ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έξι μηχανικοί - ερευνητές με συμβάσεις έργου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έξι μηχανικοί - ερευνητές με συμβάσεις έργου"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕ- ΝΤΡΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥ- ΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙ- ΚΟΥ: Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΙΚΥ: Προκήρυξη 100 υποτροφιών για μεταπτυχιακά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 2-8 αγορά εργασίας Για αγγελίες απευθυνθείτε στην Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ: & τηλ: Για πλήρη ενημέρωση για προσφορά εργασίας, μελέτες και έργα μπείτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έξι μηχανικοί - ερευνητές με συμβάσεις έργου Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Συνέργεια για την αειφόρο ανάπτυξη και ασφαλή χρήση των ελληνικών τουριστικών παραλιών (BEACH TOUR), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής: Ένας ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ(-Η) ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (-ΤΡΙΑ), ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΟΡΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου. Ένας ΕΜΠΕΙΡΟΣ (-Η) ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (-ΤΡΙΑ) ΕΙΔΙ- ΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙ- ΚΗΣ με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου. Ένας ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ (-Η) ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ -(ΤΡΙΑ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΜΟΡ- ΦΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Θαλάσσιων Επιστημών ή Περιβάλλοντος, ή Μηχανικού ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ένας ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ (-Η) ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (-ΤΡΙΑ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ/ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Μηχανικού ή Θετικών επιστημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου. Ένας ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (-ΤΡΙΑ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ/ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛ- ΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Θαλάσσιων Επιστημών ή Περιβάλλοντος, ή Μηχανικού ή άλλου συναφούς αντικειμένου. Ένας ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ (-ΤΡΙΑ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ/ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ- ΚΤΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ με Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Θετικών επιστημών ή Μηχανικού ή άλλου συναφούς αντικειμένου και μεταπτυχιακό στη Γεωπληροφορική. Καταληκτική ημερομηνία: Περισσότερες πληροφορίες στον υπάλληλο κ. Γεώργιο Ντάρα (τηλ , fax , Η διακήρυξη στο: (http:// ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τέσσερις μηχανικοί διάφορων ειδικοτήτων Κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή θερμοηλεκτρικών ενεργειακών έργων, ζητάει Μηχανολόγο Μηχανικό απόφοιτο ΑΕΙ με 5ετή εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων έργων. Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη 3JS126 στην διεύθυνση yahoo.gr. Κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή θερμοηλεκτρικών ενεργειακών έργων, ζητάει Μηχανικό Σωληνώσεων (Piping Engineer) απόφοιτο ΑΕΙ με 10ετή εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων έργων. Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη 4JS126 στην διεύθυνση Κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή θερμοηλεκτρικών ενεργειακών έργων, ζητάει Πολιτικό Μηχανικό απόφοιτο ΑΕΙ με 5ετή εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων έργων. Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη 2JS126 στην διεύθυνση yahoo.gr Κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή θερμοηλεκτρικών ενεργειακών έργων, ζητάει Εργοταξιάρχη Έργων Πολιτικού Μηχανικού απόφοιτο ΑΕΙ με 15ετή εμπειρία στην κατασκευή παρόμοιων ενεργειακών η βιομηχανικών έργων. Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη 1JS126 στην διεύθυνση Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα, Καλή Πρωτοχρονιά, αισιοδοξία και δύναμη για τον καινούργιο χρόνο. Το νέο τεύχος θα εκδοθεί στις 8 Ιανουαρίου

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Από διάφορες ιδιωτικές εταιρείες στην Ελλάδα ζητούνται διπλωματούχοι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για εργασία ως εξής: ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Αργύρης Δεμερτζής ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Νίκος Πέρπερας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Φρόσω Καβαλάρη Γεώργιος Π. Καραλής ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Χριστίνα Τσιχριντζή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία μελετών Αγρονόμοι, Τοπογράφοι Μηχανικοί (με ή και χωρίς εμπειρία) για απασχόληση στις συμβάσεις του Εθνικού Κτηματολογίου, οι οποίες θα ξεκινήσουν εντός του Για αποστολή βιογραφικών: Fax: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός από την Α. Μαυρίδου ΕΠΕ εταιρία εισαγωγής εξαρτημάτων και μηχανημάτων μετάδοσης κίνησης για θέση τεχνικού πωλήσεων με δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β κατηγορίας Προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν. Προσφέρονται αυτοκίνητο κινητό Βιογραφικά Fax: forthnet.gr, Υπεύθυνη κα. Χαλάτση. Η Eastern Mediterranean Maritime ζητά έμπειρο μηχανικό κοστολόγο/ εκτιμητή για να εργαστεί στο τεχνικό τμήμα για τον έλεγχο των προσφορών/ τιμολογίων δεξαμενισμών και γενικών εργασιών επισκευών και κατασκευών. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει καλή γνώση αγγλικής και του Microsoft excel και τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία ως εκτιμητής σε ναυπηγείο ή εταιρεία γενικών επισκευών πλοίων. Αποστείλετε το «βιογραφικό σας στο eastmed.gr αναφέροντας την ως άνω θέση. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται από ναυτιλιακή εταιρεία με bulk earners στον Πειραιά, με πολύ καλή γνώση αγγλικών και ελάχιστη προϋπηρεσία 3-5 ετών στη συγκεκριμένη θέση. Αποστολή NET Developer - Κωδικός NET 12 13, ζητείται από την Hellas Online. Αρμοδιότητες: Ο κάτοχος της θέσης, ανήκει στη Διεύθυνση Information Technology και συγκεκριμένα στο τμήμα Customer Support Systems. Οι αρμοδιότητές της θέσης περιλαμβάνουν την σχεδίαση και ανάπτυξη Customer Management εφαρμογών σε τεχνολογίες Microsoft. Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο. Τουλάχιστον 3 έτη εργασιακής εμπειρίας σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών ή της Πληροφορικής. Πολύ καλή γνώση και χρήση εργαλείων ανάπτυξης Microsoft (.NET, C#, ASP.NET). Γνώση Web Services, XML και HTML. Προωθήστε το βιογραφικό σας με στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή με φαξ στον αριθμό: , αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ Μηχανικοί με γνώσεις μελετών εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών βιομάζας εξοικονόμηση ενέργειας ενεργειακοί επιθεωρητές ζητούνται ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός απόφοιτος ΑΕΙ άπταιστα αγγλικά άριστη γνώση autocad Εμπειρία αδειοδοτήσεις -μελέτες προσανατολισμός σε πωλήσεις-διαχείριση επενδύσεων από Ανώνυμη Εμπορική και τεχνική εταιρεία εξοπλισμών επεξεργασίας τροφίμων. Βιογραφικά Βιογραφικά: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ για σχεδιασμό μηχανημάτων τροφίμων ζητείται από εταιρεία στη ΒΙΠΕ Σίνδου Πτυχίο ΑΕΙ ΑΤΕΙ Αγγλικά άπταιστος χειρισμός παραμετρικής σχεδίασης επαγγελματική προϋπηρεσία 5ετών γνώσεις προγραμματισμού Αποστολή βιογραφικών com. Από εξαγωγική, βιομηχανική εταιρία στην περιοχή Σχηματαρίου Βοιωτίας ζητείται Μηχανικός Λογισμικού με τίτλο σπουδών ΑΕΙ. Περισσότερες Πληροφορίες: uth.gr. Πηγή: careerbuilder.eu/ Eκ μέρους πολυεθνικής εταιρείας, μέρος της οποίας δραστηριοποιείται στην αντισεισμική τεχνολογία και η οποία μεταφέρει τμήμα της Έρευνας, Ανάπτυξης και Παραγωγής στην Αθήνα,η Grcruitmnet αναζητεί Μηχανολόγο Μηχανικό για θέση στο τμήμα Ε&Α Μεταλλικών Κατασκευών. Πηγή & Περισσότερες Πληροφορίες: H Epsilon International SA θα προβεί σε πρόσληψη Project Manager για διαχείριση έργων FP7. Επιθυμητά προσόντα: Electrical Engineer, ή S/W engineer, ή Computer Engineer (ΑΕΙ). 1-2 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση/συμμετοχή έργων FP7. Γνώση των διαδικασιών RTD, R&D, FP7. Γνώσεις βάσεων δεδομένων και GIS. Πολύ καλή γνώση αγγλικών στη συγγραφή παραδοτέων κειμένων. Συνεργασιμότητα και επικοινωνιακά προσόντα. Αποστολή εμπιστευτικής συνοδευτικής επιστολής και βιογραφικό στο 2

3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου Ελληνικά Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα ζητούν μηχανικούς για διάφορα ερευνητικά προγράμματα με συμβάσεις έργου. Αναλυτικά: Το Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ), σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΔΤΕ-ΥΕ) του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟ- ΚΡΙΤΟΣ» στα πλαίσια των εν εξελίξει Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων, «CRe AM- Creativity Research Adaptive roadmap» (Ε-1835) και «Open Educational Ideas & Innovations(OEI2) - towards open idea and innovation sharing for learning, education and training» (Ε-1836), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση για σύναψη μίσθωσης έργου για συνολικά πέντε (5) θέσεις εξωτερικών συνεργατών στους εξής τομείς: Ανάπτυξη Πλατφόρμας πολλαπλών Domains of Collaborative Space. Ανάπτυξη interactive δικτυακού τόπου με ειδικά domains (user-management, internal cooperation space, file management, Project management) και open source λογισμικό. Ανάπτυξη συστημάτων σύγχρονης - ασύγχρονης η-μάθησης (e-learning). Διαχείριση e-content διαμόρφωση open educational content, προσαρμογή e-content (σε διάφορους επιστημονικούς τομείς) για χρήση μέσω E-Learning πλατφόρμας (LMS LCMS). Ανάπτυξη Πλατφόρμας αναζήτησης Open Educational Resources (OER). Ανάπτυξη Πλατφόρμας για Collaborative creation (authoring) of OER (από την ιδέα στην διαμόρφωση τελικού εκπαιδευτικού περιεχομένου).-διαχείριση (Οικονομική - Διοικητική) Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Ερευνητικών Προγραμμάτων. Α. 3 Θέσεις με Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου, Ηλεκτρ. / Μηχ., Μηχ. Η/Υ ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών, μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές. Β. 1 Θέση με Προσόντα: Πτυχίο Πανεπιστημιακού Επιπέδου Ηλεκτρ. Μηχ., Μηχ. Η/Υ, ή Πληροφορικής, απαραίτητα με Μεταπτυχιακές Σπουδές. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Δ. Παππά στο τηλέφωνο και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ολόκληρη η προκήρυξη στο: Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ΚΡΗΠΙΣ» [Κωδικός Θέσης: 8237] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών με αντικείμενο Σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων σημασιολογικής ανάλυσης εικόνων με ασαφή λογική και διαχείριση αβεβαιότητας παραμέτρων ταξινόμησης (Διάρκεια: 5 μήνες, Τόπος: Θέρμη Θεσσαλονίκης) Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: κ. Μανάκος, Τηλ.: , Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Π «STAMINA» [Κωδικός θέσης: ΙΠΤΗΛ-273] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών με αντικείμενο Αρχιτεκτονικές ασύρματων δικτύων και βελτιστοποίησή τους (Διάρκεια: 3 μήνες, Τόπος: Βόλος). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Ε Διακρατικής Συνεργασίας RSMEs & συγκεκριμένα του υποέργου «CLEANSHIP» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με αντικείμενο Αυτόματος έλεγχος, Πολύπλοκα συστήματα και Μηχανική (Κωδικός θέσης: 63/2013, Διάρκεια: 4 μήνες, Τόπος: Εγκαταστάσεις ΙΕΤΕΘ στα Τρίκαλα). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: Δρ. Γεωργία Τσιότρα, Τηλ.: , Fax: Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Ε Διακρατικής Συνεργασίας RSMEs & συγκεκριμένα του υποέργου «SAFEHPOWER» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με αντικείμενο Συστήματα, Θεωρία Ελέγχου και Εφαρμοσμένα μαθηματικά (Κωδικός θέσης: 64/2013, Διάρκεια: 4 μήνες, Τόπος: Εγκαταστάσεις ΙΕΤΕΘ στα Τρίκαλα). Ένας Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με αντικείμενο Έλεγχος πολύπλοκων και πολύ-παραμετρικών συστημάτων (Κωδικός θέσης: 65/2013, Διάρκεια: 4 μήνες, Τόπος: Εγκαταστάσεις ΙΕΤΕΘ στα Τρίκαλα). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: Δρ. Γεωργία Τσιότρα, Τηλ.: , Fax: Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του Ε Ε «VIBRATION» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: Ένας Μηχανολόγος Μηχανικός με αντικείμενο Γραμμικά συστήματα ελέγχου, Σχεδίαση ενοποιημένων συστημάτων ελέγχου (Κωδικός θέσης: 66/2013, Διάρκεια: 4 μήνες, Τόπος: Εγκαταστάσεις ΙΕΤΕΘ στα Τρίκαλα). Καταληκτική ημερομηνία: Πληροφορίες: Δρ. Γεωργία Τσιότρα, Τηλ.: , Fax:

4 ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΛΛΑΔΑ Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ανεργία Η ανεργία παρέμεινε σταθερή στη χώρα μας τον Αύγουστο (27,3%) σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ τον Οκτώβριο, συνολικά στην ευρωζώνη, υποχώρησε ελαφρώς στο 12,1% (από 12,2% τον Σεπτέμβριο). Στην «ΕΕ των 28» παρέμεινε σταθερή στο 10,9%. Συνολικά, τον Οκτώβριο, καταγράφονται 26,654 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 19,298 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η ανεργία μειώθηκε κατά στην ΕΕ και κατά στην ευρωζώνη. Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (27,3%, τον Αύγουστο), στην Ισπανία (26,7%), στην Ουγγαρία (17,6%) και στην Κύπρο (17%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Αυστρία (4,8%), στη Γερμανία (5,2%) και στο Λουξεμβούργο (5,9%). Η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας μέσα σε ένα χρόνο (Οκτώβριος Οκτώβριος 2013) καταγράφεται στην Κύπρο (από 13,2% σε 17%) και στην Ελλάδα (από 25,5% τον Αύγουστο του 2012, σε 27,3% τον Αύγουστο του 2013). Συνολικά, στην Ελλάδα ο αριθμός των ανέργων έφτασε, τον Αύγουστο, τα 1,365 εκατομμύρια. Εξάλλου, τη θλιβερή πρωτιά και στην ανεργία των νέων (κάτω των 25 ετών) εξακολουθεί να κατέχει η Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, τον Αύγουστο του 2013 η ανεργία των νέων στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 58% ( άνεργοι), ενώ τον Οκτώβριο, στην ΕΕ διαμορφώθηκε στο 23,7% (5,657 εκατομμύρια, δηλ. μείωση κατά σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2012) και στην ευρωζώνη στο 24,4% (3,577 εκατομμύρια, δηλ. αύξηση κατά σε ετήσια βάση). Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας για τους νέους στην ΕΕ, καταγράφονται στην Ελλάδα (58%, τον Αύγουστο), στην Ισπανία (57,4%) και στην Κροατία (52,4%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία (7,8%), στην Αυστρία (9,4%) και στην Ολλανδία (11,6%). ΕΛΣΤΑΤ Στο 71% οι μακροχρόνια άνεργοι Κοντά στο ιστορικά υψηλό ρεκόρ παρέμεινε η ανεργία στο τρίτο τρίμηνο του έτους, παρά το ότι την περίοδο αυτή κορυφώνεται η τουριστική κίνηση. Η ανεργία στο διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2013 διαμορφώθηκε στο 27%, οριακά μόνο μειωμένη έναντι του δεύτερου τριμήνου, οπότε ήταν 27,1%. Άκρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία και για το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων (που αναζητούν πάνω από 12 μήνες εργασία), που έχει εκτοξευτεί στο 71%. Επικίνδυνα υψηλή παραμένει και η ανεργία στους νέους. Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (31,3%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (23,8%). Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας ετών (57,2%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 62,8. Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, έχει ως εξής: το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους έχουν τελειώσει Μερικές Τάξεις Δημοτικού (39,6%) ενώ ακολουθούν τα άτομα που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (38,3%) και τα άτομα που έχουν απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου (31,9%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (15,7%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (18,8%). ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 2 συμβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: Ανάπτυξη ενός ΓεωΠεριβαλλοντικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Development of a Geo- ENvironmental information system for the region of CENtral Greece (GENCENG) 11ΣΥΝ_8_1213 στο πλαίσιο της πράξης «Συνεργασία 2011 Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς», στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας» ως εξής: Δύο με πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή ισότιμου και διδακτορικό σε Βάσεις Δεδομένων ή Πληροφοριακά Συστήματα. Καταληκτική ημερομηνία: 03 Ιανουαρίου Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: και και στην ιστοσελίδα: ee.uth.gr/index.php?option=com_re mository&itemid=145&func=startdo wn&id=316. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning (ADRI-PLAN) H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης της πρότασης με τίτλο «ADRiatic Ionian maritime spatial PLANning (ADRI-PLAN)», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος DG MARE, το οποίο χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από εθνικούς πόρους, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με επιστημονικό προσωπικό, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων που προβλέπονται στη σχετική απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων που θα προηγούνται των τελικών παραδοτέων κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πρότασης ως εξής: Ένας με πτυχίο Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Καταληκτική ημερομηνία: 27 Δεκεμβρίου Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: και και στην ιστοσελίδα: ee.uth.gr/index.php?option=com_re mository&itemid=145&func=startdo wn&id=316. 4

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις έργου Διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων αναζητούν μηχανικούς με συμβάσεις μίσθωσης έργου ως εξής: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙ- ΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση ΕΣΠΑ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή, ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή εξωτερικών συνεργατών σε Μυτιλήνη και Σάμο ως ακολούθως: Δύο ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή άλλου συναφούς αντικειμένου Τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον υπάλληλο κο Κακούρη Βασίλειο (τηλ , fax , Ολόκληρη νη διακήρυξη στην ιστοσελίδα: (http://www.ru.aegean.gr/). Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης ΘΑΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στη Μυτιλήνη ως εξής: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών ή Γεωγραφίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 2 Φοιτητής Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών ή Γεωγραφίας. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 3 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών ή Βιολογίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 4 με Πτυχίο Πανεπιστημίου Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών, Βιολογίας ή Γεωγραφίας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Thomas Tscheulin (Τόμας Τσόιλιν) (τηλ και , Η διακήρυξη στο: (http:// Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση του έργου «...ADVENT...», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Σταύρο Κουμπιά του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση έργου ως κάτωθι: 1)Σχεδιασμός, έρευνα και ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων αισθητήρων εστιάζοντας στην παρακολούθηση ηλικιωμέ- νων 2) Σχεδιασμός και ανάπτυξη κατάλληλων μεσισμικών (middlewares) για την παροχή κατάλληλων υπηρεσιών 3) Ανάπτυξη διεπαφών για ασφαλή διαχείριση δεδομένων σε όλα τα επίπεδα του συστήματος 4) Αξιολόγηση και ολοκλήρωση του τελικού συστήματος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και όχι πέραν της λήξης του, ήτοι Μάιος του Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής ΑΕΙ ή ισότιμου τίτλου σπουδών. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές αντικείμενο. Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα. Εμπειρία σε τεχνολογίες και εφαρμογές, συναφείς με το αντικείμενο του έργου. Σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια. Καταληκτική ημερομηνία: Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο , upatras.gr. Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Τεχνικές Σχεδιασμού Ψηφιακά Ελεγχόμενων RF- Μικροκυματικών Διατάξεων για Software - Cognitive Radio» αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου διάρκειας έως 30/9/2015. Ειδικότερα: 1 Διπλωματούχος Πολυτεχνικής Σχολής (Ξάνθη) 1 Υποψήφιος Διδάκτορας ή Μεταπτυχιακός Φοιτητής Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (ΗΜ&ΜΥ)(Ξάνθη) Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Καθηγητής Γεώργιος Κυριακού: τηλ.: Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου µε ΚΑ 3567 και τίτλο «ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-Αυθόρµητη ανάπτυξη, ιδιότητες και διατάξεις νανονηµάτων των ηµιαγωγών III-V», το οποίο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους ενδιαφέρεται να συνάψει την παρακάτω σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου: Ένας Πτυχιούχος επιστήµης υλικών ή φυσικός ή χηµικός µηχανικός ή ισότιµο αναγνωρισµένο της αλλοδαπής με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην επιστήµη και τεχνολογία πολυµερών. Αντικείμενο έργου: : Βελτιστοποιηµένη Παρασκευή νανο-σχηµατοποιηµένων υποστρωµάτων. Καταληκτική ημερομηνία: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το αντικείµενο των συµβάσεων µίσθωσης έργου, τα προσόντα κ.τ.λ. κος. Pascal Normand Τηλέφωνο: mail: 5

6 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τρεις θέσεις ΔΕΠ για Μηχανικούς Ανακοινώνεται η προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως εξής (Θέσεις στο «Διαύγεια») : ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική Αλληλεπίδραση Δομικών Κατασκευών» -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενισχύσεις και Επισκευές Στοιχείων Σκυροδέματος με Σύνθετα Υλικά». ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) -Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική- Βιοκλιματικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων και Οικισμών». Καταληκτική ημερομηνία: 18/02/2014 Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων: - Πολιτικών Μηχανικών, Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη, τηλ Μηχανικών Περιβάλλοντος, Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη, τηλ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Διδακτικό προσωπικό στην Αποτύπωση Μνημείων Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών των ακόλουθων μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2013/2014, εφόσον το μάθημα επιλεγεί και υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός ενδιαφερομένων για το συγκεκριμένο μάθημα: ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΠΟΜ 436: Αποτύπωση Μνημείων - 2 ώρες/βδομάδα Εργαστήριο Σύντομη περιγραφή του μαθήματος υπάρχει στον Οδηγό Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών , που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση cut.ac.cy/studies/publications/ Καταληκτική ημερομηνία: Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο και ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (ευκαιρίες εργοδότησης). Και καθηγητής Αρχιτεκτονικής Έναν καθηγητή Αρχιτεκτονικής θα προσλάβει το Πανεπιστήμιο «Neapolis University» στην Πάφο. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο και μεταπτυχιακό στην αρχιτεκτονική, με το διδακτορικό να θεωρείται επιπλέον προσόν, δεκαετή διδακτική πείρα, άριστη γνώση της αγγλικής, δημοσιεύσεις σε περιοδικά αντίστοιχα, καθώς και ερευνητική εμπειρία. Πλήρη βιογραφικά αποστέλλονται ως τις 13 Ιανουαρίου 2014 στο: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Δύο μηχανικοί με δωδεκάμηνη σύμβαση Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εγκρίνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε προσωπικό, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, στο πλαίσιο του έργου Διοικητική Υποστήριξη και Ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου, το οποίο χρηματοδοτείται από την Οικονομική Υπηρεσία του Ε.Α.Π. και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν Πρόταση. Ειδικότερα: Έναν (1) διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, Έναν (1) διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Καταληκτική ημερομηνία: 30/12/2013. Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο επικοινωνίας: Ολόκληρη η προκήρυξη στο: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τέσσερις Μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας έως 30/9/2015 (λήξη έργου), για τις ανάγκες της Πράξης «Ανοικτά Ακαδηµαϊκά Μαθήµατα του ΤΕΙ Καβάλας» του ΤΕΙ ΑΜΘ, που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους, κατόπιν συνέντευξης, ως εξής: Θέση 1: Πτυχίο πληροφορικής ή θετικής -τεχνολογικής κατεύθυνσης - Μεταπτυχιακό δίπλωµα πληροφορικής. Θέση 2: Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ - Μεταπτυχιακό δίπλωµα στις Τεχνολογίες συστηµάτων Επικοινωνιών και δορυφορικών επικοινωνιών Θέση 3: Πτυχίο Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ - ιδακτορικός τίτλος σπουδών σε οπτικά τηλεπικοινωνιακά συστήµατα. Θέση 4: Πτυχίο πληροφορικής AEI Καταληκτική ημερομηνία: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανωτέρω πρόσκληση, δίνονται στο τηλέφωνο

7 ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων ΣΟΥΗΔΙΑ: Δύο αρχιτέκτονες θα εντάξει στο δυναμικό του ο Δήμος Έρε. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, ικανότητα εργασίας με το πρόγραμμα CAD, γνώση οπτικοποίησης, επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό κτιρίων και πολύ καλή γνώση της σουηδικής. Βιογραφικά αποστέλλονται ως τις 10 Ιανουαρίου 2014 στο: ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Δύο πολιτικούς μηχανικούς ενδιαφέρεται να προσλάβει αυτοκινητοβιομηχανία στο Μόναχο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, πολύ καλή γνώση του MS Office ή και του SAP, άριστη γνώση της γερμανικής και πολύ καλή γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου στο: ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Δέκα ναυπηγούς μηχανικούς θα προσλάβει η εταιρεία «Shell». Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο ναυπηγού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ναυπηγού, γνώσεις υδροδυναμικής, γνώση συστημάτων LNGC και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες. Βιογραφικά υποβάλλονται ως τις 24 Φεβρουαρίου 2014 στο: tgwebhost/jobdetails.aspx?partnerid=30030&siteid=5798&jo bid= ΣΟΥΗΔΙΑ: Έναν χημικό μηχανικό ως μηχανικό διαδικασιών ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της η εταιρεία χημικών «AkzoNobel». Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακό στη χημική μηχανική, τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στην τεχνολογία του διοξειδίου του χλωρίου, κατανόηση των βασικών αρχών των διαδικασιών παραγωγής, πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ισπανικής, καθώς και γνώση χρήσης των συναφών λογισμικών. Βιογραφικά υποβάλλονται στο: Julia. ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν μηχανικό υπολογιστών ως Service Engineering Operational Support ενδιαφέρεται να προσλάβει γνωστή εταιρεία ηλεκτρικών ειδών στο Μούλχαϊμ. Απαραίτητα προσόντα συνιστούν η εμπειρία σε μηχανολογικές μελέτες, η πενταετής επαγγελματική εμπειρία και η άριστη γνώση της γερμανικής. Οι μηνιαίες απολαβές ορίζονται σε ευρώ. Βιογραφικά και πιστοποιητικά αποστέλλονται ως τις 27 Δεκεμβρίου στο: ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Με δύο χημικούς ή μηχανολόγους μηχανικούς ως μηχανικούς διαδικασιών θα ενισχυθεί το δυναμικό της εταιρείας πετρελαίου και αερίου «Shell» στο Αμπερντίν. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αντίστοιχο πτυχίο, ικανότητα ανάληψης πολλών έργων ταυτόχρονα, αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε αντίστοιχη βιομηχανία και γνώση των διαδικασιών αντίστοιχων βιομηχανιών. Βιογραφικά αποστέλλονται στο: brassring.com/tgwebhost/jobdetails.aspx?partnerid=30030& siteid=5798&jobid= ΣΟΥΗΔΙΑ: Έναν μηχανικό λογισμικού ενδιαφέρεται να προσλάβει η εταιρεία «Time-Critical Networks AB» στο Γκέτεμποργκ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, προϋπηρεσία στην ανάπτυξη λογισμικού σε ενσωματωμένα περιβάλλοντα, εξοικείωση με γλώσσες προγραμματισμού, όπως C++ και Java και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά αποστέλλονται ως τις 31 Ιανουαρίου 2014 στη διεύθυνση: Time-Critical Networks AB, Box Goteborg. ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Έναν μηχανικό σχεδιασμού ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία στη Φρανκφούρτη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου στη Μηχανική ή στον κλάδο οχημάτων, καλή γνώση χρήσης του προγράμματος Catia V5, εμπειρία στον τομέα πλαστικών, ιδανικά εμπειρία σε αυτοκινητοβιομηχανία και καλή γνώση της γερμανικής και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά, πιστοποιητικά και άδειες αποστέλλονται ως τις 10 Ιανουαρίου 2014 στο: ng-enco.com. ΔΑΝΙΑ: Με έναν χημικό μηχανικό θα ενισχύσει το δυναμικό της η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου «Maersk Oil» στο Έσμπιεργκ. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο αντίστοιχο της ειδικότητας, έως δέκα έτη επαγγελματικής εμπειρίας στη βιομηχανία του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, ικανότητα συνεργασίας και άριστη γνώση της αγγλικής. Βιογραφικά υποβάλλονται στο: https://jobsearch.maersk. com/vacancies/publication?pinst=005056a3092d1ee391dd 4487CC8A19D7. ΚΑΤΑΡ: Αρκετές ευκαιρίες εργασίας σε μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων (πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους μηχανικούς κ.ά.) παρέχει η εταιρεία «Power Systems & Information Technology» στην Ντόχα. Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις θέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα και την αποστολή βιογραφικών και πιστοποιητικών αποταθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: recruitment-and-jobs-in-qatar-1.html. ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ: Έναν τοπογράφο μηχανικό ενδιαφέρεται να προσλάβει διεθνής κατασκευαστική εταιρεία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο από πανεπιστήμιο δυτικής χώρας, τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία σε κατασκευαστικά έργα και έργα υποδομής, πενταετή επαγγελματική εμπειρία ως τοπογράφοι, άριστη γνώση της αγγλικής και πολύ γνώση χρήσης των προγραμμάτων NEC, FIDIC, Primavera. Βιογραφικά υποβάλλονται μέσω του: Senior-Quantity-Surveyor-jobs-in-Kazakhstan html. 7

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση. ΑΠΘ Τέσσερις πολιτικοί μηχανικοί με σύμβαση έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 58 10 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ Ζητούνται 32 Μηχανικοί με απόσπαση ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ: Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ»

Μηχανικοί Πληροφορικής ως επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Συνεργάτες για το έργο «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ» ΤΕΥΧΟΣ. 57 03 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥΝΗ- ΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου

ΤΠΕ και κυβερνοχώρου ΤΕΥΧΟΣ. 55 18 06 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΡΕΥ- ΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις)

ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, ή ΠΕ Γεωπονίας, ή Γεωλογίας, ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (2 συμβάσεις) ΤΕΥΧΟΣ. 51 22 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 43 συμβάσεις έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς ΤΕΥΧΟΣ. 100 11 06 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΔΕΤ Α.Ε. Δέκα οκτώ μηχανικοί με 18μηνες συμβάσεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης έργου ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εννέα μηχανικοί με συμβάσεις μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΙΠΤΗΛ Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Έξι μηχανικοί με συμβάσεις έργου. ΙΠΤΗΛ Τέσσερις μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 142 13 05 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού

2. Δύο (2) θέσεις Προγραμματιστή Android με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικού ΤΕΥΧΟΣ. 49 02 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΠΑ- ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων,

Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων - Διαχείριση Αποβλήτων - Ανακύκλωση Απορριμμάτων, ΤΕΥΧΟΣ. 105 16 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δώδεκα θέσεις για Μηχανικούς με σύμβαση έργου ΤΕΥΧΟΣ. 32 05 12 2012 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις εργασίας για Μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΚΥΠΡΟΣ: Θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΕΕ Οκτώ Διπλωματούχοι Μηχανικοί στην Αθήνα. ΑΠΘ Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. ΤΕΥΧΟΣ. 106 23 07 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 45 03 04 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Δέκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και για ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών στην εξής διεύθυνση: http://jobs.iti.gr. ΤΕΥΧΟΣ. 50 15 05 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ Δώδεκα μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΤΕΥΧΟΣ. 60 24 07 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρεις Μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014. ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014. ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΤΕΥΧΟΣ. 108 07 08 2014 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΜΠ Έως 37 μηχανικοί με συμβάσεις έργου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πέντε θέσεις για μηχανικούς. με συμβάσεις ΤΕΥΧΟΣ. 145 03 06 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς με συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã

»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã ΤΕΥΧΟΣ. 64 18 09 2013 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ ƧƳƥƣ ƮƧƭƧƵƧƴ ƧƳƥƣƴƫƣ ΕΛΛΑ Α: Θέσεις για µηχανικούς στον ιδιωτικό τοµέα»» Å» ¹½ Áà ±«Á é Á ÇÁ é ²½Ã ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

1 ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ. 129 28 01 2015 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΔΕΗ Α.Ε. Δώδεκα μηχανικοί ως εποχικό προσωπικό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικοί για μόνιμη απασχόληση στο εξωτερικό

Μηχανικοί για μόνιμη απασχόληση στο εξωτερικό ΤΕΥΧΟΣ. 67 9 10 2013 Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι μ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Θέσεις για μηχανικούς στον ιδιωτικό τομέα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Θέσεις για μηχανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Πόσο θα κοστίζουν τα εισητήρια στα ΜΜΜ από 1η Σεπτεμβρίου 4 Αιτήσεις για εισαγωγή σπουδαστών στο ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ 4 Δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.10.2010 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #51 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 605 ευκαιρίες καριέρας σε 15 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE 2.137 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.11 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 13.01.2015 #271 ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές Μ έσω επτά διαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 105 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Την πλήρωση θέσεων Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Τμημάτων: α) Θεατρικών Σπουδών, β) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ

«e-συνδεθείτε» ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ «e-συνδεθείτε» ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΪΟΣ 2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2000-2010 Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο ιασύνδεσης του ΤΕΙ Λάρισας εκπονεί µελέτη µε σκοπό την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Ταρουδάκης Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Κρήτης

Εισαγωγικό Σημείωμα. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Ταρουδάκης Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Κρήτης ΤΕΥΧΟΣ Νο 2, Οκτώβριος 2012 2o Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης Καλή αρχή! Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο #152. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο ηµόσιο µέσα στον Οκτώβριο #152. Ζητούνται Ελληνες γιατροί και µηχανικοί σε χώρες της Ευρώπης σελ. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 02.10. #152 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 375 ευκαιρίες σε 14 γνωστές εταιρίες σελ. 12-13 ΕΗ: 497, ΗΜΟΙ: 559, ΕΛΤΑ: 17, ΜΟΥΣΕΙΑ: 10, ΑΕΙ: 22, ΕΛ.ΑΣ.: 233 1.338 προσλήψεις-εξπρές στο

Διαβάστε περισσότερα