Υλοποίηση Κεραίας σε Χάρτινο Υπόστρωµα µε Χρήση Τεχνολογίας Εκτύπωσης Ψεκασµού Αγώγιµου Μελανιού για Εφαρµογές RFID

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση Κεραίας σε Χάρτινο Υπόστρωµα µε Χρήση Τεχνολογίας Εκτύπωσης Ψεκασµού Αγώγιµου Μελανιού για Εφαρµογές RFID"

Transcript

1 Υλοποίηση Κεραίας σε Χάρτινο Υπόστρωµα µε Χρήση Τεχνολογίας Εκτύπωσης Ψεκασµού Αγώγιµου Μελανιού για Εφαρµογές RFID Ζήσης Κώνστας, Απόφοιτος Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Νικόλαος Ουζούνογλου, Καθηγητής ΕΜΠ, Μάνος Τεντζέρης, Καθηγητής GeorgiaTech Βυζαντίου 24, Παπάγου, Τηλ: Τοµέας Συστηµάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών Περίληψη Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την σχεδίαση και κατασκευή µιας πρωτότυπης τυπωµένης κεραίας για εφαρµογές ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID). Η κεραία υλοποιείται σε εύκαµπτο, χαµηλού κόστους, χάρτινο υπόστρωµα µε την βοήθεια της πρωτοποριακής τεχνολογίας εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού (conductive inkjet printing). Πρώτα δίνεται µια επισκόπηση της αρχής λειτουργίας των συστηµάτων RFID, αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά τους και τονίζεται η σηµασία της κεραίας του ποµποδέκτη για την επίδοσή τους. Έπειτα υπογραµµίζονται τα πλεονεκτήµατα της χρήσης του χαρτιού ως υπόστρωµα και παρουσιάζεται η διαδικασία εκτύπωσης ψεκασµού. Περιγράφονται επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόµενης RFID κεραίας, καθώς και η διαδικασία σχεδίασής της που πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια του λογισµικού ηλεκτροµαγνητικής προσοµοίωσης Ansoft HFSS. Τέλος πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις απωλειών από επιστροφή και µετρήσεις κέρδους, οι οποίες συγκρίνονται µε τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης εµφανίζοντας καλή συµφωνία. Λέξεις Κλειδιά Ραδιοσυχνική αναγνώριση (RFID), ενεργός ποµποδέκτης, ηλεκτροµαγνητική αντανάκλαση, τυπωµένη κεραία, µονόπολο, συζυγής προσαρµογή, εκτύπωση ψεκασµού αγώγιµου µελανιού, χάρτινο υπόστρωµα, ασηµένιο µελάνι 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια µεγάλο ενδιαφέρον έχει δοθεί στις αυτόµατες τεχνικές αναγνώρισης αντικειµένων, καθώς εφαρµόζονται ευρέως σε όλο και περισσότερες εφαρµογές [1]. Η ραγδαία όµως αύξηση των απαιτήσεων των εφαρµογών αυτών προκαλεί την σταδιακή εγκατάλειψη παλαιότερων τεχνολογιών, όπως ο γραµµωτός κώδικας (barcode), και την επικράτηση της τεχνολογίας ραδιοσυχνικής αναγνώρισης RFID. Η ραδιοσυχνική αναγνώριση είναι µια ταχέως αναπτυσσόµενη ασύρµατη τεχνολογία για την αυτόµατη αναγνώριση ενός αντικειµένου, µέσω της ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ ενός ποµποδέκτη (tag) και ενός αναγνώστη (reader), χρησιµοποιώντας ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Τα συστήµατα RFID παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε τα συστήµατα γραµµωτού κώδικα, όπως η µη αναγκαιότητα για οπτική επαφή µε το αντικείµενο και η µεγαλύτερη απόσταση αναγνώρισης και βρίσκουν πολύ µεγάλη εφαρµογή στην βιοµηχανία, στην γραµµή παραγωγής, στην ασφάλεια αλλά και σε νέες περιοχές όπως στα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων. Καθοριστικό τµήµα για την επίδοση ενός συστήµατος RFID αποτελεί η κεραία του ποµποδέκτη [1],[2]. Η κεραία πρέπει να ικανοποιεί τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της σχεδίασης RFID κεραιών νέας γενιάς, όπως χαµηλό κόστος, υψηλή απόδοση, λειτουργία στην παγκόσµια UHF RFID ζώνη συχνοτήτων, µικρό µέγεθος και ευκαµψία, δυνατότητα ολοκλήρωσης µε άλλα ηλεκτρονικά κυκλώµατα. Στην εργασία αυτή προτείνεται για κεραία RFID ένα πρωτότυπο µονόπολο που να λειτουργεί στην UHF περιοχή συχνοτήτων, το οποίο υλοποιήθηκε µε τεχνολογία εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού σε ένα εύκαµπτο, χαµηλού κόστους τυπικό φωτογραφικό χαρτί. Η εκτύπωση ψεκασµού είναι µια πρωτοποριακή και φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία για την άµεση και γρήγορη εκτύπωση ηλεκτρονικών κυκλωµάτων, όπως κεραιών, σε χαρτί χρησιµοποιώντας αγώγιµο ασηµένιο µελάνι [3]. Η χρήση χαρτιού ως υπόστρωµα εµφανίζει πολλά πλεονεκτήµατα στην κατασκευή RF κυκλωµάτων σε σύγκριση µε τα συµβατικά κεραµικά υποστρώµατα. Η προτεινόµενη σχεδίαση και κατασκευή της κεραίας επαληθεύουν την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων, δηµιουργώντας έτσι την δυνατότητα για µελλοντική υλοποίηση ολοκληρωµένων RFID ποµποδεκτών σε χαρτί. 2. Συστήµατα ραδιοσυχνικής αναγνώρισης RFID Ένα σύστηµα RFID αποτελείται από δύο τµήµατα [1]: 1) Έναν ποµποδέκτη ή ετικέτα ο οποίος τοποθετείται επάνω στο αντικείµενο προς αναγνώριση. 2) Έναν αναγνώστη ο οποίος επικοινωνεί µε τον ποµποδέκτη και

2 διαβάζει τα δεδοµένα ταυτοποίησης που βρίσκονται αποθηκευµένα σε αυτόν. Η δοµή του παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Ο ποµποδέκτης αποτελείται συνήθως από ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (IC) το οποίο αποθηκεύει τις πληροφορίες και από µια κεραία, µέσω της οποίας επιτυγχάνεται η επικοινωνία µε τον αναγνώστη. Ανάλογα µε την εφαρµογή και τον τύπο του ο ποµποδέκτης µπορεί να περιέχει και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα. Σχήµα 1 Αναγνώστης και ποµποδέκτης σε ένα σύστηµα RFID Οι ποµποδέκτες RFID κατηγοριοποιούνται σε τρεις τύπους ανάλογα µε τον τρόπο τροφοδοσίας τους: 1) Οι παθητικοί ποµποδέκτες δεν ενσωµατώνουν κάποια πηγή ενέργειας, όπως µπαταρία, και τόσο η ενεργοποίηση του ολοκληρωµένου κυκλώµατός τους όσο και η επικοινωνία τους µε τον αναγνώστη πραγµατοποιούνται από την ενέργεια που ανακτούν από το πεδίο ακτινοβολίας του αναγνώστη. 2) Οι ενεργητικοί ποµποδέκτες από την άλλη πλευρά ενσωµατώνουν µια µπαταρία η οποία χρησιµοποιείται για την εκτέλεση και των δυο παραπάνω λειτουργιών. 3) Τέλος οι ηµι-παθητικοί ποµποδέκτες χρησιµοποιούν την µπαταρία µόνο για την τροφοδότηση του ολοκληρωµένου τους κυκλώµατος. Οι ποµποδέκτες διαφοροποιούνται επίσης και ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους σε δύο κατηγορίες: 1) Οι χαµηλής συχνότητας ποµποδέκτες που λειτουργούν στο κοντινό πεδίο του αναγνώστη και επικοινωνούν µε αυτόν µε επαγωγική σύζευξη. Τόσο η κεραία των ποµποδεκτών αυτών όσο και η κεραία του αντίστοιχου αναγνώστη είναι ένα πηνίο και η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται µέσω της µεταξύ τους επαγωγικής σύζευξης, όπως σε έναν µετασχηµατιστή. Οι ετικέτες αυτές λειτουργούν στην ζώνη συχνοτήτων που βρίσκεται στην περιοχή 100KHz 100MHz. Χαρακτηριστική συχνότητα λειτουργίας είναι στα 13.56MHz. 2) Οι υψηλής συχνότητας ποµποδέκτες οι οποίοι λειτουργούν στο µακρινό πεδίο του αναγνώστη και επικοινωνούν µε αυτόν µε την µέθοδο της ηλεκτροµαγνητικής αντανάκλασης. Αυτού του τύπου οι ποµποδέκτες χρησιµοποιούν κεραία αντί για πηνίο και επικοινωνούν µε τον αναγνώστη µε το να διαµορφώνουν το RF σήµα που τους στέλνει και να του το επανεκπέµπουν πίσω. Στο Σχήµα 2 παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας τους. Οι ετικέτες αυτές λειτουργούν στην ζώνη συχνοτήτων από 100MHz 10GHz. Χαρακτηριστική είναι η παγκόσµια UHF ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας MHz καθώς και η συχνότητα 2.4GHz. Σχήµα 2 Αρχή λειτουργίας ενός ποµποδέκτη που επικοινωνεί µε τον αναγνώστη µε ηλεκτροµαγνητική αντανάκλαση Όπώς αναφέραµε προηγουµένως, η κεραία του ποµποδέκτη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επίδοση ενός συστήµατος RFID. Οι περισσότερες κεραίες που χρησιµοποιούνται σε ποµποδέκτες RFID είναι οι τυπωµένες κεραίες µονού στρώµατος. Συνήθης είναι η χρήση τυπωµένων διπόλων µαιανδρικής µορφής καθώς και τυπωµένων ορθογωνίων µονοπόλων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα τυπωµένο µονόπολο µονού στρώµατος που λειτουργεί στην UHF ζώνη ΜΗz. Η τεχνολογία RFID έχει υποστεί ραγδαίες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Εµφάνιση έχουν κάνει µικροσκοπικοί ποµποδέκτες που ενσωµατώνουν την κεραία στο ολοκληρωµένο τους κύκλωµα και έχουν µέγεθος ενός τσιπ. Ακόµα έχουν αναπτυχθεί ενεργοί ποµποδέκτες µε αισθητήρες, τυπωµένοι σε χάρτινο υπόστρωµα µε χρήση τεχνολογίας εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού. Τέλος πρέπει να αναφερθεί, ότι ερευνούνται ποµποδέκτες που ενσωµατώνουν κυκλώµατα ανάκτησης ενέργειας (ηλιακή, πιεζοηλεκτρική, ηλεκτροµαγνητική) ώστε να µπορέσει µελλοντικά να εξαλειφθεί η ανάγκη χρήσης µπαταρίας στις ενεργές ετικέτες. 3. Χρήση χαρτιού ως υπόστρωµα 3.1. Πλεονεκτήµατα Είναι πολλά τα χαρακτηριστικά του χαρτιού που το καθιστούν ιδανικό για ένα εξαιρετικά χαµηλού κόστους οργανικό υπόστρωµα για µικροκυµατικές UHF εφαρµογές, όπως η κατασκευή RFID κεραιών [4]. Το χαρτί παρουσιάζει πολύ καλές ηλεκτρικές ιδιότητες. Η τιµή της διηλεκτρικής του σταθεράς πλησιάζει αυτήν του αέρα, γεγονός που περιορίζει την εξασθένηση των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων ακόµα και αν ο ποµποδέκτης RFID είναι ενσωµατωµένος µέσα στο υπόστρωµα. Το χαρτί είναι ευρέως διαθέσιµο µε πολύ µικρό κόστος σε σύγκριση µε άλλα υλικά, λόγω της υψηλής ζήτησης και παραγωγής του. Από κατασκευαστική άποψη υφίσταται επεξεργασία σε µορφή ρολού µε αποτέλεσµα να µπορεί να διευκολυνθεί µελλοντικά η µαζική παραγωγή κεραιών RFID σε χαρτί. Το χαρτί έχει επίσης χαµηλό βάρος και µε κατάλληλη επεξεργασία καθίσταται κατάλληλο για κατασκευαστικές

3 τεχνικές άµεσης εναπόθεσης, όπως είναι η εκτύπωση ψεκασµού αγώγιµου µελανιού. Η τεχνική αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποδοτική εκτύπωση ηλεκτρονικών στην επιφάνεια του χάρτινου υποστρώµατος ή ακόµη και για την ολοκλήρωση µέσα στο χαρτί σε µορφή στρωµάτων. Το χαρτί µπορεί ακόµα να καταστεί υδροφοβικό και αντιπυρικό µετά από ειδική επεξεργασία µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζονται προβλήµατα όπως η απορρόφηση υγρασίας και η υπερθέρµανση. Πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι το χαρτί αποτελεί ένα από τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. Ένα από τα µεγαλύτερά του πλεονεκτήµατα είναι ο µεγάλος ρυθµός βιοδιάσπασής του, σε σύγκριση µε άλλα συνήθη κεραµικά υποστρώµατα όπως το FR-4. Είναι επίσης εφικτή η ολοκλήρωση και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων (πχ. αισθητήρες, ολοκληρωµένα κυκλώµατα, µπαταρίες) στο χάρτινο υπόστρωµα καθιστώντας έτσι δυνατή την υλοποίηση ολοκληρωµένων RFID ποµποδεκτών σε χαρτί [5], όπως φαίνεται στο Σχήµα 3. Τέλος το χαρτί είναι ένα εύκαµπτο υπόστρωµα, πράγµα που επιτρέπει την κατασκευή εύκαµπτων κεραιών και µελλοντικά ηλεκτρονικών που θα µπορούν να ενσωµατωθούν πάνω σε ύφασµα και να φορεθούν, όπως φαίνεται στο Σχήµα ιηλεκτρικός χαρακτηρισµός Για να είναι εφικτή η µοντελοποίηση και η χρήση του χαρτιού ως υπόστρωµα στην σχεδίαση κεραιών, είναι απαραίτητος ο διηλεκτρικός χαρακτηρισµός του και ο προσδιορισµός των διηλεκτρικών του παραµέτρων. Ένας τρόπος προσδιορισµού της διηλεκτρικής σταθεράς (ε r ) και της σταθεράς απωλειών (tanδ) του χάρτινου υποστρώµατος στις UHF και υψηλότερες συχνότητες είναι η µέθοδος δακτυλίου µικροταινίας συντονισµού (ring resonator method). Η µέθοδος αυτή περιγράφεται στις αναφορές [3],[4] και από τα αποτελέσµατά της εξάγουµε για την διηλεκτρική σταθερά του χαρτιού ε r =3.4 και για την σταθερά απωλειών tanδ= Τεχνολογία εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού Η τεχνολογία εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού αποτελεί µια τεχνική άµεσης εναπόθεσης για την κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωµάτων και RF διατάξεων [3]. Το ζητούµενο σχέδιο για την δηµιουργία του τυπωµένου κυκλώµατος µεταφέρεται απευθείας στο υπόστρωµα χωρίς την ανάγκη φωτολιθογραφικών µασκών όπως συµβαίνει στις συµβατικές κατασκευαστικές τεχνικές απόξεσης. Στην τεχνολογία αυτή χρησιµοποιείται ένας εξειδικευµένος εκτυπωτής, ο οποίος τυπώνει απευθείας το σχέδιο του κυκλώµατος επάνω στο χάρτινο υπόστρωµα χρησιµοποιώντας ένα ειδικό αγώγιµο µελάνι που αποτελείται από νανοσφαιρίδια ασηµιού [6]. Το ασηµένιο µελάνι ψεκάζεται από πιεζοηλεκτρικά ακροφύσια της κεφαλής εκτύπωσης στο χαρτί, σχηµατίζοντας έτσι µια αγώγιµη πάστα στην επιθυµητή θέση Πλεονεκτήµατα Σχήµα 3 Ολοκληρωµένος RFID ποµποδέκτης µε αισθητήρα θερµοκρασίας τυπωµένος σε χαρτί µε χρήση τεχνολογίας εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού Σχήµα 4 Εύκαµπτος ποµποδέκτης RFID γύρω από καρπό για ιατρικές εφαρµογές Η τεχνολογία εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού σε χαρτί αποτελεί µια ιδιαίτερα οικονοµική κατασκευαστική τεχνική ηλεκτρονικών κυκλωµάτων [4]. Καθώς όπως αναφέρθηκε το ασηµένιο µελάνι ψεκάζεται ακριβώς στην επιθυµητή θέση, αποτρέπεται η δηµιουργία επιπρόσθετου µη επιθυµητού υλικού, που παρουσιάζεται στις συµβατικές τεχνικές απόξεσης. Αυτό καθιστά την τεχνολογία αυτή ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον, αφού δεν χρησιµοποιούνται τοξικά χηµικά στην κατασκευή. Η εκτύπωση ενός πρωτοτύπου είναι επίσης µια απλή, γρήγορη και ασφαλής διαδικασία που είναι πλήρως ελεγχόµενη από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και δεν χρειάζεται περιβάλλον καθαρού δωµατίου [5]. Τα οφέλη αυτά µαζί µε το κέρδος σε χρόνο κατασκευής καθιστούν την τεχνολογία εκτύπωσης ηλεκτρονικών σε χαρτί µια εξαιρετική τεχνολογία για κατασκευή επόµενης γενιάς ηλεκτρονικών για RFID εφαρµογές.

4 4.2. ιαδικασία εκτύπωσης κεραίας Ο εκτυπωτής ψεκασµού που χρησιµοποιήθηκε για την εκτύπωση της προτεινόµενης κεραίας είναι ο «Dimatix Materials Printer DMP-2800 Series» της Fujifilm [7], και απεικονίζεται στο Σχήµα 5. Σχήµα 5 Dimatix Materials Inkjet Printer DMP-2800 Series Ο εκτυπωτής αποτελείται από ποικίλα τµήµατα και ενσωµατωµένα συστήµατα τα πιο σηµαντικά από τα οποία είναι: 1) µεταλλική πλάκα δηµιουργίας κενού αέρος για την σταθεροποίηση του υποστρώµατος 2) κεφαλή εκτύπωσης και µελανοδοχείο 3) κάµερα υψηλής ανάλυσης για την επισκόπηση της περιοχής εκτύπωσης. 4) κάµερα υψηλής ταχύτητας για την παρακολούθηση της εκτόξευσης των σταγονιδίων του ασηµένιου µελανιού από τα πιεζοηλεκτρικά ακροφύσια 5) πλατφόρµα καθαρισµού των κεφαλών εκτύπωσης. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ο εκτυπωτής µπορεί να χρησιµοποιήσει δύο διαφορετικούς τύπους κεφαλών εκτύπωσης. Η µια κεφαλή προσφέρει εκτύπωση υψηλής ακρίβειας που µπορεί να φτάσει έως και τα 20µm ανάλυσης, ενώ η άλλη εξασφαλίζει εκτύπωση υψηλής αγωγιµότητας αλλά µικρότερης ακρίβειας. Μια εικόνα που αποτελεί ένδειξη της πολύ υψηλής ακρίβειας εκτύπωσης φαίνεται στο Σχήµα 6. Μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσης το τυπωµένο πρωτότυπο θερµαίνεται σε βιοµηχανικό φούρνο ακριβείας στους 100 ο C για 10 ώρες, ώστε να αυξηθεί η αγωγιµότητα του τυπωµένου ασηµένιου µελανιού [8]. Πριν την θέρµανση επικρατούν µεγάλα κενά µεταξύ των σωµατιδίων του ασηµένιου µελανιού. Μετά, η υψηλή θερµοκρασία προκαλεί την διαστολή των σωµατιδίων µε αποτέλεσµα την µείωση των κενών, όπως φαίνεται στο Σχήµα 7. Αυτό καθιστά τα τυπωµένα τµήµατα του αγώγιµου µελανιού συνεχείς σχεδόν µεταλλικούς αγωγούς διευκολύνοντας έτσι την κίνηση των ελευθέρων ηλεκτρονίων και αυξάνοντας συνεπώς την αγωγιµότητά τους. Στο τέλος της διαδικασίας ένας συνδετήρας SMA συνδέεται στο άκρο της τυπωµένης γραµµής τροφοδοσίας της κεραίας για να είναι δυνατή η πειραµατική µέτρησή της. Επειδή η χρήση κολλητηριού και καλάι κρίνεται απαγορευτική λόγω της χαµηλής αντοχής του χαρτιού στις υψηλές θερµοκρασίες, χρησιµοποιείται µια ειδικής µορφής ασηµένια αλοιφή (silver epoxy) που εξασφαλίζει µηχανική και ηλεκτρική σύνδεση του συνδετήρα µε την κεραία. Η προτεινόµενη κεραία κατασκευάστηκε επίσης µε την µέθοδο επικόλλησης χάλκινης ταινίας στο χάρτινο υπόστρωµα, ώστε να γίνει σύγκριση µε την τεχνική εκτύπωσης ψεκασµού. Σχήµα 7 Φωτογραφία από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο ενός στρώµατος τυπωµένου αγώγιµου ασηµένιου µελανιού πριν και µετά από 10 λεπτά θέρµανσης στο φούρνο σε 180 ο 5. Σχεδίαση κεραίας RFID 5.1. Προσαρµογή στο φορτίο Σχήµα 6 Φωτογραφία που αποτυπώθηκε µε την κάµερα υψηλής ανάλυσης του εκτυπωτή και απεικονίζει λεπτοµέρεια του ίχνους του τυπωµένου αγώγιµου µελανιού Μία κεραία RFID πρέπει να ικανοποιεί πολλές προδιαγραφές έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της εφαρµογής του ποµποδέκτη [2],[9]. Για να µεγιστοποιηθεί η απόσταση ανάγνωσης του RFID ποµποδέκτη από τον αναγνώστη πρέπει να εξασφαλιστεί η µεταφορά της µέγιστης δυνατής ισχύος που λαµβάνει η

5 κεραία στο ολοκληρωµένο κύκλωµά (IC) του ποµποδέκτη, δηλαδή στο φορτίο του. Αυτό συνεπάγεται ότι η κεραία πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στο φορτίο της [10],[11]. Αυτή είναι και η πιο σηµαντική απαίτηση από την σχεδίαση κεραιών RFID. Για χρόνια οι κεραίες σχεδιάζονταν ώστε να προσαρµόζονται κυρίως σε φορτία 50Ω ή 75Ω [12]. Στην RFID σχεδίαση όµως, η κεραία πρέπει να είναι άµεσα προσαρµοσµένη στο φορτίο του ποµποδέκτη, καθώς η παρεµβολή προσαρµοστικού κυκλώµατος µε διακριτά στοιχεία αποφεύγεται, λόγω αύξησης του κόστους και του µεγέθους των ετικετών. Επειδή το φορτίο όµως του ποµποδέκτη έχει µιγαδική σύνθετη αντίσταση που εξαρτάται από το ολοκληρωµένο του κύκλώµα και από την συχνότητα, θα πρέπει και η κεραία να έχει µιγαδική αντίσταση εισόδου. Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί η µέγιστη µεταφορά ισχύος πρέπει να επικρατεί συζυγής προσαρµογή µεταξύ της αντίστασης εισόδου της κεραίας και του φορτίου, στην συχνότητα λειτουργίας του ποµποδέκτη Προδιαγραφές Οι υπόλοιπες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί η προτεινόµενη κεραία προσδιορίζονται από τις απαιτήσεις της εφαρµογής και από τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του ολοκληρωµένου κυκλώµατος του ποµποδέκτη. Συγκεκριµένα οι προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί η κεραία για την δική µας εφαρµογή είναι: 1) λειτουργία στην UHF περιοχή συχνοτήτων µε κεντρική συχνότητα την συχνότητα λειτουργίας του ολοκληρωµένου κυκλώµατος, δηλαδή 904.5MHz 2) εύρος ζώνης MHz ώστε ο ποµποδέκτης να λειτουργεί τόσο στην ζώνη της Ευρώπης όσο και της Βόρειας Αµερικής 3) οµοιοκατευθυντικό διάγραµµα ακτινοβολίας, ώστε ο ποµποδέκτης να µπορεί να επικοινωνεί µε τον αναγνώστη σε οποιοδήποτε προσανατολισµό 4) αντίσταση εισόδου µε τιµή j65.96ω, που είναι συζυγής µε την τιµή της σύνθετης αντίστασης του φορτίου της 5) θετική κατευθυντικότητα σε dbi 6) κέρδος κοντά στα 0dBi 7) απόδοση µεγαλύτερη από 80% 8) γραµµική πόλωση. τις παρεµβολές µεταξύ τους. Λειτουργεί επίσης ως ακτινοβολούσα επιφάνεια αυξάνοντας την κατευθυντικότητα της κεραίας. Τέλος το επίπεδο γης αυξάνει το εύρος ζώνης της κεραίας, βελτιώνοντας έτσι την προσαρµογή της στο φορτίο σε µεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων. Το σχέδιο της προτεινόµενης RFID κεραίας παρουσιάζεται στο Σχήµα 8. Το χάρτινο υπόστρωµα έχει συνολικές διαστάσεις 75mm x 100mm x 0.254mm (πλάτος x µήκος x πάχος). Η συγκεκριµένη κεραία αποτελείται από 3 τµήµατα: 1) Το τυπωµένο επίπεδο γης που βρίσκεται στο κάτω µέρος του υποστρώµατος 2) Το στοιχείο ακτινοβολίας που συνίσταται σε µια επίπεδη ορθογώνια επιφάνεια σχήµατος Ζ µε πλάτος 50mm, µήκος 56mm και απόσταση h=11mm από το επίπεδο γης. Από κάθε πλευρά του ορθογωνίου έχουν δηµιουργηθεί δύο εσοχές, µε αποτέλεσµα το στοιχείο να αποκτήσει µαιανδρικό σχήµα. Και οι δυο εσοχές έχουν πλάτος 10mm και µήκος που επιλέγεται l1=l2=40mm, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η προσαρµογή της κεραίας στο φορτίο 3) Την γραµµή τροφοδοσίας της κεραίας που την αποτελούν τα δύο επίπεδα γης και ένας αποµονωµένος αγωγός ανάµεσά τους και ονοµάζεται γραµµή µεταφοράς οµοεπίπεδου αγωγού (CPW). Αυτός ο τύπος γραµµής µεταφοράς επιλέχθηκε, λόγω της απλής µονοστρωµατικής δοµής του και των µικρών απωλειών ακτινοβολίας που παρουσιάζει σε σύγκριση µε την µικροταινιακή γραµµή µεταφοράς l2 50 l1 h z y x 5.3. Γεωµετρία Η προτεινόµενη κεραία είναι ένα τυπωµένο µονόπολο µονού στρώµατος. Παρόλο που οι συνήθεις RFID κεραίες είναι λ/2 δίπολα, εδώ επιλέχθηκε ένα µονόπολο λόγω των πολλών πλεονεκτηµάτων του [12]. Το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτού του είδους κεραίας είναι ότι αποτελείται και από επίπεδο γης. Το επίπεδο γης διευκολύνει την ολοκλήρωση της κεραίας µε τα άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα του ποµποδέκτη (αισθητήρες, µπαταρίες, IC s) και µειώνει ταυτόχρονα το cross-talk και w g Σχήµα 8 Γεωµετρία της προτεινόµενης RFID κεραίας Η βελτιστοποίηση της επίδοσης της κεραίας έγινε µε την βοήθεια του λογισµικού ηλεκτροµαγνητικής 35

6 προσοµοίωσης Ansoft HFSS [13]. Κατά την προσπάθεια ικανοποίησης των παραµέτρων επίδοσης της κεραίας δεν µπορούν να αποφευχθούν συµβιβασµοί. Αύξηση του µεγέθους του επιπέδου γης αυξάνει την κατευθυντικότητα της κεραίας, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει και το προφίλ της. Η µεταβολή του ύψους (h) του στοιχείου ακτινοβολίας από το επίπεδο γης επηρεάζει πολύ την απόδοση της κεραίας, καθώς τροποποιεί το διάγραµµα ακτινοβολίας και την αντίσταση εισόδου της. Αυξάνοντας την τιµή του προκαλείται οµαλότερη µετάβαση των οδευόντων κυµάτων της κεραίας σε κύµατα ελευθέρου χώρου και ταυτόχρονα η αντίσταση εισόδου της γίνεται πιο χωρητική. Η µεγιστοποίηση ωστόσο της τιµής του αυξάνει πολύ το µέγεθος του RFID ποµποδέκτη. Οι παράµετροι h, g και w βελτιστοποιήθηκαν, ώστε να ρυθµιστεί επίσης η επιθυµητή αντίσταση εισόδου της κεραίας και να αυξηθεί η κατευθυντικότητά της. Οι τιµές των παραµέτρων αυτών µετά την βελτιστοποίηση βρέθηκαν: h=11mm, g=0.3mm και w=3.8mm. Στο Σχήµα 9 φαίνεται η υλοποιηµένη τυπωµένη κεραία. χάρτινο υπόστρωµα επαληθεύθηκε µέσω της σύγκρισης της προσοµοίωσης και των πειραµατικών µετρήσεων. Συγκεκριµένα παρατίθεται η προσοµοίωση των απωλειών από επιστροφή σε συνάρτηση µε την συχνότητα και του διαγράµµατος ακτινοβολίας της κεραίας. Μετρήσεις έγιναν επίσης για τις απώλειες από επιστροφή αλλά και για το κέρδος. Η µέτρηση των απωλειών από επιστροφή γίνεται έµµεσα µέσω της µέτρησης της αντίστασης εισόδου της κεραίας µε την βοήθεια ενός Vector Network Analyzer. Οι µετρήσεις κέρδους επιτυγχάνονται µε την δηµιουργία µια ασύρµατης ζεύξης, όπου ποµπός είναι η πρωτότυπη κεραία και δέκτης µια άλλη κεραία γνωστών χαρακτηριστικών. Με την βοήθεια ενός Vector Signal Generator στον ποµπό και ενός Real Time Spectrum Analyzer στον δέκτη υπολογίζεται, εφαρµόζοντας την εξίσωση του Friis στην ζεύξη, η πειραµατική τιµή του κέρδους της κεραίας. Το Σχήµα 10 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα προσοµοίωσης και µετρήσεων της απόκρισης συχνότητας των απωλειών από επιστροφή της υλοποιηµένης κεραίας, όπου παρατηρείται καλή συµφωνία. Σχήµα 10 Προσοµοίωση και µέτρηση των απωλειών από επιστροφή της τυπωµένης µε αγώγιµο µελάνι κεραίας και της σχηµατισµένης από ταινία χαλκού Σχήµα 9 Πρωτότυπο της κατασκευασµένης RFID κεραίας µε χρήση της τεχνολογίας εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού σε χαρτί 6. Αποτελέσµατα προσοµοίωσης και µετρήσεων Η επίδοση του πρωτοτύπου που κατασκευάστηκε τόσο µε τεχνολογία εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού όσο και µε την µέθοδο επικόλλησης χάλκινης ταινίας στο Μπορεί να παρατηρηθεί από την προσοµοίωση ότι η τυπωµένη κεραία έχει συχνότητα συντονισµού στα 904 MHz και ένα -10dB εύρος ζώνης 132 MHz ( MHz), που αντιστοιχεί σε 14.6% περίπου γύρω από την συχνότητα συντονισµού. Η πειραµατικές τιµές για την τυπωµένη κεραία του S 11 παρουσιάζουν συντονισµό στα 898MHz, µε εύρος ζώνης 82MHz ( MHz), που αντιστοιχεί σε 9.1% περίπου γύρω από την συχνότητα συντονισµού. Τέλος η χάλκινη κεραία εµφανίζει γράφηµα απωλειών από επιστροφή µε συχνότητα συντονισµού στα 906MHz, και εύρος ζώνης 68MHz ( MHz), που αντιστοιχεί σε 7.5%. Η προσοµοίωση του διαγράµµατος ακτινοβολίας της κεραίας για το x-z επίπεδο και το y-z επίπεδο του

7 καρτεσιανού συστήµατος συντεταγµένων στην συχνότητα συντονισµού MHz φαίνεται στο Σχήµα 11. Από το διάγραµµα συµπεραίνουµε, ότι το διάγραµµα ακτινοβολίας της προτεινόµενης κεραίας είναι παρόµοιο µε αυτό ενός συµβατικού µονοπόλου, καθώς είναι οµοιοκατευθυντικό στο x-z επίπεδο και κατευθυντικό µε δύο µηδενικά στο y-z επίπεδο. Η προσοµοίωση της τιµής του κέρδους της κεραίας στην συχνότητα συντονισµού βρέθηκε -0.33dBi ενώ η πειραµατική του τιµή -0.42dBi. Από την καλή συµφωνία των αποτελεσµάτων συµπεραίνουµε ότι η επιλογή µονοπόλου µονού στρώµατος, η χρήση επιπέδου γης αλλά και η εισαγωγή οπών για την βελτιστοποίηση και προσαρµογή της κεραίας στο φορτίο αποτέλεσαν σηµαντικούς παράγοντες στην επίτευξη ικανοποιητικής απόδοσης της κεραίας. Σχήµα 11 Προσοµοίωση του διαγράµµατος ακτινοβολίας της προτεινόµενης κεραίας για το x-z επίπεδο και το y-z επίπεδο στην συχνότητα συντονισµού MHz 7. Συµπεράσµατα Ένα µονόπολο µονού στρώµατος µε οπές προτάθηκε ως κεραία για έναν RFID ποµποδέκτη. Η κεραία κατασκευάστηκε µε την τεχνολογία εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού σε χάρτινο υπόστρωµα. Τόσο η χρήση χαρτιού όσο και η υλοποίηση της κεραίας µε την τεχνική εκτύπωσης ψεκασµού ικανοποίησαν τις απαιτήσεις τις εφαρµογής για µια RFID κεραία. Η προτεινόµενη κεραία κατασκευάστηκε και µετρήθηκε πειραµατικά και τα αποτελέσµατα εµφάνισαν πολύ καλή συµφωνία µε την προσοµοίωση, καθιστώντας την τεχνολογία εκτύπωσης ψεκασµού αγώγιµου µελανιού µια εξαιρετική κατασκευαστική τεχνική για την υλοποίηση κεραιών RFID σε υπόστρωµα βασισµένο σε χαρτί. 8. Ευχαριστίες Ο συγγραφέας θα ήθελε να ευχαριστήσει τους καθηγητές Νικόλαο Ουζούνογλου και Μάνο Τεντζέρη για την πολύτιµη υποστήριξη και βοήθειά τους κατά την διάρκεια εκπόνησης της διπλωµατικής του εργασίας. 9. Βιβλιογραφία [1] K. Finkenzeller, RFID Handbook: Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and Identification, 2nd edition, John Wiley and Sons: New York, [2] K.V.S. Rao, P.V. Nikitin, S. Lam, Antenna Design for UHF RFID Tags: A Review and a Practical Application, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Vol.53, No.12, pp , December [3] L.Yang, A.Rida, R.Vyas and M.M. Tentzeris, RFID Tag and RF Structures on Paper Substrates using Inkjet- Printing Technology, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol. 55, No.12, Part 2, pp , December [4] A. Rida, L. Yang, R. Vyas, S. Bhattacharya and M.M. Tentzeris, Design and Integration of Inkjet-Printed Paper-based UHF Components for RFID and Ubiquitous Sensing Applications, IEEE Microwave European Conference, pp , October [5] R. Vyas, A. Rida, L. Yang, M.M. Tentzeris, Design, Integration and Characterization of a Novel Paper-based Wireless Sensor Module, Microwave Symposium Digest, 2008 IEEE MTT-S International, pp , June [6] Nikitin, P.V.; Lam, S.; Rao, K.V.S., Low Cost Silver Ink RFID Tag Antennas, IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium, Vol.2B, pp , 3-8 July [7] DMP-2831 Datasheet. Available: /files/dmp-2831-datasheet.pdf [8] L. Yang and M. M. Tentzeris, Design and Characterization of Novel Paper-based Inkjet-Printed RFID and Microwave Structures for Telecommunication and Sensing Applications, IEEE International Microwave Symposium, pp , Honolulu, HI, June [9] K. V. S. Rao, Raj Mittra, Design of RFID Tags and Systems, Short Course & Workshop Series, IEEE International AP-S Symposium, July [10] P.V. Nikitin, K.V.S. Rao, S.F. Lam, V Pillai, R. Martinez, and H. Heinrich, Power Reflection Coefficient Analysis for Complex Impedances in RFID Tag Design, IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 2005, Vol.53, Issue 9, pp [11] Νικόλαος Κ. Ουζούνογλου, Εισαγωγή στα Μικροκύµατα, Β Έκδοση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα [12] C. Balanis, Antenna Theory, Analysis and Design, 3rd edition, New York: Wiley, [13] Ansoft HFSS Version User s Guide. Ansoft Corporation, 2005.

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ RFID ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Επόπτης Καθηγητής: κος Κοντάκος Σταύρος Οκτώβριος 2013 «Εκπονηθείσα πτυχιακή για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α159/Σ9/11.04.2011 της Διοικούσας Επιτροπής) Μέλη Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστηµών

ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστηµών ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστηµών Τεύχος 1/006 Περιεχόµενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...5 Σχεδίαση Κεραίας Πολύ Χαµηλών Συχνοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους

Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους Πολυτεχνείο Κρήτης Ανάπτυξη Υβριδικής Αρχιτεκτονικής Πλοήγησης Αυτόνομων Υποβρυχίων Οχημάτων με Ασαφή Λογική και Γενετικούς Αλγόριθμους Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος

Συντάκτης: : Δημήτριος. Επιβλέπων. Βόλος. Ιούνιος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μοντελοποίησηη ροής και μετάδοσης θερμότητας σε αερολέβητα με υπέρυθρη θερμογραφία και CFD Συντάκτης: : Δημήτριος Τζιουρτζιούμης Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Σταματέλλος Βόλος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ"

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ "Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ" Υποέργο: 5 Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων

Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Διπλωματική Εργασία Οικονομική μελέτη και πρόβλεψη υλικών κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων Ματζώρος Πέτρος Εξεταστική Επιτροπή: Καλαϊτζάκης

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μετρήσεις και Διερεύνηση Φαινομένων σε Ασφάλειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LMDS ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΥΚΛΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 04102646 ΤΑΜΠΑΘΑΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 04102117 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 04102082 ΤΟ LASER & ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Διπλωματική εργασία της: Αθανασίας Αργυροπούλου Τίτλος: Σχεδίαση διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού 100 KW με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: A.A.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Α.ΜΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΣΤΟΥΡΙ ΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΣΤΟΥΡΙ ΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΣΤΟΥΡΙ ΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ «ΛΕΠΤΑ ΥΜΕΝΙΑ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΙΕΣΗΣ» Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Η διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επιδράσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΥΤΙΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΣΚΕΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ BGC-8088 Πτυχιακή εργασία του Δημήτριου

Διαβάστε περισσότερα