ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ"

Transcript

1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 255/2012 Αθήνα, 03/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Αγαπητοί συνεργάτες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη συνεργασίας της εταιρίας μας με την ασφαλιστική εταιρία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ. Η τιμολόγηση θα γίνεται μέσω της εφαρμογής PROFIA και σε συνημμένα αρχεία σας αποστέλλουμε τα πακέτα ασφάλισης για τον Κλάδο Αυτοκινήτων, καθώς και τους Κανόνες Ανάληψης. Υπεύθυνος για την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ είναι ο κύριος Ηλίας Φωτόπουλος με τηλέφωνο επικοινωνίας εσωτ. 403 και Όσον αφορά το προμηθειακό καθεστώς, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι θα ισχύουν οι ίδιες προμήθειες που λαμβάνει ο κάθε συνεργάτης για την ασφαλιστική εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Με εκτίμηση, Κασκαντάμης Μιχάλης Εμπορικός διευθυντής MEGA BROKERS S.A. Κοιν.: κ Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου

2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Για την ενεργοποίηση της κάλυψης ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής : Α. ΛΟΓΩ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ανεξαρτήτου ευθύνης του ασφαλισµένου) Αίτηµα χρήσης οχήµατος αντικατάστασης θα µπορεί να εγείρει ο ασφαλισµένος µας εφόσον έχει γίνει αναγγελία του ατυχήµατος στην Εταιρία µας και επίσκεψης του πραγµατογνώµονα στο συνεργείο που ο ίδιος ο ασφαλισµένος έχει επιλέξει. Εφόσον ο πραγµατικός χρόνος επισκευής του οχήµατος είναι πάνω από 6 ηµέρες, τότε ο ασφαλισµένος πρέπει να καλέσει στον αριθµό τηλεφώνου όπου αιτείται χρήσης οχήµατος αντικατάστασης. Θα γίνεται επιβεβαίωση µε την Εταιρία µας για την ορθή χρήση της κάλυψης και απευθείας συνεννόηση µε τον ασφαλισµένο για την παραλαβή του οχήµατος. Β. ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (εφόσον παρέχεται η κάλυψη πυρκαγιάς) Αίτηµα χρήσης οχήµατος αντικατάστασης θα µπορεί να εγείρει ο ασφαλισµένος µας εφόσον έχει γίνει αναγγελία του συµβάντος στην Εταιρία µας και επίσκεψης του πραγµατογνώµονα στο συνεργείο που ο ίδιος ο ασφαλισµένος έχει επιλέξει. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, τότε ο ασφαλισµένος πρέπει να καλέσει στον αριθµό τηλεφώνου όπου αιτείται χρήσης οχήµατος αντικατάστασης. Θα γίνεται επιβεβαίωση µε την Εταιρία µας για την ορθή χρήση της κάλυψης και απευθείας συνεννόηση µε τον ασφαλισµένο για την παραλαβή του οχήµατος. Γ. ΛΟΓΩ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (εφόσον παρέχεται η κάλυψη κλοπής) Αίτηµα χρήσης οχήµατος αντικατάστασης θα µπορεί να εγείρει ο ασφαλισµένος µας εφόσον έχει γίνει αναγγελία του συµβάντος στην Εταιρία µας και υποβληθεί απαραίτητα µήνυση στην Αστυνοµία αντίγραφο της οποίας κοινοποιείτε απαραίτητα και στην Εταιρία. Εφόσον τηρηθεί η συγκεκριµένη διαδικασία, τότε ο ασφαλισµένος πρέπει να καλέσει στον αριθµό τηλεφώνου όπου αιτείται χρήσης οχήµατος αντικατάστασης. Θα γίνεται επιβεβαίωση µε την Εταιρία µας για την ορθή χρήση της κάλυψης και απευθείας συνεννόηση µε τον ασφαλισµένο για την παραλαβή του οχήµατος. Σε περίπτωση µη τήρησης της συγκεκριµένης διαδικασίας ο ασφαλισµένος δεν µπορεί να ενεργοποιήσει την συγκεκριµένη κάλυψη.

3 ΕΙ ΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ε.Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ Η Εταιρία παρέχει την δυνατότητα χρήσης οχήµατος αντικατάστασης λόγω απώλειας χρήσης του ασφαλιζοµένου Ε.Ι.Χ οχήµατος από την επέλευση τροχαίου ατυχήµατος ή ολικής κλοπής ή πυρκαγιάς. Η παροχή χρήσης οχήµατος αντικατάστασης δεν συνδέεται και δεν δεσµεύει την Εταιρία µε οποιονδήποτε τρόπο όσον αφορά στον διακανονισµό του Φακέλου Ασφαλιστικής Περίπτωσης που αφορά στο ασφαλισµένο όχηµα. Η κάλυψη παρέχεται µόνο µε τις κάτωθι διαδικασίες και δεν αντικαθιστάται από χρηµατική αποζηµίωση. ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Το ΕΙΧ όχηµα για το οποίο εκδόθηκε ασφαλιστήριο συµβόλαιο κλάδου Αυτοκινήτων όπου ρητά αναφέρεται ότι µε την καταβολή ασφαλίστρου, παρέχεται όχηµα αντικατάστασης βάσει Ειδικού Όρου ΟΧΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ε.Ι.Χ. µηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων έως 10 Φορολογήσιµων Ίππων (ΗΡ) ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η παροχή και χρήση του οχήµατος αντικατάστασης διέπεται από τους όρους της σύµβασης που θα υπογραφεί µεταξύ του γραφείου ενοικιάσεως αυτοκινήτου και του δικαιούχου. Η παράδοση του οχήµατος αντικατάστασης γίνεται µόνο τις εργάσιµες ηµέρες, δηλαδή εξαιρούνται Σάββατα, Κυριακές και επίσηµες αργίες. ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΗΜΙΩΝ Ο πραγµατικός χρόνος επισκευής του οχήµατος µη συµπεριλαµβανοµένων των ηµερών αναµονής λόγω έλλειψης ανταλλακτικών. Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η κάλυψη ενεργοποιείται από την ηµεροµηνία που του όχηµα επιθεωρείται από εξουσιοδοτηµένο πραγµατογνώµονα της Εταιρίας, προκειµένου να εκτιµηθεί ο καθαρός χρόνος αποκατάστασης των ζηµιών που αυτό υπέστη συνεπεία του ατυχήµατος και εφόσον έχει δοθεί εντολή επισκευής του. Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που στο τροχαίο ατύχηµα δεν εµπλέκεται όχηµα τρίτου, η κάλυψη ενεργοποιείται µόνο εάν στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο ισχύει και η κάλυψη των ιδίων ζηµιών. Εφόσον ο καθαρός χρόνος επισκευής ξεπερνά τις έξι (6) εργάσιµες ηµέρες, η απώλεια χρήσης του ασφαλισµένου Ε.Ι.Χ. οχήµατος καλύπτεται µε την παροχή οχήµατος αντικατάστασης για χρήση από τον ασφαλισµένο. Η αναµονή λόγω έλλειψης ανταλλακτικών δεν λογίζεται στον καθαρό χρόνο επισκευής παρά µόνο εάν η έλλειψη αυτών διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια της επισκευής του οχήµατος. Η κάλυψη ισχύει από την ηµεροµηνία που το όχηµα επιθεωρείται από εξουσιοδοτηµένο πραγµατογνώµονα της Εταιρίας και για το διάστηµα που το όχηµα παραµένει σε συνεργείο για την επισκευή του, µε µέγιστη διάρκεια τις τριάντα (30) συνεχόµενες ηµερολογιακές ηµέρες. Εκδ. 24/2/2012

4 Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Σε περίπτωση απώλειας χρήσης του ασφαλισµένου αυτοκινήτου συνεπεία πυρκαγιάς, παρέχεται όχηµα αντικατάστασης από την στιγµή που θα επιληφθεί του συµβάντος ο πραγµατογνώµονας της εταιρίας και για διάστηµα µέχρι εξήντα (60) συνεχοµένων ηµερολογιακών ηµερών. Η απώλεια χρήσης του ασφαλισµένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου καλύπτεται µε την παροχή οχήµατος αντικατάστασης για χρήση από τον ασφαλισµένο. Γ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ Σε περίπτωση απώλειας χρήσης του ασφαλισµένου οχήµατος λόγω κλοπής, η κάλυψη ισχύει από την επόµενη εργάσιµη της υποβολής της σχετικής µήνυσης στην αρµόδια αστυνοµική αρχή και της δήλωσης κλοπής στην Εταιρία. Αντίγραφο της µήνυσης θα πρέπει απαραιτήτως να προσκοµιστεί και στην Εταιρία. Εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω αναφερόµενες προϋποθέσεις, δεν ενεργοποιείται η διαδικασία αντικατάστασης οχήµατος. Ανώτατο όριο κάλυψης είναι οι ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία κλοπής και εφόσον το ασφαλισµένο αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί πριν την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήµατος. Εάν βρεθεί το κλαπέν όχηµα πριν την παρέλευση των 90 ηµερών, ο ασφαλισµένος υποχρεούται να παραδώσει το όχηµα αντικατάστασης άµεσα. Σε περίπτωση που το αναβρεθέν ασφαλιζόµενο όχηµα χρήζει επιδιορθώσεων, τότε παρατείνεται η διάθεση του οχήµατος αντικατάστασης όσο χρειασθεί και µέχρι εξαντλήσεως του ορίου των 90 ηµερών. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ Η κάλυψη ισχύει για µόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας και δεν επεκτείνεται στο εξωτερικό έστω κι αν έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να διατηρεί το όχηµα αντικατάστασης στην κατάσταση που το παρέλαβε, ευθυνόµενος για κάθε απώλεια αντικειµένου ή εξαρτήµατος αυτού που δεν είναι αποτέλεσµα κλοπής ή διάρρηξης από τρίτους. Ο ασφαλισµένος πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης τουλάχιστον ενός έτους και άνω των 23 ετών. Ο ασφαλισµένος υποχρεούται να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζηµιά που µε υπαιτιότητα του προκλήθηκε στο όχηµα αντικατάστασης, εκτός κι αν αυτό έχει συµφωνηθεί από τον ίδιο να καλύπτεται και µε ίδιες ζηµιές. Οποιοδήποτε κόστος προκύπτει από πρόσθετες παροχές καλύψεων στο όχηµα αντικατάστασης καθώς και το κόστος του καυσίµου καλύπτεται από τον ίδιο τον ασφαλισµένο. Ο ασφαλισµένος όσο κάνει χρήση της συγκεκριµένης κάλυψης θα πρέπει να διατηρεί το ασφαλιστήριο συµβόλαιο σε ισχύ. Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ Εφόσον ισχύει η κάλυψη της αντικατάστασης οχήµατος και η ζηµιά εµπίπτει στο είδος και τις προϋποθέσεις των πιο πάνω όρων, ο ασφαλισµένος καλεί στον αριθµό τηλεφώνου για την ενεργοποίηση της κάλυψης. Το τηλεφωνικό κέντρο της Παρόχου Εταιρίας καταγράφει το αίτηµα και τα στοιχεία του ασφαλισµένου και επανέρχεται αφού επιβεβαιώσει το συµβάν και ενηµερωθεί για το πόρισµα του Πραγµατογνώµονα από τα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας (Τµήµα Ζηµιών Κλάδου Αυτοκινήτων). Εκδ. 24/2/2012

5 Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Χαλάνδρι 13 Ιανουαρίου 2011 ΠΡΟΣ : ίκτυο Πωλήσεων ΑΠΟ: Παν. Μαρκόπουλο KOIN.: κ.κ. Χ. Γεωργακόπουλο, Ν. Χαλκιόπουλο, Σ. Βερζοβίτη, Β. Ρούσση, Ν. Παπανδρέου- Γ. Κυριακάκης, /ντες Εσωτερικών Υπηρεσιών ΘΕΜΑ: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια των ενεργειών µας να εµπλουτίζουµε τα συµβόλαια µας µε καλύψεις παροχές µε σκοπό να προσφέρουµε εξυπηρέτηση στους ασφαλισµένους µας όταν θα βρεθούν σε δυσχερή θέση λόγω τροχαίου ατυχήµατος, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι από 17/1/2011 για τις νέες αιτήσεις και από τον µήνα Φεβρουάριο για τις ανανεώσεις, στις βασικές καλύψεις των Ε.Ι.Χ. οχηµάτων θα παρέχεται η κάλυψη ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Η συγκεκριµένη κάλυψη παρέχεται λόγω απώλειας χρήσης του ασφαλισµένου οχήµατος από : o Αυτοκινητιστικό ατύχηµα ανεξάρτητα της ευθύνης του ασφαλισµένου οχήµατος o Πυρκαγιά του ασφαλισµένου οχήµατος o Ολική κλοπή του ασφαλισµένου οχήµατος Το κόστος της παροχής προσπαθήσαµε να διατηρηθεί σε χαµηλά επίπεδα και να µην υπερβεί τα 3 το εξάµηνο. Τα αντίστοιχα Καθαρά Ασφάλιστρα της εν λόγω κάλυψης προσµετρώνται στην Ενιαία Νέα Παραγωγή και στο Ενιαίο Εν ισχύ Χαρτοφυλάκιο Στους επισυναπτόµενους Ορους και στην ιαδικασία που πρέπει να ακολουθείται, αναλύεται η λειτουργία και ο τρόπος παροχής του ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

6 Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Χαλάνδρι 20 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΡΟΣ : ίκτυο Πωλήσεων ΑΠΟ: Παν. Μαρκόπουλο KOIN.: κ.κ. Χ. Γεωργακόπουλο, Ν. Χαλκιόπουλο, Σ. Βερζοβίτη, Β. Ρούσση,, /ντες Πωλήσεων, Περιφερειακοί ιευθυντές, ιευθυντές Εσωτερικών Υπηρεσιών. Αγαπητοί Συνεργάτες, ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Στα πλαίσια των ενεργειών µας να εµπλουτίζουµε τα πακέτα µας µε καλύψεις παροχές µε σκοπό την ποιοτικότερη και πληρέστερη κάλυψη των ασφαλισµένων µας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι από 01/10/2011 για τις νέες αιτήσεις και από τις ανανεώσεις του Νοεµβρίου 2011, στις βασικές καλύψεις των πακέτων ECAR10, ECAR15, ECAR20, SAFECAR, EUROP1, SMART1, SMART2, SMARTPLUS1 και SMARTPLUS2 θα προστεθεί η κάλυψη των ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ. Το κόστος της παροχής ανά 1000 ασφαλιζόµενη αξία ανέρχεται στα 0,25 το εξάµηνο. Τα αντίστοιχα Καθαρά Ασφάλιστρα της εν λόγω κάλυψης προσµετρώνται στην Ενιαία Νέα Παραγωγή και στο Ενιαίο Εν ισχύ Χαρτοφυλάκιο Ο όρος της κάλυψης περιγράφεται στο Άρθρο 10 των Γενικών και Ειδικών όρων της Εταιρίας µας. εν απαιτείται πλέον ο συνδυασµός µε την κάλυψη των ίδιων ζηµιών. Η απαλλαγή προσαρµόζεται στα 440. Η κάλυψη θα προστίθεται αυτόµατα από την Εταιρία µας στις ανανεώσεις κάθε µήνα. εν παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης µε πρόσθετη πράξη. Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛ. FAX KINHTO ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΚΑΝ ΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ ΡΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α ΕΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΟΛΙ Α ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑ ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΥΝΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΤΤΙΚΗ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗ ΤΖΙΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΧΑΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΧΑΙΑ ΤΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΧΑΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΓΕΡΑΓΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΟΥΝΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΜΑ ΚΕΛΙ ΗΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΑ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΝΤ ΕΒΡΟΣ ΚΑΖΑΚΟΣ ΕΒΡΟΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ EYBOIA ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΦΛΕΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑ ΦΡΑΓΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΜΠΑΤΖΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΠΑΤΡΑΣ ΑΝ ΗΛΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΕΙΑ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑ ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΗΜΑΘΙΑ Ε ΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑ Ε ΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΑΘΙΑ ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡ ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠ. (ΝΑΟΥΣΑ) ΘΑΣΟΣ ΑΝ ΡΕΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΑΝΩΤΕΛΗΣ

8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΝΤΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΚΥΠΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΖΙΩΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΦΟΥΞΕΝΙ ΗΣ Θ ΚΑΒΑΛΑ ΜΠΑΣ ΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΚΑΚΛΗΤΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΠΗΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΖΙΩΓΑΣ ΧΡ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΕΛΠΙ Α ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΠΟΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΠΑΠΑ ΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΟΥΝΑΣ ΗΜ ΚΟΖΑΝΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΗΤΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΗΣ (ΜΟΤΟ) ΚΡΗΤΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΦΥΡΙ ΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΡΗΤΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΛΗΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΞΥΠΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΡΗΤΗ-ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΜΠΑΧΛΙΤΣΙΑΝΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗ-ΛΑΣΙΘΙ ΡΕΤΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΗΤΗ-ΡΕΘΥΜΝΟ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΗ-ΡΕΘΥΜΝΟ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΗΤΗ-ΡΕΘΥΜΝΟ ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΗΤΗ-ΚΙΣΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΒΕΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΡΗΤΗ-ΧΑΝΙΑ ΑΜΠΑ ΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΡΗΤΗ-ΧΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑ ΒΛΕΤΣΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΡ ΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΛΕΣΒΟΣ ΝΤΙΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΑ Α ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΑ Α ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΗΜΝΟΣ ΤΣΑΠΤΣΑΛΗΣ ΤΡ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΠΡΙΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΣΥΡΓΙΑΝΟΣ ΝΑΞΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9 ΞΑΝΘΗ ΜΠΑΛΕΣΤΡΑΒΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗ ΣΥΜΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΞΑΝΘΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ Α ΣΚΑΡΛΑΤΙ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕΛΛΑ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΛΑ ΜΑΡΑΝΤΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΕΡΙΑ ΑΛΕΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑ ΖΑΝΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΣΙ ΕΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΦΥΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΡΡΕΣ ΑΧΤΣΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ ΜΙΝΤΙΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΥΡΟΣ ΦΟΥΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΗΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΗΝΟΣ ΕΛΑΤΟΛΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΘΙΩΤΙ Α ΜΠΑΤΖΕΛΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΦΘΙΩΤΙ Α - ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΩΚΙ Α ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΤΕΡΤΙΡΟΓΛΟΥ ΧΙΟΣ ΣΤΕΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟ ΗΜΟΣ

10

11 ΚΛΑ ΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ ΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΜΑ ΙΚΟΤΗΤΑΣ / Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ / ΛΗΠΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΛΑ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - Νόµος (3557/2007)

13 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ασφαλιστική σχέση προϋποθέτει σύµβαση µεταξύ της Ασφαλιστικής Εταιρείας µας και του ασφαλισµένου / συµβαλλοµένου, η οποία καταρτίζεται µε την ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Η αίτηση ασφάλισης αποτελεί το βασικό έγγραφο για την εκτίµηση και ανάληψη του κινδύνου και την ΑΠΟ ΟΧΗ της από το κλάδο Αυτοκινήτου, ούτως ώστε να προκύψει έκδοση ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ περιέχει διάφορα ερωτήµατα, στα οποία καλείται να απαντήσει ο ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ. Το δίκτυο συνεργατών µας αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεριµνήσει για την εξασφάλιση ακριβών και αληθινών στοιχείων από µέρους του ασφαλιζοµένου. Είναι αυτονόητο ότι τα ως άνω στοιχεία καθώς και τα συνήθη παραστατικά που συνοδεύουν την πρόταση ασφάλισης (δηλ. άδεια κυκλοφορίας, προηγούµενο ασφαλιστήριο συµβόλαιο, δίπλωµα οδηγού) είναι ουσιώδη και κρίσιµα καθώς η Εταιρία βάσει αυτών αποφασίζει για την αποδοχή ή µη του κινδύνου και την έκδοση ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση ασφαλιστηρίου συµβολαίου είναι η πληροφόρηση µας για τα ακόλουθα: Στοιχεία Ασφαλιζοµένου Όνοµα ασφαλιζοµένου Όνοµα Οδηγού (εάν το όχηµα οδηγείται από τρίτους) ιεύθυνση επικοινωνίας (συµπεριλαµβανοµένου του Ταχυδροµικού Κώδικα) Τηλέφωνο/α επικοινωνίας Α.Φ.Μ. Σχετικές Ηµεροµηνίες Γέννησης Είδος διπλώµατος και ηµεροµηνία έκδοσης του Υπηκοότητα (Ασφαλιζοµένου ή/και οδηγού) 3

14 Στοιχεία Οχήµατος Αριθµός Κυκλοφορίας Εργοστασιακός τύπος κατασκευής και µοντέλο Έτος Κατασκευής Χρήση Ίπποι/cc Οι αιτήσεις ασφάλισης αποστέλλονται στην Εταιρία υπογεγραµµένες από τον αιτούντα ή/και τον συνεργάτη και φέρουν συµπληρωµένη την ηµεροµηνία αίτησης. ιευκρινίζεται ότι η Eταιρία µας δύναται κατά την απόλυτα διακριτική ευχέρεια της και βάσει της πολιτικής αξιολόγησης και αποδοχής κινδύνων, να αποδεχτεί ή µη την πρόταση ασφάλισης εν όλω ή εν µέρει. 1.2 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟ ΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κάθε πρόταση ασφάλισης αυτοκινήτου πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από: α) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος για την επιβεβαίωση των στοιχείων ασφάλισης. γ) Αντίγραφο συµβολαίου από την αµέσως προηγούµενη Ασφαλιστική Εταιρεία ιδίως σε περιπτώσεις όπου επιλέγονται συµπληρωµατικές καλύψεις ή/και κάλυψη ιδίων ζηµιών (για να αποφευχθεί η διεξαγωγή προασφαλιστικού ελέγχου). δ) Φωτοαντίγραφο διπλώµατος οδήγησης, ιδίως για την ασφάλιση µοτοποδηλάτων / µοτοσυκλετών. 1.3 ΙΠΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ Πέραν των ελληνικών διπλωµάτων οδήγησης, ο κλάδος αποδέχεται βάσει κοινοτικής οδηγίας, τα διπλώµατα που έχουν εκδοθεί σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ενδεχόµενη ασφάλιση προϋποθέτει την έγκριση του κλάδου αυτοκινήτων. 4

15 1. 4 ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια του Κλάδου Αυτοκινήτων εκδίδονται µε ετήσια ή εξάµηνη διάρκεια. Για µοτοποδήλατα 50cc, εκδίδονται µόνο ετήσια συµβόλαια ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Επειδή η Εταιρία δεν παρέχει κάλυψη σε πρώτο κίνδυνο, σε περίπτώση ασφάλισης συµπληρωµατικών κινδύνων (π.χ. Πυρκαγιάς Κλοπής κ.λ.π.) το ασφαλιζόµενο ποσό πρέπει να αντιπροσωπεύει την τρέχουσα εµπορική αξία του Οχήµατος. Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο ασφαλιζόµενο κεφάλαιο για την Αττική καθορίζεται στα και για τις λοιπές περιοχές στα Για τον καθορισµό και την αποδοχή της ασφαλιζόµενης αξίας καινούργιων αυτοκινήτων απαιτούνται τα εξής: α) Άδεια κυκλοφορίας β) Τιµολόγιο αγοράς γ) Αποδεικτικό στοιχείο, µε αναλυτική περιγραφή, που να δικαιολογεί, πρόσθετα ενδεχοµένως εξαρτήµατα/ αξεσουάρ) Για µεταχειρισµένα αυτοκίνητα, η τρέχουσα εµπορική αξία θα υπολογίζεται σύµφωνα µε: α) Το έτος κατασκευής του οχήµατος β) Το τιµολόγιο αγοράς ή µεταπώλησης γ) Τις τιµές που αναφέρουν τα περιοδικά AUTO ΤΡΙΤΗ, AUTO MOTO κλπ ή και µε δ) Εκτίµηση πραγµατογνώµονα. Επισηµαίνεται ότι η ευθύνη για την προσαρµογή του ασφαλισµένου κεφαλαίου στην εκάστοτε τρέχουσα εµπορική αξία του αυτοκινήτου ανήκει στον ασφαλισµένο. 5

16 1.6 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οι συνεργάτες υποχρεούνται να αποστέλλουν µε fax ή να παραδώσουν στην Εταιρία µας πλήρως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση Ασφάλισης πριν τη 12 η µεσηµβρινή της ηµεροµηνίας που φέρεται ως έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης. Μέσω της δικτυακής εφαρµογής «e-policy», η κατοχύρωση της ζητούµενης ηµεροµηνίας έναρξης εξασφαλίζεται µε ηλεκτρονική κράτηση του αριθµού κυκλοφορίας ή πλαισίου, η οποία ισχύει για 10 µέρες. Προσωρινά σήµατα δεν εκδίδονται από την Εταιρία µας. Για τις κατ εξαίρεση περιπτώσεις και βάσει των µεταβολών που επιβάλλει ο νέος νόµος 3557/2007 ως τροποποίηση του 489/76 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», απαγορεύεται για τον ίδιο ασφαλιστικό κίνδυνο η επανέκδοση προσωρινού σήµατος, εκτός εάν η ασφαλιστική εταιρία που το εξέδωσε τεθεί κατά τη διάρκεια της ισχύος του, σε ασφαλιστική εκκαθάριση ή αναστολή εργασιών ή αρνηθεί την ανάληψη του εν λόγω κινδύνου (Άρθρο 6 παρ.1.). Για όσα οχήµατα έχει γίνει ηλεκτρονική κράτηση, η έναρξη του ασφαλιστηρίου συµβολαίου αναφέρει την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα που καταγράφηκε η ηλεκτρονική κράτηση. Σε αντίθετη περίπτωση, ισχύει η 12 η µεσηµβρινή της ίδιας ηµέρας ή της εποµένης, ανάλογα µε το πότε απεστάλη η αίτηση στην Εταιρία. Εφιστούµε τη προσοχή όλων στις περιπτώσεις όπου δεν προσκοµίζεται ασφαλιστήριο συµβόλαιο άλλης εταιρίας ή όπου διαπιστώνεται ότι κάποιο όχηµα µένει επί µακράν ανασφάλιστο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συνιστούµε η έναρξη της ασφάλισης να ισχύει από την επόµενη µέρα και αν µεσολαβεί αργία ή σαββατοκύριακο, την αµέσως επόµενη εργάσιµη. 6

17 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2.1 ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Η ανάληψη κινδύνου που αφορά στις ακόλουθες κατηγορίες οχηµάτων ή/και συνθήκες ασφάλισης θεωρείται απαγορευτική. Ως εκ τούτου, η Εταιρία εξαιρεί και δεν αποδέχεται προς ασφάλιση τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1. Οχήµατα µε βεβαρηµένο ιστορικό ζηµιών ανεξαρτήτως του BM (Bonus-Malus) που αναγράφεται σε προηγούµενο ασφαλιστήριο συµβόλαιο άλλης εταιρίας. Βεβαρηµένο ιστορικό ζηµιών θεωρείται αυτό των οχηµάτων που έχουν εµπλακεί σε 3 και άνω (3+) ατυχήµατα µέσα στην τελευταία διετία. 2. Κατόχους διπλώµατος οδήγησης που δεν έχει εκδοθεί από χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Φορτηγά ηµοσίας Χρήσεως και Φορτηγά ηµοσίας Χρήσεως ιεθνών Μεταφορών (ΤΙR). 4. Ταξί (Αττικής / Θεσσαλονίκης & µεγάλων πόλεων) 5. Ενοικιαζόµενα οχήµατα 6. Αγωνιστικά οχήµατα ή/και αυτά που έχουν υποστεί ειδικές µετατροπές ή ιδιοκατασκευές 7. Αυτοκίνητα µε ξένες πινακίδες. 8. Αυτοκίνητα µεταφοράς εύφλεκτων υλικών (βυτιοφόρα κλπ) 9. Κάλυψη Ιδίων Ζηµιών σε νέους οδηγούς σε ηλικία (κάτω των 23) ή σε δίπλωµα (1 έτους). 10. Κάλυψη κλοπής σε δίκυκλα και σε cabrio οχήµατα 11. Κάλυψη πυρός σε θεριζοαλωνιστικές 12. Προσωπικό Ατύχηµα σε οδηγούς δικύκλων, γεωργικών ελκυστήρων και µηχανηµάτων έργου. 7

18 13. Λεωφορεία (Αστικά Υπεραστικά - Τουριστικά) 14. Αυτοκίνητα µε πινακίδες ΟΚ 15. Συµπληρωµατικές καλύψεις σε οχήµατα που η προς ασφάλιση εµπορική αξία τους υπερβαίνει το ποσό των Εκπαιδευτικά οχήµατα (Σχολές Οδηγών κλπ) 17. Οι ακόλουθες µάρκες ή/και µοντέλα: 18. PORSCHE, FERRARI, LOTUS, DUCATI, LAMBORGHINI, ASTON MARTIN, BUGATTI Η κατ εξαίρεση ανάληψη κινδύνου που αφορά στις ως άνω κατηγορίες οχηµάτων ή/και συνθήκες ασφάλισης γίνεται αποδεκτή µόνο κατόπιν έγκρισης από την Εταιρία. 2.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Η παροχή συµπληρωµατικών καλύψεων (π.χ. πυρός, κλοπής, φυσικών φαινοµένων) εφαρµόζεται µόνο στα οχήµατα που, κατά την περίοδο της υποβολής αίτησης ασφάλισης στην εταιρία, δεν υπερβαίνουν την δεκαετία (10+) βάσει του έτους κατασκευής τους. Η παροχή της κάλυψης ιδίων ζηµιών (µικτής) εφαρµόζεται µόνο στα οχήµατα που, κατά την περίοδο της υποβολής αίτησης ασφάλισης στην εταιρία, δεν υπερβαίνουν την πενταετία (5+) βάσει του έτους κατασκευής τους. Στις περιπτώσεις µεταφερόµενου συµβολαίου από άλλη Εταιρία όπου προϋπάρχει η κάλυψη ιδίων ζηµιών σε παλαιότερα οχήµατα, ο κλάδος θα λάβει υπόψη το ιστορικό ζηµιών και τη κατάσταση του οχήµατος. Για την ελεύθερη επιλογή συµπληρωµατικών καλύψεων, διευκρινίζεται ότι αυτές δεν παρέχονται µεµονωµένες αλλά παρά µόνο µε τους ακόλουθους συνδυασµούς: Κλοπή (ολική/µερική) υποχρεωτικά µε πυρός/τροµοκρατικές Φυσικά Φαινόµενα υποχρεωτικά µε πυρός/τροµοκρατικές Ιδίες ζηµιές υποχρεωτικά µε πυρός / τροµοκρατικές κλοπή (ολική/µερική) Κακόβουλες Ενέργειες υποχρεωτικά µε Ιδίες Ζηµιές 8

19 2.3 ΠΡΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Προασφαλιστικός έλεγχος διενεργείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: Για τη κάλυψη των ιδίων ζηµιών σε µεταχειρισµένα οχήµατα τα οποία µεταβιβάζονται σε νέο ιδιοκτήτη. Για τη κάλυψη των ιδίων ζηµιών σε µεταχειρισµένα οχήµατα όπου δεν υπάρχει απόδειξη συνέχισης/ άµεσης µεταφοράς της κάλυψης από άλλη ασφαλιστική εταιρία. Για τη κάλυψη καινούριων οχηµάτων εφόσον δεν αναγγέλλεται ο κίνδυνος την ηµέρα παραλαβής τους από το σηµείο πώλησης. Σε οχήµατα µε ασφαλιζόµενη αξία άνω των για καλύψεις που αφορούν το σώµα του οχήµατος. 2.4 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Σε περίπτωση εγγράφου εγκρίσεως της Εταιρείας περί της αποδοχής της ασφάλισης των προαναφερθέντων κατηγοριών ή/και συνθηκών ασφάλισης, η Εταιρία εφαρµόζει την ανάλογη κατά περίπτωση προσαύξηση ασφαλίστρων. Οι συνήθεις προσαυξήσεις που επιβαρύνουν τα ασφάλιστρα Αστικής Ευθύνης είναι: 1. Λόγω Νέου Οδηγού (Λ.Ν.Ο.): Ποσοστό Σε ηλικία µέχρι 23 ετών ή λόγω Νέας Ερασιτεχνικής Άδειας (που δεν έχει κλείσει χρόνο) 30% Με επαγγελµατική άδεια οδήγησης 15% Σηµείωση: Εφόσον δεν δηλωθεί στην Πρόταση Ασφάλισης, σε περίπτωση δήλωσης ζηµίας τα παραπάνω ποσοστά ιπλασιάζονται 60% και 30% αντίστοιχα και εισπράττονται τα αναλογούντα ασφάλιστρα εφάπαξ µε Έκδοση πρόσθετης πράξης.. 2. Λόγω ρυµούλκησης: Ποσοστό ΕΙΧ & Ε Χ µε δύο (2) τροχούς 10% ΕΙΧ & Ε Χ & ΦΙΧ άνω των δύο (2) τροχών 20% ΦΙΧ άνω των δύο (2) τροχών µε επικαθήµενο 40% 9

20 2.5 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΟΜΑ ΙΚΟΤΗΤΑΣ / Ι ΙΟΤΗΤΑΣ Αριθµός αυτοκινήτων Ποσοστό Από 3 µέχρι και 4 αυτοκίνητα 5% Από 5 µέχρι και 10 αυτοκίνητα 10% Από 11 µέχρι και 50 αυτοκίνητα 15% Από 51 µέχρι και 100 αυτοκίνητα 20% Από 101 µέχρι και 200 αυτοκίνητα 24% Από 201 και άνω 28% Ιδιότητα άσκαλοι - Καθηγητές του ηµοσίου, ικαστικοί Λειτουργοί, Ιερείς, Υπάλληλοι Υπουργείων 10% Υπάλληλοι Νοµαρχιών, Υπάλληλοι ΕΗ - ΟΤΕ, Εφοριακοί Υπάλληλοι 10% Στρατιωτικοί, Σώµατα Ασφαλείας, Πυροσβέστες, Λιµενικοί 15% Σηµείωση 1: Οι εκπτώσεις εφαρµόζονται στα καθαρά ασφάλιστρα εκτός Νοµικής Προστασίας, Alter Ego, Euro- Care, Οδικής Βοήθειας, πακέτων SMART και µε την προϋπόθεση ότι τα αυτοκίνητα ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη. Σηµείωση 2: Έκπτωση 15% και 20% λόγω ιδιότητος. Αφορά ήµους ή Κοινότητες Σηµείωση 3: Η έκπτωση λόγω επαγγέλµατος εφαρµόζεται µόνο στα πακέτα ECAR ή εφόσον στα ασφάλιστρα Αστικής ευθύνης υπάρχουν δύο συµπληρωµατικές καλύψεις. Σε κάθε περίπτωση η έκπτωση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25%. 10

ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4

ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ... 2 1.1 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 1.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 1.3 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ... 4 1. 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΔΟΜΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ι. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Για την χρήση του Τιμολογίου Αυτοκινήτων, η χώρα χωρίζεται στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: 1. ΑΤΤΙΚΗ & ΝΗΣΙΑ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP. NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NP insurance NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Eurobasic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η Ευρώπη Ασφαλιστική διαθέτει σύγχρονα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτων. Τα πακέτα ασφάλισης καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών, από την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 3 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC

AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC AUTONET SMART ( E.I.X. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET SMART-PLUS ( Ε.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ. ) AUTONET BASIC AUTONET PLUS DYNAMIC STANDARD DYNAMIC PREMIUM DYNAMIC EXECUTIVE Ολοκληρωμένη προστασία Autonet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 Η καταχώρηση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας YdrogiosOnLine από τον Συνεργάτη, ή από τα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Έκδοση μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

AmTrust Europe Limited

AmTrust Europe Limited AmTrust Europe Limited ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ και Ο ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ EXPERT ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Cover Holder of AmTrust Europe Limited - 1 - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ - Ο ΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σωµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:93064 Αθήνα, 15/06/2010

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:93064 Αθήνα, 15/06/2010 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:93064 Αθήνα, 15/06/2010 Προς Περιφερειακές Υποδιευθύνσεις Περιφερειακούς Τομείς -Υποκαταστήματα & Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες.

Η διάρκεια του προσωρινού σήματος θα είναι 7 ημερολογιακές ημέρες. Γλυφάδα, 14 Φεβρουαρίου 2014 Αγαπητοί συνεργάτες, Με σκοπό την απρόσκοπτη συνεργασία μας και την καλύτερη ενημέρωσή σας, παραθέτουμε τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από 1/3/2014 και σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία.

Σε κάθε περίπτωση αμφισβητούμενης υπαιτιότητας ή ύπαρξης σωματικών βλαβών να καλείτε την Τροχαία. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος; Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλ. 2109310807 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Ο συνεργάτης μας θα προσέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Την µείωση της αξίας του οχήµατος Την αλλαγή ασφαλιστικού προγράµµατος Την προσθήκη ή αφαίρεση συγκεκριµένων καλύψεων

Την µείωση της αξίας του οχήµατος Την αλλαγή ασφαλιστικού προγράµµατος Την προσθήκη ή αφαίρεση συγκεκριµένων καλύψεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τµήµα Έκδοσης Κλάδου Αυτοκινήτων Έκδοση Σεπτέµβριος 2013 ΣΚΟΠΟΣ Η υπηρεσία της Αυτόµατης Μεταβολής Συµβολαίων Αυτοκινήτων επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε Ανανεωτήρια Συµβόλαια

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Περιεχόμενα ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ... 2 ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ... 4 ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 4 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων. Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων Basic / Triplex / Quattro / Minikasko / Teilkasko / Extensionkasko / Vollkasko / Αστική Ευθύνη 2 Περιεχόμενα 01 Προγράμματα Ασφάλισης Οχημάτων 01.1 Basic Simple...04 01.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 5 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 5 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση,

Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, Το παρόν αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, τροποποίηση με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014

Εγκύκλιος: 58 / 2014. Προς το Παραγωγικό Δυναμικό. Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014 Εγκύκλιος: 58 / 2014 Προς το Παραγωγικό Δυναμικό ERGO Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φορτηγά ηµοσίας Χρήσης (Εθνικών & ιεθνών µεταφορών)

Φορτηγά ηµοσίας Χρήσης (Εθνικών & ιεθνών µεταφορών) Φορτηγά ηµοσίας Χρήσης (Εθνικών & ιεθνών µεταφορών) Λεωφορεία ηµοσίας Χρήσης Η ασφάλιση παρέχεται σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισµό & τον εύτερο Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων 2012-2013 (v2 01-12-2012) Rad Safe Insurance Η κάλυψη της ασφάλισης ισχύει εφόσον καταχωρηθεί ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα της Brkins και δοθεί σχετική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ασφάλιση Ενοικιαζομένων Οχημάτων

Θέμα: Ασφάλιση Ενοικιαζομένων Οχημάτων ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ.Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 24.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ...- 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ BONUS/MALUS...- 3 - ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 4 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ...- 5 - Euroeconomy

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012

Θέμα: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 8237 Αθήνα, 19/01/2012 Προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υποδιευθύνσεων Περιφερειακών Τομέων Υποκαταστημάτων & Όλο το Παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Nequs Rent ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Nequs Rent ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ N E Q U S www.nequsbrokers.com R E N T ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο. 17/2015 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο. 17/2015 ΠΡΟΣ: Δίκτυο Συνεργατών Θέμα: Εμπορική πολιτική Ασφάλισης Ενοικιαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση

Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Μοναδικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση Πώς θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Anytime Η ποιότητα, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια της Anytime σάς συνοδεύουν παντού και πάντα. Η Anytime βρίσκεται κοντά σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου Μελέτη Ασφάλισης Αυτοκινήτου Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: M.A.T SUB AGENT Κωδικός: 11649 Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ Πελάτης: ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ Στοιχεία οχήματος: Χρήση: Κωδικός eurotax:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ Προς τον/την κ. του ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ FAX e mail ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΣΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων

Θέμα: Νέα προϊόντα ασφάλισης κατοικιών και καταστημάτων Βελτιώσεις και τροποποιήσεις προϊόντων ασφάλισης αυτοκινήτων Εγκύκλιος: 73 / 2015 Προς το παραγωγικό δυναμικό Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζημιών Βασ. Σοφίας 97 115 21 Αθήνα Τηλ. +30 210 3705300 Fax +30 210 3705550 Α.Φ.Μ. 094256484 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών www.ergohellas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου

Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου Περιεχόμενα Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν την ασφαλιστική κάλυψη 2 Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου και οι καλύψεις 2 Επασφάλιστρα και εκπτώσεις 5 Ιστορικό Ζημιών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει auto 1 1plus 2 3 4 αυτοκίνητα Ι.Χ.Ε. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ.Ε. (Αυτοκίνητα) Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές σε οχήματα

Διαβάστε περισσότερα

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου ΑΠΟΦΑΣΗ 570910/14/5/2001 ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001 του Υπουργείου Γεωργίας Άρθρο 1 Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Τα ασφάλιστρα των τιμολογίων ισχύουν από 01/07/2012

Τα ασφάλιστρα των τιμολογίων ισχύουν από 01/07/2012 Τα ασφάλιστρα των τιμολογίων ισχύουν από 01/07/2012 ΦΔΧ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΕΚΑΤΟΥ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ Αστική ευθύνη: Σωματικές βλάβες ανά θύμα 1,000,000, Αστική ευθύνη: Υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ.

DEMCO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ασφάλεια εν Κινήσει 1 1plus 2 3 4 αγροτικά Ι.Χ. Ασφάλιση Οχήματος Ι.Χ. (αγροτικά αυτοκίνητα) ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Απλή Ασφαλιστική Κάλυψη «Ασφάλεια Εν Κινήσει 1» Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Αστική ευθύνη για υλικές ζημιές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016. Προκήρυξη Καθεστώτος. «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προκήρυξη Καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» Σελ. Σκοπός 2 Διάρκεια καθεστώτος 2 Προϋπολογισμός καθεστώτος / Ελάχιστο ύψος επένδυσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP : LA BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP : LA BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012 ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP : LA BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2012 Αθήνα, Ιανουάριος 2012 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η ασφάλιση των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης για συνεργάτες Πολιτική ανάληψης

Εγχειρίδιο χρήσης για συνεργάτες Πολιτική ανάληψης Εγχειρίδιο χρήσης για συνεργάτες Πολιτική ανάληψης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αστική Ευθύνη Σωματικές Βλάβες ανά ατύχημα / ανά θύμα 1.220.000,00.- Υλικές Ζημιές ανά ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη

Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ. Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη Υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη μέσω ΑΝΕΣΙΣ Σε ορισμένες περιπτώσεις και με συμφωνία του πελάτη Διαδικασία Δήλωση Ατυχήματος στην Eurορ assistance 1 2 Δήλωση στην Groupama Φοίνιξ Επικοινωνία με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ MYMARSH ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ο.Π.Α.Μ.) ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΥMARSH

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου

ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αθήνα, 18/11/2011 ΠΡΟΣ Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο των Καταστημάτων Καβάλας, Κοζάνης, Κορίνθου και Ρόδου ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση Ζημιών Καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007

Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007 Εκτίμηση της επικινδυνότητας των νομών της Ελλάδος με βάση τα τροχαία ατυχήματα το 2007 Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ...10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ...15 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ...21

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ...10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ...15 Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ...21 Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς 17 Απριλίου 2012 Θέµα: Νέο Τιµολόγιο και Πολιτική Ανάληψης Κλάδου Αυτοκινήτων Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια της Εγκυκλίου µας της 5 ης Απριλίου 2012 µε θέµα τις τιµολογιακές & άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 22/02/2012 ΚΓ/ξκ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2012

ΟΛΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 22/02/2012 ΚΓ/ξκ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2012 ΑΠΟ: ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΗΜ/ΝΙΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 22/02/2012 ΚΓ/ξκ ΘΕΜΑ: ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2012 Αγαπητοί Συνεργάτες, Η πορεία του Ομίλου μας, παρά τις δυσμενείς εξελίξεις στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Νοεµβρίου 21 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 21 Κατά το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 21, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων. Pharmakon / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Φαρμακείων Pharmakon / Αστική Ευθύνη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 2 3 01 Ασφάλιση Φαρμακείων Το πρόγραμμα Pharmakon είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης Φαρμακείων που καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 12/8/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.:11695 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Διεύθυνση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας Ταχ. Δ/νση Γ. Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 15772 Τηλέφωνο 2107490131

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Οικιακών Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Η γραμμή προϊόντων ENERGY LINE Η ασφάλιση των οικιακών φ/β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟ: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟ: ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Αθήνα, 29/03/2013 ΠΡΟΣ: ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Κύριοι, Θέμα: Αλλαγές όρων, καλύψεων και τιμολογίου Κλάδου Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - Πρόσωπα, Καλύψεις, Όρια κάλυψης Αστικής Ευθύνης - Ασφαλισμένη αξία - Πράσινες κάρτε 2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΟΔΗΓΩΝ - Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Α) ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Τα ασφαλιστικά γραφεία FC BROKERS σε συνεργασία με αξιόπιστες Ελληνικές και Ξένες Ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης για τα μέλη του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών. Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών Flexa / Complet / Oikos / Αστική Ευθύνη / Νομική Προστασία Περιεχόμενα 01 Ασφάλιση Κατοικίας Ενυπόθηκων Κατοικιών 01.1 Flexa...05 01.2 Complet...06 Oikos 01.3 Oikos Basic...09

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΩΝ, ΒΑΜΒΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ, ΤΕΥΤΛΟΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΟ 23/07/2015 Α) ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια

ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια I N T E R A M E R I C A N Μ Ε Λ Ο Σ Τ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ E U R E K O ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ENERGY LINE Επενδύστε σε Καθαρή Ενέργεια με ασφάλεια Πρόγραμμα Ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Μονάδων σε αγροτεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών

είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών είκτες Ποιότητας Σταθερών Ευρυζωνικών Υπηρεσιών B01: Ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στο τµήµα συγκέντρωσης Ο δείκτης εκφράζει το ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων που επιτυγχάνεται κατά τη µεταφορά αρχείων µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 214 Κατά το µήνα Αύγουστο του έτους 214, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Απρίλιο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 341/2013 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 341/2013 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 341/2013 Αθήνα, 10/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη

Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων. Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Προγράμματα Ασφάλισης Τουριστικών Επιχειρήσεων Hotel Plan / Emporio / Αστική Ευθύνη Περιεχόμενα 01 Τουριστικά Καταλύματα Hotel Plan 01.1 Hotel Plan Basic...07 01.2 Hotel Plan Basic Plus...08 01.3 Hotel

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1. Νομοθεσία για την Ασφάλιση Αυτοκινήτου Έχουν όλοι υποχρέωση από το Νόμο να συνάψουν ασφάλιση για το αυτοκίνητό τους; Σε ποια νομοθεσία βασίζεται η ασφάλιση αυτοκινήτου; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2015, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2009 INTERAMERICAN ΖΩΗΣ Προς Από Συνεργαζόµενους Μεσίτες & Πράκτορες Γενική ιεύθυνση ΖΩΗΣ Ηµεροµηνία ευτέρα 18 Μαΐου 2009 ΘΕΜΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ INTERAMERICAN «CAPITAL» Κοινοποίηση κ.κ. Γ. Κώτσαλο, Γ. Μαυρέλη, C. Mousinho,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013. Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 352/2013 Αθήνα, 31/05/2013 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 2013 Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε αρχικά να συγχαρούμε όσους συνεργάτες μας, πέτυχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμός:322 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Cocoon Eco Cocoon Value Cocoon Plus Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP: BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP: BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ GROUP: BALOISE DEUTSCHER RING ATLANTIC UNION ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΚΛΑ ΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2015 Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Η ασφάλιση των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα ανωτέρω έντυπα, σας αποστέλλονται συνημμένα και βρίσκονται ήδη αναρτημένα στο site της Εταιρίας (www.interlife.gr) στους παρακάτω τομείς :

Όλα τα ανωτέρω έντυπα, σας αποστέλλονται συνημμένα και βρίσκονται ήδη αναρτημένα στο site της Εταιρίας (www.interlife.gr) στους παρακάτω τομείς : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο. 11/2011 Προς: Όλους τους Συνεργάτες EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 14 ο χλμ. ε.ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου 57001 Θέρμη - Θεσσαλονίκη Τηλ. : +30 2310-499 000 Fax : +30 2310-499 099 e-mail: info.thes@interlife.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο:

ΑΚΥΡΟ. Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης. Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: DEMO DEMO. Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Στοιχεία Συνεργάτη Ονοματεπώνυμο: Κωδικός: Στοιχεία Πελάτη Ονοματεπώνυμο: Μελέτη Ασφάλισης Επιχείρησης Πελάτης: Στοιχεία ασφαλισμένου αντικειμένου στα οποία βασίσθηκε η μελέτη Χρήση: Μέτρα προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα