siat ~~χανήματα κλειστικά χαρτοκιβωτίύν δλύν των τυπύν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "siat ~~χανήματα κλειστικά χαρτοκιβωτίύν δλύν των τυπύν."

Transcript

1 Ι ι il

2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΑΛΙΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Γεωργίου ΛούΒαρπ Διπλωματούχου υαλουργού (ΑΡ Παρισίων Λ:Μ: ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Τ.Θ ΚΗΦΙΣΙΑ '11 ΛΜ f'.λλaσ Α.Ε έδώ καί 2S χρόνια είναι πρωτοπόρος είς τήν άvτιπρoσώπευσιν οϊκύν τοϋ έξωτερικοϋ ίjψηλης καί προηγμένης τεχνολογίας δπως: Συστοιχία αποστακτικών συσκευών Εργαστηριακή ΣUαKευή αποστόξεως κρασιού δια τον προσδιορισμό αλκαόλης 111 Εργαστηριακή συσκευή προσδιορισμού αν<οόλης και πτητικής οξύτητας μεθ' υδρατμών Β/Vισκόμcισα: σ[ην ε:υχά/vισ[η Βέση νcι σcιs πλη/vοφο/vyjσουμ( ό[ι l<circισkε:υάzoυμ( γuάλιv(s σuσκε:υέs, γιcι XημCΊ cι, οlνολογlκά (/Vγcισ[Yj/Vlcι, (/Vγοσ[άσιcι ι<cιι (/V(UVη[/ κά KένφCΙ. ΟΙ σuσκ(uέs jacιs (ίνcιl σύμφwv(s μ( [/S δ,(βv(ίs π/vοδlcιγ/vcιφέs ΚCΙΙ l<circισkε:υάzoνrcιι cιπό βο/vιοπu/vι[/κό γυcιλί (pyrex) BU[IKYjS π/vο(λcύσ(ws. /(cιrcισkε:υάzoυμ( (πίσηs ι<cιι βάση πcι/vcιγγ(λίcιs oπolcιδήπo[( συσκε:υή μ( [IS BIKtS σcιs π/vοδlcιγ/vcιφέs ι<cιι cιπcιl[yjσ(ιs. Η πολuαyjs πcί/vcι σro Χώ/Vο roυ γυcιλloύ ι<cιι 1'1 σuv(/vγcισί cι jacιs μ( [IS π(/vισσό[(/v(s δημόσl(s uπη/v(σί (S ΚCΙΙ rcι (/V(UVη[lI<tJ KένφCΙ, σcιs (γγυώνrcιl [ην ά/vισ[η πolό[ηrcι [ηs (/Vγcισί cιs jacιs. 11 Μηχανήματα έμφιαλωτηρίύν, έπικολλήσεως έτικετων, γεμιστικά, έλεγκτές φιαλών, πλυντήρια φιαλών, πωματιστικά, συστήματα άναμίξεύζ ποτων, μεταφορείς παντός τύπου καί 6.λ/ι:χ. όοκεπ'νεr ~~χαvήματα συσκευασίας ητοι παλλεταριστικά αποπαλλεταριοτικά, έγκιβw'[ιστιkά, ά ποεγκι~crcιστικά, διαμo~ές χαρτοκιβωτίύν, κλειοτικά χαρτοκιβωτίύν (με θερμοπλαστική κόλλα καί αυτοκόλλητη ταινία) μεταφορείς παντός είδους (ταινίες, ραουλόδρομοικ.λ.π.) άναβατόρια παλλπων, άναβατόρια χαρτοκιβωτίύν καί 6.λ/ι:χ. siat ~~χανήματα κλειστικά χαρτοκιβωτίύν δλύν των τυπύν. ~~χαvήματα σημάνσεως (μαρκαρίσματος) προϊόντύν καί χαρτοκιβ(ι)rίύν Kαθ~ καί έkτυπwτιkά παντός τύπου. R1PACK ΙΙιστόλια συρρικvιoc1εως παλλπων καί ΠΡOϊόVΤύN μέ διαξονικό πολυεθυλένιο. Ανακούς 10 Ν. Φιλαδέλφεια Τηλ.: Λ:Μ: ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΔΙΟΣ 33, Τ.Θ , Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛ.: FAX:

3 LLJ c: LLJ ~ :ι:: χ Ο LL.J C Η Νεοχημlκή στην προσπάθειά της να σας προαφέρει πάντα αξιόπιατα και τεχνολογικά καινοτόμα προϊόντα, σας προτείνει την καινούρια γκάμα της γης διaτόμων της Celatom. Αμερικανικής προέλευαης(nevada, Oregon) η Celatom παρασκευάζεται και ελέγχεται από την πολύ γνωστή εταιρεία Eag/e-Picher Minera/s (θυγατρική της για την ευρωπαϊκή αγορά η United Minera/s). Με αξιόπιατη και ελεγμένη ποιότητα, η πλήρης γκάμα της Celatom θα σας Βοηθήσει να πραγματοποιήαετεδιηθήσεις απλές ή και αποστειρωμένες. Εφαρμόζεται στους τομείς του κρασιού, των οινοπνευματωδών, του ξυδιού, της μπύρας, του λαδιού και των χυμών φρούτων. Θερμοπυλών38, Αθήνα, Τηλ.: , , , , Fox: , ΤΙΧ: NEOC GR

4 6 ΙΌ ΟΙΝΟΛοrΟΣ" ΑΡ. ΤΕ1ΧΟΥΣ 32 ΑΠΡΙΛΙΟΣ [ΟΥΝΙΟΣ : , _ Ο "ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ" Τιιιμηνιαίο Πειιιοδικό Τεύχος 32 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑϊΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1996 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ: Μενάνδρου ΑΘΗΝΑ Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ Πcιόεδρoς: Β. Πυροβολάκης Αντιπcιόεδcιoς: ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ "ΤΡΟΧΟΣ" ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Β. ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ Ζ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ζαίμη 24, Αθήνα Τηλ.: Fax: ΔΙΕΥθΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΡΕΑ ΚΟΤΑΡΙΝΟΎ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΎΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΛΑΡΟΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Μ. ΣΠΥΡΟΎ & ΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. Καλλικλέους 3 (104 42) Αθήνα Τηλ.: , Fax: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η θριαμβευτική επιστροφή του Διονύσου στη γενέτειρα χώρα του Το δευτερογενές άρωμα των οίνων Φιλτράρισμα των κρασιών με πλάκες κατά την εμφιάλωση ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤA::.""ΊlΣ ΜΤά απ6μια μικρή καθυστέρηση το περιοδικ6 της Ενωσής μας ovνεχt1;ει την έκδοσή του και την επικοινωνία μαζί σας. Στο χρ6νο της διακοπής προχωρήσαμε σε ovνεργασία με νέο εκδ6τη και παράλληλα προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την ύλη και την παρουσίαση του περιοδικού ώστε να αναβαθμίσουμε το ενδιαφέρον των αναγνωστών αλλά και των εταιρειών που προβάλλουν τα προϊ6ντα τους μέσω του περιοδικού. Η νέα αυτή προσπάθεια για να επιτύχει χρειάζεται και την δική σας βοήθεια που με άρθρα και υποδείξεις θα δώσετε νέα ώθηση. Μ. Φλεριανού Γεν. Γcιαμματ{ας: Τ. Τριανταφύλλου Ειδ. Γcιαμματ{ας: Κ. Κοσσι{ρης Ταμίας: Π Κόλλιας Eφocιoς: Π. Αργυρόπουλος Μέλος: Ι Δρίτσας Συντακτική Επιτροπή Π. Αργυρόπουλος Ι Βογιατζής, Κ. Κοσσι{ρης. Α. Τριανταφύλλου Μ. Φλεριανού ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Καλλικλέους 3 (104 42) Αθήνα Τηλ.: ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ - ΜΟΝΤΑΖ ΑγCoυ. Ιωάννου Θεολόγου 7 (Ν. Σεπόλια) Περιστέρι Τηλ.: , Fax: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. Νερατζούλος 2 & Λεωφ. Καραμανλή (13671) Αχαρνές Τηλ.: , Fax: Το εξώφυλλό μας: Από ιταλικό περιοδικό για το κρασί Ρεσβερατρόλη: Μια πολυφαινολική ένωση (στο σταφύλι και το πρασί) με πιθανές θεραπευτικές ιδιότητες Κόλες ετικεταρίσματος Οι Ετικέτες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Συντακτική Επιτροπή Η Γ.Σ. της 9/2/96 της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟ ΛΟΓΩΝ υιοθέτησε την άποψη της επιτροπής που είχε συγκροτηθεί για να εξετάσει την δυνατότητα εγγραφής νέων μελών, αποφοίτων ΑΕΙ, στην Ενωσή μας και έδωσε εντολή στο Δ.Σ. να προχωρήσει στην εγγραφή τους. Γι' αυτό παρακαλούμε τους συναδέλφους και του λοιπούς αποδέκτες του περιοδικού να ενημερώσουν όσους νέους συναδέλφους, αποφοίτους Α.Ε.1. που είχαν παρακολουθήσει τον κλάδο οινολογικών μαθημάτων γνωρίζουν, για την δυνατότητα εγγραφής τους στην ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ. Οι ν{οι συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνήσουν είτε με τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ο. είτε να αφήσουν τα στοιχεία τους στο τηλέφωνο της Ενωσης.

5 INTERLAB LTD. ΑΠΡΙΛ10Σ ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΟΥ ΕΚΕΠ με την ευκαιρία της 9ης ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ, ΧΗΜ/ΚΟΣ-Ο/ΝΟΛΟΓΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΜΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ ΚωνσταντίνοςΟικονόμου ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΡΓΑΠΗΡΙΑΚΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΕ.Π.Ε. ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ43,10681 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ./FΑΧ «««««~ (GIBERTINI) «««««Αυτόματο σύστημα ταχείας μέτρησης Αλκοολικού Βαθμού & Πτητικής Οξύτητας του οίκου GIΒΕRΤιΝllταλίας, κατασκευασμένο σύμφωνα με τ/ σχετική οδηγία τ/ς Ε.Ε. (2676/90) Μετρά Αλκοολικό βαθμό σε χρόνο μικρότερο από τρία (3) λεmά και Πτητική Οξύτητα σε χρόνο μικρότερο από έξι (6) λεmά (με ακρίβεια ± 0.03%). Αντισταθμίζει αυτόματα τ/ θερμοκρασία στους 20 C. Είναι κατάλληλο για όλων των ειδών τα αλκοολούχα. Σας εξοπλίζουμε επίσης με ο Φασματοφωτόμετρα ΕργαΟτ/ριακούς Ορατού - Υπεριώδους & Αναλυτικούς Ζυγούς Φασματοφωτόμετρα Ζυγούς Υγρασίας Ατομικής Απορρόφησης Κλιβάνους Συστήματα Αέριας Θαλάμους Νηματικής Ροής & Υγρής Χρωματογραφίας Αυτόματα συστήματα Φορητά & ΕργαΟτ/ριακά ταχείας μέτρησης μικροβιακού φορτίου Αγωγιμόμετρα (εφαρμογές H.A.C.C.P. κ.λπ.) Φορητά & ΕργαΟτ/ριακά Γενικό ΕργαΟτ/ριακό Πεχάμετρα Εξοπλισμό Ι ΝΤΕ RLAB LTD. Οχι, ποτέ δεν εγκατάλειψε ο Διόνυσος οριστικά τη χώρα που τον γέwησε. Ο θεός της χαράς και του κεφιού είναι γνήσιο δημιουργημα του ελληνικού πνεύματος. Το δώρο του στον Ικάριο η άμπελος και το προϊόν της ο οίνος αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στις κορυφαίες του εκφράσεις. Τη θρησκεία, τη φιλοσοφία, την τέχνη. Και συνέβαλε ώστε ο πολιτισμός αυτός να εκτιναχθεί σε ύ ψη αξεπέραστα μέχρι σήμερα. Ποτέ άλλοτε και πουθενά ένα υλικό προϊόν δεν είχε τόσο καθοριστική επίδραση ούτε προώθησε τέτοιες μοναδικές στη σύλληψή του ιδέες. Το πνεύμα αυτό στη συνέχεια μαζί με την καλλιέργεια της αμπέλου μεταλαμπαδεύτηκε σ' όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Στη Γηραιά Ηπειρο αρχικά, που ήταν πιο προσιτή και στη συνέχεια στις νέες περιοχές του πλανήτη που ανακαλύφθηκαν με την ανάmυξη των μέσων συγκοινωνίας. Οι νέοι οπαδοί, ακόλουθοι, λάτρεις και θεράποντες του αρχαίου θεού ακολούθησαν νέα δόγματα και αλλαγές που ήταν πιο κοντά στα ήθη και τα έθιμά τους, τις δυνατότητες των περιοχών τους για την ανάmυξη και παραγωγή του θείου αυτού ποτού, καθώς και τις επιστημονικές μεθόδους που α ναmύχθηκαν στη συνέχεια για τη βελτίωση της ποιότητας, του τρόπου διατήρησης και την καλύτερη παρουσίασή του. Το όνομα του ποτού μπορεί να άλλαξε διαδοχικά προφορά και να έγινε Vinum ή Wine ή Weine ή... Κρασί. Ολες όμως οι λέξεις προέρχονται από την ίδια ρίζα της αρχαίας ελληνικής λέξης "Οίνος". Αντίστοιχα και ο μοναδικός σκοπός του κρασιού σ' όλες τις μορφές και σ' όλη την οικουμένη, είναι "να ευφραίνει την καρδίαν του ανθρώπου" όπως διακήρυξαν οι κατά τα άλλα ασκητικοί πρώτοι α πόστολοι του χριστιανισμού. Και το κρασί με τις ιδιότητές του ανταποκρίνεται θαυμάσια σ' αυτό το ρόλο. Προάγει δηλαδή και βελτιώνει την κοινωνική συμπεριφορά των ανθρώπων, τους βοηθά να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα προβλήματ6 τους, κυρίως δε αποτελεί μια σημαντική απόλαυση, χωρίς -εφ' όσον χρησιμοποιείται με μέτρο- να δημιουργεί άλλα προβλήματα, ούτε και να αμβλύνει την αίσθηση της πραγματικότητας. Ομως, τι γινόταν στη χώρα του Διονύσου στη διάρκεια όλων αυτών των εξελίξεων; Εκείνη "περνούσε χρόνους δίσεκτους και μήνες οργισμένους" όπως λέει το δημοτικό τραγούδι Αλλεπάλληλοι κατακτητές βεβήλωσαν τα ιερά του θεού και ανέκοψαν την εξέλιξη κάθε ελεύθερης δραστηριότητας αυτού του λαού. Τότε το κρασί φτιαχνόταν με τον παλιό πρωτόγονο τρόπο στα φτωχόσπιτα των ραγιάδων, στα κονάκια των πιο εύπορων δημογερόντων και τα υπόγεια κελάρια των μοναστηριών απ' όπου προ - σφερόταν και λίγο στους μαθητές του κρυφού σχολειού, αφού τα γράμματα ήθελαν "νου και κρασι". Ετσι κάπως διατηρήθηκε η ελληνική οινική παράδοση στους αιώνες της σκλαβιάς.

6 Ι Ι ι ''Ο Ο1ΝΟΛοrΟΣ" - ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ r Αναστήθηκε όμως κι αυτή μετά την επιτυχία της επανάστασης του 1821 και των επόμενων απελευθερωτικών αγώνων που έφεραν τη χώρα μας στη σημερινή της μορφή. Και οι νεοέλληνες με τη σειρά τους δανείστηκαν τρόπους και μεθόδους για τα αμπέλια που άρχισαν να φυτεύουν πιο μεθοδικά και για το κρασί που άρχισαν να επεξεργάζονται με τις εκάστοτε νέες τεχνολογίες. Ομως οι περιπέτειες της οινολογικής Ελλάδας ακολούθησαν εκείνες των ιστορικών γεγονότων που έφεραν τη χώρα μας στο μάτι του κυκλώνα και το χείλος της καταστροφής. Παγκόσμιοι, τοπικοί και εμφύλιοι πόλεμοι είχαν σαν αποτέλεσμα την ερήμωση και εγκατάλειψη της υπαίθρου και των καλλιεργειών. Αρρώστειες όπως η φυλλοξήρα αποδεκάτισαν τους ελληνικούς αμπελώνες. Ομως το κρασί δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής παράδοσης. Σε χαρές και'λύπες, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση το τσούγκρισμα του ποτηριού που συνοδεύεται από μία ταιριαστή, για κάθε περίmωση, ευχή, αποτελεί σύμβολο συμμετοχής και συμπαράστασης. Η ανάγκη αυτή του κρασιού ώθησε πάλι τους καλλιεργητές μεταπολεμικά σε νέες φυτεύσεις α μπελώνων και εκ νέου ανάmυξη της παραγωγής και του εμπορίου του κρασιού. Τα νέα και σχετικά πρόσφατα όπως προβλήματα της τελευταίας εικοσαετίας ξεκινούν από άλλη βάση; Πάντοντε οι νεοέλληνες ήταν θαυμαστές -και δικαίως- του Ευρωπα'ίκού Πολιτισμού. Ενδόμυχα θεωρούν ότι αποτελεί συνέχεια του αρχαίου ελληνικού, που διακόπηκε στη γενέτειρά του. Οι διάφορες εκφράσεις του ευρωπα'ίκού πολιτισμού και πνεύματος πάντοτε αποτελούσαν πόλο έλξεις και τάσεις για διαμόρφωση συμπεριφοράς. Σ' αυτό βοήθησε τα μέγιστα η ανάmυξη των μέσων μεταφοράς ιδεών και καταναλωτικών αγαθών. Κι έτσι ο ευρωπα'ίκός τρόπος ζωής με τα θετικά και τα αρνητικά του αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Στον κανόνα αυτό δεν μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση τα ποτά. Οι Ευρωπαίοι (και οι ΑμερικανοQ έχουν αναmύξει διάφορα είδη ποτών που ή ταιριάζουν στην ι διοσυγκρασία τους ή τις ενεργειακές τους ανάγκες (οινοπνευματώδη), ή ακόμη αξιοποιούν κάποια από τα πρσ"ίόντα τους Π.χ, τα δημητριακά. Αυτά τα ποτά έφτασαν και εδώ πολλές φορές άκριτα για τους παραπάνω λόγους και μετά από έ- ντονες διαφημιστικές προβολές. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί η κατανάλωση του κρασιού και να δημιουργηθούν νέα προβλήματα σε αμπελουργούς οινοποιούς και εμπόρους του κρασιού. Και πάλι όμως τα νέα ελπιδοφόρα μηνύματα έρχονται από την Ευρώπη και το Νέο Κόσμο. Αυτή τη φορά με τη συνεισφορά της ιατρικής επιστήμης που υποστηρίζει την -με μέτρο- κατανάλωση του κρασιού σε συνδυασμό με την λεγόμενη μεσογειακή διατροφή. Με στατιστικά τεκμηριωμένα στοιχεία καταδείχνεται πως η κατανάλωση του κρασιού δημιουργεί θωράκιση του οργανισμού στη στεφανιαία νόσο και τις συγγενείς καρδιοπάθειες, καθώς και σε άλλες αρρώστιες. Παράλληλα η τέχνη της παραγωγής του κρασιού -η οινοποιία- έχει φθάσει σε θαυμαστά επίπεδα, αξιοποιώντας όλους τους συντελεστές που συμμετέχουν στην ποιότητα: Ποικιλίες σταφυλιών, τρόπους καλλιέργειας, τρόπους οινοποίησης, παλαίωσης και παρουσίασης. Προσφέρεται έτσι στον καταναλωτή ένα πρσ"ίόν μοναδικό στην πολλαπλότητά του, επαρκές για την ικανοποίηση και του πιο απαιτητικού γούστου. Και το μήνυμα αυτό δείχνει να έχει ανταπόκριση. Οι οπαδοί και λάτρεις του Διονύσου αρχίζουν πάλι και αυξάνουν. Ισως όχι σε τέτοιο βαθμό που να δικαιολογείτη λέξη "θρίαμβος", αλλά πάντως με αυξημένους και ενθαρρυντικούς ρυθμούς. Ετσι τουλάχιστον δείχνουν οι τελευταίες στατιστικές για την κατανάλωση του κρασιού στη χώρα μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι έτσι, μια που η οινολογική Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να διακριθεί ισότιμα με τις άλλες χώρες; Πολύ καλό ποικιλιακό δυναμικό, ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, σύγχρονη τεχνολογία και τεχνογνωσία και πληθυσμό με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και που έχει έμφυτη την αίσθηση του μέτρου στην κατανάλωση. 11 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΟIΝΟΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΓΚΥΡΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟIΝΟΛΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 11 Τ Ρ Ο Χ Ο Σ 11 Β. ΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ - Ζ. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΖΑίΜΗ 24 (10683) ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: , FAX:

7 12 ''Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ" ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 32 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΑΡΩΜΑ ΤΩΝ ΟIΝΩΝ Ι Ι' \Ι Ιι Ί Ι,ι i, )i, ΑΝΝΑ ι. ΓΚΟΥΛΙΩΤΗ Κέντρο αμπελοοινικής έρευνας, ΕΡΥαστήριο: Χατζημαλούση 17, 59200, ΝΑΟΥΣΑ) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα αρωματικά συστατικά είναι χημικές ενώσεις που καθιστούν τη γεύση και την οσμή των τροφίμων και των ποτών χαρακτηριστικές. Ευθυμία είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των συστατικών του οίνου με τα αισθητήρια όργανα της γεύσης και της όσφρησης, τα οποία μπορούν να συλλάβουν αρωματικές ενώσεις σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις [WILLlAMS, 1982]. Το άρωμα του οίνου είναι το σύνθετο αποτέλεσμα της ισορροπίας ενός πλήθους χημικών ενώσεων των οποίων οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται μεταξύ 100 ppm και 10-4 ppb. Σε αυτή την πολυπλοκότητα σύστασης έρχεται να προστεθεί μια εξίσου περίπλοκη προέλευση των χημικών αυτών ε νώσεων (CASTlNO, 1988). Οι CORDONNIER και BAVONOVE (1979) κατέταξαν πρώτοι τις mητικές ενώσεις του οίνου σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: 1) Πτητικά συστατικά που προέρχονται από τη σταφυλή και συνιστούν το πρωτογενές άρωμα των οίνων. Στις περισσότερες ποικιλίες, τα πτητικά συστατικά που συνεισφέρουν στο πρωτογενές άρωμα είναι τα ίδια και εκείνο που μεταβάλλεται σε κάθε μία από αυτές είναι η ποσοτική σχέση με- J ι ταξύ τους (CASTlNO, 1988). Οι ποικιλίες έχουν καταταγεί σε τρεις κατηγορίες με τη βοήθεια ορισμένων τερπενοε'ίδών ενώσεων του πρωτογενούς αρώματος. Ετσι υπάρχουν οι αρωματικές μοσχάτες ποικιλίες (π.χ. Μοσχάτο), οι αρωματικέ ς μη μοσχάτες (πχ. Riesling) και τέλος οι ουδέτερα αρωματικές Π.χ. Ρίπο! ποίγ). 2) Πτητικά συστατικά που σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης και αποτελούν το δευτερογενές άρωμα των οίνων. Η συνεισφορά τους στη διαμόρφωση του αρώματος των οίνων είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα για τους οίνους που προέρχονται από αρωματικά ουδέτερες ποικιλίες. 3) Τέλος υπάρχουν και τα πτητικά συστατικά που σχηματίζονται κατά την παλαίωση των οίνων και συνιστούν το τριτογενές άρωμα ή αλλιώς γνωστό ως μπουκέτο των οίνων που έχουν υποστεί παλαίωση. Ενώ το άρωμα των οίνων μπορεί να γίνει εύκολα αντιληmό από το γευσιγνώστη με οργανοληmική εξέταση, εξαιτίας του πλήθους των ενώσεων που είναι mητικές και αρωματικές. Η συνεισφορά μίας mητικής ένωσης μπορεί να είναι διαφορετική στο άρωμα δύο οίνων στους οποίους ανιχνεύεται, ανάλογα με τη συγκέντρωσή της στον καθένα αλλά και ανάλογα με την παρουσία άλλων mητικών ενώσεων που συνυπάρχουν (φαινόμενα συνέργιας, επικάλυψης κ.ά.). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τις σημαντικότερες τάξεις mητικών συστατικών που συγκροτούν το δευτερογενές άρωμα των οίνων, τις οδούς βιοσύνθεσής τους, και τους παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμό τους. Σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα που αφορούν το δευτερογενές άρωμα των οίνων που παράγονται από την ποικιλία Ξινόμαυρο, και που αποτελούν τμήμα της μελέτης που αφορά την διερεύνηση του αρωματικού δυναμικού (πρωτογενές, δευτερογενές και τριτογενές άρωμα) της ποικιλίας αυτής. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούν τα αποτελέσματα της επίδρασης της θερμοκρασίας ζύμωσης στο δευτερογενές άρωμα των οίνων από την ποικιλία Ξινόμαυρο, καθώς και την μεταβολή του κατά την παλαίωση. ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΟΙ αλκοόλες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεγαλύτερο από δύο ονομάζονται ανώτερες. Οι κυριότερες είναι: προπανόλη-1, προπανόλη-2, βουτανόλη-1, βουτανόλη-2, 2-μεθυλοπροπανόλη-1, 2-μεθυλοβουτανόλη-1, 3-μεθυλοβουτανόλη-1, εξανόλη-1 και 2-φαινυλοαιθανόλη. Κατά την παράδοση στις α νώτερες αλκοόλες συγκαταλέγεται και η μεθανόλη, αν και δεν αποτελεί προ'ίόν του μεταβολισμού ~~~. Οι ανώτερες αλκοόλες δημιουργούνται κατά την οξειδωτική απαμίνωση των αμινοξέων διαμέσουν των α-κετοξέων, (οδός 'ΈΝRΙLιCΗ") [PEVNEAU και GUIMBERTEAU (1962)]. Απεδείχθει όμως ότι, η προηγούμενη οδοός μεταβολισμού δε μπορεί να ερμηνεύσει την υψηλή συγκέντρωση των α νωτέρων αλκοολών των οίνων [LAFON- LAFOUCARDE κάι ΡΕΥΝΕΑυ (1959) και BERTRAND (1978)], και επομένως το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής τους πρέπει να προέρχεται από τον καταβολισμό των σακχάρων σε α-κετοξέα με ενδιάμεσο το πυροσταφυλικό οξύ. Η Μεθανόλη, ειδικότερα προέρχεται από την ενζυματική υδρόλυση των πηκτίνων του σταφυλιρύ και η ποσότητά της εξαρτάται από την ποικιλία, το είδος της οινοποίησης καθώς και από τη χρήση πηκτινολυτικών ενζύμων [ROSIER 1993]. Η Εξανόλη-1 και οι δύο 3-Εξενόλες (CiS, trans) προέρχονται από την ενζυματική οξείδωση του Λι: νολε'ίκού οξέος και Λινολενικού οξέος [DRAWERT (1974)]. Η συγκέντρωσή τους στους οίνους επη-

8 ι' Ί 14 ''Ο OJΝΟΛοrοΣ" -ΛΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 32 ΑΠΡlΛΙΟΣ - JOΥΝJOΣ ρεάζεται από τον τρόπο συλλογής των σταφυλών (μηχανική συλλογή ή χειρωνακτική συλλογή σταφυλιών) καθώς και από την οινοποίηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συγκεντρώσεις των κυριότερων αλκοολών σύμφωνα με τον DUBOIS (1994) ΑΛΚΟΟΛΕΣ Ευρος συγκέντρωσης mg/i Συνήθεις Συγκεντρώσειςmg/I Προπανόλη-1 5 έως Ισoβouτανόλη 9 έως Αμυλική αλκοόλη 8 έως Ισοαμυλική αλκοόλη 6 έως Φαινυλοαιθανόλη 4 έως Η συγκέντρωση των ανώτερων αλκοολών είναι ευθέως ανάλογη με τη βιομάζα των ζυμομυκήτων που παράγεται κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης [CASTlNO (1988)]. Επηρεάζεται σημαντικά από τη θερμοκρασία της οινοποίησης, το ρη και τη μέθοδο οινοποιήσης [SOUFFLEROS BERTRAND (198)]. Η θερμοοινοποίηση [BERTRAND (1978)], προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσής τους ενώ αντίθετα επηρεάζουν η οινοποίηση με εκχύλιση σε ατμόσφαιρα C02 καθώς και η συνεχής οινοποίηση. Διεξοδικά μελετήθηκε τέλος, η επίδραση της περιεκτικότηταςτου ολικού αζώτου του γλεύκους στην συγκέντρωσητων ενώσεων αυτών όμως, τα αποτελέσματαείναι μέχρι στιγμής αντιφατικά. Πάντως, έχει αποδειχτεί ότι, η συγκέντρωσητων ισοαμυλικώναλκοολών συσχετίζεταιαρνητικά με τη συγκέντρωση των ελεύθερων αμινοξέων του γλεύκους [OUCH (1968), OUCH και ΒΕΙΙ (198), CANTAGREL (1982), SALMON (1985)]. γεγονός που αποδείχτηκε και για τη β-φαινυλοαιθανόλη [OUGH και ΙΕΕ (1981), CANTAGREL (1982), RAPP και VERSJNI (1991)]. Οργανοληmικά οι ανώτερες αλκοόλες έχουν κατά κανόνα αρώματα βαριά, δυσάρεστα και επιθετικά, όταν δε η συνολική τους συγκέντρωση ξεπεράσει τα 500 mg/i υποβαθμίζουν την ποιότητα των οίνων [BERTRAND (1981)]. Παρ' όλα αυτά αναφέρεται ότι, όταν η συγκέντρωση των ανώτερων αλκοολών είναι μικρότερη από 300 mg/i, αυτές επιδρούν θετικά στο σύνθετο του αρώματος των οίνων [RAPP και VERSINI (1991)]. Τα όρια στα οποία γίνονται αντιληmές σε καθαρά αλκοολικά διαλύματα διαφέρουν από αλκοόλη σε αλκοόλη: ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατώφλι αντίληψης των ανώτερων αλκοολών ανά 100 ml απόλυτης αλκοόλης σύμφωνα με τον ΡΕΥΝΕΑυ (1980) Αμυλικές αλκοόλες Ισοβουτανόλη 2-Φαινυαιθυλαλκοόλη Πραπανόλη-1 ΑΛΚΟΟΛΕΣ Κατώφλι αντίληψης 6 mg/ 100 mlm 25 mg / 100 mi Μ 7mg/100mIM 100 mg / 100 mj Μ Από τις ανώτερες αλκοόλες μόνο η 2-Φαινυλοαιθανόλη έχει σε καθαρή μορφή ευχάριστη οσμή τριαντάφυλλου. Παρ' όλα αυτά υψηλή συγκέντρωση της ένωσης αυτής είναι υπεύθυνη για αδρή χορτώδη οσμή [ΧΑΡΒΜΙΑ, ΜΠΕΝΑ TZOVPOV (1983)]. ΟΞΕΑ Κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης οι ζυμομύκητες παράγουν οξέα με διαφορετικούς τρόπους: 1) Οξείδωση των αντίστοιχων αλδέϋδων (BLACK 1951). Το οξικό οξύ σχηματίζεται κατά αυτό τον τρόπο από την οξείδωση της ακεταλδεϋδης. 2) Οξειδωτική αποκαρβοξυλίωση των α-κετοξέων. Το προπιονικό οξύ, το 2-μεθυλοπροπιονικό οξύ, το 2-μεθυλoβOUΤανOϊKό οξύ και το ισοβαλεριακό ή 3-μεθυλoβOUΤανOϊKό οξύ σχηματίζονται με αυτό τον τρόπο. 3) Μεταβολισμός των λιπιδίων. Η συμπύκνωση του ακετυλοσυνένζυμου-α με το μαλονυλοσυνένζυμο-α είναι υπεύθυνη για το σχηματισμό των ο ξέων της σειράς του οξικού, οδός μεταβολισμού κατά ΙΥΝΕΝ (1973). Πρόκειται για οξέα με άρτιο αριθμό ατόμων άνθρακα. Τα κυριότερα είναι τα: βουτανοϊκό οξύ, εξανοϊκό οξύ, οκτανοϊκό οξύ, δεκανοϊκό οξύ και δωδεκανοϊκό οξύ. Στο εσωτερικό του κυττάρου των ζυμομυκήτων σχηματίζονται εκτός από τα ανωτέρω και τα υπόλοιπα λιπαρά οξέα (με δεκατέσσερα, δεκαέξι, κ.λπ. άτομα άνθρακα) τα οποία εξαιτίας του μεγέθους του μορίου τους δεν μπορούν να βγουν από το κύτταρο στο περιβάλλον και γι' αυτό δεν ανιχνεύονται στο κρασί παρά μόνο σε ορισμένες περιmώσεις (αυτόλυση των κυτάρρων των ζυμών). ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Συνήθεις συγκεντρώσεις των οξέων στους οίνους σύμφωνα με τους DUBOIS & JOURET (1965) και DUBOIS (1994) ΟΞΕΑ Συνήθεις συγκεντρώσεις Προπανοϊκό οξύ 0,6-3,8 mg/i ΙσoβOUΤανOϊKό οξύ 0,6-2,0 mg/i 2-MεθυλoβOUΤανOϊKό και 3-MεθυλoβOUΤανOϊKό οξύ 0,02-0,7 mg/i BOUΤανOϊKό οξύ 0,4-1,4 mg/i Εξανοϊκό οξύ 0,7-6,2 mg/i Οκτανοϊκό οξύ 0,7-20,9 mg/i Δεκανοϊκό οξύ. 0-1,6 mg/i Το οξικό οξύ παραμένει πάντως το πιο σημαντικό οξύ των οίνων και αντιπροσωπεύει το 98% της πτητικής οξύτητας. Ο σχηματισμός του συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα οξείδωσης ακεταλδεϋδης. Ο αερισμός της σταφυλομάζας κατά την αλκοολική ζύμωση ευνοεί το σχηματισμό του οξικού οξέος, αερισμός όμως που προκαλεί ταυτόχρονα και την κατανάλωσή του από τους ζυμομύκητες. Γι' αυτό η περιεκτικότητα του οξικού οξέος είναι αυξημένη όταν η αλκοολική ζύμωση πραγματοποιείται αναερόβια [DUBOIS (1994)]. Αντίθετα τα οξέα που προέρχονται από την οξείδωση των α κετοξέων επειδή δεν καταναλώνονται από τους ζυμομύκητες, παρουσιάζουν αυξημένες συγκεντρώσεις όταν η ζύμωση γίνεται παρουσία οξυγόνου [BERTRAND (1983), ΒΕΑΤΑΑΝD & TORRES ALEGRE (1984)]. Γενικά η προσθήκη αμμωνιακού κατιόντος και η αύξηση της θερμοκρασίας διεξαγωγής της οινοποίησης προκαλούν αύξηση της συγκέντρωσης των οξέων [TORRES ALEGRE (1982)] ενώ η απολά-

9 16 "Ο Ο1ΝΟΛΟΓΟΣ" - ΑΡ. ΤΕΙΧΟΥΣ 32 σπωση και η πίεση των σταφυλιών κατά τη λευκή οινοποίηση, δεν την επηρεάζουν [ΒΕΑΤΑΑΝD (1975)]. Το οξικό οξύ έχει κατώφλι αντίληψης [ΕΤΙΕνΑΝΤ (1991)] 175 mg/i και συνεισφέρει πάντα στο άρωμα των οίνων. Οταν ο οίνος προσβληθεί από τα οξικά βακτήρια η συγκέντρωση του οξικού οξέος ανεβαίνει δραματικά αλλοιώνοντας τους οργανοληmικούς του χαρακτήρες. Στην περίmωση αυτή, τα οξικά βακτήρια σχηματίζουν ταυτόχρονα και σημαντικές ποσότητες οξικού αιθυλεστέρα ο οποίος καλύmει αρωματικά την αντίληψη του αντίστοιχου οξέος με αποτέλεσμα να ανιχνεύεται οργανοληmικά ο εστέρας αντί για το ο- ξύ [DUBOIS (1994)]. Τα οξέα που προέρχονται από τα αντίστοιχα α-κετοξέα έχουν πολύ δυσάρεστα αρώματα που θυμίζουν το χαλασμένο τυρί. Ομοίως βαριά και δυσάρεστα αρώματα παρουσιάζουν τα οξέα που προέρχονται από το μεταβολισμό των λιπιδίων. ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κατώφλι αντίληψης των οξέων σύμφωνα με τον DUBOIS (1994) Lι. Iogle '/cooltques rejjrises AODUcrιON ux ce emble BOUΤανOϊKό οξύ Εξανο'ίκό οξύ Οκτανοϊκό οξύ Δεκανοϊκό οξύ Μελετώντας τους πίνακες 3 και 4 παρατηρούμε ότι μόνο το οκτανοϊκό οξύ μπορεί να φτάσει σε συγκεντρώσεις που ξεπερνούν το κατώφλι αντίληψης και να συμμετέχει οργανοληmικά. Ο νόμος της χημικής ισορροπίας στις αμφίδρομες αντιδράσεις επιτρέπει όμως στα οξέα αυτά να συνεισφέρουν ταυτόχρονα και θετικά στο άρωμα των οίνων. Τα λιπαρά οξέα με άρτιο αριθμό ατόμων άνθρακα αντιτίθενται στην υδρόλυση των αιθυλεστέρων τους οι οποίοι είναι ιδιαίτερα αρωματικοί [ΒΕΑΤΑΑΝΟ (1981)]. Η αρωματική ποιότητα των λευκών οίνων είναι σε ευθεία αναλογία με το ά θροισμα των συγκεντρώσεων των τριών αυτών οξέων [TORRES-ALEGRE (1982)]. Εκτός από τα παραπάνω οξέα στους οίνους υπάρχουν ακόμη και υδροξυοξέα καθώς και τα σταθερά οξέα (τρυγικό οξύ, ηλεκτρικό οξύ κ.ά.). Τα τελευταία δεν είναι πτητικά και δεν συμμετέχουν στο αρωματικό δυναμικό των οίνων. Οσον αφορά τα υδροξυοξέα, προέρχονται από την αναγωγή των α-κετοξέων, όμως η συγκέντρωση τους είναι ιδιαίτερα χαμηλή και δεν συμμετέχουν στο αρωματικό δυναμικό. ΟΞΕΑ ΕΣΤΕΡΕΣ Κατώφλι αντίληψης 2,2 mg/i 8,0 mg/i 13 mg/i 10 mg/i Το δευτερογενές άρωμα των οίνων συμπληρώνουν οι εστέρες. Οι σημαντικότεροι είναι οι εστέρες των ανώτερων αλκοολών με το οξικό οξύ, και οι αιθυλεστέρεςτων οργανικών οξέων. Οι κυριότεροι οξικοί εστέρες των οίνων είναι οι εξής: οξικός αιθυλεστέρας, οξικό ισοαμυλεστέρας, οξικός εξυλεστέρaς, και οξικός 2-φaινυλοaιθυλεστέρaς. Οι κυριότεροι αιθυλεστέρες είναι οι εξής: βουτaνοϊκός, εξaνοϊκός, οκτaνοϊκός, δεκaνοϊκός και δωδεκaνοϊκός. Οι οξικοί εστέρες των ανώτερων αλκοολών δημιουργούνται ενζυματικά μέσα στο κύτταρο του μύκητα από την αλκοόλυση του ακετυλοσυνενζύμου-α με την αντίστοιχη αλκοόλη σύμφωνα με το Saccharomyces Cereνisiae "St Georges" Saccharomyces Cereνisiae "Killer" Saccharomyces Cereνisiae Bayanus Saccharomyces Cereνisiae Bayanus "Killer" Κυπαρικοί φλοιοί ζύμης Για την πρώτη ζύμωση των κρασιών Ευνοεί το αρωματικό δυναμικό των άσπρων κρασιών Για την πρώτη ζύμωση και την δημιουργία αφρού Για την πρώτη ζύμωση και την δημιουργία αφρού Τονώνουν τις αλκοολικές και μηλογαλακτικές ζυμώσεις και ευνοούν τα ξαναξεκίνημά τους Εισάγονται από την Ζ γ Μ Ε Σ Λ Ε Σ Α Φ Ρ Α. Ε. Β. Ε. Χρυσ. Σμύρνης Μοσχάτο Τηλ.: Fax: Telex: ΥΙΕ GR

10 18 ''Ο ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ" ΑΡ. ΤΕΙΧΟΥΣ 32 ΑΠρωΟΣ.1ΟΥΝlΟΣ τητας. Στις αρωματικά ουδέτερες ποικιλίες είναι αυτοί κυρίως οι εστέρες που διαμορφώνουν το άρωμα ενώ στους οίνους με έντονα ποικιλιακά αρώματα οι παραπάνω ενώσεις συμβόλ/ουν θετικά επιτείνομηχανισμό που πρότεινε ο NORDSTROM ήδη από το Πρέπει να σημειωθεί ότι θεωρητικά είναι δυνατός ο σχηματισμός ενός πλήθους οξικών εστέρων από τους συνδυασμούς αλκοολών που υ πάρχουν στο κρασί και του ακετυλοσυνενζύμου-α. Πολλές τέτοιες ενώσεις έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί σε ίχνη στους οίνους. Οι αιθυλεστέρες των οργανικών λιπαρών οξέων δημιουργούνται με την απ' ευθείας μετατροπή των οργανικών οξέων στο αντίστοιχο ακυλοσυνενζύμο-α, με τη βοήθεια ενός μορίου ΑΤΡ μέσα στο κύπαρο του ζυμομύκητα, και στην συνέχεια με αντίδραση του ακυλοσυνενζύμου-α με ένα μόριο αιθανόλης. Ο σχηματισμός εστέρων των οργανικών οξέων με αλκοόλες όλλες από την αιθυλική αλκοόλη είναι θεωρητικά δυνατός [KERNER & WEBB (1961)] και τέτοιες ενώσεις έχουν επίσης ανιχνευτεί. Ο οξικός αιθυλεστέρας είναι ο εστέρας με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση. Οι ζυμομύκητες της οικογένεις Saccharomyces παράγουν μικρή ποσότητα οξικού αιθυλεστέρα. Τα γαλακτικά βακτήρια, κατά τη μηλογαλακτική ζύμωση, δεν σχηματίζουν οξικό αιθυλεστέρα, η περιεκτικότητα του οποίου παραμένει σταθερή. Η συγκέντρωση του οξικού αιθυλεστέρα εξαρτόται κυρίως από το ζυμομύκητα κι από τον αερισμό της σταφυλομάζας, ενώ μικρότερη φαίνεται να είναι η επίδραση των υπολοίπων παραμέτρων όπως: ρη, η θερμοκρασία, τα αποθέματα αζώτου Κ.ά. [BERTRAND (1975)]. Οργανοληmικά σε χαμηλές συγκεντρώσεις (80 mg/i), συμμετέχει θετικά στο αρωματικό μπουκέτο των οίνων όταν όμως η περιεκτικότητά του ξεπεράσει τα 200 mg/i, αποτελεί στοιχείο υποβάθμισης της αρωματικής ποιότητας καθώς έχει οσμή ιδιαίτερα δυσάρεστη, οξεία και διαπεραστική. Η δημιουργία των αιθυλεστέρων των οργανικών οξέων ευνοείται από την έλλειψη οξυγόνου καθώς και από όλους εκείνους τους παράγοντες που δυσκολεύουν τον πολλαπλασιασμό των ζυμομυκήτων [BERTRAND (1975)] όπως είναι για παράδειγμα η απολάσπωση και η χαμηλή θερμοκρασία της οινοποίησης. Καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία των οξικών εστέρων των ανώτερων αλκοολών αποτελεί η έλλειψη οξυγόνου και στο γεγονός αυτό οφείλεται η υψηλή περιεκτικότητα των συστατικών αυτών σε οίνους που προέρχονται από οινοποίηση με εκχύλιση σε ατμόσφαιρα διοξειδίου του άνθρακα. ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Συνήθεις συγκεντρωσεις των εστέρων σύμφωνα με τον DUBOIS (1994) ΕΣΤΕΡΕΣ Συνήθεις συνκεντρώσεις BOUΤανOϊKός αιθυλεστέρας 0,05 mg/i Εξανοϊκός αιθυλεστέρας 0,3 mg/i Οκτανοϊκός αιθυλεστέρας 0,4 mg/i Δεκανοϊκός αιθυλεστέρας 0,1 mg/i Οι εστέρες είναι ενώσεις έντονα αρωματισμένες, με αρώματα που θυμίζουν λουλούδια και φρούτα, αύξηση δε της συγκέντρωσής τους, ακόμη και σε ελάχιστες ποσότητες, βελτιώνει έντονα τους αρωματικούς χαρακτήρες ενός κρασιού. Η συγκέντρωση των εστέρων στους λευκούς οίνους αποτελεί δείκτη της αρωματικής τους ποιό- ντας την αρωματική τους ποιότητα [PEYNAUD (1980)]. ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Κατώφλι αντίληψης των κυριότερων αιθυλεστέρων σύμφωνα με τον ETlEVANT (1991) Οι εστέρες σχηματίζονται πάντα σε ποσότητες πολύ μεγαλύτερες από ότι προβλέπει η δυναμική των μαζών και γι' αυτό υδρολύονται με το πέρασμα του χρόνου. Οπως είναι φυσικό αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση της ταχύτητας της υδρόλυσης. Οι οξικοί εστέρες υδρολύονται ταχύτερα από τους αιθυλεστέρες. Η ταχεία υδρόλυση καθιστά τα συστατικά αυτά χωρίς αρωματικό ενδιαφέρον σε οίνους με ηλικία μεγαλύτερη των τριών ετών. Εκτός από τους παραπάνω εστέρες στους οίνους ανιχνεύονται και οι εστέρες των σταθερών ο ξέων. Πρόκειται για τους: γαλακτικό αιθυλεστέρα, τρυγικό αιθυλεστέρα, μηλικό διαιθυλεστέρα και ηλεκτρικό διαιθυλεστέρα. Από τους παραπάνω πιο σημαντικοί είναι ο γαλακτικός αιθυλεστέρας και ο ηλεκτρικός διαιθυλεστέρας. Ο πρώτος διότι είναι συστατικό που συντελεί στην μεγαλύτερη διάρκεια της αρωματικής αίσθησης μετά την κατάποση του οίνου (επίγευση), ενώ ο δεύτερος διότι, αυξημένη συγκέντρωσή του σε ορισμένους τύπους οίνων θεωρείται δείκτης παλαίωσης [DITRICH (1977)]. ΠΕIΡΑΜΑΤιΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα δείγματα αφορούν ερυθρούς οίνους ο.π.α.π. "Νάουσα" των ετών 1988, 1992, 1993 και οίνο Ροζέ εσοδείας 1993 από την ίδια ποικιλία Ξινόμαυρο. Η οινοποίηση των δειγμάτων του έτους 1993 πραγματοποιήθηκε με παρόμοιες συνθήκες (σταφύλια ίδια ωριμότητας, χωρητικότητα δεξαμενής οινοποίησης, ΕΣΤΕΡΕΣ ζυμομύκητας). Ο προσδιορισμός των κυριότερων mητικών συστατικών του δευτερογενούς αρώματος των οίνων πραγματοποιήθηκε αεριοχρωματογραφικά. Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν βασίστηκαν σε βιβλιογραφικές μεθόδους μελέτης του δευτερογενούς αρώματος και διακριβώθηκαν προηγούμενα ως προς την γραμμικότητα και την επαναληmικότητα της απόκρισης των προδιοριζόμενων συστατικών, με την βοήθεια προτύπων διqλυμάτων, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Οι αναλύσεις όλων των δειγμάτων πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη του ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Κατώφλι αντίληψης BOUΤανOϊKός αιθυλεστέρας 0,4 mg/i Εξανοϊκός αιθυλεστέρας 0,08 mg/i οκτανοϊκός αιθυλεστέρας 0,58 mg/i Δεκανο"ίκός αιθυλεστέρας 0,51 mg/i Από την μελέτη των πινάκων 7 και 8 μπορούν να διατυπωθούν οι παρακάτω παρατηρήσεις: α) Σημαντική διαφοροποίηση της αρωματικής σύνθεσης των οίνων επέρχεται όταν η οινοποίηση πραγματοποιείται σε διαφορετικές θερμοκρασίες (πίνακας 7). Η χαμηλότερη θερμοκρασία (19 C) στην οποία πραγματοποιήθηκε η αλκοολική ζύμωση του οίνου ροζέ είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης τόσο των αιθυλεστέρων των οργανικών οξέων όσο και των οξικών εστέρων των ανώτερων αλκοολών - σε σχέση με τον ερυθρό οίνο "Νάουσα" της ίδιας εσοδείας 1993, που οινοποιήθηκε σε υψηλότερη θερμοκρασία (28 C). παρατηρείται αρνητική επίδραση της θερμοκρασίας οινοποίησης επί της περιεκτικότητας σε 2-φαινυλοαιθανόλη. Τα αποτελέσματα αυτά συμφω-

r::. Ο ιu Ο Ο ΟΣ c:: LJ...J ιlj επωυυ α πp()~()yτa Ι ~ Ι ε πε~pa ()εκaετ~ωy Κινη8είτε επώνυμα, καλυφ8είτεκάτω από την πείρα των ειδικών.

r::. Ο ιu Ο Ο ΟΣ c:: LJ...J ιlj επωυυ α πp()~()yτa Ι ~ Ι ε πε~pa ()εκaετ~ωy Κινη8είτε επώνυμα, καλυφ8είτεκάτω από την πείρα των ειδικών. Ι --Ι επωυυ α πp()~()yτa Ι Ο Ο ΟΣ Ι ~ Ι ε πε~pa ()εκaετ~ωy Κλειστό έντυπο Αρ. αδεiας 1314/98 ΚΔΑ Νεοχημlκή ειδικεύεται εδώ και 50 χρόνια στην εμπορία ουσιών και οινολογικώνοργάνων. ιlj c:: LJ...J Η πολύχρονη

Διαβάστε περισσότερα

26 (105 52) Αθήνα. 'to" για 'tov πωμα'tισμ6 'tfiiv φιαλών 'to" κιιασιού.. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ.

26 (105 52) Αθήνα. 'to για 'tov πωμα'tισμ6 'tfiiv φιαλών 'to κιιασιού.. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ. ι ο ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΩΝ Κλειο'l6 ένnιπo. AQ. αδείας:: 1107/96 ΚΔΑ Μενάνδρόυ 26 (105 52) Αθήνα Ετος 140, Τεύχος 37 Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 1997 Σ' ΑΥΤΟ ΤΟΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας. Οινοποιία Ρέντη. Ομάδα Εργασίας

Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας. Οινοποιία Ρέντη. Ομάδα Εργασίας 2 ο Γυμνάσιο Αγ.Ι.Ρέντη Εργασία στο μάθημα της Τεχνολογίας Μεθέξ Οινοποιία Ρέντη Ομάδα Εργασίας 1.Πιτσάρη Ευθυμία 2.Μπεκάκου Ειρήνη 3.Ντινόπολους Θέμης 4.Παυλοπούλου Κυριακή 5.Παζαράκης Δημήτρης 7.Νομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΕΡΝΑ ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 Στην Οδύσσεια (9.5)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΙΚΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΊΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΒΕΡΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΣ ΜΙΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην ελληνική γεωργία, ο

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην ελληνική γεωργία, ο 5/28/14 6:09 PM ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Οι αγώνες δεν κερδίζονται στην ταχύτητα αλλά στα φρένα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Μεγέθη, κατανοµή, κλήρος, πόροι και βιωσιµότητα ΑΜΠΕΛΟΣ & ΟΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝ ΟΥΡΑΣ Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η Ελληνική αγορά κρασιού: Προϊόντα και σύγχρονοι τρόποι προώθησης σε Ελληνική και Διεθνή αγορά ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΟΠΑΠ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ***** Στοιχεία από την πρόσφατη μελέτη με το

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΟΠΑΠ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ***** Στοιχεία από την πρόσφατη μελέτη με το 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΖΩΝΩΝ ΟΠΑΠ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ***** Στοιχεία από την πρόσφατη μελέτη με το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG // ΥΠΟΔΡΑΣΗ 4 α ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου»

«Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου» «Μελέτη της Αξιοποίησης Τυρογάλακτος για Παραγωγή Γαλακτικού Οξέως για Χρήση ως Πρόσθετου» Αρ. Κουπονιού:18189370 01 000098 Υπεύθυνος έργου Δρ. Γούλας Παναγιώτης Εργαστήριο Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ι Kεφάλαιο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιασθούν συνοπτικά βασικές πτυχές του γεωργικού μάρκετινγκ, ώστε να διευκολυνθεί η ολιστική θεώρηση και η αποτελεσματικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Αθανάσιος Λάνταβος (Καθηγητής) Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Πως καθηλώνονται οι τιμές παραγωγού αναγκαία η σύσταση ειδικού σώματος ελεγκτών

Πως καθηλώνονται οι τιμές παραγωγού αναγκαία η σύσταση ειδικού σώματος ελεγκτών ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΕΟΣΟΕ ΕΤΟΣ ΙΣT' ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 78 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΚΩΔΙΚΟΣ 1507 e-mail: keosoe@otenet.gr Αποκαλυπτική μελέτη της ΚΕΟΣΟΕ για τις χρόνιες αδυναμίες του τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ Α.Π.Ε. Εισηγητής Καθηγητής κ. Μαρμάνης

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

«Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. «Παραγωγή Πολυφαινολών Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας από Απόβλητα Ελαιοτριβείου» Αρ. Κουπονιού: 92518096 01 000141 Δημήτριος Τσακιρίδης & ΣΙΑ Ο.Ε. C(t)=C(0)/(k*t 0.5 +1) Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. ª π. Πρόβληµα η αβεβαιότητα για το µέλλον... σ6-7. σ16-17. σ12-13. σ23-24-25

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. ª π. Πρόβληµα η αβεβαιότητα για το µέλλον... σ6-7. σ16-17. σ12-13. σ23-24-25 TELIKES SELIDES 02-07-15 15:18 ÂÏ 1 ª π ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ª π π σ6-7 Αυγεράκης Ιωάννης Πρόβληµα η αβεβαιότητα για το µέλλον... σ12-13 Μειώσεις στις τιµές των τροφίµων ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΤΕΥΧΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα: «Η αντιρρυπαντική τεχνολογία και η ανακύκλωση στα Οχήματα». Εισηγητής: Μπαχάρογλου Θεόδωρος Σπουδαστές: Κλάδης Διονύσιος, ΑΜ 97/064

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) του Καν.(ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) του Καν.(ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ Μ ΗΜΑ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ & Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε.

«Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε. «Αξιοποίηση Τυρογάλακτος με Ζύμωση για Παραγωγή Αλκοόλης» Αρ. Κουπονιού: 18902762 01 000088 Αφοι Σωτ. Ρίζου Ο.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής.

Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας η ανάγκη αυτή είναι πολλαπλά μεγαλύτερη. Για να επιτευχθεί αυτό,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3α. Ελαιουργία ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΙΑ Α.Ε.

1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3α. Ελαιουργία ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΙΑ Α.Ε. 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β3α Ελαιουργία ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενική Διευθύντρια : Λάμε Ειρήνη Δ/ντρια Προσωπικού : Λεμονίδη

Διαβάστε περισσότερα