Οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών"

Transcript

1 Οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών Ioannis Souliotis et al. ICRE8: International Center for Research on the Environment & the Economy ATHENA Research and Innovation Center 1

2 ICRE8: Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το περιβάλλον και την Οικονομία } Μη κερδοσκοπικό κέντρο, 2014 } Διεπιστημονική έρευνα σε : Περιβάλλον Οικονομία Ενέργεια Οικολογικές καινοτομίες + ηλεκτρονικές μορφές του (E8) 2 Αποστολή του ICRE8 : Η επιδίωξη της αριστείας στη διεξαγωγή και την παρουσίαση της έρευνας και η δέσμευση για διερεύνηση των σχετικών περιβαλλοντικών, ενεργειακών και ζητημάτων φυσικών πόρων, για μια ποικιλία καταστάσεων και ενδιαφερόμενα μέρη σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες. website:

3 ICRE8 έρευνα χρηματοδοτούμενη απο την Ευρωπαϊκή επιτροπή 3 INLAND WATER FP4: Cyprus FP5: ARID CLUSTER FP6: EROLIMPACS FP6: AQUASTRESS FP7: GENESIS FP7: GLOBAQUA WFD COASTAL WATER FP6: IASSON FP6: SESSAME FP7: THESEUS MSFD MARINE OFFSHORE FP7: MERMAID FP7: TROPOS FP7: H2OCEAN Floods Directive

4 ICRE8 έρευνα σχετικά με το νερό χρηματοδοτούμενη απο διεθνείς πηγές EXAMPLES INTER ORG World Bank: Arsenic Contaminaeon, Bangladesh, India World Bank: Water Pricing, China, Bangladesh WWC: Green Water Growth: Egypt, China, Nepal, Australia EXAPLES NATIONAL GOVT UK, EA: Economic Value of Groundwater Finalnd, MoE: Agricultural use of Water and CAP Greece, MoE: ASOPOS RB Cyprus, MoE: WFD Atrs 5 & 11 OECD: Economic Instruments to Protect Freshwater Resources in Lake BaikalBasin. IIED: Integrated WM Methodologies 4 Abu Dhabi, MoE: Economic Valuation of Groundwater Namibia, MoE: Groundwater Pricing

5 Στόχοι-κλειδιά της διαχείρησης περιβαλλοντικών αγαθών } Αποδοτικότητα: οργάνωση της παραγωγής και της κατανάλωσης με τρόπο που να εξαντλεί τις δυνατότητες αύξησης της οικονομικής ευημερίας. } Ισότητα: δικαιοσύνη στην κατανομή των πόρων και επιπτώσεων στην κοινωνία. Κατανομή δικαιωμάτων, κόστους και οφέλους. } Περιβάλλον και αειφορία: Εξέταση της δικαιοσύνης μεταξύ των γενεών και την κρισιμότητα των οικολογικών υπηρεσιών που παρέχονται από τους περιβαλλοντικούς πόρους, παρέχουν δύο λογικές για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας. 5

6 Συνολική Οικονομική Αξία των περιβαλλοντικών αγαθών Structure & Processes Environmental Functions Human Benefits Anthropocentric Values Environment Use Non-Use Values Values Total Economic Value Use Value Non Use Value Actual Use Value Option Value Existence Value For Others Direct Use Value Indirect Use Value Bequest Value Altruistic Value 6

7 Millennium Assessment report. (MA, 2005) : υπηρεσίες παροχής υπηρεσίες αναψυχής ρυθμιστικές υπηρεσίες υποστηρικτικές υπηρεσίες

8 Οικοσυστημικές υπηρεσίες i. Υπηρεσίες Παροχής: προϊόντα που παρέχονται από το περιβάλλον. ii. Ρυθμιστικές υπηρεσίες: οφέλη που προέρχονται από τη ρύθμιστική ικανότητα των οικοσυστημάτων, όπως προστασία απο πλυμμήρες. iii. Υπηρεσίες αναψυχής: αξίες χρήσεις και μη χρήσης. iv. Υποστηρικτικές υπηρεσίες: υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την παραγωγή άλλων οικοσυστημικών υπηρεσιών.

9 Εκτίμηση Συνολικής Οικονομικής Αξία της Βιοποικιλότητας Οφέλη Αξίες Μέθοδοι Water for drinking purposes Water for irrigation purpose Hedonic pricing Travel cost method Averting behavior Contingent valuation Hydropower production Higher surface water and groundwater quality Enjoyment of recreational areas Higher surface water quality Avoided soil losses Extension of water management infrastructures lifetime Soil carbon storage Enjoyment of recreational areas Χρήσης & Μη χρήσης Market prices Conjoint Analysis Choice Modeling Marginal opportunity cost Multilevel model Benefit transfer Metaanalysis Existence/ conversation of genetic and species diversity

10 Βήματα για την εκτίμηση της Συνολικής Οικονομικής Αξίας. } 1. Αναγνώριση χρήσεων και λειτουργιών } 2. Αναγνώριση χρηστών } 3. Επιλογή κατάλληλης μεθόδου αποτίμησης } 4. Εκτίμηση της χρηματικής αξίας 10

11 Εκτίμηση Συνολικής Οικονομικής Αξία της Βιοποικιλότητας 11

12 Τεχνικές εκμαίευσης της οικονομικής αξίας Τεχνικές βασιζόμενες στις αγορές -Τεχνική ηδονικής τιμολόγησης(hvm) -Τεχνική ταξιδιωτικού κόστους(tcm)..κ.α. Τεχνικές που βασίζονται σε υποθετικές αγορές (χρήση ερωτηματολογίων) -Τεχνικής ενδεχόμενης αξιολόγησης (CVM) -Τεχνικής πειράματος επιλογής (CEM) 12

13 Τεχνική Ηδονικής τιμολόγησης(hcm) } Ένα αγαθό εκτός αγοράς μπορεί να ορισθεί ως το σύνολο των επιμέρους χαρακτηριστικών του. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να είναι χαρακτηριστικά κάποιων αγαθών της αγοράς. Η HCM υπολογίζει τις τιμές των χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν τα πολύ συσχετιζόμενα αγαθά. 13

14 Τεχνική Ηδονικής τιμολόγησης(hcm) Παραδείγματα: 1. Αξία του καθαρού αέρα. } Μια ιδιότητα που φαίνεται να επηρεάζει τις τιμές κατοικίας ανά περιοχή. } Η εξέταση των τιμών ιδιοκτησίας μπορεί να μας επιτρέψει να προσδιορίσουμε τη χρηματική αξία του καθαρού αέρα. 2. Αξία υπόγειων υδάτων. } Υψηλότερη τιμή χωραφιών όπου η προσφορά νερού είναι υψηλότερη. 14

15 Τεχνική ταξιδιωτικού κόστους(tcm) Μέθοδος εφαρμογής των τιμών που συνδέονται με τις μηπωλούμενες ψυχαγωγικές ή πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιείται στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες για να προσδιορίσει τις τιμές των εγκαταστάσεων παιχνιδιού& της τουριστικής ανάπτυξης. Αρχή: Συμπεραίνουμε την αξία ενός συνόλου ιδιοτήτων από τις δαπάνες για μια άλλη αγορά. 15

16 Τεχνική ταξιδιωτικού κόστους(tcm) } Παράδειγμα: Γεωγραφική περιοχή με διαφύλαξη της άγριας φύσης. Z Α : Αριθμός επισκέψεων ανά περίοδο από τη περιοχή της ζώνης Α, που εκφράζεται ως ποσοστό του πληθυσμού της ζώνης. Z Β : Αριθμός επισκέψεων ανά περίοδο από τη περιοχή της ζώνης Β, που εκφράζεται ως ποσοστό του πληθυσμού της ζώνης. P Α : Μέσο κόστος ανά ταξίδι για κάθε επισκέπτη από τη ζώνη Α P B : Μέσο κόστος ανά ταξίδι για κάθε επισκέπτη από τη ζώνη Β 16

17 Τεχνική Ενδεχόμενης Αξιολόγησης(CVM) } CVM βασίζεται σε κατασκευασμένες, υποθετικές αγορές. Η αξία ενός περιβαλλοντικού αγαθού για τους ανθρώπους εκφράζεται ως: - Mέγιστη διαθεσιμότητα για πληρωμή(wtp) - Ελάχιστη διαθεσιμότητα για αποδοχή (WTA) } Βασίζεται στη χρήση ερωτηματολογίων για την απάντηση ερωτήσεων όπως: Είστε διατεθειμένος να πληρώσετε Χ ευρώ για τη βελτίωση της ποιότητας του νερου στο... ποτάμι; à Υποθετικό σενάριο 17

18 Πείραμα επιλογής (CE) Τεχνική εκμαίευσης της Συνολικής Οικονομικής Αξίας ενός περιβαλλοντικού αγαθού. } Μπορεί υπολογίσει την αξία των επιμέρους χαρακτηριστικών ενός αγαθού καθώς και περίπλογες αλλαγές αυτών των χαρακτηριστικών. } Oι αξίες εικάζονται από τις επιλογές των ερωτώμενων στους οποίους παρουσιάζεται μια σειρά εναλλακτικών. Όπως και η CVM η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται με τη χρήση του ιντερνετ, τηλεφωνικές συνεντεύξεις, προσωπικές συνεντεύξεις. 18

19 Πείραμα επιλογής (CE) Πείραµα Επιλογής 1.1 Ποιό από τα ακόλουθα σενάρια θα επιλέγατε? Η επιλογή Α και η επιλογή Β θα είχαν ένα κόστος στην οικογένειά σας. Η επιλογή Γ δεν έχει κόστος, αλλά οι συνθήκες στον υγρότοπο θα συνέχιζαν να επιδεινώνονται. Επιλογή Α Επιλογή Β Επιλογή Γ Βιοποικιλότητα OWSA Βελτίωση Αύξηση Συντήρηση στα τρέχοντα επίπεδα Αύξηση Επιδείνωση Επιδείνωση Εκπαίδευση και Έρευνα Αριθµός εγχώριων καλλιεργητών για επανεκπαίδευση Συντήρηση στα τρέχοντα επίπεδα 150 Αύξηση Εφάπαξ πληρωµή (Σηµειώστε µε Χ την επιλογή σας ) Θα επέλεγα: Επιλογή Α Επιλογή Β apple Επιλογή Γ apple 75 Επιδείνωση 0 19

20 Αποτίμηση της αξίας μη χρήσης των υγροτόπων. Μελετη περίπτωσης Χειμαδίτιδα, Ελλάδα Στόχος η χρήση Πειράματος Επιλογής για την εκτίμηση των σχετικών αξιών μη χρήσης. } Ο υγρότοπος Χειμαδίτιδα αποτελεί μια από τις λίγες λίμνες γλυκού νερού στην Ελλάδα και είναι πλούσια σε χλωρίδα, πανίδα, καθώς και ποικιλομορφία των οικοτόπων. } Τρέχουσες περιβαλλοντικές πιέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ζήτησης για νερό για τον αγροτικό τομέα, μόλυνση και υπεραλιευση. 20

21 Αποτίμηση της αξίας μη χρήσης των υγροτόπων. Μελετη περίπτωσης Χειμαδίτιδα, Ελλάδα } Επιλογή των σχετικών χαρακτηριστικών και επιπέδων: } Βιοποικιλότητα: Χαμηλη, Υψηλή } Επιφάνεια νερού(owsa): Χαμηλη, Υψηλή } Έρευνα και εκπαίδευση: Χαμηλη, Υψηλή } Επανεκπαίδευση της εργασίας: 30, 50, 75, 150 } Πληρωμή: 3, 10, 40, 80 Παρούσα κατάσταση= Χειροτέρευση με κόστος κάρτες επιλογής. 8 κάρτες επιλογής με 3 εναλλακτικές: A, B, ή καμία. Συλλογή κοινωνικών και οικονομικών στοιχείων. 21

22 Αποτίμηση της αξίας μη χρήσης των υγροτόπων. Μελετη περίπτωσης Χειμαδίτιδα, Ελλάδα Το ελληνικό κοινό απολαμβάνει σημαντικά και θετικά οφέλη απο τις αξίες μη χρήσεις του υγροτόπου. Η πληροφορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύκριση κόστους και οφέλους με σκοπό τη διαχείρηση του φυσικού πόρου και βελτίωση των επιπεδων των χαρακτηριστικών του. 22

23 Rokua Case Study } PROBLEMS: Water quantity problems for aquifer, lakes & springs; disturbing water dynamics } DANGER: loosing ecosystem goods and services, e.g. recreation Lake Ahveroinen at Rokua esker. 23

24 Rokua Case Study Attributes Scenario A Scenario B Scenario C Water quantity Same as Now Increased Limited Recreation Increased Same as now Low Total Land Income Same as now Same as now Restricted Investment on Research Price (one-off payment) Low Medium Medium None I prefer Scenario A Scenario B Scenario C 24

25 Rokua Case Study Marginal price is the marginal benefit from a discrete one level change in an attribute (or WTP for a one level improvement) all else being constant. For the linear utility function: MWTPi=-βi/βcost MWTP is 79,86 (s.e. 19,49) euro/respondent for an improvement in water quantity MWTP is 61,17 (s.e. 19,24) euro/respondent for an increase in recreation 25

26 Σας ευχαριστώ! Ioannis Souliotis, Ph.D. Candidate, Athens University of Economics and business, ICRE8 ATHENA Research Center . 26

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60 ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60 ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΡΑΜΜΑ ΕΙΙΚΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΩΝ ΣΤΗ ΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΤΙΚΗ (MSC IN INTRNTIONL CONOMICS & FINNC) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΑΣΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Χρίστος Α. Καραβίτης Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 5 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 2 ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Αξία των Αστικών Χώρων Πρασίνου στο Λεκανοπέδιο Αττικής

Η Οικονομική Αξία των Αστικών Χώρων Πρασίνου στο Λεκανοπέδιο Αττικής Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, II, τεύχ. 1-2 2006, Tech. Chron. Sci. J. TCG, II, No 1-2 7 Η Οικονομική Αξία των Αστικών Χώρων Πρασίνου στο Λεκανοπέδιο Αττικής Ν. ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ Δ. ΔΑΜΙΓΟΣ Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ο Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ)

Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Η ανάπτυξη φραγµάτων µετά την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/60/ΕΚ) Γ. Κοτζαγεώργης ρ. Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος, Εnveco A.E. 1 Φ. Βαγιανού Βιολόγος, Μελετητής Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ».

EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών Δικαιούχων και της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ». Ειδική υπηρεσία διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) EΡΓΟ Τεχνικός σύμβουλος στον άξονα προτεραιότητας 10 «Θεσμοί και Μηχανισμοί για την υποβοήθηση Τελικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Επιστημονική περιοχή: Αγροτική οικονομία. Λέξεις Κλειδιά: Αγροτουρισμός, Δήμος Ζακύνθου, Αγροτουριστική Επιχείρηση, SWOT Ανάλυση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο νησί της Ζακύνθου τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναπτυχθεί το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, ένα είδος τουρισμού που πιέζει τους φυσικούς πόρους του νησιού και έχει σοβαρές επιπτώσεις στο

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΞΙΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2.ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ικ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ γ ρ ο τ ο π ω ν Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2002 Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ

Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου. Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ ΧΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Σκήκα Γεωγξαθίαο Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Ευαρμοσμένη Γεωγραυία και Διαχείριση του Χώρου Καηεύζπλζε: Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ Δπξωπαϊθνύ ρώξνπ «Σοςπισμόρ, Πεπιβάλλον και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Documentation of the national conference

Documentation of the national conference Documentation of the national conference in Greece D19 from the RES-H Policy project A report prepared as part of the IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Δρ. Νικόλαος Παππάς Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων IΙΙ», το οποίο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΛΙΑΤΣΙΚΟΥ ΑΛΚΗΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΥΔ - ΠΑΑ Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αικατερίνη Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ MADF MAD F MADF MADF MI MI MI MI MEPW MEPW MEPW MEPW MSI P MSI P MSI P MSI P MFA MFA MFA MFA ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Δράση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Τσέλια Ζ. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 26335 Πάτρα 2 Αγγελικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κρυσταλλία Ευαγγελάτου Περιβαλλοντολόγος ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων* Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 87-106 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 87-106 Άρθρα Articles Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ POSTGRADUATE PROGRAMMES OF THE DEPARTMENT OF COMMERCE, FINANCE AND SHIPPING Τίτλοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων/titles of postgraduate

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΜΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΡΑΝΤΙ ΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα