αποκτούν από κάθε εργαστηριακή δραστηριότητα και να αξιοποιήσουν την ψυχοκινητική τους τεχνογνωσία σε καλλιτεχνική έκφραση. Προάγει την ελευθερία πειραματισμού, εξερεύνησης, ανακάλυψης και σύνθεσης, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία και την ομότιμη μάθηση. Παρόμοια φιλοσοφία ακολουθεί το εικονικό σχεδιαστικό εργαστήριο (Virtual Design Studio ή VDS), μια μορφή εργαστηρίου που χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για τις ανάγκες της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια συγκριτική μελέτη της διδασκαλίας του κλασικού και του εικονικού σχεδιαστικού εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζονται οι αρχές, τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους με στόχο την αξιοποίηση του εικονικού σχεδιαστικού εργαστηρίου στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Λέξεις-κλειδιά: καλλιτεχνικό/σχεδιαστικό εργαστήριο, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, virtual design studio 1. Σχεδιαστικό εργαστήριο: θεωρίες μάθησης και διαδικασία H διδασκαλία σχεδίασης μέσω σχεδιαστικού εργαστηρίου (design studio) έχει καθιερωθεί ως η βασική μέθοδος εκπαίδευσης σχεδιασμού στις σχολές Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού από το 1940 (Chen & You, 2010; Schon, 1988). Το design studio στη σύγχρονη μορφή του υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό τις παιδαγωγικές αρχές του Bauhaus, οι οποίες αν και άρχισαν να εφαρμόζονται λίγο πριν τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο βασίστηκαν σε παλαιότερες εκπαιδευτικές μεθόδους που ξεκίνησαν από τις μεσαιωνικές συντεχνίες και εξελίχθηκαν μέσω διάφορων κινημάτων (π.χ. Arts and Crafts) κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η σύγχρονη διδασκαλία του design studio διαφέρει από την τυπική τάξη τόσο σε επίπεδο διδασκαλίας όσο και σε επίπεδο διάταξης του μαθησιακού περιβάλλοντος. Το εργαστήριο αποτελεί μια αρένα παραγωγής και προσωπικών συζητήσεων, με τον χώρο του να περιλαμβάνει διάφορα απαραίτητα υλικά και εργαλεία, σχεδιαστήρια ή πάγκους εργασίας, σκαμπό, καβαλέτα, χαρτιά, εικόνες, μοντέλα, βιβλιοθήκες, εποπτικά μέσα κ.ά. (Brocato, 2009). Εκεί οι σπουδαστές δημιουργούν και εκθέτουν τα έργα τους, ενώ περνούν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους συζητώντας μεταξύ τους. Αυτή η επικοινωνία και συνεργασία είναι

2 972 η κύρια διαφορά που διακρίνει το συγκεκριμένο περιβάλλον από μια αίθουσα διδασκαλίας ή ένα αμφιθέατρο. Το design studio βασίζεται στην αλληλεπίδραση της εσωτερικής γνώσης του σπουδαστή με το προσφερόμενο προς εκμάθηση υλικό (Maher, Simoff & Cicognani, 2002), αποφεύγοντας την ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ θεωρητικής γνώσης και πρακτικών ικανοτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τη διαδικασία σχεδιασμού βιώνοντάς την, με τους εκπαιδευτές να παρακολουθούν την πρόοδό τους επιτόπου κάνοντάς τους παράλληλα παρατηρήσεις που επιτρέπουν την ανάλυση και εξέλιξη των αποτελεσμάτων εκμάθησης. Επειδή δεν υπάρχει μια «απόλυτη» μεθοδολογία διδασκαλίας, το design studio χαρακτηρίζεται ως «εγγενώς δυναμικό, μια σύγκλιση της αυθόρμητης δράσης και της γνώσης προσαρμοσμένη στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις» (Wojtowicz, Seebohm, & Wright, 2001). Ακολουθεί έναν συνδυασμό εποικοδομητικής θεωρίας μάθησης (Piaget, 1954; Von Glaserfeld, 1989) και κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών (π.χ. ανακαλυπτική μάθηση, κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky, θεωρία της δραστηριότητας). Οι τελευταίες υποστηρίζουν ότι η μάθηση δεν αποτελεί μια ατομική λειτουργία της ανθρώπινης νόησης αλλά περιλαμβάνει μια διαδικασία συμμετοχής σε «κοινότητες πράξης» ή «μάθησης» (Βρασίδας, Ζεμπύλας & Πέτρου, 2005), είτε πραγματικές, είτε εικονικές (Palloff & Pratt, 1999). Η γνώση προσδιορίζεται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο πραγματώνεται, οι γνώσεις της κοινότητας είναι πιο εκτεταμένες από αυτές του ατόμου, ενώ κάθε μέλος της κοινότητας μπορεί να συμβάλει στη γνωστική ανάπτυξη της ομάδας (Κόμης, 2001). Ο εκπαιδευτής παρέχει ένα πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον στον σπουδαστή βοηθώντας τον να αυτό-αναπτυχθεί, όπως πρεσβεύει ο Piaget, ως ενεργός διαμεσολαβητής των κοινωνικών-πολιτισμικών νοημάτων που διαπραγματεύονται, ενώ ταυτόχρονα τον βοηθά να εσωτερικεύσει όλα αυτά που υποστηρίζουν την ανάπτυξή του (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Η διδασκαλία σε περιβάλλον εργαστηρίου επιτρέπει στους σπουδαστές να εξασκήσουν τις τεχνικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, να κατανοήσουν τους μηχανισμούς της μάθησης και να κατακτήσουν τη γνώση βάσει των εμπειριών που αποκτούν από κάθε εργαστηριακή δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται (Hetland et al., 2007). Μέσα από τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση, οι σπουδαστές εστιάζουν την προσοχή τους σε ιδέες και έννοιες και επικυρώνουν τα πορίσματά τους για τον κόσμο με την ανάληψη και την περάτωση δραστηριοτήτων και συνθετικών εργασιών που τους παροτρύνουν στην ενεργό συμμετοχή. Σε κάθε στάδιο της δραστηριότητάς τους θα πρέπει να επιβεβαιώνουν και να ελέγχουν συνεχώς τις υποθέσεις τους, τις επιλογές τους και τα συμπεράσματά τους. Το design studio ωθεί τους σπουδαστές να μετατρέψουν τις νοητικές τους λειτουργίες και τις πληροφορίες που λαμβάνουν σε παραστατικό περιεχόμενο και να αξιοποιήσουν την ψυχοκινητική τους τεχνογνωσία σε καλλιτεχνική έκφραση. Υπάρχει ελευθερία πειραματισμού, εξερεύνησης, ανακάλυψης και σύνθεσης, με τον εκπαιδευτή να διευκολύνει τη μάθηση παρέχοντας κάποιες λύσεις και εναλλακτικές προτάσεις. Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας του design studio είναι η

3 973 συνεργασία μεταξύ των σπουδαστών. Η συνεργατική μάθηση, συγκρινόμενη με ατομικά και ανταγωνιστικά μαθησιακά σενάρια, φέρνει τους σπουδαστές σε ένα υψηλότερο επίπεδο επίτευξης, τους προσφέρει γνωστικά πλεονεκτήματα και αυξάνει τις ικανότητές τους για επίλυση προβλημάτων (Kvan, 2001). Επιπλέον διαδραματίζει θετικό ρόλο στην ενίσχυση του πνεύματος ομαδικής εργασίας και της επικοινωνίας, χαρακτηριστικά που είναι πολύτιμα για το επάγγελμα του σχεδιαστή (Cuff, 1991), ενώ παράλληλα ευνοεί την ομότιμη συνεργατική μάθηση (peer learning), κατά την οποία κάθε σπουδαστής συμβάλλει με την προσωπική του εμπειρία, προοπτική, διορατικότητα, πληροφορία, δεξιότητα και συμπεριφορά στην βελτίωση των μαθησιακών επιτεύξεων της υπόλοιπης τάξης (Dillenbourg, 1999). Ο εκπαιδευτής στο design studio έχει τον ρόλο του υποστηρικτή, συμβούλου και πνευματικού καθοδηγητή (Austerlitz & Sachs, 2006; Schon, 1988). Βασιζόμενος κυρίως στις εμπειρίες του, καθοδηγεί τους σπουδαστές κατά την επίλυση ενός σχεδιαστικού προβλήματος μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων στρατηγικών και της παροχής εναλλακτικών λύσεων και προτάσεων. Επιπλέον, ενεργοποιεί τη δημιουργικότητά τους μέσω της αξιολόγησης και της άσκησης κριτικής επί των σχεδίων τους (Kvan, 2001). Η κριτική έχει την μορφή εξατομικευμένου διαλόγου και παρέχει πολύτιμη στήριξη στους σπουδαστές, καθώς τους βοηθά να κατανοήσουν βαθύτερα τις λεπτομέρειες του προβλήματος, να εφαρμόσουν τις κατάλληλες τεχνικές αντιμετώπισής του και να αναπτύξουν την δεξιότητα του αναστοχασμού (Fiedler, 1999). Ο αναστοχασμός αποτελεί στοιχείο ορισμού της μεταγνωστικής δραστηριότητας και καθορίζεται ως η διαδικασία εκείνη κατά τη οποία κάποιος σταματά προσωρινά την διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος για να αναθεωρήσει την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί. Χρησιμοποιώντας αυτήν την αναθεώρηση μπορεί να προγραμματίσει και να κατευθύνει τη μελλοντική πορεία της διερεύνησης, αξιολογώντας έτσι τη σκέψη και την πορεία του προς τη μάθηση (αυτοδιαχειριζόμενη μάθηση) (Fiedler, 1999). Στην περίπτωση της διδασκαλίας μέσω σχεδιαστικού εργαστηρίου, ο αναστοχασμός είναι απαραίτητος προκειμένου η ίδια η διαδικασία της σχεδίασης να αποτελέσει ερέθισμα μάθησης. Οι διαμεσολαβητικές συζητήσεις σε επίπεδο τάξης έχουν ως στόχο την εμπλοκή των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία αντιμετώπισης συγκεκριμένων προβλημάτων και περιλαμβάνουν τόσο την προτεινόμενη λύση όσο και τον τρόπο σύλληψής της (Schon, 1988). Καθώς εκφράζει προφορικά τις σκέψεις του σχετικά με το πώς χρησιμοποίησε τις διάφορες στρατηγικές δράσης για να καταλήξει στην τελική λύση, ο σπουδαστής βοηθιέται στην κατανόηση του τρόπου εντοπισμού των προβληματικών καταστάσεων που απαντώνται σε πραγματικές συνθήκες, ενώ παράλληλα αποκτά συνείδηση του πώς αντιλαμβάνεται και ελέγχει την ίδια του τη σκέψη. Η ανάπτυξη αναστοχαστικής σκέψης κατά τη διδασκαλία μέσω σχεδιαστικού εργαστηρίουo προκύπτει συνδυαστικά από τη μάθηση μέσα από την πράξη, τον διαμοιρασμό εμπειριών, την αναζήτηση εποικοδομητικής κριτικής και συμβουλών, την αναθεώρηση των σχεδιαστικών προτάσεων βάσει της κριτικής και την ανασκόπηση της διαδικασίας επίλυσης του σχεδιαστικού προβλήματος.

4 Μέθοδος διδασκαλίας σχεδιαστικού εργαστηρίου Τα στοιχεία του σύγχρονου μοντέλου design studio, όπως αυτό εφαρμόζεται στις περισσότερες σχολές Αρχιτεκτονικής και Καλών Τεχνών, περιλαμβάνουν συνήθως τον καθορισμό ενός σχεδιαστικού προβλήματος, περιοδικές διαλέξεις, τακτικές κριτικές και συζητήσεις με τον εκπαιδευτή και την τάξη, αξιολόγηση των εργασιών από μια κριτική επιτροπή, παρουσίαση και εξέταση της τελικής σχεδιαστικής πρότασης, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.ά. (Brocato, 2009; Kuhn, 2001). Μια τυπική τάξη εργαστηρίου αποτελείται από σπουδαστές, ενώ η διδασκαλία κυμαίνεται μεταξύ 4 και 12 ωρών την εβδομάδα. Τελικός στόχος του μαθήματος είναι η αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου σχεδιαστικού προβλήματος, ορισμένου από τον εκπαιδευτή υπό την μορφή μιας ανάθεσης σχεδιασμού (design brief), και η παραγωγή ενός τελικού προϊόντος. Πίνακας 1: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του σχεδιαστικού εργαστηρίου Πλεονεκτήματα Ενθάρρυνση δημιουργικότητας Ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών μεταξύ των σπουδαστών Επίλυση ρεαλιστικών προβλημάτων σχεδιασμού Προώθηση καινοτόμων ιδεών Άσκηση εποικοδομητικής κριτικής και ανταλλαγή ιδεών Υιοθέτηση αναστοχαστικού τρόπου σκέψης Ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας μεταξύ των σπουδαστών Απόκτηση γνώσεων και έμπνευσης μέσω της παρατήρησης της δουλειάς των άλλων Άμεση αξιολόγηση της προόδου Σύναψη σχέσεων με επαγγελματίες του χώρου Μειονεκτήματα Ελλιπής καλλιέργεια κοινωνικής ευθύνης Εμφάνιση εγωκεντρισμού και αποξένωσης Υπερβολική παρότρυνση αυτοέκφρασης Προσκόλληση στο σχεδιαστικό στυλ του εκπαιδευτή Αποφυγή παράθεσης σχολίων, υποτίμηση τους, πλήξη Δίλημμα διαμοιρασμού πληροφοριών και ιδεών Καλλιέργεια αντιπαλότητας και ανταγωνισμού Εκμετάλλευση της δουλειάς των άλλων για προσωπικό όφελος Την ανάθεση του σχεδιαστικού προβλήματος ακολουθεί μια συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών (brainstorming) μέσα στην τάξη, κατά την οποία οι σπουδαστές απαριθμούν όσο το δυνατόν περισσότερα χαρακτηριστικά του δοθέντος προβλήματος έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια αλυσίδα συνειρμών που τελικά θα προσφέρει το αναδυόμενο υπόβαθρο στη λύση του προβλήματος. Καθ όλη την πορεία της εργασίας τους, οι σπουδαστές εκθέτουν τις δουλειές τους για να λάβουν εποικοδομητική κριτική όχι μόνο από τον εκπαιδευτή τους ή από εξωτερικούς αξιολογητές αλλά και από τους ίδιους τους συναδέλφους τους (Kuhn, 2001; Moggridge, 2007). Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί επιτρέπει την ανάπτυξη κοινωνικών επαφών μεταξύ των σπουδαστών, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πνεύματος συνεργασίας και ομαδικότητας (Valkenburg, 2001). Γι αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό να υπάρχει ένας κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος στο εργαστήριο, ο οποίος θα επιτρέπει την ανάρτηση ή έκθεση όλων των εργασιών προκειμένου αυτές να είναι προσβάσιμες από όλους (Kuhn, 2001). Η παρατήρηση της δουλειάς των άλλων θα μπορέσει να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης, βοηθώντας στην προσέγγιση του θέματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες (Craig & Zimring, 2000). Τέλος, το design studio περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις

5 975 χαρακτηριστικές και επίσημες φάσεις κριτικής, οι οποίες ονομάζονται desk critique ή desk crit (ατομική διόρθωση), pin-up (ανάρτηση πινακίδων παρουσίασης), interim ή midterm crit (ενδιάμεση παρουσίαση) και final crit (τελική παρουσίαση), αντίστοιχα (Kvan 2001). Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του design studio παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα γ γ ι r r r Το εικονικο σχεοιαστικο εργαστήριο Μέχρι σήμερα δεν έχει καθιερωθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο για την εικονική διδασκαλία στούντιο (Virtual Design Studio - VDS), καθώς οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες συνεχώς εξελίσσονται. Οι διάφορες προτάσεις εμφανίζουν ως γενικά χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: συνεργασία, μέσα (media), εργαλεία, διάρκεια, αποστάσεις, ανάθεση σχεδιασμού, τεχνολογική υποδομή (Dave & Danahy, 2000). Αν και η μεθοδολογία της διδασκαλίας είναι παρόμοια με αυτήν του παραδοσιακού design studio, ωστόσο εμφανίζει κάποιες σημαντικές διαφορές (Maher, Simoff & Cicognani, 2002): οι συμμετέχοντες είναι γεωγραφικά κατανεμημένοι, η διαδικασία σχεδιασμού και η επικοινωνία υποστηρίζεται από υπολογιστές, τόσο το μαθησιακό υλικό όσο και το αποτέλεσμα της δουλειάς των σπουδαστών (προσχέδια, τεχνικά σχέδια, αποδόσεις, τεκμηρίωση, παρουσίαση κ.λπ.) δίνονται σε ψηφιακή μορφή και, τέλος, η επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων είναι ασύγχρονη ή/και σύγχρονη. Τα στάδια της διαδικασίας σχεδίασης που ακολουθούνται είναι και εδώ τέσσερα: α) έρευνα, ανάλυση του προβλήματος, β) ανάπτυξη ιδεών, γ) αναθεώρηση ιδεών, δ) παρουσίαση και αξιολόγηση. Αρχικά οι σπουδαστές προτείνουν ιδέες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην επίλυση του προβλήματος, χρησιμοποιώντας συνήθως κάποιο λογισμικό για τη δημιουργία ψηφιοποιημένων προσχεδίων. Ωστόσο, η χρήση λογισμικού από την αρχή της διαδικασίας σχεδιασμού οδηγεί στην παραγωγή λιγότερων σχεδιαστικών προτάσεων λόγω χρονικών περιορισμών, καθώς είναι πιο χρονοβόρα και επίπονη η ανάπτυξη προτάσεων με λογισμικό από τα χαμηλής πιστότητας σκίτσα στο χέρι. Το συγκεκριμένο γεγονός επιφέρει επιπτώσεις στην υπόλοιπη σχεδιαστική διαδικασία, αφού το πρόβλημα δεν εξετάζεται στο απαιτούμενο βάθος (Wang et al., 2002). Η ίδια φάση χαρακτηρίζεται από την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και κριτικής μεταξύ των σπουδαστών, η οποία πραγματοποιείται μέσω των εργαλείων επικοινωνίας, ενώ είναι απαραίτητη η δυνατότητα κοινής χρήσης αρχείων και η ύπαρξη ικανοποιητικών ταχυτήτων σύνδεσης. Στη συνέχεια οι σπουδαστές μοιράζονται τις ιδέες τους με τους εκπαιδευτές και βάσει της κριτικής και των συμβουλών που λαμβάνουν από τους τελευταίους αναθεωρούν συνεχώς το έργο τους μέχρις ότου να καταλήξουν στην τελική πρόταση που πρόκειται να υποβάλουν. Την υποβολή των έργων ακολουθούν οι φάσεις κριτικής, οι οποίες είναι κοινές με τις αντίστοιχες του παραδοσιακού design studio (Kvan, 2001), με μόνη διαφορά το ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν ασύγχρονα ή σε πραγματικό χρόνο κάνοντας χρήση ΤΠΕ. Η ασύγχρονη επικοινωνία διασφαλίζει στους εκπαιδευτές ορισμένα πλεονεκτήματα σχετικά με την οργάνωση του χρόνου παρατηρήσεων / κριτικής και τη σύγκριση του

6 976 έργου πολλών σπουδαστών. Ωστόσο, η ογκώδης ηλεκτρονική αλληλογραφία που καλούνται να διεκπεραιώσουν αυξάνει τον εργασιακό τους φόρτο (Bender, Wood & Vredevoogd, 2004), με αποτέλεσμα ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής σχεδίων και της παράθεσης κριτικών σχολίων να είναι μεγάλος, αναγκάζοντας έτσι τους σπουδαστές να συνεχίσουν την εργασία τους ανεπηρέαστοι από τις διάφορες κριτικές (Zimring et al., 2001). Επιπλέον, η κατανεμημένη φύση του VDS δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτές να δουν τις εναλλακτικές λύσεις που απέρριψαν οι ίδιοι οι σπουδαστές κατά τη διαδικασία σχεδιασμού, όπως θα συνέβαινε στην παραδοσιακή κριτική, καθώς οι τελευταίοι υποβάλλουν μόνο ορισμένες επιλεγμένες ιδέες τους. Όσον αφορά στην άσκηση ομότιμης κριτικής, αυτή είναι περιορισμένη εξαιτίας λιγοστού χρόνου, έλλειψης κινήτρων και περιορισμένου ενδιαφέροντος από την πλευρά των σπουδαστών. Από την άλλη πλευρά, η αξιολόγηση με σύγχρονη επικοινωνία έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει τη συμμετοχή ατόμων στην κριτική επιτροπή ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους θέσης. Εντούτοις, οι κριτές δεν έχουν την ευκαιρία να δουν όλα τα έργα του κάθε σπουδαστή ταυτόχρονα παρά μόνο διαδοχικά, με αποτέλεσμα να μην αποκτούν μια σφαιρικότερη εικόνα της δουλειάς του. Ακόμη, ενώ οι τελικές εργασίες στο παραδοσιακό design studio παρουσιάζονται σε εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους και υψηλής ανάλυσης, στην περίπτωση του VDS εμφανίζονται στις περιορισμένου μεγέθους οθόνες των κριτών, με τον μικρό χώρο ψηφιακής έκθεσης να δυσχεραίνει τη μελέτη των λεπτομερειών (Dave & Danahy, 2000). Τέλος, ο μη δομημένος διάλογος που υπάρχει σε μια παραδοσιακή τελική αξιολόγηση σπάνια επιτυγχάνεται online λόγω τεχνικών περιορισμών αλλά και μειωμένου ενδιαφέροντος από τους κριτές (Zimring et al., 2001). Μια αναλυτική παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του VDS γίνεται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Virtual Design Studio Άρση γεωγραφικών και χρονικών περιορισμών Υποστήριξη περισσότερων σπουδαστών ανά τάξη Ανάπτυξη διαπολιτισμικών ανταλλαγών Προώθηση ομαδικής εργασίας Απόκτηση αυξημένων δεξιοτήτων σε ΤΠΕ Μεγαλύτερη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε διαλέξεις και κριτικές επιτροπές Συνεχής διαθεσιμότητα του μαθησιακού υλικού Αποτελεσματικότερη διαχείριση χρόνου εκπαιδευτών Έκθεση της δουλειάς των σπουδαστών στην ευρύτερη σχεδιαστική κοινότητα Απόκτηση γνώσεων/ έμπνευσης μέσω παρατήρησης της δουλειάς των άλλων Υποστήριξη σχέσεων επικοινωνίας ενός-προς-έναν, ενός-προς-πολλούς και πολλών-προς-πολλούς Δυνατότητα παροχής διαλέξεων κατ απαίτηση υπό τη μορφή βίντεο Υψηλό κόστος υλικοτεχνικού εξοπλισμού Ανάγκη συνεχών αναβαθμίσεων και τεχνικής υποστήριξης Ασυμβατότητα μεταξύ εφαρμογών λογισμικού ή/και υλικού Δυσκολότερη ανάπτυξη αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ των σπουδαστών Επιθυμητή η πρότερη εξοικείωση όλων των συμμετεχόντων με ΤΠΕ Παραγωγή λιγότερων εναλλακτικών σχεδιαστικών προτάσεων Αμφίβολη αξιοπιστία των πληροφοριών από το Διαδίκτυο Αυξημένος φόρτος εργασίας εκπαιδευτών Υποχρεωτική ψηφιοποίηση των παραγόμενων έργων Προϋπόθεση ύπαρξης ευρυζωνικών συνδέσεων Ανομοιογενές επίπεδο δεξιοτήτων σε ΤΠΕ μεταξύ των σπουδαστών Δυσκολία οργάνωσης και διαχείρισης του μαθήματος

7 Σύγκριση, συμπεράσματα και προτάσεις Οι ομοιότητες μεταξύ του παραδοσιακού και του εικονικού εργαστηρίου είναι πολυάριθμες. Και στις δύο περιπτώσεις η διαδικασία σχεδίασης αποτελείται από τα ίδια στάδια, ενώ παροτρύνεται ο αναστοχασμός και ο διαμοιρασμός γνώσεων μεταξύ των σπουδαστών. Ακόμα, αμφότερες οι μέθοδοι βασίζονται στον καθορισμό του σχεδιαστικού προβλήματος, την ανάθεση της επίλυσής του με εργασίες και την άσκηση τακτικής κριτικής (ομότιμης και μη) σε αυτές. Άλλα κοινά στοιχεία αποτελούν οι διεξαγωγές διαλέξεων και η τελική παρουσίαση και εξέταση της ολοκληρωμένης σχεδιαστικής πρότασης ενώπιον μιας κριτικής επιτροπής. Υπάρχουν όμως και σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, όπως φαίνεται αναλυτικά στον επόμενο πίνακα. Πίνακας 3: Σύγκριση παραδοσιακού και Virtual Design Studio Παραδοσιακό Design Studio Virtual Design Studio Ανάθεση σχεδιασμού (Design brief) Διανέμεται μέσα στην τάξη, ακολουθούμενη από μια συζήτηση. Ενθαρρύνει κυρίως την ανάπτυξη ατομικών λύσεων στο σχεδιαστικό πρόβλημα. Συναντήσεις πρόσωπο-με-πρόσωπο εκπαιδευτώνσπουδαστών. Χρήση πολλών διαφορετικών μέσων για την ανάπτυξη των σχεδιαστικών προτάσεων, συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστικών εργαλείων. Άτυπες συγκεντρώσεις των σπουδαστών κατά τη διάρκεια του μαθήματος για να συζητηθεί το σχεδιαστικό πρόβλημα. Διεξαγωγή desk crits σε πολλαπλά σκαριφήματα διφορούμενης, συγκεχυμένης και ελλιπούς φύσης που έχουν γίνει δια χειρός. Ομότιμη μάθηση μέσω της αλληλοβοήθειας των σπουδαστών. Μεγαλύτερη ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του μαθήματος φέρει ο εκπαιδευτής, ο οποίος πρέπει να καθοδηγήσει κατάλληλα την πρόοδο των σπουδαστών. Διεξαγωγή final crit σε μοντέλα και σχέδια. Κριτικές επιτροπές αποτελούμενες από τοπικούς εκπαιδευτές Παρουσίαση της τελικής σχεδιαστικής πρότασης με σχέδια σε χαρτί και μακέτες (τυπωμένα σε πραγματική διάσταση). Δημοσιεύεται διαδικτυακά, ακολουθούμενη από online συζήτηση. Προωθεί την εργασία κατά ομάδες. Διαδικασία σχεδιασμού Εικονικές συναντήσεις μέσω τηλεδιασκέψεων. Αξιολόγηση Όλες οι σχεδιαστικές προτάσεις μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή. Ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ των σπουδαστών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φόρουμ συζητήσεων και υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων. Διεξαγωγή desk crits σε προσχέδια δημιουργημένα εξαρχής σε υπολογιστή, τα οποία δίνουν μια πιο σαφή οπτική αναπαράσταση της αρχικής ιδέας. Ομότιμη μάθηση μέσω παρατήρησης της δουλειάς των άλλων. Μεγαλύτερη ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του μαθήματος φέρουν οι σπουδαστές, οι οποίοι πρέπει να οργανώσουν κατάλληλα το χρόνο τους. Διεξαγωγή final crit με σύγχρονη / ασύγχρονη επικοινωνία. Κριτικές επιτροπές με απομακρυσμένους εκπαιδευτές. Παρουσίαση της τελικής σχεδιαστικής πρότασης με προσομοιώσεις και θέαση σχεδίων σε υπολογιστή. Πιο συγκεκριμένα, το μέγεθος μιας τάξης VDS μπορεί να είναι κατά πολύ μεγαλύτερο συγκρινόμενο με μια τυπική τάξη παραδοσιακού design studio. Η ανάθεση σχεδιασμού στο παραδοσιακό εργαστήριο συζητείται μέσα στην τάξη, ενώ αντίθετα στο VDS δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο και οι συζητήσεις επ αυτής γίνονται online, κάτι που ισχύει επίσης για τις διαλέξεις και τις κριτικές. Η δε ευθύνη για την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας μετατοπίζεται από τον

8 978 εκπαιδευτή στους σπουδαστές, οι οποίοι πρέπει να οργανώσουν κατάλληλα το χρόνο τους στο εικονικό εργαστήριο. Όσον αφορά στην ατομική διόρθωση, αυτή διεξάγεται σε προσχέδια δημιουργημένα εξαρχής σε υπολογιστή, ενώ η επικοινωνία (σύγχρονη ή/και ασύγχρονη) διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ΤΠΕ. Η ομότιμη μάθηση επιτυγχάνεται όχι τόσο μέσω της αλληλοβοήθειας των σπουδαστών, όπως συμβαίνει στο παραδοσιακό design studio, αλλά κυρίως μέσω της παρατήρησης της δουλειάς των άλλων. Τέλος, στο VDS η παρουσίαση της ολοκληρωμένης σχεδιαστικής πρότασης πραγματοποιείται online στην οθόνη του υπολογιστή των απομακρυσμένων εκπαιδευτών, ενώ στο παραδοσιακό studio χρησιμοποιούνται συνήθως μοντέλα και σχέδια με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Βάσει των όσων έχουν αναφερθεί έως τώρα, γίνεται σαφές ότι η αποτελεσματικότητα ενός μαθήματος VDS εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο εξοικείωσης των συμμετεχόντων με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και από τον βαθμό αντιμετώπισης κάποιων επιπρόσθετων θεμάτων, όπως π.χ. του υψηλού κόστους του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, της ανάγκης συνεχών αναβαθμίσεων και τεχνικής υποστήριξης, της ασυμβατότητας μεταξύ διαφόρων εφαρμογών λογισμικού ή/και υλικού, της αμφίβολης αξιοπιστίας των πληροφοριών που προέρχονται από το Διαδίκτυο κ.λπ. Ιδιαίτερο πρόβλημα εμφανίζεται κατά το στάδιο κριτικής και αξιολόγησης, λόγω του ότι η αλληλεπίδραση που πραγματοποιείται αδυνατεί να φτάσει τα αντίστοιχα επίπεδα του παραδοσιακού design studio αφού περιορίζεται από την ανάλυση της οθόνης, το εύρος ζώνης του δικτύου και - κυρίως - από τους ψυχολογικούς ή πρακτικούς περιορισμούς στην επικοινωνία. Μια πρόταση αντιμετώπισης του παραπάνω προβλήματος για τον σκοπό της εξ αποστάσεως διδασκαλίας studio αποτελεί η αξιοποίηση του διαδικτυακού τόπου deviantart (DA) ως εργαλείο VDS (Φώταρης, 2010). Το deviantart αποτελεί μια ανοικτή και δυναμική διαδικτυακή κοινότητα καλλιτεχνικής έκφρασης και αναζήτησης, διαλόγου και πολιτιστικής ενημέρωσης, η οποία έχει ως σκοπό την ανάδειξη και προβολή των δημιουργών τέχνης και του έργου τους σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις της τέχνης: εικαστικά, λογοτεχνία, κινηματογράφο, φωτογραφία, εφαρμοσμένες τέχνες και πολυμέσα. Υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα μάθημα εικονικού σχεδιαστικού εργαστηρίου ως εργαλείο ανάθεσης και ανάρτησης εργασιών, ομότιμης μάθησης και εξ αποστάσεως αξιολόγησης. Αφού προηγήθηκε μια αρχική διερεύνηση αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης διδακτικής μεθόδου μέσω συνεντεύξεων σε ειδικούς, ξεκίνησε η πιλοτική χρήση του DeviantArt για την εξ αποστάσεως διδασκαλία της θεματικής ενότητας «Γραφιστική» (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο). Τα πρώτα αποτελέσματα που προέκυψαν από το εν λόγω πείραμα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά (Πίνακας 4), αν και υπάρχουν ακόμα κάποια θέματα που πρέπει να ξεπεραστούν, όπως π.χ. ο βαθμός συμμετοχής των σπουδαστών και ο αριθμός των σχολίων επί των υποβληθέντων έργων (Φώταρης, 2010). Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι περαιτέρω έρευνα θα οδηγήσει στη διεξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, καθώς και στην εύρεση τρόπων αντιμετώπισης των παρατηρούμενων αδυναμιών.

9 979 Πίνακας 4: Κριτικός απολογισμός της χρήσης του deviantart group EAP-GTP στη διδασκαλία του μαθήματος «Γραφιστική». Πλεονεκτήματα Παροχή προσωπικού χώρου έκθεσης των έργων του κάθε φοιτητή Εξοικείωση των φοιτητών με την ιδέα της έκθεσης των έργων τους στο ευρύ κοινό Ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών μεταξύ των φοιτητών Απόκτηση γνώσεων και έμπνευσης μέσω της παρατήρησης της δουλειάς των άλλων Προβολή της παραγωγής της σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΕΑΠ στην ευρύτερη σχεδιαστική κοινότητα Άσκηση ομότιμης κριτικής Δημιουργία αίσθησης υποστήριξης και βοήθειας των φοιτητών από την εκπαιδευτική κοινότητα Απόκτηση συνολικής διατμηματικής εποπτικής εικόνα (overview) των εργασιών Μειονεκτήματα Μειωμένη συμμετοχή φοιτητών στο group Αποφυγή παράθεσης σχολίων Ύπαρξη μεγάλου αριθμού από «lurkers» Ελλιπή κίνητρα ενασχόλησης με το group Φόβος έκφρασης προσωπικής άποψης και επώνυμης συμμετοχής στη διαδικασία ομότιμης κριτικής Περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος Μεγάλος φόρτος εργασίας για τους εκπαιδευτές Βιβλιογραφία Austerlitz, N., & Sachs, A. (2006). Community Collaboration and Communication in the Design Studio. Open House International, 31 (3), pp Bender, D., Wood, B. J., & Vredevoogd, J. D. (2004). Teaching Time: Distance Education versus Classroom Instruction. American Journal of Distance Education, 18 (2), pp Brocato, K. (2009). Studio based learning: Proposing, critiquing, iterating our way to person centeredness for better classroom management. Theory Into Practice, 48 (2), pp Chen, W., & You, M. (2010). Student response to an Internet-mediated industrial design studio course. International Journal o f Technology and Design Education, 20,p p Craig, D. L., & Zimring, C. (2000). Supporting collaborative design groups as design communities. Design Studies, 21 (2), pp Cuff, D. (1992). Architecture: The story o f practice. Cambridge, MA: The MIT Press. Dave, B., & Danahy, J. (2000). Virtual Study Abroad and Exchange Studio. Automation in Construction, 9, pp Fiedler, S. (1999). The Studio Experience: Challenges and Opportunities fo r Self Organized Learning. Athens, GA: The University of Georgia, Department of Instructional Technology. Hetland, L., Winner, E., Veenama, S., & Sheridan, K. M. (2007). Studio thinking: The real benefits o f visual arts education. New York: Teachers College Press.

10 980 Kuhn, S. (2001). Learning from the architecture studio: implications for project-based pedagogy. International Journal o f Engineering Education, 17 (4-5), pp Kvan, T. (2001). The pedagogy of virtual design studios. Automation in Construction, 10(3), pp Maher M. L., Simoff S. J., & Cicognani A. (2002). The potential and current limitations in a Virtual Design Studio. VDS Journal. Ανακτήθηκε 20/5/2010, από τη διεύθυνση Moggridge, A. (2007). Designing Interactions. Cambridge, MA: The MIT Press. Palloff, R., & Pratt, K. (1999). Building learning communities in cyberspace: Effective strategies fo r the online Classroom. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Piaget, J. (1954). The Construction o f Reality in the Child. New York: Basic Books. Schon, D. A. (1988). Educating the Reflective Practitioner. London: Jossey-Bass. Valkenburg, R. C. (2001). Schon revised: describing team designing with reflectionin-action. Στο: P. A. Lloyd, P. A., & H. H. C. M. Christiaans (επιμ.), Proceedings o f DTRS 5. Delft: DUP Science, pp Von Glaserfeld, E. (1989). Cognition, construction of knowledge, and teaching. Synthese, 80 (1), pp Wang, L., Shen, W., Xie, H., Neelamkavil, J., & Pardasani A. (2002). Collaborative conceptual design-state of the art and future trends. Computer-Aided Design, 34, pp Βρασίδας X., Ζεμπύλας Μ., & Πέτρου Α. (2005). Σύγχρονα παιδαγωγικά μοντέλα και ο ρόλος της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Στο: Συμεών Ρετάλης (επιμ.), Οι προηγμένες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της μάθησης, σελ Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. Κόμης, Β. (2001). Πληροφορική και Εκπαίδευση - Τόμος Β. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2007). Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας - Ολική Προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Α. Ράπτη. Φώταρης, Π. (2010). Διδακτική της Σχεδίασης μέσω καλλιτεχνικού εργαστηρίου (studio) και προσαρμογή στην Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία του προγράμματος "Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα, υπό την επίβλεψη της Ε. Μαυρομμάτη. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Χρήση και Υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης ΚΣΕ 5 ο Δ.Σ. Γλυφάδας Άξονες συζήτησης Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου SCinTE

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Πως το e-learning συμβάλει στην υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Κων/νος Φαρμάκης 2006-2007 e-learning Ορισμοί Η προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών ή μαθημάτων - μέσω του Internet ήμέσωτωνεταιρικώνintranets

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.3 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 6.Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διαδικασία Διδασκαλίας και Μάθησης 6.1 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.2 ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: ευτεροβάθμιας Ευβοίας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: 3 ο ημοτικό Σχολείο Χαλκίδας Υπεύθυνος: Σιέκρη Φρειδερίκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων: Ένα βήμα για τη νοηματοδοτημένη παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Τάσος Μικρόπουλος Συντονιστής ψηφιακού εμπλουτισμού βιβλίων Φυσικής H ψηφιακή στρατηγική για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης

Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης Πλατφόρµα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικών Εικαστικής Αγωγής: Μία Κοινότητα Πρακτικής και Επαγγελµατικής Μάθησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεκέµβρης 2015 Η Πλατφόρµα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύγχρονες Αντιλήψεις για τη Μάθηση και τη Διδασκαλία και η Εφαρμογή τους με Εργαλεία Υπολογιστικής και Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

3. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 1 4. Πίνακες Μαθημάτων 2 5. Περιγραφή Μαθημάτων 2

3. Διάρκεια προγράμματος και φοίτηση 1 4. Πίνακες Μαθημάτων 2 5. Περιγραφή Μαθημάτων 2 Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας 1. Όραμα και στόχοι του τμήματος 1 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Απόψεις EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy Γιατίοιορισμοίενόςκλάδουείναισημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας για τυφλούς μαθητές Τα περιεχόμενα του Οδηγού Τύφλωση και Εκπαίδευση Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας: Γενικές Αρχές και Προσεγγίσεις Η Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία

EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία EDUS265 Εκπαιδευτική Τεχνολογία Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy 2004-2006 CARDET 1 Απόψεις Γιατί οι ορισμοί ενός κλάδου είναι σημαντικοί; Πώς θα ορίζατε τον όρο «Τεχνολογία»; Πώς θα ορίζατε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης

Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό πλαίσιο των ομάδων σχεδιασμού ανάπτυξης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Αξιοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Διδασκαλία Γνωστικών Αντικειμένων Κέρκυρα, 18.06.15 Εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων με μαθησιακά αντικείμενα: το μεθοδολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου

Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης. Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης Διδάσκουσα Φ. Αντωνίου Περίγραμμα Νοοκατασκευαστική θεώρηση της μάθησης Ιστορικό υπόβαθρο Top-down * bottom up Ομαδοσυνεργατική μάθηση Νοοκατασκευαστικές μέθοδοι στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Διδακτικές τεχνικές/ μέθοδοι Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφορία Μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισμένη στη ΔΡΑΣΗ με κεντρικό άξονα την ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας

Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Δραστηριότητες Δημιουργία, διατήρηση & πιστοποίηση Εκπαιδευτικού Υλικού Διεξαγωγή βασικής και

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο

Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο 1: Εισαγωγικά στο μάθημα Αρβανίτη Ευγενία ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Άδειες Χρήσης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαμπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διδακτική των επαγγελματικών μαθημάτων ο σχεδιασμός της διδασκαλίας η οργάνωση του μαθήματος τα εποπτικά μέσα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διδακτική των επαγγελματικών μαθημάτων ο σχεδιασμός της διδασκαλίας η οργάνωση του μαθήματος τα εποπτικά μέσα ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ η διδακτική των επαγγελματικών μαθημάτων ο σχεδιασμός της διδασκαλίας η οργάνωση του μαθήματος τα εποπτικά μέσα ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υπολογιστή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Χρήση υπολογιστή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Χρήση υπολογιστή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται: Για την παροχή πληροφοριών με ταχύτητα Για να διδάσκουν κριτική σκέψη και τρόπους επίλυσης προβλημάτων Για την κατασκευή προσομοιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ Γενικά Στοιχεία Όνομα εκπαιδευτικού: Αγοραστός Αθανάσιος (ΠΕ19 Πληροφορικής) Δημοτικό Σχολείο Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΣ ΤΟΠΟΣ 1: Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών αλλάζουν τον κόσμο με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός Π.Ε M.Sc. Μαρία Δασκολιά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός Π.Ε M.Sc. Μαρία Δασκολιά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Προσεγγίζοντας την έννοια της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης μέσα από το σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από μαθητές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ενός ΕΠΑ.Λ. Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες. Learning Xtra Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών) 16+ (ηλικίες κάτω των 25) Θεματικός άξονας/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΕ87 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα