Παρουσίαση ΙΜC ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση ΙΜC ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ"

Transcript

1 Παρουσίαση ΙΜC ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 1. Ταυτότητα Η IMC Αιγαίου Α.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούλιο του Είναι μία εταιρία με υψηλή εξειδίκευση στην επιστήμη και εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων και σε δράσεις Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η εταιρία χαρακτηρίζεται από πολυδιάστατο επιστημονικό χαρακτήρα που αποσκοπεί στην παροχή ολιστικών προσεγγίσεων και λύσεων για την εξυπηρέτηση του στόχου της και την μεγιστοποίηση της ωφέλειας των πελατών της. Επωνυμία ΙΜC ΑΙΓΑΙΟΥ, Σύμβουλοι Καινοτομικών Εφαρμογών και Νέων Τεχνολογιών Α.Ε. Εταιρική Μορφή Ανώνυμη Εταιρία Μετοχικό Κεφάλαιο ευρώ Ημερομηνία Ίδρυσης 31 Ιουλίου 2006, ΑΡ. ΦΕΚ 8590/ ΑΦΜ/ΔΟΥ , ΔΟΥ Μυτιλήνης Σελ. 1 από 31

2 Έδρα Πιττακού , Μυτιλήνη Tηλ: Fax address: site address: Υποκατάστημα Νόμιμοι Εκπρόσωποι Μιλάτου 14 (2 ος όροφος) 71202, Ηράκλειο Τηλ: Fax: Κωνσταντίνος Καφεντζής, Αλέξανδρος Τζωρτζακάκης 2. Οικονομικά Μεγέθη Η IMC ΕΠΕ κατά την πρώτη χρήση ( υπερδωδεκάμηνη) εμφάνισε κύκλο εργασιών ,68 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα ,03 ήτοι στο 19,3% του τζίρου. Για το έτος 2008 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο 1,015 εκ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στις ήτοι στο 20,9% του τζίρου. Για το έτος 2009 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα υψηλά επίπεδα των τελευταίων 2 ετών. 3. Σύντομο Ιστορικό Λίγα λόγια για την IMC Από την ίδρυση της η IMC βασίζεται σε ανθρώπους με εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στις εφαρμογές των πληροφοριακών συστημάτων, αφενός σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης και αφετέρου σε επίπεδο εμπορικής Σελ. 2 από 31

3 αξιοποίησης και πρακτικής εφαρμογής. Η εταιρία αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για τους οργανισμούς-πελάτες της και για να επιτύχει το στόχο της έχει δημιουργήσει την κατάλληλη επιχειρηματική δομή ώστε να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της αγοράς πληροφορικής. H IMC είναι μια από τις πιο ανερχόμενες εταιρίες στο χώρο της πληροφορικής και διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στο χώρο των συστημάτων διαχείρισης γνώσης και περιεχομένου, γεγονός το οποίο την καθιστά μοναδική στην ελληνική αγορά. Η τεχνογνωσία αυτή αφορά σε εφαρμοσμένο επίπεδο λύσεων πληροφορικής καθώς και σε θεωρητικό επίπεδο, γεγονός που επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων διαχείρισης γνώσης και περιεχομένου σε ιδιαίτερα πολύπλοκα περιβάλλοντα. Η IMC έχει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού, χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι είναι συνεργάτης και εισάγει λογισμικό από την εταιρία empolis, η οποία είναι από τις πλέον σημαντικές εταιρείες στο χώρο διαχείρισης γνώσης παγκοσμίως. Το λογισμικό αυτό παρέχει δυνατότητες που δεν διαθέτει κανένα παρόμοιο στον ελληνικό χώρο. Η υλοποίηση του απαιτεί ειδική τεχνογνωσία την οποία πιστοποιημένα διαθέτουν τα στελέχη της IMC. Επίσης είναι συνεργάτης του alfresco, ενός προϊόντος διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού κώδικα, που δημιουργεί επανάσταση στο χώρο των επιχειρήσεων χάρη στη λειτουργικότητα του και την χαμηλή τιμή του. Η IMC είναι ο μοναδικός συνεργάτης στην Ελλάδα, η δε αντίστοιχη αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τέλος η IMC έχει ένα δίκτυο συνεργατών από πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς όπως το ΕΜΠ, το Fraunhofer, το Napier University, το Πανεπιστήμιο της Karlsruhe και κυρίως μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες Σελ. 3 από 31 όπως η Sabre, η TMI, η

4 Oracle, η Alfresco και ο όμιλος Berchelsman με τους οποίους διατηρεί στενή σύνδεση και συνεργασία, το οποίο προσθέτει σημαντική αξία στην IMC, ιδιαίτερα σε εξειδικευμένους τομείς που δραστηριοποιείται, όπως π.χ. η τεκμηρίωση βιβλιοθηκών και η μετάβαση τους σε ηλεκτρονική διαχείριση του περιεχομένου τους και αποτελεσματική δημοσίευση του και προβολή μέσω πολλαπλών καναλιών όπως π.χ. το διαδίκτυο. 4. Οργανωτική Δομή Η Οργανωτική Δομή της IMC παρουσιάζεται στο σχήμα 1. Τα βασικά επίπεδα εργασίας της IMC είναι δύο: οι ομάδες έργων, οι οποίες φέρουν εις πέρας τα έργα που αναλαμβάνει η IMC, και οργανώνονται με βάση τις δραστηριότητες της εταιρίας (βλέπε στην παράγραφο «Δραστηριότητα»), και το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο ερευνά συγκεκριμένες περιοχής κρίσιμης σημασίας για την IMC και παράγει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες ώστε να εξασφαλίζεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας (ενδεικτικά αναφέρονται στην ενότητα της τεχνικής υποδομής). Σελ. 4 από 31

5 Σχήμα 1: Επιχειρηματική Δομή IMC 5. Δραστηριότητα Οι βασικοί άξονες της επιχειρηματικής δραστηριότητας της IMC παρουσιάζονται στο σχήμα 2. Οι άξονες αυτοί αφορούν στα εξής: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτής της περιοχής η IMC παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες της που αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη δράσεων των οργανισμών τους για τον εκσυγχρονισμό τους και την ένταξη τους στο περιβάλλον της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν Έλεγχο Συστημάτων (IT Audit), Μελέτες Σκοπιμότητας, Σχεδιασμό Τεχνολογικών Λύσεων, Επιχειρηματικό και Σελ. 5 από 31

6 Τεχνολογικό Προγραμματισμό, Προετοιμασία και Διαπραγμάτευση για τη Χρηματοδότηση Έργων από Κρατικά και Ευρωπαϊκά Κονδύλια. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων (Project Management). Στα πλαίσια αυτής της περιοχής, η IMC αναλαμβάνει την διαχείριση σύνθετων έργων πληροφορικής και χαρτοφυλακίων έργων (project portfolios) για λογαριασμό των πελατών της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ. Εναλλακτικά, η IMC παρέχει τεχνικές και διαχειριστικές συμβουλές για την επιτυχή υλοποίηση έργων από τον πελάτη. Σχήμα 2: Βασικοί Άξονες Επιχειρηματικής Δραστηριότητας IMC Υλοποίηση Έργων Πληροφορικής. Η IMC αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων πληροφορικής εγκαθιστώντας προϊόντα που έχει αναπτύξει η εταιρεία ή/και προϊόντα συνεργατών της ή/και αναπτύσσοντας κατ απαίτηση λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα που εμφανίζονται στους οργανισμούς. Σελ. 6 από 31

7 Έρευνα και ανάπτυξη. Η IMC αναπτύσσει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων απαιτήσεων των οργανισμών, τα οποία διαρκώς εκσυγχρονίζει βάση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων. Παράλληλα, διαρκώς ανανεώνει τα μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία διαθέτει για την ασφαλή και επιτυχημένη ενσωμάτωση της τεχνολογίας στους οργανισμούς-πελάτες λαμβάνοντας υπόψη όλους τους οικονομικούς, κοινωνικούς κτλ περιορισμούς που εμφανίζονται στο εσωτερικό τους. Παράλληλα, η IMC Αιγαίου αναλαμβάνει την ανάπτυξη προϊόντων για τρίτους με ανάθεση ή με συμμετοχή σε σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα. 6. Προϊόντα Οι άνθρωποι της IMC έχουν αναπτύξει κατά τη διάρκεια πολλών ετών έρευνας και εργασίας μια πολύ ουσιαστική αντίληψη των νέων τεχνολογιών και των αναγκών των εταιριών και των οργανισμών της Ελλάδας όσον αφορά στην εφαρμογή τους. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω παρέχει σήμερα μια πλήρη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου, γνώσης και διαδικασιών που καλύπτει το συνολικό φάσμα της ελληνικής αγοράς. Οι λύσεις που παρέχει η IMC βασίζονται σε ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων που αποτελείται από εμπορικό λογισμικό και λογισμικό ανοικτού κώδικα και καλύπτουν τις ακόλουθες περιοχές: Content Lifecycle Management. Η λύση διαχείρισης περιεχομένου και γνώσης της IMC υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο ζωής του περιεχομένου. Περιλαμβάνει ένα σύγχρονο αποθετήριο περιεχομένου, διαχείριση εκδόσεων, διαχείριση Σελ. 7 από 31

8 μεταδεδομένων, διαχείριση συνδέσμων, ενσωματωμένους επεξεργαστές κειμένου, διαχείριση XML αρχείων κτλ. Business Process Management. Οι λύσεις που παρέχει η IMC για την διαχείριση διαδικασιών βασίζονται στην τεχνολογία των ροών εργασιών και χρησιμοποιούνται προκειμένου οι οργανισμοί να βελτιστοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες διαχείρισης περιεχομένου. Intelligent Information Access. H IMC παρέχει μια πλήρη γκάμα μηχανισμών για έξυπνη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σε όποια μορφή και αν βρίσκονται. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει full-text search, associative search (βασισμένο σε τεχνικές επεξεργασίας λόγου NLP και στατιστικά μοντέλα), αναζήτηση βασισμένη σε οντολογίες, αναζήτηση με Case Based Reasoning, αναζήτηση με Decision Trees, πλοήγηση με υπερβολικά δέντρα, πλοήγηση με ιεραρχικές δομές και πολυ-εδρικές ιεραρχικές δομές, topic maps και τέλος μηχανισμούς ειδοποίησης (notification, alert) χρηστών. Knowledge Portals. Τo knowledge portal αποτελεί ουσιαστικά την ενοποίηση διαφόρων επιχειρησιακών εφαρμογών σε μια web διεπιφάνεια. Οι χρήστες του συστήματος (υπάλληλοι, διοίκηση, συνεργάτες, διαχειριστές κτλ) των οργανισμών αναζητούν, να ενημερώνονται και να επικοινωνούν μέσω ενός κοινού knowledge portal. Το portal της IMC περιλαμβάνει πέρα των άλλων υπηρεσίες όπως αναζήτηση, πλοήγηση, κατηγοριοποίηση, σύνοψη εγγράφων, clustering, rendering, εμπλουτισμό περιεχομένου και εγγράφων, εξατομίκευση, διαχείριση προφίλ χρηστών, ηλεκτρονική συνεργασία, εξουσιοδότηση χρηστών, ασφάλεια κτλ. Σελ. 8 από 31

9 Multi-channel Publishing. Τo λογισμικό της IMC παρέχει τη δυνατότητα πολυκαναλικής δημοσίευσης, υποστηρίζοντας διαδικτυακές εκδόσεις περιεχομένου σε web sites και portals, έντυπες εκδόσεις του περιεχομένου, εκδόσεις σε CD/DVD, εκδόσεις σε ebook, εκδόσεις σε κινητά και PDAs απευθείας από το content repository της πλατφόρμας χωρίς να υφίσταται οποιοδήποτε media break μεταξύ εφαρμογών. 7. Κυριότεροι Τομείς Δραστηριοποίησης Στα σχεδόν 2 χρόνια λειτουργίας της η IMC Αιγαίου έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό εμπορικό όνομα στον τομέα των ΤΠΕ και έχει αναλάβει ένα σημαντικό αριθμό έργων στην ελληνική αγορά. Η IMC Αιγαίου έχει ήδη καλή τοποθέτηση στους ακόλουθους τομείς: Πολιτισμός. Η IMC παρέχει λύσεις για την διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών και τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών με σκοπό την οργάνωση, ευφυή πρόσβαση και προώθηση του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών και ψηφιακών συλλογών τέχνης. Δημόσια Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η IMC έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στη δημόσια διοίκηση και ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση όπου παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και λύσεις για τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα με βάση τους στόχους και τα πρότυπα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Οι κύριες δραστηριότητες περιλαμβάνουν Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις, Αυτοματοποίηση και αναδιοργάνωση διαδικασιών, Διαδικτυακές πύλες γνώσης και διαχείριση Σελ. 9 από 31

10 περιεχομένου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονική Δημοκρατία (edemocracy) και Ηλεκτρονική Συμμετοχή (eparticipation). Περιφερειακή Ανάπτυξη και Κοινωνία της Πληροφορίας. Η IMC συμμετέχει σε έργα με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη, υπό το πρίσμα της ενσωμάτωσης, αποδοχής και χρήσης της τεχνολογίας από τοπικούς φορείς, ώστε να ενδυναμωθούν οι τοπικές και περιφερειακές οικονομίες και να αυξηθεί η κοινωνική συνοχή. Τουρισμός. Η IMC έχει αναπτύξει λύσεις για τη μετάβαση στον ηλεκτρονικό τουρισμό (etourism) αναβαθμίζοντας τα παραδοσιακά τεχνολογικά μοντέλα με τεχνολογίες γνώσης ώστε να αυξηθεί η λειτουργικότητα των τουριστικών πρακτόρων προς του πελάτες τους. 8. Προσωπικό Μόνιμο Προσωπικό 1. Αλέξανδρος Τζωρτζακάκης, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Υπ. ιδ. Κοινωνιολογίας ιευθύνων Σύμβουλος IMC Αιγαίου Α.Ε. 2. Κωνσταντίνος Καφεντζής (Dipl. Eng.), ιευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης - ιαχείριση Έργων Πρόεδρος.Σ. IMC Αιγαίου Α.Ε. 3. Μυρσίνη Σαμαρούδη Αρχαιολόγος, (MA) Πολιτισμική Πληροφορική 4. Σάββας Βαρυτιμιάδης Αρχαιολόγος, (MA) Πολιτισμική Πληροφορική 5. Ελένη Στεργιοπούλου Αρχαιολόγος, (MA) Πολιτισμική Πληροφορική 6. Αθανασία Μαυρίδου, Project Officer, Υπεύθυνη ιοικητικής Υποστήριξης, MA Περιβαλλοντική ιαχείριση Σελ. 10 από 31

11 7. Μαρία Γαλανού, Οικονομολόγος (MBA), Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης υποκαταστήματος Ηρακλείου Μόνιμοι Εξωτερικοί Συνεργάτες 1. Θωμάς Μαυροφίδης Πληροφορική ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων 2. Αλέξανδρος Σπάθης, Τεχνικός ψηφιακού βίντεο 3. ημήτρης Παπαγεωργίου (Phd) Πολιτιστική Αναπαράσταση, Επιτελεστικές τέχνες 4. ιονύσιος Ζαμπλάρας. Φωτογράφος, Πολιτισμική πληροφορική 5. Ιωάννης Τάλλης, Εφαρμογές πολυμέσων, Πολιτισμική Πληροφορική 6. Σοφία Μυτιληναίου, Γραφίστρια, Πολιτισμική πληροφορική 7. ημήτρης Ψύρρας, Πληροφορική 8. Παύλος ολιώτης, Πληροφορική 9. Αμαλία Ανδρουλάκη, Φιλόλογος, Πολιτισμική πληροφορική 10. Μαρία Ζητάκη, Γραφίστρια, Πολιτισμική Πληροφορική Εξωτερικοί Συνεργάτες 1. Κώστας Μπάλας Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 2. Αντώνης Κακαργιάς Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 3. Ανέστης Νικέλλης Μηχανικός Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 9. Κατάλογος Κυριότερων Έργων Σελ. 11 από 31

12 Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κυριότερα έργα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η IMC ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΕΡΓΟ / ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗΣ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Τεκμηρίωση και προβολή τεκμηριωτικού κινηματογραφικού υλικού, μέσω της λειτουργίας διαδικτυακής πύλης (Portal) - Επιστημονική / Καλλιτεχνική Τεκμηρίωση & ημοσιότητα του αρχείου του σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου / Κοινωνία της Πληροφορίας Συλλογή και τεκμηρίωση περιβαλλοντικού υλικού του ήμου Καλλονής / Κοινωνία της Πληροφορίας IMC Α.Ε IMC Α.Ε Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση υλικού σχετικού με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ήμου Ηρακλείου / ήμος Ηρακλείου Κοινωνία της Πληροφορίας Επιστημονική Τεκμηρίωση του Υλικού του ήμου Πλωμαρίου / Κοινωνία της Πληροφορίας ήμος Πλωμαρίου Λέσβου Ψηφιοποίηση Υλικού και Κατασκευή Ψηφιακού Τόπου για την Παρουσίαση του ήμου Καλλονής / Κοινωνία της Πληροφορίας IMC Α.Ε Σελ. 12 από 31

13 Ανάπτυξη συστημάτων, εφαρμογών, ψηφιακού περιεχομένου και υποδομής για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού Εκδόσεων ιδακτικών Βιβλίων (ΟΕ Β) / Κοινωνία της Πληροφορίας IMC Α.Ε Προμήθεια συστήματος για τη σεναριοποίηση, παραμετροποίηση και δόμηση του οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και την ήμος Ηρακλείου 2007 ένταξη του στο PORTAL της Περιφέρειας / Κοινωνία της Πληροφορίας Οι ρόμοι του Κρασιού στην Ανατολική Μεσόγειο: Λήμνος Κύπρος / Interreg IIIA Ελλάδα-Κύπρος Τεκμηρίωση και λοιπές συνοδευτικές ενέργειες για την ψηφιακή φωτογράφηση των έργων τη ημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας Μουσείου Γ.Ι. Κατσίγρα / Κοινωνία της Πληροφορίας IMC Α.Ε IMC Α.Ε Ανάδειξη και Ψηφιοποίηση του αρχείου των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Μυτιλήνης / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Φιλανθρωπικά Καταστήματα Μυτιλήνης Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση ηχητικού υλικού της συλλογής που ανήκει στη Βικελαία Βιβλιοθήκη / Κοινωνία της ήμος Ηρακλείου 2007 Πληροφορίας Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και προβολή χειρογράφων, εντύπων και μικροφίλμ της συλλογής του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού IMC Α.Ε Σελ. 13 από 31

14 Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης / Κοινωνία της Πληροφορίας Συλλογή, Τεκμηρίωση και ημιουργία Ψηφιακής Συλλογής της Πολιτιστικής - Πολιτισμικής Παράδοσης της Σάμου / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Συλλογή και Τεκμηρίωση υλικού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων / Κοινωνία της Πληροφορίας Γνώμων Α.Ε Ν. Α. Τρικάλων 2008 Τεκμηρίωση υλικού και δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων και δικτυακής πύλης για την προβολή του Πολιτιστικού αποθέματος του Αναγνωστηρίου Αγιάσου Data Α.Ε. Concept «Η Ανάπτυξη» / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Ανάδειξη και Προβολή του Πολιτιστικού Πλούτου της Μονής Λειμώνος Λέσβου με τη χρήση νέων τεχνολογιών / ΠΕΠ Βορείου i know How Πληροφορική Α.Ε Αιγαίου Παροχή Υπηρεσιών Τεκμηρίωσης Πολιτιστικού Αρχείου.Ε.Θ. Α.Ε. στα πλαίσια του έργου Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Πολιτιστικού Αρχείου.Ε.Θ. Α.Ε. / Κοινωνία της Πληροφορίας IMC Α.Ε Ψηφιοποίηση δεδομένων - ανάπτυξη δικτυακής GIS εφαρμογής και σχετικού DVD-ROM για την Πολιτισμική Εγνατία / Κοινωνία της Πληροφορίας Profile Systems & Software A.E Υπό Υλοποίηση Ψηφιοποίηση και προβολή επιλεγμένου αρχείου της ημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Μυτιλήνης / ΠΕΠ Βορείου Globo Α.Ε Σελ. 14 από 31

15 Αιγαίου Το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της γεωγραφικής περιοχής μεταξύ Χίου και απέναντι ακτών (Σμύρνη) από τη συλλογή εφημερίδων της περιόδου που διαθέτει η Βιβλιοθήκη Κοραή με χρήση νέων τεχνολογιών / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Globo Α.Ε Η εξέλιξη του Κουστουμιού την περίοδο / Κοινωνία της Πληροφορίας Κέντρο Σπουδών Λαϊκού Θεάτρου 2008 Προμήθεια Εξοπλισμού, Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και ιαδικτυακή Προβολή Ψηφιακού Πολιτιστικού Υλικού του Συλλόγου των Φίλων του Σιδηρόδρομού / Data Α.Ε. Concept 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Ψηφιακή Συλλογή Παραμυθιών / Κοινωνία της Πληροφορίας Θέατρο Αερόπλοιο 2008 Ψηφιοποίηση υλικού δημιουργία διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή του Μουσικού Πολιτισμού / Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Προηγμένες Πολυμεσικές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Αγοράς / Κοινωνία της Πληροφορίας IMC Α.Ε Εγκατάσταση και Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Οίκου του Ναύτου / Singularlogic Integrator Ανώνυμη Εταιρεία Σελ. 15 από 31

16 Κοινωνία της Πληροφορίας Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Ν.Α. Λέσβου / ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Εκπόνηση Μελέτης ωρίμανσης του σχεδίου δράσης Ψηφιακή πόλη» / Κοινωνία της Πληροφορίας Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων IMC Α.Ε ΕΤΑΜ Α.Ε Μελέτη ωρίμανσης έργων για την ψηφιακή σύγκλιση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου / Κοινωνία της Πληροφορίας ΕΤΑΜ Α.Ε Ωρίμανση έργων πληροφορικής για την 4η προγραμματική περίοδο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου / Κοινωνία της Πληροφορίας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου 2008 EΛΛΑ Α 2015 Ελληνική παιδεία στον Ψηφιακό Κόσμο / Κοινωνία της Πληροφορίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρησιακό Σχέδιο του ήμου Μυτιλήνης. Σχεδιασμός και υποστήριξη εφαρμογής / Θησέας Planet Α.Ε Ωρίμανση έργων πληροφορικής του Οργανισμού Εκδόσεως ιδακτικών Βιβλίων για την 4 η Προγραμματική Περίοδο / Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2008 Κοινωνία της Πληροφορίας Σελ. 16 από 31

17 Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την Ψηφιακή Σύγκλιση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου / Κοινωνία της Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου 2008 Πληροφορίας ημιουργία Ψηφιακής ιαδραστικής Εφαρμογής για την προβολή του έργου του Βασίλη Τσιτσάνη / Κοινωνία της Data Α.Ε. Concept 2008 Πληροφορίας Συλλογή, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση υλικού που αφορά τον τουρισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον στο Νομό Χαλκιδικής / Κοινωνία της Πληροφορίας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής 2008 Ηλεκτρονικός οδηγός της πόλης της Μυτιλήνης / Κοινωνία της Πληροφορίας Terra ΕΠΕ ΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ IMC Α.Ε ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΕΣΒΟΥ Tredit Infotrip Υπό υλοποίηση 10. Υλική και Τεχνική Υποδομή της IMC Η υφιστάμενη υποδομή σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό και η μηχανοργάνωση της εταιρείας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. Σελ. 17 από 31

18 Υποδομή Μηχανοργάνωση της IMC Αιγαίου Υποδομή - Γραφεία Η ΙΜC Αιγαίου στεγάζεται σε χώρο 86 τ.μ. στην οδό Πιττακού 5 στη Μυτιλήνη. Το υποκατάστημα της εταιρίας στεγάζεται σε χώρο 78 τ.μ. στην οδό Μιλάτου 14 στο 2 ο όροφο στο Ηράκλειο της Υποδομή Μηχανοργάνωση της IMC Αιγαίου Εξοπλισμός Ο εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών της IMC περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Intranet 100Mpbs Σύνδεση στο Internet/Extranet μέσω DSL με εύρος ζώνης 8192/384 down/uplink Δίκτυο INTEL-based(x86) σταθμών εργασίας με κατάλληλα περιφερειακά (10/100 Mbps κάρτες δικτύου) 1 Static IP μέσω του Internet ISP File Server και Printer Server 12 Σταθμοί εργασίας τελευταίας τεχνολογίας 1 Scanner A3 4 Scanner A4 3 Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 2 Ψηφιακές Βιντεοκάμερες HD 5 Laptop PCs Υποδομή Μηχανοργάνωση της IMC Αιγαίου Λογισμικό Το λογισμικό που χρησιμοποιεί η Εταιρία περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό σύγχρονων και δοκιμασμένων πακέτων προκειμένου να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων του. Τα πακέτα αυτά είναι πακέτα σχεδίασης και ανάπτυξης web based εφαρμογών, προγραμματισμού, βάσεων δεδομένων, project management, κλπ. Συγκεκριμένα, η Εταιρία διαθέτει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην χρήση του ακόλουθου λογισμικού. Λειτουργικά περιβάλλοντα Windows και Unix. Λογισμικό για τη διαχείριση βάσεων δεδομένων - Database Μanagement Systems (Oracle, SQL server 2000, ACCESS 2000). Λογισμικό σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών (Rational Rose). Πακέτα project management για τον προγραμματισμό, την Σελ. 18 από 31

19 παρακολούθηση και τον έλεγχο προόδου των έργων (MS Project 2003 και PRIMAVERA Project Planner). Λογισμικό διαχείρισης ροών εργασίας (Lotus Domino) J-Builder X (Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών σε Java), Eclipse (open source περιβάλλον ανάπτυξης J2EE εφαρμογών) Apache, Tomcat (Web servers) Λογισμικό διαχείρισης γνώσης (e:kms, orenge) Protégé 2.1 (Σύστημα ανάπτυξης και διαχείρισης βάσεων γνώσης και οντολογιών), DHC Vision (Web-based σύστημα διαχείρισης εγγράφων, διαδικασιών και έργων), KAFKA (Σύστημα εμπλουτισμού οντολογιών) EXIST (Βάση δεδομένων με εγγενή υποστήριξη XML) Macromedia Director Adobe Photoshop Adobe Premiere Adobe After Effects Macromedia Dreamweaver 11. Διασφάλιση Ποιότητας Η IMC Αιγαίου εφαρμόζει μεθόδους διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των προγραμμάτων και έργων, τα οποία υλοποιεί. Σε αυτό πλαίσιο αναπτύσσει ένα πλάνο διασφάλισης ποιότητας για κάθε πρόγραμμα / έργο. Αυτό το πλάνο διασφάλισης ποιότητας περιέχει, κατ ελάχιστο, την πληροφορία που παρουσιάζεται στην συνέχεια. Πλάνο Διασφάλισης Ποιότητας των Παρεχομένων Υπηρεσιών της IMC Εποπτεία Περίληψη Κύριος στόχος Δείκτες υλοποίησης Προσδοκώμενο όφελος Αναφορές Σελ. 19 από 31

20 Παραδοτέα και Ευθύνες Διοίκησης Προς τον Εργοδότη Προς Τρίτους Συμβατικές Σχέσεις Με Εργοδότη Με Τρίτους Προσωπικό Δομή Ομάδας Έργου Μέλη Ομάδας Έργου Κλειδιά Ρόλοι και Ευθύνες Ανάγκες Εκπαίδευσης Υλοποίηση Έργου Μέθοδοι Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Πλάνο Διαχείρισης Ρίσκου Φάσεις Χρονοπρογραμματισμός Κύριοι Στόχοι Εξωτερικές Εξαρτήσεις Αξιώσεις Οικονομικά Έργου Εργαλεία Υλοποίησης Χρησιμοποιούμενη Υποδομή Διοικητική Υποστήριξη Έλεγχος Αντικειμένου Ανάλυση Απαιτήσεων Έλεγχος Μετατροπών Προγραμματισμός Έργου Παρακολούθηση Προόδου Έλεγχος Παραδοτέων Συνθετικός Έλεγχος Ασφάλεια Συστήματος Σημαντικοί Κίνδυνοι Συχνότητα Επιθεωρήσεων / Αναθεωρήσεων Σελ. 20 από 31

21 Επιπρόσθετα, καταρτίζεται χρονοδιάγραμμα συναντήσεων συντονισμού των μελών της ομάδας προγράμματος / έργου για την υποβοήθηση της διοίκησης, την ανταλλαγή απόψεων και την διάχυση πληροφορίας μεταξύ των μελών της ομάδας του κάθε έργου. Η εταιρία από έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 στο πεδίο της Σχεδίασης Ανάπτυξης και Υλοποίησης Σύνθετων Πληροφοριακών Συστημάτων. H Πιστοποίηση διαρκεί μέχρι το 2013 και ισχύει και για το υποκατάστημα της Εταιρίας στο Ηράκλειο. 12. Μεθοδολογία Παρακολούθησης και Διαχείρισης Έργου Η μεθοδολογία με την οποία θα οργανωθεί και θα λειτουργήσει η Ομάδα Έργου του Αναδόχου που θα εμπλακεί στο παρόν έργο αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Για την επιτυχημένη διαχείριση του έργου θα πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος των διαδικασιών υλοποίησης, του κόστους και του χρονοδιαγράμματος σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Ο έλεγχος προϋποθέτει την κατάρτιση κατάλληλων σχεδίων, τη χρήση προτύπων και την ύπαρξη ενός κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών. Η διαχείριση του έργου στηρίζεται σε πέντε κατευθυντήριες αρχές που θα ακολουθηθούν κατά τη διάρκεια του έργου: 1. Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management) Σελ. 21 από 31

22 2. Διασφάλιση ποιότητας του έργου και των παραδοτέων 3. Συνέπεια στο τρόπο επικοινωνίας 4. Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στο έργο για την πρόοδο 5. Προγραμματισμός και διαχείριση με βάση σημεία ελέγχου και λεπτομερής ανάλυση των εργασιών υλοποίησης Σύμφωνα με τη μεθοδολογία το έργο αναλύεται σε πακέτα εργασίας τα οποία θεωρούνται αυτοτελή μεταξύ τους. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν διαγράμματα Gannt και PERT, καθώς και κατάλληλο λογισμικό διαχείρισης έργων όπως είναι το MS Project και το Microsoft Excel. 13. Τεχνικές Διαχείρισης Επικινδυνότητας (Risk Management) Η επιτυχία και αποτυχία της αντιμετώπισης των κινδύνων εξαρτάται κατά το ήμισυ από τον επιτυχή εντοπισμό και αξιολόγηση των κινδύνων και κατά το έτερο ήμισυ από την αποτελεσματικότητα των μέτρων που θα ληφθούν για την αντιμετώπισή τους. Αναλυτικά, η μεθοδολογία διαχείρισης κινδύνων περιγράφεται παρακάτω: Η μεθοδολογία αναγνώρισης και αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων δίνεται εποπτικά στην παρακάτω εικόνα: Σελ. 22 από 31

23 Εικόνα 1. Διαδικασία ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου Προσδιορισμός Κινδύνων (Risk Identification) Η ενέργεια αυτή αποτελεί το πρώτο στάδιο διαχείρισης κινδύνου και περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: Συγκέντρωση όλων των στοιχείων που χαρακτηρίζουν το έργο: πρόκειται για το σύνολο της πληροφορίας όπως στόχοι, αντικείμενο, φορέας εκτέλεσης, προϋποθέσεις υλοποίησης, τελικοί αποδέκτες (ωφελούμενοι), εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο, κριτήρια επιτυχίας, προϋπολογισμός, δείκτες, ενδεικτική στοχοθεσία, καινοτομία, κ.λπ Σελ. 23 από 31

24 Καταγραφή πιθανών κινδύνων: αποσκοπεί στην αρχική καταγραφή των βασικών κινδύνων που χαρακτηρίζουν το έργο. Πρόκειται για μια on going διαδικασία, παράλληλη και ανατροφοδοτούμενη από τα ευρήματα των διακριτών σταδίων αξιολόγησης. Καταγραφή επιπτώσεων: η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει την εκτίμηση και καταγραφή των επιπτώσεων που μπορεί να έχει κάθε ένας από τους κινδύνους που έχουν ανιχνευθεί στην υλοποίηση του έργου και των στόχων του. Εκτίμηση Κινδύνων (Risk Estimation) Στα πλαίσια της δεύτερης δραστηριότητας της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, ο Ανάδοχος καλείται να εκτιμήσει τις ακόλουθες σημαντικές παραμέτρους: Πιθανότητα κινδύνου: συγκεκριμένα καλείται να εκτιμήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την πιθανότητα εμφάνισης κάθε ενός από τους κινδύνους που έχει εντοπίσει. Σοβαρότητα επιπτώσεων: με τη βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων (πίνακας πιθανότητας κινδύνου και σοβαρότητας επίπτωσης, πίνακας συσχέτισης κινδύνου/ επίπτωσης) ο Ανάδοχος αποδίδει σε κάθε πιθανό ενδεχόμενο τις αντίστοιχες επιπτώσεις και τους αποδέκτες τους. Βαθμός έκθεσης σε κάθε κίνδυνο (exposure): μέσω της ενέργειας αυτής χαρακτηρίζεται το επίπεδο (βαθμός) έκθεσης (exposure) κάθε συνδυασμού κινδύνου και επίπτωσης. Σελ. 24 από 31

25 Αξιολόγηση Κινδύνων (Risk Evaluation) Ο Ανάδοχος, αφού έχει ολοκληρώσει τις προηγούμενες δραστηριότητες είναι σε θέση να αξιολογήσει και να εκτιμήσει το αποδεκτό επίπεδο έκθεσης σε κάποιο συγκεκριμένο κίνδυνο, Παράλληλα, αναλύεται, μελετάται και συνυπολογίζεται με ιδιαίτερη προσοχή η ενδεχόμενη αλληλεπίδραση διαφορετικών κινδύνων και το πιθανό αποτέλεσμά τους για την πορεία και την έκβαση του έργου. Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση κινδύνων Αντικείμενο της ενέργειας αυτής είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων αποτροπής/ μετριασμού των κινδύνων που έχουν εντοπιστεί και αναλυθεί. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες προς αυτή της κατεύθυνση είναι: Η ενημέρωση του Φορέα για το έργο. Η εκπαίδευση/ ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών του Φορέα Εκτέλεσης σε θέματα που άπτονται των εντοπισμένων κινδύνων. Υπόδειξη προς του αρμοδίους τρόπων αποφυγής. 14. Μεθοδολογίες Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας Στην συνέχεια παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθεί ο Ανάδοχος για τον Έλεγχο και την Διασφάλιση της Ποιότητας του Έργου καθώς και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί. Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μεγάλους τομείς. Αυτοί είναι ο Σχεδιασμός της Ποιότητας που πρέπει να γίνει προκαταρτικά και στην συνέχεια η παρακολούθηση και ο έλεγχος Ποιότητας του έργου: Σελ. 25 από 31

26 Σχεδιασμός Ποιότητας (Quality Designing) Ο σκοπός της ενέργειας Σχεδιασμού Ποιότητας είναι να θέσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και μηχανισμούς για την διασφάλιση ποιότητας του έργου. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της ενέργειας αυτής είναι: να καθορισθούν τα ποιοτικά κριτήρια (quality criteria) που πρέπει να παρακολουθούνται και να μετρούνται, για να αποτιμείται το επίπεδο ποιότητας του έργου και των παραδοτέων. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και στόχων, στα πλαίσια του Σχεδιασμού Ποιότητας πραγματοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις: Καθορισμός Ποιοτικών Απαιτήσεων: Ο σκοπός του Καθορισμού Ποιοτικών Απαιτήσεων είναι ο προσδιορισμός: των ποιοτικών απαιτήσεων του Φορέα Υλοποίησης του έργου (quality factors) των εσωτερικών χαρακτηριστικών των διεργασιών και των προϊόντων του Έργου βάση των οποίων κρίνεται εάν οι συγκεκριμένες ποιοτικές απαιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί (quality attributes) και των μετρήσεων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορισθεί το επίπεδο ποιότητας που έχει επιτευχθεί (quality metrics). Κάθε ποιοτική απαίτηση μετασχηματίζεται σε ένα ή περισσότερα ποιοτικά κριτήρια (quality criteria) που πρέπει τα προϊόντα και οι διεργασίες του Έργου να ικανοποιούν για την πλήρη ικανοποίηση της αρχικής ποιοτικής απαίτησης. Κάθε ποιοτικό κριτήριο προσμετράται από μία ή περισσότερες ποιοτικές μετρήσεις (quality metrics). Πρέπει να καθορισθούν ο τρόπος συλλογής και Σελ. 26 από 31

27 ανάλυσης που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε ποιοτική μέτρηση, όπως επίσης και η συχνότητα των μετρήσεων. Παρακολούθηση Έλεγχος Ποιότητας (Quality Monitoring) Ο σκοπός της ενέργειας Παρακολούθησης Ποιότητας είναι η συνεχής παρακολούθηση των επιπέδων ποιότητας των προϊόντων και των διεργασιών του Έργου. Συγκεκριμένα, οι στόχοι της ενέργειας αυτής είναι: η αντιπροσώπευση των θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα στις ανασκοπήσεις (reviews) η παροχή ανεξάρτητης αποτίμησης της πληρότητας και συνέπειας των διεργασιών και των παραδοτέων (προϊόντων) η διασφάλιση ότι τα παραδοτέα ικανοποιούν τις καθορισμένες ποιοτικές απαιτήσεις Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού και στόχων, στα πλαίσια της Παρακολούθησης Ποιότητας, γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: Συμμετοχή στις ανασκοπήσεις (reviews): Ο Υπεύθυνος Ποιότητας του έργου συμμετέχει σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των ανασκοπήσεων παραδοτέων του Έργου, με σκοπό να διαπιστώσει ότι οι διεργασίες αυτές γίνονται σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα και διαδικασίες, να εντοπίσει πιθανά ζητήματα διασφάλισης ποιότητας, και να διαπιστώσει ότι οι προκύπτουσες ενέργειες προσδιορίζονται και παρακολουθούνται έως την περάτωση τους. Διεξαγωγή επιθεωρήσεων (Audits) και ελέγχων (inspections): Σκοπός των επιθεωρήσεων και των ελέγχων είναι η παροχή ανεξάρτητης αποτίμησης της πληρότητας και συνέπειας των διεργασιών και των παραδοτέων (προϊόντων). Σελ. 27 από 31

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ολοκληρωμένο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E.

Your e-business Partner. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. Εταιρική Παρουσίαση Greek Geeks A.E. 1. Συνοπτικά στοιχεία εταιρείας Greek Geeks A.E Επωνυµία Νοµική Μορφή: Έτος Ίδρυσης: ιεύθυνση: GREEK GEEKS DATA SYSTEMS & INTERNET COMMUNICATION S.Α. GREEK GEEKS Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «Υπηρεσίες λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων με τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις» Κωδικός ΟΠΣ: 377754 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 121.056,90

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153.252,04 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα