ΠΑΝΕΠ I Σ Τ Η Μ! Ο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠ I Σ Τ Η Μ! Ο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ"

Transcript

1 . ΠΑΝΕΠ I Σ Τ Η Μ! Ο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ isifc U I i Λ g 1 - s - $ - " '. ';. ' ' v ;. ' < ' 1 ;Y'v- Ri pav' «i%n f..,- 00/^ v. : '. ' - sajk"" ^ΛΓ,Λ-ί ** " ^ * >- \ 1 I Γ, ',,.>{ ' -? I p - -» ' : 1 & Γ%:«ί*ΐ»»Α8ϊ*»> ipp*^ Γ t: ;^'., Jfell z-^% / THW ' ipr'. : T- :-_ _ 9»?»%. * * -V.

2 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠλΙΙΡΟΦΟΡΙΙΣΙΙΣ Ειδική Συλλογή «Γκρι/.λ Βιβλιογραφία» Αριθ. Εισ.: 6959/1 Ημερ. Εισ.: Δωρεά: Συγγραφέα Ταξιθετικός Κωδικός: ΠΤ-ΛΜ 2009 ΣΟΦ

3 ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜI Ο ΘΕΣΣΑΛI ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ME ΒIΟΚΛΙΜΑΤIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σοφοκλέους Στέλλα Ε π l [3 λ έ π ο ν τ ε c Καθηγητές : Τριανταφυλλί δης Γιώργος Τ σ α-g κ ρ α σ ο ν λ η ς Αρης Φεβρουάριος 2009

4 Το θέμα της διπλωματικής εργασίας προέρχεται από παλα ι ό τ ε ρ ο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό στην Κνπρο για την ανέγερση του Δημοτικόν Μεγάρου στο Ττρόβολο. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΙΤΡ0Β0Λ0Υ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1 Σ0Φ0ΚΛΕ0ΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 1 )

5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ME ΒIΟΚΛΙΜΑΤIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΛΗΨΗ Το θέμα της διπλωματικής εργασίας προέρχεται από παλαιότερο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό στην Κύπρο για την ανέγερση του Δημοτικού Μεγάρου στο Στρόβολο. Οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, όπως η κοίτη του ποταμού, η παρουσία πρασίνου καθώς και το ιστορικό παλαιό κέντρο της περιοχής, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στον προσανατολισμό της κεντρικής ιδέας του θέματος. Η τελική διαμόρφωση του θέματος προήλθε από τον διαχωρισμό των παρεχώμενων υπηρεσιών και λειτουργιών του Δημοτικού Μεγάρου καθώς και την παράμετρο του β ι οκλ ι ματ ι κού σχεδιασμού. 0 διαχωρισμός των υπηρεσιών του Μεγάρου έγινε εντός της ενιαίας οντότητας που παρέχει το εξωτερικό περίβλημα. Η υποδοχή αποτελεί τον πυρήνα του όλου κτιρίου και διαφοροποιείται από τον φεγγίτη στην οροφή και την απουσία του περιβλήματος στις εισόδους της. Στους χώρους των γραφείων εφαρμόστηκαν οι κυριότεροι βιοκλιματικοί παράμετροι που αφορούν κυρίως τη θέρμανση, τη ψύξη, το φωτισμό και τον αερισμό, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι αποδεκτές εσωκλιματικές συνθήκες χειμώνα-καλ οκαίρ ι και να περιοριστεί η ενεργειακή κατανάλωση. Άλλα βιοκλιματικά συστήματα που υιοθετηθήκαν είναι τα αίθρια, οι φεγγίτες και οι υπόγειοι σωλήνες δροσισμού στο Δημοτικό θέατρο. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ ΕΓΙ I ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Τ Ρ I 0 Α Ν Τ ΑΦ Υ Λ Λ I Δ Η Σ ΓΙΩΡΓΟΣ Τ ΣΑΓΚ Ρ ΑΣΟΥΛΗΣ ΑΡ Η Σ Φεβρουάριος 2009

6 STROVOLOS CITY HALL WITH BiOCLIMATIC CHARACTERISTICS SUMMARY The subject 0 f the Degree Thesis is constituted from a n ο l der arc h i t e c t u r a l c o m p e tition in Cyprus for the construction o f S t r 0 V 0 l o s C i t y Hal l. T h e P ar t i c u l a r i t i es 0 f the area, as the bank of the river, the P i ant i ng a s well as t he h i storical old are a centre had importan t e ff e c t i n the or i en t a t i ο n of the subject's central idea. The f i n a l c ο nt i g u r ation came from the segregation of the provided services and functions of the City Halt as welt as the parameter of bioctimatic design. The operation's segregation is inside the single entity that the exterior wrapping provides. The reception constitutes the core of the whole building and it has become different by the skylight on the roof and the absence of wrapping in its entries. The major bioclimatic parameters were applied to the offices and concern mainly heating, cooling, lighting and airing, to ensured the acceptable indoors conditions at winter-summer period and to limit the energy consumption. Other bioclimatic systems, such as atrium, skylights and buried pipes in the Municipal Theatre, were adopted for more benefits. SOFOKLEOUS STELLA SUPERVISING PROFESSORS: TRI ANTAF ILL I D I S GIORGOS TSAGKRASOUL I S AR I S FEBRUARY

7 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Ο Στρόβολος, ή, όπως αναφέρεται σε παλαιότερες πηγές, Στρόβιλος (από τους συχνούς ανεμοστρόβιλους που δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ν τ α ι στην περιοχή, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες), απλώνεται σε μια μεγάλη έκταση στα νότια - νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Λευκωσίας, της οποίας αποτελεί προάστιο. Είναι ωστόσο ξεχωριστός δήμος, ο δεύτερος μεγαλύτερος της Κύπρου, μετά το δήμο Λεμεσόν, με περισσότερους από κατοίκους. Απέχει 3 περίπου χ λ μ. από τη Λευκωσία αν και από οικιστική άποψη έχουν πλέον ενωθεί. 0 αρχικός μικρός οικισμός του Στροβόλου και σημερινός πυρήνας του αναπτύχθηκε στην αριστερή (δυτική) όχθη του Πεδιαίου Ποταμού, ο οποίος διαδραμάτισε ξωτικό ρόλο στην όλη ξωή του οικισμού για πολλούς αιώνες. Ορτάκιοϊίϊ - ΓερόΑακκος >νί25ίαθμέτ.ος_ Αϊς ριμιθια; h/ής Aip0?8fJ&! Λευκωσίας."Ανλσνιξιό Κ;ι* ι.»τριμιθιάς Ι^ω^ΛρκστάμΕίο Κόιω Αΰκατή^ρ -A r ι ΙΤΓ r,n ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 2

8 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Ο χώρος ανέγερσης του Δημοτικόν Μεγάρου έχει τριγωνικό σχήμα, έκτασης 6211τ.μ. και περιβάλλεται ανατολικά από τη Λεωφόρο ΣΙ τ ρ ο β ό λ ο υ, βόρεια από την οδό X ρ υ σ ε λ ε ο ν σ α ς, δυτικά από τον Πεδιαίο Ποταμό ενώ νότια εφάπτεται του χώρου στάθμευσης και του υπηρεσιακόν δρόμου από την οδό Α λ ε ξ α ν δ ρ ο υ π ό λ ε ω ς. Η ιστορική αναδρομή στην περιοχή του Ιτροβόλου αποτέλεσε την πρωταρχική μελέτη του κτιρίου. 0 σχεδιασμός εξελίχθηκε λαμβάνοντας υπόψη το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον της περιοχής με την κοίτη του ποταμού, την παρουσία πρασίνου και το ιστορικό κέντρο του παλαιόν πυρήνα του ΣΙ τ ρ ο β ό λ ο υ, που εφάπτεται της όχθης του ποταμον. Ένα Δημοτικό Μέγαρο ουσιαστικά το πρόσωπο της πόλης ακόμα σημείο αναφοράς για τους της. Το κτίριο δεν θα μπορούσε να εξολοκλήρου μια μοντέρνα κατασκευή αν νέου κέντρου της πόλης και πάνω στην του ΣΙ τ ρ ο β ό λ ο υ με έντονη η αντίθεση μεταξύ του κτιρίων αποτελεί έναν συνέχεια στη μορφή του Μια σύγχρονη εναρμονίζεται με το απέναντι αποτελεί και είναι κατοίκους αποτελεί και πιο βρίσκεται εντός του πολυσύχναστη λεωφόρο κίνηση και εμπορική δραστηριότητα. Αυτή κέντρου βασικό κτιρίου κατασκευή περιβάλλον της πόλης άξονα που αυτού. που και με εμφάνιση που το ενσωματώνει σε αυτό. Η εξέλιξη της ιδέας μπορεί κάποιος να πει ότι προέρχεται τόσο από τους στροβίλους στην περιοχή, με τους έντονους κυματισμούς και καμ π u λ ό- τ η τ ε ς-τή ακόμα και από βότσαλα και χαλίκια που το ποτάμι παρέσυρε και απέθεσε στο χώρο. και των παλαιότερων συναντάτε και στην ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΖΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ I ΕΤ IΚΑ ΙΟΦΟΚΛΕΟΥΕ ΕΤΕΛΛΑ 3

9 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΖΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 4

10 Το Δημοτικό Μέγαρο σαν χώρος παρέχει πολλές υπηρεσίες και λειτουργίες και η λογική αυτής της μελέτης είναι ο διαχωρισμός τους σε επιμέρους τμήματα χωρίς όμως να χάνει την ενιαία οντότητα του. Για το λόγο αυτό οι χώροι έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούν καλύτερα το κοινό και κάθε τμήμα να μπορεί να λειτουργήσει και ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Η προσπελασιμότητα του μεγάρου είναι ελεύθερη και από τις τρεις πλευρές του οικοπέδου ενώ χώροι στάθμευσης συναντώνται τόσο στον ισόγειο περιβάλλοντα χώρο όσο και στο υπόγειο. Η προσβασιμότητα από το προσωπικό ή τους επισκέπτες είναι ανεμπόδιστη για όλους τους χώρους εργασίας. Η είσοδος του κοινού από το χώρο του υπογείου γίνεται μέσω εξωτερικού κλιμακοστασίου στο κυρίως κτίριο. Έτσι ο επισκέπτης έχει μια ξεκάθαρη άποψη για την πορεία που θα ακολουθήσει μέσα στο κτίριο και οι μόνιμοι χρήστες έχουν την δυνατότητα να οδηγούνται στον προορισμό τους, χωρίς να εισέρχονται σε χώρους εργασίας και σε τμήματα που δεν τους αφορούν. Το Δημοτικό θέατρο Ετροβόλου και η Δημοτική Βιβλιοθήκη αποτελούν τους χώρους που ως επί το πλείστον λειτουργούν ανεξάρτητα από το υπόλοιπο μέγαρο και για αυτό το λόγο διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο και έχουν πρόσβαση κυρίως από τη Λεωφόρο. Οι δύο αυτοί χώροι για λόγους εξυπηρέτησης της λειτουργίας τους διαθέτουν και ημιώροφο, όπου στην μεν βιβλιοθήκη φιλοξενούνται τα αναγνωστήρια, κα εξώστης. Κοινές χρήσεις όπως αποτελούν ξεχωριστό κτίσμα, στο κτίριο του δημιουργώντας έτσι γέφυρα στο χώρο του θεάτρου λειτουργεί η κουζίνα, του οποίου θεάτρου μεταξύ αυτού και του κυρίως χώρου. 0 χώρος των γραφείων αποτελεί το νότιο τμήμα του Μεγάρου και εκτείνετε σε άλλους τρεις ορόφους εκτός από το ισόγειο του τμή μτχ, Τ α γραφεία σχεδιάστηκαν στην περίμετρο του κτιρίου για καλύτερη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού. 0 εσωτερικός διάδρομος επιδέχεται αερισμό και φυσικό φως από το εσωτερικό σαν τουαλέτες κοινού κτλ, μικρό τμήμα εισέρχεται 4*^ αίθριο και καθώς ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ I ΣΤ I ΚΑ Σ0Φ0ΚΛΕ0ΥΕ ΕΤΕΛΛΑ 5

11 περίμετρός του δεν φτάνει στα όρια του αίθριου προσφέρει οπτική επαφή τοσο προς τα πάνω οσο και προς τα κάτω. I τ ο ισόγειο και στον ημιώροφο υπάρχουν υπηρεσίες που έχουν να κάνουν καθημερινή μ ε την εξυπηρέτηση του κοινοί ενώ στον πρώτο και δεύτερο όροφο συναντώνται οι υπόλοιπες υπηρεσίες. Το κενό που δ η μ ι ο u ρ γ ε ί τ α ι ανάμεσα στα γραφεία, τις κοινές χρήσεις και τη βιβλιοθήκη αποτελεί το χώρο της υποδοχής από όπου και ξεκινούν όλες οι πορείες προς τους επιμέρους χώρους, είναι δηλαδή ο πυρήνας όλου του Μεγάρου. Η διαμόρφωση του χώρου υποδοχής κάνει κατανοητή τη χωροθέτηση των διαφόρων διευθύνσεων και τομέων του Μεγάρου. Τα εσωτερικά αίθρια που έχουν δημιουργηθεί στους χώρους είναι τόσο για λόγους αισθητικής όσο και βιοκλιματικής συμπεριφοράς, που είναι και ο βασικός στόχος αυτής της μελέτης, αφού προσφέρουν άπλετο φωτισμό στους περιμετρικούς τους χώρους και αερισμό από την ανοικτή οροφή τους και τις περιστρεφόμενες τζαμαρίες τους. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΤΡ0Β0Λ0Υ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ XAΡAΚΤΗΡ I ΕΤ I ΚA Ι0Φ0ΚΛΕ0ΥΕ ΕΤΕΛΛΑ 6

12 Η εξωτερική επένδυση, από ξνλο Park I ex, περικλείει όλους τους χώρους δένοντας τους μαζί σε ένα ενιαίο κτίριο καί επιτρέπει έτσι την ενσωμάτωσή του στο δασώδες περιβάλλον. Η εξωτερική διαμόρφωση/πεξο δρόμ ηση του χώρου που περιβάλλει τον όγκο του κτιρίου ακολουθεί παρόμοιες καμπυλότητες και κυματισμονς με το κτίριο και είναι επίσης από ξνλο. Η προτεινόμενη φύτευση είναι έντονη έτσι ώστε να ακολουθεί την ανάλογη βλάστηση στην όχθη του ποταμοί. Η πρόσβαση στο οικόπεδο από μηχανοκίνητα γίνεται από την οδό Αλεξανδρουπόλεως. Στο ισόγειο υπάρχουν 30 θέσεις πάρκινγκ ενώ στο υπόγειο έχουν σχεδιαστεί γύρω στις σχεδιασμός του υπογείου ακολούθησε ανάλογα σχήματα με τον ισόγειο χώρο δημιουργώντας μια πορεία εύκολα κατανοητή. Το κλιμακοστάσιο το οποίο προσφέρει πρόσβαση στον ισόγειο χώρο βρίσκετε στο κέντρο ενώ ένα δεύτε ρενυν κλιμακοστάσιο που εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες του θεάτρου βρίσκεται στο τέλος του υπογείου. Αρχεία εμπιστευτικών εγγράφων και άλλοι απόρρητοι χώροι μη προσβάσιμοι από το κοινό χωροθετονντα ι δίπλα στο κυρίως κλιμακοστάσιο. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ IΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡ I LT I ΚΑ ΕΟΦΟΚΛΕΟΥΙ ΣΤΕΛΛΑ 7

13 KTIPIΟΛΟΓIKO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A/A ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΤΟΜΑ m 2 1 ΔΩΜΑΤ 1 0 ΚΑΘΑΡ 1 ΣΤΡ1ΩΝ ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΞΟΠΛ1ΣΜΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣ ΑΡΧΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΜΠ 1 ΣΤΕΥΤ 1 ΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 40 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 8

14 Α/ A ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΜ1ΩΡΟΦΟΥ ΑΤΟΜΑ m 2 ΙΣΟΓΕΙΟ 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΧΩΡΟΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡ1ΕΣ ΚΟΙΝΟΥ Η Μ 1 / Φ 0 Σ 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 3 ΣΥΜΒΟΥΑ1 ΟΥ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑ 1 ΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 4 40 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΟΡΟ0ΕΤΩΝ- 6 Ε1ΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕ 10 ΦΟΡΟΘΕΤΩΝ ΧΩΡΟΣ TAME 1 ΟΥ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 4 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΩΜΑΤ10 ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕ 1ΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ (3+3) ΚΑΙ 1 ΑΜΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ 50 ΑΤΟΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 500 ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΤΡΟΒ ΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΕΤΙΚΑ ΙΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 9

15 A / A ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ ΑΤΟΜΑ m 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠ ΗΡΕΣ 1ΑΣ(ΚXάδ ος οικοδομών) ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠ ΗΡΕΣ 1ΑΣ(Κλάδ ος κατασκευών) A 1ΟΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡ1ΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕ ΙΑ ΤΕΧΝ 1 ΚΩΝ (4 ) ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΦΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (3) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΡΧΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ AΡX.01 Κ0 Δ 0 ΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΛΗΤΗΡΑΣ(ΥΠΟΔΟΧΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡ 1 ΕΣ-ΦΩΤΟΤΥΠ 1 ΚΗ ΜΗΧΑΝΗ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ (2) 4 Ο m ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 7 ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 10 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ (2+2) ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ^ 1 1 I 1 1 ΣΥΝΟΛΟ 2 9 ί 5 95 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 10

16 Α/Α ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΑΤΟΜΑ m 2 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΔΩΜΑΤΙΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ANT 1 ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3 0 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕ 1 ΑΣ/Δ101ΚΗΣΗΣ 9 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡAΜΜAΤΕ 1ΑΣ / Δ ΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ A ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΩΤΟΤΥΠ 1ΚΗΣ-ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΥ 1 0 Ί 6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ - 2 ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΦΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣ 1 A 2 0 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓ 1 ΣΤΗΡ 1 ΟΥ ΔΥΟ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΦΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ r! ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 1! ι ο 2 A ΔΩΜΑΤΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚ1ΒΩΤ1ΟΥ-ΦΑΚΕΛΩΝ/ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1 5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ XAΡAΚΤΗΡ I ΕΤ I ΚA ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΠΕΛΛΑ 1 1

17 2 5 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 6 ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡ 1 A ( 2 2 ) ΚΑ1 ΘΑΛΑΜ1ΣΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3 0 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΙ ΣΤΕΛΛΑ 1 2

18 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο β ι ο κ λ ι μ α τ ι κ ό ς σχεδιασμός κ α ι η εισαγωγή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε καινούρια ή υπάρχοντα κτίρια αποτελεί επιτακτική ανάγκη στην εποχή μας. Στα πλαίσια της προσπάθειας για βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών C02 σε μεγάλο βαθμό, μέσω του βιοκλιματικον σχεδιασμον και των ενεργειακών τεχνολογιών στο δομημένο περιβάλλον. Τα κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, παρέχουν σημαντική δυνατότητα για τη χρήση του φυσικόν φωτισμόν καθώς και της ηλιακής θέρμανσης και παθητικής ψύξης αφού λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η κατασκευή ενός κτιρίου δεν πρέπει να θεωρείται σαν μια απομονωμένη πράξη. Το κτίριο δένεται με τον περιβάλλοντα χώρο του και αποτελεί ένα σύστημα που δέχεται, αλλά και προκαλεί επιδράσεις. 0 ενεργειακός σχεδιασμός συμβάλλει στην αντιμετώπιση σημαντικού θέματος της κλιματικής αλλαγής και έχει ως στόχο ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των συνθηκών χρήσης ενέργειας, για τη βέλτιστη λειτουργία των κτιρίων και την κά των αναγκών θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού. 0 σχεδιασμός γίν με βάση το τοπικό κλίμα και τις περιβαλλοντικές παραμέτρους και βασίζεται στην αντίστοιχη ενεργειακή συμπεριφορά των δομ ι κ ώ ν στοιχείων και των ενσωματωμένων παθητικών ηλιακών συστημάτων Στη μελέτη αυτή η ένταξη βιοκλιματικών στοιχείων στο κτ του Δημοτικού Μεγάρου ήταν παράλληλη με το σχεδίασμά του. μια χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια όπως η Κύπρος παρέχεται η ευκα πλήρους εκμετάλλευσης των πρωταρχικών πηγών ενέργειας ήλιος, άνεμος, κα). Με βάση το κτιριολογικό πρόγραμμα, ιδιαίτερες απαιτήσεις, το διαθέσιμο οικόπεδο, την έκταση κτιρίου καθώς και τη μορφολογία και το δομημένο περιβά αναπτύχθηκε η ιδέα σ ε τ? ε ι c δια σπ: ά σ ε^χ c, Σ j'o ι πχ: δ ί ο βιοκλιματικής, με σχεδιαστικρίύΐς χειρισμούς και τε χ ν X κ έ ς κατασκευή του κτιρίου έγινε προσπάθεια διασφάλισης εσωκλ ι ματ ι κών συνθηκών με σωστή θερμική συμπεριφορά α π ο δ ε του κ τ ι του την της λ υ ψ η ε τ α ι ί ρ ι ο Σ ε ι ρ ί α ( π. χ τ τ ς του λ λ ο ν XI η ς στην κ τ ώ ν ρ ί ο υ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡ0Β0Λ0Υ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σ0Φ0ΚΛΕ0ΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 13

19 χειμώνα ενέργειας. καλοκαίρι και συνεπώς ν α περιοριστεί η κατανάλωση Ετους χώρους των γραφείων του συχνότερης χρήσης τους σε σχέση με ληφθεί υπόψη στο σχεδίασμά προσανατολισμός τους, 0 προσανατολισμός τους είναι κατά τον άξονα Ανατολή - Δνση όντως ώστε από τις νότιες και βόρειες επιφάνειες του κτιρίου να συλλέγετε η μέγιστη δυνατή ακτινοβολία που επιφέρει μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης για τεχνητό φωτισμό. Ετους χώρους των γραφείων έχουν δημιουργηθεί επίσης περιμετρικές ζώνες ώστε να εξασφαλιστονν άνετοι καλά φωτισμένοι χώροι εργασίας. Το εσωτερικό αίθριο προσφέρει επιπλέον φωτισμό και αερισμό από ανοιγόμενα μέρη του που ελέγχονται με μηχανισμό. Οι φεγγίτες περιμετρικά της οροφής του αίθριου Δημοτικόν Μεγάρου, λόγω της τους υπόλοιπους χώρους, έχει τους ο προσφέρουν μια επιπλέον λ ν σ η για τον αερισμό του κτιρίου. Η θερμική προστασία του κελνφους είναι απαραίτητη τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι και για το λόγω αυτό έχουν επιλεγεί υαλοπίνακες ελέγχου ηλιακής ακτινοβολίας. 0 υαλοπίνακας ελέγχου ηλιακής ακτινοβολίας μειώνει τα επίπεδα ηλιακής ενέργειας που εισάγονται σε ένα κτίριο το καλοκαίρι και μειώνει την απώλεια θερμότητας το χειμώνα. Αυτός ο τνπος τζαμιον προσφέρει διάφορα οφέλη: υψηλά επίπεδα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σ0Φ0ΚΛΕ0ΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 1 4

20 διαπερατότητας, θερμική άνεση το χειμώνα και το καλοκαίρι, και μείωση κόστους γ ι α θέρμανση, κλιματισμό και ηλεκτρική ενέργεια. Η επίστρωση του τζαμιού προσφέρει διαπερατότητα φωτός, ελαφριά αντανάκλαση και θερμική μόνωση (Διπλός υαλοπίνακας, χαμηλό u-value). Επίσης παρέχει τη δυνατότητα να λυγιστέί (σε υψηλή θερμοκρασία) και να πάρει τις κυρτές φόρμες που απαιτούνται στο κτίριο αυτό. Τα πλαίσια των υαλοστασίων αποτελούν το 20% της επιφάνειας του ανοίγματος και για αυτό το λόγω είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή τους. Τα πλαίσια της πρέπει να προσφέρουν μεγάλη προστασία σε περιπτώσεις σεισμών, υψηλό συντελεστή θερμικής μόνωσης, άριστη στεγανότητα και αεροσυμπίεση, δυνατότητα διαμόρφωσης συμβατικών κατασκευών (κυρτές κατασκευές), βέλτιστη σφράγιση λόγω των ειδικών εσωτερικών αγωγών, ευρύ φάσμα εξαρτημάτων και μηχανισμών. Το εξωτερικό περίβλημα του κτιρίου αποτελεί επένδυση από κάθετα ξύλινα στοιχεία τα οποία είναι κατασκευασμένα από Parklex. Τα Parklex αποτελούνται από ξύλινα δοκάρια καλυμμένα με φαινολική ρητίνη και UV ανθεκτική πολυμερή ταινία (με εσωτερικό πυρήνα από ίνες χαρτιού) Δημιουργεί μια νέα, καινοτόμο αρχιτεκτονική λύση που επιτρέπει την εξωτερική επένδυση του κτιρίου ακόμη και στα καμπύλα σημεία του και δημιουργεί ένα διακοσμητικό μοτίβο. Το περίβλημα στερεώνεται σ ε οριζόντιους μεταλλικούς ή ξύλινους οδηγούς που αποτελούν συνέχεια της οροφής και η επιφάνεια του είναι από φυσμ.κά ξύλο 100 και έχει αναπτυχθεί για να αντισταθεί ειδικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις οποίες εκτίθενται, όπως η βροχή, το ηλιακό φως, ο αέρας, το χιόνι, κ.λπ. σ τ ι στι ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 1 5

21 Σημαντικό είναι να επιτυγχάνεται ομαλή κατανομή του φωτισμόν εσωτερικά, ώστε να αποφεύγονται οι έντονες διαφοροποιήσεις στη στάθμη του, οι οποίες προκαλονν το φαινόμενο της θάμβωσης. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας σκοτεινών-φωτεινών λωρίδων λόγω του εξωτερικόν περιβλήματος στους χώρους γραφείων εφαρμόζονται εσωτερικά συστήματα σκίασης Solar Screen τα οποία αποκόπτουν την ανεπιθύμητη ακτινοβολία χωρίς όμως να ανακόπτουν την οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Πρόκειται για ρολά από διαφανή ύφανση από ένα λεπτό στρώμα ισχυρά αντανακλαστικού αλουμινίου και σε ένα λεπτό στρώμα βινυλίου ντυμένο με fiberglass εξωτερικά ανάμεσα στα οποία υπάρχει κενό. Το τελείωμα του υφάσματος δένει τα δύο υλικά κάνοντας το Solar Screen ιδανικό για σκίαση. Το αλουμίνιο αντανακλά την ηλιακή θερμότητα για πιο δροσερές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η αραιή του ύφανση επιτρέπει τον αερισμό του χώρου πράγμα που διευκολύνει την σταθερή εκκένωση της απορροφημένης ηλιακής ενέργειας. To Solar Screen δίνει 62% εξοικονόμηση σε ενεργειακή κατανάλωση. Το χειμώνα μειώνει την απώλεια θερμότητας που χάνεται μέσω των παραθύρων κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά τουλάχιστον 20%. Αυτό οδηγεί στην ιδιαίτερη εξοικονόμηση ενέργειας στις δαπάνες θέρμανσης και κλιματισμού. To SilverScreen έχει επίσης ανώτερες αντιεκθαμβωτικές ιδιότητες, είναι αντιστατικό και αποκρούει τη σκόνη και τους ρύπους για πιο εύκολη συντήρηση και έχει μακροχρόνια απόδοση ζωής λόγω της εξαιρετικής σύνδεσης του υφάσματος του. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟ ΚΛ I MAT IΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σ ΟΦ 0 Κ Λ Ε Ο Υ Σ ΣΤΕΛΛΑ 1 6

22 ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Για τις ανάγκες υπολογισμόν του φυσικόν φωτισμόν στα γραφεία έγινε αναδρομή στις συνθήκες αναφοράς εσωτερικών χώρων που καθορίζονται από την οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων την οποία όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να εφαρμόζουν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Ενμφωνα με αυτή οι π ε ρ ι [3 ά λ λ ο υ σ ε ς συνθήκες αναφοράς είναι η θερμοκρασία των 20 C για την περίοδο θέρμανσης και η θερμοκρασία των 24 C για την περίοδο κατά την οποία απαιτείται ψνξη. Επίσης η τιμή αναφοράς σε σχέση με τον αριθμό ανανέωσης του αέρα (ACH) ώστε να εξασφαλίζεται η εσωτερική του ποιότητα, δεν θα πρέπει να είναι λιγότερη από 0.6 ανανεώσεις ανά ώρα, η οποία θα πρέπει να επιτυγχάνεται από τις κατασκευαστικές λνσεις που θα δίδονται για κτίρια κάτω από συνήθεις συνθήκες λειτουργίας (χωρίς μηχανικό εξαερισμό). Η μέθοδος αναλογίας φυσικόν φωτισμόν (Da: daylight ratio) είναι η πλέον διαδεδομένη μέθοδος για την εκτίμηση της επίδρασης ενός συστήματος φυσικόν φωτισμόν σε κάποιο χώρο. Η στηρίζεται στον υπολογισμό του λόγου μεταξν του εσωτερικό σημείο ενός χώρου και του φωτισμόν επίπεδο στο εξωτερικό περιβάλλον ταυτόχρονα, όταν ο ουρανός είναι νεφοσκεπής. Τα επίπεδα φωτισμόν σε ένα τυπικό χώρο γραφείων πρέπει να κυμαίνονται γνρων στο 2%. Ενμφωνα με το υπολογιστικό μοντέλο Relux, σε ένα τυπικό χώρο γραφείων του κτιρίου η αναλογία φυσικόν φωτισμόν είναι γνρω στο 2,2% δηλαδή εντός των ΜΕΙΗ ΤΙΜΗ ΦίΙΤ I ΕΜΟΥ ΓΡΑΦΕ lf!n _ ' I 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15: απο δ ε κτων ο 9 luv. Ωρες λεετουργίος μέθοδος αυτή φω τισ μ ο ν σε σε οριζόντιο -21/6 2 1/12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΟΦΟΚΛΕΟΥΕ ΣΤΕΛΛΑ 1 7

23 N 05 W 270s ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ME ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 1 8

24 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ των To ECOTECT είναι ένα πρόγραμμα που καλνπτει την πλήρη σειρά λειτουργιών προσομοίωσης και ανάλυσης που απαιτοννται για να καταλάβουμε αληθινά πώς ένα σχέδιο οικοδόμησης θα λειτουργήσει και θα εκτελεστεί. Το πρόγραμμα διαθέτει βάσεις δεδομένων όπως για μετεωρολογικά στοιχεία ή για πρότυπα προγράμματα χρήσης ενός κτιρίου, ενώ επιτρέπει και την τροποποίησή τους ή τη δημιουργία καινονργιων που μπορονν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Αφον εισάγουμε τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής καθώς και το γεωγραφικό μήκος και πλάτος μπορούμε να έχουμε σε τρισδιάστατη μορφή τον τρόπο που το «βλέπει» ο ήλιος κατά τις ώρες λειτουργίας του που είναι και αυτές που μας ενδιαφέρουν. Το πρόγραμμα μας παρέχει μια ακριβής διαμορφωμένη σκίαση του κτιρίου κατά τα χρονικά διαστήματα που επιλέξαμε.

25 Toe αποτελέσματα αυτά φαίνονται, στον παρακάτω πίνακα κατά τις ημερομηνίες 21 Ιουνίου και 21 Δεκεμβρίου για τις ώρες λειτουργίας των γραφείων. (8 : 0 0 κ. μ ; 0 0 μ. μ ). Ετα παρακάτω διαγράμματα παρατηρούμε ότι ως επί το πλείστον όλοι οι χώροι του Μεγάρου λαμβάνουν ικανοποιητικό φυσικό φως κατά τις ώρες λειτουργίας του. Οι εξωτερικές επιφάνειες των γραφείων επιδέχονται ηλιακή ακτινοβολία κατά τις περισσότερες ώρες και ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο. Η λειτουργία των αίθριων δικαιολογείται από τα παρακάτω διαγράμματα αφού όπως παρατηρούμε ο φυσικός φωτισμός που δέχονται είναι συνεχής. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ X AΡΑΚΤΗΡ I ΕΤI ΚA Ε0Φ0ΚΛΕ0ΥΕ ΕΤΕΛΛΑ 20

26 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 2 1

27 ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΑΙ ΨΥΚΤ I ΚΑ ΦΟΡΤ I A Η μελέτη των θερμικών και ψυκτικών φορτίων ενός κτιρίου μας βοηθά να υπολογίσουμε την ενεργειακή του κατανάλωση. Με την βοήθεια του υπολογιστικόν μοντέλου 'SUMMER BUILDING' υπολογίσαμε τα θερμικά και ψυκτικά φορτία δίο τυπικών χώρων γραφείων διαφορετικόν προσανατολισμοί για τις περιόδους θέρμανσης και ψνξης αντίστοιχα. Το πρόγραμμα υπολογίζει την ενέργεια που απαιτείται για να δροσιστεί (ή να θερμανθεί) ένα κτίριο στους αποδεκτοίς όρους άνεσης χρησιμοποιώντας το συμβατικό κλιματισμό (Α/C), χωρίς τη βοήθεια της φυσικής ψνξης (ή θέρμανσης) έτσι ώστε οι όοροί άνεσης να βρίσκονται εντός περιβάλλον. των αποδεκτών ορίων στο εσωτερ Τα απαιτονμενα φορτία θέρμανσης για τυπικό νότιου προσανατολισμοί κυμαίνονται στις 3 5,63 αντίστοιχα ψυκτικά φορτία είναι 39,45 KWh/m2 2. Τα απαιτονμενα φορτία θέρμανσης για βόρειου προσανατολισμοί κυμαίνονται στις ψυκτικά φορτία δεν διαφορο π οιοίντα ι από γραφείο Τ ο ^ε^ονός ότ οφείλεται στο πυκνό θερμικά φορτία έχουν του ή λ ιου ο οποίος τ χώρ ο γράφε KWh/ml ενώ τυπικό χώρο γράφε 3 6,10 Κ W h / m 2 ενώ το αντίστοιχο νό τα ψυκτικά φορτία δεν διαφορο π οιοίντα ι στημα σκίασης του Μεγάρου (επιδερμίδα). Τα χειμώνα «ευνοεί» στις τιμές τις νότιες τ α τ α λόγω της θέσης επιφάνειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡ0Β0Λ0Υ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΦΟΚΛ ΕΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 22

28 ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ Οι θαμμένοι, σωλήνες δροσισμον (earth cooling tubes) από τη δεκαετία του '70 χρησιμοποιήθηκαν από τους αρχιτέκτονες και τους οικοδόμους σαν εναλλακτική λνση ή λνση ενίσχυσης στο συμβατικό κλιματισμό. Η ιδέα της δρομολόγησης αέρα μέσω υπόγειων σωλήνων για να επιτευχθεί η ψνξη του χώρου τελικά αποδείχθηκε, τεχνικά και οικονομικά, μη αποτελεσματική. Οι υπόγειοι σωλήνες δροσισμον που εφαρμόστηκαν στο Δημοτικό θέατρο έχουν 70 μέτρα μήκος, διάμετρο 0.6 μέτρα, βρίσκονται σε βάθος τεσσάρων μέτρων και είναι πλαστικοί (ευκολότεροι στη εγκατάσταση, ανθεκτικότεροι στη διάβρωση). Καθώς ο αέρας διέρχεται μέσα από τις σωληνώσεις δίνει ορισμένη από τη θερμότητα του στο περιβάλλον χώμα και καταλήγει στο χώρο πιο δροσερός. Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως η είναι χαμηλότερη από την θερμοκρασία του αέρα. Η διάταξη των σωλήνων έχει γίνει σε ανοικτό κύκλωμα, δηλαδή ο εξωτερικός αέρας εισέρχεται μηχανικά στους σωλήνες και παραδίδεται άμεσα στο εσωτερικό του κτιρίου. Οι έξοδοι των σωλήνων βρίσκονται περιμετρικά του οικοπέδου όπου υπάρχει φύτευση, γεγονός που συμβάλλει στην απόδοση του συστήματος αφού ο αέρας που εισέρχεται είναι ψυχρότερος σε σκιερές περιοχές. Οι έξοδοι αυτοί καλύπτονται με σχάρα - φίλτρο εντόμων στα σημεία που είναι ανοικτοί για να αποτραπούν 0 ι πιθανοί εισβολείς. Με τη χρήση αν εμ ι στήρ^ -ο δροσισμενος αέρας δ ι ο χ ε τ ε ν ε τ αι ι σ' στο τ ο κ κτίριο τ ι ρ στο κέντρο της σκηνής. Η διαδικασία ελεγχόμενη καθώς είναι εφικτό να ρυθμίζεται θερμοκρασία στο εσωτερικό του θεάτρου, θερμοκρασία του εδάφους δεξιά, αριστερά και αυτή είναι απόλυτα με ένα θερμοστάτη, η και με κατάλληλο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡ0Β0Λ0Υ ΜΕ Β ΙΟΚΛΙΜΑΤ ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 23

29 ηλεκτρονικό έλεγχο να επιτρέπεται η ροή αέρα απο τους αγωγονς όταν είναι επιθυμητό. Το υπολογιστικό μοντέλο SUMMER BUILDING υπολογίζει την ενέργεια που απαιτείται για να δροσιστεί ένα κτίριο στους αποδεκτούς όρους άνεσης χρησιμοποιώντας το συμβατικό κλιματισμό (A/C), χωρίς τη βοήθεια της φυσικής ψύξης. Έπειτα υπολογίζει την ενέργεια που θα απαιτούταν για να συμπληρώσει την ψύξη που παρέχεται από την τεχνική των θαμμένων σωλήνων, έτσι ώστε οι όροι άνεσης να βρίσκονται εντός των αποδεκτών ορίων στο εσωτερικό περιβάλλον. Ετο λογισμικό SUMMER BUILDING καθορίζουμε το πάχος τοίχων, τον τύπο μόνωσης, το μέγεθος και τον προσανατολισμό ανοιγμάτων, τα συστήματα σκίασης, τις αλλαγές αέρα και κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής και με αυτό το τρόπο υπολογίζουμε τις απαιτήσεις σε φορτία θέρμανσης και ψύξης. Οι υπολογισμοί έγιναν με θερμοκρασία εδάφους 22C κάτω από τη μηνιαία θερμοκρασία Λευκωσίας σε σωλήνες από PVC, διαμέτρου 60 εκατοστών, τοποθετημένοι σε βάθος 4m. Η εξοικονόμηση που παρέχουν οι 6 εγκατεστημένοι σωλήνες είναι της τάξεως των 6.21KWh/m2 (20-30% εξοικονόμηση ψυκτικών φορτίων) και λαμβάνοντας υπόψη τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο του κτιρίου το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προθερμάνει ή να προψυχράνει τον αέρα στο χώρο πριν ανοίξει για το κοινό και να συμπληρώνεται η λειτουργία τους από το σύστημα κλιματισμού. των των τ α ΔΙΑΦΟΡΑ Ε 1 ΕΕΡΧΟΜΕΝΟΥ-ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΤA BURIED PIPES Β 0 u t ρ u t Temperaturf Input Temperature ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡ0Β0Λ0Υ ME ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σ0Φ0ΚΛΕ0ΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 24

30 ΕΚΙΤΕΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ THE ΕΡΓΑΕΙΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 25

31 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΟΦΟΚΛΕΟΥΕ ΣΤΕΛΛΑ 2 6

32 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΣΤΕΛΛΑ 27

33

34 ΜΑΚΕΤΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΤΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ X AΡAΚΤΗΡ I ΕΤ I ΚA ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΕ ΠΕΛΛΑ 2 9

35 ΤΟΠΟΓΡΑΦ IKO ΚΛ. 1:1000

36

37 V ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΛ. 1:50 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ ΚΛ. 1:10 0 Η Αγ S S S S ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ μόνωση.υ==7^ σναρα για burriea pipes ανεμιστηράκια για εισαγωγή αέρα

38

39

40 ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ ν- ΚΛ. 1:500 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α: ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ηκοινεί ΧΡΗΣΕΙΣ Β: ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ: ΔΗΜΟΤ I Κ 0; ΘΕΑΤΡΟ

41 V

42

43 ΣΥΝΔΕΣΗ PARKLEX ME TO ΚΤΙΡΙΟ ΚΛ. 1 :5 0 ΣΥΝΔΕΣΗ PARKLEX ME TO ΚΤΙΡΙΟ ΚΛ. 1:25

44 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΡΟΒΟΛΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

45 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΤΡΟΒΟΛΟΥ ME Β I 0J<1! Μ AH Κ A _ΧΑ Ρ ΑΚΤΗ Ρ Ι_ίΤ I Κ A

46

47

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 1882 /19-11-2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5

Μ Ε Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ Κ Α Ι Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Β Ε Λ Τ Ι Ω Σ Η Σ Μ Α Ϊ Ο Σ 2 0 1 5 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Ο Ι Κ Ο Π Ε Δ Ο Υ Σ Τ Η Ν Δ Ρ Α Μ Α ( Τ Ω Ν Μ Ε α / α 1 4 2 4 0 κ α ι 1 4 2 4 1 Α Ν Τ Α Λ Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003586744 2015-12-29

15PROC003586744 2015-12-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αρ. πρωτ. : 37515/17-12-2015 ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014)

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ 2014 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ: 2013-2014) Α Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Η Α' τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη γενικής παιδείας 35 συνολικά ωρών εβδομαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003570450 2015-12-24

15PROC003570450 2015-12-24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(PROGRAM OPERATOR) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Α.Π.: 2448/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: κ. Μαραζόπουλος Αθ. Tαχ. Δ/νση: K. Καραμανλή Τ.Κ. 46200 Παραμυθιά Τηλ.: 2666360132 Φαξ: 2666024155

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ο Δ Η Γ Ο Σ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Σ Ν Ο Μ Ο Θ Ε Σ Ι Α Σ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ιωάννινα, 8 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡ/ΙΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. : 7205/354 Σχετικά: Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Εκλογικών Χρήσιμο Β Ο Η Θ Η Μ Α Ο Δ Η Γ Ο Σ του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής (Περιέχονται σχέδια και έντυπα για διευκόλυνση του έργου των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 24-06-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. 944 Ε /97270/Ζ1 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ τ ω ν γ ι α τ ρ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δ ι μ η ν ι α ί α Έ κ δ ο σ η Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 1 8 (Τυπώνεται σε 25.500 αντίτυπα) ianoyaριοσ-φεβρουαριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Γ.Μαύρου2 Ταχ. Κώδικας: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ.

συγκρότηση επιτροπών: α) Διενέργειας & Αξιολόγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Προμηθειών, β) Παραλαβής Προμηθειών (Ορθή Σύμβουλοι κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ANAΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Αναγόμωση συντήρηση Μονάδες Α Βάθμιας εκπ/σης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναγόμωση συντήρηση Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63 ΑΘΗΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210. 32.59.197 FAX 32.59.229 8 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο: Α.Δ.Α.: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 Νοεμβρίου 2013 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009)

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/20-11-2009) Α/Α ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΩ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος

VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος VESTA40 [ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ] Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ Εισαγωγή 4 Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 161 / 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2012 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου Θ έ μ α: Tροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου μπορούν να υποβάλουν Καθηγητές Πρώτης Βαθμίδας ή Αναπληρωτές Καθηγητές. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Γραμματεία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Κ. Συμεωνίδου Θεσσαλονίκη, 13-10-2015 Τηλ.: 2310997613

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Π α ρ α μ έ ν ε ι. Από το 2007, τότε δηλαδή που έσκασε η Αμερικάνικη

Π α ρ α μ έ ν ε ι. Από το 2007, τότε δηλαδή που έσκασε η Αμερικάνικη ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 218 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Π α ρ α μ έ ν ε ι E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Γράμμα απ τον εκδότη...

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 26/2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ. Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΚΣΤ Τετάρτη 4 Μαΐου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 9434 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν μαθητές από το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.602,17 με ΦΠΑ & 8.497,5 χωρίς ΦΠΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ : ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1 Αρ. Μελέτης: 9/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 18 Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Λ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Σ Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Τ Μ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 43445 / 24-09 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 Γ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Μ Ο Ι Β Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η χιλιομετρική απόσταση υπολογίσθηκε με σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΤΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ Δ Ι Α Κ Ι Ν Η Σ Η Τ Ω Ν Α Γ Α Θ Ω Ν Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΠΟΥ Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ο Ν Τ Α Ι Α Π Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙKΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τμήμα: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο: Διοικητικών Υπηρεσιών -------------------//------------------------------------------ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου

Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012. Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Τεύχος 3ο Δεκέμβριος 2012 Περιοδική έκδοση των μαθητών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Π. Φαλήρου Σελίδα 2 Σελίδα 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θ Ε Μ Α Τ Α Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Η ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σελίδα 3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Απόσπασμα) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την προμήθεια ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ηλεκτροκινήτων αμαξιδίων και λοιπών βοηθημάτων) υψηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0769/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.555/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 13/5/2015,

Διαβάστε περισσότερα

fr*^l0 Kf Β Λ Τ Π Ι Μ Α Ι / Α Γ ΛΙΑΜΛΜΟΓ

fr*^l0 Kf Β Λ Τ Π Ι Μ Α Ι / Α Γ ΛΙΑΜΛΜΟΓ AAA : 6E9KH-7KK ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ P«Krt ll^oif *\A4 titfotruffouv M.fAS-Ai JLlfc fr*^l0 Kf E=. ΕΠΕΙΓΟΝ i-f.ramezh ΑΠΟΣΤΟΛΗ ME FAX '^uic* ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ w*hfl*^ii' r ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν. Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ Ν Πέµπτη 28 Ιανουαρίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2917,2977 2. Αδεια απουσίας του Βουλευτή κ. Κ. Μητσοτάκη, σελ. 2961 3. Ανακοινώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 44/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/59 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 30-5-2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215289,290,291,292

Διαβάστε περισσότερα

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ ο υ κ ά ς Α π ο σ τ ο λ ί δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τηλ.: 2103619650, 2103610116, Fax: 2103619760, Email: lapostol@otenet.gr h t t p: / / w w w. l o u k a s a p o s t o l i d i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν & Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0555/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: Β44ΡΝ-ΗΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Οι Μανιάτες στην Επανάσταση του 1821 343 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΙ ΕΜΦΥΛΙΕΣ ΔΙΑΜΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ Η Β Εθνοσυνέλευση του Άστρους Οι εκλογές των πληρεξουσίων 1239 για τη συμμετοχή τους στη Β Εθνοσυνέλευση προκηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ Ε Π Ο Χ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ο Μ Α Τ Ω Ν Ε Τ Ο Υ Σ 2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013... 4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 38 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0511/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2

ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 24-06-2014 Αρ. Πρωτ. 97654/Δ2 ΑΔΑ: 6Ψ8Μ9-ΩΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Επισκευή εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Νομού Μαγνησίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω Ν Ι Ε Ρ Α Ρ Χ Ω Ν ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Μ Ε Α Φ Ο Ρ Μ Η Τ Η Ν Ε Ο Ρ Τ Η Τ Ω Ν Τ Ρ Ι Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πληρ.:Αικατερίνη Λιάπη,Αναπλ.Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ αρ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY Γ. Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους:

Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής. Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: Σχηματισμός Υποτακτικής Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής Ο Παρακείμενος σχηματίζει την Υποτακτική έγκλιση με δύο τρόπους: α. περιφραστικά (δηλ. χρησιμοποιώντας δύο λέξεις περιφραστικός ρηματικός τύπος στα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/

Θέμα Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία - φ Α^ρισ/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Καβαλας Σ χ ο λ ή Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν Τ μ ή μ α Τ ε χ ν ο λ ο γ ία ς & Χ η μ ε ί α ς Π ε τ ρ ε λ α ί ο υ & Φ / ς ικ ο υ Α έ ρ ιο υ Π τ υ χ ι α κ ή

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002350286 2014-10-20

14REQ002350286 2014-10-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 464/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας;

Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; ΕΤΟΣ 2o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 66 ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ Τρεις Δήμοι στο Νομό της Φλώρινας Παραμένει ο Δήμος της Πρέσπας; Οι αποκαλυφθείσες εκτάσεις της λίμνης Βεγορίτιδας δ ι χ ά ζ ο υ ν τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τηλ. : 210 4110919 ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ FAX : 210 4117347 ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 08-3-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης: 03/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/03/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr

ΑΔΑ: ΒΛΩ3469ΗΙΖ-Σ28. Ταχ. δ/νση : Τσόχα 7, 115 21 Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 8707 095 E-mail : mitsaki_e@gnto.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 21/08/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: 501577 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή της Πάρου. «Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε» σελ. 2 Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ

Φωνή της Πάρου. «Είμαστε ευαίσθητοι, αγωνιούμε, αγωνιζόμαστε» σελ. 2 Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥ 16 3233 Φωνή της Πάρου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α π ο λ ι τ ι κ ή ε φ η μ ε ρ ί δ α Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ Επίσκεψη - αστραπή Δημήτρη Αβραμόπουλου Σε δύο χρόνια η Πάρος θα έχει το νοσοκομείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σελίδα 1 από 100 Σελίδα 2 από 100 Υπεύθυνη Δήλωση Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου ότι το παραδοτέο με τίτλο «Μελέτη Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Πελοπόννησο» αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α Περιφερειακή Ανάπτυξη-Αποκέντρωση-Αυτοδιοίκηση και η Αριστερά Λαµία Φθιώτιδας, Ξενοδοχείο Σαµαράς, Κυριακή ώρα 9. 30 π.µ. 2-11-2008 Νοµαρχιακές Επιτροπές ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43618/25.09.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24.09.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟ Ρ ΙΑ Σ & Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ Ι Α Σ ^

ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟ Ρ ΙΑ Σ & Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ Ι Α Σ ^ ΧΡΟΝΙΚΑ ΙΣΤΟ Ρ ΙΑ Σ & Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Υ Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ Ι Α Σ ^ ΜΑΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2 0 1 3 ΕΤΟΣ ΣΤ ' - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 2 0 Τετραμηνιαία έκδοση της Εταιρείας Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γεν.Δ/νση: Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής Δ/νση : Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής Τμήμα: Μεταποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚ ΛΥΚΕΙ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΣΧΕΔΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΣΤΑΣΙΑ ΤΥ ΛΥΚΕΙΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΙ ΜΕΣΗΣ ΙΑΝΥΑΡΙΣ 2014 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΣΧΕΔΙΥ: ΣΥΜΕΩΝ ΣΥΡΒΙΝΣ ΠΕ02 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΥΝ Α. ΠΡΙΝ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ ΕΙ Α Ρ Χ Η Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Δ.Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η στους όρους της παρούσης αποφάσεως ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 29-6 - 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΩΗΑ-5ΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. : 12577 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 91/2014 Από το Πρακτικό της 6ης/2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ. 2. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΓΕΩΓΡ. ΠΟΛ. & ΕΚΠΣΗΣ ΥΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 16 Ιουλίου 2014 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ

ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ. 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ Τ.Έ,Ι % Λ ( Β β Λ λ ^ ^ Χ 0 β!κ 2 Ι0 ΐχ Κ ^ ^ Σ. ΟΐχΟΤίΟΜΙΛ'Σ i m r ^ A β ο τι< ΣΤ Ί Ί ζ^ { ^ ΦΟ(ΡΟΛΟΤΙΛ 2ίΩΦΈΩ9{οί Τ 09^% βΰ^ή :Λ ^Χ Ω ΰ^

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Α8ΑΗ-ΤΑ5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16-5-2013 .:54406/ 12964 : « , (1.740.713,13) 2013»

16-5-2013 .:54406/ 12964   : «     ,      (1.740.713,13) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 16-5-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ.:54406/γπ12964 ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν ΟΙ Κ Τ Ο Υ ΙΑ Γ Ω Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ κ α ί ν ι α. Ολόγος για τον οποίο την περασμένη εβδομάδα η Γερμανίδα

Ε γ κ α ί ν ι α. Ολόγος για τον οποίο την περασμένη εβδομάδα η Γερμανίδα ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 270 ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email: ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Γ49/ 35 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 19 / 5 / 2010 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-215292,289,290,294

Διαβάστε περισσότερα

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ ΤΑ Π ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ Εφη μ ε ρ ί δ α τ ο υ τ μ ή μ α τ ο ς Β τ ο υ 1 9 ου Δ η μ ο τ ι κ ο ύ σ χ ο λ ε ί ο υ Η ρ α κ λ ε ί ο υ Α ρ ι θ μ ό ς φ ύ λ λ ο υ 1 Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 1 5 «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ

Διαβάστε περισσότερα

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς

θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς θ α ν ά σ η ς τ ρ ι α ρ ί δ η ς Lacrimosa ή τ ο α π έ π ρ ω τ ο Σ χ ι σ μ ή γ ι α δ ύ ο π ρ ό σ ω π α σ ε δ υ ο π ρ ά ξ ε ι ς 1 2 η αλήθεια είναι το αντίθετο της αγάπης σημείωση Και το Lacrimosa (όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κραυγή. Δεν έχει μείνει τίποτε άλλο να πει κανείς για τη σήψη και τη διαφθορά. α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας

Κραυγή. Δεν έχει μείνει τίποτε άλλο να πει κανείς για τη σήψη και τη διαφθορά. α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας Θανάσιμος τραυματισμός 29χρονου εργαζόμενου στη Φλώρινα Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Κραυγή α γ ω ν ί α ς από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Φλώρινας Συνάντηση εργασίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

- 1 - ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΛΙΜΕΝΑΣ 29.05.2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8017 Έδρα: Δημοτικό Κατάστημα Θάσου

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Σπάρτη: 31-7-2014 Αριθ. Πρωτ.: 11.2/5330 Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία:

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι. την με ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41777-8, site :www.chania.gr, e-mail: d-pervallon@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ ε ύ χ ο ς 1 8 ο Λ Α Ϊ Κ Η Σ Υ Σ Π Ε Ι Ρ Ω Σ Η Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ Β. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ & Δ Η Μ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ : * Η ΛΑ.Σ. Δ.

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών ακοής και ομιλίας στα παιδιά»

σελ.3 σελ.3 Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών ακοής και ομιλίας στα παιδιά» ΤΕ- Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς ΕΤΟΣ 5o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 312 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Email:ixo@nextnet.gr Βlog: http://nextnet.gr/blog Site: http://echo.nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου:

ιακήρυξη Ανοικτού διεθνούς διαγωνισµού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Αποφοίτων Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης μέχρι και ιετούς ιάρκειας για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

Η ΩΡΑΙΑ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ. ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Κ... γ ι α τ ί ο έ ρ ω τ α ς κ ρ ύ β ε τ α ι σ τ ι ς λ έ ξ ε ι ς ΖΟΖΕΦ ΚΕΣΕΛ Η ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ Ε Ρ Ω Τ Ι Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Μ ε τ ά φ ρ α σ η : Ρ ί τ α Κ ο λ α ΐ τ η ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Η Ω Ρ Α Ι Α Τ Η Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 4Κ/2015) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ -ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμπαραστάτης του Πολίτη Τάσα Σιώμου στον Δήμο Αμυνταίου σελ.3. Τα παράπονα στον Δήμαρχο από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου

Η συμπαραστάτης του Πολίτη Τάσα Σιώμου στον Δήμο Αμυνταίου σελ.3. Τα παράπονα στον Δήμαρχο από μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς Χ ά ν ο υ μ ε κ α ι τ ο 1 ο Σ ύ ν τ α γ μ α Π ε ζ ι κ ο ύ ; Συνέντευξη Τύπου του Αντιπεριφερειάρχη Στέφανου Μπίρου για τα τρέχοντα θέματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10829/14-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 12 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 27/12/ 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 27/12/ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 27/12/ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Διακήρυξης:40/2006 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5321.1/40/2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή

Πτυχιακή Εργασία. <<Η Ενιαία Φορολογική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση>> Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης. Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων Καθηγητης : Παρχαρίδης Βασίλης Φοιτήτρια :Μαρινέλη Ξανθή Καβάλα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα