3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη , ευκαιρίες και προκλήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις"

Transcript

1 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη , ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος Ελληνικού Δικτύου LEADER Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ Αθήνα, 19/11/2014

2 Προϋποθέσεις για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη και επομένως την ανάπτυξη της υπαίθρου Το όραμα για την περιοχή Η συμφωνία των τοπικών φορέων για το είδος της ζητούμενης ανάπτυξης και η συστράτευση των δυνάμεων της Κοινωνίας και της Οικονομίας, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορική διαχείριση των πόρων. (Τοπικό Σύμφωνο Ανάπτυξης) Οι στόχοι Οι πολιτικές και το θεσμικό πλαίσιο Τα μέσα προγράμματα ανάπτυξης, που θα πρέπει να εντάσσονται σε μία ευρύτερη Εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική Οι πόροι Ο ολοκληρωμένος και διεπιστημονικός σχεδιασμός Η διαφοροποίηση (στην παραγωγή, στην οργάνωση, στη δράση, στη σκέψη) Η πληροφόρηση 2

3 Τα στελέχη - ο ανθρώπινος παράγοντας που θα συμβάλλει στην αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη Η εξωστρέφεια της κοινωνίας και της οικονομίας Η ενίσχυση της δικτύωσης και των συνεργασιών Οι Δομές και Φορείς Στήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας Η αύξηση της κινητικότητας ανθρώπων, μέσων και ιδεών, χωρίς περιορισμούς ή φραγμούς, μέσα από σταθερούς δεσμούς συνεργασίας και στόχο τη μείζονα προσπάθεια. Η κινητικότητα ενισχύει αναπόφευκτα την εξωστρέφεια των περιοχών, με τη μεταφορά καινοτόμων και πετυχημένων πρακτικών και αποτυπώνεται στη Δικτύωση (ανθρώπινη και τηλεματική). Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση των συνεργαζόμενων, καθενός χωριστά, μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχώς βελτιούμενο. 3

4 Γιατί Δικτύωση των Αναπτυξιακών Εταιρειών / ΟΤΔ; Γιατί πιστεύουμε στη «δημιουργική αλληλεγγύη» μεταξύ περιοχών και φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης. Γιατί η γνώση του ενός θα πρέπει να αποτελεί γνώση όλων. Γιατί η ανταλλαγή εμπειριών και η διάχυση της πληροφόρησης κινητοποιούν πόρους και μέσα, προς όφελος της ολοκληρωμένης και ισόρροπης ανάπτυξης. Γιατί η εξωστρέφεια ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων. Γιατί η συντονισμένη δράση με τους Δημόσιους και θεσμικούς Φορείς γίνεται πιο αποτελεσματική και ωφέλιμη. 4

5 Χωροθέτηση και δικτύωση των Αναπτυξιακών Εταιρειών 5

6 Σχηματική απεικόνιση οργάνωσης και λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών σε Περιφερειακό επίπεδο Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τοπική Αυτοδιοίκηση Επιμελητήριο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Κεντρική Μονάδα Υπεύθυνος Έργου Αντένα Νομού Έδρας - Υπεύθυνος Αντένας - Ομάδα Έργου Κεντρική Διοίκηση Περιφέρεια Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού 1 Τοπική Αντένα (1) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τοπική Αυτοδιοίκηση Επιμελητήριο Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού 2 Τοπική Αντένα (2) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τοπική Αυτοδιοίκηση Επιμελητήριο. Αναπτυξιακή Εταιρία Νομού ν Τοπική Αντένα (ν) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Τοπική Αυτοδιοίκηση Επιμελητήριο - Υπ. Αντένας - Ομάδα Έργου - Υπ. Αντένας - Ομάδα Έργου - Υπ. Αντένας - Ομάδα Έργου 6

7 Ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών σε έναν τυπικό Νομό, παρουσιάζεται ενδεικτικά όπως παρακάτω: ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. (συνεργαζόμενος φορέας) ΟΤΑ (Α', Β' βαθμού) Επιμελητήρια ΤΕΔΚ Φορείς κ.λπ. Παροχή υπηρεσιών στους δυνητικούς Δικαιούχους ή Δικαιούχους 7

8 Πως ξεκινήσαμε LEADER I -Πώς θα γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και χρήσιμοι; -Με ποιο τρόπο θα προωθήσουμε με επιτυχία τα συμφέροντα των περιοχών μας; Μας ενώνουν πολλά, έχουμε τους ίδιους στόχους: Συστηματική συνεργασία τώρα Ελληνικό Δίκτυο LEADER I (27 μέλη) Πρώτες κουβέντες και απόφαση στην Έδεσσα Οριστική απόφαση, βάσει Σχεδίου Δράσης, στην Ολυμπία Στην πατρίδα των Ολυμπιακών Αγώνων Ένας κοινός αγώνας για υποστήριξη της υπαίθρου μόλις ξεκίνησε 8

9 Η πετυχημένη μας προσπάθεια συνεχίζεται LEADER ΙI -Διεύρυνση των μελών του Δικτύου -Διεύρυνση των θεμάτων συνεργασίας -Ποιοτική στροφή σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν στην Περιφερειακή ανάπτυξη -Προώθηση της ομογενοποίησης του προγράμματος σε Εθνικό επίπεδο -Το Δίκτυο είναι εργαστήρι ιδεών, γνώσης και καινοτομίας Ελληνικό Δίκτυο LEADER II (56 μέλη) Λειτουργία βάσει: -Πρωτοκόλλου Συνεργασίας -Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης -Κανονισμού Λειτουργίας 9

10 Αναγνώριση των προσπαθειών και της προσφοράς του Δικτύου LEADER + : Υποχρεωτική συμμετοχή όλων των ΟΤΔ -Νέα διεύρυνση των μελών του Δικτύου -Λειτουργία με βάση την παραδοχή ότι, η ανάπτυξη της υπαίθρου αποτελεί διαδικασία Περιφερειακής ανάπτυξης και για το λόγο αυτό απαιτείται η συμπληρωματικότητα των διαρθρωτικών πολιτικών με τις πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου -Διακριτό Μέτρο με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη Ανάπτυξη της Υπαίθρου (ΕΠ ΑΑ-ΑΥ) -Το Δίκτυο είναι Δικαιούχος του Μέτρου 3.1 -Η συνεργασία με το ΥΠΑΑΤ γίνεται πιο συστηματική και θεσμοθετημένη -Η δικτύωση είναι εργαλείο ενίσχυσης των ικανοτήτων και προώθησης καινοτομιών 10

11 - Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας (ΤΣΠ) - Πιστοποίηση Σήμα ποιότητας στον τουρισμό - Διασύνδεση κλάδων και υπηρεσιών - Νέες μέθοδοι οργάνωσης διαφοροποίηση καινοτομία Ελληνικό Δίκτυο LEADER+ : 70 μέλη Το ισχυρότερο ανθρώπινο δίκτυο στην Ελληνική Περιφέρεια Δίκτυο Φορέων Αγροτικής Ανάπτυξης 11

12 Δράσεις εξωστρέφειας Διεθνής αναγνώριση - Ανάληψη Προεδρίας της ELARD, των 500 ΟΤΔ, για 2,5 χρόνια - Οργάνωση και λειτουργία Γραφείων στις Βρυξέλλες - Συμμετοχή στην Επιτροπή Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) - Συμμετοχή στην Υποεπιτροπή LEADER - Συμμετοχή στην Επιτροπή Συντονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης της Commission 12

13 Η τοπική δράση και η σφαιρική σκέψη συνεχίζονται Άξονας 4 : LEADER : Γίναμε πιο ώριμοι και συνεχίζουμε. 13

14 .για να Είμαστε επιταχυντές της αναπτυξιακής διαδικασίας. Εισάγουμε νέες μεθόδους και καινοτομίες στην παραγωγική διαδικασία. Συμβάλλουμε στη μετατροπή της έρευνας και τεχνολογίας σε παραγωγική αξία. Ενισχυθεί ο επαγγελματισμός. Ενισχυθεί η δημιουργική αλληλεγγύη μεταξύ περιοχών και Φορέων ανάπτυξης και τέλος Για να λάβουν υπεραξία οι πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου που αποτελούν Εθνικές πολιτικές. 14

15 15 Επίδραση του LEADER στην Ελληνική ύπαιθρο Οι εμπειρίες μας Πέρα από τις χιλιάδες επενδύσεις, την ανάδειξη του πολιτισμού, την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της δικτύωσης, της διαφοροποίησης και των καινοτομιών, παρακάτω αποτυπώνεται μία ποιοτική αξιολόγηση του LEADER, από τις εμπειρίες λόγω της επιτόπιας παρουσίας μας ως φορείς ανάπτυξης.

16 Το LEADER 16 - απετέλεσε την απαρχή για ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό της τοπικής ανάπτυξης, - ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των τοπικών πληθυσμών κοινωνιών στις Κοινοτικές και Εθνικές πολιτικές για την ανάπτυξη, - μετέφερε «κατέβασε» τις αναπτυξιακές πολιτικές στο κατώτερο δυνατό επίπεδο, που αποτελεί το υποκείμενο της ανάπτυξης δηλ. τον κάτοικο της υπαίθρου, - συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία προϋποθέσεων συνεργασίας και στη συναντίληψη πάνω σε κοινά συμφωνημένους στόχους, - συγκράτησε το ανθρώπινο δυναμικό και κύρια τα επιστημονικά στελέχη στην περιοχή τους, ως την κινητήρια δύναμη και ισχύ για μία αυτοτροφοδοτούμενη, κατά το δυνατόν και βιώσιμη ανάπτυξη,

17 17 Το LEADER - κινητοποίησε την τοπική ιδιωτική αποταμίευση προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, - έθεσε στο επίκεντρο των πολιτικών και των προσπαθειών το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές), τον πολιτισμό και την κοινωνική συνοχή, - ενδυνάμωσε τις διασυνδέσεις και συνεργασίες μεταξύ περιοχών, φορέων και επιχειρήσεων στη βάση του αμοιβαίου οφέλους και της κοινής προοπτικής, - ενίσχυσε επιτόπου την αξία της τοπικής παραγωγής προσθέτοντας υπεραξία, - προώθησε και ενίσχυσε την καινοτομία και τη διαφοροποίηση τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, - συνέδραμε, κατά το δυνατόν, στη διασύνδεση της έρευνας και της τοπικής γνώσης με την τοπική επιχειρηματικότητα,

18 18 - ανέδειξε, έδωσε προστιθέμενη αξία και αξιοποίησε τους φυσικούς πόρους των περιοχών παρέμβασης, - ανέδειξε τη δυναμική της τοπικής γνώσης και των δεξιοτήτων, - συνέβαλε στην ανάδειξη του «επαγγελματισμού», - συνέβαλε στη βελτίωση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου, - ενίσχυσε την εταιρικότητα και τη διαφάνεια και τελικά την τοπική δημοκρατία, κ.λπ. Το LEADER

19 19 Το LEADER Η έως σήμερα εμπειρία από την υλοποίηση του LEADER στις 3 τελευταίες προγραμματικές περιόδους, αποδεικνύει και τεκμηριώνει την αποτελεσματικότητά του, λόγω: -των χιλιάδων έργων που εντάχθηκαν, ολοκληρώθηκαν και λειτουργούν με επιτυχία, -του μεγάλου αριθμού νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν ή διατηρήθηκαν, η σημαντικότητα των οποίων είναι πολύ μεγάλη για την έντονα χειμαζόμενη Ελληνική Περιφέρεια, -των ουσιαστικών πολλαπλασιαστικών επιπτώσεων στην τοπική οικονομία, κυρίως μέσα από τη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

20 20 Το νέο LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD ) Σε σχέση με τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους διαπιστώνεται η ανάγκη εμπλουτισμού και μετατόπισης του κέντρου βάρους των ενεργειών των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD. Το όραμα σε τοπικό επίπεδο εστιάζεται στη «δημιουργία ενός ανταγωνιστικού χώρου / περιοχής, ελκυστικής για εργασία και κατοικία, που σέβεται το περιβάλλον και αναπτύσσει εξωστρεφή καινοτόμα ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα».

21 21 Με ποιο τρόπο το όραμα θα γίνει πράξη; Με τη συνεπένδυση και των άλλων Ταμείων (προαιρετικά ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) εκτός από το ΕΓΤΑΑ. Με την εφαρμογή ολοκληρωμένων πολυτομεακών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και τη συμπληρωματικότητα των διαθέσιμων πόρων (πολυταμειακά). Μέσα από μία διακριτή διαδικασία από κάτω προς τα επάνω. Με την εστίαση σε συγκεκριμένες εδαφικές ενότητες / περιοχές εφαρμογής. Με τη γνώση των τοπικών αναγκών και δυνατοτήτων Με την έμφαση στην καινοτομία και στη διαφοροποίηση. Με την εφαρμογή συμμετοχικών διαδικασιών. Με την επένδυση στο συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε περιοχής. Με τη δικτύωση και τις συνεργασίες. Με τη δημιουργία ενός Συμφώνου - μετώπου ανάπτυξης.

22 Βασικά χαρακτηριστικά του CLLD Η συμμετοχή του ΕΓΤΑΑ είναι υποχρεωτική και σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του Π.Α.Α Προβλέπεται αυξημένο ποσοστό συγχρηματοδότησης για την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER - 90% στις λιγότερες ανεπτυγμένες Περιφέρειες (αντί του προβλεπόμενου 85% για άλλες δράσεις) - 80% για τις άλλες Περιφέρεις (αντί του γενικού προβλεπόμενου 50%) 22

23 Προτάσεις για τη βελτίωση των όρων σχεδιασμού και εφαρμογής του CLLD 1. Ως προς τη στρατηγική και το περιεχόμενο των προγραμμάτων Ενίσχυση, αναβάθμιση και διαφοροποίηση της τοπικής παραγωγής με ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας Ενίσχυση της μεταποίησης και τυποποίησης με έμφαση στα προϊόντα που αναδείχθηκαν σε κάθε Περιφέρεια στη λογική του «καλαθιού αγροτικών προϊόντων» Ενσωμάτωση, στα Προγράμματα, όλου του πλέγματος δράσεων που αφορούν στο σύνολο της διαδρομής της τοπικής παραγωγής «από το χωράφι μέχρι το ράφι» συμπεριλαμβανομένων των Σχεδίων Βελτίωσης 23

24 Ενίσχυση της διασύνδεσης του τουρισμού της υπαίθρου με την τοπική παραγωγή (π.χ. με πριμοδότηση κατά την αξιολόγηση) Ενίσχυση κατά προτεραιότητα τοπικών συνεργατικών σχημάτων Προώθηση προϊόντων ΤΠΕ ιδιαίτερα στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές Στήριξη της καινοτομίας με ιδιαίτερη πριμοδότηση σχετικών ενεργειών Βελτίωση της ποιότητας ζωής, με την υλοποίηση των αναγκαίων βασικών υποδομών λαμβάνοντας υπόψη την καταγεγραμμένη τάση επιστροφής στην ύπαιθρο, λόγω της οικονομικής κρίσης Πριμοδότηση επενδύσεων από ανθρώπους που επιστρέφουν στην ύπαιθρο 24

25 Ενσωμάτωση δράσεων αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (η διαφαινόμενη τάση επιστροφής στην ύπαιθρο νεώτερου σε ηλικία πληθυσμού καθιστά το ζήτημα αυτό ζωτικής σημασίας) Επισήμανση: Η ευελιξία που δίνεται στη νέα Προγραμματική Περίοδο για τη διάρθρωση των Προγραμμάτων, διευκολύνει τον προαναφερθέντα αναγκαίο εμπλουτισμό του περιεχομένου τους. 25

26 2. Ως προς την επιλογή των περιοχών εφαρμογής Αύξηση του πληθυσμιακού ορίου των Τοπικών Κοινοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα από στις κατοίκους (εφόσον δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός από τον Κανονισμό). Έμφαση στην ενίσχυση κωμοπόλεων της υπαίθρου, ως πόλων παροχής υπηρεσιών και γνώσης προς την αγροτική ενδοχώρα. Σχεδιασμός με βάση και τα χωροταξικά σχέδια των Περιφερειών. 26

27 3. Ως προς τον τρόπο εφαρμογής Πολυταμειακή και πολυτομεακή προσέγγιση προκειμένου να είναι δυνατός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με συντονισμένο τρόπο και με ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, ως συνέπεια της συνέργειας και της προσθετικής δράσης όλων των Ταμείων. Κατά συνέπεια απαιτείται σημαντική αύξηση των διαθέσιμων πόρων στα τοπικά Προγράμματα, προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι ορατά και μετρήσιμα. Θα επιτευχθεί έτσι μείωση του διαχειριστικού κόστους εφαρμογής του Προγράμματος και αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την εφαρμογή της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής. 27

28 Απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης του Προγράμματος, προκειμένου να είναι ελκυστικό και ανταγωνιστικό σε σχέση με παρεμφερή Προγράμματα (όπου έγινε είχε θετικά αποτελέσματα) Αποφυγή αναίτιου περιορισμού των επιλέξιμων δαπανών, με στόχο να αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, εμπόδια στην υλοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών Άρση των περιορισμών που σήμερα υφίστανται στη ενίσχυση Δικτύων Λόγω της καινοτόμας προσέγγισης και της φιλοσοφίας του CLLD, δεν θα πρέπει να υπάρχει περιορισμός στους επιλέξιμους ΚΑΔ Για επενδύσεις μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων ο προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει στις αντί των που προβλέπεται στο Πρόγραμμα. 28

29 Η επάρκεια, η εμπειρία και η τεχνογνωσία των ΟΤΔ αποτελούν ιδιαίτερα κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία του Προγράμματος. Η μακρόχρονη εμπειρία των ελληνικών ΟΤΔ στη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης, εγγυάται το ανωτέρω. Σημαντική συμβολή στο ζήτημα αυτό αναμένεται να έχει και η διαχρονική λειτουργία του Ελληνικού Δικτύου LEADER που βοηθά στην κατά το δυνατόν μέγιστη ομογενοποίηση της δράσης των ΟΤΔ / Αναπτυξιακών Εταιρειών. 29

30 30 Υπάρχει ανάγκη εφαρμογής ενός Συστήματος Διοίκησης της Συνεργασίας και του Συντονισμού μεταξύ ΥΠΑΑΤ και Περιφερειών για ενίσχυση της συμπληρωματικότητας του σχεδιασμού, των πόρων και της αποκεντρωμένης εφαρμογής του ΠΑΑ, σε σχέση με τα ΠΕΠ της Χώρας. Σας ευχαριστώ.

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (1 η Προκήρυξη)

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI 2014GR16M2OP006 Τίτλος Δυτική Μακεδονία Έκδοση 1.4 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας) στο πλαίσιο του Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Γ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ------------------------------------------------------------------------------------------------- THEMA Ε.Π.Ε. - ΒΕΛΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Δρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ. Εναρκτήρια εκδήλωση της Ελληνικής Προεδρίας για το Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεσογείων 14-18 115 27 Αθήνα Τηλ. 210-7753834/5 e-mail: secgenof@gsrt.gr ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΈΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) Ελλάδος περιόδου 2014-2020 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) επί του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 [Δεύτερο σχέδιο υποβολή 03.09.2014] 1 Σ ελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και

(4) Η δράση της Κοινότητας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική. (5) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και 21.10.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 277/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003. ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ Κ. ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ:

3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας. Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΔΡΑΣΗ: ΔΡΑΣΗ: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: 3 Χαρτογράφηση της Υφιστάμενης Κατάστασης στη Διαχείριση της Ηλικίας ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα