Μυστικά και παγίδες στα νέα έντυπα Ε1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μυστικά και παγίδες στα νέα έντυπα Ε1"

Transcript

1 ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ 17 για τις δηλώσεις του 2015 KEIMENA: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ ΑΠΕ Μυστικά και παγίδες στα νέα έντυπα Ε1 Οι αλλαγές στη διαδικασία και οι καινοτομίες στη συμπλήρωση των κωδικών. Υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση έχουν ακόμη και τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα εφόσον είχαν το 2014 εισόδημα οποιουδήποτε ύψους. Υποχρεωτική η δήλωση του ΑΜΚΑ και της διεύθυνσης για τον υπόχρεο και τη σύζυγο. Τα τεκμήρια της εφορίας που «φουσκώνουν» το φορολογητέο εισόδημα και εκτοξεύουν στα ύψη την τελική φορολογική επιβάρυνση. Από φέτος λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος και οι Τα 20 σημεία-κλειδιά που πρέπει να προσέξουμε κατά τη συμπλήρωση και υποβολή δαπάνες για την ανέγερση οικοδομών, αγορά ακινήτων, επιχειρήσεων, μετοχών, αμοιβαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, καθώς επίσης και τα έξοδα για τη σύσταση επιχειρήσεων. Πώς γίνεται ο υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος και πώς φορολογείται. Ποια νέα στοιχεία πρέπει να δηλωθούν φέτος και πώς θα αξιοποιηθούν από την εφορία. Ποιοι εξαιρούνται από την υπερφορολόγηση βάσει τεκμηρίων. Με ποιους τρόπους μπορούν οι φορολογούμενοι να καλύπτουν τα τεκμήρια.

2 18 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΣΩ TAXISNET ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Τα 20 SOS στις φετινές δηλώσεις PHASMA Εκατοµµύρια φορολογούµενοι και χιλιάδες λογιστές έρχονται αυτές τις µέρες αντιµέτωποι για πολλοστή φορά µε ένα δαιδαλώδες σύστηµα φορολογίας εισοδήµατος, που τους εξαναγκάζει να συµπληρώσουν και να υποβάλουν ένα απίστευτα πολύπλοκο έντυπο φορολογικής δήλωσης. Η υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος έχει ξεκινήσει ήδη από τα µέσα Μαΐου, αλλά γίνεται µετά πολλών εµποδίων, καθώς υπάρχουν ακόµη πολλές νοµοθετικές ασάφειες που µόλις αυτές τις µέρες ξεκαθαρίζονται. Παράλληλα, η εφαρ- µογή του ΤΑΧΙSnet, µέσω της οποίας είναι δυνατή η υποβολή του βασικού εντύπου Ε1 και των συνοδευτικών εντύπων Ε2 (για τα εισοδήµατα από ακίνητα) και Ε3 (για τα εισοδήµατα από επιχειρηµατική και αγροτική δραστηριότητα), λειτουργεί µε πολλά τεχνικά προβλήµατα και συχνά πυκνά παθαίνει black out λόγω υπερφόρτωσης. Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό περιθώριο που παρέχεται για την εµπρόθεσµη υποβολή των δηλώσεων είναι µέχρι τις 30 Ιουνίου, το πιο πιθανό όµως είναι να δοθεί παράταση για τουλάχιστον 2-3 εβδοµάδες, Υπόχρεοι όλοι οι ενήλικοι και τα εξαρτώµενα µέλη που απέκτησαν έστω και 0,01 εισόδηµα καθώς είναι αδύνατο να υποβληθούν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή περίπου δηλώσεις που αναµένονται για φέτος. Ο «Ε.Τ.» παρουσιάζει σήµερα έναν αναλυτικό φορολογικό οδηγό στον οποίο επισηµαίνει τις «γκρίζες ζώνες» της ισχύουσας νοµοθεσίας και τις παγίδες που κρύβουν για τους φορολογούµενους. Αλλαγές και καινοτοµίες Φέτος, έχουν επέλθει αλλαγές στη νοµοθεσία για τους υπόχρεους υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ενώ εφαρµόζονται και σηµαντικές καινοτοµίες στον τρόπο υποβολής των δηλώσεων. Συγκεκριµένα: Κάθε πολίτης που έχει συµπληρώσει µέχρι και τις το 18 έτος της ηλικίας του υποχρεούται να υποβάλει φέτος δήλωση φορολογίας εισοδή- µατος, στην οποία πρέπει να δηλώσει άπαντα τα εισοδήµατά του, πραγµατικά ή τεκµαρτά, φορολογούµενα µε οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόµενα. Αυτό σηµαίνει ότι φέτος για πρώτη φορά παύουν να εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), που αναγνωρίζονται ως εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου, εφόσον το προηγούµενο έτος απέκτησαν έστω και 0,01 ευρώ εισόδηµα! Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση οι φορολογούµενοι που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, αλλά κατά τη διάρκεια του 2014 δεν απέκτησαν πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα. Οι φορολογούµενοι οι οποίοι έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύµατος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος σε κάθε περίπτωση. Στην πρώτη οθόνη που θα αντικρίσει ο φορολογούµενος, µόλις εισέλθει στην εφαρµογή για την ηλεκτρονική υποβολή του Ε1, θα κληθεί να συ- µπληρώσει υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ του ιδίου και της συζύγου του, καθώς επίσης και ένα . Αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η συ- µπλήρωση του Ε2 για τα εισοδήµατα από ακίνητα, τα ποσά που έχουν συ- µπληρωθεί στο έντυπο αυτό µεταφέρονται και συµπληρώνονται αυτόµατα από το σύστηµα στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1, οι οποίοι έχουν ροζ χρώµα. Κατά την αυτόµατη µεταφορά των ποσών στο Ε1 λαµβάνεται υπόψη και η πιθανή εκχώρηση ανείσπρακτων µισθωµάτων στον αρµόδιο προϊστάµενο της ΟΥ. Φέτος πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά στοιχεία για όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήµατα, ακόµη και για τις υπεραξίες από πωλήσεις ακινήτων, επιχειρήσεων, µετοχών, εντόκων γραµµατίων, οµολόγων, µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων και παραγώγων χρηµατοοικονο- µικών προϊόντων. Φέτος, επίσης, για πρώτη φορά η εφορία θα λαµβάνει υπόψη ως τεκµήρια για τον προσδιορισµό των εισοδη- µάτων των φορολογούµενων και τις δαπάνες που κατέβαλαν αυτοί εντός του 2014 για την ανέγερση οικοδο- µών, για την αγορά ακινήτων, επιχειρήσεων, µετοχών, εντόκων γραµµατίων, οµολόγων και λοιπών τίτλων, για τη σύσταση επιχειρήσεων ή τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο εταιριών. Τα µυστικά Ειδικότερα, οι φορολογούµενοι, πριν και κατά τη συµπλήρωση των φετινών δηλώσεων, θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τα ακόλουθα σηµεία: Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδή- 1 µατος πρέπει να υποβληθούν φέτος υποχρεωτικά από όλους όσοι έχουν κλείσει µέχρι και τις το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγµατικό ή τεκµαρτό εισόδηµα. Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά, µέσω ιαδικτύου, έως τις Ολες οι τροποποιητικές, εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες, δηλώσεις 2 πρέπει επίσης να υποβληθούν ηλεκτρονικά µέσω ιαδικτύου. Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του 3 γάµου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήµατά τους. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήµατα της συζύγου του. Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή 4 φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήµατά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαµη συµβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συµπαράσταση. Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση. Υποχρεωτική η αναγραφή των ΑΜΚΑ Για την υποβολή της δήλωσης ο 5 φορολογούµενος πρέπει να εισέλθει, µέσω του ιαδικτύου, στο ΤΑΧΙSnet, στην ιστοσελίδα της ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (εφεξής.ηλε..), στην ηλεκτρονική διεύθυνση Για την είσοδο στην εφαρµογή απαιτείται η πληκτρολόγηση των κωδικών πρόσβασης. Στο κεντρικό µενού επιλογών που 6 αντικρίζει ο φορολογούµενος µόλις εισέλθει στην εφαρµογή υποβολής της δήλωσης, του παρέχεται η δυνατότητα να ενηµερωθεί για το περιεχόµενο όλων των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων που έχουν εκδοθεί γι αυτόν. Εκεί θα δει τους εργοδότες του ή όποιον άλλον έχει βεβαιώσει πως του παρείχε εισόδηµα. Εκεί, για παράδειγµα, εµφανίζεται και το συνολικό ποσό των επιδοµάτων τέκνων που έλαβε ο φορολογούµενος από τον ΟΓΑ το 2014, µε βάση το έντυπο Α21 που υπέβαλε. Oσοι φορολογούµενοι πάρουν µήνυµα για έλεγχο θα πρέπει να υποστούν το µαρτύριο της... ουράς, προκειµένου να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρµόδιες ΟΥ. Εξόφληση σε 3 δόσεις ή Η ΗΛΕ πραγµατοποιεί την 7 εκκαθάριση των δηλώσεων, εκδίδει τα εκκαθαριστικά σηµειώ- µατα (Πράξεις ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου) και τα κοινοποιεί στους φορολογούµενους, µέσω του ΤΑΧΙSnet. Οι φορολογούµενοι µπορούν, µέσω του ΤΑXISnet, να εκτυπώνουν τα εκκαθαριστικά. Στις περιπτώσεις που κριθεί 8 απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οδηγούνται για έλεγχο και εκκαθάριση στις αρµόδιες ΟΥ. Κατά την υποβολή της δήλωσης, στις περιπτώσεις 9 που δηλώνονται εισοδήµατα και παρακρατηθέντα ποσά φόρων για τα οποία δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση στη ΓΓ Ε, ο έλεγχος των δικαιολογητικών πραγµατοποιείται στη ΗΛΕ από κλιµάκιο εφοριακών και το εκκαθαριστικό αποστέλλεται στο φορολογούµενο ηλεκτρονικά. Ο φόρος εισοδήµατος 10 πρέπει να εξοφλείται σε τρεις ίσες διµηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη µέχρι την 31η , η δεύτερη µέχρι την 30ή και η τρίτη µέχρι την 30ή , δεδοµένου ότι η προβλεπόµενη προθεσµία υποβολής είναι η 30ή Εναλ-

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 19 ΤΟ ΝΕΟ Ε1 εφάπαξ µε έκπτωση 2% λακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης ολόκληρου του ποσού του φόρου εισοδήµατος µέχρι την 31η , µε έκπτωση 2%. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσµα ως 11 αφετηρία υπολογισµού των τόκων λαµβάνεται η λήξη της προθεσµίας στην οποία θα έπρεπε να είχε αρχικά καταβληθεί. Στις περιπτώσεις που η δήλωση υποβάλλεται εµπρό- 12 θεσµα στη ΟΥ ή οδηγείται στη ΟΥ ή στη ΗΛΕ για έλεγχο δικαιολογητικών, για την καταβολή του φόρου ισχύουν τρεις ίσες διµηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία ηµέρα του επόµενου µήνα από την εκκαθάριση. Επιπλέον, σε περίπτωση εφάπαξ πληρωµής ολόκληρου του ποσού εντός της προθεσµίας καταβολής της πρώτης δόσης θα παρέχεται έκπτωση 2%. εν βεβαιώνεται ποσό φόρου εισοδήµατος για κατα- 13 βολή, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ αθροιστικά λαµβανό- µενο για το φορολογούµενο και τη σύζυγό του. Επίσης, δεν επιστρέφεται στο φορολογούµενο ποσό φόρου µικρότερο των 5 ευρώ αθροιστικά, λαµβανόµενο για το φορολογούµενο και τη σύζυγό του. Ραπόρτο για όλα τα εισοδήµατα και τις δαπάνες που έγιναν το 2014 Στη δήλωση πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο 14 ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση ΑΜΚΑ. Κατά την επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων του φορολογούµενου και της συζύγου, η οποία γίνεται πριν ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής συµπλήρωσης της δήλωσης, οι ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου θα πρέπει να συµπληρωθούν. Για τα εξαρτώµενα µέλη 15 άνω των 18 ετών (που ήταν άνω των 18 την 31η ), η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική. Τα ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, 16 καθώς επίσης και τα µέλη της οικογένειας του φορολογού- µενου µε αναπηρία 67% και άνω θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούµενο, εφόσον συνοικούν µε αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ ή το ποσό των ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω. Στη δήλωση πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά όλα 17 τα εισοδήµατα του φορολογούµενου και της συζύγου του, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους. Επίσης, πρέπει να αναγραφούν και όλα τα απαλλασσόµενα από το φόρο εισοδήµατα. Στα ποσά που πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά στη φετινή δήλωση περιλαµβάνεται και κάθε ποσό κέρδους που έχει προκύψει από µεταβίβαση επιχειρήσεων και ακινήτων, καθώς επίσης και κάθε ποσό κέρδους ή ζηµιάς που έχει προκύψει από την πώληση των ακόλουθων τίτλων: µετοχών που ανήκουν σε εταιρία µη εισηγµένη σε χρηµατιστηριακή αγορά, µετοχών και άλλων κινητών αξιών εισηγµένων σε χρηµατιστηριακή αγορά, εφόσον ο µεταβιβάζων συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µε ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής, µεριδίων ή µερίδων σε προσωπικές εταιρίες, κρατικών οµολόγων και εντόκων γραµµατίων ή εταιρικών οµολόγων, παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Για τα αυτοτελώς ή µε ειδικό τρόπο φορολογούµενα εισοδή- µατα πρέπει να αναγραφεί και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος. Στη δήλωση του τρέχοντος 18 έτους πρέπει επίσης ο κάθε φορολογούµενος να αναγράψει όλα τα χρηµατικά ποσά που δαπάνησε µέσα στο 2014 για την ανέγερση οικοδοµών, για αγορές ακινήτων, µετοχών εισηγµένων ή µη στο Χρηµατιστήριο, οµολόγων και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού ηµοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συµµετοχή σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου εταιριών. Τα ποσά αυτά θεωρούνται πλέον «τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» και λαµβάνονται υπόψη από την εφορία για τον τεκµαρτό προσδιορισµό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήµατος. Οι απαλλαγές που ίσχυαν για τις δαπάνες αυτές µέχρι και πέρυσι καταργήθηκαν. Στη φετινή φορολογική 19 δήλωση έχουν προσυ- µπληρωθεί από τη ΗΛΕ όλα τα ποσά των εισοδηµάτων και παρακρατηθέντων φόρων για τα οποία έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά οι σχετικές βεβαιώσεις αποδοχώνσυντάξεων, από τους εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταµεία. Ο φορολογούµενος ενηµερώνεται (µέσω πίνακα) για τα ποσά των εισοδηµάτων και των φόρων ανά εργοδότη - ασφαλιστικό φορέα. Ειδικότερα, οι κωδικοί της δήλωσης Ε1 που αφορούν εισόδηµα από µισθωτή εργασία ή συντάξεις και την αντίστοιχη παρακράτηση φόρου εµφανίζονται σε πορτοκαλί πλαίσιο και είναι προσυµπληρωµένοι χωρίς τη δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής τους από το φορολογούµενο. Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς που αφορούν παρακράτηση φόρου από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Οι κωδικοί που έχουν προσυ- µπληρωθεί είναι, συγκεκριµένα, οι εξής: , , , , , , , , του πίνακα 4Α, , του πίνακα 4Β, , , του πίνακα 4Γ2, , , , (πίνακας 6). Αν συµπληρωθούν κωδικοί της δήλωσης µε ποσά 20 εισοδηµάτων και φόρων για τα οποία δεν έχει παρασχεθεί ηλεκτρονική πληροφόρηση στη Η- ΛΕ, οι φορολογούµενοι δύναται να κληθούν να προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρµόδια ΟΥ ή στη ΗΛΕ για έλεγχο, προκειµένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσής τους.

4 20 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ιπλό «δόκανο» τεκµηρίων φέτος Αντιµέτωποι µε τις επικίνδυνες παγίδες υπερφορολόγησης που κρύβουν τα τεκµήρια της εφορίας βρίσκονται φέτος εκατοµµύρια φορολογούµενοι. Λόγω της σηµαντικής συρρίκνωσης των εισοδηµάτων, την οποία έχει προκαλέσει η πολυετής οικονοµική κρίση, κινδυνεύουν να φορολογηθούν όχι µε βάση τα πολύ χαµηλά εισοδή- µατα που απέκτησαν το 2014, αλλά µε βάση τα εξωπραγµατικά ποσά τεκµαρτών εισοδηµάτων που τους προσδιορίζει φέτος η ΓΓ Ε µε βάση το άδικο σύστηµα των τεκµηρίων διαβίωσης και το νέο αυστηρότερο καθεστώς τεκ- µηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που προβλέπει για φέτος ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος. Τι ισχύει Σύµφωνα, ειδικότερα, µε τα όσα προβλέπουν τα άρθρα του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, µε το νέο σύστη- µα τεκµηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, που ισχύει στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, η ΓΓ Ε προσδιορίζει το συνολικό ύψος του τεκµαρτού φορολογητέου εισοδήµατος κάθε φορολογού- µενου αθροίζοντας τα ακόλουθα ποσά: Την ελάχιστη τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης, η οποία ανέρ- 1 χεται σε ευρώ για κάθε άγαµο, διαζευγµένο ή χήρο φορολογούµενο, και σε ευρώ για τους έγγαµους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση. Η ελάχιστη τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται µόνο εφόσον ο φορολογούµενος ή ένας εκ των δύο συζύγων δηλώνει έστω κι ένα ευρώ πραγµατικό εισόδηµα ή εφόσον βαρύνεται µε οποιοδήποτε άλλο τεκµήριο διαβίωσης. Ωστόσο, εάν το εισόδηµα που δηλώνεται προέρχεται µόνο από τόκους και ακίνητα, δεν θα εφαρµόζεται η ελάχιστη τεκµαρτή δαπάνη. Τα τεκµήρια διαβίωσης 2 ή «αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης». Είναι ποσά τα οποία, σύµφωνα µε τη λογική του υπουργείου Οικονοµικών, αντιπροσωπεύουν τις ελάχιστες ετήσιες δαπάνες χρήσης και συντήρησης περιουσιακών στοιχείων, όπως κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη και πισίνες, αλλά και ποσά που, σύµφωνα µε το υπουργείο, αντιπροσωπεύουν τα ελάχιστα ετήσια έξοδα του φορολογούµενου για την ατοµική του συντήρηση. Τα τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Ως 3 τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων θεωρούνται οι δαπάνες του φορολογούµενου για: την αποπεράτωση οικοδο- µών, την απόκτηση (αγορά κ.λπ.) ακινήτων, µετοχών, αµοιβαίων κεφαλαίων, οµολόγων, εντόκων γραµµατίων του ηµοσίου, αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, σκαφών ή πλοίων αναψυχής, την αγορά κινητών αντικει- µένων καθαρής αξίας άνω των ευρώ ή ευρώ µαζί Για τα εισοδήµατα του 2014 τίθενται σε ισχύ και τα τεκµήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων µε τον ΦΠΑ (έργων τέχνης, κοσµηµάτων, επίπλων κ.λπ.), την αγορά ή τη σύσταση επιχειρήσεων, τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο εταιριών, τη χορήγηση δανείων, δωρεές χρηµατικών ποσών. Ειδικές περιπτώσεις Σε κάθε περίπτωση φορολογου- µένου που έχει εισόδηµα µόνο από κεφάλαιο, δηλαδή από τόκους, µερίσµατα ή εκµίσθωση ακινήτων ή και από υπεραξία κεφαλαίου (π.χ. από µετοχές), τυχόν πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήµατος που προκύπτει λόγω του ότι τα τεκµήρια προσδιορίζουν το εισόδηµα σε υψηλότερο επίπεδο από το δηλωθέν, θα φορολογείται µε την κλίµακα των µισθωτών και των συνταξιούχων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο ευρώ, και όχι µε συντελεστή 26%+προκαταβολή εποµένου έτους 55%, εφόσον το τεκµαρτό εισόδηµα (το εισόδηµα που προκύπτει βάσει τεκµηρίων) δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο φορολογού- µενος θα πρέπει να έχει καλύψει µε αποδείξεις το 10% της πρόσθετης διαφοράς φορολογητέου εισοδήµατος, ώστε να µη φορολογηθεί καθόλου. Ανεργοι, νοικοκυρές Περιστασιακά και ευκαιριακά απασχολούµενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συµµετέχοντες σε προγράµµατα εργασιακής εµπειρίας κ.λπ.), εφόσον δεν είναι επιτηδευµατίες, δηλαδή δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών στη ΟΥ και δεν τηρούν βιβλία ούτε εκδίδουν φορολογικά στοιχεία και εφόσον το δηλούµενο ετήσιο εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις ευρώ (µε εξαίρεση αυτό που προέρχεται από κεφάλαιο ή και από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου ή και από αγροτική δραστηριότητα) ή το τεκµαρτό εισόδηµα δεν υπερβαίνει τις ευρώ, θα φορολογούνται µε την κλίµακα φόρου εισοδήµατος των µισθωτών. ηλαδή το εισόδηµα αυτών των περιπτώσεων θα φορολογείται µε την κλίµακα φορολογίας των µισθωτών, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο ευρώ (υπό την προϋπόθεση της συγκέντρωσης αποδείξεων αξίας ίσης τουλάχιστον µε το 10% του εισοδήµατος) και χωρίς να βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου έναντι του επόµενου έτους. Τ.Μ. Τι «καµπάνα» πέφτει στη διαφορά ΤΕΚΜΗΡΙA ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΕΩΣ ΑΝΑ Τ.Μ ΑΝΑ Τ.Μ. ΑΠΟ 5.00 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΝΟ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΝΟ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΑΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ δηλωθέν εισόδηµα είναι µικρότερο από το τεκµαρτό, τότε η διαφορά που θα προκύψει θα φορολογηθεί: ως εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε συντελεστή 26%, εφόσον τουλάχιστον το 50,01% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήµατος προέρχεται από επιχειρηµατική δραστηριότητα, ακίνητη περιουσία ή και κινητές αξίες. Στην περίπτωση αυτή, επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου έναντι του επόµενου έτους, η οποία υπολογίζεται µε συντελεστή 55% επί του κύριου φόρου εισοδήµατος, ως εισόδηµα από γεωργική δραστηριότητα µε συντελεστή 13%, εφόσον τουλάχιστον το 50,01% του συνολικού δηλωθέντος εισοδήµατος προέρχεται από γεωργική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή, επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου έναντι του επόµενου έτους, η οποία υπολογίζεται µε συντελεστή 27,5% επί του κύριου φόρου εισοδήµατος, ως εισόδηµα από µισθωτή εργασία, µε αφορολόγητο όριο ευρώ, εφόσον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από µισθωτή εργασία ή και συντάξεις ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος των δηλωθέντων εισοδηµάτων του προκύπτει από µισθωτή εργασία και συντάξεις ή εφόσον δεν υπάρχει εισόδηµα από καµία κατηγορία ή εφόσον ο φορολογούµενος είναι εγγεγραµµένος στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ το κρινόµενο φορολογικό έτος. Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούµενος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει αποδείξεις συνολικής αξίας ίσης µε το 10% του τεκ- µαρτού εισοδήµατος. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠ Εξα ΟΙ ΙΑ σοδήµα απόκτη µόζοντα Για το κατοί δευτε σότερ αναψ Για κά το οπ φορία Για το µόνιµ που δ σχολε υπάγ

5 ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 29 0 ΑΝΑ Τ.Μ. ΜΟΝΟ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ Κυβισμός (κυβικά εκατοστά) τώσεις για συνταξιούχους ιρούνται οι Ελληνες ομογενείς τάξεις για τον προσδιορισμό του ειτος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και σης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρι: υς Ελληνες ομογενείς και γενικά τους κους εξωτερικού με μία ή περισσότερες ρεύουσες κατοικίες ή και ένα ή περισα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και σκάφη υχής στην Ελλάδα. θε επιβατικό αυτοκίνητο Ι.Χ. αναπήρου, οίο απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλος. αλλοδαπό προσωπικό που δεν διαμένει α στην Ελλάδα ή το ημεδαπό προσωπικό ιαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και απαίται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που ονται στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, Τα τεκμήρια για Ι.Χ. Τεκμήριο* ( ) Πριν το 2005 Εως * με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ε.Ε. ΕUROKINISSI του α.ν. 378/1968 (Α 82) και του άρθρου 25 του ν. 27/1975, για το ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, η οποία προκύπτει βάσει του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή της κατοικίας. Σε περίπτωσης αγοράς πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε περίπτωσης αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, ειδικά διασκευασμένων για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητικές αναπηρίες που υπερβαίνουν σε ποσοστό το εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, εφαρμόζονται ποσά τεκμηρίων διαβίωσης μειωμένα κατά ποσοστό 30%. Οι επιβαρύνσεις από Ι.Χ., κατοικίες, πισίνες και σκάφη αναψυχής Πώς γίνεται ο υπολογισμός του τεκμαρτού εισοδήματος Για τον προσδιορισμό του συνόλου των τεκμηρίων διαβίωσης κάθε φορολογούμενου λαμβάνονται υπόψη: Οι ιδιοκατοικούμενες ή 1 μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες. Το τεκμήριο διαβίωσης για κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της, ως ακολούθως: μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 40 ευρώ ανά τ.μ. από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 65 ευρώ ανά τ.μ. από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 110 ευρώ ανά τ.μ. από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 200 ευρώ ανά τ.μ. από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 400 ευρώ ανά τ.μ. Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας ισχύει αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ολα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από έως ευρώ το τ.μ. και κατά 70% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από ευρώ ανά τ.μ. και άνω. Για τις μονοκατοικίες, τα παραπάνω ποσά λαμβάνονται υπόψη αυξημένα κατά 20%. Επίσης, για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα παραπάνω ποσά αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης λαμβάνονται υπόψη μειωμένα κατά 50%. Τα επιβατικά αυτοκίνητα 2 Ι.Χ. Το τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται ως εξής: Για αυτοκίνητα μέχρι και κ.ε., σε ευρώ. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των κ.ε. και μέχρι κ.ε., προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. Για αυτοκίνητα άνω των κ.ε. και μέχρι κ.ε., προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. Για αυτοκίνητα άνω των κ.ε., προστίθενται ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. Τα παραπάνω ποσά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου, η οποία υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, κατά ποσοστό 30% για χρονικό διάστημα κυκλοφορίας πάνω από 5 και μέχρι 10 έτη και κατά ποσοστό 50% για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη. Το τεκμήριο διαβίωσης δεν εφαρμόζεται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, καθώς και για επιβατικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν ετησίως σε ιδιωτικά 3 σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Τα ποσά μισθοδοσίας που 4 καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό. Τα σκάφη αναψυχής. Τα 5 τεκμήρια διαβίωσης κλιμακώνονται ως εξής: Για μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου χωρίς χώρο ενδιαίτησης (ταχύπλοα και μη) ολικού μήκους μέχρι 5 μέτρα, η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Για τα πάνω από 5 μέτρα, το ποσό αυτό αυξάνεται κατά ευρώ το μέτρο. Για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή μικτά σκάφη με χώρους ενδιαίτησης, ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ορίζεται στο ποσό των ευρώ. Για τα ίδια σκάφη με μήκος πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα προστίθενται ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 10 μέτρων και μέχρι 12 μέτρα, προστίθενται ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 12 μέτρων και μέχρι 15 μέτρα, προστίθενται ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 15 μέτρων και μέχρι 18 μέτρα, προστίθενται ευρώ, για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Για σκάφη άνω των 18 και μέχρι 22 μέτρα, προστίθενται ευρώ για κάθε ένα επιπλέον μέτρο μήκους. Τέλος, για σκάφη πάνω από 22 μέτρα, προστίθενται ευρώ για κάθε επιπλέον μέτρο μήκους. Τα ποσά της περίπτωσης αυτής μειώνονται 50% για τα πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση. Η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης κάθε σκάφους μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά ποσοστό 15% αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πάνω από 5 και μέχρι δέκα 10 έτη από τη χρονιά που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και κατά 30% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη. Τα παραπάνω ποσά μειώνονται κατά 50% για τα ιστιοφόρα σκάφη. Για σκάφη με μόνιμο ναυτολογημένο πλήρωμα για ολόκληρο ή μέρος του έτους, στην παραπάνω δαπάνη προστίθεται και η αμοιβή του πληρώματος, ενώ τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης δεν λαμβάνονται υπόψη για την επαγγελματική δαπάνη. Τα ανεμόπτερα, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα. 6 Οι πισίνες. Για τις εξωτερικές δεξαμενές κολύμ- 7 βησης, το τεκμήριο ορίζεται, κλιμακωτά, σε 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο μέχρι και τα 60 τετραγωνικά μέτρα και σε 320 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για επιφάνεια άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων. Τα ανωτέρω ισχύουν και όταν η δεξαμενή είναι συναρμολογούμενη. Προκειμένου για εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης, τα παραπάνω ποσά αυτής της περίπτωσης διπλασιάζονται. Προκειμένου για κοινόχρηστες πισίνες που βρίσκονται σε συγκροτήματα πολυκατοικιών, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης επιμερίζεται στους ιδιοκτήτες των ακινήτων με βάση τα χιλιοστά κάθε διαμερίσματος στο οικόπεδο.

6 30 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ελευθεροσ ΤΥΠΟΣ Θεωρούνται «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» Παγίδα οι δαπάνες για αγορές ακινήτων και δόσεις δανείων Τεκμήρια θεωρεί η εφορία τις δαπάνες φορολογουμένων για αποπληρωμή στεγαστικών δανείων, πιστωτικών καρτών. Ολα τα χρήματα που ξόδεψαν μέσα στο 2014 τα φυσικά πρόσωπα για την ανέγερση οικοδομών, για αγορές ακινήτων, μετοχών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, για σύσταση επιχειρήσεων και για συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιριών θεωρούνται πλέον «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» και λαμβάνονται υπόψη από την εφορία για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του ετήσιου φορολογητέου εισοδήματος. Με βάση το άρθρο 32 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), το οποίο ισχύει πλήρως από το τρέχον έτος, οι απαλλαγές από τα τεκμήρια οι οποίες ίσχυαν για τις δαπάνες αυτές μέχρι και πέρυσι καταργήθηκαν. Επιπλέον, με βάση το άρθρο 32 του ΚΦΕ, εξακολουθούν να θεωρούνται «τεκμήρια» προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος και οι δαπάνες των φυσικών προσώπων για αγορές ή χρηματοδοτική μίσθωση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λοιπών οχημάτων, για αγορές κινητών αντικειμένων αξίας άνω των ευρώ (έργων τέχνης, πολύτιμων λίθων, κοσμημάτων, επίπλων κ.λπ.), για αποπληρωμή στεγαστικών, καταναλωτικών, προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών, για δωρεές και χορηγίες και για χορήγηση δανείων προς άλλα φυσικά πρόσωπα ή προς επιχειρήσεις. Το άθροισμα Ουσιαστικά, όλες σχεδόν οι δαπάνες των φυσικών προσώπων για την απόκτηση κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, για δωρεές και δάνεια λαμβάνονται πλέον υπόψη από την εφορία για τον τεκμαρτό προσδιορισμό των φορολογητέων εισοδημάτων του έτους 2014, οπότε θα πρέπει να δικαιολογούνται και να καλύπτονται από δηλωθέντα εισοδήματα. Κατά τη διαδικασία υπολογισμού του φόρου επί των εισοδημάτων του 2014, οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ θα συναθροίζουν όλα τα ποσά των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και των δαπανών για δωρεές και δάνεια με τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης και τα συνολικά ποσά τεκμηρίων που θα προκύπτουν θα προσδιορίζουν τα ελάχιστα όρια φορολογητέων εισοδημάτων πάνω από τα οποία θα πρέπει να έχουν δηλώσει οι φορολογούμενοι. Σε περίπτωση που τα δηλούμενα εισοδήματα είναι χαμηλότερα των τεκμαρτών, ο φόρος εισοδήματος θα υπολογίζεται επί των τεκμαρτών εισοδημάτων, εκτός εάν οι φορολογούμενοι έχουν καταφέρει να δικαιολογήσουν τις πρόσθετες διαφορές, επικαλούμενοι την ύπαρξη εισοδημάτων ή εσόδων νομίμως αποκτηθέντων τα προηγούμενα έτη. Τι προβλέπεται Αναλυτικά, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΚΦΕ: Ως ετήσιες δαπάνες απόκτησης 1 περιουσιακών στοιχείων, που προσδιορίζουν με τεκμαρτό τρόπο το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών Εξτρα φόροι για σύσταση επιχειρήσεων, αγορές μετοχών, αμοιβαίων, πίνακες ζωγραφικής, έργα τέχνης, κοσμήματα, πολύτιμους λίθους της οικογενείας του, λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για: Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όπως πίνακες ζωγραφικής, πολύτιμοι λίθοι, κοσμήματα, έπιπλα, έργα τέχνης κ.λπ. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. Αγορά επιχειρήσεων ή σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου επιχειρήσεων που λειτουργούν ατομικώς ή με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης ή ανώνυμης εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε. ή Α.Ε.) ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας ή αστικής εταιρίας. Ως τεκμήριο θεωρείται κάθε δαπάνη για συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία, συμπεριλαμβανομένων και όλων των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται, ως εισφορά σε νεοϊδρυόμενο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ως κεφάλαιο για την ίδρυση ατομικής επιχείρησης καθώς και τα ποσά για αύξηση κεφαλαίου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας. Αγορά εταιρικών μερίδων και χρεογράφων γενικώς. Στην έννοια των χρεογράφων συμπεριλαμβάνονται, ειδικότερα, οι ομολογίες, τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, τα ομόλογα τραπεζών, τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, οι μετοχές και γενικά προϊόντα που μπορούν να διαπραγματεύονται στα χρηματιστήρια και τις αγορές. Αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης. Ως τεκμήριο θα ληφθεί υπόψη το πραγματικό τίμημα αγοράς, δηλαδή το ποσό της συνολικής επιβάρυνσης, όπως προκύπτει από τα οικεία πωλητήρια συμβόλαια, εκτός εάν από έλεγχο προκύπτει μεγαλύτερο ποσό, οπότε θα λαμβάνεται υπόψη το ποσό αυτό. Δηλαδή ακόμη κι αν η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από το τίμημα αγοράς που αναγράφεται στο συμβόλαιο, ως τεκμήριο προσδιορισμού του εισοδήματος θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Στο σημείο αυτό γίνεται μία ερμηνεία ευνοϊκή για όλους τους φορολογούμενους που αγόρασαν ακίνητα εντός του Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός του τεκμηρίου με βάση την τιμή που αναγράφεται στο συμβόλαιο, έστω κι αν αυτή είναι μικρότερη της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, θα ισχύσει για όλες τις αγορές ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2014! Δηλαδή ο υπολογισμός του τεκμηρίου με βάση το αναγραφέν στο συμβόλαιο τίμημα κι όχι με βάση την αντικειμενική αξία θα ισχύσει και για τις αγορές ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν από την 1η έως την 30ή , πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής, εφόσον η ανέγερση διαρκέσει περισσότερο του ενός έτους, σε κάθε έτος σαν ποσό δαπάνης θα ληφθεί υπόψη το αντίστοιχο του κόστους ανέγερσης στο ίδιο έτος, εκτός εάν χρόνος καταβολής έχει ορισθεί ο χρόνος αποπεράτωσης της οικοδομής. Χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, δηλαδή προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Περιλαμβάνονται και τα δάνεια και χρηματικές διευκολύνσεις που χορηγούν εταίροι, μέλη ή μέτοχοι στις εταιρίες που συμμετέχουν. Δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα 300 ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά 70% με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ομοίως, εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμι-

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 15.-ΤΕΚΜΗΡΙΑ (Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 1. Για τον προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 27 /1 φορολογία ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αναλυτικός οδηγός Εναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό για τη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Υπόχρεοι, μη υπόχρεοι και τρόπος απεικόνισης συναλλαγών (άρθρα 1,2 και 3) Τήρηση βιβλίων (άρθρο 4) Έκδοση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711

www.pithari.gr - e-mail: zalonis1 @ath.forthnet.gr ΑΤΤΙΚΗΣ & ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 18 - Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΤΗΛ.: 210 2820347, 210 2830516 - FAX: 210 2832711 ΑΧΙΛΛΕΩΣ 60 Τ.Κ. 104 35-ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 522.2200 e-mail: info@e-audit.gr Ε.Π.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η εταιρία e-audit ΕΠΕ παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φορολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΗΛΩΣΗ Υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012

Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Το βιβλιαράκι οδηγιών συµπλήρωσης δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικ. έτους 2012 Πρόλογος από τον Υπουργό Οικονοµικών Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, µέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 58 23 Απριλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3842 Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπι ση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ και ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Συνδιοργανώνουν ενηµερωτική ηµερίδα για τα Μέλη τους µε θέµα: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2012 2013 Το Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου

Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου Οι 69 + 1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόµου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Πέµπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 Με το Νόµο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή µε θέµα «Ρυθµίσεις στη Φορολογία Εισοδήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 1 Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και δαπάνες απόκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.

Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 1st February Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θε μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. Ν. 4110/13 (ΦΕΚ 17 Α/23-1-2013) : Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Ενημερωτικό Σεμινάριο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ Φορολογία ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Λογιστικές Υπηρεσίες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πουρνάρα 9, 15124, Μαρούσι site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Του Γιάννη Αρτσίτα, Προϊστάμενου του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα