Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΤΕΚΜΗΡΙΑ Έστω ότι άγαμος φορολογούμενος μισθωτός, στο φορολογικό έτος 2014 απέκτησε εισόδημα από μισθωτή εργασία ποσού ,00 επί του οποίου εισοδήματος αναλογεί φόρος ποσού 5.900,00 ενώ παρακρατήθηκε φόρος ποσού 5.811,50. Επίσης: α) διαμένει επί κύριας κατοικίας (μονοκατοικία) με επιφάνεια κύριων χώρων 140 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους 20 τ.μ. ευρισκόμενη σε περιοχή με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό ακινήτων, ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, β) έχει στην κυριότητά του δευτερεύουσα κατοικία (εξοχική μονοκατοικία) με επιφάνεια κύριων χώρων 120 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους 10 τ.μ., ευρισκόμενη σε περιοχή με τιμή ζώνης, ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, γ) είναι κάτοχος Ι.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου κυβικών εκατοστών, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το έτος 2007 και δ) προέβη σε αγορά μεταχειρισμένου επιβατηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου 900 κυβικών εκατοστών έτους πρώτης κυκλοφορίας το 2002, την 1/11/14 καταβάλλοντας ποσό 2.000,00. Με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. ζητείται να προσδιορισθεί το τελικό ποσό του φορολογητέου εισοδήματος και ο φόρος εισοδήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα. ΛΥΣΗ Η συνολική ετήσια αντικειμενική δαπάνη προσδιορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 & 32, του Ν. 4172/2013 αναλυτικά ως εξής: Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ α) Ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τ.μ. της κύριας κατοικίας (μονοκατοικία) και των βοηθητικών της χώρων, σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2.800,00 ευρώ έως 4.999,00 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο (άρθρο 31, παρ. 1, περ. α, του Ν. 4172/2013). [1]

2 Κύριοι χώροι Για τα πρώτα: 80 τ.μ X 40,00 /τ.μ. = 3.200,00 Για τα επόμενα: 40 τ.μ X 65,00 /τ.μ. = 2.600,00 Για τα επόμενα 20 τ.μ. Χ 110,00 /τ.μ. = 2.200,00 Ποσό τεκμηρίου , ,00 Βοηθητικοί χώροι: 20τ.μ X 40,00 /τ.μ. = 800,00 Προσαύξηση κατά 40% λόγω περιοχής με τιμή ζώνης από 2.800,00 έως 4.999,00, ήτοι: (8.000, ,00 =) 8.800,00 Χ 40% = Προσαύξηση κατά 20% λόγω μονοκατοικίας ήτοι: (8.000, , ,00 =) ,00 Χ 20% = 3.520, , ,00 β) Ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τ.μ. της δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχική μονοκατοικία) και των βοηθητικών της χώρων σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2.800,00 ευρώ έως 4.999,00 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο (άρθρο 31, παρ. 1, περ. β, του Ν. 4172/2013) Κύριοι χώροι Για τα πρώτα: 80 τ.μ X 40,00 /τ.μ. = 3.200,00 Για τα επόμενα: 40 τ.μ X 65,00 /τ.μ. = 2.600,00 Ποσό τεκμηρίου , ,00 Βοηθητικοί χώροι: 10 τ.μ X 40,00 /τ.μ. = 400,00 Προσαύξηση κατά 40% λόγω περιοχής με τιμή ζώνης από 2.800,00 έως 4.999,00, ήτοι: (5.800, ,00 =) 6.200,00 Χ 40% = Προσαύξηση κατά 20% λόγω μονοκατοικίας ήτοι: (5.800, , ,00 =) 8.680,00 Χ 20% = Συνεπώς η ετήσια αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται στο ½, ήτοι: ,00 Χ ½ = 2.480, , , ,00 γ) Ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατηγού αυτοκινήτου (άρθρο 31, παρ. 1, περ. γ, του Ν. 4172/2013) Κυβισμός Ποσό τεκμηρίου Μέχρι: κ.ε ,00 Επιπλέον για κάθε: 800 κ.ε. 8 X 600,00 = 4.800,00 Επιπλέον για κάθε: 500 κ.ε. 8 X 900,00 = 4.500, κ.ε ,00 Μείωση 30% λόγω παλαιότητας 3.990,00 Τελική αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτου 9.310,00 [2]

3 δ) Η αντικειμενική δαπάνη του αυτοκινήτου (άρθρο 31, παρ. 1, περ. γ, του Ν. 4172/2013) 900 κ.ε. με πρώτο έτος κυκλοφορίας το 2002 είναι ποσό 2.000,00 ( 4.000,00 Χ 50% δηλ. μείωση λόγω παλαιότητας κατά 50%). Επειδή η αγορά όμως έγινε την 1/11/2014 θα περιοριστεί σε ποσό 333,33 (2.000,00 Χ 2/12). Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4172/2013 θα ληφθεί υπόψη και η αντικειμενική δαπάνη για την αγορά του αυτοκινήτου, ήτοι ποσό 2.000,00. ε) Ελάχιστη ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου: προκειμένου για άγαμο 3.000,00 (άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ, του Ν. 4172/2013). Συνεπώς, η συνολική ετήσια αντικειμενική δαπάνη του φορολογούμενου προσδιορίζεται από το άθροισμα: (14.784, , , , , ,00 =) ,33. Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Επειδή το πραγματικό εισόδημα του φορολογούμενου ποσού ,00 είναι μικρότερο του εισοδήματος που προκύπτει με βάσει τις αντικειμενικές του δαπάνες, τότε σύμφωνα με την παρ. 1, περ. α του άρθρου 34 του Ν. 4172/2013 η διαφορά ποσού 4.635,33 που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος, προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα και φορολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 εφόσον ο φορολογούμενος έχει εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία. Συνεπώς το φορολογητέο εισόδημα του φορολογούμενου προσδιορίζεται ως εξής: ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ,00 Πλέον διαφορά 4.635,33 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ,33 Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σύμφωνα με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 και το άρθρο 16 του Ν. 4172/2013 ο φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία υπολογίζεται ως εξής: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ : 8.583,31 [(25.000,00 Χ 22%) + (9.635,33 Χ 32%) = 5.500, ,31 =8.583,31] Άρθρο 15 Παρ. 1 του Ν. 4172/2013 Μείον: ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ (700,00) Άρθρο 16 του Ν. 4172/2013 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 7.883,31 Μείον: Αναλογούν φόρος 5.900,00 Χ.Υ. ΦΟΡΟΥ 1.983,31 [3]

4 ΑΣΚΗΣΗ 2 η : ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ο Γιώργος Παπαδόπουλος έχει εισόδημα από ατομική εμπορική δραστηριότητα (με έναρξη εργασιών το έτος 2005) είναι παντρεμένος με την Βασιλική Λυμπέρη, δημόσιο υπάλληλο και έχουν δύο παιδιά, τον Ιωάννη 15 ετών μαθητή Λυκείου και την Ελένη 20 ετών φοιτήτρια σε Α.Ε.Ι.. Το εισόδημα τους κατά το φορολογικό έτος 2014 διαμορφώθηκε ως εξής: Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ Εισόδημα από μισθωτή εργασία ,00 Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ,00 Φόρος που αναλογεί 7.580,00 Φόρος που παρακρατήθηκε 7.466,30 α) Διαμένουν επί κύριας κατοικίας (μονοκατοικία) με επιφάνεια κύριων χώρων 120 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους 20 τ.μ. ευρισκόμενη σε περιοχή με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό ακινήτων, 3.000,00 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, η οποία ανήκει κατά 50% στο σύζυγο και 50% στη σύζυγο. Για την κατοικία αυτή έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο. β) Έχουν δευτερεύουσα κατοικία (εξοχική μονοκατοικία) με επιφάνεια κύριων χώρων 100 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους 20 τ.μ., ευρισκόμενη σε περιοχή με τιμή ζώνης, 4.200,00 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, η οποία ανήκει κατά 100% στη σύζυγο. γ) Είναι κάτοχοι Ι.Χ. επιβατηγού αυτοκινήτου κυβικών εκατοστών, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το έτος 2010 και το οποίο ανήκει κατά 50% στο σύζυγο και 50% στη σύζυγο. δ) Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 πραγματοποίησαν για έξοδα ιατρικής περίθαλψης: ι) ο σύζυγος ποσό 800,00 και ιι) η σύζυγος ποσό 1.000,00 ε) Ο σύζυγος έλαβε μέρισμα καθαρού ποσού 5.000,00 ευρώ (ήτοι μετά την αφαίρεση του φόρου 10%) από την «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.». στ) Έλαβαν τόκους από καταθέσεις σε κοινό λογαριασμό ταμιευτηρίου ποσού 3.000,00 ευρώ. Επί των τόκων η τράπεζα παρακράτησε φόρο 15% ήτοι ποσό 450,00 ευρώ (3.000,00 Χ 15%). Ζητείται να υπολογισθεί το ποσό της συνολικής οφειλής κάθε συζύγου κατά τη σύνταξη και υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, στο φορολογικό έτος 2015 για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2014, με την προϋπόθεση ότι προσκόμισαν τις απαιτούμενες αποδείξεις που ορίζει η παρ. 24. του Άρθρου 72 του Ν. 4172/2013. [4]

5 ΛΥΣΗ 1) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ Εισόδημα από μισθωτή εργασία (Άρθρο 15) ,00 Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 29 ) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ,00 2) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α) Η συνολική ετήσια αντικειμενική δαπάνη της κύριας κατοικίας προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31, του Ν. 4172/2013 αναλυτικά ως εξής: Για τα πρώτα 80 τ.μ., 80 Χ 40 = 3.200,00 Για τα επόμενα 40 τ.μ., 40 Χ 65 = 2.600,00 Για τους βοηθητικούς χώρους 20 Χ 40 = 800,00 ΣΥΝΟΛΟ: 6.600, ,00 Χ 1,40 = 9.240,00 (προσαύξηση 40% λόγω τιμής ζώνης) 9.240,00 Χ 1,20 = ,00 (προσαύξηση 20% λόγω μονοκατοικίας) Συνολική αντικειμενική δαπάνη κύριας κατοικίας: ,00. Β) Η συνολική ετήσια αντικειμενική δαπάνη της δευτερεύουσας κατοικίας προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31, του Ν. 4172/2013 αναλυτικά ως εξής: Για τα πρώτα 80 τ.μ., 80 Χ 40 = 3.200,00 Για τα επόμενα 20 τ.μ., 20 Χ 65 = 1.300,00 Για τους βοηθητικούς χώρους 20 Χ 40 = 800,00 ΣΥΝΟΛΟ: 5.300, Χ 1,40 = 7.420,00 (προσαύξηση 40% λόγω τιμής ζώνης) Χ 1,20 = 8.904,00 (προσαύξηση 20% λόγω μονοκατοικίας) Συνολική αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης της δευτερεύουσας κατοικίας είναι 8.904,00 / 2 = 4.452,00. Γ) Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατηγού αυτοκινήτου (άρθρο 31, περ. γ του Ν. 4172/2013) υπολογίζεται ως εξής: [5]

6 Κυβισμός Ποσό τεκμηρίου Μέχρι κ.ε ,00 Επιπλέον 400 κ.ε. 4 Χ 600 = 2.400, ,00 Συνεπώς, η συνολική ετήσια αντικειμενική δαπάνη προσδιορίζεται από το άθροισμα: (11.088, , , =) ,00. και κατανέμεται ως εξής: Αντικειμενική Δαπάνη Ο Υπόχρεος Η Σύζυγος Κύριας κατοικίας 5.544, Χ 50% Δευτερεύουσας κατοικίας 0, Χ 0% Ε.Ι.Χ , Χ 50% 5.544, Χ 50% 4.452, Χ 100% 3.200, Χ 50% Ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη 2.500, ,00 Σύνολα , ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ,00 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (34.000, ,00)=73.000,00 ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (26.940, , ,00)* , ,00 Επομένως θα φορολογηθούν για το πραγματικό τους εισόδημα. * Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τον υπολογισμό της συνολικής τεκμαρτής δαπάνης αφαιρέθηκαν: α) τόκοι καταθέσεων καθαρού ποσού 2.550,00 και β) μέρισμα καθαρού ποσού 5.000,00 λόγω του ότι τα ποσά αυτά δηλώνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 6 «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ», του εντύπου Ε1 για την κάλυψη και μόνο τεκμηρίων, χωρίς να φορολογηθούν εκ νέου, αφού με την παρακράτηση του φόρου (15% και 10% αντίστοιχα) εξαντλήθηκε η φορολογική τους υποχρέωση. 3) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ Α. Υπολογισμός φόρου του Υπόχρεου [6]

7 - Φόρος εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) ,00 26% ,00 Υπολογισμός συνολικού φόρου υπόχρεου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ,00 Πλέον: Προκ/λή για επόμενο φορολογικό έτος (10.140,00 Χ 55%) 5.577,00 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ,00 Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 «Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα» ορίζεται ότι: «Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους». Β. Υπολογισμός φόρου της Συζύγου Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) ,00 22% 5.500, ,00 32% 2.880,00 Σύνολο , ,00 Μείωση φόρου (άρθρο 16) -800,00 Σύνολο φόρου 7.580,00 4) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ Υπολογισμός μείωσης φόρου για ιατρικές δαπάνες Ιατρικές δαπάνες Υπόχρεου: 800,00 ευρώ Συζύγου: 1.000,00» [7]

8 Σύνολο: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Φ.Φ.Π ,00 ευρώ - Η ιατρική δαπάνη ποσού 800,00 ευρώ του υπόχρεου δεν θα αναγνωριστεί εφόσον έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. - Η ιατρική δαπάνη ποσού 1.000,00 ευρώ της συζύγου δεν θα αναγνωριστεί εφόσον δεν υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος της ήτοι ποσό 1.700,00 ευρώ (34.000,00 Χ 5%). 5) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ Φόρος εισοδήματος , ,00 Μείον: Φόρος που παρακρατήθηκε ,00 Πλέον: Προκ/λή 5.577,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΟΡΟΥ ,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ Χ.Y ,00 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) 1. ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΠΟ Α.Ε. Σύμφωνα με το Άρθρο 36 «Μερίσματα» του Ν. 4172/2013: «1. Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό. 2. Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε.». Επομένως στο παράδειγμα μας ο σύζυγος θα δηλώσει το μέρισμα καθαρού ποσού 5.000,00 από την «ΔΕΛΤΑ Α.Ε.» στον ΠΙΝΑΚΑ 6 «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ», του εντύπου Ε1 για την κάλυψη και μόνο τεκμηρίων. 2. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ [8]

9 - Σύμφωνα με το Άρθρο 37 «Τόκοι» : «1. Ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα. 2. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα Εάν οι τόκοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε, ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε..». - Σύμφωνα με το Άρθρο 40 «Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο» : «1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). 2. Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). ( ). Επομένως στο παράδειγμά μας οι φορολογούμενοι θα δηλώσουν το εισόδημα από τόκους (κατά αναλογία του καθενός) στον ΠΙΝΑΚΑ 6 «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ», του εντύπου Ε1 για την κάλυψη και μόνο τεκμηρίων, χωρίς να φορολογηθούν εκ νέου, αφού με την παρακράτηση του φόρου 15% εξαντλήθηκε η φορολογική τους υποχρέωση. [9]

10 ΑΣΚΗΣΗ 3 η: ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Έστω ότι έγγαμος φορολογούμενος, με δύο ανήλικα τέκνα και σύζυγο χωρίς εισόδημα, στο ημερολογιακό έτος 2014: α) διαμένει επί κύριας κατοικίας (μονοκατοικία) με επιφάνεια κύριων χώρων 140 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους 20 τ.μ. ευρισκόμενη σε περιοχή με τιμή ζώνης, σύμφωνα με τον αντικειμενικό προσδιορισμό ακινήτων, 2.950,00 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, β) έχει στην κυριότητά του δευτερεύουσα κατοικία (εξοχική μονοκατοικία) με επιφάνεια κύριων χώρων 120 τ.μ. και βοηθητικούς χώρους 10 τ.μ., ευρισκόμενη σε περιοχή με τιμή ζώνης, 3.100,00 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, και γ) είναι κάτοχος Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου κυβικών εκατοστών, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το έτος 2007, δ) προέβη στην απόκτηση επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου 1600 κυβικών εκατοστών, με ημερομηνία έκδοσης της άδειας πρώτης κυκλοφορίας την 14/4/2014 και κατέβαλε για την αγορά του ποσό ,00. Το πραγματικό αποκτηθέν καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου κατά το ημερολογιακό έτος 2014 προέρχεται από μισθωτή εργασία και ανέρχεται σε ποσό ,00. Πέραν αυτού απέκτησε εισόδημα από τόκους καταθέσεων σε τράπεζες μικτού ποσού 5.000,00 επί του οποίου παρακρατήθηκε φόρος εισοδήματος (5.000,00 x 15% =) 750,00. Με βάση τα ανωτέρω ζητείται να προσδιορισθεί: Το ποσό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα και επιπλέον ότι δεν διαθέτει διαθέσιμο εισόδημα για ανάλωση προς κάλυψη, ενδεχομένως, διαφοράς μεταξύ τεκμαρτού και πραγματικού εισοδήματος. Επισήμανση: Να αιτιολογήσετε τους χειρισμούς σας κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κ.Φ.Ε. Ν. 4172/2013) τις οποίες και θα αναφέρετε. ΛΥΣΗ Η συνολική ετήσια αντικειμενική δαπάνη προσδιορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 & 32, του Ν. 4172/2013 αναλυτικά ως εξής: α) Ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τ.μ. της κύριας κατοικίας (μονοκατοικία) και των βοηθητικών της χώρων, σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2.800,00 ευρώ έως 4.999,00 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο (άρθρο 31, παρ. 1, περ. α, του Ν. 4172/2013) Κύριοι χώροι Τ.μ. Ποσό τεκμηρίου Για τα πρώτα: 80 τ.μ X 40,00 /τ.μ. = 3.200,00 Για τα επόμενα 40 τ.μ X 65,00 /τ.μ. = 2.600,00 Για τα επόμενα 20 τ.μ X 110,00 /τ.μ. = 2.200, , ,00 Βοηθητικοί χώροι: 20 τ.μ X 40,00 /τ.μ. = 800,00 [10]

11 Προσαύξηση κατά 40% λόγω περιοχής με τιμή ζώνης από 2.800,00 Προσαύξηση έως 4.999,00 κατά 20%, ήτοι: λόγω (8.000,00 μονοκατοικίας + 800,00 =) 8.800,00 ήτοι: Χ (8.000,00 40% = + 800, ,00 =) Χ 20% = 3.520, , ,00 β) Ετήσια αντικειμενική δαπάνη, με βάση τα τ.μ. της δευτερεύουσας κατοικίας (εξοχική μονοκατοικία) και των βοηθητικών της χώρων σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2.800,00 ευρώ έως 4.999,00 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο (άρθρο 31, παρ. 1, περ. β, του Ν. 4172/2013) Κύριοι χώροι Τ.μ. Για τα πρώτα: 80 τ.μ X 40,00 /τ.μ. = 3.200,00 Για τα επόμενα 40 τ.μ X 65,00 /τ.μ. = 2.600,00 Ποσό τεκμηρίου , ,00 Βοηθητικοί χώροι: 10 τ.μ X 40,00 /τ.μ. = 400,00 Προσαύξηση κατά 40% λόγω περιοχής με τιμή ζώνης από 2.800,00 Προσαύξηση έως 4.999,00 κατά 20%, ήτοι: λόγω (5.800,00 μονοκατοικίας + 400,00 =) 6.200,00 ήτοι: Χ (5.800,00 40% = + 400, ,00 =) 8.680,00 Χ 20% = Συνεπώς η ετήσια αντικειμενική δαπάνη περιορίζεται στο ½, ήτοι: ,00 Χ ½ = 2.480, , , ,00 γ) Ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατηγού αυτοκινήτου (άρθρο 31, παρ. 1, περ. γ, του Ν. 4172/2013) Κυβισμός Ποσό τεκμηρίου Μέχρι: κ.ε ,00 Επιπλέον για κάθε: 800 κ.ε. 8 X 600,00 = 4.800,00 Επιπλέον για κάθε: 500 κ.ε. 10 X 900,00 = 4.500, κ.ε ,00 Μείωση 30% λόγω παλαιότητας (13.300,00 x 30% =) ,00 Τελική αντικειμενική δαπάνη ε.ι.χ. αυτοκινήτου 9.310,00 δ) Ετήσια αντικειμενική δαπάνη επιβατηγού αυτοκινήτου (άρθρο 31, παρ. 1, περ. γ, του Ν. 4172/2013) Κυβισμός [11] Ποσό τεκμηρίου Μέχρι: κ.ε ,00 Επιπλέον για κάθε: 400 κ.ε. 10 X 600,00 = 2.400, κ.ε ,00

12 Τελική αντικειμενική δαπάνη ε.ι.χ. αυτοκινήτου (6.400,00 x 9/12 =) 4.800,00 ε) Η αντικειμενική δαπάνη για το ποσό που κατέβαλε ο φορολογούμενος για αγορά επιβατηγού αυτοκινήτου ανέρχεται σε ποσό ,00 (άρθρο 32 του Ν. 4172/2013). στ) Ελάχιστη ετήσια δαπάνη του φορολογούμενου: προκειμένου για έγγαμο 5.000,00 (άρθρο 31, παρ. 1, περ. θ, του Ν. 4172/2013). Συνεπώς, η συνολική ετήσια αντικειμενική δαπάνη προσδιορίζεται από το άθροισμα: (14.784, , , , , ,00 =) ,00. Προσδιορισμός διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος: - Τεκμαρτό εισόδημα ,00 - Πραγματικό εισόδημα ,00 Διαφορά (τεκμαρτού πραγματικού εισοδήματος) ,00 μείον: καθαρό εισόδημα από τόκους (5.000,00 750,00 =) 4.250,00 Τελική διαφορά ,00 Συνεπώς, το ποσό του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου ανέρχεται σε ποσό (30.000, ,00 = ) ,00. [12]

13 ΑΣΚΗΣΗ 4 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ - ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Φορολογούμενος διαμένει σ ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στον 5ο όροφο επί της οδού Θάσου 32 στην Aθήνα. Tο διαμέρισμα αυτό του έχει παραχωρηθεί δωρεάν από τον πατέρα του, για να διαμένει ως κύρια κατοικία του. Έχει επιφάνεια κυρίων χώρων 220 τ.μ., επιφάνεια βοηθητικών χώρων 40 τ.μ. (οι βοηθητικοί χώροι βρίσκονται στην ίδια οικοδομή με τη δωρεάν παραχωρούμενη) και βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης /τ.μ. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα και κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4172/2013 να υπολογιστεί η αντικειμενική δαπάνη που θα βαρύνει τον υιό και τον πατέρα του φορολογούμενου. ΛΥΣΗ H ετήσια αντικειμενική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: Aντικειμενική δαπάνη κύριων χώρων: Έως 80 τ.μ. 80 Χ 40 = Aπό 81 έως 120 τ.μ. 40 Χ 65 = Aπό 121 έως 200 τ.μ. 80 Χ 110 = Από 201 έως 220 τ.μ. 20 Χ 200 = Σύνολο Aντικειμενική δαπάνη βοηθητικών χώρων: 40 ανά τ.μ. 40 Χ 40 = Συνεπώς η συνολική αντικειμενική δαπάνη δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας είναι ( ). H ανωτέρω αντικειμενική δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον υιό που διαμένει στο ακίνητο και όχι τον γονέα του, ο οποίος του παραχώρησε το ακίνητο ως κύρια κατοικία. Eπειδή τα τ.μ. της κατοικίας που παραχώρησε ο γονέας στο τέκνο του είναι = 260 τ.μ. (περισσότερα δηλαδή από 200), θα προκύψει τεκμαρτό εισόδημα για τον γονέα για τα άνω των 200 τ.μ. (260 τ.μ τ.μ. = 60 τ.μ.) Σύμφωνα με την παραγ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4172/2013: «Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ' εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο». Έστω ότι η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ανέρχεται σε ποσό ,00. [13]

14 ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ = Αντικειμενική Αξία Χ 3% ήτοι: ,00 Χ 3% = 6.900,00 Επειδή θα υπολογιστεί τεκμαρτό μίσθωμα μόνο για τα 60 τ.μ., τότε θα προκύψει τελικό τεκμαρτό εισόδημα για τον γονέα ποσού 1.592,00 ( 6.900,00 Χ 60/260 ). Συνεπώς ο πατέρας θα αναγράψει ποσό 1.592,00 στη στήλη 13 του έντυπο E2 και από εκεί θα το μεταφέρει στους κωδικούς αντίστοιχα του εντύπου E1. [14]

15 ΑΣΚΗΣΗ 5 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ε.Ι.Χ. ΣΕ Α.Ε. Ανώνυμη εταιρία με έναν Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου και ένα Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατά το φορολογικό έτος 2014 έχει στην κυριότητά της: - τέσσερα (4) επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυβικών εκατοστών 1.800, 2.000, και 3.500, που αποκτήθηκαν τα έτη 2005, 2010, 2011 και 2006 αντίστοιχα, καθώς επίσης και - ένα (1) επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης κυβικών εκατοστών και έτους κατασκευής το 1965 που αποκτήθηκε το έτος 1990 και που διαθέτει πιστοποιητικό αυθεντικότητας το οποίο έχει εκδοθεί από την «Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής», καθόσον είναι ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκα). Με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. ζητείται να προσδιορισθεί: α) Η συνολική αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων της ανώνυμης εταιρίας. β) Η συνολική αντικειμενική δαπάνη που θα βαρύνει, καθένα από τα ως άνω πρόσωπα διοίκησης αλλά και συνολικά. Να αιτιολογήσετε τους χειρισμούς σας κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 4172/2013. ΛΥΣΗ α) Η συνολική τεκμαρτή δαπάνη αυτοκινήτων της ανώνυμης εταιρίας ανάλογα με τον κυβισμό και την παλαιότητά του έχει ως εξής: Κυβικά εκατοστά Έτος Απόκτησης Αντικειμενική δαπάνη σε (άρθρο 31, παρ. 1, περ. γ του Ν. 4172/2013) 1ο αυτοκίνητο Ε. Ι.Χ. 2ο αυτοκίνητο Ε. Ι.Χ. 3ο αυτοκίνητο Ε. Ι.Χ. 4ο αυτοκίνητο Ε. Ι.Χ , , , ,00 Συνολική αντικειμενική δαπάνη αυτοκινήτων της εταιρίας: ,00 [15]

16 Κατά ρητή διατύπωση του νόμου, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης δεν εφαρμόζεται για επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας. β) Συνεπώς, η συνολική αντικειμενική δαπάνη που θα βαρύνει τον Πρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο θα υπολογιστεί ως εξής: Επιμερισμός της συνολικής αντικειμενικής δαπάνης αυτοκινήτων: ,00 / 2 = ,00. Το ποσό αυτό, είναι μεγαλύτερο από το ποσό της μεγαλύτερης τεκμαρτής δαπάνης, δηλαδή από το ποσό των ,00, συνεπώς περιορίζεται στο ύψος του ποσού της μεγαλύτερης τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτει από αυτοκίνητο της εταιρίας. Επομένως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος θα επιβαρυνθούν ο καθένας με το ποσό των ,00 ήτοι και οι δύο συνολικά μαζί με το ποσό των (16.660, ,00 =) ,00. Σημείωση: Σύμφωνα με την περ. γ της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4172/2013 στις Α.Ε. που έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά, λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, διοικητών ανωνύμων εταιριών και προέδρων των διοικητικών συμβουλίων τους, επιμεριζόμενη ισομερώς μεταξύ τους. [16]

17 ΑΣΚΗΣΗ 6 η : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Ε.Ι.Χ. ΣΕ Ε.Π.Ε. Έστω η Ε.Π.Ε.«Ψ» στην οποία συμμετέχουν το φυσικό πρόσωπο «εταίρος Α» με ποσοστό συμμετοχής 30%, το φυσικό πρόσωπο «εταίρος Β» με ποσοστό 35%, οι οποίοι είναι διαχειριστές της εταιρείας, το φυσικό πρόσωπο «εταίρος Γ» με ποσοστό συμμετοχής 35%, και φυσικό πρόσωπο «Δ» που είναι και αυτός διαχειριστής της εταιρείας (μη μέλος της εταιρείας). Η Ε.Π.Ε. έχει στην κυριότητά της 2 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, με αντικειμενική δαπάνη και αντίστοιχα. Με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν 4172/2013 ζητείται να προσδιορισθεί η αντικειμενική δαπάνη που θα βαρύνει φορολογικά τους εταίρους-μέλη της Ε.Π.Ε. λόγω της κυριότητας των Ε.Ι.Χ. της εταιρείας. ΛΥΣΗ Η συνολική αντικειμενική δαπάνη αυτών των αυτοκινήτων ποσού θα βαρύνει τους εταίρους - διαχειριστές ως εξής: «Εταίρος Α»: χ 30/65 = 4.153,85 ευρώ «Εταίρος Β»: Χ 35/65 = 4.846,15 ευρώ Σημείωση: Σύμφωνα με την περ. γ της παραγρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 4172/2013 στις Ε.Π.Ε. που έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, η αντικειμενική δαπάνη που αναλογεί σε αυτά λογίζεται ως αντικειμενική δαπάνη: ι) των φυσικών προσώπων, μελών της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών, κατά το ποσοστό συμμετοχής του καθενός στην εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, όταν οι διαχειριστές αυτής δεν είναι εταίροι της, ιι) των διαχειριστών της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που είναι και εταίροι της, επιμεριζόμενη μεταξύ αυτών κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρία περιορισμένης ευθύνης. [17]

18 ΑΣΚΗΣΗ 7 η: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Έστω φορολογούμενος έχει στο φορολογικό έτος 2014 εισόδημα ποσού ,00 και είχε ιατρική δαπάνη ποσού εκ του οποίου ποσό 1.200,00 επιβάρυνε τον ίδιο, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε από το ασφαλιστικό του ταμείο. Να υπολογισθεί η τυχόν μείωση που θα έχει ο φορολογούμενος από τον φόρο εισοδήματος. Να εξετασθεί και η περίπτωση που το εισόδημα του φορολογούμενου στο φορολογικό έτος 2014, ανήλθε σε ποσό ,00. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε : ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ: 1.200,00 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 5% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ Α Β = Α Χ 5% Γ = Ε Χ 10% , ,00 ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ( 1.200,00 > 1.000,00) (1.200,00 Χ 10%)= , ,00 ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ( 1.200,00 < 1.500,00) 0,00 ΑΣΚΗΣΗ 8 η: Άγαμος φορολογούμενος απέκτησε στο ημερολογιακό έτος 2014 από μισθωτή εργασία (μισθωτές υπηρεσίες) καθαρές αποδοχές ποσού ,00 και έχει συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων δαπανών που υποχρεούται. Ο φόρος που αναλογεί στο παραπάνω καθαρό εισόδημα με βάση τις σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), είναι: - ποσό 5.900,00, - ποσό 7.244,00, - ποσό 6.144,00, - ποσό 6.044,00 ή - άλλο ποσό. Δώσατε την ορθή απάντηση πλήρως τεκμηριωμένη, ήτοι παραθέσατε αναλυτικά τους σχετικούς υπολογισμούς. [18]

19 ΛΥΣΗ Ο φόρος, με βάση την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, υπολογίζεται ως εξής: Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιμακίου (ευρώ) Σύνολο Εισοδήματος Φόρου ,00 22% 5.500, ,00 (ευρώ) (ευρώ) 5.450,00 32% 1.744, , , ,00 Ο τελικός φόρος μετά τη μείωση της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 που προκύπτει ανέρχεται σε ποσό 6.044,00 (ήτοι 7.244, ,00). ΑΣΚΗΣΗ 9 η: Διευθυντής πωλήσεων στην εταιρεία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» λαμβάνει ετήσια αμοιβή για μισθωτή εργασία, ποσό ,00. Επιπλέον η εταιρεία του παρέχει τη χρήση αυτοκινήτου το οποίο χρησιμοποιεί εκτός των εργασιών της εταιρείας και για προσωπική χρήση. Η αξία των δαπανών με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων που έχει εγγραφεί στα βιβλία της εταιρείας για το εν λόγω αυτοκίνητο, ανήλθε σε ποσό 3.000,00. Να προσδιορίσετε το επιπλέον τυχόν εισόδημα που θα προκύψει από τη χρήση του αυτοκινήτου για τον διευθυντή πωλήσεων της εταιρείας «ΑΛΦΑ Α.Ε.» Α) Ποσό 0,00 Β) Ποσό 3.000,00 Γ) Ποσό 900,00 Δ) Ποσό 1.500,00 ΛΥΣΗ Γ) Ποσό 900,00 (Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 Ν. 4172/2013) ΑΣΚΗΣΗ 10 η: Μισθωτός έλαβε στο φορολογικό έτος 2014 εφάπαξ (υποχρεωτική) αποζημίωση, σύμφωνα με τον Ν. 2112/1920, μικτού ποσού ,00 λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας με την επιχείρηση που εργάζονταν επί σειρά ετών. Προσδιορίστε τον φόρο επί του ως άνω ποσού αποζημιώσεως και αναφέρετε την περαιτέρω φορολογική αντιμετώπιση του καθαρού εισοδήματος της αποζημίωσης στη φορολογική δήλωση του φυσικού προσώπου. Α) Παρακρατούμενος φόρος ποσού 0,00 Β) Παρακρατούμενος φόρος ποσού 4.000,00 Γ) Παρακρατούμενος φόρος ποσού 6.000,00 Δ) Παρακρατούμενος φόρος ,00 [19]

20 Αναφέρετε την περαιτέρω φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος της αποζημίωσης στη φορολογική δήλωση του φυσικού προσώπου. Α) Η εφάπαξ αποζημίωση λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης Β) Το καθαρό ποσό της εφάπαξ αποζημίωσης λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας θα φορολογηθεί εκ νέου, κατά τη δήλωσή του, στη φορολογική δήλωση του φορολογούμενου με συμψηφισμό του φόρου που παρακρατήθηκε. ΛΥΣΗ - Ορθό ποσό παρακρατούμενου φόρου Γ) 6.000,00 - Α) Η εφάπαξ αποζημίωση λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (παρ. 3 άρθρου 15 Ν. 4172/2013) ΑΣΚΗΣΗ 11 η: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΗΜΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑΦEΡΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ 2011 (10.000) (10.000) 2012 (3.000) ( ) = (13.000) ( ) = (11.000) ( ) = (6.000) 2015 (7.000) ( ) = (13.000) ( ) = (12.000) 2017 (4.000) ( ) = (14.000) ( ) = (11.000) Για το έτος 2018 σε τι ποσό κερδών θα φορολογηθεί; Κέρδος ( ) [20]

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ Ν.4172/2013 2013 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΚΑΙ Ο ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν. ΑΔΑ:Ω8ΡΟΗ-8ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜ ΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΟΛ:1135 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β. Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α, Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 27 /1 φορολογία ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ [ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Αναλυτικός οδηγός Εναν πλήρη και αναλυτικό οδηγό για τη φορολογία των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που αποκτήθηκαν το

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1085 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος : α) των φυσικών προσώπων, β) των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Μέρος Α Αλλαγές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013

Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Νέος κώδικας απεικόνισης φορολογικών συναλλαγών - νόμος 4093/2012 ΙΣΧΥΣ ΑΠΌ 01/01/2013 Υπόχρεοι, μη υπόχρεοι και τρόπος απεικόνισης συναλλαγών (άρθρα 1,2 και 3) Τήρηση βιβλίων (άρθρο 4) Έκδοση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ...3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Oι Σημαντικότερες Αλλαγές από 1-1-2014 ΚΦΑΣ & Κ.Φ.Ε Με παραδείγματα ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ Πίνακας περιεχομένων Ι. Μεταβολές του Κ.Φ.Α.Σ από 01/01/2014..4 Α. Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων... 4 1. Υπόχρεοι

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης

(Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 15.-ΤΕΚΜΗΡΙΑ (Άρθρο 16 Κ.Φ.Ε.)Τεκµήριο δαπανών διαβίωσης 1. Για τον προσδιορισµό της συνολικής ετήσιας δαπάνης διαβίωσης του φορολογουµένου, της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους βαρύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες. site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Λογιστικές Υπηρεσίες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πουρνάρα 9, 15124, Μαρούσι site: www.artion.gr email: artion@artion.gr Τηλ: 210 6009062 Του Γιάννη Αρτσίτα, Προϊστάμενου του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης.

ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 24. 3. 2011 ΠΟΛ. 1053. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/κης. ΑΔΑ: 4 Α18Η-ΣΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΥΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΚΑ - Υποβολή ΑΠΔ και πληρωμή εισφορών μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. - Καταληκτική ημερομηνία ς ΑΠΔ Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιµέλεια: Ευθύµιος Χρ. Αναγνώστου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Ε.Σ.Υ.Ο.Ε.Λ. ιδάσκων στο Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/Α /16.9.1994) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες

(Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες -ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ (Άρθρο 12 Κ.Φ.Ε.)Αυτοτελής φορολόγηση εισοδήματος από κινητές αξίες «8. Ομοίως, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Αντωνόπουλος Δ. ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Π. Δ. Ηλιοκαύτου Μ. Τηλέφωνο : 33 75 317, 318 3375311,312 ΦΑΞ : 33 75 001 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 1030026/10403/Β 0012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ. 12) ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β & Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 Βλ. Δ. Καράγιωργα, Δημόσια Οικονομική 2, Οι δημοσιονομικοί θεσμοί, Αθήνα 1981, Εκδόσεις 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Για την κάλυψη των δαπανών της λειτουργίας του το Κράτος χρησιμοποιεί κυρίως τα έσοδα που συγκεντρώνει με την επιβολή φόρων. Από οικονομική άποψη ο φόρος συνιστά ένα αναγκαστικό μέσο μετάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος

Φορολογικά Νέα Νέος Φορολογικός Νόμος Greece, EMEA Deloitte Hadjipavlou Sofianos & Cambanis ΑΕ Tax Services Σε αυτό το τεύχος: Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων Παρακρατούμενοι φόροι Φορολογία υπεραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και

Τις διατάξεις: α) του άρθρου 19 του ν.δ. 1077/1971 (ΦΕΚ Α' 273) και Π.Δ. 129 της 16.2/3.3.89. Για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος" των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στη Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός Οδηγός 2013

Φορολογικός Οδηγός 2013 Φορολογικός Οδηγός 2013 Για μισθωτούς συνταξιούχους Επαγγελματίες & Λογιστές *Τεκμήρια & Πόθεν έσχες *Τόκοι καταθέσεων *Ποιοι κάτοικοι εξωτερικού υποβάλουν δήλωση 18ος χρόνος Με την επιμέλεια του Χρ.Τσαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα