Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς"

Transcript

1 Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Ιούνιος 2010 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 1

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών και Ηλεκτρικής Ενέργειας Συντήρηση του Συστήµατος ιαζωνικοί Περιορισµοί και Ανάγκες σε Εφεδρείες Συστήµατος Σηµαντικά περιστατικά Report on Transparency ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Εισαγωγή Αποµονώσεις των στοιχείων του Συστήµατος µεταφοράς για τον επόµενο µήνα Εφαρµογή Απόψεις της ΡΑΕ Πρόγραµµα Αποµονώσεων του Συστήµατος Μεταφοράς για το επόµενο έτος Εφαρµογή Απόψεις της ΡΑΕ ιαζωνικοί Περιορισµοί Μεταφοράς Εφαρµογή Απόψεις της ΡΑΕ Πρόβλεψη αναγκών Εφεδρειών Συστήµατος Εφαρµογή Απόψεις της ΡΑΕ Σηµαντικά Περιστατικά Εφαρµογή Απόψεις της ΡΑΕ Report on Transparency Εφαρµογή Απόψεις ΡΑΕ Ενέργειες-Προγραµµατισµός του ΕΣΜΗΕ Απόδοση Λειτουργίας Συστήµατος Μεταφοράς ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Εφαρµογή απαιτήσεων του Transparency Report...22 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 2

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της παρούσας έκθεσης είναι η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την εφαρµογή του πλαισίου που καθορίζει το επίπεδο διαφάνειας σε θέµατα λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς. Αφετηρία της διαδικασίας είναι οι αρµοδιότητες της ΡΑΕ κατά το άρθρο 5 του Ν.2773/1999, και ο βασικός στόχος που τίθεται είναι η διευκόλυνση της πλήρους και αναλυτικής πληροφόρησης των Συµµετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παράλληλα, θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότερη άσκηση του εποπτικού ρόλου της ΡΑΕ. Οι υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων αφορούν τόσο τις προβλέψεις πριν την πραγµατική λειτουργία αλλά και τα απολογιστικά στοιχεία. Οι αβεβαιότητες που υπεισέρχονται στη λειτουργία της Αγοράς είναι πολλές και είναι απαραίτητο να παρακολουθείται στενά ο ρόλος τους προκειµένου να περιορίζεται ο επιχειρηµατικός κίνδυνος των Συµµετεχόντων αλλά και να αναζητηθούν τρόποι βελτίωσης της ακρίβειας των προβλέψεων. Η παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς µε διαφανή τρόπο είναι σηµαντική για τρεις λόγους: 1. Η λειτουργία του Συστήµατος επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 2. Οι πληροφορίες που συλλέγονται επιτρέπουν την αξιολόγηση της κατάστασης του Συστήµατος µε απώτερο στόχο την αξιοποίηση αυτής της αξιολόγησης στο σχεδιασµό της Ανάπτυξης του Συστήµατος αλλά και τη διαχείριση των παγίων. 3. Καταγράφεται συστηµατικά η Συντήρηση η οποία πραγµατοποιείται και συσχετίζεται µε την απόδοση του Συστήµατος. Επιπροσθέτως, πρέπει να σηµειωθεί ότι η προοπτική της µεγάλης διείσδυσης ΑΠΕ δηµιουργεί σηµαντικές προκλήσεις σε ότι αφορά το Σύστηµα Μεταφοράς και τις πρακτικές του ιαχειριστή κατά τη λειτουργία αυτού (του Συστήµατος). Προκειµένου να αντιµετωπισθούν αυτές οι προκλήσεις απαιτείται να καταγραφούν και να αναλυθούν συστηµατικότερα και λεπτοµερέστερα οι παράµετροι λειτουργίας του Συστήµατος Μεταφοράς. Η έγκαιρη και καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε θέµατα δηµοσιοποίησης καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντική λαµβανοµένης υπόψη και της Προειδοποιητικής Επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις παραβιάσεις των Άρθρων 5, 6 και 9 του Κανονισµού 1228/ Η παρούσα έκθεση οργανώνεται ως εξής: 1 Η υπ αριθµ. 3719/ Προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Παράβαση αριθµ. 2009/2168) σε συνδυασµό µε την από επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης / ιεύθυνση ηµοσίων Σχέσεων και ιεθνών ραστηριοτήτων µε θέµα Παράβαση 2009/ Πορεία εφαρµογής του Κανονισµού 1228/2003 Ηλεκτρική Ενέργεια - Προειδοποιητική Επιστολή (ΡΑΕ/Ι-93195/ ) Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 3

4 Παρουσιάζονται συνοπτικά οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στο υφιστάµενο πλαίσιο σε ότι αφορά τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς. Παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο οι υποχρεώσεις αυτές εκπληρώνονται από το ΕΣΜΗΕ σήµερα. Αξιολογείται ο βαθµός εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και εντοπίζονται τα σηµεία εκείνα στα οποία υπάρχει περιθώριο βελτιώσεων. Σηµειώνεται ότι η ΡΑΕ θα διερευνήσει την ανάγκη της εκπόνησης και δηµοσιοποίησης της έκθεσης σε τακτική (π.χ. ετήσια) βάση. Για την παρούσα έκθεση έχουν ληφθεί υπόψη οι δηµοσιεύσεις του ΕΣΜΗΕ όπως εµφανίζονταν στις 31 Απριλίου Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 4

5 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΡΑΕ διασφαλίζει τη διαφάνεια παρακολουθώντας τη συµµόρφωση του ΕΣΜΗΕ µε βάση τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου (Κ Σ&ΣΗΕ, Ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο 2 ). Επιπλέον, µε την Απόφαση 76/ της ΡΑΕ έχουν καθοριστεί συγκεκριµένες υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης για θέµατα που δεν καλύπτονται λεπτοµερώς στον Κ Σ&ΣΗΕ Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών και Ηλεκτρικής Ενέργειας Σύµφωνα µε το Άρθρο 5 - Παρακολούθηση Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών και Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ Σ&ΣΗΕ): 1. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος οφείλει να παρακολουθεί καθηµερινά τη λειτουργία του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και να τηρεί σχετικά αρχεία, καθώς και τα Μητρώα που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα. 2. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής, οφείλει να τηρεί στατιστικά στοιχεία και συγκριτικά δεδοµένα που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, να συντάσσει περιοδικές εκθέσεις που κοινοποιούνται στη ΡΑΕ και να δηµοσιοποιεί τα στοιχεία αυτά στη ιστοσελίδα του, κατά τρόπο που εγκρίνεται µε απόφαση της ΡΑΕ. Στη συνέχεια δίνονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης όπως καθορίζονται σε άλλα άρθρα του Κ Σ&ΣΗΕ ή όπως εξειδικεύονται στην Απόφαση 76/2007 της ΡΑΕ Συντήρηση του Συστήµατος Σύµφωνα µε την Απόφαση 76/2007, ο ΕΣΜΗΕ πρέπει να δηµοσιεύει τα παρακάτω σε σχέση µε τη ιαθεσιµότητα του Συστήµατος Μεταφοράς και των ιασυνδέσεων: 2. Λοιπά στοιχεία που δηµοσιοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα Α. Στοιχεία σχετικά µε τη ιαθεσιµότητα του Συστήµατος Μεταφοράς και των ιασυνδέσεων: (1) Έως την 1η εκεµβρίου, το Πρόγραµµα Αποµονώσεων των διασυνδέσεων της χώρας καθώς και των γραµµών µεταφοράς των γειτονικών συστηµάτων που επιδρούν στην ικανότητα εισαγωγών και εξαγωγών του ελληνικού συστήµατος. (2) Έως την 1η εκεµβρίου, το Πρόγραµµα Αποµονώσεων του Συστήµατος Μεταφοράς για το επόµενο έτος. (3) Έως την 10η ηµέρα κάθε µήνα, τις αποµονώσεις στοιχείων του Συστήµατος Μεταφοράς για τον επόµενο µήνα βάσει του Προγράµµατος Αποµονώσεων που ισχύει κατά το χρόνο δηµοσιοποίησης των αποµονώσεων αυτών, για τις οποίες ο ιαχειριστής του Συστήµατος εκτιµά ότι ενδέχεται να επηρεάσουν την οµαλή λειτουργία του Συστήµατος και ιδίως τη δυνατότητα αποµάστευσης ισχύος από µονάδες παραγωγής και τη δυνατότητα 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2003σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. 3 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 5

6 µεταφοράς ισχύος µεταξύ κέντρων παραγωγής και κατανάλωσης καθώς και µέσω των διασυνδέσεων, µε αναφορά στις αναµενόµενες επιπτώσεις των αποµονώσεων αυτών ιαζωνικοί Περιορισµοί και Ανάγκες σε Εφεδρείες Συστήµατος Σύµφωνα µε το Άρθρο 51 - Υποχρεώσεις του ιαχειριστή του Συστήµατος στο πλαίσιο της Πρόβλεψης του Φορτίου, των ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος και των Αναγκών Εφεδρειών: Στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού ο ιαχειριστής του Συστήµατος: Ε) Έως µισή ώρα πριν την λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών για τη δέσµευση ηµερησίων διασυνδετικών δικαιωµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε Περίοδο Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής: (1) την Πρόβλεψη του συνολικού Φορτίου του Συστήµατος, (2) την Πρόβλεψη Αναγκών Εφεδρειών Συστήµατος, (3) την Πρόβλεψη ιαζωνικών Περιορισµών Μεταφοράς του Συστήµατος, (4) την προβλεπόµενη διαθεσιµότητα των Μονάδων του Συστήµατος, (5) τις ποσότητες ενέργειας των Προσφορών Έγχυσης που υποβάλλονται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος κατά το Άρθρο 29, και (6) τις ηλώσεις Φορτίου κατά το Άρθρο 16 παράγραφος (5). Η υποχρέωση δηµοσίευσης στατιστικών στοιχείων αναφορικά µε τους ιαζωνικούς Περιορισµούς, περιγράφεται στο Άρθρο 94 (Στατιστικά στοιχεία ιαδικασίας Κατανοµής). Πιο συγκεκριµένα: Ο ιαχειριστής του Συστήµατος υποχρεούται να δηµοσιεύει µετά το πέρας κάθε ηµερολογιακού τριµήνου στοιχεία σχετικά µε τη ιαδικασία Κατανοµής, τα οποία περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον τα ακόλουθα: Α) Τη συνολική ενέργεια και το µέγιστο συνολικό Φορτίο του Συστήµατος, ανά Ηµέρα Κατανοµής. Β) Τους ιαζωνικούς Περιορισµούς Μεταφοράς του Συστήµατος που επηρέασαν τη λειτουργία του. Γ) Τα Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος. ) Συγκεντρωτικά στοιχεία ανά κατηγορία Εντολών Κατανοµής που αφορούν παραβάσεις των Εντολών από τους κατόχους άδειας παραγωγής, καθώς και στοιχεία που αφορούν στις σχετικές ενέργειες του ιαχειριστή του Συστήµατος Σηµαντικά Περιστατικά Στο Άρθρο 101 ορίζονται τα Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος ως ακολούθως: 1. Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος (εφεξής Σηµαντικά Περιστατικά) είναι χειρισµοί και συµβάντα, που λαµβάνουν ή αναµένεται να λάβουν χώρα στο Σύστηµα ή στις εγκαταστάσεις χρήστη και ενδέχεται να έχουν επίδραση στη λειτουργία του Συστήµατος. Ως Σηµαντικά Περιστατικά νοούνται ιδίως η λειτουργία εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων καθ υπέρβαση των ορίων κανονικής λειτουργίας τους όπως αυτά καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα, στον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου και στις Συµβάσεις Σύνδεσης µε το Σύστηµα, οι ασυνήθιστα δυσµενείς καιρικές συνθήκες, οι βλάβες ή προσωρινές αλλαγές που επηρεάζουν τις ικανότητες εγκατάστασης ή µηχανήµατος, η βλάβη του εξοπλισµού Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 6

7 ελέγχου, επικοινωνίας ή µετρήσεων, η αύξηση των κινδύνων από ανεπιθύµητη λειτουργία διάταξης προστασίας και ο µη προγραµµατισµένος χειρισµός στο Σύστηµα ή στις εγκαταστάσεις χρήστη. Στην επόµενη παράγραφο (του Άρθρου 101) περιγράφονται τα παρακάτω: 2. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος συλλέγει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την ανάλυση των Σηµαντικών Περιστατικών είτε µέσω των συστηµάτων ελέγχου και συλλογής στοιχείων SCADA είτε µέσω άλλων συστηµάτων συλλογής µετρήσεων. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος χρησιµοποιεί, για την ανάλυση των Σηµαντικών Περιστατικών και όποιες άλλες πληροφορίες έχει στη διάθεσή του από οποιαδήποτε πηγή. Στα Άρθρα 103 και 104 περιγράφονται τα σχετικά µε τη διαδικασία γνωστοποίησης των Σηµαντικών Περιστατικών µεταξύ ιαχειριστή και Χρηστών. Ενώ το Άρθρο 102 ορίζει ότι: Ο ιαχειριστής του Συστήµατος και οι χρήστες µπορούν να ορίσουν µε κοινή έγγραφη συµφωνία τους, που κοινοποιείται στη ΡΑΕ, περιπτώσεις χειρισµών και συµβάντων ως Σηµαντικά Περιστατικά, κατ αναλογία µε τις διατάξεις κατά το Άρθρο 101. Η υποχρέωση δηµοσίευσης στατιστικών στοιχείων αναφορικά µε τα Σηµαντικά Περιστατικά, µεταξύ άλλων, περιγράφεται στο Άρθρο 94 (Στατιστικά στοιχεία ιαδικασίας Κατανοµής) όπως αναφέρθηκε παραπάνω Report on Transparency To Report on Transparency, (βλ. IG Transparency Report for ERGEG/CSE, Final Report, ) 4 εκπονήθηκε από την Oµάδα Ρυθµιστικών Αρχών της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πρωτοβουλίας Ηλεκτρισµού για την Νότια και Κεντρική Ευρώπη (RCC/ΕRI/CSE) της Οµάδας των Ευρωπαϊκών Ρυθµιστικών Αρχών για τον Ηλεκτρισµό και το Φυσικό Αέριο (ERGEG), µε τελική ηµεροµηνία έναρξης πλήρους εφαρµογής την 1 η Ιανουαρίου Στην Οµάδα Υλοποίησης (Implementation Group/CSE) της ανωτέρω Περιφερειακής Πρωτοβουλίας συµµετείχε και ο ΕΣΜΗΕ. To Report on Transparency, περιέχει και περιγράφει λεπτοµερώς υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων οι οποίες προέρχονται από τα παρακάτω: 1. Απόφαση της Επιτροπής της 9 ης Νοεµβρίου 2006 περί τροποποιήσεως του παραρτήµατος του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 σχετικά µε τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας (2006/770/ΕΚ). 2. ERGEG Guidelines of Good Practice on Information Management and Transparency (GGP-IMT). Οι υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης χωρίζονται στις παρακάτω οµάδες: 1. Φορτίο (Load) 2. Σύστηµα Μεταφοράς και ιασυνδέσεις (Transmission and Interconnectors) 3. Παραγωγή (Generation) 4 South/Final%20docs/Transparency%20Final%20version.pdf Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 7

8 4. Εξισορρόπηση (Balancing) 5. Χονδρεµπορική Αγορά (Wholesale Market). Οι υποχρεώσεις παρουσιάζονται αναλυτικά σε ότι αφορά το Σύστηµα Μεταφοράς και στις ιασυνδέσεις στον Πίνακα 1.1. που ακολουθεί. Για τις εν λόγω υποχρεώσεις, εκτός από την πληροφορία που πρέπει να δηµοσιοποιείται, καθορίζεται: ο χρόνος δηµοσίευσης (when) το χρονικό διάστηµα το οποίο αφορά η πληροφορία (timeframe) η συχνότητα επικαιροποίησης της πληροφορίας (update) η χρονική διάρκεια της διαθεσιµότητας της πληροφορίας (availability). Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 8

9 Πίνακας 1.1. Υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης στοιχείων σύµφωνα µε το Report on Transparency για το Σύστηµα Μεταφοράς και ιασυνδέσεις Item Description When TimeFrame Update Availability 2.1 Report on developments in Grid One Week before yearly auction Yearly ASAP (W+2) 3 Years 2.2 Planned Outages in the Grid One Week before yearly auction Yearly ASAP (h+2) 2 Years 2.3 Year Ahead forecast of ATC One Week before monthly auction Monthly (12 data per publication) No 2 Years 2.4 Month Ahead forecast of ATC One Week before monthly auction Weekly for each week average data on peak and off peak hours No 2 Months 2.5 Week Ahead forecast of ATC Friday W-1 Daily No 2 Months 2.6 Day Ahead forecast of ATC D-1 Hourly No 2 Years 2.7 Intra-day Ahead forecast of ATC D-1 Hourly No 2 Years 2.8 Details on actual Outages in the Grid D+1 Hourly No 2 Years 2.9 Capacity offered, requested, assigned H+2 Per allocation timeframe No 2 Years 2.10 and 2.11 Capacity requested as priority rights and reserved for balancing market 2.12 Total capacity nominated H+2 Hourly No 2 Years 2.13 Capacity allocated, price, income H+2 Per allocation timeframe No 2 Years 2.14 Reasons and effects of actions taken by TSOs H+2 Hourly No 2 Years 2.15 Aggregated realised commercial and physical flows per interconnection H+2 Hourly No 2 Years Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 9

10 3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1. Εισαγωγή Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται τόσο η εφαρµογή από το ΕΣΜΗΕ των υποχρεώσεων όπως έχουν περιγραφεί στο προηγούµενο Κεφάλαιο όσο και οι απόψεις της ΡΑΕ σχετικά µε την εφαρµογή αυτή Αποµονώσεις των στοιχείων του Συστήµατος µεταφοράς για τον επόµενο µήνα Εφαρµογή Σε εφαρµογή της Απόφασης 76/2007 της ΡΑΕ και µε τον τίτλο «Προγραµµατισµένες αποµονώσεις Στοιχείων Συστήµατος και πιθανές επιπτώσεις στην οµαλή λειτουργία του» 5 ο ΕΣΜΗΕ δηµοσιεύει για κάθε µήνα τις σχετικές πληροφορίες µε την µορφή του Πίνακα 3.1. Η δηµοσίευση στοιχείων ξεκίνησε το Μάρτιο Πίνακας 3.1. Παράδειγµα δηµοσίευσης αποµόνωσης στοιχείων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/04/ /05/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ.Μ 400KV ΚΥΤ ΚΑΡ ΙΑΣ ΚΥΤ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Απόψεις της ΡΑΕ Η δηµοσιοποίηση όπως έχει εφαρµοσθεί µέχρι σήµερα δεν καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις διαφάνειας για τους παρακάτω λόγους: 1. εν εµφανίζονται οι αποµονώσεις των διασυνδέσεων µε τις γειτονικές χώρες για τον επόµενο µήνα (δηλαδή επικαιροποιηµένο µηνιαίο πρόγραµµα σε σχέση µε το δηµοσιευµένο ετήσιο πρόγραµµα). 2. εν είναι δυνατόν να ελεγχθεί η έγκαιρη δηµοσίευση καθώς δεν αναγράφεται ο χρόνος τελευταίας ενηµέρωσης. 3. εν δίνονται επαρκείς πληροφορίες σε σχέση µε τις αναµενόµενες επιπτώσεις εξαιτίας της αποµόνωσης. Από τα µέχρι σήµερα δηµοσιοποιηµένα στοιχεία προκύπτει ότι για σηµαντικά χρονικά διαστήµατα η επίπτωση των αποµονώσεων συνίσταται στη «Λειτουργία µονάδων εκτός σειράς φόρτισης». Με δεδοµένη την κρισιµότητα αυτών των αλλαγών στη διαδικασία Κατανοµής σε σχέση µε το Πρόγραµµα ΗΕΠ, διαφαίνεται η ανάγκη για αύξηση του επιπέδου διαφάνειας σε σχέση µε το θέµα των αποµονώσεων. Πρέπει σε αυτό το σηµείο να σηµειωθεί ότι οι αποµονώσεις αυτές, αν και καταγράφονται, εκ των υστέρων, ως σηµαντικά περιστατικά (βλέπε επόµενη ενότητα για περισσότερες λεπτοµέρειες), η επίδραση τους δεν αποτυπώνεται σε σχέση µε τις αλλαγές που επιφέρουν στο πρόγραµµα ΗΕΠ αλλά µόνο όταν συνδέονται µε διακοπή τροφοδότησης φορτίου ή έγχυσης µονάδας. Η επίδραση των αποµονώσεων στη λειτουργία της Αγοράς θα πρέπει να αποτυπωθεί µε 5 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 10

11 συστηµατικότερο τρόπο και µε βάση τις διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται µεταξύ του προγράµµατος ΗΕΠ και του Προγράµµατος Κατανοµής Πρόγραµµα Αποµονώσεων του Συστήµατος Μεταφοράς για το επόµενο έτος Εφαρµογή Σε εφαρµογή της Απόφασης 76/2007, ο ΕΣΜΗΕ δηµοσιεύει τις προγραµµατισµένες ετήσιες (για το διάστηµα Οκτωβρίου τρέχοντος έτους Σεπτεµβρίου επόµενου έτους) συντηρήσεις ανά γεωγραφικό διαµέρισµα ως έξης: Περιφερειακός Τοµέας Στερεάς Ελλάδος Περιφερειακός Τοµέας Πελοποννήσου Περιφερειακός Τοµέας υτικής Ελλάδος Περιφερειακός Τοµέας Κεντρικής Ελλάδος Περιφερειακός Τοµέας υτικής Μακεδονίας Περιφερειακός Τοµέας Βορείου Ελλάδος Για την περίοδο Οκτώβριος 2009 Σεπτέµβριος 2010, για ορισµένες περιοχές, δίνεται πίνακας αποµονώσεων γραµµών µεταφοράς. Ο ΕΣΜΗΕ σηµειώνει στην ίδια ιστοσελίδα ότι «Οι εργασίες συντήρησης που τελικώς εκτελούνται προγραµµατίζονται µέσω του µηνιαίου προγραµµατισµού συντηρήσεων». ηµοσιεύονται επίσης τα προγράµµατα συντηρήσεων των διασυνδετικών γραµµών 6. εν δηµοσιεύονται οι συντηρήσεις των γραµµών µεταφοράς των γειτονικών συστηµάτων που επιδρούν στην ικανότητα εισαγωγών και εξαγωγών του ελληνικού συστήµατος, λόγω ένστασης ορισµένων εκ των ιαχειριστών της περιοχής (σύµφωνα µε το ΕΣΜΗΕ 7 ) Απόψεις της ΡΑΕ Η υπάρχουσα ανακοίνωση των προγραµµατισµένων ετήσιων συντηρήσεων δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της Απόφασης 76/2007 της ΡΑΕ καθώς αφορά πρόγραµµα συντηρήσεων εξοπλισµού (π.χ. διακοπτών) και όχι πρόγραµµα αποµονώσεων, δηλαδή δεν προκύπτει από την ανακοίνωση η διαθεσιµότητα των στοιχείων µεταφοράς αλλά ακόµα και όταν αυτή δίνεται (όπως στην περίπτωση των αποµονώσεων γραµµών µεταφοράς σε ορισµένες περιοχές), δεν παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αυτή η µη διαθεσιµότητα επηρεάζει τη λειτουργία του Συστήµατος. Επιπλέον, δεν δίνεται η ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης οπότε δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί το αν γίνεται επικαιροποίηση των στοιχείων κατά την διάρκεια του έτους. Για τον ίδιο λόγο δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί η έγκαιρη δηµοσίευση. 6 (01. Forward Market 01. Information 02. Interconnected System Maintenance Schedule) 7 Η από επιστολή του ΕΣΜΗΕ µε θέµα «ηµοσιοποίηση πληροφοριών ERGEG Report on Trnasparency» (ΡΑΕ/Ι / , ΕΣΜΗΕ/3997/ ). Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 11

12 Μέχρι σήµερα δεν γίνεται απολογισµός από το ΕΣΜΗΕ του προγράµµατος συντηρήσεων. Το θέµα αυτό αναλύεται εκτενέστερα σε επόµενη ενότητα (3.9. Απόδοση Λειτουργίας Συστήµατος Μεταφοράς) ιαζωνικοί Περιορισµοί Μεταφοράς Εφαρµογή Σε εφαρµογή των διατάξεων του Κ Σ&ΣΗΕ, ο ΕΣΜΗΕ στις δηµοσιεύσεις που αφορούν την επόµενη Ηµέρα Κατανοµής (Day Ahead Schedule) 8 δηµοσιεύει το όριο µεταξύ Βορρά Νότου σε ΜW όπως στον Πίνακα 3.2. Πίνακας 3.2. Παράδειγµα δηµοσίευσης διαζωνικών περιορισµών System Inter-Zonal Constraints NORTH-SOUTH SOUTH-NORTH Απόψεις της ΡΑΕ Η δηµοσιοποίηση από το ΕΣΜΗΕ των στοιχείων που αφορούν την επόµενη Ηµέρα Κατανοµής είναι κατά κανόνα έγκαιρη. Σε ότι αφορά τους ιαζωνικούς Περιορισµούς, εντός του πλαισίου του σχετικού µηχανισµού 9 έχει καθοριστεί ένα όριο µεταφοράς ισχύος µεταξύ Βορρά και Νότου. Σε σχέση µε τη δηµοσίευση των Περιορισµών Μεταφοράς εµφανίζονται τιµές διαφορετικές από αυτό το όριο. Η ΡΑΕ έχει δύο παρατηρήσεις ως προς τους ιαζωνικούς Περιορισµούς: 1. Σε ότι αφορά την πρόβλεψη των ιαζωνικών Περιορισµών (Άρθρο 51 Κ Σ&ΣΗΕ), δεν δηµοσιοποιείται η αιτία της διαφοροποίησης από το «σύνηθες» όριο (3100 MW). 2. Σε ότι αφορά τα στατιστικά στοιχεία (Άρθρο 94 Κ Σ&ΣΗΕ), ο ΕΣΜΗΕ δεν έχει προχωρήσει στη δηµοσίευση ανά τρίµηνο Πρόβλεψη αναγκών Εφεδρειών Συστήµατος Εφαρµογή Ο ΕΣΜΗΕ στις δηµοσιεύσεις που αφορούν την επόµενη Ηµέρα Κατανοµής (Day Ahead Schedule) 10 δηµοσιεύει τις απαιτήσεις σε εφεδρείες σε ΜW όπως στον Πίνακα 3.3 παρακάτω. 8 (02. Day-ahead Market -> 08. DAS Requirements) 9 Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς: 10 (02. Day-ahead Market -> 08. DAS Requirements) Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 12

13 Πίνακας 3.3. Παράδειγµα δηµοσίευσης αναγκών σε εφεδρείες Reserve Requirements System North Zone South Zone System North Zone South Zone System North Zone South Zone System North Zone South Zone System North Zone South Zone System North Zone South Zone Primary Reserve requirements Secondary Reserve Up Secondary Reserve Down Fast Secondary Reserve Up Fast Secondary Reserve Down Tertiary Reserve requirements Απόψεις της ΡΑΕ Οι επικουρικές υπηρεσίες επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς και κατ επέκταση τη λειτουργία της Αγοράς. Εποµένως είναι απαραίτητη η µέγιστη δυνατή διαφάνεια ειδικότερα αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για ένα σύνθετο τεχνικό ζήτηµα. Επιπροσθέτως, επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τον Κ Σ&ΣΗΕ (Άρθρο Ορισµός Επικουρικών Υπηρεσιών και Συµπληρωµατικής Ενέργειας Συστήµατος): Ο αναλυτικός ορισµός κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας, ο τρόπος µέτρησης και η διαδικασία ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου τους από τον ιαχειριστή Συστήµατος καθορίζονται σύµφωνα µε τους εκάστοτε κανονισµούς της UCTE, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας του ελληνικού Συστήµατος, και περιλαµβάνονται στο Εγχειρίδιο Κατανοµής. Η ΡΑΕ έχει προχωρήσει στην έγκριση 11 του Εγχειριδίου Κατανοµής 12 το οποίο εκπόνησε ο ΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ διαπίστωσε τη συµφωνία των περιεχοµένων του Εγχειριδίου µε τις Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 13

14 διατάξεις του Κ Σ&ΣΗΕ, αλλά παράλληλα και τα σηµαντικά περιθώρια δυνατοτήτων βελτίωσης της χρηστικότητας και οργάνωσης αυτού. Οι βελτιώσεις αυτές θα πρέπει να κάνουν σαφείς και διαφανείς τις µεθοδολογίες υπολογισµού των επικουρικών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, αναφορικά µε τη δηµοσιοποίηση των αναγκών σε εφεδρείες, κρίνεται σκόπιµος ο σχολιασµός, ειδικά αν γίνονται επιλογές που αποκλίνουν από τις µεθοδολογίες εξαιτίας έκτακτων προβληµάτων Σηµαντικά Περιστατικά Εφαρµογή Η πρώτη δηµοσίευση 13 της τριµηνιαίας έκθεσης των σηµαντικών περιστατικών πραγµατοποιήθηκε τον Απρίλιο 2010 και αφορούσε το διάστηµα Ιανουαρίου Μαρτίου του ίδιου έτους. Η δηµοσίευση πραγµατοποιήθηκε σε µορφή πινάκων: 1. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400 kv ΚΑΙ 150kV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ (Πίνακας 3.4). 2. ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ESO-EAD,MEPSO,OST 400 kv & 150 kv ΚΑΙ ΤΟΥ HVDC Link ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ (Πίνακας 3.5) Απόψεις της ΡΑΕ Η ΡΑΕ θεωρεί ιδιαίτερα σηµαντική την εν λόγω δηµοσίευση καθώς καθιστά δυνατή τη συστηµατική παρακολούθηση κρίσιµων παραµέτρων της λειτουργίας του Συστήµατος όπως οι βλάβες και η συντήρηση. Σε σχέση µε τον τρόπο παρουσίασης των σχετικών πληροφοριών η ΡΑΕ επισηµαίνει τα ακόλουθα: 1. Στην εν λόγω δηµοσίευση εµφανίζονται µόνο µη προγραµµατισµένα συµβάντα και όχι οι συντηρήσεις οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τον προγραµµατισµό ο οποίος δηµοσιοποιείται και ο οποίος για τις περιπτώσεις που υπάρχει επίδραση στο φορτίο ή την παραγωγή δηµοσιεύεται σε µηνιαία βάση (µε τον τίτλο «Προγραµµατισµένες Αποµονώσεις» όπως περιγράφεται παραπάνω). Κρίνεται απαραίτητο να συµπεριληφθούν οι πραγµατοποιηθείσες συντηρήσεις στα Σηµαντικά Περιστατικά προκειµένου: (α) να παρακολουθείται η υλοποίηση του προγραµµατισµού των συντηρήσεων (β) να υπάρχει συγκεντρωµένη όλη η απαιτούµενη πληροφορία για τη συνολική απόδοση του Συστήµατος Μεταφοράς όπως αναλύεται σε επόµενη ενότητα. 2. Στην καταχώρηση ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ εµφανίζονται και διακόπτες (Ρ10, Ρ40, κοκ). Κρίνεται απαραίτητο να δίνεται (ενδεχοµένως σε ξεχωριστή στήλη) η γραµµή µεταφοράς ή ο αυτοµετασχηµατιστής που τέθηκε εκτός λειτουργίας εξαιτίας του προβλήµατος που εµφανίστηκε στο διακόπτη. Τα στοιχεία αυτά άλλωστε αποτελούν και τµήµα των πρωτογενών στοιχείων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των δεικτών διαθεσιµότητας όπως αναλύεται σε επόµενη ενότητα 13 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 14

15 3. Στην καταχώρηση ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ είναι χρήσιµο να γίνει προσπάθεια να κατηγοριοποιηθούν οι αιτίες που εµφανίζονται. Είναι κατανοητή η πολυπλοκότητα που εµπεριέχεται σε αυτή την πληροφορία αλλά κρίνεται σκόπιµη η συστηµατική ανάλυση προκειµένου να αξιοποιηθούν στο µέγιστο βαθµό οι πληροφορίες που δίνονται. Μια πιθανή προσέγγιση θα ήταν ο καθορισµός κάποιων γενικών κατηγοριών (βλάβη, βλάβη λόγω καιρού, υπερφόρτιση, λανθασµένη λειτουργία προστασίας, άγνωστη αιτία, συντήρηση κοκ) και η περιγραφή σε ξεχωριστή στήλη των σχετικών λεπτοµερειών (χιονόπτωση, ισχυροί άνεµοι, διαρροή κλπ). 4. Απαιτείται η ύπαρξη υποµνήµατος όπου θα δίνονται: ο ορισµός του τρόπου υπολογισµού του ΜΕΣΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ο ορισµός του τρόπου υπολογισµού της ΜΕΣΗΣ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MWH). Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 15

16 Πίνακας 3.4. Παράδειγµα δηµοσίευσης σηµαντικών περιστατικών - ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 400 kv ΚΑΙ 150kV ME AMEΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΦΟΡΤΙΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε) 01/01/ :50 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ Ρ100 ΛΑΡΥΜΝΑΣ - Ρ130 ΛΑΜΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ Υ/Σ ΛΕΙΒΑ ΙΑΣ, Υ/Σ ΟΣΕ 4, Υ/Σ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 07/01/ :00 Ρ10 ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 17/03/ :30 Ζ/Γ Νο1 150 KV ΚΥΤ ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΙΣΧΥΡΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΚΑΙ ΒΡΟΧΗ ΧΑΜΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΑΖΩΤΟΥ, ΛΟΓΩ ΙΑΡΡΟΗΣ ΙΑΦΟΡΙΚΗ Ζ/Γ 150 KV ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΙΣΧΥΣ ΜΕΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWH) 2h 57min d 22h OXI 0 2h OXI 0 Πίνακας 3.5. Παράδειγµα δηµοσίευσης σηµαντικών περιστατικών - ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕ ESO-EAD,MEPSO,OST 400 kv & 150 kv ΚΑΙ ΤΟΥ HVDC Link ΕΛΛΑ ΟΣ - ΙΤΑΛΙΑΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (Ω.Ε) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Ω.Ε) HMΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟ ΟΥ (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ Η TRIP) 12/02/ :46 D.C. ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 12/02/ :10 TRIP Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 16

17 3.7. Report on Transparency Εφαρµογή Ο ΕΣΜΗΕ έχει προχωρήσει στη δηµιουργία ιστοσελίδα εντός του ιστότοπου του µε τίτλο Market data 14 και αναρτά πληροφορίες που αφορούν την Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας κυρίως σε µορφή λογιστικών φύλλων (αρχεία Excel). Η ιστοσελίδα είναι στην Αγγλική γλώσσα και οι θεµατικές ενότητες που έχουν επιλεγεί για την παρουσίαση των δεδοµένων είναι: 1. Forward Market 2. Day-ahead Market 3. Imbalance Market 4. General Information Απόψεις ΡΑΕ Λεπτοµέρειες για κάθε απαίτηση του Report on Transparency δίνονται µε τη µορφή πινάκων στο Παράρτηµα Α όπου εµφανίζεται τόσο η άποψη της ΡΑΕ όσο και του ΕΣΜΗΕ. Η συνολική αξιολόγηση δίνεται στον Πίνακα 3.6. Πίνακας 3.6. Συνολική αξιολόγηση εφαρµογής του Transparency Report Βαθµός εν έχει Ναι Μερικώς Όχι εφαρµογής εφαρµογή Πλήθος περιπτώσεων Παρατηρείται γενικά ικανοποιητικός βαθµός συµµόρφωσης ως προς τον αριθµό περιπτώσεων αλλά ελλιπής ως προς την ποιότητα. Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθούν τα παρακάτω: 1. Η ΡΑΕ θεωρεί απαραίτητο να γίνονται οι σχετικές δηµοσιεύσεις µε βάση τη δοµή και τα περιεχόµενα του Transparency Report (η δηµοσίευση των πληροφοριών γίνεται στην ιστοσελίδα µε τίτλο Market data χωρίς αναφορά στο Transparency Report) και όλες οι σχετικές πληροφορίες (ή οι σύνδεσµοι links) να δίνονται σε µια ιστοσελίδα. Το κείµενο του Transparency Report θα πρέπει επίσης να δίνεται στην εν λόγω ιστοσελίδα. Η επιλογή αυτή διευκολύνει: την πλήρη και αναλυτική πληροφόρηση των Συµµετεχόντων στην Αγορά την άσκηση του εποπτικού ρόλου της ΡΑΕ. Σηµειώνεται ότι ο ΕΣΜΗΕ έχει τη δυνατότητα αν το επιθυµεί να παρουσιάζει τα στοιχεία και µε άλλους τρόπους. Σε κάθε περίπτωση η ΡΑΕ θεωρεί απαραίτητο να επισηµάνει ότι αυτό πρέπει να γίνει µε γνώµονα την πληρέστερη ενηµέρωση και διαφάνεια και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο να δηµιουργηθεί σύγχυση στο χρήστη της ιστοσελίδας (π.χ. εξαιτίας της επανάληψης των ίδιων στοιχείων). 14 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς 17

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER)

Έγγραφο καθοδήγησης για την εφαρµογή του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) του ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα µε το άρθρο 3 της απόφασης της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2000 (2000/479/ΕΚ) περί υιοθέτησης ενός ευρωπαϊκού µητρώου ρυπογόνων εκποµπών (EPER) σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2024 Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ

24955/2058/26-7-01) EIΣΑΓΩΓΗ Oδηγοί - Eγχειρίδια 3. «Eγκύκλιος για τις διαδικασίες ένταξης πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα» (Tελικό Σχέδιο), Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (Αρ. πρωτ. 24955/2058/26-7-01) 87 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα