AÑ. ÖÕËËÏÕ 2286 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï ôçë.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2286 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 2286 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï ôçë.: ΟΑΕ : «Ανοίγει» ξανά το πρόγραµµα για τους πτυχιούχους ανέργους έως 35 ετών Σåë. 2 «Χαρτζιλίκι» σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο η επιχορήγηση του ΥΠΕΣ για τη µεταφορά µαθητών - Σύµφωνα µε την απόφαση αποδίδονται ευρώ στην Ελευσίνα και µόλις 273,60 ευρώ στον Ασπρόπυργο Προσλήψεις και πολεοδοµικά θέµατα Στο επίκεντρο του σηµερινού. Σ. Αχαρνών Τρόµαξε η φωτιά στην Πάρνηθα Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που εχθές το πρωί έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά στην θέση «Πέτρα» ÔéìÞ: 0,01 åõñþ Óåë. 2-8 Σåë. 3. Φωτιά και στο Αλεποχώρι. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήµερα σε Αττική Ν. Εύβοια. Óåë. 6 Βεβαίωση από τους ήµους Για την απαλλαγή κοινόχρηστων χώρων από το τέλος ακινήτων Σåë. 7 ΣΕΠΕ: Σåë. 7 Αύξηση 37,29% των νέων προσλήψεων το α' εξάµηνο Σε νέα σχολεία θα φοιτήσουν τον Σεπτέµβριο µαθητές - Στη λίστα των αναβαθµισµένων κτηρίων και 23 δηµοτικά της υτικής Αττικής Προσλήψεις εποχικών σε παιδικούς σταθµούς Ο ήµος Φυλής έχει ήδη ανακοινώσει την κάλυψη επτά θέσεων µε συµβάσεις Κατέστρεψαν δεξαµενές πυρασφάλειας στο όρος Αιγάλεω για να κλέψουν τον ορείχαλκο Σåë. 4 Σåë.5 Σåë. 3 Το φθινόπωρο θα πάρουν επίδοµα τέκνων οικογενειάρχες ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΠΟ ΕΒ ΟΜΑ Α ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ Óåë. 8 Óåë. 10

2 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò 2-ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 Áôôéêή: Παρασκευή Καιρος : Αίθριος 'Ανεµοι: Βορειοι 5-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 23 έως 32 βαθµούς κελσίου. ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Γαρυφαλλιά, ίας, Μακρίνα Προσλήψεις και πολεοδοµικά θέµατα Στο επίκεντρο του σηµερινού. Σ. Αχαρνών ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 Ελευσίνα Παπαδοπούλου Σοφία Γ. Κοντούλη 8Α & Χαριλάου, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: Αχαρνές Τουρτίδου Νικούλα Θ. Πάρνηθος 23, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-23:00 Τηλέφωνο: Μπουντζάν Ρουσλάν Μ. Αγίου ιονυσίου 82 & Αντιόχειας, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-14:00 & 17:00-08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: Ασπρόπυργος Καµπόλης Παναγιώτης Πλάτωνος 1 Τηλέφωνο: Άνω Λιόσια Ι. Λιόση Πινδου 13 Τηλ.: Μάνδρα Κληρονόµων Βασιλείου Νικολάου Ρόκα 67 Τηλέφωνο: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Μ ε επτά θέµατα συνεδριάζει σήµερα στις δυο το µεσηµέρι το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Αχαρνών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την ηµερήσια διάταξη, παρουσιάζουν τα θέµατα που αφορούν στην προκαταρκτική παρουσίαση του προγράµ- µατος ανάπλασης του τριγώνου των οδών Φιλαδελφείας-Ι. Θηβαίου- Πηγαδά και η έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου (2 µηνών). Μέσα στο επόµενο διάστηµα θα ανακοινωθεί από τον ΟΑΕ η επανέναρξη για το πρόγραµµα που δίνει επιδότηση για προσλήψεις πτυχιούχων ανέργων νέων έως 35 ετών. Ο στόχος του προγράµµατος του ΟΑΕ είναι οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε προσλήψεις πτυχιούχων πανεπιστηµίου ηλικίας έως 35 ετών. Η ανακοίνωση του ΟΑΕ θα αφορά τον 2ο κύκλο για την επιδότηση των προσλήψεων για νέους πτυχιούχους αφού επεκτάθηκαν οι θέσεις σε ακόµη 2200 θέσεις. Το πρόγραµµα θα έχει διάρκεια 24 µήνες ενώ οι επιχειρήσεις δεν µπορούν να κάνουν απόλυσης των εργαζοµένων για ακόµη τρείς µήνες µε αποτέλεσµα η συνολική διάρκεια να ανεβαίνει στους 27 µήνες. Οι λεπτοµέρειες του προγράµµατος του ΟΑΕ δεν έχουν ανακοινωθεί, ωστόσο αναµένεται να µην έχει αλλαγές απο το προηγούµενο. Οι επιχειρήσεις θα επιδοτούνται µε 30 ευρώ ηµερησίως για κάθε νέο πτυχιούχο που θα προσλάβουν. Αυτό το ποσό θα καταβάλλεται για ένα 12µηνο και στη Επίσης, στο σηµερινή συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου πρόκειται να συζητηθούν η έγκριση της 1ης πρότασης της πολεοδοµικής µελέτης της περιοχής «ΛΑΘΕΑ Α» και οι ενστάσεις της 1ης ανάρτησης της πολεοδοµικής προµελέτης της περιοχής «Γεροβουνό- Αγία Άννα» Αναλυτικά η ηµερήσια διάταξη της σηµερινής συνεδρίασης, έχει ως εξής: 1 Προκαταρκτική παρουσίαση Προγράµµατος ανάπλασης του τριγώνου των οδών Φιλαδελφείας-Ι. Θηβαίου- Πηγαδά Η συνέχεια στη σελ. 8 ΟΑΕ : «Ανοίγει» και πάλι το πρόγραµµα για τους πτυχιούχους ανέργους έως 35 ετών συνέχεια για τον δεύτερο χρόνο, ο επιχειρηµατίας θα εισπράττει ως αποζηµίωση το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, τόσο του εργαζόµενου όσο και του εργοδότη. Με το που θα ανακοινωθεί η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, οι επιχειρήσεις που θα να συµµετέχουν στο πρόγραµµα του ΟΑΕ θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση. Η διαδικασία ολοκληρώνονται στην περίπτωση κάλυψης των 2200 προσλήψεων πτυχιούχων ανέργων.

3 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Προσλήψεις εποχικών σε παιδικούς σταθµούς Ο ήµος Φυλής έχει ήδη ανακοινώσει την κάλυψη επτά θέσεων µε συµβάσεις Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» που αφορά στην πρόσληψη 1700 συµβασιούχων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθµούς δήµων. Τρεις µεγάλοι δήµοι έχουν δηµοσιεύσει ήδη τις προκηρύξεις του και πρόκειται για το δήµο Φυλής που θα εργαστούν 7 συµβασιούχοι, τον ήµο Λάρισας, στον οποίο θα προσληφθούν 38 εποχικοί και το δήµο Παλαιού Φαλήρου που θα απασχολήσει 23 εποχικούς. Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τις περισσότερες θέσεις είναι βρεφονηπιοκόµοι, βοηθοί βρεφονηπιοκόµοι, νηπιαγωγοί, τραπεζοκόµοι, προσωπικό καθαριότητας, εργάτες γενικών καθηκόντων, οδηγοί σχολικών κ.α. Αρχικά οι συµβάσεις θα είναι δίµηνες µε δυνατότητα παράτασης ενός έτους. Σηµειώνεται ότι µέσα στις επόµενες ηµέρες κι άλλοι δήµοι πρόκειται να δηµοσιεύσουν τις προκηρύξεις αφού πρώτα λάβουν το «πράσινο φως» από το ΑΣΕΠ. Με δύο υπουργικές αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών κατανέµονται στους δήµους και τις περιφέρειες συνολικά 30 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αφορούν κάλυψη δαπανών για τη µεταφορά των µαθητών κατά τη σχολική περίοδο Αναλυτικότερα κατανέµονται από το λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ήµων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», συνολικό ποσό ,74, στους ήµους της Χώρας. Πρόκειται για έναντι της συνολικής τους δαπάνης για τη µεταφορά µαθητών κατά τη προηγούµενη σχολική περίοδο. Επίσης κατανέµεται το συνολικό ποσό των ,00 στις Περιφέρειες της χώρας, έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος Μόνο µε 273,60 ευρώ επιχορηγείται ο ήµος Ασπροπύργου «Χαρτζιλίκι» σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο η επιχορήγηση του ΥΠΕΣ για τη µεταφορά µαθητών - Σύµφωνα µε την απόφαση αποδίδονται ευρώ στην Ελευσίνα και µόλις 273,60 ευρώ στον Ασπρόπυργο Από τους ήµους της υτικής Αττικής το µεγαλύτερο ποσό το λαµβάνει ο ήµος Μεγαρέων (13.100,00 ευρώ), ακολουθεί η Ελευσίνα µε 3.500,00 ευρώ και ο Ασπρόπυργος µε µόλις 273,60 ευρώ! ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΙΚΑ ΜΑΝ ΡΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ΚΕΠ: ( /ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΕΗ: (. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 - Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ ΑΠ : ΒΛΑΒΕΣ , ΚΕΠ: ( εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ΟΥ: (Εθν. Αντιστάσεως & ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ ( ιευθυντής) ( Γραµµατεία) ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΟΛΕ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ΚΕΠ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΙΚΑ: (Tµήµα Eσόδων - Προ στάµενος) ΚΕΠ: ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Στις 846,95 µονάδες ο Γ.. µε άνοδο 1,71% και αξία συναλλαγών στα 38,47εκατ. ΡΑ ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ΡΑ ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210:

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ΒΛ40Ω-ΤΧ0 Αθήνα, Αριθ. Πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 96 Ταχ. Κώδ. : Πληροφορίες: ηµ.κατράς Τηλέφωνο: FAX: ΘΕΜΑ: «Περίληψη της αριθµ / ιακήρυξης» Έχοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις, το Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων προκηρύσσει: 1. Ανοικτό δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σε ευρώ, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής ιαδικασίας» της Πράξης «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής ιαδικασίας» µε αριθµό διακήρυξης 61409/ Αντικείµενο του έργου είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης της ροής διαδικασιών σε ποινικές, πολιτικές και διοικητικές υποθέσεις και των άµεσα µε αυτών συνδεδεµένων αρχείων, και των διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης των ποινικών, πολιτικών και διοικητικών υποθέσεων στο σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων του τοµέα της ικαιοσύνης, ο σχεδιασµός Οργανωτικού και Επιχειρησιακού Μοντέλου της ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας και των άµεσα µε αυτών συνδεδεµένων αρχείων, στο σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων του τοµέα της ικαιοσύνης, η Βελτιστοποίηση της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας, ο σχεδιασµός του µοντέλου λειτουργικής προσαρµογής των εµπλεκόµενων φορέων στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως αυτό διαµορφώνεται µε τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη σταδιακή εισαγωγή των νέων υπό υλοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων και η υποστήριξη της εφαρµογής του µοντέλου λειτουργικής προσαρµογής στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον µε την ανάληψη δράσεων εκπαίδευσης και συνεχούς εσωτερικής επιµόρφωσης των στελεχών των εµπλεκόµενων φορέων 3. Ο µέγιστος χρόνος υλοποίησης της σύµβασης, η οποία έχει ως κύριο αντικείµενο Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικων και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων ορίζεται σε οκτώ (8) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 4. Ο συνολικός προ πολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων Ευρώ, ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (προ πολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ΕΥΡΩ ,20 - ΦΠΑ : ΕΥΡΩ ,80). Ο προ πολογισµός του Έργου (χωρίς δικαιώµατα προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων Ευρώ, ,00 (προ πολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ΕΥΡΩ ,20 - ΦΠΑ (23%): ,80). Τα δικαιώµατα προαίρεσης του Έργου αφορούν αύξηση του φυσικού αντικειµένου µέχρι ποσοστού 15% επί του προ πολογισµού. Η αύξηση του φυσικού αντικειµένου αφορά την ζήτηση για επιπλέον υπηρεσίες σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα: o Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης της ροής διαδικασιών σε ποινικές, πολιτικές και διοικητικές υποθέσεις και των άµεσα µε αυτών συνδεδεµένων αρχείων, και των διαδικασιών διοικητικής υποστήριξης των ποινικών, πολιτικών και διοικητικών υποθέσεων στο σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων του τοµέα της ικαιοσύνης. o Σχεδιασµό Οργανωτικού και Επιχειρησιακού Μοντέλου της ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας και των άµεσα µε αυτών συνδεδεµένων αρχείων, στο σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων του τοµέα της ικαιοσύνης. o Εµπειρογνωµοσύνες για την βελτιστοποίηση της ροής ποινικής, πολιτικής και διοικητικής διαδικασίας. o Σχεδιασµό του µοντέλου λειτουργικής προσαρµογής των εµπλεκόµενων φορέων στο νέο επιχειρησιακό περιβάλλον, όπως αυτό διαµορφώνεται µε τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και τη σταδιακή εισαγωγή των νέων υπό υλοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων 5. Τα δικαιώµατα προαίρεσης ανέρχονται έως το ποσό των εκατόν δεκατριών χιλιάδων και πεντακοσίων πενήντα Ευρώ, ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (προ πολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ΕΥΡΩ ,08 ΦΠΑ (23%): ΕΥΡΩ ,93). Τα δικαιώµατα προαίρεσης δύναται να ασκηθούν µέσα σε οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της αρχικής σύµβασης 6. Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ιοικητική Μεταρρύθµιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριµένα τη ΣΑΕ Ε0208 (Α Α Β41 Φ-3ΦΕ) του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, ενάριθµος κωδικός έργου 2012ΣΕ Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού ( ), ήτοι στις ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:00 π.µ.. ήτοι σε προθεσµία εξήντα δύο (62) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της διακήρυξης για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ. σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 32 του π.δ. 60/ Προσφορές επίσης µπορούν να αποστέλλονται στο Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης και Προµηθειών, Μεσογείων 96, ΤΚ Αθήνα, 1ος όροφος, γραφείο 136, υπόψη κ.κ. ηµ. Ιατρού, ηµ. Κατρά, Αιµ. Παραλίκα, µε οποιονδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προ πόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την και ώρα 12:00 π.µ.. 9.Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι η και ώρα 12:00 π.µ.. 10.Η εγγύηση συµµετοχής είναι τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια πενήντα Ευρώ, ,00 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προ πολογισθείσας δαπάνης, µε ΦΠΑ. 11. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και ειδικά χρονοδιαγράµ- µατα υλοποίησης. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το Έργο και θα παραδώσει τα παραδοτέα του στην αναθέτουσα αρχή. Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης από την προσφορά είναι οκτώ (8) µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο µειοδότης στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 12.Η πληρωµή θα γίνει µε τον τρόπο που θα επιλεγεί από τον Ανάδοχο, µεταξύ των: 1.Το 100% της αξίας µετά την οριστική παραλαβή του Έργου. 2.α) Χορήγηση έντοκης προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανο- µένου ΦΠΑ µετά την υπογραφή της Σύµβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγµένης σύµφωνα µε το υπόδειγµα της διακήρυξης. Το ποσό της προκαταβολής συµψηφίζεται στο πλαίσιο των πληρωµών που ακολουθούν ανά τρίµηνο. Μετά τον συµψηφισµό ολόκληρου του ποσού της προκαταβολής η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π..118/2007. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνει εντόκως και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π..118/2007. Πιο συγκεκριµένα, η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνό- µενη µε το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/95 και χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης εγγύησης. ιευκρινίζεται ότι ο υπολογισµός των τόκων θα γίνει σε βάση έτους 360 ηµερών. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µε την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου. β) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού τιµήµατος, µε την παραλαβή της Φάσης 1 του Έργου. γ)το υπόλοιπο του συµβατικού τιµήµατος (40%), µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, αφού παρακρατηθεί ο µε τον παραπάνω τρόπο υπολογισθείς (2α) τόκος. Η πληρωµή του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο ποσό της προκαταβολής θα καταβληθεί µε την τελευταία πληρωµή του έργου. 3.α) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού τιµήµατος, µε την παραλαβή της Φάσης 1 του Έργου. β) Ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συµβατικού τιµήµατος, µε την παραλαβή της Φάσης 2 του Έργου. γ) Το υπόλοιπο τριάντα τοις εκατό (30%) του συµβατικού τιµήµατος, µετά την οριστική παραλαβή του Έργου. Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους πληρωµής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωµής που θα επιλέξει από τους ανωτέρω το Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4013/2011, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή. Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατά περίπτωση λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 4 του ν. 4013/2011. Τέλος, τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή (ή αναλογικά από τους προµηθευτές) που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος από τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών (άρθρο 46 του ν. 3801/2009). 13. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Η προσφορά προαιρετικών προ όντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προ όντων ή υπηρεσιών. 14. Σχετικά µε την παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών σχετικών µε τα έγγραφα του διαγωνισµού ισχύουν όσα ορίζονται στο π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150), ενώ σχετικά µε την άσκηση προσφυγών ισχύουν τα οριζόµενα στο ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α ) όπως αυτός ισχύει. 15. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 16. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί µια φορά στο «Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στον ελληνικό τύπο, στον ιστοχώρο του Προγράµµατος ύ γ ε ι α : στο ηλεκτρονικό µητρώο δηµοσίων συµβάσεων (www.eprocurement.gov.gr), ενώ θα αναρτηθεί σε εµφανές σηµείο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Η διακήρυξη, παράλληλα, θα σταλεί ηλεκτρονικά στα Επιµελητήρια καθώς και στον Ελληνικό Οργανισµό Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). 17. Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τους αρµόδιους υπαλλήλους κ.κ. ηµ. Κατρά, Αιµ. Παραλίκα, στα τηλέφωνα , και φαξ , , αντίστοιχα Το πλήρες σώµα της διακήρυξης θα βρίσκεται διαθέσιµο και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (στην διαδροµή «Προµήθειες - Προσλήψεις /Έργα ΕΣΠΑ») και θα διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον έως την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι παραλήπτες της διακήρυξης µέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει κατά την παραλαβή της να συµπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (αντίστοιχη φόρµα δεδοµένων), µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ακριβές Αντίγραφο Ο Προ στάµενος του Τµήµατος Αλ. Ιακωβίδης Κατέστρεψαν δεξαµενές πυρασφάλειας στο όρος Αιγάλεω για να κλέψουν τον ορείχαλκο Άγνωστοι δράστες κατέστρεαψαν τρεις 3 δεξαµενέςπυρασφάλειας χωρητικότητας 25 m3, 10 m3 και 5 m3 αντίστοιχα, που ήταν τοποθετηµένες σε δυσπρόσιτη περιοχή του Όρους Αιγάλεω, προκειµένου να κλέψουν τα εξαρτήµατα από ορείχαλκο. Η ζηµιά - σύµφωνα µε την οµάδα πυρασφάλειας του ΠΕΣΥ ΑΠ - είναι αρκετά µεγάλη, αφού οι δράστες στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν τα υλικά, κατέστρεψαν τις υποδοµές των δεξαµενών, στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν τα υλικά, αφήνοντας απροστάτευτη την περιοχή. Ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥ ΑΠ Γρ. Γουρδοµιχάλης τόνισε ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών ώστε να επαναχρησιµοποιηθούν οι δεξαµενές ενώ παράλληλα απηύθυνε έκκληση προς τον Υπουργό ηµόσιας Τάξης κ. ένδια, το Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γεωργιάδη και τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγουρό για την αποκατάσταση της νοµιµότητας και τη συµβολή τους στην αποκατάσταση των ζηµιών.

5 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 Υπερψηφίστηκε και επί των άρθρων το πολυνοµοσχέδιο Με ψήφους της Νέας ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, υπερψηφίστηκε στην Ολοµέλεια της Βουλής το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών για το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, την κινητικότητα και τις απολύσεις στο δηµόσιο τοµέα. εκαπέντε άρθρα του πολυνοµοσχεδίου τέθηκαν σε ονοµαστική ψηφοφορία, κατόπιν αιτήµατος του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Κατά την ψηφοφορία, επί συνόλου 293 βουλευτών, η Νέα ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ εξασφάλισαν µία πλειοψηφία 153 βουλευτών που υπερψήφισαν το σύνολο των άρθρων, µε εξαίρεση τον Πάρι Κουκουλόπουλο, ο οποίος καταψήφισε το άρθρο 81 για την κατάργηση της δηµοτικής αστυνοµίας, καίτοι είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Σηµειώνεται επίσης και η απουσία από την ψηφοφορία, του Απόστολου Κακλαµάνη, ο οποίος είχε διαφωνήσει µε την κατάργηση κλάδων της τεχνικής εκπαίδευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή ψήφισαν εναντίον των άρθρων, ενώ η ΗΜΑΡ υπερψήφισε τα δύο άρθρα που τέθηκαν σε ονοµαστική ψηφοφορία από τους ΑΝΕΛ - το 14 και το 30 - που µεταξύ άλλων απαλλάσσουν από φορολογία τα µέλη της Τρόικας και της Task Force που ζουν στην Ελλάδα, όπως και των άλλων διεθνών οργανισµών και διπλωµατικών αποστολών. Εννέα βουλευτές της ΗΜΑΡ, ψήφισαν µόνον το άρθρο 14. Ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Χρήστος Αηδόνης, πρόεδρος και µέλος του κόµµατος "Συµφωνία για την Νέα Ελλάδα", υπερψήφισαν το άρθρο 14, καθώς και τα άρθρα 105 και 106 (νέες ρυθµίσεις για την δικαστική προστασία εργαζοµένων και συµβασιούχων), καταψηφίζοντας τα υπόλοιπα. ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο Λιµάνι της Ελευσίνας Λόγω µεταφοράς του µετροπόντικα που θα σκάψει στα έργα του ΜΕΤΡΟ στην Αγία Βαρβάρα Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις θα ισχύσουν σήµερα 19 Ιουλίου το απόγευµα στους δρόµους γύρω απο το Λιµάνι της Ελευσίνας. Πιο συγκεκριµένα, πρόκειται πραγµατοποιηθεί µεταφορά ογκώδους αντικειµένου (µετροπόντικας) από τον Λιµένα Ελευσίνας στην περιοχή ήµου Αγ. Βαρβάρας (υπό κατασκευή ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ), µέσω της διαδροµής: Λ. Μεγαρίδος, Λ. ηµοκρατίας, Νέα Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου, Ιερά Οδός, Ελ. Βενιζέλου. Από την τροχαία παρακαλούνται οι οδηγοί των οχηµάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σηµεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήµανση, καθώς και τις υποδείξεις των τροχονόµων που θα βρίσκονται στους δρόµους της πόλης κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Σε νέα σχολεία θα φοιτήσουν τον Σεπτέµβριο µαθητές - Στη λίστα των αναβαθµισµένων κτηρίων και 23 δηµοτικά της υτικής Αττικής Σε 36 νέα και αναβαθµισµένα σχολικά κτίρια θα φοιτούν πλέον περίπου µαθητές, ενώ ως τον Σεπτέµβριο αναµένεται να ολοκληρωθούν άλλα 27 έργα του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων. Συγκεκριµένα, σε νέα σχολεία θα βρεθούν περίπου µαθητές, ενώ άλλοι θα χρησιµοποιήσουν τα αναβαθµισµένα τους κτίρια µετά την ολοκλήρωση και των 36 έργων του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων. Σύµφωνα µε πληροφορίες που είδαν το φως της δηµοσιότητας, το πρώτο εξάµηνο του 2013 παραδόθηκαν εννέα έργα συνολικού κόστους 19 εκατ. ευρώ και τα σχολεία αυτά φιλοξενούν µαθητές, ενώ µέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο ΟΣΚ αναµένεται να παραδώσει άλλα 27 νέα έργα, συνολικού κόστους 45 εκατ. ευρώ, για χρήση από µαθητές. Τα σχολεία που παραδόθηκαν το α τρίµηνο 2013 είναι: * Αντικατάσταση στοιχείων αµιάντου 1ου ηµοτικού Σχολείου Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. * Αντικατάσταση στοιχείων αµιάντου σε έξι σχολικές µονάδες του Ηρακλείου Αττικής. * 4ο Λύκειο Αιγάλεω. Το σχολείο στεγαζόταν σε παλαιό κτίριο στον ήµο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. * Μουσικό Σχολείο Καλαµάτας. Πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα συγκροτήµατα µουσικών σχολείων στην Ελλάδα, το οποίο περιλαµβάνει Γυµνάσιο και Λύκειο, καθώς και µεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας 550 θεατών. * Προσθήκη Νηπιαγωγείου Άρµατος Βοιωτίας, 1ο Νηπιαγωγείο Μαλεσίνας. * Προσθήκη Νηπιαγωγείου στον Πρινέ Ρεθύµνου. * 51ο και 174ο Γυµνάσιο Αθηνών. Πρόκειται για αποκατάσταση του παλαιού κτιρίου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου οι µαθητές στεγάζονταν σε προσωρινές αίθουσες κοντέινερ. Παράλληλα αναδείχθηκαν τα αρχαιολογικά ευρήµατα που βρέθηκαν στο οικόπεδο. * Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και αίθουσες αθλητικών εκδηλώσεων στο 2ο και 4ο ηµοτικό Σχολείο Λαυρίου. * Λύκειο Ολυµπιακού Χωριού. Στο Ολυµπιακό Χωριό υπάρχουν συνολικά 2 νηπιαγωγεία, 2 δηµοτικά σχολεία, ένα Γυµνάσιο και ένα Λύκειο. Τα έργα που θα παραδοθούν για τη σχολική χρονιά είναι: * ήµος Αθηναίων: 66ο & 136ο ηµοτικό Σχολείο Αθηνών, ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο Αθήνας, Προσθήκη τριών αιθουσών & Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο 47ο Γυµνάσιο Αθήνας. * ήµος Πετρούπολης: Προσθήκη δύο αιθουσών στο 9ο ηµοτικό σχολείο Πετρούπολης. * ήµος Γέρακα: 5ο ηµοτικό σχολείο & Καλλιτεχνικό Γυµνάσιο Γέρακα. * ήµος Γλυφάδας: Αθλητικοί & Πολιτιστικοί χώροι στο 6ο Γυµνάσιο & 6ο Λύκειο Γλυφάδας. * ήµος Ζωγράφου: 1ο & 19ο ηµοτικό Σχολείο Ζωγράφου. * ήµος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη: 1ο ηµοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Ρέντη. * ήµος Σχηµαταρίου: Προσθήκη αιθουσών & Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο ηµοτικό Σχολείο Σχηµαταρίου. * ήµος Χα δαρίου: 4ο Λύκειο Χα δαρίου, 6ο Νηπιαγωγείο Χα δαρίου. * ήµος Κορυδαλλού: Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στο σχολικό συγκρότηµα του Ειδικού σχολείου & Μουσικού Γυµνασίου Κορυδαλλού. * Αναβάθµιση 23 ηµοτικών σχολείων στη υτική Αττική. * ήµος Ανακτορίου Αιτωλοακαρνανίας & ήµος Πλατεώς Ηµαθίας: 2ο Γυµνάσιο Βόνιτσας & Νηπιαγωγείο Πλατεώς. * ήµος Τραγανού Ηλείας: Νηπιαγωγείο Αγίας Μαύρας πρώην ήµου Τραγανού Ηλείας. * ήµος Αµπελώνα Λάρισας & ήµος Λιβαδερού Κοζάνης: Νηπιαγωγείο Αµπελώνα & Νηπιαγωγείο Λιβαδερού. * ήµος Κοµοτηνής: Προσθήκη Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων & Αθλητικών εγκαταστάσεων στο 2ο Λύκειο Κοµοτηνής. * Νοµός Ηρακλείου: 2/θέσιο ολοήµερο Νηπιαγωγείο Βενεράτου, 1ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου & 2/θέσιο ολοήµερο Νηπιαγωγείο Κουνάβων. * Νοµός Καβάλας & Νοµός Ροδόπης: 2/θέσιο ολοή- µερο Νηπιαγωγείο για το 18ο Νηπιαγωγείο Καβάλας, προσθήκη 2/θέσιου ολοήµερου Νηπιαγωγείου για το 3ο Νηπιαγωγείο στο 2ο ηµοτικό σχολείο Χρυσούπολης Καβάλας & 2/θέσιο ολοήµερο Νηπιαγωγείο για το Νηπιαγωγείο Μελέτης. * ήµος Σερρών: Νηπιαγωγείο στο Ο.Π. 821 Ν. Κηφισιάς, νηπιαγωγείο στο Κ.Φ. 866 Ν. Κηφισιάς. * ήµος Κιλκίς & ήµος Γιαννιτσών: Νηπιαγωγείο Μυριόφυτου Κιλκίς, 4ο Νηπιαγωγείο Πολυγύρου, 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Καλύβων. Πολυγύρου, Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας Κιλκίς & Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών Πέλλας. * ήµος Ιστιαίας Ευβοίας: 1ο Νηπιαγωγείο Ιστιαίας * ήµος Νάξου: Νηπιαγωγείο στο Χαλκί Νάξου. * ήµος Σκιάθου: 3/θέσιο ολοήµερο Νηπιαγωγείο Σκιάθου. * ήµος Ζακύνθου: Ανακατασκευή στο σχολικό συγκρότηµα 1ο ΤΕΕ - 2ο ΤΕΕ & 1ο ΓΕΛ Ζακύνθου, Αναβάθµιση κτιρίων Κ1, Κ2, Κ7, Κ11, 1ο ΤΕΕ, 2o ΤΕΕ & 1ο ΓΕΛ Αγίου Κήρυκου Ζακύνθου. * ήµος Μενεµένης: 5ο ηµ. σχολείο Μενεµένης.

6 6 -ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 Τρόµαξε η φωτιά στην Πάρνηθα Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που εχθές το πρωί έθεσε υπό έλεγχο την πυρκαγιά, που ξέσπασε στην θέση «Πέτρα» φωτό αρχείου Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της προχθεσινής νύχτας ισχυρές δυνάµεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειµένου να κατασβήσουν µεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στις το βράδυ της Τετάρτης σε δασική έκταση µε πεύκα στη θέση Πέτρα της Πάρνηθας. Από εχθές το πρωί δεν υπάρχει ενεργό µέτωπο, ωστόσο δυνάµεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Επί τόπου παραµένουν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες µε 32 οχήµατα, 16 οχήµατα εθελοντών µε 35 άτοµα, 42 στρατιώτες µε τρία σκαπτικά µηχανή- µατα του Στρατού και τρεις πεζοπόρες οµάδες εθελοντών δασοπυροσβεστών. Με το πρώτο φως της ηµέρας, στο έργο της κατάσβεσης συνέδραµαν και εναέρια µέσα. υνάµεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είχαν δηµιουργήσει αντιπυρικές ζώνες και δεν κινδύνευσαν σπίτια. Η Πέτρα βρίσκεται στην περιοχή των Θρακοµακεδόνων, στους ανατολικούς πρόποδες της Πάρνηθας και είναι ένα από τα παλιότερα και σηµαντικότερα αναρριχητικά πεδία στην Ελλάδα. Ονο- µάζεται Πέτρα λόγω των βράχων που υπάρχουν. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας: «Στις 21:11 χθες (Τετάρτη), ειδοποι ήθηκε η Υπηρεσία µας για πυρκαγιά στη θέση Πέτρα Βαρυµπόµπης στην Πάρνηθα. Άµεσα έσπευσαν 45 πυροσβέστες µε 16 οχήµατα και 3 οµάδες πεζοπόρο ενώ κλιµάκιο της ιεύθυνσης Αντιµετώπισης Εγκληµάτων Εµπρησµού(.Α.Ε.Ε.) βρέθηκε στον τόπο του συµβάντος από την πρώτη στιγµή. Όλες οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής ιοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π..Π.Υ.) Αττικής τέθηκαν σε επιφυλακή και οι δυνάµεις ενισχύθηκαν ως εξής: 100 πυροσβέστες µε 32 οχή- µατα, 5 οµάδες πεζοπόρο, 10 εθελοντικά οχήµατα µε 20 άτοµα, 15 υδροφόρες Ο.Τ.Α., 10 ιδιωτικές υδροφόρες, 42 στρατιώτες, 3 µηχανήµατα του Στρατού, ενώ περισσότερες ενισχύσεις σπεύδουν από τις όµορες Π..Π.Υ. της χώρας». Φωτιά και στο Αλεποχώρι Μεγάρων Εν τω µεταξύ πυρκαγιά ξέσπασε εχθές τα ξηµερώµατα και σε δύσβατη περιοχή στη θέση Νέο Μάζι στο Αλε ποχώρι Μεγάρων. Στο σηµείο παρέ- µεναν και επιχειρούσαν µέχρι εχθές το απόγευµα δυνάµεις της πυροσβεστικής, για το ενδεχόµενο αναζωπύρωσης, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεµοι. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήµερα σε Αττική Ν. Εύβοια Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για αύριο Παρασκευή 19 Ιουλίου στην Αττική και στη Νότια Εύβοια, σύµφωνα µε το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενηµερώσει τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τους οργανισµούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης των παραπάνω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξηµένη ετοιµότητα προκειµένου να αντιµετωπίσουν άµεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που µπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αµέλεια, όπως ρίψη αναµµένων τσιγάρων, κάψιµο ξερών χόρτων και κλαδιών, χρήση µηχανηµάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης κ.α. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αµέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθµό κλήσης 199. Σεµινάρια οδικής ασφάλειας στη Νέα Πέραµο - Από την εθελοντική οργάνωση Κούρος «Έλα κι εσύ µια βόλτα µε ασφάλεια µαζί µας» Το Τµήµα Οδικής Ασφάλειας της εθελοντικής οργάνωσης «Κούρος» διοργανώνει σεµινάρια οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» στην Νέα Πέραµο την Κυριακή 21/7, ώρα 19:00. Πρόκειται για τρία σεµινάρια υπό τον γενικό τίτλο «Έλα κι εσύ µια βόλτα µε ασφάλεια µαζί µας», που περιλαµβάνουν τις εξής δράσεις:. Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής µε ποδήλατο για ΠΑΙ ΙΑ έως 12 ετών Προσοµοιωτές από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς για άνω των 12 ετών. Αγωνιστικά αυτοκίνητα για όλους. ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕ Α ΝΙΚΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Στην ακόλουθη δήλωση προέβη ο πρόεδρος της ΠΕ Α, Ν. Σαραντής για την κατάργηση ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ: Η κατάργηση 52 ειδικοτήτων στη ηµόσια ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση οδηγεί στη διάλυση των ΕΠΑΛ- ΕΠΑΣ και στερεί χιλιάδες παιδιά από την πρόσβαση στην Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Οι ειδικότητες που καταργούνται, µεταξύ των οποίων ολόκληροι τοµείς όπως η Υγεία και Πρόνοια και οι Γραφικές Τέχνες, αποτελούσαν πόλο έλξης στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ και εφοδίαζαν χωρίς καµιά οικονοµική επιβάρυνση µαθητές, κυρίως από οικονοµικά αδύναµες οικογένειες, µε πολύτιµες επαγγελµατικές ειδικεύσεις. Ενώ η κατάργηση των ειδικοτήτων αυτών οδηγεί στη διαθεσιµότητα και πιθανόν στην απόλυση εκπαιδευτικούς που έχουν διοριστεί µε απόλυτα διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες.από την κατάργηση των ειδικοτήτων αυτών ωφεληµένη θα βγει µόνον η ιδιωτική εκπαίδευση, στην οποία αναγκαστικά θα καταφύγουν όσοι σίγουρα όχι πολλοί- µαθητές των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ έχουν την οικονοµική δυνατότητα. Στο ήµο Αγίων Αναργύρων Καµατερού λειτουργούν 4 ΕΠΑΛ και ο αριθµός µαθητών και εκπαιδευτικών που θίγονται από την απαράδεκτη αυτή απόφαση είναι µεγάλος. Τόσο ο ήµος µας όσο και η ΠΕ Αττικής ζητήσαµε από την πρώτη στιγµή την απόσυρση του πολυνο- µοσχεδίου, που µε γνώµονα τις Μνηµονικές πολιτικές οδηγεί χιλιάδες εργαζόµενους του ηµόσιου τοµέα στη διαθεσιµότητα και διαλύει την Αυτοδιοίκηση και τη ηµόσια Εκπαίδευση. Συµµετείχαµε στις κινητοποιήσεις των προηγούµενων ηµερών και επιµένουµε, και µετά την ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου, ότι η εφαρµογή του πρέπει να ανασταλεί και οι διαθεσιµότητες να µην υλοποιηθούν. Στην κατεύθυνση αυτή συνεχίζει τις προσπάθειες της και η Αυτοδιοίκηση, και οι εργαζόµενοι στο ηµόσιο τοµέα και οι κάτοικοι και γονείς.

7 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 Τη θέση ότι σταδιακά αποκαθίσταται η ισορροπία στην αγορά εργασίας διατύπωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης µε αφορµή τη δηµοσιοποίηση των εξαµηνιαίων στοιχείων του ΣΕΠΕ. «Πέρα από το γεγονός ότι παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση νέων προσλήψεων το α εξάµηνο του 2013 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2012, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι ένα ολοένα µεγαλύτερο µερίδιο αυτών αντιστοιχεί σε συµβάσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ φαίνεται να εξασθενεί και η τάση µετατροπής υφιστάµενων συµβάσεων πλήρους απασχόλησης σε ευέλικτες µορφές», πρόσθεσε ο κ. Βρούτσης. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την εξαµηνιαία έκθεση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), για το α εξάµηνο του 2013 διαπιστώνεται αύξηση των νέων προσλήψεων κατά 37,29% σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του προηγούµενου έτους. Επίσης, το ίδιο διάστηµα εντοπίζεται αύξηση κατά 51,95% των συµβάσεων πλήρους απασχόλησης, αύξηση κατά 24,09% των συµβάσεων µερικής απασχόλησης και µείωση κατά 3,05% των συµβάσεων εκ περιτροπής απασχόλησης. Το ποσοστό των συµβάσεων πλήρους απασχόλησης αντιστοιχεί στο 62,11%, του συνόλου των νέων συµβάσεων εργασίας, ενώ το υπόλοιπο 37,89% αντιστοιχεί σε µερική (31,57%) και σε εκ περιτροπής απασχόληση (6,32%). Το ΣΕΠΕ αναφέρει ακόµη ότι κατά το αντίστοιχο διάστηµα του 2012, το ποσοστό των συµβάσεων πλήρους απασχόλησης αντιστοιχούσε στο 56,12% του συνόλου των νέων συµβάσεων εργασίας, ενώ το υπόλοιπο 43,88% αντιστοιχούσε σε µερική ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΣΕΠΕ: Αύξηση 37,29% των νέων προσλήψεων το α' εξάµηνο (34,93%) και σε εκ περιτροπής απασχόληση (8,95%). Τέλος, οι συµβάσεις πλήρους απασχόλησης των προηγούµενων ετών που µετατράπηκαν σε άλλους είδους συµβάσεις κατά τη διάρκεια του α εξαµήνου του 2013, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012, είναι µειωµένες κατά 41,61% όσον αφορά τη µερική απασχόληση και κατά 35,04% όσον αφορά την εκ περιτροπής απασχόληση κατόπιν συµφωνίας των εργοδοτών µε τους εργαζοµένους. Μικρή αύξηση παρουσιάζει η µετατροπή των συµβάσεων πλήρους απασχόλησης σε εκ περιτροπής µε µονοµερή απόφαση του εργοδότη (6,75%). Βεβαίωση από το ήµο θα πρέπει να προσκοµίσουν στην εφορία οι φορολογούµενοι για τους κοινόχρηστους χώρους, στους οποίους από λάθος έχει υπολογισθεί έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων. Στη συνέχει η εφορία θα προχωρήσει στην απαλλαγή των χώρων αυτών από το φόρο που επιβλήθηκε, όπως προβλέπεται σε απόφαση του γενικού γραµµατέα εσόδων Χάρη Θεοχάρη. Στην απόφαση σηµειώνεται ότι για την ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Βεβαίωση από τους ήµους Για την απαλλαγή κοινόχρηστων χώρων από το τέλος ακινήτων απαλλαγή των κοινόχρη στων χώρων πολυκατοικιών, για τους οποίους δεν υπάρχει καταχώριση στη βάση πληροφοριών του ιαχειριστή Ελληνικού ικτύου ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, απαιτείται βεβαίωση του οικείου δήµου στην οποία θα αναγράφεται ότι η παροχή αυτή αφορά κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας που απαλλάσσονται από το ΤΑΠ, συνοδευόµενη από φωτοαντίγραφο της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Μειώσεις προστίµων για ειδικές οµάδες πληθυσµού στο ν/σ για τα αυθαίρετα Μειώσεις προστίµων σε ειδικές οµάδες πληθυσµού περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο για τα αυθαίρετα κτίσµατα, που παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, εν όψει της κατάθεσής τουστη Βουλή. «Κατηγοριοποιούµε τις αυθαιρεσίες, µε βάση την επίπτωση που έχουν στο περιβάλλον και αποτρέπουµε τη δηµιουργία νέας γενιάς αυθαιρέτων» σηµείωσε µεταξύ άλλων ο υπουργός. Αναφορικά µε την καταβολή των προστίµων, στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι άτοµα µε ποσοστά αναπηρίας 80% και άνω καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα µε τις παραπάνω ιδιότητες θα καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίµου. Επίσης, άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑµεΑ) µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα µε τις παραπάνω ιδιότητες, µε ατοµικό εισόδηµα έως ευρώ ή οικογενειακό ευρώ θα καταβάλουν 20% του ενιαίου ειδικού προστίµου. Επιπλέον, οι παλινοστούντες οµογενείς θα καταβάλουν το 20% του ενιαίου ειδικού προστίµου και οι πολύτεκνοι θα καταβάλουν το 20% του ειδικού προστίµου για την κύρια κατοικία. Οι τρίτεκνοι µε ατοµικό εισόδηµα έως ευρώ ή οικογενειακό εισόδηµα έως ευρώ, για την υπαγωγή τους στο άρθρο 8 (ρύθµιση αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση) της κύριας κατοικίας θα καταβάλουν το 30% του ειδικού προστίµου. Για τους µακροχρόνια άνεργους προτείνεται να καταβάλουν το 70% του ενιαίου ειδικού προστίµου. Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση ορίστηκε η πάροδος των 18 µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου (ΦΕΚ). Σε ό,τι αφορά την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου και τις προθεσµίες τονίζονται τα εξής: Το πρόστιµο καταβάλλεται εντός προθεσµίας 102 µηνών ή 17 εξαµήνων από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου. Σε περίπτωση υπαγωγής έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του δεύτερου εξαµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, το πρόστιµο κατα βάλλεται εντός προθεσµίας 84 µηνών ή 14 εξαµήνων από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του δευτέρου εξαµήνου. Σε κάθε περίπτωση, ως ελάχιστη µηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 50 ευρώ και ως ελάχιστη εξαµηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 300 ευρώ. Σε περίπτωση καταβολής εφάπαξ του ποσού έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του πρώτου εξαµήνου, παρέχεται έκπτωση 20%. Σε αντίστοιχη περίπτωση καταβολής εφάπαξ του 30% του συνολικού ποσού, παρέχεται έκπτωση 10%. Ερωτηθείς για αυτούς που θα εισέλθουν στη νέα ρύθµιση, ο κ. Καλαφάτης επισήµανε ότι και όσοι υπήχθησαν στις ρυθµίσεις του νόµου 3843 (ηµιυπαίθριοι) και στον 4014 (νόµος Παπακωνσταντίνου) θα µεταφερθούν στις διατάξεις του νέου νόµου χωρίς κανένα πρόβληµα, µε ηλεκτρονική αίτηση. Σηµειώνεται ότι στον προηγούµενο νόµο είχαν κατατεθεί δηλώσεις για ρύθµιση. Με τον νέο νόµο, ωστόσο, ο αναπληρωτής υπουργός δεν θέλησε να δώσει τις εκτιµήσεις του υπουργείου για τον αριθµό των ενδιαφερόµενων θα προστρέξουν να υπαχθούν στη ρύθµιση, υπογραµ- µίζοντας ότι η οικονοµική κατάσταση είναι τόσο ευµετάβλητη που δεν επιτρέπει προβλέψεις. Στόχος του υπουργείου είναι το νοµοσχέδιο, που για εννέα µήνες ήταν στο στάδιο της διαβούλευσης και της επεξεργασίας, να γίνει νόµος του κράτους µέσα στον Αύγουστο, αν όχι στις αρχές Αυγούστου.

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 Το φθινόπωρο θα πάρουν επίδοµα τέκνων οικογενειάρχες Η αργοπορηµένη υποβολή των δηλώσεων φαίνεται πως κράτησε πίσω και τις διαδικασίες για το επίδοµα παιδιών µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι από τους δικαιούχους αντί να λάβουν το επίδοµα παιδιών µέσα στον Ιούλιο, θα πρέπει να περιµένουν το φθινόπωρο. Αιτία η απόφαση της κυβέρνησης να θέσει ως προαπαιτούµενα για τη χορήγηση των νέων επιδοµάτων την ηλεκτρονική υποβολή και την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των δικαιούχων, την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων (εντύπων Α21) και τον εξονυχιστικό έλεγχο των δηλούµενων σ' αυτές στοιχείων. Η ανάγκη να ολοκληρωθούν πρώτα όλες αυτές οι χρονοβόρες διαδικασίες σε συνδυασµό µε την πρωτοφανή καθυστέρηση µε την οποία ξεκίνησε φέτος η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα έχουν ως συνέπεια οι περισσότεροι δικαιούχοι να αρχίσουν να λαµβάνουν τα νέα επιδόµατα από τον Σεπτέµβριο. Έφοδοι ελεγκτών του ΙΚΑ σε τουριστικά θέρετρα Εντοπίσθηκαν ανασφάλιστοι υπάλληλοι Κλιµάκια ελεγκτών του ΙΚΑ για την ανασφάλιστη εργασία έκαναν «έφοδο» σε επιχειρήσεις σε τουριστικά θέρετρα και επέβαλαν πρόστιµα ύψους ευρώ. Στους ανήλθαν οι ανασφάλιστοι εργαζόµενοι που εντόπισαν τα κλιµάκια των ελεγκτών της Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τον Ιούνιο. Στόχος ήταν να εντοπιστεί η ανασφάλιστη εργασία στις εποχιακές επιχειρήσεις (ταβέρνες µπαρ µεζεδοπωλεία νυκτερινά κέντρα ξενοδοχεία θαλάσσια σπορ τουριστικά γραφεία). Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, επιβλήθηκαν επιτόπου πρόστι- µα ύψους ευρώ για τη µη τήρηση του βιβλίου Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού. Παράλληλα, βάσει σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας συνεχίζονται να διεξάγονται έλεγχοι πολυτελών καταλυµάτων σχετικά µε την ιδιοκτησία, τις δαπάνες ανέγερσης, την δήλωση της πραγ- µατικής επιφάνειας σε τ.µ., την ύπαρξη δεξαµενών κολύµβησης, καθώς και του πραγµατικού τιµήµατος ενοικίασης. ιεξάγονται έλεγχοι σε Πάρο, Αντίπαρο, Μύκονο, Παξούς, κ.λπ. ιαπιστώνεται ότι οι δαπάνες ανέγερσης είναι πολλαπλάσιες από τις δηλωθείσες. Η ρευµατοληψία έχει γίνει ως µικρές αγροτικές κατοικίες, και το τίµηµα ενοικίασης είναι πολύ χαµηλότερο του πραγµατικού ή δεν δηλώνεται ή δηλώνεται φιλοξενία. Μέχρι τώρα έχουν ελεγχθεί περισσότερες από 50 πολυτελείς κατοικίες και έχει διαπιστωθεί ότι: - Σε 7 περιπτώσεις στην Πάρο οι ενοικιαζόµενες κατοικίες δεν δηλωνόταν. - Σε 2 περιπτώσεις µεσολαβούσε αλλοδαπός για την ενοικίαση χωρίς να εµφανίζεται φορολογικά η δραστηριότητά του. - Σε άλλη περίπτωση εντοπίσθηκε ταξιδιωτικό γραφείο και καταλογίσθηκαν 17 παραβάσεις γιατί ενοικίαζε πολυτελείς βίλλες µέσω του διαδικτύου χωρίς να δηλώνονται οι σχετικές ενοικιάσεις στην αρµόδια ΟΥ. Το Σ ΟΕ Π.. Κρήτης κατέσχεσε Θ/Γ Ιδιωτικό σκάφος 27 µέτρων από ιατρό γιατί δεν κατέβαλε τις δασµοφορολογικές υποχρεώσεις κατά την εισαγωγή. Επίσης καταλογίσθηκαν κατά τον φορολογικό έλεγχο του ιδίου και εταιριών τις οποίες εκπροσωπεί παραβάσεις ύψους ευρώ. Το Σ ΟΕ έχει προβεί σε παραλαβή τιµοκαταλόγων επιχειρήσεων εστίασης σε όλη την χώρα από τις αρχές της τουριστικής περιόδου, προκειµένου να έχει συγκριτικό αρχείο µετά την µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 1/8/2013. Η συνέχεια από σελ. 2 (Παρουσίαση Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών). 2 Αναµόρφωση προ πολογισµού οικονοµικού έτους 2013 και τροποποίηση του Τεχνικού προγράµµατος για το έτος 2013 του ήµου Αχαρνών (εισηγητής αντ/χος Σπυρ.Βρεττός). 3 Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δυο (2) µηνών. (Εισηγητής κ. ήµαρχος) 4 Αντιδρόµηση της Οδού Σακελλαρίου - (εισηγητής αντ/χος Παν. Γκίκας) 5 Αποδοχή, έγκριση και ανάρτηση της 1ης πρότασης της Πολεοδοµικής Μελέτης (επέκτασης & αναθεώρησης) περιοχής «ΛΑΘΕΑ Α - Ο.Τ. 1489, 1490». (εισηγητής Παν. Αναγνωστόπουλος 6 Εξέταση ενστάσεων κατά της 1ης ανάρτησης της Πολεοδοµικής Προµελέτης της Π.Ε. 4 «Γεροβουνό Αγ. Άννα» (τµήµατα), οι οποίες είχαν αποσυρθεί κατά την συζήτηση της υπ αριθµ. 31/ Απόφασης ηµοτικού Συµβουλίου- (εισηγητής Παν. Αναγνωστόπουλος) 7 Αντικατάσταση Προέδρου στο Ν.Π.. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθ- µιας Εκπαίδευσης του ήµου - (εισηγητής κ. ήµαρχος)

9 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 ΒΛ40Ω-ΖΣΘ Αθήνα, Αριθ. Πρωτ:61408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Μεσογείων 96 Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: ηµ.κατράς Τηλέφωνο: FAX: ΘΕΜΑ: «Περίληψη της αριθµ / ιακήρυξης» Έχοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις, το Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων προκηρύσσει: 1. Ανοικτό δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, σε ευρώ, για την υλοποίηση του έργου µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής και Επιστηµονικής Υποστήριξης» της Πράξης «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής ιαδικασίας», µε αριθµό διακήρυξης 61407/ Αντικείµενο του έργου είναι η επιστηµονική και τεχνική συµβουλευτική υποστήριξη, προκειµένου το Υπουργείο να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις σύνθετες απαιτήσεις της Πράξης «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής ιαδικασίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση» και συγκεκριµένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθµιση της Ποιότητας των ηµόσιων Πολιτικών για τη Βελτίωση του Ρυθµιστικού Πλαισίου και τον Ανασχεδιασµό οµών και ιαδικασιών», τόσο κατά την περίοδο της υλοποίησης, όσο και κατά την περίοδο εφαρ- µογής των αποτελεσµάτων και λειτουργίας των υποέργων. 3. Ο µέγιστος χρόνος υλοποίησης της σύµβασης, η οποία έχει ως κύριο αντικείµενο Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης έργων, ορίζεται σε είκοσι ένα (21) µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της. 4. Ο συνολικός προ πολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων δέκα χιλιάδων Ευρώ, ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (προ πολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ,33 ευρώ - ΦΠΑ : ,67ευρώ) 5. Τα δικαιώµατα προαίρεσης του Έργου αφορούν αύξηση του φυσικού αντικειµένου µέχρι ποσοστού 15% επί του προ πολογισµού. Η αύξηση του φυσικού αντικειµένου αφορά την ζήτηση για επιπλέον υπηρεσίες σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα: o Κατά το στάδιο υλοποίησης του κάθε υποέργου, ο Σύµβουλος δύναται να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα: -Σχεδιασµός / ωρίµανση υποέργων - ηµοπράτηση / συµβασιοποίηση υποέργων -Παρακολούθηση και υποστήριξη υποέργων - Ολοκλήρωση υποέργων o Κατά το στάδιο εφαρ- µογής (ή λειτουργίας) του κάθε υποέργου, Σύµβουλος δύναται να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες σχετικά µε τα ακόλουθα θέµατα: -Ενηµέρωση και υποστήριξη των στελεχών του Υ Α και των φορέων του σχετικά µε τα υπό υλοποίηση υποέργα -Αξιολόγηση των υπό υλοποίηση υποέργων και διατύπωση προτάσεων βελτίωσης/τροποποιήσης εάν απαιτείται 6.Τα δικαιώµατα προαίρεσης ανέρχονται έως το ποσό των εξήντα µία χιλιάδων και πεντακοσίων Ευρώ, ,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% (προ πολογισµός χωρίς ΦΠΑ: ευρώ ,00 ΦΠΑ (23%): ευρώ ,0). Τα δικαιώµατα προαίρεσης δύναται να ασκηθούν µέσα σε είκοσι ένα (21) µήνες από την υπογραφή της αρχικής σύµβασης. 7. Το Έργο χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ιοικητική Μεταρρύθµιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταµείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραµ- µα ηµοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριµένα τη ΣΑΕ Ε0208 (Α Α Β41 Φ-3ΦΕ) του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, ενάριθµος κωδικός έργου 2012ΣΕ Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα του Υπουργείου ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού ( ), ήτοι στις ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.µ.. ήτοι σε προθεσµία εξήντα δύο (62) ηµερών από την ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης της διακήρυξης για δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ. σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 32 του π.δ. 60/ Προσφορές επίσης µπορούν να αποστέλλονται στο Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, /νση Οικονοµικού, Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης και Προµηθειών, Μεσογείων 96, ΤΚ Αθήνα, 1ος όροφος, γραφείο 136, υπόψη κ.κ. ηµ. Κατρά, Αιµ. Παραλίκα, µε οποιονδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη, όµως, προ πόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 10.Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού είναι η και ώρα 12:00 π.µ.. 11.Η εγγύηση συµµετοχής είναι Είκοσι Χιλιάδες Πεντακόσια ευρώ (20.500,00Ευρώ), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προ πολογισθείσας δαπάνης, µε ΦΠΑ. 12. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και ειδικά χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το Έργο υποστηρίζοντας τεχνικά και επιστηµονικά το Υπουργείο ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ικαιωµάτων κατά την υλοποίηση αλλά και κατά την περίοδο εφαρµογής των αποτελεσµάτων και λειτουργίας των υποέργων της Πράξης «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και ιοικητικής ιαδικασίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ «ιοικητική Μεταρρύθµιση» και συγκεκριµένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθµιση της Ποιότητας των ηµόσιων Πολιτικών για τη Βελτίωση του Ρυθµιστικού Πλαισίου και τον Ανασχεδιασµό οµών και ιαδικασιών». Έτσι, το έργο του Συµβούλου για κάθε υποέργο της δράσης αναλύεται σε δύο στάδια, της υλοποίησης και της εφαρµογής (ή λειτουργίας) των υποέργων. 13. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει το Έργο και θα παραδώσει τα παραδοτέα του στην αναθέτουσα αρχή. Το χρονικό διάστηµα δέσµευσης από την προσφορά είναι οκτώ (8) µήνες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Ο µειοδότης στον οποίο θα ανατεθεί η σύµβαση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 14.Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία, η οποία είναι δεσµευτική: (α) Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής σε ποσοστό 15% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος χωρίς ΦΠΑ µετά την υπογραφή της Σύµβασης εκτέλεσης έργου, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής. Το ποσό της προκαταβολής συµψηφίζεται στο πλαίσιο των πληρωµών που ακολουθούν ανά τρίµηνο. Μετά τον συµψηφισµό ολόκληρου του ποσού της προκαταβολής η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ανάδοχο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π..118/2007. Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνει εντόκως και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Π..118/2007. Πιο συγκεκριµένα, η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόµενη µε το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του ν. 2362/95 και χορηγείται µε κατάθεση ισόποσης εγγύησης. ιευκρινίζεται ότι ο υπολογισµός των τόκων θα γίνει σε βάση έτους 360 ηµερών. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής θα αποδεσµευτεί άπαξ και θα επιστραφεί µε την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου. (β) Αφού πιστοποιηθούν από την ΕΠΠΕ, υπηρεσίες ίσης αξίας µε την προκαταβολή, θα αποδίδεται στον Ανάδοχο ανά τρίµηνο βάσει του απολογισµού εργασιών (του προηγούµενου τριµήνου αναφοράς) τµηµατικές πληρωµές, µετά την παραλαβή κάθε Τριµηνιαίας Έκθεσης Απολογισµού και Προγραµµατισµού του Έργου του Συµβούλου (Παραδοτέα Β) κατά τη διάρκεια του Έργου. Το ποσό που θα καταβάλλεται τµηµατικά θα είναι ίσο µε το ποσό που αντιστοιχεί στις πιστοποιηθείσες υπηρεσίες του Αναδόχου στο χρονικό διάστηµα αναφοράς, θα υπολογίζεται δε µε βάση το χρόνο απασχόλησης των µελών της Οµάδας Έργου του Αναδόχου που πιστοποιήθηκε στο εν λόγω διάστηµα και τις τιµές ανθρωπο- µήνα του Αναδόχου, αφαιρουµένου τµήµατος της προκαταβολής ίσου µε το ποσοστό της αξίας των πιστοποιηθεισών υπηρεσιών της περιόδου σε σχέση µε το συνολικό συµβατικό τίµηµα. Η τελική πληρωµή θα καταβληθεί µε την παραλαβή της τελευταίας έκθεσης υλοποίησης του έργου του Συµβούλου και τη διαπίστωση (έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου της συνεπούς εκπλήρωσης του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την σύµβαση αυτή, και θα ισούται µε το ποσό που αντιστοιχεί στις πιστοποιηθείσες υπηρεσίες του Αναδόχου στο χρονικό διάστηµα αναφοράς.οι πληρωµές στο πλαίσιο της σύµβασης πραγµατοποιούνται ανά τρίµηνο µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και µε την έκδοση σχετικού πρακτικού παραλαβής της αρµόδιας Επιτροπής Παραλαβής του έργου της σύµβασης, µε το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και ο παρασχεθείς ανθρωποχρόνος για την υλοποίησή της. Με τη λήξη του τριµήνου αναφοράς, ο Ανάδοχος υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τον απολογισµό των εργασιών που εκτελέστηκαν στο τρίµηνο αναφοράς µε ανάλυση του αναλωθέντος ανθρωποχρόνου των στελεχών της Οµάδα Έργου (για όσες εργασίες αµείβονται στη βάση του αναλωθέντος ανθρωποχρόνου) και τα αυτοτελή παραδοτέα της περιόδου αναφοράς. Η πληρωµή του Αναδόχου για κάθε τρίµηνο αφορά τις εργασίες των οποίων την καλή εκτέλεση πιστοποίησε η αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του έργου της σύµβασης και υπολογίζεται: για τις εργασίες που έχουν κοστολογηθεί βάσει αναλωθέντος ανθρωποχρόνου, ως γινόµενο του αναλωθέντος ανθρωποχρόνου επί τις τιµές µονάδας του κόστους του ανθρωποµήνα κάθε στελέχους, όπως αυτές έχουν δοθεί στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου για τις εργασίες που έχουν κοστολογηθεί βάσει τιµής µονάδας, ως γινόµενο των ποσοτήτων των εκτελεσθέντων εργασιών επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή έχει δοθεί στην οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. 15. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 4013/2011, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων στις συµβάσεις που υπάγονται στον παρόντα νόµο και συνάπτονται µετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωµή στο όνοµα και για λογαριασµό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την Αρχή. 16. Τέλος, τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή (ή αναλογικά από τους προµηθευτές) που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος από τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών (άρθρο 46 του ν. 3801/2009). 17. Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. Η προσφορά προαιρετικών προ όντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της ιακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προ όντων ή υπηρεσιών. 18. Σχετικά µε την παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών, σχετικών µε τα έγγραφα του διαγωνισµού και την άσκηση προσφυγών, ισχύουν όσα ορίζονται στο π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) και στο ν.3886/2010(φεκ 173/Α /10) όπως αυτό ισχύει, αντίστοιχα 19.Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. 20. Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευθεί µια φορά στο «Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, στον ελληνικό τύπο, στον ιστοχώρο του Προγράµµατος ύ γ ε ι α : στο ηλεκτρονικό µητρώο δηµοσίων συµβάσεων (www.eprocurement.gov.gr), ενώ θα αναρτηθεί σε εµφανές σηµείο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Η διακήρυξη, παράλληλα, θα σταλεί ηλεκτρονικά στα Επι- µελητήρια καθώς και στον Ελληνικό Οργανισµό Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). 21.Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τους αρµόδιους υπαλλήλους κ.κ. ηµ. Κατρά, Αιµ. Παραλίκα, στα τηλέφωνα , και φαξ , , αντίστοιχα Το πλήρες σώµα της διακήρυξης θα βρίσκεται διαθέσιµο και σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (στην διαδροµή «Προµήθειες - Προσλήψεις /Έργα ΕΣΠΑ») και θα διατηρηθεί εκεί τουλάχιστον έως την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Οι παραλήπτες της διακήρυξης µέσω του διαδικτυκού τόπου θα πρέπει κατά την παραλαβή της να συµπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (αντίστοιχη φόρµα δεδοµένων), µε τα στοιχεία των ενδιαφεροµένων έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις στη συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ακριβές Αντίγραφο Ο Προ στάµενος του Τµήµατος Αλ. Ιακωβίδης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ : ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Η ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ AΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ» Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Λαµβάνοντας υπόψη του: Τις δ/ξεις του άρθρου194 του Ν. 3463/2006 µε τίτλο: «Νέος Κώδικας ήµων & Κοινοτήτων. Τις δ/ξεις του Π/ τος 270/1981 «περί καθορισµού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών δ εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ήµων και Κοινοτήτων. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης». Προκηρύσσει επαναληπτικό πλειοδοτικό φανερό διαγωνισµό για την : «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ» Το προς παραχώρηση χρήσεως τµήµα κοινοχρήστου χώρου,βρίσκεται στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής,στην περιοχή Γκορυτσά του ήµου Ασπροπύργου, και θα χρησι- µοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο για την τοποθέτηση καντίνας που θα προσφέρει µικρογεύµατα, νερά, καφέ, αναψυκτικά, παγωτά και συναφή είδη στους χρήστες του χώρου αποκλειόµενης κάθε άλλης χρήσεως αυτής. Το εµβαδόν του τµήµατος είναι 20 τ.µ. και έχει τη δυνατότητα ανάπτυξής του σε συνολικό εµβαδό 200 τ.µ. στον περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της διακήρυξης. Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί την 2/8/2013,ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.µ. -11:30 π.µ. στο ηµοτικό κατάστηµα (αίθ. ηµοτικού Συµβουλίου) του ήµου Ασπροπύργου. Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο µίσθω- µα) ορίζεται το ποσό των ευρώ. Μαζί µε την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συµµετοχής η οποία πρέπει να αποτελεί ποσοστό 10% του ορίου πρώτης προσφοράς. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται τις εργάσι- µες ηµέρες και ώρες από το Τµήµα Προµηθειών του ήµου & Σαλαµίνος, Τηλέφωνο: Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ - ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Μάνδρα, 1/7/2013 Αριθµ. πρωτ. : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ - ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθµιση θεµάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 3.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό ίκαιο ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου» (ΦΕΚ 54 Α). 4.Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α / ) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 5.Την υπ αριθµ. 48/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας, για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 6.Την υπ αριθµ.16246/13806/ εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, προς το Υπουργείο Εσωτερικών. 7. Την υπ' αριθµ.20473/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ιοικητικής Μεταρρύθ- µισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Οικονοµικών περί έγκρισης σύναψης τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δέκα τριών (4.413) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α βαθµού της Χώρας για το έτος Τ ο υπ αριθµ.20571/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακ τήρα. 9. Την υπ αριθµ. 99/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας, για τον καθορισµό του αριθµού και των ειδικοτήτων του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 10. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 456/τ.Β / ) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας. 11. Την υ π α ρ ι θ µ / βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου Μάνδρ ας-ειδυλλίας, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της ανα- δαπάνης της ΣΟΧ1/2013 κοίνωσης. Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας που εδρεύει στη Μάνδρα Αττικής και συγκεκρι- µένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ιάρκεια σύµβασης Αριθµός ατόµων 101 ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας Μάνδρα Ε Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας Μάνδρα Ε Χειριστών Μηχανηµάτων ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας Μάνδρα Ε Ηλεκτρολόγων ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας Μάνδρα ΥΕ Εργατών Ύδρευσης ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας Μάνδρα ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου ήµος Μάνδρας- Ειδυλλίας Μάνδρα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 8 18 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: - Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή - Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή -Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή - Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ του ν. 1346/1983 ή - Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ιευκρινίσεις που ακολουθούν). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ιευκρινίσεις που ακολουθούν). 101 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ιευκρινίσεις που ακολουθούν). ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ιευκρινίσεις που ακολουθούν). ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύµφωνα µε την απαιτούµενη κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της κατηγορίας Γ από την 10η Σεπτεµβρίου 2009 και µετά απαιτείται να προσκοµίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) µεταφοράς εµπορευµάτων, σύµφωνα µε το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/ τ. Α ). Σύµφωνα µε το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω άδεια οδήγησης µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού µέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2014 την εποµένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. Προκειµένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται : είτε η κατοχή ελτίου Επιµόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφεροµένου. είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθµού «95» δίπλα σε µία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχει προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειµένου να γίνει δεκτός για τη θέση του Ο ΗΓΟΥ της συγκεκριµένης ανακοίνωσης, πρέπει να προσκοµίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο οποίο να αναφέρεται η αδυναµία έκδοσης του ανωτέρω πιστοποιητικού εξ αφορµής της µη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής. Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούµενης άδειας, αλλά µόνο η ηµεροµηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναµίας της αρµόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί : η προσκόµιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναµίας καθώς και η προσκόµιση Υπεύθυνης ήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής».

11 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 Κωδικός θέσης Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το αντικείµενο των προς πλήρωση θέσεων. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) λαµβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. Οι τρόποι υπολογισµού της εµπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, νοµίµως επικυρωµένα, όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζό- µενα στο «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)». ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β τάξης Γ, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ του Ν.1346/83 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προ πόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β τάξης Γ, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προ πόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια µηχανοδηγού- χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β τάξης Γ, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύνα- µος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Β τάξης Γ, β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική, γ) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ηµοτικού Σχολείου),ή ισοδύνα- µος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας µηχανοδηγού-χειριστή. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Για τα θερµικά µηχανήµατα γίνονται δεκτές και οι άδειες µηχανοδηγών χειριστών µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του π.δ. 22/1976, υπό την προ πόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας µηχανοδηγού χειριστή µηχανηµάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, µε τις οµάδες µηχανηµάτων του π.δ. 31/1990. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων «περί ισοδυναµίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής µε τις επαγγελµατικές άδειες οδήγησης ηµεδαπής». ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή Α ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας, β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολών µαθητείας του ΟΑΕ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προ πόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας, β) Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προ πόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας, β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλµατος. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας, β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλµατος. 104,105 & 106 εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 101,102 & 103 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά την απόκτηση της ζητούµενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλµατος ή άλλης επαγγελµατικής άδειας. Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτήµατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 104,105 & 106 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ Για την απόδειξη της εµπειρίας αυτής βλ. δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά περίπτωση Γ ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας του Παραρτή- µατος ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας. Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδρο- µικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Μάνδρας Ειδυλλίας, Στρ. Νικ. Ρόκα 45, Τ.Κ Μάνδρα Αττικής, απευθύνοντάς την υπόψιν κ.τριαντόπουλου (12:00-15:00) (τηλ. επικοινωνίας: ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού ( Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριµένα κατηγοριών Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας Ε που µπορεί να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίµησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών Ε και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστή- µατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων ιαγωνισµών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων ιαγωνισµών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ). Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο είτε στο fax: ή Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επό- µενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ , Τ.Κ ) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 ) που εκδίδεται από ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάµενο. Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσι- µων ηµερών φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης. Πρόσληψη Η υπηρεσία προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαµβάνονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου. ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης « », το οποίο περιλαµβάνει: i) οδηγίες για τη συµπλήρωση της αίτησης υπεύθυνης δήλωσης µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2, σε συνδυασµό µε επισηµάνσεις σχετικά µε τα προσόντα και τα βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθµίσεις και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συµµετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται και για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα Έντυπα αιτήσεων ιαγωνισµών φορέων Εποχικού (ΣΟΧ). Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ- ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΙΚΟΣ

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ «Να είστε έτοιµοι 25 Ιουλίου» Παρουσία οµάδων το Σ της Football League Αγωνιστικά ζητήµατα και, φυσικά, αυτό του οικονοµικού προβλήµατος συζητήθηκαν στο Σ της Football League που διήρκησε σχεδόν µία ώρα. Ο πρόεδρος της διοργανώτριας αρχής, Σπύρος Καλογιάννης µετέφερε ότι η ΕΠΟ ζήτησε δηλώσεις συµµετοχής ως τις 25 Ιουλίου και αποφασίστηκε να γίνει νέα συνεδρίαση την επόµενη ηµέρα για να ξεκαθαρίσει ο χάρτης. Ποιες οµάδες ήταν απούσες; Ο Αστέρας Μαγούλας, η ΑΕΛ, η Καβάλα, η όξα ράµας, ο Ηρακλής και η Κέρκυρα. Ο Καλογιάννης ρώτησε έναν - έναν τους εκπροσώπους των 23 ΠΑΕ αν είναι σε θέση να συµµετάσχουν στο πρωτάθληµα, µε τον Αλέξη Κούγια να τονίζει ότι εάν τελικά το πρωτάθληµα διεξαχθεί σε δύο οµίλους θα πρέπει τα κριτήρια διαχωρισµού τους να είναι γεωγραφικά, διαφορετικά θα προσβάλει την απόφαση. «Να κάνετε µήνυση κύριε Κούγια», του είπε ο Καλογιάννης... Σε ό,τι αφορά στο οικονοµικό ζήτηµα, ο Καλογιάννης µετέφερε ότι έχουν γίνει τρεις συναντήσεις µε το Υπουργείο Πολιτισµού και το Υφυπουργείο Αθλητισµού σχετικά µε το οικονοµικό θέµα που έχει προκύψει. Σε ό,τι αφορά στη χορηγία από τον ΟΠΑΠ, η διοργανώτρια που είδε τη χορηγία των 9 εκατ. ευρώ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο: ΝΑΥΑΓΙΟ ΜΕ ΘΑΝΟ ΠΗΡΕ ΟΜΩΣ ΜΟΥΡΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Με τον 19 χρονο επιθετικό Αλτιν Μουράτι συµφώνησε η οµάδα ποδοσφαίρου του Πανελευσινιακού. Ο εν λόγω ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στην Λίµπρας Σόκοτι της Αλβανίας,ενώ είναι και διεθνής µε την οµάδα νέων της χώρας του. ***Εν τω µεταξύ ο ποδοσφαιριστής Τάσος Θάνος που αποκτήθηκε τον Ιούνιο απο τον Μαν να πέφτει στα 5 εκατ. ευρώ, αντιπρότεινε 7,5 εκατ. και οι συζητήσεις συνεχίζονται... Ουδεµία εξέλιξη σηµειώθηκε σε ό,τι αφορά στο θέµα του µετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι στη Super League θα προβιβαστούν τρεις οµάδες και στη Football League 2 θα υποβιβαστούν έξι... Η ανακοίνωση «Kατά τη χθεσινή συνεδρίαση του.σ. της FOOT- BALL LEAGUE ΟΠΑΠ αποφασίστηκαν τα εξής:την αγωνιστική περίοδο οι οµάδες που θα ανέλθουν στην SUPER LEAGUE θα είναι τρείς (3) και οι οµάδες που θα υποβιβαστούν θα είναι έξι (6). Οι οµάδες που θα µετέχουν στο Πρωτάθληµα της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ έχουν δικαίωµα να καταθέσουν την πρόθεση συµµετοχής, έως την Πέµπτη 25 Ιουλίου Επισηµαίνεται ότι η παραπάνω ηµεροµηνία είναι αποκλειστική». δραικό έλυσε την συνεργασία του µε τους σταχυοφόρους και αναζητά αλλού την τύχη του. ***Επίσης σήµερα το απόγευµα στις 18:30 θα γίνει συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών και του προπονητικού τίµ ενώ την ευτέρα θα ξεκινήσει η προετοιµασία ενόψει της νέας σεζόν. Οι προπονήσεις θα γίνουν στο βοηθητικό γήπεδο. Το βασικό στάδιο θα πραγµατοποιηθεί στο Ελατοχώρι Πιερίας απο τις 2Αυγούστου έως τις 10/8. ΑΠΟ ΕΒ ΟΜΑ Α ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΘΟΛΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η διοίκηση του Βύζαντα και ο Γιάννης Τοπαλίδης έχουν καταλήξει στους στόχους και συνεχίζουν επαφές. Από την αρχή καλείται να φτιάξει οµάδα ο Βύζας και εκτός των νεαρών, οι οποίοι είναι σε στάση αναµονής, ο τεχνικός, Γιάννης Τοπαλίδης εξετάζει πολλές περιπτώσεις έµπειρων. Οι πρώτες συζητήσεις έχουν ήδη γίνει και αν όλα πάνε καλά εντός των ηµερών θα γίνει προσπάθεια να έρθουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Θολό, πάντως, εξακολουθεί να είναι το τοπίο σχετικά µε το βασικό στάδιο της προετοιµασίας... ***Ακόµα µια προσφυγή καλείται να πληρώσει η διοίκηση του «κιτρινόµαυρου» συλλόγου. Μετά από αυτές των Πουρή, Γκεµίση, Σιώκο και Κοκκόλη, εκδικάστηκε και αυτή του Κώστα ηµητρίου, για τον οποίο η Μεγαρίτικη ΠΑΕ καλείται να πληρώσει το ποσό των 19 χιλιάδων ευρώ. ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ο ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Τεχνικός διευθυντής ο Ντίνος Κούρτης στον Βύζαντα Νέα µέλη στο Σ του Βύζαντα Μεγάρων, αλλά και πρόσληψη τεχνικού διευθυντή. Νέος τεχνικός διευθυντής στον Βύζαντα Μεγάρων είναι ο Ντίνος Κούρτης, σύµφωνα µε πληροφορίες του flnews.gr. Πρόκειται για τον τέως πρόεδρο της Κηπούπολης, που πλέον θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στους «κιτρινόµαυρους». Ακόµα, στο διοικητικό συµβούλιο της οµάδας µπήκε ο Λεωνίδας Κρητικός και ο Κώστας Μουστάκας (γιατρός, ορθοπεδικός). Έτσι, τα µέλη έφτασαν τα 20. Υπενθυµίζεται ότι τη ευτέρα (22/7) στο Εθνικό στάδιο των Μεγάρων, στις 17.00, θα γίνουν οι πρώτες δοκιµές παικτών. Την περίπτωση του Παναγιώτη Παπαευθυµίου εξετάζει ο Αστέρας Μαγούλας. Η διοίκηση, µάλιστα, φέρεται να βρίσκεται σε επαφές µε τον εν λόγωποδοσφαιριστή. Ο 25άχρονος µέσος την τελευταία τριετία αγωνιζόταν στην Κόρινθο, ενώ στο παρελθόν έχει παίξει σε Βύζαντα Μεγάρων, Ζάκυνθο και Τρίκαλα.

13 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΑ Α ÈÑÉÁÓÉÏ-13 ΕΛΛΑ Α Τα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στο πρόγραµµα ρύθµισης των δανείων εκατρία δικαιολογητικά απαιτούνται για να µπορέσει κάποιος να υπαχθεί στο πρόγραµµα ρύθµισης των δανείων, που καθιέρωσε ο νόµος 4161/2013 του υπουργείου Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την Ηµερησία πέραν των δικαιολογητικών η απόφαση καθορίζει και ένα συγκεκριµένο τύπο αίτησης την οποία θα πρέπει να υποβάλλουν οι δικαιούχοι του προγράµµατος διευκόλυνσης των δανειοληπτών. Αναλυτικά τα δικαιολογητικά είναι: 1. Αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα και αντίγραφα αιτήσεων που έχουν υποβληθεί προς άλλους πιστωτές φέροντα υπογραφή καθενός εξ αυτών. 2. Φωτοτυπία ταυτότητας. 3. Βεβαίωση αποδοχών (για µισθωτούς και συνταξιούχους) 4. α) Βεβαίωση αµοιβών (για όσους θεωρείται ότι έχουν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/2013 (Α' 17) ή β) αντίγραφα φύλλων παροχής υπηρεσιών µε αύξουσα αρίθµηση που να αποδεικνύουν παροχή υπηρεσιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/2013 (Α' 17). 5. Αντίγραφα εκκαθαριστικών οικονοµικών ετών 2010 και τελευταίου οικονοµικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης. 6. Αντίγραφα υποβληθέντων εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 για τα οικονοµικά έτη 2010 και τελευταίου οικονοµικού έτους πριν την υποβολή της αίτησης. 7. Αντίγραφο του εντύπου Ε9 του έτους 2009 και τυχόν µεταβολές του 8. Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων και συγκεκριµένα: Για ακίνητα που περιήλθαν στην κυριότητά του δανειολήπτη: α) Μετά την : Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο τελευταίο Ε9, β) Πριν την : Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων, όπως αυτά περιγράφονται στο τελευταίο Ε9 και αντίγραφο οποιουδήποτε επίσηµου εγγράφου δηµόσιας υπηρεσίας(π.χ. ΕΤΑΚ κ.λπ.) ή δηµόσιου λειτουργού (π.χ. συµβολαιογράφου) από το οποίο να προκύπτει η αντικειµενική αξία κάθε ακινήτου. 9. Φορολογική ενηµερότητα πρωτότυπη και σε ισχύ. 10. Ασφαλιστική ενηµερότητα πρωτότυπη και σε ισχύ για υπαγόµενους ελεύθερους επαγγελµατίες οι οποίοι θεωρείται ότι έχουν εισόδηµα από µισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4110/2013 (Α' 17). 11. Υπεύθυνη δήλωση του 1599/1986 (Α 75) όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2479/1997 και ισχύει, για το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 4161/2013 και για την πληρότητα και την ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στο νόµο και υποβάλλονται, µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δηµόσια αρχή. 12. Βεβαίωση ανεργίας εκδοθείσα από τον ΟΑΕ το µέγιστο 30 ηµέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή αντίγραφο της επικαιροποιηµένης κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕ. 13. Πιστοποιητικό αναπηρίας Α /βάθµιας ή Β /βάθµιας Επιτροπής από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή (Νοµαρχιακές Υγειονοµικές Επιτροπές, Υγειονοµικές Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταµείων, ΚΕ.Π.Α. ΑΣΥΕ) ή επικυρω- µένο αντίγραφο αυτού από την εκδούσα αρχή, σε ισχύ. Παραποµπή για την ξεχασµένη επιστροφή κρατικών ενισχύσεων Στο Ευρωπα κό ικαστήριο παραπέµπει η Ευρωπα κή Επιτροπή την Ελλάδα καθώς δεν συµµορφώθηκε σε δύο χωριστές αποφάσεις της, µε τις οποίες ζητούσε από τη χώρα µας να πάρει πίσω ασυµβίβαστες κρατικές ενισχύσεις από τρία ελληνικά καζίνα και από την εταιρεία Αλουµίνιον της Ελλάδος ΑΕ. Και στις δύο περιπτώσεις έχουν περάσει δύο χρόνια από τις αποφάσεις της Επιτροπής και τα συνολικά ποσά των ενισχύσεων δεν έχουν ακόµη επιστραφεί. Σύµφωνα µε την Ευρωπα κή Επιτροπή το 2009, υποβλήθηκε καταγγελία σχετικά µε τη φορολόγηση των εισιτηρίων εισόδου στα καζίνα στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, ενώ σε ιδιωτικά καζίνα ίσχυε φόρος εισόδου 12 ευρώ ανά άτοµο, στα δηµόσια καζίνα Mont Parnès και Κέρκυρας και στο ιδιωτικό καζίνο Θεσσαλονίκης ο φόρος αυτός ήταν µόνο 4,8 ευρώ. Η Επιτροπή θεώρησε ότι αυτή η διαφορετική φορολογική µεταχείριση παρέχει επιλεκτικό πλεονέκτηµα σε ορισµένα καζίνα και στερεί από το κράτος έσοδα τα οποία διαφορετικά θα εισέπραττε. Τον Μάιο του 2011 η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να ανακτήσει την ενίσχυση και να θέσει τέλος στο συγκεκριµένο ασυµβίβαστο καθεστώς. Αντίστοιχα τον Ιούλιο του 2011 η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να ανακτήσει κρατική ενίσχυση που παρείχε µε τη µορφή προτιµησιακών τιµολογίων ηλεκτρικού ρεύµατος στην εταιρεία Αλουµίνιον της Ελλάδος. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων που θα είχε η ΕΗ, αν εφαρµοζόταν η συνήθης τιµή µεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Μαρτίου 2008, και των εσόδων που πράγµατι είχε βάσει της τιµής που εφαρµόστηκε στην Αλουµίνιον της Ελλάδος κατά την ίδια περίοδο. «Καµπάνες» για τους «κοπανατζήδες» προανήγγειλε ο υπουργός ιοικητικής Μεταρρύθµισης Πειθαρχικές διώξεις θα υποστούν όσοι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν ήταν τυπικοί στα ωράρια εργασίας τους, σύµφωνα µε τον υπουργό ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τη δηµοσίευση της έκθεσης του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών ηµόσιας ιοίκησης (ΣΕΕ ) για την τήρηση του ωραρίου εργασίας των δηµοσίων υπαλλήλων σε τέσσερα υπουργεία, κατέστησε σαφές πως «η ενίσχυση της πειθαρχικής ευθύνης στο ηµόσιο Τοµέα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης». Παράλληλα, υπογράµµισε πως θα ξεκινήσουν άµεσα οι πειθαρχικές διαδικασίες που προβλέπει ο νόµος για τους 19 υπαλλήλους του υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης που σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Έκθεσης απουσίαζαν πάνω από 8 ώρες το µήνα, καθώς και στους προ σταµένους ( ιεύθυνση ιοικητικού), που αµέλησαν να παρακολουθούν ως όφειλαν την τήρηση του χρόνου εργασίας των υφισταµένων τους. Επιπλέον, ο υπουργός έδωσε εντολή για µείωση των αποδοχών όλων όσων δεν συµπλήρωναν το ωράριο τους, ανάλογα µε το χρόνο απουσίας τους. «Η απόφαση αυτή έρχεται ουσιαστικά να επιβραβεύσει τη µεγάλη πλειοψηφία των συνεπών κι εργατικών υπαλλήλων οι οποίοι προσπαθούν σε δύσκολες συνθήκες να επιτελέσουν µε αίσθηµα ευθύνης τα καθ ήκοντα τους απέναντι σε άλλους συναδέλφους τους που συστηµατικά εξαπατούν τους ίδιους, την υπηρεσία και εν τέλει τους έλληνες πολίτες, απουσιάζοντας αδικαιολόγητα και επί µακρόν από τα καθήκοντά τους. ίνουµε ξεκάθαρα το µήνυµα στους συστηµατικούς κοπανατζήδες ότι οι πρακτικές αυτές αποτελούν πλέον παρελθόν για το ηµόσιο. Σήµερα έγινε µόνο η αρχή», επεσήµανε ο κ. Μητσοτάκης. Aρχαιολογικά ευρήµατα ιδιαίτερης οµορφιάς βρέθηκαν στον Κεραµεικό Κρυµµένα για αιώνες, µέσα σε ένα πηγάδι στον Κεραµεικό, συγκεκριµένα µπροστά στο ίπυλο δυο πανέ- µορφες κεφαλές νεαρών Ρωµαίων, αποκαλύφθηκαν από την αρχαιολογική σκαπάνη. Την ανακάλυψη έκανε το Γερµανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και συγκεκριµένα η αρχαιολόγος Γιούτα Στρότσεκ, που έχοντας λάβει σχετική άδεια από την Γ Εφορεία Αρχαιοτήτων προχώρησε στον καθαρισµό του πηγαδιού και ήρθε αντιµέτωπη µε τα µοναδικά ευρήµατα. Σύµφωνα µε ρεπορτάζ του Βήµατος, η κατάσταση των κεφαλιών είναι πολύ καλή, παρά τα δύο µεγάλα «τραύµατα» που φέρουν, αφού είναι φανερό ότι κάποιος τα κτύπησε δυνατά ώστε να σπάσουν και στην συνέχεια τα πέταξε στο πηγάδι. Σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις των αρχαιολόγων, τα µαλλιά τους είναι χτενισµένα σαν της Σαλονίνας, συζύγου του αυτοκράτορα Γαλλινού και µητέρας του Βαλεριανού που απεικονίζεται µάλιστα και σε νοµίσµατα της εποχής. Η κυρία Στρότσεκ, σύµφωνα µε το Βήµα, θεωρεί ότι ανήκαν σε µία επιφανή οικογένεια και επιπλέον ότι τα αγάλµατά τους είχαν στηθεί µαζί. Αυτό θα πρέπει να συνέβη κάπου ανάµεσα στο µ.χ.. Σηµειώνεται ότι ακόµη και το πηγάδι αυτό καθ' αυτό, εντυπωσιάζει αφού είναι πετρόχτιστο και επενδεδυµένο µε υδραυλικό ασβεστοκονίαµα εξαιρετικής ποιότητας. Αλλωστε έµεινε σε χρήση περί τα 800 χρόνια (5ος π.χ. 6ος µ.χ). Τέλη Αυγούστου το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής παράνοµων µεταναστών Το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής παράνοµων µεταναστών θα λειτουργεί σε πρώτη φάση µέχρι τις 30 Αυγούστου και θα έχει ολοκληρωθεί έως τέλος του 2013, ανακοίνωσε ο υπουργός ηµόσιας Τάξης, κ. Νίκος ένδιας στη διάρκεια επίσκεψης του στη Μυτιλήνη. Αµέσως µετά την άφιξή του στο νησί, ο υπουργός επισκέφθηκε κλειστό στρατόπεδο στη Μόρια, που χθες παραχωρήθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άµυνας στο Υπουργείο ηµόσιας Τάξης και στη συνέχεια τον περίκλειστο χώρο του λιµανιού, όπου διαµένουν οι παράνοµοι µετανάστες. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του υπουργού, πρόκειται να ξεκινήσουν άµεσα οι εργασίες για τη δηµιουργία του κέντρου στο στρατόπεδο στη Μόρια προκειµένου αυτό να λειτουργεί σε πρώτη φάση µέχρι το τέλος του Αυγούστου, έως δε το τέλος του χρόνου πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Ο υπουργός υποστήριξε ότι η παράνοµη µετανάστευση δηµιουργεί προβλήµατα στην τοπική κοινωνία και αρνητικό αντίκτυπο στο εξωτερικό. Γι αυτό, άλλωστε, η ανέγερση του Κέντρου τίθεται πρώτη στη λίστα των προτεραιοτήτων του υπουργείο ηµοσίας Τάξης. Στο ερώτηµα αν το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Μεταναστών άργησε να γίνει στη Μυτιλήνη, η απάντηση του υπουργού ήταν ότι η αντιµετώπιση του συγκεκριµένου ζητήµατος παρουσιάζει καθυστέρηση εδώ και δέκα χρόνια στην Ελλάδα.

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: επαγγελµατικός χώρος 60τµ για γραφεία, ιατρεία, κατάστηµα στην οδό Πλάτωνος στον Ασπρόπυργο δίπλα στο 1ο ηµοτικό Σχολείο. Πληροφορίες ( ) Ενοικιάζεται στη Μάνδρα µονοκατοικία 70 τ.µ. επιπλω- µένη, αυτόµατη θέρµανση & aircondition, µε πάρκινγκ κοντά στο Αστυνοµικό Τµήµα. Τηλ.: , ( ) Ενοικιάζονται 2 διαµερίσµατα των 28 τ.µ. και 128 τ.µ. µε 3 κρεβατοκάµαρες και 2 µπάνια.τιµή 450 ευρώ.όλα πληρωµένα λόγω φωτοβολτα κών. Τηλ. επικοινωνίας (7.2.13) Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ ( ) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο και (3.1.13) Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα µε 3 υπνοδωµάτια, σαλοκουζίνα, µπάνιο και αυτόνοµη θέρµανση ( ο ράνης τέρµα -κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο). Πληροφορίες στο ( ) Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 80 τ.µ. για γραφεία - ιατρεία κ.λπ., στην οδό Καρα σκάκη στον Ασπρόπυργο δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο Τηλ ( ) Ενοικιάζονται διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο 65 τ.µ. ρετιρέ και 35 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα στην πλατεία ηµαρχείου. Τηλ ( ) Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 170 τ.µ. περιφραγµένο και µε προαύλιο χώρο 450 τ.µ., επί της οδού ο ράνης στον Ασπρόπυργο, πλησίον του Β Βρεφονηπιακού Σταθµού. Τηλ ( ) ÐÙËÇÓÅÉÓ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Πωλείται στον Ασπρόπυργο κατάστηµα 80 τµ µε προαύλιο χώρο 60τµ περιφραγµένο στην οδό Θριασίου 17 όπισθεν BONI- TO( πρώην ΑΣΠΡΟ). Προσφάτως πλήρως ανακαινισµένο, για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας Τιµή προσιτή. (5.7.13) Σούπερ ευκαιρία. Πωλείται στον Ασπρόπυργο - θέση Γερ- µανικά νεόδµητο στην οδό Σωτήρη Πέστροφα διαµέρισµα 3ου ορόφου µε 3 δωµάτια, θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τηλ , ( ) Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ., µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τιµή (συζητήσιµη).τηλ. επικοινωνίας : ( ) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá ΠΑΙ ΑΓΩΓΟΣ: πανεπιστηµίου της Ρόδου µε πείρα αναλαµβάνει την δηµιουργική απασχόληση και την φροντίδα παιδιών στις περιοχές Ελευσίνα-Ασπρόπυργο- Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ: ( ) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ παραδίδει µαθήµατα ηµοτικού - Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ (7.11) Καθηγήτρια Ιταλικών µε πείρα και µητρική γλώσσα τα Ιταλικά παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά και ενήλικες. Τιµές λογικές, ιδιαίτερες τι- µές σε γκρουπ. Τηλ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου -Λυκείου. υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών τµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ (30.9) ΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ανώνυµη Εταιρεία πλησίον Νέας Περάµου, ζητά λογιστή να στελεχώσει το Λογιστήριό της. Τα κύρια καθήκοντα της θέσης είναι: καταχώρηση παραστατικών αγορών, δαπανών και κινήσεως αποθήκης και παραγωγών. Θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη προ πηρεσία 3-6 ετών σε Βιβλία Γ Κατηγορίας. Γνώσεις του Κ.Β.Σ.-ΦΠΑ. ( ) Ζητείται µάγειρας πεπειραµένος για εστιατόριο στον Ασπρόπυργο από όµορους δήµους. Τηλ ( ) ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κοπέλα αναζητά εργασίαγια οικιακές εργασίες ωε εξωτερική στις περιοχές Ελευσίνα-Μαγούλα - Μάνδρα. Τηλ (16.5) Νεαρή κοπέλα ενδιαφέρεται για διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων εντός Θριασίου Πεδίου. Τηλ. επικοινωνίας ( ) Κυρ ια 54 ετών ζητά εργασία ως εσωτερική ή εξωτερική για φύλαξη ηλικιω- µένης στις περιοχές Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Μάνδρα και Μαγούλα. Τηλ κα Όλγα. ( ) Κυρία ζητά εργασία και αναλαµβάνει φύλαξη παιδιών κατά τις πρω νές ώρες στις περιοχές Μενιδίου και Αγίων Αναργύρων. Τηλ (19.2) Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας : ( ) Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών ή ηλικιωµένων (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ ( ) 1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθεραπείας Πάτρας ζητεί εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέψεις κατ'οίκον. Τηλ Έµπειρος οδηγός κάτοχος διπλώµατος Γ Κατηγορίας αναζητά εργασία στο Θριάσιο Πεδίο και υτικά Προάστιαγός. Τηλ Ôå íéêü Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ (15.11.) ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü Ó Ô Å Ë É Ï Ó Á Ë Ì Ð Á Í Ô Ç Ó ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: , Fax:: Êéíçôü: ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: Ειρήνης 26 - Ασπρόπυργος Partotora.gr H ιστοσελίδα προσφορών και έκδοσης εκπτωτικών κουπονιών του Θριασίου πεδίου. ιαφηµιστείτε στο Internet οικονοµικά σε πάνω από άτοµα καθηµερινά. Τηλ (5.4.13) ( ) (1.13) (11.10) ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑ ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: (3.1.12)

15 Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ÈÑÉÁÓÉÏ-15 Γεώργιος Γιουρµετάκης Ορθοπεδικός - Χειρούργος - Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα - Θεραπεία τενοντίτιδων µε αυτόλογους βιολογικούς παράγοντες PRP Για άνεργους µε κάρτα ανεργίας ΟΑΕ επίσκεψη µε τιµολόγηση ΕΟΠΠΥ Χατζηδάκη 39 & ήµητρος γωνία (έναντι ηµαρχείου Ελευσίνας). Τηλ: Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution) ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: και ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΟΥΖΑΚΑΣ MSc. Πανεπιστηµίου Αθηνών ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΙΑΛΥΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ Φυλής 3 (3ος όροφος) Έναντι Ταχυδροµείου - Ασπρόπυργος, Τηλ./fax: ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12-2 µµ στο ιαγνωστικό Κέντρο ΙΩΝΙΑ Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: ,

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 19 Ιουλίου 2013 ΚΟΣΜΟΣ - ΚΟΣΜΟΣ Νέους κανόνες για τηλεπικοινωνιακό απόρρητο προωθεί η Ε.Ε Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής αφορούν τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβαίνουν οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών και οι πάροχοι υπηρεσιών ιαδικτύου εάν τα προσωπικά δεδοµένα των πελατών τους απολεσθούν, κλαπούν ή παραβιαστούν µε άλλον τρόπο. Σκοπός αυτών των «τεχνικών εκτελεστικών µέτρων» είναι να διασφαλισθεί ότι επιφυλάσσεται σε όλους τους καταναλωτές ίση µεταχείριση σε ολόκληρη την ΕΕ σε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδοµένων και να διασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να υιοθετήσουν µια πανευρωπα κή προσέγγιση για τα προβλήµατα αυτά, αν ασκούν δραστηριότητες σε περισσότερες από µία χώρες. Οι επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, εκτός από πληροφορίες για τις τηλεφωνικές κλήσεις και τους δικτυακούς τόπους που επισκέπτονται οι πελάτες τους, διαθέτουν και διάφορα άλλα δεδοµένα όπως όνοµα, διεύθυνση και τραπεζικά στοιχεία των πελατών αυτών. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν από το 2011 τη γενική υποχρέωση να ενηµερώνουν τις εθνικές Αρχές και τους συνδροµητές τους σχετικά µε παραβιάσεις των προσωπικών τους δεδοµένων. Με βάση σχετικό κανονισµό της Επιτροπής, γίνεται πλέον σαφέστερο για τις επιχειρήσεις πώς θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις αυτές και οι πελάτες θα έχουν µεγαλύτερη ασφάλεια για τον τρόπο µε τον οποίο θα αντιµετωπίζεται το πρόβληµά τους. Για παράδειγµα, οι επιχειρήσεις πρέπει: - Να ενηµερώνουν την αρµόδια εθνική Αρχή σχετικά µε το συµβάν εντός 24 ωρών από την εξακρίβωση της παραβίασης, έτσι ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η έκτασή της. Εάν η πλήρης γνωστοποίηση δεν είναι δυνατή εντός της περιόδου αυτής, θα πρέπει να παρέχουν µια πρώτη σειρά πληροφοριών εντός 24 ωρών, ενώ οι υπόλοιπες θα πρέπει να ακολουθήσουν εντός τριών ηµερών. - Να περιγράφουν τις πληροφορίες που έχουν παραβιαστεί και τα µέτρα που έχει ή πρόκειται να εφαρµόσει η εταιρεία. - Για να αποφασίσουν κατά πόσο θα πρέπει να ενηµερώσουν τους συνδροµητές (δηλαδή εξετάζοντας κατά πόσον η παραβίαση είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τα προσωπικά δεδοµένα ή την ιδιωτική ζωή) οι εταιρείες θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα δεδοµένα που έχουν παραβιαστεί, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του τοµέα των τηλεπικοινωνιών, όταν αυτά αφορούν οικονοµικές πληροφορίες, δεδοµένα γεωγραφικής θέσης, διαδικτυακά αρχεία καταγραφής, ιστορικά ιστοπεριήγησης, δεδοµένα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και αναλυτικούς καταλόγους κλήσεων. - Να χρησιµοποιούν τυποποιηµένο έντυπο (πχ ένα ηλεκτρονικό δελτίο ίδιο σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ) για την ενηµέρωση της αρµόδιας εθνικής Αρχής. Ιράκ: Μπαράζ επιθέσεων στο Ιράκ µε έξι νεκρούς Έξι άνθρωποι, ανάµεσά τους τρεις αγρότες, σκοτώθηκαν χθες βορειοανατολικά της Βαγδάτης, σε µια περιοχή όπου οι επιθέσεις πολλαπλασιάζονται, ανέφεραν ιατρικές και αστυνοµικές πηγές. Τρεις νέοι έχασαν τη ζωή τους από µια έκρηξη στην πόλη Ουατζιχίγια, βόρεια από την Μπακούµπα, 60 χλµ. βόρεια της Βαγδάτης. Ένας γεωργός και η γυναίκα του, που επίσης ασχολείτο µε αγροτικές εργασίες, σκοτώθηκαν από την έκρηξη µιας βόµβας που είχε τοποθετηθεί µε µαγνήτη στο αυτοκίνητό τους στην περιοχή Ντουτζάιλ, όχι µακριά από την Μπακούµπα. Τέσσερις αστυνοµικοί που µετέβησαν στο σηµείο για να ερευνήσουν τραυµατίστηκαν όταν το δικό τους όχηµα επλήγη από βόµβα, η οποία είχε τοποθετηθεί δίπλα στο οδόστρω- µα. Ένας άλλος αγρότης σκοτώθηκε από ενόπλους κοντά στην Μπαλάντ, στην ίδια περιοχή. Η Μπακούµπα και περιοχές γύρω από αυτήν έχουν γίνει στόχος πολλαπλών επιθέσεων τις τελευταίες ηµέρες, περιλαµβανοµένης µίας η οποία στοίχισε τη ζωή σε τρία παιδιά που είχαν πάει να κολυµπήσουν χθες σε ένα ποτάµι. Με τα νέα αυτά επεισόδια βίας ξεπερνά τους 430 ο αριθµός των νεκρών από τις αρχές Ιουλίου στο Ιράκ, ενώ ανεβάζουν και σε πάνω από τον απολογισµό των νεκρών εντός του 2013, σύµφωνα µε στοιχεία που έχει συνθέσει το Γαλλικό Πρακτορείο µε βάση ανακοινώσεις των αρχών ασφαλείας και ιατρικές πηγές. «Ναι» στην ένταξη στην ΕΕ από το 53% των Σέρβων Το 53% των Σέρβων τάσσεται υπέρ της ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπα ή Ένωση και το 13% υπέρ της προσχώρησης στο ΝΑΤΟ, σύµφωνα µε έρευνα της εταιρίας Ipsos Strategic Marketing. Τα συµπεράσµατα της έρευνας παρουσιάστηκαν σε συνέδριο για τις σχέσεις της Σερβίας µε το ΝΑΤΟ που οργανώθηκε µε αφορµή την εντατικοποίηση της διαδικασίας προσέγγισης της χώρας µε την ΕΕ. Ειδικότερα, υπέρ της ένταξης της χώρας στην ΕΕ θα ψήφιζε σε ενδεχόµενο δηµοψήφισµα το 53% των πολιτών και κατά της ένταξης το 26%. Ωστόσο θετική άποψη για την ΕΕ, έχει το 26% των Σέρβων, τόνισε ο Μάρκο Ουλιάρεβιτς παρουσιάζοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας στο συνέδριο µε θέµα Θα αλλάξει η σχέση της Σερβίας και του ΝΑΤΟ µετά την έναρξη των διαπραγµατεύσεων για την ένταξη στην ΕΕ; Ένας στους επτά πολίτες θα στήριζε την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, κυρίως άτοµα ηλικίας έως 30 ετών, ανώτατης εκπαίδευσης και σε µεγαλύτερο ποσοστό άνδρες, ανέφερε ο αναλυτής. Ακόµη η έρευνα δείχνει ότι ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες εκτιµά ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα ήταν χρήσιµη για τη Σερβία και το 5% έχει θετική άποψη για την διαδικασία. Για το 40% των Σέρβων η ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ είναι δύο ξεχωριστές διαδικασίες. Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ντίγιανα Ίβαντσιτς είπε ότι η Σερβία δεν επιδιώκει την ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά αναγνωρίζει τις αξίες του υπό την έννοια της διασφάλισης σταθερότητας της περιοχής που προσφέρει η Βορειοατλαντική Συµµαχία. Σύµφωνα µε την κ. Ίβαντστις στη συνεργασία αυτή υπάρχουν αµοιβαία κατανόηση, αλλά και περιοριστικοί παράγοντες ο βοµβαρδισµός του 1999 και η σχέση του ΝΑΤΟ έναντι του Κοσόβου ΥΓΕΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ένα «έξυπνο» µαχαίρι που εντοπίζει τους όγκους παρουσίασαν Βρετανοί ερευνητές Ηνωµένο Βασίλειο Ένα «έξυπνο» µαχαίρι που µπορεί και εντοπίζει τους όγκους αναµένεται να βελτιώσει τη χειρουργική αντιµετώπιση του καρκίνου, σύµφωνα µε ανακοίνωση βρετανών ερευνητών στο επιστηµονικό έντυπο Science Translational Medicine. Η οµάδα του Κολεγίου Ιµπέριαλ του Λονδίνου ελπίζει µε το νέο αυτό χειρουργικό εργαλείο να µπορέσει να ξεπεράσει τα επικίνδυνα και συχνά προβλή- µατα που προκαλούν τα υπολείµµατα των καρκινικών όγκων (µεταστάσεις, υποτροπές κ.α.) κατά την χειρουργική εκτοµή του καρκίνου. Τα πρώιµα αποτελέσµατα από την δοκιµή του iknife έδειξαν ότι µπορεί µε ακρίβεια να εντοπίσει τον καρκινικό ιστό και ήδη χρησιµοποιείται σε κλινικές δοκιµές για να διαπιστωθεί αν µπορεί όντως να σώζει ανθρώπινες ζωές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κατά την χειρουργική αφαίρεση των καρκινικών όγκων οι επιστήµονες αναγκάζονται πολλές φορές να αφαιρέσουν και τον περιβάλλοντα ιστό. Στην συνέχεια στέλνουν δείγµατα για βιοψία, γεγονός που απαιτεί χρόνο. Έχει διαπιστωθεί ότι ένας στους πέντε ασθενείς που υποβάλλονται σε αφαίρεση λεµφαδένα θα πρέπει να υποβληθεί και σε δεύτερη επέµβαση για την εκκαθάριση του καρκίνου. Το ίδιο ισχύει και για έναν στους δέκα πάσχοντες από καρκίνο του πνεύµονα. Οι ερευνητές του Κολεγίου Ιµπέριαλ στο Λονδίνο τροποποίησαν ένα χειρουργικό µαχαίρι που χρησιµοποιεί την θερµότητα για να διαπερνά τους ανθρώπινους ιστούς. Το εργαλείο χρησιµοποιείται ήδη σε πολλά νοσοκοµεία ανά τον κόσµο, απλά οι επιστήµονες µπορούν πλέον να αναλύουν τις αναθυµιάσεις που αναδύονται όταν η καυτή λεπίδα καίει το δέρµα για να γίνει η τοµή. Οι αναθυµιάσεις απορροφώνται από ένα φασµατόµετρο µάζας το οποίο ανιχνεύει τις υποκείµενες διαφορές µεταξύ του καπνού του καρκινικού και υγιούς ιστού. Οι πληροφορίες αυτές είναι άµεσα διαθέσιµες στους χειρουργούς. Οι δοκιµές που έγιναν σε 91 ασθενείς έδειξαν ότι το µαχαίρι µπορεί µε ακρίβεια να διακρίνει ποιο είδος ιστού κόβει και εάν είναι καρκινικός. «Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το iknife µπορεί να εφαρµοστεί ευρέως στην χειρουργική αντιµετώπιση του καρκίνου, αφού µας δίνει άµεσα τις πληροφορίες που χρειαζόµαστε ώστε να είµαστε πιο ακριβείς από ποτέ ως προς την εκτοµή του όγκου. Ελπίζουµε λοιπόν να µπορέσουµε να µειώσουµε τα ποσοστά υποτροπών του καρκίνου και να βελτιώσουµε την επιβίωση των ασθενών», εξηγεί ο ρ Ζολταν Τακατς εφευρέτης του νέου χειρουργικού εργαλείου, που ήδη χρησιµοποιείται από χειρουργικές οµάδες των νοσοκο- µείων St Mary's, Hammersmith και Charing Cross, της Μ. Βρετανίας.

ÈÑÉÁÓÉÏ. Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Oι Γιατροί του Κόσµου κοντά στα παιδιά του ήµου Φυλής

ÈÑÉÁÓÉÏ. Υπουργείο ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Oι Γιατροί του Κόσµου κοντά στα παιδιά του ήµου Φυλής ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2331 Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Oι Γιατροί του Κόσµου κοντά στα παιδιά του ήµου Φυλής. Η κινητή Παιδο-οδοντιατρική

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2334 Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΟΤΑ: Εγκρίθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2089 Πέµπτη 20 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-6 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1946 Πέµπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «TAΦΟΠΛΑΚΑ» ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Óåë. 3 ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις»

Σåë. 3. - Αύριο Πέµπτη εκ νέου η συζήτηση στο.σ. µετά την αναβολή της περασµένης εβδοµάδας. - ύο ανεξαρτητοποιήσεις. για «πελατειακές σχέσεις» ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2329 Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Ολοκληρώθηκαν έργα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2235 Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2235 Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Προγραµµατική Σύµβαση Ε ΣΝΑ ήµου Αθηναίων Για την κατασκευή Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων στον Ελαιώνα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 26χρονου για τη δολοφονία 39χρονης στο Πόρτο Γερµενό - Το σώµα του

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2140 Πέµπτη 6 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2140 Πέµπτη 6 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2140 Πέµπτη 6 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Αποκαταστάθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1944 Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Έκλεβαν

Διαβάστε περισσότερα

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι

8 νέοι κοινόχρηστοι χώροι ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239èñéáóéï HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1590 Τετάρτη 25 Αυγούστου 2010 ôïò 6ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ:

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 για την αντιµετώπιση

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 για την αντιµετώπιση ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2186 Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2186 Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Νέα διανοµή ελληνικών προ όντων χωρίς µεσάζοντες στο ήµο Ελευσίνας Το Σάββατο16 Φεβρουαρίου απέναντι από το κτήριο της Αντιπεριφέρειας HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1976 ευτέρα 26 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1976 ευτέρα 26 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1976 ευτέρα 26 Μαρτίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Την

Διαβάστε περισσότερα

- Για τη δηµιουργία δοµής κακοποιηµένων γυναικών. Óåë. 3. Καταψήφισαν οι βουλευτές Αττικής: Ντίνος Βρεττός, Θανάσης

- Για τη δηµιουργία δοµής κακοποιηµένων γυναικών. Óåë. 3. Καταψήφισαν οι βουλευτές Αττικής: Ντίνος Βρεττός, Θανάσης ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σε πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης του ΥΠΕΚΑεντάχθηκε το 7ο ηµοτικό Σχολείο Ελευσίνας HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1989 Πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1939 Tρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Στα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2247 Τρίτη 21 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 το συγκοινωνιακό δίκτυο του

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2247 Τρίτη 21 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 το συγκοινωνιακό δίκτυο του ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2247 Τρίτη 21 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Μόλις τέσσερις ηµέρες στη διάθεση των δήµων Για την κατάθεση των Ολοκληρωµένων

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας στις 20.30 Ψηφίζει Τεχνικό Πρόγραµµα για

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Από σήµερα η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕ

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Από σήµερα η υποβολή αιτήσεων στον ΟΑΕ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Σåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2325 Πέµπτη 26 Σεπτεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Παρατείνεται έως τις 30/9 η αγωνία των εργαζόµενων του ήµου Φυλής Ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ê.2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2413 Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 239 Σåë. 3 Óåë. 2 Óåë. 2 Σåë.

ê.2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2413 Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 239 Σåë. 3 Óåë. 2 Óåë. 2 Σåë. ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2413 Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1781 Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αναστολή πλειστηριασµών για ένα ακόµα έτος, ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ Γιάννης Ραγκούσης: «εν υφίσταται θέµα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2415 Πέµπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 7 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2415 Πέµπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 7 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2415 Πέµπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΝ «ΣΥΝΗΓΟΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 11. στις Αχαρνές. Αυξηµένα τα µέτρα της Τροχαίας για την επιστροφή των εκδροµέων

Óåë. 11. στις Αχαρνές. Αυξηµένα τα µέτρα της Τροχαίας για την επιστροφή των εκδροµέων ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2023 Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Χρυσές

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2026 Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2026 Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2026 Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Νέο άλµα της ανεργίας τον Μάρτιο Ανησυχητικά υψηλό το ποσοστό ανεργίας στους νέους

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2114 ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2114 ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2114 ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Óåë.

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων ανέρχονταν στους 7 τόνους

ÈÑÉÁÓÉÏ. Η ποσότητα των ιατρικών αποβλήτων ανέρχονταν στους 7 τόνους ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2371 ευτέρα 2 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Παρέµβαση του δηµάρχου Ελευσίνας για τους εργαζόµενους των σούπερ µάρκετ Extra

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο δήµος Φυλής Ο ΑΧΑΡΝΑ ΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΟΝΤΙΩΝ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο δήµος Φυλής Ο ΑΧΑΡΝΑ ΚΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΟΝΤΙΩΝ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Αττικής» Αναπτύχθηκε σε ηµερίδα την Παρασκευή 20 Απριλίου HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2351 ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2351 ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2351 ευτέρα 4 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë.. 2 Έναρξη της 7ης περιόδου διαλέξεων στο «Ανοιχτό Πανεπιστήµιο» του ήµου Ασπροπύργου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2402 ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2402 ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ΕΣΠΑ και έργα στους ήµους στο επίκεντρο του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Σåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2402 ευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα

Σåë. 2-9. Η κυκλοφοριακή µελέτη για την εκτός σχεδίου περιοχή ΦΑΚΑ και η κατασκευή αιθουσών στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου

Σåë. 2-9. Η κυκλοφοριακή µελέτη για την εκτός σχεδίου περιοχή ΦΑΚΑ και η κατασκευή αιθουσών στο 1ο ηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1770 Τρίτη 17 Μαίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα