ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Λειτουργίες νέων τηλεφωνικών συσκευών Τα τηλεφωνικά κέντρα που απαρτίζουν το νέο δίκτυο φωνής προσφέρουν προηγµένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες αυτές ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται µε την εισαγωγή κωδικών που απευθύνονται στο τηλεφωνικό κέντρο και το προγραµµατίζουν κατάλληλα. Οι κωδικοί αυτοί είναι αριθµοί, οι οποίοι πληκτρολογούνται µετά τον ειδικό χαρακτήρα #. Π.χ. για να κλειδώσουµε µια συσκευή πληκτρολογούµε #60 από τη συσκευή αυτή, ώστε το τηλεφωνικό κέντρο να την κλειδώσει. Φραγές Οι φραγές τίθενται στο τηλεφωνικό κέντρο και επηρεάζουν τις κλήσεις που µπορούν να πραγµατοποιηθούν από τα εσωτερικά τηλέφωνα. Οι φραγές που υποστηρίζονται είναι οι παρακάτω τέσσερις : 1. Αστική φραγή: Επιτρέπονται κλήσεις µόνο προς εσωτερικά τηλέφωνα του Πανεπιστηµίου. 2. Υπεραστική φραγή: Επιτρέπονται κλήσεις προς εσωτερικά τηλέφωνα και τηλέφωνα µε αστική χρέωση. Αστική χρέωση έχουν τα τηλέφωνα της πόλης της Κέρκυρας καθώς και των γειτονικών τηλεφωνικών κέντρων του βορείου και του νοτίου συγκροτήµατος της Κέρκυρας (0662 και 0663). 3. ιεθνής φραγή: Επιτρέπονται κλήσεις προς εσωτερικά τηλέφωνα, καθώς και σε τηλέφωνα µε αστική ή υπεραστική χρέωση. Επίσης επιτρέπονται κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα. 4. Καµία φραγή: Επιτρέπονται όλες οι κλήσεις. Αλλαγή προσωπικού κωδικού Κάθε συσκευή έχει ένα µυστικό κωδικό κλειδώµατος ο οποίος αρχικά είναι ο αριθµός Ο µυστικός κωδικός κλειδώµατος µιας συσκευής µπορεί να αλλάζει από τον ιδιοκτήτη της για λόγους ασφαλείας. Για να αλλάξει ο κωδικός κλειδώµατος, είναι απαραίτητο να εισαχθεί ο παλιός κωδικός (την πρώτη φορά ο αριθµός 0000) διασφαλίζοντας έτσι ότι η αλλαγή γίνεται από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Για να αλλάξετε τον κωδικό κλειδώµατος, σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε #61, εισάγεται τον παλιό κωδικό κλειδώµατος και στη συνέχεια τον καινούριο κωδικό (στις σύνθετες συσκευές που έχουν οθόνη ο νέος κωδικός πρέπει να εισαχθεί δύο φορές: µία για εισαγωγή και µία για επαλήθευση). Τέλος κατεβάστε το ακουστικό. Κλείδωµα συσκευής Κάθε συσκευή µπορεί να κλειδωθεί έτσι ώστε να µην µπορεί να πραγµατοποιεί κλήσεις εκτός του Πανεπιστηµίου, ακόµα και όταν η φραγή της συσκευής το επιτρέπει. Το κλείδωµα της συσκευής δεν επηρεάζει τις κλήσεις προς άλλα εσωτερικά (αφού οι κλήσεις αυτές δεν έχουν χρέωση). ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 8

2 Για να πραγµατοποιήσει κανείς κλήση εκτός του Πανεπιστηµίου από µια κλειδωµένη συσκευή θα πρέπει να εισάγει τον µυστικό κωδικό κλειδώµατος πριν την πληκτρολόγηση του αριθµού κλήσης. Μετά το τέλος του τηλεφωνήµατος η συσκευή παραµένει κλειδωµένη, όπως ήταν πριν την κλήση. Για να κλειδώσετε µια συσκευή σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε #60 και κατεβάστε το ακουστικό. Το σήµα που δίνουν οι κλειδωµένες συσκευές στο ακουστικό τους είναι διακεκοµµένο, σε αντίθεση µε τις µη κλειδωµένες που είναι συνεχές. Ξεκλείδωµα συσκευής Για να ξεκλειδώσετε µια κλειδωµένη συσκευή, πρέπει να γνωρίζετε τον µυστικό κωδικό κλειδώµατος. Όταν µια συσκευή δεν είναι κλειδωµένη, εφαρµόζονται οι περιορισµοί της φραγής που έχουν τεθεί στο τηλεφωνικό κέντρο όσον αφορά τις κλήσεις που µπορεί να πραγµατοποιήσει η συγκεκριµένη συσκευή. Για να ξεκλειδώσετε µια συσκευή σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε #60 και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον µυστικό κωδικό κλειδώµατος της συσκευής (βλ. αλλαγή προσωπικού κωδικού). Τέλος κατεβάστε το ακουστικό. Το σήµα που δίνει η συσκευή στο ακουστικό της, όταν την ξεκλειδώσετε, µετατρέπεται από διακεκοµµένο σε συνεχές. Άµεση εκτροπή Είναι η υπηρεσία η οποία επιτρέπει στον χρήστη της συσκευής να εκτρέπει τις εισερχόµενες κλήσεις σε άλλη συσκευή. Έτσι, αν ο κάτοχος ενός τηλεφώνου βρίσκεται για κάποιο διάστηµα κοντά σε κάποιο άλλο τηλέφωνο, µπορεί να εκτρέψει τις εισερχόµενες κλήσεις του τηλεφώνου του προς το τηλέφωνο που βρίσκεται. Για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε #63 και στη συνέχεια τον αριθµό του τηλεφώνου προς το οποίο θα κατευθύνονται οι κλήσεις. Τέλος κατεβάστε το ακουστικό. Αν η συσκευή είναι κλειδωµένη, πρέπει να την ξεκλειδώσετε για να µπορέσετε να ενεργοποιήσετε την εκτροπή. Εκτροπή σε µη απάντηση ή κατειληµµένο Είναι η υπηρεσία η οποία επιτρέπει στον κάτοχο ενός τηλεφώνου να εκτρέπει τις εισερχόµενες κλήσεις του σε άλλη συσκευή, όταν το τηλέφωνό του είναι κατειληµµένο (βρίσκεται σε συνοµιλία) ή δεν απαντήσει. Για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία, σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε #62 και στη συνέχεια τον αριθµό του τηλεφώνου προς το οποίο θα κατευθύνονται οι κλήσεις. Τέλος κατεβάστε το ακουστικό. Αν η συσκευή είναι κλειδωµένη, πρέπει να την ξεκλειδώσετε για να µπορέσετε να ενεργοποιήσετε την εκτροπή. ΣΕΛΙ Α 2 ΑΠΟ 8

3 Ακύρωση όλων των εκτροπών Για να ακυρωθούν οι παραπάνω δύο εκτροπές (άµεση εκτροπή και εκτροπή σε µη απάντηση ή κατειληµµένο) σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε #64 και κατεβάστε το ακουστικό. Αν η συσκευή είναι κλειδωµένη, πρέπει να την ξεκλειδώσετε για να µπορέσετε να ακυρώσετε τις εκτροπές που έχουν ενεργοποιηθεί. Ανάληψη κλήσης άλλης συσκευής Είναι η υπηρεσία κατά την οποία είναι δυνατόν να απαντηθεί η κλήση προς µία συσκευή από άλλη συσκευή. Αν για παράδειγµα υπάρχουν σε ένα γραφείο περισσότερες από µία συσκευές και µόνο ένας εργαζόµενος, τότε αυτός µπορεί από την συσκευή του να απαντήσει στις κλήσεις των άλλων συσκευών από τη δική του συσκευή. Για να απαντήσετε σε εισερχόµενη κλήση άλλης συσκευής, σηκώστε το ακουστικό σας, πληκτρολογήστε #56 και στη συνέχεια τον εσωτερικό αριθµό της συσκευής που θέλετε να απαντήσετε. Έτσι είναι σαν να έχετε σηκώσει το ακουστικό της συσκευής που κουδουνίζει. Ανάληψη κλήσης από οµάδα (group) Στα τηλεφωνικά κέντρα µπορούν να οριστούν οµάδες τηλεφώνων που να απαρτίζονται από δύο ή περισσότερα τηλέφωνα. Αυτή µπορεί να είναι η περίπτωση ανθρώπων που δουλεύουν σε φυσικές οµάδες, όπως για παράδειγµα το Κέντρο ιαχείρισης ικτύων. Όταν έχει οριστεί κάποια οµάδα, τότε κάθε τηλέφωνο της οµάδας µπορεί να απαντήσει σε κλήση άλλου τηλεφώνου της οµάδας πληκτρολογώντας #55. Σε αντίθεση µε την ανάληψη κλήσης άλλης συσκευής, που περιγράφεται παραπάνω, δεν απαιτείται η πληκτρολόγηση αριθµού συσκευής (στοχευόµενη ανάληψη). Παρκάρισµα / Ανάληψη από παρκάρισµα Παρκάρισµα είναι η υπηρεσία κατά την οποία µία κλήση µπαίνει σε αναµονή από µία συσκευή, ώστε να συνεχιστεί σε άλλη συσκευή. Έτσι για παράδειγµα, αν κάποιος θέλει να συνεχίσει την συνοµιλία του σε κάποια άλλη συσκευή, τότε πρέπει να επιλέξει παρκάρισµα στη συσκευή που µιλά και ανάληψη από παρκάρισµα στην συσκευή που θέλει να συνεχίσει την συνοµιλία του. Για να ενεργοποιήσετε το παρκάρισµα στη συσκευή που µιλάτε, πληκτρολογήστε #70 και κατεβάστε το ακουστικό. Για να κάνετε ανάληψη από το παρκάρισµα στη συσκευή που θέλετε να συνεχίσετε την συνοµιλία σας, σηκώστε το ακουστικό, πληκτρολογήστε #70 και στη συνέχεια τον αριθµό της συσκευής που κάνετε το παρκάρισµα. ΣΕΛΙ Α 3 ΑΠΟ 8

4 Προώθηση Προώθηση είναι η υπηρεσία µε την οποία µπορείτε να προωθήσετε σε κάποιον άλλον τον συνοµιλητή σας. Χρησιµοποιείται στην περίπτωση που θέλετε να παραπέµψετε τον συνοµιλητή σας σε κάποιον άλλον. Για να προωθήσετε την κλήση σας, πληκτρολογείστε τον αριθµό της συσκευής στην οποία θέλετε να γίνει η προώθηση. Έτσι βάζετε σε αναµονή τον συνοµιλητή σας και καλείτε την συσκευή προορισµό της προώθησης. Η προώθηση θα πραγµατοποιηθεί, όταν κατεβάσετε το ακουστικό σας, είτε η συσκευή προορισµού έχει απαντήσει και έχετε συνοµιλήσει µε τον παραλήπτη της προώθησης, είτε όχι. Αν θέλετε να ακυρώσετε την προώθηση (είτε γιατί η συσκευή προορισµού δεν απαντά, είτε γιατί ο παραλήπτης δεν θέλει να δεχτεί την προώθηση) πληκτρολογήστε τον αριθµό δύο (2). Έτσι ο αρχικός συνοµιλητή σας, που είναι σε αναµονή, επιστρέφει σε εσάς. Συνοµιλία µε δύο ταυτόχρονα (σύσκεψη) Τα νέο τηλεφωνικό δίκτυο παρέχει την δυνατότητα τριµερούς συνοµιλίας (σύσκεψη). Αν έχετε ήδη µια κλήση και θέλετε να βάλετε στην συνοµιλία σας και κάποιον τρίτο, τότε καλείτε το τρίτο µέρος και, όταν αυτό απαντήσει, πληκτρολογείτε τρία (3). Με τον τρόπο αυτό ακούγονται και µπορούν να µιλήσουν και τα τρία µέρη. Αν το τρίτο µέρος δεν απαντά ή δεν θέλετε να κάνετε την σύσκεψη, πληκτρολογήστε δύο (2), ώστε ο αρχικός συνοµιλητή σας που ήταν σε αναµονή να επιστρέψει σε εσάς. Φωνητικό ταχυδροµείο Το νέο τηλεφωνικό δίκτυο παρέχει την δυνατότητα ανταλλαγής φωνητικών µηνυµάτων µεταξύ των εσωτερικών τηλεφώνων του. Επίσης παρέχει την δυνατότητα απάντησης των κλήσεών σας από αυτόµατο τηλεφωνητή, ώστε να σας αφήνουν φωνητικά µηνύµατα, όταν δεν µπορείτε να απαντήσετε. Η υπηρεσία του φωνητικού ταχυδροµείου ασχολείται µε την αποστολή και λήψη φωνητικών µηνυµάτων. Κάθε συνδροµητής του νέου δικτύου φωνής έχει το δικό του "κουτί" στο σύστηµα φωνητικού ταχυδροµείου, από όπου µπορεί να παραλαµβάνει τα µηνύµατά του ή να στέλνει τα δικά του φωνητικά µηνύµατα προς άλλους.. Κάθε "κουτί" συνοδεύεται από κάποιον µυστικό κωδικό πρόσβασης (password), ώστε να διασφαλίζεται ότι πρόσβαση σε αυτό έχει µόνο ο κάτοχός του και κανείς άλλος. Πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδροµείο Για να "µπείτε" στο σύστηµα του φωνητικού ταχυδροµείου, σηκώστε το ακουστικό και πληκτρολογήστε #77. Αν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε, τότε το σύστηµα θα σας καθοδηγήσει για να δηµιουργήσετε το δικό σας "κουτί" φωνητικού ταχυδροµείου. Κατά την δηµιουργία θα επιλέξετε και τον µυστικό κωδικό πρόσβασης στο "κουτί" σας. Τον µυστικό κωδικό σας πρέπει να τον θυµόσαστε, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να καταστραφεί το "κουτί" σας (µε τυχόν µηνύµατα που έχει) και να φτιαχτεί από την αρχή. ΣΕΛΙ Α 4 ΑΠΟ 8

5 Αν έχετε ήδη δηµιουργήσει το "κουτί" σας, τότε µε την είσοδό σας στο σύστηµα του φωνητικού ταχυδροµείου θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον µυστικό κωδικό πρόσβασης στο δικό σας "κουτί". Αν το εισάγετε σωστά, το σύστηµα θα σας ενηµερώσει για το πόσα φωνητικά µηνύµατα σας περιµένουν και θα σας παρέχει ένα µενού µε το οποίο θα µπορέσετε να ακούσετε τα µηνύµατα αυτά ή να στείλετε τα δικά σας. Η πρόσβαση στο "κουτί" σας µπορεί να γίνει από οποιαδήποτε συσκευή. Αν χρησιµοποιείτε την δική σας συσκευή, τότε το µόνο που πρέπει να κάνετε είναι να εισάγετε τον µυστικό αριθµό πρόσβασης. Αν χρησιµοποιείτε άλλη συσκευή, τότε πριν τον µυστικό κωδικό πρόσβασης πρέπει να εισάγεται τον αριθµό του δικού σας "κουτιού". Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αυτόµατου τηλεφωνητή Για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή στη συσκευή σας, εκτρέπετε τις κλήσεις σας προς το σύστηµα φωνητικού ταχυδροµείου. Έτσι αν θέλετε να απαντά ο αυτόµατος τηλεφωνητής αµέσως, κάνετε άµεση εκτροπή στο φωνητικό ταχυδροµείο πληκτρολογώντας : #63 #77. Αν θέλετε όµως να απαντά ο τηλεφωνητή σας, όταν δεν απαντάτε ή το τηλέφωνό σας είναι κατειληµµένο, τότε κάνετε εκτροπή σε µη απάντηση ή κατειληµµένο πληκτρολογώντας : #62 #77. Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόµατο τηλεφωνητή, ακυρώνετε την εκτροπή που έχετε κάνει πληκτρολογώντας #64. Όπως και στις περιπτώσεις των εκτροπών, όταν η συσκευή είναι κλειδωµένη, πρέπει να την ξεκλειδώσετε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόµατο τηλεφωνητή. Βοηθητικά πλήκτρα στις Νέες Τηλεφωνικές συσκευές των Τηλεφωνικών Κέντρων ALCATEL 4400 του Ιονίου Πανεπιστηµίου Οι νέες τηλεφωνικές συσκευές διαθέτουν βοηθητικά πλήκτρα για να διευκολύνουν τον χρήστη στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση του. Τα βοηθητικά πλήκτρα είναι οκτώ (8) σε αριθµό για τις απλές ψηφιακές συσκευές (Alcatel 4004 first reflexes), και δώδεκα (12) αντίστοιχα για της σύνθετες ψηφιακές συσκευές (Alcatel 4020 premium reflexes). Λειτουργίες Βοηθητικών Πλήκτρων LINE 1: Τίθεται σε λειτουργία µόλις σηκώσουµε το ακουστικό για να καλέσουµε έναν συνδροµητή του τηλεφωνικού δικτύου (εσωτερικού και εξωτερικού). Είναι η πρώτη (1 η )γραµµή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και καταλαµβάνεται πρώτη όταν ένας συνδροµητής µας καλεί. ΣΕΛΙ Α 5 ΑΠΟ 8

6 LINE 2: εύτερη (2 η ) γραµµή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Με το πάτηµα αυτού του πλήκτρου µεταβαίνουµε στην δεύτερη (2 η ) γραµµή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Η πρώτη (1 η ) γραµµή τίθεται αυτόµατα σε κατάσταση αναµονής*. LINE 3: Τρίτη (3 η ) γραµµή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Με το πάτηµα αυτού του πλήκτρου µεταβαίνουµε στην τρίτη (3 η ) γραµµή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.(η πρώτη (1 η ) και η δεύτερη (2 η )γραµµή µεταβαίνουν αυτόµατα σε κατάσταση αναµονής* ). DTMF: Με το πάτηµα το αυτού του πλήκτρου ενεργοποιούνται οι τονικοί συνδυασµοί** στα αριθµητικά πλήκτρα της τηλεφωνικής συσκευής µας. REDIAL: Με το πάτηµα αυτού του πλήκτρου επαναπληκτρολογείται αυτόµατα από την µνήµη της τηλεφωνικής συσκευής ο τελευταίος αριθµός που καλέσαµε. ISDN: Με το πάτηµα του πλήκτρου αυτού η τηλεφωνική συσκευή αποκτάει όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από ένα ISDN δίκτυο. (Ισχύει µόνο για περιορισµένο αριθµό συσκευών Alcatel 4020 Premium Reflexes). Μακέτες Βοηθητικών πλήκτρων των Τ/Φ συσκευών ΣΕΛΙ Α 6 ΑΠΟ 8

7 Σηµειώσεις *Όταν βρισκόµαστε σε µια τηλεφωνική συνδιάλεξη και ένας άλλος συνδροµητής µας καλεί τότε στο ακουστικό της συσκευής µας θα ακουστή ένας χαρακτηριστικός ήχος (µπιπ - µπιπ µπιπ). Παράλληλα θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη της δεύτερης γραµµής στο δεξιό πάνελ της τηλεφωνικής συσκευής µας (αν πρόκειται για σύνθετη συσκευή Alcatel 4020 premium reflexes). Για να απαντήσουµε στην εισερχόµενη κλήση που µας γίνεται από τον δεύτερο συνδροµητή πατάµε το πλήκτρο LINE 2 και µιλάµε µε τον δεύτερο συνδροµητή ενώ ο πρώτος συνδροµητής µπαίνει σε κατάσταση αναµονής. Σε περίπτωση που και τρίτος συνδροµητής µας καλεί (δυνατότητα να απαντηθεί µόνο από τηλεφωνικές συσκευές alcatel 4020 premium reflexes), πατάµε το πλήκτρο LINE 3 και µιλάµε µαζί του ενώ ο πρώτος και ο δεύτερος συνδροµητής µπαίνουν αυτόµατα σε κατάσταση αναµονής. Για να µιλήσουµε ξανά µε τον πρώτο η µε τον δεύτερο συνδροµητή δεν έχουµε παρά να πατήσουµε το πλήκτρο LINE 1 η LINE 2 κάνοντας έτσι αυτόµατη εναλλαγή των κλήσεων από τον ένα συνδροµητή στον άλλο. Τελειώνοντας την συνοµιλία µας µε όλους τους συνδροµητές κατεβάζουµε το ακουστικό. ΣΕΛΙ Α 7 ΑΠΟ 8

8 **Όταν κάνουµε µία κλήση και στην πλευρά του καλούµενου απαντάει µία αυτόµατη απαντητική συσκευή,(π.χ υπηρεσία µε φωνητική αναγγελία για αριθµητικό µενού περιήγησης), όπως...πατήστε το πλήκτρο ένα (1) για την γραµµατεία, δύο (2) για το τµήµα πωλήσεων...κ.ο.κ),θα πρέπει για να συνδεθούµε µε το γραφείο ένα (1) να πληκτρολογήσουµε πρώτα το βοηθητικό πλήκτρο DTMF της τηλεφωνικής συσκευής µας, και µετά τον αριθµό ένα (1). Εάν έχουµε εισέλθει σε περιβάλλον µε φωνητική αναγγελία για αριθµητικό µενού περιήγησης, και πληκτρολογήσουµε τον αριθµό της επιλογής µας δίχως πρώτα να πατήσουµε το πλήκτρο DTMF στην τηλεφωνική συσκευής µας,τότε η κλήση µας µε τον συγκεκριµένο συνδροµητή θα διακοπεί. ΣΕΛΙ Α 8 ΑΠΟ 8

Οδηγός χρήσης Nokia 5250

Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Οδηγός χρήσης Nokia 5250 Τεύχος 3.0 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Πληροφορίες για τη συσκευή 7 Υπηρεσίες δικτύου 8 Εύρεση βοήθειας 10 Βοήθεια στη συσκευή 10 Υποστήριξη 10 Ενηµερώσεις λογισµικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. A580 IP IP A580 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ΕΣΩΤ. 1 V 10.10.08 07:15 Þ Μενού Πλήκτρα φορητού ακουστικού 1 Οθόνη στην κατάσταση αναμονής

Διαβάστε περισσότερα

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ PowerMax Pro Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ. 2 ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ... 2 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ... 3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ POWERMAX PRO... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού

Οδηγίες Χρήσης. PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο τημα αγερμού ήρες ιτηρούμενο ύρματο Οδηγίες Χρήσης PowerMaxPro Πλήρες Επιτηρούμενο Ασύρματο Σύστημα Συναγερμού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMAX PRO Σύντομος

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου

Gigaset A420/A420A Ð Ã. Εσωτ. 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Ρυθμίσεις ήχου. â Ανάκληση τηλ. καταλόγου Gigaset A420/A420A 1 Επισκόπηση ασύρματου ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης μπαταριών 2 Σύμβολο αυτ.τηλεφωνητή (μόνο στο A420A) 3 Ένδειξη ισχύος λήψης 4 Πλήκτρα οθόνης 1 5 Πλήκτρο τερματισμού και 2 ενεργ./απενεργ.

Διαβάστε περισσότερα

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU

11.12. 11:56 Εσωτ. MENU Gigaset AS180/AS280 Σύντομη παρουσίαση φορητού ακουστικού 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: υπάρχουν νέα μηνύματα 4 AS180: h Πλήκτρο τηλεφωνικού καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625

Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625 Οδηγός χρήσης Nokia Lumia 625 Τεύχος 3.0 EL Πσσστ... Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν είναι το μοναδικό που υπάρχει... Υπάρχουν οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας τις έχετε πάντοτε μαζί σας και στη διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u

Gigaset A380. Τι μπορείτε να βρείτε και πού. U Με u μετακίνηση προς τα επάνω/ T Μετακίνηση του κέρσορα με u Gigaset A380 1 Κατάσταση φόρτισης των μπαταριών 2 Πλήκτρα οθόνης 3 Πλήκτρο μηνυμάτων αναβοσβήνει: όταν όταν υπάρχουν νέα μηνύματα 4 Πλήκτρο ανοικτής συνομιλίας 5 Πλήκτρο ελέγχου (u) 6 Πλήκτρο απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO

Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO Οδηγίες Χρήσης MR HH 400 VHF MARINE RADIO Σχήμα 1: Κουμπιά χειρισμού και ενδείξεις του MR HH400 Ρύθμιση Squelch Κεραία Ακροδέκτης σύνδεσης εξωτερικού μεγαφώνου/ ακουστικών ιακόπτης ΟΝ/ OFF/ Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ caratperfect Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Αρ. Έγκρισης: 15DCC512/17.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16

Μηνύματα σφάλματος... 16 Προβλήματα και λύσεις... 16 Οδηγίες φαξ Διαμόρφωση του φαξ Εισαγωγή στο FAX Utility (Μόνο Windows)... 3 Πληροφορίες τροφοδοσίας ρεύματος... 3 Σύνδεση τηλεφώνου ή αυτόματου τηλεφωνητή... 3 Έλεγχος της σύνδεσης φαξ... 5 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580

Manual Turbo-X. G580 Octacore. Smartphone G580 Manual Turbo-X G580 Octacore Smartphone G580 Εγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα 1 ΒΑΣΙΚΑ... 4 1.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ... 4 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 1.3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ... 7 1.3.1 Προσοχή...

Διαβάστε περισσότερα

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ DATAPROCESS SATURNO ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝ 15 ΨΕ 396/15-05-08 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Doro Comfort 3000. Ελληνικά. Ελληνικά. 6. Θέση ακουστικού. 2. Ρύθμιση 3. Ρύθμιση. 11. Αναγνώριση κλήσης. έντασης μεγαφώνου 4.

Doro Comfort 3000. Ελληνικά. Ελληνικά. 6. Θέση ακουστικού. 2. Ρύθμιση 3. Ρύθμιση. 11. Αναγνώριση κλήσης. έντασης μεγαφώνου 4. Doro Comfort 3000 Ελληνικά Ελληνικά 1. Επιπλέον ενίσχυση έντασης 2. Ρύθμιση έντασης ακουστικού 3. Ρύθμιση έντασης μεγαφώνου 4. Πλήκτρο υπηρεσιών 5. Ρύθμιση άμεσης κλήσης 6. Θέση ακουστικού 7. Αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα