Παρουσίαση ΙΜC ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση ΙΜC ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ"

Transcript

1 Παρουσίαση ΙΜC ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 1. Ταυτότητα Η IMC Αιγαίου Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του Είναι μία εταιρία με υψηλή εξειδίκευση στην επιστήμη και εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων και σε δράσεις Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η εταιρία χαρακτηρίζεται από πολυδιάστατο επιστημονικό χαρακτήρα που αποσκοπεί στην παροχή ολιστικών προσεγγίσεων και λύσεων για την εξυπηρέτηση του στόχου της και την μεγιστοποίηση της ωφέλειας των πελατών της. Επωνυμία ΙΜC ΑΙΓΑΙΟΥ, Σύμβουλοι Καινοτομικών Εφαρμογών και Νέων Τεχνολογιών Α.Ε. Εταιρική Μορφή Ανώνυμη Εταιρία Μετοχικό Κεφάλαιο ευρώ Ημερομηνία Ίδρυσης 31 Ιουλίου 2006, ΑΡ. ΦΕΚ 8590/ ΑΦΜ/ΔΟΥ , ΔΟΥ Μυτιλήνης Σελ. 1 από 31

2 Έδρα Πιττακού , Μυτιλήνη Tηλ: Fax address: site address: Υποκατάστημα Νόμιμοι Εκπρόσωποι Μιλάτου 14 (2 ος όροφος) 71202, Ηράκλειο Τηλ: Fax: Κωνσταντίνος Καφεντζής, Αλέξανδρος Τζωρτζακάκης 2. Οικονομικά Μεγέθη Η IMC ΕΠΕ κατά την πρώτη χρήση ( υπερδωδεκάμηνη) εμφάνισε κύκλο εργασιών ,68 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα ,03 ήτοι στο 19,3% του τζίρου. Για το έτος 2008 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο 1,015 εκ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στις ήτοι στο 20,9% του τζίρου. Για το έτος 2009 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα υψηλά επίπεδα των τελευταίων 2 ετών. 3. Σύντομο Ιστορικό Λίγα λόγια για την IMC Από την ίδρυση της η IMC βασίζεται σε ανθρώπους με εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στις εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων, αφενός σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης και αφετέρου σε επίπεδο εμπορικής Σελ. 2 από 31

3 αξιοποίησης και πρακτικής εφαρμογής. Η εταιρία αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για τους οργανισμούς-πελάτες της και για να επιτύχει το στόχο της έχει δημιουργήσει την κατάλληλη επιχειρηματική δομή ώστε να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της αγοράς πληροφορικής. H IMC είναι μια από τις πιο ανερχόμενες εταιρίες στο χώρο της πληροφορικής και διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στο χώρο των συστημάτων διαχείρισης γνώσης και περιεχομένου, γεγονός το οποίο την καθιστά μοναδική στην ελληνική αγορά. Η τεχνογνωσία αυτή αφορά σε εφαρμοσμένο επίπεδο λύσεων πληροφορικής καθώς και σε θεωρητικό επίπεδο, γεγονός που επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων διαχείρισης γνώσης και περιεχομένου σε ιδιαίτερα πολύπλοκα περιβάλλοντα. Η IMC έχει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού, χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι είναι συνεργάτης και εισάγει λογισμικό από την εταιρία empolis, η οποία είναι από τις πλέον σημαντικές εταιρείες στο χώρο διαχείρισης γνώσης παγκοσμίως. Το λογισμικό αυτό παρέχει δυνατότητες που δεν διαθέτει κανένα παρόμοιο στον ελληνικό χώρο. Η υλοποίηση του απαιτεί ειδική τεχνογνωσία την οποία πιστοποιημένα διαθέτουν τα στελέχη της IMC. Επίσης είναι συνεργάτης του alfresco, ενός προϊόντος διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού κώδικα, που δημιουργεί επανάσταση στο χώρο των επιχειρήσεων χάρη στη λειτουργικότητα του και την χαμηλή τιμή του. Η IMC είναι ο μοναδικός συνεργάτης στην Ελλάδα, η δε αντίστοιχη αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τέλος η IMC έχει ένα δίκτυο συνεργατών από πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς όπως το ΕΜΠ, το Fraunhofer, το Napier University, το Πανεπιστήμιο της Karlsruhe και κυρίως μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες Σελ. 3 από 31 όπως η Sabre, η TMI, η

4 Oracle, η Alfresco και ο όμιλος Berchelsman με τους οποίους διατηρεί στενή σύνδεση και συνεργασία, το οποίο προσθέτει σημαντική αξία στην IMC, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένους τομείς που δραστηριοποιείται, όπως π.χ. η τεκμηρίωση βιβλιοθηκών και η μετάβαση τους σε ηλεκτρονική διαχείριση του περιεχομένου τους και αποτελεσματική δημοσίευση του και προβολή μέσω πολλαπλών καναλιών όπως π.χ. το διαδίκτυο. 4. Οργανωτική Δομή Η Οργανωτική Δομή της IMC παρουσιάζεται στο σχήμα 1. Τα βασικά επίπεδα εργασίας της IMC είναι δύο: οι ομάδες έργων, οι οποίες φέρουν εις πέρας τα έργα που αναλαμβάνει η IMC, και οργανώνονται με βάση τις δραστηριότητες της εταιρίας (βλέπε στην παράγραφο «Δραστηριότητα»), και το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο ερευνά συγκεκριμένες περιοχής κρίσιμης σημασίας για την IMC και παράγει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίζεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας (ενδεικτικά αναφέρονται στην ενότητα της τεχνικής υποδομής). Σελ. 4 από 31

5 Σχήμα 1: Επιχειρηματική Δομή IMC 5. Δραστηριότητα Οι βασικοί άξονες της επιχειρηματικής δραστηριότητας της IMC παρουσιάζονται στο σχήμα 2. Οι άξονες αυτοί αφορούν στα εξής: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτής της περιοχής η IMC παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες της που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων των οργανισμών τους για τον εκσυγχρονισμό τους και την ένταξη τους στο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν Έλεγχο Συστημάτων (IT Audit), Μελέτες Σκοπιμότητας, Σχεδιασμό Τεχνολογικών Λύσεων, Επιχειρηματικό και Σελ. 5 από 31

6 Τεχνολογικό Προγραμματισμό, Προετοιμασία και Διαπραγμάτευση για τη Χρηματοδότηση Έργων από Κρατικά και Ευρωπαϊκά Κονδύλια. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων (Project Management). Στα πλαίσια αυτής της περιοχής, η IMC αναλαμβάνει την διαχείριση σύνθετων έργων πληροφορικής και χαρτοφυλακίων έργων (project portfolios) για λογαριασμό των πελατών της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ. Εναλλακτικά, η IMC παρέχει τεχνικές και διαχειριστικές συμβουλές για την επιτυχή υλοποίηση έργων από τον πελάτη. Σχήμα 2: Βασικοί Άξονες Επιχειρηματικής Δραστηριότητας IMC Υλοποίηση Έργων Πληροφορικής. Η IMC αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων πληροφορικής εγκαθιστώντας προϊόντα που έχει αναπτύξει η εταιρεία ή/και προϊόντα συνεργατών της ή/και αναπτύσσοντας κατ απαίτηση λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα που εμφανίζονται στους οργανισμούς. Σελ. 6 από 31

7 Έρευνα και ανάπτυξη. Η IMC αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων απαιτήσεων των οργανισμών, τα οποία διαρκώς εκσυγχρονίζει βάση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων. Παράλληλα, διαρκώς ανανεώνει τα μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία διαθέτει για την ασφαλή και επιτυχημένη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στους οργανισμούς-πελάτες λαμβάνοντας υπόψη όλους τους οικονομικούς, κοινωνικούς κτλ περιορισμούς που εμφανίζονται στο εσωτερικό τους. Παράλληλα, η IMC Αιγαίου αναλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντων για τρίτους με ανάθεση ή με συμμετοχή σε σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα. 6. Προϊόντα Οι άνθρωποι της IMC έχουν αναπτύξει κατά τη διάρκεια πολλών ετών έρευνας και εργασίας μια πολύ ουσιαστική αντίληψη των νέων τεχνολογιών και των αναγκών των εταιριών και των οργανισμών της Ελλάδας όσον αφορά στην εφαρμογή τους. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω παρέχει σήμερα μια πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου, γνώσης και διαδικασιών που καλύπτει το συνολικό φάσμα της ελληνικής αγοράς. Οι λύσεις που παρέχει η IMC βασίζονται σε ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που αποτελείται από εμπορικό λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα και καλύπτουν τις ακόλουθες περιοχές: Content Lifecycle Management. Η λύση διαχείρισης περιεχομένου και γνώσης της IMC υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο ζωής του περιεχομένου. Περιλαμβάνει ένα σύγχρονο αποθετήριο περιεχομένου, διαχείριση εκδόσεων, διαχείριση Σελ. 7 από 31

8 μεταδεδομένων, διαχείριση συνδέσμων, ενσωματωμένους επεξεργαστές κειμένου, διαχείριση XML αρχείων κτλ. Business Process Management. Οι λύσεις που παρέχει η IMC για την διαχείριση διαδικασιών βασίζονται στην τεχνολογία των ροών εργασιών και χρησιμοποιούνται προκειμένου οι οργανισμοί να βελτιστοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες διαχείρισης περιεχομένου. Intelligent Information Access. H IMC παρέχει μια πλήρη γκάμα μηχανισμών για έξυπνη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σε όποια μορφή και αν βρίσκονται. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει full-text search, associative search (βασισμένο σε τεχνικές επεξεργασίας λόγου NLP και στατιστικά μοντέλα), αναζήτηση βασισμένη σε οντολογίες, αναζήτηση με Case Based Reasoning, αναζήτηση με Decision Trees, πλοήγηση με υπερβολικά δέντρα, πλοήγηση με ιεραρχικές δομές και πολυ-εδρικές ιεραρχικές δομές, topic maps και τέλος μηχανισμούς ειδοποίησης (notification, alert) χρηστών. Knowledge Portals. Τo knowledge portal αποτελεί ουσιαστικά την ενοποίηση διαφόρων επιχειρησιακών εφαρμογών σε μια web διεπιφάνεια. Οι χρήστες του συστήματος (υπάλληλοι, διοίκηση, συνεργάτες, διαχειριστές κτλ) των οργανισμών αναζητούν, να ενημερώνονται και να επικοινωνούν μέσω ενός κοινού knowledge portal. Το portal της IMC περιλαμβάνει πέρα των άλλων υπηρεσίες όπως αναζήτηση, πλοήγηση, κατηγοριοποίηση, σύνοψη εγγράφων, clustering, rendering, εμπλουτισμό περιεχομένου και εγγράφων, εξατομίκευση, διαχείριση προφίλ χρηστών, ηλεκτρονική συνεργασία, εξουσιοδότηση χρηστών, ασφάλεια κτλ. Σελ. 8 από 31

9 Multi-channel Publishing. Τo λογισμικό της IMC παρέχει τη δυνατότητα πολυκαναλικής δημοσίευσης, υποστηρίζοντας διαδικτυακές εκδόσεις περιεχομένου σε web sites και portals, έντυπες εκδόσεις του περιεχομένου, εκδόσεις σε CD/DVD, εκδόσεις σε ebook, εκδόσεις σε κινητά και PDAs απευθείας από το content repository της πλατφόρμας χωρίς να υφίσταται οποιοδήποτε media break μεταξύ εφαρμογών. 7. Κυριότεροι Τομείς Δραστηριοποίησης Στα σχεδόν 2 χρόνια λειτουργίας της η IMC Αιγαίου έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό εμπορικό όνομα στον τομέα των ΤΠΕ και έχει αναλάβει ένα σημαντικό αριθμό έργων στην ελληνική αγορά. Η IMC Αιγαίου έχει ήδη καλή τοποθέτηση στους ακόλουθους τομείς: Πολιτισμός. Η IMC παρέχει λύσεις για την διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών και τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών με σκοπό την οργάνωση, ευφυή πρόσβαση και προώθηση του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών και ψηφιακών συλλογών τέχνης. Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η IMC έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στη δημόσια διοίκηση και ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση όπου παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα με βάση τους στόχους και τα πρότυπα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Οι κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, Αυτοματοποίηση και αναδιοργάνωση διαδικασιών, Διαδικτυακές πύλες γνώσης και διαχείριση Σελ. 9 από 31

10 περιεχομένου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονική Δημοκρατία (edemocracy) και Ηλεκτρονική Συμμετοχή (eparticipation). Περιφερειακή Ανάπτυξη και Κοινωνία της Πληροφορίας. Η IMC συμμετέχει σε έργα με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη, υπό το πρίσμα της ενσωμάτωσης, αποδοχής και χρήσης της τεχνολογίας από τοπικούς φορείς, ώστε να ενδυναμωθούν οι τοπικές και περιφερειακές οικονομίες και να αυξηθεί η κοινωνική συνοχή. Τουρισμός. Η IMC έχει αναπτύξει λύσεις για τη μετάβαση στον ηλεκτρονικό τουρισμό (etourism) αναβαθμίζοντας τα παραδοσιακά τεχνολογικά μοντέλα με τεχνολογίες γνώσης ώστε να αυξηθεί η λειτουργικότητα των τουριστικών πρακτόρων προς του πελάτες τους. 8. Προσωπικό Μόνιμο Προσωπικό 1. Αλέξανδρος Τζωρτζακάκης, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Υπ. ιδ. Κοινωνιολογίας ιευθύνων Σύμβουλος IMC Αιγαίου Α.Ε. 2. Κωνσταντίνος Καφεντζής (Dipl. Eng.), ιευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης - ιαχείριση Έργων Πρόεδρος.Σ. IMC Αιγαίου Α.Ε. 3. Μυρσίνη Σαμαρούδη Αρχαιολόγος, (MA) Πολιτισμική Πληροφορική 4. Σάββας Βαρυτιμιάδης Αρχαιολόγος, (MA) Πολιτισμική Πληροφορική 5. Ελένη Στεργιοπούλου Αρχαιολόγος, (MA) Πολιτισμική Πληροφορική 6. Αθανασία Μαυρίδου, Project Officer, Υπεύθυνη ιοικητικής Υποστήριξης, MA Περιβαλλοντική ιαχείριση Σελ. 10 από 31

11 7. Μαρία Γαλανού, Οικονομολόγος (MBA), Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης υποκαταστήματος Ηρακλείου Μόνιμοι Εξωτερικοί Συνεργάτες 1. Θωμάς Μαυροφίδης Πληροφορική ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων 2. Αλέξανδρος Σπάθης, Τεχνικός ψηφιακού βίντεο 3. ημήτρης Παπαγεωργίου (Phd) Πολιτιστική Αναπαράσταση, Επιτελεστικές τέχνες 4. ιονύσιος Ζαμπλάρας. Φωτογράφος, Πολιτισμική πληροφορική 5. Ιωάννης Τάλλης, Εφαρμογές πολυμέσων, Πολιτισμική Πληροφορική 6. Σοφία Μυτιληναίου, Γραφίστρια, Πολιτισμική πληροφορική 7. ημήτρης Ψύρρας, Πληροφορική 8. Παύλος ολιώτης, Πληροφορική 9. Αμαλία Ανδρουλάκη, Φιλόλογος, Πολιτισμική πληροφορική 10. Μαρία Ζητάκη, Γραφίστρια, Πολιτισμική Πληροφορική Εξωτερικοί Συνεργάτες 1. Κώστας Μπάλας Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 2. Αντώνης Κακαργιάς Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 3. Ανέστης Νικέλλης Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 9. Κατάλογος Κυριότερων Έργων Σελ. 11 από 31

12 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κυριότερα έργα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η IMC ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΡΓΟ / ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Τεκμηρίωση και προβολή τεκμηριωτικού κινηματογραφικού υλικού, μέσω της λειτουργίας διαδικτυακής πύλης (Portal) - Επιστημονική / Καλλιτεχνική Τεκμηρίωση & ημοσιότητα του αρχείου του σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου / Κοινωνία της Πληροφορίας Συλλογή και τεκμηρίωση περιβαλλοντικού υλικού του ήμου Καλλονής / Κοινωνία της Πληροφορίας IMC Α.Ε IMC Α.Ε Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση υλικού σχετικού με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήμου Ηρακλείου / ήμος Ηρακλείου Κοινωνία της Πληροφορίας Επιστημονική Τεκμηρίωση του Υλικού του ήμου Πλωμαρίου / Κοινωνία της Πληροφορίας ήμος Πλωμαρίου Λέσβου Ψηφιοποίηση Υλικού και Κατασκευή Ψηφιακού Τόπου για την Παρουσίαση του ήμου Καλλονής / Κοινωνία της Πληροφορίας IMC Α.Ε Σελ. 12 από 31

13 Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών, ψηφιακού περιεχομένου και υποδομής για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού Εκδόσεων ιδακτικών Βιβλίων (ΟΕ Β) / Κοινωνία της Πληροφορίας IMC Α.Ε Προμήθεια συστήματος για τη σεναριοποίηση, παραμετροποίηση και δόμηση του οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και την ήμος Ηρακλείου 2007 ένταξη του στο PORTAL της Περιφέρειας / Κοινωνία της Πληροφορίας Οι ρόμοι του Κρασιού στην Ανατολική Μεσόγειο: Λήμνος Κύπρος / Interreg IIIA Ελλάδα-Κύπρος Τεκμηρίωση και λοιπές συνοδευτικές ενέργειες για την ψηφιακή φωτογράφηση των έργων τη ημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα / Κοινωνία της Πληροφορίας IMC Α.Ε IMC Α.Ε Ανάδειξη και Ψηφιοποίηση του αρχείου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση ηχητικού υλικού της συλλογής που ανήκει στη Βικελαία Βιβλιοθήκη / Κοινωνία της ήμος Ηρακλείου 2007 Πληροφορίας Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και προβολή χειρογράφων, εντύπων και μικροφίλμ της συλλογής του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού IMC Α.Ε Σελ. 13 από 31

14 Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης / Κοινωνία της Πληροφορίας Συλλογή, Τεκμηρίωση και ημιουργία Ψηφιακής Συλλογής της Πολιτιστικής - Πολιτισμικής Παράδοσης της Σάμου / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Συλλογή και Τεκμηρίωση υλικού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων / Κοινωνία της Πληροφορίας Γνώμων Α.Ε Ν. Α. Τρικάλων 2008 Τεκμηρίωση υλικού και δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων και δικτυακής πύλης για την προβολή του Πολιτιστικού αποθέματος του Αναγνωστηρίου Αγιάσου Data Α.Ε. Concept «Η Ανάπτυξη» / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Ανάδειξη και Προβολή του Πολιτιστικού Πλούτου της Μονής Λειμώνος Λέσβου με τη χρήση νέων τεχνολογιών / ΠΕΠ Βορείου i know How Πληροφορική Α.Ε Αιγαίου Παροχή Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης Πολιτιστικού Αρχείου.Ε.Θ. Α.Ε. στα πλαίσια του έργου Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Πολιτιστικού Αρχείου.Ε.Θ. Α.Ε. / Κοινωνία της Πληροφορίας IMC Α.Ε Ψηφιοποίηση δεδομένων - ανάπτυξη δικτυακής GIS εφαρμογής και σχετικού DVD-ROM για την Πολιτισμική Εγνατία / Κοινωνία της Πληροφορίας Profile Systems & Software A.E Υπό Υλοποίηση Ψηφιοποίηση και προβολή επιλεγμένου αρχείου της ημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης / ΠΕΠ Βορείου Globo Α.Ε Σελ. 14 από 31

15 Αιγαίου Το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της γεωγραφικής περιοχής μεταξύ Χίου και απέναντι ακτών (Σμύρνη) από τη συλλογή εφημερίδων της περιόδου που διαθέτει η Βιβλιοθήκη Κοραή με χρήση νέων τεχνολογιών / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Globo Α.Ε Η εξέλιξη του Κουστουμιού την περίοδο / Κοινωνία της Πληροφορίας Κέντρο Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου 2008 Προμήθεια Εξοπλισμού, Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και ιαδικτυακή Προβολή Ψηφιακού Πολιτιστικού Υλικού του Συλλόγου των Φίλων του Σιδηρόδρομού / Data Α.Ε. Concept 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Ψηφιακή Συλλογή Παραμυθιών / Κοινωνία της Πληροφορίας Θέατρο Αερόπλοιο 2008 Ψηφιοποίηση υλικού δημιουργία διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή του Μουσικού Πολιτισμού / Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Προηγμένες Πολυμεσικές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Αγοράς / Κοινωνία της Πληροφορίας IMC Α.Ε Εγκατάσταση και Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Οίκου του Ναύτου / Singularlogic Integrator Ανώνυμη Εταιρεία Σελ. 15 από 31

16 Κοινωνία της Πληροφορίας Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ν.Α. Λέσβου / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Εκπόνηση Μελέτης ωρίμανσης του σχεδίου δράσης Ψηφιακή πόλη» / Κοινωνία της Πληροφορίας Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων IMC Α.Ε ΕΤΑΜ Α.Ε Μελέτη ωρίμανσης έργων για την ψηφιακή σύγκλιση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου / Κοινωνία της Πληροφορίας ΕΤΑΜ Α.Ε Ωρίμανση έργων πληροφορικής για την 4η προγραμματική περίοδο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου / Κοινωνία της Πληροφορίας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου 2008 EΛΛΑ Α 2015 Ελληνική παιδεία στον Ψηφιακό Κόσμο / Κοινωνία της Πληροφορίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Σχέδιο του ήμου Μυτιλήνης. Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής / Θησέας Planet Α.Ε Ωρίμανση έργων πληροφορικής του Οργανισμού Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων για την 4 η Προγραμματική Περίοδο / Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Σελ. 16 από 31

17 Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την Ψηφιακή Σύγκλιση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου / Κοινωνία της Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου 2008 Πληροφορίας ημιουργία Ψηφιακής ιαδραστικής Εφαρμογής για την προβολή του έργου του Βασίλη Τσιτσάνη / Κοινωνία της Data Α.Ε. Concept 2008 Πληροφορίας Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικού που αφορά τον τουρισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον στο Νομό Χαλκιδικής / Κοινωνία της Πληροφορίας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής 2008 Ηλεκτρονικός οδηγός της πόλης της Μυτιλήνης / Κοινωνία της Πληροφορίας Terra ΕΠΕ ΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ IMC Α.Ε ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΣΒΟΥ Tredit Infotrip Υπό υλοποίηση 10. Υλική και Τεχνική Υποδομή της IMC Η υφιστάμενη υποδομή σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και η μηχανοργάνωση της εταιρείας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. Σελ. 17 από 31

18 Υποδομή Μηχανοργάνωση της IMC Αιγαίου Υποδομή - Γραφεία Η ΙΜC Αιγαίου στεγάζεται σε χώρο 86 τ.μ. στην οδό Πιττακού 5 στη Μυτιλήνη. Το υποκατάστημα της εταιρίας στεγάζεται σε χώρο 78 τ.μ. στην οδό Μιλάτου 14 στο 2 ο όροφο στο Ηράκλειο της Υποδομή Μηχανοργάνωση της IMC Αιγαίου Εξοπλισμός Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών της IMC περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Intranet 100Mpbs Σύνδεση στο Internet/Extranet μέσω DSL με εύρος ζώνης 8192/384 down/uplink Δίκτυο INTEL-based(x86) σταθμών εργασίας με κατάλληλα περιφερειακά (10/100 Mbps κάρτες δικτύου) 1 Static IP μέσω του Internet ISP File Server και Printer Server 12 Σταθμοί εργασίας τελευταίας τεχνολογίας 1 Scanner A3 4 Scanner A4 3 Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 2 Ψηφιακές Βιντεοκάμερες HD 5 Laptop PCs Υποδομή Μηχανοργάνωση της IMC Αιγαίου Λογισμικό Το λογισμικό που χρησιμοποιεί η Εταιρία περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό σύγχρονων και δοκιμασμένων πακέτων προκειμένου να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων του. Τα πακέτα αυτά είναι πακέτα σχεδίασης και ανάπτυξης web based εφαρμογών, προγραμματισμού, βάσεων δεδομένων, project management, κλπ. Συγκεκριμένα, η Εταιρία διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην χρήση του ακόλουθου λογισμικού. Λειτουργικά περιβάλλοντα Windows και Unix. Λογισμικό για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων - Database Μanagement Systems (Oracle, SQL server 2000, ACCESS 2000). Λογισμικό σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών (Rational Rose). Πακέτα project management για τον προγραμματισμό, την Σελ. 18 από 31

19 παρακολούθηση και τον έλεγχο προόδου των έργων (MS Project 2003 και PRIMAVERA Project Planner). Λογισμικό διαχείρισης ροών εργασίας (Lotus Domino) J-Builder X (Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών σε Java), Eclipse (open source περιβάλλον ανάπτυξης J2EE εφαρμογών) Apache, Tomcat (Web servers) Λογισμικό διαχείρισης γνώσης (e:kms, orenge) Protégé 2.1 (Σύστημα ανάπτυξης και διαχείρισης βάσεων γνώσης και οντολογιών), DHC Vision (Web-based σύστημα διαχείρισης εγγράφων, διαδικασιών και έργων), KAFKA (Σύστημα εμπλουτισμού οντολογιών) EXIST (Βάση δεδομένων με εγγενή υποστήριξη XML) Macromedia Director Adobe Photoshop Adobe Premiere Adobe After Effects Macromedia Dreamweaver 11. Διασφάλιση Ποιότητας Η IMC Αιγαίου εφαρμόζει μεθόδους διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των προγραμμάτων και έργων, τα οποία υλοποιεί. Σε αυτό πλαίσιο αναπτύσσει ένα πλάνο διασφάλισης ποιότητας για κάθε πρόγραμμα / έργο. Αυτό το πλάνο διασφάλισης ποιότητας περιέχει, κατ ελάχιστο, την πληροφορία που παρουσιάζεται στην συνέχεια. Πλάνο Διασφάλισης Ποιότητας των Παρεχομένων Υπηρεσιών της IMC Εποπτεία Περίληψη Κύριος στόχος Δείκτες υλοποίησης Προσδοκώμενο όφελος Αναφορές Σελ. 19 από 31

20 Παραδοτέα και Ευθύνες Διοίκησης Προς τον Εργοδότη Προς Τρίτους Συμβατικές Σχέσεις Με Εργοδότη Με Τρίτους Προσωπικό Δομή Ομάδας Έργου Μέλη Ομάδας Έργου Κλειδιά Ρόλοι και Ευθύνες Ανάγκες Εκπαίδευσης Υλοποίηση Έργου Μέθοδοι Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Πλάνο Διαχείρισης Ρίσκου Φάσεις Χρονοπρογραμματισμός Κύριοι Στόχοι Εξωτερικές Εξαρτήσεις Αξιώσεις Οικονομικά Έργου Εργαλεία Υλοποίησης Χρησιμοποιούμενη Υποδομή Διοικητική Υποστήριξη Έλεγχος Αντικειμένου Ανάλυση Απαιτήσεων Έλεγχος Μετατροπών Προγραμματισμός Έργου Παρακολούθηση Προόδου Έλεγχος Παραδοτέων Συνθετικός Έλεγχος Ασφάλεια Συστήματος Σημαντικοί Κίνδυνοι Συχνότητα Επιθεωρήσεων / Αναθεωρήσεων Σελ. 20 από 31

21 Επιπρόσθετα, καταρτίζεται χρονοδιάγραμμα συναντήσεων συντονισμού των μελών της ομάδας προγράμματος / έργου για την υποβοήθηση της διοίκησης, την ανταλλαγή απόψεων και την διάχυση πληροφορίας μεταξύ των μελών της ομάδας του κάθε έργου. Η εταιρία από έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 στο πεδίο της Σχεδίασης Ανάπτυξης και Υλοποίησης Σύνθετων Πληροφοριακών Συστημάτων. H Πιστοποίηση διαρκεί μέχρι το 2013 και ισχύει και για το υποκατάστημα της Εταιρίας στο Ηράκλειο. 12. Μεθοδολογία Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργου Η μεθοδολογία με την οποία θα οργανωθεί και θα λειτουργήσει η Ομάδα Έργου του Αναδόχου που θα εμπλακεί στο παρόν έργο αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Για την επιτυχημένη διαχείριση του έργου θα πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος των διαδικασιών υλοποίησης, του κόστους και του χρονοδιαγράμματος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Ο έλεγχος προϋποθέτει την κατάρτιση κατάλληλων σχεδίων, τη χρήση προτύπων και την ύπαρξη ενός κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών. Η διαχείριση του έργου στηρίζεται σε πέντε κατευθυντήριες αρχές που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια του έργου: 1. Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) Σελ. 21 από 31

22 2. Διασφάλιση ποιότητας του έργου και των παραδοτέων 3. Συνέπεια στο τρόπο επικοινωνίας 4. Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στο έργο για την πρόοδο 5. Προγραμματισμός και διαχείριση με βάση σημεία ελέγχου και λεπτομερής ανάλυση των εργασιών υλοποίησης Σύμφωνα με τη μεθοδολογία το έργο αναλύεται σε πακέτα εργασίας τα οποία θεωρούνται αυτοτελή μεταξύ τους. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν διαγράμματα Gannt και PERT, καθώς και κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης έργων όπως είναι το MS Project και το Microsoft Excel. 13. Τεχνικές Διαχείρισης Επικινδυνότητας (Risk Management) Η επιτυχία και αποτυχία της αντιμετώπισης των κινδύνων εξαρτάται κατά το ήμισυ από τον επιτυχή εντοπισμό και αξιολόγηση των κινδύνων και κατά το έτερο ήμισυ από την αποτελεσματικότητα των μέτρων που θα ληφθούν για την αντιμετώπισή τους. Αναλυτικά, η μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων περιγράφεται παρακάτω: Η μεθοδολογία αναγνώρισης και αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων δίνεται εποπτικά στην παρακάτω εικόνα: Σελ. 22 από 31

23 Εικόνα 1. Διαδικασία ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου Προσδιορισμός Κινδύνων (Risk Identification) Η ενέργεια αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο διαχείρισης κινδύνου και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: Συγκέντρωση όλων των στοιχείων που χαρακτηρίζουν το έργο: πρόκειται για το σύνολο της πληροφορίας όπως στόχοι, αντικείμενο, φορέας εκτέλεσης, προϋποθέσεις υλοποίησης, τελικοί αποδέκτες (ωφελούμενοι), εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο, κριτήρια επιτυχίας, προϋπολογισμός, δείκτες, ενδεικτική στοχοθεσία, καινοτομία, κ.λπ Σελ. 23 από 31

24 Καταγραφή πιθανών κινδύνων: αποσκοπεί στην αρχική καταγραφή των βασικών κινδύνων που χαρακτηρίζουν το έργο. Πρόκειται για μια on going διαδικασία, παράλληλη και ανατροφοδοτούμενη από τα ευρήματα των διακριτών σταδίων αξιολόγησης. Καταγραφή επιπτώσεων: η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει την εκτίμηση και καταγραφή των επιπτώσεων που μπορεί να έχει κάθε ένας από τους κινδύνους που έχουν ανιχνευθεί στην υλοποίηση του έργου και των στόχων του. Εκτίμηση Κινδύνων (Risk Estimation) Στα πλαίσια της δεύτερης δραστηριότητας της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, ο Ανάδοχος καλείται να εκτιμήσει τις ακόλουθες σημαντικές παραμέτρους: Πιθανότητα κινδύνου: συγκεκριμένα καλείται να εκτιμήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την πιθανότητα εμφάνισης κάθε ενός από τους κινδύνους που έχει εντοπίσει. Σοβαρότητα επιπτώσεων: με τη βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων (πίνακας πιθανότητας κινδύνου και σοβαρότητας επίπτωσης, πίνακας συσχέτισης κινδύνου/ επίπτωσης) ο Ανάδοχος αποδίδει σε κάθε πιθανό ενδεχόμενο τις αντίστοιχες επιπτώσεις και τους αποδέκτες τους. Βαθμός έκθεσης σε κάθε κίνδυνο (exposure): μέσω της ενέργειας αυτής χαρακτηρίζεται το επίπεδο (βαθμός) έκθεσης (exposure) κάθε συνδυασμού κινδύνου και επίπτωσης. Σελ. 24 από 31

25 Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Evaluation) Ο Ανάδοχος, αφού έχει ολοκληρώσει τις προηγούμενες δραστηριότητες είναι σε θέση να αξιολογήσει και να εκτιμήσει το αποδεκτό επίπεδο έκθεσης σε κάποιο συγκεκριμένο κίνδυνο, Παράλληλα, αναλύεται, μελετάται και συνυπολογίζεται με ιδιαίτερη προσοχή η ενδεχόμενη αλληλεπίδραση διαφορετικών κινδύνων και το πιθανό αποτέλεσμά τους για την πορεία και την έκβαση του έργου. Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση κινδύνων Αντικείμενο της ενέργειας αυτής είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων αποτροπής/ μετριασμού των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί και αναλυθεί. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες προς αυτή της κατεύθυνση είναι: Η ενημέρωση του Φορέα για το έργο. Η εκπαίδευση/ ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών του Φορέα Εκτέλεσης σε θέματα που άπτονται των εντοπισμένων κινδύνων. Υπόδειξη προς του αρμοδίους τρόπων αποφυγής. 14. Μεθοδολογίες Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας Στην συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθεί ο Ανάδοχος για τον Έλεγχο και την Διασφάλιση της Ποιότητας του Έργου καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί. Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μεγάλους τομείς. Αυτοί είναι ο Σχεδιασμός της Ποιότητας που πρέπει να γίνει προκαταρτικά και στην συνέχεια η παρακολούθηση και ο έλεγχος Ποιότητας του έργου: Σελ. 25 από 31

26 Σχεδιασμός Ποιότητας (Quality Designing) Ο σκοπός της ενέργειας Σχεδιασμού Ποιότητας είναι να θέσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και μηχανισμούς για την διασφάλιση ποιότητας του έργου. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της ενέργειας αυτής είναι: να καθορισθούν τα ποιοτικά κριτήρια (quality criteria) που πρέπει να παρακολουθούνται και να μετρούνται, για να αποτιμείται το επίπεδο ποιότητας του έργου και των παραδοτέων. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και στόχων, στα πλαίσια του Σχεδιασμού Ποιότητας πραγματοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις: Καθορισμός Ποιοτικών Απαιτήσεων: Ο σκοπός του Καθορισμού Ποιοτικών Απαιτήσεων είναι ο προσδιορισμός: των ποιοτικών απαιτήσεων του Φορέα Υλοποίησης του έργου (quality factors) των εσωτερικών χαρακτηριστικών των διεργασιών και των προϊόντων του Έργου βάση των οποίων κρίνεται εάν οι συγκεκριμένες ποιοτικές απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί (quality attributes) και των μετρήσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορισθεί το επίπεδο ποιότητας που έχει επιτευχθεί (quality metrics). Κάθε ποιοτική απαίτηση μετασχηματίζεται σε ένα ή περισσότερα ποιοτικά κριτήρια (quality criteria) που πρέπει τα προϊόντα και οι διεργασίες του Έργου να ικανοποιούν για την πλήρη ικανοποίηση της αρχικής ποιοτικής απαίτησης. Κάθε ποιοτικό κριτήριο προσμετράται από μία ή περισσότερες ποιοτικές μετρήσεις (quality metrics). Πρέπει να καθορισθούν ο τρόπος συλλογής και Σελ. 26 από 31

27 ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε ποιοτική μέτρηση, όπως επίσης και η συχνότητα των μετρήσεων. Παρακολούθηση Έλεγχος Ποιότητας (Quality Monitoring) Ο σκοπός της ενέργειας Παρακολούθησης Ποιότητας είναι η συνεχής παρακολούθηση των επιπέδων ποιότητας των προϊόντων και των διεργασιών του Έργου. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της ενέργειας αυτής είναι: η αντιπροσώπευση των θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα στις ανασκοπήσεις (reviews) η παροχή ανεξάρτητης αποτίμησης της πληρότητας και συνέπειας των διεργασιών και των παραδοτέων (προϊόντων) η διασφάλιση ότι τα παραδοτέα ικανοποιούν τις καθορισμένες ποιοτικές απαιτήσεις Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και στόχων, στα πλαίσια της Παρακολούθησης Ποιότητας, γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: Συμμετοχή στις ανασκοπήσεις (reviews): Ο Υπεύθυνος Ποιότητας του έργου συμμετέχει σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των ανασκοπήσεων παραδοτέων του Έργου, με σκοπό να διαπιστώσει ότι οι διεργασίες αυτές γίνονται σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα και διαδικασίες, να εντοπίσει πιθανά ζητήματα διασφάλισης ποιότητας, και να διαπιστώσει ότι οι προκύπτουσες ενέργειες προσδιορίζονται και παρακολουθούνται έως την περάτωση τους. Διεξαγωγή επιθεωρήσεων (Audits) και ελέγχων (inspections): Σκοπός των επιθεωρήσεων και των ελέγχων είναι η παροχή ανεξάρτητης αποτίμησης της πληρότητας και συνέπειας των διεργασιών και των παραδοτέων (προϊόντων). Σελ. 27 από 31

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE

H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE H Εταιρεία στα πλαίσια του συστήματος Franchise που έχει αναπτύξει, προσφέρει στον συνεργάτη: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ FRANCHISE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Cloud ERP. Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Cloud ERP Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας για µια ανοικτή επιχείρηση... Με τις προκλήσεις της αγοράς να αυξάνονται διαρκώς, κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου δραστηριοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρώντας με Ανοικτό Λογισμικό

Επιχειρώντας με Ανοικτό Λογισμικό Επιχειρώντας με Ανοικτό Λογισμικό Στα πλαίσια του Συνεδρίου ΕΛ/ΛΑΚ 2011 22 Μαΐου 2011 1. H ErgoQ Εξειδικευμένοι στη Διαχείριση Επιχειρηματικών Διεργασιών Προσφέρουμε αυτοματοποιημένες λύσεις: Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007

Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Επιχειρηµατική Ευφυΐα Απότηνιδέαστηνπράξη Παναγιώτης Θεοφάνους Business Development, SAP Hellas 01/12/2007 Περιεχόµενα 1. SAP Εταιρικόπροφίλ 2. Επιχειρηµατική Ευφυΐα - Η ανάγκη 3. SAP Business Intelligence

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κ. Κάτσικας Τμήμα Μηχ/κών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στόχοι της παρουσίασης H παρουσίαση αυτή στοχεύει στην απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Δημιουργία και Παραγωγή Έκδοσης Επιχειρηματικής Αριστείας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Επιχειρήσεων Προγράμματος Ευαισθητοποίησης Τοπικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος...13 Πρόλογος του Συγγραφέα...15 Κεφάλαιο 1: Βασικές Έννοιες της Διοίκησης - Διαχείρισης Έργου...19 1.1 Λειτουργία, Έργο, Πρόγραμμα...19 1.2 Οι Εμπλεκόμενοι στο Έργο...21

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Σκοπός: Ο σκοπός της πολιτικής ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος είναι η συνεχής και συστηματική διασφάλιση, βελτίωση και

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 01/07/2015 Α.Π. : οικ. 3006 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 01/07/2015 Α.Π. : οικ. 3006 Προς: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΟΣ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩ ΣΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ. Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Η Επαγγελματική Χρήση-Εκμετάλλευση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των Ηλεκτρονικών Μέσων Δικτύων και Επικοινωνιών στον Κλάδο των Ανεξάρτητων Επισκευαστών Αυτοκινήτων Οχημάτων Ολοκληρωμένο Δίκτυο Ανεξάρτητων

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαχείριση Έργων Learning

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Ανάλυση των επιτρεπόμενων δαπανών «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0549-150716 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό

Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Γενικά για την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου Στόχοι και Δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής σε σχέση με την Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα και τον Ψηφιακό Εκσυγχρονισμό της Κυβέρνησης Συμπεράσματα Εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.ΣΤΟΙΕΙΑ ΕΠΙΕΙΡΗΣΗΣ Επωνυμία επιχείρησης ΒΑΓΕΝΑΣ ΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Εμπορικός τίτλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΡ11.04 Μη συμμορφώσεις - Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες Σελ. 1 / 7 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 01 12.10.2009 Τελική Έκδοση Όλες 02 30.06.2011 Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία

Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Crowdsourcing, Eφαρμογές για τον εμπλουτισμό δημόσιου περιεχομένου Ανοιχτά δεδομένα - Η διάσταση της ανάπτυξης μέσα από ψηφιακή καινοτομία Γιώργος Καραμανώλης, Crowdpolicy, Co-Founder & CTO Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΜΒΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 3: Πλήρεις προτάσεις που προχώρησαν στη φάση της αξιολόγησης

Πίνακας 3: Πλήρεις προτάσεις που προχώρησαν στη φάση της αξιολόγησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 01_2.2 1 ος κύκλος υποβολής προτάσεων (έως 31/12/2008) Πίνακας 3: Πλήρεις προτάσεις που προχώρησαν στη φάση της αξιολόγησης Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ 400ώρες ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ.

Πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΑΘΗΝΑ Απόφοιτοι ΛΥΚΕΙΟΥ - ΙΕΚ 400ώρες ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. «ΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Α.Ε. Εθνικό Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ε.Κ.Ε.Κ Α.00 Το Κ.Ε.Ε «ΗΜΗΤΡΑ» ιδρύθηκε το 1987, µε έδρα τη Λάρισα, µε σκοπό να συµβάλλει µέσα από τους τοµείς δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης :

Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης : Οφέλη από την εφαρμογή τους Εκδήλωση ΤΕΕ / ΤΚΜ : 7 Νοεμβρίου 2008 αμφιθέατρο Τοπογράφων «Αλ. Τσιούμης» Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ - Μηχανικός Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρώντας σε καιρούς κρίσης με Ανοικτό Λογισμικό

Επιχειρώντας σε καιρούς κρίσης με Ανοικτό Λογισμικό Επιχειρώντας σε καιρούς κρίσης με Ανοικτό Λογισμικό 26 Νοεμβρίου 2011 Ημερίδα: Ανοικτό Λογισμικό & Επιχειρηματικότητα στα πλαίσια του Money Show 2011 1. H ErgoQ Εξειδικευμένη στη Διαχείριση Επιχειρηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr

Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Ζητήματα Ασφάλειας στο σχεδιασμό Επιχειρησιακής Συνέχειας Τσώχου Αγγελική atsohou@ionio.gr Περιεχόμενα 2 Βασικές έννοιες Επιχειρησιακή Συνέχεια και Ανάλυση Επικινδυνότητας Πλαίσιο Διοίκησης Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

«Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία. Μοχιανάκης Κωστής. Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου

«Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία. Μοχιανάκης Κωστής. Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου «Ηράκλειο, έξυπνη πόλη» : Η τεχνολογία μετασχηματίζει την οικονομία Μοχιανάκης Κωστής Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου Οικονομική κρίση ; Απαντάμε με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες

Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Τοπικά Χαρακτηριστικά & Νέες Τεχνολογίες Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Νέες Ευκαιρίες Γιώργος Καραμανώλης, Partner CTO Crowdpolicy Σύμβουλος Πληροφορικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Project management

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0548-150714 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα