ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ"

Transcript

1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK 16 ΜΑΙΟΥ 2013 ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

2 Α. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. Πρόληψη Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση Ανακύκλωση Ανάκτηση Τελική διάθεση

3 Α. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 31/1999 ΚΑΙ 98/2008 Εκτροπή από ταφή κατά 50% των Βιοαποδομησιμων (κυρίως χαρτί οργανικά) μέχρι το 2013 και κατά 65% μέχρι το 2020 σε σχέση με το 1995 Υποχρεωτικά χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών μέχρι το Επίτευξη ποσοτικού στόχου επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών κατά τουλάχιστον 50% μέχρι το Πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρυνθεί α) η χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων, με σκοπό την κομποστοποίηση ή/και λιπασματοποίηση και τη χώνευση (ζύμωση) των βιο-αποβλήτων, β) η επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, γ) η χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών, τα οποία παράγονται από βιολογικά απόβλητα. Οι εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας θα πρέπει να επιτυγχάνουν ενεργειακή απόδοση κατά τουλάχιστον 65%.

4 Α. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ (ΔσΠ) Η ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ; Θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των δυο και η ανακύκλωση σε μονάδες επεξεργασίας να μην υπονομεύει την ΔσΠ, αλλά να την συμπληρώνει. Όμως η ανακύκλωση με ΔσΠ υπερέχει σε σχέση με την ανακύκλωση σε μονάδες επεξεργασίας, διότι: Υπάρχουν συνήθως οι κατάλληλες εγκαταστάσεις υποστήριξης της ΔσΠ και είναι οικονομικότερες. Παράγονται καθαρότερα υλικά με ΔσΠ. Μπορεί να έχει μικρότερο κόστος η ΔσΠ. Η ΔσΠ εκπαιδεύει για επιπλέον θετικές συμπεριφορές στους δημότες σε θέματα καθαριότητας. Όμως απαιτείται συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία με τους δημότες.

5 Α. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Για να διασφαλισθεί η επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης θα είναι πολύ θετικό εάν στις προδιαγραφές των νέων μονάδων επεξεργασίας περιλαμβάνονται και οι εξής: Να είναι μικρές η να αποφευχθούν οι εγγυημένες ποσότητες, διότι θα λειτουργήσουν πολύ αρνητικά για την μελλοντική αύξηση της ανακύκλωσης. Η δυναμικότητα των νέων εγκαταστάσεων να λάβει υπόψη ότι στο μέλλον θα εκτρέπονται με ΔσΠ σημαντικά περισσότερες ποσότητες ανακυκλώσιμων και κομποστοποιησιμων υλικών. Να λειτουργούν τα πρώτα έτη με 2,5 βάρδιες, ώστε να είναι πολύ οικονομικότερες οι αρχικές επενδύσεις και στο μέλλον που θα αυξάνεται η ανακύκλωση να μειώνουν σταδιακά τις ώρες λειτουργίας τους. Να αξιοποιήσουν τις βέλτιστες δυνατές τεχνολογίες αξιοποίησης ανάκτησης υλικών (π.χ. βαλλιστικοί & οπτικοί διαχωριστές, στοχευμενη χειροδιαλογη, κομποστοποιηση σε ελεγχόμενα κανάλια) για να ανακτούν την μέγιστη δυνατή ποσότητα ανακυκλώσιμων η κομποστοποιησιμων υλικών προς ανακύκλωση η κομποστοποιηση. Να μπορούν να παραλαμβάνουν και προδιαλεγμενα οργανικά υλικά με μικρότερο Gate Fee από το αντίστοιχο Gate Fee των σύμμεικτων απορριμμάτων.

6 Β. ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Σταδιακή γεωγραφική επέκταση της ανακύκλωσης σε όλους τους δήμους και κοινότητες της Κύπρου και κατάλληλη πύκνωση των μέσων συλλογής. Ένταξη τυχόν επαγγελματιών της ανακύκλωσης ή πλανόδιων συλλεκτών υλικών στους συνεργάτες των συστημάτων διαχείρισης (Green Dot). Αύξηση της στοχευμένης ανακύκλωσης με ειδικές δράσεις (κυρίως για το γυαλί και τα πλαστικά, σε παραλίες, σε ξενοδοχεία, σε εστιατόρια κ.α.). Αύξηση των «κλασσικών» τροπών ενημέρωσης (αφίσες, φυλλάδια, εκδηλώσεις, διαφημίσεις κ.α.), αλλά κυρίως υλοποίηση α) συστηματικής ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των μαθητών, β) επαναλαμβανόμενης Πόρτα Πόρτα ενημέρωσης των δημοτών και γ) αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέσω διαδικτύου και μηνυμάτων κινητής τηλεφωνίας. Επανεξέταση του ρόλου και των δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκη-σης και των τοπικών κοινωνικών φορέων που θα πρέπει να ανα-λαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες (ειδικής ενημέρωσης, διαχωρισμένης συλλογής υλικών, εφαρμογή του ΠΟΠ).

7 Β. ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Να τοποθετηθεί παντού ξεχωριστός καφέ κάδος για τα οργανικά υλικά. Με την χωριστή συλλογή των βιοαποβλητων επιτυγχάνονται τα εξής: Δεν αυξάνεται το συνολικό κόστος αποκομιδής των απορριμμάτων, απλώς πρέπει να οργανωθεί διαφοροποιημένα η αποκομιδή των οργανικών και των υπολειμμάτων. Τα οργανικά μπορούν να οδηγούνται στις μονάδες επεξεργασίας για κομποστοποιηση με σημαντικά μικρότερο Gate Fee η σε μικρότερες και οικονομικότερες νέες μονάδες κομποστοποιησης. Η χωριστή συλλογή των οργανικών δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε στο μέλλον να μπορούν να αξιοποιούνται στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και τα σύμμεικτα απορρίμματα.

8 Β. ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ Να υλοποιηθούν εκτεταμένα εθελοντικά προγράμματα οικιακής κομποστοποιησης, που θα αυξήσουν περαιτέρω τα οφέλη της χωριστής συλλογής των οργανικών. Να δοθούν κίνητρα σε μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλητων (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κατασκηνώσεις, στρατόπεδα, νοσοκομεία κ.α.) για κομποστοποιηση στην πηγή των βιοαποβλητων τους με χρήση μηχανικών κομποστοποιητων. Οι παραπάνω δράσεις α) θα αυξήσουν την καθαρότητα σε ανακυκλώσιμα υλικά των σύμμεικτων απορριμμάτων, β) θα μπορούν να επεξεργάζονται τα σύμμεικτα απορρίμματα και σε ΚΔΑΥ, εκτός από τις μεγάλες μονάδες επεξεργασίας, γ) θα μειωθεί το συνολικό κόστος διαχείρισης απορριμμάτων.

9 Κάδος οικιακής κομποστοποίησης για κήπο

10 Κάδος μπαλκονιού για Οικιακή Κομποστοποίηση

11 Ηλεκτρικός κομποστοποιητής για την κουζίνα για όλα τα οικιακά οργανικά

12 Περιστρεφόμενοι κάδοι για μπαλκόνι - κήπο

13 Μικρός μηχανικός κομποστοποιητής για όλα τα οικιακά οργανικά για μία μεγάλη πολυκατοικία μέχρι 100 σπίτια

14 Όπως δεχθήκαμε η πυλωτή μας να έχει θέσεις πάρκιν πρέπει να δεχθούμε και στο υπόγειο Μηχανικούς κομποστοποιητές

15 Εικόνες από το μέλλον

16 Β. ΜΕΤΡΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ Η δημιουργία των 38 Πρασίνων Σημείων στην Κύπρο μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά για την ανακύκλωση όλων των υλικών και προϊόντων. Στα Πράσινα Σημεία, με την σωστή ενημέρωση και συμπεριφορά των δημοτών, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία μπορεί να καταλήγει το 5% έως το 20% κ.β. των σημερινών απορριμμάτων. Τα Πράσινα Σημεία με την συνεργασία και υποστήριξη των συστημάτων ανακύκλωσης (Green Dot, WEEE κ.α.) μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της ανάκτησης κλασσικών ανακυκλώσιμων υλικών και προϊόντων. Τα Πράσινα Σημεία μπορούν να υποστηρίξουν άλλες κοινωνικές, δημοτικές η ιδιωτικές επιχειρήσεις για την αξιοποίηση πολλών άλλων ειδών, όπως ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, ρουχισμός, επικίνδυνα αστικά, οικιακά μπάζα, είδη οικιακής χρήσης κ.α.). Παράλληλα, τα Πράσινα Σημεία θα συμβάλλουν στην δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας και στην μείωση του σημερινού κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων.

17 ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΣ στην Γερμανία

18 ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ Συλλογή κλαδεμάτων και άλλων πράσινων υλικών

19 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

20 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΕΛΛΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

21 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

22 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

23 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

24 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ

25 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΕΣ

26 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΔΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

27 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

28 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

29 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

30 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Πιθανή εφαρμογή ειδικού τέλους ταφής για τα μη επεξεργασμένα απορρίμματα. Στην Ελλάδα θα ισχύσει από 1/1/2014 ένα Ειδικό Τέλος Ταφής των 35 /t που θα αυξάνει κατά 5 /t ανά έτος μέχρι τα 60 /t. Το Ειδικό Τέλος Ταφής μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό κίνητρο για τους δήμους για να κάνουν αποτελεσματικότερη ανακύκλωση η/και να στέλνουν τα απορρίμματα τους στις μονάδες επεξεργασίας για να μειώσουν το κόστος τελικής διάθεσης.

31 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Αποτελεσματική εφαρμογή του Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) (Pay as you Throw). Με την εφαρμογή του ΠΟΠ τα δημοτικά τέλη πληρώνονται με βάση την ποσότητα των απορριμμάτων, που απορρίπτονται από τους δημότες και έτσι δίνονται ισχυρά κίνητρα για μεγαλύτερη συμμετοχή στην ανακύκλωση και στις άλλες δράσεις ανάκτησης υλικών (πρόληψη, Πράσινα Σημεία, ΔσΠ οργανικών, οικιακή κομποστοποιηση κ.α.). Με την εφαρμογή του ΠΟΠ μειώνεται το συνολικό κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων για τον δήμο.

32 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΠ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Στην Κύπρο μπορούν να εφαρμοσθούν όλα τα τεχνικά συστήματα ΠΟΠ, που κατηγοριοποιούνται στα εξής 4: Ζύγιση: Συστηματική ζύγιση των κάδων και χρέωση των αντιστοίχων νοικοκυριών ανάλογα το βάρος. Εφαρμόζεται πολύ καλά σε όλους τους δήμους και κοινότητες. Κάδος: Κάθε νοικοκυριό έχει τον δικό του κάδο και χρεώνεται με βάση τον όγκο του κάδου και την συχνότητα αποκομιδής. Εφαρμόζεται πολύ καλά σε μικρούς δήμους και κοινότητες με πολλές μονοκατοικίες η διπλοκατοικίες. Σακούλα: Η χρέωση γίνεται μέσω ειδικών σακουλών, που ενσωματώνουν τα δημοτικά τέλη και που αγοράζουν τα νοικοκυριά παντού. Εφαρμόζεται πολύ καλά σε μικρούς δήμους και κοινότητες με πολλές μονοκατοικίες η διπλοκατοικίες. Κάρτα: Σε ειδικά press container τοποθετούνται τα απορ-ρίμματα και αφαιρούνται ανάλογες μονάδες από κάρτες με προπληρωμένα δημοτικά τέλη. Εφαρμόζεται πολύ καλά σε πυκνοκατοικημένους δήμους με πολλές μεγάλες πολυκατοικίες.

33 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΠ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Στην Κύπρο είναι πολύ ώριμες οι συνθήκες για την εφαρμογή του ΠΟΠ για τους εξής λόγους: Γίνεται ακριβή η τελική διαχείριση & ταφή: Το Τέλος Εισόδου σε Μονάδες επεξεργασίας η Αναπτύσσονται οι εναλλακτικές επιλογές εκτροπής για τους δημότες: α) Πρόληψη, Δεν υπάρχουν νομοθετικά προβλήματα για την εφαρμογή του ΠΟΠ Οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν ήδη δικό τους μηχανισμό είσπραξης των δημοτικών τελών, που απλώς θα πρέπει να προσαρμόσουν στα δεδομένα του ΠΟΠ. Υπάρχει μεγάλος αριθμός μικρών πληθυσμιακά δήμων και κοινοτήτων. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό μονοκατοικιών στην Κύπρο, που διευκολύνει την εφαρμογή Οι πολίτες θέλουν: Η ερευνά της κοινής γνώμης στην Κύπρο έδειξε ότι οι πολίτες θέλουν να σε ΧΥΤΑ είναι πλέον σημαντικό και θα αυξηθεί τα επόμενα έτη για όλους τους δήμους της Κύπρου. Οπότε οι δήμοι θα πρέπει να αναζητήσουν τρόπους μείωσης του συνολικού κόστους διαχείρισης απορριμμάτων, όπως το ΠΟΠ. β) Προγράμματα ανακύκλωσης (Green Dot, WEEE, ΑΦΗΣ κ.α.) που επεκτείνονται συνεχώς, γ) Δημιουργία των 38 Πρασίνων Σημείων, που είναι σε εξέλιξη, δ) Οικιακή κομποστοποίηση, ε) ΔσΠ οργανικών και στ) Κομποστοποίηση με μηχανικούς κομποστοποιητες για μεγάλους παραγωγούς οργανικών. πολλών συστημάτων ΠΟΠ. εφαρμόσουν ακόμη και τα «δυσκολότερα» συστήματα ΠΟΠ, όπως με τον «Κάδο» η την «Σακούλα».

34 Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΟΠ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Βασικές προτάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΟΠ στην Κύπρο : Απαιτείται αρχική μελέτη και καλή προετοιμασία: (Προσδιορισμός κατάλληλων Να υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες στους δημότες: Πρόληψης, Ανακύκλωσης, Ένας κάδος ανά κτίριο: Θα καταστήσει την εφαρμογή του ΠΟΠ πολύ πιο Χρήση βαρυτικών κλειδαριών στους κάδους: Για την αποτροπή της ζαβολιάς από Χρήση GPS αντί συστήματος Πομπού Δεκτή: Στην περίπτωση του ΠΟΠ με «Ζύγιση» τα απορριμματοφόρα είναι προτιμότερο να διαθέτουν GPS για τον προσδιορισμό της θέσης του κάδου και όχι να αναγνωρίζεται ο κάδος με σύστημα Πομπού Δεκτή σε κάδο και απορριμματοφόρο. Είσπραξη δημοτικών τελών ανά κτίριο μέσω του διαχειριστή : Ο διαχειριστής, θα Συνεχής ανατροφοδότηση, διορθωτικές κινήσεις και συστηματική και στοχευμένη ενημέρωση & υποστήριξη των δημοτών: Αποτελούν βασικούς παράγοντες επιτυχίας παραμέτρων εφαρμογής του ΠΟΠ για την μείωση κόστους & χρόνου υλοποίησης). Οικιακής Κομποστοποιησης, ΔσΠ των οργανικών και Πράσινου Σημείου. αποτελεσματική (στην περίπτωση του ΠΟΠ με «Ζύγιση» και «Κάδο»). τους δημότες (σύστημα ΠΟΠ με «Ζύγιση» και «Κάδο»). μπορούσε επιπλέον να κατανέμει τα τέλη με βάση τον αριθμό ατόμων σε κάθε νοικοκυριό η/και τον αριθμό εργαζομένων για τους επαγγελματικούς χώρους (σύστημα ΠΟΠ με «Ζύγιση»). του ΠΟΠ.

35 Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

36 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

37 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΚΑΦΕΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2010 ΑΤΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Σήµερα, που η Ελλάδα βρίσκεται στη δίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ

ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙ ΙΑ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης Μαµάη 3, 10440, Αθήνα, Τηλ: 210-82.24.481 www.ecorec.gr Κλεισόβης 9, 10677 Αθήνα, Τηλ: 210-38.40.774-5 www.greenpeace.gr Μαµάη 3, 10440 Αθήνα Τηλ: 210 8228795 www.medsos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Βιώσιμη και δίκαιη οικονομικά και οικολογικά λύση Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 12-10-2011 στις 7.00 μ.μ. στην αίθουσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Καρόλου 24, πλ. Μεταξουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στις αρχές του 21ου αιώνα το σημαντικότερο πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονοι ΟΤΑ ανεπτυγμένων χωρών, σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδες για την κομποστοποίηση Στους Δήμους Καβάλας & Αλεξανδρούπολης 22-23

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση Υπολειμμάτων Τροφών Πιλοτική εφαρμογή στους Δήμους Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 0 Περιεχόμενα 0. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 1 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Χολαργού Παπάγου 17.03.2014 Η ανάπτυξη ενός συστήματος αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο Παπάγου - Χολαργού Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διανύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ 2.1.1. Σύντομο ιστορικό Κατά το έτος 2006 επικαιροποιήθηκε ο ΠΕΣΔΑΚ, ο οποίος προέβλεπε τη διαμόρφωση Οργανωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους

Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη προσέγγιση σχεδιασμού και κόστους Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων prosynat.blogspot.com - prosynat@gmail.com Κοινωνική διαχείριση των απορριμμάτων Η πρόταση της αποκεντρωμένης ολοκληρωμένης διαχείρισης Mια πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

PRACTICAL GUIDELINES FOR

PRACTICAL GUIDELINES FOR PRACTICAL GUIDELINES FOR MUNICIPALITY OF NEA PROPONTIDA Local implementation procedures of rational Waste Management schemes in municipalities Municipality of Nea Propontida Waste management is an issue

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική Διαχείριση Οργανικών Υλικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Παγκόσμια Εμπειρία. Νικόλαος Φουσέκης Δήμαρχος Δελφών

Ορθολογική Διαχείριση Οργανικών Υλικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Παγκόσμια Εμπειρία. Νικόλαος Φουσέκης Δήμαρχος Δελφών Ορθολογική Διαχείριση Οργανικών Υλικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Παγκόσμια Εμπειρία Νικόλαος Φουσέκης Δήμαρχος Δελφών Τι είναι τα Οργανικά Απόβλητα; Οργανικά ή Βιοαποδόμησιμα απόβλητα είναι αυτά που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Η σημερινή ενημέρωση έχει σκοπό την παρουσίαση της πρότασης για την ολοκληρωμένη, διαχείριση των απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Ε.Π.Τ.Α. Ε.Π.Ε. Ολοφύτου 15, Τ.Κ. 11142 Αθήνα Τηλ. 210 2224208 Fax. 210 2914534 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας.

Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Κυρία Περιφερειάρχη, κυρίες και κύριοι Αντιπεριφερειάρχες, κυρίες και κύριοι σύνεδροι, Καλημέρα σας. Θα ήθελα να συγχαρώ την Περιφέρεια Αττικής και την ΕΔΣΝΑ για τα διοργάνωση του συνεδρίου και να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-9963-0-9165-2

ISBN: 978-9963-0-9165-2 1 Επιστημονική επιμέλεια έκδοσης: Αραβέλλα Ζαχαρίου, Κώστας Καδής και Σάκης Θεοδοσίου Συγγραφή εκπαιδευτικών προτάσεων: Γεωργία Δημητρίου και Γιώργος Σαββίδης Σχεδιασμός υλικού: Appios Communication Ltd

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ρ.Α.ΚΙ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ρ.Α.ΚΙ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ρ.Α.ΚΙ. ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προτεινόμενο ΤΟΣΔΑ Δήμου Τριφυλίας αποδίδει τον καταστατικό ρόλο που οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

ανα/ κυκλώνω/ ντας/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: στο Ηράκλειο ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ! ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TEI KΡΗΤΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ!

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου 5. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7. Οι Δράσεις μας το 2014 8. Που στοχεύουμε το 2015 12. Σημαντικές Εξελίξεις 14

Μήνυμα Προέδρου 5. Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7. Οι Δράσεις μας το 2014 8. Που στοχεύουμε το 2015 12. Σημαντικές Εξελίξεις 14 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ετήσιαέκθεση2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Προέδρου 5 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 7 Οι Δράσεις μας το 2014 8 Που στοχεύουμε το 2015 12 Σημαντικές Εξελίξεις 14 Αποτελέσματα Ανακύκλωσης vs Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ Κ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: Μια εναλλακτική πρόταση διαχείρισης των oργανικών οικιακών αποβλήτων/ Οφέλη, Εφαρμογές στη χώρα μας και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΡΑΣΗ «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΚΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου για την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 23 15 Οκτωβρίου Μαΐου 20152014 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθ. Δελτίου: 177/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Προς: ΠΡΟΣ: ΜΜΕ Λέσβου. ΤΗΛ. 22510 54855-56 ΦΑΞ: 22510 29300 & 22510 54854 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007-2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007-2008 1 2007-2008 Περιεχόμενα 4 Μήνυμα του Προέδρου 6 Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή 10 Το παρόν και το μέλλον 14 Θεσμικό Πλαίσιο 18 Οι στόχοι μας με μια ματιά 20 Που στοχεύουμε το 2010 22 Προσωπικό Green Dot

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας ATHENS-BIOWASTE LIFE10 ENV/GR/000605 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Ελλάδα Η περίπτωση της Αθήνας Παραδοτέο Δράσης 2α με τίτλο: Ανασκόπηση και αξιολόγηση συστημάτων διαλογής των βιοαποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα