ΑΔΑ: ΒΕΙΚΘ-7ΩΨ ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕΙΚΘ-7ΩΨ ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Βερανζέρου 50 & Μάρνη Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : Φ. Τσαλίκογλου Τηλέφωνο : FAX : Αθήνα 28/ 1 /2013 Αρ. Πρωτ.:Y1ΓΠ.οικ ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΎΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων» Σχετ.: 1. Το Π.Δ.104/1999: Προσαρμογή με 94/55/ΕΚ - Οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΦΕΚ Α 113 /1999). 2. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 35043/2524/ (ΦΕΚ Β 1385/2010) 3. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 52280/4720/ (ΦΕΚ Β 2640/2011) 4. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 52167/4683/2012 (ΦΕΚ Β 37/2012). 5. Το Π.Δ. 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θμιας Φροντίδας Υγείας (ΦΕΚ Α 70/20001). 6. Το πρακτικό της 7 ης Συνεδρίασης στις του Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας με θέμα: Επικαιροποίηση γενικών και ειδικών τεχνικών προδιαγραφών μεταφοράς αίματος και παραγώγων τους και λοιπού βιολογικού υλικού. 7. Ο Ν.3534/2007: Σύσταση Αρχής για τη κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 40/2007). 8. Ο Ν.3446/2006 (ΦΕΚ Α 49/2006) 9. To Π.Δ.405/1996 (ΦΕΚ Α 272/1996) 10. Το υπ αρ. πρωτ /1180/ έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών & Δικτύων Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων 11. Το υπ αρ. πρωτ. 1939/ έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος 12. Το υπ αρ. πρωτ. ΥΠΑ/Δ2/Γ/12811/ έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 13. Το υπ αρ. πρωτ. 4243/ έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων

2 Τα διαγνωστικά δείγματα όταν πρόκειται να διακινηθούν οδικώς και σιδηροδρομικώς, σύμφωνα με το Π.Δ.104/1999 (σχετ.1) και με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 52167/4683/2012 (σχετ.4), η οποία τροποποίησε τις προηγούμενες ΚΥΑ (σχετ. 2 & 3), κατατάσσονται στα επικίνδυνα εμπορεύματα και συγκεκριμένα στη κλάση 6.2 «Μολυσματικές ουσίες» 1. Ως «επικίνδυνα εμπορεύματα» ορίζονται οι ύλες και τα αντικείμενα των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται ή επιτρέπεται μόνο υπό ορισμένους όρους, βάσει της ανωτέρω νομοθεσίας (σχετ.1 5). Σύμφωνα με την προαναφερόμενη νομοθεσία, oι μολυσματικές ουσίες υποδιαιρούνται σε δύο κατηγορίες: Την Κατηγορία Α, που αφορά σε ουσίες που μεταφέρονται σε τέτοια μορφή ώστε, έκθεση σε αυτές μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ανικανότητα, απειλή κατά της ζωής ή θανατηφόρα ασθένεια σε κατά τα άλλα υγιείς ανθρώπους ή ζώα. Ενδεικτικά παραδείγματα που πληρούν τα κριτήρια αυτά δίνονται στον πίνακα της παραγράφου της ΚΥΑ. Μολυσματικές ουσίες που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά, οι οποίες προκαλούν ασθένεια σε ανθρώπους ή σε ανθρώπους και σε ζώα, θα καταχωρούνται υπό τον UN Αριθμ Μολυσματικές ουσίες οι οποίες προκαλούν ασθένειες μόνο σε ζώα θα καταχωρούνται στον UN Αριθμ Την Κατηγορία Β, που αφορά σε ουσίες που δεν πληρούν τα κριτήρια για να περιληφθούν στην Κατηγορία Α. Μολυσματικές ουσίες της Κατηγορίας Β καταχωρούνται στον UN Αριθμ H κλάση 6.2, που αφορά στις μολυσματικές ουσίες, περιλαμβάνει: Ι1.Μολυσματικές ουσίες που επιδρούν στους ανθρώπους Ι2. Μολυσματικές ουσίες που επιδρούν στα ζώα μόνο Ι3. Κλινικά απόβλητα Ι4. Διαγνωστικά δείγματα. Με τον όρο δείγματα ασθενών εννοούμε υλικό ανθρώπων ή ζώων, που συλλέγονται άμεσα από ανθρώπους ή ζώα, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων σε, περιττώματα, αίμα και τα συστατικά του, υγρά ιστών, μικρούς 1 Μολυσματικές ουσίες είναι αυτές οι ουσίες που θεωρείται ή λογικά αναμένεται να περιέχουν παθογόνους μικρο οργανισμούς. Παθογόνοι μικρο οργανισμοί ορίζονται οι μικρο οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένων βακτηρίων, ιών, ρικέτσια, παρασίτων, μυκήτων κ.α) που προκαλούν μολυσματικές αρρώστιες σε ανθρώπους ή/και σε ζώα. 2

3 ιστούς, και τμήματα σώματος που μεταφέρονται για λόγους έρευνας, διαγνωστικούς, διερευνητικές δραστηριότητες, θεραπεία ασθενειών και πρόληψη. Βάσει του καταλόγου ομαδικών καταχωρήσεων, τα διαγνωστικά δείγματα καταχωρούνται στον UN Αριθμ «Βιολογικά προϊόντα, Κατηγορία Β». Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων - στις οποίες συγκαταλέγονται και οι μολυσματικές ουσίες - επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζει η ανωτέρω νομοθεσία (σχετ.1 5) - για την εφαρμογή της οποίας αρμόδιο είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - ιδίως όσον αφορά: α) τη συσκευασία, την επισήμανση και την τεκμηρίωση των προς μεταφορά ουσιών β) την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την καλή λειτουργία του οχήματος μεταφοράς τους (πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων) καθώς και γ) την εκπαίδευση των οδηγών των οχημάτων (πιστοποιητικό εκπαίδευσης του οδηγού) και των συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς (πιστοποιητικό εκπαίδευσης του συμβούλου ασφαλούς μεταφοράς). Ωστόσο, η μεταφορά των δειγμάτων ζώων ή ανθρώπων για τα οποία υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα να είναι παρόντες παθογόνοι μικροοργανισμοί εξαιρείται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 52167/4683/2012 (σχετ.4) υπό την προϋπόθεση ότι, η συσκευασία μέσα στην οποία μεταφέρεται το δείγμα φέρει την επισήμανση «Εξαιρούμενα ανθρώπινα δείγματα» 2, εμποδίζει οποιαδήποτε διαρροή και πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 1. Να αποτελείται από τρία μέρη: α) ένα κύριο στεγανό δοχείο, β) μια δευτερεύουσα στεγανή συσκευασία και γ) μια εξωτερική συσκευασία επαρκούς αντοχής για τον όγκο, τη μάζα του και τη σκοπούμενη χρήση και με μία τουλάχιστο επιφάνεια με ελάχιστες διαστάσεις 100mmΧ100mm. 2 Για τον προσδιορισμό αν μια ουσία εμπίπτει στην εξαίρεση αυτή απαιτείται ένα στοιχείο επαγγελματικής κρίσης, η οποία θα βασίζεται σε γνωστό ιατρικό ιστορικό, συμπτώματα και μεμονωμένες συνθήκες της πηγής (ανθρώπου ή ζώου) και ενδημικές τοπικές συνθήκες. Στα παραδείγματα δειγμάτων που μπορούν να μεταφέρονται με βάση την παρούσα παράγραφο περιλαμβάνονται δείγματα αίματος ή ούρων για την παρακολούθηση των επίπεδων της χοληστερόλης, των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα, τα επίπεδα των ορμονών, ή ειδικά αντισώματα του προστάτη (prostate specific antibodies, PSA), εκείνα που απαιτούνται για την παρακολούθηση της λειτουργίας οργάνων όπως της καρδιάς, της λειτουργίας του ήπατος ή των νεφρών για ανθρώπους ή ζώα με μη μολυσματικές ασθένειες, ή για θεραπευτική παρακολούθηση ναρκωτικών, εκείνα που γίνονται για λόγους ασφάλειας ή απασχόλησης και προορίζονται για τον προσδιορισμό της παρουσίας ναρκωτικών ή οινοπνεύματος, τεστ εγκυμοσύνης, βιοψίες για την ανίχνευση καρκίνου και ανίχνευση αντισωμάτων σε ανθρώπους ή ζώα. 3

4 2. Αν μεταφέρονται υγρά, να υπάρχει απορροφητικό υλικό σε επαρκή ποσότητα για να απορροφά το περιεχόμενο που βρίσκεται μεταξύ του κύριου δοχείου και της δευτερεύουσας συσκευασίας. 3. Αν πολλαπλά εύθραυστα κύρια δοχεία τοποθετούνται σε μία μόνη δευτερεύουσα συσκευασία, αυτά πρέπει να τυλίγονται το καθένα ξεχωριστά, είτε να χωρίζονται, ώστε να παρεμποδίζεται η επαφή τους. Αναλυτικές οδηγίες για τη συσκευασία μολυσματικών ουσιών UNαριθ.3373 παρέχονται στον πίνακα με κωδικό Ρ650 (σελ & 2475 σχετ.4). Εφόσον οι ουσίες αυτές συσκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του πίνακα Ρ650, δεν υπόκεινται σε καμία άλλη απαίτηση της ΚΥΑ. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν απαιτήσεις σχετικά με το είδος και τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας 3, την επισήμανση και τη σήμανση κινδύνου. Η περιβάλλουσα συσκευασία που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση μιας ή περισσότερων συσκευασιών πρέπει να φέρει εύκολα ορατή και ευανάγνωστη σήμανση. Το σήμα που παρουσιάζεται παρακάτω θα πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 50mm επί 50mm και φόντο αντιθέτου χρώματος. Το πλάτος της γραμμής να είναι τουλάχιστο 2mm και τα γράμματα και οι αριθμοί τουλάχιστο ύψους 6mm. Η κατάλληλη ονομασία φορτίου «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β», ύψους τουλάχιστο 6mm, θα αναγράφεται δίπλα στο κάτωθι διαμαντόσχημο σήμα. UN337 3 Άλλα επικίνδυνα εμπορεύματα δε θα πρέπει να συσκευάζονται μαζί με τα διαγνωστικά δείγματα, εκτός και αν είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της βιωσιμότητας, της σταθερότητας ή την αποφυγή της καταστροφής ή την αδρανοποίηση των κινδύνων των μολυσματικών ουσιών. Ποσότητα 30ml ή μικρότερη επικίνδυνων εμπορευμάτων που συμπεριλαμβάνονται στις κλάσεις 3, 8 ή 9 μπορούν να συσκευάζονται σε κάθε κύριο δοχείο που περιέχει μολυσματικές ουσίες. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο μιας μεταφερόμενης συσκευασίας διαρρεύσει και δημιουργήσει κηλίδα σε ένα όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο, αυτό δε 3 Παρατίθενται οδηγίες συσκευασίας για υγρές ουσίες, για στερεές ουσίες και για παγωμένα ή υπό ψύξη δείγματα. 4

5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά έως ότου καθαριστεί εξ ολόκληρου και, αν είναι απαραίτητο, απολυμανθεί. Κάθε άλλο εμπόρευμα ή είδος που μεταφέρεται στο ίδιο όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο θα πρέπει να εξετάζεται για πιθανή μόλυνση. Κάθε μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση. Συγκεκριμένα, τα προς μεταφορά διαγνωστικά δείγματα πρέπει να συνοδεύονται από το έντυπο μεταφοράς, το οποίο θα περιέχει γραμμένες με ευανάγνωστο τρόπο πληροφορίες σχετικά με τις μεταφερόμενες ουσίες, όπως τον αριθμό UN, την κατάλληλη ονομασία φορτίου αποστολής, την ονομασία, τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλέφωνου του αποστολέα και του παραλήπτη (Κεφάλαιο 5.4.του σχετ. 4). Επιπλέον, όσον αφορά στη διακίνηση διαγνωστικών δειγμάτων υφίσταται και νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας, και συγκεκριμένα το Π.Δ. 84/2001 (σχετ. 5), το οποίο απαγορεύει τη διακίνηση αυτών των δειγμάτων εκτός των εγκαταστάσεων όλων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., για τη διενέργεια αναλύσεων από εργαστήρια τρίτων προσώπων (φασόν). Ωστόσο, προβλέπεται εξαίρεση μόνο όταν πρόκειται για εντελώς εξειδικευμένες ή δαπανηρές εξετάσεις, που εκφεύγουν της ύλης του μέσου εργαστηρίου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ιδιωτικός φορέας Π.Φ.Υ. (εργαστήριο) οφείλει να ενημερώσει την άδεια λειτουργίας του, και να υποβάλλει για το σκοπό αυτό στην αρμόδια Υπηρεσία (της οικείας Περιφερειακής Ενότητας) έγγραφη αίτηση με κατάλογο των παραπάνω εξετάσεων, για τη διενέργεια των οποίων θα έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει τα δείγματα αίματος σε άλλο φορέα ή συνεταιρισμό φορέων Π.Φ.Υ. που έχει νόμιμη άδεια να εκτελεί τις εξετάσεις αυτές. Για τα οχήματα που εκτελούν μεταφορά αίματος, πλάσματος ή βιολογικού υλικού υφίσταται νομοθετική πρόβλεψη στο αρθρ. 19 του Ν.3534/2007 (σχετ.7). Συγκεκριμένα, οι μεταφορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια οδικού μεταφορέα σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233/Α ), καθώς και επιχειρήσεις μη μεταφορικές που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τη μεταφορά αίματος πλάσματος ή και βιολογικού υλικού - εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις (μεταφορικές ή μη) έχουν συνάψει συμβάσεις με δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα για μεταφορά αίματος, πλάσματος ή βιολογικού υλικού - πρέπει να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, για τη χορήγηση της οποίας απαιτείται η υποβολή εκτός της σύμβασης με το νοσηλευτικό ίδρυμα και βεβαίωση από το Τμ. Αιμοδοσίας της 5

6 Δ/νσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας περί της καταλληλότητας του οχήματος για τη διενέργεια της υπόψη μεταφοράς. Στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών αναγράφεται ως έργο η μεταφορά αποκλειστικά αίματος, πλάσματος ή/και βιολογικού υλικού, καθώς και η διάρκεια ισχύος της άδειας ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης. Η άδεια κυκλοφορίας δύναται να ανανεωθεί σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης ή σύναψης νέας. Η διενέργεια μεταφορών με τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των επιχειρήσεων αυτών γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις σχετικές συμβάσεις. Οι προδιαγραφές για την καταλληλότητα των οχημάτων μεταφοράς αίματος, πλάσματος και βιολογικού υλικού έχουν οριστεί με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (σχετ.6). Ως εκ τούτου, η μεταφορά βιολογικού πρέπει να ανατίθεται σε φορείς και εταιρίες που είναι πιστοποιημένοι να εκτελούν τέτοιου είδους δραστηριότητα. Όσον αφορά τον έλεγχο της νομοθεσίας για την κυκλοφορία των ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και τις διενεργούμενες με αυτά μεταφορές, καθώς και την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων λόγω διενέργειας μεταφορών με φορτηγό όχημα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων χωρίς σχετικό πιστοποιητικό, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3446/2006 (σχετ.8). Διευκρινίζεται ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν για οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές. Για εναέριες μεταφορές ακολουθούνται οι διατάξεις του Παραρτήματος 18 της Σύμβασης του Σικάγο (ANNEX 18) και οι Τεχνικές Οδηγίες του προαναφερθέντος Παραρτήματος (σχετ.12). Συγκεκριμένα, για την αερομεταφορά των «Εξαιρούμενων ανθρώπινων δειγμάτων» ισχύουν μόνο οι προϋποθέσεις 1 έως 3 της συσκευασίας, όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Για τις ουσίες που εμπίπτουν στην Κατηγορία Β «Βιολογικά προϊόντα» με UN Αριθμ οι Τεχνικές Οδηγίες ΙΑΤΑ προβλέπουν ότι πρέπει να μεταφέρονται σύμφωνα με τις «Οδηγίες Συσκευασίας 650». Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πιστοποιεί και ελέγχει την εναέρια μεταφορά επικίνδυνων υλικών, στην οποία εμπλέκονται αερομεταφορείς καθώς και φορείς επίγειας εξυπηρέτησης. Στη περίπτωση που τα διαγνωστικά δείγματα πρόκειται να ακολουθήσουν μεταφορική αλυσίδα που περιλαμβάνει θαλάσσια μεταφορά, πρέπει να ακολουθούνται οι διατάξεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Ειδών 6

7 IMDG (RESOLUTION MSC.328(90) ADOPTION OF AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS (IMDG) CODE (AMENDMENT 36-12). Για τις ουσίες που εμπίπτουν στην Κατηγορία UN Αριθμ ο ανωτέρω κώδικας προβλέπει ότι πρέπει να μεταφέρονται σύμφωνα με τις «Οδηγίες Συσκευασίας 650». Εφόσον οι ουσίες αυτές συσκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες του πίνακα Ρ650, δεν υπόκεινται σε καμία άλλη απαίτηση του Κώδικα. Επιπλέον για τις θαλάσσιες μεταφορές, σύμφωνα με το σχετ.13 έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος, ισχύει το Π.Δ. 405/1996 (σχετ. 9), με το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή ο «Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης». Στο άρθρο 3 του προαναφερόμενου Κανονισμού παρατίθεται η κατάταξη των επικινδύνων ειδών, στην οποία τα μολυσματικά είδη αναφέρονται ως κλάση 6.2., ενώ στο άρθρο 41 προβλέπεται ότι «Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη μεταφορά ειδών κλάσης 6.2 θα ρυθμίζονται από τις Υγειονομικές Αρχές». Οι κυρώσεις και οι ελεγκτικές Αρχές για τους παραβάτες προβλέπονται στο άρθρο 3 του Παραρτήματος Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γρ. Υπουργού 2. Γρ. Υφυπουργού 3. Γρ. Γενικών Γραμματέων 4. Γρ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας 5. Γρ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Δημ. Υγείας 6. Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (με την παράκληση να ενημερώσετε όλους τους εποπτευόμενους σας φορείς) 7. Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας (με την παράκληση να ενημερώσετε όλους τους εποπτευόμενους σας φορείς) 8. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1.Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Υπόψη Γεν. Γραμματέων (Έδρες τους) 2.Όλες τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Υπόψη Περιφερειαρχών (Έδρες τους) (Με την παράκληση να ενημερώσουν όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες ευθύνης τους) 3.Όλες τις Υ.ΠΕ. (Έδρες τους) Υπόψη Διοικητών (με την παράκληση να ενημερώσουν όλους τους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς) 4. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Δ/νση Υγειονομικού ΓΕΕΘΑ (με την παράκληση να ενημερώσει όλους τους υγειονομικούς σχηματισμούς αρμοδιότητάς του) Μεσογείων Τ.Κ , Χολαργός 7

8 5. Υπουργείο Εργασίας Υπόψη Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας (με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι τους εποπτευόμενοι προνοιακοί φορείς) 6. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι και οι Επιστημονικές Εταιρίες της χώρας) Πλουτάρχου 3, Τ.Κ Αθήνα 7. Πανελλήνια Οδοντιατρική Ομοσπονδία (με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι τους Οδοντιατρικοί Σύλλογοι της χώρας) Θεμιστοκλέους 38, Αθήνα, Τ.Κ Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας o Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης o Δ/νση Υγειονομικού Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ , Αθήνα 9. Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γρ. Γενικού Γραμματέα (με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες αρμοδιότητας σας) Μεσογείων 96, Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ανωτάτης Εκπαίδευσης Γρ. Ειδικού Γραμματέα (με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι Ιατρικές και Οδοντιατρικές Σχολές) Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι TK ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων Γενική Δ/νση Οδικής Ασφάλειας Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων Τμ. Δ Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 10191, Παπάγου 2. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής Κλάδος Αστυνομίας και Τάξης Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης & Κανονισμών Λιμένων Τμ.Α Ακτή Βασιλειάδη Πειραιάς ΤΚ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Δ/νση Πτητικών Προτύπων Τμ. Πτητικής Λειτουργίας Α/φων Βασ. Γεωργίου 1 Ελληνικό Τ.Κ ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Γλυφάδα 4. Υπουργείο Οικονομικών Γενική Διεύθυνση Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα, Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, Αθήνα 6. ΚΕΕΛΠΝΟ Υπόψη Προέδρου, κας Τζ. Κρεμαστινού Αγράφων 3-5 Τ.Κ , Μαρούσι 7. ΕΚΕΠΥ Υπόψη Διοικητή, κ. Π. Ευσταθίου Κηφισίας 39, Μαρούσι 9. ΣΕΥΥΠ Τομέας Ελέγχου Καπνού & Αλκοόλ (επί του σχετ. σας εγγράφου υπ αρ. πρωτ.547/ ) Πειραιώς 205, 11853, Αθήνα 8

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 28-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ:958

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 28-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ:958 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 28-08-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ:958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Η διαδικασία μεταφοράς και διανομής του αίματος, πλάσματος και των προϊόντων τους αποτελεί σημαντικό μέρος του συστήματος ποιότητας των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και λοιπού βιολογικού υλικού

Τεχνικές Προδιαγραφές μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και λοιπού βιολογικού υλικού Τεχνικές Προδιαγραφές μεταφοράς αίματος και παραγώγων του και λοιπού βιολογικού υλικού ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μεταφορά βιολογικού υλικού μεταξύ των Μονάδων Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Υπηρεσιών Αιμοδοσίας, συνοψίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις:

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα Έδρας ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κνωσσού 4 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Ε. Κοξαρά Τηλ. 2841343174,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 20-11-2013 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Α3-428 Δ/ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδ. : 10181 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 12/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 12/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 26 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24/14-1-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24/14-1-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 24/14-1-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.284, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ (ΕΑΥΜ): ΕΑΑΜ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΑΕΑ, ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για ιαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΟΡ1Κ-Π5Σ ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/05/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 5734 / 1813 / ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Την δηµιουργία συγκεκριµένης διαδικασίας µεταφοράς ανάλογα µε το είδος του βιολογικού υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισµούς και

Την δηµιουργία συγκεκριµένης διαδικασίας µεταφοράς ανάλογα µε το είδος του βιολογικού υλικού και τους αντίστοιχους χρονικούς περιορισµούς και ΤΕΧΝΙ Κ ΕΣ ΠΡΟ Ι Α ΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Μ Ε ΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙ Μ Α ΤΟΣ Π Α Ρ ΑΓΩΓΩΝ & ΒΙ Ο ΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙ Κ ΩΝ ΚΑΙ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙ Ω Ν. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µεταφορά βιολογικού υλικού µεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4042 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 17/3/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ρέθυµνο 30.05.2014 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4413 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ρέθυµνο 30.05.2014 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4413 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ρέθυµνο 30.05.2014 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 4413 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657 φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr ΚΗΦΙΣΙΑ, 26/11/2013 ΑΡ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:34π/2013 Αρ. Πρωτ:15062/2-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1537 8 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.146163 Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ όπως τροποποιήθηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΦΕΕ στις 9/11/2012 και ισχύει από 1/2/2013 Λ. Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3, 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ,

Διαβάστε περισσότερα

9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ».

9. Την Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β ) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασµού ιαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της υπ αρ. 13588/725 ΚΥΑ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No ΠΔ 14/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17235/15-7-2014 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16-10-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 16-10-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 16-10-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 1ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τζ. Κακαλιούρα, Α. Καψάλη, Φ. Τσαλίκογλου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 1.α. H παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011

Διαβάστε περισσότερα