Θέµα : «Περιβαλλοντική Ευθύνη για την Ελληνική Βιοµηχανία».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα : «Περιβαλλοντική Ευθύνη για την Ελληνική Βιοµηχανία»."

Transcript

1 Οµιλία Ευθύµιου Ο. Βιδάλη, Προέδρου του «Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµης Ανάπτυξη» στο διήµερο «Workshop» του ΥΠΕΚΑ, Ιανουαρίου 2012, για την «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ» θεµατική Ενότητα : «Εµπλεκόµενοι φορείς & χρηµατοοικονοµική ασφάλεια» Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 Θέµα : «Περιβαλλοντική Ευθύνη για την Ελληνική Βιοµηχανία». Κυρίες και Κύριοι, Ζούµε, σαν κοινωνία και οικονοµία, σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες και καλούµαστε να πάρουµε κρίσιµες αποφάσεις για το µέλλον µας. Προσωπικά είµαι αισιόδοξος, τόσο από τη φύση µου, όσο και σαν Ελληνας, γνωρίζοντας τις δυνατότητές µας σε κρίσεις. ιανύουµε µία φάση συνεχιζόµενης και µεγάλης αβεβαιότητας, που πιστεύω, όπως και οι περισσότεροι παρατηρητές, ότι έχει λίγες εβδοµάδες ζωής ακόµα. Σε αυτή την περίοδο, όσο δεν αίρονται βασικές αβεβαιότητες που αφορούν το νόµισµα, το τραπεζικό σύστηµα [ιδιωτικό versus δηµόσιο και πολιτικοκρατούµενο] και το φορολογικό καθεστώς, είναι σχεδόν απαγορευτικό να σκεφτεί και να αναλάβει κανείς πρωτοβουλίες για νέες επενδύσεις. Κάποια στιγµή, όµως, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, από µας τους ίδιους ή κάτω από τη πίεση των άλλων, οι αβεβαιότητες αυτές θα αρθούν, και τότε η έµφαση θα περάσει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Μεταξύ άλλων, η αναπτυξιακή προοπτική απαιτεί διαρθωτικές αλλαγές για να απελευθερωθούν οι δυνάµεις της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας. Μιας επιχειρηµατικότητας: Που δεν θα ακολουθεί τα µοντέλα του παρελθόντος αλλά θα βασίζεται στην εξωστρέφεια, στην καινοτοµία και στην ανταγωνιστικότητα. Που θα ενστερνίζεται τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, µε ταυτόχρονους και ισότιµους στόχους την οικονοµική βιωσιµότητα και ευηµερία, την µέριµνα για το περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή. Η βασική έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης είναι ότι κληροδοτούµε στις επόµενες γενιές ένα περιβάλλον (οικονοµικό, κοινωνικό και φυσικό) που να προσφέρει τουλάχιστον τις ίδιες ευκαιρίες που είχε η δική µας γενιά. Με την ανεργία των νέων στο 40% και τις δυσοίωνες προοπτικές, απο τα βάρη των υποχρεώσεων, δυστυχώς, η δική µας γενιά, των σηµερινών 50άριδων και 60άριδων, έχει 1 / 9

2 υποθηκεύσει το µέλλον της επόµενης γενιάς. Για να διορθώσουµε το σηµερινό µή βιώσιµο οικονοµικό οικοδόµηµα, πρέπει να βρούµε τον τρόπο να απελευθερώσουµε την ιδιωτική επιχειρηµατικότητα, τόσο σε επίπεδο θεσµών και Κράτους, όσο και απο την πλευρά των επιχειρήσεων. Από τη πλευρά του κράτους και της κοινωνίας µας θα πρέπει να σταµατήσει η στοχοποίηση και η δαιµονοποίηση της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας. Να αλλάξει η νοοτροπία κρατικού παρεµβατισµού, η οποία έχει εγκαθιδρυθεί στην Ελλάδα θεσµικά και πρακτικά, ξεκινώντας από το ίδιο το Σύνταγµα, και φθάνοντας στο τελευταίο γραφείο του κρατικού µηχανισµού. Τα θεσµικά και λειτουργικά εµπόδια που υπονοµεύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας, έχουν, δυστυχώς. καταγραφεί από πολλαπλές, διεθνείς συγκριτικές µελέτες. Η χαµηλή ανταγωνιστικότητα της χώρας, θέµα που αναδεικνύει ο ΣΕΒ µε συνέπεια τα τελευταία 15 χρόνια, προκύπτει σαν το συνολικό άθροισµα εκατοντάδων επιµέρους εµποδίων, επιβαρύνσεων και ασαφειών που έχει νοµοθετήσει σε κάθε σηµείο της οικονοµικής ζωής το κράτος. ηλαδή, η χαµηλή ανταγωνιστικότητα της χώρας, προκύπτει όχι λόγω λίγων µεγάλων θεµάτων, αλλά σαν άθροισµα πολλών επιµέρους εµποδίων, τα οποία µεµονωµένα µπορεί να µην εντυπωσιάζουν, αλλά συνολικά διαµορφώνουν ένα κρίσιµο όγκο που πνίγει αποτελεσµατικά οτιδήποτε δηµιουργικό προσπαθεί να ριζώσει στη χώρα. υστυχώς, η πικρή πραγµατικότητα είναι ότι, από τα 250 εµπόδια που έχουµε καταγράψει και προτεραιοποιήσει, σε συνεργασία µε άλλους επιχειρηµατικούς Συνδέσµους, και έχουµε παρουσιάσει στην Κυβέρνηση, λιγότερο από το 10% έχουν επιλυθεί. Σε λίγα θέµατα, όµως υπάρχει πράγµατι πρόοδος, για να µην αναφέρουµε µόνο τα αρνητικά. Στο θέµα της ίδρυσης εταιρείας, ένα αναίτια πολύπλοκο σύστηµα αρχίζει να λειτουργεί επιτέλους κάπως καλύτερα, χωρίς όµως να έχει µειώσει αισθητά τη χαρτούρα. Επιπλέον, έχει γίνει µια πολύ σηµαντική, αλλά ακόµα ανολοκλήρωτη, πρόοδος στο θέµα της αδειοδότησης νέων δραστηριοτήτων. Τέλος, πρόοδος υπάρχει και σε ορισµένα λιγότερο γνωστά θέµατα, όπως είναι η λειτουργία του «ηλεκτρονικού τελωνείου». Στα θετικά θα ήθελα, επίσης, να αναφέρω το θέµα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, µε το οποίο έχουµε ασχοληθεί πάρα πολύ ως Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, καταθέτοντας ιδέες και προτάσεις. Είναι ένα τεράστιο οριζόντιο θέµα που επηρεάζει επενδύσεις σε µεγάλα τουριστικά ακίνητα, στη βιοµηχανία, στις εξορύξεις, σε οικιστικές περιοχές κ.ο.κ. ηλαδή, τις περισσότερες επενδυτικές/αναπτυξιακές δραστηριότητες. Ο νέος σχετικός νόµος ψηφίστηκε στο Κοινοβούλιο, το Σεπτέµβριο του 2011, µε 250 ψήφους στο µεγαλύτερό του µέρος, αποτελώντας καλό παράδειγµα υπερκοµµατικής συνεργασίας. Στοχεύει στον εξορθολογισµό της διαδικασίας, στην κατάργιση 2 / 9

3 πολλαπλών υπουργικών υπογραφών και στην αποτελεσµατικότερη περιβαλλοντική προστασία, εστιάζοντας στα ουσιώδη, χωρίς να πνίγει τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την κρατική µηχανή µε δεκάδες χιλιάδες ανούσιων φακέλων. Όπως σχολιάζει το ίδιο το ΥΠΕΚΑ: «Η επιδίωξη είναι να πλησιάσουµε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο σε απαιτούµενο χρόνο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση (ο µέσος χρόνος σήµερα στην Ελλάδα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τα έργα αρµοδιότητας ΥΠΕΚΑ ξεπερνά τους 20 µήνες, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος όρος ανέρχεται σε περίπου 10 µήνες) και σε αριθµό Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που διεξάγονται κάθε χρόνο (σήµερα, το σύνολο των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης ξεπερνά τις ανά έτος, δηλ. στην Ελλάδα κατατίθενται µελέτες/εκατ. κατοίκους, ενώ π.χ. στη Γαλλία, η οποία έχει τον υψηλότερο µέσο όρο από τις Ευρωπαϊκές χώρες, µόλις 60 µελέτες/εκατ. κατοίκους)». Σας διαβάζω τους αριθµούς του ΥΠΕΚΑ συνειδητά -που είναι ακόµη εκτενέστεροισαν καλό δείγµα υλοποίησης και λογοδοσίας απο την πλευρά του Υπουργείου. Γενικότερα, όµως, απέχουµε ακόµα πολύ από το να υπάρχει µια συστηµατική και αποφασισµένη προσπάθεια, η οποία να αντιµετωπίζει ένα προς ένα τα εκατοντάδες επιµέρους εµπόδια στην επιχειρηµατικότητα. Οι λύσεις που επί σειρά ετών δε έχουν δοθεί στα πολλά και χρονίζοντα προβλήµατα, είναι σαφές ότι σήµερα αποτελούν µία πολύπλοκη πραγµατικότητα, που µόνο µε τη συνεργασία του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα µπορεί να αντιµετωπιστεί. Ο ΣΕΒ και το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, προσφέρεται και προσπαθεί να βοηθήσει µε ιδέες και εµπεριστατωµένες προτάσεις. Το ίδιο θα πράξουµε και στην περίπτωση της εφαρµογής της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη γιατί, γενικά, πιστεύουµε ότι µπορεί να αποτελέσει ένα ακόµα σηµαντικό βήµα προόδου ως προς την προβλεψιµότητα και ασφάλεια δικαίου, η έλλειψή των οποίων ταλαιπωρεί τις επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις βέβαια υπάρχουν πολλών ειδών και η ιδιαίτερα κατακερµατισµένη δοµή της Ελληνικής οικονοµίας, όπου πάρα πολλές και µικρής κλίµακας επιχειρήσεις κυριαρχούν σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές µας, αποτελεί καίρια και συστηµική αδυναµία Το φαινόµενο ισχύει τόσο στο εµπόριο, στην αγροτική οικονοµία, όσο και στη βιοµηχανία, οι οποίοι είναι οι 3 µεγαλύτεροι τοµείς άµεσης απασχόλησης της χώρας µας. Για το εµπόριο, ο «κατακερµατισµένος τοµέας µε πολλά µικρά µαγαζιά», αντιπροσωπεύει το 52% της συνολικής δραστηριότητας της χώρας µας και το ονοµαζόµενο «σύγχρονο εµπόριο», µε µεγάλα καταστήµατα, εµπορικά κέντρα, υπεραγορές κτλ. το 48%. Οι αντίστοιχοι δείκτες - και µιλώ για πωλήσεις και όχι για εργαζόµενους- στην Γερµανία, Αγγλία και Γαλλία είναι άνω του 85% για το «σύγχρονο εµπόριο». Αλλά και στις άλλες νότιες χώρες της Ε.Ε. - Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία - το σύγχρονο εµπόριο είναι πάνω από 73%.Στην αγροτική οικονοµία, τα µέσα εκτάρια ανά αγροτική µονάδα στην Ελλάδα ήταν 5,6 ενώ στην Ευρώπη των 15, είναι πενταπλάσιο. Παραπλήσιο 3 / 9

4 φαινόµενο παρατηρείται και στη βιοµηχανία, όπου οι εργαζόµενοι, που συνήθως είναι ένας καλός δείκτης κλίµακας, µαρτυρούν το ίδιο φαινόµενο. Και µιλώ για κλίµακα, καθώς οι βιοµηχανίες που απασχολούν 250 άτοµα και πάνω έχουν δείκτη παραγωγικότητας 100, ενώ οι εταιρίες που απασχολούν κάτω απο 10 άτοµα, έχουν δείκτη παραγωγικότητας 39%. εν είναι τυχαίο ότι η πρωταθλήτρια Γερµανία έχει το ανώτατο επίπεδο, 54% των βιοµηχανιών της στις άνω των 250 ατόµων και το µικρότερο ποσοστό, 5%, σε πολύ µικρές βιοµηχανίες. Η Ελλάδα αντίστροφα, έχει 30% της βιοµηχανίας της σε πολύ µικρές βιοµηχανίες και, µόνο 27% (το µισό της Γερµανίας) στις µεγάλες επιχειρήσεις. Αυτή η έλλειψη κλίµακας σε όλες τις δραστηριότητες της οικονοµίας µας, βλάπτει πρώτον την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, την αξιοπιστία της προς τον πελάτη, και τη δυνατότητα της να αποκτήσει σύγχρονες δοµές και συστήµατα, ώστε να µπορέσει να έχει πλεονάσµατα για να παίξει ανταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή αγορά. Εκτιµώ, όµως, χωρίς να µπορώ να το αποδείξω, ότι αυτή η κατακερµατισµένη δοµή της οικονοµίας µας είναι αποτέλεσµα της πληθώρας των διαρθρωτικών προβληµάτων και στρεβλώσεων της ελληνικής οικονοµίας. Πόσο εύκολο άραγε είναι να παρακολουθεί η κρατική µηχανή τη φορολόγηση, την καταβολή των εισφορών, ή τη περιβαλλοντική συµπεριφορά των µικρών επιχειρήσεων; Και ποιος µπορεί να αποκλείσει ότι ο λόγος που µπορούν και επιβιώνουν τόσες, δυσανάλογα πολλές, µικρές µονάδες, στους κυριότερους τοµείς της δραστηριότητας της χώρας µας, δεν είναι αποτέλεσµα του ότι δεν είναι «ορατές» από τον κρατικό µηχανισµό; ** Αναφέρθηκα σε όλα αυτά τα θέµατα γιατί, πιστεύω ότι έχουν την σηµασία τους και σε σχέση µε το κύριο θέµα της σηµερινής συζήτησης που αφορά την αποτελεσµατική εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων για τη περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων, όλων των µορφών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως µεγέθους. Κύριος στόχος της Κοινοτικής Οδηγίας (2004/35/ΕΚ της ) περί Περιβαλλοντικής Ευθύνης, («ΟΠΕ») και του οµότιτλου Ελληνικού Π.. (148/2009 από ) είναι η πρόληψη και η αποκατάσταση της «περιβαλλοντικής ζηµίας» που προκαλείται σε προστατευόµενα είδη και σε φυσικούς οικότοπους (φύση), στο ύδωρ και στο έδαφος. Βασικό ζητούµενο των προαναφερόµενων ρυθµίσεων αποτελεί βέβαια ο προσδιορισµός και η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζηµίας, πλην όµως αναδεικνύεται για πρώτη φορά και η υποχρέωση αυτής καθαυτής της οικολογικής αποκατάστασης. Η αποκατάσταση, δηλαδή, των ίδιων των οικολογικών πόρων και όχι, όπως ίσχυε πριν την παρούσα ρύθµιση, η αποκατάσταση της ζηµίας στα προστατευόµενα οικολογικά αγαθά. Παράλληλα, τόσο η οδηγία όσο και το Π.., αποσκοπούν στην καθιέρωση ενός οικολογικά αποτελεσµατικού διοικητικού καθεστώτος εντοπισµού και προσδιορισµού τόσο της περιβαλλοντικής ευθύνης 4 / 9

5 όσο και της αποτίµησης της περιβαλλοντικής ζηµίας, µε βάση τις αρχές, αφ ενός «ο ρυπαίνων πληρώνει» και, αφ ετέρου, της «βιώσιµης ανάπτυξης» Είναι προφανές ότι προκειµένου να ικανοποιηθεί η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», στόχος της κοινοτικής οδηγίας και του Π.. είναι να καταστήσουν οικονοµικά υπεύθυνο τον εκάστοτε φορέα εκµετάλλευσης, για την περιβαλλοντική ζηµία που προκάλεσαν ή απειλούν να προκαλέσουν οι δραστηριότητές του. Η υποχρέωση πρόληψης και αποκατάστασης του ζηµίας του περιβάλλοντος, έναντι οικονοµικού κόστους από τον ίδιο τον φορέα εκµετάλλευσης, από τη µια, και η νοµοθετική πρόβλεψη αυτενέργειας της διοίκησης, σε περίπτωση αδράνειας του φορέα εκµετάλλευσης, για τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων και στη συνέχεια καταλογισµό των δαπανών σε αυτόν, από την άλλη, εκτιµάται ότι θα στρέψει την προσοχή των φορέων εκµετάλλευσης περισσότερο στη λήψη προληπτικών µέτρων. Έτσι, επιδιώκεται να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός προστασίας του περιβάλλοντος στον οποίο θα προέχει ο προληπτικός και όχι ο κατασταλτικός του χαρακτήρας. Ως ΣΕΒ και ως Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη συµφωνούµε µε τους στόχους και τις κατευθύνσεις του νέου θεσµικού πλαισίου για την περιβαλλοντική ζηµία. Ήδη, µε τη συµµετοχή µας σε διάφορα συνέδρια, αλλά και µε την υποβολή Υποµνηµάτων στη ιοίκηση, έχουµε συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αλλά και της ελληνικής επιχείρησης και βιοµηχανίας γενικότερα, και θα εξακολουθήσουµε να παρεµβαίνουµε µε ειδικότερες και στοχευόµενες ενέργειες. Μας απασχολούν, όµως, κάποιες αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις του Π.. έναντι της Οδηγίας καθώς και κάποια σοβαρά θέµατα που τίθενται σχετικά µε την αποτελεσµατική εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων, Κοινοτικών και Ελληνικών. Ένα παράδειγµα διαφοροποίησης µεταξύ Οδηγίας και Π.. αφορά τον βαθµό της ευθύνης του φορέα εκµετάλλευσης ανάλογα µε την φύση των δραστηριοτήτων του. Για τις λεγόµενες «επικίνδυνες» δραστηριότητες, (όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙΙ της ΟΠΕ, αλλά και του Π..), υπάρχει συµφωνία ότι οι φορείς εκµετάλλευσης είναι υπεύθυνοι για τυχόν περιβαλλοντική ζηµιά, στη βάση της «αντικειµενικής ευθύνης». Γα τις «άλλες» επαγγελµατικές δραστηριότητες, όµως, υπάρχει διαφοροποίηση, καθώς: σύµφωνα µεν µε την Οδηγία, οι φορείς εκµετάλλευσης φέρουν την ευθύνη για τις ζηµίες που προκαλούν στη φύση, µόνον εφόσον συντρέχει «το στοιχείο της υπαιτιότητας», ενώ σύµφωνα µε το Π.., είναι και αυτοί υπεύθυνοι µε βάση την «αντικειµενική ευθύνη», όπως προβλέπεται και για τις «επικίνδυνες» Και τίθεται το ερώτηµα: Γιατί θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση στο ελληνικό θεσµικό πλαίσιο έναντι της Οδηγίας; 5 / 9

6 , Στο θέµα της αποτελεσµατικής εφαρµογής της Οδηγίας και του Π., καταρχήν, συµµεριζόµαστε τις απόψεις της Ε.Ε., όπως αυτές εκτέθηκαν στην από εκθεσή της 1 ως προς τις οµολογούµενες δυσκολίες εφαρµογής, καθώς και τα προωθούµενα µέτρα για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Οδηγίας από τα κράτη µέλη. Παράλληλα, έχουµε και κάποιους πρόσθετους προβληµατισµούς που συνδέονται µε την αποτελεσµατική εφαρµογή του δικού µας Π... Επιπλέον, πιστεύουµε, ότι η επίτευξη των νοµοθετηµένων στόχων και απαιτήσεων στη χώρα µας. θα είναι δυνατόν να επιτευχθεί µόνο µέσα από την αποτελεσµατική σύµπραξη όλων των εµπλεκοµένων φορέων, και µάλιστα σε θεσµοθετηµένη βάση, π.χ. µε την ίδρυση µίας ιαρκούς Επιτροπής Εργασίας. Σύµφωνα µε την προαναφερόµενη Έκθεση της Ε.Ε., οι κυριότερες δυσκολίες εφαρµογής της Οδηγίας από τα κράτη µέλη συνίστανται (ενδεικτικά) : στις περίπλοκες τεχνικές απαιτήσεις που συνδέονται µε την «οικονοµική αξιολόγηση» των πόρων/υπηρεσιών που υπέστησαν ζηµία, στις µεθόδους «περιβαλλοντικής αποκατάστασης», καθώς και στην έλλειψη δεσµευτικών ορίων για βασικούς όρους όπως «σηµαντική ζηµία». Σύµφωνα µε την Έκθεση της Επιτροπής, κάποια από τα άλλα κράτη µέλη άρχισαν να καταρτίζουν κατευθυντήριες γραµµές και να αναπτύσσουν το γνωστικό τους επίπεδο σχετικά µε αυτά τα ζητήµατα (βλ. τµήµα 3 της έκθεσης της Ε.Ε.). Εµείς έχουµε ήδη καθυστερήσει. Ως προς τις δικές µας εκτιµήσεις για τις δυσκολίες εφαρµογής του δικού µας Π.. θα ήθελα να αναφέρω, ενδεικτικά : Την, σύµφωνα µε το Π.,. επέκταση της «αντικειµενικής ευθύνης» του φορέα εκµετάλλευσης, εκτός από τις «επικίνδυνες» δραστηριότητες (όπως προβλέπει η Οδηγία), και στις «άλλες», όπως ήδη ανέφερα παραπάνω, η οποία χρήζει αποσαφήνισης. Σε ποιες «άλλες» επιχειρηµατικές δραστηριότητες - σε όλες ; Την, κατά το Π.., «... υποχρεωτική υπαγωγή των επικίνδυνων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων σε σύστηµα χρηµατοοικονοµικής ασφάλισης...» ή άλλων χρηµατοπιστωτικών µηχανισµών, ενώ, στην Έκθεση της, η 1 «Έκθεση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή και Κοινοτική Επιτροπή και στην Επιτροπή Περιφερειών δυνάµει του άρθρου 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/35/ΕΚ σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας» Βρυξέλλες, , COM (2010) 581 τελικό 6 / 9

7 Επιτροπή κρίνει ότι είναι «... ακόµη πρόωρο να προτείνει υποχρεωτική ασφάλεια σε επίπεδο Ε.Ε» (βλ. 4.2 σελ. 10). Με την άποψη αυτή συντάσσεται και η «Ελληνική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών». Αλλά και σε νοµοτεχνικό επίπεδο έχουµε τις αντιρρήσεις µας. Όπως ήδη έχουµε διατυπώσει και στο παρελθόν, θεωρούµε ότι η επιλογή του Προεδρικού ιατάγµατος, αντί του τυπικού νόµου, ως νοµοθετικό µέσο ρύθµισης της περιβαλλοντικής ευθύνης και ενσωµάτωσης της Οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, αλλά και της επιβολής της υποχρεωτικότητας της περιβαλλοντικής ασφάλειας (εφόσον στο στάδιο αυτό ως προς την Οδηγία προβλέπεται ως ευχέρεια), θέτει και ζήτηµα συνταγµατικότητας και ζήτηµα αποτελεσµατικής εφαρµογής της οδηγίας - πλαίσιο. Η άποψη αυτή δεν διατυπώνεται από καθαρά τυπολογική θεώρηση, αλλά για την πληρέστερη και αποτελεσµατικότερη ενσωµάτωση της Οδηγίας, η οποία αποτελεί πλαίσιο ρύθµισης για την περιβαλλοντική ευθύνη, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να εξειδικεύεται µέσα από ένα πλέγµα κανονιστικών πράξεων, δηλαδή Υπουργικών Αποφάσεων. Η ενσωµάτωση της οδηγίας µέσω του προεδρικού διατάγµατος στερεί όχι µόνο νοµοτεχνικά αλλά και ουσιαστικά από τη ιοίκηση τη δυνατότητα αυτή, λόγω της συνταγµατικής απαγόρευσης περαιτέρω εξουσιοδότησης µε Υπουργικές Αποφάσεις, για θέµατα ουσίας. Σε κάθε περίπτωση, τόσο για λόγους τεχνικούς, όσο και για λόγους ανταγωνιστικότητας, η επιβολή της «υποχρεωτικότητας» της ασφάλειας θα έπρεπε να συµπορεύεται µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θα πρέπει να βασίζεται στην προηγούµενη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης εναρµόνιση 2 των προϋποθέσεων και τον σαφή ορισµό εννοιών, όπως «περιβαλλοντική ζηµία», «σηµαντική ζηµία», «αρχική κατάσταση» κλπ.., το οποίο αποτελεί και παράδειγµα γιατί θα εξυπηρετούσε ο Νόµος και όχι το Π. Κυρίες και κύριοι, Η µέχρι σήµερα βραδεία µεταφορά της Οδηγίας από τα κράτη Μέλη 3, αλλά και η καθυστέρηση ουσιαστικής «ενεργοποίησης» του Π.. από την ιοίκηση αναδεικνύει τα ενγενή προβλήµατα ως προς την πλήρη εφαρµογή τους. Κρίνουµε απαραίτητο, λαµβάνοντας υπόψη µας το χρονικό ορόσηµο της : Μέχρι την 30 η Απριλίου 2013, υποβολής έκθεσης των κρατών Μελών στην Ε.Ε. και 2 Βλ. Έκθεση Ε.Ε. σελ περ. (3) 3 Βλ. Έκθεση Ε.Ε. 2. σελ. 3 7 / 9

8 Μέχρι την 30 η Απριλίου 2014, υποβολής από την Ε.Ε. προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο έκθεση «... η οποία περιλαµβάνει τυχόν κατάλληλες προτάσεις τροποποίησης.» της Οδηγίας. Τη σύσταση ιαρκούς Επιτροπής Εργασίας (στα πλαίσια του ΥΠΕΚΑ) η οποία θα εξετάσει : Πρώτον, τα ενδεικτικά αναφερθέντα παραπάνω θέµατα που χρήζουν επεξεργασίας, στην προοπτική της τροποποίησης (της ήδη σε ισχύ) Οδηγίας, (κατά πάσα πιθανότητα κατά το 2014) αλλά και κυρίως στην αναγκαιότητα επανεξέτασης του εν λόγω Π.. και ειδικότερα στην προοπτική αντικατάστασής του από τυπικό νόµο καθότι : και το θέµα της αντισυνταγµατικότητας των υπέρ-εξουσιοδοτήσεων µε άλλες Υπουργικές Αποφάσεις παρακάµπτεται, και η λύση αυτή αρµόζει περισσότερο σε µία «νοµοθεσία πλαίσιο», όπως αυτή της περιβαλλοντικής ευθύνης (σύµφωνα και µε τη σκέψη 3 της οδηγίας), αλλά και παράλληλα, θα δινόταν η ευχέρεια στη ιοίκηση να ρυθµίζει στο µέλλον, ειδικότερα ζητήµατα που προκύπτουν, µε την έκδοση κατάλληλων κανονιστικών πράξεων. εύτερον, τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την «υποχρεωτικότητα» της ασφάλειας, σύµφωνα και µε την πρόταση της Έκθεσης της Ε.Ε. (αλλά όπως και εµείς έχουµε ήδη εισηγηθεί µε το από Υπόµνηµά µας προς το ΥΠΕΚΑ), ως προς : τη σταδιακή προσέγγιση. το µέγιστο ποσό χρηµατοοικονοµικής εγγύησης. την εξαίρεση δραστηριοτήτων, καθώς και Τρίτον, την αποσαφήνιση και τον προσδιορισµό µεθόδων και κριτηρίων που αφορούν: την οικονοµική αξιολόγηση των πόρων / υπηρεσιών που υπέστησαν ζηµία, τις µεθόδους περιβαλλοντικής αποκατάστασης, τον προσδιορισµό εννοιών και ανωτάτων αξιολογικών ορίων, όπως στην περίπτωση της «σηµαντικής ζηµίας». Τέταρτον, θα ήθελα, τέλος, να επισηµάνω και ένα άλλο πεδίο επεξεργασίας από την προτεινόµενη Επιτροπής Εργασίας, το οποίο αφορά την, από πλευράς «ποινών» και «υποχρεώσεων» αξιολόγηση και ένταξη του Π.. στο σύνολο των ρυθµίσεων που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, σχετικά µε αυτό το αντικείµενο. Ειδικότερα, ως προς τις «υποχρεώσεις», θα αναφερθώ µόνο στην περίπτωση της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας όπου ήδη και άλλα νοµοθετήµατα προβλέπουν παρόµοιες υποχρεώσεις, µε συνέπεια να υφίσταται, είτε επικάλυψη 8 / 9

9 είτε συµπληρωµατικότητα. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να προσδιορισθεί επακριβώς, στο σύνολό του το εύρος του πεδίου της κάλυψης του περιβαλλοντικού κινδύνου µε χρηµατοοικονοµική ασφάλεια. Αναφέροµαι επιγραµµατικά και ενδεικτικά, π.χ. : Για την αποκατάσταση των εκµεταλλεύσεων βιοµηχανικών ορυκτών κατατίθεται εγγυητική επιστολή (σε εφαρµογή του Ν. 1428/1984 άρθρο 8 και του Ν. 2115, άρθρο 21). Εγγυητική επιστολή κατατίθεται, επίσης, για τη κάλυψη του κόστους αποκατάστασης των Λατοµείων που βρίσκονται εκτός λατοµικής περιοχής και, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 3 Ν 2115/93 και την εγκύκλιο 10-Β/Φ68/οικ / του Υπ. Ανάπτυξης). Ασφαλιστική κάλυψη απαιτείται και σε περίπτωση συν-αποτέφρωσης επικίνδυνων αποβλήτων, για την ασφάλιση τρίτων και την επαναφορά του περιβάλλοντος στη πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζηµίας (σύµφωνα µε τη ΚΥΑ 13588/725/ Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων), αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Τέλος, πιστεύουµε, ότι το ύψος της ασφάλισης θα πρέπει να εξετασθεί και να οριστεί σε συνάρτηση µε το ρυπαντικό δυναµικό της κάθε βιοµηχανίας και όχι βάσει µίας γενικής κατηγοριοποίησης. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να γίνει µία βασική κατηγοριοποίηση του δυναµικού περιβαλλοντικής ζηµίας ανά βιοµηχανική δραστηριότητα, π.χ. σε τρεις κατηγορίες. Ο ΣΕΒ δεσµεύεται να «συµπράξει» στο έργο του ΥΠΕΚΑ και θα µπορούσε στα πλαίσια της προτεινόµενης ιαρκούς Οµάδας Εργασίας να συµβάλει µε τις ακόλουθες ενδεικτικές ενέργειες : την ανάπτυξη διαδικασίας αλληλοενηµέρωσης, τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων περιβαλλοντικών ζηµιών, τη θεσµοθέτηση κινήτρων για την ανάπτυξη της «πράσινης επιχειρηµατικότητας». Τέλος, η επιµελής και οµαλή εφαρµογή του Π.., προς αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, αποτελεί πρωτεύον µέληµα του ΣΕΒ, τόσο για το άµεσο µέλλον, όσο και µέχρι την εναρµονισµένη εφαρµογή της Οδηγίας στο επίπεδο της Ε.Ε (έτος 2014; ). Για τον σκοπό αυτό θα επιδιώξουµε να συνεργαστούµε δηµιουργικά και εποικοδοµητικά, τόσο µε το ΥΠΕΚΑ όσο και µε διάφορους σχετικούς φορείς της κοινωνίας και της αγοράς. 9 / 9

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Περιβαλλοντική ρβ Ευθύνη και Ασφαλιστική Αγορά Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 30 Ιουνίου 2010 / Αθήνα Μαρία Φαράντου Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Ε.Ε. Ε Ε Οδηγία 2004/35/ΕΚ & Π.Δ. 148/2009 ΕΝΩΣΗ «Σκοπός»: η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις

Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε περιβαλλοντικά έργα και αξιολογήσεις Σκοπός: η διαμόρφωση ενός πλαισίου για την περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία»

«Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» «Οι συνέπειες από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη στην Ελληνική Βιομηχανία» Γιώργος Δ. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. ELD Implementation in Europe and Greece. Μαργαρίτα Καραβασίλη. Margarita Karavasili

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. ELD Implementation in Europe and Greece. Μαργαρίτα Καραβασίλη. Margarita Karavasili ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Μαργαρίτα Καραβασίλη ELD Implementation in Europe and Greece Απώλεια βιοποικιλότητας Στην Κοινότητα πολυάριθμες τοποθεσίες έχουν υποστεί ρύπανση και

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ

Χ. Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Περιβαλλοντική ευθύνη αναφορικά με την πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας: Προβληματισμοί σε σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγία 2004/35/ΕΚ στα πιστωτικά ιδρύματα Χ. Βλ. Γκόρτσος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT

Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή. «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Ομιλία Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Χάρη Κυριαζή «Προκλήσεις, προτάσεις, στρατηγικές ανάπτυξης της εξωστρέφειας» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2012 Κυρίες & Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης

Πρόταση Επιτροπής Φύση Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Πρόταση Επιτροπής Φύση 2000 Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών μη υπαγόμενων σε φορείς διαχείρισης Φεβρουάριος 2012 2 Εισαγωγή Το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 12, 13 και 14 Δεκεμβρίου 2012 Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα 2 Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση εργαλείων επιτάχυνσης ολοκληρωμένης αναπτυξιακής περιβαλλοντικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης

Σύνοψη Πρακτικών Εκδήλωσης Ειδική ενηµερωτική εκδήλωση «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό Εγκεκριµένου Οικονοµικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την επιχείρηση» Τετάρτη 25.01.2012 και ώρες 16:00 18:30 Ξενοδοχείο Αµαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΕΕ, )

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΕΕ, ) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΕΕ, 12-14.12.2012) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/35/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Δ. Χατζηδάκης*, I. Παναγόπουλος*,

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012

Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 ΣΕΠΔΕΜ ΣΥΓΑΠΕΖ 3 ο Εργαστήριο για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Αθήνα 29-30/11/ 2016 Χρηματοοικονομική ασφάλεια & περιβαλλοντική ευθύνη: η εφαρμογή του άρθρου 57 του Ν. 4042/2012 Κωνσταντίνος Τσολακίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κ. Χάρη Κυριαζή. στο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT. Roadmap to Growth

Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κ. Χάρη Κυριαζή. στο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT. Roadmap to Growth Οµιλία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου κ. Χάρη Κυριαζή στο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕΒΕ EXPORT SUMMIT Roadmap to Growth Θεσσαλονίκη, 3 & 4 Μαΐου 2012 HYATT REGENCY Κυρίες & Κύριοι, Φαντάζοµαι ότι για όλους που

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Περιβαλλοντική Ευθύνη

Αστική Περιβαλλοντική Ευθύνη Αστική Περιβαλλοντική Ευθύνη του ρος Χηµ.-Μηχ. Παναγιώτη Ε. Αχλάδα Τµ/χη Ενεργειακών &Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων της TÜV HELLAS Α.Ε. Στις 21 Απριλίου 2004 υιοθετήθηκε η Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη της περιόδου του «περιβαλλοντικού εφησυχασμού»

Λήξη της περιόδου του «περιβαλλοντικού εφησυχασμού» Λήξη της περιόδου του «περιβαλλοντικού εφησυχασμού» Κάθε επιχείρηση θα περιβάλλεται και θα συνορεύει πλέον με έναν μεγάλο αριθμό εν δυνάμει περιβαλλοντικών ελεγκτών της. Ανάγκη για άμεση ουσιαστική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ Αθήνα 13/05/2008 Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι ιοικητές Τραπεζών, ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/0021 (COD) 28 Αυγούστου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*) : Eva Lichtenberger ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 22.6.2012 2011/0309(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Το Μέλλον της Εργασίας Βασικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της Απασχόλησης» Οµιλία κ. Ν. Αναλυτή Αντιπροέδρου της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(206)0260 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 200 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τήρησης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες»

τήρησης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες» «Επιχειρηµατικότητα χωρίς εµπόδια: ανοίγοντας δρόµους για την ανάπτυξη» Θεµατικό εργαστήριο 5: «Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες» Ρεβέκκα Μπατµάνογλου, Προϊσταµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί

Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες και ορισµοί ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης Το Επενδυτικό σχέδιο 3. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜEΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ; Έχεις 4 λόγους και 38 συγκριτικά πλεονεκτήματα! ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΓΝΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΗΓΕΣΙΑ Θέλω να είμαι μέλος στον κορυφαίο σύνδεσμο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα:

Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: Στην προσωρινή Ηµερήσια ιάταξη του προσεχούς Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας-Αλιείας, περιλαµβάνονται τα εξής θέµατα: 1. Έγκριση της Η. 2. Έγκριση του καταλόγου των σηµείων «Α» 3. Πρόγραµµα εργασιών της Προεδρίας

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ

Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Η Μ Ε Ρ Ι Α ΕNHMEΡΩΣΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΥ - Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ..Ι.Τ.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΛΕΟΥ ΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Γενικός Γραµµατέας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3299/2004 (υποβολή

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3299/2004 (υποβολή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την

εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Αναγκαίες Μελέτες Υποβάθρου για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την Περιβαλλοντική Ευθύνη Σπύρος Παπαγρηγορίου, α αγρηγορ ου, Π.Μ. Μέλος ΜΕΠΑΑ/ ΤΕΕ 30 IOYNIOY 2010 Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής»

Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Αθήνα, 15-01-2010 Αριθμ. Πρωτ. 385 Θέσεις για το Σχέδιο Νόμου(ΣΝ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» Εισαγωγή Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ Θέµα: Το έλλειµµα ισότητας στην διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού, µέσω των καταχωρήσεων στον Τύπο Φίλες και φίλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, Σας ευχαριστώ θερµά για τη σηµερινή παρουσία σας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Νέο θεσμικό πλαίσιο: πρώτες αποτιμήσεις και επικείμενες εξελίξεις

Νέο θεσμικό πλαίσιο: πρώτες αποτιμήσεις και επικείμενες εξελίξεις Περιβαλλοντική αδειοδότηση Νέο θεσμικό πλαίσιο: πρώτες αποτιμήσεις και επικείμενες εξελίξεις Αλέξανδρος Κουλίδης Χημικός Μηχανικός, MSc, υπ. PhD Ε.Μ.Π. ΤΕΕ: Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πεπραγµένων Ιανουαρίου 2012

Πεπραγµένων Ιανουαρίου 2012 107 Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Λ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν Βασ. Γεωργίου Β 10 & Ρηγίλλης, Αθήνα 106 74 Τηλ: 210-7215900, Fax: 210-7215950, e-mail: info@ sme.gr Ενηµερωτική Έκθεση Πεπραγµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιομηχανίας για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η βιομηχανική πολιτική αποτελεί εθνική ανάγκη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγροτική Πολιτική 8 ου Εξαμήνου Η χρησιμότητα του μαθήματος Η κατανόηση του «σκηνικού» πίσω από τη διαμόρφωση της

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή:

Κυρίες και Κύριοι, Σαν Συμβούλιο του ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη έχουμε ακριβώς αυτή την αποστολή: Κυρίες και Κύριοι, Το σημερινό συνέδριο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά την επιτυχή έκβαση της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για την κλιματική αλλαγή στο Μαρόκο, αλλά και υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας που προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2010 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριε Πρόεδρε, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την παρακολούθηση και διαρκή βελτίωση της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων στην Ελλάδα Στην Αθήνα, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014, 1. Το Ελληνικό Δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0089(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0089(COD) της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 17.7.2013 2013/0089(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών προς

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Ημερίδα με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» Εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος της τοπικής Αυτοδιοίκησης για μία νέα εποχή

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας ] Ηµερίδα ΤΕΕ «Επιτυχία σηµαίνει κανένα ατύχηµα» Χαιρετισµός του Προέδρου του ΕΚΑ Γρηγόρη Φελώνη Παρασκευή, 2 Νοεµβρίου 2001 1 Το ζήτηµα των συνθηκών εργασίας αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2012 COM(2012) 202 final 2012/0099 (NLE) C7-0069/2013 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την απόφαση 97/836/ΕΚ ενόψει της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14/6/2017. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14/6/2017. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14/6/2017 Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για μία εθνική υπόθεση, την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας μας.

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για μία εθνική υπόθεση, την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας μας. Κυρίες και κύριοι, Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για μία εθνική υπόθεση, την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας μας. Μία πλουτοπαραγωγική πηγή πολλών δισεκατομμυρίων, που η Ελλάδα του χθες,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 1.9.2016 ΑΠ: 00363 για επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

25 Ιανουαρίου Σταυρούλα Πουλή Προϊσταµένη Συντονιστικού Γραφείου Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)

25 Ιανουαρίου Σταυρούλα Πουλή Προϊσταµένη Συντονιστικού Γραφείου Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) ΕΣΠΕΡΙ Α «Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ» 25 Ιανουαρίου 2012 «ιοικητικές Υποδοµές και ιαδικασίες» Σταυρούλα Πουλή Προϊσταµένη Συντονιστικού Γραφείου Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) Η Ειδική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 22 Μαΐου 2001 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ 1997/2174(COS) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής προς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΈΤΡΟ 3.7-8 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων µε Α.Π : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 1 ΜΈΤΡΟ 3.7-8 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων µε Α.Π : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2 Α. Επιλεξιµότητα κατά φύση και είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ; ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΛΟΥΞ ΑΒΕΕ Αθήνα, 7 Μαΐου 2015 ΛΟΓΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Είμαστε σε μια περίοδο όπου η κρίση διαφοροποιεί το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον Πρώτον,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα

Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα 1 Εισήγηση Κωνσταντίνου Καρασούλα -ΣΕΒΕΣ- για την εκδήλωση της 13 ης Απριλίου 2011 του ΤΕΕ Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών Δράσεις και Προοπτική τους. 1. Άμεση ισχύς του ΕΛΟΤ ΕΝ 206 1. Όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (53/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικά με την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα