Visitor) στο Cambridge University UK, Centre of Mathematics, Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics, από µέχρι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Visitor) στο Cambridge University UK, Centre of Mathematics, Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics, από 1-3-11 µέχρι 31-8-11."

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ: αφέρµος Βασίλης ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αξός Μυλοποτάµου, Ρέθυµνο Κρήτης. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Ατσιπόπουλο, Γέφυρα Ζουρίδας, Τηλ , Τηλέφωνο στο Πανεπιστήµιο ΣΠΟΥ ΕΣ: Πτυχιούχος Μαθηµατικού Τµήµατος Πανεπιστηµίου Κρήτης (Μάρτιος 1984, βαθµός πτυχίου 7,35), κάτοχος MASTER (µε βαθµό άριστα), ιδάκτορας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (επίσης µε βαθµό άριστα). Master στη θεµατική περιοχή Μαθηµατική Παιδεία, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Μάρτιος ιδακτορική ιατριβή στη θεµατική περιοχή Μαθηµατική Παιδεία και Μεθοδολογία Εµπειρικής Έρευνας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, εκέµβριος Επισκέπτης Καθηγητής (Academic Visitor) στο Cambridge University UK, Centre of Mathematics, Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics, από µέχρι ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής, Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Κρήτης. Υπεύθυνος Εργαστηρίου Στατιστικής Ανάλυσης και Πολιτικής Έρευνας, στο ίδιο Τµήµα. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. αφέρµος, Β. (1996). Για ένα νέο Αναλυτικό Πρόγραµµα των µαθηµατικών στην Α Γυµνασίου: Η περίπτωση των ρητών αριθµών. ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ Γ, Τόµος 13, Τεύχος 46, αφέρµος, Β. (1998). Οι απόψεις των µαθητών της Ε και ΣΤ ηµοτικού για τα κλάσµατα.. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ης ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Απριλίου, Ρέθυµνο, 1998, σελ αφέρµος, Β. (1998β) 2. Εννοιολογικές µορφές του ρητού. Ανάπτυξη, αιτιολόγηση και λειτουργία αυτών ως αυτόνοµων διδακτικών µοντέλων, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, τευχ. 3, 1998, σελ αφέρµος Β. (1999). Η µετάβαση των µαθητών από το σύστηµα των φυσικών στο σύστηµα των θετικών ρητών, ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ Γ, τόµος 16, τεύχος 51, σελ αφέρµος, Β. (2000). Οι δυσκολίες στην κατανόηση του κλάσµατος και το σύνδροµο της αποφυγής. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2 ης ΙΗΜΕΡΙ ΑΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Απριλίου, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Π.Τ..Ε, Ρέθυµνο, αφέρµος, Β. (2002). Η έννοια του ρητού αριθµού στη σκέψη των µαθητών της Α' Γυµνασίου: Η περίπτωση της ευρύτερης πόλης του Ρεθύµνου. ΕΥΚΛΕΙ ΗΣ Γ, τεύχος 58, σελ αφέρµος, Β., Κολέζα Ε., Ντζιαχρήστος Β. (2003). Η απόδοση των υποψηφίων δασκάλων στα Μαθηµατικά και στη ιδακτική: Τα αποτελέσµατα 1 Όλα όσα αναφέρω στο Βιογραφικό µου, τεκµηριώνονται από τα επίσηµα πρακτικά του Τµήµατος ΦΚΣ, από τα Βιβλία Εργασιών του Εργαστηρίου Η/Υ του ΦΚΣ, από τα επίσηµα έγγραφα του Τµήµατος Πολιτικής Επιστήµης, και από Βεβαιώσεις που επισυνάπτω. 2 Η εργασία αυτή προέρχεται από τη ιδακτορική µου διατριβή.

2 πανελλήνιου διαγωνισµού του ΑΣΕΠ το έτος THEMES IN EDUCATION, Τόµος 4, Τεύχος 1, σελ Σαπουνά, Schene, αφέρµος, Θεοδωράκης, Χατζηαρσένης, Λιονής (2006). Επιβάρυνση µελών οικογενειών και άλλων ατόµων που φροντίζουν ασθενείς µε µείζονες ψυχικές διαταραχές στην Κρήτη: Ένα καινούριο πλαίσιο για τη Γενική Ιατρική στην Ελλάδα. Primary Health Care, Volume 18, Number 3, , Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, Τόµος 18, Τεύχος 3, , αφέρµος, Β. (2009). Αναζήτηση δοµής στα δεδοµένα Ελλήνων πολιτών, αναφορικά µε τη στάση τους, σε ζητήµατα αξιακού-αξιολογικού χαρακτήρα ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, τχ.10, σελ Vivilaki, V., Dafermos, V., Kogevinas, E., Mpitsios, P., Lionis, C. (2008). The Edinburgh Postnatal Depression Scale: translation and validation for a Greek sample. BMC PUBLIC HEALTH, 9:329, p.p (cited 12 times). 11. Skordoulis, C., Vitsas, T., Dafermos, V., Koleza, E. (2008). The system of coordinates as an obstacle in understanding the concept of dimension, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, Antoniou, E., Ioannidi-Kapolou, E., Daglas, M., Vivilaki, V., Karamitros, D., Dafermos, V., Iatrakis, G. (2010). Abuse Assessment Screen (AAS) questionnaire: The Greek validation. CLINICAL AND EXPERIMENTAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, 37 (4), pp Vivilaki, V.G., Dafermos, V., Daglas, M., Antoniou, E., Tsopelas, N.D., Theodorakis, P.N., Brown, J.B., Lionis, C. (2010). Identifying intimate partner violence (IPV) during the postpartum period in a Greek sample. ARCHIVES OF WOMEN'S MENTAL HEALTH, 13 (6), pp (cited 12 times). 14. Β. Σαϖουνά, Β. αφέρµος, Μ. Χατζηαρσένης, Χ. Λιονής. Eϖιβάρυνση οικογενειών και φροντιστών ασθενών µε µείζονες ψυχικές διαταραχές στην Κρήτη: ϖαρουσίαση και στάθµιση ενός ευρωϖαϊκού εργαλείου στα ελληνικά. Στο CD Περιλήψεων του 13ο Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας, Μαΐου 2011, Φιλοσοφική Σχολή, EθνικόKαϖοδιστριακό Πανεϖιστήµιο Αθηνών. 15. Β. Σαϖουνά, Β. αφέρµος,. Σκαλή, Μ. Χατζηαρσένης, Χ. Λιονής. O αντίκτυϖος της άτυϖης φροντίδας ασθενών µε ψυχική διαταραχή: αναφορά στο χρόνο ϖου αφιερώνουν οι οικογενειακοί φροντιστές. Στο βιβλίο Περιλήψεων του 7 ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την ιοίκηση, τα Οικονοµικά και τις Πολιτικές Υγείας εκεµβρίου 2011, Μέγαρο ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (σελίδα 25). (cited 1 times). 16. Sapouna, V., Dafermos, V., Chatziarsenis, M., Vivilaki, V., Bitsios, P., Schene, A.H., Lionis, C. Assessing the burden of caregivers of patients with mental disorders: Translating and validating the involvement evaluation questionnaire into Greek (2013) ANNALS OF GENERAL PSYCHIATRY, 12 (1), art. no. 3,. 17. Vivilaki, V.G., Dafermos, V., Gevorgian, L., Dimopoulou, A., Patelarou, E., Bick, D., Tsopelas, N.D., Lionis, C. Validation of the Greek Maternal Adjustment and Maternal Attitudes Scale for Assessing Early Postpartum Adjustment (2012) WOMEN AND HEALTH, 52 (4), pp Patelarou, A.E., Patelarou, E., Brokalaki, H., Dafermos, V., Thiel, L., Melas, C.D., Koukia, E. Current Evidence on the Attitudes, Knowledge and Perceptions of Nurses Regarding Evidence-Based Practice Implementation in European Community Settings: A Systematic Review 2

3 (2013) JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH NURSING, 30 (4), pp Victoria G. Vivilaki, Vassilis Dafermos, Evridiki Patelarou, Debra Bick, Nicholas D. Tsopelas, Panos Bitsios, Eleni T. Petridou, Alexandros N. Vgontzas, Christos Lionis. Maternal Screening for Early Postnatal Mental Vulnerability Through Joint Use of Validated Psychometric Tools. JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (under review). 20. Patelarou, A.E., Patelarou, E., Brokalaki, H., Dafermos, V., L., Melas, C.D., Koukia, E. Do Europian Community Nurses Embrace Evidence-Based Practice? A Systematic Review. Proceedings 1 st International Conference of Community & Public Health Nursing: Research, Education and Practice, November 2013, Athens, Greece, Royal Olympic Hotel. 21. Patelarou, A.E., Dafermos, V., E., Brokalaki, H.,., L., C.D., Patelarou, E.E Koukia, E. Do Greek Nurses adapt positive attitude toward evidence-based practice? A nationwide cross-sectional Study. RCN International Nursing Research Conference 2014 Glasgow University, Glasgow, UK Wednesday 2 Friday 4 April 2014 Poster Presentation / Oral Presentation / ViPER submissions Submission Number 284 Title Outcome Reviews Do Greek nurses adapt positive attitude toward evidence-based practice? A nationwide cross-sectional study 3 Accept as Oral Presentation 22. Αθηνά Ε. Πατελάρου, Βασίλης αφέρµος, Ηρώ Μπροκαλάκη, Χρήστος. Μελάς, Ευµορφία Κούκια Ετοιµότητα ως προς την εφαρµογή της τεκµηριωµένης νοσηλευτικής πρακτικής Μπορεί να µετρηθεί; Πρακτικά στο 24 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικης Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ στο πόρτο χέλι, από 10 έως 13 Οκτωβρίου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 1. αφέρµος Β. (2002). Επαναληπτικές Στατιστικές Μετρήσεις στις Κοινωνικές Επιστήµες. Eκδόσεις LEADER BOOKS, Αθήνα. 2. αφέρµος, Β. Κοινωνική Στατιστική µε το SPSS (2005). Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη. 3. Κολέζα Ε., αφέρµος, Β. (2003). Ψυχολογική Προσέγγιση της Σχέσης των Υποψηφίων ασκάλων µε τα Μαθηµατικά. Παιδαγωγική Έρευνα, Πανεπιστήµιο Αθηνών. 4. αφέρµος Β. (2008). Παραγοντική Ανάλυση: ιερευνητική µε το SPSS και Επιβεβαιωτική µε το LISREL, Εκδόσεις Γκιούρδας, Αθήνα. 5. αφέρµος, Β. (2011).Κοινωνική Στατιστική και Μεθοδολογία Έρευνας µε το SPSS, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη. 6. αφέρµος Β. (2013). Παραγοντική Ανάλυση µε τα SPSS, LISREL, EQS, AMOS και STATA. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη. 7. αφέρµος, Β. (in press 2014). Στατιστικές Μέθοδοι Πρόβλεψης στην Κοινωνική Έρευνα. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη.

4 4 ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ανάλυσης εδοµένων, Είµαι κριτής επιστηµονικών εργασιών και άρθρων στο διεθνές περιοδικό THEMES IN EDUCATION. Πρόεδρος 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανάλυσης εδοµένων µε ιεθνή Συµµετοχή, Ρέθυµνο,10-13 Σεπτεµβρίου Μέλος Επιστηµονικής και Οργανωτικής Επιτροπής 5 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ανάλυσης εδοµένων µε ιεθνή Συµµετοχή, Ρέθυµνο, Σεπτεµβρίου Μέλος της Οργανωτικής και Επιστηµονικής Επιτροπής του 6 ου International Conference Political Management, Σεπτεµβρίου 2010, Θεσσαλονίκη. ΒΡΑΒΕΙΟ ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΚΚΟΥ, 18 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Κέρκυρα Απριλίου Στο βιβλίο Περιλήψεων του 18 ο Πανελλήνιου Συνεδρίου Γενικής Ιατρικής. Κέρκυρα, Αϖριλίου 2006 (σελίδα 194). Βραβευθείσα εργασία, 1 ο Βραβείο ιονυσίου Ίκκου. Σαπουνά, Schene, αφέρµος, Θεοδωράκης, Χατζηαρσένης, Λιονής (2006). Επιβάρυνση µελών οικογενειών και άλλων ατόµων που φροντίζουν ασθενείς µε µείζονες ψυχικές διαταραχές στην Κρήτη: Ένα καινούριο πλαίσιο για τη Γενική Ιατρική στην Ελλάδα. Primary Health Care, Volume 18, Number 3, , Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας, Τόµος 18, Τεύχος 3, , Επισκέπτης Καθηγητής (Academic Visitor) στο Cambridge University UK, Centre of Mathematics, Department of Pure Mathematics and Mathematical Statistics, από µέχρι Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ απονέµεται στους Πατελάρου Αθηνά, αφέρµο Βασίλη, Μπροκαλάκη Ηρώ, Μελά. Χρήστο, Κούκια Ευµορφία για την Ερευνητική Εργασία µε θέµα: Ετοιµότητα απέναντι στην εφαρµογή της τεκµηριωµένης Νοσηλευτικής πρακτικής- Μπορούµε να την µετρήσουµε; που παρουσιάστηκε στο 24 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικης Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ στο πόρτο χέλι, από 10 έως 13 Οκτωβρίου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Τα citations στα παραπάνω άρθρ είναι τα εξής: 1. Li, L., Liu, F., Zhang, H., Wang, L., Chen, X. Chinese version of the postpartum depression screening scale: Translation and validation (2011) Nursing Research, 60 (4), pp Khanam, M., Sultana, A., Abbasi, S., Rehman, K. Screening for postpartum depression in recently delivered mothers (2011) Pakistan Journal of Medical Sciences, 27 (2), pp DOCUMENT TYPE: Article SOURCE: Scopus 3. Senturk, V., Abas, M., Berksun, O., Stewart, R.

5 5 Social support and antenatal depression in extended and nuclear family environments in Turkey: A cross-sectional survey (2011) BMC Psychiatry, 11, art. no. 48,. Cited 1 time. 4. Zubaran, C., Schumacher, M., Roxo, M.R., Foresti, K. Screening tools for postpartum depression: Validity and cultural dimensions (2010) African Journal of Psychiatry (South Africa), 13 (5), pp Cited 2 times. 5. Lau, Y., Wang, Y., Yin, L., Chan, K.S., Guo, X. Validation of the Mainland Chinese version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale in Chengdu mothers (2010) International Journal of Nursing Studies, 47 (9), pp Cited 6 times. 6. Sprague, S., Madden, K., Dosanjh, S., Petrisor, B., Schemitsch, E.H., Bhandari, M. Screening for intimate partner violence in orthopedic patients: A comparison of three screening tools (2012) Journal of Interpersonal Violence, 27 (5), pp Cited 1 time. 7. Sapouna, V., Dafermos, V., Chatziarsenis, M., Vivilaki, V., Bitsios, P., Schene, A.H., Lionis, C. Assessing the burden of caregivers of patients with mental disorders: Translating and validating the involvement evaluation questionnaire into Greek (2013) Annals of General Psychiatry, 12 (1), art. no. 3,. 8. Vivilaki, V.G., Dafermos, V., Gevorgian, L., Dimopoulou, A., Patelarou, E., Bick, D., Tsopelas, N.D., Lionis, C. Validation of the Greek Maternal Adjustment and Maternal Attitudes Scale for Assessing Early Postpartum Adjustment (2012) Women and Health, 52 (4), pp Kheirabadi, G.R., Maracy, M.R., Akbaripour, S., Masaeli, N. Psychometric properties and diagnostic accuracy of the Edinburgh Postnatal Depression Scale in a sample of Iranian women (2012) Iranian Journal of Medical Sciences, 37 (1), pp Chatzi, L., Melaki, V., Sarri, K., Apostolaki, I., Roumeliotaki, T., Georgiou, V., Vassilaki, M., Koutis, A., Bitsios, P., Kogevinas, M. Dietary patterns during pregnancy and the risk of postpartum depression: The mother-child 'Rhea' cohort in Crete, Greece (2011) Public Health Nutrition, 14 (9), pp Cited 6 times. 11. Rados, S.N., Tadinac, M., Herman, R. Validation study of the croatian version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) (2013) Suvremena Psihologija, 16 (2), pp

6 DOCUMENT TYPE: Article SOURCE: Scopus 12. Koutra, K., Chatzi, L., Bagkeris, M., Vassilaki, M., Bitsios, P., Kogevinas, M. Antenatal and postnatal maternal mental health as determinants of infant neurodevelopment at 18 months of age in a mother-child cohort (Rhea Study) in Crete, Greece (2013) Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 48 (8), pp DOCUMENT TYPE: Article SOURCE: Scopus 13. Agampodi, S.B., Agampodi, T.C. Antenatal Depression in Anuradhapura, Sri Lanka and the Factor Structure of the Sinhalese Version of Edinburgh Post Partum Depression Scale among Pregnant Women (2013) PLoS ONE, 8 (7), art. no. e69708,. DOCUMENT TYPE: Article SOURCE: Scopus Skordoulis, C., Vitsas, T., Dafermos, V., Koleza, E. The system of coordinates as an obstacle in understanding the concept of dimension (2009) International Journal of Science and Mathematics Education, 7 (2), pp ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ MEΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΕΩΣ Επειδή κατά το παρελθόν ασχολήθηκα ερευνητικά µε τους ρητούς αριθµούς περισσότερο από 5 χρόνια, µου ζητήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (η αρµόδια επιτροπή αποτελούνταν από τον Καθηγητή κ. Αδαµόπουλο και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων κ. Ε. Κολέζα) να υποβάλλω προτάσεις για την αναµόρφωση του Αναλυτικού Προγράµµατος των Μαθηµατικών στην Α' Γυµνασίου, κάτι το οποίο και έκανα. Οι προτάσεις µου όπως αναφέρει και η βεβαίωση που επισυνάπτεται, ελήφθησαν σοβαρά υπ όψιν στην αναµόρφωση του Αναλυτικού Προγράµµατος των Μαθηµατικών της Α' Γυµνασίου. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. EUROLOGO 93: Logo like Environments: Reflection & Prospects, University of Athens, Departments of Informatics, August 1993, Athens Greece ο Πανελλήνιο Συνέδριο ιδακτικής Μαθηµατικών και Πληροφορικής στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Π.Τ..Ε, Ιωάννινα, Οκτ ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Μαθηµατικής Εταιρείας, "Τα µαθηµατικά και οι άλλες επιστήµες", Πανεπιστήµιο Κρήτης, Νοεµβρίου 1997.

7 4. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης εδοµένων, Κοµοτηνή, Σεπτεµβρίου Συµπόσιο µε τίτλο: WE SHARE THEREFORE WE ARE: ON HUMAN DEVELOPMENT, EDUCATION AND CULTURE. In honour of Professor JEROME S. BRUNER, New York University. University of Crete, Heraklion, 22 October Course on Structure Equation Modeling with LISREL by Professor Karl Joreskog and Professor Fan Yang Wallentin from Uppsala University, Sweden. On the January At Athens University of Economics and Business, GREECE. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΩΤΗ ΙΗΜΕΡΙ Α Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Απρίλης 1998, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Π.Τ..Ε., Ρέθυµνο Κρήτης. ΕΥΤΕΡΗ ΙΗΜΕΡΙ Α Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, Απρίλης 2000, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Π.Τ..Ε., Ρέθυµνο Κρήτης. 18 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, Κέρκυρα Απριλίου o Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης δεδοµένων µε διεθνή συµµετοχή, Σεπτεµβρίου 2007, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Καρδίτσα. 5) 5 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάλυσης δεδοµένων µε διεθνή συµµετοχή, Σεπτεµβρίου 2009, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο. 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την ιοίκηση, τα Οικονοµικά και τις Πολιτικές Υγείας εκεµβρίου 2011, Μέγαρο ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. 13ο Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας, Μαΐου 2011, Φιλοσοφική Σχολή, EθνικόKαϖοδιστριακό Πανεϖιστήµιο Αθηνών. 24 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιεγχειρητικης Νοσηλευτικής ΣΥ..ΝΟ.Χ στο πόρτο χέλι, από 10 έως 13 Οκτωβρίου st International Conference of Community & Public Health Nursing: Research, Education and Practice, November 2013, Athens, Greece, Royal Olympic Hotel. 7 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Συµµετοχή στα παρακάτω ερευνητικά προγράµµατα τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν από το Πανεπιστηµίου Κρήτης και την Ευρωπαϊκή Ένωση: 1. Συµµετοχή στο χρηµατοδοτούµενο από το Πανεπιστήµιο Κρήτης ερευνητικό πρόγραµµα του Καθηγητή Παιδαγωγικής κ. Μιχάλη Βάµβουκα µε τίτλο «Ικανότητα µαθητών ηλικίας ετών στην κατανόηση της µεταφορικής και αλληγορικής σηµασίας λέξεων και φράσεων (παροιµιών)», κατά το ακαδηµαϊκό έτος (Απρίλιος- Αύγουστος 1988). 2. Συµµετοχή στο χρηµατοδοτούµενο από το Πανεπιστήµιο Κρήτης ερευνητικό πρόγραµµα του Καθηγητή Παιδαγωγικής κ. Μιχάλη Βάµβουκα µε τίτλο «Στάσεις γονέων κατά την αγωγή των παιδιών τους», κατά το ακαδηµαϊκό έτος (Ιανουάριος Απρίλιος 1992). 3. Συµµετοχή στο χρηµατοδοτούµενο από το Πανεπιστήµιο Κρήτης ερευνητικό πρόγραµµα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Π.Τ..Ε του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Πέλλας Καλογιαννάκη µε τίτλο «Πολιτική

8 Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση», κατά το ακαδηµαϊκό έτος ( Αναλυτικά αποτελέσµατα της έρευνας έχουν δηµοσιευθεί στη µονογραφία της κ. Π. Καλογιαννάκη µε τίτλο «Έλληνες µαθητές του ηµοτικού και Πολιτική Κοινωνικοποίηση, εµπειρική έρευνα και διεθνής αναφορά», Εκδόσεις Μιχ. Π. Γρηγόρη, 1993). 4. Συµµετοχή στο χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεθνές ερευνητικό πρόγραµµα της Καθηγήτριας κ. Μαρίας Κούση µε τίτλο The Transformation of Environmental Activism κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους ( µέχρι ). 5. Συµµετοχή στο χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεθνές ερευνητικό πρόγραµµα της Καθηγήτριας κ. Μαρίας Κούση µε τίτλο Grassroots Environment Action and Sustainable Development in Southern Europe κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους (Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας έχουν δηµοσιευθεί στη µονογραφία της κ. Μ. Κούση µε τίτλο «Protest- Case Analysis: A Methodological Approach for the Study of Grassroots Environmental Mobilizations έκδοση του CENTER FOR RESEARCH ON SOCIAL ORGANIZATION WORKING PAPER SERIES, May 1998, # 570. Στην σελ. 1 αυτής της έκδοσης αναφέρονται τα ονόµατα των ερευνητών που συµµετείχαν και εποµένως του υπογράφοντα). 6. Συµµετοχή στο χρηµατοδοτούµενο από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Κρήτης ερευνητικό πρόγραµµα του Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Φίλιππου Νικολόπουλου µε τίτλο «Κοινωνικοοικονοµικές οµές, Αναπτυξιακή Πολιτική και Οικολογικά Προβλήµατα: Η περίπτωση της Κρήτης» κατά το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος Οκτώβριος Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα του Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Μηνά Σαµατά µε τίτλο «Πρυτανικές Εκλογές του 1996 στο Πανεπιστήµιο Κρήτης: Παράγοντες επιρροής ψήφου» κατά το χρονικό διάστηµα από µέχρι Συµµετοχή στο χρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνητικό πρόγραµµα της Καθηγήτριας κ. Μαρίας Κούση µε τίτλο Sustainability, Democracy and Locality: Community Identity in the Sustainability Transition (Ιούνιος 1998). 9. Συµµετοχή στο χρηµατοδοτούµενο από την ηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας- Οίκησης ( ΕΠΟΣ) και το ιεθνές Κέντρο Ιστορικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Ερευνών ( ΙΚΙΠΟΚΕ), µε τίτλο «ειγµατοληπτική Απογραφή του Ιστορικού Κέντρου της Κέρκυρας και Κοινωνιολογική Έρευνα των Υφισταµένων Προβληµάτων, Προοπτικών και Επιπτώσεων της Ανάπλασης του Κέντρου επί του Πληθυσµού», µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Φ. Νικολόπουλο, κατά το χρονικό διάστηµα Μαρτίου 2001 Οκτωβρίου Η έρευνα εγκρίθηκε από τριµελή επιτροπή της ΕΠΟΣ, µε επικεφαλής το ρ. ηµήτρη Εµµανουήλ. 10. Συµµετοχή στο ερευνητικό πρόγραµµα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε τίτλο «Ανάπτυξη εργαλείων για την εκτίµηση των αναγκών Υγείας, στην Ψυχική Υγεία και την Ψυχιατρική Μεταρρύθµιση», για το χρονικό διάστηµα µέχρι και MH AYTONOMO Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΡΓΟ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ)

9 9 Κατά τη διάρκεια παραµονής µου στο ΦΚΣ, µου ανετέθη νόµιµα (από µέλη του ΕΠ του ΦΚΣ και διδάσκοντες µε το 407 Π ), η διδασκαλία και η εποπτεία του εργαστηριακού µέρους των παρακάτω 8 εξαµηνιαίων µαθηµάτων µε τη σύµφωνη γνώµη της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Φ.Κ.Σ και µε βάση το άρθρο, 48 παρ. 12 του Ν. 1404/83. Τα µαθήµατα αυτά έγιναν στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Φ.Κ.Σ, περιλαµβάνουν δε την εκτέλεση εργασιών εισαγωγής, επεξεργασίας, ανάλυσης και ερµηνείας στατιστικών δεδοµένων µε προγράµµατα ποσοτικής στατιστικής ανάλυσης (κυρίως του SPSS) και προγράµµατα ανάλυσης ποιοτικών δεδοµένων (WINMAX, NUD*IST VIVO) και µε οµάδες φοιτητών οι οποίες παραδίδουν εργασίες εφαρµογών στον διδάσκοντα : 1. Στο πλαίσιο του εξαµηνιαίου µαθήµατος του Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Φ. Νικολόπουλου το οποίο είχε τίτλο «Μέθοδοι και Τεχνικές της Κοινωνιολογικής έρευνας», και το οποίο πραγµατοποιήθηκε κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Στο πλαίσιο του εξαµηνιαίου µαθήµατος του Επίκουρου Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Φ. Νικολόπουλου το οποίο είχε τίτλο «Μεθοδολογία και Τεχνικές έρευνας της Κοινωνιολογίας», και το οποίο πραγµατοποιήθηκε κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Στο πλαίσιο του εξαµηνιαίου µαθήµατος της Επίκουρης Καθηγήτριας Κοινωνιολογίας κ. Αικ. Μαριδάκη - Κασσωτάκη το οποίο είχε τίτλο «Γνωστική Ψυχολογία: Θεωρίες για τη Γνωστική Ανάπτυξη», και το οποίο πραγµατοποιήθηκε κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Στο πλαίσιο του εξαµηνιαίου µαθήµατος της Επίκουρης Καθηγήτριας Ψυχολογίας κ. Κορίνας Κουφάκου και της (συν)διδάσκουσας αυτό το µάθηµα κ. Χριστίνας Παπαηλιού το οποίο είχε τίτλο «Εφαρµογή ερευνητικών µεθόδων στην Ψυχολογία- Πρακτική άσκηση», και το οποίο πραγµατοποιήθηκε κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Στο πλαίσιο του εξαµηνιαίου µαθήµατος του Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Αντώνη Γεωργούλα µε τίτλο «ιαδικασίες κατασκευής πολιτικών ταυτοτήτων στην Ελλάδα», και το οποίο πραγµατοποιήθηκε κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Στο πλαίσιο του εξαµηνιαίου µαθήµατος του Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Αντώνη Γεωργούλα µε τίτλο «Πρακτικές ονοµατοθεσίας στην Ελλάδα», και το οποίο πραγµατοποιήθηκε κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Στο πλαίσιο του εξαµηνιαίου µαθήµατος του Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Αντώνη Γεωργούλα µε τίτλο «Κατασκευή πολιτικών ταυτοτήτων: Θρησκεία και Πολιτική στην Ελλάδα», και το οποίο πραγµατοποιήθηκε κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους Στο πλαίσιο του εξαµηνιαίου µαθήµατος του Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνιολογίας κ. Αντώνη Γεωργούλα µε τίτλο «Μεθοδολογικά προβλήµατα ταξικής ανάλυσης στην Ελλάδα», και το οποίο πραγµατοποιήθηκε κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους ΑΥΤΟΝΟΜΟ Ι ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ Π.Κ. (27 µαθήµατα σε 17 Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ)

10 Έχω διδάξει το µάθηµα «Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εφαρµογές», κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , ως διδάσκων µε το Π Έχω διδάξει το µάθηµα «Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εφαρµογές», κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Εισαγωγή στην Πληροφορική και Εφαρµογές», κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστηµών», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους σε συνεργασία µε την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Μενδρινού, ως διδάσκων µε το Π Έχω διδάξει το µάθηµα «Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστηµών», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους σε συνεργασία µε την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Μενδρινού, και τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νίκο Παπαδάκη, ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστηµών», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους σε συνεργασία µε τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νίκο Παπαδάκη, και το Λέκτορα κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη, ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστηµών», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους σε συνεργασία µε τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νίκο Παπαδάκη, και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Μενδρινού. Έχω διδάξει το µάθηµα «Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστηµών», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους σε συνεργασία µε τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νίκο Παπαδάκη, και την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Μαρία Μενδρινού. Έχω διδάξει το µάθηµα «Στατιστική των Κοινωνικών Επιστηµών I», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους και το φροντιστήριο αυτού (Eργαστήριο SPSS) ως διδάσκων µε το Π Έχω διδάξει το µάθηµα «Στατιστική των Κοινωνικών Επιστηµών II», κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , καθώς επίσης και το σεµινάριο Εµπειρική Εφαρµογή µε το SPSS, ως διδάσκων µε το Π Έχω διδάξει το µάθηµα «Στατιστική των Κοινωνικών Επιστηµών I», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους και το φροντιστήριο αυτού (Eργαστήριο SPSS) ως διδάσκων µε το Π Έχω διδάξει το µάθηµα «Στατιστική των Κοινωνικών Επιστηµών II», κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , καθώς επίσης και το σεµινάριο Εµπειρική Εφαρµογή µε το SPSS, ως διδάσκων µε το Π Έχω διδάξει το µάθηµα «Στατιστική των Κοινωνικών Επιστηµών I», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους και το φροντιστήριο αυτού (Εργαστήριο SPSS), ως διδάσκων µε το Π Έχω διδάξει το µάθηµα «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , καθώς επίσης και το σεµινάριο Εµπειρική Εφαρµογή µε το SPSS, ως διδάσκων µε το Π Έχω διδάξει το µάθηµα «Περιγραφική Στατιστική», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους και το φροντιστήριο αυτού (Εργαστήριο SPSS), ως διδάσκων µε το Π

11 Έχω διδάξει το µάθηµα «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , καθώς επίσης και το σεµινάριο Εµπειρική Εφαρµογή µε το SPSS, ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Περιγραφική Στατιστική», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους και το φροντιστήριο αυτού (Εργαστήριο SPSS), ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , καθώς επίσης και το σεµινάριο Εµπειρική Εφαρµογή µε το SPSS, ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Περιγραφική Στατιστική», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους και το φροντιστήριο αυτού (Εργαστήριο SPSS), ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , καθώς επίσης και το σεµινάριο Εµπειρική Εφαρµογή µε το SPSS, ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Περιγραφική Στατιστική», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους και το φροντιστήριο αυτού (Εργαστήριο SPSS), ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , καθώς επίσης και το σεµινάριο Εµπειρική Εφαρµογή µε το SPSS, ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Περιγραφική Στατιστική», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους και το φροντιστήριο αυτού (Εργαστήριο SPSS), ως Λέκτορας Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , καθώς επίσης και το σεµινάριο Στατιστικές ιαδικασίες µε τα SPSS, LISREL, AMOS, EQS και STATA, ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , καθώς επίσης και το σεµινάριο Στατιστικές ιαδικασίες µε τα SPSS, LISREL, AMOS, EQS και STATA, ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστηµών», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους σε συνεργασία µε τον Καθηγητή Κώστα Λάβδα. Έχω διδάξει το µάθηµα «Περιγραφική Στατιστική», κατά το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους και το φροντιστήριο αυτού (Εργαστήριο SPSS και STATA), ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , καθώς επίσης και το σεµινάριο Στατιστικές ιαδικασίες µε τα SPSS, LISREL, AMOS, EQS και STATA, ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής. Έχω διδάξει το µάθηµα «Επαγωγική Στατιστική», κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους , καθώς επίσης και το σεµινάριο Στατιστικές ιαδικασίες µε τα SPSS, LISREL, AMOS, EQS και STATA, ως Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Στατιστικής. 11 ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης. ιευθυντής Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Υγείας, ιευθυντής ΠΜΣ στην ηµόσια Υγεία και στην ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Δ.Ε. «Μαρίας Αμαριώτου» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Δ.Ε. «Μαρίας Αμαριώτου» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε. ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ Δ.Ε. «Μαρίας Αμαριώτου» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009-2010 Και πίσω από την πόρτα μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ οδηγός σπουδών 2014-2015 Επιμέλεια: Φωτεινή Ασημακοπούλου Σχεδιασμός: Αντιγόνη Παρούση 2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ. Παραδοτέο 4.2.3α: Οµογενοποιηµένο επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, µέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος Τµήµατος ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας. ηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ (σελ. 2) Βραβεία s Εκπαιδευτικής Αριστείας (σελ.

Πρόεδρος Τµήµατος ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας. ηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ (σελ. 2) Βραβεία s Εκπαιδευτικής Αριστείας (σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ) ΤΕΥΧΟΣ D E Tails ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ιιοιικητιικής Επιιστήµης & Τεχνολογίίας ((..Ε..Τ..)) 4 2003 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ ηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ (σελ. 2)

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

I AΣKAΛEIO Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

I AΣKAΛEIO Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΣXOΛH EΠIΣTHMΩN AΓΩΓHΣ ΠAI AΓΩΓIKO TMHMA ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ I AΣKAΛEIO Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ IΩANNINA ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2006-2007 ΠEPIEXOMENA Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Η Κοινωνική Πρόνοια σε μετάβαση: Από την κρίση της Πρόνοιας, στην κοινωνική Πρόνοια αντιμετώπισης της κρίσης. Βαρδακαστάνης Ιωάννης, Πρόεδρος Εθνικής Συνομοσπονδίας

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης Π. Γ. Μιχαηλίδης, "Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης", Διημερίδα με θέμα Οι Φυσικές Επιστήμες στην Α/θια Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 7-8 Φεβρουαρίου 1997, πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

φροντίδα υγείας Primary Health Care

φροντίδα υγείας Primary Health Care ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Primary Health Care Τόμος 18, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2006 ΚΩΔ. 3855 πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Primary Health Care Τριμηνιαία Έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μυτιλήνη 2009 1 ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Τηλ. Κέντρο Πανεπιστηµίου Αιγαίου Τηλ. 22510-36000 Fax: 22510-36099 Γραµµατεία Τµήµατος Γεωγραφίας Τηλ. 22510-36400

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 . «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. ΣΤΟΧΟΙ: H διάδοση και η ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα