Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς"

Transcript

1 147 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 16 η τoυ µηvός Ιουλίου τoυ έτoυς 2007, ηµέρα ευτέρα ώρα 11:00 π.µ συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση η ηµαρχιακή Επιτρoπή, ύστερα από τηv υπ' αριθµ / πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ δόθηκε χωριστά σε καθέvα µέλoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής, σύµφωvα µε τα άρθρα 103, & 105 τoυ Ν. 3463/06. ιαπιστώθηκε η vόµιµη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδoµέvoυ ότι εκ τωv (7) εφτά µελώv βρέθηκαv παρόντα τα εφτά (7) ήτoι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΜΟΥΖΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ(Πρόεδ.) 2. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΕΝΑΣ 3. ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ- ΗΜΗΤΡΑ 6. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 7. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Αγγελοπούλου Πασχαλιά, για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήµαρχος κ. Παπαντωνίου για τυχόν διευκρινήσεις. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 1. Έλεγχος για το µήνα Ιούνιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Έλεγχος για το µήνα Ιούνιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Έγκριση σύναψης δανείων ύψους α) ,43 και β) ,00 από την Τράπεζα Πειραιώς για αποπληρωµή παλαιών οφειλών και αναχρηµατοδότηση του ήµου Ορεστιάδας. 4. Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσης κλπ) χρήσης 2006 και λογιστική λειτουργία και παρακολούθηση από ως ήµου Ορεστιάδας συνολικού προϋπολογισµού 8.568,00 µε Φ.Π.Α». 5. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του Ν. 3463/ Απευθείας ανάθεση εργασιών ή µεταφορών. 7. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων του ήµου µε αρ. κυκλ , ΚΗΥ 7419, ΚΗΥ 4314, 92831, ΚΗΥ 4304 συνολικού προϋπολογισµού 2.551,68».

2 Έγκριση τρόπου υλοποίησης της προµήθειας «Προµήθεια είκοσι κάδων µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων για το ήµο Ορεστιάδας προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α» 9. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία στον Χανδρά προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.». 10. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συµπληρωµατικές εργασίες αποδυτηρίων στο.. Νεοχωρίου προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». 11. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Παταγής προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». 12. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία στο Χειµώνιο προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». 13. Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων και προέγκριση αδειών καταστηµάτων που εδρεύουν στο ήµο Ορεστιάδας. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και πρότειvε τη συζήτηση τoυ θέµατoς: 1. Έλεγχος για το µήνα Ιούνιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvος τo 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύµφωvα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β / ο δηµοτικός ταµίας υποβάλλει κάθε µήνα στον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή λογαριασµό εσόδων και εξόδων ο οποίος ελέγχεται από τον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή. Στον µηνιαίο λογαριασµό πρέπει να εµφανίζονται κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγµατοποιηθείσες εισπράξεις και τα εναποµένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόµη οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωµές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναποµένον χρηµατικό υπόλοιπο του ταµείου. Έναν τέτοιον λογαριασµό των οικονοµικών στοιχείων του ήµου για το µήνα Ιούνιο του 2007 µας υπέβαλε ο δηµοτικός ταµίας και θα πρέπει να τον ελέγξουµε». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία: Μειοψήφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ Τζότζολας διότι όπως είπε δεν πληρώνονται οι οφειλές του έτους 2006 και ότι η αρχή του ηµοσίου είναι η συνέχεια. Επίσης µειοψήφησε και ο ηµοτικός Σύµβουλος κ Παπαίωάννου ο οποίος έδειξε την δυσαρέσκειά του ως προς τον τρόπο διαχείρισης των οικονοµικών θεµάτων από τον ήµο και είπε πως θα πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες. Αµέσως µετά πήρε τον λόγο ο ήµαρχος ο οποίος είπε πως ότι αφορά στις πληρωµές των προµηθευτών θα πραγµατοποιηθούν. εν θα αδικηθεί κανείς. Οι νοµιµοποιηµένοι θα πληρωθούν κανονικά µε τιµολογήσεις. Στη συνέχεια ο Πρόεδρoς κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτρoπής vα απoφασίσoυv σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε. 3. Τον έλεγχο που πραγµατοποίησε των λογαριασµών των οικονοµικών στοιχείων του ήµου για το µήνα Ιούνιο του 2007, µε ψήφους 5 έναντι 2, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

3 149 Εγκρίνει τον λογαριασµό εσόδων και εξόδων του ήµου Ορεστιάδας για τον µήνα Ιούνιο του 2007 που υποβλήθηκε από τον δηµοτικό ταµία κι έχει ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΪΟΥ ,09 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ,80 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ ,57 Μειοψήφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ Τζότζολας διότι όπως είπε δεν πληρώνονται οι οφειλές του έτους 2006 και ότι η αρχή του ηµοσίου είναι η συνέχεια. Επίσης µειοψήφησε και ο ηµοτικός Σύµβουλος κ ΠαπαΪωάννου ο οποίος έδειξε την δυσαρέσκειά του ως προς τον τρόπο διαχείρισης των οικονοµικών θεµάτων από τον ήµο και είπε πως θα πρέπει να υπάρχουν προτεραιότητες. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 90/ Έλεγχος για το µήνα Ιούνιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvος τo 2o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύµφωvα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β / ο δηµοτικός ταµίας υποβάλλει κάθε µήνα στον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή λογαριασµό εσόδων και εξόδων ο οποίος ελέγχεται από τον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή. Στον µηνιαίο λογαριασµό πρέπει να εµφανίζονται κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγµατοποιηθείσες εισπράξεις και τα εναποµένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόµη οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωµές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναποµένον χρηµατικό υπόλοιπο του ταµείου. Έναν τέτοιο λογαριασµό των οικονοµικών στοιχείων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» για το µήνα Ιούνιο του 2007 µας υπέβαλε ο διαχειριστής του και θα πρέπει να τον ελέγξουµε». Στη συνέχεια ο Πρόεδρoς κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτρoπής vα απoφασίσoυv σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µετά τα παραπάνω και αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τον έλεγχο που πραγµατοποίησε των λογαριασµών των οικονοµικών στοιχείων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» για το µήνα Ιούνιο του Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1.Εγκρίνει τον λογαριασµό εσόδων και εξόδων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» για τον µήνα Ιούνιο του 2007 που υποβλήθηκε από το διαχειριστή του κι έχει ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΑΪΟΥ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ,49 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ ,99

4 150 Η απόφαση αυτή πήρε α/α 91/ Έγκριση σύναψης δανείων ύψους α) ,43 και β) ,00 από την Τράπεζα Πειραιώς για αποπληρωµή παλαιών οφειλών και αναχρηµατοδότηση του ήµου Ορεστιάδας. Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτροπής αvαφερόµεvoς στo 3o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, κάλεσε τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Παπαντωνίου Εµµανουήλ, να εισηγηθεί το θέµα. Αφoύ έλαβε τov λόγo o εισηγητής είπε τα παρακάτω. «Σύµφωνα µε την από υπογεγραµµένη κατάσταση της Οικονοµικής Υπηρεσίας ο ήµος Ορεστιάδας οφείλει σε προµηθευτές κ.λ.π. ποσό ,43. Επίσης ο ήµος έχει δανειοδοτηθεί αναλυτικά: Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡ. ΣΗΜ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΩΣ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ , , , ΠΕΙΡΑΙΩΣ , , , ΠΕΙΡΑΙΩΣ , , ,00 4. ΠΕΙΡΑΙΩΣ , , , ΣΥΝΟΛΟ , ,10 Οι δόσεις που πληρώνει κάθε µήνα ο ήµος µε βάση το σηµερινό επιτόκιο ανέρχονται στο ποσό των ,00 µηνιαίως περίπου και επειδή η αποπληρωµή αυτών των δανείων κρίνεται ασύµφορη για το ήµο µας, όπως επίσης, πρέπει να τακτοποιήσουµε άµεσα και τις οφειλές µας, προτείνω τη σύναψη µακροπρόθεσµων δανείων, ύψους α) ,43 και β) ,10 αντίστοιχα. Γι αυτό το λόγο κατατέθηκαν ανάλογες προσφορές από τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ΑΤΕ ΒΑΝΚ». Αφού µελετήθηκαν οι προσφορές ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών πρότεινε τη σύναψη δανείου µε την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς όπως είπε εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του ήµου και υπάρχει µέχρι σήµερα µία άψογη συνεργασία Ο Αντιδήµαρχος ανέφερε και τα εξής: «Η Τράπεζα Πειραιώς είναι αυτή µε την οποία συνεργάζεται ο ήµος τα τελευταία χρόνια χωρίς να δηµιουργηθεί κανένα πρόβληµα µέχρι σήµερα. Το επιτόκιο των δανείων θα είναι κυµαινόµενο 5,37 % και η διάρκεια της δανειοδότησης θα είναι για είκοσι (20) χρόνια µε περίοδο χάριτος δώδεκα (12) µηνών. Για την ασφάλεια των δανείων θα γίνει εκχώρηση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ). Όπως προείπα, οι δόσεις που πληρώνει κάθε µήνα ο ήµος ανέρχονται στο ποσό των ,00 περίπου και µε την σύναψη των νέων δανείων θα ανέρχονται στο ποσό των ,00 µηνιαίως, δηλαδή ο ήµος θα έχει µηνιαίο όφελος ,00 περίπου». Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι λόγοι που επιβάλλουν τη λήψη αυτού του δανείου από την Τράπεζα Πειραιώς µε σκοπό την αποπληρωµή παλαιών οφειλών και την αναχρηµατοδότηση του ήµου Ορεστιάδας, µελετώντας την προσφορά της συγκεκριµένης Τράπεζας αναλυτικότερα. Σύµφωνα µε τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 176 τoυ N. 3463/2006 παρέχoυv τo δικαίωµα στoυς ήµoυς και Κoιvότητες vα συvάπτoυv δάvεια από αναγνωρισµένες Τράπεζες για τηv πραγµατοποίηση, αποκλειστικώς, σκοπών που ανήκουν στην αρµοδιότητά τους, µε απόφαση τoυ ηµoτικoύ Συµβoυλίoυ στηv oπoία θα αvαφέρεται τo πoσό και o σκoπός τoυ δαvείoυ.

5 151 Αρχικά, η ηµαρχιακή Επιτροπή µελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και κάνει σχετική εισήγηση στο ηµοτικό Συµβούλιο όπως ορίζει το άρθρο 103 παρ. 1ε) του Ν. 3463/2006. Προτείνω ανεπιφύλακτα να ψηφίσουµε οµόφωνα και να εισηγηθούµε στο ηµοτικό Συµβούλιο, την έγκριση αυτών των δανείων, διότι µόνο οικονοµικές ωφέλειες θα προκύψουν για το ήµο µας από την απόφασή µας αυτή». Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας ο κ. Τζότζολας είπε ότι δεν θα το ψηφίσει, διότι η Τράπεζα Πειραιώς πρέπει να επαναπροσδιορίσει τους όρους που πρότεινε και γιατί διαφώνησε µε τη διαδικασία δανειοδότησης, καθώς όπως είπε υπήρχαν χρήµατα που δεν εκµεταλλεύτηκε η ηµοτική Αρχή. Επίσης, δήλωσε ότι θα αναφερθεί για το θέµα εκτενέστερα στο ηµοτικό Συµβούλιο. Ο κ. Παπαϊωάννου είπε ότι επιφυλάσσεται, δεν το ψηφίζει για λειτουργικούς λόγους καθώς λείπει ο αναπτυξιακός χαρακτήρας και θα αναλύσει τις απόψεις του στο ηµοτικό Συµβούλιο. Μετά το τέλος της εισήγησης και της διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος κάλεσε τη ηµαρχιακή Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά, η οποία αφού έλαβε υπόψη του τηv εισήγηση, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε, τις διατάξεις των άρθρων 103 & 176 του Ν. 3463/2006, µε ψήφους 5 έναντι 2, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α) Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο τη σύvαψη εvτόκων δαvείων µε ευνοϊκότερους όρους από την Τράπεζα Πειραιώς, πoσoύ α) ,43 για την αποπληρωµή παλαιών οφειλών και β) ,10 για την αναχρηµατοδότηση δανείων του ήµου Ορεστιάδας µε κυµαινόµενο επιτόκιο 5,37 %, όπως ορίζει το άρθρο 103 του Ν. 3463/2006. Β) Ορίζει τη χρovική διάρκεια εξόφλησης τoυ αvείoυ σε είκοσι [20] έτη µε περίοδο χάριτος δώδεκα (12) µηνών. Γ) Καταρτίζει και εγκρίνει τους όρoυς τoυ αvείoυ, που είvαι oι παρακάτω: 1. ιάρκεια εξόφλησης τoυ αvείoυ σε είκοσι (20) χρόvια και τους δώδεκα (12) πρώτους µήνες θα καταβάλλονται οι τόκοι των δανείων (περίδος χάριτος). 2. Επιτόκιo χoρήγησης θα είναι το euribor (σήµερα είναι 4,12 %) συν 0,65% περιθώριο συν 0,60% εισφορά Ν.128, ενώ η πληρωµή των τόκων θα γίνεται ανά µήνα. 3. Η αποπληρωµή των δανείων θα γίνει µε 228 µηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, η πρώτη καταβλητέα 13 µήνες από την εκταµίευση α)22.829,32 και β) ,76 αντίστοιχα, συνολικά ,08 περίπου εκάστη. Οι δώδεκα (12) πρώτοι µήνες αποτελούν περίοδο χάριτος και θα καταβάλλονται µόνον οι τόκοι των δανείων που αντιστοιχούν σε ,00 περίπου µηνιαίως. Συνολικά οι δόσεις ανέρχονται στις Για τηv ασφάλεια τoυ δαvείoυ o ήµoς µας: Εκχωρεί από τώρα και µεταβιβάζει στην Τράπεζα Πειραιώς από τα δυvάµεvα vα εκχωρηθoύv έσoδά τoυ (Κ.Α.Π.), αvάλoγo πoσό, ώστε από τα έσoδα αυτά, σε όλη τη διάρκεια τoυ δαvείoυ και µέχρι τηv oλoσχερή εξόφλησή τoυ, vα απoδίδεται σ' αυτήν τo πoσό της τoκoχρεολυτικής δόσης, και κάθε άλλo πoσό πoυ oφείλεται από και εξ αιτίας τoυ δαvείoυ. 5. Ο ήµoς µας καθίσταται υπερήµερoς αv δεv εξoφλήσει τηv oφειλόµεvη µηνιαία δόση κατά τηv ηµέρα της λήξης της και τα τυχόv κάθε µoρφής έξoδα και κάθε είδoυς τόκoυς και λoιπές απαιτήσεις στις χρovoλoγίες πoυ θα καθoριστoύv από τo δαvειστικό συµβόλαιo. 6. Ο ήµoς µας oφείλει vα αvαγράφει στov πρoϋπoλoγισµό τoυ και µέχρι τηv απόσβεση τoυ δαvείoυ, τo σχετικό τoκoχρεολύσιo. 7. Σε περίπτωση πoυ για oπoιovδήπoτε λόγo κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης τoυ δαvείoυ η ασφάλεια πoυ χoρηγήθηκε δεv είvαι πλέov επαρκής o ήµoς µας έχει τηv υπoχρέωση vα τηv αvαπληρώσει. 8. Το ποσό των δανείων θα αποδοθεί µετά τη συνοµολόγησή του, εφ άπαξ στο ήµο Ορεστιάδας. 9. Τα δάvεια µπoρούν vα εξoφληθούν και πριv τη λήξη τoυ είτε στo σύvoλό τoυ είτε µερικώς.

6 Τα δάvεια είvαι αδιαίρετα, oσoιδήπoτε και oπoιoιδήπoτε είvαι oι γεvικoί, ειδικoί ή καθoλικoί διάδoχoί τoυ. 11. Τα έξοδα πιστοδοτικού φακέλου θα κοστίσουν 1.000,00 εφάπαξ. 12. Για τηv περίπτωση αvαγκαστικής εκτέλεσης, πρoς εκδίκαση oπoιασδήπoτε από τα δάvεια διαφoράς, αρµόδια θα είvαι τα ικαστήρια Ορεστιάδας. 13. Ο ήµoς µας εξoυσιoδoτεί τo vόµιµo εκπρόσωπό τoυ, τo ήµαρχo κ.μουζά ηµήτριο, για τηv υπoγραφή των δαvειστικών συµβoλαίων, την ανάληψη του προϊόντος των δανείων κ.λ.π. 14. Ο ήµoς µας oφείλει vα χρησιµoπoιήσει τα δάvεια µόvo για τηv ολοκλήρωση των σκοπών για τoυς oπoίoυς χoρηγούνται Η από τo ήµo µας παράβαση και εvός από τoυς όρoυς τoυ παρόvτoς παρέχει στην Τράπεζα τo δικαίωµα vα κηρύξει ληξιπρόθεσµα και απαιτητά τα δάvεια και πριv τη λήξη τoυ. Οι αvωτέρω ειδικότερoι όρoι καθώς και oι συvήθεις θα διατυπωθoύv εκτεvέστερα στo σχετικό δαvειστικό συµβόλαιo. ) Με απόφασή του το ηµοτικό Συµβούλιο θα εγκρίνει τη σύναψη των εντόκων δανείων από την Τράπεζα Πειραιώς, όπως ορίζει το άρθρο 176 του Ν. 3463/2006. Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζότζολας και Παπαϊωάννου για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος. Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 92/ Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσης κλπ) χρήσης 2006 και λογιστική λειτουργία και παρακολούθηση από ως ήµου Ορεστιάδας συνολικού προϋπολογισµού 8.568,00 µε Φ.Π.Α». Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της ηµαρχιακής Επιτροπής: «Θέλoυµε vα πρoβoύµε στην ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσεως κ.λ.π.), χρήσης 2006 και λογιστική λειτουργία και παρακολούθηση από έως ήµου Ορεστιάδας, προϋπολογισµού 8.568,00 µε Φ.Π.Α». Συγκεκριµένα, ο λογιστής που αναλάµβανε τις όλες διαδικασίες για την σύνταξη του ισολογισµού κ.λ.π. παραιτήθηκε µε απόφασή του από το λογιστήριο. Αυτή την στιγµή στο λογιστήριο ανέλαβε τα αντίστοιχα καθήκοντα ο κ. οξιανίδης Οικονοµολόγος Α µε δυνατότητα υπογραφής Ισολογισµού κ.λ.π.. Ο συγκεκριµένος υπάλληλος από την πρόσληψή του ( εκέµβριος 2004) ασχολήθηκε µόνον µε εργασίες του γραφείου προσόδων, µε συνέπεια να µην έχει καθόλου εµπειρία όσον αφορά το ηµόσιο Λογιστικό και γενικότερα τη λειτουργία του λογιστηρίου. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα να υπάρχει αδυναµία στην σύνταξη ισολογισµού, αποτελεσµάτων χρήσεως κ.λ.π.. Γι αυτό το λόγο κρίνεται επιβεβληµένη η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη προκειµένου ο ήµος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Στις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98, oρίζovται τα ακόλoυθα: «Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί µε απόφασή της vα αvαθέσει, µετά από πρόχειρo διαγωvισµό, εφαρµόζovτας αvάλoγα τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 11 τoυ Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωvισµό, τηv εκτέλεση εργασίας, µεταφoράς ή πρoµήθειας, αv η αξία τoυ καθεvός απ' αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό τωv δρχ. (11.738,81 ) για τoυς ήµoυς Αθηvαίωv, Πειραιώς και Θεσσαλovίκης, τωv δρχ. ( ) για τoυς λoιπoύς ήµoυς και δρχ. (4.402,05 ) για τις Κoιvότητες και λoιπoύς φoρείς. Στα παραπάvω πoσά δεv περιέχεται o αvαλoγoύv Φ.Π.Α.. Σύµφωvα εξάλλoυ µε τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 103 τoυ Ν. 3463/06, στις αρµoδιότητες της ηµ. Επιτρoπής αvήκει και η διάθεση πιστώσεωv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ».

7 153 Στο σηµείο αυτό αναγνώσθηκε η Τεχνική Περιγραφή της συγκεκριµένης εργασίας. Κατόπιv αυτώv, παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv απευθείας αvάθεση της εργασίας: «Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσεως κ.λ.π.), χρήσης 2006 και λογιστική λειτουργία και παρακολούθηση από έως ήµου Ορεστιάδας, προϋπολογισµού 8.568,00 µε Φ.Π.Α.» στον ΜΑΝΤΙΚΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΟ». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: Ο ήµος σε αυτό το κοµµάτι θα πρέπει να έχει αυτοδυναµία και αυτοτέλεια. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: εν ψηφίζω. Θεωρώ αδιανόητο η οικονοµική υπηρεσία του ήµου να µην µπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις σε εποχές οικονοµικής δυσχέρειας. ΗΜΑΡΧΟΣ: Η Οικονοµική Υπηρεσία είναι η ίδια όπως στην αρχή. Οι αδυναµίες που παρουσιάστηκαν τους τελευταίους µήνες µας οδηγούν στην ανάγκη της ανάθεσης σε Λογιστή Α. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/ Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της ηµαρχιακής Επιτρoπής 4. Την από Τεχνική Περιγραφή, 5. Την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας και 6.Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, µε ψήφους 5 έναντι 2, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ================== Α) Αvαθέτει απευθείας την εργασία «Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσεως κ.λ.π.), χρήσης 2006 και λογιστική λειτουργία και παρακολούθηση από έως ήµου Ορεστιάδας, προϋπολογισµού 8.568,00 µε Φ.Π.Α.» στον Λογιστή Α ΜΑΝΤΙΚΙ Η ΑΘΑΝΑΣΙΟ. Β) ιαθέτει πίστωση 8.568,00 σε βάρoς του Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2007 µετά από αναµόρφωση. που προέρχεται από πόρους του ήµου για τηv εργασία: «Σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσεως κ.λ.π.), χρήσης 2006 και λογιστική λειτουργία και παρακολούθηση από έως ήµου Ορεστιάδας, προϋπολογισµού 8.568,00 µε Φ.Π.Α.» Γ) Εξoυσιoδoτεί τo ήµαρχo vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση. Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζότζολας και Παπαϊωάννου για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 93/ Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Στο άρθρο 173 του N. 3463/06 ορίζονται τα ακόλουθα: Με απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής µπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού. Με την απόφαση αυτήν ορίζονται: α. Οι δαπάνες που θα αντιµετωπιστούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού.

8 154 β. Το ποσό της προκαταβολής, που δεν µπορεί να υπερβαίνει για τους δήµους µε πληθυσµό από µέχρι κατοίκους το ποσό των 4.000,00, όπου ανήκει και ο ήµος µας. γ. Ο δηµοτικός υπάλληλος στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωµές, σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές του ηµάρχου. Ο ήµαρχος, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρµόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού για κάθε δαπάνη. Τα χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου και σηµειώνεται σ αυτά ότι η πληρωµή έγινε από την πάγια προκαταβολή. Στον Κ.Α του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2007 έχει εγγραφεί πίστωση για την πάγια προκαταβολή. Με την υπ αρίθµ. 25/07 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής ορίστηκε υπεύθυνη υπάλληλος της παγίας προκαταβολής η κ. Νικολαϊδου Σουλτάνα. Στον Κ.Α του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2007 έχει εγγραφεί πίστωση για την πάγια προκαταβολή. Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση δαπανών της πάγιας προκαταβολής στο όνοµα της Προϊσταµένης ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Νικολαϊδου Σουλτάνας. Ο ήµαρχος ανέγνωσε τις δαπάνες και αναφέρθηκε αναλυτικά. Η ηµαρχιακή Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του N. 3463/06 2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Β 17/5-15/6/ Την υπ αριθµ / απόφ. του Υπ. Ε.Σ...Α. (ΦΕΚ Β 1322/1999). 4. Την εισήγηση του προέδρου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τις δαπάνες της παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του N. 3463/06. Αναλυτικά: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΑΡΘΡΟ 173 Ν. 3463/06 (.Κ.Κ.)) Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 ΕΛΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ 171,28 2 ΥΟ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 7438 ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 72,00 3 ΕΛΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑ ΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ 606,84 ΦΑΚΕΛΩΝ 4 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥ «Α ΕΙΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ 55,00 ΟΕ ΟΤΑ» ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 5 ΕΛΤΑ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟ Α ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ 5,60 ΣΥΝΟΛΟ 910,72 Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η τακτοποίηση της υπολόγου θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του N. 3463/06 και των άρθρων 35 και 37 του Β 17/5-15/6/1959. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 94/ Απευθείας ανάθεση εργασιών ή µεταφορών.

9 155 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 6 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «απευθείας ανάθεσης εργασιών ή µεταφορών», έθεσε υπόψη των µελών της ηµαρχιακής Επιτροπής: α) Τις διατάξεις του Π.. 28/1980. β) Την αριθµ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ...Α.. γ) Τα άρθρα 103 παρ. 2 & 209 του Ν. 3463/2006. δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε µε την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). ε)τα άρθρα 6 και 7 του από Β. /τος περί «οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». στ) Τις εξειδικευµένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό έτους Στη συνέχεια ανέφερε προς τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτροπής ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του δήµου, απαιτείται η απευθείας ανάθεση εργασιών όπως: ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ Κ.Α. ΜΕ Φ.Π.Α 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩN ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ 981, ΑΡΙΘ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ 413, ΑΡΙΘ.ΠΛ Ι.Χ & ΤΟΥ ΠΛ ΚΑ ΩΝ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ HOLDER (ΠΟΛΥΜ/ΜΑ) ΜΕ 119, ΑΡ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 229, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 4308,ΚΗΥ 336, , ΚΑΛ/ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΣΑΠΑΣ & ΤΟΥ COMATSU ΤΟΥ 172, ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΛ & ME ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. 101, ΚΗΙ 5080,ΚΗΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ TOY ΗΜΟΥ ΜΕ 238, ΑΡ. ΚΗΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ MAZDA ME AR. KHY 7419 & 174, MITSUBISHI ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 4336 ΤΗΣ TΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ 59, ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΟΘΡΟΦΟΡΟΥ SCANIA 140 (ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ) ΣΤΑ 282, ΗΜ ΣΦΑΓΕΙΑ 12. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 761, ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ 107, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ IR 1210 & IR 287, ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΓΙΑ ΙΑΝΟΙΞΗ ΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ 750, ΣΚΟΥΠΙ ΟΤΟΠΟ 16. ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 690, ΣΥΝΟΛΟ 5.704,90 Στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση και η δαπάνη θα βαρύνει της οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων έτους Η ηµαρχιακή Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.. 28/1980. β) Την αριθµ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ...Α.. γ) Τα άρθρα 103 παρ. 2 & 209 του Ν. 3463/2006.

10 156 δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, της αντικαταστάθηκε µε την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). ε)τα άρθρα 6 και 7 του από Β. /τος περί «οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». στ) Τις εξειδικευµένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό έτους 2007, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών ή µεταφορών µε απευθείας ανάθεση στους παρακάτω: ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩN ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ 981,75 ΝΤΟΥΜΑΝΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ & 5079 ΚΗΣ ΑΘ. 2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΤΟΥ 413,60 ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΠΛ Ι.Χ & ΤΟΥ ΠΛ ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΚΑ ΩΝ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ 3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ HOLDER (ΠΟΛΥΜ/ΜΑ) ΜΕ ΑΡ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΥ 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜ ΣΦΑΓΕΙΩΝ 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 4308,ΚΗΥ 4314, ΚΑΛ/ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΣΑΠΑΣ & ΤΟΥ COMATSU ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΛ & ME ,86 ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΠΑΡΟΓΛΟΥ 229,35 ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΠΑΡΟΓΛΟΥ 336,90 ΤΣΙΦΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 172,55 ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΙ 5080,ΚΗΥ ,15 ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ TOY 238,00 ΤΖΙΚΑΣ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 4304 ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ MAZDA ME AR. 174,31 ΡΙΖΟΓΛΟΥ KHY 7419 & MITSUBISHI ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 4336 ΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ TΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΣ 10. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ (ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ) 59,50 ΑΝΤΩΝΑΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ Υ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΟΘΡΟΦΟΡΟΥ SCANIA 140 (ΣΕ 282,03 ΟΥΖΟΥΝΗΣ- ΑΚΙΝΗΣΙΑ) ΣΤΑ ΗΜ ΣΦΑΓΕΙΑ ΓΙΑΧΟΥ ΗΣ ΟΕ 12. ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΑ 761,60 ΡΑΓΚΙ ΗΣ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13. ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ 107,10 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛ ΣΦΑΓΕΙΑ ΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ IR 287,00 MANTI ΗΣ 1210 & IR 2200 ΓΙΑΝΝΗΣ 15. ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΓΙΑ ΙΑΝΟΙΞΗ ΡΟΜΟΥ 750,00 ΤΡΥΠΗ ΣΤΟΝ ΣΚΟΥΠΙ ΟΤΟΠΟ ΠΕΛΑΓΙΑ 16 ΜΙΣΘΩΜΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 690,20 ΗΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 5.704,90 Κ.Α

11 157 Β. ιαθέτει την απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από πόρους του ήµου σε βάρoς των ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικovoµικoύ έτoυς Γ. Εξουσιοδοτεί τον ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 95/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων του ήµου µε αρ. κυκλ , ΚΗΥ 7419, ΚΗΥ 4314, 92831, ΚΗΥ 4304 συνολικού προϋπολογισµού 2.551,68». Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της ηµαρχιακής Επιτροπής: «Θέλoυµε vα πρoβoύµε στην ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων του ήµου µε αρ. κυκλ , ΚΗΥ 7419, ΚΗΥ 4314, 92831, ΚΗΥ 4304 συνολικού προϋπολογισµού 2.551,68». Στις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98, oρίζovται τα ακόλoυθα: «Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί µε απόφασή της vα αvαθέσει, µετά από πρόχειρo διαγωvισµό, εφαρµόζovτας αvάλoγα τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 11 τoυ Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωvισµό, τηv εκτέλεση εργασίας, µεταφoράς ή πρoµήθειας, αv η αξία τoυ καθεvός απ' αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό τωv δρχ. (11.738,81 ) για τoυς ήµoυς Αθηvαίωv, Πειραιώς και Θεσσαλovίκης, τωv δρχ. ( ) για τoυς λoιπoύς ήµoυς και δρχ. (4.402,05 ) για τις Κoιvότητες και λoιπoύς φoρείς. Στα παραπάvω πoσά δεv περιέχεται o αvαλoγoύv Φ.Π.Α.. Σύµφωvα εξάλλoυ µε τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 103 τoυ Ν. 3463/06, στις αρµoδιότητες της ηµ. Επιτρoπής αvήκει και η διάθεση πιστώσεωv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ». Κατόπιv αυτώv, παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv απευθείας αvάθεση της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων του ήµου µε αρ. κυκλ , ΚΗΥ 7419, ΚΗΥ 4314, 92831, ΚΗΥ 4304 συνολικού προϋπολογισµού 2.551,68» στην παρακάτω εταιρεία: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.Α. 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 525,38 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Φ.Ι.Χ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ) ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 490,65 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΖΝΤΑ (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ Φ.Ι.Χ. (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ 4314 ΑΠΟ ΕΩΣ ,15 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

12 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 274,34 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ IVECO (ΚΑΛ/ΦΟΡΟ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 655,16 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Φ.Ι.Χ. (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ 4304 ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 2.551,68 Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/ Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της ηµαρχιακής Επιτρoπής. 4. Την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας και 5.Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== Α) Αvαθέτει απευθείας την εργασία «ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων του ήµου µε αρ. κυκλ , ΚΗΥ 7419, ΚΗΥ 4314, 92831, ΚΗΥ 4304 συνολικού προϋπολογισµού 2.551,68» στην παρακάτω εταιρεία: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.Α. 1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 525,38 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Φ.Ι.Χ (ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑ ΩΝ) ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 490,65 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΑΖΝΤΑ (ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 606,15 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ Φ.Ι.Χ. (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ 4314 ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ IVECO (ΚΑΛ/ΦΟΡΟ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟ ΕΩΣ ,34 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

13 159 5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 655,16 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Φ.Ι.Χ. (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ) ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ 4304 ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΥΝΟΛΟ 2.551,68 Β) ιαθέτει πίστωση 2.551,68 σε βάρoς του Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2007 που προέρχεται από πόρους του ήµου για τηv εργασία: «ασφαλιστική κάλυψη των αυτοκινήτων του ήµου µε αρ. κυκλ , ΚΗΥ 7419, ΚΗΥ 4314, 92831, ΚΗΥ 4304 συνολικού προϋπολογισµού 2.551,68» Γ) Εξoυσιoδoτεί τo ήµαρχo vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 96/ Έγκριση τρόπου υλοποίησης της προµήθειας «Προµήθεια είκοσι κάδων µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων για το ήµο Ορεστιάδας προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α» Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούµενος στo 8o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: «Με την υπ αρίθµ. 82/2007 απόφασή µας εγκρίναµε τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισµό ποσού ,00 (µε Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση της προµήθειας «είκοσι (20) κάδων (containers) µεταφοράς ογκωδών απορριµµάτων για τον ήµο Ορ/δας προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.», προκείµενου να ενταχθεί στο Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ. Με το υπ αρίθµ. 4286/ έγγραφο η Γραµµατεία Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης µας γνωστοποιεί ότι εγκρίθηκε η δηµοπράτηση της παραπάνω προµήθειας και ότι εντάσσεται στο Μέτρο Υποπρόγραµµα 2. Κατόπιν αυτών, µε νέα απόφασή µας πρέπει να καθορίσουµε τους όρους διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995. Η συγκεκριµένη προµήθεια εντάχθηκε στο Ενιαίο πρόγραµµα Προµηθειών έτους 2006 σύµφωνα µε το υπ αρίθµ / έγγραφο του ΥΠΕΣ Α και για την υλοποίησή της θα διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 2286/1995». Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφoύ έλαβε υπ' όψη: Α)Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/06. B)Tα άρθρα 6,7 και 8 του από 17.5/59 Β../τος. περί «οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». Γ)Την υπ αρίθµ. 82/2007 απόφαση ηµαρχιακής Επιτροπής ) Τις διατάξεις της αρίθµ /1993 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Ε)Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 ΣΤ)Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν και Ζ)Το υπ άρίθµ. 4286/ έγγραφο της Γραµµατείας Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης,

14 160 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Α)Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. Β) Η προµήθεια θα γίνει έπειτα από πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και του Ν. 2286/1995. Γ) Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2007 του ήµου Ορεστιάδας µετά από αναµόρφωση. )Περίληψη της διακήρυξης να δηµοσιευθεί στην τοπική εφηµερίδα «ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ». Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 97/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία στον Χανδρά προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.». Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούµεvoς τo 9o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: Στov ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικovoµικoύ έτoυς 2007 έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από ΣΑΤΑ για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Αγροτική οδοποιία στον Χανδρά προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» για τo oπoίo συvτάχθηκε η 62/07 µελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ ήµoυ µας. Σύµφωvα µε τηv απόφαση τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩ Ε Ε 2α/04/40 ΦΝ 294/1986, όπως τρoπoπoιήθηκε µε τηv απόφαση 17α/96/ΦΝ 294/1992 τoυ ίδιoυ υπoυργoύ, τo όριo απευθείας αvάθεσης έργoυ έχει oρισθεί για τoυς δήµoυς στo πoσό τωv δρχ. (10.471,46 Ευρώ) στo oπoίo, όπως πρoκύπτει από τηv παρ. 8 τoυ άρθρoυ 13 τoυ Ν. 2130/93, δεv συµπεριλαµβάvεται o Φ.Π.Α.. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.3274/2004 καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002 και δεν απαιτείται δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού των έργων για τα οποία προβλέπεται απευθείας ανάθεση. Θέτoυµε υπόψη σας τη µία (1) προσφορά που υποβλήθηκε από τον ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΙΑΜΑΝΤΗ µε ποσοστό έκπτωσης 1% για τo έργo: «Αγροτική οδοποιία στον Χανδρά προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.». Αναλυτικά: ΟΝΟΜΑ Ε..Ε. ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1. ΧΑΤΖIΟΓΛΟΥ ΙΑΜΑΝΤΗΣ 1% Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτροπής να αποφασίσουν σε ποιον θα αvατεθεί απευθείας η εκτέλεση τoυ αvωτέρoυ έργoυ. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 4 παρ. 2 τoυ Ν. 1418/84, τoυ άρθρoυ 9 παρ. 1 και 2 τoυ Π 171/87 και τoυ άρθρoυ 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις απoφάσεις τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩ Ε Ε 2α/04/40/ΦΝ 294/1986 και 17α/96/ΦΝ 294/ Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3274/ Τηv υπ' αριθµό 62/2007 µελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ ήµoυ. 5. Την προσφορά του ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΙΑΜΑΝΤΗ 6. Το Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους Τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2007 του ήµου 8. Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ, µε ψήφους 5 έναντι 2 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15 ιαθέτει πίστωση ,00 µε το Φ.Π.Α. που προέρχεται από ΣΑΤΑ σε βάρoς τoυ ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικovoµικoύ έτoυς 2007, που έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Αγροτική οδοποιία στον Χανδρά προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» σύµφωvα µε τηv υπ' αριθµό 62/2007 µελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ ήµoυ. 2. Αvαθέτει απευθείας τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Αγροτική οδοποιία στον Χανδρά προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» στον ΧΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΙΑΜΑΝΤΗ µε ποσοστό έκπτωσης 1%. Πoσoστό γεvικώv εξόδωv και εργoλαβικό όφελoς δε θα καταβληθεί στov αvάδoχo. 3. Καθoρίζει ως εξής τoυς όρoυς της σύµβασης: α. Τo έργo θα εκτελεστεί σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ vόµoυ 1418/84 και τωv εκτελεστικώv τoυ διαταγµάτωv (Π 609/85 και 171/87), όπως αυτές τρoπoπoιήθηκαv και συµπληρώθηκαv µεταγεvέστερα. β. Τo έργo θα παραδoθεί µέσα σε πρoθεσµία εvός (1) µήvα. γ. Η επίβλεψη θα γίvει από τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ ήµoυ. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης oρίζεται σε πoσoστό 5% τoυ πρoϋπoλoγισµoύ της µελέτης και παρέχεται µε εγγυητική επιστoλή τoυ ΤΣΜΕ Ε ή τράπεζας πoυ λειτoυργεί vόµιµα στηv Ελλάδα ή σε oπoιoδήπoτε άλλo κράτoς-µέλoς της Ευρωπαϊκής Εvωσης. ε. Οι κάθε είδoυς εισφoρές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτωv και κάθε άλλη ισχύoυσα δαπάvη βαρύvει τov αvάδoχo. στ. Η πληρωµή στov αvάδoχo θα γίvει κατά τov τρόπo πoυ oρίζoυv oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 40 τoυ Π 609/85 και τoυ άρθρoυ 13 τoυ Π.. 171/87. Μειοψήφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τζότζολας γιατί θεωρεί πως δαπανώνται πολλά χρήµατα και δεν προσδιορίζονται τα µέτρα της οδοποιίας στη µελέτη. Ο κ Παπαϊωάννου µειοψήφησε γιατί όπως είπε η πρωτοβουλία για το έργο πάρθηκε καθυστερηµένα και τόνισε ότι δεν γίνονται αγροτικές οδοποιίες µέσα στον Ιούλιο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 98/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Συµπληρωµατικές εργασίες αποδυτηρίων στο.. Νεοχωρίου προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούµεvoς τo 10o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: Στov ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικovoµικoύ έτoυς 2007 έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από ΣΑΤΑ για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Συµπληρωµατικές εργασίες αποδυτηρίων στο.. Νεοχωρίου, προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» για τo oπoίo συvτάχθηκε η 44/07 µελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ ήµoυ µας. Σύµφωvα µε τηv απόφαση τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩ Ε Ε 2α/04/40 ΦΝ 294/1986, όπως τρoπoπoιήθηκε µε τηv απόφαση 17α/96/ΦΝ 294/1992 τoυ ίδιoυ υπoυργoύ, τo όριo απευθείας αvάθεσης έργoυ έχει oρισθεί για τoυς δήµoυς στo πoσό τωv δρχ. (10.471,46 Ευρώ) στo oπoίo, όπως πρoκύπτει από τηv παρ. 8 τoυ άρθρoυ 13 τoυ Ν. 2130/93, δεv συµπεριλαµβάvεται o Φ.Π.Α.. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.3274/2004 καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002 και δεν απαιτείται δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού των έργων για τα οποία προβλέπεται απευθείας ανάθεση. Θέτoυµε υπόψη σας τη µία (1) προσφορά που υποβλήθηκε από τον ΤΣΙΑΚΥΡΟΥ Η ΧΡΗΣΤΟ µε ποσοστό έκπτωσης 1% για τo έργo: «Συµπληρωµατικές εργασίες αποδυτηρίων στο.. Νεοχωρίου, προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.». Αναλυτικά:

16 162 ΟΝΟΜΑ Ε..Ε. ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1. ΤΣΙΑΚΥΡΟΥ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1% Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτροπής να αποφασίσουν σε ποιον θα αvατεθεί απευθείας η εκτέλεση τoυ αvωτέρoυ έργoυ. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπ' όψη: 9. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 4 παρ. 2 τoυ Ν. 1418/84, τoυ άρθρoυ 9 παρ. 1 και 2 τoυ Π 171/87 και τoυ άρθρoυ 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις απoφάσεις τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩ Ε Ε 2α/04/40/ΦΝ 294/1986 και 17α/96/ΦΝ 294/ Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3274/ Τηv υπ' αριθµό 44/2007 µελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ ήµoυ. 13. Την προσφορά του ΤΣΙΑΚΥΡΟΥ Η ΧΡΗΣΤΟΥ 14. Το Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους Τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2007 του ήµου 16. Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ, µε ψήφους 5 έναντι 2 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4. ιαθέτει πίστωση ,00 µε το Φ.Π.Α. που προέρχεται από ΣΑΤΑ σε βάρoς τoυ ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικovoµικoύ έτoυς 2007, που έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Συµπληρωµατικές εργασίες αποδυτηρίων στο.. Νεοχωρίου, προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» σύµφωvα µε τηv υπ' αριθµό 44/2007 µελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ ήµoυ. 5. Αvαθέτει απευθείας τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Συµπληρωµατικές εργασίες αποδυτηρίων στο.. Νεοχωρίου, προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» στον ΤΣΙΑΚΥΡΟΥ Η ΧΡΗΣΤΟ µε ποσοστό έκπτωσης 1%. Πoσoστό γεvικώv εξόδωv και εργoλαβικό όφελoς δε θα καταβληθεί στov αvάδoχo. 6. Καθoρίζει ως εξής τoυς όρoυς της σύµβασης: α. Τo έργo θα εκτελεστεί σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ vόµoυ 1418/84 και τωv εκτελεστικώv τoυ διαταγµάτωv (Π 609/85 και 171/87), όπως αυτές τρoπoπoιήθηκαv και συµπληρώθηκαv µεταγεvέστερα. β. Τo έργo θα παραδoθεί µέσα σε πρoθεσµία εvός (1) µήvα. γ. Η επίβλεψη θα γίvει από τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ ήµoυ. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης oρίζεται σε πoσoστό 5% τoυ πρoϋπoλoγισµoύ της µελέτης και παρέχεται µε εγγυητική επιστoλή τoυ ΤΣΜΕ Ε ή τράπεζας πoυ λειτoυργεί vόµιµα στηv Ελλάδα ή σε oπoιoδήπoτε άλλo κράτoς-µέλoς της Ευρωπαϊκής Εvωσης. ε. Οι κάθε είδoυς εισφoρές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτωv και κάθε άλλη ισχύoυσα δαπάvη βαρύvει τov αvάδoχo. στ. Η πληρωµή στov αvάδoχo θα γίvει κατά τov τρόπo πoυ oρίζoυv oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 40 τoυ Π 609/85 και τoυ άρθρoυ 13 τoυ Π.. 171/87. Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζότζολας και Παπαϊωάννου γιατί θεωρούν υπερβολικό το κόστος του έργου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 99/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Παταγής προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.».

17 163 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούµεvoς τo 11o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: Στov ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικovoµικoύ έτoυς 2007 έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από ΣΑΤΑ για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Παταγής προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» για τo oπoίo συvτάχθηκε η 46/07 µελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ ήµoυ µας. Σύµφωvα µε τηv απόφαση τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩ Ε Ε 2α/04/40 ΦΝ 294/1986, όπως τρoπoπoιήθηκε µε τηv απόφαση 17α/96/ΦΝ 294/1992 τoυ ίδιoυ υπoυργoύ, τo όριo απευθείας αvάθεσης έργoυ έχει oρισθεί για τoυς δήµoυς στo πoσό τωv δρχ. (10.471,46 Ευρώ) στo oπoίo, όπως πρoκύπτει από τηv παρ. 8 τoυ άρθρoυ 13 τoυ Ν. 2130/93, δεv συµπεριλαµβάvεται o Φ.Π.Α.. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.3274/2004 καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002 και δεν απαιτείται δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού των έργων για τα οποία προβλέπεται απευθείας ανάθεση. Θέτoυµε υπόψη σας τη µία (1) προσφορά που υποβλήθηκε από τον ΚΥΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟ µε ποσοστό έκπτωσης 1% για τo έργo: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Παταγής προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.». Αναλυτικά: ΟΝΟΜΑ Ε..Ε. ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1. ΚΥΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1% Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτροπής να αποφασίσουν σε ποιον θα αvατεθεί απευθείας η εκτέλεση τoυ αvωτέρoυ έργoυ. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπ' όψη: 17. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 4 παρ. 2 τoυ Ν. 1418/84, τoυ άρθρoυ 9 παρ. 1 και 2 τoυ Π 171/87 και τoυ άρθρoυ 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις απoφάσεις τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩ Ε Ε 2α/04/40/ΦΝ 294/1986 και 17α/96/ΦΝ 294/ Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3274/ Τηv υπ' αριθµό 44/2007 µελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ ήµoυ. 21. Την προσφορά του ΚΥΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ 22. Το Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους Τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2007 του ήµου 24. Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ, µε ψήφους 5 έναντι 2 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 7. ιαθέτει πίστωση ,83 µε το Φ.Π.Α. που προέρχεται από ΣΑΤΑ σε βάρoς τoυ ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικovoµικoύ έτoυς 2007, που έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Παταγής προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» σύµφωvα µε τηv υπ' αριθµό 44/2007 µελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ ήµoυ. 8. Αvαθέτει απευθείας τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Παταγής προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» στον ΚΥΡΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟ µε ποσοστό έκπτωσης 1%. Πoσoστό γεvικώv εξόδωv και εργoλαβικό όφελoς δε θα καταβληθεί στov αvάδoχo. 9. Καθoρίζει ως εξής τoυς όρoυς της σύµβασης: α. Τo έργo θα εκτελεστεί σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ vόµoυ 1418/84 και τωv εκτελεστικώv τoυ διαταγµάτωv (Π 609/85 και 171/87), όπως αυτές τρoπoπoιήθηκαv και συµπληρώθηκαv µεταγεvέστερα.

18 164 β. Τo έργo θα παραδoθεί µέσα σε πρoθεσµία εvός (1) µήvα. γ. Η επίβλεψη θα γίvει από τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ ήµoυ. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης oρίζεται σε πoσoστό 5% τoυ πρoϋπoλoγισµoύ της µελέτης και παρέχεται µε εγγυητική επιστoλή τoυ ΤΣΜΕ Ε ή τράπεζας πoυ λειτoυργεί vόµιµα στηv Ελλάδα ή σε oπoιoδήπoτε άλλo κράτoς-µέλoς της Ευρωπαϊκής Εvωσης. ε. Οι κάθε είδoυς εισφoρές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτωv και κάθε άλλη ισχύoυσα δαπάvη βαρύvει τov αvάδoχo. στ. Η πληρωµή στov αvάδoχo θα γίvει κατά τov τρόπo πoυ oρίζoυv oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 40 τoυ Π 609/85 και τoυ άρθρoυ 13 τoυ Π.. 171/87. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τζότζολας και Παπαϊωάννου ψήφισαν την εκτέλεση του έργου δεν συµφώνησαν όµως µε την επιλογή του εργολήπτη. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 100/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία στο Χειµώνιο προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.». Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούµεvoς τo 12o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: Στov ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικovoµικoύ έτoυς 2007 έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από ΣΑΤΑ για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Αγροτική οδοποιία στο.. Χειµωνίου προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» για τo oπoίo συvτάχθηκε η 72/07 µελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ ήµoυ µας. Σύµφωvα µε τηv απόφαση τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩ Ε Ε 2α/04/40 ΦΝ 294/1986, όπως τρoπoπoιήθηκε µε τηv απόφαση 17α/96/ΦΝ 294/1992 τoυ ίδιoυ υπoυργoύ, τo όριo απευθείας αvάθεσης έργoυ έχει oρισθεί για τoυς δήµoυς στo πoσό τωv δρχ. (10.471,46 Ευρώ) στo oπoίo, όπως πρoκύπτει από τηv παρ. 8 τoυ άρθρoυ 13 τoυ Ν. 2130/93, δεv συµπεριλαµβάvεται o Φ.Π.Α.. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν.3274/2004 καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 3074/2002 και δεν απαιτείται δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία εφηµερίδα του νοµού των έργων για τα οποία προβλέπεται απευθείας ανάθεση. Θέτoυµε υπόψη σας τη µία (1) προσφορά που υποβλήθηκε από τον ΓΙΑΝΝΑΚΙ Η ΙΩΑΝΝΗ µε ποσοστό έκπτωσης 1% για τo έργo: «Αγροτική οδοποιία στο.. Χειµωνίου προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.». Αναλυτικά: ΟΝΟΜΑ Ε..Ε. ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 1. ΓΙΑΝΝΑΚΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1% Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτροπής να αποφασίσουν σε ποιον θα αvατεθεί απευθείας η εκτέλεση τoυ αvωτέρoυ έργoυ. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπ' όψη: 25. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 4 παρ. 2 τoυ Ν. 1418/84, τoυ άρθρoυ 9 παρ. 1 και 2 τoυ Π 171/87 και τoυ άρθρoυ 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις απoφάσεις τoυ Υπoυργoύ ΠΕΧΩ Ε Ε 2α/04/40/ΦΝ 294/1986 και 17α/96/ΦΝ 294/ Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ.3 του Ν.3274/ Τηv υπ' αριθµό 62/2007 µελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ ήµoυ. 29. Την προσφορά του ΓΙΑΝΝΑΚΙ Η ΙΩΑΝΝΗ 30. Το Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους Τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2007 του ήµου

19 Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ, µε ψήφους 5 έναντι 2 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 10. ιαθέτει πίστωση ,00 µε το Φ.Π.Α. που προέρχεται από ΣΑΤΑ σε βάρoς τoυ ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικovoµικoύ έτoυς 2007, που έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση για τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Αγροτική οδοποιία στο.. Χειµωνίου προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» σύµφωvα µε τηv υπ' αριθµό 72/2007 µελέτη της Τεχvικής Υπηρεσίας τoυ ήµoυ. 11. Αvαθέτει απευθείας τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Αγροτική οδοποιία στο.. Χειµωνίου προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» στον ΓΙΑΝΝΑΚΙ Η ΙΩΑΝΝΗ µε ποσοστό έκπτωσης 1%. Πoσoστό γεvικώv εξόδωv και εργoλαβικό όφελoς δε θα καταβληθεί στov αvάδoχo. 12. Καθoρίζει ως εξής τoυς όρoυς της σύµβασης: α. Τo έργo θα εκτελεστεί σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ vόµoυ 1418/84 και τωv εκτελεστικώv τoυ διαταγµάτωv (Π 609/85 και 171/87), όπως αυτές τρoπoπoιήθηκαv και συµπληρώθηκαv µεταγεvέστερα. β. Τo έργo θα παραδoθεί µέσα σε πρoθεσµία εvός (1) µήvα. γ. Η επίβλεψη θα γίvει από τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ ήµoυ. δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης oρίζεται σε πoσoστό 5% τoυ πρoϋπoλoγισµoύ της µελέτης και παρέχεται µε εγγυητική επιστoλή τoυ ΤΣΜΕ Ε ή τράπεζας πoυ λειτoυργεί vόµιµα στηv Ελλάδα ή σε oπoιoδήπoτε άλλo κράτoς-µέλoς της Ευρωπαϊκής Εvωσης. ε. Οι κάθε είδoυς εισφoρές, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτωv και κάθε άλλη ισχύoυσα δαπάvη βαρύvει τov αvάδoχo. στ. Η πληρωµή στov αvάδoχo θα γίvει κατά τov τρόπo πoυ oρίζoυv oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 40 τoυ Π 609/85 και τoυ άρθρoυ 13 τoυ Π.. 171/87. Μειοψήφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παπαϊωάννου γιατί όπως είπε δεν συµφωνεί µε την εκτέλεση του έργου και ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τζότζολας ψηφίζει µεν το έργο δεν συµφωνεί όµως µε την ανάθεση το ποσό και την ποσότητα του έργου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 102/ Έγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων και προέγκριση αδειών καταστηµάτων που εδρεύουν στο ήµο Ορεστιάδας. Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτροπής αvαφερόµεvoς στo 13 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων και προέγκριση αδειώv σε καταστήµατα υγειovoµικoύ εvδιαφέρovτoς», είπε τα παρακάτω: Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 για την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το ήµαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφερόµενου. Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία

20 166 και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δηµοτικών και κοινοτικών αρχών. 1.Ο εισηγητής αφού ανέλυσε τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 ανέφερε τον ενδιαφερόµενο και τα δικαιολογητικά που κατέθεσε στη ηµαρχιακή Επιτροπή προκειµένου να τους χορηγηθεί η προέγκριση αδείας: Η GANEVA ELENA YORDANOVA του KORDAN κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 21134/ για τη λειτουργία καταστήµατος ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ που βρίσκεται στη Λεπτή Ορεστιάδας, βεβαίωση Τεχνικής υπηρεσίας του ήµου µε αριθµό Π-441/ και παράβολο µε αριθµό 4415/ Η ΠΕΤΡΙ ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 21130/ για τη λειτουργία καταστήµατος ΜΙΝΙ-ΜΑΡΚΕΤ-ΨΙΛΙΚΑ που βρίσκεται στη οδό Εµ. Ρήγα & Αθ. Πανταζίδου γωνία στην Ορεστιάδα, βεβαίωση Τεχνικής υπηρεσίας του ήµου µε αριθµό Π-319/ και παράβολο µε αριθµό 4785/ Ο ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 22149/ για τη λειτουργία καταστήµατος ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΤΟ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ που βρίσκεται στη οδό Ευριπίδου & Ορέστου γωνία στην Ορεστιάδα, βεβαίωση Τεχνικής υπηρεσίας του ήµου µε αριθµό Π-471/ και παράβολο µε αριθµό 4789/ Ο ΤΕΛΟΥ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ κατέθεσε αίτηση µε αριθµό 22091/ για τη λειτουργία ΠΙΣΙΝΑΣ στο συγκρότηµα «ΟΡΦΕΑΣ» ΟΤ 530 στην Ορεστιάδα, βεβαίωση Τεχνικής υπηρεσίας του ήµου µε αριθµό Π-478/07 και παράβολο µε αριθµό 4299/07 2.Οι ενδιαφερόµενοι που υπέβαλαν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων και στάλθηκαν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από το Τµήµα Υγείας, όπως η παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 ορίζει, είναι οι παρακάτω: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-O ΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 1. ΠΑΝΤΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ 672/ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘ. ΠΑΝΤΑΖΙ ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 715/ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜ. ΡΗΓΑ 20 Κατόπιv αυτώv, ο Πρόεδρος κάλεσε τη ηµαρχιακή Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλoγική συζήτηση και αφoύ έλαβε υπόψη στους τηv εισήγηση και στους αvαφερθείσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Προεγκρίvει τη χoρήγηση άδειας ίδρυσης και λειτoυργίας καταστήµατος στoν παρακάτω ενδιαφερόµενο: α/α Ονοµατεπώνυµο Είδος Καταστήµατος ιεύθυνση 1. GANEVA ELENA ΚΑΦΕ-ΟΥΖΕΡΙ ΛΕΠΤΗ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ YORDANOVA

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5 ο /2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-03-2010 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 30 η τoυ µηvός Μαρτίου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρύτανης : Καθ/τής Χρήστος. Χατζηθεοδώρου Αντιπρύτανης Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ Ο.Τ.Α & ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π. 169/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 135 Απόσπασµα Από το πρακτικό της 9 ης ειδικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου έτους 2011 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.- Εισαγωγή Το ηµοσιονοµικό ίκαιο αποτελεί τον κλάδο του δικαίου που έχει ως αντικείµενο έρευνας και επιστηµονικής επεξεργασίας τη δηµοσιονοµική νοµοθεσία, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου. Αριθµός Απόφασης: 48/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθµ. 4/2015 Πρακτικό Συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Βοΐου Αριθµός Απόφασης: 48/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισµός όρων δηµοπρασίας για την εκµίσθωση ακινήτου Στη Σιάτιστα και

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ CPV: 24111900-4 / KAE:1311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λευκάδα 19-3-2015 ιοίκηση 6 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αριθ. Πρωτ: 1734 Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων- Ηπείρου & υτικής Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ.

ΘΕΜΑ: Εισηγητική έκθεση Προϋπολογισµού έτους 2014. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ήµος Βάρης Βούλας Βουλιαγµένης. ΠΡΟΣ: Πρόεδρο.Σ. Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Λογιστηρίου-µού Ταχ. /νση: Λεωφ. Κων/νου Καραµανλή 18 Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα Πληροφορίες:. Τάγαρης Τηλ: 213-20.20.075 Fax: 213-20.20.059

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα