ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697"

Transcript

1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ FAX : Ηλεκτρ. ιεύθυνση: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση στον ΟΓΑ εργατών γης, οι οποίοι µέσα στο έτος 2012 δεν έχουν πραγµατοποιήσει καµία ηµέρα εργασίας µε εργόσηµο» Σχετ.: «Οι εγκύκλιοί µας µε αριθ. 9/2011και 2/2013» Σε συνέχεια των ως άνω εγκυκλίων µας, σας γνωρίζουµε ότι µε τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4144/ (ΦΕΚ Α88) δίνεται η δυνατότητα στους εργάτες γης οι οποίοι ήσαν εγγεγραµµένοι το έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και δεν έχουν πραγµατοποιήσει το έτος 2012 καµία ηµέρα εργασίας, βάσει των αµοιβών τους µε εργόσηµο, να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος 2012, εφόσον καταβάλουν την ετήσια ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχουν καταταγεί το έτος 2012, προσαυξηµένη κατά 50%. Με την παρούσα εγκύκλιο, σας παρέχουµε συµπληρωµατικές οδηγίες για τη διαδικασία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραπάνω εργατών γης, τη χορήγηση - θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας τους καθώς και τη χορήγηση των βεβαιώσεων για ανανέωση των αδειών διαµονής των εργατών γης - υπηκόων τρίτων χωρών. Επισηµαίνουµε και υπενθυµίζουµε για άλλη µία φορά ότι, από το έτος 2013 και στο εξής, χωρίς καµία εξαίρεση, ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης, θα υπολογίζεται, αποκλειστικά και υποχρεωτικά, µε βάση µόνο τα εργόσηµά τους. 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Στην περίπτωση των εργατών γης, οι οποίοι ήσαν εγγεγραµµένοι µέχρι στα Μητρώα Ασφαλισµένων του ΟΓΑ και δεν έχουν πραγµατοποιήσει καµία ηµέρα εργασίας µε εργόσηµο µέσα στο έτος 2012, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία για την καταβολή, των προσαυξηµένων, ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 καθώς και για την άµεση χορήγηση θεώρηση βιβλιαρίου υγείας ή χορήγηση βεβαίωσης για ανανέωση άδειας διαµονής (υπήκοοι τρίτων χωρών). Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν τη συνέχιση της ασφάλισής τους για το έτος 2012 θα πρέπει να προσέλθουν στον αρµόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ προκειµένου να προµηθευτούν το νέο έντυπο ΑΤΕ µε Κωδικό Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ) 697 για τη πληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών έτους Όπως προαναφέρθηκε, οι εργάτες γης, οι οποίοι 1

2 ήσαν εγγεγραµµένοι µέχρι στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και δεν έχουν πραγµατοποιήσει το έτος 2012 καµία ηµέρα εργασίας, βάσει των αµοιβών τους µε εργόσηµο, θα πρέπει, σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις, να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2012, προσαυξηµένες κατά 50%. Σηµειώνουµε, ότι η καταβολή των προσαυξηµένων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012, αφορά µόνο στους εργάτες γης των οποίων έχει διακοπεί η ασφάλισή τους, από , λόγω εφαρµογής του εργοσήµου. Οι εργάτες γης των οποίων η ασφάλιση είχε διακοπεί, πριν από την , για διαφορετικούς του εργοσήµου λόγους (π.χ. ασφάλιση σε άλλο φορέα, διακοπή άσκησης επαγγέλµατος κ.λπ), δεν υπάγονται στην παραπάνω ρύθµιση και δεν ακολουθείται γι αυτούς η εν λόγω διαδικασία. Η εκτύπωση του εντύπου για την ΑΤΕ, θα γίνεται από τους αρµόδιους Ανταποκριτές ΟΓΑ, µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ηµέρες εργασίας αγρεργατών». Στην υπηρεσία αυτή, ήδη εµφανίζονται οι εργάτες γης οι οποίοι µέσα στο έτος 2012 δεν έχουν εξαργυρώσει κανένα εργόσηµο, η ασφαλιστική κατηγορία τους, καθώς και το πληρωτέο ποσό (ποσό εισφορών έτους 2012 προσαυξηµένο κατά 50%). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος οφείλει και καθυστερούµενες µέχρι το έτος 2011 ασφαλιστικές εισφορές, θα πρέπει επιπλέον να εκτυπώνεται για την καταβολή τους το έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 639. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους ή για τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 6 της παρούσας, δεν είναι δυνατή µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, η εκτύπωση των εντύπων για πληρωµή των εισφορών µέσω της ΑΤΕ, το έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 697 θα χορηγείται από την αρµόδια υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρµόδιο Υποκατάστηµα), ενώ το έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 639 θα χορηγείται «χειρόγραφα» από τους Ανταποκριτές ΟΓΑ, αφού προηγουµένως ενηµερωθούν για το πληρωτέο ποσό. Η καταβολή του ποσού µε ΚΜΠ 697 θα γίνεται εφάπαξ, δεν υπόκειται σε ρύθµιση δόσεων και πρέπει να καταβληθεί µέχρι τη ληκτική ηµεροµηνία πληρωµής που αναγράφεται στο έντυπο. Μετά την παρέλευση της ταχθείσας προθεσµίας, το πληρωτέο ποσό αναπροσαρµόζεται. Επισηµαίνουµε, ότι στους ως άνω εργάτες γης, δεν θα αποσταλεί σχετική ειδοποίηση καταβολής, µέσω ΕΛΤΑ, των ασφαλιστικών εισφορών έτους Η πληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 από τους εν λόγω εργάτες γης, µπορεί να γίνει οποτεδήποτε, αλλά αποκλειστικά µέσω της ΑΤΕ µε το νέο έντυπο (ΚΜΠ 697). Μετά την καταβολή των εισφορών µε το έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 697, οι εργάτες γης επανεγγράφονται στα Μητρώα ασφαλισµένων του ΟΓΑ για το έτος Υπενθυµίζουµε, ότι η πληρωµή των υπολειπόµενων ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 από τους εργάτες γης, οι οποίοι έχουν λιγότερες των 150 ηµερών εργασίας πραγµατοποιηθείσες µέσω εργοσήµου, το έτος αυτό, καθώς και των τυχόν καθυστερούµενων µέχρι το έτος 2011 εισφορών, θα εξακολουθεί να γίνεται µε το έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 639 και όχι µε το νέο έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 697 (σχετ. η πρόσφατη εγκύκλιός µας µε αριθ. 2/2013). Για τον έλεγχο τυχόν καθυστερούµενων µέχρι το έτος 2011 εισφορών, θα πρέπει οι Ανταποκριτές ΟΓΑ, να συµβουλεύονται, για µεν τους ηµεδαπούς εργάτες γης τη διαδικτυακή υπηρεσία «Ατοµική Μερίδα Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας», για δε τους 2

3 αλλοδαπούς εργάτες γης, τη διαδικτυακή υπηρεσία «Βεβαίωση για Άδεια ιαµονής Αλλοδαπών». 2.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΗ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ. Κατ εξαίρεση των γενικών οδηγιών µας το νέο έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 697 καθώς και το έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 639, για την πληρωµή ασφαλιστικών εισφορών έτους 2012 και καθυστερούµενων µέχρι το έτος 2011, ασφαλιστικών εισφορών, είναι δυνατόν να χορηγηθούν και στους υπηκόους τρίτων χωρών εργάτες γης, οι οποίοι ελλείψει βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας ΟΓΑ, είναι κάτοχοι απλής βεβαίωσης παραλαβής αιτήµατος ανανέωσης άδειας διαµονής (λευκής). Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να συστήνετε στους ενδιαφερόµενους, να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους το αργότερο, µέχρι , προκειµένου να µην αντιµετωπίσουν προβλήµατα µε την ανανέωση της άδειας διαµονής τους. 3. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ. Η εγγραφή των παραπάνω προσώπων στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, για το έτος 2012, θα γίνεται µετά την καταβολή του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών, µε το νέο έντυπο ΑΤΕ µε ΚΜΠ 697. Σε περίπτωση που η καταβολή του ποσού γίνει σε Κωδικό Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ) διαφορετικό του ΚΜΠ 697, δεν θα είναι δυνατή η εγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισµένων, για το έτος Για το λόγο αυτό εφιστούµε την προσοχή, στους Ανταποκριτές ΟΓΑ, και τονίζουµε ότι σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να συµπληρώνετε, το ως άνω έντυπο για την ΑΤΕ, «χειρόγραφα», αλλά, σε κάθε περίπτωση, αυτό να εκτυπώνεται µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας. 4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ. Μετά την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2012, σύµφωνα µε τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου µας και της εγκυκλίου µας µε αριθ. 2/2013 και εφόσον δεν οφείλονται καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές µέχρι το έτος 2011 µπορεί να χορηγηθεί, µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, στους υπηκόους τρίτων χωρών εργάτες γης, η βεβαίωση υπόδειγµα 1 ν. 3386/2005. Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ πριν προβεί στην εκτύπωση της βεβαίωσης, θα πρέπει να ελέγξει τα αναγραφόµενα, στην απόδειξη πληρωµής, στοιχεία του ενδιαφερόµενου και το καταβληθέν ποσό. Η βεβαίωση υπόδειγµα 1 ν. 3386/2005 µπορεί να χορηγηθεί και στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δεν είναι κάτοχοι βεβαίωσης νόµιµης διαµονής στη χώρα, αλλά λευκής βεβαίωσης, εφόσον προσκοµίσουν την απόδειξη εξόφλησης των εισφορών έτους 2012 και των τυχόν καθυστερούµενων µέχρι το έτος Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν, την εν λόγω βεβαίωση (υπόδειγµα 1 ν. 3386/2005), στις αρµόδιες υπηρεσίες των /νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης προκειµένου να τους χορηγηθεί η βεβαίωση νόµιµης διαµονής στη χώρα. 5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ. Μετά την καταβολή, κατά τα ανωτέρω, των ασφαλιστικών εισφορών από τους εργάτες γης, µπορεί να τους χορηγηθεί θεωρηθεί το βιβλιάριο υγείας, εφόσον ΕΝ οφείλουν καθυστερούµενες, µέχρι το έτος 2011, ασφαλιστικές εισφορές. Πριν τη χορήγηση θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας σε υπηκόους τρίτων χωρών θα πρέπει, οι αρµόδιοι Ανταποκριτές ΟΓΑ, να ελέγχουν αν διαµένουν νόµιµα στη χώρα δηλ. είναι κάτοχοι άδειας 3

4 διαµονής σε ισχύ ή βεβαίωσης νόµιµης διαµονής. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια ισχύος του βιβλιαρίου υγείας δεν µπορεί να υπερβαίνει την ηµεροµηνία λήξης της άδειας διαµονής. Σηµειώνουµε, ότι η χορήγηση - θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι βεβαίωσης νόµιµης διαµονής στη χώρα, θα γίνεται µετά τη προσκόµιση της βεβαίωσης νόµιµης διαµονής στη χώρα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. 6. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ» Όπως σας ενηµερώσαµε µε την αριθ. 2/2013 εγκύκλιό µας, προς διευκόλυνση του έργου των Ανταποκριτών ΟΓΑ, στην εφαρµογή των Ανταποκριτών, ήδη αναπτύχθηκε από τον Κλάδο Μηχανογράφησης του Οργανισµού µας, η διαδικτυακή υπηρεσία «Ηµέρες εργασίας από εργόσηµο αγρεργατών». Στην ως άνω διαδικτυακή υπηρεσία, εµφανίζονται όλοι οι εργάτες γης των οποίων έχει καταχωρηθεί ο ΑΜΚΑ στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ανεξαρτήτως αν έχουν, µέσα στο έτος 2012, πραγµατοποιήσει ή όχι ηµέρες εργασίας µε εργόσηµο. Αν δεν τους έχει αποδοθεί ακόµη αριθµός Μητρώου, δεν εµφανίζονται στην εν λόγω υπηρεσία. Σε περίπτωση που εργάτης γης δεν εµφανίζεται στην υπηρεσία θα πρέπει, οι αρµόδιοι Ανταποκριτές ΟΓΑ, να προβαίνουν στη καταχώρηση / διόρθωση του ΑΜΚΑ του ενδιαφερόµενου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του εγγράφου µας µε αριθµό 47915/ Αν ο ενδιαφερόµενος έχει πραγµατοποιήσει, µέσα στο έτος 2012, ηµέρες εργασίας µε εργόσηµο, η εγγραφή του στα Μητρώα Ασφαλισµένων θα γίνει από τον ΟΓΑ και δεν θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να προβεί σε καµία ενέργεια. Η εγγραφή στα Μητρώα του ασφαλισµένου εργάτη γης, ο οποίος εµφανίζεται µεν στην εφαρµογή, αλλά δεν εµφανίζονται, ενδεχοµένως λόγω των δύο (2) ΑΜΚΑ που κατέχει, οι ηµέρες εργασίας, που αποδεδειγµένα έχει πραγµατοποιήσει µε εργόσηµο, θα γίνεται µετά από σχετικό αίτηµά του, το οποίο θα αποστέλλεται στην αρµόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρµόδιο Υποκατάστηµα) µαζί µε τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Φωτοαντίγραφα των εργοσήµων του. β) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης ΑΜΚΑ και γ) Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαµονής του (για υπηκόους τρίτων χωρών). Παράλληλα θα πρέπει να ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος ότι, εφεξής, θα πρέπει να χρησιµοποιεί αποκλειστικά και µόνο τον ΑΜΚΑ που έχει καταχωρηθεί στα Μητρώα Ασφαλισµένων του ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις ως άνω περιπτώσεις η εκτύπωση, µέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας, των εντύπων για πληρωµή των εισφορών µέσω της ΑΤΕ δεν είναι δυνατή και θα πρέπει, οι Ανταποκριτές ΟΓΑ, να επικοινωνούν µε την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρµόδιο Υποκατάστηµα) προκειµένου να ενηµερωθούν για το ποσό των πληρωτέων ασφαλιστικών εισφορών κα τον τρόπο πληρωµής τους. Ο ιοικητής ηµήτρης Α. Κοντός 4

5 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - Γραφείο κ. Υπουργού - Γραφείο κ. Υφυπουργού - Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα Κοιν. Ασφαλίσεων - Γραφείο κ. Γεν. ιευθύντριας Κοιν. Ασφάλισης - /νση Ασφάλισης Αγροτών και Ανασφαλίστων Οµάδων Σταδίου ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική Γραµµατεία Πληθυσµού & Κοιν. Συνοχής - Γεν. /νση Μεταναστευτικής Πολιτικής κ Κοιν. Ένταξης /νση Μεταναστευτικής. Πολιτικής Τµήµα Νοµοθετικού Συντονισµού κ Ελέγχου Ευαγγελιστρίας ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ κ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης /νση Απλούστευσης ιαδικασιών & Παραγωγικότητας Βασ. Σοφίας ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Γενική Γραµµατεία φορολογικών και τελωνειακών θεµάτων. Γενική /νση φορολογίας /νση φορολογίας εισοδήµατος-τµήµα Α Καραγεώργη Σερβίας ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) - /νση Παραγωγής Απελλού ΑΘΗΝΑ Η. Ι.Κ.Α. Α.Ε. Λαγουµιτζή ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ (ΠΟΕ_ ΟΤΑ) Καρόλου ΑΘΗΝΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ΓΕΣΑΣΕ ΣΥ ΑΣΕ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Χατζηγιάννη Μέξη ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραµµατεία ιοίκησης 2. Γραφείο κ. Υποδιοικητή 3. Γενική /νση Ασφάλισης 4. Γενική /νση ιοικ. Υποστήριξης 5. Κλάδους και Υπηρεσίες 6. Περιφ. Υποκαταστήµατα ΟΓΑ 7. Όλο το Προσωπικό του ΟΓΑ 8. ΚΕΑ 5

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2011 Εφαρμογή Εργοσήμου, Διαδικασία έκδοσης εξαργύρωσης Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουμένων εργατών γης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ Α ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.:26077 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231, 214, 303, 304, 310 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-6-2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 26040 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 214, 304, 303, 310 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ74691Ω2-ΝΚΧ. Αρ. Πρωτ. 15120/20-02-2014. ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις και ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΑΔΑ: ΒΙΕ74691Ω2-ΝΚΧ. Αρ. Πρωτ. 15120/20-02-2014. ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές ιευθύνσεις και ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΑΕ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης

Διαβάστε περισσότερα

(προς δηµοσίευση) Τηλέφωνο: 2131301229 Fax: 210-3368012 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

(προς δηµοσίευση) Τηλέφωνο: 2131301229 Fax: 210-3368012 ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/6/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ.Πρωτ.:14913/343/Φ10034 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

: 210 8707894, 8707713, 8707720 FAX

: 210 8707894, 8707713, 8707720 FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 03-06-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 506285 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30

Αθήνα 22/6/2015. Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 Αθήνα 22/6/2015 Αριθμ. Πρωτ. Α21/449/30 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου Αριθ. Τηλεφώνου : 210 52 15 261

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 24/8/2010 Αρ. Πρωτ.:2/57873 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37 Τ.Κ. 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007

ΑΔΑ: ΒΕΙΕΘ-Ο00. εποπτείας σας) ιοικητές ή Προέδρους των λοιπών Φορέων του άρθρου 9 παράγραφος 1 του Ν. 3580/2007 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-01-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 445 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΛ4Υ4691ΩΓ-ΖΧΤ. Αθήνα, 11/7/2013. Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 43. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α Αθήνα, 11/7/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Α21/449/63 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011

ΠΡΟΣ: Ως Π.. κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Αθήνα, 21 Σεπτεµβρίου 2011 ΠΟΛ. 1198

Διαβάστε περισσότερα

A1 ΓIA TOYΣ AΣΦAΛIΣMENOYΣ MEXPI 31.12.1992 (Π.A)

A1 ΓIA TOYΣ AΣΦAΛIΣMENOYΣ MEXPI 31.12.1992 (Π.A) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/7/08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τ Α Μ Ε Ι Ο Αριθ. Πρωτ. 56641/7814 ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΣΑΥ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14

ΑΔΑ: Β44Θ4691Ω3-ΙΙΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 10432 ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΤΗΛ. : 210-5285569 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 2/3/2012 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ24/14/19118 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 503037 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά.

εγκριτικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως 30-06-2014 και στον Καν. 1407/2013 για εγκριτικές αποφάσεις που εκδίδονται από 01-07-2014 και µετά. Αρ. Πρωτ. 83065/06-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΡΒΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΛΧ4691ΩΓ-ΡΒΛ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ/ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δημητρακοπούλου-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3190 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Μ. Φώτη Τηλέφωνο : 213.1519.233-213.1519.303

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 09-07-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 505363 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών και Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ : Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα