Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας"

Transcript

1 Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. Ηµεροµηνία Ισχύος: 13 Μαρτίου 2015 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΑ ΜΕΡΙ ΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΟΠΟΙΟΥ ΗΠΟΤΕ ΥΠΟ- ΑΜΟΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΛΗΞΗ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ- ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ-ΓΛΩΣΣΑ

3 1. ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το (LF) (το "Αµοιβαίο Κεφάλαιο") είναι ένα αµοιβαίο κεφάλαιο που συστάθηκε κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου. Είναι µια συµβατική µορφή και δεν έχει ξεχωριστή νοµική υπόσταση. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει συσταθεί σύµφωνα µε το Τµήµα Ι του Νόµου της 17 ης εκεµβρίου 2010 περί Οργανισµών Συλλογικών Επενδύσεων (ο «Νόµος 2010»), υπό τη µορφή αµοιβαίου επενδυτικού κεφαλαίου ανοικτού τύπου ("αµοιβαίο κεφάλαιο ), ως µη εταιρικής µορφής συνιδιοκτησία κινητών αξιών και άλλων στοιχείων ενεργητικού επιτρεπόµενων από το νόµο. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο έχει διαφορετικά χαρτοφυλάκια ενεργητικού και παθητικού, καθένα από τα οποία συνιστά ένα Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο (συγκεντρωτικά τα «Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια» και καθένα ξεχωριστά το «Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο») που θα δηµιουργηθούν σύµφωνα µε την ενότητα 4 κατωτέρω. Τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια µπορεί να έχουν κοινούς ή διαφορετικούς επενδυτικούς σκοπούς και επενδυτικές πολιτικές, που καθορίζονται κατά καιρούς από την εταιρεία Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., την εταιρεία διαχείρισης του αµοιβαίου κεφαλαίου (LF) (η «Εταιρεία ιαχείρισης»). Η Εταιρεία ιαχείρισης είναι µια εταιρεία που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου και έχει την καταστατική της έδρα στο Λουξεµβούργο. Τα περιουσιακά στοιχεία κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου (συµπεριλαµβανοµένων των µετρητών) αποτελούν αποκλειστικά αντικείµενο διαχείρισης από την Εταιρεία ιαχείρισης προς όφελος των συνιδιοκτητών του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου (οι «Μεριδιούχοι»). Τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου φυλάσσονται από ή µε εντολή της εταιρείας Eurobank Private Bank (Luxembourg) S.A. (ο «Θεµατοφύλακας»). Τα στοιχεία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου είναι ξεχωριστά από εκείνα της Εταιρείας ιαχείρισης. Με την αγορά Μεριδίων (τα «Μερίδια») ενός ή περισσοτέρων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων κάθε επενδυτής εγκρίνει και αποδέχεται πλήρως τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού λειτουργίας (ο «Κανονισµός Λειτουργίας»), ο οποίος καθορίζει τη συµβατική σχέση µεταξύ των Μεριδιούχων, της Εταιρείας ιαχείρισης και του Θεµατοφύλακα. Ο Κανονισµός Λειτουργίας και οι εκάστοτε µελλοντικές τροποποιήσεις του θα υποβάλλονται στο Μητρώο Εµπορίου και Εταιρειών ( Registre de Commerce et des Sociétés ) του Λουξεµβούργου (όπου µπορεί να εξετασθεί και να ληφθούν αντίγραφα). ηµοσίευση θα πρέπει να γίνεται µε ανακοίνωση στο "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (το «Mémorial»), η οποία θα ειδοποιεί για την κατάθεση των εγγράφων αυτών στο Μητρώο Εµπορίου και Εταιρειών. 2. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Γενικές Πληροφορίες Η εταιρεία Eurobank Fund Management Company (LUX) S.A είναι η Εταιρεία ιαχείρισης του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η Εταιρεία ιαχείρισης έχει συσταθεί ως ανώνυµη εταιρεία κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου και λειτουργεί ως εταιρεία διαχείρισης σύµφωνα µε το Κεφάλαιο 15 του Νόµου Έχει την καταστατική της έδρα στην πόλη του Λουξεµβούργου. Η Εταιρεία ιαχείρισης συστάθηκε στις 22 Μαρτίου 2006 για αόριστη χρονική διάρκεια µε αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Το καταστατικό της Εταιρείας ιαχείρισης έχει δηµοσιευτεί στο Mémorial C µε ηµεροµηνία 10 Απριλίου 2006 και οι τροποποιήσεις του έχουν δηµοσιευτεί στο Mémorial C µε ηµεροµηνία 19 Αυγούστου 2006 και 23 Οκτωβρίου Το τροποποιηθέν καταστατικό κατατέθηκε στο Μητρώο Εµπορίου και Εταιρειών του Λουξεµβούργου στις 22 Οκτωβρίου 2012 (όπου µπορεί να εξετασθεί και να ληφθούν αντίγραφα)

4 Ανάθεση αρµοδιοτήτων από την Εταιρεία ιαχείρισης Η Εταιρεία ιαχείρισης διαχειρίζεται το Αµοιβαίο Κεφάλαιο στο όνοµά της, αλλά προς το συµφέρον αποκλειστικά των Μεριδιούχων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η Εταιρεία ιαχείρισης δύναται να αναθέτει ορισµένες αρµοδιότητες σχετικά µε τη διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε τρίτους, όπως αναφέρονται στο ενηµερωτικό δελτίο του Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπό την εποπτεία του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ιαχείρισης (το «Ενηµερωτικό ελτίο»). Συγκεκριµένα: Η Εταιρεία ιαχείρισης θα συνάψει σύµβαση διαχείρισης επενδύσεων µε την εταιρεία Eurobank Asset Management Ανώνυµη Εταιρεία ιαχειρίσεως Αµοιβαίων Κεφαλαίων (EUROBANK ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ.) (Aθήνα) (ο «ιαχειριστής Επενδύσεων»), η οποία θα έχει πλήρη εξουσία να διαχειρίζεται τα στοιχεία ενεργητικού των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων, στο πλαίσιο των πολιτικών και των περιορισµών που έχουν τεθεί από την Εταιρεία ιαχείρισης κατά καιρούς. Ο ιαχειριστής Επενδύσεων µπορεί, µετά από έγκριση της Εταιρείας ιαχείρισης, να διορίζει έναν ή περισσότερους υπό-διαχειριστές επενδύσεων (οι «Υπό- ιαχειριστές Επενδύσεων»), στους οποίους µπορεί να αναθέτει αρµοδιότητες διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού σχετικά µε όλα ή ορισµένα από τα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια. Η Εταιρεία ιαχείρισης θα συνάψει σύµβαση αντιπροσώπευσης διοίκησης, τήρησης µητρώου µεριδιούχων και µεταβίβασης µε την τράπεζα Eurobank Private Bank Luxembourg S.A. (ο Φορέας ιοίκησης και Yπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων ή ο Φορέας ιοίκησης ) η οποία, σύµφωνα µε την παρούσα συµφωνία, θα ενεργεί ως Φορέας ιοίκησης και Yπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων και Μεταβίβασης Μεριδίων του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Υπό την ιδιότητα αυτή, θα είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των διαθέσεων των Μεριδίων, των αιτήσεων εξαγοράς, µετατροπής και µεταβίβασης των Μεριδίων, καθώς και για την φύλαξη του Μητρώου των Μεριδιούχων, την παροχή και επίβλεψη της αποστολής των δηλώσεων, εκθέσεων, ανακοινώσεων και λοιπού ενηµερωτικού υλικού στους Μεριδιούχους. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τις γενικές διοικητικές αρµοδιότητες που απαιτούνται κατά το δίκαιο του Λουξεµβούργου, όπως ο υπολογισµός της καθαρής αξίας µεριδίου ( Καθαρή Αξία Μεριδίου ) και τη διατήρηση των λογιστικών αρχείων. 3. ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να συµµετέχουν στις εξελίξεις των χρηµατοοικονοµικών αγορών µέσω µιας σειράς ενεργά διαχειριζόµενων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να πετύχει το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τις πολιτικές και τις οδηγίες που έχουν οριστεί από το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας ιαχείρισης (το «ιοικητικό Συµβούλιο») µε την επένδυση σε κινητές αξίες (συµπεριλαµβανοµένων των κινητών αξιών που έχουν εκδοθεί πρόσφατα), µέσα χρηµαταγοράς, µερίδια σε άλλους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων, καταθέσεις, συµβόλαια ξένου συναλλάγµατος, παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα και άλλες επενδύσεις, όπως περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Επιπροσθέτως, το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µπορεί να κατέχει ρευστά διαθέσιµα σε βοηθητική βάση. εν υπάρχει εγγύηση ή εξασφάλιση ότι το Αµοιβαίο Κεφάλαιο και οι επενδύσεις των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα είναι επικερδείς και ότι ο επενδυτικός σκοπός του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα επιτευχθούν. Η επενδυτική πολιτική του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και των Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων θα είναι σύµφωνη µε τους κανόνες και περιορισµούς που καθορίζονται κατά καιρούς από το ιοικητικό Συµβούλιο στον παρόντα Κανονισµό Λειτουργίας και το Ενηµερωτικό ελτίο, καθώς και µε τους περιορισµούς του Τµήµατος Ι του Νόµου Ο συγκεκριµένος σκοπός, η επενδυτική πολιτική και οι επενδυτικοί περιορισµοί που εφαρµόζονται σε κάθε Υπό- Αµοιβαίο Κεφάλαιο χωριστά, θα καθορίζονται από την Εταιρεία ιαχείρισης και θα αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ελτίο

5 4. ΤΑ ΥΠΟ-ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Για κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, θα διατηρείται ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο ενεργητικού και παθητικού. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίσει οποτεδήποτε τη δηµιουργία νέων Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων. Τα έσοδα από τις διαθέσεις για Μερίδια ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύονται χωριστά και θα αποτελούν αντικείµενο διαχείρισης χωριστά σύµφωνα µε τους επενδυτικούς σκοπούς και επενδυτικές πολιτικές κάθε Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου, όπως περιγράφονται στην ενότητα 3 του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας και στο Ενηµερωτικό ελτίο. Σχετικά µε τους τρίτους, µολονότι κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει χωριστή νοµική υπόσταση, παρόλα ταύτα, είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για όλο το παθητικό, τα έξοδα και τις δαπάνες που αποδίδονται σ αυτό και δεν θα είναι υπεύθυνο για το παθητικό, τα έξοδα και τις δαπάνες που αποδίδονται σε οποιοδήποτε άλλο Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί να εκδώσει Μερίδια σε διάφορες σειρές (συγκεντρωτικά οι «Σειρές» και κάθε µια ξεχωριστά η «Σειρά») σε κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, οι οποίες έχουν (i) συγκεκριµένη πολιτική προµήθειας διάθεσης και εξαγοράς ή/και (ii) διαφορετική πολιτική αµοιβής διαχείρισης ή/και συµβούλων διαχείρισης ή/και (iii) διαφορετικές αµοιβές διανοµής, εξυπηρέτησης Μεριδιούχων ή άλλες αµοιβές ή/και (iv) διαφορετικές κατηγορίες υποψήφιων επενδυτών ή φορέων διανοµής ή/και (v) διαφορετική πολιτική αντιστάθµισης κινδύνων ή/και (vi) όποια άλλα χαρακτηριστικά που µπορεί να προσδιοριστούν από το ιοικητικό Συµβούλιο κατά καιρούς. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τα δικαιώµατα και άλλα χαρακτηριστικά των Μεριδίων αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. 5. ΤΑ ΜΕΡΙ ΙΑ Μεριδιούχοι Κάθε Μερίδιο αντιπροσωπεύει το τµήµα δικαιώµατος ιδιοκτησίας κάθε Μεριδιούχου στο ενεργητικό και παθητικό που αποτελούν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο και στα οποία κάθε Μεριδιούχος είναι δικαιούχος. Κάθε Μερίδιο είναι αδιαίρετο σε σχέση µε τα δικαιώµατα που ενσωµατώνει. Στις συναλλαγές τους µε την Εταιρεία ιαχείρισης ή το Θεµατοφύλακα, οι συνιδιοκτήτες ή διεκδικητές των Μεριδίων, καθώς και οι κοµιστές και δικαιούχοι των Μεριδίων ("usufruitiers"), πρέπει να εκπροσωπούνται από το ίδιο πρόσωπο. Η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τα Μερίδια µπορεί να ανασταλούν µέχρι να εξασφαλιστούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Οι Μεριδιούχοι δεν µπορούν να ζητήσουν την εκκαθάριση ή κατάτµηση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου ούτε θα έχουν δικαιώµατα σχετικά µε την αντιπροσώπευση και διαχείριση του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου και ο θάνατος, ανικανότητα, αδυναµία ή πτώχευση δε θα επηρεάζει την ύπαρξη του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. ε θα υπάρχουν γενικές συνελεύσεις µεριδιούχων και δε θα απορρέουν δικαιώµατα ψήφου από την κατοχή Μεριδίων. Οι Μεριδιούχοι ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι υπεύθυνοι για ολόκληρο το παθητικό του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, µολονότι η ευθύνη τους θα περιορίζεται σε ποσό που θα συνεισφέρουν στο σχετικό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. Νόµισµα Αναφοράς Η Αξία του Καθαρού Ενεργητικού κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου θα υπολογίζεται σε κάθε νόµισµα που καθορίζεται από την Εταιρεία ιαχείρισης και αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ελτίο (το "Νόµισµα Αναφοράς" του σχετικού Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου). Το νόµισµα στο οποίο είναι εκφρασµένες οι Σειρές των Μεριδίων κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου (το "Νόµισµα Μεριδίου") µπορεί να είναι διαφορετικό από το Νόµισµα Αναφοράς στο οποίο είναι εκφρασµένο κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο

6 Μορφή, ιδιοκτησία και µεταβίβαση των Μεριδίων Τα Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς που ανήκουν σε κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο εκδίδονται µόνο σε ονοµαστική µορφή. Η εγγραφή του ονόµατος του Μεριδιούχου στο µητρώο των Μεριδιούχων πιστοποιεί το δικαίωµά του/της ιδιοκτησίας των ονοµαστικών Μεριδίων. Ο Μεριδιούχος, εφόσον το ζητήσει, θα λάβει γραπτή επιβεβαίωση της κατοχής Μεριδίων. Σε περίπτωση απουσίας εµφανούς λάθους ή αντίρρησης από Μεριδιούχο που γίνεται γνωστή στον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων εντός δέκα ηµερών, κατά τις οποίες λειτουργούν οι Τράπεζες του Λουξεµβούργου από την αποστολή της επιβεβαίωσης, η επιβεβαίωση αυτή θεωρείται αµάχητη. Τίτλοι Μεριδίων δεν εκδίδονται. Το αντίτιµο των Μεριδίων καταβάλεται ολοσχερώς. Τα Μερίδια δεν είναι ονοµαστικής αξίας και δεν φέρουν δικαιώµατα προτίµησης ή προαγοράς. Κλάσµατα των ονοµαστικών Μεριδίων που προκύπτουν από την διάθεση ή µετατροπή των Μεριδίων θα εκδίδονται σε τρία δεκαδικά σηµεία. Περιορισµοί στην ιάθεση και την Ιδιοκτησία ε θα εκδίδονται Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς σε οποιοδήποτε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία έχει ανασταλεί ο υπολογισµός της Καθαρής Αξίας Μεριδίου του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου από την Εταιρεία ιαχείρισης υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στην ενότητα 16 κατωτέρω. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή να σταµατήσει την έκδοση Μεριδίων ή µπορεί να περιορίσει την έκδοση Μεριδίων (ή να αρνηθεί να εκδώσει οποιαδήποτε Μερίδια) αν το µέτρο αυτό θεωρείται ευλόγως από το ιοικητικό Συµβούλιο ότι είναι απαραίτητο για την προστασία του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, της Εταιρείας ιαχείρισης ή οποιωνδήποτε Μεριδιούχων. Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί: Να απορρίπτει κατά τη διακριτική του ευχέρεια οποιαδήποτε αίτηση για Μερίδια, Να εξαγοράσει υποχρεωτικά οποιαδήποτε Μερίδια, για τα οποία διαπιστώνει ότι τηρούνται από επενδυτές που δεν ανήκουν στην αντίστοιχη Σειρά που προβλέπεται για το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή την Σειρά. Σε περίπτωση που η Εταιρεία ιαχείρισης εκδώσει ανακοίνωση αναγκαστικής εξαγοράς για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους σε έναν Μεριδιούχο, ο Μεριδιούχος αυτός θα θεωρείται ότι έχει: (i) ζητήσει εξαγορά των σχετικών Μεριδίων σύµφωνα µε την ενότητα 8 κατωτέρω την πρώτη εργάσιµη ηµέρα των τραπεζών του Λουξεµβούργου µετά την ηµεροµηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση και (ii) εξουσιοδοτήσει την Εταιρεία ιαχείρισης να αφαιρέσει από τα κέρδη εξαγοράς όλους τους φόρους, έξοδα και δαπάνες τα οποία διαφορετικά θα βάρυναν το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή το σχετικό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 6. ΕΚ ΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Έκδοση των Μεριδίων Μετά την ηµέρα αρχικής προσφοράς ή περιόδου έναρξης διαθέσεων των Μεριδίων συγκεκριµένης Σειράς Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου, τα Μερίδια µπορούν να εκδίδονται σε συνεχή βάση στην Σειρά ή το Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο αυτό. Η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί να συνάψει συµβάσεις µε ιδρύµατα, διαµεσολαβητές και/ή επαγγελµατίες επενδυτές για τη διανοµή των Μεριδίων. Μια αίτηση Μεριδίων (η Aίτηση ) µπορεί να γίνει στον Φορέα ιοίκησης και/ή σε ανάλογους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Με εξαίρεση την περίπτωση αναστολής του υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου σύµφωνα µε την ενότητα 16 κατωτέρω, τα Μερίδια θα εκδίδονται σε κάθε Σειρά Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου σε κάθε Ηµέρα Αποτίµησης (όπως ορίζεται στην ενότητα 15 κατωτέρω) σύµφωνα µε την ενότητα 15 κατωτέρω

7 Το ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και ηµεροµηνίες κατά ή πριν την Ηµέρα Αποτίµησης για την επεξεργασία των Αιτήσεων, όπως ορίζεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Σχετικά µε τις Αιτήσεις που λαµβάνονται από τον Φορέα ιοίκησης (ή ανάλογους ενδιάµεσους σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο Ενηµερωτικό ελτίο) πριν από τις καθορισµένες Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις ηµεροµηνίες για µία Ηµέρα Αποτίµησης, τα Μερίδια πρέπει να διανέµονται στην τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κατά την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης. Σχετικά µε τις Αιτήσεις που λαµβάνει ο Φορέας ιοίκησης ή οι ενδιάµεσοι φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο µετά τις Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις ηµεροµηνίες που ορίζονται από την Εταιρεία ιαχείρισης και περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ή σε ηµέρα που δεν είναι Ηµέρα Αποτίµησης, τα Μερίδια θα διανεµηθούν σε τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού που ισχύει από την επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης. Τα Μερίδια θα διανέµονται στην τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Μεριδίου της σχετικής Σειράς Μεριδίων κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου που ισχύει κατά την εφαρµοστέα Ηµέρα Αποτίµησης, συν την τυχόν καταβλητέα χρέωση διάθεσης. Σύµφωνα µε τους νόµους, κανονισµούς, χρηµατιστηριακούς κανόνες ή τραπεζικές πρακτικές που ισχύουν στη χώρα που πραγµατοποιείται η διάθεση, µπορεί να επιβληθούν συµπληρωµατικοί φόροι ή έξοδα από την Εταιρεία ιαχείρισης. Η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Σειράς θα είναι διαθέσιµη κατά την περίοδο που ορίζεται από την Εταιρεία ιαχείρισης και περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Η πρώτη αίτηση συµµετοχής σε οποιοδήποτε Υπό Αµοιβαίο Κεφάλαιο από υποψήφιο µεριδιούχο (είτε γίνει κατά τη διάρκεια της περιόδου αρχικής διάθεσης ή όχι) (η «Αρχική Αίτηση») πρέπει να γίνει µε έγγραφη εντολή, fax ή ηλεκτρονικό τρόπο ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο ορίζει η Εταιρεία ιαχείρισης κατά καιρούς και περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Οι υποψήφιοι µεριδιούχοι µπορεί να κληθούν να διαθέσουν οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από την εταιρία ιαχείρισης καθώς και άλλες πληροφορίες τις οποίες κρίνουν απαραίτητες η Εταιρία ιαχείρισης και ο Φορέας ιοίκησης. Οι αρχικές αιτήσεις διατίθενται από τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων, από τους Φορείς ιάθεσης ή /και άλλους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται από το Ενηµερωτικό ελτίο. Για επόµενες αιτήσεις, δηλαδή για αιτήσεις συµµετοχών από µεριδιούχους σε οποιαδήποτε Υπό Αµοιβαία Κεφάλαια (η «Ακόλουθη Αίτηση»), οδηγίες µπορεί να δίνονται µέσω fax, τηλεφώνου, ταχυδροµείου ή µε οποιαδήποτε άλλη µορφή επικοινωνίας, αποδεκτής από την εταιρία ιαχείρισης (συµπεριλαµβανοµένης, για την αποφυγή αµφισβήτησης, και της ηλεκτρονικής µορφής), όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Οι πληρωµές των Μεριδίων θα γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις και εντός του χρονικού διαστήµατος που αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ελτίο µε ηλεκτρονική µεταφορά, χωρίς τραπεζικά έξοδα (εκτός από όπου οι τοπικές τραπεζικές πρακτικές δεν επιτρέπουν τις ηλεκτρονικές µεταφορές) στο Νόµισµα Αναφοράς του σχετικού Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή στο Νόµισµα Μεριδίου, αν υπάρχει, της σχετικής Σειράς Μεριδίων ή σε όποιο άλλο νόµισµα περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ελτίο, αν υπάρχει, σε διαταγή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Η αδυναµία πληρωµής, οδηγεί στην ακύρωση των Αιτήσεων. Στο βαθµό που η αίτηση διάθεσης δεν οδηγεί στην απόκτηση πλήρους αριθµού Μεριδίων, κλάσµατα των ονοµαστικών Μεριδίων θα εκδοθούν σε τρία δεκαδικά ψηφία και η διαφορά από τη στρογγυλοποίηση θα προστεθεί στο σχετικό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. ε θα εκδίδονται Μερίδια οποιασδήποτε Σειράς σε οποιοδήποτε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία έχει ανασταλεί ο υπολογισµός της Καθαρής Αξίας Μεριδίου του αντίστοιχου Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου από την Εταιρεία ιαχείρισης υπό τις συνθήκες που περιγράφονται στην ενότητα 16 κατωτέρω. Σε περίπτωση αναστολής των συναλλαγών σε Μερίδια, οι αιτήσεις θα επεξεργάζονται την πρώτη Ηµέρα Αποτίµησης µετά το τέλος της περιόδου αναστολής. Η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί να συναινεί στην έκδοση Μεριδίων ως αντάλλαγµα στην εισφορά σε είδος κινητών αξιών σε οποιοδήποτε Μεριδιούχο που συµφωνεί να τηρήσει τους όρους που τίθενται από το ιοικητικό Συµβούλιο κατά καιρούς, συµπεριλαµβανοµένης, άλλα όχι περιοριστικά, της υποχρέωσης να παραδώσει µία έκθεση αξιολόγησης από τον ελεγκτή του Αµοιβαίου Κεφαλαίου (ο «Ελεγκτής»), η οποία θα είναι διαθέσιµη για έλεγχο, και εφόσον οι κινητές αυτές αξίες είναι σύµφωνες µε τους επενδυτικούς περιορισµούς και τις πολιτικές του αντίστοιχου Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου που περιγράφονται στο Παράρτηµα του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε έξοδο σχετικό µε την εισφορά σε είδος κινητών αξιών, συµπεριλαµβανοµένων των εξόδων του Ελεγκτή για την σύνταξη της απαιτούµενης έκθεσης αποτίµησης, θα επιβαρύνει το Μεριδιούχο που προβαίνει στην εισφορά αυτή

8 7. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί να ορίσει ελάχιστο όριο στις αρχικές και µεταγενέστερες συµµετοχές/διαθέσεις για οποιαδήποτε Σειρά Μεριδίων ή για κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, όπως αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ελτίο και µπορεί να παραιτηθεί από τα ελάχιστα αυτά όρια υπό συγκεκριµένες συνθήκες στο βαθµό που επιτρέπεται από το εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς. Αν, ως αποτέλεσµα εξαγοράς ή µετατροπής, η αξία των µεριδίων ενός Μεριδιούχου σε µια Σειρά είναι µικρότερη από το αντίστοιχο ελάχιστο ποσό διάθεσης που ορίζεται για κάθε Σειρά σε κάθε αντίστοιχο Παράρτηµα του Ενηµερωτικού ελτίου, τότε η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί να επιλέξει να εξαγοράσει ολόκληρη τη συµµετοχή του αυτού στη σχετική Σειρά. Θεωρείται ότι αυτές οι εξαγορές δε θα πραγµατοποιούνται αν η αξία των Μεριδίων του Μεριδιούχου υποχωρήσει κάτω από τα κατώτατα επενδυτικά όρια αποκλειστικά λόγω των συνθηκών της αγοράς. Ο Μεριδιούχος του οποίου τα Μερίδια εξαγοράζονται θα λαµβάνει γραπτή ειδοποίηση τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες πριν, προκειµένου να µπορέσει να αγοράσει επαρκή συµπληρωµατικά Μερίδια για να αποφύγει την υποχρεωτική αυτή εξαγορά. 8. ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Εκτός από την περίπτωση που ο υπολογισµός της Καθαρής Αξίας Μεριδίου έχει ανασταλεί υπό τους όρους που αναφέρονται στην ενότητα 16 κατωτέρω, οι Μεριδιούχοι µπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε από τον Φορέα ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο να εξαγοράσουν σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης οποιοδήποτε ή όλα τα Μερίδια που τηρούνται από το Μεριδιούχο αυτόν, σε οποιαδήποτε Σειρά οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι αιτήσεις εξαγοράς πρέπει να γίνονται σε γραπτή ή άλλη µορφή που απαιτείται από την Εταιρεία ιαχείρισης κατά καιρούς και αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Οι εξαγορές θα πραγµατοποιούνται στην Καθαρή Αξία Μεριδίου την αντίστοιχης Σειράς Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, αφαιρώντας την τυχόν προµήθεια εξαγοράς που ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης, όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενότητας 15 και επόµενα του παρόντος, εφόσον οι αιτήσεις εξαγοράς έχουν ληφθεί από τον Φορέα ιοίκησης (ή ανάλογους ενδιάµεσους φορείς υπό τους όρους που αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ελτίο) κατά τις Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις Ηµεροµηνίες που ορίζονται από την Εταιρεία ιαχείρισης και αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ελτίο κατά ή πριν µια Ηµέρα Αποτίµησης για την επεξεργασία των αιτήσεων αυτών. Σχετικά µε τις αιτήσεις εξαγοράς που λαµβάνονται από τον Φορέα ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο πριν από τις καθορισµένες Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και ηµεροµηνίες, ο Φορέας ιοίκησης θα εξαγοράσει Μερίδια στην τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κατά την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης µείον τα τυχόν έξοδα εξαγοράς που αναφέρονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Σχετικά µε τα αιτήµατα εξαγοράς που λαµβάνονται από τον Φορέα ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο µετά τις καθορισµένες Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και ηµεροµηνίες σχετικά µε την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης ή σε ηµέρα που δεν είναι Ηµέρα Αποτίµησης, ο Φορέας ιοίκησης θα εξαγοράσει Μερίδια στην τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού που ισχύει από την επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης. Ως αποτέλεσµα των διακυµάνσεων στην αξία του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή οποιουδήποτε Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου, η τιµή εξαγοράς των Μεριδίων ενδέχεται να είναι υψηλότερη ή χαµηλότερη από την τιµή στην οποία τα Μερίδια εκδόθηκαν ή αγοράστηκαν. Οι αιτήσεις εξαγοράς πρέπει να γίνονται γραπτώς, είτε µέσω φαξ ή µε άλλους τρόπους επικοινωνίας όπως ορίζεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να επιτρέψει στους Μεριδιούχους να υποβάλλουν αιτήµατα εξαγοράς τηλεφωνικώς ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε συγκεκριµένες περιστάσεις. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το υπογεγραµµένο πρωτότυπο πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία ιαχείρισης εγκαίρως µετέπειτα. Τα αιτήµατα εξαγοράς πρέπει να περιέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται από την Εταιρεία ιαχείρισης και τον Φορέα ιοίκησης στην αίτηση εξαγοράς που είναι διαθέσιµη από την Εταιρεία ιαχείρισης και τον Φορέα ιοίκησης. Όλα οι απαραίτητες πληροφορίες που αναφέρονται στην πραγµατοποίηση της εξαγοράς πρέπει να παρατίθενται στην αίτηση εξαγοράς

9 Υπό τις οδηγίες του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων, η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς θα γίνει µέσω ηλεκτρονικής µεταφοράς (ή µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού σε είδος, κατά περίπτωση) εντός των χρονικών ορίων όπως περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς θα γίνεται στο Νόµισµα Αναφοράς του σχετικού Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου ή στο Νόµισµα Αναφοράς της σχετικής Σειράς Μεριδίων ή σε όποιο άλλο νόµισµα περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Στην τελευταία περίπτωση, το τυχόν κόστος συναλλαγµατικής µετατροπής θα καταβάλλεται από το Μεριδιούχο στον οποίο γίνεται η πληρωµή. Αν σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης ο Υπεύθυνος Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων έχει λάβει αιτήσεις εξαγοράς και µετατροπής, οι οποίες, συνολικά, αναφέρονται σε Μερίδια που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το (10%) της Αξίας Καθαρού Ενεργητικού ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ορίζει ότι για τις αιτήσεις εξαγοράς και µετατροπής, στο βαθµό που υπερβαίνουν το 10%, η επεξεργασία τους θα αναβάλλεται µέχρι την επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης από αυτήν στην οποία παρελήφθησαν. Κατά την επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης, κάθε αναβληθείσα αίτηση εξαγοράς και µετατροπής θα επεξεργάζεται, κατά προτεραιότητα σε σχέση µε τις αιτήσεις που λήφθηκαν µεταγενέστερα, µε βάση την Καθαρή Αξία Μεριδίου του σχετικού Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου αυτή την ηµέρα. Τα Μερίδια οποιουδήποτε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου δε θα εξαγοράζονται κατά την περίοδο αναστολής του υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Μεριδίου ύστερα από απόφαση της Εταιρείας ιαχείρισης, σύµφωνα µε την ενότητα 16 κατωτέρω. Σε περίπτωση αναστολής των αιτήσεων εξαγοράς Μεριδίων, οι αιτήσεις εξαγοράς θα αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας την επόµενη Ηµέρα Αποτίµησης µετά τη λήξη της περιόδου αναστολής βάσει της Καθαρής Αξίας Μεριδίου της αντίστοιχης Σειράς κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου. Οι εξαγορές σε είδος κατά κανόνα δεν θα γίνονται αποδεκτές. Ωστόσο, η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί να καταβάλει το αντίτιµο, εν όλω ή εν µέρει, σε είδος µε κινητές αξίες του Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου, αντί της καταβολής του προϊόντος της εξαγοράς σε µετρητά στον Μεριδιούχο. Η πληρωµή σε είδος, εν όλω ή εν µέρει, του προϊόντος εξαγοράς µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο: (i) µε τη συναίνεση του αντίστοιχου Μεριδιούχου, η οποία µπορεί να αποτυπωθεί στην αίτηση εξαγοράς του Μεριδιούχου ή µε άλλο τρόπο, (ii) έχοντας υπόψη την πρακτικότητα της µεταβίβασης κινητών αξιών και τους εκάστοτε ισχύοντες νόµους και κανονισµούς στο Λουξεµβούργο, (iii) λαµβάνοντας υπόψη τη δίκαιη και ίση µεταχείριση των συµφερόντων όλων των Μεριδιούχων και (iv) κατά την παράδοση της έκθεσης αποτίµησης του Ορκωτού Ελεγκτή, που θα είναι διαθέσιµη για επιθεώρηση. Σε περίπτωση πληρωµής σε είδος, τα τυχόν έξοδα µεταβιβάσεων των κινητών αξιών προς τον Μεριδιούχο που εξαγοράζει και που καταβάλλονται από το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ή τον Υπεύθυνο Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων ή το Θεµατοφύλακα, θα βαρύνουν το Μεριδιούχο αυτόν. Στο βαθµό που η Εταιρεία ιαχείρισης πραγµατοποιεί πληρωµές σε είδος εν όλω ή εν µέρει, η Εταιρεία ιαχείρισης θα αναλάβει την εύλογη υποχρέωση, σύµφωνα τόσο µε το ισχύον δίκαιο, όσο και µε τους όρους των κινητών αξιών σε είδος που διατίθενται, να διαθέσει αυτές τις κινητές αξίες σε είδος σε κάθε εξαγοράζοντα Μεριδιούχο αναλογικά µε τα Μερίδια που κατέχει ο εξαγοράζων Μεριδιούχος στο σχετικό Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο. 9. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ Εκτός από την περίπτωση της προσωρινής αναστολής του υπολογισµού της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Ενηµερωτικό ελτίο, σχετικά µε µια Σειρά ή ένα Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο, οι Μεριδιούχοι µπορούν οποτεδήποτε να ζητήσουν από τον Φορέα ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο να µετατρέψουν σε οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης οποιοδήποτε ή όλα τα Μερίδια που τηρούνται από τους Μεριδιούχους αυτής σε µία Σειρά ενός Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου µε Μερίδια άλλου Υπό- Αµοιβαίου Κεφαλαίου υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Οι Μετατροπές θα γίνονται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο των αντίστοιχων Σειρών των σχετικών Υπό- Αµοιβαίων Κεφαλαίων αφαιρώντας τα τυχόν έξοδα µετατροπής που ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο οποιαδήποτε Ηµέρα Αποτίµησης όπως καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ενότητας 15 και επόµενα του παρόντος, εφόσον τα αιτήµατα µετατροπής έχουν ληφθεί από τον Φορέα ιοίκησης (ή ανάλογους ενδιάµεσους υπό τους όρους που ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο) µέχρι την Ώρα Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις ηµεροµηνίες που έχουν τεθεί από την Εταιρεία ιαχείρισης και ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ή πριν από µια Ηµέρα Αποτίµησης για την επεξεργασία των αιτηµάτων µετατροπής. Σχετικά µε τα αιτήµατα µετατροπής που λαµβάνονται από το Φορέα ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο πριν από τις Ώρες Λήξης Αποδοχής Αιτήσεων και τις ηµεροµηνίες, ο Φορέας ιοίκησης θα µετατρέψει τα Μερίδια σε τιµή που αντιστοιχεί στη σχετική Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο που ισχύει την αντίστοιχη Ηµέρα Αποτίµησης µείον την τυχόν χρέωση µετατροπής που αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Σχετικά µε τα αιτήµατα µετατροπής που λαµβάνονται από τον - 9 -

10 Φορέα ιοίκησης ή ανάλογους ενδιάµεσους φορείς όπως ορίζονται στο Ενηµερωτικό ελτίο µετά τους Χρόνους Παράδοσης και τις ηµεροµηνίες της σχετικής Ηµέρας Αποτίµησης ή σε ηµέρα που δεν είναι Ηµέρα Αποτίµησης, ο Φορέας ιοίκησης θα µετατρέψει τα Μερίδια σε τιµή που αντιστοιχεί στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού της επόµενης Ηµέρας Αποτίµησης. Οι µετατροπές των Μεριδίων θα γίνονται µόνο σε Ηµέρα Αποτίµησης που η Καθαρή Αξία Μεριδίου και στις δύο αντίστοιχες Σειρές των σχετικών Υπό-Αµοιβαίων Κεφαλαίων υπολογίζεται κατά την ίδια ηµέρα. Κάθε µετατροπή πρέπει να πληροί τις ελάχιστες επενδυτικές προϋποθέσεις της Σειράς στην οποία µετατρέπονται τα Μερίδια, όπως περιγράφεται στην ενότητα 7 ανωτέρω. Τα αιτήµατα µετατροπής πρέπει να είναι έγγραφα, είτε σε φαξ ή µε άλλους τρόπους επικοινωνίας όπως περιγράφεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Η Εταιρεία ιαχείρισης µπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επιτρέψει στους Μεριδιούχους να υποβάλουν αιτήµατα µετατροπής τηλεφωνικώς ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου υπό ειδικές συνθήκες. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το υπογεγραµµένο πρωτότυπο πρέπει να αποσταλεί στην Εταιρεία ιαχείρισης εγκαίρως µετέπειτα. Το ιοικητικό Συµβούλιο θα καθορίσει τον αριθµό των Μεριδίων στα οποία επιθυµεί να µετατρέψει ένας επενδυτής τα υφιστάµενα Μερίδιά του σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: A = A = B = C = D = E = EX: (B x C) - D * EX E Ο αριθµός των Μεριδίων προς έκδοση στην Σειρά-στόχο Ο αριθµός των Μεριδίων προς µετατροπή στην αρχική Σειρά Η Καθαρή Αξία Μεριδίου στην αρχική Σειρά Οι προµήθειες µετατροπής (εφόσον υπάρχουν) οι οποίες µπορούν να εισπραχθούν προς όφελος του ιανοµέα όπως αναφέρεται ανωτέρω Η Καθαρή Αξία Μεριδίου στην Σειρά- στόχο συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την συγκεκριµένη ηµέρα µετατροπής µεταξύ του νοµίσµατος της αρχικής Σειράς και του νοµίσµατος της Σειράς-στόχου. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται τιµή συναλλάγµατος, ο τύπος θα πολλαπλασιάζεται µε τη µονάδα. Η µετατροπή των Μεριδίων κάθε Υπό-Αµοιβαίου Κεφαλαίου αναστέλλεται σε κάθε περίπτωση όταν ο υπολογισµός της αντίστοιχης Καθαρής Αξίας των Μεριδίων αναστέλλεται. 10. ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Εταιρεία ιαχείρισης θα λαµβάνει για κάθε Σειρά σε κάθε Υπό-Αµοιβαίο Κεφάλαιο µια Αµοιβή ιαχείρισης (η Αµοιβή ιαχείρισης ) πληρωτέα τµηµατικά, στο τέλος κάθε µήνα, µε ετήσιο ποσοστό που δεν υπερβαίνει αυτό που αναφέρεται στο Ενηµερωτικό ελτίο. Το ποσοστό αυτό θα υπολογίζεται σε καθηµερινή βάση επί της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού εκείνης της ηµέρας της σχετικής Σειράς για όλη την περίοδο για την οποία υπολογίζεται η αµοιβή. Επιπλέον, η Εταιρεία ιαχείρισης δύναται να λαµβάνει για συγκεκριµένα Υπό-Αµοιβαία Κεφάλαια µια προµήθεια επί της πραγµατοποιηθείσας απόδοσης (η Προµήθεια επί της πραγµατοποιηθείσας απόδοσης ). Η Εταιρεία ιαχείρισης θα καταβάλλει, από την Αµοιβή ιαχείρισης και την Προµήθεια επί της πραγµατοποιηθείσας απόδοσης, τις ακόλουθες αµοιβές και δαπάνες που περιγράφονται περαιτέρω στο Ενηµερωτικό ελτίο: - τις αµοιβές και δαπάνες του ιαχειριστή Επενδύσεων και κάθε διορισµένου Υπό- ιαχειριστή Επενδύσεων. - τις αµοιβές και δαπάνες του Φορέα ιοίκησης και του Υπεύθυνου Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων. - τις αµοιβές και δαπάνες των ιανοµέων (*)

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ της Ε.Κ., ΦΕΚ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/ της Ε.Κ., ΦΕΚ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ UNIVERSAL ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ Fund of funds ΜΙΚΤΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888 29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αµοιβαίο Κεφάλαιο Alpha (LUX) Global Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων Επενδυτικό Κεφάλαιο τύπου Umbrella Fund που διέπεται από τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS METOXIKO ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7,

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκατόχων εκφράζονται σε μερίδια όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 690/18.12.2006 της Ε.Κ., ΦΕΚ 1888/29.12.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD)

«Equity USA Value» Απορροφών Επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο PARVEST. Η συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ στις Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου 2017 (OTD) Λουξεμβούργο, 7 Αυγούστου 2017 Αγαπητοί Μεριδιούχοι, Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της (η Εταιρεία) αποφάσισε, με βάση το Άρθρο 32 του Καταστατικού της Εταιρείας και το Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 97ης/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 116/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 97ης/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 116/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ GLOBAL ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 97ης/10-12-98/Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 116/17-02-99, ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ

K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ K Α N Ο N Ι Σ Μ Ο Σ EUROBANK CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ : ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. ΑΡ.Μ.ΑΕ : 6068/06/Β/86/07 Έδρα : Αθήνα, Όθωνος 8, 105 57 Άρθρο 1 Αµοιβαίο Κεφάλαιο 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/16.6.2010 ΑΡΘΡΟ 1 Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 8 Σεπτεμβρίου 2017 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

εταιρεία µε την επωνυµία «Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία ΛΤ» που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου (Στασίνου 51) και λειτουργεί νόµιµα εγκατεστηµένο υποκατ

εταιρεία µε την επωνυµία «Τράπεζα Κύπρου ηµόσια Εταιρεία ΛΤ» που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου (Στασίνου 51) και λειτουργεί νόµιµα εγκατεστηµένο υποκατ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας Συστάσεως 64/14.05.1998, ΦΕΚ 590Β/16.06.1998) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ING ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NΤΤ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ(EUR) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/ /Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/ , ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ 4/15-03-94/Ε.Ε. της Ε.Κ.,ΦΕΚ 237/05-04-94, ΤΕΥΧΟΣ Β ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ KANONIΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Φεβρουάριος 2010 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2015 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού & Eurobank NTT Global Bond Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς.

Προς το παρόν οι µετοχές της εταιρείας δεν έχουν γίνει αντικείµενο εµπορικής προσφοράς. , όταν ως αποτέλεσµα της απόκτησης ή της µεταβίβασης το δικαίωµα ψήφου του φθάσει, υπερβεί ή µειωθεί κάτω από 5% ή αριθµό, που διαιρείται στο πέντε, από τους αριθµούς των ψήφων στην Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός. A/K NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό

Κανονισµός. A/K NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό Κανονισµός A/K NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 Μετοχικό Μάρτιος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 2 AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ NBGAM ETF GREECE &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/ /Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/ 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ING ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ 29/634/08.02.2006/Ε.Ε. της Ε.Κ., ΦΕΚ 264/02.03.2006., ΤΕΥΧΟΣ Β ) KANONIΣΜΟΣ Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/ της Ε.Κ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) (ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους µεριδιούχους ανάλογα µε τον αριθµό των µεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό Κανονισµός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε., στο εξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Μάρτιος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium Αμυντικής Στρατηγικής FUND OF FUNDS MIKTO» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND (πρώην METLIFE EUROPE BOND MULTIFUND I) METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND (πρώην METLIFE GREEK EQUITY MULTIFUND II) METLIFE GLOBAL

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου

Ενηµερωτικό ελτίο. Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Fund of Funds Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Σεπτέμβριος 2013 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης

Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης Λουξεμβούργο, 21 Ιουλίου 2017 Ενημέρωση των Μετόχων Ανακοίνωση συγχώνευσης CS Investment Funds 2 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου 5, rue Jean Monnet L-2180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK ALL WEATHER ΣΥΝΘΕΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2008 Περιεχόµενα Συνοπτική κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εξαµηνίας 2 Σελίδα Συνοπτικός ισολογισµός 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφαση Ε.Κ 6115/14.08.1996) (Αποφ. Ε.Κ. 16/5.1.05 / Φ.Ε.Κ Β/86/26.1.2005) Άρθρο 1 - ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1-11 KANONIΣΜΟΣ Α Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρθρο 1 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Η ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 GENIKI ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EURO PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 207/08.04.2014 Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ.

ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΚΟΙΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «PROBANK ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΗΛΟΣ MONEY PLUS ιαχείρισης ιαθεσίµων» Η ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους.

4. Το σύνολο του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανήκει εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων τους. AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ ΔΗΛΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ - Μετοχικό Εξωτερικού Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ALPHA ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρία ιαχειρίσεως µε την επωνυµία «AΛΦΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ A.E.» και έδρα την Αθήνα, η οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Eurobank Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού & Eurobank Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού Η EUROBANK ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας Συστάσεως 9/827/ ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας Συστάσεως 9/827/ ) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας Συστάσεως 9/827/26.5.2008) Άρθρο 1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο µε την ονοµασία «Κύπρου Euribor

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων

Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων 1. Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α) Είναι νομικό πρόσωπο β) Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7,

ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 / Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, ΑΤΕ ΑΕ ΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 - ΦΕΚ 1473 /18.05.1992 Ε ΡΑ : ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7, 105 57 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα