ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 Αθήνα, 03/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη συνεργασίας της εταιρίας μας με την ασφαλιστική εταιρία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ. Η τιμολόγηση θα γίνεται μέσω της εφαρμογής PROFIA και σε συνημμένα αρχεία σας αποστέλλουμε τα πακέτα ασφάλισης για τον Κλάδο Αυτοκινήτων, καθώς και τους Κανόνες Ανάληψης. Υπεύθυνος για την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ είναι ο κύριος Ηλίας Φωτόπουλος με τηλέφωνο επικοινωνίας εσωτ. 403 και Όσον αφορά το προμηθειακό καθεστώς, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι θα ισχύουν οι ίδιες προμήθειες που λαμβάνει ο κάθε συνεργάτης για την ασφαλιστική εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίμηση, Κασκαντάμης Μιχάλης Εμπορικός διευθυντής MEGA BROKERS S.A. Κοιν.: κ Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου

2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Για την ενεργοποίηση της κάλυψης ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής : Α. ΛΟΓΩ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ανεξαρτήτου ευθύνης του ασφαλισµένου) Αίτηµα χρήσης οχήµατος αντικατάστασης θα µπορεί να εγείρει ο ασφαλισµένος µας εφόσον έχει γίνει αναγγελία του ατυχήµατος στην Εταιρία µας και επίσκεψης του πραγµατογνώµονα στο συνεργείο που ο ίδιος ο ασφαλισµένος έχει επιλέξει. Εφόσον ο πραγµατικός χρόνος επισκευής του οχήµατος είναι πάνω από 6 ηµέρες, τότε ο ασφαλισµένος πρέπει να καλέσει στον αριθµό τηλεφώνου όπου αιτείται χρήσης οχήµατος αντικατάστασης. Θα γίνεται επιβεβαίωση µε την Εταιρία µας για την ορθή χρήση της κάλυψης και απευθείας συνεννόηση µε τον ασφαλισµένο για την παραλαβή του οχήµατος. Β. ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (εφόσον παρέχεται η κάλυψη πυρκαγιάς) Αίτηµα χρήσης οχήµατος αντικατάστασης θα µπορεί να εγείρει ο ασφαλισµένος µας εφόσον έχει γίνει αναγγελία του συµβάντος στην Εταιρία µας και επίσκεψης του πραγµατογνώµονα στο συνεργείο που ο ίδιος ο ασφαλισµένος έχει επιλέξει. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, τότε ο ασφαλισµένος πρέπει να καλέσει στον αριθµό τηλεφώνου όπου αιτείται χρήσης οχήµατος αντικατάστασης. Θα γίνεται επιβεβαίωση µε την Εταιρία µας για την ορθή χρήση της κάλυψης και απευθείας συνεννόηση µε τον ασφαλισµένο για την παραλαβή του οχήµατος. Γ. ΛΟΓΩ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (εφόσον παρέχεται η κάλυψη κλοπής) Αίτηµα χρήσης οχήµατος αντικατάστασης θα µπορεί να εγείρει ο ασφαλισµένος µας εφόσον έχει γίνει αναγγελία του συµβάντος στην Εταιρία µας και υποβληθεί απαραίτητα µήνυση στην Αστυνοµία αντίγραφο της οποίας κοινοποιείτε απαραίτητα και στην Εταιρία. Εφόσον τηρηθεί η συγκεκριµένη διαδικασία, τότε ο ασφαλισµένος πρέπει να καλέσει στον αριθµό τηλεφώνου όπου αιτείται χρήσης οχήµατος αντικατάστασης. Θα γίνεται επιβεβαίωση µε την Εταιρία µας για την ορθή χρήση της κάλυψης και απευθείας συνεννόηση µε τον ασφαλισµένο για την παραλαβή του οχήµατος. Σε περίπτωση µη τήρησης της συγκεκριµένης διαδικασίας ο ασφαλισµένος δεν µπορεί να ενεργοποιήσει την συγκεκριµένη κάλυψη.

3 ΕΙ ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ε.Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ Η Εταιρία παρέχει την δυνατότητα χρήσης οχήµατος αντικατάστασης λόγω απώλειας χρήσης του ασφαλιζοµένου Ε.Ι.Χ οχήµατος από την επέλευση τροχαίου ατυχήµατος ή ολικής κλοπής ή πυρκαγιάς. Η παροχή χρήσης οχήµατος αντικατάστασης δεν συνδέεται και δεν δεσµεύει την Εταιρία µε οποιονδήποτε τρόπο όσον αφορά στον διακανονισµό του Φακέλου Ασφαλιστικής Περίπτωσης που αφορά στο ασφαλισµένο όχηµα. Η κάλυψη παρέχεται µόνο µε τις κάτωθι διαδικασίες και δεν αντικαθιστάται από χρηµατική αποζηµίωση. ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Το ΕΙΧ όχηµα για το οποίο εκδόθηκε ασφαλιστήριο συµβόλαιο κλάδου Αυτοκινήτων όπου ρητά αναφέρεται ότι µε την καταβολή ασφαλίστρου, παρέχεται όχηµα αντικατάστασης βάσει Ειδικού Όρου ΟΧΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. µηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων έως 10 Φορολογήσιµων Ίππων (ΗΡ) ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η παροχή και χρήση του οχήµατος αντικατάστασης διέπεται από τους όρους της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτου και του δικαιούχου. Η παράδοση του οχήµατος αντικατάστασης γίνεται µόνο τις εργάσιµες ηµέρες, δηλαδή εξαιρούνται Σάββατα, Κυριακές και επίσηµες αργίες. ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΗΜΙΩΝ Ο πραγµατικός χρόνος επισκευής του οχήµατος µη συµπεριλαµβανοµένων των ηµερών αναµονής λόγω έλλειψης ανταλλακτικών. Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η κάλυψη ενεργοποιείται από την ηµεροµηνία που του όχηµα επιθεωρείται από εξουσιοδοτηµένο πραγµατογνώµονα της Εταιρίας, προκειµένου να εκτιµηθεί ο καθαρός χρόνος αποκατάστασης των ζηµιών που αυτό υπέστη συνεπεία του ατυχήµατος και εφόσον έχει δοθεί εντολή επισκευής του. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που στο τροχαίο ατύχηµα δεν εµπλέκεται όχηµα τρίτου, η κάλυψη ενεργοποιείται µόνο εάν στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ισχύει και η κάλυψη των ιδίων ζηµιών. Εφόσον ο καθαρός χρόνος επισκευής ξεπερνά τις έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, η απώλεια χρήσης του ασφαλισµένου Ε.Ι.Χ. οχήµατος καλύπτεται µε την παροχή οχήµατος αντικατάστασης για χρήση από τον ασφαλισµένο. Η αναµονή λόγω έλλειψης ανταλλακτικών δεν λογίζεται στον καθαρό χρόνο επισκευής παρά µόνο εάν η έλλειψη αυτών διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της επισκευής του οχήµατος. Η κάλυψη ισχύει από την ηµεροµηνία που το όχηµα επιθεωρείται από εξουσιοδοτηµένο πραγµατογνώµονα της Εταιρίας και για το διάστηµα που το όχηµα παραµένει σε συνεργείο για την επισκευή του, µε µέγιστη διάρκεια τις τριάντα (30) συνεχόµενες ηµερολογιακές ηµέρες. Εκδ. 24/2/2012

4 Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Σε περίπτωση απώλειας χρήσης του ασφαλισµένου αυτοκινήτου συνεπεία πυρκαγιάς, παρέχεται όχηµα αντικατάστασης από την στιγµή που θα επιληφθεί του συµβάντος ο πραγµατογνώµονας της εταιρίας και για διάστηµα µέχρι εξήντα (60) συνεχοµένων ηµερολογιακών ηµερών. Η απώλεια χρήσης του ασφαλισµένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου καλύπτεται µε την παροχή οχήµατος αντικατάστασης για χρήση από τον ασφαλισµένο. Γ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ Σε περίπτωση απώλειας χρήσης του ασφαλισµένου οχήµατος λόγω κλοπής, η κάλυψη ισχύει από την επόµενη εργάσιµη της υποβολής της σχετικής µήνυσης στην αρµόδια αστυνοµική αρχή και της δήλωσης κλοπής στην Εταιρία. Αντίγραφο της µήνυσης θα πρέπει απαραιτήτως να προσκοµιστεί και στην Εταιρία. Εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω αναφερόµενες προϋποθέσεις, δεν ενεργοποιείται η διαδικασία αντικατάστασης οχήµατος. Ανώτατο όριο κάλυψης είναι οι ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία κλοπής και εφόσον το ασφαλισµένο αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί πριν την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήµατος. Εάν βρεθεί το κλαπέν όχηµα πριν την παρέλευση των 90 ηµερών, ο ασφαλισµένος υποχρεούται να παραδώσει το όχηµα αντικατάστασης άµεσα. Σε περίπτωση που το αναβρεθέν ασφαλιζόµενο όχηµα χρήζει επιδιορθώσεων, τότε παρατείνεται η διάθεση του οχήµατος αντικατάστασης όσο χρειασθεί και µέχρι εξαντλήσεως του ορίου των 90 ηµερών. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ Η κάλυψη ισχύει για µόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και δεν επεκτείνεται στο εξωτερικό έστω κι αν έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να διατηρεί το όχηµα αντικατάστασης στην κατάσταση που το παρέλαβε, ευθυνόµενος για κάθε απώλεια αντικειµένου ή εξαρτήµατος αυτού που δεν είναι αποτέλεσµα κλοπής ή διάρρηξης από τρίτους. Ο ασφαλισµένος πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης τουλάχιστον ενός έτους και άνω των 23 ετών. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµιά που µε υπαιτιότητα του προκλήθηκε στο όχηµα αντικατάστασης, εκτός κι αν αυτό έχει συµφωνηθεί από τον ίδιο να καλύπτεται και µε ίδιες ζηµιές. Οποιοδήποτε κόστος προκύπτει από πρόσθετες παροχές καλύψεων στο όχηµα αντικατάστασης καθώς και το κόστος του καυσίµου καλύπτεται από τον ίδιο τον ασφαλισµένο. Ο ασφαλισµένος όσο κάνει χρήση της συγκεκριµένης κάλυψης θα πρέπει να διατηρεί το ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ. Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ Εφόσον ισχύει η κάλυψη της αντικατάστασης οχήµατος και η ζηµιά εµπίπτει στο είδος και τις προϋποθέσεις των πιο πάνω όρων, ο ασφαλισµένος καλεί στον αριθµό τηλεφώνου για την ενεργοποίηση της κάλυψης. Το τηλεφωνικό κέντρο της Παρόχου Εταιρίας καταγράφει το αίτηµα και τα στοιχεία του ασφαλισµένου και επανέρχεται αφού επιβεβαιώσει το συµβάν και ενηµερωθεί για το πόρισµα του Πραγµατογνώµονα από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας (Τµήµα Ζηµιών Κλάδου Αυτοκινήτων). Εκδ. 24/2/2012

5 Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Χαλάνδρι 13 Ιανουαρίου 2011 ΠΡΟΣ : ίκτυο Πωλήσεων ΑΠΟ: Παν. Μαρκόπουλο KOIN.: κ.κ. Χ. Γεωργακόπουλο, Ν. Χαλκιόπουλο, Σ. Βερζοβίτη, Β. Ρούσση, Ν. Παπανδρέου- Γ. Κυριακάκης, /ντες Εσωτερικών Υπηρεσιών ΘΕΜΑ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια των ενεργειών µας να εµπλουτίζουµε τα συµβόλαια µας µε καλύψεις παροχές µε σκοπό να προσφέρουµε εξυπηρέτηση στους ασφαλισµένους µας όταν θα βρεθούν σε δυσχερή θέση λόγω τροχαίου ατυχήµατος, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι από 17/1/2011 για τις νέες αιτήσεις και από τον µήνα Φεβρουάριο για τις ανανεώσεις, στις βασικές καλύψεις των Ε.Ι.Χ. οχηµάτων θα παρέχεται η κάλυψη ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Η συγκεκριµένη κάλυψη παρέχεται λόγω απώλειας χρήσης του ασφαλισµένου οχήµατος από : o Αυτοκινητιστικό ατύχηµα ανεξάρτητα της ευθύνης του ασφαλισµένου οχήµατος o Πυρκαγιά του ασφαλισµένου οχήµατος o Ολική κλοπή του ασφαλισµένου οχήµατος Το κόστος της παροχής προσπαθήσαµε να διατηρηθεί σε χαµηλά επίπεδα και να µην υπερβεί τα 3 το εξάµηνο. Τα αντίστοιχα Καθαρά Ασφάλιστρα της εν λόγω κάλυψης προσµετρώνται στην Ενιαία Νέα Παραγωγή και στο Ενιαίο Εν ισχύ Χαρτοφυλάκιο Στους επισυναπτόµενους Ορους και στην ιαδικασία που πρέπει να ακολουθείται, αναλύεται η λειτουργία και ο τρόπος παροχής του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

6 Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Χαλάνδρι 20 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΡΟΣ : ίκτυο Πωλήσεων ΑΠΟ: Παν. Μαρκόπουλο KOIN.: κ.κ. Χ. Γεωργακόπουλο, Ν. Χαλκιόπουλο, Σ. Βερζοβίτη, Β. Ρούσση,, /ντες Πωλήσεων, Περιφερειακοί ιευθυντές, ιευθυντές Εσωτερικών Υπηρεσιών. Αγαπητοί Συνεργάτες, ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Στα πλαίσια των ενεργειών µας να εµπλουτίζουµε τα πακέτα µας µε καλύψεις παροχές µε σκοπό την ποιοτικότερη και πληρέστερη κάλυψη των ασφαλισµένων µας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι από 01/10/2011 για τις νέες αιτήσεις και από τις ανανεώσεις του Νοεµβρίου 2011, στις βασικές καλύψεις των πακέτων ECAR10, ECAR15, ECAR20, SAFECAR, EUROP1, SMART1, SMART2, SMARTPLUS1 και SMARTPLUS2 θα προστεθεί η κάλυψη των ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. Το κόστος της παροχής ανά 1000 ασφαλιζόµενη αξία ανέρχεται στα 0,25 το εξάµηνο. Τα αντίστοιχα Καθαρά Ασφάλιστρα της εν λόγω κάλυψης προσµετρώνται στην Ενιαία Νέα Παραγωγή και στο Ενιαίο Εν ισχύ Χαρτοφυλάκιο Ο όρος της κάλυψης περιγράφεται στο Άρθρο 10 των Γενικών και Ειδικών όρων της Εταιρίας µας. εν απαιτείται πλέον ο συνδυασµός µε την κάλυψη των ίδιων ζηµιών. Η απαλλαγή προσαρµόζεται στα 440. Η κάλυψη θα προστίθεται αυτόµατα από την Εταιρία µας στις ανανεώσεις κάθε µήνα. εν παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης µε πρόσθετη πράξη. Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛ. FAX KINHTO ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΝ ΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ ΡΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α ΕΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑ ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΥΝΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΤΖΙΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΧΑΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΧΑΙΑ ΤΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΧΑΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΓΕΡΑΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΟΥΝΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΜΑ ΚΕΛΙ ΗΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΑ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΝΤ ΕΒΡΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ ΕΒΡΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ EYBOIA ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΦΛΕΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑ ΦΡΑΓΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝ ΗΛΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΙΑ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑ Ε ΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑ Ε ΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡ ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠ. (ΝΑΟΥΣΑ) ΘΑΣΟΣ ΑΝ ΡΕΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΑΝΩΤΕΛΗΣ

8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΝΤΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΖΙΩΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΦΟΥΞΕΝΙ ΗΣ Θ ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΑΣ ΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΚΑΚΛΗΤΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΠΗΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΖΙΩΓΑΣ ΧΡ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΠΙ Α ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΠΑΠΑ ΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΟΥΝΑΣ ΗΜ ΚΟΖΑΝΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΗΤΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ (ΜΟΤΟ) ΚΡΗΤΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΦΥΡΙ ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΗΤΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΛΗΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΞΥΠΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΑΧΛΙΤΣΙΑΝΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗ-ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΤΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΗΤΗ-ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΗ-ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΗΤΗ-ΡΕΘΥΜΝΟ ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΗΤΗ-ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΒΕΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΗΤΗ-ΧΑΝΙΑ ΑΜΠΑ ΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΗΤΗ-ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΒΛΕΤΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΡ ΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΝΤΙΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΑ Α ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΑ Α ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΗΜΝΟΣ ΤΣΑΠΤΣΑΛΗΣ ΤΡ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΠΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΣΥΡΓΙΑΝΟΣ ΝΑΞΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9 ΞΑΝΘΗ ΜΠΑΛΕΣΤΡΑΒΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗ ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΑΝΘΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ Α ΣΚΑΡΛΑΤΙ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕΛΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΛΑ ΜΑΡΑΝΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΕΡΙΑ ΑΛΕΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑ ΖΑΝΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΣΙ ΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΦΥΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΡΡΕΣ ΑΧΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ ΜΙΝΤΙΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΟΣ ΦΟΥΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΗΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΗΝΟΣ ΕΛΑΤΟΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΘΙΩΤΙ Α ΜΠΑΤΖΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΦΘΙΩΤΙ Α - ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΩΚΙ Α ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΤΕΡΤΙΡΟΓΛΟΥ ΧΙΟΣ ΣΤΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟ ΗΜΟΣ

10

11 ΚΛΑ ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ ΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΜΑ ΙΚΟΤΗΤΑΣ / Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΛΗΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΛΑ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - Νόµος (3557/2007)

13 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ασφαλιστική σχέση προϋποθέτει σύµβαση µεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρείας µας και του ασφαλισµένου / συµβαλλοµένου, η οποία καταρτίζεται µε την ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Η αίτηση ασφάλισης αποτελεί το βασικό έγγραφο για την εκτίµηση και ανάληψη του κινδύνου και την ΑΠΟ ΟΧΗ της από το κλάδο Αυτοκινήτου, ούτως ώστε να προκύψει έκδοση ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ περιέχει διάφορα ερωτήµατα, στα οποία καλείται να απαντήσει ο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ. Το δίκτυο συνεργατών µας αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεριµνήσει για την εξασφάλιση ακριβών και αληθινών στοιχείων από µέρους του ασφαλιζοµένου. Είναι αυτονόητο ότι τα ως άνω στοιχεία καθώς και τα συνήθη παραστατικά που συνοδεύουν την πρόταση ασφάλισης (δηλ. άδεια κυκλοφορίας, προηγούµενο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, δίπλωµα οδηγού) είναι ουσιώδη και κρίσιµα καθώς η Εταιρία βάσει αυτών αποφασίζει για την αποδοχή ή µη του κινδύνου και την έκδοση ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ασφαλιστηρίου συµβολαίου είναι η πληροφόρηση µας για τα ακόλουθα: Στοιχεία Ασφαλιζοµένου Όνοµα ασφαλιζοµένου Όνοµα Οδηγού (εάν το όχηµα οδηγείται από τρίτους) ιεύθυνση επικοινωνίας (συµπεριλαµβανοµένου του Ταχυδροµικού Κώδικα) Τηλέφωνο/α επικοινωνίας Α.Φ.Μ. Σχετικές Ηµεροµηνίες Γέννησης Είδος διπλώµατος και ηµεροµηνία έκδοσης του Υπηκοότητα (Ασφαλιζοµένου ή/και οδηγού) 3

14 Στοιχεία Οχήµατος Αριθµός Κυκλοφορίας Εργοστασιακός τύπος κατασκευής και µοντέλο Έτος Κατασκευής Χρήση Ίπποι/cc Οι αιτήσεις ασφάλισης αποστέλλονται στην Εταιρία υπογεγραµµένες από τον αιτούντα ή/και τον συνεργάτη και φέρουν συµπληρωµένη την ηµεροµηνία αίτησης. ιευκρινίζεται ότι η Eταιρία µας δύναται κατά την απόλυτα διακριτική ευχέρεια της και βάσει της πολιτικής αξιολόγησης και αποδοχής κινδύνων, να αποδεχτεί ή µη την πρόταση ασφάλισης εν όλω ή εν µέρει. 1.2 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ ΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κάθε πρόταση ασφάλισης αυτοκινήτου πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από: α) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος για την επιβεβαίωση των στοιχείων ασφάλισης. γ) Αντίγραφο συµβολαίου από την αµέσως προηγούµενη Ασφαλιστική Εταιρεία ιδίως σε περιπτώσεις όπου επιλέγονται συµπληρωµατικές καλύψεις ή/και κάλυψη ιδίων ζηµιών (για να αποφευχθεί η διεξαγωγή προασφαλιστικού ελέγχου). δ) Φωτοαντίγραφο διπλώµατος οδήγησης, ιδίως για την ασφάλιση µοτοποδηλάτων / µοτοσυκλετών. 1.3 ΙΠΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ Πέραν των ελληνικών διπλωµάτων οδήγησης, ο κλάδος αποδέχεται βάσει κοινοτικής οδηγίας, τα διπλώµατα που έχουν εκδοθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ενδεχόµενη ασφάλιση προϋποθέτει την έγκριση του κλάδου αυτοκινήτων. 4

15 1. 4 ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια του Κλάδου Αυτοκινήτων εκδίδονται µε ετήσια ή εξάµηνη διάρκεια. Για µοτοποδήλατα 50cc, εκδίδονται µόνο ετήσια συµβόλαια ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Επειδή η Εταιρία δεν παρέχει κάλυψη σε πρώτο κίνδυνο, σε περίπτώση ασφάλισης συµπληρωµατικών κινδύνων (π.χ. Πυρκαγιάς Κλοπής κ.λ.π.) το ασφαλιζόµενο ποσό πρέπει να αντιπροσωπεύει την τρέχουσα εµπορική αξία του Οχήµατος. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ασφαλιζόµενο κεφάλαιο για την Αττική καθορίζεται στα και για τις λοιπές περιοχές στα Για τον καθορισµό και την αποδοχή της ασφαλιζόµενης αξίας καινούργιων αυτοκινήτων απαιτούνται τα εξής: α) Άδεια κυκλοφορίας β) Τιµολόγιο αγοράς γ) Αποδεικτικό στοιχείο, µε αναλυτική περιγραφή, που να δικαιολογεί, πρόσθετα ενδεχοµένως εξαρτήµατα/ αξεσουάρ) Για µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, η τρέχουσα εµπορική αξία θα υπολογίζεται σύµφωνα µε: α) Το έτος κατασκευής του οχήµατος β) Το τιµολόγιο αγοράς ή µεταπώλησης γ) Τις τιµές που αναφέρουν τα περιοδικά AUTO ΤΡΙΤΗ, AUTO MOTO κλπ ή και µε δ) Εκτίµηση πραγµατογνώµονα. Επισηµαίνεται ότι η ευθύνη για την προσαρµογή του ασφαλισµένου κεφαλαίου στην εκάστοτε τρέχουσα εµπορική αξία του αυτοκινήτου ανήκει στον ασφαλισµένο. 5

16 1.6 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οι συνεργάτες υποχρεούνται να αποστέλλουν µε fax ή να παραδώσουν στην Εταιρία µας πλήρως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση Ασφάλισης πριν τη 12 η µεσηµβρινή της ηµεροµηνίας που φέρεται ως έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης. Μέσω της δικτυακής εφαρµογής «e-policy», η κατοχύρωση της ζητούµενης ηµεροµηνίας έναρξης εξασφαλίζεται µε ηλεκτρονική κράτηση του αριθµού κυκλοφορίας ή πλαισίου, η οποία ισχύει για 10 µέρες. Προσωρινά σήµατα δεν εκδίδονται από την Εταιρία µας. Για τις κατ εξαίρεση περιπτώσεις και βάσει των µεταβολών που επιβάλλει ο νέος νόµος 3557/2007 ως τροποποίηση του 489/76 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», απαγορεύεται για τον ίδιο ασφαλιστικό κίνδυνο η επανέκδοση προσωρινού σήµατος, εκτός εάν η ασφαλιστική εταιρία που το εξέδωσε τεθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του, σε ασφαλιστική εκκαθάριση ή αναστολή εργασιών ή αρνηθεί την ανάληψη του εν λόγω κινδύνου (Άρθρο 6 παρ.1.). Για όσα οχήµατα έχει γίνει ηλεκτρονική κράτηση, η έναρξη του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αναφέρει την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που καταγράφηκε η ηλεκτρονική κράτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, ισχύει η 12 η µεσηµβρινή της ίδιας ηµέρας ή της εποµένης, ανάλογα µε το πότε απεστάλη η αίτηση στην Εταιρία. Εφιστούµε τη προσοχή όλων στις περιπτώσεις όπου δεν προσκοµίζεται ασφαλιστήριο συµβόλαιο άλλης εταιρίας ή όπου διαπιστώνεται ότι κάποιο όχηµα µένει επί µακράν ανασφάλιστο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστούµε η έναρξη της ασφάλισης να ισχύει από την επόµενη µέρα και αν µεσολαβεί αργία ή σαββατοκύριακο, την αµέσως επόµενη εργάσιµη. 6

17 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2.1 ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Η ανάληψη κινδύνου που αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες οχηµάτων ή/και συνθήκες ασφάλισης θεωρείται απαγορευτική. Ως εκ τούτου, η Εταιρία εξαιρεί και δεν αποδέχεται προς ασφάλιση τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Οχήµατα µε βεβαρηµένο ιστορικό ζηµιών ανεξαρτήτως του BM (Bonus-Malus) που αναγράφεται σε προηγούµενο ασφαλιστήριο συµβόλαιο άλλης εταιρίας. Βεβαρηµένο ιστορικό ζηµιών θεωρείται αυτό των οχηµάτων που έχουν εµπλακεί σε 3 και άνω (3+) ατυχήµατα µέσα στην τελευταία διετία. 2. Κατόχους διπλώµατος οδήγησης που δεν έχει εκδοθεί από χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Φορτηγά ηµοσίας Χρήσεως και Φορτηγά ηµοσίας Χρήσεως ιεθνών Μεταφορών (ΤΙR). 4. Ταξί (Αττικής / Θεσσαλονίκης & µεγάλων πόλεων) 5. Ενοικιαζόµενα οχήµατα 6. Αγωνιστικά οχήµατα ή/και αυτά που έχουν υποστεί ειδικές µετατροπές ή ιδιοκατασκευές 7. Αυτοκίνητα µε ξένες πινακίδες. 8. Αυτοκίνητα µεταφοράς εύφλεκτων υλικών (βυτιοφόρα κλπ) 9. Κάλυψη Ιδίων Ζηµιών σε νέους οδηγούς σε ηλικία (κάτω των 23) ή σε δίπλωµα (1 έτους). 10. Κάλυψη κλοπής σε δίκυκλα και σε cabrio οχήµατα 11. Κάλυψη πυρός σε θεριζοαλωνιστικές 12. Προσωπικό Ατύχηµα σε οδηγούς δικύκλων, γεωργικών ελκυστήρων και µηχανηµάτων έργου. 7

18 13. Λεωφορεία (Αστικά Υπεραστικά - Τουριστικά) 14. Αυτοκίνητα µε πινακίδες ΟΚ 15. Συµπληρωµατικές καλύψεις σε οχήµατα που η προς ασφάλιση εµπορική αξία τους υπερβαίνει το ποσό των Εκπαιδευτικά οχήµατα (Σχολές Οδηγών κλπ) 17. Οι ακόλουθες µάρκες ή/και µοντέλα: 18. PORSCHE, FERRARI, LOTUS, DUCATI, LAMBORGHINI, ASTON MARTIN, BUGATTI Η κατ εξαίρεση ανάληψη κινδύνου που αφορά στις ως άνω κατηγορίες οχηµάτων ή/και συνθήκες ασφάλισης γίνεται αποδεκτή µόνο κατόπιν έγκρισης από την Εταιρία. 2.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Η παροχή συµπληρωµατικών καλύψεων (π.χ. πυρός, κλοπής, φυσικών φαινοµένων) εφαρµόζεται µόνο στα οχήµατα που, κατά την περίοδο της υποβολής αίτησης ασφάλισης στην εταιρία, δεν υπερβαίνουν την δεκαετία (10+) βάσει του έτους κατασκευής τους. Η παροχή της κάλυψης ιδίων ζηµιών (µικτής) εφαρµόζεται µόνο στα οχήµατα που, κατά την περίοδο της υποβολής αίτησης ασφάλισης στην εταιρία, δεν υπερβαίνουν την πενταετία (5+) βάσει του έτους κατασκευής τους. Στις περιπτώσεις µεταφερόµενου συµβολαίου από άλλη Εταιρία όπου προϋπάρχει η κάλυψη ιδίων ζηµιών σε παλαιότερα οχήµατα, ο κλάδος θα λάβει υπόψη το ιστορικό ζηµιών και τη κατάσταση του οχήµατος. Για την ελεύθερη επιλογή συµπληρωµατικών καλύψεων, διευκρινίζεται ότι αυτές δεν παρέχονται µεµονωµένες αλλά παρά µόνο µε τους ακόλουθους συνδυασµούς: Κλοπή (ολική/µερική) υποχρεωτικά µε πυρός/τροµοκρατικές Φυσικά Φαινόµενα υποχρεωτικά µε πυρός/τροµοκρατικές Ιδίες ζηµιές υποχρεωτικά µε πυρός / τροµοκρατικές κλοπή (ολική/µερική) Κακόβουλες Ενέργειες υποχρεωτικά µε Ιδίες Ζηµιές 8

19 2.3 ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Προασφαλιστικός έλεγχος διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Για τη κάλυψη των ιδίων ζηµιών σε µεταχειρισµένα οχήµατα τα οποία µεταβιβάζονται σε νέο ιδιοκτήτη. Για τη κάλυψη των ιδίων ζηµιών σε µεταχειρισµένα οχήµατα όπου δεν υπάρχει απόδειξη συνέχισης/ άµεσης µεταφοράς της κάλυψης από άλλη ασφαλιστική εταιρία. Για τη κάλυψη καινούριων οχηµάτων εφόσον δεν αναγγέλλεται ο κίνδυνος την ηµέρα παραλαβής τους από το σηµείο πώλησης. Σε οχήµατα µε ασφαλιζόµενη αξία άνω των για καλύψεις που αφορούν το σώµα του οχήµατος. 2.4 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Σε περίπτωση εγγράφου εγκρίσεως της Εταιρείας περί της αποδοχής της ασφάλισης των προαναφερθέντων κατηγοριών ή/και συνθηκών ασφάλισης, η Εταιρία εφαρµόζει την ανάλογη κατά περίπτωση προσαύξηση ασφαλίστρων. Οι συνήθεις προσαυξήσεις που επιβαρύνουν τα ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης είναι: 1. Λόγω Νέου Οδηγού (Λ.Ν.Ο.): Ποσοστό Σε ηλικία µέχρι 23 ετών ή λόγω Νέας Ερασιτεχνικής Άδειας (που δεν έχει κλείσει χρόνο) 30% Με επαγγελµατική άδεια οδήγησης 15% Σηµείωση: Εφόσον δεν δηλωθεί στην Πρόταση Ασφάλισης, σε περίπτωση δήλωσης ζηµίας τα παραπάνω ποσοστά ιπλασιάζονται 60% και 30% αντίστοιχα και εισπράττονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα εφάπαξ µε Έκδοση πρόσθετης πράξης.. 2. Λόγω ρυµούλκησης: Ποσοστό ΕΙΧ & Ε Χ µε δύο (2) τροχούς 10% ΕΙΧ & Ε Χ & ΦΙΧ άνω των δύο (2) τροχών 20% ΦΙΧ άνω των δύο (2) τροχών µε επικαθήµενο 40% 9

20 2.5 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΜΑ ΙΚΟΤΗΤΑΣ / Ι ΙΟΤΗΤΑΣ Αριθµός αυτοκινήτων Ποσοστό Από 3 µέχρι και 4 αυτοκίνητα 5% Από 5 µέχρι και 10 αυτοκίνητα 10% Από 11 µέχρι και 50 αυτοκίνητα 15% Από 51 µέχρι και 100 αυτοκίνητα 20% Από 101 µέχρι και 200 αυτοκίνητα 24% Από 201 και άνω 28% Ιδιότητα άσκαλοι - Καθηγητές του ηµοσίου, ικαστικοί Λειτουργοί, Ιερείς, Υπάλληλοι Υπουργείων 10% Υπάλληλοι Νοµαρχιών, Υπάλληλοι ΕΗ - ΟΤΕ, Εφοριακοί Υπάλληλοι 10% Στρατιωτικοί, Σώµατα Ασφαλείας, Πυροσβέστες, Λιµενικοί 15% Σηµείωση 1: Οι εκπτώσεις εφαρµόζονται στα καθαρά ασφάλιστρα εκτός Νοµικής Προστασίας, Alter Ego, Euro- Care, Οδικής Βοήθειας, πακέτων SMART και µε την προϋπόθεση ότι τα αυτοκίνητα ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Σηµείωση 2: Έκπτωση 15% και 20% λόγω ιδιότητος. Αφορά ήµους ή Κοινότητες Σηµείωση 3: Η έκπτωση λόγω επαγγέλµατος εφαρµόζεται µόνο στα πακέτα ECAR ή εφόσον στα ασφάλιστρα Αστικής ευθύνης υπάρχουν δύο συµπληρωµατικές καλύψεις. Σε κάθε περίπτωση η έκπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25%. 10

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210 9477200. Καλώς ήλθατε στην Υδρόγειο και σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας! Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας συνοδεύει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του αυτοκινήτου σας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013

Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου. Ισχύουν από 1/1/2013 Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 1 interasco Α.Ε.Γ.Α. - Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων Περιεχόμενα ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Έκδοση Νο 8 Ισχύει από 01/12/2014 Το παρόν παραδίδεται στο Λήπτη της Ασφάλισης μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού ως ένα ενιαίο σύνολο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου

Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου αυτοκινήτου Ισχύουν από 1/1/2013 Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 400/70, του Ν.2496/97 και του Ν.489/76, όπως ισχύει μετά την κωδικοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11

Πίνακας Περιεχομένων. 3) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ... 11 3.1 Αστική ευθύνη προς τρίτους... 11 3.2 Προαιρετικές καλύψεις... 11 Πίνακας Περιεχομένων 1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Η κατάρτιση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου... 6 1.2 Ζητήματα ασφάλισης... 6 1.3 Τιμολόγηση και αναπροσαρμογή ασφαλίστρων... 6 1.4 Τοπικά όρια ισχύος ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500

ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 ΝΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει. www.minetta.gr 210 93 09 500 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5 ΟΡΙΣΜΟΙ 9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE.

Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Aγαπητέ Ασφαλισμένε, Καλωσήρθατε στην ασφαλιστική οικογένεια της PRIME INSURANCE. Η εμπιστοσύνη σας προς την Εταιρία μας και τους Συνεργάτες της μας τιμά ιδιαίτερα και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

AmTrust Europe Limited

AmTrust Europe Limited AmTrust Europe Limited ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ και Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ EXPERT ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Cover Holder of AmTrust Europe Limited - 1 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ - Ο ΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσίας από Ασφαλιστική Εταιρία µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ: Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου» Αριθµ. Τεχνικών Προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ. Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύµφωνα µε την Ισχύουσα Νοµοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ

ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ EPIXEIRISI (40sel)_Layout 1 28/02/2014 1:23 μ.μ. Page 1 ΝΕΑ ΟΛΟ Κ ΛΗΡΩ Μ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Π Ι Χ ΕΙΡΗΣ Ε ΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 40 χρόνια τώρα... ασφαλίζει ό,τι αξίζει.

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ

Γενικοί Όροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ PENSION PLAN ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ PENSION PLAN ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ MΕ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το παρόν Ασφαλιστήριο συνάπτεται σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία και όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡOΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ E.K.XA. Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 EKXA Α.Ε. 1 Σελίδα από 60 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα