ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Καστέλλι: ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: οικ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Καστέλλι: ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: οικ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Καστέλλι: ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ.: οικ Ταχ. Δ/νση : Καστέλλι Πεδιάδας Τ.Κ. : Πληροφορίες : Τηλέφωνα : , 137, 140 Τηλεοµοιότυπο : ΠΡΟΣ: 1] Το Δήµαρχο και τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου 2] Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων, Πρόεδρο Δηµοτικής Κοινότητας. Κοινοποίηση: κ. Γενικό Γραµµατέα Προϊσταµένη Δ/νσης Διοικ. Υπ. Προϊστάµενο Δ/νσης Οικ. Υπ. Προϊσταµένη Δ/νσης Τεχν. Υπ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση. Σας καλούµε, σε τακτική συνεδρίαση του Δηµοτικού Συµβουλίου την 27 η Δεκεµβρίου 2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δηµοτικού Καταστήµατος Καστελλίου για να εξετάσουµε τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 1) Καθορισµός ενιαίου συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας και καθορισµός οικονοµικών ζωνών έτους Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Γενιτσαρίδης Πρόδροµος. 2) Αναπροσαρµογή Τελών Κοινοχρήστων Χώρων (άρθρο 3 του Ν. 1080/80), για το έτος Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Γενιτσαρίδης Πρόδροµος. 3) Καθορισµός Τέλους Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισµού, συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων χώρων Δήµου Μινώα Πεδιάδας για το έτος Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Γενιτσαρίδης Πρόδροµος. 4) Τέλη και Δικαιώµατα Δήµου Μινώα Πεδιάδας που δεν αναπροσαρµόζονται για το έτος Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Γενιτσαρίδης Πρόδροµος. 1

2 5) Έγκριση τεχνικού προγράµµατος έτους Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 6) Έγκριση της 197/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Αναµόρφωση προϋπολογισµού του Δήµου Μινώα Πεδιάδας έτους Έγκριση αποδεσµεύσεων πιστώσεων και ανατροπών προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Γενιτσαρίδης Πρόδροµος. 7) Έγκριση της 198/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Αναµόρφωση προϋπολογισµού του Δήµου Μινώα Πεδιάδας, έτους 2016 για τις Υπηρεσίες Μετάπτωσης και Εκπαίδευσης Προνοιακών Επιδοµάτων ΟΠΣΝΑ απ τον Κεντρικό Δήµο στον Δήµο Μινώα Πεδιάδα». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Γενιτσαρίδης Πρόδροµος. 8) Έγκριση της 199/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Αναµόρφωση προϋπολογισµού του Δήµου Μινώα Πεδιάδας έτους 2016, για πιστώσεις προνοιακών επιδοµάτων». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Γενιτσαρίδης Πρόδροµος. 9) Έγκριση της 200/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Μεταφορά χρηµατικού υπολοίπου από εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Γενιτσαρίδης Πρόδροµος. 10) Διόρθωση χρεώσεων βεβαιωτικού καταλόγου Γ τριµήνου 2015 εµπορίας εµφιάλωσης της ΚΡΥΣΤΑΛ ΚΡΕΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Γενιτσαρίδης Πρόδροµος. 11) Διαγραφή ποσού που αφορά τέλος 0,5% επί των εκδιδόµενων λογαριασµών καταστηµάτων και του αντίστοιχου προστίµου από τον Παπαδάκη Εµµανουήλ τ. Γεωργίου, για τα έτη 2010 και Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Γενιτσαρίδης Πρόδροµος. 12) Έγκριση πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής περιουσιακών στοιχείων ύδρευσης αποχέτευσης από το Δήµο Μινώα Πεδιάδας στη Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. Εισηγητής: ο δ.σ. και πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π. κ. Σπυριδάκης Μιχαήλ. 13) Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας & Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους Εισηγητής: ο δ.σ. και πρόεδρος της 2

3 Δηµοτικής Επιτροπής Παιδείας Μινώα Πεδιάδας κ. Καλογεράκης Γεώργιος. 14) Παράταση σύµβασης που αφορά στην προµήθεια καυσίµων για κίνηση των µεταφορικών µέσων του Δήµου. Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Δερµιτζάκης 15) Έγκριση χρήσης διατάξεων περί προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (αρ. 26 & 32 του Ν. 4412/2016) για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων και οχηµάτων του Δήµου Μινώα Πεδιάδας έτους 2016». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 16) Έγκριση διενέργειας της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια αστικού εξοπλισµού». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 17) Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση παλιάς πόλης Καστελλίου Δήµου Μινώα Πεδιάδας (Β φάση)». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 18) Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση ανάπλασης οικισµού Νιπιδιτού Δήµου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 19) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού για τις ανάγκες του Δήµου Μινώα Πεδιάδας και του Νοµικού Προσώπου: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δοµών Δήµου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 20) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια τροφίµων για τις ανάγκες του Δήµου Μινώα Πεδιάδας και του Νοµικού Προσώπου: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικών Δοµών Δήµου Μινώα Πεδιάδας». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 21) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 3

4 22) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια ψηφιακών αντιγραφικών και εκτυπωτικών µηχανηµάτων». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 23) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής για την προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού σύνδεσης Φ/Β πλαισίων µε δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Δερµιτζάκης 24) Συµπλήρωση της αρ. 200/2016 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Μινώα Πεδιάδας που αφορά στην αγορά ακινήτου στη Δηµοτική Ενότητα Θραψανού. Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 25) Συµπλήρωση της αρ. 201/2016 απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου Μινώα Πεδιάδας που αφορά στην αγορά ακινήτου στη θέση «Παλιόµυλος» εκτός οικισµού Αµουργελλών. Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 26) Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. που περιλαµβάνει την 1 η Συµπληρωµατική Σύµβαση και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση παλαιού πετρόκτιστου κτιρίου και µετατροπή του σε ιατροκοινωνικό κέντρο» (α.µ. 17/2013). Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 27) Έγκριση 3 ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση Βελτίωση αγροτικών δρόµων σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα» (α.µ. 22/2010). Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 28) Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποπεράτωση κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού (2 ο υποέργο)» (α.µ. 39/2014). Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Δερµιτζάκης 29) Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Τεχνικά έργα απορροής οµβρίων εισόδου Αρκαλοχωρίου» (α.µ. 13/2016). Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 30) Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. κύριας σύµβασης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήµου Μινώα Πεδιάδας» (α.µ. 21/2015). Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 4

5 31) Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτόστρωση Βελτίωση αγροτικών δρόµων σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα Θραψανού» (α.µ. 22/2010). Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 32) Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης Αυλής τ.κ. Κασσάνων» (α.µ. 52/2013). Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 33) Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Νέο Δηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου» (α.µ. 63/2013). Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Δερµιτζάκης 34) Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση κλειστού γυµναστηρίου Θραψανού (2 ο υποέργο)» (α.µ. 39/2014). Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 35) Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήµου Μινώα Πεδιάδας» (α.µ. 21/2015). Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 36) Παράταση προθεσµίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση εκθετηρίου σύγχρονης αγγειοπλαστικής τέχνης Θραψανού» (α.µ. 298/2010). Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 37) Παραλαβή της µελέτης «Αρχιτεκτονική µελέτη δηµοτικού κτιρίου». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 38) Παραλαβή της µελέτης «Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη δηµοτικού κτιρίου». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 39) Παραλαβή της µελέτης «Στατική µελέτη δηµοτικού κτιρίου». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 40) Παραλαβή της µελέτης «Ενεργειακή µελέτη κελύφους κατά ΚΕΝΑΚ του νέου δηµοτικού κτιρίου». Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 41) Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του Παπαδάκη Γεωργίου του 5

6 Εµµανουήλ. Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. 42) Έκδοση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών του Σφακιανάκη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου. Εισηγητής: ο αντιδήµαρχος κ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Φραγκάκης Εµµανουήλ 6