Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Slide 8.1. ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική. Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου"

Transcript

1 Slide 8.1 ΤΕΙ Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Λογιστική και Χρηματοοικονομική Δευτέρα 27 Ιανουαρίου & Τετάρτη 29 Ιανουαρίου

2 Slide 8.2 Η μέθοδος λήψης αποφάσεων για αξιολόγηση επενδυτικών πλάνων Μετά το τέλος του μαθήματος θα γνωρίζουμε: Τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών σχετικά με τη χρήση των διαφόρων μεθόδων λήψης αποφάσεων Τον υπολογισμό της μεθόδου του Αριθμού των Περιόδων Ανάκτησης του Επενδυόμενου Κεφαλαίου (payback), της Αντισταθμισμένης Μεθόδου του Αριθμού των Περιόδων Ανάκτησης του Επενδυμένου Κεφαλαίου (discounted payback) και της μεθόδου των Λογιστικών Μεγεθών Απόδοσης (accounting rate of return, ARR) Τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των μεθόδων αυτών

3 Slide 8.3 Εμπειρικά Αποτελέσματα - Μέθοδοι Ποσοστό Εταιρειών που Χρησιμοποιούν τη Μέθοδο Προϋπολογισμός Κεφαλαίου (ανά έτος) για τις εταιρείες υπό εξέταση Μικρές: 1-50 εκ, Μεσαίες: εκ, Μεγάλες: 100 εκ και άνω

4 Slide 8.4 Μέθοδος του Αριθμού των Περιόδων Ανάκτησης του Επενδυόμενου Κεφαλαίου Η μέθοδος αυτή δίνει βαρύτητα στο χρόνο επανείσπραξης του επενδυόμενου κεφαλαίου, τον οποίο εκφράζει σε αριθμό περιόδων. Γιαπαράδειγμαμιαένδειξη4, για μια επένδυση της οποίας οι χρηματοροές υπολογίζονται σε ετήσιες περιόδους, σημαίνει ότι ο επενδυτής θα ανακτήσει το κεφάλαιό του σε 4 χρόνια. Προφανώς, μεταξύ δύο επενδύσεων που διαφέρουν μόνο ως προς το χρόνο ανάκτησης του επενδυόμενου κεφαλαίου, θα πρέπει να επιλεγεί εκείνη με τον μικρότερο χρόνο Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται ως επικουρική (π.χ. της μεθόδου της ΚΠΑ) και όχι ως μοναδική μέθοδος αξιολόγησης επενδυτικών ευκαιριών.

5 Slide 8.5 Μέθοδος του Αριθμού των Περιόδων Ανάκτησης του Επενδυόμενου Κεφαλαίου Ο χρόνος επανείσπραξης είναι απλά το μήκος του χρόνου που απαιτείται για να πάρουμε πίσω το σύνολο του ποσού που επενδύθηκε αρχικά. Αποπληρωμή (επανείσπραξη) Project A: 4 χρόνια, Project B: 4 χρόνια, Project C: 5 χρόνια.

6 Slide 8.6 Tradfirm: ΚαθαρέςΠαρούσεςΑξίες Βλέπουμε ότι το Project C είναι το καλύτερο, ενώ το Β είναι και αρνητικό

7 Slide 8.7 Μειονεκτήματα της Μεθόδου Αριθμού των Περιόδων Ανάκτησης του Επενδυόμενου Κεφαλαίου Δεν λαμβάνει υπόψη της τη χρονική αξία του χρήματος Χρηματοροές (έσοδα) μετά την περίοδο ανάκτησης δεν λαμβάνονται υπόψη, πολλές φορές έχοντας αρνητικά αποτελέσματα Τυχαία επιλογή του σημείου αποπληρωμής

8 Slide 8.8 Αντισταθμισμένη Μέθοδος Αριθμού των Περιόδων Ανάκτησης του Επενδυόμενου Κεφαλαίου (Discounted Payback) Είναι ίδια με την προηγούμενη με τη διαφορά ότι η μέθοδος εφαρμόζεται τώρα σε προεξοφλημένες (αντισταθμισμένες) αντί για τρέχουσες αξίες

9 Slide 8.9 Αντισταθμισμένη Μέθοδος Αριθμού των Περιόδων Ανάκτησης του Επενδυόμενου Κεφαλαίου payback:

10 Slide 8.10 Λόγοι για την συνεχιζόμενη δημοτικότητα της μεθόδου Αποπληρωμής Συμπληρώνει τις υπόλοιπες ποιο επιστημονικά ορθές μεθόδους Χρησιμοποιείτε για φιλτράρισμα σε πρώϊμη φάση. Είναι πολύ απλή και εύκολη στη χρήση της Επενδυτικά πλάνα που επιστρέφουν γρήγορα το αρχικό επενδυμένο κεφάλαιο μειώνουν τον κίνδυνο της επιχείρησης Εάν υπάρχουν περιορισμοί στο κεφάλαιο για επένδυση είναι προτιμότερο να παίρνουμε πίσω το αρχικό κεφάλαιο όσο το δυνατόν πιο σύντομα Πολλές φορές συμβαίνει να έχουμε το γεγονός ότι οι χρηματοροές των πρώτων ετών αποτελούν κάποια σαφή ένδειξη για την μετέπειτα πορεία των χρηματοροών

11 Slide 8.11 ΛογιστικόΕπιτόκιοΑπόδοσης(ΑRR) Η μέθοδος του λογιστικού επιτοκίου απόδοσης (ARR) μπορεί να είναι γνωστή και με άλλες ονομασίες όπως Απόδοση του Κεφαλαίου Χρήσης (return on capital employed, ROCE) ή Απόδοση στην Επένδυση (return on investment, ROI) Το Λογιστικό Επιτόκιο Απόδοσης είναι ένα κλάσμα του λογιστικού κέρδους προς την επένδυση που έχουμε κάνει στο πλάνο, εκφρασμένο ως ποσοστό Ο κανόνας απόφασης σχετικά με την πραγματοποίηση της επένδυσης έχει να κάνει με το εάν είναι ίσο ή μεγαλύτερο από ένα αποδεκτό επιτόκιο

12 Slide 8.12 Timewarp plc Επένδυση 30,000 Ευρώ σε Μηχανήματα: ζωή 3 χρόνια Κέρδος πριν την απόσβεση Μείον την Απόσβεση Κέρδος μετά την Απόσβεση Αξία του Κεφαλαίου Αρχή του έτους Τέλος του έτους

13 Slide 8.13 Time warp plc (continued) (5, , ,000)/3 ARR = 100 = 33.33% 15,000

14 Slide 8.14 Μειονεκτήματα της Μεθόδου Λογιστικού Επιτοκίου Απόδοσης Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος επιλογών από διάφορους ορισμούς του λογιστικού κέρδους και του κεφαλαίου Οι λογιστικοί αριθμοί των κερδών δεν είναι καλό υποκατάστατο των χρηματοροών Δεν λαμβάνει υπόψη της την χρονική αξία του χρήματος Υπάρχει μεγάλη ασάφεια για το ποιο είναι το επίπεδο σύμφωνα με το οποίο κάνουμε αποδεκτή την επένδυση

15 Slide 8.15 Μειονεκτήματα της Μεθόδου Λογιστικού Επιτοκίου Απόδοσης Η μέθοδος μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις Υποθέστε ότι η Timewarp χρησιμοποιεί τη δεύτερη εκδοχή, όπου χρησιμοποιούνται οι συνολικές επενδύσεις με επιθυμητό επιτόκιο 15% Η ομάδα ανάλυσης και αξιολόγησης βρίσκει ότι η μηχανή θα δημιουργήσει επιπρόσθετα κέρδη της τάξης των 1,000 ευρώ στον τέταρτο χρόνο. Αρχική θέση (5, , ,000)/3 ARR = 30,000 = 16.67%. Αποδοχή Νέα θέση (5, , , ,000)/4 ARR = = 13.33%. Απόρριψη 30,000

16 Slide 8.16 Λόγοι για την μεγάλη δημοτικότητα της μεθόδου ΑRR Οι Financial Managers χρησιμοποιούν πάρα πολύ και γνωρίζουν πολύ καλά τα μέτρα κερδοφορίας που χρησιμοποιεί αυτή η μέθοδος ΗαπόδοσητωνFinancial Managers και τα bonus που τυχών θα πάρουν εξαρτούνται πολλές φορές από τον λόγο κέρδη-προς-κεφάλαια

17 Slide 8.17 Λόγοι για την μεγάλη δημοτικότητα της μεθόδου IRR Κυρίως ψυχολογικοί λόγοι (αισθανόμαστε πιο ασφαλής) Το IRR μπορεί να υπολογιστεί χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουμε το επιτόκιο που επιθυμούν οι μεγαλομέτοχοι της εταιρείας. Για ταξινόμηση των επενδύσεων από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο (παρά που δείξαμε ότι είναι λάθος τρόπος)

18 Slide 8.18 Αποτίμηση Επενδύσεων: Ο ρόλος της φορολογίας του πληθωρισμού και των περιορισμών κεφαλαίου Θα δούμε πως ενεργούμε σε περιπτώσεις αποτίμησης επενδύσεων όταν έχουμε περιορισμούς κεφαλαίου, φορολόγηση και πληθωρισμό Ειδικότερα: Θα εξηγήσουμε γιατί έχουμε περιορισμούς κεφαλαίου και θα μάθουμε να χρησιμοποιούμε τον λόγο κερδοφορίας (profitability ratio) σε περιπτώσεις περιορισμών μίας περιόδου Θα δούμε πως ο πληθωρισμός επηρεάζει τις χρηματοροές Προεξοφλημένες ονομαστικές χρηματοροές με ονομαστικό επιτόκιο και πραγματικές με πραγματικό επιτόκιο.

19 Slide 8.19 Περιορισμοί Κεφαλαίου Περιορισμοί κεφαλαίου υπάρχουν όταν τα χρήματα (κεφάλαιο) δεν είναι αρκετά για τη χρηματοδότηση όλων των επενδύσεων που είναι κερδοφόρες και αυξάνουν τη θέση των επενδυτών Μαλακός περιορισμός Σκληρός περιορισμός Περιορισμός μίας περιόδου 1 διαιρετό πλάνο 2 μη-διαιρετά πλάνα

20 Slide 8.20 Περιορισμοί Κεφαλαίου Μιας Περιόδου Διαιρετά Επ. Πλάνα Το κεφάλαιο στο χρόνο μηδέν είναι περιορισμένο σε 4,5 εκ Ευρώ

21 Slide 8.21 Bigtasks plc (συνέχεια) Ταξινόμηση με βάση τη μεγαλύτερη ΚΠΑ (NPV) Gross present value Ακαθάριστη Παρούσα Αξία Profitability index = Δείκτης Κερδοφορίας = Initial outlay Αρχικό Ποσό Επένδυσης Net present value Καθαρή Παρούσα Αξία Benefit cost ratio = Όφελος προς Κόστος = Initial outlay Αρχικό Ποσό Επένδυσης

22 Slide 8.22 Bigtasks plc: Δείκτες κερδοφορίας και Λόγοι Οφέλους προς Κόστος

23 Slide 8.23 Bigtasks plc: Ταξινόμηση με βάση τον υψηλότερο δείκτη κερδοφορίας

24 Slide 8.24 Μη Διαιρετά Επενδυτικά Σχέδια Περιορισμός Κεφαλαίου Πολλαπλών Περιόδων

25 Slide 8.25 Φορολογία και Αξιολόγηση Επενδύσεων Κανόνας 1: Εάν η αποδοχή ενός επενδυτικού πλάνου αλλάζει τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας τότε μόνο η προσαύξηση του φόρου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ανάλυση Κανόνας 2: Βρείτε το σωστό χρόνο στον οποίο θα πρέπει να βάλετε τη χρηματοροή του φόρου στην ανάλυση Τα επενδυτικά πλάνα δεν φορολογούνται χωριστά το ένα απότοάλλο, αλλά εάν ένα πλάνο φέρνει επιπρόσθετα κέρδη, τότε μπορεί να προσαυξήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις

26 Slide 8.26 Πληθωρισμός Ο συγκεκριμένος πληθωρισμός (specific inflation) αφορά σε αλλαγές των τιμών ενός συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας Γενικά ο πληθωρισμός είναι η μείωση της αγοραστικής δύναμης του χρήματος και μετριέται από ένα δείκτη τιμών που μετρά τις αλλαγές των τιμών ενός «καλαθιού» αγαθών και υπηρεσιών (το καλάθι της νοικοκυράς) χρόνο με το χρόνο. Ο πληθωρισμός δημιουργεί δύο προβλήματα στην αποτίμηση επενδύσεων Η εκτίμηση των μελλοντικών χρηματοροών είναι πιο δύσκολη. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε επιπρόσθετα σε ποιο βαθμό οι μελλοντικές χρηματοροές θα αλλάξουν λόγω της αύξησης του πληθωρισμού Το προεξοφλητικό επιτόκιο που επιθυμούν οι μέτοχοι θα αλλάξει αν αλλάξει και ο πληθωρισμός.

27 Slide 8.27 Πραγματικά και Ονομαστικά Επιτόκια Τα προεξοφλητικά επιτόκια παίρνουν υπόψη τους τρεις τύπους αποζημίωσης: Την καθαρή χρονική αξία του χρήματος Τον Κίνδυνο Τον Πληθωρισμό Πραγματικό επιτόκιο: αυτό που απαιτείτε σε συνθήκες απουσίας πληθωρισμού, ας υποθέσουμε 8% Εάν χαλαρώσουμε την υπόθεση της μη ύπαρξης πληθωρισμού και έχουμε αλλαγές στις τιμές τότε οι μέτοχοι/επενδυτές θα θέλουν αποζημίωση και για τον πληθωρισμό Εάν ο πληθωρισμός είναι 4% τότε η χρηματική αξία ενός καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών θα είναι Στο χρόνο 1 για να είναι ο επενδυτής αδιάφορες όταν το συγκρίνει με το αντίστοιχο του χρόνου 0: 1,08 1,04 = 1,1232 Αφού η ονομαστική χρηματοροή 1.123,20 Ευρώ στο χρόνο 1 είναι ισοδύναμη με Ευρώ τώρα, το ονομαστικό επιτόκιο είναι 12,32%

28 Slide 8.28 Η Εξίσωση του Fisher Η γενική σχέση ανάμεσα στα πραγματικά επιτόκια και στα ονομαστικά επιτόκια και τον πληθωρισμό εκφράζεται μέσω της εξίσωσης του Fisher (1930) : (1 + ονομαστικό επιτόκιο) = (1 + πραγματικό επιτόκιο) (1 + m) = (1 + h) (1 + i) (1 + 0,1232) = (1 + 0,08) (1 + 0,04) (1 + προσδοκώμενος πληθωρισμός)

29 Slide 8.29 Ονομαστικές και Πραγματικές χρηματοροές Έχουμε δύο πιθανά προεξοφλητικά επιτόκια: Το ονομαστικό επιτόκιο Το πραγματικό επιτόκιο Υπάρχουν δύο διαφορετικοί ισοδύναμοι τρόποι υπολογισμού της προσαρμογής του πληθωρισμού στης χρηματοροές: Εκτίμηση του πιθανού πληθωρισμού για κάθε μία από τις χρηματοροές και υπολογισμός του ονομαστικού ποσού που πληρώνουμε ή εισπράττουμε το έτος που γίνετε η χρηματοροή. Αυτή είναι η ονομαστική μέθοδος αποτίμησης Μέτρηση των χρηματοροών σε πραγματικές τιμές. Αυτό σημαίνει ότι μετράμε της χρηματοροές εκφρασμένες σε τιμές με χρόνο βάσης το χρόνο 0

30 Slide 8.30 Amplify plc Ένα επενδυτικό πλάνο απαιτεί επένδυση 2,4 εκ ευρώ για αρχή Οι ονομαστικές χρηματοροές που θα εισπράξουμε από πωλήσεις εξαρτούνται από τον πληθωρισμό που εκτιμούμε ότι θα είναι της τάξης του 6% ανά έτος Τα εργατικά κόστη θα αυξηθούν κατά 9% ανά έτος, τα ενδιάμεσα αγαθά κατά 12% ανά έτος και τα κόστη διαχείρισης (overheads) κατά 8%, Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 12,32% και είναι ονομαστικό επιτόκιο (συμπεριλαμβάνει τον πληθωρισμό) M 1 M 2 M n NPV = M m (1 + m) 2 (1 + m) n M = ονομαστική χρηματοροή m = ονομαστικό επιτόκιο

31 Slide 8.31 Amplify plc (συνέχεια) Ετήσιες χρηματοροές σε τιμές σημερινές (Χρόνο 0): Πωλήσεις Εργατικό κόστος Κόστος αγαθών Κόστη διαχείρισης

32 Slide 8.32 Amplify plc: Ονομαστικές Χρηματοροές

33 Slide 8.33 Amplify plc: Ονομαστικές χρηματοροές προεξοφλημένες με ονομαστικό επιτόκιο

34 Slide 8.34 Amplify: Πραγματικές Χρηματοροές προεξοφλημένες με πραγματικό επιτόκιο Μπορούμε να προεξοφλήσουμε τις πραγματικές χρηματοροές με το πραγματικό επιτόκιο Η πραγματική χρηματοροή υπολογίζεται από την προεξόφληση της ονομαστικής χρηματοροής με το επίπεδο πληθωρισμού Το γενικό επίπεδο πληθωρισμού δίνετε από την εξίσωση του Fisher: (1 + m) = (1 + h) (1 + i), m = 0,1232, h = 0,08, i = 0,04 (1 + m) 1 + 0,1232 i = 1 = 1 = 0,04 (1 + h) 1 + 0,08

35 Slide 8.35 Πραγματικές Χρηματοροές Με αυτή τη μέθοδο οι Παρούσες Αξίες δίνονται από: R 1 R 2 R 3 NPV = R h (1 + h) 2 (1 + h) 3 Η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι ίση με το άθροισμα των πραγματικών χρηματοροών (R t ) προεξοφλημένες με το πραγματικό επιτόκιο, h

36 Slide 8.36 Amplify plc: Προεξόφληση ονομαστικών χρηματοροών με τον πληθωρισμό

37 Slide 8.37 Amplify plc: Πραγματικές Χρηματοροές προεξοφλημένες με πραγματικό επιτόκιο

38 Slide 8.38 Προειδοποίηση Ποτέ μην κάνετε κανένα από τα δύο: 1 Προεξόφληση ονομαστικών χρηματοροών με πραγματικά επιτόκια 2 Προεξόφληση πραγματικών χρηματοροών με ονομαστικά επιτόκια Source: Arnold and Harzopoulos (2000).

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value)

Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Η τεχνική της Καθαρής Παρούσας Αξίας ( Net Present Value) Σύμφωνα με αυτή την τεχνική θα πρέπει να επιλέγουμε επενδυτικά σχέδια τα οποία έχουν Καθαρή Παρούσα Αξία μεγαλύτερη του μηδενός. Συγκεκριμένα δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΠ ΔΕΟ 31 www.frontistiria-eap.gr ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΟ 31 ΤΟΜΟΣ Β ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 01 1 ΤΟΜΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ Η καθαρή Παρούσα Αξία ισούται με το άθροισμα προεξοφλημένων καθαρών ταμειακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επενδύσεων

Αξιολόγηση Επενδύσεων Mια Έκδοση του Επιμέλεια Έκδοσης: Nίκος Σακκάς Αξιολόγηση Επενδύσεων ΜΕΡΟΣ Ι: Βασική Θεωρία Υλικό που διατίθεται δωρεάν από το δικτυακό τόπο του LEI Crete http://talos.stef.teiher.gr/nsak Καλοκαίρι 2002

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά.

Κεφάλαιο: το οικονοµικό αγαθό εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες, το οποίο έχει την ικανότητα να παράγει άλλα αγαθά. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Σηµειώσεις Μαθήµατος Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009

ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2005-2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (E-MBA) ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ Β ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Κεφάλαιο 1 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Επιτόκιο: είναι η αμοιβή του κεφαλαίου για κάθε μονάδα χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» Απόστολος Γ. Χριστόπουλος ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής 2011-12 1 Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Ως διαχείριση χαρτοφυλακίου θεωρούμε την διαδικασία της επιλογής διαφόρων αξιόγραφων

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ. Αξιολόγηση Επενδύσεων η ΕΝΟΤΗΤΑ Αξιολόγηση Επενδύσεων Ορισμός Επένδυσης Με τον όρο επένδυση εννοούμε μια σειρά (ακολουθία) καθαρών ταμειακών ροών (ΚΤΡ) παραγωγικές επενδύσεις: διαφορά μεταξύ εισπράξεων από πωλήσεις και πληρωμών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ. Χρήστος Δ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΑΡΧΙΑΝΑΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υποβληθείσα για το μεταπτυχιακό δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ Υπό των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη.

Άρα, ο χρόνος απλής επανείσπραξης της επένδυσης Α, είναι τα 3 έτη. Άσκηση Έστω δυο επενδυτικές προτάσεις, Α και Β, αρχικού κόστους 200000000 και 236000000 η καθεμία αντίστοιχα. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό απόδοσης που θέτεται ως manager είναι 8%. Οι μελλοντικές ταμιακές

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Εξάμηνο Καθηγητής Δημήτριος Παπαδόπουλος - - - 2 - Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: Μετοχές, Ομόλογα,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Εμπειρική Ανάλυση σε Αμοιβαία Κεφαλαία ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΠΗΓΕΣ & ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Υπό της φοιτήτριας: Κοψίδα Μαρίας (ΑΜ: 9507) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ UNIVERSITY OF PIRAEUS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (A.M.: MTE/1031)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht

Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Τίτλος πρωτοτύπου: Finance 5 th ed. by A.A. Groppelli and Ehsan Nikbakht Copyright 2006, 2000, 1995, 1990, 1986 by Barron's Educational Series, Inc. Published by arrangement with Barron's Educational Series,

Διαβάστε περισσότερα