Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75 Τ.Κ Πληροφορίες:κ. Ε.Ψαχούλια Τηλέφωνο: Fax: ΤΟΠΟΣ: ΑΘΗΝΑ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. Ο κ. Κ.ΚΟΣΜΑΣ... Καθηγητής του Εργαστηρίου...Ε ΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ...του Γ.Π.Α., Ι ΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ του Ερευνητικού Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ-«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-Α ΦΑΣΗ», που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση..προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια...γραφικησ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ, ΜΕ ΠΟΣΟ ,59 ΕΥΡΩ, ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ: ,85 ΕΥΡΩ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ & ,74 ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ι ΑΚΤΡΑ 1. Ο διαγωνισµός θα γίνει από την Επιτροπή ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ..(ΚΑΘ. Κ.ΚΟΣΜΑ, ΚΑΘ. Μ.ΚΩΜΑΙΤΗ, ΑΝ.ΚΑΘ. Π.ΛΑΖΑΡΙ Η)..τη.. ευτέρα...1/12/2003..στις π.µ...στο γραφείο του Ι ΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΑΘ. Κ. ΚΟΣΜΑ...(Εργαστήριο Εδαφολογίας). τηλ Στον διαγωνισµό µπορεί να λάβουν µέρος προµηθευτές τέτοιων ειδών ή αντιπρόσωποι οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού. 3. Κάθε διαγωνιζόµενος πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή του διαγωνισµού, ο ίδιος ή µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, φάκελλο σφραγισµένο που να γράφει το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του διαγωνιζοµένου ως και τον τίτλο του διαγωνισµού. Ο φάκελλος πρέπει να περιέχει: α) Προσφορά β) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή γραµµάτιο του Τ.Π. &. για ποσό ίσο µε το 5% της προσφοράς του. γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του διαγωνισµού, των σχεδίων και της τεχνικής περιγραφής. δ) Συµπληρωµένο το συνηµµένο Πίνακα µε τιµές µονάδων Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από την Επιτροπή του ιαγωνισµού, η οποία είναι αρµόδια να επιληφθεί και τυχόν ενστάσεων. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η

2 Επιτροπή µπορεί µετά από πλήρη αιτιολόγηση να επιλέξει κατά την κρίση της εκείνον που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες του προγράµµατος. 6. Η υπογραφή του Συµφωνητικού πρέπει να γίνει µέσα σε 5 µέρες από τότε που θα κοινοποιηθεί στον προµηθευτή η απόφαση της κατακύρωσης. 7. Κατά την υπογραφή του Συµφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε επιστολή καλής εκτελέσεως ίσης µε το 10% της προσφοράς. 8. Για την εκτέλεση των εργασιών δίνεται προθεσµία από την ηµέρα που υπέγραψε ο προµηθευτής το Συµφωνητικό. 9. Για κάθε ηµέρα υπερβάσεως της προθεσµίας που ορίσθηκε, ο προµηθευτής επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα ίση µε το 1% της προσφοράς του. Αφού περάσουν 10 ηµέρες είναι δυνατόν να κηρυχθεί «έκπτωτος» µετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Γ.Π.Α., εφαρµοζοµένων των σχετικών διατάξεων του Νόµου. 10. Η πληρωµή του προµηθευτή γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα µετά την προσκόµιση τιµολογίου και λοιπών δικαιολογητικών. 11. Τα έξοδα για τη δηµοσίευση της διακηρύξεως αυτής, το χαρτόσηµο του Συµφωνητικού, τα τυχόν µεταφορικά µέχρι , οι νόµιµες κρατήσεις κ.λ.π., επιβαρύνουν τον προµηθευτή. Αθήνα,...19 Νοεµβρίου Ο Ι ΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘ. Κ. ΚΟΣΜΑΣ

3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΕΙ ΟΣ Μονάδα Μέτρησης Προσφερόµενη τιµή µονάδος 1. ΚΑΡΜΠΟΝ 2. ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ 3. ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ 4. ΝΤΟΣΙΕ ΜΕ ΚΛΙΠ ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ 2 ΚΡΙΚΟΥΣ A4 ΚΑΙ ΡΑΧΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΝΤΟΣΙΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ 4 ΚΡΙΚΟΥΣ A4 ΚΑΙ ΡΑΧΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 7. ΝΤΟΣΙΕ A4 ΜΕ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΗΚΕΣ 8. ΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ 9. ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙ 10. ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΓΙΑ CD ΙΩΝΙΑ ΙΠΛΕΣ 11. ΘΗΚΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΑΝΩ 12. ΚΛΑΣΕΡ Α4, ΡΑΧΗ ΚΛΑΣΕΡ Α4, ΡΑΧΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΚΛΑΣΕΡ Α4 15. ΜΟΛΥΒΙΑ 16. ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 17. ΜΥΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 18. ΓΟΜΟΛΑΣΤΙΧΕΣ 19. ΞΥΣΤΡΕΣ 20. ΣΤΥΛΟ 21. ΜΟΛΥΒΟΘΗΚΕΣ 22. ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ 23. ΙΑΛΥΤΙΚΟ ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ 24. ΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ PX TOMBOW 25. ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ 26. ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ 45mm 27. ΣΥΝ ΕΤΗΡΕΣ 28mm 28. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PRIMULA (ΜΕΓΑΛΟ) 29. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ PARVA (ΚΑΝΟΝΙΚΟ)

4 30. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ (150 ΣΕΛΙ ΕΣ) 31. ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο 24/6 33. ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ Νο ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 35. ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΤΡΥΠΩΝ ΜΕ Ο ΗΓΟ 36. ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 4 ΤΡΥΠΩΝ ΜΕ Ο ΗΓΟ ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ 2 ΤΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ (150 ΣΕΛΙ ΕΣ) ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ( ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΧΟΝ ΡΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ( ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ) ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ WHITEBOARD 41. ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 42. ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 43. ΚΙΜΩΛΙΕΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 44. ΣΕΛΟΤΕΙΠ 45. ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΙΠ 46. ΤΑΜΠΟΝ 47. ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ 48. ΚΟΛΛΑ ΡΕΥΣΤΗ 49. ΚΟΛΛΑ STICK ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ 24 ΕΤΙΚ/ΣΕΛ, 64,6x33,8 mm ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ 16 ΕΤΙΚ/ΣΕΛ, 105x37 mm ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ 8 ΕΤΙΚ/ΣΕΛ, 97x67,7 mm ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΛΕΥΚΕΣ 4 ΕΤΙΚ/ΣΕΛ, 192x61 mm ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ INKJET 27 ΕΤΙΚ/ΣΕΛ, 63,5x29,6 mm 55. ΕΤΙΚΕΤΕΣ CD ΛΕΥΚΕΣ ΜΕ Ο ΗΓΟ 56. ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΘΗΚΗΣ CD

5 57. ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 58. ΣΕΤ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΧΑΡΤΙ Α4, 95 ΓΡ. ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ 11x22) STRUCTURE THS DECAdry 59. ΧΑΡΤΙ (ΚΟΛΛΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ) 60. ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ 61. ΧΑΡΤΙ PREMIUM HEWLET PACKARD 200 ΦΥΛΛΩΝ 62. ΧΑΡΤΙ HEWLET PACKARD 230 ΓΡ ΧΑΡΤΙ PLOTTER ΑΟ για HP DesignJet 500PS ΧΑΡΤΙ PLOTTER 914 mm λευκό 80 γρ. Ρολλό για HP DesignJet 500PS ΧΑΡΤΙ PLOTTER 914 mm λευκό 90 γρ. Ρολλό για HP DesignJet 500PS ΧΑΡΤΙ PLOTTER 914 mm διαφανές 90 γρ. Ρολλό για HP DesignJet 500PS 67. ΧΑΡΤΙ PLOTTER για HP Design Jet 750 C 68. ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ ΡΟΛΛΟ 30 cm x 20m 69. ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ ΡΟΛΛΟ 60 cm x 20m 70. ΡΙΖΟΧΑΡΤΟ ΡΟΛΛΟ 90 cm x 20m 71. ΜΠΛΟΚ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΡΙΓΕ ΜΠΛΟΚ ΧΑΡΤΙ 68x98 ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΙΠΟ Α ΜΠΛΟΚ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΤΡΥΠΗΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ 74. ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛOI, 11x ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛOI, 23x ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΑΠΛOI, 16x ΦΑΚΕΛΛΟΙ ENIΣXYMENOI ΜΕ ΚΥΨΕΛΕΣ ΑΕΡΑ 27x36,5 ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ ΧΑΡΤΟΝΙ Α4 ΛΕΥΚΟΙ 79. ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ 80. ΘΗΚΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ 81. ΚΡΕΜΑΣΤΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ 82. POST-IT ΚΥΒΟΣ 83. POST-IT ΚΙΤΡΙΝΑ 50Χ40 mm 84. POST-IT ΚΙΤΡΙΝΑ 76Χ50 mm

6 85. POST-IT ΚΙΤΡΙΝΑ 76Χ76 mm 86. POST-IT Ζ 3Μ 87. POST-IT ΚΙΤΡΙΝΑ 38Χ51 mm 88. ΚΟΠΙ ΙΑ 89. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙ ΕΣ ΚΟΠΙ ΙΩΝ 90. ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 91. ΒΙΒΛΙΑ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 92. ΧΑΡΑΚΕΣ 93. ΒΙΒΛΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 94. ΖΕΛΑΤΙΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ Α4 95. ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 8mm 96. ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 12mm 97. ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16mm 98. ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 25mm 99. ΣΠΙΡΑΛ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 32mm 100 ΒΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 101 ΗΜΕΡΟ ΕΙΚΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 102 ΙΣΚΕΤΕΣ 103 CD-R (700 ΜΒ) 104 CD-RW 105 ΙΣΚΕΤΕΣ ZIP 106 DVD-R 4,7 GB 107 ΘΗΚΕΣ ΙΣΚΕΤΩΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ 108 ΘΗΚΕΣ CD 109 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΘΗΚΗΣ CD 110 ΜΑΡΚΑ ΟΡΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΕ CD/DVD 111 ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΙNKJET 112 ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ LASER 113 ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 114 ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΣ 115 ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Γ 116 ΘΗΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 117 ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΙΑΦΑΝΕΙΩΝ 118 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΙΑΦΑΝΕΙΣ

7 119 ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΠΕΖ ΡΑΧΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ 15 ΦΥΛΛΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΡΑΧΕΣ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ 30 ΦΥΛΛΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ A4, 4 mm ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ A4, 12 mm ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ A4, 21 mm ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ A4, 36 mm 126 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ Α4 ΧΑΡΤΟΝΙ 127 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΙΑΣ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΙΑΦΑΝΕΣ 128 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΤ Α4/5Φ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 129 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΤ Α4/5Φ ΧΑΡΤΙΝΑ 130 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΤ Α4/10Φ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 131 ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕΤ Α4/10Φ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ INKJET 132 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ EPSON STYLUS C70 ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ EPSON STYLUS C70 ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ EPSON STYLUS PROXL+ (SO20034) ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ EPSON STYLUS PROXL+ (SO20036) ΕΓΧΡΩΜΟ 136 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 880C ΜΑΥΡΟ 137 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 880C ΕΓΧΡΩΜΟ 138 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 710C ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 710C ΕΓΧΡΩΜΟ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 690C ΜΑΥΡΟ (51629Α) 141 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 920C ΜΑΥΡΟ 142 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 920C ΕΓΧΡΩΜΟ 143 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 695C ΜΑΥΡΟ

8 144 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESKJET 695C ΕΓΧΡΩΜΟ TONER ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER 145 TONER ΓΙΑ HP LASERJET 6P 146 TONER ΓΙΑ HP LASERJET 4MV 147 TONER ΓΙΑ HP LASERJET 13Α (Q2613A) 148 TONER ΓΙΑ HP LASERJET 10Α (Q2610A) 149 TONER ΓΙΑ HP LASER TONER ΓΙΑ HP LASER 6L 151 TONER ΓΙΑ KYOCERA MITA LASER FS 1900 (TK50H) 152 TONER ΓΙΑ LEXMARK T-620N ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΠΛΟΤΤΕΡ TONEΡ FAX ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESIGNJET 500PS hp no. 10 large black ink cartridge (69ml) ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESIGNJET 500PS hp no. 82 cyan ink cartridge (69ml) ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESIGNJET 500PS hp no. 82 magenta ink cartridge (69ml) ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESIGNJET 500PS hp no. 82 yellow ink cartridge (69ml) ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ HP DESIGNJET 750C (51645Α) Black 158 TONEΡ FAX CANON B INK PRINTHEAD ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗ FAX 7015E XEROX TONEΡ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 160 TONEΡ ΓΙΑ SHARP SF TONER ΓΙΑ XEROX 5815X 162 CRU ΓΙΑ XEROX DC ΠΙΝΕΖΕΣ ΣΦΡΑΓΙ ΕΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΕΣ 5 ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΦΡΑΓΙ ΕΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΕΣ 8 ΓΡΑΜΜΩΝ

9 166 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 167 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ 5 ΓΡΑΜΜΩΝ 168 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΑΜΠΟΝ 8 ΓΡΑΜΜΩΝ 169 ΣΦΡΑΓΙ ΟΣΤΑΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ WHITEBOARD ΣΤΑΝΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Α4 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΝΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Α6 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 173 ΣΠΟΓΓΟΙ ΛΕΥΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΜΕ ΨΗΛΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΕΙΚΤΗΣ LASER TRIO PEN MEDIUM (δείκτης, στυλό και PDA στυλό) 177 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 178 ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 179 BLUE-TAC 180 ΑΦΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η/Υ 181 ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ CONNECT 182 ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 183 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ INKJET TΗΣ CONNECT ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ MULTIMEDIA CONNECT 186 ΠΟΝΤΙΚΙΑ 187 MOUSE PAD 188 ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΠΛΗ ΣΕΛΙ Ο ΕΙΚΤΕΣ 3M ΜΕΓΑΛΟΣ ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΕΛΙ Ο ΕΙΚΤΕΣ 3M ΜΙΚΡΟΣ ΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 191 ΚΥΒΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 192 COPY HOLDER ΟΘΟΝΗΣ 193 COPY HOLDER ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΜΙΝΙ

10 194 RAPESCO ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΥ 60x ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 196 CLIPS 24mm 197 CLIPS 32mm 198 CLIPS 42mm 199 CLIPS 51mm 200 ΚΥΛΙΝ ΡΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ( ΙΑΜΕΤΡΟ 6cm, 10cm) 201 ΨΑΛΙ ΙΑ 202 ΥΠΟΠΟ ΙΟ 203 ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 204 ΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗ

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου.

ΚΑΕ: 0010126100, για τη προµήθεια γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων γραφείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 28.434,50 Φ.Π.Α. 23%:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 7/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ AΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 46.127,80 χωρίς ΦΠΑ & 56.737,20

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Τ Α Χ Υ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- Φ. 800/29/15 Σ. 1497 ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

. : 5/2014 2014 : 31.762,04 : :

. : 5/2014   2014 : 31.762,04 : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 5/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 31.762,04 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΤΑ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Ι Ω Ν Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ

Κ ΑΤΑ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Ι Ω Ν Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ Κ ΑΤΑ Λ Ο Γ Ο Σ Ε Ι Ω Ν Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ 2310 55 11 60 Τεχνική υποστήριξη εκτυπωτών & φωτοτυπικών µηχανηµάτων Προσφέρουµε ένα πλήρες πακέτο το οποίο περιλαµβάνει εκτός από τα

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη 27-05-2015 Αρ. Πρωτ.9387

Το Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ.(Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη 27-05-2015 Αρ. Πρωτ.9387 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» -Ψ.Ν.Θ. (Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης) Θεσ/νίκη 27-05-2015 Αρ. Πρωτ.9387 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών γραφικής ύλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 05/05/2015 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 3435 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για αγορά ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Θέρμη: 4-3-05 Αρ. Πρωτ: Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ ΜΕΤΡΑ Χωρίς ΦΠΑ 1 ΧΑΡΤΙ Α3 80 ΓΡ 500 φύλλων 130 7,50 975,00 2 ΧΑΡΤΙ Α4 80gr/m2 500 φύλλων 1878 2,85 5.352,30 3 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ στρογγυλές 20 9.76 195,20 4

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 0,35 52,50 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002649221 2015-03-18

15PROC002649221 2015-03-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΗΝΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙ: Η ΚΘΗΓΗΤΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝ ΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΠΡΑΞΗ: «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση DEVELOPMEN ήδη παραχθέντος DEVELOPMENT Ψηφιακού AGENCY Εκπαιδευτικού Υλικού και

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος. Revolution 2012 Εξοπλισµού Γραφείου. Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013

Τιµοκατάλογος. Revolution 2012 Εξοπλισµού Γραφείου. Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013 Τιµοκατάλογος Revolution 2012 Εξοπλισµού Γραφείου Ηµεροµηνία Ισχύος: 14/05/2013 Τιµοκατάλογος Ειδών Γραφείου Page 2/78 Σελίδα Κωδικός Περιγραφή Τιµή Φωτοαντιγραφικό Χαρτι 11 79531 XEROX ΧΑΡΤΙ RECYCLED

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2332 0 27767 Fax: 2332 0 28867

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2332 0 27767 Fax: 2332 0 28867 .. Κ. Τάνης & ΣΙΑ Ο.Ε. Εμπορία Η/Υ - Αναλώσιμων - Περιφερειακών Υπηρεσίες Πληροφορικής & ιαδικτύου Ενοικίαση Εξοπλισμού - ιαφημιστικές Υπηρεσίες Έδρα: Στουγιαννάκη 17 - Νάουσα - Τ.Κ.: 59200 Τηλεφωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 11-11 - 2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 8842

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ: 24-02-2015 Ο ΠΑΡΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 25 ΧΡΟΝΙΑ 1: ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΕΛΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -040/14 για την ροµήθεια Γραφικής ύλης, µε την διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού ΤΑΘΕΡΕ ΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕ (ΤΑ.Υ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΩΝ ΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟΧΙΑ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 214-4141369 & 214-4141138 FAX: 210-3223935 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα