Υλοποίηση Κεραίας σε Χάρτινο Υπόστρωµα µε Χρήση Τεχνολογίας Εκτύπωσης Ψεκασµού Αγώγιµου Μελανιού για Εφαρµογές RFID

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση Κεραίας σε Χάρτινο Υπόστρωµα µε Χρήση Τεχνολογίας Εκτύπωσης Ψεκασµού Αγώγιµου Μελανιού για Εφαρµογές RFID"

Transcript

1 Υλοποίηση Κεραίας σε Χάρτινο Υπόστρωµα µε Χρήση Τεχνολογίας Εκτύπωσης Ψεκασµού Αγώγιµου Μελανιού για Εφαρµογές RFID Ζήσης Κώνστας, Απόφοιτος Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθηγητής ΕΜΠ, Μάνος Τεντζέρης, Καθηγητής GeorgiaTech Βυζαντίου 24, Παπάγου, Τηλ: Τοµέας Συστηµάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών Περίληψη Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την σχεδίαση και κατασκευή µιας πρωτότυπης τυπωµένης κεραίας για εφαρµογές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID). Η κεραία υλοποιείται σε εύκαµπτο, χαµηλού κόστους, χάρτινο υπόστρωµα µε την βοήθεια της πρωτοποριακής τεχνολογίας εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού (conductive inkjet printing). Πρώτα δίνεται µια επισκόπηση της αρχής λειτουργίας των συστηµάτων RFID, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους και τονίζεται η σηµασία της κεραίας του ποµποδέκτη για την επίδοσή τους. Έπειτα υπογραµµίζονται τα πλεονεκτήµατα της χρήσης του χαρτιού ως υπόστρωµα και παρουσιάζεται η διαδικασία εκτύπωσης ψεκασµού. Περιγράφονται επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόµενης RFID κεραίας, καθώς και η διαδικασία σχεδίασής της που πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια του λογισµικού ηλεκτροµαγνητικής προσοµοίωσης Ansoft HFSS. Τέλος πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις απωλειών από επιστροφή και µετρήσεις κέρδους, οι οποίες συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης εµφανίζοντας καλή συµφωνία. Λέξεις Κλειδιά Ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID), ενεργός ποµποδέκτης, ηλεκτροµαγνητική αντανάκλαση, τυπωµένη κεραία, µονόπολο, συζυγής προσαρµογή, εκτύπωση ψεκασµού αγώγιµου µελανιού, χάρτινο υπόστρωµα, ασηµένιο µελάνι 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια µεγάλο ενδιαφέρον έχει δοθεί στις αυτόµατες τεχνικές αναγνώρισης αντικειµένων, καθώς εφαρµόζονται ευρέως σε όλο και περισσότερες εφαρµογές [1]. Η ραγδαία όµως αύξηση των απαιτήσεων των εφαρµογών αυτών προκαλεί την σταδιακή εγκατάλειψη παλαιότερων τεχνολογιών, όπως ο γραµµωτός κώδικας (barcode), και την επικράτηση της τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης RFID. Η ραδιοσυχνική αναγνώριση είναι µια ταχέως αναπτυσσόµενη ασύρµατη τεχνολογία για την αυτόµατη αναγνώριση ενός αντικειµένου, µέσω της ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ ενός ποµποδέκτη (tag) και ενός αναγνώστη (reader), χρησιµοποιώντας ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Τα συστήµατα RFID παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα συστήµατα γραµµωτού κώδικα, όπως η µη αναγκαιότητα για οπτική επαφή µε το αντικείµενο και η µεγαλύτερη απόσταση αναγνώρισης και βρίσκουν πολύ µεγάλη εφαρµογή στην βιοµηχανία, στην γραµµή παραγωγής, στην ασφάλεια αλλά και σε νέες περιοχές όπως στα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων. Καθοριστικό τµήµα για την επίδοση ενός συστήµατος RFID αποτελεί η κεραία του ποµποδέκτη [1],[2]. Η κεραία πρέπει να ικανοποιεί τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της σχεδίασης RFID κεραιών νέας γενιάς, όπως χαµηλό κόστος, υψηλή απόδοση, λειτουργία στην παγκόσµια UHF RFID ζώνη συχνοτήτων, µικρό µέγεθος και ευκαµψία, δυνατότητα ολοκλήρωσης µε άλλα ηλεκτρονικά κυκλώµατα. Στην εργασία αυτή προτείνεται για κεραία RFID ένα πρωτότυπο µονόπολο που να λειτουργεί στην UHF περιοχή συχνοτήτων, το οποίο υλοποιήθηκε µε τεχνολογία εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού σε ένα εύκαµπτο, χαµηλού κόστους τυπικό φωτογραφικό χαρτί. Η εκτύπωση ψεκασµού είναι µια πρωτοποριακή και φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία για την άµεση και γρήγορη εκτύπωση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, όπως κεραιών, σε χαρτί χρησιµοποιώντας αγώγιµο ασηµένιο µελάνι [3]. Η χρήση χαρτιού ως υπόστρωµα εµφανίζει πολλά πλεονεκτήµατα στην κατασκευή RF κυκλωµάτων σε σύγκριση µε τα συµβατικά κεραµικά υποστρώµατα. Η προτεινόµενη σχεδίαση και κατασκευή της κεραίας επαληθεύουν την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων, δηµιουργώντας έτσι την δυνατότητα για µελλοντική υλοποίηση ολοκληρωµένων RFID ποµποδεκτών σε χαρτί. 2. Συστήµατα ραδιοσυχνικής αναγνώρισης RFID Ένα σύστηµα RFID αποτελείται από δύο τµήµατα [1]: 1) Έναν ποµποδέκτη ή ετικέτα ο οποίος τοποθετείται επάνω στο αντικείµενο προς αναγνώριση. 2) Έναν αναγνώστη ο οποίος επικοινωνεί µε τον ποµποδέκτη και

2 διαβάζει τα δεδοµένα ταυτοποίησης που βρίσκονται αποθηκευµένα σε αυτόν. Η δοµή του παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Ο ποµποδέκτης αποτελείται συνήθως από ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (IC) το οποίο αποθηκεύει τις πληροφορίες και από µια κεραία, µέσω της οποίας επιτυγχάνεται η επικοινωνία µε τον αναγνώστη. Ανάλογα µε την εφαρµογή και τον τύπο του ο ποµποδέκτης µπορεί να περιέχει και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. Σχήµα 1 Αναγνώστης και ποµποδέκτης σε ένα σύστηµα RFID Οι ποµποδέκτες RFID κατηγοριοποιούνται σε τρεις τύπους ανάλογα µε τον τρόπο τροφοδοσίας τους: 1) Οι παθητικοί ποµποδέκτες δεν ενσωµατώνουν κάποια πηγή ενέργειας, όπως µπαταρία, και τόσο η ενεργοποίηση του ολοκληρωµένου κυκλώµατός τους όσο και η επικοινωνία τους µε τον αναγνώστη πραγµατοποιούνται από την ενέργεια που ανακτούν από το πεδίο ακτινοβολίας του αναγνώστη. 2) Οι ενεργητικοί ποµποδέκτες από την άλλη πλευρά ενσωµατώνουν µια µπαταρία η οποία χρησιµοποιείται για την εκτέλεση και των δυο παραπάνω λειτουργιών. 3) Τέλος οι ηµι-παθητικοί ποµποδέκτες χρησιµοποιούν την µπαταρία µόνο για την τροφοδότηση του ολοκληρωµένου τους κυκλώµατος. Οι ποµποδέκτες διαφοροποιούνται επίσης και ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους σε δύο κατηγορίες: 1) Οι χαµηλής συχνότητας ποµποδέκτες που λειτουργούν στο κοντινό πεδίο του αναγνώστη και επικοινωνούν µε αυτόν µε επαγωγική σύζευξη. Τόσο η κεραία των ποµποδεκτών αυτών όσο και η κεραία του αντίστοιχου αναγνώστη είναι ένα πηνίο και η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται µέσω της µεταξύ τους επαγωγικής σύζευξης, όπως σε έναν µετασχηµατιστή. Οι ετικέτες αυτές λειτουργούν στην ζώνη συχνοτήτων που βρίσκεται στην περιοχή 100KHz 100MHz. Χαρακτηριστική συχνότητα λειτουργίας είναι στα 13.56MHz. 2) Οι υψηλής συχνότητας ποµποδέκτες οι οποίοι λειτουργούν στο µακρινό πεδίο του αναγνώστη και επικοινωνούν µε αυτόν µε την µέθοδο της ηλεκτροµαγνητικής αντανάκλασης. Αυτού του τύπου οι ποµποδέκτες χρησιµοποιούν κεραία αντί για πηνίο και επικοινωνούν µε τον αναγνώστη µε το να διαµορφώνουν το RF σήµα που τους στέλνει και να του το επανεκπέµπουν πίσω. Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας τους. Οι ετικέτες αυτές λειτουργούν στην ζώνη συχνοτήτων από 100MHz 10GHz. Χαρακτηριστική είναι η παγκόσµια UHF ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας MHz καθώς και η συχνότητα 2.4GHz. Σχήµα 2 Αρχή λειτουργίας ενός ποµποδέκτη που επικοινωνεί µε τον αναγνώστη µε ηλεκτροµαγνητική αντανάκλαση Όπώς αναφέραµε προηγουµένως, η κεραία του ποµποδέκτη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επίδοση ενός συστήµατος RFID. Οι περισσότερες κεραίες που χρησιµοποιούνται σε ποµποδέκτες RFID είναι οι τυπωµένες κεραίες µονού στρώµατος. Συνήθης είναι η χρήση τυπωµένων διπόλων µαιανδρικής µορφής καθώς και τυπωµένων ορθογωνίων µονοπόλων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα τυπωµένο µονόπολο µονού στρώµατος που λειτουργεί στην UHF ζώνη ΜΗz. Η τεχνολογία RFID έχει υποστεί ραγδαίες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Εµφάνιση έχουν κάνει µικροσκοπικοί ποµποδέκτες που ενσωµατώνουν την κεραία στο ολοκληρωµένο τους κύκλωµα και έχουν µέγεθος ενός τσιπ. Ακόµα έχουν αναπτυχθεί ενεργοί ποµποδέκτες µε αισθητήρες, τυπωµένοι σε χάρτινο υπόστρωµα µε χρήση τεχνολογίας εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού. Τέλος πρέπει να αναφερθεί, ότι ερευνούνται ποµποδέκτες που ενσωµατώνουν κυκλώµατα ανάκτησης ενέργειας (ηλιακή, πιεζοηλεκτρική, ηλεκτροµαγνητική) ώστε να µπορέσει µελλοντικά να εξαλειφθεί η ανάγκη χρήσης µπαταρίας στις ενεργές ετικέτες. 3. Χρήση χαρτιού ως υπόστρωµα 3.1. Πλεονεκτήµατα Είναι πολλά τα χαρακτηριστικά του χαρτιού που το καθιστούν ιδανικό για ένα εξαιρετικά χαµηλού κόστους οργανικό υπόστρωµα για µικροκυµατικές UHF εφαρµογές, όπως η κατασκευή RFID κεραιών [4]. Το χαρτί παρουσιάζει πολύ καλές ηλεκτρικές ιδιότητες. Η τιµή της διηλεκτρικής του σταθεράς πλησιάζει αυτήν του αέρα, γεγονός που περιορίζει την εξασθένηση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων ακόµα και αν ο ποµποδέκτης RFID είναι ενσωµατωµένος µέσα στο υπόστρωµα. Το χαρτί είναι ευρέως διαθέσιµο µε πολύ µικρό κόστος σε σύγκριση µε άλλα υλικά, λόγω της υψηλής ζήτησης και παραγωγής του. Από κατασκευαστική άποψη υφίσταται επεξεργασία σε µορφή ρολού µε αποτέλεσµα να µπορεί να διευκολυνθεί µελλοντικά η µαζική παραγωγή κεραιών RFID σε χαρτί. Το χαρτί έχει επίσης χαµηλό βάρος και µε κατάλληλη επεξεργασία καθίσταται κατάλληλο για κατασκευαστικές

3 τεχνικές άµεσης εναπόθεσης, όπως είναι η εκτύπωση ψεκασµού αγώγιµου µελανιού. Η τεχνική αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποδοτική εκτύπωση ηλεκτρονικών στην επιφάνεια του χάρτινου υποστρώµατος ή ακόµη και για την ολοκλήρωση µέσα στο χαρτί σε µορφή στρωµάτων. Το χαρτί µπορεί ακόµα να καταστεί υδροφοβικό και αντιπυρικό µετά από ειδική επεξεργασία µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται προβλήµατα όπως η απορρόφηση υγρασίας και η υπερθέρµανση. Πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι το χαρτί αποτελεί ένα από τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Ένα από τα µεγαλύτερά του πλεονεκτήµατα είναι ο µεγάλος ρυθµός βιοδιάσπασής του, σε σύγκριση µε άλλα συνήθη κεραµικά υποστρώµατα όπως το FR-4. Είναι επίσης εφικτή η ολοκλήρωση και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων (πχ. αισθητήρες, ολοκληρωµένα κυκλώµατα, µπαταρίες) στο χάρτινο υπόστρωµα καθιστώντας έτσι δυνατή την υλοποίηση ολοκληρωµένων RFID ποµποδεκτών σε χαρτί [5], όπως φαίνεται στο Σχήµα 3. Τέλος το χαρτί είναι ένα εύκαµπτο υπόστρωµα, πράγµα που επιτρέπει την κατασκευή εύκαµπτων κεραιών και µελλοντικά ηλεκτρονικών που θα µπορούν να ενσωµατωθούν πάνω σε ύφασµα και να φορεθούν, όπως φαίνεται στο Σχήµα ιηλεκτρικός χαρακτηρισµός Για να είναι εφικτή η µοντελοποίηση και η χρήση του χαρτιού ως υπόστρωµα στην σχεδίαση κεραιών, είναι απαραίτητος ο διηλεκτρικός χαρακτηρισµός του και ο προσδιορισµός των διηλεκτρικών του παραµέτρων. Ένας τρόπος προσδιορισµού της διηλεκτρικής σταθεράς (ε r ) και της σταθεράς απωλειών (tanδ) του χάρτινου υποστρώµατος στις UHF και υψηλότερες συχνότητες είναι η µέθοδος δακτυλίου µικροταινίας συντονισµού (ring resonator method). Η µέθοδος αυτή περιγράφεται στις αναφορές [3],[4] και από τα αποτελέσµατά της εξάγουµε για την διηλεκτρική σταθερά του χαρτιού ε r =3.4 και για την σταθερά απωλειών tanδ= Τεχνολογία εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού Η τεχνολογία εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού αποτελεί µια τεχνική άµεσης εναπόθεσης για την κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωµάτων και RF διατάξεων [3]. Το ζητούµενο σχέδιο για την δηµιουργία του τυπωµένου κυκλώµατος µεταφέρεται απευθείας στο υπόστρωµα χωρίς την ανάγκη φωτολιθογραφικών µασκών όπως συµβαίνει στις συµβατικές κατασκευαστικές τεχνικές απόξεσης. Στην τεχνολογία αυτή χρησιµοποιείται ένας εξειδικευµένος εκτυπωτής, ο οποίος τυπώνει απευθείας το σχέδιο του κυκλώµατος επάνω στο χάρτινο υπόστρωµα χρησιµοποιώντας ένα ειδικό αγώγιµο µελάνι που αποτελείται από νανοσφαιρίδια ασηµιού [6]. Το ασηµένιο µελάνι ψεκάζεται από πιεζοηλεκτρικά ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης στο χαρτί, σχηµατίζοντας έτσι µια αγώγιµη πάστα στην επιθυµητή θέση Πλεονεκτήµατα Σχήµα 3 Ολοκληρωµένος RFID ποµποδέκτης µε αισθητήρα θερµοκρασίας τυπωµένος σε χαρτί µε χρήση τεχνολογίας εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού Σχήµα 4 Εύκαµπτος ποµποδέκτης RFID γύρω από καρπό για ιατρικές εφαρµογές Η τεχνολογία εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού σε χαρτί αποτελεί µια ιδιαίτερα οικονοµική κατασκευαστική τεχνική ηλεκτρονικών κυκλωµάτων [4]. Καθώς όπως αναφέρθηκε το ασηµένιο µελάνι ψεκάζεται ακριβώς στην επιθυµητή θέση, αποτρέπεται η δηµιουργία επιπρόσθετου µη επιθυµητού υλικού, που παρουσιάζεται στις συµβατικές τεχνικές απόξεσης. Αυτό καθιστά την τεχνολογία αυτή ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον, αφού δεν χρησιµοποιούνται τοξικά χηµικά στην κατασκευή. Η εκτύπωση ενός πρωτοτύπου είναι επίσης µια απλή, γρήγορη και ασφαλής διαδικασία που είναι πλήρως ελεγχόµενη από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεν χρειάζεται περιβάλλον καθαρού δωµατίου [5]. Τα οφέλη αυτά µαζί µε το κέρδος σε χρόνο κατασκευής καθιστούν την τεχνολογία εκτύπωσης ηλεκτρονικών σε χαρτί µια εξαιρετική τεχνολογία για κατασκευή επόµενης γενιάς ηλεκτρονικών για RFID εφαρµογές.

4 4.2. ιαδικασία εκτύπωσης κεραίας Ο εκτυπωτής ψεκασµού που χρησιµοποιήθηκε για την εκτύπωση της προτεινόµενης κεραίας είναι ο «Dimatix Materials Printer DMP-2800 Series» της Fujifilm [7], και απεικονίζεται στο Σχήµα 5. Σχήµα 5 Dimatix Materials Inkjet Printer DMP-2800 Series Ο εκτυπωτής αποτελείται από ποικίλα τµήµατα και ενσωµατωµένα συστήµατα τα πιο σηµαντικά από τα οποία είναι: 1) µεταλλική πλάκα δηµιουργίας κενού αέρος για την σταθεροποίηση του υποστρώµατος 2) κεφαλή εκτύπωσης και µελανοδοχείο 3) κάµερα υψηλής ανάλυσης για την επισκόπηση της περιοχής εκτύπωσης. 4) κάµερα υψηλής ταχύτητας για την παρακολούθηση της εκτόξευσης των σταγονιδίων του ασηµένιου µελανιού από τα πιεζοηλεκτρικά ακροφύσια 5) πλατφόρµα καθαρισµού των κεφαλών εκτύπωσης. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ο εκτυπωτής µπορεί να χρησιµοποιήσει δύο διαφορετικούς τύπους κεφαλών εκτύπωσης. Η µια κεφαλή προσφέρει εκτύπωση υψηλής ακρίβειας που µπορεί να φτάσει έως και τα 20µm ανάλυσης, ενώ η άλλη εξασφαλίζει εκτύπωση υψηλής αγωγιµότητας αλλά µικρότερης ακρίβειας. Μια εικόνα που αποτελεί ένδειξη της πολύ υψηλής ακρίβειας εκτύπωσης φαίνεται στο Σχήµα 6. Μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης το τυπωµένο πρωτότυπο θερµαίνεται σε βιοµηχανικό φούρνο ακριβείας στους 100 ο C για 10 ώρες, ώστε να αυξηθεί η αγωγιµότητα του τυπωµένου ασηµένιου µελανιού [8]. Πριν την θέρµανση επικρατούν µεγάλα κενά µεταξύ των σωµατιδίων του ασηµένιου µελανιού. Μετά, η υψηλή θερµοκρασία προκαλεί την διαστολή των σωµατιδίων µε αποτέλεσµα την µείωση των κενών, όπως φαίνεται στο Σχήµα 7. Αυτό καθιστά τα τυπωµένα τµήµατα του αγώγιµου µελανιού συνεχείς σχεδόν µεταλλικούς αγωγούς διευκολύνοντας έτσι την κίνηση των ελευθέρων ηλεκτρονίων και αυξάνοντας συνεπώς την αγωγιµότητά τους. Στο τέλος της διαδικασίας ένας συνδετήρας SMA συνδέεται στο άκρο της τυπωµένης γραµµής τροφοδοσίας της κεραίας για να είναι δυνατή η πειραµατική µέτρησή της. Επειδή η χρήση κολλητηριού και καλάι κρίνεται απαγορευτική λόγω της χαµηλής αντοχής του χαρτιού στις υψηλές θερµοκρασίες, χρησιµοποιείται µια ειδικής µορφής ασηµένια αλοιφή (silver epoxy) που εξασφαλίζει µηχανική και ηλεκτρική σύνδεση του συνδετήρα µε την κεραία. Η προτεινόµενη κεραία κατασκευάστηκε επίσης µε την µέθοδο επικόλλησης χάλκινης ταινίας στο χάρτινο υπόστρωµα, ώστε να γίνει σύγκριση µε την τεχνική εκτύπωσης ψεκασµού. Σχήµα 7 Φωτογραφία από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο ενός στρώµατος τυπωµένου αγώγιµου ασηµένιου µελανιού πριν και µετά από 10 λεπτά θέρµανσης στο φούρνο σε 180 ο 5. Σχεδίαση κεραίας RFID 5.1. Προσαρµογή στο φορτίο Σχήµα 6 Φωτογραφία που αποτυπώθηκε µε την κάµερα υψηλής ανάλυσης του εκτυπωτή και απεικονίζει λεπτοµέρεια του ίχνους του τυπωµένου αγώγιµου µελανιού Μία κεραία RFID πρέπει να ικανοποιεί πολλές προδιαγραφές έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της εφαρµογής του ποµποδέκτη [2],[9]. Για να µεγιστοποιηθεί η απόσταση ανάγνωσης του RFID ποµποδέκτη από τον αναγνώστη πρέπει να εξασφαλιστεί η µεταφορά της µέγιστης δυνατής ισχύος που λαµβάνει η

5 κεραία στο ολοκληρωµένο κύκλωµά (IC) του ποµποδέκτη, δηλαδή στο φορτίο του. Αυτό συνεπάγεται ότι η κεραία πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στο φορτίο της [10],[11]. Αυτή είναι και η πιο σηµαντική απαίτηση από την σχεδίαση κεραιών RFID. Για χρόνια οι κεραίες σχεδιάζονταν ώστε να προσαρµόζονται κυρίως σε φορτία 50Ω ή 75Ω [12]. Στην RFID σχεδίαση όµως, η κεραία πρέπει να είναι άµεσα προσαρµοσµένη στο φορτίο του ποµποδέκτη, καθώς η παρεµβολή προσαρµοστικού κυκλώµατος µε διακριτά στοιχεία αποφεύγεται, λόγω αύξησης του κόστους και του µεγέθους των ετικετών. Επειδή το φορτίο όµως του ποµποδέκτη έχει µιγαδική σύνθετη αντίσταση που εξαρτάται από το ολοκληρωµένο του κύκλώµα και από την συχνότητα, θα πρέπει και η κεραία να έχει µιγαδική αντίσταση εισόδου. Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί η µέγιστη µεταφορά ισχύος πρέπει να επικρατεί συζυγής προσαρµογή µεταξύ της αντίστασης εισόδου της κεραίας και του φορτίου, στην συχνότητα λειτουργίας του ποµποδέκτη Προδιαγραφές Οι υπόλοιπες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί η προτεινόµενη κεραία προσδιορίζονται από τις απαιτήσεις της εφαρµογής και από τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του ολοκληρωµένου κυκλώµατος του ποµποδέκτη. Συγκεκριµένα οι προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί η κεραία για την δική µας εφαρµογή είναι: 1) λειτουργία στην UHF περιοχή συχνοτήτων µε κεντρική συχνότητα την συχνότητα λειτουργίας του ολοκληρωµένου κυκλώµατος, δηλαδή 904.5MHz 2) εύρος ζώνης MHz ώστε ο ποµποδέκτης να λειτουργεί τόσο στην ζώνη της Ευρώπης όσο και της Βόρειας Αµερικής 3) οµοιοκατευθυντικό διάγραµµα ακτινοβολίας, ώστε ο ποµποδέκτης να µπορεί να επικοινωνεί µε τον αναγνώστη σε οποιοδήποτε προσανατολισµό 4) αντίσταση εισόδου µε τιµή j65.96ω, που είναι συζυγής µε την τιµή της σύνθετης αντίστασης του φορτίου της 5) θετική κατευθυντικότητα σε dbi 6) κέρδος κοντά στα 0dBi 7) απόδοση µεγαλύτερη από 80% 8) γραµµική πόλωση. τις παρεµβολές µεταξύ τους. Λειτουργεί επίσης ως ακτινοβολούσα επιφάνεια αυξάνοντας την κατευθυντικότητα της κεραίας. Τέλος το επίπεδο γης αυξάνει το εύρος ζώνης της κεραίας, βελτιώνοντας έτσι την προσαρµογή της στο φορτίο σε µεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων. Το σχέδιο της προτεινόµενης RFID κεραίας παρουσιάζεται στο Σχήµα 8. Το χάρτινο υπόστρωµα έχει συνολικές διαστάσεις 75mm x 100mm x 0.254mm (πλάτος x µήκος x πάχος). Η συγκεκριµένη κεραία αποτελείται από 3 τµήµατα: 1) Το τυπωµένο επίπεδο γης που βρίσκεται στο κάτω µέρος του υποστρώµατος 2) Το στοιχείο ακτινοβολίας που συνίσταται σε µια επίπεδη ορθογώνια επιφάνεια σχήµατος Ζ µε πλάτος 50mm, µήκος 56mm και απόσταση h=11mm από το επίπεδο γης. Από κάθε πλευρά του ορθογωνίου έχουν δηµιουργηθεί δύο εσοχές, µε αποτέλεσµα το στοιχείο να αποκτήσει µαιανδρικό σχήµα. Και οι δυο εσοχές έχουν πλάτος 10mm και µήκος που επιλέγεται l1=l2=40mm, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η προσαρµογή της κεραίας στο φορτίο 3) Την γραµµή τροφοδοσίας της κεραίας που την αποτελούν τα δύο επίπεδα γης και ένας αποµονωµένος αγωγός ανάµεσά τους και ονοµάζεται γραµµή µεταφοράς οµοεπίπεδου αγωγού (CPW). Αυτός ο τύπος γραµµής µεταφοράς επιλέχθηκε, λόγω της απλής µονοστρωµατικής δοµής του και των µικρών απωλειών ακτινοβολίας που παρουσιάζει σε σύγκριση µε την µικροταινιακή γραµµή µεταφοράς l2 50 l1 h z y x 5.3. Γεωµετρία Η προτεινόµενη κεραία είναι ένα τυπωµένο µονόπολο µονού στρώµατος. Παρόλο που οι συνήθεις RFID κεραίες είναι λ/2 δίπολα, εδώ επιλέχθηκε ένα µονόπολο λόγω των πολλών πλεονεκτηµάτων του [12]. Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτού του είδους κεραίας είναι ότι αποτελείται και από επίπεδο γης. Το επίπεδο γης διευκολύνει την ολοκλήρωση της κεραίας µε τα άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα του ποµποδέκτη (αισθητήρες, µπαταρίες, IC s) και µειώνει ταυτόχρονα το cross-talk και w g Σχήµα 8 Γεωµετρία της προτεινόµενης RFID κεραίας Η βελτιστοποίηση της επίδοσης της κεραίας έγινε µε την βοήθεια του λογισµικού ηλεκτροµαγνητικής 35

6 προσοµοίωσης Ansoft HFSS [13]. Κατά την προσπάθεια ικανοποίησης των παραµέτρων επίδοσης της κεραίας δεν µπορούν να αποφευχθούν συµβιβασµοί. Αύξηση του µεγέθους του επιπέδου γης αυξάνει την κατευθυντικότητα της κεραίας, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει και το προφίλ της. Η µεταβολή του ύψους (h) του στοιχείου ακτινοβολίας από το επίπεδο γης επηρεάζει πολύ την απόδοση της κεραίας, καθώς τροποποιεί το διάγραµµα ακτινοβολίας και την αντίσταση εισόδου της. Αυξάνοντας την τιµή του προκαλείται οµαλότερη µετάβαση των οδευόντων κυµάτων της κεραίας σε κύµατα ελευθέρου χώρου και ταυτόχρονα η αντίσταση εισόδου της γίνεται πιο χωρητική. Η µεγιστοποίηση ωστόσο της τιµής του αυξάνει πολύ το µέγεθος του RFID ποµποδέκτη. Οι παράµετροι h, g και w βελτιστοποιήθηκαν, ώστε να ρυθµιστεί επίσης η επιθυµητή αντίσταση εισόδου της κεραίας και να αυξηθεί η κατευθυντικότητά της. Οι τιµές των παραµέτρων αυτών µετά την βελτιστοποίηση βρέθηκαν: h=11mm, g=0.3mm και w=3.8mm. Στο Σχήµα 9 φαίνεται η υλοποιηµένη τυπωµένη κεραία. χάρτινο υπόστρωµα επαληθεύθηκε µέσω της σύγκρισης της προσοµοίωσης και των πειραµατικών µετρήσεων. Συγκεκριµένα παρατίθεται η προσοµοίωση των απωλειών από επιστροφή σε συνάρτηση µε την συχνότητα και του διαγράµµατος ακτινοβολίας της κεραίας. Μετρήσεις έγιναν επίσης για τις απώλειες από επιστροφή αλλά και για το κέρδος. Η µέτρηση των απωλειών από επιστροφή γίνεται έµµεσα µέσω της µέτρησης της αντίστασης εισόδου της κεραίας µε την βοήθεια ενός Vector Network Analyzer. Οι µετρήσεις κέρδους επιτυγχάνονται µε την δηµιουργία µια ασύρµατης ζεύξης, όπου ποµπός είναι η πρωτότυπη κεραία και δέκτης µια άλλη κεραία γνωστών χαρακτηριστικών. Με την βοήθεια ενός Vector Signal Generator στον ποµπό και ενός Real Time Spectrum Analyzer στον δέκτη υπολογίζεται, εφαρµόζοντας την εξίσωση του Friis στην ζεύξη, η πειραµατική τιµή του κέρδους της κεραίας. Το Σχήµα 10 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης και µετρήσεων της απόκρισης συχνότητας των απωλειών από επιστροφή της υλοποιηµένης κεραίας, όπου παρατηρείται καλή συµφωνία. Σχήµα 10 Προσοµοίωση και µέτρηση των απωλειών από επιστροφή της τυπωµένης µε αγώγιµο µελάνι κεραίας και της σχηµατισµένης από ταινία χαλκού Σχήµα 9 Πρωτότυπο της κατασκευασµένης RFID κεραίας µε χρήση της τεχνολογίας εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού σε χαρτί 6. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης και µετρήσεων Η επίδοση του πρωτοτύπου που κατασκευάστηκε τόσο µε τεχνολογία εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού όσο και µε την µέθοδο επικόλλησης χάλκινης ταινίας στο Μπορεί να παρατηρηθεί από την προσοµοίωση ότι η τυπωµένη κεραία έχει συχνότητα συντονισµού στα 904 MHz και ένα -10dB εύρος ζώνης 132 MHz ( MHz), που αντιστοιχεί σε 14.6% περίπου γύρω από την συχνότητα συντονισµού. Η πειραµατικές τιµές για την τυπωµένη κεραία του S 11 παρουσιάζουν συντονισµό στα 898MHz, µε εύρος ζώνης 82MHz ( MHz), που αντιστοιχεί σε 9.1% περίπου γύρω από την συχνότητα συντονισµού. Τέλος η χάλκινη κεραία εµφανίζει γράφηµα απωλειών από επιστροφή µε συχνότητα συντονισµού στα 906MHz, και εύρος ζώνης 68MHz ( MHz), που αντιστοιχεί σε 7.5%. Η προσοµοίωση του διαγράµµατος ακτινοβολίας της κεραίας για το x-z επίπεδο και το y-z επίπεδο του

7 καρτεσιανού συστήµατος συντεταγµένων στην συχνότητα συντονισµού MHz φαίνεται στο Σχήµα 11. Από το διάγραµµα συµπεραίνουµε, ότι το διάγραµµα ακτινοβολίας της προτεινόµενης κεραίας είναι παρόµοιο µε αυτό ενός συµβατικού µονοπόλου, καθώς είναι οµοιοκατευθυντικό στο x-z επίπεδο και κατευθυντικό µε δύο µηδενικά στο y-z επίπεδο. Η προσοµοίωση της τιµής του κέρδους της κεραίας στην συχνότητα συντονισµού βρέθηκε -0.33dBi ενώ η πειραµατική του τιµή -0.42dBi. Από την καλή συµφωνία των αποτελεσµάτων συµπεραίνουµε ότι η επιλογή µονοπόλου µονού στρώµατος, η χρήση επιπέδου γης αλλά και η εισαγωγή οπών για την βελτιστοποίηση και προσαρµογή της κεραίας στο φορτίο αποτέλεσαν σηµαντικούς παράγοντες στην επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης της κεραίας. Σχήµα 11 Προσοµοίωση του διαγράµµατος ακτινοβολίας της προτεινόµενης κεραίας για το x-z επίπεδο και το y-z επίπεδο στην συχνότητα συντονισµού MHz 7. Συµπεράσµατα Ένα µονόπολο µονού στρώµατος µε οπές προτάθηκε ως κεραία για έναν RFID ποµποδέκτη. Η κεραία κατασκευάστηκε µε την τεχνολογία εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού σε χάρτινο υπόστρωµα. Τόσο η χρήση χαρτιού όσο και η υλοποίηση της κεραίας µε την τεχνική εκτύπωσης ψεκασµού ικανοποίησαν τις απαιτήσεις τις εφαρµογής για µια RFID κεραία. Η προτεινόµενη κεραία κατασκευάστηκε και µετρήθηκε πειραµατικά και τα αποτελέσµατα εµφάνισαν πολύ καλή συµφωνία µε την προσοµοίωση, καθιστώντας την τεχνολογία εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού µια εξαιρετική κατασκευαστική τεχνική για την υλοποίηση κεραιών RFID σε υπόστρωµα βασισµένο σε χαρτί. 8. Ευχαριστίες Ο συγγραφέας θα ήθελε να ευχαριστήσει τους καθηγητές Νικόλαο Ουζούνογλου και Μάνο Τεντζέρη για την πολύτιµη υποστήριξη και βοήθειά τους κατά την διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής του εργασίας. 9. Βιβλιογραφία [1] K. Finkenzeller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and Identification, 2nd edition, John Wiley and Sons: New York, [2] K.V.S. Rao, P.V. Nikitin, S. Lam, Antenna Design for UHF RFID Tags: A Review and a Practical Application, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol.53, No.12, pp , December [3] L.Yang, A.Rida, R.Vyas and M.M. Tentzeris, RFID Tag and RF Structures on Paper Substrates using Inkjet- Printing Technology, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 55, No.12, Part 2, pp , December [4] A. Rida, L. Yang, R. Vyas, S. Bhattacharya and M.M. Tentzeris, Design and Integration of Inkjet-Printed Paper-based UHF Components for RFID and Ubiquitous Sensing Applications, IEEE Microwave European Conference, pp , October [5] R. Vyas, A. Rida, L. Yang, M.M. Tentzeris, Design, Integration and Characterization of a Novel Paper-based Wireless Sensor Module, Microwave Symposium Digest, 2008 IEEE MTT-S International, pp , June [6] Nikitin, P.V.; Lam, S.; Rao, K.V.S., Low Cost Silver Ink RFID Tag Antennas, IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, Vol.2B, pp , 3-8 July [7] DMP-2831 Datasheet. Available: /files/dmp-2831-datasheet.pdf [8] L. Yang and M. M. Tentzeris, Design and Characterization of Novel Paper-based Inkjet-Printed RFID and Microwave Structures for Telecommunication and Sensing Applications, IEEE International Microwave Symposium, pp , Honolulu, HI, June [9] K. V. S. Rao, Raj Mittra, Design of RFID Tags and Systems, Short Course & Workshop Series, IEEE International AP-S Symposium, July [10] P.V. Nikitin, K.V.S. Rao, S.F. Lam, V Pillai, R. Martinez, and H. Heinrich, Power Reflection Coefficient Analysis for Complex Impedances in RFID Tag Design, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2005, Vol.53, Issue 9, pp [11] Νικόλαος Κ. Ουζούνογλου, Εισαγωγή στα Μικροκύµατα, Β Έκδοση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα [12] C. Balanis, Antenna Theory, Analysis and Design, 3rd edition, New York: Wiley, [13] Ansoft HFSS Version User s Guide. Ansoft Corporation, 2005.

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)» ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορες κεραίες. Μετάδοση ενέργειας μεταξύ πομπού-δέκτη

Διάφορες κεραίες. Μετάδοση ενέργειας μεταξύ πομπού-δέκτη Κεραίες Antennas Διάφορες κεραίες Μετάδοση ενέργειας μεταξύ πομπού-δέκτη Hκεραία αποτελεί μία μεταλλική κατασκευή η λειτουργία της οποίας εστιάζεται στη μετατροπή των υψίσυχνων τάσεων ή ρευμάτων σε ηλεκτρομαγνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και Σχεδίαση Κεραιών Μικρών Ηλεκτρικών Διαστάσεων με τη Χρήση Μεταϋλικών

Μελέτη και Σχεδίαση Κεραιών Μικρών Ηλεκτρικών Διαστάσεων με τη Χρήση Μεταϋλικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μελέτη και Σχεδίαση Κεραιών Μικρών Ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της τεχνολογίας R.F.I.D. µέσα από το Gold24

Παρουσίαση της τεχνολογίας R.F.I.D. µέσα από το Gold24 Παρουσίαση της τεχνολογίας R.F.I.D. µέσα από το Gold24 IntelliSoft Ε.Π.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αιµιλιανού Γρεβενών 13, 142 32 Περισσός Τηλ: (+30210) 68.96.616 Φαξ: (+30210) 68.96.617 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (Ε.Ε.Ο.Τ.)» ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Μπαρμπάκος Δημήτριος Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κεραίες 2.1. Κεραία Yagi-Uda 2.2. Δίπολο 2.3. Μονόπολο 2.4. Λογαριθμική κεραία 3.

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Οποτε ακούτε ραδιόφωνο, βλέπετε τηλεόραση, στέλνετε SMS χρησιµοποιείτε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ). Η ΗΜΑ ταξιδεύει µε

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τέλος όταν τα κύματα 'χτυπήσουν' την κεραία λήψης, το σήμα λαμβάνεται και έπειτα αποκωδικοποιείται πίσω στην αρχική μορφή δεδομένων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Τέλος όταν τα κύματα 'χτυπήσουν' την κεραία λήψης, το σήμα λαμβάνεται και έπειτα αποκωδικοποιείται πίσω στην αρχική μορφή δεδομένων ΠΟΜΠΟΣ Στις τηλεπικοινωνίες ένας πομπός είναι μια ηλεκτρονική συσκευή η οποία, με τη βοήθεια μιας κεραίας, παράγει και εκπέμπει ραδιοκύματα, με απώτερο σκοπό την, αργότερα, λήψη τους από κάποιο δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση μεταξύ της κεραίας ασύρματου τερματικού και του σώματος του χρήστη: Διαδικασίες μετρήσεων και μελέτη κρίσιμων παραμέτρων

Αλληλεπίδραση μεταξύ της κεραίας ασύρματου τερματικού και του σώματος του χρήστη: Διαδικασίες μετρήσεων και μελέτη κρίσιμων παραμέτρων Αλληλεπίδραση μεταξύ της κεραίας ασύρματου τερματικού και του σώματος του χρήστη: Διαδικασίες μετρήσεων και μελέτη κρίσιμων παραμέτρων ΖΕΡΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Εργαστήριο Ασύρματων Επικοινωνιών ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή!

ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λύσεις τελευταίας τεχνολογίας με υπεροχή! Πάνελ υπέρυθρης θέρµανσης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: A. Προηγµένη τεχνολογία παραγωγής και εξοπλισµός Η χρήση της τεχνολογίας του FR4 πλαστικοποιηµένου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροκυματική μέτρηση σχετικής υγρασίας καρπών στα 2.8 GHz

Μικροκυματική μέτρηση σχετικής υγρασίας καρπών στα 2.8 GHz Μικροκυματική μέτρηση σχετικής υγρασίας καρπών στα 2.8 GHz Κουφογιάννης Ιωάννης, Πιπής Κωνσταντίνος ikoufis@ee.auth.gr, napoli2004@yahoo.gr Προπτυχιακοί φοιτητές Τομέας Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Η κεραία αποτελείται από τρεις τομείς: Κατευθυντήρας. Δουλειά του είναι να ενισχύει το σήμα που δέχεται ή εκπέμπει. Ανακλαστήρας. Ανακλά το σήμα που

Η κεραία αποτελείται από τρεις τομείς: Κατευθυντήρας. Δουλειά του είναι να ενισχύει το σήμα που δέχεται ή εκπέμπει. Ανακλαστήρας. Ανακλά το σήμα που ΚΔΡΑΙΔ ΜΙΑ ΚΕΡΑΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΠΟΤ ΜΕΣΑΣΡΕΠΕΙ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΡΑΔΙΟΚΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΥΩ. ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΕΙΣΑΙ ΤΝΗΘΩ ΜΕ ΕΝΑ ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟ ΠΟΜΠΟ Η ΡΑΔΙΟΥΩΝΙΚΟ ΔΕΚΣΗ. ΟΙ ΚΕΡΑΙΕ ΑΠΟΣΕΛΟΤΝ ΗΜΑΝΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C)

ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ESHAROOF REFLECT ΘΕΡΜΟΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ (SBS -25 C) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ελαστοµερής ασφαλτική µεµβράνη κεραµοσκεπής EshaRoof Reflect ανήκει στις µεµβράνες κεραµοσκεπής νέας γενιάς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Εισαγωγή Πως λειτουργούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες: Ένα βασικό μοντέλο ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται απλά από ένα πόμπο, το δίαυλο μεταδόσεως, και το δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Χριστιάνα Δαυίδ 960057 Ιάκωβος Στυλιανού 992129 ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Παρουσίαση 1- ΚΕΡΑΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ ΩΝ α. Τι ονοµάζουµε διασπορά οπτικού παλµού σε µια οπτική ίνα; Ποια φαινόµενα παρατηρούνται λόγω διασποράς; (Αναφερθείτε σε

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η θέρμανση του μέλλοντος. naoseurope.gr

Η θέρμανση του μέλλοντος. naoseurope.gr Η θέρμανση του μέλλοντος naoseurope.gr εξαιρετικοί λόγοι να επιλέξετε θερμαντικό φιλμ Εξαιρετικά λεπτό, πάχος μόλις 0,5 mm βασισμένο σε τεχνολογία εκπομπής μακρών κυμάτων υπέρυθρου φωτός Υγιεινή θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση. Κεραίες Βρόχου

Περιεχόμενα. Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση. Κεραίες Βρόχου 8 Μαρτίου 1 Συστήματα Κεραιών & Ασύρματη Διάδοση Κεραίες Βρόχου Περιεχόμενα Εισαγωγή Μικρός κυκλικός βρόχος Πυκνότητα ισχύος και αντίσταση ακτινοβολίας Κοντινό πεδίο Μακρινό πεδίο Κυκλικός βρόχος σταθερού

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες... 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.1 Φυσικά µεγέθη... 1 1.2 ιανυσµατική άλγεβρα... 2 1.3 Μετατροπές συντεταγµένων... 6 1.3.1 Μετατροπή από καρτεσιανό σε κυλινδρικό σύστηµα... 6 1.3.2 Απειροστές ποσότητες...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR

Υδρόμετρα. Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Υδρόμετρα Συστήματα Ανάγνωσης Μετρητών από Απόσταση AMR Ο σχεδιασμός των Ηλεκτρονικών Προϊόντων μας Ανταγωνίζεται τις Καλύτερες Μάρκες του Κόσμου. Είναι προφανές ότι στη σημερινή αγορά τα υδρόμετρα αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7 7.0 ΚΕΡΑΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι κεραίες είναι βασικό εξάρτημα της ασύρματης επικοινωνίας. Στον πομπό του ασύρματου επικοινωνιακού συστήματος, υπάρχει η κεραία εκπομπής και στο δέκτη υπάρχει η κεραία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛOΓIA EΠIΠΛEON. Των Δρ. Γεώργιου Νταλού, Δρ. Μιχάλη Σκαρβέλη και Δρ. Δημήτρη Καραμπατζάκη

TEXNOΛOΓIA EΠIΠΛEON. Των Δρ. Γεώργιου Νταλού, Δρ. Μιχάλη Σκαρβέλη και Δρ. Δημήτρη Καραμπατζάκη Η χρήση σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικής ανίχνευσης RFID (Radio Frequency Identities) στα ξύλινα μέσα συσκευασίας καθώς και σε άλλες χρήσεις επίπλων και ξυλοκατασκευών Προκειμένου να ανιχνευθούν ο προηγούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΚΟΠΕΛΟ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Υπεύθυνος Έκθεσης ΧΡ. ΟΥΛΗΓΕΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Ι ΑΚΤΩΡ ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α )

Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Κατασκευάστε ένα απλό antenna tuner (Μέρος Α ) Του Νίκου Παναγιωτίδη (SV6 DBK) φυσικού και ραδιοερασιτέχνη. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να κατευθύνει τον αναγνώστη ραδιοερασιτέχνη να κατασκευάσει το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο31 Εξισώσεις Maxwellκαι ΗλεκτροµαγνητικάΚύµατα ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 31 Τα µεταβαλλόµενα ηλεκτρικά πεδία παράγουν µαγνητικά πεδία. Ο Νόµος του Ampère-Ρεύµα µετατόπισης Νόµος του Gauss s στο µαγνητισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac

devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac devolo dlan powerline technology Σύντομη παρουσίαση dlan 1200+ WiFi ac dlan 1200+ WiFi ac 2 dlan 1200+ WiFi ac Υφιστάμενη κατάσταση Οι φορητές συσκευές όλο πληθαίνουν καθημερινά. Όλο και περισσότεροι χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών O11 Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί α) στη μελέτη του φαινομένου της εξασθένησης φωτός καθώς διέρχεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ Microwaves and Fiber Optics Lab Ερευνητικές Δραστηριότητες www.mfol.ece.ntua.gr www.iccs.gr Καθηγητής Νικόλαος Ουζούνογλου Δρ. Ροδούλα Μακρή 1 Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου

...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου Ενεργειακή αποδοτικότητα...µε έξυπνη τεχνολογία ελέγχου Edgar Mayer Προϊστάµενος τµήµατος προϊόντων CentraLine c/o Honeywell GmbH 02 I 2009 Η σύγχρονη και έξυπνη τεχνολογία ελέγχου παρέχει σηµαντικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές και ατρωσία Ελληνικά Σελίδα AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve

Διαβάστε περισσότερα

Απλά θα είναι μαζί σας...

Απλά θα είναι μαζί σας... Απλά θα είναι μαζί σας... κάθε φορά που χρειάζεστε ζεστό νερό! Τα μπόιλερ με αντλία θερμότητας της ADTHERM εχουν σχεδιαστεί για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: COP ΕΩΣ 3,2 ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 5.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάγκη των ανθρώπων για ασύρματη επικοινωνία από απόσταση έδωσε το έναυσμα στους επιστήμονες της εποχής, πριν περίπου 116 χρόνια, να ασχοληθούν περαιτέρω με την εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 9 Ανάλυση και σχεδιασμός εναλλασσόμενων κυκλωμάτων Εξάσκηση στην Κασσιτεροκόλληση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 8η Διάλεξη: Τεχνολογίες υποστήριξης λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Τεχνολογία γραμμωτού κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος

Φύλλο εργασίας. Ερωτήσεις ανασκόπησης του μαθήματος Φύλλο εργασίας Παραθέτουμε μια ομάδα ερωτήσεων ανασκόπησης του μαθήματος και μια ομάδα ερωτήσεων κρίσης για εμβάθυνση στο αντικείμενο του μαθήματος. Θεωρούμε ότι μέσα στην τάξη είναι δυνατή η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος 2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος Όπως είναι γνωστό από την καθημερινή εμπειρία τα περισσότερα σώματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις

Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Επίδραση Μονωτικής Επικάλυψης στη ιηλεκτρική Συµπεριφορά ιάκενων Ακίδας-Πλάκας Υπό Θετικές Κρουστικές Τάσεις Μ. Α. Ζήνωνος Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑΘ.. 12 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι μετατροπείς συνεχούς ρεύματος επιτελούν τη μετατροπή μιας τάσης συνεχούς μορφής, σε συνεχή τάση με ρυθμιζόμενο σταθερό πλάτος ή και πολικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs

WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs WSNs- ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ WSNs ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η φθορά των έργων τέχνης λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης Οι περιβαλλοντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Managing Director της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά.

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 53 ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. 5. Άσκηση 5 5.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την

Διαβάστε περισσότερα

Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια

Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Ευστάθεια Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Αλγεβρικά κριτήρια 6 Nicol Tptouli Ευστάθεια και θέση πόλων Σ.Α.Ε ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ : ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Δ. Ράπτης, Α. Κλαδάς Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος Τομέας Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ YAGI ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ YAGI ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Β ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ YAGI ΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB- SIMULINK

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB- SIMULINK ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MATLAB- SIMULINK SIMULINK ρ. Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Καθηγητής ver. 0.2 10/2012 Εισαγωγή στο Simulink Το SIMULINK είναι ένα λογισµικό πακέτο που επιτρέπει τη µοντελοποίηση, προσοµοίωση οίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την 31 Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών Δ. Μετάφας Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη δικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού πολλών χρηστών, ανεξάρτητο πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-2 Υ: ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠEΡΥΘΡΗ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τομέας Υλικών, Διεργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ijet Εξυπνη εκτύπωση με τεχνολογία HP

ijet Εξυπνη εκτύπωση με τεχνολογία HP Αριθμός κεφαλών εκτύπωσης 1 κεφαλή εκτύπωσης που συμπεριλαμβάνει τη μονάδα ελέγχου για ύψος εκτύπωσης μέχρι 12,5mm Κατεύθυνση εκτύπωσης Δεξιά προς αριστερά και αντίστροφα, από το πλάι και από επάνω ijet

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚ ΟΣΗΣ Μετά την τρίτη έκδοση του βιβλίου µου µε τα προβλήµατα Μηχανικής για το µάθηµα Γενική Φυσική Ι, ήταν επόµενο να ακολουθήσει η τρίτη έκδοση και του παρόντος βιβλίου µε προβλήµατα Θερµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ετικετέζες HERMA. Ηλεκτρονική ετικετέζα Herma. HERMA H400 Labeling Machines Presentation ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Ετικετέζες HERMA. Ηλεκτρονική ετικετέζα Herma. HERMA H400 Labeling Machines Presentation ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Ετικετέζες HERMA Ηλεκτρονική ετικετέζα Herma 1 Ποιά είναι η HERMA? Ίδρυσητο 1906 απότον Heinrich Hermann. Εργοστάσια συναρµολόγησης συστηµάτων στην Στουτγάρδη (Γερµανία). Γερµανική πολυεθνική, πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας)

Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας) 1) Εισηγητές: Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας) Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός εύκαμπτων νανογεννητριών για τη συλλογή της μηχανικής ενέργειας του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Α Οδηγίες: {ΑΜ} = Αριθμός Μητρώου σας, Πλήρη βαθμολογία απονέμεται μόνο σε αιτιολογημένες και σαφείς απαντήσεις με ευανάγνωστα γράμματα:

Α Οδηγίες: {ΑΜ} = Αριθμός Μητρώου σας, Πλήρη βαθμολογία απονέμεται μόνο σε αιτιολογημένες και σαφείς απαντήσεις με ευανάγνωστα γράμματα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Μάθημα: ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ Εισηγητής: Δρ. Κ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Α Οδηγίες: {ΑΜ} = Αριθμός Μητρώου σας, Πλήρη βαθμολογία απονέμεται μόνο σε αιτιολογημένες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας

Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας 6 Ncola Tapaoul Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [5]: Κεφάλαιο 4 Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)»

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΥΠΟΕΡΓΟ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΫ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΕΡΒΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΫ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΕΡΒΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΫ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΕΡΒΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΥΝΑΜΙΚΗ Ιωάννης Νταβλιάκος, Ευάγγελος Παπαδόπουλος Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Εργαστήριο Αυτοµάτου Ελέγχου email: gdavliak@central.ntua.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Σχ.6.1. Απλή συνδεσµολογία καθρέπτη ρεύµατος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 6.1 ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σε ένα καθρέπτη ρεύµατος, το ρεύµα του κλάδου της εξόδου είναι πάντα ίσο µε το ρεύµα του κλάδου της εισόδου, αποτελεί δηλαδή το είδωλο του. Μία τέτοια διάταξη δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωμάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 10 Μετάδοση και Αποδιαμόρφωση Ραδιοφωνικών Σημάτων Λευκωσία, 2010 Εργαστήριο 10

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/12 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Ανακύκλωση 4 2 Το SDV6122 5 Επισκόπηση 5 3 Ξεκινώντας 6 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μορόπουλος Intell Business Consulting Ανδρέα Μεταξά 13-15 Αθήνα 106 81 nmoropou@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt:

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt: 1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 Δώστε τον ορισμό των dbw,dbm,dbμv. Υπολογίστε την τιμή του σήματος στην έξοδο αθροιστή, όταν στην είσοδο έχουμε: Α) W + W Β) dbw + W Γ) dbw + dbw Δ) dbw + dbm Προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. EΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 5 1 1. Γενικά χαρακτηριστικά Οι οπτικές ίνες θα χρησιµοποιούνται σε κατακόρυφες καλωδιώσεις, όπου οι αποστάσεις µεταξύ των συνδεδεµένων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener 4. Ειδικές ίοδοι - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ ίοδος zener Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener Τάση Zener ( 100-400 V για µια απλή δίοδο) -V Άνοδος Ι -Ι Κάθοδος V Τάση zener V Z I Ζ 0,7V

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου

Περιγραφή Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Περιγραφή Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου ΚΕΣ : Αυτόµατος Έλεγχος Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [5]: Κεφάλαιο 3, Ενότητες 3. 3.8 Παρασκευόπουλος [5]:

Διαβάστε περισσότερα

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης

Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης SIEMENS Synco 100 Ελεγκτές απευθείας τοποθέτησης Hvac Products Αναρίθµητες µελέτες αναφέρουν ότι το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αντιστοιχεί στο 40% έως 60% του κόστους κατασκευής. Σχεδόν κάθε κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις.

Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περιβαλλοντικές απόψεις της παροχής ενέργειας στις χηµικές αντιδράσεις. Περίληψη Η επιβάρυνση του περιβάλλοντος που προκαλείται από την παροχή ηλεκτρικής ή θερµικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική.

Διαβάστε περισσότερα

RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας

RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας 1 RFIDs και Ζητήματα Προστασίας Ιδιωτικότητας Βασίλης Ζορκάδης Αρχή Προστασίας Δεδομένων zorkadis@dpa.gr Παρουσίαση στην Ημερίδα «Βιβλιοθήκες και Πνευματικά Δικαιώματα» Χανιά, 22 Ιουνίου 2007 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα