Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße Monheim am Rhein Γερµανία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim am Rhein Γερµανία"

Transcript

1 GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 1/11 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες προϊόντος Σήµα κατατεθέν GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) R Χρήση Ζιζανιοκτόνο Εταιρία Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße Monheim am Rhein Γερµανία Τηλέφωνο +49(0) Τέλεφαξ +49(0) Υπεύθυνο Τµήµα ιαχείριση Ασφάλειας και Μεταφοράς Υλικού +49(0) / Τηλέφωνο κλήσης για έκτακτη ανάγκη (Bayer Hellas) ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 2.1 CLASSIFICATION Ταξινόµηση σύµφωνα µε την οδηγία της ΕΕ 67/548/EEC ή 1999/45/EC. Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιµότητα Πιθανός κίνδυνος δυσµενών επιδράσεων στο έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης. Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην υγεία ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµολογικών βλαβών Ταξινόµηση σύµφωνα µε την οδηγία της ΕΕ για τα επικίνδυνα µείγµατα No 1272/2008 και τις τροποποιήσεις της. Τοξικό στη αναπαραγωγή: Κατηγορία 1Β H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιµότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο Οξεία τοξικότητα: Κατηγορία 3 H311 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα Οξεία τοξικότητα: Κατηγορία 4 H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης Ειδική στοχευόµενη τοξικότητα στα όργανα H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (Νευρικό σύστηµα) ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση µέσω κατάποσης Σοβαρή βλάβη /ερεθισµός οφθαλµών: Κατηγορία 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµολογική βλάβη

2 GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 2/ ΕΠΙΣΗΜANΣΗ Επισήµανση σύµφωνα µε την οδηγία της ΕΕ για τα επικίνδυνα µείγµατα 1999/45/ΕC και τις τροποποιήσεις της. Ταξινοµηµένο ως επικίνδυνο για διάθεση/χρήση Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να καταγράφονται στην ετικέτα: Glufosinate ammonium Σύµβολο(α) T Τοξικό Φράση(εις)-R R60 Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιµότητα. R21/22 Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης. R41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. R48/22 Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην υγεία ύστερα από παρατεταµένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης R63 Πιθανός κίνδυνος δυσµενών επιδράσεων στο έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Φράση(εις)-S S53 S26 S36/37/39 S45 Αποφεύγετε την έκθεση-εφοδιαστείτε µε τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό, γάντια και προστασία για τα µάτια / το πρόσωπο. Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν) Επισήµανση σύµφωνα µε την οδηγία No 1272/2008 για την ταξινόµηση, επισήµανση και συσκευασία ουσιών και µειγµάτων και τις τροποποιήσεις της. Ταξινοµηµένο ως επικίνδυνο για διάθεση /χρήση Επικίνδυνα συστατικά που πρέπει να καταγράφονται στην ετικέτα: Glufosinate ammonium Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος ηλώσεις επικινδυνότητας H360Fd Μπορεί να βλάψει τη γονιµότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο H311 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

3 GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 3/11 H373 H318 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (Νευρικό σύστηµα) ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση µέσω κατάποσης Προκαλεί σοβαρή οφθαλµολογική βλάβη. ηλώσεις προφύλαξεις P201 P281 P309 + P311 P305 + P351 + P338 P501 Εφοδιαστείτε µε ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας όταν απαιτείται ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε την τοπική νοµοθεσία. 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Χηµικός χαρακτηρισµός ιαλυτό συµπυκνωµένο διάλυµα (SL) περιέχει Glufosinate-ammonium 150 g/l Επικίνδυνα περιεχόµενα υλικά Φράσεις R σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/EEC ηλώσεις επικινδυνότητας σύµφωνα µε τον κανονισµό (EC) No. 1907/2006 Χηµικό όνοµα CAS-No. / EC-No. Σύµβολο(α) Φράση(εις)R Glufosinate ammonium Alkylethersulfate, sodium salt Methoxy-2-propanol Perfluorinated phosphinic-/phosphonic acids T R60, R20/21/22, R48/20/22, R63 Xi R38, R41 R10, R67 Xn, N R22, R51/53 Εικονόγραµµα ηλώσεις επικινδυνότητας H360Fd, H332, H312, H302, H373 H315, H318 H226, H336 H302, H411 Συγκέντρωση [%] 13,50 > 10,00 > 1,00 - < 15,00 > 0,10 - < 2,50 Για το πλήρες κείµενο των φράσεων R/δηλώσεων επικινδυνότητας που αναφέρονται σε αυτή την Παράγραφο, ανατρέξτε στην Παράγραφο 16.

4 GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 4/11 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Γενικές οδηγίες Μετακινηθείτε έξω από την επικίνδυνη περιοχή. Μεταφέρετε και τοποθετείστε τον ασθενή σε σταθερή θέση (ξαπλωµένος πλαγίως). Αποµακρύνετε τα µολυσµένα ρούχα αµέσως και απορρίψτε τα ασφαλώς Εισπνοή Μετακινηθείτε σε περιοχή µε καθαρό αέρα. ιατηρείτε τον ασθενή ζεστό και σε ανάπαυση. Καλέστε έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων αµέσως. Επαφή µε το δέρµα Πλύνετε αµέσως µε σαπούνι και άφθονο νερό. Καλέστε ένα γιατρό ή το κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων. Επαφή µε τα µάτια Ξεπλύνετε αµέσως µε άφθονο νερό, επίσης κάτω από τις βλεφαρίδες για 15λεπτά τουλάχιστον. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν φοράτε, µετά τα πρώτα 5 λεπτά και µετά συνεχίστε να ξεπλένετε τα µάτια. Συµβουλευτείτε αµέσως οφθαλµίατρο : ενστάλαξη τοπικών αναισθητικών σταγόνων πχ Σταγόνες µατιών µε 1% Amethocaine Hydrochloride, Χορηγείστε αναλγητικά ως απαραίτητο Κατάποση Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλείτε εµετό. ιατηρείτε. Καλέστε αµέσως έναν γιατρό ή το κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων. Υποδείξεις για τον γιατρό Συµπτώµατα Εµετός, διάρροια, κοιλιακοί πόνοι, ρίγη, υπόταση, εξασθένηση µυών, αναισθησία, κόµα, σπασµοί, αναπνευστικές διαταραχές, ναυτία, ταχυκαρδία. Συµπτώµατα Τα συµπτώµατα µπορεί να εµφανιστούν καθυστερηµένα Κίνδυνοι Παρακολουθείτε το προσβεβληµένο άτοµο για τουλάχιστον 48 ώρες λόγω της πιθανότητας εµφάνισης καθυστερηµένων σηµείων δηλητηρίασης. Θεραπεία Συνίσταται η κατάλληλη υποστηρικτική και συµπωµατική θεραπεία όπως αυτή υποδεικνύεται από την κατάσταση του ασθενή Η πλύση στοµάχου θα πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόµενο σε περιπτώσεις κατάποσης σηµαντικής ποσότητας του προϊόντος εντός των πρώτων 2 ωρών. Ωστόσο, συνιστάται πάντα η εφαρµογή ενεργού άνθρακα και θειικού νατρίου. Μπορεί να εξετάζεται το ενδεχόµενο προκλητής αλκαλικής διούρησης και αιµοκάθαρσης εν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Σε περίπτωση σπασµών, ενζοδιαζεπίνη (πχ diazepam) θα πρέπει να χορηγηθεί σύµφωνα µε την ακολουθούµενη αγωγή. Εάν δεν είναι αποτελεσµατική, µπορεί να γίνει χρήση φαινοβαρβιτάλης Αντένδειξη: ατροπίνη Χορηγήστε οξυγόνο ή τεχνητή αναπνοή εάν είναι απαραίτητο. ιατηρείτε καθαρή την αναπνευστική οδό. Παρακολούθηση ΗΚΓ (Ηλεκτροκαρδιoγράφηµα) Παρακολούθηση ΗΕΓ (Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα) Παρακολούθηση: αναπνευστικού, καρδιακού και κεντρικού νευρικού συστήµατος. Να διατηρείται το άτοµο υπό ιατρική επίβλεψη για τουλάχιστον 48 ώρες.

5 GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 5/11 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Κατάλληλα Μέσα Πυρόσβεσης Εκνέφωµα νερού Αφρός ιοξείδιο του άνθρακα (CO2) Ξηρή σκόνη Ιδιαίτεροι κίνδυνοι κατά την καταπολέµηση της πυρκαγιάς Σε περίπτωση πυρκαγιάς µπορεί να εκλυθούν τα ακόλουθα: Υδροκυάνιο (Υδροκυανικό οξύ) Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Οξείδια του αζώτου (NOx) Οξείδια του φωσφόρου Οξείδια του θείου Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για πυροσβέστες Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή έκρηξης µην αναπνέετε αέρια Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιµοποιήστε ατοµική αναπνευστική συσκευή. Επί πλέον πληροφορίες Περιορίστε την εξάπλωση των µέσων πυρόσβεσης Μην αφήνετε το νερό κατάσβεσης να φθάσει σε υπονόµους ή κοίτες νερού. 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ Προσωπικές Προφυλάξεις Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας. Αποφύγετε την επαφή µε εκλυµένο προϊόν ή µολυσµένες επιφάνειες. Περιβαλλοντικές Προφυλάξεις Να µην επιτρέπεται η είσοδος του προϊόντος σε επιφανειακά ύδατα, υπονόµους και υπόγεια ύδατα. Μέθοδοι Καθαρισµού Φυλάξτε σε κατάλληλους, κλειστούς περιέκτες προς αποκοµιδή. Αποστραγγίστε µε αδρανές απορροφητικό υλικό (π.χ. άµµο, silica gel, όξινο δεσµευτή, ουδέτερο δεσµευτή, σκόνη πριονιδιού). Συµπληρωµατικές Υποδείξεις Πληροφορίες σχετικές µε τον ασφαλή χειρισµό, βλ. παράγραφο 7. Πληροφορίες σχετικές µε τον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας, βλ. παράγραφο 8. Πληροφορίες σχετικές µε την απόρριψη αποβλήτων, βλ. παράγραφο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χειρισµός Υποδείξεις για ασφαλή χειρισµό Χρησιµοποιείστε το µόνο σε περιοχή µε κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού Αποθήκευση Προδιαγραφές αποθηκευτικών χώρων και περιεκτών Φυλάσσεται στον αρχικό περιέκτη. Τα δοχεία διατηρούνται ερµητικά κλειστά, σε χώρο ξηρό, δροσερό, µε καλό εξαερισµό. Φυλάσσεται σε µέρος προσβάσιµο µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Φυλάσσεται µακριά από το άµεσο ηλιακό φως.

6 GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 6/11 Προστατεύετε το προϊόν από την ψύξη. Υποδείξεις για την κοινή αποθήκευση Φυλάξτε το µακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές. 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συστατικά µε οριακές τιµές στον χώρο εργασίας Συστατικά Αρ. CAS Οριακές τιµές Ενηµέρω Βάση ση Glufosinate ammonium ,9 mg/m3 OES BCS* (TWA) 1-Methoxy-2-propanol mg/m3 / 100 ppm EU ELV (TWA) 1-Methoxy-2-propanol mg/m3 / 150 ppm (STEL) EU ELV *OES BCS: Εσωτερικό πρότυπο για την έκθεση κατά την ώρα εργασίας, της Bayer CropScience ("Occupational Exposure Standard") Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός Για φυσιολογική χρήση και φυσιολογικές συνθήκες χειρισµού, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην ετικέτα ή/και στο φυλλάδιο του προϊόντος. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα ισχύουν οι ακόλουθες συστάσεις. Αναπνευστική Προστασία εν απαιτείται προσωπικός εξοπλισµός αναπνευστικής προστασίας υπό φυσιολογικές συνθήκες. Τα µέσα προστασίας της αναπνοής θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για τον έλεγχο του εναποµένοντα κινδύνου για µικρής διάρκειας δραστηριότητες, όταν έχουν ληφθεί όλα τα ευλόγως εφικτά µέτρα για να µειωθεί η έκθεση στην πηγή της π.χ. περιορισµός ή/και τοπικό σύστηµα εξαερισµού. Να τηρούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή της αναπνευστικής συσκευής ως προς τη χρήση και τη συντήρησή της. Προστασία των χεριών Φοράτε ελαστικά γάντια νιτριλίου (ελάχιστου πάχους 0,40 mm) µε πιστοποίηση CE (ή αντίστοιχη). Πλύνετε εάν υπάρχει µόλυνση. Απορρίψτε τα γάντια εάν έχουν µολυνθεί εσωτερικά, όταν είναι διάτρητα ή όταν δεν είναι δυνατή η αποµάκρυνση της εξωτερικής µόλυνσης. Πλένετε πάντα τα χέρια σας πριν καταναλώσετε φαγητό, ποτό, πριν καπνίσετε ή χρησιµοποιήσετε την τουαλέτα. Προστασία των µατιών Προστασία δέρµατος και σώµατος Φοράτε προστατευτικά γυαλιά που συνάδουν µε την οδηγία EN166 (Πεδίο Χρήσης 5 ή αντίστοιχο). Φοράτε συνήθη επένδυση και προστατευτική ενδυµασία τύπου 3. Φοράτε δύο στρώµατα ρούχων όποτε είναι δυνατό. Ολόσωµες φόρµες από πολυεστέρα/βαµβάκι ή βαµβάκι θα πρέπει να φοριούνται κάτω από την ενδυµασία που προστατεύει από τις χηµικές ουσίες και να πλένονται τακτικά µε επαγγελµατικό τρόπο. Εάν η ενδυµασία χηµικής προστασίας διατρηθεί, ψεκαστεί ή µολυνθεί

7 GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 7/11 σηµαντικά, απολυµάνετέ τη όσο το δυνατόν γρηγορότερα, και στη συνέχεια αποµακρύνετε και απορρίψτε τα σύµφωνα µε τις συστάσεις του παρασκευαστή. Μέτρα υγιεινής Αποφύγετε επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα Αποµακρύνετε τα λερωµένα ρούχα αµέσως και καθαρίστε τα επιµελώς πριν ξαναχρησιµοποιηθούν. Η ενδυµασία εργασίας πρέπει να φυλάσσεται ξεχωριστά. Πλύνετε τα χέρια σας αµέσως µετά τη δουλειά και αν χρειάζεται κάνετε µπάνιο Αποµακρύνετει τα λερωµένα ρούχα αµέσως και πλύνετέ τα καλά πριν τα χρησιµοποιήσετε ξανά. Ενδύµατα που δεν είναι δυνατό να καθαριστούν πρέπει να καταστρέφονται (να καίγονται) Προστατευτικά µέτρα Εάν το προϊόν χρησιµοποιηθεί ενώ δεν είναι σφραγισµένο και εφόσον είναι πιθανό να έρθετε σε επαφή: Συµπληρώστε προστατευτική στολή ενάντια στα χηµικά 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ Εµφάνιση Μορφή υγρό Χρώµα µπλε προς µπλε-πράσινο Οσµή αρωµατική Πληροφορίες για την ασφάλεια ph 6,4-7,4 στο 100 % (23 C) Σηµείο βρασµού / εύρος βρασµού περίπου 99 C σε 1,013 hpa Σηµείο εξάχνωσης 57 C Το προϊόν δεν είναι ανθεκτικό στην καύση. Θερµοκρασία ανάφλεξης Θερµοκρασία Αυτοανάφλεξης 455 C 405 C Πυκνότητα περίπου 1,11 g/cm 3 στους 20 C Επιφανειακή τάση 28,9 mn/m στους 40 C ιαλυτότητα στο νερό Στους 20 C Αναµίξιµο Εκρηξιµότητα Μη εκρηκτικό. 92/69/EEC, A.14 / OECD 113

8 GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 8/ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Υλικά προς αποφυγή Επικίνδυνα Προϊόντα ιάσπασης Θερµική διάσπαση Βάσεις Αµµωνία > 200 C, Ρυθµός έκλυσης θερµότητας: 10 K/λεπτό Ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε µε παρόµοιο σκεύασµα. Επικίνδυνες Αντιδράσεις Σταθερό υπό τις συνιστώµενες συνθήκες αποθήκευσης. 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οξεία τοξικότητα από του στόµατος Οξεία Εισπνευστική Τοξικότητα Οξεία τοξικότητα σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα Ερεθισµός δέρµατος Ερεθισµός των µατιών Ευαισθητοποίηση LD50 (αρουραίος) 1,730 mg/kg LC50 (αρουραίος) 2,97 mg/l Χρόνος έκθεσης: 4 ώρες Προσδιορίστηκε στη µορφή αναπνεύσιµου αερολύµατος. Κατά τη διάρκεια µελλοντικών και προβλεπόµενων εφαρµογών, δεν σχηµατίζεται αναπνεύσιµο αερόλυµα. LD50 (αρουραίος) 593 mg/kg Ελαφρώς ερεθιστική επίδραση - δεν απαιτείται επισήµανση. (κουνέλι) Σοβαρός ερεθισµός των µατιών. (κουνέλι) εν προκαλεί ευαισθητοποίηση. (ινδικό χοιρίδιο) Οδηγία Ελέγχου OECD 406, Τεστ Buehler Εκτίµηση τοξικότητας λόγω επαναλαµβανόµενης δόσης Το Glufosinate-ammonium ήταν καλώς αποδεκτό στους αρουραίους αλλά λιγότερο αποδεκτό στους σκύλους σε υποχρόνιες µελέτες. Το Glufosinate-ammonium έχει προκαλέσει επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστηµα σε επίπεδα υψηλής δόσεις σε πρότυπες µελέτες τοξικότητας χρησιµοποιώντας ζώα εργαστηρίου Εκτίµηση µεταλλαξιγένεσης Το Glufosinate-ammonium δεν ήταν µεταλλαξιγόνο ή γενοτοξική σε µία σειρά in vivo και in vitro δοκιµών. Εκτίµηση καρκινογένεσης Το Glufosinate-ammonium δεν ήταν καρκινογενετικό σε διατροφικές µελέτες σε αρουραίους και ποντίκια. Εκτίµηση τοξικότητας στην αναπαραγωγή Αποτυχία εµφύτευσης εµφανίστηκε σε υψηλές δόσεις Glufosinate-ammonium, σε µελέτη αρουραίων πολλών γενεών. Εκτίµηση τοξικότητας στην ανάπτυξη οκιµές σε αρουραίους και ποντίκια υποδεικνύουν ως η έκθεση σε υψηλές δόσεις Glufosinate-ammonium, µπορεί να προκαλέσει εµβρυοτοξικότητα.

9 GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 9/ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στοιχεία σχετικά µε την εξάλειψη (εµµονή και δυνατότητα αποικοδόµησης) Βιολογική αποικοδόµηση Τα µεµονωµένα συστατικά είναι βιολογικά αποδοµήσιµα. Τοξικές επιδράσεις περιβάλλοντος Τοξικότητα στα ψάρια LC50 (Oncorhynchus mykiss (πέστροφα)) 13,4 mg/l Χρόνος έκθεσης: 96 ώρες Τοξικότητα στα υδάτινα ασπόνδυλα Τοξικότητα στα φύκη EC50 (Νερόψυλλοι (Daphnia magna)) 17,8 mg/l Χρόνος έκθεσης: 48 ώρες EC50 (Selenastrum capricornutum) 71,3 mg/l Χρόνος έκθεσης: 72 ώρες Τοξικότητα στα βακτήρια EC50 (Ενεργού ιλύος) > mg/l Χρόνος έκθεσης: 3 ώρες Η τιµή που αναφέρεται αφορά το δραστικό συστατικό 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ Προϊόν Σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και, εάν είναι απαραίτητο, µετά από συνεννόηση µε τον διαχειριστή του χώρου ή/και την υπεύθυνη αρχή, το προϊόν µπορεί να µεταφερθεί σε έναν χώρο απόρριψης αποβλήτων ή σε αποτεφρωτήρα. Μολυσµένες συσκευασίες Οι συσκευασίες που δεν είναι εντελώς άδειες θα πρέπει να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα. Κωδικός απόρριψης του αµεταχείριστου προϊόντος αγροχηµικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ADR/RID/ADNR Αριθµός UN 2902 Ετικέτες 6.1 Οµάδα συσκευασίας Αριθµός επικινδυνότητας Σήµανση επικινδυνότητας για το περιβάλλον Χαρακτηρισµός του εµπορεύµατος Tunnel Code III 60 ΟΧΙ ( ΙΑΛΥΜΑ GLUFOSINATE-AMMONIUM) ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΥΓΡΟ, ΤΟΞΙΚΟ, N.O.S. ( ΙΑΛΥΜΑ GLUFOSINATE AMMONIUM) E IMDG Αριθµός UN 2902

10 GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 10/11 Ετικέτες 6.1 Οµάδα συσκευασίας III EmS Θαλάσσιος ρυπαντής F-A, S-A ΟΧΙ Χαρακτηρισµός του εµπορεύµατος ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΥΓΡΟ, ΤΟΞΙΚΟ, N.O.S. ( ΙΑΛΥΜΑ GLUFOSINATE AMMONIUM) IATA Αριθµός UN 2902 Ετικέτες 6.1 Οµάδα συσκευασίας Σήµανση επικινδυνότητας για το περιβάλλον Χαρακτηρισµός του εµπορεύµατος III ΟΧΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΥΓΡΟ, ΤΟΞΙΚΟ, N.O.S. ( ΙΑΛΥΜΑ GLUFOSINATE AMMONIUM) 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Επί πλέον πληροφορίες Ταξινόµηση WHO: II (Μετρίως επικίνδυνο) 16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επί πλέον πληροφορίες Κείµενο των R - φράσεων που αναφέρθηκαν στην Παράγραφο 3: R10 Εύφλεκτο. R20/21/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση καταπόσεως R22 Επιβλαβές εάν καταποθεί. R38 Ερεθιστικό για το δέρµα. Ρ41 R48/20/22 Ρ51/53 R60 R63 R67 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµολογικών βλαβών Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης στην υγεία ύστερα από παρατεταµένη έκθεση, όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον κύησης. Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιµότητα Πιθανός κίνδυνος δυσµενών επιδράσεων στο έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο

11 GLUFOSINATE-AMMONIUM SL 150B G U-WW 11/11 Κείµενο δηλώσεων επικινδυνότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 3 H226 H302 H312 H315 H318 H332 H336 H360Fd H373 H411 Υγρό και ατµοί εύφλεκτα Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης Επιβλαβές σε επαφή µε το δέρµα Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. Προκαλεί σοβαρή οφθαλµολογική βλάβη. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μπορεί να βλάψει τη γονιµότητα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το ελτίο εδοµένων έχουν συµπεριληφθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που καθιερώθηκαν µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 1907/2006. Αυτό το δελτίο δεδοµένων συµπληρώνει τις οδηγίες χρήσης αλλά δεν τις αντικαθιστά. Οι πληροφορίες που περιέχει βασίζονται στην υπάρχουσα γνώση για το προϊόν µέχρι τη στιγµή της συγγραφής του δελτίου. Υπενθυµίζονται στους χρήστες οι πιθανοί κίνδυνοι της χρήσης του προϊόντος για άλλον σκοπό από εκείνον για τον οποίο προορίζεται. Οι απαιτούµενες πληροφορίες συνάδουν µε την τρέχουσα νοµοθεσία της ΕΕ. Παρακαλούνται οι παραλήπτες να τηρούν τυχόν επιπρόσθετους εθνικούς κανονισµούς. Αιτία αναθεώρησης: Νέο δελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε τον κανονισµό (EC) 1272/2008. Βλέπε κεφάλαια 2, 3, 15. Οι αλλαγές από την τελευταία έκδοση θα τονίζονται στο περιθώριο. Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες εκδόσεις.

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW 1/9 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία DELTAMETHRIN EC 100 G U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 05943388

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 K-OTHRINE 2,5WP 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν K-OTHRINE 2,5WP Κωδικός προΐόντος (UVP) 05939712 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 28/12/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CREDIT 36 SL. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος XENTARI WG 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/16 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FENDONA 6 SC 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/13 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MYOREX PELLET BAIT Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 01-04-2012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ACETONE Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078

M8120083 Αρ. MSDS 83. Τηλ. +30 210 559 6078 info@masteroil-lubricants.com +30 210 559 6078 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος M8120083 Αρ. MSDS 83 Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ

AREXOL LAC ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕIΑ ΟΥΣIΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥAΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ/ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗΣ 1.1 1.2 1.3 1.4 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Green 10-4-7

Complesal Fluid Green 10-4-7 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα