ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ"

Transcript

1 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29/10/2012 1

2 ΣΧΕ ΙΟ ΡΟΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ OI ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Α. Παραγωγικοί Συντελεστές Παραγωγικοί συντελεστές είναι όλοι οι πόροι (φυσικοί και ανθρώπινοι) που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Το χαρακτηριστικό στοιχείο των παραγωγικών συντελεστών είναι ότι για κάθε χρονική περίοδο και για κάθε οικονοµία θεωρούνται δεδοµένοι. Φυσικά σε µακροχρόνιες περιόδους το µέγεθος τους µεταβάλλεται, αλλά βραχυχρόνια µπορούν να θεωρηθούν δεδοµένοι, συνεπώς και τα προϊόντα που µπορούν να παραχθούν µε τους συντελεστές αυτούς είναι και αυτά δεδοµένα. Οι παραγωγικοί συντελεστές είναι: 1. Η εργασία 2. Η γη 3. Το κεφάλαιο 4. Η επιχειρηµατική ικανότητα 1) Εργασία Η εργασία περιλαµβάνει όλες τις ανθρώπινες προσπάθειες, πνευµατικές και σωµατικές, που καταβάλλονται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών καθώς και για τη µεταφορά τους, το εµπόριο τους κ.ά. Για να θεωρηθεί η καταβολή προσπάθειας ως εργασία, πρέπει να αποβλέπει κυρίως στην 2

3 παραγωγή οικονοµικών αγαθών ή υπηρεσιών και όχι µόνο στην ψυχική ικανοποίηση εκείνου που την καταβάλλει. Παράδειγµα: Ο επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής εργάζεται όταν παίζει ποδόσφαιρο στο γήπεδο ενώ το παιδί που παίζει ποδόσφαιρο µε τους φίλους του δεν εργάζεται, απλώς ψυχαγωγείται. Η εργασία είναι πρωτογενής συντελεστής παραγωγής. Χωρίς εργασία τίποτα δεν µπορεί να παραχθεί από οικονοµικής άποψης, γιατί ακόµη και τα αυτοφυή προϊόντα της γης χρειάζεται να συλλεχθούν προκειµένου να µεταβληθούν σε οικονοµικά αγαθά. 2) Γη Η γη είναι και αυτή πρωτογενής συντελεστής παραγωγής και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που παρέχει η φύση, δηλαδή το έδαφος, το υπέδαφος, τις λίµνες, τα ποτάµια, τη θάλασσα, την ατµόσφαιρα, τα ορυκτά, τα δάση κ.ο.κ., τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, στις µεταφορές, στις επικοινωνίες και σε όλες τις άλλες οικονοµικές δραστηριότητες. Οι φυσικοί πόροι χωρίζονται σε: ανανεώσιµους (π.χ. τα δάση) και µη ανανεώσιµους (π.χ. τα ορυκτά) 3) Κεφάλαιο Τα παραγόµενα αγαθά που δεν ικανοποιούν τις οικονοµικές ανάγκες άµεσα αλλά βοηθούν στην καλύτερη ικανοποίηση τους στο µέλλον αποτελούν το συντελεστή κεφάλαιο. Η σύγχρονη αναπτυγµένη οικονοµία στηρίζεται στη χρησιµοποίηση τεράστιων ποσοτήτων κεφαλαίου: εργοστασίων, µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, αποθεµάτων πρώτων υλών και ηµικατεργασµένων προϊόντων κ.ά. Το κεφάλαιο δεν είναι πρωτογενής αλλά παράγωγος συντελεστής, δηλαδή συντελεστής που έχει ο ίδιος παραχθεί. Η δηµιουργία υλικού κεφαλαίου συνεπάγεται µείωση της χρησιµοποίησης παραγωγικών 3

4 συντελεστών για παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών για άµεση τελική κατανάλωση, ώστε να παραχθούν προϊόντα που θα συµβάλουν στην αύξηση της µελλοντικής παραγωγής. 4) Επιχειρηµατικότητα Επιχειρηµατικότητα ονοµάζεται η ανθρώπινη ικανότητα συνδυασµού των τριών άλλων παραγωγικών συντελεστών, εργασίας, γης και κεφαλαίου, για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Ο επιχειρηµατίας παίρνει τις βασικές αποφάσεις για την επιχείρηση και αναλαµβάνει τους οικονοµικούς κινδύνους που συνεπάγεται η λειτουργία της. Ορισµένοι οικονοµολόγοι όµως υποστηρίζουν ότι η επιχειρηµατικότητα είναι ένα είδος εργασίας, άρα συµπεριλαµβάνεται στον ορισµό του πρώτου παραγωγικού συντελεστή. Β.ΤΟΜΕΙΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Η παραγωγική διαδικασία, συντελείται από τρεις τοµείς παραγωγής, τον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα. Πρωτογενής τοµέας Πρωτογενής παραγωγή στην οικονοµική επιστήµη ονοµάζεται ο παραγωγικός τοµέας δραστηριοτήτων µε αντικείµενο την απόκτηση ή απόσπαση αγαθών (πρώτων υλών) άµεσης ή έµµεσης κατανάλωσης, κατ' ευθείαν από την φύση (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, θήρα, εξόρυξη µεταλλευµάτων κλπ). Ο τοµέας αυτός απασχόλησης αποτελεί πηγή εισοδήµατος για µεγάλο τµήµα του παγκόσµιου πληθυσµού. Η απόσπαση πραγµατοποιείται είτε µε τη συλλογή (συλλεκτικές επιχειρήσεις) είτε µε την εξόρυξη (εξορυκτικές επιχειρήσεις) από το έδαφος ή το υπέδαφος. Εποµένως, στην πρώτη φάση της παραγωγικής διαδικασίας, τα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής καταναλίσκονται από τους ανθρώπους, όπως έχουν, χωρίς να υποστούν καµία επεξεργασία, ή µεταποίηση - µετασχηµατισµό (όπως π.χ. αυγά, γάλα, χόρτα, φρούτα, µέλι, καρποί, ψάρια, ζώα). 4

5 ευτερογενής τοµέας Ο δευτερογενής τοµέας περιλαµβάνει τις δραστηριότητες επεξεργασίας και µεταποίησης των πρώτων υλών που παρέχει ο πρωτογενής. Επεξεργασία είναι η µετατροπή των πρώτων υλών σε προϊόν µε µικρές αλλαγές στη µορφή και τη σύστασή τους (π.χ. το παστεριωµένο γάλα). Μεταποίηση είναι η µετατροπή των πρώτων υλών σε προϊόν µε ριζικές αλλαγές στη µορφή και τη σύστασή τους (γιαούρτι, τυρί). Η παραγωγή των προϊόντων του δευτερογενούς τοµέα γίνεται: στο σπίτι (οικοτεχνία-χειροτεχνία) µε απλά υλικά και µέσα, από τα µέλη της οικογένειας και µικρό όγκο παραγωγής στο εργαστήριο (βιοτεχνία) µε λίγα µηχανήµατα, µικρό αριθµό εργαζόµενων και µικρό όγκο παραγωγής στο εργοστάσιο (βιοµηχανία) µε περισσότερο και πιο εκσυγχρονισµένο εξοπλισµό, περισσότερο και πιο εξειδικευµένο προσωπικό, εφαρµογή αυτοµατισµών και µεγάλο όγκο παραγωγής σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τριτογενής τοµέας Ο τριτογενής τοµέας αφορά δραστηριότητες που παρέχουν εξυπηρέτηση, χωρίς να παράγεται κάποιο υλικό προϊόν, ενώ εκφράζει και την κρατική πρωτοβουλία για παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο (εκπαίδευση, επικοινωνίες, φροντίδα υγείας κτλ.)...» Η τριτογενής παραγωγή αναφέρεται σε παρεχόµενες υπηρεσίες παροχή υπηρεσιών όπως είναι το εµπόριο, η υγεία, η εκπαίδευση, οι µεταφορές, ο τουρισµός, οι τράπεζες, οι επικοινωνίες, οι ασφάλειες, τα ελεύθερα επαγγέλµατα κ.λπ., από τις δραστηριότητες των οποίων αυξάνεται η χρησιµότητα των παραγοµένων αγαθών της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής. Σηµειώνεται ότι: τα αγαθά της πρωτογενούς παραγωγής που χρησιµοποιούνται στη δευτερογενή παραγωγή χαρακτηρίζονται γενικά ως "πρώτες ύλες". Επίσης τα παραγόµενα αγαθά της πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής χαρακτηρίζονται γενικά προϊόντα, σε διαστολή των παραγόµενων της τριτογενούς παραγωγής που καλούνται γενικά "υπηρεσίες", ή "άυλα αγαθά", ή "άυλα προϊόντα". 5

6 Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. Ποίες µορφές επιχειρηµατικών δράσεων προβλέπονται από το νοµικό πλαίσιο της χώρας µας. -Ατοµική επιχείρηση (φυσικά πρόσωπα) -Επιχειρήσεις νοµικής µορφής µε ένα ή περισσότερους συµµετέχοντες. -Αστικές εταιρείες (τουλάχιστον δύο συµµετέχοντες) Αφανείς εταιρείες -Κοινωνία φυσικών προσώπων -Αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες (τουλάχιστον δύο συµµετέχοντες) -Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. & Ε.Ε.) µε τουλάχιστον δύο συµµετέχοντες. -Κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ε.Π.Ε., Α.Ε. και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές εταιρείες) σε αυτές προβλέπεται και η µονοπρόσωπη συµµετοχή. Κοινοπρακτικά σχήµατα (Η σύµπραξη δύο ή περισσότερων νοµικών ή φυσικών προσώπων) για την εκτέλεση ενός έργου, το οποίο µπορεί να είναι, µία υποδοµή (δρόµος, αεροδρόµιο, γέφυρα. γήπεδο), ή ένα κτίσµα, ή µία µελέτη. Οι συµµετέχοντες µπορούν να είναι: ή µόνο φυσικά πρόσωπα, ή µόνο νοµικά πρόσωπα ή µικτά (φυσικά και νοµικά πρόσωπα). Πριν προχωρήσουµε στην επιλογή της µορφής της επιχειρηµατικής µας δράσης, θα πρέπει να σχεδιάσουµε και να αναλύσουµε τους στόχους που έχουµε και πως µπορεί αυτοί να επιτευχθούν. Π.χ. Εάν στόχος µας είναι να εφαρµόσουµε µία ιδέα, που απαιτεί για επένδυση κεφάλαια, που ήδη διαθέτουµε, το πιο πιθανό είναι να σχεδιάσουµε την δηµιουργία µίας ατοµικής επιχείρησης, ή κατά περίπτωση µίας µονοπρόσωπης κεφαλαιουχικής εταιρείας. 6

7 Β. Οι λόγοι που οδηγούν σε εταιρικά σχήµατα. Οι οικονοµικές συνθήκες µας κατευθύνουν σε συλλογικές επιχειρηµατικές δράσεις και εποµένως στη συγκρότηση της επιχειρηµατικής προσπάθειας σε εταιρική µορφή. Οι κυριότεροι λόγοι είναι, η ανάγκη συγκεντρώσεως µέσων, ο περιορισµός της επιβάρυνσης από τη φορολογία εισοδήµατος, που επιτυγχάνεται µε τον καταµερισµό της φορολογητέας ύλης σε περισσότερους φορείς, ο περιορισµός της έκτασης της ευθύνης που προκύπτει απέναντι σε τρίτους από την άσκηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στις προσωπικές εταιρίες κύριοι παράγοντες που οδηγούν στην εταιρική συνεργασία είναι οι προσωπικές ικανότητες των εταίρων, οι γνώσεις κάποιου ή κάποιων από αυτούς στο αντικείµενο της σχεδιαζόµενης οικονοµικής δραστηριότητας, η καλή φήµη που απολαµβάνουν σαν άτοµα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, οι συγγενικές ή φιλικές σχέσεις που τους συνδέουν. Αντιπροσωπευτικότερη µορφή προσωπικής εταιρίας αποτελεί η Οµόρρυθµη Εταιρία (Ο.Ε.), στην οποία όµως, η έκταση της ευθύνης των εταίρων είναι ιδιαίτερα αυξηµένη, επειδή ευθύνονται απεριόριστα-δηλαδή και µε τη προσωπική τους περιουσία και αλληλέγγυα δηλαδή ο καθένας ευθύνεται για το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας. Είναι όµως δυνατό µερικοί από τους συµβαλλόµενους για τη σύσταση προσωπικής εταιρίας να µην επιθυµούν να φέρουν απεριόριστη και σε ολόκληρο ευθύνη. Αυτό είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της Ετερόρρυθµης Εταιρίας (Ε.Ε.) στην οποία ο κίνδυνος ενός ή περισσότερων εταίρων, των ετερόρρυθµων εταίρων, περιορίζεται στο ποσό συµµετοχής τους. Στις προσωπικές εταιρίες συγκαταλέγεται και η χωρίς νοµική προσωπικότητα συµµετοχική ή αφανής εταιρία, µε την οποία συνήθως αναλαµβάνονται ευκαιριακές δραστηριότητες. Στην εταιρία αυτή η εταιρική σύµβαση ισχύει µόνο µεταξύ των συνεταίρων, ενώ για τους τρίτους η εταιρία είναι ανύπαρκτη. Με τους τρίτους συναλλάσσεται ο εµφανής εταίρος, ενώ οι σχέσεις µεταξύ του εµφανούς και των αφανών εταίρων ρυθµίζονται από τις ιδιαίτερες συµφωνίες, που έχουν κάνει µεταξύ τους µε νοµικά έγγραφα που ονοµάζονται αντέγραφα. Γ. Ανάπτυξη των χαρακτηριστικών των προσωπικών εταιριών µε την µορφή των οποίων δραστηριοποιείται συνήθως ένας µεγάλος αριθµός µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 1: ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Όπως προκύπτει από συνδυασµό των άρθρων 20 και 22 του Εµπορικού Νόµου, Οµόρρυθµη είναι η εταιρία που συνιστάται µεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων τα οποία έχουν σκοπό να 7

8 εµπορεύονται µαζί υπό εταιρική επωνυµία, ευθυνόµενα απεριορίστως και αλληλεγγύως για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Από τον ορισµό αυτό προκύπτουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Ο.Ε., τα οποία είναι: α) Η από κοινού εµπορία (άρα και επιδίωξη κέρδους), που ασκείται από δύο τουλάχιστον πρόσωπα, β) Η κοινή επωνυµία, και γ) Το απεριόριστο και το αλληλέγγυο της ευθύνης όλων των εταίρων. Το πρώτο από τα χαρακτηριστικά αυτά είναι βασικό, προκειµένου η σχετική δραστηριότητα να θεωρηθεί ως εταιρική. Η επωνυµία µιας Ο.Ε., ή µιας εταιρίας γενικότερα, αποτελεί το όνοµα µε το οποίο οι συµβαλλόµενοι εµφανίζονται µαζί σαν ενιαία οντότητα στις συναλλαγές τους για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκε η εταιρεία. Το τρίτο χαρακτηριστικό, που αναφέρεται στην ευθύνη των εταίρων, αποτελεί τη ειδοποιό διαφορά που ξεχωρίζει την Ο.Ε. από κάθε άλλη εταιρική µορφή. Η έννοια του απεριόριστου της ευθύνης είναι ότι, όλοι οι εταίροι ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας µε ολόκληρη την ατοµική τους περιουσία µε αποτέλεσµα οι δανειστές εφόσον αποκτήσουν εκτελεστό τίτλο, µπορούν να προχωρήσουν σε αναγκαστική κατάσχεση, οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που µπορεί να κατασχεθεί και στη συνέχεια στην εκποίησή του µε αναγκαστικό πλειστηριασµό. Ως προς το αλληλέγγυο της ευθύνης αυτό σηµαίνει ότι ο κάθε εταίρος ευθύνεται στο ακέραιο για όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν τόσο αυτός όσο και οι λοιποί εταίροι στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρίας. Έτσι οι πιστωτές της εταιρίας µπορούν να στραφούν χωρίς διάκριση, εναντίον οποιουδήποτε εταίρου για να ικανοποιηθούν. Η µεγάλη έκταση της ευθύνης είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό που τονίζει ιδιαίτερα τον προσωπικό χαρακτήρα της Ο.Ε. Οι τρίτοι συµβάλλονται µε αυτή, βασίζονται κυρίως στη φερεγγυότητα και στην καλή φήµη των εταίρων και στην εγγύηση που παρέχει η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων πέρα από αυτή καθεαυτή την εταιρική περιουσία, που µπορεί και να µην είναι σηµαντική. Η έκταση της ευθύνης εµπεδώνει την πίστη και την ασφάλεια στις συναλλαγές τις Ο.Ε.. Αποτελεί όµως ένα αντικίνητρο για την ανάληψη δραστηριότητας µε αυτόν τον εταιρικό τύπο και γι αυτό η Ο.Ε. προσφέρεται κυρίως για µικρές ή µεσαίες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, που αναλαµβάνονται κυρίως από πρόσωπα τα οποία συνήθως συνδέονται µεταξύ τους µε στενούς προσωπικούς δεσµούς, συγγενικούς ή φιλικούς. 8

9 2. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ετερόρρυθµη είναι η εταιρία στην οποία ένας τουλάχιστον εταίρος ευθύνεται απεριόριστα όπως και στην οµόρρυθµη, και ένας τουλάχιστον εταίρος ευθύνεται περιορισµένα µέχρι του ποσού της εισφοράς του. Στην Ετερόρρυθµη εταιρεία διακρίνουµε λοιπόν δύο οµάδες εταίρων µε διαφορετική έκταση ευθύνης: αυτόν ή αυτούς που έχουν απεριόριστη ευθύνη (οµόρρυθµοι εταίροι) και αυτόν ή αυτούς που η ευθύνη τους περιορίζεται στο ποσό της συµµετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Το περιορισµένο της ευθύνης των ετερόρρυθµων εταίρων κάνει πρόσφορο να εισέρχονται στην εταιρία µε την ιδιότητα αυτή, άτοµα τα οποία θα δίσταζαν να αναλάβουν το βάρος της ευθύνης του οµόρρυθµου εταίρου. Η µειωµένη όµως ευθύνη των ετερόρρυθµων εταίρων συνεπάγεται για αυτούς και κάποιους περιορισµούς. Οι περιορισµοί αυτοί είναι κυρίως οι εξής: Α) εν µπορεί να περιληφθεί το όνοµά τους στην εταιρική επωνυµία Β) εν µπορούν να αναλάβουν καθήκοντα διαχειριστή της εταιρίας. Έτσι δεν µπορούν να εκπροσωπήσουν την εταιρία. Γ) εν µπορούν να εισφέρουν προσωπική εργασία, αλλά η κεφαλαιακή τους µερίδα πρέπει να εκφράζει πραγµατικά υλική αξία. Οι περιορισµοί αυτοί αποβλέπουν στην προστασία των καλόπιστων τρίτων, οι οποίοι θα ήταν δυνατό να παραπλανηθούν, θεωρώντας τον ετερόρρυθµο εταίρο ως οµόρρυθµο και να στηρίξουν τις σχέσεις τους µε την εταιρία στη νοµιζόµενη, αλλά ουσιαστικά ανύπαρκτη, απεριόριστη ευθύνη του. Γι αυτό έχει γίνει δεκτό ότι οι ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση µε τους παραπάνω περιορισµούς δεν είναι άκυρες, αλλά ο ετερόρρυθµος εταίρος έχει, ως προς αυτές, ευθύνη οµόρρυθµου. Κατά τα λοιπά, ο ετερόρρυθµος εταίρος έχει όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την εταιρική ιδιότητα. Μπορεί, δηλαδή, να µετέχει στην εσωτερική διαχείριση της επιχειρήσεως, να παίρνει µέρος, µε δικαίωµα ψήφου, στις συναντήσεις των εταίρων, να ελέγχει τους διαχειριστές της εταιρίας και γενικά να συµβάλλει στην επιτυχία του εταιρικού σκοπού. Σηµειώνεται επίσης ότι η πτώχευση Ε.Ε. δεν συµπαρασύρει σε πτώχευση τους ετερόρρυθµους εταίρους. 9

10 . ιαδικασίες έναρξης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Στάδιο 1 Οι ενέργειες και τα δικαιολογητικά που µαζεύουµε πριν ξεκινήσουµε. α) Για ατοµικές επιχειρήσεις. - Αστυνοµική ταυτότητα - Τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 για δωρεάν παραχώρηση χώρου για κάθε επαγγελµατική εγκατάσταση. - Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κ.λ.π). - Βεβαίωση ελέγχου της επωνυµίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο Επιµελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις. - Εξουσιοδότηση του υπόχρεου µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο. β) Προσωπικές Εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ): - Καταστατικό. - Τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελµατική εγκατάσταση. - Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των µελών από Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κ.λ.π). - Εξουσιοδότηση του υπόχρεου µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο. - Α.Φ.Μ. των µελών της Ο.Ε. και Ε.Ε. (φυσικών και νοµικών προσώπων) 10

11 Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη.ο.υ. και άδεια διαµονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. γ) Εταιρεία περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) - Καταστατικό - Το φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή το ΤΑΠΕΤ εάν δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 υπογεγραµµένη από την εκπρόσωπο της Εταιρείας ότι θα προσκοµιστεί το ΦΕΚ µετά την κυκλοφορία του. - Τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 περι δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελµατική εγκατάσταση. - Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των µελών από αρµόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ) - Εξουσιοδότητηση του διαχειριστή, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο. Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. και ορίζονται ως διαχειριστές στην ΕΠΕ, υποβάλλουν στη.ο.υ. άδεια διαµονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. δ) Ανώνυµη Εταιρεία Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία - Καταστατικό - Το φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) ή το ΤΑΠΕΤ εάν δεν έχει τυπωθεί το ΦΕΚ και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 υπογεγραµµένη από την εκπρόσωπο της Εταιρείας ότι θα προσκοµιστεί το ΦΕΚ µετά την κυκλοφορία του. 11

12 - Ανακοίνωση εγκριτικής απόφασης οικείας Νοµαρχίας Τίτλος κυριότητας ή µισθωτήριο συµβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελµατική εγκατάσταση. - Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των µελών του.σ. από αρµόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κ.λ.π.) - Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο. Από τον Απρίλιο του 2011 οι προσωπικές και οι κεφαλαιουχικές εταιρίες, που σύµφωνα µε το αντικείµενό τους δεν χρειάζονται άδεια από άλλο φορέα για την ίδρυσή τους, ιδρύονται µε την µεσολάβηση της λεγόµενης µίας στάσης, στα κατά τόπους Επιµελητήρια. Στάδιο 2 Η οργάνωση του λογιστηρίου των επιχειρήσεων. Το λογιστήριο είναι η καρδιά των επιχειρήσεων. Σχεδόν σε όλες τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ο µοναδικός σύµβουλος τους είναι ο λογιστής. Είναι καθοριστική λοιπόν η επιλογή των συνεργατών µας σε αυτό τον τοµέα, αποτελεί δε σηµαντικό παράγοντα για την ευόδωση των επιδιώξεών µας. Η οργάνωση του λογιστηρίου µιας επιχείρησης είναι ανάλογη µε τα παρακάτω δεδοµένα. - Το είδος και την µορφή της επιχείρησης. - Τα φορολογικά βιβλία που πρέπει να τηρεί, ή αποφασίζει να τηρήσει. - Το προσωπικό που θα απασχολήσει... H συνέχεια στο σεµινάριο. 12

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑ Γενικά Περί Εταιριών Μετατροπή Ατοµικής Επιχείρησης σε Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια 2. Είδη εταιρειών 3. Επιλογή κατάλληλου εταιρικού τύπου 4. Διακρίσεις των εμπορικών εταιρειών ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή περιέχει μια συνοπτική παρουσίαση των προσωπικών εταιρειών. Περιγράφει σε γενικές γραμμές τους κανόνες που ισχύουν για τις προσωπικές εταιρείες, αναλύοντας τα είδη των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΙΚΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Αγορά Ο χώρος μέσα στον οποίο γίνονται η αγορά και η πώληση παραγωγικών συντελεστών, αγαθών και υπηρεσιών. Ο χώρος μπορεί να είναι υποθετικός ή πραγματικός (κεντρική λαχαναγορά).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η επιχειρηματική δραστηριότητα πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα (ατομική επιχείρηση) ή από εταιρείες (νομικά πρόσωπα). Με τον όρο «εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ρ. Τρίγκας Μάριος Ph.D. Οικονομικής & Καινοτομίας Επιχειρήσεων Τηλ. 6974287874, 24410-77535 FAX: 24410-77539 mtrigkas@cereteth.gr mtrigkas@for.auth.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας

Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας Μονάδα καινοτομίας & επιχειρηματικότητας ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Συγγραφική Ομάδα: Μυροφόρα Ραφαηλίδου, Ph.D. Παναγιώτα Σαπουνά, Ph.D. Υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πως μια ιδέα γίνεται επιχείρηση

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πως μια ιδέα γίνεται επιχείρηση Σκοπός Παρουσίασης Να γνωρίσετε τις διαθέσιμες επιλογές που υπάρχουν για αυτούς που θέλουν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα Να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες ενέργειες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. της ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας

Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Επιστημονική Ευθύνη Συγγραφή Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Ζαφειρίου, Γιώργος Τύπας Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών

Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Καβάλας Προγραμματισμός Δράσης Επιχειρήσεων - Περίπτωση εφαρμογής σε συγκεκριμένη μικρή επιχείρηση παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Η Επιχείρηση Με τον όρο επιχείρηση ως μια οικονομική μονάδα, εννοούμε τους κάθε φύσεως συστηματικούς συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών, όπως είναι το έδαφος, το κεφάλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α 4.1 Η Σύγχρονη Επιχείρηση 46 4.2 Μορφές Επιχειρήσεων 46 4.3 Η Παραγωγική Διαδικασία 50 4.4 Οι Κίνδυνοι και οι Υποχρεώσεις της Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005

Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005 Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 2005 Βουλιαγµένη Μάιος 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α : ΕΙ Η ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... 7 1. ΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... 7 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης

α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης Α) Η έννοια των Συνδεδεµένων Επιχειρήσεων Η υπαγωγή στις υποχρεώσεις περί ενδοοµιλικών συναλλαγών και τεκµηρίωσης των τιµών τους ( άρθρα 39 έως 39Γ του Ν.2238/1994, Κ.Φ.Ε ) προϋποθέτει πρωτίστως την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Σ.Δ.Ο. Τμήμα Λογιστικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΖΕΡΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ 6625 ΣΒΙΓΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ 5657 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γέννηση και ανάπτυξη του Εργατικού Δικαίου ήρθε ως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΕΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2007 1 Το επιστηµονικό περιεχόµενο του παρόντος βιβλίου έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ΕΠΕ στη Γερμανία Θεμελιώδη ζητήματα πριν την ίδρυση

Ίδρυση ΕΠΕ στη Γερμανία Θεμελιώδη ζητήματα πριν την ίδρυση 1 Ίδρυση ΕΠΕ στη Γερμανία Θεμελιώδη ζητήματα πριν την ίδρυση Πότε αποτελεί η ΕΠΕ την κατάλληλη εταιρική μορφή; Εφόσον μία επιχειρηματική ιδέα ή οι συνθήκες της αγοράς προμηνύουν επιτυχία για μία επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗ FRANCHISE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΚΕΛΕΚΑ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 5629 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 5469 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, Α.Μ: 9418 ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Α.Μ: 8858 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Ανάλυση δεδομένων Πληροφοριακού Συστήματος Λογιστικού Γραφείου Υποβληθείσα στον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα