Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς"

Transcript

1 Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Ιούνιος 2010 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών και Ηλεκτρικής Ενέργειας Συντήρηση του Συστήµατος ιαζωνικοί Περιορισµοί και Ανάγκες σε Εφεδρείες Συστήµατος Σηµαντικά περιστατικά Report on Transparency ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Εισαγωγή Αποµονώσεις των στοιχείων του Συστήµατος µεταφοράς για τον επόµενο µήνα Εφαρµογή Απόψεις της ΡΑΕ Πρόγραµµα Αποµονώσεων του Συστήµατος Μεταφοράς για το επόµενο έτος Εφαρµογή Απόψεις της ΡΑΕ ιαζωνικοί Περιορισµοί Μεταφοράς Εφαρµογή Απόψεις της ΡΑΕ Πρόβλεψη αναγκών Εφεδρειών Συστήµατος Εφαρµογή Απόψεις της ΡΑΕ Σηµαντικά Περιστατικά Εφαρµογή Απόψεις της ΡΑΕ Report on Transparency Εφαρµογή Απόψεις ΡΑΕ Ενέργειες-Προγραµµατισµός του ΕΣΜΗΕ Απόδοση Λειτουργίας Συστήµατος Μεταφοράς ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Εφαρµογή απαιτήσεων του Transparency Report...22 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της παρούσας έκθεσης είναι η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την εφαρµογή του πλαισίου που καθορίζει το επίπεδο διαφάνειας σε θέµατα λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς. Αφετηρία της διαδικασίας είναι οι αρµοδιότητες της ΡΑΕ κατά το άρθρο 5 του Ν.2773/1999, και ο βασικός στόχος που τίθεται είναι η διευκόλυνση της πλήρους και αναλυτικής πληροφόρησης των Συµµετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παράλληλα, θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότερη άσκηση του εποπτικού ρόλου της ΡΑΕ. Οι υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων αφορούν τόσο τις προβλέψεις πριν την πραγµατική λειτουργία αλλά και τα απολογιστικά στοιχεία. Οι αβεβαιότητες που υπεισέρχονται στη λειτουργία της Αγοράς είναι πολλές και είναι απαραίτητο να παρακολουθείται στενά ο ρόλος τους προκειµένου να περιορίζεται ο επιχειρηµατικός κίνδυνος των Συµµετεχόντων αλλά και να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης της ακρίβειας των προβλέψεων. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς µε διαφανή τρόπο είναι σηµαντική για τρεις λόγους: 1. Η λειτουργία του Συστήµατος επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 2. Οι πληροφορίες που συλλέγονται επιτρέπουν την αξιολόγηση της κατάστασης του Συστήµατος µε απώτερο στόχο την αξιοποίηση αυτής της αξιολόγησης στο σχεδιασµό της Ανάπτυξης του Συστήµατος αλλά και τη διαχείριση των παγίων. 3. Καταγράφεται συστηµατικά η Συντήρηση η οποία πραγµατοποιείται και συσχετίζεται µε την απόδοση του Συστήµατος. Επιπροσθέτως, πρέπει να σηµειωθεί ότι η προοπτική της µεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ δηµιουργεί σηµαντικές προκλήσεις σε ότι αφορά το Σύστηµα Μεταφοράς και τις πρακτικές του ιαχειριστή κατά τη λειτουργία αυτού (του Συστήµατος). Προκειµένου να αντιµετωπισθούν αυτές οι προκλήσεις απαιτείται να καταγραφούν και να αναλυθούν συστηµατικότερα και λεπτοµερέστερα οι παράµετροι λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς. Η έγκαιρη και καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε θέµατα δηµοσιοποίησης καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντική λαµβανοµένης υπόψη και της Προειδοποιητικής Επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις παραβιάσεις των Άρθρων 5, 6 και 9 του Κανονισµού 1228/ Η παρούσα έκθεση οργανώνεται ως εξής: 1 Η υπ αριθµ. 3719/ Προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Παράβαση αριθµ. 2009/2168) σε συνδυασµό µε την από επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης / ιεύθυνση ηµοσίων Σχέσεων και ιεθνών ραστηριοτήτων µε θέµα Παράβαση 2009/ Πορεία εφαρµογής του Κανονισµού 1228/2003 Ηλεκτρική Ενέργεια - Προειδοποιητική Επιστολή (ΡΑΕ/Ι-93195/ ) Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 3

4 Παρουσιάζονται συνοπτικά οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στο υφιστάµενο πλαίσιο σε ότι αφορά τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς. Παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο οι υποχρεώσεις αυτές εκπληρώνονται από το ΕΣΜΗΕ σήµερα. Αξιολογείται ο βαθµός εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και εντοπίζονται τα σηµεία εκείνα στα οποία υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων. Σηµειώνεται ότι η ΡΑΕ θα διερευνήσει την ανάγκη της εκπόνησης και δηµοσιοποίησης της έκθεσης σε τακτική (π.χ. ετήσια) βάση. Για την παρούσα έκθεση έχουν ληφθεί υπόψη οι δηµοσιεύσεις του ΕΣΜΗΕ όπως εµφανίζονταν στις 31 Απριλίου Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 4

5 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΡΑΕ διασφαλίζει τη διαφάνεια παρακολουθώντας τη συµµόρφωση του ΕΣΜΗΕ µε βάση τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου (Κ Σ&ΣΗΕ, Ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο 2 ). Επιπλέον, µε την Απόφαση 76/ της ΡΑΕ έχουν καθοριστεί συγκεκριµένες υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης για θέµατα που δεν καλύπτονται λεπτοµερώς στον Κ Σ&ΣΗΕ Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών και Ηλεκτρικής Ενέργειας Σύµφωνα µε το Άρθρο 5 - Παρακολούθηση Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών και Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ Σ&ΣΗΕ): 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να παρακολουθεί καθηµερινά τη λειτουργία του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και να τηρεί σχετικά αρχεία, καθώς και τα Μητρώα που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 2. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής, οφείλει να τηρεί στατιστικά στοιχεία και συγκριτικά δεδοµένα που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις που κοινοποιούνται στη ΡΑΕ και να δηµοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά στη ιστοσελίδα του, κατά τρόπο που εγκρίνεται µε απόφαση της ΡΑΕ. Στη συνέχεια δίνονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης όπως καθορίζονται σε άλλα άρθρα του Κ Σ&ΣΗΕ ή όπως εξειδικεύονται στην Απόφαση 76/2007 της ΡΑΕ Συντήρηση του Συστήµατος Σύµφωνα µε την Απόφαση 76/2007, ο ΕΣΜΗΕ πρέπει να δηµοσιεύει τα παρακάτω σε σχέση µε τη ιαθεσιµότητα του Συστήµατος Μεταφοράς και των ιασυνδέσεων: 2. Λοιπά στοιχεία που δηµοσιοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα Α. Στοιχεία σχετικά µε τη ιαθεσιµότητα του Συστήµατος Μεταφοράς και των ιασυνδέσεων: (1) Έως την 1η εκεµβρίου, το Πρόγραµµα Αποµονώσεων των διασυνδέσεων της χώρας καθώς και των γραµµών µεταφοράς των γειτονικών συστηµάτων που επιδρούν στην ικανότητα εισαγωγών και εξαγωγών του ελληνικού συστήµατος. (2) Έως την 1η εκεµβρίου, το Πρόγραµµα Αποµονώσεων του Συστήµατος Μεταφοράς για το επόµενο έτος. (3) Έως την 10η ηµέρα κάθε µήνα, τις αποµονώσεις στοιχείων του Συστήµατος Μεταφοράς για τον επόµενο µήνα βάσει του Προγράµµατος Αποµονώσεων που ισχύει κατά το χρόνο δηµοσιοποίησης των αποµονώσεων αυτών, για τις οποίες ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκτιµά ότι ενδέχεται να επηρεάσουν την οµαλή λειτουργία του Συστήµατος και ιδίως τη δυνατότητα αποµάστευσης ισχύος από µονάδες παραγωγής και τη δυνατότητα 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2003σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. 3 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 5

6 µεταφοράς ισχύος µεταξύ κέντρων παραγωγής και κατανάλωσης καθώς και µέσω των διασυνδέσεων, µε αναφορά στις αναµενόµενες επιπτώσεις των αποµονώσεων αυτών ιαζωνικοί Περιορισµοί και Ανάγκες σε Εφεδρείες Συστήµατος Σύµφωνα µε το Άρθρο 51 - Υποχρεώσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος στο πλαίσιο της Πρόβλεψης του Φορτίου, των ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος και των Αναγκών Εφεδρειών: Στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού ο ιαχειριστής του Συστήµατος: Ε) Έως µισή ώρα πριν την λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών για τη δέσµευση ηµερησίων διασυνδετικών δικαιωµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής: (1) την Πρόβλεψη του συνολικού Φορτίου του Συστήµατος, (2) την Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών Συστήµατος, (3) την Πρόβλεψη ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, (4) την προβλεπόµενη διαθεσιµότητα των Μονάδων του Συστήµατος, (5) τις ποσότητες ενέργειας των Προσφορών Έγχυσης που υποβάλλονται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος κατά το Άρθρο 29, και (6) τις ηλώσεις Φορτίου κατά το Άρθρο 16 παράγραφος (5). Η υποχρέωση δηµοσίευσης στατιστικών στοιχείων αναφορικά µε τους ιαζωνικούς Περιορισµούς, περιγράφεται στο Άρθρο 94 (Στατιστικά στοιχεία ιαδικασίας Κατανοµής). Πιο συγκεκριµένα: Ο ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να δηµοσιεύει µετά το πέρας κάθε ηµερολογιακού τριµήνου στοιχεία σχετικά µε τη ιαδικασία Κατανοµής, τα οποία περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Α) Τη συνολική ενέργεια και το µέγιστο συνολικό Φορτίο του Συστήµατος, ανά Ηµέρα Κατανοµής. Β) Τους ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος που επηρέασαν τη λειτουργία του. Γ) Τα Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος. ) Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά κατηγορία Εντολών Κατανοµής που αφορούν παραβάσεις των Εντολών από τους κατόχους άδειας παραγωγής, καθώς και στοιχεία που αφορούν στις σχετικές ενέργειες του ιαχειριστή του Συστήµατος Σηµαντικά Περιστατικά Στο Άρθρο 101 ορίζονται τα Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος ως ακολούθως: 1. Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος (εφεξής Σηµαντικά Περιστατικά) είναι χειρισµοί και συµβάντα, που λαµβάνουν ή αναµένεται να λάβουν χώρα στο Σύστηµα ή στις εγκαταστάσεις χρήστη και ενδέχεται να έχουν επίδραση στη λειτουργία του Συστήµατος. Ως Σηµαντικά Περιστατικά νοούνται ιδίως η λειτουργία εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων καθ υπέρβαση των ορίων κανονικής λειτουργίας τους όπως αυτά καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα, στον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου και στις Συµβάσεις Σύνδεσης µε το Σύστηµα, οι ασυνήθιστα δυσµενείς καιρικές συνθήκες, οι βλάβες ή προσωρινές αλλαγές που επηρεάζουν τις ικανότητες εγκατάστασης ή µηχανήµατος, η βλάβη του εξοπλισµού Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 6

7 ελέγχου, επικοινωνίας ή µετρήσεων, η αύξηση των κινδύνων από ανεπιθύµητη λειτουργία διάταξης προστασίας και ο µη προγραµµατισµένος χειρισµός στο Σύστηµα ή στις εγκαταστάσεις χρήστη. Στην επόµενη παράγραφο (του Άρθρου 101) περιγράφονται τα παρακάτω: 2. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος συλλέγει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την ανάλυση των Σηµαντικών Περιστατικών είτε µέσω των συστηµάτων ελέγχου και συλλογής στοιχείων SCADA είτε µέσω άλλων συστηµάτων συλλογής µετρήσεων. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος χρησιµοποιεί, για την ανάλυση των Σηµαντικών Περιστατικών και όποιες άλλες πληροφορίες έχει στη διάθεσή του από οποιαδήποτε πηγή. Στα Άρθρα 103 και 104 περιγράφονται τα σχετικά µε τη διαδικασία γνωστοποίησης των Σηµαντικών Περιστατικών µεταξύ ιαχειριστή και Χρηστών. Ενώ το Άρθρο 102 ορίζει ότι: Ο ιαχειριστής του Συστήµατος και οι χρήστες µπορούν να ορίσουν µε κοινή έγγραφη συµφωνία τους, που κοινοποιείται στη ΡΑΕ, περιπτώσεις χειρισµών και συµβάντων ως Σηµαντικά Περιστατικά, κατ αναλογία µε τις διατάξεις κατά το Άρθρο 101. Η υποχρέωση δηµοσίευσης στατιστικών στοιχείων αναφορικά µε τα Σηµαντικά Περιστατικά, µεταξύ άλλων, περιγράφεται στο Άρθρο 94 (Στατιστικά στοιχεία ιαδικασίας Κατανοµής) όπως αναφέρθηκε παραπάνω Report on Transparency To Report on Transparency, (βλ. IG Transparency Report for ERGEG/CSE, Final Report, ) 4 εκπονήθηκε από την Oµάδα Ρυθµιστικών Αρχών της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πρωτοβουλίας Ηλεκτρισµού για την Νότια και Κεντρική Ευρώπη (RCC/ΕRI/CSE) της Οµάδας των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών για τον Ηλεκτρισµό και το Φυσικό Αέριο (ERGEG), µε τελική ηµεροµηνία έναρξης πλήρους εφαρµογής την 1 η Ιανουαρίου Στην Οµάδα Υλοποίησης (Implementation Group/CSE) της ανωτέρω Περιφερειακής Πρωτοβουλίας συµµετείχε και ο ΕΣΜΗΕ. To Report on Transparency, περιέχει και περιγράφει λεπτοµερώς υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων οι οποίες προέρχονται από τα παρακάτω: 1. Απόφαση της Επιτροπής της 9 ης Νοεµβρίου 2006 περί τροποποιήσεως του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας (2006/770/ΕΚ). 2. ERGEG Guidelines of Good Practice on Information Management and Transparency (GGP-IMT). Οι υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης χωρίζονται στις παρακάτω οµάδες: 1. Φορτίο (Load) 2. Σύστηµα Μεταφοράς και ιασυνδέσεις (Transmission and Interconnectors) 3. Παραγωγή (Generation) 4 South/Final%20docs/Transparency%20Final%20version.pdf Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 7

8 4. Εξισορρόπηση (Balancing) 5. Χονδρεµπορική Αγορά (Wholesale Market). Οι υποχρεώσεις παρουσιάζονται αναλυτικά σε ότι αφορά το Σύστηµα Μεταφοράς και στις ιασυνδέσεις στον Πίνακα 1.1. που ακολουθεί. Για τις εν λόγω υποχρεώσεις, εκτός από την πληροφορία που πρέπει να δηµοσιοποιείται, καθορίζεται: ο χρόνος δηµοσίευσης (when) το χρονικό διάστηµα το οποίο αφορά η πληροφορία (timeframe) η συχνότητα επικαιροποίησης της πληροφορίας (update) η χρονική διάρκεια της διαθεσιµότητας της πληροφορίας (availability). Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 8

9 Πίνακας 1.1. Υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων σύµφωνα µε το Report on Transparency για το Σύστηµα Μεταφοράς και ιασυνδέσεις Item Description When TimeFrame Update Availability 2.1 Report on developments in Grid One Week before yearly auction Yearly ASAP (W+2) 3 Years 2.2 Planned Outages in the Grid One Week before yearly auction Yearly ASAP (h+2) 2 Years 2.3 Year Ahead forecast of ATC One Week before monthly auction Monthly (12 data per publication) No 2 Years 2.4 Month Ahead forecast of ATC One Week before monthly auction Weekly for each week average data on peak and off peak hours No 2 Months 2.5 Week Ahead forecast of ATC Friday W-1 Daily No 2 Months 2.6 Day Ahead forecast of ATC D-1 Hourly No 2 Years 2.7 Intra-day Ahead forecast of ATC D-1 Hourly No 2 Years 2.8 Details on actual Outages in the Grid D+1 Hourly No 2 Years 2.9 Capacity offered, requested, assigned H+2 Per allocation timeframe No 2 Years 2.10 and 2.11 Capacity requested as priority rights and reserved for balancing market 2.12 Total capacity nominated H+2 Hourly No 2 Years 2.13 Capacity allocated, price, income H+2 Per allocation timeframe No 2 Years 2.14 Reasons and effects of actions taken by TSOs H+2 Hourly No 2 Years 2.15 Aggregated realised commercial and physical flows per interconnection H+2 Hourly No 2 Years Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 9

10 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1. Εισαγωγή Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται τόσο η εφαρµογή από το ΕΣΜΗΕ των υποχρεώσεων όπως έχουν περιγραφεί στο προηγούµενο Κεφάλαιο όσο και οι απόψεις της ΡΑΕ σχετικά µε την εφαρµογή αυτή Αποµονώσεις των στοιχείων του Συστήµατος µεταφοράς για τον επόµενο µήνα Εφαρµογή Σε εφαρµογή της Απόφασης 76/2007 της ΡΑΕ και µε τον τίτλο «Προγραµµατισµένες αποµονώσεις Στοιχείων Συστήµατος και πιθανές επιπτώσεις στην οµαλή λειτουργία του» 5 ο ΕΣΜΗΕ δηµοσιεύει για κάθε µήνα τις σχετικές πληροφορίες µε την µορφή του Πίνακα 3.1. Η δηµοσίευση στοιχείων ξεκίνησε το Μάρτιο Πίνακας 3.1. Παράδειγµα δηµοσίευσης αποµόνωσης στοιχείων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/04/ /05/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ.Μ 400KV ΚΥΤ ΚΑΡ ΙΑΣ ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Απόψεις της ΡΑΕ Η δηµοσιοποίηση όπως έχει εφαρµοσθεί µέχρι σήµερα δεν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους παρακάτω λόγους: 1. εν εµφανίζονται οι αποµονώσεις των διασυνδέσεων µε τις γειτονικές χώρες για τον επόµενο µήνα (δηλαδή επικαιροποιηµένο µηνιαίο πρόγραµµα σε σχέση µε το δηµοσιευµένο ετήσιο πρόγραµµα). 2. εν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η έγκαιρη δηµοσίευση καθώς δεν αναγράφεται ο χρόνος τελευταίας ενηµέρωσης. 3. εν δίνονται επαρκείς πληροφορίες σε σχέση µε τις αναµενόµενες επιπτώσεις εξαιτίας της αποµόνωσης. Από τα µέχρι σήµερα δηµοσιοποιηµένα στοιχεία προκύπτει ότι για σηµαντικά χρονικά διαστήµατα η επίπτωση των αποµονώσεων συνίσταται στη «Λειτουργία µονάδων εκτός σειράς φόρτισης». Με δεδοµένη την κρισιµότητα αυτών των αλλαγών στη διαδικασία Κατανοµής σε σχέση µε το Πρόγραµµα ΗΕΠ, διαφαίνεται η ανάγκη για αύξηση του επιπέδου διαφάνειας σε σχέση µε το θέµα των αποµονώσεων. Πρέπει σε αυτό το σηµείο να σηµειωθεί ότι οι αποµονώσεις αυτές, αν και καταγράφονται, εκ των υστέρων, ως σηµαντικά περιστατικά (βλέπε επόµενη ενότητα για περισσότερες λεπτοµέρειες), η επίδραση τους δεν αποτυπώνεται σε σχέση µε τις αλλαγές που επιφέρουν στο πρόγραµµα ΗΕΠ αλλά µόνο όταν συνδέονται µε διακοπή τροφοδότησης φορτίου ή έγχυσης µονάδας. Η επίδραση των αποµονώσεων στη λειτουργία της Αγοράς θα πρέπει να αποτυπωθεί µε 5 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 10

11 συστηµατικότερο τρόπο και µε βάση τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται µεταξύ του προγράµµατος ΗΕΠ και του Προγράµµατος Κατανοµής Πρόγραµµα Αποµονώσεων του Συστήµατος Μεταφοράς για το επόµενο έτος Εφαρµογή Σε εφαρµογή της Απόφασης 76/2007, ο ΕΣΜΗΕ δηµοσιεύει τις προγραµµατισµένες ετήσιες (για το διάστηµα Οκτωβρίου τρέχοντος έτους Σεπτεµβρίου επόµενου έτους) συντηρήσεις ανά γεωγραφικό διαµέρισµα ως έξης: Περιφερειακός Τοµέας Στερεάς Ελλάδος Περιφερειακός Τοµέας Πελοποννήσου Περιφερειακός Τοµέας υτικής Ελλάδος Περιφερειακός Τοµέας Κεντρικής Ελλάδος Περιφερειακός Τοµέας υτικής Μακεδονίας Περιφερειακός Τοµέας Βορείου Ελλάδος Για την περίοδο Οκτώβριος 2009 Σεπτέµβριος 2010, για ορισµένες περιοχές, δίνεται πίνακας αποµονώσεων γραµµών µεταφοράς. Ο ΕΣΜΗΕ σηµειώνει στην ίδια ιστοσελίδα ότι «Οι εργασίες συντήρησης που τελικώς εκτελούνται προγραµµατίζονται µέσω του µηνιαίου προγραµµατισµού συντηρήσεων». ηµοσιεύονται επίσης τα προγράµµατα συντηρήσεων των διασυνδετικών γραµµών 6. εν δηµοσιεύονται οι συντηρήσεις των γραµµών µεταφοράς των γειτονικών συστηµάτων που επιδρούν στην ικανότητα εισαγωγών και εξαγωγών του ελληνικού συστήµατος, λόγω ένστασης ορισµένων εκ των ιαχειριστών της περιοχής (σύµφωνα µε το ΕΣΜΗΕ 7 ) Απόψεις της ΡΑΕ Η υπάρχουσα ανακοίνωση των προγραµµατισµένων ετήσιων συντηρήσεων δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Απόφασης 76/2007 της ΡΑΕ καθώς αφορά πρόγραµµα συντηρήσεων εξοπλισµού (π.χ. διακοπτών) και όχι πρόγραµµα αποµονώσεων, δηλαδή δεν προκύπτει από την ανακοίνωση η διαθεσιµότητα των στοιχείων µεταφοράς αλλά ακόµα και όταν αυτή δίνεται (όπως στην περίπτωση των αποµονώσεων γραµµών µεταφοράς σε ορισµένες περιοχές), δεν παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αυτή η µη διαθεσιµότητα επηρεάζει τη λειτουργία του Συστήµατος. Επιπλέον, δεν δίνεται η ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης οπότε δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί το αν γίνεται επικαιροποίηση των στοιχείων κατά την διάρκεια του έτους. Για τον ίδιο λόγο δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η έγκαιρη δηµοσίευση. 6 (01. Forward Market 01. Information 02. Interconnected System Maintenance Schedule) 7 Η από επιστολή του ΕΣΜΗΕ µε θέµα «ηµοσιοποίηση πληροφοριών ERGEG Report on Trnasparency» (ΡΑΕ/Ι / , ΕΣΜΗΕ/3997/ ). Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 11

12 Μέχρι σήµερα δεν γίνεται απολογισµός από το ΕΣΜΗΕ του προγράµµατος συντηρήσεων. Το θέµα αυτό αναλύεται εκτενέστερα σε επόµενη ενότητα (3.9. Απόδοση Λειτουργίας Συστήµατος Μεταφοράς) ιαζωνικοί Περιορισµοί Μεταφοράς Εφαρµογή Σε εφαρµογή των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ, ο ΕΣΜΗΕ στις δηµοσιεύσεις που αφορούν την επόµενη Ηµέρα Κατανοµής (Day Ahead Schedule) 8 δηµοσιεύει το όριο µεταξύ Βορρά Νότου σε ΜW όπως στον Πίνακα 3.2. Πίνακας 3.2. Παράδειγµα δηµοσίευσης διαζωνικών περιορισµών System Inter-Zonal Constraints NORTH-SOUTH SOUTH-NORTH Απόψεις της ΡΑΕ Η δηµοσιοποίηση από το ΕΣΜΗΕ των στοιχείων που αφορούν την επόµενη Ηµέρα Κατανοµής είναι κατά κανόνα έγκαιρη. Σε ότι αφορά τους ιαζωνικούς Περιορισµούς, εντός του πλαισίου του σχετικού µηχανισµού 9 έχει καθοριστεί ένα όριο µεταφοράς ισχύος µεταξύ Βορρά και Νότου. Σε σχέση µε τη δηµοσίευση των Περιορισµών Μεταφοράς εµφανίζονται τιµές διαφορετικές από αυτό το όριο. Η ΡΑΕ έχει δύο παρατηρήσεις ως προς τους ιαζωνικούς Περιορισµούς: 1. Σε ότι αφορά την πρόβλεψη των ιαζωνικών Περιορισµών (Άρθρο 51 Κ Σ&ΣΗΕ), δεν δηµοσιοποιείται η αιτία της διαφοροποίησης από το «σύνηθες» όριο (3100 MW). 2. Σε ότι αφορά τα στατιστικά στοιχεία (Άρθρο 94 Κ Σ&ΣΗΕ), ο ΕΣΜΗΕ δεν έχει προχωρήσει στη δηµοσίευση ανά τρίµηνο Πρόβλεψη αναγκών Εφεδρειών Συστήµατος Εφαρµογή Ο ΕΣΜΗΕ στις δηµοσιεύσεις που αφορούν την επόµενη Ηµέρα Κατανοµής (Day Ahead Schedule) 10 δηµοσιεύει τις απαιτήσεις σε εφεδρείες σε ΜW όπως στον Πίνακα 3.3 παρακάτω. 8 (02. Day-ahead Market -> 08. DAS Requirements) 9 Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς: 10 (02. Day-ahead Market -> 08. DAS Requirements) Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 12

13 Πίνακας 3.3. Παράδειγµα δηµοσίευσης αναγκών σε εφεδρείες Reserve Requirements System North Zone South Zone System North Zone South Zone System North Zone South Zone System North Zone South Zone System North Zone South Zone System North Zone South Zone Primary Reserve requirements Secondary Reserve Up Secondary Reserve Down Fast Secondary Reserve Up Fast Secondary Reserve Down Tertiary Reserve requirements Απόψεις της ΡΑΕ Οι επικουρικές υπηρεσίες επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς και κατ επέκταση τη λειτουργία της Αγοράς. Εποµένως είναι απαραίτητη η µέγιστη δυνατή διαφάνεια ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για ένα σύνθετο τεχνικό ζήτηµα. Επιπροσθέτως, επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τον Κ Σ&ΣΗΕ (Άρθρο Ορισµός Επικουρικών Υπηρεσιών και Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος): Ο αναλυτικός ορισµός κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας, ο τρόπος µέτρησης και η διαδικασία ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου τους από τον ιαχειριστή Συστήµατος καθορίζονται σύµφωνα µε τους εκάστοτε κανονισµούς της UCTE, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας του ελληνικού Συστήµατος, και περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. Η ΡΑΕ έχει προχωρήσει στην έγκριση 11 του Εγχειριδίου Κατανοµής 12 το οποίο εκπόνησε ο ΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ διαπίστωσε τη συµφωνία των περιεχοµένων του Εγχειριδίου µε τις Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 13

14 διατάξεις του Κ Σ&ΣΗΕ, αλλά παράλληλα και τα σηµαντικά περιθώρια δυνατοτήτων βελτίωσης της χρηστικότητας και οργάνωσης αυτού. Οι βελτιώσεις αυτές θα πρέπει να κάνουν σαφείς και διαφανείς τις µεθοδολογίες υπολογισµού των επικουρικών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, αναφορικά µε τη δηµοσιοποίηση των αναγκών σε εφεδρείες, κρίνεται σκόπιµος ο σχολιασµός, ειδικά αν γίνονται επιλογές που αποκλίνουν από τις µεθοδολογίες εξαιτίας έκτακτων προβληµάτων Σηµαντικά Περιστατικά Εφαρµογή Η πρώτη δηµοσίευση 13 της τριµηνιαίας έκθεσης των σηµαντικών περιστατικών πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλιο 2010 και αφορούσε το διάστηµα Ιανουαρίου Μαρτίου του ίδιου έτους. Η δηµοσίευση πραγµατοποιήθηκε σε µορφή πινάκων: 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400 kv ΚΑΙ 150kV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ (Πίνακας 3.4). 2. ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ESO-EAD,MEPSO,OST 400 kv & 150 kv ΚΑΙ ΤΟΥ HVDC Link ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (Πίνακας 3.5) Απόψεις της ΡΑΕ Η ΡΑΕ θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντική την εν λόγω δηµοσίευση καθώς καθιστά δυνατή τη συστηµατική παρακολούθηση κρίσιµων παραµέτρων της λειτουργίας του Συστήµατος όπως οι βλάβες και η συντήρηση. Σε σχέση µε τον τρόπο παρουσίασης των σχετικών πληροφοριών η ΡΑΕ επισηµαίνει τα ακόλουθα: 1. Στην εν λόγω δηµοσίευση εµφανίζονται µόνο µη προγραµµατισµένα συµβάντα και όχι οι συντηρήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τον προγραµµατισµό ο οποίος δηµοσιοποιείται και ο οποίος για τις περιπτώσεις που υπάρχει επίδραση στο φορτίο ή την παραγωγή δηµοσιεύεται σε µηνιαία βάση (µε τον τίτλο «Προγραµµατισµένες Αποµονώσεις» όπως περιγράφεται παραπάνω). Κρίνεται απαραίτητο να συµπεριληφθούν οι πραγµατοποιηθείσες συντηρήσεις στα Σηµαντικά Περιστατικά προκειµένου: (α) να παρακολουθείται η υλοποίηση του προγραµµατισµού των συντηρήσεων (β) να υπάρχει συγκεντρωµένη όλη η απαιτούµενη πληροφορία για τη συνολική απόδοση του Συστήµατος Μεταφοράς όπως αναλύεται σε επόµενη ενότητα. 2. Στην καταχώρηση ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ εµφανίζονται και διακόπτες (Ρ10, Ρ40, κοκ). Κρίνεται απαραίτητο να δίνεται (ενδεχοµένως σε ξεχωριστή στήλη) η γραµµή µεταφοράς ή ο αυτοµετασχηµατιστής που τέθηκε εκτός λειτουργίας εξαιτίας του προβλήµατος που εµφανίστηκε στο διακόπτη. Τα στοιχεία αυτά άλλωστε αποτελούν και τµήµα των πρωτογενών στοιχείων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των δεικτών διαθεσιµότητας όπως αναλύεται σε επόµενη ενότητα 13 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 14

15 3. Στην καταχώρηση ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ είναι χρήσιµο να γίνει προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν οι αιτίες που εµφανίζονται. Είναι κατανοητή η πολυπλοκότητα που εµπεριέχεται σε αυτή την πληροφορία αλλά κρίνεται σκόπιµη η συστηµατική ανάλυση προκειµένου να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό οι πληροφορίες που δίνονται. Μια πιθανή προσέγγιση θα ήταν ο καθορισµός κάποιων γενικών κατηγοριών (βλάβη, βλάβη λόγω καιρού, υπερφόρτιση, λανθασµένη λειτουργία προστασίας, άγνωστη αιτία, συντήρηση κοκ) και η περιγραφή σε ξεχωριστή στήλη των σχετικών λεπτοµερειών (χιονόπτωση, ισχυροί άνεµοι, διαρροή κλπ). 4. Απαιτείται η ύπαρξη υποµνήµατος όπου θα δίνονται: ο ορισµός του τρόπου υπολογισµού του ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ο ορισµός του τρόπου υπολογισµού της ΜΕΣΗΣ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MWH). Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 15

16 Πίνακας 3.4. Παράδειγµα δηµοσίευσης σηµαντικών περιστατικών - ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400 kv ΚΑΙ 150kV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε) 01/01/ :50 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ Ρ100 ΛΑΡΥΜΝΑΣ - Ρ130 ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ Υ/Σ ΛΕΙΒΑ ΙΑΣ, Υ/Σ ΟΣΕ 4, Υ/Σ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 07/01/ :00 Ρ10 ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 17/03/ :30 Ζ/Γ Νο1 150 KV ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΟΧΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΑΖΩΤΟΥ, ΛΟΓΩ ΙΑΡΡΟΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΗ Ζ/Γ 150 KV ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH) 2h 57min d 22h OXI 0 2h OXI 0 Πίνακας 3.5. Παράδειγµα δηµοσίευσης σηµαντικών περιστατικών - ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ESO-EAD,MEPSO,OST 400 kv & 150 kv ΚΑΙ ΤΟΥ HVDC Link ΕΛΛΑ ΟΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ω.Ε) HMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟ ΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η TRIP) 12/02/ :46 D.C. ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 12/02/ :10 TRIP Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 16

17 3.7. Report on Transparency Εφαρµογή Ο ΕΣΜΗΕ έχει προχωρήσει στη δηµιουργία ιστοσελίδα εντός του ιστότοπου του µε τίτλο Market data 14 και αναρτά πληροφορίες που αφορούν την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας κυρίως σε µορφή λογιστικών φύλλων (αρχεία Excel). Η ιστοσελίδα είναι στην Αγγλική γλώσσα και οι θεµατικές ενότητες που έχουν επιλεγεί για την παρουσίαση των δεδοµένων είναι: 1. Forward Market 2. Day-ahead Market 3. Imbalance Market 4. General Information Απόψεις ΡΑΕ Λεπτοµέρειες για κάθε απαίτηση του Report on Transparency δίνονται µε τη µορφή πινάκων στο Παράρτηµα Α όπου εµφανίζεται τόσο η άποψη της ΡΑΕ όσο και του ΕΣΜΗΕ. Η συνολική αξιολόγηση δίνεται στον Πίνακα 3.6. Πίνακας 3.6. Συνολική αξιολόγηση εφαρµογής του Transparency Report Βαθµός εν έχει Ναι Μερικώς Όχι εφαρµογής εφαρµογή Πλήθος περιπτώσεων Παρατηρείται γενικά ικανοποιητικός βαθµός συµµόρφωσης ως προς τον αριθµό περιπτώσεων αλλά ελλιπής ως προς την ποιότητα. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθούν τα παρακάτω: 1. Η ΡΑΕ θεωρεί απαραίτητο να γίνονται οι σχετικές δηµοσιεύσεις µε βάση τη δοµή και τα περιεχόµενα του Transparency Report (η δηµοσίευση των πληροφοριών γίνεται στην ιστοσελίδα µε τίτλο Market data χωρίς αναφορά στο Transparency Report) και όλες οι σχετικές πληροφορίες (ή οι σύνδεσµοι links) να δίνονται σε µια ιστοσελίδα. Το κείµενο του Transparency Report θα πρέπει επίσης να δίνεται στην εν λόγω ιστοσελίδα. Η επιλογή αυτή διευκολύνει: την πλήρη και αναλυτική πληροφόρηση των Συµµετεχόντων στην Αγορά την άσκηση του εποπτικού ρόλου της ΡΑΕ. Σηµειώνεται ότι ο ΕΣΜΗΕ έχει τη δυνατότητα αν το επιθυµεί να παρουσιάζει τα στοιχεία και µε άλλους τρόπους. Σε κάθε περίπτωση η ΡΑΕ θεωρεί απαραίτητο να επισηµάνει ότι αυτό πρέπει να γίνει µε γνώµονα την πληρέστερη ενηµέρωση και διαφάνεια και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο να δηµιουργηθεί σύγχυση στο χρήστη της ιστοσελίδας (π.χ. εξαιτίας της επανάληψης των ίδιων στοιχείων). 14 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 17

18 2. Ο όρος Forward Market (τίτλος για οµάδα στοιχείων που δηµοσιεύονται στη σελίδα Market data) προκαλεί σύγχυση καθώς δεν υφίσταται τέτοιου είδους αγορά στην Ελλάδα για την ηλεκτρική ενέργεια. 3. Σύµφωνα µε την παράγραφο του Report on Transparency, όλες οι παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να αναγράφονται τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα. 4. Κρίνεται απαραίτητο, για το σύνολο των δηµοσιευοµένων πληροφοριακών οντοτήτων, να αναγράφεται η ηµεροµηνία και ώρα τελευταίας ανανέωσης των εν λόγω πληροφοριών. Η αναγραφή αυτή πέρα από το ότι θα επιτρέψει στη ΡΑΕ να παρακολουθήσει την εφαρµογή του Transparency Report σε σχέση µε τις προθεσµίες δηµοσίευσης που αυτό προβλέπει θα αυξήσει την εµπιστοσύνη των χρηστών της πληροφορίας. 5. Θα πρέπει ο ΕΣΜΗΕ να προχωρήσει στην εφαρµογή εργαλείων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων κατάλληλων για χρήση σε ιστοσελίδες για την καλύτερη παρουσίαση των στοιχείων και την αξιοποίηση τους από τους ενδιαφερόµενους Ενέργειες-Προγραµµατισµός του ΕΣΜΗΕ Σε σχέση µε τα παραπάνω (την εφαρµογή δηλαδή του Report on Transparency) ο ΕΣΜΗΕ έχει µε επιστολή 15 του ενηµερώσει τη ΡΑΕ ότι: 1. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα (Απρίλιος 2010) διαγωνισµός για τη δηµιουργία νέου ιστότοπου του ΕΣΜΗΕ. 2. Η τήρηση της δοµής των περιεχοµένων του Transparency Report θα υλοποιηθεί στο νέο ιστότοπο. 3. Στο νέο ιστότοπο του ΕΣΜΗΕ οι πληροφορίες που θα δηµοσιεύονται θα είναι στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Η εκτιµώµενη ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του νέου ιστότοπου του ΕΣΜΗΕ δεν έχει γνωστοποιηθεί στη ΡΑΕ Απόδοση Λειτουργίας Συστήµατος Μεταφοράς O ΕΣΜΗΕ µε τη δηµοσίευση των Σηµαντικών Περιστατικών καλύπτει την υποχρέωση δηµοσίευσης στοιχείων αναφορικά µε τη διαθεσιµότητα των στοιχείων µεταφοράς (γραµµές µεταφοράς, αυτοµετασχηµατιστές, κοκ), των σφαλµάτων που εµφανίζονται σε αυτά, κ.ά. Επιπροσθέτως, στη Σύµβαση Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ ΕΣΜΗΕ Α.Ε. και ΕΗ Α.Ε., και στην ενότητα υπό τον τίτλο «Αξιολόγηση της απόδοσης της ΕΗ σχετικά µε την εφαρµογή της παρούσας σύµβασης» αναφέρεται ότι: «ο ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να συντάξει σε συνεργασία µε τη ΕΗ εισήγηση, στην οποία παρατίθενται οι διαδικασίες και τα κριτήρια, µε βάση τα οποία παρακολουθείται η απόδοση της ΕΗ σε σχέση µε τη διατήρηση της ασφάλειας του Συστήµατος, τη διαθεσιµότητα των καταχωρισµένων παγίων 15 Η από επιστολή του ΕΣΜΗΕ µε θέµα «ηµοσιοποίηση πληροφοριών ERGEG Report on Trnasparency» (ΡΑΕ/Ι / , ΕΣΜΗΕ/3997/ ). Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 18

19 και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. Η εισήγηση υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος την εγκρίνει µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Η εγκεκριµένη εισήγηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης.» Η ΡΑΕ θεωρεί ότι η συστηµατική παρακολούθηση (καταγραφή και δηµοσίευση) των παραµέτρων λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς συνιστά απαραίτητη διαδικασία στο πλαίσιο των µηχανισµών διασφάλισης της ασφάλειας εφοδιασµού και της εύρυθµης λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς. Κατά συνέπεια, αποτελεί κρίσιµη συνιστώσα της ποιότητας τροφοδότησης των καταναλωτών και είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αποδοτικότητα της λειτουργίας των ανταγωνιστικών τµηµάτων της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο αναλυτικά, η διαδικασία καταγραφής της απόδοσης του Συστήµατος Μεταφοράς θα επιτρέψει: Την παρακολούθηση των παραµέτρων λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς µε διαφανή τρόπο. Τη συνολική αποτύπωση της κατάστασης των στοιχείων του Συστήµατος Μεταφοράς καθώς και την εξέλιξη της στο χρόνο. Τη δηµιουργία µιας βάσης αναφοράς έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση των σχετικών µεγεθών διαχρονικά. Τη συστηµατική ανάλυση των περιπτώσεων µη εξυπηρέτησης Χρηστών (παραγωγών και καταναλωτών) και την αξιολόγηση των προτεραιοτήτων σε θέµατα σχεδιασµού, ανάπτυξης και συντήρησης. Τη συλλογή στοιχείων για τη διερεύνηση τόσο των παραµέτρων όσο και των ρεαλιστικών τιµών τους για το µελλοντικό σχεδιασµό µηχανισµών κινήτρων ή κυρώσεων σε σχέση µε την απόδοση του Συστήµατος Μεταφοράς. Η καταγραφή της απόδοσης λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς συνιστά πλέον καθιερωµένη πρακτική για πολλές χώρες. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις περιπτώσεις της Μεγάλης Βρετανίας 16, της Ιρλανδίας και της Nordel (Νορβηγία, Σουηδία, Φιλανδία, ανία). Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η ΡΑΕ ζήτησε από το ΕΣΜΗΕ τις απόψεις του σχετικά µε το ζήτηµα της Απόδοσης της λειτουργίας του Συστήµατος. Ο ΕΣΜΗΕ ανταποκρίθηκε στο αίτηµα της ΡΑΕ και σε σχετική εισήγηση περίγραψε λεπτοµερώς τα περιεχόµενα έκθεσης που σκοπεύει να υποβάλει στη ΡΑΕ µε θέµα την Απόδοση του Συστήµατος Μεταφοράς. Η εν λόγω έκθεση θα αφορά το Έτος Αξιοπιστίας Οκτώβριος Σεπτέµβριος 2009 και αναµένεται να είναι έτοιµη εντός του πρώτου εξαµήνου του Επιγραµµατικά στην έκθεση αυτή θα περιέχονται: Ο απολογισµός της προγραµµατισµένης συντήρησης όπως αυτή είχε υποβλήθηκε από τον Κύριο του Συστήµατος για το προηγούµενο διάστηµα. Η διαθεσιµότητα των στοιχείων του Συστήµατος Μεταφοράς (γραµµές µεταφοράς και αυτοµετασχηµατιστές) αποτυπωµένη σε κατάλληλους δείκτες διαθεσιµότητας. Η επίδραση της διαθεσιµότητας των στοιχείων µεταφοράς στους Χρήστες του Συστήµατος όπως προκύπτει από τον υπολογισµό του δείκτη «Λεπτά Συστήµατος» Τα Λεπτά Συστήµατος για ένα χρονικό διάστηµα (συνήθως έτος) υπολογίζονται διαιρώντας τη µη διατεθείσα ενέργεια προς την ενέργεια που θα είχε διατεθεί σε ένα λεπτό εάν το φορτίο είχε την µέγιστη τιµή του (αιχµή για το εν λόγω χρονικό διάστηµα). Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 19

20 Η ΡΑΕ θεωρεί την παραπάνω εισήγηση πλήρη και απολύτως συµβατή µε τη διεθνή πρακτική και θα προβεί σε λεπτοµερή ανάλυση της πρώτης έκθεσης που θα εκπονηθεί. Για τις ανάγκες της παρούσας έκθεσης πρέπει να σηµειωθεί ότι η ΡΑΕ θεωρεί: 1. Η σύµβαση Παραχώρησης Ελέγχου του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας διακρίνει δύο διαστάσεις στην απόδοση λειτουργίας (α) τη διάσταση που περιγράφεται µε τη διαθεσιµότητα των στοιχείων και (β) τη διάσταση που αντιστοιχεί στην ποιότητα τροφοδότησης. Βάσει αυτής της διάκρισης, οι δείκτες για τον προσδιορισµό της διαθεσιµότητας θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν κάθε περίπτωση στην οποία το στοιχείο µεταφοράς (γραµµή µεταφοράς ή αυτοµετασχηµατιστής) δεν είναι σε λειτουργία είτε αυτό επηρεάζει την τροφοδότηση καταναλωτών είτε όχι. 2. Για το δείκτη «Λεπτά Συστήµατος» κρίνεται εύλογη η χρήση της αιχµής του φορτίου που δεν εξυπηρετείται για τον σχετικό υπολογισµό (αντί χρήσης του προφίλ του φορτίου ή της τιµής του φορτίου τη χρονική στιγµή της διακοπής). Η άποψη της ΡΑΕ είναι ότι χρησιµότητα του εν λόγω δείκτη συνίσταται στη διαχρονική παρακολούθηση του και όχι στην άµεση σύγκριση του µε τους αντίστοιχους δείκτες άλλων χωρών Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 20

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007 «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς

Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς Ρυθµιστικές Οδηγίες για την καταγραφή της Απόδοσης Λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς εκέµβριος 2010 0 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή... 2 2. ιαθεσιµότητα Συστήµατος Μεταφοράς... 5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ όχι 0 0. ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 50 min 0 0 ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 9:16 0 0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 6:34 1,4 1 ΚΥΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 7:45 0 0

ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ όχι 0 0. ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 50 min 0 0 ΑΣΤΟΧΙΑ ΥΛΙΚΟΥ 9:16 0 0 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 6:34 1,4 1 ΚΥΤ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ 7:45 0 0 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 3/4/2010 8:30 ΑΜΣ Νο3 ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ 7/4/2010 21:38 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΘΗΒΩΝ 7/4/2010 21:38 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΘΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

07/01/2010 23:50 Ρ40 Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 07/01/2010 23:50 Ρ140 Υ/Σ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 10/01/2010 12:25 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΙΙ

07/01/2010 23:50 Ρ40 Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 07/01/2010 23:50 Ρ140 Υ/Σ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΑΓΝΩΣΤΗ OXI 0 10/01/2010 12:25 Μ/Σ Νο1 Υ/Σ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΙΙ 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΟΣ (Ω.Ε) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ. Αποτυχία κλεισίµατος. Θραύση Μονωτήρων Α/Ζ 43 Λειτουργία ιαφορικής Προστασίας Μ/Σ Νο1

Υ/Σ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙ ΑΣ. Αποτυχία κλεισίµατος. Θραύση Μονωτήρων Α/Ζ 43 Λειτουργία ιαφορικής Προστασίας Μ/Σ Νο1 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400KV ΚΑΙ 150KV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (Ω.Ε) ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2569/2008 Καθορισµός όρων πλειοδοτικών διαγωνισµών για την εκχώρηση σε µακροχρόνια και σε βραχυχρόνια βάση του δικαιώµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και για εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/12/05 Προς: Κοινοποίηση: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 50/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 50/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 50/2007 Τροποποίηση όρων πλειοδοτικών διαγωνισµών για την εκχώρηση σε µακροχρόνια και σε βραχυχρόνια βάση του δικαιώµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγή και για εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4306/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4306/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4306/2009 Καθορισμός όρων πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκχώρηση σε μακροχρόνια και σε βραχυχρόνια βάση του δικαιώματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για εισαγωγές και για εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3307/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3307/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3307/2009 Πλειοδοτικός Διαγωνισμός περιόδου Οκτωβρίου 2009 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση μηνιαίων δικαιωμάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις της Ελλάδας για εξαγωγές κατά το χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3620/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3620/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3620/2009 Πλειοδοτικός Διαγωνισμός περιόδου Οκτωβρίου 2009 για τον καταμερισμό και την εκχώρηση μηνιαίων δικαιωμάτων πρόσβασης στις διασυνδέσεις της Ελλάδας για εξαγωγές κατά το χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου

Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Αιολική Παραγωγή: Εφαρµογή Κανονιστικού και Ρυθµιστικού Πλαισίου Ανδρέας Αδρακτάς Επιχειρησιακός ιευθυντής Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έγκριση Εγχειριδίων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15/03/2010 Προς: ΕΣΜΗΕ, κ. Γ. Αντωνόπουλο, ντα Σύµβουλο Θέµα: Σχετικά: Κωδικός : Ο-40608 Σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ «Ελληνική Ενεργειακή Αγορά: Προοπτικές και προκλήσεις» I. Στόχο Απελευθέρωση Αγορά Ηλεκτρική Ενέργεια II. Συνθήκε Ελληνική Αγορά το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03/08/2010. ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο. Ποιότητα τάσης για εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές

Αθήνα, 03/08/2010. ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο. Ποιότητα τάσης για εµπορικούς και βιοµηχανικούς καταναλωτές Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 03/08/2010 Προς: Θέµα: Σχετικά: ΕΗ ΑΕ - κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο.Σ. και /ντα Σύµβουλο Ποιότητα τάσης

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 Πειραιώς 132118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 229 Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ (ΔΠΑ)Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) 1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος εκπονεί και δημοσιεύει σε ετήσια βάση Δεκαετές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3293/2009 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τη ηµόσια ιαβούλευση σχετικά µε τα θέµατα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο ίκτυο ιανοµής

Έκθεση για τη ηµόσια ιαβούλευση σχετικά µε τα θέµατα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο ίκτυο ιανοµής ηµόσια ιαβούλευση σχετικά µε τα θέµατα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο ίκτυο ιανοµής Έκθεση για τη ηµόσια ιαβούλευση σχετικά µε τα θέµατα σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ στο ίκτυο ιανοµής Αθήνα, Μάιος 2011 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ

Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης. Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ Εµπορική ιαχείριση Μονάδων ΑΠΕ - Νοµοθεσία & ιαδικασίες Αδειοδότησης Χάρης Λαζάνης/Υπηρεσία ΑΠΕ/ ΕΣΜΗΕ ιηµερίδα ΤΕΕ/ Περιφερειακού Τµήµατος Κεντρικής & υτικής Θεσσαλίας για τις ΑΠΕ και τη θέση τους στο

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 165/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 165/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 165/2014 Έγκριση του Προγράµµατος «Εγγυηµένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές» του ιαχειριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007. Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 75/2007 Α Φάση Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5

Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/5 Τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης 2012 εκέµβριος 2011 Σελ.1/5 Εισαγωγή Η παρούσα τροποποίηση των ενοτήτων 7 και 8 του Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Έτους 2012 συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

/13

/13 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2012 και Τροποποίησή του για το Έτος 2011 Μάιος 2011 Σελ.1/13 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραµµα συντάσσεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1711/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2012 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης Απόφασης της ΡΑΕ για την τροποποίηση των διατάξεων του Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013. Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 103/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 308/2013 Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ρήτρα Επιφύλαξης ικαιωµάτων Εγχειρίδιο Λειτουργίας Αγοράς Έκδοση 1.0 11 Μαρτίου 2010 Σελίδα ii Ιστορικό Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1280/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµό βιοαερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 678/2014 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Α. Τασούλης ΔΕΣΜΗΕ 8-10 Μαρτίου 2010 ΤΕΕ -- ΕΝΕΡΓΕΙΑ: σημερινή εικόνα - σχεδιασμός - προοπτικές ΙΣΤΟΡΙΚΟ Νόμος 2773/1999 - Απελευθέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο 61 Αντικείµενο ιαδικασίας Κατανοµής 1. Αντικείµενο της ιαδικασίας Κατανοµής είναι ο προγραµµατισµός της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 27.01.2011 Προς: Θέμα: Κοινοποίηση: Σχετικά: κ. Αρθ. Ζερβό, Πρόεδρο Δ.Σ. και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Τα Νέα εδοµένα στην Ανάπτυξη της Χονδρεµπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 16 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2011 ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Προβλέψεις Τρίτου Πακέτου Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 17/2014 Έγκριση των τιµών των παραµέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισµό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά µε την πρόταση της για µη συνυπολογισµό του ΕΦΚ για το φυσικό αέριο στο κόστος λειτουργίας των µονάδων παραγωγής µε καύσιµο το φυσικό αέριο Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1279/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιοθερµικό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31275 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2935 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 282/2016 Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασμού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων για το έτος Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 20/05/04 Κωδικός: Ο-6713 Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για τις Χρεώσεις του Λογαριασµού Προσαυξήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για το έτος 2009

Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για το έτος 2009 Έκθεση για την Ποιότητα Υπηρεσιών της Εταιρείας ιανοµής για το έτος 2009 Φεβρουάριος 2011 - Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Εισαγωγή------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1893/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010

ηµήτρης Ραχιώτης Μέλος ΡΑΕ Εποπτεύων Τοµέα ΑΠΕ Αθήνα, 26/10/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 26/10/2010 Προς: Θέµα: ΒΙΟΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 332 / 2010 Για τη Μελέτη Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2010-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις

Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις Ρυθμιστικά θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κ. Περράκης Περιεχόμενα 1. Επίκαιρα θέματα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς και τις Διασυνδέσεις 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 249/2006 Λεπτοµέρειες εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων Κ Σ & ΣΗΕ για την παροχή και την αµοιβή των Επικουρικών Υπηρεσιών Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1

Σεπτέµβριος 2009. npapanikolaou@teilam.gr. ρ.-μηχ. Ν. Παπανικολάου: Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ρ.-μηχ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α) Γενικά Στοιχεία ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας Ι ΑΚΤΙΚΟ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Κατανοµής. Έκδοση 1.0. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Εγχειρίδιο Κατανοµής. Έκδοση 1.0. ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Έκδοση 1.0 ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 11 Μαρτίου 2010 Ιστορικό Εκδόσεων Εγχειρίδιο Κατανοµής Έκδοση Ηµεροµηνία Περιγραφή V 1.0 11/03/2010 Έγκριση ΡΑΕ Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1116/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1054/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα