ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ"

Transcript

1 ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Με την από 18 Σεπτεµβρίου 1934 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του Επαγγελµατικού Σωµατείου, που εδρεύει στην Αθήνα µε την επωνυµία Σύλλογος των Υπαλλήλων της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος και ήδη «Σύλλογος Εργαζοµένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς» και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 και επόµενα του από 15/ Β. /τος περί επαγγελµατικών Σωµατείων ιδρύεται Αλληλοβοηθητικό Ταµείο Περίθαλψης µε την επωνυµία ( ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ OΣ ) «Ταµείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Πειραιώς». Το Αλληλοβοηθητικό αυτό Ταµείο, που θα αποκαλείται στη συνέχεια για συντοµία Ταµείο ή ( Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε ) Τ.Υ.Π.Α.Π. έχει δική του νοµική προσωπικότητα και διέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν για τα αλληλοβοηθητικά Σωµατεία και τις διατάξεις του Καταστατικού αυτού. Άρθρο 2 Ε ΡΑ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ - ΣΦΡΑΓΙ Α 1. Έδρα του Ταµείου είναι η Αθήνα ( ήµος Αθηναίων). 2. Το Ταµείο εκπροσωπείται νοµίµως στα ικαστήρια κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας, χωρίς να εξαιρείται ο Άρειος Πάγος και το Συµβούλιο της Επικρατείας, στις δηµόσιες αρχές ( ικαστικές, ιοικητικές, Οικονοµικές, Προξενικές και οποιεσδήποτε άλλες) και γενικά απέναντι σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο µε οποιαδήποτε µορφή, από τον Πρόεδρο του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. Ειδικά, όταν πρόκειται για θέµατα που αφορούν τους Ειδικούς Λογαριασµούς τους προβλεπόµενους από το άρθρο 3 παρ. 3 και 4, το Ταµείο εκπροσωπείται νοµίµως, ακόµα και στα ικαστήρια, από τον Πρόεδρο της ιαχειριστικής Επιτροπής καθενός από τους Λογαριασµούς αυτούς. 4. Η σφραγίδα του Ταµείου είναι κυκλική. Αποτελείται από δύο οµόκεντρους κύκλους, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οι λέξεις ( ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ) «Ταµείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Πειραιώς» και ο αριθµός 1934 που εκφράζει το έτος ίδρυσης. Στο κέντρο απεικονίζεται σταυρός µε τη

2 ράβδο του Ιπποκράτη και η συντοµογραφία (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) Τ.Υ.Π.Α.Π. Οι Ειδικοί Λογαριασµοί έχουν ιδιαίτερη σφραγίδα, στην οποία, εκτός από τα πιο πάνω στοιχεία, περιλαµβάνεται και ο τίτλος τους. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΙ Σκοποί του Ταµείου είναι : Α. Κλάδος παροχών υγείας και Πρόνοιας 1. Η παροχή ίσης και χωρίς διάκριση στα τακτικά και έκτακτα µέλη του Ταµείου, καθώς και στα πρόσωπα που δεν είναι µεν µέλη αλλά η κάλυψή τους στο Ταµείο προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, περίθαλψης, αρωγής, κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης οποιασδήποτε µορφής ή έκτασης, και ειδικότερα : α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής και Νοσοκοµειακής Περίθαλψης σε είδος και σε χρήµα. β) Επιδοµάτων και βοηθηµάτων κάθε µορφής, όπως κυοφορίας, τοκετού, λοχείας, βρεφονηπιακού, ασθένειας, λουτροθεραπείας κ.λ.π. γ) Εξόδων κηδείας ή αναλόγου επιδόµατος, εφόσον δεν καταβάλλονται από (την ΑΤΕ ή το Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού ΑΤΕ) τον εργοδότη ή άλλον ασφαλιστικό φορέα. δ) Επιδόµατος παιδικής µέριµνας, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κανονισµό Περίθαλψης. ε) Η µορφή, ο τόπος, η έκταση, το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή κάθε φορά και για κάθε κατηγορία µελών και προστατευόµενων προσώπων περίθαλψης, βοηθηµάτων και επιδοµάτων, τα ειδικότερα δικαιώµατα, ο ασκούµενος από το Ταµείο έλεγχος, ο τρόπος συµµετοχής του Ταµείου στις αναγνωριζόµενες δαπάνες, τα αναγκαία δικαιολογητικά για την έγκρισή τους κ.λ.π. καθορίζονται στον Ειδικό Κανονισµό Περίθαλψης και Πρόνοιας που καταρτίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο (και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση). 2. Η δηµιουργία πολυϊατρείων (µε δυνατότητα λειτουργίας φαρµακείου), νοσοκοµειακών µονάδων, αναρρωτηρίων, υπηρεσίας προληπτικής υγιεινής, θερέτρων, οίκων ευγηρίας, βρεφονηπιακών σταθµών, παιδικών εξοχών, κατασκηνώσεων και άλλων εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την υλοποίηση των σκοπών του Ταµείου. 3. Η παροχή συµπληρωµατικής ασφάλισης στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. Η συµπληρωµατική ασφάλιση αφορά την πλήρη κάλυψη της πρωτοβάθµιας περίθαλψης του ασφαλισµένου, όπως αυτή καθορίζεται στον Ειδικό Κανονισµό Περίθαλψης και Πρόνοιας. Β. Κλάδος παροχής Επικούρησης και Βοηθηµάτων. 1. Η παροχή µηνιαίας επικούρησης ή και άλλων οικονοµικών βοηθηµάτων από τον Ειδικό Λογαριασµό που δηµιουργείται για το σκοπό αυτό µε τον τίτλο ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ (ΕΛΕΜ), τον οποίο θα διαχειρίζεται 5µελής ιαχειριστική Επιτροπή (.Ε.) που συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 25 του 2

3 παρόντος και τις διατάξεις του Ειδικού Κανονισµού του, και ο οποίος θα εξυπηρετείται αποκλειστικώς µε δικούς του πόρους. (µη αναµιγνυόµενους, σε καµιά περίπτωση και για κανένα απολύτως λόγο, µε αυτούς του κλάδου περίθαλψης και πρόνοιας του Ταµείου ή του Ειδικού Λογαριασµού Αποκατάστασης Τέκνων (ΕΛΑΤ)). Η επικούρηση παρέχεται σ εκείνα από τα µέλη του και τους δικαιοδόχους των που συνταξιοδοτούνται από το (Ταµείο Συντάξεων και Προνοίας προσωπικού της ΑΤΕ). Στον Ειδικό Κανονισµό, που καταρτίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζονται µε λεπτοµέρεια οι πόροι του Λογαριασµού, ο υπολογισµός του ύψους της παρεχόµενης κάθε φορά επικούρησης, οι αρµοδιότητες της ιαχειριστικής Επιτροπής και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του. 2. Η παροχή βοηθήµατος από Λογαριασµό µε τον τίτλο ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ (ΕΛΑΤ), που δηµιουργείται µε σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη, για σωµατική και πνευµατική ανικανότητα ή για ενίσχυση της οικογενειακής, πνευµατικής και επαγγελµατικής αποκατάστασης παιδιών, των οποίων οι γονείς είναι ασφαλισµένοι στο (Ταµείο Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού ΑΤΕ) ή των παιδιών των προσώπων που αναφέρονται στο εδ. γ της παρ. 1 του άρθρου 4 και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5, µε την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλεται από τους ίδιους και η εισφορά εργοδότη, αν δεν την καταβάλλει ο αντίστοιχος εργοδότης. Ο Λογαριασµός, τον οποίο θα διαχειρίζεται 5µελής ιαχειριστική Επιτροπή που συγκροτείται σύµφωνα µε το άρθρο 26 και τον Κανονισµό του, θα εξυπηρετείται αποκλειστικώς µε δικούς του πόρους, µη αναµιγνυόµενους, σε καµία περίπτωση και για κανένα απολύτως λόγο, µε αυτούς του κλάδου περίθαλψης και πρόνοιας του Ταµείου ή του Ειδικού Λογαριασµού Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ). Στον Ειδικό Κανονισµό, που καταρτίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, καθορίζονται µε λεπτοµέρεια οι πόροι του Λογαριασµού, ο υπολογισµός του ύψους του βοηθήµατος, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις καταβολής του, οι αρµοδιότητες της ιαχειριστικής Επιτροπής και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του. 3. Εφόσον τηρηθούν οι εκ του νόµου προϋποθέσεις, οι Ειδικοί Λογαριασµοί µπορούν να αποκτήσουν δική τους νοµική προσωπικότητα, χωριστή από αυτήν του Ταµείου. 4. Το.Σ., µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που το εξουσιοδοτεί, µπορεί να υποβάλει στον ΕΟΠΥΥ, ή σε οποιονδήποτε διάδοχο φορέα του, αίτηση για ένταξη του κλάδου Υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΛΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ Άρθρο 4 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Τα µέλη του Ταµείου διακρίνονται σε τακτικά, έκτακτα και επίτιµα. 3

4 1. Τακτικά µέλη είναι : α) Οι εργαζόµενοι (στην ΑΤΕ) στην πρώην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας οι οποίοι µετά την 27η εργάζονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας και µε πλήρη, συνεχή και τακτική απασχόληση στον Όµιλο Πειραιώς και οι οποίοι ήταν ασφαλισµένοι στον ΤΥΠΑΤΕ κατά τον χρόνο πρόσληψής τους από τον Όµιλο Πειραιώς (Αν δεν είναι ασφαλισµένοι στο Ταµείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού της ΑΤΕ, αποκτούν την ιδιότητα του µέλους, και κατ επέκταση ασφαλίζονται στο Ταµείο, µε ειδική αίτηση εγγραφής την οποία υποχρεωτικά ακολουθεί βεβαίωση απασφάλισής τους από τον κλάδο υγείας του µέχρι τότε ασφαλιστικού τους φορέα). β) Οι εργαζόµενοι στον Όµιλο Πειραιώς µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε συνεχή πλήρη και τακτική απασχόληση που θα υπαχθούν στην αντίληψη του Ταµείου για κύρια κάλυψη στον κλάδο περίθαλψης και πρόνοιας. Στην περίπτωση που είναι ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για τον κλάδο υγείας, ασφαλίζονται στο Ταµείο µε ειδική αίτησή τους, την οποία ακολουθεί βεβαίωση απασφάλισής τους από τον κλάδο υγείας του µέχρι τότε ασφαλιστικού τους φορέα. γ) Οι ικηγόροι που είναι οργανικά ενταγµένοι στην ΑΤΕ και µετά την 27η έχουν ενταχθεί στον Όµιλο Πειραιώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού (της) του. δ) Ως τακτικά µέλη µπορούν να ενταχθούν στο Ταµείο και οι εργαζόµενοι, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, στις χρηµατοπιστωτικές και λοιπές εταιρίες του οµίλου (της ΑΤΕ) Πειραιώς, εξαιρουµένων των βιοµηχανικών, εφόσον αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση του άρθρου 30 παρ. 2 µετά από εκπόνηση µελέτης σκοπιµότητας από την οποία θα προκύπτει ότι είναι δυνατή και συµφέρουσα για το Ταµείο η υπαγωγή τους σ αυτό. Στην περίπτωση που είναι ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, ασφαλίζονται στο Ταµείο µε ειδική αίτησή τους, την οποία ακολουθεί βεβαίωση απασφάλισής τους από τον κλάδο υγείας του µέχρι τότε ασφαλιστικού τους φορέα. ε) Υπό την προϋπόθεση ότι (η ΑΤΕ) Ο Όµιλος Πειραιώς θα καταβάλλει ως εργοδοτική εισφορά, υπολογιζόµενη επί ποσού ίσου τουλάχιστον µε τις αποδοχές που αντιστοιχούν στο 10ο κλιµάκιο του µισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων, µπορούν να ενταχθούν ως τακτικά µέλη εργαζόµενοι (στην ΑΤΕ), στον Όµιλο Πειραιώς µε µειωµένο ωράριο, καταβάλλοντας εισφορές των ιδίων και των προστατευόµενων από αυτούς προσώπων, υπολογιζόµενων επί του ίδιου ποσού (10ου κλιµακίου του µισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων). Στην περίπτωση που είναι ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, ασφαλίζονται στο Ταµείο µε ειδική αίτησή τους, την οποία ακολουθεί βεβαίωση απασφάλισής τους από τον κλάδο υγείας του µέχρι τότε ασφαλιστικού τους φορέα. στ) Τα πρόσωπα (αυτής της παραγράφου) των παραγράφων β έως ε αποκτούν την ιδιότητα του µέλους από την ηµέρα (ανάληψης των καθηκόντων τους) υποβολής 4

5 αίτησης υπαγωγής στο Ταµείο. Στην περίπτωση που είναι ασφαλισµένοι σε άλλον ασφαλιστικό φορέα για τον κλάδο υγείας, η κάλυψή τους από το Ταµείο αρχίζει από την ηµέρα διακοπής της κάλυψής τους από τον προηγούµενο φορέα στον οποίο ήταν ασφαλισµένοι. 2. Έκτακτα µέλη είναι : α) Οι µετά ενεργό υπηρεσία στην ΑΤΕ και στον Όµιλο Πειραιώς συνταξιοδοτούµενοι εφόσον δεν υπάγονται σε άλλον φορέα κύριας κάλυψης για τον κλάδο υγείας. Όσοι από αυτούς δεν είναι ασφαλισµένοι στο (Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού της ΑΤΕ), συνεχίζουν να υπάγονται στην ασφάλιση του Ταµείου, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης για τον κλάδο υγείας, υπό την προϋπόθεση όµως ότι θα προκαταβάλλουν οι ίδιοι στο Ταµείο την εισφορά, τόσο του εργοδότη όσο και του εργαζοµένου, ανάλογη και αντίστοιχη µε αυτήν που καταβάλλεται για τους ασφαλισµένους στο (Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού της ΑΤΕ, σύµφωνα µε τον Οργανισµό της ΑΤΕ), και για ανάλογο προς την ηλικία τους χρόνο. Εφόσον είναι ασφαλισµένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης για τον κλάδο υγείας, ασφαλίζονται στο Ταµείο µε ειδική αίτησή τους, την οποία ακολουθεί βεβαίωση απασφάλισής τους από τον κλάδο υγείας του µέχρι τότε ασφαλιστικού τους φορέα. Η κάλυψη τους αρχίζει από την ηµεροµηνία διακοπής της κάλυψης από τον προηγούµενο φορέα στον οποίο ήταν ασφαλισµένοι. Η µετάταξη των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1 από την κατηγορία των τακτικών στην κατηγορία των εκτάκτων µελών γίνεται αυτοδικαίως και χωρίς καµιά διαδικασία. β. Οι εργαζόµενοι στον Όµιλο Πειραιώς που είναι υποχρεωτικά ασφαλισµένοι σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για τον κλάδο υγείας και τα προστατευόµενα µέλη της ιδίας οικογένειας αυτών, µπορούν να υπαχθούν στην αντίληψη του Ταµείου για συµπληρωµατική ασφάλιση. Η συµπληρωµατική ασφάλιση αφορά την πλήρη κάλυψη τους για την πρωτοβάθµια περίθαλψη, όπως αυτή κάθε φορά ορίζεται στον Κανονισµό Περίθαλψης και Πρόνοιας. Η υπαγωγή στην συµπληρωµατική ασφάλιση γίνεται µε ειδική αίτηση τους. γ. Οι µετά ενεργό υπηρεσία στην ΑΤΕ και στον Όµιλο Πειραιώς συνταξιοδοτούµενοι και τα προστατευόµενα µέλη της ιδίας οικογένειάς τους, εφόσον υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλον φορέα κύριας κάλυψης για τον κλάδο υγείας µπορούν να υπαχθούν στην αντίληψη του Ταµείου για συµπληρωµατική ασφάλιση. Η συµπληρωµατική ασφάλιση αφορά την πλήρη κάλυψη τους για την πρωτοβάθµια περίθαλψη, όπως αυτή κάθε φορά ορίζεται στον Κανονισµό Περίθαλψης και Πρόνοιας. Η υπαγωγή στην συµπληρωµατική ασφάλιση γίνεται µε ειδική αίτηση τους. (β) Οι ιοικητές και Υποδιοικητές της ΑΤΕ, αν το επιθυµούν, κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας τους στην Τράπεζα και µετά, εφόσον παίρνουν σύνταξη από το 5

6 Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού της ΑΤΕ). 6 Άρθρο 5 ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ικαιούνται να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ταµείου : 1. Όσοι αποχωρούν από την ΑΤΕ ή τον Όµιλο Πειραιώς, για οποιονδήποτε λόγο, µετά από υπηρεσία 15 ετών και αντίστοιχο χρόνο ασφάλισης στο Ταµείο, χωρίς να συνταξιοδοτηθούν από (το Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού της ΑΤΕ) τον συνταξιοδοτικό φορέα στον οποίο υπάγονται, έχουν όµως θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησής τους για το µετά τη συµπλήρωση του προβλεποµένου ορίου ηλικίας των, µπορούν να παραµείνουν ασφαλισµένοι, εφόσον ζητήσουν τη συνέχιση της υπαγωγής τους στο Ταµείο εντός 6µήνου από την ηµέρα λύσης της εργασιακής τους σχέσης (µε την ΑΤΕ) µε τον Όµιλο Πειραιώς και εφόσον δεν υπάγονται σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης για τον κλάδο υγείας, υπό την προϋπόθεση, όµως, ότι (θα καταβάλλουν οι ίδιοι το ισόποσο του αθροίσµατος των εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου αν δεν καταβάλλονται από την ΑΤΕ) θα καταβάλλεται από τον εργοδότη το ισόποσο του αθροίσµατος των εισφορών εργοδότη και εργαζοµένων, υπολογιζοµένων επί του συνόλου των αποδοχών τους του χρόνου εξόδου τους, όπως αυτές θα αναπροσαρµόζονταν αν δεν είχε λυθεί η εργασιακή τους σχέση µε (την Α.Τ.Ε) τον Όµιλο Πειραιώς. Μετά τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους θα καταβάλλουν εισφορά µόνο ασφαλισµένου. 2. Οι εργαζόµενοι µε πλήρη, συνεχή και τακτική απασχόληση στο (ΤΥΠΑΤΕ) ΤΥΠΑΠ οποιουδήποτε κλάδου ή ειδικότητας. Ειδικά για τους γιατρούς και τους δικηγόρους ο προσδιορισµός της έννοιας πλήρης, συνεχής και τακτική απασχόληση καθορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. ικαίωµα υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταµείου έχουν και οι γιατροί µε µειωµένο ωράριο εργασίας, εφόσον καταβάλουν εισφορές που θα υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών που θα τους καταβάλλονταν εάν απασχολούνταν µε πλήρες ωράριο εργασίας. 3. Οι εργαζόµενοι µε πλήρη, συνεχή και τακτική απασχόληση στους Οργανισµούς, προσωπικού της πρώην ΑΤΕ (Συλλόγους-Συνεταιρισµούς), µετά την απασφάλισή τους για τον κλάδο υγείας από τον ασφαλιστικό τους φορέα και µε την προϋπόθεση ότι θα καταβάλλεται στο Ταµείο το σύνολο των εισφορών, εργοδότη και εργαζοµένου, αντίστοιχων µε αυτές που καταβάλλονται από και για τα τακτικά µέλη. Οι συγκεκριµένες προϋποθέσεις για την εγγραφή των εργαζοµένων της παραγράφου αυτής (ηλικία, χρόνος υπηρεσίας κ.λ.π.) καθορίζονται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 εξακολουθούν να καλύπτονται από το Ταµείο και µετά τη συνταξιοδότησή τους, εφόσον καταβάλλουν εξ ιδίων τις εισφορές που καθορίζονται στην παρ. 5 εδ. γ του άρθρου 12 και δεν υπάγονται υποχρεωτικώς σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης για τον κλάδο υγείας.. εν περιλαµβάνονται στη διάταξη αυτή όσοι από τους συνταξιούχους της κατηγορίας αυτής δεν είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταµείου µέχρι την 1/9/1988 και ακολούθως όσοι από αυτούς δεν έκαναν χρήση του δικαιώµατος που τους παρασχέθηκε εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών.

7 5. α) Εξακολουθεί να παραµένει στην αντίληψη του Ταµείου, ως έµµεσα ασφαλισµένο µέλος, διαζευγµένος πρώην σύζυγος αµέσως ασφαλισµένου, εφόσον ο τελευταίος εξακολουθεί να καταβάλει τις εισφορές εµµέσως ασφαλισµένου που θα κατέβαλε εάν δεν είχε λυθεί ο γάµος β) Των ίδιων παροχών δικαιούται επίσης ο διαζευγµένος, πρώην σύζυγος αµέσως ασφαλισµένου, που είναι ανασφάλιστος και δεν µπορεί να υπαχθεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, αν, κατά την έκδοση του διαζευκτηρίου, ή τη διακοπή της ασφάλισής του κατά το άρθρο 9 παρ. 1 περ. ζ' έχει συµπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας του και υπό την προϋπόθεση ότι θα ζητήσει τη συνέχιση της υπαγωγής του στο Ταµείο εντός εξαµήνου από την έκδοση του διαζευκτηρίου και θα καταβάλλει ως εισφορά το ισόποσο της αντίστοιχης εισφοράς εργαζοµένου και εργοδότη υπολογιζοµένης επί του 5ου κλιµακίου του µισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων. ιευκρινίζεται ότι ο διαζευγµένος, πρώην σύζυγος αµέσως ασφαλισµένου, δεν θεωρείται αµέσως ασφαλισµένος και δεν δικαιούται να ζητήσει υπαγωγή στο Ταµείο µελών της ίδιας ή της πατρικής του οικογενείας. Άρθρο 6 ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 1. Αµέσως ασφαλισµένοι θεωρούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος. 2. Εµµέσως ασφαλισµένοι θεωρούνται τα προστατευόµενα µέλη της ίδιας ή της πατρικής οικογένειας των άµεσα ασφαλισµένων. 4. ικαιούµενοι πλήρους ασφαλίσεως θεωρούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 4 παρ. 1 και 2 εδ. α και 5 του παρόντος και τα προστατευόµενα µέλη της ιδίας ή της πατρικής οικογένειάς τους. 5. ικαιούµενοι συµπληρωµατικής ασφαλίσεως θεωρούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 εδ. β και γ του παρόντος και τα προστατευόµενα µέλη της ιδίας οικογένειάς τους. Άρθρο 7 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Τα µέλη της ίδιας ή της πατρικής οικογένειας των αµέσως ασφαλισµένων, τα οποία δικαιούνται, µε προϋποθέσεις, να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ταµείου, είναι : 1. Σύζυγοι µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις και διακρίσεις : α) Οι σύζυγοι (άνδρες και γυναίκες), µε τις διακρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12. β) Όσοι από τούς συζύγους είναι ασφαλισµένοι και σε άλλους φορείς εγγράφονται και στο Ταµείο, µόνο µετά από θετική γνωµάτευση της Υγιειονοµικής Επιτροπής, η οποία διαπιστώνει ότι δεν πάσχουν από σοβαρό χρόνιο νόσηµα, ούτε φέρουν προδιαθετικούς παράγοντες σοβαρής νόσησης. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφονται στο Ταµείο αν έχουν συµπληρώσει το τεσσαρακοστό πέµπτο (45 ο ) έτος της ηλικίας 7

8 τους. 2. Τα παιδιά µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις και διακρίσεις : α) Τα παιδιά που γεννήθηκαν σε γάµο, τα χωρίς γάµο παιδιά αµέσως ασφαλισµένης γυναίκας και τα παιδιά που νοµιµοποιήθηκαν αναγνωρίστηκαν ή υιοθετήθηκαν, εφόσον δεν τέλεσαν γάµο µέχρι τη συµπλήρωση του 35 ου έτους της ηλικίας τους, σύµφωνα µε τις διακρίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12. Επίσης τα παιδιά των οποίων η επιµέλεια ή και η µέριµνα τους έχει ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο, που δεν είναι ο γονέας τους, εφόσον το πρόσωπο αυτό είναι αµέσως ασφαλισµένος. β) Με τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου και χωρίς όριο ηλικίας και πρόσθετη εισφορά, τα παιδιά των αµέσως ασφαλισµένων που δικαιούνται πλήρη κάλυψη αν γεννήθηκαν ή έγιναν ανάπηρα ενόσω ήσαν ασφαλισµένα στο Ταµείο (σωµατικώς ή πνευµατικώς) µε ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, και η αναπηρία τους τα καθιστά ανίκανα για εργασία, βεβαιούµενη από την αρµόδια Νοµαρχιακή Υγιειονοµική Υπηρεσία. Η αναπηρία ελέγχεται από την Υγειονοµική Επιτροπή του Ταµείου. γ) Παιδιά που δεν είχαν ασφαλιστεί στο Ταµείο λόγω υπαγωγής τους στο φορέα του ετέρου των γονέων, δεν ασφαλίζονται στο Ταµείο µετά την ενηλικίωσή τους. 3. Συµπληρωµατική ασφάλιση συζύγων αµέσως ασφαλισµένων που δικαιούνται πλήρη κάλυψη: Σύζυγοι (άντρες και γυναίκες) και παιδιά που είναι ασφαλισµένοι σε άλλο, υποχρεωτικής ασφάλισης φορέα κλάδου Υγείας, καλύπτονται από το Ταµείο συµπληρωµατικώς µεν για νοσοκοµειακή τους περίθαλψη πλήρως δε για πρωτοβάθµια περίθαλψη. εν καλύπτεται η δαπάνη αγοράς αντινεοπλασµατικών και χρονίων παθήσεων φαρµάκων. 4. Γονείς αµέσως ασφαλισµένων που δικαιούνται πλήρη κάλυψη µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις και διακρίσεις : α) Οι γονείς που έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέµπτο (55 ο) έτος της ηλικίας τους, όχι όµως και το εξηκοστό πέµπτο (65 ο ), και δεν είναι ασφαλισµένοι ούτε µπορούν να ασφαλιστούν σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. β) Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η ασφάλιση χωρίς όριο ηλικίας των µητέρων που είναι χήρες και γονέων µε ποσοστό σωµατικής ή πνευµατικής αναπηρίας 67% και πάνω. 5. Άλλες προϋποθέσεις ασφάλισης προστατευόµενων προσώπων. α) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό υπάγονται στην ασφάλιση του Ταµείου αν: αα) Εφόσον ζει ο αµέσως ασφαλισµένος: Αν αποδεδειγµένα συµβιώνουν σε κοινή στέγη µε αυτόν και στις περιπτώσεις των παραγράφων 2-3 συντηρούνται κατά κύριο λόγο από αυτόν. Η συµβίωση δεν θεωρείται ότι έχει διακοπεί, αν το προστατευόµενο µέλος προσωρινά και για σοβαρούς λόγους δεν διαµένει στην ίδια στέγη ή όταν πρόκειται για τέκνο που σπουδάζει σε διαφορετικό της κοινής κατοικίας τόπο. αβ) Αν δεν ζει ο αµέσως ασφαλισµένος συνεχίζουν να είναι ασφαλισµένα εφόσον είναι δικαιοδόχοι σύνταξης. β) Το Ταµείο δεν καλύπτει τις δαπάνες εγκυµοσύνης και τοκετού των θυγατέρων, ούτε 8

9 βεβαίως καταβάλλει τα αντίστοιχα επιδόµατα για τη µητέρα και το νεογνό. γ) Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να υπαχθούν στην αντίληψη του Ταµείου περισσότερα από δύο µέλη της πατρικής οικογένειας του αµέσως ασφαλισµένου. δ) Για την υπαγωγή στο Ταµείο των αναφερόµενων στο άρθρο αυτό προσώπων απαιτείται απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου µετά από σχετική αίτηση του αµέσως ασφαλισµένου µέλους. ε) Γονείς δεν δικαιούνται περίθαλψης για βαρύ ανίατο νόσηµα, αν αυτό προϋπήρχε της υπαγωγής τους στο Ταµείο. 6. Για τη συνέχιση της ασφάλισης παιδιών, που συµπλήρωσαν το 21 ο έτος της ηλικίας τους, και για την ένταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία, προσκοµίζονται εντός του µηνός Οκτωβρίου κάθε έτους, τα δικαιολογητικά που ορίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Η µη προσκόµιση έχει ως συνέπεια την ένταξή τους στην κατηγορία των εργαζοµένων µε την αυξηµένη εισφορά που προβλέπεται από τη διάταξη του εδ. βα της παρ. 6 του άρθρου 12. Άρθρο 8 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ -ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 1. Απαιτούµενα δικαιολογητικά. α) Ο εργαζόµενος αµέσως ασφαλισµένος υπάγεται αυτοδικαίως στην ασφάλιση του Ταµείου από την ηµεροµηνία που αναλαµβάνει υπηρεσία µε µόνο δικαιολογητικό το έγγραφο ανάληψης υπηρεσίας, εφόσον δεν υπάγεται υποχρεωτικά σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης για τον κλάδο υγείας. Εάν υπάγεται υποχρεωτικά και σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης για τον κλάδο υγείας και έχει δικαίωµα επιλογής, εφόσον επιλέξει σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, το Ταµείο ως κύριο φορέα ασφάλισής του. Η υπαγωγή του στο Ταµείο γίνεται µε ειδική αίτηση που υποβάλλει. Εάν είναι ασφαλισµένος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης για τον κλάδο υγείας, ασφαλίζεται στο Ταµείο µε ειδική αίτησή του, την οποία ακολουθεί βεβαίωση απασφάλισής του από τον κλάδο υγείας του µέχρι τότε ασφαλιστικού τους φορέα. Η κάλυψη του αρχίζει από την ηµεροµηνία διακοπής της κάλυψης από τον προηγούµενο φορέα στον οποίο ήταν ασφαλισµένος. β) Οι εργαζόµενοι και τα προστατευόµενα µέλη τους που επιθυµούν να υπαχθούν στην συµπληρωµατική ασφάλιση, εγγράφονται στο Ταµείο µε ειδική αίτησή τους. γ) Για την εγγραφή συζύγου προσκοµίζονται, ληξιαρχική πράξη γάµου, πιστοποιητικό γεννήσεως και ιατρικό πιστοποιητικό που θα εκδίδεται µετά από εξετάσεις που πραγµατοποιούνται στα Πολυϊατρεία του Ταµείου ή, αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, σε Νοσοκοµείο που θα υποδεικνύεται από το Ταµείο και µε έξοδά του και περιλαµβάνουν κατ ελάχιστο, ανάλυση αίµατος (γενική, ουρία, σάκχαρο, χοληστερίνη, 9

10 τριγλικερίδια), ανάλυση ούρων, ηλεκτροκαρδιογράφηµα και ακτινογραφία θώρακος. δ) Για την εγγραφή των παιδιών προσκοµίζεται ληξιαρχική πράξη γεννήσεως ή πράξη υιοθεσίας, αναγνώρισης, νοµιµοποίησης, ή ανάθεσης της επιµέλειας ή της γονικής µέριµνας. ε) Για τους γονείς προσκοµίζονται πιστοποιητικό γεννήσεως, πιστοποιητικό - αποδεικτικό της συγγένειας από τη ηµοτική ή Κοινοτική Αρχή και ιατρικό πιστοποιητικό σύµφωνα µε τη διάταξη του εδαφίου β αυτής της παραγράφου. στ) Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει την υποχρέωση υποβολής εκ µέρους των ενδιαφεροµένων και άλλων δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτει το δικαίωµα υπαγωγής ή παραµονής στην ασφάλιση του Ταµείου σε συγκεκριµένη κατηγορία. ζ) Το Ταµείο δικαιούται µε αποστολή εγγράφου στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ασφαλισµένος, να ζητεί την προσκόµιση δικαιολογητικών που να αποδεικνύουν τη δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης του ιδίου ή προστατευόµενων από αυτόν προσώπων στο Ταµείο σε µια από τις προβλεπόµενες κατηγορίες. Η άρνηση του ενδιαφερόµενου να προσκοµίσει τα ζητούµενα δικαιολογητικά εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος ή η επιστροφή της επιστολής ανεπίδοτης λόγω αλλαγής διευθύνσεως, άγνωστης στις υπηρεσίες του Ταµείου, έχει ως αποτέλεσµα τη διακοπή της ασφαλιστικής κάλυψης µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Χρόνος υποβολής της αίτησης. αα) Για τα µέλη της ίδιας ή της πατρικής οικογένειας των αµέσως ασφαλισµένων που δικαιούνται πλήρους καλύψεως και υπάρχουν κατά το χρόνο ανάληψης υπηρεσίας του εργαζοµένου, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός έτους από την ανάληψη της υπηρεσίας. αβ) Για τα µέλη της ίδιας ή πατρικής οικογένειας του αµέσως ασφαλισµένου που δικαιούται πλήρους καλύψεως και αποκτώνται µετά την ανάληψη υπηρεσίας η αίτηση υπαγωγής στο Ταµείο πρέπει να υποβληθεί εντός έτους από την απόκτηση του νέου µέλους. αγ) Για τα µέλη της ιδίας οικογένειας των αµέσως ασφαλισµένων που δικαιούνται συµπληρωµατικής ασφάλισης δεν υπάρχει προθεσµία για υποβολή αίτησης υπαγωγής τους στο Ταµείο. β) Σύζυγος που δεν έχει ασφαλιστεί στο Ταµείο λόγω εργασίας και ασφάλισης σε άλλο φορέα, µπορεί να υπαχθεί αν πάψει να εργάζεται και απολέσει το δικαίωµα περίθαλψης από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα και το ζητήσει µε αίτηση που θα υποβληθεί εντός έτους από την ηµέρα διακοπής εργασίας. Η κάλυψή του όµως, από το Ταµείο αρχίζει από την ηµέρα που ο άλλος φορέας αδυνατεί, σύµφωνα µε τον Κανονισµό του, να του παρέχει περίθαλψη. γ. Τέκνο που έχει ασφαλιστεί σε άλλον ασφαλιστικό φορέα, δύναται να υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταµείου, ακόµη και µετά την πάροδο της προθεσµίας του άρθρου 8 παρ. 2 εδ. αα και αβ, εάν η άσκηση της αποκλειστικής επιµέλειας του προσώπου του ανατεθεί µε δικαστική απόφαση στον γονέα - άµεσα ασφαλισµένο του Ταµείου. Στην περίπτωση αυτή, η ως άνω προθεσµία αρχίζει από τη διακοπή της ασφάλισης του από 10

11 τον άλλο φορέα. δ) Οι παραπάνω προθεσµίες, µέσα στις οποίες πρέπει να υποβληθεί η αίτηση, αν δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη, είναι αποσβεστικές του δικαιώµατος υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταµείου. 3. Έναρξη κάλυψης. α) Για τον εργαζόµενο που δικαιούται πλήρους καλύψεως η περίθαλψη αρχίζει από την ηµέρα που αναλαµβάνει υπηρεσία. Εάν υπάγεται και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για τον κλάδο υγείας, η ιδιότητα του µέλους αποκτάται από την ηµέρα υποβολής της ειδικής αίτησης στο Ταµείο η οποία πρέπει να ακολουθείται από βεβαίωση απασφάλισης από τον προηγούµενο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η κάλυψη από το Ταµείο αρχίζει από την ηµέρα διακοπής της κάλυψης από τον προηγούµενο φορέα. β) Για τους άµεσα ασφαλισµένους και τα προστατευόµενα µέλη τους που υπάγονται στην αντίληψη του Ταµείου για συµπληρωµατική ασφάλιση, η περίθαλψη αρχίζει από την ηµέρα υποβολής της ειδικής αίτησης υπαγωγής και καταβολής των προβλεποµένων εισφορών. γ) Για τα µέλη της ίδιας οικογένειας που υπάρχουν, η περίθαλψη αρχίζει από την ηµέρα υποβολής της αίτησης εγγραφής. δ) Για τα µέλη της ίδιας οικογένειας που αποκτώνται µετά την πρόσληψη του εργαζοµένου αµέσως ασφαλισµένου που δικαιούται πλήρους καλύψεως, η περίθαλψη αρχίζει, προκειµένου για τη ή το σύζυγο από την ηµέρα τέλεσης του γάµου, προκειµένου δε για τα παιδιά από την ηµέρα γέννησης ή την ηµεροµηνία υποβολής στο Ταµείο της πράξης νοµιµοποίησης, αναγνώρισης ή υιοθεσίας. δ) Για τα µέλη της πατρικής οικογένειας η περίθαλψη αρχίζει από την ηµεροµηνία έγκρισης της αίτησης για την εγγραφή τους στο Ταµείο. 4. Όποιος έχει απολέσει το δικαίωµα υπαγωγής στο Ταµείο λόγω παρελεύσεως της ταχθείσης προθεσµίας για την υποβολή της σχετικής αίτησης, εξαιτίας σπουδαίου λόγου, µπορεί να υποβάλλει αίτηση προς το ιοικητικό Συµβούλιο µε την οποία να ζητά την κατ' εξαίρεση υπαγωγή του στο Ταµείο, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λοιπές προϋποθέσεις υπαγωγής. Στην αίτησή του, οφείλει να επικαλείται και να αιτιολογεί τον σπουδαίο λόγο για τον οποίο δεν άσκησε εµπροθέσµως το δικαίωµά του. Το ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει τη σχετική αίτηση καθώς επίσης και την πρότασή του επ' αυτής, στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση των µελών του Ταµείου, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψή της. Άρθρο 9 ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1.Οριστική ιακοπή. α) Με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθ. 5 παρ. 1, η παροχή περίθαλψης στους εργαζόµενους αµέσως ασφαλισµένους και τα προστατευόµενα απ αυτούς πρόσωπα, παύει οριστικώς µε τη λύση, για οποιοδήποτε λόγο, της εργασιακής τους σχέσης µε τον εργοδότη τους, πλην και αν πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν. 11

12 Σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, απορρόφησης της Τράπεζας Πειραιώς από άλλη τράπεζα ή φορέα ή αλλαγής της νοµικής της µορφής, η ιδιότητα του εργαζοµένου αµέσως ασφαλισµένου, δικαιούµενου πλήρους ή συµπληρωµατικής κάλυψης διατηρείται, ανεξαρτήτως του τρόπου µε τον οποίο θα ρυθµισθούν οι εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων στον νέο εργοδότη. Η παροχή περίθαλψης δεν διακόπτεται εφόσον καταβάλλονται οι προβλεπόµενες από το παρόν εισφορές για κάθε κατηγορία ασφαλισµένων. Αν ο λόγος λύσης της εργασιακής σχέσης ήταν η απόλυση και αυτή ακυρωθεί ή ανακληθεί, τόσο ο ίδιος ο αµέσως ασφαλισµένος όσο και τα µέλη της οικογένειάς του, που σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 έχουν δικαίωµα, υπάγονται και πάλι στην ασφάλιση του Ταµείου. Το Ταµείο δεν καλύπτει τις δαπάνες για περίθαλψη του χρόνου που µεσολάβησε. β) Στους εργαζόµενους αµέσως ασφαλισµένους και στα προστατευόµενα µέλη τους που υπάγονται στην συµπληρωµατική ασφάλιση, η παροχή περίθαλψης παύει οριστικώς µε την υποβολή αίτησης διαγραφής από το Ταµείο. γ) Ο ενήλικας ασφαλισµένος δικαιούται να ζητήσει τη διαγραφή του από το Ταµείο. δ) Η µετά από αίτηση του ιδίου διαγραφή του αµέσως ασφαλισµένου έχει ως επακόλουθο τη διαγραφή και των προστατευόµενων από αυτόν µελών της ίδιας και της πατρικής του οικογένειας. ε) Ασφαλισµένος που διαγράφηκε µε αίτησή του, αν δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στο Καταστατικό αυτό, δεν µπορεί να υπαχθεί και πάλι στην ασφάλιση του Ταµείου. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου ασφαλισµένος που διαγράφηκε µπορεί να υπαχθεί και πάλι στην αντίληψη του Ταµείου εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αιτιολογείται ειδικώς. Στην περίπτωση αυτή, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να θέσει ως προϋπόθεση επανεγγραφής την καταβολή εφάπαξ πρόσθετης εισφοράς, η οποία θα είναι ανάλογη του χρόνου που µεσολάβησε από την διαγραφή έως την επανεγγραφή. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τους αµέσως και εµµέσως ασφαλισµένους συµπληρωµατικής καλύψεως, οι οποίοι µπορούν να διαγραφούν και να επανεγγραφούν ελευθέρως, υπό την προϋπόθεση ότι η διαγραφή τους δεν οφείλεται σε µη καταβολή εισφορών. στ) Ο αµέσως ασφαλισµένος πλήρους καλύψεως δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει τη διαγραφή του ετέρου των συζύγων και επίσης τέκνου του που δεν συµπλήρωσε το 25 ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανάπηρο, εκτός και αν καλύπτεται από άλλο φορέα υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης. ζ) Μπορεί να ζητηθεί η διαγραφή παιδιών, που φοιτούν σε παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, καθώς και των παιδιών που υπηρετούν ως Εθελοντές πενταετούς θητείας. η) Με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 5, παύει οριστικώς η παροχή περίθαλψης στο σύζυγο ή τη σύζυγο του αµέσως ασφαλισµένου από την ηµέρα έκδοσης του διαζευκτηρίου ή από την ηµέρα υποβολής από τον άµεσα ασφαλισµένο 12

13 αίτησης διαγραφής εµµέσως ασφαλισµένου πρώην συζύγου του στην περίπτωση του άρθρου 5 παρ. 4 εδ. α. η) Παύει, επίσης, οριστικώς η παροχή περίθαλψης των παιδιών, όταν υπάρχει έστω και µία από τις περιπτώσεις που εµποδίζουν την εγγραφή τους στο Ταµείο (γάµος, συµπλήρωση ανωτάτου ορίου ηλικίας κλ.π.). Σε αυτήν την περίπτωση, µπορούν να ζητήσουν µε αίτησή τους την υπαγωγή τους στην συµπληρωµατική ασφάλιση, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την υπαγωγή στην συµπληρωµατική κάλυψη. θ) Παύει ακόµη οριστικώς η παροχή περίθαλψης στον ασφαλισµένο που τιµωρήθηκε µετά από τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση µε ποινή οριστικής διαγραφής. Η οριστική διαγραφή του αµέσως ασφαλισµένου για πειθαρχικό παράπτωµα συνεπάγεται και την απασφάλιση των προστατευόµενων από αυτόν προσώπων. 2. Προσωρινή ιακοπή. α) ιακόπτεται η παροχή περίθαλψης στον ασφαλισµένο που τιµωρήθηκε για πειθαρχικό του παράπτωµα, σε βάρος του Ταµείου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16, για χρόνο ίσο µε την επιβληθείσα, µε τελεσίδικη απόφαση, πειθαρχική ποινή. Οι συνέπειες της πειθαρχικής ποινής δεν επηρεάζουν τα υπόλοιπα ασφαλισµένα µέλη της αυτής οικογένειας, ενώ η υποχρέωση καταβολής εισφορών από τους προσωρινώς διαγραφοµένους συνεχίζεται κανονικώς. β) Ο µη συνταξιούχος αµέσως ασφαλισµένος, που λόγω άδειας (γονικής, εκπαιδευτικής κ.λ.π.) χωρίς αποδοχές, επιθυµεί τη διακοπή της ασφάλισης του ιδίου ή και των προστατευόµενων απ αυτόν προσώπων, υποβάλει στο Ταµείο σχετική αίτηση και παραδίδει προσωρινώς τα βιβλιάρια ασθενείας. ιαφορετικά οφείλει τις εισφορές εργοδότη, ιδίου και προστατευόµενων µελών. Μπορεί όµως να ζητήσει τη συνέχιση της ασφάλισής του, καταβάλλοντας τις εισφορές µετά τη λήξη της άδειάς του µε τρόπο που καθορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. γ) Εργαζόµενος που τιµωρήθηκε από το Πειθαρχικό Όργανο του εργοδότη του µε ποινή προσωρινής παύσης και κατά το χρόνο έκτισης της ποινής του δεν µισθοδοτείται αν επιθυµεί την συνέχιση της κάλυψης του ιδίου και των προστατευόµενων από αυτόν προσώπων, οφείλει να το δηλώσει στο Ταµείο, αποδεχόµενος την καταβολή από αυτόν των ανάλογων εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου, οι οποίες µπορούν να ρυθµιστούν µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. ιαφορετικά διακόπτεται η ασφάλιση. 3. Χρόνος έναρξης της διακοπής. Η διακοπή των ασφαλιστικών παροχών στα προστατευόµενα µέλη, λόγω ανάληψης από αυτά εργασίας, αρχίζει από το χρόνο έναρξης της κάλυψης τους από το νέο ασφαλιστικό φορέα, που όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο των έξι µηνών από την ηµέρα ανάληψης εργασίας. 13

14 Άρθρο 10 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟ ΟΧΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ 1. Εργαζόµενοι που γίνονται συνταξιούχοι παραµένουν ασφαλισµένοι δικαιούµενοι πλήρους καλύψεως εφόσον δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, εκτός αν δηλώσουν γραπτά ότι επιθυµούν τη διαγραφή τους από το Ταµείο. Στην περίπτωση που υπάγονται υποχρεωτικά σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, µπορούν να υπαχθούν στην αντίληψη του Ταµείου για την συµπληρωµατική τους κάλυψη, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. 2. Η/Ο σύζυγος, δικαιοδόχος σύνταξης ασφαλισµένου δικαιούµενου πλήρους καλύψεως που πέθανε, συνεχίζει να υπάγεται στην ασφάλιση του Ταµείου εφόσον δεν υπάγεται σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης, εκτός αν δηλώσει γραπτά ότι επιθυµεί τη διαγραφή του από το Ταµείο. Εάν υπάγεται σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, µπορεί να υπαχθεί στην αντίληψη του Ταµείου για την συµπληρωµατική του κάλυψη, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. 4. Σε περίπτωση θανάτου αµέσως ασφαλισµένου συµπληρωµατικής καλύψεως, τα προστατευόµενα µέλη που είχαν υπαχθεί στην αντίληψη του Ταµείου πριν τον θάνατό του, παραµένουν, εφόσον το επιθυµούν, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που αντιστοιχούν για την ασφάλισή τους. 3. Τα µέλη της ίδιας ή της πατρικής οικογένειας του αµέσως ασφαλισµένου που δικαιούται πλήρους καλύψεως και πέθανε, χωρίς να τα γράψει στο Ταµείο όσο ήταν στη ζωή µέσα στις προβλεπόµενες προθεσµίες, δεν µπορούν να γραφούν, ανεξαρτήτως του αν παίρνουν ή όχι σύνταξη. Εξαιρούνται τα παιδιά που τυχόν θα γεννηθούν µετά το θάνατό του, λόγω εγκυµοσύνης που προϋπήρχε. Τα ως άνω µέλη µπορούν µε αίτησή τους, να υπαχθούν στην αντίληψη του ταµείου για την συµπληρωµατική τους κάλυψη µε αίτηση που θα υποβάλουν µέσα σε προθεσµία ενός έτους από τον θάνατο του αµέσως ασφαλισµένου. (4α) Παιδιά και µέλη πατρικής οικογένειας του αµέσως ασφαλισµένου τα οποία ήσαν γραµµένα στο Ταµείο πριν από το θάνατό του, εξακολουθούν να υπάγονται στην αντίληψη του Ταµείου, µε τους όρους και τους περιορισµούς των προηγούµενων διατάξεων του Καταστατικού αυτού (ηλικία, εργασία κλπ.), ανεξαρτήτως του αν δικαιούνται σύνταξης. β) Ανάπηρα παιδιά συνεχίζουν να είναι ασφαλισµένα και µετά το θάνατο των γονιών τους εφόσον συνταξιοδοτούνται. 5. Επανένταξη. α) Μπορεί να ζητηθεί η επανεγγραφή στο Ταµείο συζύγου που είχε διακόψει την ασφάλισή του στο Ταµείο, ή δεν είχε εγγραφεί, λόγω εργασίας και αντίστοιχης ασφάλισης σε άλλο φορέα, εάν παύσει να εργάζεται και δεν καλύπτεται από τον σχετικό µε την προηγούµενη εργασία του ασφαλιστικό φορέα, εντός 14

15 προθεσµίας δύο ετών από την ηµέρα λύσης της εργασιακής σχέσης και υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί εισφορά ίση µε το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από το χρόνο παύσης της κάλυψής του από τον προηγούµενο ασφαλιστικό του φορέα. βα) Αν ο γάµος των παιδιών λυθεί, µπορούν να ξαναγραφτούν στο Ταµείο µε τις προϋποθέσεις πάντοτε των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 7, αν το δηλώσουν µέσα σε τρείς µήνες από την ηµέρα λύσης του γάµου. ββ) Μπορεί να ζητηθεί επανεγγραφή στο Ταµείο παιδιών που έπαυσαν να εργάζονται και έµειναν ανασφάλιστα, πάντοτε µέχρι την ηλικία του 35 ου έτους, µε την προσκόµιση βεβαίωσης του τελευταίου εργοδότη τους και του προηγούµενου ασφαλιστικού του φορέα από τα οποία φαίνεται ότι δεν καλύπτονται. βγ) Αν διακοπεί η φοίτηση των παιδιών που φοιτούν σε παραγωγικές Σχολές των Ενόπλων υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας ή λήξει η θητεία, των παιδιών που υπηρετούν ως εθελοντές πενταετούς θητείας µπορεί, µε τις γενικές προϋποθέσεις και µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τη διακοπή ή τη λήξη της θητείας, να ζητηθεί η επανεγγραφή τους στο Ταµείο, εφόσον καταβληθεί ποσό ίσο µε το µισό των εισφορών που αναλογούσαν στο χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από τη διακοπή. Με τις ίδιες προϋποθέσεις µπορούν να επανεγγραφούν παιδιά που λύθηκε η εργασιακή τους σχέση και έµειναν εκ του λόγου αυτού ανασφάλιστα, µετά από προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης του µέχρι τότε ασφαλιστικού τους φορέα ότι δεν καλύπτονται πλέον. Άρθρο 11 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Οι ασφαλισµένοι, κυρίως οι αµέσως, έχουν υποχρέωση, εντός δύο µηνών και µε γραπτή τους δήλωση, να γνωστοποιούν στο Ταµείο κάθε µεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης που µπορεί να έχει οποιαδήποτε συνέπεια για το Ταµείο (γάµος παιδιών, διαζύγιο, συµπλήρωση ορίου ηλικίας κ.λ.π.). Η έµµεση γνώση του Ταµείου δεν λαµβάνεται υπόψη, αλλά απαιτείται πάντοτε γραπτή δήλωση του µέλους. 2. Αν η δήλωση δεν υποβληθεί εντός του διµήνου, οι εισφορές που εισπράχθηκαν µέχρι το χρόνο που υποβλήθηκε στο Ταµείο η γραπτή δήλωση δεν επιστρέφονται, ασχέτως αν έγινε ή όχι χρήση παροχών κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ της µεταβολής και της ηµεροµηνίας υποβολής της δήλωσης. 3. Η µε σκοπό την αποφυγή εισφοράς ή αυξηµένης εισφοράς απόκρυψη µεταβολής στην κατάσταση του ασφαλισµένου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, συνεπάγεται την είσπραξη της επιπλέον εισφοράς αναδροµικώς αφότου ήταν απαιτητή και στο διπλάσιο. 4α) Αν οι γονείς ασφαλισµένου παιδιού είναι και οι δύο αµέσως ασφαλισµένοι, σε περίπτωση διάστασής τους, ο από αυτούς γονέας, στον οποίο έχει ανατεθεί µε δικαστική απόφαση η επιµέλεια του παιδιού, έχει δικαίωµα να το εγγράψει στη µερίδα του ως δικό του προστατευόµενο µέλος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο 15

16 έτερος των συζύγων παύσει, για οποιοδήποτε λόγο, να είναι ασφαλισµένος στο Ταµείο. β) Τα προστατευόµενα τέκνα συζύγων αµέσως ασφαλισµένων, εφεξής εγγράφονται υποχρεωτικά στη µερίδα του συζύγου µε τις υψηλότερες αποδοχές. Μεταγενέστερη µεταφορά στη µερίδα του άλλου συζύγου γίνεται για σπουδαίο λόγο µε κοινή δήλωση των συζύγων και απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΠΟΡΟΙ- ΙΑΘΕΣΙΜΑ-ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Άρθρο 12 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑ ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τα ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών του αµέσως ασφαλισµένου. : 1. Eργοδοτική εισφορά α) Η εργοδοτική εισφορά 6,25% που καταβάλλεται από (την ΑΤΕ) την Τράπεζα Πειραιώς για τους εργαζοµένους σε αυτήν και που µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση της ιοίκησής της. β) Η εργοδοτική εισφορά που καταβάλλεται από τις εταιρίες του οµίλου (της ΑΤΕ) Πειραιώς ως εργοδοτών των προσώπων του εδ. γ της παρ. 1 του άρθρου 4, η οποία είναι πάντοτε ανάλογη µε αυτήν που καταβάλλει η ΑΤΕ. γ) Η εργοδοτική εισφορά που καταβάλλεται από τους Οργανισµούς Προσωπικού της (ΑΤΕ) Τράπεζας Πειραιώς ως εργοδοτών των προσώπων του άρθρου 5 παρ. 2 και 3, η οποία είναι πάντοτε ανάλογη µε αυτήν που καταβάλλει η (ΑΤΕ) Τράπεζα Πειραιώς. 2. Εισφορές εργαζοµένων: α) Εισφορά των τακτικών µελών που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των αποδοχών τους. β) Ποσοστό 1% επί της αποζηµιώσεως που καταβάλλεται για υπηρεσία εκτός έδρας στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου. γ) Εισφορά 2% επί του συνολικού ποσού που καταβάλλεται στα τακτικά µέλη για τις υπηρεσίες τους ως αποσπασµένων από την (ΑΤΕ) Τράπεζα Πειραιώς, στο ηµόσιο, στους Οργανισµούς και στα Νοµικά Πρόσωπα ηµοσίου και Ιδιωτικού ικαίου. δ) Εισφορά των αµέσως ασφαλισµένων του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 οριζόµενη σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των αποδοχών τους. ε) Εισφορά 1% επί της αποζηµιώσεως που καταβάλλεται για υπηρεσία εκτός έδρας των προσώπων του προηγούµενου εδαφίου. στ) Εφάπαξ εισφορά οριζόµενη σε ποσοστό 15% επί του συνόλου των αποδοχών που καταβάλλονται στο νεοεγγραφόµενο αµέσως ασφαλισµένο το µήνα υπαγωγής του στην αντίληψη του Ταµείου, παρακρατούµενο από τις µηνιαίες αποδοχές του. στ) Οι ασφαλισµένοι που υπάγονται στην συµπληρωµατική ασφάλιση και τα προστατευόµενα µέλη της ιδίας οικογένειας που είναι ασφαλισµένα, καταβάλλουν ετήσια εισφορά, η οποία καθορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου. 3. Εισφορά κατά τη διάρκεια άδειας χωρίς αποδοχές. Ο αµέσως ασφαλισµένος, στον οποίο χορηγήθηκε από τον εργοδότη του άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές, αν επιθυµεί τη συνέχιση της κάλυψής του από το Ταµείο, καταβάλλει το σύνολο των εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου για τον ίδιο και τα µέλη της οικογένειάς του. 4. Εισφορά των επιτίµων µελών. Τα επίτιµα µέλη, εφόσον τους παρέχεται περίθαλψη, καταβάλλουν εισφορά υπολογιζόµενη επί των ακαθάριστων αποδοχών του 25ου κλιµακίου του ενιαίου µισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων, ίση µε το άθροισµα των εισφορών εργοδότη και 16

17 εργαζοµένου στην ΑΤΕ. 5.Εισφορά Συνταξιούχων. α) Εισφορά 2% επί του συνόλου των καταβαλλοµένων αποδοχών ή σύνταξης και επικούρησης των εκτάκτων µελών, που δεν µπορεί να υπολείπεται της αντίστοιχης εισφοράς των ακαθάριστων βασικών αποδοχών του 10ου κλιµακίου του κυρίου προσωπικού του ενιαίου µισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων. β) (Το ιοικητικό Συµβούλιο, εφόσον το υπαγορεύουν οικονοµικά δεδοµένα, µπορεί να θεσπίσει εισφορά των συνταξιούχων της κατηγορίας του άρθρου 127 του Οργανισµού της ΑΤΕ (ηλικίας µέχρι 65 ετών) εισφορά 2% επί του συνόλου των καταβαλλοµένων αποδοχών ή σύνταξης και επικούρησης των εκτάκτων µελών, που δεν µπορεί να υπολείπεται της αντίστοιχης εισφοράς των ακαθάριστων βασικών αποδοχών του 10ου κλιµακίου του κυρίου προσωπικού του ενιαίου µισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων). Εφόσον δεν καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για την κατηγορία ασφαλισµένων του άρθρου 5 παρ. του παρόντος (συνταξιούχοι ηλικίας µέχρι 65 ετών), παραµένουν στην αντίληψη του Ταµείου εφόσον καταβάλλουν οι ίδιοι εισφορά 3% επί του συνόλου των καταβαλλοµένων αποδοχών ή σύνταξης και επικούρησης των εκτάκτων µελών, που δεν µπορεί να υπολείπεται της αντίστοιχης εισφοράς των ακαθάριστων βασικών αποδοχών του 10 ου κλιµακίου του κύριου προσωπικού του ενιαίου µισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων. γ) Εισφορά των συνταξιούχων του άρθρου 5 παρ. 4 οριζόµενη σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των καταβαλλόµενων σύνταξης και επικούρησης. δ) Στην περίπτωση που καταβάλλονται εκτός της σύνταξης και αποδοχές από άλλη πηγή, το ποσοστό εισφοράς υπολογίζεται επί της αρχικής σύνταξης και όχι αυτής που τυχόν µειώνεται σε εφαρµογή του νόµου για ανώτατο ύψος αποδοχών. 6. Οι εισφορές των εµµέσως ασφαλισµένων δικαιουµένων πλήρους καλύψεως ζώντος του αµέσως ασφαλισµένου. Τα ποσοστά εισφοράς τους υπολογίζονται επί του συνόλου των αποδοχών του αµέσως ασφαλισµένου ως εξής : α) Για συζύγους (άνδρες-γυναίκες) µε τις ακόλουθες διακρίσεις. αα) Για συζύγους (άνδρες-γυναίκες) 0,75% εκτός αν εργάζονται και είναι ασφαλισµένοι ή µπορούν να ασφαλιστούν στον αντίστοιχο φορέα οπότε είναι 2%. αβ)εισφορά 4,5% καταβάλλεται και για σύζυγο που εγγράφεται στο Ταµείο για πρώτη φορά µετά τη συµπλήρωση του 45 ου έτους της ηλικίας του. αγ) Περιορίζεται στο 0,75% η εισφορά συζύγου που ήταν ασφαλισµένος παραλλήλως και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα λόγω εργασίας, αν παύσει να εργάζεται και απολέσει εκ του λόγου τούτου το δικαίωµα συνέχισης της ασφάλισής του στον φορέα αυτό. αδ) Σύζυγος που δεν είχε ασφαλιστεί στο Ταµείο λόγω εργασίας και αντίστοιχης ασφάλισης σε άλλο φορέα ή είχε διακόψει για τον ίδιο λόγο την ασφάλισή της (του) στο Ταµείο, εάν παύσει να εργάζεται και δεν καλύπτεται από τον σχετικό µε την προηγούµενη εργασία του ασφαλιστικό φορέα, ασφαλίζεται µε εισφορά 4,5%. β) Για τα παιδιά (τέκνα) µε τις εξής διακρίσεις : βα) Για τα παιδιά (γενικώς) 0,75% εκτός και αν εργάζονται και είναι ασφαλισµένα ή µπορούν ν ασφαλιστούν στον αντίστοιχο της εργασίας τους ασφαλιστικό φορέα, ή συµπλήρωσαν το 26 ο έτος της ηλικίας τους, οπότε είναι 2%. ββ) Για τα ανάπηρα παιδιά χωρίς όριο ηλικίας 0,75%. γ) Για τα αδέλφια και εγγόνια (που είναι µέχρι την τροποποίηση αυτή ασφαλισµένα) µε τις εξής διακρίσεις : γα) Για τα αδέλφια και εγγόνια (γενικώς) µέχρι το 23ο έτος της ηλικίας τους, για τα ανάπηρα χωρίς όριο ηλικίας και γι αυτά που σπουδάζουν µέχρι το 26ο έτος της ηλικίας τους ποσοστό 1,5%. γβ) Για τα αδέλφια και εγγόνια µετά τη συµπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή αν σπουδάζουν µετά τη συµπλήρωση του 26ου έτους, ποσοστό 2,5%. δ) Για γονείς 4,5% για τον καθένα. 7. Εισφορά εµµέσως ασφαλισµένων δικαιουµένων πλήρους καλύψεως, δικαιοδόχων σύνταξης. α) Η εισφορά των προσώπων της παραγράφου αυτής υπολογίζεται επί της 17

18 καταβαλλοµένης συντάξεως, εφόσον δεν είναι µικρότερη του ποσού των ακαθάριστων αποδοχών του 10 ου κλιµακίου του κύριου προσωπικού του µισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων, επί των οποίων υπολογίζεται και όταν δεν είναι δικαιοδόχοι σύνταξης. β) Η χήρα ή ο χήρος µε τις εξής διακρίσεις: βα) Η χήρα ή ο χήρος, χωρίς ασφαλισµένα παιδιά καταβάλλει εισφορά 2%. ββ) Η χήρα ή ο χήρος µε ασφαλισµένα παιδιά καταβάλλει ως εισφορά το άθροισµα του ποσοστού 2% πλέον τα ποσοστά καθενός παιδιού της κατηγορίας του (εργαζόµενη ή µη), σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδ. β της προηγουµένης παραγράφου (6). βγ) Η χήρα ή χήρος µε προσωρινή διακοπή της σύνταξης, λόγω ανάληψης εργασίας, χωρίς ασφαλισµένα παιδιά καταβάλλει 2% υπολογιζόµενο επί του συνόλου της σύνταξης και επικούρησης που θα εισέπραττε αν δεν εργαζόταν. Αν, όµως, συντρέχει µε ασφαλισµένα παιδιά, καταβάλλει ως εισφορά το άθροισµα του ποσοστού 2% πλέον τα ποσοστά όλων των ασφαλισµένων παιδιών, καθενός της κατηγορίας του, υπολογιζόµενο οµοίως. γ) Τα παιδιά µε τις ακόλουθες διακρίσεις. γα) Παιδιά χωρίς ασφαλισµένους γονείς καταβάλλουν ποσοστό 2% καθένα. γβ) Παιδιά που συντρέχουν µε ασφαλισµένο γονιό καταβάλλουν καθένα το άθροισµα του ποσοστού 2% πλέον τα ποσοστά όλων των παιδιών καθενός της κατηγορίας του, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδ. β της προηγουµένης παραγράφου. 8. Εισφορά για συµπληρωµατική κάλυψη: Η εισφορά για συµπληρωµατική ασφάλιση καθορίζεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου η οποία λαµβάνεται ύστερα από την εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης µε την οποία εκτιµάται το κόστος της παροχής συµπληρωµατικής κάλυψης στους ασφαλισµένους και το ύψος συµµετοχής τους σε αυτό κατά κατηγορία. 9. Αυξοµείωση εισφορών: Οι εισφορές των αµέσως και εµµέσως ασφαλισµένων, συνολικώς ή ορισµένες από αυτές, µπορούν, µετά από τεκµηριωµένη πρόταση του ιοικητικού Συµβουλίου, να αυξοµειώνονται µέχρι 50% µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς αναδροµική ισχύ. 10. Καθυστέρηση καταβολής εισφορών: α) Η καθυστέρηση πληρωµής των µηνιαίων εισφορών από τον ασφαλισµένο πλέον των τριών (3) µηνών έχει ως αποτέλεσµα την µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, διαγραφή του από τα µητρώα του Ταµείου, αν µέσα σε δύο (2) µήνες από την έγγραφη και µε απόδειξη ειδοποίησή του στη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλώσει, δεν εξοφλήσει την οφειλή του, χωρίς καµία άλλη διαδικασία. Το ίδιο αποτέλεσµα έχει και η επιστροφή του εγγράφου ανεπίδοτου, λόγω αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας του ενδιαφερόµενου, άγνωστης στην υπηρεσία του Ταµείου. Στην περίπτωση των αµέσως και εµµέσως ασφαλισµένων δικαιουµένων συµπληρωµατικής καλύψεως, η διαγραφή επέρχεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου εάν παρέλθει ένας µήνας από τότε που η ετήσια εισφορά κατέστη απαιτητή. β) Σε κάθε περίπτωση, και ανεξαρτήτως των πειθαρχικών ποινών ή του χρόνου καθυστέρησης, οι καθυστερηµένες εισφορές καταβάλλονται εντόκως µε το επιτόκιο απλού Ταµιευτηρίου που ισχύει (στην ΑΤΕ) στην Τράπεζα Πειραιώς προσαυξηµένο κατά πέντε (5) µονάδες. 11. Παραγραφή: α)η αξίωση επιστροφής εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως και αντιθέτως η αξίωση του Ταµείου για την καταβολή εισφορών που δεν εισπράχτηκαν παραγράφονται την 31 εκεµβρίου του έτους που συµπληρώνεται πενταετία. β)οι εκατέρωθεν απαιτήσεις, εντός πάντοτε των χρονικών ορίων που προσδιορίζονται από το προηγούµενο εδάφιο, είναι έντοκες µε επιτόκιο Ταµιευτηρίου (της ΑΤΕ) της Τράπεζας Πειραιώς κατά το χρόνο έγερσης της αξίωσης. γ) Το κόστος των παροχών σε µη δικαιούµενους αναζητείται µε βάση τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού του Αστικού Κώδικα. Ο αµέσως ασφαλισµένος ευθύνεται εις ολόκληρο, αν, παρά την υποχρέωσή του, δεν ενηµέρωσε το Ταµείο για την µεταβολή. 18

19 Άρθρο 13 ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΟ ΟΙ 1.Η πρόσοδος από την εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων ή από άλλη νόµιµη αιτία, όπως κληρονοµία, δωρεά κλ.π. 2. Οι κληρονοµίες, οι κληροδοσίες και οι δωρεές µε τρόπο γίνονται δεκτές µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης του άρθρου 30 παρ. 2. ωρεές στο Ταµείο δεν γίνονται δεκτές, αν δεν προκύπτει καθαρά η ταυτότητα του δωρητή. 3. Οι κληρονοµίες κλπ. που καταλείπονται στο Ταµείο γίνονται αποδεκτές πάντοτε µε το ευεργέτηµα της απογραφής. 4. Τα περιουσιακά στοιχεία που καταλείφθηκαν ή δωρήθηκαν στο Ταµείο για ορισµένο σκοπό και την πρόσοδο απ αυτά διαχειρίζεται χωριστά το Ταµείο και τα διαθέτει αποκλειστικώς για το σκοπό που ορίστηκε, σύµφωνα και µε τους όρους του δωρητή ή του διαθέτη. 5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία είναι δεσµευτική για την ιαχειριστική Επιτροπή, µέρος του αποθεµατικού του Ειδικού Λογαριασµού Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ) µπορεί να µεταφέρεται στον κλάδο περίθαλψης και πρόνοιας για την επίτευξη των σκοπών του. 19 Άρθρο 14 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 1. Το Ταµείο τηρεί Τραπεζικούς λογαριασµούς, στους οποίους κατατίθενται τα έσοδά του από οποιαδήποτε πηγή. Η κίνηση των Λογαριασµών αυτών γίνεται µε εντάλµατα ή επιταγές ή εντολές που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα ή µετά από εξουσιοδότησή τους από τα αρµόδια Όργανα του Ταµείου. 2. Κατά το κλείσιµο των εργασιών της ηµέρας δεν επιτρέπεται να παραµένει υπόλοιπο σε χρήµατα µεγαλύτερο του εικοσαπλάσιου των ακαθάριστων αποδοχών του υπαλλήλου του τεσσαρακοστού πρώτου κλιµακίου του ενιαίου µισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων ή σε περίπτωση διαφορετικής ρύθµισης του ανάλογου ποσού. 3.Τα χρεόγραφα και αξιόγραφα κατατίθενται για φύλαξη σε Τράπεζα. Άρθρο 15 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 1. Επενδύσεις: α) Το ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του, µπορεί να επενδύει σε χρεόγραφα (µετοχές, οµολογίες, οµόλογα κρατικών τραπεζών, έντοκα γραµµάτια δηµοσίου, αµοιβαία κεφάλαια και άλλα) ποσά από τα διαθέσιµα κεφάλαια του Ταµείου και να τα αποσύρει ή να τα ρευστοποιεί. β) Το ιοικητικό Συµβούλιο προβαίνει στην αγοραπωλησία ακινήτου, αν η αξία του δεν υπερβαίνει το 2% του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους, µε τη σύµφωνη απόφαση τουλάχιστον δέκα (10) µελών του. ιαφορετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. γ) Για την αγορά κινητών πραγµάτων (µηχανολογικού και ιατρικού εξοπλισµού), αν η δαπάνη δεν υπερβαίνει το 1/100 του προϋπολογισµού, αποφασίζει το ιοικητικό Συµβούλιο. Για επιπλέον δαπάνη αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. δ) Μπορεί επίσης, µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την από κοινού µε Ταµεία άλλων Τραπεζών (Εθνικής, Ελλάδας κλπ.) απόκτηση κλινικής, οίκων ευγηρίας, παιδικών κατασκηνώσεων, βρεφονηπιακών σταθµών, κέντρων αιµοκάθαρσης, σταθµών αιµοδοσίας, µονάδων αξονικών και

20 µαγνητικών τοµογράφων και άλλων παρεµφερών κέντρων, χωρίς να αποκλείεται η εκπλήρωση των παραπάνω στόχων από µόνο το Ταµείο, στο µέτρο των δυνατοτήτων του. 2. Αντασφαλίσεις: Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να προβαίνει σε οµαδικές ασφαλίσεις των ασφαλισµένων του ή αντασφαλίσεις των κινδύνων που αναλαµβάνει στην Αγροτική Ασφαλιστική ή αλλού. Άρθρο 16 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Πειθαρχικά παραπτώµατα θεωρούνται : α) Με σκοπό την επίτευξη µη δικαιούµενης παροχής στον αιτούντα ή άλλο υποβολή ανακριβών ή ψευδών δικαιολογητικών, απόκρυψη οποιασδήποτε µεταβολής που έχει επέλθει στην ασφαλιστική κατάσταση του µέλους, η παρεµβολή προσκοµµάτων ή δυσχερειών στον έλεγχο που διενεργείται από τα εντεταλµένα Όργανα του Ταµείου, η άρνηση παροχής αιτούµενων πληροφοριών ή η παροχή ανακριβών πληροφοριών και γενικώς κάθε, από πρόθεση, πράξη ή παράλειψη που έχει δυσµενείς συνέπειες για το Ταµείο. β) Η από τα µέλη των Οργάνων του Ταµείου σύναψη µε αυτό οποιασδήποτε σύµβασης που έχει ως συνέπεια την επίτευξη κέρδους ή αµοιβής, καθώς και η λήψη χρηµατικού ποσού ή άλλου πράγµατος ως προµήθειας ή δώρου για οποιαδήποτε συναλλαγή του Ταµείου. γ) Η σκόπιµη από τα µέλη των Οργάνων του Ταµείου παράθεση ψευδών γεγονότων και στοιχείων στις εκθέσεις τους προς τις Συνελεύσεις ή η απόκρυψη παρόµοιων στοιχείων. δ) Η από βαριά αµέλεια πράξη ή παράλειψη ασφαλισµένου, η οποία έχει ως συνέπεια την πρόκληση υλικής ζηµίας ή ηθικής βλάβης στο Ταµείο. ε) Η καθυστέρηση της εξόφλησης οφειλών προς το Ταµείο, από οποιαδήποτε αιτία και να προέρχεται µε την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 6 του άρθρου 12. στ) Η ανάρµοστη διαγωγή προς τη ιοίκηση και τα άλλα Οργανα του Ταµείου. 2. Πειθαρχικές ποινές : Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται σε όλους τους αµέσως ή εµµέσως ασφαλισµένους, αν υπέπεσαν σε κάποιο από τα παραπτώµατα της παρ.1, είναι : α) Η έγγραφη παρατήρηση. β) Χρηµατικό πρόστιµο µέχρι του ποσού των µηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών του τελευταίου κλιµακίου του ενιαίου µισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων. γ) Η προσωρινή διαγραφή µέχρι και 6 µηνών. δ) Η οριστική διαγραφή από τα µητρώα του Ταµείου. ε) Για τα παραπτώµατα της περίπτωσης του εδ. στ της παρ. 1 επιβάλλονται ποινές µόνο των εδ. α και β της παραγράφου αυτής. στ) Η έκπτωση από το αξίωµα µέλους Οργάνου του Ταµείου. 3. Πειθαρχική δίωξη. Την πειθαρχική δίωξη ασκεί ο Πρόεδρος του ιοικητικού 20

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ 10671 Αθήνα Τηλ:2103637726 Γράμμα ΕΤΕΑ Σας γνωστοποιούμε το πρόσφατο Υπόμνημά των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων προς το Διοικητή του ΕΤΕΑ, το οποίο κοινοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1 Προϋποθέσεις Α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, λόγω θανάτου και, συγκεκριμένα, το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Ένταξη στον κλάδο ασθένειας 1.0 κλάδος ασθένειας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), που ιδρύθηκε με τον α.ν. 394/1936 (ΦΕΚ 558 Α'), εντάσσεται, από την 1η του τέταρτου μήνα μετά το

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

1. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΥΤΕΚΩ Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε Χρήμα ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ Τμήμα Μητρώου Τηλ.210-3606283 & 210-3623275 FAX: 210-3605545 Email:taapt.ag@tayteko.gr Site:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ Λ.Ε.Α.. ΧΑΝΙΩΝ Μέσα στα δεκατρία χρόνια λειτουργίας του Λ.Ε.Α. Ι. Χανίων, µε πνεύµα συνεννόησης και σύνεσης και µε γνώµονα την αλληλεγγύη και την ανταποδοτικότητα, ο Λογαριασµός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας

ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας ΣΥΛΛOΓlKH ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των Οινολόγων όπως αυτοί ορίζονται από τον 1697/87, που απασχολούνται σε Επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα την 1η Σεπτεμβρίου 2008 οι υπογράφοντες αφενός Στυλιανός

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

κλπ.) και συµπληρωµατικώς πέραν εκείνων που χορηγούνται πιθανώς από άλλον ασφαλιστικό φορέα.

κλπ.) και συµπληρωµατικώς πέραν εκείνων που χορηγούνται πιθανώς από άλλον ασφαλιστικό φορέα. Άρθρο 22 ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΟΥ 22.1. Έξοδα κηδείας εν ενεργεία δικηγόρων Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία δικηγόρου ή εµµέσως ασφαλισµένου στο Τ.Π..Θ. µέλους της ιδίας οικογενείας του, χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007

- - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 - - 1 - - Π.Κ. 43/29-5-2007 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις θυγατρικές τραπεζών όλης της χώρας. Ειδικότερα δε στις επιχειρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ

www.tnomik.gr ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002)

(Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) (Πράξη Κατάθεσης 39/19-6-2002) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002-2003 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας Σήµερα την 6 Ιουνίου 2002, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ

ΑΔΑ: ΒΕ5Π4691ΩΓ-Γ6Θ. ...Αιτ... ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ :... ΟΝΟΜΑ :... ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ :... ΟΔΟΣ :... ΑΡΙΘΜΟΣ :... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ :... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ :... ΤΗΛΕΦΩΝΟ :... Α.Φ.Μ. :.. Α.Μ.Κ.Α. :... ΠΡΟΣ : Το. Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..... (Υποκ/μα τόπου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή. Σκοπός ΟΑΕΕ. Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Εισαγωγή Σκοπός ΟΑΕΕ Πρόσωπα υπαγόµενα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ Ειδικές περιπτώσεις ασφάλισης στον ΟΑΕΕ Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ βάσει ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. e-mail : diefpar@ika.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) www.tnomik.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΕΜΒΡΗΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α ) ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ( Τ.Α.Ν. ) ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2007 2008 ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:43/29-5-2007 )

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ: Τ00/478/61/30-11-2005 ΘΕΜΑ : «Επέκταση της ασφάλισης του ΤΑΞΥ στις περιοχές των Νοµών Πιερίας, Ζακύνθου, Πρέβεζας, Σάµου, Έβρου και στις νήσους Σύρο, Θήρα, Μύκονο, Πάρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ.

ΑΔΑ: 4Α8Ω4691ΩΓ-3ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 13/09/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-4-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών/-τριών χαρτοποιίας, χαρτονοποιίας, χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της Χώρας» (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 2. Από την έναρξη ισχύος αυτής της Σ.Σ.Ε. τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του 'Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής: ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 (Πεδίο Εφαρμογής) Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΡΘΡΟ 29 Ν. 4387/2016. α) Πλήρες ποσό προσωρινής σύνταξης Όπως αυτό προκύπτει από την Απόφαση χορήγησης της προσωρινής Σύνταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΡΘΡΟ 29 Ν. 4387/2016. α) Πλήρες ποσό προσωρινής σύνταξης Όπως αυτό προκύπτει από την Απόφαση χορήγησης της προσωρινής Σύνταξης ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΑΡΘΡΟ 29 Ν. 4387/2016 α) Πλήρες ποσό προσωρινής σύνταξης Όπως αυτό προκύπτει από την Απόφαση χορήγησης της προσωρινής Σύνταξης β) Κατώτατο Ανώτατο όριο πλήρους προσωρινής σύνταξης Γήρατος Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: Α. ΑΡΘΡΟ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Λιβαδειά 2-7-2013 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ. 2334 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Συλλογική Σύµβαση Εργασίας Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων όλης της χώρας Στην Αθήνα σήµερα 13 εκεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες αφενός: 1) Ν. Αναλυτής, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/09/2011 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έπειτα από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνεται η δυνατότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη

ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984. Άρθρο 2 Εξαρτώµενα µέλη ΝΟ ΜΟ Σ 1483/1984 Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις -Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων (ΦΕΚ 153 Α /8.10.1984) Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των πτυχιούχων µηχανικών κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 90/30-7-2002) Στην Αθήνα σήµερα, 17 Ιουλίου 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ:... Αριθ. Πρωτ.:... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ:... Κωδικός... ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΕΤΟΣ 2013 1. Στοιχεία του ή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 1. Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43 C:\Documents and Settings\user.D7HFGY3J\Local Settings\Temp\Εγκύκλιος άρθρου 41 ν.3996 (αναγνωρίσεις)-1.doc ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.18513/1229

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΕΤΑΑ/ΤΥ Ε http://tyde-tpde.etaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου) 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 16/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012 Πάτρα, 01 / 11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Διεύθυνση: Ερμού 70, 262 21 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :11:34 EEST Reason: Location: Athens

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :11:34 EEST Reason: Location: Athens INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.09 10:11:34 EEST Reason: Location: Athens : 246913-68 : 246913-68 : 246913-68 : 246913-68 : 246913-68 :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. Ο Διευθυντής Συντάξεων και Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Καραγιαννάκης θέτει

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 Τροπολογία Στο Σχέδιο Νόµου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑµεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4093/2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4093/2012 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4093/2012 ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Υπάλληλος υπηρεσίας που είτε ανήκει σε κοινωνικά προστατευόμενη ομάδα, είτε o/η σύζυγος του/της έχει ήδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Ιδιωτικών Υπαλλήλων απασχολούμενων στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα